Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Sprawność prowadzenia gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w obowiązujących formach organizacyjno-prawnych
Źródło:
Ekonomiczno-finansowe konteksty integracji europejskiej / red. Alicja Dziuba-Burczyk - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2014, s. 67-93 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-303-9
Nr:
2168291761
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Sprawozdania finansowe jednostek sektora finansów publicznych i ich ewolucja
Źródło:
Rozwój rachunkowości w uwarunkowaniach współczesnej gospodarki / red. Alicja DZIUBA-BURCZYK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012, s. 129-146 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-210-0
Nr:
2168257506
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Kierunki zmian w rachunkowości budżetowej po 2010 r.
Źródło:
Rozwój rachunkowości w uwarunkowaniach współczesnej gospodarki / red. Alicja DZIUBA-BURCZYK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012, s. 103-128 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-210-0
Nr:
2168257502
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Autor:
Anna Dębska-Rup , Przemysław Rup
Tytuł:
Działalność gospodarcza osób fizycznych prowadzących uproszczone formy rachunkowości podatkowej i ich odpowiedzialność cywilnoprawna za zobowiązania
Źródło:
Rachunkowość, finanse oraz metody ilościowe w zarządzaniu : wybrane problemy / red. Alicja Dziuba-Burczyk - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011, s. 15-44
ISBN:
978-83-7571-153-0
Nr:
2168230244
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Kategoria zaangażowania środków w rachunkowości budżetowej = Resource Allocation as a Category of Budgetary Accounting
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 829 (2010) , s. 139-148. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53188
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Szczególne przypadki wyceny i ewidencji należności = Particular Cases of Valuing and Reporting Liabilities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 796 (2009) , s. 177-186. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50037
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Pozyskiwanie i ewidencja środków finansowych z funduszy strukturalnych i z Funduszu Spójności UE w firmach prowadzących księgi rachunkowe = Acquiring and Recording Financial Means from the Structural Funds and the Cohesion Funds of the EU in Companies Keepping Ccounting Books
Źródło:
Współczesne zagadnienia zarządzania : przedsiębiorstwo - biznes - region / red. Andrzej Chodyński - Kraków: Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2009, s. 31-46. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-055-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168297309
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Rachunkowość finansowa : według unormowań prawnych: rachunkowości, podatków, działalności gospodarczej
Wydanie:
Wyd. 2 uaktual.
Adres wydawniczy:
Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2009
Opis fizyczny:
234 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-030-4
Tryb dostępu:
Nr:
51677
monografia
9

Tytuł:
Uwarunkowania analizy finansowej jednostek samorządu terytorialnego
Źródło:
Finansowe uwarunkowania decyzji ekonomicznych / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007, s. 121-130. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89823-49-6
Nr:
2165633045
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Autor:
Anna Dębska-Rup , Wojciech Rup
Tytuł:
Rachunkowość środków unijnych w jednostkach sektora finansów publicznych
Adres wydawniczy:
Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2007
Opis fizyczny:
129 s.; 21 cm
ISBN:
978-83-7426-423-5
Nr:
51987
monografia
11

Tytuł:
Rachunkowość finansowa : według unormowań prawnych: rachunkowości, podatków, działalności gospodarczej
Adres wydawniczy:
Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2006
Opis fizyczny:
226 s.; 24 cm
Seria:
(Acta Academiae Modrevianae)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-89823-37-3
Nr:
2168330957
monografia
12

Tytuł:
Problematyka unormowań prawnych rachunkowości budżetowej
Źródło:
Polska, Ukraina, świat / red. Klemens BUDZOWSKI, Anatolij Demianczuk - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005, s. 95-103. - Rez. - Bibliogr.
ISBN:
83-89823-46-2
Nr:
2166286638
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Konferencja:
V Konferencja naukowa nt. Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, Kraków, Polska, od 2004-06-14 do 2004-06-16
Tytuł:
Niedobór budżetu jednostki samorządu terytorialnego : analiza porównawcza z jednostkami gospodarczymi
Źródło:
Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych : teoria i praktyka : materiały konferencyjne, Kraków - Zakopane, 14-16 czerwca 2004 / red. nauk. Wiktor Krawczyk - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004, s. 59-68. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-89823-15-2
Nr:
2166286692
rozdział w materiałach konferencyjnych
14

Tytuł:
Budżetowanie i kontrola budżetowa w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Adres wydawniczy:
Kraków: Zakamycze, 2002
Opis fizyczny:
127, [1] s.: il.; 21 cm
Seria:
(Zarządzanie, Ekonomia, Marketing)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7333-076-3
Nr:
2168284701
skrypt
15

Tytuł:
Specyfika rachunkowości budżetowej = The Specific Nature of Budget Accouting
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 557 (2001) , s. 51-59. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233708
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Analiza uregulowań prawnych i rozwiązań ewidencyjnych w rachunkowości budżetowej
Źródło:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 1 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2001, s. 1[43]-15[57]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-788/1/Magazyn
Nr:
2168274279
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Horyzont planowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego
Źródło:
Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka. [Cz. 1] / red. nauk. Wiktor Krawczyk - Kraków; Zakopane: Katedra Zarządzania Finansami AGH, 2000, s. 283-293. - Streszcz.
ISBN:
83-902384-4-6
Nr:
2168233012
rozdział w materiałach konferencyjnych
18

Konferencja:
Doroczna Ogólnopolska Konferencja Katedr Rachunkowości, Spała, Polska, od 2000-09-13 do 2000-09-15
Tytuł:
Zasada roczności budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych
Źródło:
Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXI wieku : zbiór referatów na Doroczną Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości "Spała 2000" / [przygotowanie do druku Lucyna Kopczyńska, Monika Marcinkowska] - Łódź: Agencja Wydawnicza "InterFart", 2000, s. 73-82
ISBN:
83-86939-57-5
Nr:
2168321357
rozdział w materiałach konferencyjnych
19

Tytuł:
Analiza wykorzystania środków publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 8, Modele cząstkowe ogólnej teorii rachunkowości / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2000, s. 1[70]-21[90] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-184/8/Magazyn
Nr:
2168272608
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Organizacja rachunkowości w jednostkach nie działających dla zysku
Źródło:
Organizacja rachunkowości / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 244-257
ISBN:
83-7252-010-0
Nr:
2168271954
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Rachunkowość finansowa spółek kapitałowych : wycena aktywów, podatki, wynik finansowy
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1999
Opis fizyczny:
166 s.: il.; 21 cm
Seria:
(Biblioteka Menedżera)
ISBN:
83-7230-014-3
Nr:
2168304025
monografia
22

Tytuł:
Kontrowersje związane z ustawą o rachunkowości = Controversies Connected with the Accounting Law
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 504 (1998) , s. 31-37. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262764
artykuł w czasopiśmie
1
Sprawność prowadzenia gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w obowiązujących formach organizacyjno-prawnych / Anna DĘBSKA-RUP // W: Ekonomiczno-finansowe konteksty integracji europejskiej / red. Alicja Dziuba-Burczyk. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2014. - S. 67-93. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-303-9
2
Sprawozdania finansowe jednostek sektora finansów publicznych i ich ewolucja / Anna DĘBSKA-RUP // W: Rozwój rachunkowości w uwarunkowaniach współczesnej gospodarki / red. Alicja DZIUBA-BURCZYK. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. - S. 129-146. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-210-0
3
Kierunki zmian w rachunkowości budżetowej po 2010 r. / Anna DĘBSKA-RUP // W: Rozwój rachunkowości w uwarunkowaniach współczesnej gospodarki / red. Alicja DZIUBA-BURCZYK. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. - S. 103-128. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-210-0
4
Działalność gospodarcza osób fizycznych prowadzących uproszczone formy rachunkowości podatkowej i ich odpowiedzialność cywilnoprawna za zobowiązania / Anna DĘBSKA-RUP, Przemysław Rup // W: Rachunkowość, finanse oraz metody ilościowe w zarządzaniu : wybrane problemy / red. Alicja Dziuba-Burczyk. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011. - S. 15-44. - ISBN 978-83-7571-153-0
5
Kategoria zaangażowania środków w rachunkowości budżetowej = Resource Allocation as a Category of Budgetary Accounting / Anna DĘBSKA-RUP // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 829 (2010), s. 139-148. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170628840. - ISSN 1898-6447
6
Szczególne przypadki wyceny i ewidencji należności = Particular Cases of Valuing and Reporting Liabilities / Anna DĘBSKA-RUP // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 796 (2009), s. 177-186. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/163970841. - ISSN 1898-6447
7
Pozyskiwanie i ewidencja środków finansowych z funduszy strukturalnych i z Funduszu Spójności UE w firmach prowadzących księgi rachunkowe = Acquiring and Recording Financial Means from the Structural Funds and the Cohesion Funds of the EU in Companies Keepping Ccounting Books / Anna DĘBSKA-RUP // W: Współczesne zagadnienia zarządzania : przedsiębiorstwo - biznes - region / red. Andrzej Chodyński. - Kraków: Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2009. - S. 31-46. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-055-7. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/3735/Wsp%C3%B3%C5%82czesne_zagadnienia_zarz%C4%85dzania_2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y
8
Rachunkowość finansowa : według unormowań prawnych: rachunkowości, podatków, działalności gospodarczej / Anna DĘBSKA-RUP. - Wyd. 2 uaktual. - Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2009. - 234 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-030-4. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/2938/Rachunkowosc_finansowa_2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y
9
Uwarunkowania analizy finansowej jednostek samorządu terytorialnego / Anna DĘBSKA-RUP // W: Finansowe uwarunkowania decyzji ekonomicznych / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. - S. 121-130. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89823-49-6
10
Rachunkowość środków unijnych w jednostkach sektora finansów publicznych / Anna DĘBSKA-RUP, Wojciech Rup. - Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2007. - 129 s. ; 21 cm. - ISBN 978-83-7426-423-5
11
Rachunkowość finansowa : według unormowań prawnych: rachunkowości, podatków, działalności gospodarczej / Anna DĘBSKA-RUP. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2006. - 226 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Acta Academiae Modrevianae). - ISBN 83-89823-37-3
12
Problematyka unormowań prawnych rachunkowości budżetowej / Anna DĘBSKA-RUP // W: Polska, Ukraina, świat / red. Klemens BUDZOWSKI, Anatolij Demianczuk. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005. - S. 95-103. - Rez. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-46-2
13
Niedobór budżetu jednostki samorządu terytorialnego : analiza porównawcza z jednostkami gospodarczymi / Anna DĘBSKA-RUP // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych : teoria i praktyka : materiały konferencyjne, Kraków - Zakopane, 14-16 czerwca 2004 / red. nauk. Wiktor Krawczyk. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004. - S. 59-68. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-15-2
14
Budżetowanie i kontrola budżetowa w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego / Anna DĘBSKA-RUP, Jerzy KUCHMACZ, Halina STAŃDO-GÓROWSKA. - Kraków: Zakamycze, 2002. - 127, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Zarządzanie, Ekonomia, Marketing). - ISBN 83-7333-076-3
15
Specyfika rachunkowości budżetowej = The Specific Nature of Budget Accouting / Anna DĘBSKA-RUP // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 557 (2001), s. 51-59. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
16
Analiza uregulowań prawnych i rozwiązań ewidencyjnych w rachunkowości budżetowej / Anna DĘBSKA-RUP // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 1 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2001), s. 1[43]-15[57]. - Summ. - Bibliogr.
17
Horyzont planowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego / Anna DĘBSKA-RUP // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka. [Cz. 1] / red. nauk. Wiktor Krawczyk. - Kraków; Zakopane: Katedra Zarządzania Finansami AGH, 2000. - S. 283-293. - Streszcz. - ISBN 83-902384-4-6
18
Zasada roczności budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych / Anna DĘBSKA-RUP // W: Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXI wieku : zbiór referatów na Doroczną Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości "Spała 2000" / [przygotowanie do druku Lucyna Kopczyńska, Monika Marcinkowska]. - Łódź: Agencja Wydawnicza "InterFart", 2000. - S. 73-82. - ISBN 83-86939-57-5
19
Analiza wykorzystania środków publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego / Anna DĘBSKA-RUP // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 8, Modele cząstkowe ogólnej teorii rachunkowości / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2000), s. 1[70]-21[90]. - Bibliogr.
20
Organizacja rachunkowości w jednostkach nie działających dla zysku / Anna DĘBSKA-RUP // W: Organizacja rachunkowości / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 244-257. - ISBN 83-7252-010-0
21
Rachunkowość finansowa spółek kapitałowych : wycena aktywów, podatki, wynik finansowy / Anna DĘBSKA-RUP. - Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1999. - 166 s. : il. ; 21 cm. - (Biblioteka Menedżera). - ISBN 83-7230-014-3
22
Kontrowersje związane z ustawą o rachunkowości = Controversies Connected with the Accounting Law / Anna DĘBSKA-RUP // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 504 (1998), s. 31-37. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1
Dębska-Rup A., (2014), Sprawność prowadzenia gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w obowiązujących formach organizacyjno-prawnych. [W:] Dziuba-Burczyk A. (red.), Ekonomiczno-finansowe konteksty integracji europejskiej, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 67-93.
2
Dębska-Rup A., (2012), Sprawozdania finansowe jednostek sektora finansów publicznych i ich ewolucja. [W:] Dziuba-Burczyk A. (red.), Rozwój rachunkowości w uwarunkowaniach współczesnej gospodarki, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 129-146.
3
Dębska-Rup A., (2012), Kierunki zmian w rachunkowości budżetowej po 2010 r.. [W:] Dziuba-Burczyk A. (red.), Rozwój rachunkowości w uwarunkowaniach współczesnej gospodarki, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 103-128.
4
Dębska-Rup A., Rup P., (2011), Działalność gospodarcza osób fizycznych prowadzących uproszczone formy rachunkowości podatkowej i ich odpowiedzialność cywilnoprawna za zobowiązania. [W:] Dziuba-Burczyk A. (red.), Rachunkowość, finanse oraz metody ilościowe w zarządzaniu : wybrane problemy, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 15-44.
5
Dębska-Rup A., (2010), Kategoria zaangażowania środków w rachunkowości budżetowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 829, s. 139-148; https://bazekon.uek.krakow.pl/170628840
6
Dębska-Rup A., (2009), Szczególne przypadki wyceny i ewidencji należności, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 796, s. 177-186; https://bazekon.uek.krakow.pl/163970841
7
Dębska-Rup A., (2009), Pozyskiwanie i ewidencja środków finansowych z funduszy strukturalnych i z Funduszu Spójności UE w firmach prowadzących księgi rachunkowe. [W:] Chodyński A. (red.), Współczesne zagadnienia zarządzania : przedsiębiorstwo - biznes - region, Kraków : Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 31-46.
8
Dębska-Rup A., (2009), Rachunkowość finansowa: według unormowań prawnych: rachunkowości, podatków, działalności gospodarczej, Wyd. 2 uaktual.Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, 234 s.
9
Dębska-Rup A., (2007), Uwarunkowania analizy finansowej jednostek samorządu terytorialnego. [W:] Fatuła D. (red.), Finansowe uwarunkowania decyzji ekonomicznych, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 121-130.
10
Dębska-Rup A., Rup W., (2007), Rachunkowość środków unijnych w jednostkach sektora finansów publicznych, Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 129 s.
11
Dębska-Rup A., (2006), Rachunkowość finansowa: według unormowań prawnych: rachunkowości, podatków, działalności gospodarczej, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 226 s.
12
Dębska-Rup A., (2005), Problematyka unormowań prawnych rachunkowości budżetowej. [W:] Budzowski K., Demianczuk A. (red.), Polska, Ukraina, świat, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 95-103.
13
Dębska-Rup A., (2004), Niedobór budżetu jednostki samorządu terytorialnego : analiza porównawcza z jednostkami gospodarczymi. [W:] Krawczyk W. (red.), Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych : teoria i praktyka : materiały konferencyjne, Kraków - Zakopane, 14-16 czerwca 2004, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 59-68.
14
Dębska-Rup A., Kuchmacz J., Stańdo-Górowska H., (2002), Budżetowanie i kontrola budżetowa w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego, Kraków : Zakamycze, 127, [1] s.
15
Dębska-Rup A., (2001), Specyfika rachunkowości budżetowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 557, s. 51-59.
16
Dębska-Rup A., (2001), Analiza uregulowań prawnych i rozwiązań ewidencyjnych w rachunkowości budżetowej. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Ogólna teoria rachunkowości. Etap 1, s. 1[43]-15[57].
17
Dębska-Rup A., (2000), Horyzont planowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. [W:] Krawczyk W. (red.), Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka. [Cz. 1], Kraków ; Zakopane : Katedra Zarządzania Finansami AGH, s. 283-293.
18
Dębska-Rup A., (2000), Zasada roczności budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych. [W:] druku Lucyna Kopczyńska , Marcinkowska M. (red.), Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXI wieku : zbiór referatów na Doroczną Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości "Spała 2000", Łódź : Agencja Wydawnicza "InterFart", s. 73-82.
19
Dębska-Rup A., (2000), Analiza wykorzystania środków publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 8, Modele cząstkowe ogólnej teorii rachunkowości, s. 1[70]-21[90].
20
Dębska-Rup A., (1999), Organizacja rachunkowości w jednostkach nie działających dla zysku. [W:] Dobija M. (red.), Organizacja rachunkowości, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 244-257.
21
Dębska-Rup A., (1999), Rachunkowość finansowa spółek kapitałowych: wycena aktywów, podatki, wynik finansowy, Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 166 s.
22
Dębska-Rup A., (1998), Kontrowersje związane z ustawą o rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 504, s. 31-37.
1
@inbook{UEK:2168291761,
author = "Anna Dębska-Rup",
title = "Sprawność prowadzenia gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w obowiązujących formach organizacyjno-prawnych",
booktitle = "Ekonomiczno-finansowe konteksty integracji europejskiej",
pages = "67-93",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2014",
isbn = "978-83-7571-303-9",
}
2
@inbook{UEK:2168257506,
author = "Anna Dębska-Rup",
title = "Sprawozdania finansowe jednostek sektora finansów publicznych i ich ewolucja",
booktitle = "Rozwój rachunkowości w uwarunkowaniach współczesnej gospodarki",
pages = "129-146",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2012",
isbn = "978-83-7571-210-0",
}
3
@inbook{UEK:2168257502,
author = "Anna Dębska-Rup",
title = "Kierunki zmian w rachunkowości budżetowej po 2010 r.",
booktitle = "Rozwój rachunkowości w uwarunkowaniach współczesnej gospodarki",
pages = "103-128",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2012",
isbn = "978-83-7571-210-0",
}
4
@inbook{UEK:2168230244,
author = "Anna Dębska-Rup and Przemysław Rup",
title = "Działalność gospodarcza osób fizycznych prowadzących uproszczone formy rachunkowości podatkowej i ich odpowiedzialność cywilnoprawna za zobowiązania",
booktitle = "Rachunkowość, finanse oraz metody ilościowe w zarządzaniu : wybrane problemy",
pages = "15-44",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2011",
isbn = "978-83-7571-153-0",
}
5
@article{UEK:53188,
author = "Anna Dębska-Rup",
title = "Kategoria zaangażowania środków w rachunkowości budżetowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "829",
pages = "139-148",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170628840},
}
6
@article{UEK:50037,
author = "Anna Dębska-Rup",
title = "Szczególne przypadki wyceny i ewidencji należności",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "796",
pages = "177-186",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/163970841},
}
7
@inbook{UEK:2168297309,
author = "Anna Dębska-Rup",
title = "Pozyskiwanie i ewidencja środków finansowych z funduszy strukturalnych i z Funduszu Spójności UE w firmach prowadzących księgi rachunkowe",
booktitle = "Współczesne zagadnienia zarządzania : przedsiębiorstwo - biznes - region",
pages = "31-46",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2009",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/3735/Wsp%C3%B3%C5%82czesne_zagadnienia_zarz%C4%85dzania_2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "978-83-7571-055-7",
}
8
@book{UEK:51677,
author = "Anna Dębska-Rup",
title = "Rachunkowość finansowa : według unormowań prawnych: rachunkowości, podatków, działalności gospodarczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2009",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/2938/Rachunkowosc_finansowa_2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
edition = "Wyd. 2 uaktual.",
isbn = "978-83-7571-030-4",
}
9
@inbook{UEK:2165633045,
author = "Anna Dębska-Rup",
title = "Uwarunkowania analizy finansowej jednostek samorządu terytorialnego",
booktitle = "Finansowe uwarunkowania decyzji ekonomicznych",
pages = "121-130",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2007",
isbn = "978-83-89823-49-6",
}
10
@book{UEK:51987,
author = "Anna Dębska-Rup and Wojciech Rup",
title = "Rachunkowość środków unijnych w jednostkach sektora finansów publicznych",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr",
year = "2007",
isbn = "978-83-7426-423-5",
}
11
@book{UEK:2168330957,
author = "Anna Dębska-Rup",
title = "Rachunkowość finansowa : według unormowań prawnych: rachunkowości, podatków, działalności gospodarczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-89823-37-3",
}
12
@inbook{UEK:2166286638,
author = "Anna Dębska-Rup",
title = "Problematyka unormowań prawnych rachunkowości budżetowej",
booktitle = "Polska, Ukraina, świat",
pages = "95-103",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2005",
isbn = "83-89823-46-2",
}
13
@inbook{UEK:2166286692,
author = "Anna Dębska-Rup",
title = "Niedobór budżetu jednostki samorządu terytorialnego : analiza porównawcza z jednostkami gospodarczymi",
booktitle = "Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych : teoria i praktyka : materiały konferencyjne, Kraków - Zakopane, 14-16 czerwca 2004",
pages = "59-68",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2004",
isbn = "83-89823-15-2",
}
14
@book{UEK:2168284701,
author = "Anna Dębska-Rup and Jerzy Kuchmacz and Halina Stańdo-Górowska",
title = "Budżetowanie i kontrola budżetowa w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-7333-076-3",
}
15
@article{UEK:2168233708,
author = "Anna Dębska-Rup",
title = "Specyfika rachunkowości budżetowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "557",
pages = "51-59",
year = "2001",
}
16
@unpublished{UEK:2168274279,
author = "Anna Dębska-Rup",
title = "Analiza uregulowań prawnych i rozwiązań ewidencyjnych w rachunkowości budżetowej",
booktitle = "Ogólna teoria rachunkowości. Etap 1",
pages = "1[43]-15[57]",
year = "2001",
}
17
@inbook{UEK:2168233012,
author = "Anna Dębska-Rup",
title = "Horyzont planowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego",
booktitle = "Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka. [Cz. 1]",
pages = "283-293",
adress = "Kraków; Zakopane",
publisher = "Katedra Zarządzania Finansami AGH",
year = "2000",
isbn = "83-902384-4-6",
}
18
@inbook{UEK:2168321357,
author = "Anna Dębska-Rup",
title = "Zasada roczności budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych",
booktitle = "Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXI wieku : zbiór referatów na Doroczną Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości "Spała 2000"",
pages = "73-82",
adress = "Łódź",
publisher = "Agencja Wydawnicza InterFart",
year = "2000",
isbn = "83-86939-57-5",
}
19
@unpublished{UEK:2168272608,
author = "Anna Dębska-Rup",
title = "Analiza wykorzystania środków publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 8, Modele cząstkowe ogólnej teorii rachunkowości ",
pages = "1[70]-21[90]",
year = "2000",
}
20
@inbook{UEK:2168271954,
author = "Anna Dębska-Rup",
title = "Organizacja rachunkowości w jednostkach nie działających dla zysku",
booktitle = "Organizacja rachunkowości",
pages = "244-257",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-010-0",
}
21
@book{UEK:2168304025,
author = "Anna Dębska-Rup",
title = "Rachunkowość finansowa spółek kapitałowych : wycena aktywów, podatki, wynik finansowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu",
year = "1999",
issn = "",
isbn = "83-7230-014-3",
}
22
@article{UEK:2168262764,
author = "Anna Dębska-Rup",
title = "Kontrowersje związane z ustawą o rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "504",
pages = "31-37",
year = "1998",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID