Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
The Management of Human Resources to the Management of Diversity in Organizations
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 189-195 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168331759
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Przestrzeń wychowawcza rodziny a zachowania ryzykowne młodzieży = Educational Space of the Family and Adolescent Health Risk Behaviors
Źródło:
Rodzina i szkoła wobec wyzwań ryzykownych / red. Małgorzata Dubis - Lublin: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2017, s. 39-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Monografie Wydziału Pedagogiki i Psychologii WSEI)
ISBN:
978-83-64527-67-8
Nr:
2168318043
rozdział w monografii
3

Tytuł:
The Psycho-pedagogy Contexts Animation of Free Time in the Development of Tourism
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy / ed. by Renata SEWERYN, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 301-311 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1
Nr:
2168322361
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Knowledge-based Educational Circumstances of Development of Tourism Sector
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 241-248 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168310781
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Znaczenie wartości w wychowaniu dziecka = The Importance of the Values in the Child's Upbringing
Źródło:
Rozwój i wychowanie dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym - perspektywy i problemy / red. nauk. Jolanta Karbowniczek, Anna Błasiak, Ewa Dybowska - Kraków: Akademia Ignatianum ; Wydawnictwo WAM, 2015, s. 105-114. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7614-229-6 ; 978-83-277-1112-0
Nr:
2168303771
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Wartości organizacyjne a zaangażowanie pracowników = Organisational Values and Employee Involvement
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (944) (2015) , s. 91-99. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Opracowanie zrealizowane w ramach badań statutowych nr 064/WE-KPD/01/2014/S/4260.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168302239
artykuł w czasopiśmie
1
The Management of Human Resources to the Management of Diversity in Organizations / Marian BURSZTYN // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 189-195. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b0/1b/CFM%202_2018_PDF%20ONLINE.pdf
2
Przestrzeń wychowawcza rodziny a zachowania ryzykowne młodzieży = Educational Space of the Family and Adolescent Health Risk Behaviors / Marian BURSZTYN // W: Rodzina i szkoła wobec wyzwań ryzykownych / red. Małgorzata Dubis. - Lublin : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2017. - (Monografie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie). - S. 39-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64527-67-8
3
The Psycho-pedagogy Contexts Animation of Free Time in the Development of Tourism / Marian BURSZTYN // W: Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy / ed. by Renata SEWERYN, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 301-311. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1
4
Knowledge-based Educational Circumstances of Development of Tourism Sector / Marian BURSZTYN // W: Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 241-248. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf
5
Znaczenie wartości w wychowaniu dziecka = The Importance of the Values in the Child's Upbringing / Marian BURSZTYN // W: Rozwój i wychowanie dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym - perspektywy i problemy / red. nauk. Jolanta Karbowniczek, Anna Błasiak, Ewa Dybowska. - Kraków : Akademia Ignatianum ; Wydawnictwo WAM, 2015. - S. 105-114. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7614-229-6 ; 978-83-277-1112-0
6
Wartości organizacyjne a zaangażowanie pracowników = Organisational Values and Employee Involvement / Marian BURSZTYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (944) (2015), s. 91-99. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/899. - ISSN 1898-6447
1
Bursztyn M., (2018), The Management of Human Resources to the Management of Diversity in Organizations. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 189-195.
2
Bursztyn M., (2017), Przestrzeń wychowawcza rodziny a zachowania ryzykowne młodzieży. [W:] Dubis M. (red.), Rodzina i szkoła wobec wyzwań ryzykownych, Lublin : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, s. 39-48.
3
Bursztyn M., (2017), The Psycho-pedagogy Contexts Animation of Free Time in the Development of Tourism. [W:] Seweryn R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 301-311.
4
Bursztyn M., (2016), Knowledge-based Educational Circumstances of Development of Tourism Sector. [W:] Oczkowska R., Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 241-248.
5
Bursztyn M., (2015), Znaczenie wartości w wychowaniu dziecka. [W:] Karbowniczek J., Błasiak A., Dybowska E. (red.), Rozwój i wychowanie dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym - perspektywy i problemy, Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, s. 105-114.
6
Bursztyn M., (2015), Wartości organizacyjne a zaangażowanie pracowników, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8 (944), s. 91-99; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/899
1
@inbook{UEK:2168331759,
author = "Bursztyn Marian",
title = "The Management of Human Resources to the Management of Diversity in Organizations",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts",
pages = "189-195",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1",
}
2
@inbook{UEK:2168318043,
author = "Bursztyn Marian",
title = "Przestrzeń wychowawcza rodziny a zachowania ryzykowne młodzieży",
booktitle = "Rodzina i szkoła wobec wyzwań ryzykownych",
pages = "39-48",
adress = "Lublin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-64527-67-8",
}
3
@inbook{UEK:2168322361,
author = "Bursztyn Marian",
title = "The Psycho-pedagogy Contexts Animation of Free Time in the Development of Tourism",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy",
pages = "301-311",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
isbn = "978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1",
}
4
@inbook{UEK:2168310781,
author = "Bursztyn Marian",
title = "Knowledge-based Educational Circumstances of Development of Tourism Sector",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management",
pages = "241-248",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7",
}
5
@inbook{UEK:2168303771,
author = "Bursztyn Marian",
title = "Znaczenie wartości w wychowaniu dziecka",
booktitle = "Rozwój i wychowanie dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym - perspektywy i problemy",
pages = "105-114",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ignatianum ; Wydawnictwo WAM",
year = "2015",
isbn = "978-83-7614-229-6 ; 978-83-277-1112-0",
}
6
@article{UEK:2168302239,
author = "Bursztyn Marian",
title = "Wartości organizacyjne a zaangażowanie pracowników",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "8 (944)",
pages = "91-99",
year = "2015",
}