Publikacje wybranego autora

Borowiec Wiesław

Wydział Towaroznawstwa, Zakład Towaroznawstwa,

1

Tytuł:
Zmiany jakości wafli przekładanych nadzieniem cukrowo-białkowym podczas ich przechowywania = Changes in the Quality of Layer-Cakes of Wafer and Sugar-Glair Filling During Storing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 321 (1990) , s. 5-12. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168246182
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Zastosowanie metod konduktometrycznych w ocenie jakości przetworów owocowych i warzywnych = Current State of Studies on the Use of Conductometric Methods for the Evaluation of Quality of Fruit and Vegetable Products
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 287 (1989) , s. 83-93. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168249052
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Badania zmian jakości wafli w polewie kakaowej w czasie ich przechowywania = Studies on the Changes in the Quality of Wafers with Cocoa Icing During Storage
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 280 (1989) , s. 81-89. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264236
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Ekstrakt resztowy jako wskaźnik jakości pitnych soków i napojów owocowych
Źródło:
Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ] - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988, s. 21. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168263148
varia
Zobacz opis całości
5

Autor:
Tytuł:
Zastosowanie pomiaru przewodności elektrycznej właściwej do określania poziomu popiołu ogólnego w klarownych sokach porzeczkowych : (badania modelowe)
Źródło:
Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987 - Poznań: Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987, s. 35. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168255692
varia
6

Tytuł:
Badania sensoryczne pitnych soków z czarnej porzeczki o różnych proporcjach składników podstawowych
Źródło:
Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987 - Poznań: Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987, s. 36. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168255694
varia
7

Tytuł:
Próba zastosowania metody profilowania do oceny smakowitości serów podpuszczkowych dojrzewających = An Attemp of Using the Profile Method to Flavour Estimation of Rennet Ripening Cheeses
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 224 (1986) , s. 103-111. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264164
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Badania nad lepkością dynamiczną klarownych soków owocowych (depektynizowanych) = Studies on the Dynamic Viscosity of Clarified (Pection Free) Fruit Juices
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 149 (1986) , s. 134-139. - Tytuł numeru: Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii
Nr:
2168323525
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Badania modelowe nad lepkością dynamiczną klarownego soku z czerwonej porzeczki
Źródło:
Sterowanie procesami technologicznymi w przemyśle spożywczym : XVI Sesja Naukowa, Wrocław 26-27 czerwiec 1985 - Wrocław: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1985, s. 84. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168346604
varia
10

Tytuł:
Rola niektórych wskaźników jakości w towaroznawczej ocenie pitnych soków i napojów owocowych = Role of Some Quality Indicators in Estimation of Fruit Juices and Fruit Beverages
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 189 (1984) , s. 53-64. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261048
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Zastosowanie konduktometrii w ocenie jakości wybranych przetworów owocowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1982
Opis fizyczny:
258 k., [17] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/872
Nr:
2168313121
doktorat
12

Autor:
Halina Bańkowska-Pennar , Wiesław Borowiec , Alicja Dobosz , Alicja Jakubas
Tytuł:
Zastosowanie metody profilowania do oceny smakowitości komponentów pszczelich
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]. - nr 130 (1980) , s. 65-77 - Bibliogr.
Nr:
2168237526
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Zastosowanie metody profilowania do porównania walorów sensorycznych niektórych przetworów owocowych = The Use of Survey Method for Comparing Sensoric Values of Some Fruit Produces
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 128 (1980) , s. 185-201. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233074
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
14

Autor:
Jolanta Kocyan , Wiesław Borowiec
Tytuł:
Wpływ temperatury na skuteczność desulfitacji soku jabłkowego
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]. - nr 130 (1980) , s. 35-43 - Bibliogr.
Nr:
2168237520
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Jakościowe aspekty postępowania konsumentów odzieży i ich preferencje
Źródło:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 40 (1979) , s. 325-326
Nr:
2168359224
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Zastosowanie metod analizy sensorycznej w ocenie przyrządów stosowanych do pomiaru odporności na ścieranie tkanin = The Use of a Sensoric Analysis at the Assessment of Instruments Measuring Resistance of Fabrics to Abrasion
Źródło:
Przegląd Włókienniczy. - R. 30, nr 6 (1976) , s. 305-307. - Streszcz., rez., summ., Zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168350052
artykuł w czasopiśmie
1
Zmiany jakości wafli przekładanych nadzieniem cukrowo-białkowym podczas ich przechowywania = Changes in the Quality of Layer-Cakes of Wafer and Sugar-Glair Filling During Storing / Wiesław BOROWIEC, Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 321 (1990), s. 5-12. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
2
Zastosowanie metod konduktometrycznych w ocenie jakości przetworów owocowych i warzywnych = Current State of Studies on the Use of Conductometric Methods for the Evaluation of Quality of Fruit and Vegetable Products / Wiesław BOROWIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 287 (1989), s. 83-93. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
3
Badania zmian jakości wafli w polewie kakaowej w czasie ich przechowywania = Studies on the Changes in the Quality of Wafers with Cocoa Icing During Storage / Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ, Wiesław BOROWIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 280 (1989), s. 81-89. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
4
Ekstrakt resztowy jako wskaźnik jakości pitnych soków i napojów owocowych / Wiesław BOROWIEC // W: Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ]. - [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988. - S. 21. - Dostępne tylko streszczenie
5
Zastosowanie pomiaru przewodności elektrycznej właściwej do określania poziomu popiołu ogólnego w klarownych sokach porzeczkowych : (badania modelowe) / W. BOROWIEC // W: Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987. - Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987. - S. 35. - Dostępne tylko streszczenia
6
Badania sensoryczne pitnych soków z czarnej porzeczki o różnych proporcjach składników podstawowych / T. GOŁĘBIOWSKI, W. BOROWIEC // W: Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987. - Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987. - S. 36. - Dostępne tylko streszczenia
7
Próba zastosowania metody profilowania do oceny smakowitości serów podpuszczkowych dojrzewających = An Attemp of Using the Profile Method to Flavour Estimation of Rennet Ripening Cheeses / Wiesław BOROWIEC, Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Władysław PIECZONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 224 (1986), s. 103-111. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
8
Badania nad lepkością dynamiczną klarownych soków owocowych (depektynizowanych) = Studies on the Dynamic Viscosity of Clarified (Pection Free) Fruit Juices / Wiesław BOROWIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 149 (1986), s. 134-139. - Summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii. - ISSN 0208-4902
9
Badania modelowe nad lepkością dynamiczną klarownego soku z czerwonej porzeczki / W. BOROWIEC // W: Sterowanie procesami technologicznymi w przemyśle spożywczym : XVI Sesja Naukowa, Wrocław 26-27 czerwiec 1985. - Wrocław : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1985. - S. 84. - Dostępne tylko streszczenie
10
Rola niektórych wskaźników jakości w towaroznawczej ocenie pitnych soków i napojów owocowych = Role of Some Quality Indicators in Estimation of Fruit Juices and Fruit Beverages / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Wiesław BOROWIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 189 (1984), s. 53-64. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
11
Zastosowanie konduktometrii w ocenie jakości wybranych przetworów owocowych / Wiesław BOROWIEC ; Promotor: Tadeusz GOŁĘBIOWSKI. - Kraków, 1982. - 258 k., [17] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
12
Zastosowanie metody profilowania do oceny smakowitości komponentów pszczelich / Halina BAŃKOWSKA-PENNAR, Wiesław BOROWIEC, Alicja Dobosz, Alicja Jakubas // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]. - nr 130 (1980), s. 65-77. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
13
Zastosowanie metody profilowania do porównania walorów sensorycznych niektórych przetworów owocowych = The Use of Survey Method for Comparing Sensoric Values of Some Fruit Produces / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Wiesław BOROWIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 128 (1980), s. 185-201. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
14
Wpływ temperatury na skuteczność desulfitacji soku jabłkowego / Jolanta Kocyan, Wiesław BOROWIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]. - nr 130 (1980), s. 35-43. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
15
Jakościowe aspekty postępowania konsumentów odzieży i ich preferencje / Janusz S. FECZKO, Zofia ANDRYKIEWICZ, Wiesław BOROWIEC // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 40 (1979), s. 325-326. - ISSN 0239-4464
16
Zastosowanie metod analizy sensorycznej w ocenie przyrządów stosowanych do pomiaru odporności na ścieranie tkanin = The Use of a Sensoric Analysis at the Assessment of Instruments Measuring Resistance of Fabrics to Abrasion / Wiesław BOROWIEC, Janusz FECZKO, Władysław PIECZONKA // Przegląd Włókienniczy. - R. 30, nr 6 (1976), s. 305-307. - Streszcz., rez., summ., Zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-2410
1
Borowiec W., Lisińska-Kuśnierz M., (1990), Zmiany jakości wafli przekładanych nadzieniem cukrowo-białkowym podczas ich przechowywania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 321, s. 5-12.
2
Borowiec W., (1989), Zastosowanie metod konduktometrycznych w ocenie jakości przetworów owocowych i warzywnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 287, s. 83-93.
3
Lisińska-Kuśnierz M., Borowiec W., (1989), Badania zmian jakości wafli w polewie kakaowej w czasie ich przechowywania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 280, s. 81-89.
4
Borowiec W., (1988), Ekstrakt resztowy jako wskaźnik jakości pitnych soków i napojów owocowych. [W:] Krełowska-Kułas M., Stokłosa K., Sybistowicz D. (red.), Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988, [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, s. 21.
5
Borowiec W., (1987), Zastosowanie pomiaru przewodności elektrycznej właściwej do określania poziomu popiołu ogólnego w klarownych sokach porzeczkowych : (badania modelowe). [W:] Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987, Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu : Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, s. 35.
6
Gołębiowski T., Borowiec W., (1987), Badania sensoryczne pitnych soków z czarnej porzeczki o różnych proporcjach składników podstawowych. [W:] Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987, Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu : Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, s. 36.
7
Borowiec W., Gołębiowski T., Pieczonka W., (1986), Próba zastosowania metody profilowania do oceny smakowitości serów podpuszczkowych dojrzewających, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 224, s. 103-111.
8
Borowiec W., (1986), Badania nad lepkością dynamiczną klarownych soków owocowych (depektynizowanych), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1", nr 149, s. 134-139.
9
Borowiec W., (1985), Badania modelowe nad lepkością dynamiczną klarownego soku z czerwonej porzeczki. [W:] Sterowanie procesami technologicznymi w przemyśle spożywczym : XVI Sesja Naukowa, Wrocław 26-27 czerwiec 1985, Wrocław : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, s. 84.
10
Borowiec W., Gołębiowski T., (1984), Rola niektórych wskaźników jakości w towaroznawczej ocenie pitnych soków i napojów owocowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 189, s. 53-64.
11
Borowiec W., (1982), Zastosowanie konduktometrii w ocenie jakości wybranych przetworów owocowych, Prom. Gołębiowski T., Kraków : , 258 k., [17] k.
12
Bańkowska-Pennar H., Borowiec W., Dobosz A., Jakubas A., (1980), Zastosowanie metody profilowania do oceny smakowitości komponentów pszczelich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 130, s. 65-77.
13
Gołębiowski T., Borowiec W., (1980), Zastosowanie metody profilowania do porównania walorów sensorycznych niektórych przetworów owocowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 128, s. 185-201.
14
Kocyan J., Borowiec W., (1980), Wpływ temperatury na skuteczność desulfitacji soku jabłkowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 130, s. 35-43.
15
Feczko J., Andrykiewicz Z., Borowiec W., (1979), Jakościowe aspekty postępowania konsumentów odzieży i ich preferencje, "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 40, s. 325-326.
16
Borowiec W., Feczko J., Pieczonka W., (1976), Zastosowanie metod analizy sensorycznej w ocenie przyrządów stosowanych do pomiaru odporności na ścieranie tkanin, "Przegląd Włókienniczy", R. 30, nr 6, s. 305-307.
1
@article{UEK:2168246182,
author = "Wiesław Borowiec and Małgorzata Lisińska-Kuśnierz",
title = "Zmiany jakości wafli przekładanych nadzieniem cukrowo-białkowym podczas ich przechowywania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "321",
pages = "5-12",
year = "1990",
}
2
@article{UEK:2168249052,
author = "Wiesław Borowiec",
title = "Zastosowanie metod konduktometrycznych w ocenie jakości przetworów owocowych i warzywnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "287",
pages = "83-93",
year = "1989",
}
3
@article{UEK:2168264236,
author = "Małgorzata Lisińska-Kuśnierz and Wiesław Borowiec",
title = "Badania zmian jakości wafli w polewie kakaowej w czasie ich przechowywania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "280",
pages = "81-89",
year = "1989",
}
4
@misc{UEK:2168263148,
author = "Wiesław Borowiec",
title = "Ekstrakt resztowy jako wskaźnik jakości pitnych soków i napojów owocowych",
booktitle = "Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988",
pages = "21",
adress = "b.m.",
publisher = "Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego",
year = "1988",
}
5
@misc{UEK:2168255692,
author = "W. Borowiec",
title = "Zastosowanie pomiaru przewodności elektrycznej właściwej do określania poziomu popiołu ogólnego w klarownych sokach porzeczkowych : (badania modelowe)",
booktitle = "Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987",
pages = "35",
adress = "Poznań",
publisher = "Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie",
year = "1987",
}
6
@misc{UEK:2168255694,
author = "T. Gołębiowski and W. Borowiec",
title = "Badania sensoryczne pitnych soków z czarnej porzeczki o różnych proporcjach składników podstawowych",
booktitle = "Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987",
pages = "36",
adress = "Poznań",
publisher = "Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie",
year = "1987",
}
7
@article{UEK:2168264164,
author = "Wiesław Borowiec and Tadeusz Gołębiowski and Władysław Pieczonka",
title = "Próba zastosowania metody profilowania do oceny smakowitości serów podpuszczkowych dojrzewających",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "224",
pages = "103-111",
year = "1986",
}
8
@article{UEK:2168323525,
author = "Wiesław Borowiec",
title = "Badania nad lepkością dynamiczną klarownych soków owocowych (depektynizowanych)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1",
number = "149",
pages = "134-139",
adress = "",
year = "1986",
}
9
@misc{UEK:2168346604,
author = "Wiesław Borowiec",
title = "Badania modelowe nad lepkością dynamiczną klarownego soku z czerwonej porzeczki",
booktitle = "Sterowanie procesami technologicznymi w przemyśle spożywczym : XVI Sesja Naukowa, Wrocław 26-27 czerwiec 1985",
pages = "84",
adress = "Wrocław",
publisher = "Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk",
year = "1985",
}
10
@article{UEK:2168261048,
author = "Wiesław Borowiec and Tadeusz Gołębiowski",
title = "Rola niektórych wskaźników jakości w towaroznawczej ocenie pitnych soków i napojów owocowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "189",
pages = "53-64",
year = "1984",
}
11
@unpublished{UEK:2168313121,
author = "Wiesław Borowiec",
title = "Zastosowanie konduktometrii w ocenie jakości wybranych przetworów owocowych",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
12
@article{UEK:2168237526,
author = "Halina Bańkowska-Pennar and Wiesław Borowiec and Alicja Dobosz and Alicja Jakubas",
title = "Zastosowanie metody profilowania do oceny smakowitości komponentów pszczelich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "130",
pages = "65-77",
year = "1980",
}
13
@article{UEK:2168233074,
author = "Tadeusz Gołębiowski and Wiesław Borowiec",
title = "Zastosowanie metody profilowania do porównania walorów sensorycznych niektórych przetworów owocowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "128",
pages = "185-201",
year = "1980",
}
14
@article{UEK:2168237520,
author = "Jolanta Kocyan and Wiesław Borowiec",
title = "Wpływ temperatury na skuteczność desulfitacji soku jabłkowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "130",
pages = "35-43",
year = "1980",
}
15
@article{UEK:2168359224,
author = "Janusz S. Feczko and Zofia Andrykiewicz and Wiesław Borowiec",
title = "Jakościowe aspekty postępowania konsumentów odzieży i ich preferencje",
journal = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 40",
pages = "325-326",
year = "1979",
}
16
@article{UEK:2168350052,
author = "Wiesław Borowiec and Janusz Feczko and Władysław Pieczonka",
title = "Zastosowanie metod analizy sensorycznej w ocenie przyrządów stosowanych do pomiaru odporności na ścieranie tkanin",
journal = "Przegląd Włókienniczy",
number = "R. 30, 6",
pages = "305-307",
year = "1976",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID