Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Human Capital as a Strategic Factor for the Competitiveness of the Tourism Sector
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective / ed. by Jacek KOPEĆ, Bogusz MIKUŁA - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019, s. 105-117 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-891-7 ; 978-83-7285-897-9
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168342659
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
The Management of Human Resources to the Management of Diversity in Organizations
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 189-195 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168331759
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
The Psycho-pedagogy Contexts Animation of Free Time in the Development of Tourism
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy / ed. by Renata SEWERYN, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 301-311 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1
Nr:
2168322361
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Przestrzeń wychowawcza rodziny a zachowania ryzykowne młodzieży = Educational Space of the Family and Adolescent Health Risk Behaviors
Źródło:
Rodzina i szkoła wobec wyzwań ryzykownych / red. Małgorzata Dubis - Lublin: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2017, s. 39-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Monografie Wydziału Pedagogiki i Psychologii WSEI)
ISBN:
978-83-64527-67-8
Nr:
2168318043
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Knowledge-based Educational Circumstances of Development of Tourism Sector
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 241-248 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168310781
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Wartości organizacyjne a zaangażowanie pracowników = Organisational Values and Employee Involvement
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (944) (2015) , s. 91-99. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Opracowanie zrealizowane w ramach badań statutowych nr 064/WE-KPD/01/2014/S/4260.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168302239
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Znaczenie wartości w wychowaniu dziecka = The Importance of the Values in the Child's Upbringing
Źródło:
Rozwój i wychowanie dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym - perspektywy i problemy / red. nauk. Jolanta Karbowniczek, Anna Błasiak, Ewa Dybowska - Kraków: Akademia Ignatianum ; Wydawnictwo WAM, 2015, s. 105-114. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7614-229-6 ; 978-83-277-1112-0
Nr:
2168303771
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Educational Significance of Emotional Intelligence in Development of Tourism
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 229-237 - Bibliogr.. - Dostępna także w wersji online
ISBN:
978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168303693
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Wartości organizacyjne a zaangażowanie pracowników
Źródło:
Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA2014, s. 69-76 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1483/Magazyn
Nr:
2168295553
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Selected Aspects of the Educational Process in Tourism Development Sector
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 123-132 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-77-8
Nr:
2168268590
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Co warto wiedzieć o okolicznościach utrudniających przyswajanie informacji przez studentów
Źródło:
Studiować interesująco i efektywnie / red. Maria WĘGRZECKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 17-21 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-538-3
Nr:
2168227714
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Importance of Education in the Development Balanced Process - Education for Tourism and Recreation
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011, s. 629-642 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-36-5
Nr:
2168228270
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
84 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
041/W-KPiD/01/2013/S/3041
Sygnatura:
NP-1364/Magazyn
Nr:
2168288467
naukowo-badawcze
1
Human Capital as a Strategic Factor for the Competitiveness of the Tourism Sector / Marian BURSZTYN // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective / ed. by Jacek KOPEĆ, Bogusz MIKUŁA. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019. - S. 105-117. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-891-7 ; 978-83-7285-897-9. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/a4/96/KES%20-%20Challenges%20for%20contemporary%20economies.pdf
2
The Management of Human Resources to the Management of Diversity in Organizations / Marian BURSZTYN // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 189-195. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b0/1b/CFM%202_2018_PDF%20ONLINE.pdf
3
The Psycho-pedagogy Contexts Animation of Free Time in the Development of Tourism / Marian BURSZTYN // W: Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy / ed. by Renata SEWERYN, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 301-311. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1
4
Przestrzeń wychowawcza rodziny a zachowania ryzykowne młodzieży = Educational Space of the Family and Adolescent Health Risk Behaviors / Marian BURSZTYN // W: Rodzina i szkoła wobec wyzwań ryzykownych / red. Małgorzata Dubis. - Lublin : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2017. - (Monografie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie). - S. 39-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64527-67-8
5
Knowledge-based Educational Circumstances of Development of Tourism Sector / Marian BURSZTYN // W: Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 241-248. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf
6
Wartości organizacyjne a zaangażowanie pracowników = Organisational Values and Employee Involvement / Marian BURSZTYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (944) (2015), s. 91-99. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/899. - ISSN 1898-6447
7
Znaczenie wartości w wychowaniu dziecka = The Importance of the Values in the Child's Upbringing / Marian BURSZTYN // W: Rozwój i wychowanie dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym - perspektywy i problemy / red. nauk. Jolanta Karbowniczek, Anna Błasiak, Ewa Dybowska. - Kraków : Akademia Ignatianum ; Wydawnictwo WAM, 2015. - S. 105-114. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7614-229-6 ; 978-83-277-1112-0
8
Educational Significance of Emotional Intelligence in Development of Tourism / Marian BURSZTYN // W: Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 229-237. - Bibliogr. - Dostępna także w wersji online. - ISBN 978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/0b/25/CFM_2014_ksiazka_2.pdf
9
Wartości organizacyjne a zaangażowanie pracowników / Marian BURSZTYN // W: Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA. - (2014), s. 69-76. - Bibliogr.
10
Selected Aspects of the Educational Process in Tourism Development Sector / Marian BURSZTYN // W: Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Cracow : Cracow University of Economics, 2013. - S. 123-132. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-77-8
11
Co warto wiedzieć o okolicznościach utrudniających przyswajanie informacji przez studentów / Marian BURSZTYN // W: Studiować interesująco i efektywnie / red. Maria WĘGRZECKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 17-21. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-538-3
12
Importance of Education in the Development Balanced Process - Education for Tourism and Recreation / Marian BURSZTYN // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2011. - S. 629-642. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-36-5
13
Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Małgorzata WYPYCH, Lech GÓRNIAK, Mariusz MAKOWSKI, Marek MOTYKA, Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA, Joanna KRZYŻAK, Justyna PAWLAK, Marian BURSZTYN, Alicja SZCZYGIEŁ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 84 k. : il. ; 30 cm
1
Bursztyn M., (2019), Human Capital as a Strategic Factor for the Competitiveness of the Tourism Sector. [W:] Kopeć J., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 105-117.
2
Bursztyn M., (2018), The Management of Human Resources to the Management of Diversity in Organizations. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 189-195.
3
Bursztyn M., (2017), The Psycho-pedagogy Contexts Animation of Free Time in the Development of Tourism. [W:] Seweryn R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 301-311.
4
Bursztyn M., (2017), Przestrzeń wychowawcza rodziny a zachowania ryzykowne młodzieży. [W:] Dubis M. (red.), Rodzina i szkoła wobec wyzwań ryzykownych, Lublin : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, s. 39-48.
5
Bursztyn M., (2016), Knowledge-based Educational Circumstances of Development of Tourism Sector. [W:] Oczkowska R., Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 241-248.
6
Bursztyn M., (2015), Wartości organizacyjne a zaangażowanie pracowników, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8 (944), s. 91-99; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/899
7
Bursztyn M., (2015), Znaczenie wartości w wychowaniu dziecka. [W:] Karbowniczek J., Błasiak A., Dybowska E. (red.), Rozwój i wychowanie dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym - perspektywy i problemy, Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, s. 105-114.
8
Bursztyn M., (2014), Educational Significance of Emotional Intelligence in Development of Tourism. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 229-237.
9
Bursztyn M., (2014), Wartości organizacyjne a zaangażowanie pracowników. [W:] Adamska-Chudzińska M. (kierownik tematu), Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego, s. 69-76.
10
Bursztyn M., (2013), Selected Aspects of the Educational Process in Tourism Development Sector. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy, Cracow : Cracow University of Economics, s. 123-132.
11
Bursztyn M., (2011), Co warto wiedzieć o okolicznościach utrudniających przyswajanie informacji przez studentów. [W:] Węgrzecka M. (red.), Studiować interesująco i efektywnie, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 17-21.
12
Bursztyn M., (2011), Importance of Education in the Development Balanced Process - Education for Tourism and Recreation. [W:] Oczkowska R., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 629-642.
13
Wypych M., Górniak L., Makowski M., Motyka M., Adamska-Chudzińska M., Krzyżak J., Pawlak J., Bursztyn M., Szczygieł A., (2013), Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 84 k.
1
@inbook{UEK:2168342659,
author = "Marian Bursztyn",
title = "Human Capital as a Strategic Factor for the Competitiveness of the Tourism Sector",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective",
pages = "105-117",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2019",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/a4/96/KES%20-%20Challenges%20for%20contemporary%20economies.pdf},
isbn = "978-83-7285-891-7 ; 978-83-7285-897-9",
}
2
@inbook{UEK:2168331759,
author = "Marian Bursztyn",
title = "The Management of Human Resources to the Management of Diversity in Organizations",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts",
pages = "189-195",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b0/1b/CFM%202_2018_PDF%20ONLINE.pdf},
isbn = "978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1",
}
3
@inbook{UEK:2168322361,
author = "Marian Bursztyn",
title = "The Psycho-pedagogy Contexts Animation of Free Time in the Development of Tourism",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy",
pages = "301-311",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
isbn = "978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1",
}
4
@inbook{UEK:2168318043,
author = "Marian Bursztyn",
title = "Przestrzeń wychowawcza rodziny a zachowania ryzykowne młodzieży",
booktitle = "Rodzina i szkoła wobec wyzwań ryzykownych",
pages = "39-48",
adress = "Lublin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-64527-67-8",
}
5
@inbook{UEK:2168310781,
author = "Marian Bursztyn",
title = "Knowledge-based Educational Circumstances of Development of Tourism Sector",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management",
pages = "241-248",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7",
}
6
@article{UEK:2168302239,
author = "Marian Bursztyn",
title = "Wartości organizacyjne a zaangażowanie pracowników",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "8 (944)",
pages = "91-99",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0944.0808},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/899},
}
7
@inbook{UEK:2168303771,
author = "Marian Bursztyn",
title = "Znaczenie wartości w wychowaniu dziecka",
booktitle = "Rozwój i wychowanie dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym - perspektywy i problemy",
pages = "105-114",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ignatianum ; Wydawnictwo WAM",
year = "2015",
isbn = "978-83-7614-229-6 ; 978-83-277-1112-0",
}
8
@inbook{UEK:2168303693,
author = "Marian Bursztyn",
title = "Educational Significance of Emotional Intelligence in Development of Tourism",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications",
pages = "229-237",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/0b/25/CFM_2014_ksiazka_2.pdf},
isbn = "978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9",
}
9
@unpublished{UEK:2168295553,
author = "Marian Bursztyn",
title = "Wartości organizacyjne a zaangażowanie pracowników",
booktitle = "Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego",
pages = "69-76",
year = "2014",
}
10
@inbook{UEK:2168268590,
author = "Marian Bursztyn",
title = "Selected Aspects of the Educational Process in Tourism Development Sector",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy",
pages = "123-132",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-77-8",
}
11
@inbook{UEK:2168227714,
author = "Marian Bursztyn",
title = "Co warto wiedzieć o okolicznościach utrudniających przyswajanie informacji przez studentów",
booktitle = "Studiować interesująco i efektywnie",
pages = "17-21",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-538-3",
}
12
@inbook{UEK:2168228270,
author = "Marian Bursztyn",
title = "Importance of Education in the Development Balanced Process - Education for Tourism and Recreation",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World",
pages = "629-642",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-36-5",
}
13
@unpublished{UEK:2168288467,
author = "Małgorzata Wypych and Lech Górniak and Mariusz Makowski and Marek Motyka and Małgorzata Adamska-Chudzińska and Joanna Krzyżak and Justyna Pawlak and Marian Bursztyn and Alicja Szczygieł",
title = "Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}