Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Gospodarstwo domowe : ekonomika, finanse, konsumpcja
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Opis fizyczny:
310 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-735-6
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168314313
monografia
2

Tytuł:
Interwencjonizm państwa w sferze konsumpcji - za i przeciw = State Interventionism in the Sphere of Consumption - Pros and Cons = Intervencionizm gosudarstva v sfere potrebleniâ - za i protiv
Źródło:
Konsumpcja i Rozwój. - nr 3 (20) (2017) , s. 17-23. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168320071
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Zróżnicowanie konsumpcji jako wyraz nierówności ekonomicznych w polskim społeczeństwie
Źródło:
Kryzys jakości życia / red. Zbigniew Strzelecki, Elżbieta Kryńska, Janusz Witkowski - Warszawa: Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN; Dom Wydawniczy Elipsa, 2014, s. 99-114 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7151-557-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168292953
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Dylematy interwencjonizmu państwa w sferze konsumpcji = The Dilemmas of State Intervention in Consumption Sphere
Źródło:
Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce / red. Anna CZUBAŁA, Piotr HADRIAN, Jan W. Wiktor - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 525-532. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-208-2163-5
Nr:
2168280471
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Ekonomika i finanse gospodarstw domowych
Wydanie:
Wyd. 2 zm.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
Opis fizyczny:
230, [1] s.: il.; 24 cm
Seria:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
U góry okł.: "Wydanie nowe 2012", Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-16823-0
Nr:
2168226641
monografia
6

Tytuł:
Polityka konsumpcji = Consumption Policy
Źródło:
Konsumpcja i Rozwój. - nr 2 (2012) , s. 3-17. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254098
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
100 lat może pożyjemy, ale za co?
Źródło:
Gazeta Wyborcza. - nr 69 (2012) , s. 16
Nr:
2168254342
artykuł nierecenzowany
8

Tytuł:
Dyplomy na półkę
Źródło:
Gazeta Wyborcza. - nr 15 (2012) , s. 15
Nr:
2168254326
artykuł nierecenzowany
9

Tytuł:
Szkolnictwo wyższe - krajobraz po boomie
Źródło:
Przegląd. - nr 25 (651) (2012) , s. 50-51
Nr:
2168254318
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Mniejszości religijne w Polsce po II wojnie światowej : szkice i materiały
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
341 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-7252-582-6
Nr:
2168238626
monografia
11

Tytuł:
Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2010
Opis fizyczny:
296, [1] s.: il.; 25 cm
Seria:
(Ekonomia - Wydawnictwo C. H. Beck)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-1618-5
Nr:
51576
monografia
12

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Numer:
nr 818, 837, 839
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Nr:
2167648073
redakcja czasopisma/serii
13

Tytuł:
Nowe wyzwania i wymiary konsumpcji we współczesnym świecie = New Challenges and Measures of Consumption in the Contemporary World
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 3 (2009) , s. 1-10. - Summ., rez.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50145
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Numer:
nr 783, 794
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Nr:
2162065086
redakcja czasopisma/serii
15

Tytuł:
Ekonomika i finanse gospodarstw domowych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
Opis fizyczny:
201, [5] s.: il.; 24 cm
Seria:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15916-0
Nr:
50739
monografia
16

Tytuł:
Znieść prace licencjackie
Źródło:
Przegląd. - nr 21 (439) (2008) , s. 38-40
Nr:
2168254032
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Ewolucja źródeł finansowania konsumpcji w Polsce = Evolution of the Sources of Financing Consumption in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 778 (2008) , s. 5-24. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50642
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Numer:
nr 759
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Nr:
2162126709
redakcja czasopisma/serii
19

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 739, 741, 742, 751
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
Nr:
2162993260
redakcja czasopisma/serii
20

Tytuł:
Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
Opis fizyczny:
224 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15300-7
Nr:
51925
monografia
21

Tytuł:
Państwo a sfera konsumpcji
Źródło:
Konsumpcja a rozwój gospodarczy / red. Alicja Kusińska - Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2007, s. 28-34
ISBN:
83-60028-23-0
Nr:
2165778875
rozdział w monografii
22

Tytuł:
Dynamika i makroproporcje konsumpcji społeczeństwa polskiego po 1989 r. = Dynamics and Structure of Societal Consumption in Poland after 1989 : Dinamika i mikroproporcii potrebleniâ pol'skogo obŝestva posle 1989 goda
Źródło:
Ekonomista. - 6 (2006) , s. 771-789 - Bibliogr.
Nr:
51914
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 694, 704, 716, 720, 723
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Nr:
2166523753
redakcja czasopisma/serii
24

Konferencja:
Zjazd Katedr Finansowych "Instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej", Lublin, Polska, od 2006-09-13 do 2006-09-15
Tytuł:
Finansowanie konsumpcji w Polsce po 1989 roku
Źródło:
Finanse publiczne : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006 / red. Alicja Pomorska - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2006, s. 293-299
ISBN:
83-227-2559-0
Nr:
2165769025
rozdział w materiałach konferencyjnych
25

Tytuł:
Metody pomiaru społecznej efektywności rozwoju gospodarczego = Methods for Measuring the Social Effectiveness of Economic Growth
Źródło:
Gospodarka Narodowa. - nr 11-12 (171-172) (2005) , s. 1-17. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52456
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 659, 677, 680, 697
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Nr:
2166668186
redakcja czasopisma/serii
27

Tytuł:
Czy program Hausnera ożywi gospodarkę?
Źródło:
Przegląd. - nr 17 (226) (2004) , s. 52-53
Nr:
2168253996
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Nowa Gospodarka a nowa konsumpcja = New Economy and New Consumption
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 179, t. 2 (2004) , s. 113-120. - Tytuł numeru: Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Nr:
52251
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Dochody ludności a proces transformacji gospodarczej w Polsce
Źródło:
Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 1, Finanse publiczne / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 49-58
ISBN:
83-7252-226-X
Nr:
2166361721
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 663, 664
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Nr:
2168220562
redakcja czasopisma/serii
31

Tytuł:
Bezrobocie będzie wzrastać
Źródło:
Przegląd. - nr 20 (229) (2004) , s. 50-51
Nr:
2168253952
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Nowa konsumpcja - klucz do rozwoju
Źródło:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 13 (2003) , s. 16-18
Nr:
2168240880
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Poziom życia społeczeństw Europy Środkowowschodniej w świetle wskaźników trwania życia ludzkiego = Level of Living Standards in Central-eastern Europe in the Light of Life Expectancy Rates
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 621 (2003) , s. 13-21. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2166193446
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Wzrost konsumpcji usług, czyli proces serwicyzacji konsumpcji w Polsce = Increase of Services Consumption i.e. Services Based Process in Poland
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - nr 2 (501) (2003) , s. 1-8. - Summ., rez.
Nr:
2168224234
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Serwicyzacja konsumpcji w Polsce = Increased Share of Services in the Consumption of Goods on the Polish Market
Źródło:
Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka / red. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2002, s. 15-25. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-915693-0-6
Nr:
2168237334
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Konsumpcja
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002
Opis fizyczny:
272 s.: mapa, wykr.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1390-5
Nr:
2168238812
monografia
37

Tytuł:
Finansowe aspekty uczestnictwa w kulturze społeczeństwa polskiego
Źródło:
Kultura, gospodarka, media : ogólnopolski kongres / red. Emil Orzechowski - Kraków: [Centrum Animacji Kultury], 2002, s. 76-84. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-7010-166-8
Nr:
2168238878
rozdział w materiałach konferencyjnych
38

Tytuł:
Transformacja w portfelach
Źródło:
Dziesięciolecie Polski Niepodległej : 1989-1999 / red. Waldemar Kuczyński - Warszawa: United Publishers & Productions, 2001, s. 480-481
ISBN:
83-85794-44-1
Nr:
2168243616
rozdział w książce
39

Tytuł:
O istocie i klasyfikacji usług - polemicznie
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 46, nr 9(484) (2001) , s. 39-41
Nr:
2168241478
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Konsumpcja epoki postmodernizmu = Consumption in the Post-Modern Age
Źródło:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 278-290. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-074-7
Nr:
2168223480
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Nowe zjawiska i tendencje w konsumpcji społeczeństw wysoko rozwiniętych
Źródło:
Ekonomista. - nr 3 (2001) , s. 375-392 - Bibliogr.
Nr:
2168231862
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Poziom i struktura spożycia żywności w Europie Środkowowschodniej na tle procesów transformacji gospodarczej
Źródło:
Konsument żywności i jego zachowania rynkowe : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa 12-13.10.2000 / red. Krystyna Gutkowska, Irena Ozimek - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2000, s. 110-120
ISBN:
83-7244-144-8
Nr:
2168244010
rozdział w materiałach konferencyjnych
43

Tytuł:
Mezo- i megaekonomia - nowe wymiary i wyzwania ekonomii : wykład inauguracyjny
Źródło:
Inauguracja Roku Akademickiego : 1999/2000 - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 13-22
ISBN:
83-7252-034-8
Nr:
2168242490
rozdział w książce
44

Tytuł:
Polska - UE, czyli my się otwieramy a oni zamykają
Źródło:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 1 (1999) , s. 46
Nr:
2168242174
recenzja
45

Tytuł:
Polacy nie gęsi swój podręcznik (wreszcie) mają
Źródło:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 4 (1999) , s. 38
Nr:
2168242178
recenzja
46

Tytuł:
Dochody społeczeństwa polskiego w latach 90-tych
Źródło:
Finanse w gospodarce rynkowej - wybrane zagadnienia : pamięci Twórcy łódzkiej szkoły finansów Profesorowi Januszowi Chechlińskiemu. T. 1 - Łódź: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ABSOLWENT Sp. z o.o., 1999, s. 333-350
ISBN:
83-86840-81-1
Nr:
2168254104
rozdział w monografii
47

Tytuł:
Podstawy ekonomiki konsumpcji
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
Opis fizyczny:
167 s.: rys., tab.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-98-4
Nr:
2168238818
monografia
48

Tytuł:
Transformacja gospodarcza a zróżnicowanie poziomu życia społeczeństwa polskiego
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
Opis fizyczny:
55 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-040-2
Nr:
2168238856
skrypt
49

Tytuł:
Kanony makroekonomii
Źródło:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 29 (1998) , s. 33
Nr:
2168242138
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Skłonność do konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych = The Propensity to Consume of Polish Households
Źródło:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 51-55. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-71-2
Nr:
2168226108
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Socjalizm rynkowy czy kapitalizm z ludzką twarzą?
Źródło:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 16 (1998) , s. 33
Nr:
2168242046
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Duch kapitalizmu pod strzechą
Źródło:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 51/52 (1998) , s. 40
Nr:
2168242170
recenzja
53

Autor:
Tytuł:
Dzieje rozwoju
Źródło:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 9 (1998) , s. 29. - Pseudonim Czesława Bywalca
Nr:
2168242048
recenzja
54

Tytuł:
Efekty i koszty konsumpcji - próba produkcyjnej interpretacji konsumpcji = Effects and Costs of Consumption - an Attempt of Production interpretation of Consumption
Źródło:
Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń. [1] - Katowice: Centrum Badań i Ekspertyz; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1998, s. 13-22. - Summ.
ISBN:
83-908267-2-0
Nr:
2168233868
rozdział w materiałach konferencyjnych
55

Tytuł:
Klasa średnia czyli lwy i lisy
Źródło:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 47 (1998) , s. 24
Nr:
2168242162
recenzja
56

Tytuł:
Społeczeństwo nieufności
Źródło:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 35 (1998) , s. 33
Nr:
2168242146
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
Przez Wyszehrad do Brukseli
Źródło:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 7 (1998) , s. 58
Nr:
2168242042
recenzja
58

Tytuł:
Transformacja w budżetach domowych
Źródło:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 27 (1998) , s. 21
Nr:
2168242134
recenzja
59

Tytuł:
Społeczne aspekty transformacji gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998
Opis fizyczny:
53 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-87239-81-X
Nr:
2168238830
skrypt
60

Tytuł:
Pogoń za rentą
Źródło:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 39 (1998) , s. 39
Nr:
2168242148
recenzja
61

Tytuł:
Jaka polityka gospodarcza?
Źródło:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 9 (1998) , s. 29
Nr:
2168242050
recenzja
62

Tytuł:
Świadczenia społeczne w strukturze dochodów społeczeństwa polskiego w okresie transformacji ustrojowej
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 144 (1997) , s. 179-188. - Tytuł numeru: Studia nad redystrybucją cenową i finansową w świadczeniach - usługach społecznych w okresie wczesnej transformacji polskiej
Nr:
2168241208
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Ocena stopy życiowej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej na podstawie przeciętnego trwania życia ludzkiego
Źródło:
Gospodarka Narodowa. - nr 7-8 (1997) , s. 65-71
Nr:
2168227134
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
Rozwój gospodarczy a rozwój społeczny krajów Unii Europejskiej : analiza taksonometryczna
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1997
Opis fizyczny:
195 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/705
Nr:
2168244806
doktorat
65

Tytuł:
Transformacja w koszyku
Źródło:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 36 (1996) , s. 37-39
Nr:
2168241912
artykuł w czasopiśmie
66

Tytuł:
Dochody ludności krajów Europy Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji gospodarczej
Źródło:
Gospodarka Narodowa. - nr 5 (1996) , s. 1-6. - Streszcz.
Nr:
2168231780
artykuł w czasopiśmie
67

Tytuł:
Mezoekonomia i megaekonomia - nowe wymiary ekonomii
Źródło:
Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Józefa Gajdy / [mater. zebrał i przygot. do druku Kazimierz GÓRKA] - Kraków: AE Wydawnictwo Uczelniane, 1996, s. 17-24
ISBN:
83-86439-80-7
Nr:
2168238834
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Einkommen und Konsum im Prozess der Wirtschaftstransformation der Visegrád-Länder (mit besonderer Berücksichtigung Polens) = Income and Consumption during the Process of Economic Transformation in the Visegrád Countries (with special emphasis on Poland)
Adres wydawniczy:
Wien: WIIW, 1996
Opis fizyczny:
25 s.: il.; 30 cm
Seria:
(Research Reports / The Vienne Institute for Comparative Economic Studies (WIIW) ; Nr. 224)
Uwagi:
Summ.,
Nr:
2168238860
seria wydawnicza
69

Tytuł:
Konsumpcja w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (lata 1989-1994)
Źródło:
Gospodarka Narodowa. - nr 10 (1996) , s. 25-32. - Streszcz.
Nr:
2168231626
artykuł w czasopiśmie
70

Tytuł:
Nie zboczyć z wąskiej ścieżki
Źródło:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 45 (1996) , s. 30-32
Nr:
2168241914
artykuł w czasopiśmie
71

Tytuł:
Z portfelem do szkoły
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 11 (1995) , s. 32-33
Nr:
2168227880
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
Poziom życia społeczeństwa polskiego na tle procesów transformacji gospodarczej : (1989-1993)
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych, 1995
Opis fizyczny:
44 s.; 29 cm
Seria:
(Procesy Transformacji w Polsce ; nr 10)
Nr:
2168240876
monografia
73

Tytuł:
W pętli paradoksów
Źródło:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 14 (1995) , s. 57-59
Nr:
2168271306
artykuł w czasopiśmie
74

Tytuł:
Transformacja gospodarcza a poziom życia społeczeństwa polskiego (1989-93)
Źródło:
Ekonomista. - nr 4 (1995) , s. 681-696
Nr:
2168227852
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
Od kopciuszka do królowej. (2)
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 16 (1994) , s. 46-47
Nr:
2168227896
artykuł w czasopiśmie
76

Tytuł:
Trzy lata transformacji. (2)
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 5 (1994) , s. 62-63
Nr:
2168227898
artykuł w czasopiśmie
77

Tytuł:
Trzy lata transformacji. (3)
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 6 (1994) , s. 62-63
Nr:
2168227900
artykuł w czasopiśmie
78

Tytuł:
Trzy lata transformacji. (1)
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 4 (1994) , s. 62-63
Nr:
2168227892
artykuł w czasopiśmie
79

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 37 (1994) , s. 41
Nr:
2168227932
recenzja
80

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 46 (1994) , s. 57
Nr:
2168242200
recenzja
81

Tytuł:
Gdzie i jak zarabiamy, na co wydajemy?
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 8 (1994) , s. 46-47
Nr:
2168227902
artykuł w czasopiśmie
82

Tytuł:
Sport w budżetach rodzin polskich
Źródło:
Logos i etos polskiego olimpizmu / red. Józef Lipiec - Kraków: Wydawnictwo Naukowe - Fall, Studio FALL, 1994, s. 429-438
ISBN:
83-86505-07-9
Nr:
2168254064
rozdział w monografii
83

Tytuł:
Koszty konsumpcji - terra incognita
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 10 (1994) , s. 42
Nr:
2168227906
artykuł w czasopiśmie
84

Tytuł:
Od kopciuszka do królowej. (1)
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 15 (1994) , s. 48-49
Nr:
2168227894
artykuł w czasopiśmie
85

Tytuł:
W czasopismach naukowych
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 46, s. 25
Nr:
2168229118
varia
86

Tytuł:
W czasopismach naukowych
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 30, s. 22
Nr:
2168229092
varia
87

Tytuł:
Społeczne aspekty procesów integracyjnych krajów EWG
Źródło:
Gospodarka Narodowa. - nr 1 (43) (1993) , s. 11-14
Nr:
2168240590
artykuł w czasopiśmie
88

Tytuł:
W czasopismach naukowych
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 42, s. 28
Nr:
2168229110
varia
89

Tytuł:
W czasopismach naukowych
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 39, s. 20
Nr:
2168229102
varia
90

Tytuł:
Ekonomiczne i kulturowe aspekty konsumpcji usług społecznych
Źródło:
Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika / red. Jerzy ALTKORN - Kraków: Fogra, 1993, s. 95-102
ISBN:
83-85719-02-4
Nr:
2168242320
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
91

Tytuł:
Transformacja w portfelach
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 2 (1993) , s. 7
Nr:
2168229060
artykuł w czasopiśmie
92

Tytuł:
Między gospodarką a spiżarką
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 8 (1993) , s. 10
Nr:
2168229064
artykuł w czasopiśmie
93

Tytuł:
O pożytkach z badań konsumpcji
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 12 (1993) , s. 30
Nr:
2168242212
recenzja
94

Tytuł:
Gospodarstwo domowe
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 32 (1993) , s. 23
Nr:
2168229094
recenzja
95

Tytuł:
Dochody, konsumpcja i poziom życia społeczeństwa polskiego w I fazie transformacji systemowej
Źródło:
Zachowania podmiotów sfery konsumpcji : (gospodarstw domowych, samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw i instytucji) / red. Józefa Kramer - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1993, s. 51-58
Nr:
2168244524
rozdział w materiałach konferencyjnych
96

Tytuł:
Dramaty wyboru : budżety domowe
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 19 (1993) , s. 7
Nr:
2168229074
artykuł w czasopiśmie
97

Tytuł:
W czasopismach naukowych
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 35, s. 23
Nr:
2168229098
varia
98

Tytuł:
W czasopismach naukowych
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 44, s. 29
Nr:
2168229114
varia
99

Tytuł:
Mezoekonomia : między mikro a makro
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 23 (1993) , s. 26
Nr:
2168229082
artykuł w czasopiśmie
100

Tytuł:
W czasopismach naukowych
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 40, s. 6
Nr:
2168229196
varia
101

Tytuł:
Czas wolny
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 51/52 (1992) , s. 34
Nr:
2168229058
recenzja
102

Tytuł:
W czasopismach naukowych
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 18, s. 9
Nr:
2168229214
varia
103

Tytuł:
W czasopismach naukowych
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 31, s. 7
Nr:
2168229186
varia
104

Tytuł:
Poziom życia ludności Polski w porównaniu z krajami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej = Living Standards in Poland Compared with European Communities-member Countries
Źródło:
Ekonomista. - nr 5-6 (1992) , s. 669-687. - Summ., rez.
Nr:
2168240574
artykuł w czasopiśmie
105

Tytuł:
Alokacja zasobów
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 32 (1992) , s. 15
Nr:
2168229188
recenzja
106

Tytuł:
Konkurs na najlepszego studenta "Primus inter Pares"
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 3(5), s. 19-24
Nr:
2168344186
varia
107

Tytuł:
Zdrowotność społeczeństwa polskiego w latach osiemdziesiątych
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 37, nr 5(372) (1992) , s. 1-5
Nr:
2168241522
artykuł w czasopiśmie
108

Tytuł:
Coraz dalej od Europy
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 35 (1992) , s. 7
Nr:
2168229192
artykuł w czasopiśmie
109

Tytuł:
W czasopismach naukowych
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 23, s. 7
Nr:
2168229230
varia
110

Tytuł:
Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
154 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168238828
monografia
111

Tytuł:
Międzynarodowe porównania konsumpcji
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 42 (1992) , s. 8
Nr:
2168229198
recenzja
112

Tytuł:
W czasopismach naukowych
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 27, s. 8
Nr:
2168229184
varia
113

Tytuł:
Usługi niematerialne w Polsce 1945-1987
Adres wydawniczy:
Warszawa: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji (IRWiK), 1991
Opis fizyczny:
185 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Monografie i Syntezy - Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji ; 63)
Nr:
2168240874
monografia
114

Tytuł:
Zasady i kryteria doboru wskaźników w badaniach społecznych = Principles and Criteria of Index Selection in Social Studies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 359 (1991) , s. 5-14. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168235602
artykuł w czasopiśmie
115

Tytuł:
Usługi niematerialne a wzrost gospodarczy Polski = Non-material Services and Economic Growth of Poland
Źródło:
Konsumpcja : kierunki przemian / red. Józefa Kramer, Zofia Kędzior - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991, s. 83-101
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach)
Nr:
2168356978
rozdział w monografii
116

Tytuł:
Wzrost gospodarczy a poziom życia społeczeństwa polskiego
Adres wydawniczy:
Warszawa: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji (IRWiK), 1991
Opis fizyczny:
187 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Monografie i Syntezy - Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji ; 65)
Nr:
2168240634
monografia
117

Tytuł:
Rozwój gospodarczy a poziom życia ludności : społeczne aspekty gospodarowania = Economic Growth and the Standard of Living : Social Aspects of Economic Activity
Źródło:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 4 (1991) , s. 191-202. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168240786
artykuł w czasopiśmie
118

Tytuł:
Poziom i struktura żywienia społeczeństwa polskiego w latach osiemdziesiątych
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 36, nr 12 (367) (1991) , s. 23-26
Nr:
2168241462
artykuł w czasopiśmie
119

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 337, 349, 350, 353, 359, 368, 379
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Nr:
2168276231
redakcja czasopisma/serii
120

Tytuł:
Usługi społeczne
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 35, nr 12 (355) (1990) , s. 6-10
Nr:
2168241448
artykuł w czasopiśmie
121

Tytuł:
Więcej rynku, ale... nie wszędzie
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 47 (1990) , s. 11
Nr:
2168229276
artykuł w czasopiśmie
122

Tytuł:
Industrializacja Krakowa - przesłanki, przebieg i skutki
Źródło:
Klęska ekologiczna Krakowa : przyczyny, teraźniejszość, perspektywy ekorozwoju miasta / red. Maria Gumińska, Andrzej Delorme - Kraków: Polski Klub Ekologiczny, 1990, s. 53-60 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Małopolska ; t. 5)
Nr:
2168239016
rozdział w monografii
123

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 290, 295, 298, 304, 314
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Nr:
2168235324
redakcja czasopisma/serii
124

Tytuł:
Funkcje usług niematerialnych = Functions of Non-Material Services
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 304 (1989) , s. 63-78. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246668
artykuł w czasopiśmie
125

Tytuł:
Kraków w latach 1945-1984 : szkic do powojennej historii miasta
Źródło:
Z przeszłości Krakowa / red. Jan M. MAŁECKI - Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989, s. 345-373
ISBN:
83-01-09645-4
Nr:
2166232982
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
126

Tytuł:
Usługi w świetle teorii ekonomii politycznej = Services in the Theory of Political Economy
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 32 (1989) , s. 29-43. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168226825
artykuł w czasopiśmie
127

Tytuł:
Poziom życia społeczeństwa polskiego w latach 1945-1985 = The Standard of Living of Poland's Population, 1945-1985
Źródło:
Ekonomista. - nr 3 (1987) , s. 527-567. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168240564
artykuł w czasopiśmie
128

Tytuł:
Warunki mieszkaniowe ludności Danii i Polski : studium porównawcze = Housing Conditions in Poland and Denmark : Comparative Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 233 (1987) , s. 39-58. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261350
artykuł w czasopiśmie
129

Tytuł:
Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1987
Opis fizyczny:
103 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
Resortowy Program Badań Podstawowych NR RP.III.39: Zmiany w strukturze konsumpcji Grupa tematyczna 5: Przestrzenna struktura konsumpcji Temat: Terminologiczno-metodyczne aspekty badań konsumpcji w układach przestrzennych
Nr:
2168316005
książka
130

Tytuł:
Rozwój zabezpieczenia społecznego w Danii
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 8 (1986) , s. 16-17 - Bibliogr.
Nr:
2168241230
artykuł w czasopiśmie
131

Tytuł:
Sposób i jakość życia społeczeństwa polskiego w świetle mierników syntetycznych
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 31, nr 1(295) (1986) , s. 18-20
Nr:
2168241396
artykuł w czasopiśmie
132

Tytuł:
Wzrost gospodarczy a przemiany poziomu życia społeczeństwa polskiego w latach 1945-1980 = Economic Growth and Transformations in the Living Standard of the Polish Society in the Years 1945-1980
Adres wydawniczy:
Kraków: [s.n.], 1986
Opis fizyczny:
264 s.: tab.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 70)
Uwagi:
Soderž., summ., Bibliogr.
Nr:
2168238814
monografia
133

Autor:
Ferdynand Michoń , Andrzej Całus , Józef Kaleta , Longin Leśniewski , Józef Gajda , Stanisław Wacławowicz , Edmund Szubert , Lucyna Wojtasiewicz , Stanisława Surdykowska , Mieczysław Mikulski , Jerzy Mikułowski Pomorski , Bolesław Liwowski , Józef Lepiech , Jerzy Altkorn , Henryk Gawron , Stanisław Styś , Armand Kasprowicz , Roman Domaszewicz
Tytuł:
Dyskusja : streszczenie wypowiedzi na ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej nt. "Aktualny stan i kierunki rozwoju studiów ekonomicznych dla pracujących" (10-11 stycznia 1985 r., Kraków)
Źródło:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 52, s. 90-104
Opracowanie:
Nr:
2168359412
głos w dyskusji/wywiad
134

Tytuł:
Terminologiczne i teoretyczne problemy sfery konsumpcji = Terminological and Theoretical Problems of the Consumption Sphere
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1985) , s. 53-61
Nr:
2168231762
artykuł w czasopiśmie
135

Tytuł:
Aktywność zawodowa ludności Danii
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 30, nr 7(289) (1985) , s. 22-24
Nr:
2168241322
artykuł w czasopiśmie
136

Tytuł:
Poziom i struktura konsumpcji w Danii = Consumption Level and Structure in Denmark
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 4 (1985) , s. 55-62
Nr:
2168240852
artykuł w czasopiśmie
137

Tytuł:
Wprowadzenie do ekonomiki konsumpcji : materiały do nauczania z ekonomiki konsumpcji
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Opis fizyczny:
145 s.; 24 cm
Nr:
2168238820
skrypt
138

Tytuł:
Rozwój gospodarczy Danii w latach powojennych = Economic Development of Denmark in the Post-War Period (1945-1983)
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 40, 5 (459) (1985) , s. 347-350
Nr:
2168241304
artykuł w czasopiśmie
139

Tytuł:
Poziom życia ludności jako cel i czynnik wzrostu gospodarki socjalistycznej = Living Standard of Population versus Aim and Growth of Socialist Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 193 (1984) , s. 5-25. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236566
artykuł w czasopiśmie
140

Tytuł:
Tempo wzrostu gospodarczego Polski a dynamika płac = The Increase Rate of Polish Economic Growth Versus Wages Dynamics
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 26 (1983) , s. 97-114. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168283829
artykuł w czasopiśmie
141

Tytuł:
Konsumpcja - poziom życia - sposób życia : kontrowersje technologiczne i teoretyczne = Consumption - Standard of Living - Life Style : Terminological and Theoretical Controversies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 169 (1983) , s. 5-17. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229426
artykuł w czasopiśmie
142

Tytuł:
Główne nurty i problemy rozwoju społeczno-ekonomicznego Krakowa w latach 1945-1981 = Main Trends and Problems of Kraków's Socio-economic Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 173 (1983) , s. 23-44. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168250328
artykuł w czasopiśmie
143

Tytuł:
Rozwój gospodarczy a bezrobocie w Danii po drugiej wojnie światowej (lata 1945-1976) = Economic Development an Unemployment in Denmark after World War II
Źródło:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 1 (1982) , s. 165-179. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168240756
artykuł w czasopiśmie
144

Tytuł:
Inflacja - groźna i nie doceniona
Źródło:
Życie Literackie. - R. 32, nr 39 (1598) (1982) , s. 3
Tryb dostępu:
Nr:
2168240434
artykuł w czasopiśmie
145

Tytuł:
Zmiany w stanie zdrowia ludności Danii i Polski po II Wojnie Światowej (1945-1974) : studium porównawcze = Changes in Health of the Population of Denmark and Poland after World War II (1945-1974) - a Comparative Study
Źródło:
Studia Demograficzne. - nr 3 (69) (1982) , s. 65-79. - Rez., summ.
Nr:
2168240872
artykuł w czasopiśmie
146

Tytuł:
SOS dla reformy
Źródło:
Życie Literackie. - R. 32, nr 32 (1591) (1982) , s. 11
Tryb dostępu:
Nr:
2168240432
artykuł w czasopiśmie
147

Tytuł:
Rozwój spożycia dóbr i usług socjalno-kulturalnych w Polsce w latach siedemdziesiatych oraz ich finansowanie = Development of Socio-Cultural Goods and Services Consumption in the 70's and its Financement in Poland
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 37, 4 (432) (1982) , s. 137-141
Nr:
2168241308
artykuł w czasopiśmie
148

Tytuł:
Artykuły przemysłowe
Źródło:
Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 21-35
Nr:
2168291725
rozdział w skrypcie
149

Tytuł:
Polski cud polityczny
Źródło:
Gazeta Krakowska. - nr 85 (10178) (1981) , s. 1, 3
Nr:
2168242264
artykuł w czasopiśmie
150

Tytuł:
Poziom życia ludności i metody jego badania
Źródło:
Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 110-120
Nr:
2168291743
rozdział w skrypcie
151

Tytuł:
Reforma nie będzie czarodziejską różdżką
Źródło:
Gazeta Krakowska. - nr 161 (10254) (1981) , s. 4-5
Nr:
2168243640
artykuł w czasopiśmie
152

Tytuł:
Cudu nie będzie, zabierzmy się do roboty!
Źródło:
Gazeta Krakowska. - nr 123 (10216) (1981) , s. 4
Nr:
2168243628
artykuł w czasopiśmie
153

Autor:
Zbigniew Żurawski , Jerzy Tendaj , Czesław Bywalec
Tytuł:
Jaki będzie samorząd robotniczy
Źródło:
Gazeta Krakowska. - nr 52 (10145), s. 1, 2
Nr:
2168242248
głos w dyskusji/wywiad
154

Tytuł:
Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Opis fizyczny:
120 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168345304
skrypt
155

Tytuł:
Przemiany poziomu życia ludności na tle rozwoju gospodarczego Polski Ludowej (lata 1945-1975) = Changes in the Living standard of Population against the Background of the Economic Development of People's Poland (in the years 1945-1975)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 145 (1981) , s. 37-59. - Rez., summ.
Nr:
2168234324
artykuł w czasopiśmie
156

Tytuł:
Zdrowie i lecznictwo
Źródło:
Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 81-95
Nr:
2168291739
rozdział w skrypcie
157

Tytuł:
Reforma to nie zaczarowana różdżka
Źródło:
Gazeta Krakowska. - nr 21 (10114) (1981) , s. 3
Nr:
2168242228
artykuł w czasopiśmie
158

Tytuł:
Polska inflacja 1981
Źródło:
Życie Literackie. - R. 31, nr 47 (1556) (1981) , s. 1, 13
Tryb dostępu:
Nr:
2168240430
artykuł w czasopiśmie
159

Tytuł:
Źródeł patologii społecznej szukajmy w realnej rzeczywistości społecznej
Źródło:
Gazeta Krakowska. - nr 118 (10211) (1981) , s. 5
Nr:
2168243626
artykuł w czasopiśmie
160

Tytuł:
Spożycie w Polsce w latach siedemdziesiątych = Consumption in Poland in the 70's
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 36, 3 (421) (1981) , s. 139-143
Nr:
2168241310
artykuł w czasopiśmie
161

Tytuł:
Przemiany gospodarczo-społeczne w Danii a zatrudnienie obcokrajowców (do 1975 r.)
Źródło:
Kapitalizm. - nr 3 (1980) , s. 137-147
Nr:
2168254040
artykuł w czasopiśmie
162

Tytuł:
Starość czeka każdego
Źródło:
Życie Literackie. - R. 30, nr 26 (1483) (1980) , s. 9
Tryb dostępu:
Nr:
2168240426
artykuł w czasopiśmie
163

Tytuł:
Jak gospodarować czasem wolnym?
Źródło:
Życie Literackie. - R. 30, nr 34 (1491) (1980) , s. 1, 6
Tryb dostępu:
Nr:
2168240418
artykuł w czasopiśmie
164

Tytuł:
Teoria a życie
Źródło:
Życie Literackie. - R. 30, nr 11 (1468) (1980) , s. 11
Tryb dostępu:
Nr:
2168240420
artykuł w czasopiśmie
165

Tytuł:
Gazeta - dobro materialne czy usługa? = Newspaper - a Commodity or Service?
Źródło:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 21, nr 1 (1980) , s. 59-62. - Summ., rez.
Tryb dostępu:
Nr:
2168240646
artykuł w czasopiśmie
166

Tytuł:
Rozwój gospodarczy Krakowa w powojennym 35-leciu (1945-1979) = Economic Development of Cracow in Post-War 35 Years (1945-1979)
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1980) , s. 77-89 - Bibliogr.
Nr:
2168228170
artykuł w czasopiśmie
167

Tytuł:
Dynamicznie czy harmonijnie?
Źródło:
Życie Literackie. - R. 30, nr 3 (1460) (1980) , s. 4-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168240422
artykuł w czasopiśmie
168

Tytuł:
O gospodrce - bez tabu
Źródło:
Życie Literackie. - R. 30, nr 45 (1502) (1980) , s. 7-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168240428
artykuł w czasopiśmie
169

Tytuł:
O dochodach i konsumpcji
Źródło:
Życie Literackie. - R. 30, nr 18 (1475) (1980) , s. 3
Tryb dostępu:
Nr:
2168240424
artykuł w czasopiśmie
170

Tytuł:
Społeczna cena rachunku
Źródło:
Student. - nr 25-26 (1979) , s. 7
Nr:
2168368292
artykuł nierecenzowany
171

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 6 (1979) , s. 84-86
Nr:
2168337903
recenzja
172

Tytuł:
Rozwój konsumpcji i jej badania w Polsce Ludowej = Development of Consumption and its Researches in Polish People's Republic
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1979) , s. 41-52
Nr:
2168228114
artykuł w czasopiśmie
173

Tytuł:
Warunki pracy jako element poziomu życia ludności : (próba badań empirycznych) = Working Conditions as an Element of Living Standards : (Experimental Empirical Studies)
Źródło:
Humanizacja Pracy. - nr 4 (1978) , s. 3-8. - Summ., rez.
Nr:
2168241524
artykuł w czasopiśmie
174

Tytuł:
Życie kulturalne w Krakowie w trzydziestoleciu Polski Ludowej (1945-1974)
Źródło:
Kultura i Społeczeństwo. - T. 22, nr 4 (1978) , s. 137-148 - Bibliogr.
Nr:
2168240890
artykuł w czasopiśmie
175

Tytuł:
Wybrane problemy konsumpcji w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji
Adres wydawniczy:
Kraków: PPN-D przy Akademii Ekonomicznej, 1977
Opis fizyczny:
107 s.: il.; 25 cm
Nr:
2168238822
skrypt
176

Tytuł:
W kwestii badania poziomu życia
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 5, s. 36-37
Nr:
2168241242
varia
177

Tytuł:
Studenci o środowisku naturalnym człowieka
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 27, s. 11
Tryb dostępu:
Nr:
2168241164
varia
178

Tytuł:
Zarys przemian demograficzno-społecznych w Krakowie w trzydziestoleciu Polski Ludowej = An outline of demografic-social changes In Cracow over three decades of people's Poland
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 20 (1977) , s. 105-121. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168248630
artykuł w czasopiśmie
179

Tytuł:
Rzeczywistość i mity ekonomii - kilka refleksji
Źródło:
Student. - nr 20 (1977) , s. 5
Nr:
2168368280
artykuł nierecenzowany
180

Tytuł:
Przemiany poziomu życia ludności Krakowa po II wojnie światowej na tle społeczno-ekonomicznego rozwoju miasta
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1976
Opis fizyczny:
363 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/224
Nr:
2168241100
doktorat
181

Tytuł:
Przemiany uczestnictwa w kulturze mieszkańców Krakowa po drugiej wojnie światowej
Źródło:
Kultura i Społeczeństwo. - t. 20, nr 3 (1976) , s. 217-230
Nr:
2168240886
artykuł w czasopiśmie
182

Tytuł:
Problematyka dobrobytu społecznego w burżuazyjnej ekonomii politycznej
Źródło:
Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 25 (1976) , s. 55-77 - Bibliogr.
Nr:
2168240718
artykuł w czasopiśmie
183

Tytuł:
Przyszłość komunikowania masowego
Źródło:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 17, nr 1 (1976) , s. 153-155
Tryb dostępu:
Nr:
2168349260
recenzja
184

Tytuł:
Warunki mieszkaniowe ludności Krakowa po II wojnie światowej = Housing Conditions of the Population of Krakow after the Second World War
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 80 (1976) , s. 27-49. - Summ., rez.
Nr:
2168251108
artykuł w czasopiśmie
185

Tytuł:
Organizacje studenckie i społeczno-polityczne
Źródło:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 111-131
Opracowanie:
Nr:
2168242600
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
186

Tytuł:
Zmiany w spożyciu żywności mieszkańców Krakowa = The Changes in the Food's Consumption by the Inhabitants of Cracow
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1975) , s. 117-131
Nr:
2168226715
artykuł w czasopiśmie
187

Tytuł:
Wybrane problemy konsumpcji w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1974
Opis fizyczny:
96 k.: il.; 29 cm
Nr:
2168241098
skrypt
188

Tytuł:
Czytelnictwo prasy w świetle badań budżetów rodzinnych (na przykładzie m. Krakowa) = Press Readership in the Light of a Family-Budget Survey
Źródło:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 14, nr 1 (1973) , s. 83-88. - Rez., summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168240644
artykuł w czasopiśmie
189

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 2 (1973) , s. 88-91
Nr:
2168337685
recenzja
190

Tytuł:
Warunki mieszkaniowe ludności wiejskiej w woj. krakowskim
Źródło:
Wieś Współczesna : pismo Ruchu Ludowego. - R. 16, nr 11 (189) (1972) , s. 137-142
Nr:
2168240642
artykuł w czasopiśmie
191

Tytuł:
Analiza zależności pomiędzy dochodami a wydatkami ludności na żywność : (w oparciu o wyniki badań budżetów rodzinnych w 1969 roku) = An Analysis of Interrelationships between the Income of the Population and Expenditure on Food : (Based upon the Results of the Study of Family Budgets in 1969)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 53 (1972) , s. 121-139. - Rez., summ.
Nr:
2168249900
artykuł w czasopiśmie
192

Autor:
Czesław Bywalec , Zdzisław Pięciak
Tytuł:
Efektywność ekonomiczna gastronomii miejskiej województwa krakowskiego
Źródło:
Przegląd Gastronomiczny. - R. 27, nr 11 (1972) , s. 5-8
Nr:
2168240638
artykuł w czasopiśmie
193

Tytuł:
Ekonomiczne i organizacyjne aspekty sezonowości sprzedaży nawozów sztucznych (na przykładzie woj. krakowskiego) = The Economic and Organizational Aspects of the Seasonal Character of Selling the Fertilizers (as exemplified by the Voivodeship of Kraków)
Źródło:
Trybuna Spółdzielcza. - R. 15, nr 5 (163) (1971) , s. 58-68
Nr:
2168240632
artykuł w czasopiśmie
194

Autor:
Czesław Bywalec , Zdzisław Pięciak
Tytuł:
Gastronomia wiejska w Krakowskiem w latach 1961-1970
Źródło:
Przegląd Gastronomiczny. - R. 26, nr 12 (1971) , s. 19-20
Nr:
2168240636
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Transformacja gospodarcza a zróżnicowanie poziomu życia społeczeństwa polskiego
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
48 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
94/KBK/1/98/S
Sygnatura:
NP-550/Magazyn
Nr:
2168241810
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Społeczne aspekty transformacji gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1989-1996
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
74 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
84/KBK/3/97/S
Sygnatura:
NP-488/Magazyn
Nr:
2168241802
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Wielowymiarowa analiza poziomu życia ludności w krajach Wspólnoty Europejskiej i w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
56 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-203/Magazyn
Nr:
2168241798
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Społeczne efekty rozwoju gospodarczego (na przykładzie Polski). Cz. 1, Terminologia i metodologia badań
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Opis fizyczny:
43 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-25/1/Magazyn
Nr:
2168241796
naukowo-badawcze
1
Gospodarstwo domowe : ekonomika, finanse, konsumpcja / Czesław BYWALEC. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - 310 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-735-6
2
Interwencjonizm państwa w sferze konsumpcji - za i przeciw = State Interventionism in the Sphere of Consumption - Pros and Cons = Intervencionizm gosudarstva v sfere potrebleniâ - za i protiv / Czesław BYWALEC // Konsumpcja i Rozwój. - nr 3 (20) (2017), s. 17-23. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Spis treści: https://bazekon.uek.krakow.pl/rekord/171488715Wstęp: . - ISSN 2083-6929
3
Zróżnicowanie konsumpcji jako wyraz nierówności ekonomicznych w polskim społeczeństwie / Czesław BYWALEC // W: Kryzys jakości życia / red. nauk.: Zbigniew Strzelecki, Elżbieta Kryńska, Janusz Witkowski. - Warszawa: Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN; Dom Wydawniczy Elipsa, 2014. - S. 99-114. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7151-557-6
4
Dylematy interwencjonizmu państwa w sferze konsumpcji = The Dilemmas of State Intervention in Consumption Sphere / Czesław BYWALEC // W: Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Piotr HADRIAN, Jan W. Wiktor. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - S. 525-532. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-208-2163-5
5
Ekonomika i finanse gospodarstw domowych / Czesław BYWALEC. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - 230, [1] s. : il. ; 24 cm. - U góry okł.: "Wydanie nowe 2012". - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-16823-0
6
Polityka konsumpcji = Consumption Policy / Czesław BYWALEC // Konsumpcja i Rozwój. - nr 2 (2012), s. 3-17. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2083-6929
7
100 lat może pożyjemy, ale za co? / Czesław BYWALEC // Gazeta Wyborcza. - nr 69 (2012), s. 16. - ISSN 0860-908X
8
Dyplomy na półkę / Czesław BYWALEC // Gazeta Wyborcza. - nr 15 (2012), s. 15. - ISSN 0860-908X
9
Szkolnictwo wyższe - krajobraz po boomie / Czesław BYWALEC // Przegląd. - nr 25 (651) (2012), s. 50-51. - ISSN 1509-3115
10
Mniejszości religijne w Polsce po II wojnie światowej : szkice i materiały / Kazimierz Urban ; [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 341 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-582-6
11
Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny / Czesław BYWALEC. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2010. - 296, [1] s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - (Ekonomia). - ISBN 978-83-255-1618-5
12
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - nr 818, 837, 839. - ISSN 1898-6447
13
Nowe wyzwania i wymiary konsumpcji we współczesnym świecie = New Challenges and Measures of Consumption in the Contemporary World / Czesław BYWALEC // Handel Wewnętrzny. - nr 3 (2009), s. 1-10. - Summ., rez. - ISSN 0438-5403
14
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - nr 783, 794. - ISSN 1898-6447
15
Ekonomika i finanse gospodarstw domowych / Czesław BYWALEC. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 201, [5] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15916-0
16
Znieść prace licencjackie / Czesław BYWALEC // Przegląd. - nr 21 (439) (2008), s. 38-40. - ISSN 1509-3115
17
Ewolucja źródeł finansowania konsumpcji w Polsce = Evolution of the Sources of Financing Consumption in Poland / Czesław BYWALEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 778 (2008), s. 5-24. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/158452475. - ISSN 1898-6447
18
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - nr 759. - ISSN 1898-6447
19
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - nr 739, 741, 742, 751. - ISSN 0208-7944
20
Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania / Czesław BYWALEC. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - 224 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15300-7
21
Państwo a sfera konsumpcji / Czesław BYWALEC // W: Konsumpcja a rozwój gospodarczy / [red. nauk. Alicja Kusińska]. - Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2007. - S. 28-34. - ISBN 83-60028-23-0
22
Dynamika i makroproporcje konsumpcji społeczeństwa polskiego po 1989 r. = Dynamics and Structure of Societal Consumption in Poland after 1989 : Dinamika i mikroproporcii potrebleniâ pol'skogo obŝestva posle 1989 goda / Czesław BYWALEC // Ekonomista. - 6 (2006), s. 771-789. - Bibliogr. - ISSN 0013-3205
23
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - nr 694, 704, 716, 720, 723. - ISSN 0208-7944
24
Finansowanie konsumpcji w Polsce po 1989 roku / Czesław BYWALEC // W: Finanse publiczne : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006 / red. nauk. Alicja Pomorska. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2006. - S. 293-299. - ISBN 83-227-2559-0
25
Metody pomiaru społecznej efektywności rozwoju gospodarczego = Methods for Measuring the Social Effectiveness of Economic Growth / Czesław BYWALEC // Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 11-12 (171-172) (2005), s. 1-17. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0867-0005
26
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - nr 659, 677, 680, 697. - ISSN 0208-7944
27
Czy program Hausnera ożywi gospodarkę? / Czesław BYWALEC // Przegląd. - nr 17 (226) (2004), s. 52-53. - ISSN 1509-3115
28
Nowa Gospodarka a nowa konsumpcja = New Economy and New Consumption / Czesław BYWALEC // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 179, t. 2 (2004), s. 113-120. - Summ.. - Tytuł numeru: Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym. - ISSN 0208-6018
29
Dochody ludności a proces transformacji gospodarczej w Polsce / Czesław BYWALEC // W: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 1, Finanse publiczne / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 49-58. - ISBN 83-7252-226-X
30
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - nr 663, 664. - ISSN 0208-7944
31
Bezrobocie będzie wzrastać / Czesław BYWALEC // Przegląd. - nr 20 (229) (2004), s. 50-51. - ISSN 1509-3115
32
Nowa konsumpcja - klucz do rozwoju / Czesław BYWALEC // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 13 (2003), s. 16-18. - ISSN 1234-5784
33
Poziom życia społeczeństw Europy Środkowowschodniej w świetle wskaźników trwania życia ludzkiego = Level of Living Standards in Central-eastern Europe in the Light of Life Expectancy Rates / Czesław BYWALEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 621 (2003), s. 13-21. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/16231. - ISSN 0208-7944
34
Wzrost konsumpcji usług, czyli proces serwicyzacji konsumpcji w Polsce = Increase of Services Consumption i.e. Services Based Process in Poland / Czesław BYWALEC // Wiadomości Statystyczne. - nr 2 (501) (2003), s. 1-8. - Summ., rez. - ISSN 0043-518X
35
Serwicyzacja konsumpcji w Polsce = Increased Share of Services in the Consumption of Goods on the Polish Market / Czesław BYWALEC // W: Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2002. - S. 15-25. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-915693-0-6
36
Konsumpcja / Czesław BYWALEC, Leszek RUDNICKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. - 272 s. : mapa, wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1390-5
37
Finansowe aspekty uczestnictwa w kulturze społeczeństwa polskiego / Czesław BYWALEC // W: Kultura, gospodarka, media : ogólnopolski kongres / red. Emil Orzechowski. - Kraków: [Centrum Animacji Kultury], 2002. - S. 76-84. - Streszcz., summ. - ISBN 83-7010-166-8
38
Transformacja w portfelach / Czesław BYWALEC // W: Dziesięciolecie Polski Niepodległej : 1989-1999 / red. Waldemar Kuczyński. - Warszawa: United Publishers & Productions, 2001. - S. 480-481. - ISBN 83-85794-44-1
39
O istocie i klasyfikacji usług - polemicznie / Czesław BYWALEC // Wiadomości Statystyczne. - R. 46, nr 9(484) (2001), s. 39-41. - ISSN 0043-518X
40
Konsumpcja epoki postmodernizmu = Consumption in the Post-Modern Age / Czesław BYWALEC // W: Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 278-290. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-074-7
41
Nowe zjawiska i tendencje w konsumpcji społeczeństw wysoko rozwiniętych / Czesław BYWALEC // Ekonomista. - nr 3 (2001), s. 375-392. - Bibliogr. - ISSN 0013-3205
42
Poziom i struktura spożycia żywności w Europie Środkowowschodniej na tle procesów transformacji gospodarczej / Czesław BYWALEC // W: Konsument żywności i jego zachowania rynkowe : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa 12-13.10.2000 / red. nauk. Krystyna Gutkowska, Irena Ozimek. - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2000. - S. 110-120. - ISBN 83-7244-144-8
43
Mezo- i megaekonomia - nowe wymiary i wyzwania ekonomii : wykład inauguracyjny / Czesław BYWALEC // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 1999/2000. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 13-22. - ISBN 83-7252-034-8
44
Polska - UE, czyli my się otwieramy a oni zamykają / Czesław BYWALEC // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 1 (1999), s. 46. - Rec. pracy: Kabaj Mieczysław, Wspólny rynek pracy czy asymetria integracji. Gospodarka Narodowa, 1998, nr 7
45
Polacy nie gęsi swój podręcznik (wreszcie) mają / Czesław BYWALEC // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 4 (1999), s. 38. - Rec. pracy: Roman Milewski (red.), Podstawy ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998
46
Dochody społeczeństwa polskiego w latach 90-tych / Czesław BYWALEC // W: Finanse w gospodarce rynkowej - wybrane zagadnienia : pamięci Twórcy łódzkiej szkoły finansów Profesorowi Januszowi Chechlińskiemu. T. 1. - Łódź: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ABSOLWENT Sp. z o.o., 1999. - S. 333-350. - ISBN 83-86840-81-1
47
Podstawy ekonomiki konsumpcji / Czesław BYWALEC, Leszek RUDNICKI ; [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - 167 s. : rys., tab. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-98-4
48
Transformacja gospodarcza a zróżnicowanie poziomu życia społeczeństwa polskiego / Czesław BYWALEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - 55 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-040-2
49
Kanony makroekonomii / Czesław BYWALEC // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 29 (1998), s. 33. - ISSN 1234-5784
50
Skłonność do konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych = The Propensity to Consume of Polish Households / Czesław BYWALEC // W: Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 51-55. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-71-2
51
Socjalizm rynkowy czy kapitalizm z ludzką twarzą? / Czesław BYWALEC // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 16 (1998), s. 33. - ISSN 1234-5784
52
Duch kapitalizmu pod strzechą / Czesław BYWALEC // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 51/52 (1998), s. 40
53
Dzieje rozwoju / Jan DZIELECKI // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 9 (1998), s. 29. - Rec. pracy: Jan Szpak, Historia gospodarcza powszechna. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997
54
Efekty i koszty konsumpcji - próba produkcyjnej interpretacji konsumpcji = Effects and Costs of Consumption - an Attempt of Production interpretation of Consumption / Czesław BYWALEC // W: Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń. [1]. - Katowice: Centrum Badań i Ekspertyz; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1998. - S. 13-22. - Summ. - ISBN 83-908267-2-0
55
Klasa średnia czyli lwy i lisy / Czesław BYWALEC // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 47 (1998), s. 24
56
Społeczeństwo nieufności / Czesław BYWALEC // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 35 (1998), s. 33. - ISSN 1234-5784
57
Przez Wyszehrad do Brukseli / Czesław BYWALEC // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 7 (1998), s. 58. - Rec. pracy: Stanisław Miklaszewski, Unia Europejska a interesy Grupy Wyszehradzkiej. Kraków: Polska Akademia Nauk, 1997
58
Transformacja w budżetach domowych / Czesław BYWALEC // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 27 (1998), s. 21. - Rec. pracy: Krystyna Mazurek-Łopacińska (red.), Zmiany zachowań konsumenckich w warunkach transformacji polskiej gospodarki. Wrocław: Akademia Ekonomiczna, 1998
59
Społeczne aspekty transformacji gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej / Czesław BYWALEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - 53 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-87239-81-X
60
Pogoń za rentą / Czesław BYWALEC // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 39 (1998), s. 39. - Rec. pracy: Mirosław Raczyński, Pogoń za rentą a transformacja ustrojowa w Polsce, Ekonomista, 1998, nr 2-3
61
Jaka polityka gospodarcza? / Czesław BYWALEC // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 9 (1998), s. 29
62
Świadczenia społeczne w strukturze dochodów społeczeństwa polskiego w okresie transformacji ustrojowej / Czesław BYWALEC // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 144 (1997), s. 179-188. - Tytuł numeru: Studia nad redystrybucją cenową i finansową w świadczeniach - usługach społecznych w okresie wczesnej transformacji polskiej. - ISSN 0208-6018
63
Ocena stopy życiowej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej na podstawie przeciętnego trwania życia ludzkiego / Czesław BYWALEC // Gospodarka Narodowa. - nr 7-8 (1997), s. 65-71. - ISSN 0867-0005
64
Rozwój gospodarczy a rozwój społeczny krajów Unii Europejskiej : analiza taksonometryczna / Małgorzata CZERMIŃSKA ; Promotor: Czesław BYWALEC. - Kraków, 1997. - 195 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
65
Transformacja w koszyku / Czesław BYWALEC // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 36 (1996), s. 37-39. - ISSN 1234-5784
66
Dochody ludności krajów Europy Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji gospodarczej / Czesław BYWALEC // Gospodarka Narodowa. - nr 5 (1996), s. 1-6. - Streszcz. - ISSN 0867-0005
67
Mezoekonomia i megaekonomia - nowe wymiary ekonomii / Czesław BYWALEC // W: Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Józefa Gajdy / [mater. zebrał i przygot. do druku Kazimierz GÓRKA]. - Kraków: AE Wydawnictwo Uczelniane, 1996. - S. 17-24. - ISBN 83-86439-80-7
68
Einkommen und Konsum im Prozess der Wirtschaftstransformation der Visegrád-Länder (mit besonderer Berücksichtigung Polens) = Income and Consumption during the Process of Economic Transformation in the Visegrád Countries (with special emphasis on Poland) / Czeslaw BYWALEC. - Wien: WIIW, 1996. - 25 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - (Forschungsberichte Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW). Research Reports, The Vienne Institute for Comparative Economic Studies (WIIW), ISSN 1025-8930 ; Nr. 224)
69
Konsumpcja w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (lata 1989-1994) / Czesław BYWALEC // Gospodarka Narodowa. - nr 10 (1996), s. 25-32. - Streszcz. - ISSN 0867-0005
70
Nie zboczyć z wąskiej ścieżki / Czesław BYWALEC // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 45 (1996), s. 30-32. - ISSN 1234-5784
71
Z portfelem do szkoły / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 11 (1995), s. 32-33. - ISSN 0137-7299
72
Poziom życia społeczeństwa polskiego na tle procesów transformacji gospodarczej : (1989-1993) / Czesław BYWALEC. - Warszawa: Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych, 1995. - 44 s. ; 29 cm. - (Procesy Transformacji w Polsce ; nr 10)
73
W pętli paradoksów / Czesław BYWALEC // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 14 (1995), s. 57-59. - ISSN 1234-5784
74
Transformacja gospodarcza a poziom życia społeczeństwa polskiego (1989-93) / Czesław BYWALEC // Ekonomista. - nr 4 (1995), s. 681-696. - ISSN 0013-3205
75
Od kopciuszka do królowej. (2) / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 16 (1994), s. 46-47. - ISSN 0137-7299
76
Trzy lata transformacji. (2) / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 5 (1994), s. 62-63. - ISSN 0137-7299
77
Trzy lata transformacji. (3) / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 6 (1994), s. 62-63. - ISSN 0137-7299
78
Trzy lata transformacji. (1) / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 4 (1994), s. 62-63. - ISSN 0137-7299
79
[Recenzja] / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 37 (1994), s. 41. - ISSN 0137-7299
80
[Recenzja] / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 46 (1994), s. 57
81
Gdzie i jak zarabiamy, na co wydajemy? / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 8 (1994), s. 46-47. - ISSN 0137-7299
82
Sport w budżetach rodzin polskich / Czesław BYWALEC // W: Logos i etos polskiego olimpizmu / red. Józef Lipiec. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe - Fall, Studio FALL, 1994. - S. 429-438. - ISBN 83-86505-07-9
83
Koszty konsumpcji - terra incognita / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 10 (1994), s. 42. - ISSN 0137-7299
84
Od kopciuszka do królowej. (1) / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 15 (1994), s. 48-49. - ISSN 0137-7299
85
W czasopismach naukowych / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 46 (1993), s. 25. - ISSN 0137-7299
86
W czasopismach naukowych / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 30 (1993), s. 22. - ISSN 0137-7299
87
Społeczne aspekty procesów integracyjnych krajów EWG / Czesław BYWALEC, Stanisław WYDYMUS // Gospodarka Narodowa. - nr 1 (43) (1993), s. 11-14. - ISSN 0867-0005
88
W czasopismach naukowych / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 42 (1993), s. 28. - ISSN 0137-7299
89
W czasopismach naukowych / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 39 (1993), s. 20. - ISSN 0137-7299
90
Ekonomiczne i kulturowe aspekty konsumpcji usług społecznych / Czesław BYWALEC // W: Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika / red. nauk. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Fogra, 1993. - S. 95-102. - ISBN 83-85719-02-4
91
Transformacja w portfelach / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 2 (1993), s. 7. - ISSN 0137-7299
92
Między gospodarką a spiżarką / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 8 (1993), s. 10. - ISSN 0137-7299
93
O pożytkach z badań konsumpcji / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 12 (1993), s. 30. - Rec. pracy: Józef Kramer, Konsumpcja - prawidłowości, struktura, przyszłość. Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 1993
94
Gospodarstwo domowe / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 32 (1993), s. 23. - Rec. pracy: Edward Wiszniewski, Gospodarstwo domowe: problemy ekonomiki i funkcjonowania
95
Dochody, konsumpcja i poziom życia społeczeństwa polskiego w I fazie transformacji systemowej / Czesław BYWALEC // W: Zachowania podmiotów sfery konsumpcji : (gospodarstw domowych, samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw i instytucji) / red. Józefa Kramer. - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1993. - S. 51-58
96
Dramaty wyboru : budżety domowe / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 19 (1993), s. 7. - ISSN 0137-7299
97
W czasopismach naukowych / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 35 (1993), s. 23. - ISSN 0137-7299
98
W czasopismach naukowych / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 44 (1993), s. 29. - ISSN 0137-7299
99
Mezoekonomia : między mikro a makro / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 23 (1993), s. 26. - ISSN 0137-7299
100
W czasopismach naukowych / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 40 (1992), s. 6. - ISSN 0137-7299
101
Czas wolny / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 51/52 (1992), s. 34. - Rec. pracy: Grzegorz Cieloch, Jerzy Kuczyński, Kazimierz Rogoziński, Czas wolny - czasem konsumpcji? Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1992
102
W czasopismach naukowych / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 18 (1992), s. 9. - ISSN 0137-7299
103
W czasopismach naukowych / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 31 (1992), s. 7. - ISSN 0137-7299
104
Poziom życia ludności Polski w porównaniu z krajami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej = Living Standards in Poland Compared with European Communities-member Countries / Czesław BYWALEC, Stanisław WYDYMUS // Ekonomista. - nr 5-6 (1992), s. 669-687. - Summ., rez. - ISSN 0013-3205
105
Alokacja zasobów / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 32 (1992), s. 15. - Rec. pracy: Jan Czekaj, Stanisław Owsiak, Finansowy mechanizm alokacji zasobów w gospodarce rynkowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992
106
Konkurs na najlepszego studenta "Primus inter Pares" / Czesław BYWALEC // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 3(5) (1992), s. 19-24
107
Zdrowotność społeczeństwa polskiego w latach osiemdziesiątych / Czesław BYWALEC // Wiadomości Statystyczne. - R. 37, nr 5(372) (1992), s. 1-5. - ISSN 0043-518X
108
Coraz dalej od Europy / Czesław BYWALEC, Stanisław WYDYMUS // Życie Gospodarcze. - nr 35 (1992), s. 7. - ISSN 0137-7299
109
W czasopismach naukowych / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 23 (1992), s. 7. - ISSN 0137-7299
110
Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji / Czesław BYWALEC, Leszek RUDNICKI ; [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 154 s. : il. ; 24 cm
111
Międzynarodowe porównania konsumpcji / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 42 (1992), s. 8. - Rec. pracy: Kornelia Karcz, Międzynarodowe porównania konsumpcji: podstawa decyzji makro- i mikroekonomicznych
112
W czasopismach naukowych / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 27 (1992), s. 8. - ISSN 0137-7299
113
Usługi niematerialne w Polsce 1945-1987 / Czesław BYWALEC. - Warszawa: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji (IRWiK), 1991. - 185 s. : il. ; 24 cm. - (Monografie i Syntezy / Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, ISSN 0239-7498 ; 63)
114
Zasady i kryteria doboru wskaźników w badaniach społecznych = Principles and Criteria of Index Selection in Social Studies / Czesław BYWALEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 359 (1991), s. 5-14. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
115
Usługi niematerialne a wzrost gospodarczy Polski = Non-material Services and Economic Growth of Poland / Czesław BYWALEC // W: Konsumpcja : kierunki przemian / red. nauk. Józefa Kramer, Zofia Kędzior. - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach). - S. 83-101
116
Wzrost gospodarczy a poziom życia społeczeństwa polskiego / Czesław BYWALEC. - Warszawa: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji (IRWiK), 1991. - 187 s. : il. ; 24 cm. - (Monografie i Syntezy / Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, ISSN 0239-7498 ; 65)
117
Rozwój gospodarczy a poziom życia ludności : społeczne aspekty gospodarowania = Economic Growth and the Standard of Living : Social Aspects of Economic Activity / Czesław BYWALEC // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 4 (1991), s. 191-202. - Summ. - Pełny tekst: http://repozytorium.amu.edu.pl:8080/bitstream/10593/16674/1/015%20CZES%C5%81AW%20BYWALEC.pdf. - ISSN 0035-9629
118
Poziom i struktura żywienia społeczeństwa polskiego w latach osiemdziesiątych / Czesław BYWALEC // Wiadomości Statystyczne. - R. 36, nr 12 (367) (1991), s. 23-26. - ISSN 0043-518X
119
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 337, 349, 350, 353, 359, 368, 379. - ISSN 0208-7944
120
Usługi społeczne / Czesław BYWALEC // Wiadomości Statystyczne. - R. 35, nr 12 (355) (1990), s. 6-10. - ISSN 0043-518X
121
Więcej rynku, ale... nie wszędzie / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 47 (1990), s. 11. - ISSN 0137-7299
122
Industrializacja Krakowa - przesłanki, przebieg i skutki / Czesław BYWALEC // W: Klęska ekologiczna Krakowa : przyczyny, teraźniejszość, perspektywy ekorozwoju miasta / red. Maria Gumińska, Andrzej Delorme. - Kraków: Polski Klub Ekologiczny, 1990. - (Prace Naukowe Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Małopolska, ISSN 0860-4045 ; t. 5). - S. 53-60. - Bibliogr.
123
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 290, 295, 298, 304, 314. - ISSN 0208-7944
124
Funkcje usług niematerialnych = Functions of Non-Material Services / Czesław BYWALEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 304 (1989), s. 63-78. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
125
Kraków w latach 1945-1984 : szkic do powojennej historii miasta / Czesław BYWALEC // W: Z przeszłości Krakowa / red. Jan M. MAŁECKI. - Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - S. 345-373. - ISBN 83-01-09645-4
126
Usługi w świetle teorii ekonomii politycznej = Services in the Theory of Political Economy / Czesław BYWALEC // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 32 (1989), s. 29-43. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
127
Poziom życia społeczeństwa polskiego w latach 1945-1985 = The Standard of Living of Poland's Population, 1945-1985 / Czesław BYWALEC // Ekonomista. - nr 3 (1987), s. 527-567. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0013-3205
128
Warunki mieszkaniowe ludności Danii i Polski : studium porównawcze = Housing Conditions in Poland and Denmark : Comparative Analysis / Czesław BYWALEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 233 (1987), s. 39-58. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
129
Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia / red. S. MYNARSKI ; [autorzy haseł: Kazimierz BAŚCIK, Jacek BAZARNIK, Czesław BYWALEC, Tadeusz GRABIŃSKI, Halina GWIŻDŻ, Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA, Jan Karwowski, Józefa Kramer, Janusz Marak, Stefan MYNARSKI, Leszek RUDNICKI, Józef SALA, Leszek STRZEMBICKI, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Grażyna ŚWIATOWY, Krzysztof Piotr WOJDACKI]. - Kraków : , 1987. - 103 k. : il. ; 30 cm
130
Rozwój zabezpieczenia społecznego w Danii / Czesław BYWALEC // Polityka Społeczna. - nr 8 (1986), s. 16-17. - Bibliogr. - ISSN 0137-4729
131
Sposób i jakość życia społeczeństwa polskiego w świetle mierników syntetycznych / Czesław BYWALEC // Wiadomości Statystyczne. - R. 31, nr 1(295) (1986), s. 18-20. - ISSN 0043-518X
132
Wzrost gospodarczy a przemiany poziomu życia społeczeństwa polskiego w latach 1945-1980 = Economic Growth and Transformations in the Living Standard of the Polish Society in the Years 1945-1980 / Czesław BYWALEC. - Kraków: [s.n.], 1986. - 264 s. : tab. ; 24 cm. - Soderž., summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 70)
133
Dyskusja : streszczenie wypowiedzi na ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej nt. "Aktualny stan i kierunki rozwoju studiów ekonomicznych dla pracujących" (10-11 stycznia 1985 r., Kraków) / Ferdynand MICHOŃ, Andrzej Całus, Józef Kaleta, Longin Leśniewski, Józef GAJDA, Stanisław WACŁAWOWICZ, Edmund Szubert, Lucyna Wojtasiewicz, Stanisława SURDYKOWSKA, Mieczysław MIKULSKI, Jerzy MIKOŁOWSKI POMORSKI, Bolesław Liwowski, Józef Lepiech, Jerzy ALTKORN, Henryk Gawron, Stanisław Styś, Armand Kasprowicz, Roman DOMASZEWICZ ; oprac. Irena PIETRZYK, Czesław BYWALEC // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 52 (1985), s. 90-104
134
Terminologiczne i teoretyczne problemy sfery konsumpcji = Terminological and Theoretical Problems of the Consumption Sphere / Czesław BYWALEC // Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1985), s. 53-61. - ISSN 0079-578X
135
Aktywność zawodowa ludności Danii / Czesław BYWALEC // Wiadomości Statystyczne. - R. 30, nr 7(289) (1985), s. 22-24. - ISSN 0043-518X
136
Poziom i struktura konsumpcji w Danii = Consumption Level and Structure in Denmark / Czesław BYWALEC // Handel Wewnętrzny. - nr 4 (1985), s. 55-62. - ISSN 0438-5403
137
Wprowadzenie do ekonomiki konsumpcji : materiały do nauczania z ekonomiki konsumpcji / Czesław BYWALEC, Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - 145 s. ; 24 cm
138
Rozwój gospodarczy Danii w latach powojennych = Economic Development of Denmark in the Post-War Period (1945-1983) / Czesław BYWALEC // Gospodarka Planowa. - R. 40, 5 (459) (1985), s. 347-350. - ISSN 0017-2421
139
Poziom życia ludności jako cel i czynnik wzrostu gospodarki socjalistycznej = Living Standard of Population versus Aim and Growth of Socialist Economy / Czesław BYWALEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 193 ([1984]), s. 5-25. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
140
Tempo wzrostu gospodarczego Polski a dynamika płac = The Increase Rate of Polish Economic Growth Versus Wages Dynamics / Czesław BYWALEC // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 26 (1983), s. 97-114. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
141
Konsumpcja - poziom życia - sposób życia : kontrowersje technologiczne i teoretyczne = Consumption - Standard of Living - Life Style : Terminological and Theoretical Controversies / Czesław BYWALEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 169 (1983), s. 5-17. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
142
Główne nurty i problemy rozwoju społeczno-ekonomicznego Krakowa w latach 1945-1981 = Main Trends and Problems of Kraków's Socio-economic Development / Czesław BYWALEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 173 (1983), s. 23-44. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
143
Rozwój gospodarczy a bezrobocie w Danii po drugiej wojnie światowej (lata 1945-1976) = Economic Development an Unemployment in Denmark after World War II / Czesław BYWALEC // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 1 (1982), s. 165-179. - Summ. - Pełny tekst: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/20783/1/013%20CZES%C5%81AW%20BYWALEC.pdf. - ISSN 0035-9629
144
Inflacja - groźna i nie doceniona / Czesław BYWALEC // Życie Literackie. - R. 32, nr 39 (1598) (1982), s. 3. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6609&dirids=1. - ISSN 0591-2369
145
Zmiany w stanie zdrowia ludności Danii i Polski po II Wojnie Światowej (1945-1974) : studium porównawcze = Changes in Health of the Population of Denmark and Poland after World War II (1945-1974) - a Comparative Study / Czesław BYWALEC // Studia Demograficzne. - nr 3 (69) (1982), s. 65-79. - Rez., summ. - ISSN 0039-3134
146
SOS dla reformy / Czesław BYWALEC // Życie Literackie. - R. 32, nr 32 (1591) (1982), s. 11. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6481&dirids=1. - ISSN 0591-2369
147
Rozwój spożycia dóbr i usług socjalno-kulturalnych w Polsce w latach siedemdziesiatych oraz ich finansowanie = Development of Socio-Cultural Goods and Services Consumption in the 70's and its Financement in Poland / Czesław BYWALEC // Gospodarka Planowa. - R. 37, 4 (432) (1982), s. 137-141. - ISSN 0017-2421
148
Artykuły przemysłowe / Czesław BYWALEC // W: Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 21-35
149
Polski cud polityczny / Czesław BYWALEC // Gazeta Krakowska. - nr 85 (10178) (1981), s. 1, 3. - ISSN 0208-7693
150
Poziom życia ludności i metody jego badania / Czesław BYWALEC // W: Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 110-120
151
Reforma nie będzie czarodziejską różdżką / Czesław BYWALEC // Gazeta Krakowska. - nr 161 (10254) (1981), s. 4-5. - ISSN 0208-7693
152
Cudu nie będzie, zabierzmy się do roboty! / Czesław BYWALEC // Gazeta Krakowska. - nr 123 (10216) (1981), s. 4. - ISSN 0208-7693
153
Jaki będzie samorząd robotniczy / Zbigniew Żurawski, Jerzy Tendaj, Czesław BYWALEC // Gazeta Krakowska. - nr 52 (10145) (1981), s. 1, 2. - ISSN 0208-7693
154
Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO, Czesław BYWALEC, Leszek Rudnicki, Leszek STRZEMBICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - 120 s. : il. ; 24 cm
155
Przemiany poziomu życia ludności na tle rozwoju gospodarczego Polski Ludowej (lata 1945-1975) = Changes in the Living standard of Population against the Background of the Economic Development of People's Poland (in the years 1945-1975) / Czesław BYWALEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 145 (1981), s. 37-59. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
156
Zdrowie i lecznictwo / Czesław BYWALEC // W: Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 81-95
157
Reforma to nie zaczarowana różdżka / Czesław BYWALEC // Gazeta Krakowska. - nr 21 (10114) (1981), s. 3. - ISSN 0208-7693
158
Polska inflacja 1981 / Czesław BYWALEC // Życie Literackie. - R. 31, nr 47 (1556) (1981), s. 1, 13. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6415&dirids=1. - ISSN 0591-2369
159
Źródeł patologii społecznej szukajmy w realnej rzeczywistości społecznej / Czesław BYWALEC // Gazeta Krakowska. - nr 118 (10211) (1981), s. 5. - ISSN 0208-7693
160
Spożycie w Polsce w latach siedemdziesiątych = Consumption in Poland in the 70's / Czesław BYWALEC // Gospodarka Planowa. - R. 36, 3 (421) (1981), s. 139-143. - ISSN 0017-2421
161
Przemiany gospodarczo-społeczne w Danii a zatrudnienie obcokrajowców (do 1975 r.) / Czesław BYWALEC // Kapitalizm. - nr 3 (1980), s. 137-147. - ISSN 0137-7795
162
Starość czeka każdego / Czesław BYWALEC // Życie Literackie. - R. 30, nr 26 (1483) (1980), s. 9. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6365&dirids=1. - ISSN 0591-2369
163
Jak gospodarować czasem wolnym? / Czesław BYWALEC // Życie Literackie. - R. 30, nr 34 (1491) (1980), s. 1, 6. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6367&dirids=1. - ISSN 0591-2369
164
Teoria a życie / Czesław BYWALEC // Życie Literackie. - R. 30, nr 11 (1468) (1980), s. 11. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6178&dirids=1. - ISSN 0591-2369
165
Gazeta - dobro materialne czy usługa? = Newspaper - a Commodity or Service? / Czesław BYWALEC // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 21, nr 1 (1980), s. 59-62. - Summ., rez. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65899/1980_01.pdf. - ISSN 0555-0025
166
Rozwój gospodarczy Krakowa w powojennym 35-leciu (1945-1979) = Economic Development of Cracow in Post-War 35 Years (1945-1979) / Czesław BYWALEC // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1980), s. 77-89. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
167
Dynamicznie czy harmonijnie? / Czesław BYWALEC // Życie Literackie. - R. 30, nr 3 (1460) (1980), s. 4-5. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6235&dirids=1. - ISSN 0591-2369
168
O gospodrce - bez tabu / Czesław BYWALEC // Życie Literackie. - R. 30, nr 45 (1502) (1980), s. 7-8. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6309&dirids=1. - ISSN 0591-2369
169
O dochodach i konsumpcji / Czesław BYWALEC // Życie Literackie. - R. 30, nr 18 (1475) (1980), s. 3. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6221&dirids=1. - ISSN 0591-2369
170
Społeczna cena rachunku / Czesław BYWALEC // Student. - nr 25-26 (1979), s. 7
171
[Recenzja] / Czesław BYWALEC // Handel Wewnętrzny. - nr 6 (1979), s. 84-86. - Rec. pracy: Vaclav Sova: Zivotni uroven a jesji planovani (Poziom życia i jego planowanie), Nakladatelstvi Svoboda, Praha, 1978, s. 383. - ISSN 0438-5403
172
Rozwój konsumpcji i jej badania w Polsce Ludowej = Development of Consumption and its Researches in Polish People's Republic / Czesław BYWALEC // Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1979), s. 41-52. - ISSN 0079-578X
173
Warunki pracy jako element poziomu życia ludności : (próba badań empirycznych) = Working Conditions as an Element of Living Standards : (Experimental Empirical Studies) / Czesław BYWALEC // Humanizacja Pracy. - nr 4 (1978), s. 3-8. - Summ., rez. - ISSN 0137-3013
174
Życie kulturalne w Krakowie w trzydziestoleciu Polski Ludowej (1945-1974) / Czesław BYWALEC // Kultura i Społeczeństwo. - T. 22, nr 4 (1978), s. 137-148. - Bibliogr. - ISSN 0023-5172
175
Wybrane problemy konsumpcji w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji / Czesław BYWALEC, Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI. - Kraków: PPN-D przy Akademii Ekonomicznej, 1977. - 107 s. : il. ; 25 cm
176
W kwestii badania poziomu życia / Czesław BYWALEC // Polityka Społeczna. - nr 5 (1977), s. 36-37. - ISSN 0137-4729
177
Studenci o środowisku naturalnym człowieka / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 27 (1977), s. 11. - Pełny tekst: http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1977/numer27/imagepages/image11.htm. - ISSN 0137-7299
178
Zarys przemian demograficzno-społecznych w Krakowie w trzydziestoleciu Polski Ludowej = An outline of demografic-social changes In Cracow over three decades of people's Poland / Czesław BYWALEC // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 20 (1977), s. 105-121. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
179
Rzeczywistość i mity ekonomii - kilka refleksji / Czesław BYWALEC // Student. - nr 20 (1977), s. 5
180
Przemiany poziomu życia ludności Krakowa po II wojnie światowej na tle społeczno-ekonomicznego rozwoju miasta / Czesław BYWALEC ; . - Kraków : , 1976. - 363 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Zbigniew MISIASZEK
181
Przemiany uczestnictwa w kulturze mieszkańców Krakowa po drugiej wojnie światowej / Czesław BYWALEC // Kultura i Społeczeństwo. - t. 20, nr 3 (1976), s. 217-230. - ISSN 0023-5172
182
Problematyka dobrobytu społecznego w burżuazyjnej ekonomii politycznej / Czesław BYWALEC // Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 25 (1976), s. 55-77. - Bibliogr.
183
Przyszłość komunikowania masowego / Czesław BYWALEC // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 17, nr 1 (1976), s. 153-155. - Rec. pracy: Magnus U. Hrsg: Massenmedien in der Prognose: Konzepte und Modelle fur Zukunft. Verlag Volker Spiess, Berlin 1974, s. 194. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65883/1976_01.pdf. - ISSN 0555-0025
184
Warunki mieszkaniowe ludności Krakowa po II wojnie światowej = Housing Conditions of the Population of Krakow after the Second World War / Czesław BYWALEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 80 (1976), s. 27-49. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
185
Organizacje studenckie i społeczno-polityczne / oprac. Czesław BYWALEC, Stanisław MACIEJEWSKI, Jan SZPAK, Roman DOMASZEWICZ // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 111-131
186
Zmiany w spożyciu żywności mieszkańców Krakowa = The Changes in the Food's Consumption by the Inhabitants of Cracow / Czesław BYWALEC // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - nr 1 (1975), s. 117-131. - ISSN 0079-578X
187
Wybrane problemy konsumpcji w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji / Czesław BYWALEC, Leszek STRZEMBICKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1974. - 96 k. : il. ; 29 cm
188
Czytelnictwo prasy w świetle badań budżetów rodzinnych (na przykładzie m. Krakowa) = Press Readership in the Light of a Family-Budget Survey / Czesław BYWALEC // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 14, nr 1 (1973), s. 83-88. - Rez., summ. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65871/1973_01.pdf. - ISSN 0555-0025
189
[Recenzja] / Czesław BYWALEC // Handel Wewnętrzny. - nr 2 (1973), s. 88-91. - Rec. pracy: Das Zeitbudget der Bevölkerung {Budżet czasu ludności). Praca zbiorowa pod kierownictwem G. Lippolda. Verlag die Wirtschaft, Berlin 1971, ss. 189. (Schriftenreihe Planung und Leitung der Volkswirtschaft, Heft 42).
Planung des materiellen und kulturellen Lebensniveaus (Planowanie materialnego i kulturalnego poziomu żyda). Praca zbiorowa pod kierownictwem G. Manza. Verlag die Wirtschaft, Berlin 1972, ss. 191. (Planung und Leitung der Volkswirtschaft, Heft 44).
190
Warunki mieszkaniowe ludności wiejskiej w woj. krakowskim / Czesław BYWALEC, Stanisław CIEŚLA // Wieś Współczesna : pismo Ruchu Ludowego. - R. 16, nr 11 (189) (1972), s. 137-142. - ISSN 0508-7414
191
Analiza zależności pomiędzy dochodami a wydatkami ludności na żywność : (w oparciu o wyniki badań budżetów rodzinnych w 1969 roku) = An Analysis of Interrelationships between the Income of the Population and Expenditure on Food : (Based upon the Results of the Study of Family Budgets in 1969) / Czesław BYWALEC // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 53 (1972), s. 121-139. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
192
Efektywność ekonomiczna gastronomii miejskiej województwa krakowskiego / Czesław BYWALEC, Zdzisław Pięciak // Przegląd Gastronomiczny. - R. 27, nr 11 (1972), s. 5-8. - ISSN 0033-2119
193
Ekonomiczne i organizacyjne aspekty sezonowości sprzedaży nawozów sztucznych (na przykładzie woj. krakowskiego) = The Economic and Organizational Aspects of the Seasonal Character of Selling the Fertilizers (as exemplified by the Voivodeship of Kraków) / Czesław BYWALEC // Trybuna Spółdzielcza. - R. 15, nr 5 (163) (1971), s. 58-68. - ISSN 0041-3720
194
Gastronomia wiejska w Krakowskiem w latach 1961-1970 / Czesław BYWALEC, Zdzisław Pięciak // Przegląd Gastronomiczny. - R. 26, nr 12 (1971), s. 19-20. - ISSN 0033-2119
195
Transformacja gospodarcza a zróżnicowanie poziomu życia społeczeństwa polskiego / Czesław BYWALEC. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - 48 k. : il. ; 30 cm
196
Społeczne aspekty transformacji gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1989-1996 / Czesław BYWALEC. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - 74 k. : il. ; 30 cm
197
Wielowymiarowa analiza poziomu życia ludności w krajach Wspólnoty Europejskiej i w Polsce / Stanisław WYDYMUS, Czesław BYWALEC, Małgorzata CZERMIŃSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 56 k. : il. ; 30 cm
198
Społeczne efekty rozwoju gospodarczego (na przykładzie Polski). Cz. 1, Terminologia i metodologia badań / Czesław BYWALEC. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 43 k. : il. ; 30 cm
1
Bywalec C., (2017), Gospodarstwo domowe: ekonomika, finanse, konsumpcja, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 310 s.
2
Bywalec C., (2017), Interwencjonizm państwa w sferze konsumpcji - za i przeciw, "Konsumpcja i Rozwój", nr 3 (20), s. 17-23.
3
Bywalec C., (2014), Zróżnicowanie konsumpcji jako wyraz nierówności ekonomicznych w polskim społeczeństwie. [W:] Strzelecki Z., Kryńska E., Witkowski J. (red.), Kryzys jakości życia, Warszawa : Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN : Dom Wydawniczy Elipsa, s. 99-114.
4
Bywalec C., (2014), Dylematy interwencjonizmu państwa w sferze konsumpcji. [W:] Czubała A., Hadrian P., Wiktor J. (red.), Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 525-532.
5
Bywalec C., (2012), Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wyd. 2 zm.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 230, [1] s.
6
Bywalec C., (2012), Polityka konsumpcji, "Konsumpcja i Rozwój", nr 2, s. 3-17.
7
Bywalec C., (2012), 100 lat może pożyjemy, ale za co?, "Gazeta Wyborcza", nr 69, s. 16.
8
Bywalec C., (2012), Dyplomy na półkę, "Gazeta Wyborcza", nr 15, s. 15.
9
Bywalec C., (2012), Szkolnictwo wyższe - krajobraz po boomie, "Przegląd", nr 25 (651), s. 50-51.
10
Urban K., (2012), Mniejszości religijne w Polsce po II wojnie światowej: szkice i materiały, Bywalec C. (red.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 341 s.
11
Bywalec C., (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 296, [1] s.
12
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC] Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - nr 818, 837, 839. - . - 1898-6447
13
Bywalec C., (2009), Nowe wyzwania i wymiary konsumpcji we współczesnym świecie, "Handel Wewnętrzny", nr 3, s. 1-10.
14
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC] Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - nr 783, 794. - . - 1898-6447
15
Bywalec C., (2009), Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 201, [5] s.
16
Bywalec C., (2008), Znieść prace licencjackie, "Przegląd", nr 21 (439), s. 38-40.
17
Bywalec C., (2008), Ewolucja źródeł finansowania konsumpcji w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 778, s. 5-24; https://bazekon.uek.krakow.pl/158452475
18
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC] Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - nr 759. - . - 1898-6447
19
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - nr 739, 741, 742, 751. - . - 0208-7944
20
Bywalec C., (2007), Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 224 s.
21
Bywalec C., (2007), Państwo a sfera konsumpcji. [W:] Kusińska A. (red.), Konsumpcja a rozwój gospodarczy, Warszawa : Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, s. 28-34.
22
Bywalec C., (2006), Dynamika i makroproporcje konsumpcji społeczeństwa polskiego po 1989 r., "Ekonomista", 6, s. 771-789.
23
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - nr 694, 704, 716, 720, 723. - . - 0208-7944
24
Bywalec C., (2006), Finansowanie konsumpcji w Polsce po 1989 roku. [W:] Pomorska A. (red.), Finanse publiczne : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 293-299.
25
Bywalec C., (2005), Metody pomiaru społecznej efektywności rozwoju gospodarczego, "Gospodarka Narodowa", nr 11-12 (171-172), s. 1-17.
26
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - nr 659, 677, 680, 697. - . - 0208-7944
27
Bywalec C., (2004), Czy program Hausnera ożywi gospodarkę?, "Przegląd", nr 17 (226), s. 52-53.
28
Bywalec C., (2004), Nowa Gospodarka a nowa konsumpcja, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 179, t. 2, s. 113-120.
29
Bywalec C., (2004), Dochody ludności a proces transformacji gospodarczej w Polsce. [W:] Owsiak S. (red.), Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.), T. 1, Finanse publiczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 49-58.
30
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - nr 663, 664. - . - 0208-7944
31
Bywalec C., (2004), Bezrobocie będzie wzrastać, "Przegląd", nr 20 (229), s. 50-51.
32
Bywalec C., (2003), Nowa konsumpcja - klucz do rozwoju, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 13, s. 16-18.
33
Bywalec C., (2003), Poziom życia społeczeństw Europy Środkowowschodniej w świetle wskaźników trwania życia ludzkiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 621, s. 13-21; https://bazekon.uek.krakow.pl/16231
34
Bywalec C., (2003), Wzrost konsumpcji usług, czyli proces serwicyzacji konsumpcji w Polsce, "Wiadomości Statystyczne", nr 2 (501), s. 1-8.
35
Bywalec C., (2002), Serwicyzacja konsumpcji w Polsce. [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 15-25.
36
Bywalec C., Rudnicki L., (2002), Konsumpcja, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 272 s.
37
Bywalec C., (2002), Finansowe aspekty uczestnictwa w kulturze społeczeństwa polskiego. [W:] Orzechowski E. (red.), Kultura, gospodarka, media : ogólnopolski kongres, Kraków : [Centrum Animacji Kultury], s. 76-84.
38
Bywalec C., (2001), Transformacja w portfelach. [W:] Kuczyński W. (red.), Dziesięciolecie Polski Niepodległej : 1989-1999, Warszawa : United Publishers & Productions, s. 480-481.
39
Bywalec C., (2001), O istocie i klasyfikacji usług - polemicznie, "Wiadomości Statystyczne", R. 46, nr 9(484), s. 39-41.
40
Bywalec C., (2001), Konsumpcja epoki postmodernizmu. [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 278-290.
41
Bywalec C., (2001), Nowe zjawiska i tendencje w konsumpcji społeczeństw wysoko rozwiniętych, "Ekonomista", nr 3, s. 375-392.
42
Bywalec C., (2000), Poziom i struktura spożycia żywności w Europie Środkowowschodniej na tle procesów transformacji gospodarczej. [W:] Gutkowska K., Ozimek I. (red.), Konsument żywności i jego zachowania rynkowe: Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa 12-13.10.2000, Warszawa : Wydawnictwo SGGW, s. 110-120.
43
Bywalec C., (1999), Mezo- i megaekonomia - nowe wymiary i wyzwania ekonomii : wykład inauguracyjny. [W:] Inauguracja Roku Akademickiego : 1999/2000, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 13-22.
44
Bywalec C., (1999), Polska - UE, czyli my się otwieramy a oni zamykają, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 1, s. 46.
45
Bywalec C., (1999), Polacy nie gęsi swój podręcznik (wreszcie) mają, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 4, s. 38.
46
Bywalec C., (1999), Dochody społeczeństwa polskiego w latach 90-tych. [W:] Finanse w gospodarce rynkowej - wybrane zagadnienia : pamięci Twórcy łódzkiej szkoły finansów Profesorowi Januszowi Chechlińskiemu, T. 1, Łódź : Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ABSOLWENT Sp. z o.o., s. 333-350.
47
Bywalec C., Rudnicki L., (1999), Podstawy ekonomiki konsumpcji, Szromnik A. (red.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 167 s.
48
Bywalec C., (1999), Transformacja gospodarcza a zróżnicowanie poziomu życia społeczeństwa polskiego, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 55 s.
49
Bywalec C., (1998), Kanony makroekonomii, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 29, s. 33.
50
Bywalec C., (1998), Skłonność do konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. [W:] Wiktor J., Malawski A., Surówka-Marszałek D., Tilbury J. (red.), Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 51-55.
51
Bywalec C., (1998), Socjalizm rynkowy czy kapitalizm z ludzką twarzą?, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 16, s. 33.
52
Bywalec C., (1998), Duch kapitalizmu pod strzechą, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 51/52, s. 40.
53
Dzielecki J., (1998), Dzieje rozwoju, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 9, s. 29.
54
Bywalec C., (1998), Efekty i koszty konsumpcji - próba produkcyjnej interpretacji konsumpcji. [W:] Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń. [1], Katowice : Centrum Badań i Ekspertyz : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 13-22.
55
Bywalec C., (1998), Klasa średnia czyli lwy i lisy, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 47, s. 24.
56
Bywalec C., (1998), Społeczeństwo nieufności, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 35, s. 33.
57
Bywalec C., (1998), Przez Wyszehrad do Brukseli, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 7, s. 58.
58
Bywalec C., (1998), Transformacja w budżetach domowych, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 27, s. 21.
59
Bywalec C., (1998), Społeczne aspekty transformacji gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 53 s.
60
Bywalec C., (1998), Pogoń za rentą, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 39, s. 39.
61
Bywalec C., (1998), Jaka polityka gospodarcza?, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 9, s. 29.
62
Bywalec C., (1997), Świadczenia społeczne w strukturze dochodów społeczeństwa polskiego w okresie transformacji ustrojowej, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 144, s. 179-188.
63
Bywalec C., (1997), Ocena stopy życiowej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej na podstawie przeciętnego trwania życia ludzkiego, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8, s. 65-71.
64
Czermińska M., (1997), Rozwój gospodarczy a rozwój społeczny krajów Unii Europejskiej: analiza taksonometryczna, Prom. Bywalec C., Kraków : , 195 k.
65
Bywalec C., (1996), Transformacja w koszyku, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 36, s. 37-39.
66
Bywalec C., (1996), Dochody ludności krajów Europy Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji gospodarczej, "Gospodarka Narodowa", nr 5, s. 1-6.
67
Bywalec C., (1996), Mezoekonomia i megaekonomia - nowe wymiary ekonomii. [W:] Górka K. (red.), Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Józefa Gajdy, Kraków : AE Wydawnictwo Uczelniane, s. 17-24.
68
Bywalec C., (1996), Einkommen und Konsum im Prozess der Wirtschaftstransformation der Visegrád-Länder (mit besonderer Berücksichtigung Polens), (Research Reports / The Vienne Institute for Comparative Economic Studies (WIIW), Nr. 224), Wien : WIIW, 25 s.
69
Bywalec C., (1996), Konsumpcja w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (lata 1989-1994), "Gospodarka Narodowa", nr 10, s. 25-32.
70
Bywalec C., (1996), Nie zboczyć z wąskiej ścieżki, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 45, s. 30-32.
71
Bywalec C., (1995), Z portfelem do szkoły, "Życie Gospodarcze", nr 11, s. 32-33.
72
Bywalec C., (1995), Poziom życia społeczeństwa polskiego na tle procesów transformacji gospodarczej: (1989-1993), Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych, 44 s.
73
Bywalec C., (1995), W pętli paradoksów, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 14, s. 57-59.
74
Bywalec C., (1995), Transformacja gospodarcza a poziom życia społeczeństwa polskiego (1989-93), "Ekonomista", nr 4, s. 681-696.
75
Bywalec C., (1994), Od kopciuszka do królowej. (2), "Życie Gospodarcze", nr 16, s. 46-47.
76
Bywalec C., (1994), Trzy lata transformacji. (2), "Życie Gospodarcze", nr 5, s. 62-63.
77
Bywalec C., (1994), Trzy lata transformacji. (3), "Życie Gospodarcze", nr 6, s. 62-63.
78
Bywalec C., (1994), Trzy lata transformacji. (1), "Życie Gospodarcze", nr 4, s. 62-63.
79
Bywalec C., (1994), [Recenzja], "Życie Gospodarcze", nr 37, s. 41.
80
Bywalec C., (1994), [Recenzja], "Życie Gospodarcze", nr 46, s. 57.
81
Bywalec C., (1994), Gdzie i jak zarabiamy, na co wydajemy?, "Życie Gospodarcze", nr 8, s. 46-47.
82
Bywalec C., (1994), Sport w budżetach rodzin polskich. [W:] Lipiec J. (red.), Logos i etos polskiego olimpizmu, Kraków : Wydawnictwo Naukowe - Fall, Studio FALL, s. 429-438.
83
Bywalec C., (1994), Koszty konsumpcji - terra incognita, "Życie Gospodarcze", nr 10, s. 42.
84
Bywalec C., (1994), Od kopciuszka do królowej. (1), "Życie Gospodarcze", nr 15, s. 48-49.
85
Bywalec C., (1993), W czasopismach naukowych, "Życie Gospodarcze", nr 46, s. 25.
86
Bywalec C., (1993), W czasopismach naukowych, "Życie Gospodarcze", nr 30, s. 22.
87
Bywalec C., Wydymus S., (1993), Społeczne aspekty procesów integracyjnych krajów EWG, "Gospodarka Narodowa", nr 1 (43), s. 11-14.
88
Bywalec C., (1993), W czasopismach naukowych, "Życie Gospodarcze", nr 42, s. 28.
89
Bywalec C., (1993), W czasopismach naukowych, "Życie Gospodarcze", nr 39, s. 20.
90
Bywalec C., (1993), Ekonomiczne i kulturowe aspekty konsumpcji usług społecznych. [W:] Altkorn J. (red.), Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika, Kraków : Fogra, s. 95-102.
91
Bywalec C., (1993), Transformacja w portfelach, "Życie Gospodarcze", nr 2, s. 7.
92
Bywalec C., (1993), Między gospodarką a spiżarką, "Życie Gospodarcze", nr 8, s. 10.
93
Bywalec C., (1993), O pożytkach z badań konsumpcji, "Życie Gospodarcze", nr 12, s. 30.
94
Bywalec C., (1993), Gospodarstwo domowe, "Życie Gospodarcze", nr 32, s. 23.
95
Bywalec C., (1993), Dochody, konsumpcja i poziom życia społeczeństwa polskiego w I fazie transformacji systemowej. [W:] Kramer J. (red.), Zachowania podmiotów sfery konsumpcji : (gospodarstw domowych, samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw i instytucji), Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 51-58.
96
Bywalec C., (1993), Dramaty wyboru : budżety domowe, "Życie Gospodarcze", nr 19, s. 7.
97
Bywalec C., (1993), W czasopismach naukowych, "Życie Gospodarcze", nr 35, s. 23.
98
Bywalec C., (1993), W czasopismach naukowych, "Życie Gospodarcze", nr 44, s. 29.
99
Bywalec C., (1993), Mezoekonomia : między mikro a makro, "Życie Gospodarcze", nr 23, s. 26.
100
Bywalec C., (1992), W czasopismach naukowych, "Życie Gospodarcze", nr 40, s. 6.
101
Bywalec C., (1992), Czas wolny, "Życie Gospodarcze", nr 51/52, s. 34.
102
Bywalec C., (1992), W czasopismach naukowych, "Życie Gospodarcze", nr 18, s. 9.
103
Bywalec C., (1992), W czasopismach naukowych, "Życie Gospodarcze", nr 31, s. 7.
104
Bywalec C., Wydymus S., (1992), Poziom życia ludności Polski w porównaniu z krajami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, "Ekonomista", nr 5-6, s. 669-687.
105
Bywalec C., (1992), Alokacja zasobów, "Życie Gospodarcze", nr 32, s. 15.
106
Bywalec C., (1992), Konkurs na najlepszego studenta "Primus inter Pares", "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 3(5), s. 19-24.
107
Bywalec C., (1992), Zdrowotność społeczeństwa polskiego w latach osiemdziesiątych, "Wiadomości Statystyczne", R. 37, nr 5(372), s. 1-5.
108
Bywalec C., Wydymus S., (1992), Coraz dalej od Europy, "Życie Gospodarcze", nr 35, s. 7.
109
Bywalec C., (1992), W czasopismach naukowych, "Życie Gospodarcze", nr 23, s. 7.
110
Bywalec C., Rudnicki L., (1992), Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji, Fajferek A. (red. nauk.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 154 s.
111
Bywalec C., (1992), Międzynarodowe porównania konsumpcji, "Życie Gospodarcze", nr 42, s. 8.
112
Bywalec C., (1992), W czasopismach naukowych, "Życie Gospodarcze", nr 27, s. 8.
113
Bywalec C., (1991), Usługi niematerialne w Polsce 1945-1987, (Monografie i Syntezy - Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, 63), Warszawa : Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji (IRWiK), 185 s.
114
Bywalec C., (1991), Zasady i kryteria doboru wskaźników w badaniach społecznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 359, s. 5-14.
115
Bywalec C., (1991), Usługi niematerialne a wzrost gospodarczy Polski. [W:] Kramer J., Kędzior Z. (red.), Konsumpcja : kierunki przemian, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 83-101.
116
Bywalec C., (1991), Wzrost gospodarczy a poziom życia społeczeństwa polskiego, (Monografie i Syntezy - Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, 65), Warszawa : Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji (IRWiK), 187 s.
117
Bywalec C., (1991), Rozwój gospodarczy a poziom życia ludności : społeczne aspekty gospodarowania, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 4, s. 191-202; http://repozytorium.amu.edu.pl:8080/bitstream/10593/16674/1/015%20CZES%C5%81AW%20BYWALEC.pdf
118
Bywalec C., (1991), Poziom i struktura żywienia społeczeństwa polskiego w latach osiemdziesiątych, "Wiadomości Statystyczne", R. 36, nr 12 (367), s. 23-26.
119
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 337, 349, 350, 353, 359, 368, 379. - . - 0208-7944
120
Bywalec C., (1990), Usługi społeczne, "Wiadomości Statystyczne", R. 35, nr 12 (355), s. 6-10.
121
Bywalec C., (1990), Więcej rynku, ale... nie wszędzie, "Życie Gospodarcze", nr 47, s. 11.
122
Bywalec C., (1990), Industrializacja Krakowa - przesłanki, przebieg i skutki. [W:] Gumińska M., Delorme A. (red.), Klęska ekologiczna Krakowa : przyczyny, teraźniejszość, perspektywy ekorozwoju miasta (Prace Naukowe Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Małopolska; t. 5), Kraków : Polski Klub Ekologiczny, s. 53-60.
123
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 290, 295, 298, 304, 314. - . - 0208-7944
124
Bywalec C., (1989), Funkcje usług niematerialnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 304, s. 63-78.
125
Bywalec C., (1989), Kraków w latach 1945-1984 : szkic do powojennej historii miasta. [W:] Małecki J. (red.), Z przeszłości Krakowa, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 345-373.
126
Bywalec C., (1989), Usługi w świetle teorii ekonomii politycznej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 32, s. 29-43.
127
Bywalec C., (1987), Poziom życia społeczeństwa polskiego w latach 1945-1985, "Ekonomista", nr 3, s. 527-567.
128
Bywalec C., (1987), Warunki mieszkaniowe ludności Danii i Polski : studium porównawcze, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 233, s. 39-58.
129
Baścik K., Bazarnik J., Bywalec C., Grabiński T., Gwiżdż H., Jakubowska-Łazęcka J., Karwowski J., Kramer J., Marak J., Mynarski S., Rudnicki L., Sala J., Strzembicki L., Szromnik A., Szumilak J., Światowy G., Wojdacki K., (1987), Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia, Mynarski S. (kier.), Kraków : , 103 k.
130
Bywalec C., (1986), Rozwój zabezpieczenia społecznego w Danii, "Polityka Społeczna", nr 8, s. 16-17.
131
Bywalec C., (1986), Sposób i jakość życia społeczeństwa polskiego w świetle mierników syntetycznych, "Wiadomości Statystyczne", R. 31, nr 1(295), s. 18-20.
132
Bywalec C., (1986), Wzrost gospodarczy a przemiany poziomu życia społeczeństwa polskiego w latach 1945-1980, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 70), Kraków : [s.n.], 264 s.
133
Michoń F., Całus A., Kaleta J., Leśniewski L., Gajda J., Wacławowicz S., Szubert E., Wojtasiewicz L., Surdykowska S., Mikulski M., Mikułowski Pomorski J., Liwowski B., Lepiech J., Altkorn J., Gawron H., Styś S., Kasprowicz A., Domaszewicz R., (1985), Dyskusja : streszczenie wypowiedzi na ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej nt. "Aktualny stan i kierunki rozwoju studiów ekonomicznych dla pracujących" (10-11 stycznia 1985 r., Kraków), "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 52, s. 90-104.
134
Bywalec C., (1985), Terminologiczne i teoretyczne problemy sfery konsumpcji, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 53-61.
135
Bywalec C., (1985), Aktywność zawodowa ludności Danii, "Wiadomości Statystyczne", R. 30, nr 7(289), s. 22-24.
136
Bywalec C., (1985), Poziom i struktura konsumpcji w Danii, "Handel Wewnętrzny", nr 4, s. 55-62.
137
Bywalec C., Rudnicki L., Strzembicki L., (1985), Wprowadzenie do ekonomiki konsumpcji: materiały do nauczania z ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 145 s.
138
Bywalec C., (1985), Rozwój gospodarczy Danii w latach powojennych, "Gospodarka Planowa", R. 40, 5 (459), s. 347-350.
139
Bywalec C., (1984), Poziom życia ludności jako cel i czynnik wzrostu gospodarki socjalistycznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 193, s. 5-25.
140
Bywalec C., (1983), Tempo wzrostu gospodarczego Polski a dynamika płac, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 26, s. 97-114.
141
Bywalec C., (1983), Konsumpcja - poziom życia - sposób życia : kontrowersje technologiczne i teoretyczne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 169, s. 5-17.
142
Bywalec C., (1983), Główne nurty i problemy rozwoju społeczno-ekonomicznego Krakowa w latach 1945-1981, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 173, s. 23-44.
143
Bywalec C., (1982), Rozwój gospodarczy a bezrobocie w Danii po drugiej wojnie światowej (lata 1945-1976), "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 1, s. 165-179; https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/20783/1/013%20CZES%C5%81AW%20BYWALEC.pdf
144
Bywalec C., (1982), Inflacja - groźna i nie doceniona, "Życie Literackie", R. 32, nr 39 (1598), s. 3; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6609&dirids=1
145
Bywalec C., (1982), Zmiany w stanie zdrowia ludności Danii i Polski po II Wojnie Światowej (1945-1974) : studium porównawcze, "Studia Demograficzne", nr 3 (69), s. 65-79.
146
Bywalec C., (1982), SOS dla reformy, "Życie Literackie", R. 32, nr 32 (1591), s. 11; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6481&dirids=1
147
Bywalec C., (1982), Rozwój spożycia dóbr i usług socjalno-kulturalnych w Polsce w latach siedemdziesiatych oraz ich finansowanie, "Gospodarka Planowa", R. 37, 4 (432), s. 137-141.
148
Bywalec C., (1981), Artykuły przemysłowe. [W:] Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 21-35.
149
Bywalec C., (1981), Polski cud polityczny, "Gazeta Krakowska", nr 85 (10178), s. 1, 3.
150
Bywalec C., (1981), Poziom życia ludności i metody jego badania. [W:] Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 110-120.
151
Bywalec C., (1981), Reforma nie będzie czarodziejską różdżką, "Gazeta Krakowska", nr 161 (10254), s. 4-5.
152
Bywalec C., (1981), Cudu nie będzie, zabierzmy się do roboty!, "Gazeta Krakowska", nr 123 (10216), s. 4.
153
Żurawski Z., Tendaj J., Bywalec C., (1981), Jaki będzie samorząd robotniczy, "Gazeta Krakowska", nr 52 (10145), s. 1, 2.
154
Andrykiewicz-Feczko Z., Bywalec C., Rudnicki Z., Strzembicki L., (1981), Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej: materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 120 s.
155
Bywalec C., (1981), Przemiany poziomu życia ludności na tle rozwoju gospodarczego Polski Ludowej (lata 1945-1975), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 145, s. 37-59.
156
Bywalec C., (1981), Zdrowie i lecznictwo. [W:] Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 81-95.
157
Bywalec C., (1981), Reforma to nie zaczarowana różdżka, "Gazeta Krakowska", nr 21 (10114), s. 3.
158
Bywalec C., (1981), Polska inflacja 1981, "Życie Literackie", R. 31, nr 47 (1556), s. 1, 13; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6415&dirids=1
159
Bywalec C., (1981), Źródeł patologii społecznej szukajmy w realnej rzeczywistości społecznej, "Gazeta Krakowska", nr 118 (10211), s. 5.
160
Bywalec C., (1981), Spożycie w Polsce w latach siedemdziesiątych, "Gospodarka Planowa", R. 36, 3 (421), s. 139-143.
161
Bywalec C., (1980), Przemiany gospodarczo-społeczne w Danii a zatrudnienie obcokrajowców (do 1975 r.), "Kapitalizm", nr 3, s. 137-147.
162
Bywalec C., (1980), Starość czeka każdego, "Życie Literackie", R. 30, nr 26 (1483), s. 9; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6365&dirids=1
163
Bywalec C., (1980), Jak gospodarować czasem wolnym?, "Życie Literackie", R. 30, nr 34 (1491), s. 1, 6; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6367&dirids=1
164
Bywalec C., (1980), Teoria a życie, "Życie Literackie", R. 30, nr 11 (1468), s. 11; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6178&dirids=1
165
Bywalec C., (1980), Gazeta - dobro materialne czy usługa?, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 21, nr 1, s. 59-62; http://mbc.malopolska.pl/Content/65899/1980_01.pdf
166
Bywalec C., (1980), Rozwój gospodarczy Krakowa w powojennym 35-leciu (1945-1979), "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 77-89.
167
Bywalec C., (1980), Dynamicznie czy harmonijnie?, "Życie Literackie", R. 30, nr 3 (1460), s. 4-5; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6235&dirids=1
168
Bywalec C., (1980), O gospodrce - bez tabu, "Życie Literackie", R. 30, nr 45 (1502), s. 7-8; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6309&dirids=1
169
Bywalec C., (1980), O dochodach i konsumpcji, "Życie Literackie", R. 30, nr 18 (1475), s. 3; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6221&dirids=1
170
Bywalec C., (1979), Społeczna cena rachunku, "Student", nr 25-26, s. 7.
171
Bywalec C., (1979), [Recenzja], "Handel Wewnętrzny", nr 6, s. 84-86.
172
Bywalec C., (1979), Rozwój konsumpcji i jej badania w Polsce Ludowej, "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 41-52.
173
Bywalec C., (1978), Warunki pracy jako element poziomu życia ludności (próba badań empirycznych), "Humanizacja Pracy", nr 4, s. 3-8.
174
Bywalec C., (1978), Życie kulturalne w Krakowie w trzydziestoleciu Polski Ludowej (1945-1974), "Kultura i Społeczeństwo", T. 22, nr 4, s. 137-148.
175
Bywalec C., Rudnicki L., Strzembicki L., (1977), Wybrane problemy konsumpcji w Polsce: materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji, Kraków : PPN-D przy Akademii Ekonomicznej, 107 s.
176
Bywalec C., (1977), W kwestii badania poziomu życia, "Polityka Społeczna", nr 5, s. 36-37.
177
Bywalec C., (1977), Studenci o środowisku naturalnym człowieka, "Życie Gospodarcze", nr 27, s. 11; http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1977/numer27/imagepages/image11.htm
178
Bywalec C., (1977), Zarys przemian demograficzno-społecznych w Krakowie w trzydziestoleciu Polski Ludowej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 20, s. 105-121.
179
Bywalec C., (1977), Rzeczywistość i mity ekonomii - kilka refleksji, "Student", nr 20, s. 5.
180
Bywalec C., (1976), Przemiany poziomu życia ludności Krakowa po II wojnie światowej na tle społeczno-ekonomicznego rozwoju miasta, Prom. Misiaszek Z., Kraków : , 363 k.
181
Bywalec C., (1976), Przemiany uczestnictwa w kulturze mieszkańców Krakowa po drugiej wojnie światowej, "Kultura i Społeczeństwo", t. 20, nr 3, s. 217-230.
182
Bywalec C., (1976), Problematyka dobrobytu społecznego w burżuazyjnej ekonomii politycznej, "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej", nr 25, s. 55-77.
183
Bywalec C., (1976), Przyszłość komunikowania masowego, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 17, nr 1, s. 153-155; http://mbc.malopolska.pl/Content/65883/1976_01.pdf
184
Bywalec C., (1976), Warunki mieszkaniowe ludności Krakowa po II wojnie światowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 80, s. 27-49.
185
(1975), Organizacje studenckie i społeczno-polityczne. [W:] Bolland S., Żabiński Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 111-131.
186
Bywalec C., (1975), Zmiany w spożyciu żywności mieszkańców Krakowa, "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 117-131.
187
Bywalec C., Strzembicki L., (1974), Wybrane problemy konsumpcji w Polsce: materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 96 k.
188
Bywalec C., (1973), Czytelnictwo prasy w świetle badań budżetów rodzinnych (na przykładzie m. Krakowa), "Zeszyty Prasoznawcze", R. 14, nr 1, s. 83-88; http://mbc.malopolska.pl/Content/65871/1973_01.pdf
189
Bywalec C., (1973), [Recenzja], "Handel Wewnętrzny", nr 2, s. 88-91.
190
Bywalec C., Cieśla S., (1972), Warunki mieszkaniowe ludności wiejskiej w woj. krakowskim, "Wieś Współczesna : pismo Ruchu Ludowego", R. 16, nr 11 (189), s. 137-142.
191
Bywalec C., (1972), Analiza zależności pomiędzy dochodami a wydatkami ludności na żywność (w oparciu o wyniki badań budżetów rodzinnych w 1969 roku), "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 53, s. 121-139.
192
Bywalec C., Pięciak Z., (1972), Efektywność ekonomiczna gastronomii miejskiej województwa krakowskiego, "Przegląd Gastronomiczny", R. 27, nr 11, s. 5-8.
193
Bywalec C., (1971), Ekonomiczne i organizacyjne aspekty sezonowości sprzedaży nawozów sztucznych (na przykładzie woj. krakowskiego), "Trybuna Spółdzielcza", R. 15, nr 5 (163), s. 58-68.
194
Bywalec C., Pięciak Z., (1971), Gastronomia wiejska w Krakowskiem w latach 1961-1970, "Przegląd Gastronomiczny", R. 26, nr 12, s. 19-20.
195
Bywalec C., (1998), Transformacja gospodarcza a zróżnicowanie poziomu życia społeczeństwa polskiego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 48 k.
196
Bywalec C., (1997), Społeczne aspekty transformacji gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1989-1996, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 74 k.
197
Wydymus S., Bywalec C., Czermińska M., (1993), Wielowymiarowa analiza poziomu życia ludności w krajach Wspólnoty Europejskiej i w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 56 k.
198
Bywalec C., (1990), Społeczne efekty rozwoju gospodarczego (na przykładzie Polski). Cz. 1, Terminologia i metodologia badań, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 43 k.
1
@book{UEK:2168314313,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Gospodarstwo domowe : ekonomika, finanse, konsumpcja",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-735-6",
}
2
@article{UEK:2168320071,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Interwencjonizm państwa w sferze konsumpcji - za i przeciw",
journal = "Konsumpcja i Rozwój",
number = "3 (20)",
pages = "17-23",
year = "2017",
url = {},
}
3
@inbook{UEK:2168292953,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Zróżnicowanie konsumpcji jako wyraz nierówności ekonomicznych w polskim społeczeństwie",
booktitle = "Kryzys jakości życia",
pages = "99-114",
adress = "Warszawa",
publisher = "Komitet Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN; Dom Wydawniczy Elipsa",
year = "2014",
url = {},
isbn = "978-83-7151-557-6",
}
4
@inbook{UEK:2168280471,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Dylematy interwencjonizmu państwa w sferze konsumpcji",
booktitle = "Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce",
pages = "525-532",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2014",
isbn = "978-83-208-2163-5",
}
5
@book{UEK:2168226641,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Ekonomika i finanse gospodarstw domowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 2 zm.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-16823-0",
}
6
@article{UEK:2168254098,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Polityka konsumpcji",
journal = "Konsumpcja i Rozwój",
number = "2",
pages = "3-17",
year = "2012",
}
7
@article{UEK:2168254342,
author = "Czesław Bywalec",
title = "100 lat może pożyjemy, ale za co?",
journal = "Gazeta Wyborcza",
number = "69",
pages = "16",
year = "2012",
}
8
@article{UEK:2168254326,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Dyplomy na półkę",
journal = "Gazeta Wyborcza",
number = "15",
pages = "15",
year = "2012",
}
9
@article{UEK:2168254318,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Szkolnictwo wyższe - krajobraz po boomie",
journal = "Przegląd",
number = "25 (651)",
pages = "50-51",
year = "2012",
}
10
@book{UEK:2168238626,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Mniejszości religijne w Polsce po II wojnie światowej : szkice i materiały",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-582-6",
}
11
@book{UEK:51576,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-255-1618-5",
}
12
@misc{UEK:2167648073,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
13
@article{UEK:50145,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Nowe wyzwania i wymiary konsumpcji we współczesnym świecie",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "3",
pages = "1-10",
year = "2009",
}
14
@misc{UEK:2162065086,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
15
@book{UEK:50739,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Ekonomika i finanse gospodarstw domowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15916-0",
}
16
@article{UEK:2168254032,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Znieść prace licencjackie",
journal = "Przegląd",
number = "21 (439)",
pages = "38-40",
year = "2008",
}
17
@article{UEK:50642,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Ewolucja źródeł finansowania konsumpcji w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "778",
pages = "5-24",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/158452475},
}
18
@misc{UEK:2162126709,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
19
@misc{UEK:2162993260,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
}
20
@book{UEK:51925,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
isbn = "978-83-01-15300-7",
}
21
@inbook{UEK:2165778875,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Państwo a sfera konsumpcji",
booktitle = "Konsumpcja a rozwój gospodarczy",
pages = "28-34",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur",
year = "2007",
isbn = "83-60028-23-0",
}
22
@article{UEK:51914,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Dynamika i makroproporcje konsumpcji społeczeństwa polskiego po 1989 r.",
journal = "Ekonomista",
number = "6",
pages = "771-789",
year = "2006",
}
23
@misc{UEK:2166523753,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
}
24
@inbook{UEK:2165769025,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Finansowanie konsumpcji w Polsce po 1989 roku",
booktitle = "Finanse publiczne : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006",
pages = "293-299",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2006",
isbn = "83-227-2559-0",
}
25
@article{UEK:52456,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Metody pomiaru społecznej efektywności rozwoju gospodarczego",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "11-12 (171-172)",
pages = "1-17",
year = "2005",
}
26
@misc{UEK:2166668186,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
}
27
@article{UEK:2168253996,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Czy program Hausnera ożywi gospodarkę?",
journal = "Przegląd",
number = "17 (226)",
pages = "52-53",
year = "2004",
}
28
@article{UEK:52251,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Nowa Gospodarka a nowa konsumpcja",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "179, t. 2",
pages = "113-120",
year = "2004",
}
29
@inbook{UEK:2166361721,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Dochody ludności a proces transformacji gospodarczej w Polsce",
booktitle = "Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 1, Finanse publiczne ",
pages = "49-58",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-226-X",
}
30
@misc{UEK:2168220562,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
31
@article{UEK:2168253952,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Bezrobocie będzie wzrastać",
journal = "Przegląd",
number = "20 (229)",
pages = "50-51",
year = "2004",
}
32
@article{UEK:2168240880,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Nowa konsumpcja - klucz do rozwoju",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "13",
pages = "16-18",
year = "2003",
}
33
@article{UEK:2166193446,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Poziom życia społeczeństw Europy Środkowowschodniej w świetle wskaźników trwania życia ludzkiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "621",
pages = "13-21",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/16231},
}
34
@article{UEK:2168224234,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Wzrost konsumpcji usług, czyli proces serwicyzacji konsumpcji w Polsce",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "2 (501)",
pages = "1-8",
year = "2003",
}
35
@inbook{UEK:2168237334,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Serwicyzacja konsumpcji w Polsce",
booktitle = "Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka",
pages = "15-25",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2002",
isbn = "83-915693-0-6",
}
36
@book{UEK:2168238812,
author = "Czesław Bywalec and Leszek Rudnicki",
title = "Konsumpcja",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2002",
isbn = "83-208-1390-5",
}
37
@inbook{UEK:2168238878,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Finansowe aspekty uczestnictwa w kulturze społeczeństwa polskiego",
booktitle = "Kultura, gospodarka, media : ogólnopolski kongres",
pages = "76-84",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Animacji Kultury",
year = "2002",
isbn = "83-7010-166-8",
}
38
@inbook{UEK:2168243616,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Transformacja w portfelach",
booktitle = "Dziesięciolecie Polski Niepodległej : 1989-1999",
pages = "480-481",
adress = "Warszawa",
publisher = "United Publishers & Productions",
year = "2001",
isbn = "83-85794-44-1",
}
39
@article{UEK:2168241478,
author = "Czesław Bywalec",
title = "O istocie i klasyfikacji usług - polemicznie",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 46, 9(484)",
pages = "39-41",
year = "2001",
}
40
@inbook{UEK:2168223480,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Konsumpcja epoki postmodernizmu",
booktitle = "Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna",
pages = "278-290",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-074-7",
}
41
@article{UEK:2168231862,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Nowe zjawiska i tendencje w konsumpcji społeczeństw wysoko rozwiniętych",
journal = "Ekonomista",
number = "3",
pages = "375-392",
year = "2001",
}
42
@inbook{UEK:2168244010,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Poziom i struktura spożycia żywności w Europie Środkowowschodniej na tle procesów transformacji gospodarczej",
booktitle = "Konsument żywności i jego zachowania rynkowe : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa 12-13.10.2000",
pages = "110-120",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo SGGW",
year = "2000",
isbn = "83-7244-144-8",
}
43
@inbook{UEK:2168242490,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Mezo- i megaekonomia - nowe wymiary i wyzwania ekonomii : wykład inauguracyjny",
booktitle = "Inauguracja Roku Akademickiego : 1999/2000",
pages = "13-22",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-034-8",
}
44
@article{UEK:2168242174,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Polska - UE, czyli my się otwieramy a oni zamykają",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "1",
pages = "46",
year = "1999",
}
45
@article{UEK:2168242178,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Polacy nie gęsi swój podręcznik (wreszcie) mają",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "4",
pages = "38",
year = "1999",
}
46
@inbook{UEK:2168254104,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Dochody społeczeństwa polskiego w latach 90-tych",
booktitle = "Finanse w gospodarce rynkowej - wybrane zagadnienia : pamięci Twórcy łódzkiej szkoły finansów Profesorowi Januszowi Chechlińskiemu. T. 1",
pages = "333-350",
adress = "Łódź",
publisher = "Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ABSOLWENT Sp. z o.o.",
year = "1999",
isbn = "83-86840-81-1",
}
47
@book{UEK:2168238818,
author = "Czesław Bywalec and Leszek Rudnicki",
title = "Podstawy ekonomiki konsumpcji",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-87239-98-4",
}
48
@book{UEK:2168238856,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Transformacja gospodarcza a zróżnicowanie poziomu życia społeczeństwa polskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-040-2",
}
49
@article{UEK:2168242138,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Kanony makroekonomii",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "29",
pages = "33",
year = "1998",
}
50
@inbook{UEK:2168226108,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Skłonność do konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych",
booktitle = "Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
pages = "51-55",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-71-2",
}
51
@article{UEK:2168242046,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Socjalizm rynkowy czy kapitalizm z ludzką twarzą?",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "16",
pages = "33",
year = "1998",
}
52
@article{UEK:2168242170,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Duch kapitalizmu pod strzechą",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "51/52",
pages = "40",
year = "1998",
}
53
@article{UEK:2168242048,
author = "Jan Dzielecki",
title = "Dzieje rozwoju",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "9",
pages = "29",
year = "1998",
}
54
@inbook{UEK:2168233868,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Efekty i koszty konsumpcji - próba produkcyjnej interpretacji konsumpcji",
booktitle = "Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń. [1]",
pages = "13-22",
adress = "Katowice",
publisher = "Centrum Badań i Ekspertyz; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1998",
isbn = "83-908267-2-0",
}
55
@article{UEK:2168242162,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Klasa średnia czyli lwy i lisy",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "47",
pages = "24",
year = "1998",
}
56
@article{UEK:2168242146,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Społeczeństwo nieufności",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "35",
pages = "33",
year = "1998",
}
57
@article{UEK:2168242042,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Przez Wyszehrad do Brukseli",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "7",
pages = "58",
year = "1998",
}
58
@article{UEK:2168242134,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Transformacja w budżetach domowych",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "27",
pages = "21",
year = "1998",
}
59
@book{UEK:2168238830,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Społeczne aspekty transformacji gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-81-X",
}
60
@article{UEK:2168242148,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Pogoń za rentą",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "39",
pages = "39",
year = "1998",
}
61
@article{UEK:2168242050,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Jaka polityka gospodarcza?",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "9",
pages = "29",
year = "1998",
}
62
@article{UEK:2168241208,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Świadczenia społeczne w strukturze dochodów społeczeństwa polskiego w okresie transformacji ustrojowej",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "144",
pages = "179-188",
adress = "",
year = "1997",
}
63
@article{UEK:2168227134,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Ocena stopy życiowej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej na podstawie przeciętnego trwania życia ludzkiego",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "7-8",
pages = "65-71",
year = "1997",
}
64
@unpublished{UEK:2168244806,
author = "Małgorzata Czermińska",
title = "Rozwój gospodarczy a rozwój społeczny krajów Unii Europejskiej : analiza taksonometryczna",
adress = "Kraków",
year = "1997",
}
65
@article{UEK:2168241912,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Transformacja w koszyku",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "36",
pages = "37-39",
year = "1996",
}
66
@article{UEK:2168231780,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Dochody ludności krajów Europy Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji gospodarczej",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "5",
pages = "1-6",
year = "1996",
}
67
@inbook{UEK:2168238834,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Mezoekonomia i megaekonomia - nowe wymiary ekonomii",
booktitle = "Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Józefa Gajdy",
pages = "17-24",
adress = "Kraków",
publisher = "AE Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1996",
isbn = "83-86439-80-7",
}
68
@book{UEK:2168238860,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Einkommen und Konsum im Prozess der Wirtschaftstransformation der Visegrád-Länder (mit besonderer Berücksichtigung Polens)",
adress = "Wien",
publisher = "WIIW",
year = "1996",
issn = "1025-8930",
}
69
@article{UEK:2168231626,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Konsumpcja w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (lata 1989-1994)",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "10",
pages = "25-32",
year = "1996",
}
70
@article{UEK:2168241914,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Nie zboczyć z wąskiej ścieżki",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "45",
pages = "30-32",
year = "1996",
}
71
@article{UEK:2168227880,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Z portfelem do szkoły",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "11",
pages = "32-33",
year = "1995",
}
72
@book{UEK:2168240876,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Poziom życia społeczeństwa polskiego na tle procesów transformacji gospodarczej : (1989-1993)",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych",
year = "1995",
issn = "",
}
73
@article{UEK:2168271306,
author = "Czesław Bywalec",
title = "W pętli paradoksów",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "14",
pages = "57-59",
year = "1995",
}
74
@article{UEK:2168227852,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Transformacja gospodarcza a poziom życia społeczeństwa polskiego (1989-93)",
journal = "Ekonomista",
number = "4",
pages = "681-696",
year = "1995",
}
75
@article{UEK:2168227896,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Od kopciuszka do królowej. (2)",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "16",
pages = "46-47",
year = "1994",
}
76
@article{UEK:2168227898,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Trzy lata transformacji. (2)",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "5",
pages = "62-63",
year = "1994",
}
77
@article{UEK:2168227900,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Trzy lata transformacji. (3)",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "6",
pages = "62-63",
year = "1994",
}
78
@article{UEK:2168227892,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Trzy lata transformacji. (1)",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "4",
pages = "62-63",
year = "1994",
}
79
@article{UEK:2168227932,
author = "Czesław Bywalec",
title = "[Recenzja]",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "37",
pages = "41",
year = "1994",
}
80
@article{UEK:2168242200,
author = "Czesław Bywalec",
title = "[Recenzja]",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "46",
pages = "57",
year = "1994",
}
81
@article{UEK:2168227902,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Gdzie i jak zarabiamy, na co wydajemy?",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "8",
pages = "46-47",
year = "1994",
}
82
@inbook{UEK:2168254064,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Sport w budżetach rodzin polskich",
booktitle = "Logos i etos polskiego olimpizmu",
pages = "429-438",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe - Fall, Studio FALL",
year = "1994",
isbn = "83-86505-07-9",
}
83
@article{UEK:2168227906,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Koszty konsumpcji - terra incognita",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "10",
pages = "42",
year = "1994",
}
84
@article{UEK:2168227894,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Od kopciuszka do królowej. (1)",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "15",
pages = "48-49",
year = "1994",
}
85
@misc{UEK:2168229118,
author = "Czesław Bywalec",
title = "W czasopismach naukowych",
booktitle = "Życie Gospodarcze",
number = "46",
pages = "25",
year = "1993",
}
86
@misc{UEK:2168229092,
author = "Czesław Bywalec",
title = "W czasopismach naukowych",
booktitle = "Życie Gospodarcze",
number = "30",
pages = "22",
year = "1993",
}
87
@article{UEK:2168240590,
author = "Czesław Bywalec and Stanisław Wydymus",
title = "Społeczne aspekty procesów integracyjnych krajów EWG",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "1 (43)",
pages = "11-14",
year = "1993",
}
88
@misc{UEK:2168229110,
author = "Czesław Bywalec",
title = "W czasopismach naukowych",
booktitle = "Życie Gospodarcze",
number = "42",
pages = "28",
year = "1993",
}
89
@misc{UEK:2168229102,
author = "Czesław Bywalec",
title = "W czasopismach naukowych",
booktitle = "Życie Gospodarcze",
number = "39",
pages = "20",
year = "1993",
}
90
@inbook{UEK:2168242320,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Ekonomiczne i kulturowe aspekty konsumpcji usług społecznych",
booktitle = "Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika",
pages = "95-102",
adress = "Kraków",
publisher = "Fogra",
year = "1993",
isbn = "83-85719-02-4",
}
91
@article{UEK:2168229060,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Transformacja w portfelach",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "2",
pages = "7",
year = "1993",
}
92
@article{UEK:2168229064,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Między gospodarką a spiżarką",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "8",
pages = "10",
year = "1993",
}
93
@article{UEK:2168242212,
author = "Czesław Bywalec",
title = "O pożytkach z badań konsumpcji",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "12",
pages = "30",
year = "1993",
}
94
@article{UEK:2168229094,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Gospodarstwo domowe",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "32",
pages = "23",
year = "1993",
}
95
@inbook{UEK:2168244524,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Dochody, konsumpcja i poziom życia społeczeństwa polskiego w I fazie transformacji systemowej",
booktitle = "Zachowania podmiotów sfery konsumpcji : (gospodarstw domowych, samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw i instytucji)",
pages = "51-58",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1993",
}
96
@article{UEK:2168229074,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Dramaty wyboru : budżety domowe",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "19",
pages = "7",
year = "1993",
}
97
@misc{UEK:2168229098,
author = "Czesław Bywalec",
title = "W czasopismach naukowych",
booktitle = "Życie Gospodarcze",
number = "35",
pages = "23",
year = "1993",
}
98
@misc{UEK:2168229114,
author = "Czesław Bywalec",
title = "W czasopismach naukowych",
booktitle = "Życie Gospodarcze",
number = "44",
pages = "29",
year = "1993",
}
99
@article{UEK:2168229082,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Mezoekonomia : między mikro a makro",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "23",
pages = "26",
year = "1993",
}
100
@misc{UEK:2168229196,
author = "Czesław Bywalec",
title = "W czasopismach naukowych",
booktitle = "Życie Gospodarcze",
number = "40",
pages = "6",
year = "1992",
}
101
@article{UEK:2168229058,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Czas wolny",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "51/52",
pages = "34",
year = "1992",
}
102
@misc{UEK:2168229214,
author = "Czesław Bywalec",
title = "W czasopismach naukowych",
booktitle = "Życie Gospodarcze",
number = "18",
pages = "9",
year = "1992",
}
103
@misc{UEK:2168229186,
author = "Czesław Bywalec",
title = "W czasopismach naukowych",
booktitle = "Życie Gospodarcze",
number = "31",
pages = "7",
year = "1992",
}
104
@article{UEK:2168240574,
author = "Czesław Bywalec and Stanisław Wydymus",
title = "Poziom życia ludności Polski w porównaniu z krajami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej",
journal = "Ekonomista",
number = "5-6",
pages = "669-687",
year = "1992",
}
105
@article{UEK:2168229188,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Alokacja zasobów",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "32",
pages = "15",
year = "1992",
}
106
@misc{UEK:2168344186,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Konkurs na najlepszego studenta Primus inter Pares",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "3(5)",
pages = "19-24",
year = "1992",
}
107
@article{UEK:2168241522,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Zdrowotność społeczeństwa polskiego w latach osiemdziesiątych",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 37, 5(372)",
pages = "1-5",
year = "1992",
}
108
@article{UEK:2168229192,
author = "Czesław Bywalec and Stanisław Wydymus",
title = "Coraz dalej od Europy",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "35",
pages = "7",
year = "1992",
}
109
@misc{UEK:2168229230,
author = "Czesław Bywalec",
title = "W czasopismach naukowych",
booktitle = "Życie Gospodarcze",
number = "23",
pages = "7",
year = "1992",
}
110
@book{UEK:2168238828,
author = "Czesław Bywalec and Leszek Rudnicki",
title = "Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
111
@article{UEK:2168229198,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Międzynarodowe porównania konsumpcji",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "42",
pages = "8",
year = "1992",
}
112
@misc{UEK:2168229184,
author = "Czesław Bywalec",
title = "W czasopismach naukowych",
booktitle = "Życie Gospodarcze",
number = "27",
pages = "8",
year = "1992",
}
113
@book{UEK:2168240874,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Usługi niematerialne w Polsce 1945-1987",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji (IRWiK)",
year = "1991",
issn = "0239-7498",
}
114
@article{UEK:2168235602,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Zasady i kryteria doboru wskaźników w badaniach społecznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "359",
pages = "5-14",
year = "1991",
}
115
@inbook{UEK:2168356978,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Usługi niematerialne a wzrost gospodarczy Polski",
booktitle = "Konsumpcja : kierunki przemian",
pages = "83-101",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1991",
issn = "",
}
116
@book{UEK:2168240634,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Wzrost gospodarczy a poziom życia społeczeństwa polskiego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji (IRWiK)",
year = "1991",
issn = "0239-7498",
}
117
@article{UEK:2168240786,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Rozwój gospodarczy a poziom życia ludności : społeczne aspekty gospodarowania",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "z. 4",
pages = "191-202",
year = "1991",
url = {http://repozytorium.amu.edu.pl:8080/bitstream/10593/16674/1/015%20CZES%C5%81AW%20BYWALEC.pdf},
}
118
@article{UEK:2168241462,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Poziom i struktura żywienia społeczeństwa polskiego w latach osiemdziesiątych",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 36, 12 (367)",
pages = "23-26",
year = "1991",
}
119
@misc{UEK:2168276231,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
120
@article{UEK:2168241448,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Usługi społeczne",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 35, 12 (355)",
pages = "6-10",
year = "1990",
}
121
@article{UEK:2168229276,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Więcej rynku, ale... nie wszędzie",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "47",
pages = "11",
year = "1990",
}
122
@inbook{UEK:2168239016,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Industrializacja Krakowa - przesłanki, przebieg i skutki",
booktitle = "Klęska ekologiczna Krakowa : przyczyny, teraźniejszość, perspektywy ekorozwoju miasta",
pages = "53-60",
adress = "Kraków",
publisher = "Polski Klub Ekologiczny",
year = "1990",
issn = "0860-4045",
}
123
@misc{UEK:2168235324,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
124
@article{UEK:2168246668,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Funkcje usług niematerialnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "304",
pages = "63-78",
year = "1989",
}
125
@inbook{UEK:2166232982,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Kraków w latach 1945-1984 : szkic do powojennej historii miasta",
booktitle = "Z przeszłości Krakowa",
pages = "345-373",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1989",
isbn = "83-01-09645-4",
}
126
@article{UEK:2168226825,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Usługi w świetle teorii ekonomii politycznej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 32",
pages = "29-43",
year = "1989",
}
127
@article{UEK:2168240564,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Poziom życia społeczeństwa polskiego w latach 1945-1985",
journal = "Ekonomista",
number = "3",
pages = "527-567",
year = "1987",
}
128
@article{UEK:2168261350,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Warunki mieszkaniowe ludności Danii i Polski : studium porównawcze",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "233",
pages = "39-58",
year = "1987",
}
129
@book{UEK:2168316005,
author = "Kazimierz Baścik and Jacek Bazarnik and Czesław Bywalec and Tadeusz Grabiński and Halina Gwiżdż and Joanna Jakubowska-Łazęcka and Jan Karwowski and Józefa Kramer and Janusz Marak and Stefan Mynarski and Leszek Rudnicki and Józef Sala and Leszek Strzembicki and Andrzej Szromnik and Jan Szumilak and Grażyna Światowy and Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia",
adress = "Kraków",
year = "1987",
}
130
@article{UEK:2168241230,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Rozwój zabezpieczenia społecznego w Danii",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "8",
pages = "16-17",
year = "1986",
}
131
@article{UEK:2168241396,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Sposób i jakość życia społeczeństwa polskiego w świetle mierników syntetycznych",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 31, 1(295)",
pages = "18-20",
year = "1986",
}
132
@book{UEK:2168238814,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Wzrost gospodarczy a przemiany poziomu życia społeczeństwa polskiego w latach 1945-1980",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1986",
issn = "0209-1674",
}
133
@misc{UEK:2168359412,
author = "Ferdynand Michoń and Andrzej Całus and Józef Kaleta and Longin Leśniewski and Józef Gajda and Stanisław Wacławowicz and Edmund Szubert and Lucyna Wojtasiewicz and Stanisława Surdykowska and Mieczysław Mikulski and Jerzy Mikułowski Pomorski and Bolesław Liwowski and Józef Lepiech and Jerzy Altkorn and Henryk Gawron and Stanisław Styś and Armand Kasprowicz and Roman Domaszewicz",
title = "Dyskusja : streszczenie wypowiedzi na ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej nt. Aktualny stan i kierunki rozwoju studiów ekonomicznych dla pracujących (10-11 stycznia 1985 r., Kraków)",
booktitle = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 52",
pages = "90-104",
year = "1985",
}
134
@article{UEK:2168231762,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Terminologiczne i teoretyczne problemy sfery konsumpcji",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "53-61",
year = "1985",
}
135
@article{UEK:2168241322,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Aktywność zawodowa ludności Danii",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 30, 7(289)",
pages = "22-24",
year = "1985",
}
136
@article{UEK:2168240852,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Poziom i struktura konsumpcji w Danii",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "4",
pages = "55-62",
year = "1985",
}
137
@book{UEK:2168238820,
author = "Czesław Bywalec and Leszek Rudnicki and Leszek Strzembicki",
title = "Wprowadzenie do ekonomiki konsumpcji : materiały do nauczania z ekonomiki konsumpcji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
138
@article{UEK:2168241304,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Rozwój gospodarczy Danii w latach powojennych",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 40, 5 (459)",
pages = "347-350",
year = "1985",
}
139
@article{UEK:2168236566,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Poziom życia ludności jako cel i czynnik wzrostu gospodarki socjalistycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "193",
pages = "5-25",
year = "1984",
}
140
@article{UEK:2168283829,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Tempo wzrostu gospodarczego Polski a dynamika płac",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 26",
pages = "97-114",
year = "1983",
}
141
@article{UEK:2168229426,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Konsumpcja - poziom życia - sposób życia : kontrowersje technologiczne i teoretyczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "169",
pages = "5-17",
year = "1983",
}
142
@article{UEK:2168250328,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Główne nurty i problemy rozwoju społeczno-ekonomicznego Krakowa w latach 1945-1981",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "173",
pages = "23-44",
year = "1983",
}
143
@article{UEK:2168240756,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Rozwój gospodarczy a bezrobocie w Danii po drugiej wojnie światowej (lata 1945-1976)",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "z. 1",
pages = "165-179",
year = "1982",
url = {https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/20783/1/013%20CZES%C5%81AW%20BYWALEC.pdf},
}
144
@article{UEK:2168240434,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Inflacja - groźna i nie doceniona",
journal = "Życie Literackie",
number = "R. 32, 39 (1598)",
pages = "3",
year = "1982",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6609&dirids=1},
}
145
@article{UEK:2168240872,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Zmiany w stanie zdrowia ludności Danii i Polski po II Wojnie Światowej (1945-1974) : studium porównawcze",
journal = "Studia Demograficzne",
number = "3 (69)",
pages = "65-79",
year = "1982",
}
146
@article{UEK:2168240432,
author = "Czesław Bywalec",
title = "SOS dla reformy",
journal = "Życie Literackie",
number = "R. 32, 32 (1591)",
pages = "11",
year = "1982",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6481&dirids=1},
}
147
@article{UEK:2168241308,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Rozwój spożycia dóbr i usług socjalno-kulturalnych w Polsce w latach siedemdziesiatych oraz ich finansowanie",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 37, 4 (432)",
pages = "137-141",
year = "1982",
}
148
@inbook{UEK:2168291725,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Artykuły przemysłowe",
booktitle = "Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji",
pages = "21-35",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
149
@article{UEK:2168242264,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Polski cud polityczny",
journal = "Gazeta Krakowska",
number = "85 (10178)",
pages = "1, 3",
year = "1981",
}
150
@inbook{UEK:2168291743,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Poziom życia ludności i metody jego badania",
booktitle = "Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji",
pages = "110-120",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
151
@article{UEK:2168243640,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Reforma nie będzie czarodziejską różdżką",
journal = "Gazeta Krakowska",
number = "161 (10254)",
pages = "4-5",
year = "1981",
}
152
@article{UEK:2168243628,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Cudu nie będzie, zabierzmy się do roboty!",
journal = "Gazeta Krakowska",
number = "123 (10216)",
pages = "4",
year = "1981",
}
153
@misc{UEK:2168242248,
author = "Zbigniew Żurawski and Jerzy Tendaj and Czesław Bywalec",
title = "Jaki będzie samorząd robotniczy",
booktitle = "Gazeta Krakowska",
number = "52 (10145)",
pages = "1, 2",
year = "1981",
}
154
@book{UEK:2168345304,
author = "Zofia Andrykiewicz-Feczko and Czesław Bywalec and Zbigniew Rudnicki and Leszek Strzembicki",
title = "Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
155
@article{UEK:2168234324,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Przemiany poziomu życia ludności na tle rozwoju gospodarczego Polski Ludowej (lata 1945-1975)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "145",
pages = "37-59",
year = "1981",
}
156
@inbook{UEK:2168291739,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Zdrowie i lecznictwo",
booktitle = "Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji",
pages = "81-95",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
157
@article{UEK:2168242228,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Reforma to nie zaczarowana różdżka",
journal = "Gazeta Krakowska",
number = "21 (10114)",
pages = "3",
year = "1981",
}
158
@article{UEK:2168240430,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Polska inflacja 1981",
journal = "Życie Literackie",
number = "R. 31, 47 (1556)",
pages = "1, 13",
year = "1981",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6415&dirids=1},
}
159
@article{UEK:2168243626,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Źródeł patologii społecznej szukajmy w realnej rzeczywistości społecznej",
journal = "Gazeta Krakowska",
number = "118 (10211)",
pages = "5",
year = "1981",
}
160
@article{UEK:2168241310,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Spożycie w Polsce w latach siedemdziesiątych",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 36, 3 (421)",
pages = "139-143",
year = "1981",
}
161
@article{UEK:2168254040,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Przemiany gospodarczo-społeczne w Danii a zatrudnienie obcokrajowców (do 1975 r.)",
journal = "Kapitalizm",
number = "3",
pages = "137-147",
year = "1980",
}
162
@article{UEK:2168240426,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Starość czeka każdego",
journal = "Życie Literackie",
number = "R. 30, 26 (1483)",
pages = "9",
year = "1980",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6365&dirids=1},
}
163
@article{UEK:2168240418,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Jak gospodarować czasem wolnym?",
journal = "Życie Literackie",
number = "R. 30, 34 (1491)",
pages = "1, 6",
year = "1980",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6367&dirids=1},
}
164
@article{UEK:2168240420,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Teoria a życie",
journal = "Życie Literackie",
number = "R. 30, 11 (1468)",
pages = "11",
year = "1980",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6178&dirids=1},
}
165
@article{UEK:2168240646,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Gazeta - dobro materialne czy usługa?",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 21, 1",
pages = "59-62",
year = "1980",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65899/1980_01.pdf},
}
166
@article{UEK:2168228170,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Rozwój gospodarczy Krakowa w powojennym 35-leciu (1945-1979)",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "77-89",
year = "1980",
}
167
@article{UEK:2168240422,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Dynamicznie czy harmonijnie?",
journal = "Życie Literackie",
number = "R. 30, 3 (1460)",
pages = "4-5",
year = "1980",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6235&dirids=1},
}
168
@article{UEK:2168240428,
author = "Czesław Bywalec",
title = "O gospodrce - bez tabu",
journal = "Życie Literackie",
number = "R. 30, 45 (1502)",
pages = "7-8",
year = "1980",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6309&dirids=1},
}
169
@article{UEK:2168240424,
author = "Czesław Bywalec",
title = "O dochodach i konsumpcji",
journal = "Życie Literackie",
number = "R. 30, 18 (1475)",
pages = "3",
year = "1980",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6221&dirids=1},
}
170
@article{UEK:2168368292,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Społeczna cena rachunku",
journal = "Student",
number = "25-26",
pages = "7",
year = "1979",
}
171
@article{UEK:2168337903,
author = "Czesław Bywalec",
title = "[Recenzja]",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "6",
pages = "84-86",
year = "1979",
}
172
@article{UEK:2168228114,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Rozwój konsumpcji i jej badania w Polsce Ludowej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "41-52",
year = "1979",
}
173
@article{UEK:2168241524,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Warunki pracy jako element poziomu życia ludności : (próba badań empirycznych)",
journal = "Humanizacja Pracy",
number = "4",
pages = "3-8",
year = "1978",
}
174
@article{UEK:2168240890,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Życie kulturalne w Krakowie w trzydziestoleciu Polski Ludowej (1945-1974)",
journal = "Kultura i Społeczeństwo",
number = "T. 22, 4",
pages = "137-148",
year = "1978",
}
175
@book{UEK:2168238822,
author = "Czesław Bywalec and Leszek Rudnicki and Leszek Strzembicki",
title = "Wybrane problemy konsumpcji w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji",
adress = "Kraków",
publisher = "PPN-D przy Akademii Ekonomicznej",
year = "1977",
}
176
@misc{UEK:2168241242,
author = "Czesław Bywalec",
title = "W kwestii badania poziomu życia",
booktitle = "Polityka Społeczna",
number = "5",
pages = "36-37",
year = "1977",
}
177
@misc{UEK:2168241164,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Studenci o środowisku naturalnym człowieka",
booktitle = "Życie Gospodarcze",
number = "27",
pages = "11",
year = "1977",
url = {http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1977/numer27/imagepages/image11.htm},
}
178
@article{UEK:2168248630,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Zarys przemian demograficzno-społecznych w Krakowie w trzydziestoleciu Polski Ludowej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 20",
pages = "105-121",
year = "1977",
}
179
@article{UEK:2168368280,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Rzeczywistość i mity ekonomii - kilka refleksji",
journal = "Student",
number = "20",
pages = "5",
year = "1977",
}
180
@unpublished{UEK:2168241100,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Przemiany poziomu życia ludności Krakowa po II wojnie światowej na tle społeczno-ekonomicznego rozwoju miasta",
adress = "Kraków",
year = "1976",
}
181
@article{UEK:2168240886,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Przemiany uczestnictwa w kulturze mieszkańców Krakowa po drugiej wojnie światowej",
journal = "Kultura i Społeczeństwo",
number = "t. 20, 3",
pages = "217-230",
year = "1976",
}
182
@article{UEK:2168240718,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Problematyka dobrobytu społecznego w burżuazyjnej ekonomii politycznej",
journal = "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej",
number = "25",
pages = "55-77",
year = "1976",
}
183
@article{UEK:2168349260,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Przyszłość komunikowania masowego",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 17, 1",
pages = "153-155",
year = "1976",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65883/1976_01.pdf},
}
184
@article{UEK:2168251108,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Warunki mieszkaniowe ludności Krakowa po II wojnie światowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "80",
pages = "27-49",
year = "1976",
}
185
@inbook{UEK:2168242600,
title = "Organizacje studenckie i społeczno-polityczne",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu",
pages = "111-131",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
186
@article{UEK:2168226715,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Zmiany w spożyciu żywności mieszkańców Krakowa",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "117-131",
year = "1975",
}
187
@book{UEK:2168241098,
author = "Czesław Bywalec and Leszek Strzembicki",
title = "Wybrane problemy konsumpcji w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1974",
}
188
@article{UEK:2168240644,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Czytelnictwo prasy w świetle badań budżetów rodzinnych (na przykładzie m. Krakowa)",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 14, 1",
pages = "83-88",
year = "1973",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65871/1973_01.pdf},
}
189
@article{UEK:2168337685,
author = "Czesław Bywalec",
title = "[Recenzja]",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "2",
pages = "88-91",
year = "1973",
}
190
@article{UEK:2168240642,
author = "Czesław Bywalec and Stanisław Cieśla",
title = "Warunki mieszkaniowe ludności wiejskiej w woj. krakowskim",
journal = "Wieś Współczesna : pismo Ruchu Ludowego",
number = "R. 16, 11 (189)",
pages = "137-142",
year = "1972",
}
191
@article{UEK:2168249900,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Analiza zależności pomiędzy dochodami a wydatkami ludności na żywność : (w oparciu o wyniki badań budżetów rodzinnych w 1969 roku)",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "53",
pages = "121-139",
year = "1972",
}
192
@article{UEK:2168240638,
author = "Czesław Bywalec and Zdzisław Pięciak",
title = "Efektywność ekonomiczna gastronomii miejskiej województwa krakowskiego",
journal = "Przegląd Gastronomiczny",
number = "R. 27, 11",
pages = "5-8",
year = "1972",
}
193
@article{UEK:2168240632,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Ekonomiczne i organizacyjne aspekty sezonowości sprzedaży nawozów sztucznych (na przykładzie woj. krakowskiego)",
journal = "Trybuna Spółdzielcza",
number = "R. 15, 5 (163)",
pages = "58-68",
year = "1971",
}
194
@article{UEK:2168240636,
author = "Czesław Bywalec and Zdzisław Pięciak",
title = "Gastronomia wiejska w Krakowskiem w latach 1961-1970",
journal = "Przegląd Gastronomiczny",
number = "R. 26, 12",
pages = "19-20",
year = "1971",
}
195
@unpublished{UEK:2168241810,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Transformacja gospodarcza a zróżnicowanie poziomu życia społeczeństwa polskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
196
@unpublished{UEK:2168241802,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Społeczne aspekty transformacji gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1989-1996",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
197
@unpublished{UEK:2168241798,
author = "Stanisław Wydymus and Czesław Bywalec and Małgorzata Czermińska",
title = "Wielowymiarowa analiza poziomu życia ludności w krajach Wspólnoty Europejskiej i w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
198
@unpublished{UEK:2168241796,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Społeczne efekty rozwoju gospodarczego (na przykładzie Polski). Cz. 1, Terminologia i metodologia badań",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID