Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Reprezentacja z UEK i KSB UEK z "Brokerem Innowacji" na kontynencie azjatyckim
Źródło:
Kurier UEK. - nr 4 (56), s. 78
Tryb dostępu:
Nr:
2168280791
varia
2

Tytuł:
Komentarz
Źródło:
Kurier UEK. - nr 2 (41) (2011) , s. 32-33
Tryb dostępu:
Nr:
2168344694
polemika
3

Tytuł:
Budżetowanie w systemie planowania i kontroli w przedsiębiorstwie = Budget Making in the System of Planning and Controlling in an Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 430 (1994) , s. 45-58. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168230008
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Instrumenty ekonomiczno-finansowe w realizacji procesu zarządzania = Economic and Financial Instruments Used in Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 407 (1993) , s. 75-87. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168246040
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
System motywacyjny jako narzędzie zarządzania = Motivational System as a Tool of Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 375 (1992) , s. 73-87. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246006
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Skuteczność metod i technik zarządzania w modelu menedżerskim i samorządowym
Źródło:
Usprawnianie struktury i procesu zarządzania w warunkach przekształceń własnościowych / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, s. 82-95
Sygnatura:
NP-90/Magazyn
Nr:
2168285387
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Miejsce i funkcje instrumentów prawnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Źródło:
Rozwój struktur i procesów zarządzania / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, s. 100-112
Sygnatura:
NP-128/Magazyn
Nr:
2168232994
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Metody zarządzania działalnością inwestycyjną przedsiębiorstwa
Źródło:
Usprawnianie struktury i procesu zarządzania w warunkach przekształceń własnościowych / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, s. 134-143
Sygnatura:
NP-90/Magazyn
Nr:
2168285393
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Podstawy metodyki oceny procesu zarządzania = Essentials of the Methodology of Managerial Process Evaluation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 345 (1991) , s. 69-83. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168239898
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Formy procesu zarządzania
Źródło:
Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, Józef MACHACZKA, s. 7-45
Sygnatura:
NP-24/Magazyn
Nr:
2168232746
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych podmiotów gospodarczych
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
107 s.: il.; 30 cm.
Sygnatura:
NP-229/Magazyn
Nr:
2168232498
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Metodyka doskonalenia struktury i procesu zarządzania
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991
Opis fizyczny:
272 s.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-64/Magazyn
Nr:
2168232866
naukowo-badawcze
1
Reprezentacja z UEK i KSB UEK z "Brokerem Innowacji" na kontynencie azjatyckim / Mirosław Chechelski, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr BUŁA // Kurier UEK. - nr 4 (56) (2013), s. 78. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk. - ISSN 1689-7757
2
Komentarz / Mirosław Chechelski // Kurier UEK. - nr 2 (41) (2011), s. 32-33. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/02_2011_kurier_uek_web/16. - ISSN 1689-7757
3
Budżetowanie w systemie planowania i kontroli w przedsiębiorstwie = Budget Making in the System of Planning and Controlling in an Enterprise / Mirosław CHECHELSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 430 (1994), s. 45-58. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
4
Instrumenty ekonomiczno-finansowe w realizacji procesu zarządzania = Economic and Financial Instruments Used in Management / Mirosław CHECHELSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 407 (1993), s. 75-87. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
5
System motywacyjny jako narzędzie zarządzania = Motivational System as a Tool of Management / Mirosław CHECHELSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 375 (1992), s. 73-87. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
6
Skuteczność metod i technik zarządzania w modelu menedżerskim i samorządowym / Mirosław CHECHELSKI // W: Usprawnianie struktury i procesu zarządzania w warunkach przekształceń własnościowych / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (1991), s. 82-95
7
Miejsce i funkcje instrumentów prawnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Mirosław CHECHELSKI // W: Rozwój struktur i procesów zarządzania / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (1991), s. 100-112
8
Metody zarządzania działalnością inwestycyjną przedsiębiorstwa / Mirosław CHECHELSKI // W: Usprawnianie struktury i procesu zarządzania w warunkach przekształceń własnościowych / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (1991), s. 134-143
9
Podstawy metodyki oceny procesu zarządzania = Essentials of the Methodology of Managerial Process Evaluation / Mirosław CHECHELSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 345 (1991), s. 69-83. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
10
Formy procesu zarządzania / Adam STABRYŁA, Mirosław CHECHELSKI, Jan BELICZYŃSKI // W: Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, Józef MACHACZKA. - (1990), s. 7-45
11
Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych podmiotów gospodarczych / Adam STABRYŁA (kierownik tematu), Halina PIEKARZ, Jan DZIADOŃ, Adam NALEPKA, Beata BARCZAK, Jan BELICZYŃSKI, Mirosław CHECHELSKI, Andrzej KOZINA, Jolanta WALAS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 107 s. : il. ; 30 cm
12
Metodyka doskonalenia struktury i procesu zarządzania / Adam STABRYŁA, Halina PIEKARZ, Jan DZIADOŃ, Marek LISIŃSKI, Czesław MESJASZ, Adam NALEPKA, Tadeusz SKARBEK, Jan BELICZYŃSKI, Mirosław CHECHELSKI, Andrzej KOZINA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991. - 272 s. : il. ; 30 cm
1
Chechelski M., Fudaliński J., Buła P., (2013), Reprezentacja z UEK i KSB UEK z "Brokerem Innowacji" na kontynencie azjatyckim, "Kurier UEK", nr 4 (56), s. 78; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk
2
Chechelski M., (2011), Komentarz, "Kurier UEK", nr 2 (41), s. 32-33; http://issuu.com/uek_krakow/docs/02_2011_kurier_uek_web/16
3
Chechelski M., (1994), Budżetowanie w systemie planowania i kontroli w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 430, s. 45-58.
4
Chechelski M., (1993), Instrumenty ekonomiczno-finansowe w realizacji procesu zarządzania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 407, s. 75-87.
5
Chechelski M., (1992), System motywacyjny jako narzędzie zarządzania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 375, s. 73-87.
6
Chechelski M., (1991), Skuteczność metod i technik zarządzania w modelu menedżerskim i samorządowym. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Usprawnianie struktury i procesu zarządzania w warunkach przekształceń własnościowych, s. 82-95.
7
Chechelski M., (1991), Miejsce i funkcje instrumentów prawnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Rozwój struktur i procesów zarządzania, s. 100-112.
8
Chechelski M., (1991), Metody zarządzania działalnością inwestycyjną przedsiębiorstwa. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Usprawnianie struktury i procesu zarządzania w warunkach przekształceń własnościowych, s. 134-143.
9
Chechelski M., (1991), Podstawy metodyki oceny procesu zarządzania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 345, s. 69-83.
10
Stabryła A., Chechelski M., Beliczyński J., (1990), Formy procesu zarządzania. [W:] Stabryła A., Machaczka J. (kierownik tematu), Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze, s. 7-45.
11
Stabryła A., Piekarz H., Dziadoń J., Nalepka A., Barczak B., Beliczyński J., Chechelski M., Kozina A., Walas J., (1993), Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych podmiotów gospodarczych, Stabryła A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 107 s.
12
Stabryła A., Piekarz H., Dziadoń J., Lisiński M., Mesjasz C., Nalepka A., Skarbek T., Beliczyński J., Chechelski M., Kozina A., (1991), Metodyka doskonalenia struktury i procesu zarządzania, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 272 s.
1
@misc{UEK:2168280791,
author = "Mirosław Chechelski and Janusz Fudaliński and Piotr Buła",
title = "Reprezentacja z UEK i KSB UEK z Brokerem Innowacji na kontynencie azjatyckim",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (56)",
pages = "78",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk},
}
2
@article{UEK:2168344694,
author = "Mirosław Chechelski",
title = "Komentarz",
journal = "Kurier UEK",
number = "2 (41)",
pages = "32-33",
year = "2011",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/02_2011_kurier_uek_web/16},
}
3
@article{UEK:2168230008,
author = "Mirosław Chechelski",
title = "Budżetowanie w systemie planowania i kontroli w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "430",
pages = "45-58",
year = "1994",
}
4
@article{UEK:2168246040,
author = "Mirosław Chechelski",
title = "Instrumenty ekonomiczno-finansowe w realizacji procesu zarządzania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "407",
pages = "75-87",
year = "1993",
}
5
@article{UEK:2168246006,
author = "Mirosław Chechelski",
title = "System motywacyjny jako narzędzie zarządzania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "375",
pages = "73-87",
year = "1992",
}
6
@unpublished{UEK:2168285387,
author = "Mirosław Chechelski",
title = "Skuteczność metod i technik zarządzania w modelu menedżerskim i samorządowym",
booktitle = "Usprawnianie struktury i procesu zarządzania w warunkach przekształceń własnościowych",
pages = "82-95",
year = "1991",
}
7
@unpublished{UEK:2168232994,
author = "Mirosław Chechelski",
title = "Miejsce i funkcje instrumentów prawnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
booktitle = "Rozwój struktur i procesów zarządzania",
pages = "100-112",
year = "1991",
}
8
@unpublished{UEK:2168285393,
author = "Mirosław Chechelski",
title = "Metody zarządzania działalnością inwestycyjną przedsiębiorstwa",
booktitle = "Usprawnianie struktury i procesu zarządzania w warunkach przekształceń własnościowych",
pages = "134-143",
year = "1991",
}
9
@article{UEK:2168239898,
author = "Mirosław Chechelski",
title = "Podstawy metodyki oceny procesu zarządzania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "345",
pages = "69-83",
year = "1991",
}
10
@unpublished{UEK:2168232746,
author = "Adam Stabryła and Mirosław Chechelski and Jan Beliczyński",
title = "Formy procesu zarządzania",
booktitle = "Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze",
pages = "7-45",
year = "1990",
}
11
@unpublished{UEK:2168232498,
author = "Adam Stabryła and Halina Piekarz and Jan Dziadoń and Adam Nalepka and Beata Barczak and Jan Beliczyński and Mirosław Chechelski and Andrzej Kozina and Jolanta Walas",
title = "Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych podmiotów gospodarczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
12
@unpublished{UEK:2168232866,
author = "Adam Stabryła and Halina Piekarz and Jan Dziadoń and Marek Lisiński and Czesław Mesjasz and Adam Nalepka and Tadeusz Skarbek and Jan Beliczyński and Mirosław Chechelski and Andrzej Kozina",
title = "Metodyka doskonalenia struktury i procesu zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1991",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID