Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Udany maraton dziedzictwa
Źródło:
Kurier UEK2017. - nr 4 (74), s. 27
Tryb dostępu:
Nr:
2168343748
varia
2

Autor:
Jacek Ślusarczyk , Bartosz Szydłowski , Piotr Augustyniak , Jacek Filek , Joanna Ejsmont , Jerzy Bukowski , Janina Filek , Łukasz Kołoczek , Magdalena M. Baran , Henryk Woźniakowski , Anna Szybist
Tytuł:
[Dyskusja]
Źródło:
Wyspiański / Zbudź się, Polaku / koncepcja tomu i red. Piotr AUGUSTYNIAK - Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2017, s. 175-189
ISBN:
978-83-7453-487-1
Nr:
2168348540
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Przestrzeń międzyludzka w powieściach Fiodora Dostojewskiego = Interpersonal Space in Fyodor Dostoyevsky's Novels
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (952) (2016) , s. 17-26. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168309329
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Adam Węgrzecki, "Wokół filozofii spotkania", Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, ss. 224
Źródło:
Ruch Filozoficzny. - t. 71, nr 3 (2015) , s. 163-166
Nr:
2168308907
recenzja
5

Tytuł:
"Piekło to są inni" : Sartrowski świat nienawiści
Źródło:
Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 99-106 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-694-6
Nr:
2168301735
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
O co spierają się komunitaryści z liberałami?
Źródło:
Kurier UEK. - nr 6 (67) (2015) , s. 13-14
Tryb dostępu:
Nr:
2168298935
artykuł nierecenzowany
7

Tytuł:
Klucz do Marcelowskiej filozofii człowieka - "rozporządzalność"
Źródło:
Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 82-90 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-694-6
Nr:
2168301731
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Co tkwi w polskiej duszy?
Źródło:
Kurier UEK. - nr 6 (67) (2015) , s. 12
Tryb dostępu:
Nr:
2168298933
artykuł nierecenzowany
9

Tytuł:
Od absurdu do buntu : Alberta Camusa zmagania z kondycją ludzką
Źródło:
Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 91-98 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-694-6
Nr:
2168301733
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Buntownik w absurdalnej pogoni za sensem
Źródło:
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2 / kierownik tematu: Leszek KUSAK2014, s. 36-46 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1437/2/Magazyn
Nr:
2168301657
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Z logiką absurdu w piekło egzystencji
Źródło:
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka / kierownik tematu: Leszek KUSAK2013, s. 51-60 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1437/Magazyn
Nr:
2168291427
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Bez filozofii nie ma ekonomii
Źródło:
Kurier UEK. - nr 6 (51) (2012) , s. 24-25
Tryb dostępu:
Nr:
2168275187
artykuł nierecenzowany
13

Tytuł:
Dla jakich celów warto myśleć?
Źródło:
Studiować interesująco i efektywnie / red. Maria WĘGRZECKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 43-51 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-538-3
Nr:
2168227720
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Ja, To, Ty i wspólnota w filozofii Bubera
Źródło:
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. Leszek KUSAK2011, s. 50-59
Sygnatura:
NP-1337/Magazyn
Nr:
2168261746
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Inni, piekło i dziurka od klucza
Źródło:
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. tematu: Leszek KUSAK2010, s. 49-56
Program badawczy:
82/KFil/1/2010/S/580
Sygnatura:
NP-888/Magazyn
Nr:
2168325571
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Kryzysowe dylematy moralne i ekonomiczne
Źródło:
Kurier UEK2009. - nr 8 (32), s. 44
Tryb dostępu:
Nr:
2168274601
varia
17

Tytuł:
Katedra budząca zdziwienie
Źródło:
Kurier UEK. - nr 7 (31) (2009) , s. 22-23
Tryb dostępu:
Nr:
2168274455
artykuł nierecenzowany
18

Tytuł:
Opiekun spolegliwy na krakowskiej agorze
Źródło:
Kurier UEK. - nr 1 (17) (2008) , s. 10
Tryb dostępu:
Nr:
2166738206
artykuł nierecenzowany
19

Tytuł:
Schelerowski zwrot ku miłości
Źródło:
Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego / red. nauk. Janina FILEK, Kazimierz SOSENKO - Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2007, s. 121-130
ISBN:
978-83-60911-00-6
Nr:
2165699778
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Fenomenologia i mistyka dobra u późnego Tischnera = Phenomenology and Good Mysticism in Late Tischner
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 722 (2006) , s. 23-30. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
52736
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Filozofowie o godnym życiu
Wydanie:
Wyd. 2 popr.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004
Opis fizyczny:
36 s.; 23 cm
ISBN:
83-7252-027-5
Nr:
2168247980
monografia
22

Autor:
Jerzy Bukowski , Roman Hnatowicz , Wojciech Pęgiel
Tytuł:
Historia Kopca Józefa Piłsudskiego 1934-2002 - Kopca Niepodległości, Mogiły Mogił
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Kraków: Oficyna Cracovia, 2002
Opis fizyczny:
13 s.: il.; 21 cm.
ISBN:
83-7188-583-0
Nr:
2168320285
książka
23

Tytuł:
Marcelowska rozporządzalność = Marcelian Disposability
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 576 (2002) , s. 73-80. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168231454
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Filozofowie o godnym życiu
Wydanie:
Wyd. 2 popr.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000
Opis fizyczny:
36 s.; 23 cm
ISBN:
83-7252-027-5
Nr:
2168247992
monografia
25

Konferencja:
II Ogólnopolska Konferencja: Unowocześnianie procesu dydaktycznego w edukacji zawodowej u progu XXI wieku, Kraków, Polska, od 1999-04-15 do 1999-04-16
Tytuł:
Propozycje wychowawczych oddziaływań na młodzież szkół średnich zawodowych
Źródło:
Unowocześnianie procesu dydaktycznego w edukacji zawodowej u progu XXI wieku : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Kraków, 15-16 kwietnia 1999 r. / red. Maria WĘGRZECKA - Kraków: Wydaw. Naukowe AP, 1999, s. 179-187
Seria:
(Problemy Studiów Nauczycielskich ; z. 19)
ISBN:
83-7271-024-4
Nr:
2166099955
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Czy wszyscy harcerze to jedna rodzina?
Źródło:
Rzeczpospolita. - nr 47 (1996) , s. 16-17
Nr:
2168358464
artykuł nierecenzowany
27

Tytuł:
Kopiec narodowej pamięci
Źródło:
Rzeczpospolita. - nr 186 (1996) , s. 16
Nr:
2168358466
artykuł nierecenzowany
28

Tytuł:
Zagadnienie transcendentalnej intersubiektywności w Logice formalnej i transcendentalnej E. Husserla = Issues Pertaining to Transcendental Intersubjectivity in 'Formal and Transcendental Logic' by Edmund Husserl
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 464 (1996) , s. 69-74. - Summ.
Nr:
2168238244
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Filozofowie o godnym życiu
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1996
Opis fizyczny:
36 s.; 23 cm
ISBN:
83-7252-027-5
Nr:
2168247978
monografia
30

Autor:
Jerzy Bukowski , Roman Hnatowicz , Wojciech Pęgiel
Tytuł:
Historia Kopca Józefa Piłsudskiego 1934-1993 - Kopca Niepodległości, Mogiły Mogił
Adres wydawniczy:
Kraków: Oficyna Cracovia, 1994
Opis fizyczny:
14, [1] s.: il.; 21 cm.
Nr:
2168320279
książka
31

Tytuł:
Kategoria "my" w filozofii Sartre'a = The "We" Category in the Philosophy of Sartre
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 414 (1993) , s. 17-26. - Summ.
Nr:
2168276249
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
O najnowszych pracach Andrzeja Nowickiego = On the Latest Works of Andrzej Nowicki
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 363 (1992) , s. 65-76. - Summ., rez.
Nr:
2168273290
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Zgubiony złoty róg
Źródło:
Tygodnik Solidarność. - nr 22 (1992) , s. 21
Nr:
2168363718
polemika
34

Tytuł:
Druh druhowi
Źródło:
Przegląd Tygodniowy. - nr 33 (1991) , s. 5
Nr:
2168356398
artykuł nierecenzowany
35

Tytuł:
Piłsudczycy Anno Domini 1991
Źródło:
Tygodnik Solidarność. - nr 45 (1991) , s. 14
Nr:
2168363714
artykuł nierecenzowany
36

Tytuł:
Harcerski węzeł gordyjski
Źródło:
Tygodnik Solidarność. - nr 24 (1991) , s. 11
Nr:
2168363708
artykuł nierecenzowany
37

Tytuł:
Jedno harcerstwo trzy zjazdy
Źródło:
Tygodnik Powszechny. - nr 48 (1990) , s. 6
Nr:
2168363670
artykuł nierecenzowany
38

Tytuł:
Kopiec Niepodległości
Źródło:
Tygodnik Powszechny1990. - nr 46, s. 7
Nr:
2168363668
varia
39

Tytuł:
O aktywności
Źródło:
Gość Niedzielny1990. - nr 27, s. 1
Tryb dostępu:
Nr:
2168362878
varia
40

Tytuł:
Personalizm Mouniera w świecie życia codziennego = Personality of Commitment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 310 (1990) , s. 63-80. - Summ., rez.
Tryb dostępu:
Nr:
2168248496
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Sieroty systemu
Źródło:
Gość Niedzielny1989. - nr 43, s. 5
Tryb dostępu:
Nr:
2168362880
varia
42

Tytuł:
Drużynowi są wśród nas
Źródło:
Tygodnik Demokratyczny. - nr 51 (1989) , s. 12-13
Nr:
2168361000
artykuł nierecenzowany
43

Tytuł:
Która Rzeczpospolita
Źródło:
Tygodnik Powszechny1989. - nr 38, s. 3
Nr:
2168363660
varia
44

Tytuł:
Dla jakich celów warto myśleć?
Źródło:
Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne / red. Ferdynand MICHOŃ - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, s. 30-39 - Bibliogr.
Nr:
2168248604
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Spotkanie z inkontrologią = An Encounter with Incontrology
Źródło:
Studia Filozoficzne. - nr 4(269) (1988) , s. 57-68
Nr:
2168340509
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Tajemnica istnienia i osoby w myśli Gabriela Marcela
Źródło:
Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej = Archive of the History of Philosophy and Social Thought. - Vol. 32 (1987) , s. 167-179. - Res.
Tryb dostępu:
Nr:
2168327755
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Zarys filozofii spotkania
Adres wydawniczy:
Kraków: Znak, 1987
Opis fizyczny:
317, [3] s.; 20 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7006-194-X
Nr:
2168238670
monografia
48

Tytuł:
O fascynacji = On Fascination
Źródło:
Studia Filozoficzne. - nr 6(247) (1986) , s. 95-111. - Streszcz., Summ.
Nr:
2168247994
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
Materialne a priori u Maxa Schelera = Material A Priori According to Max Scheler
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 218 (1986) , s. 87-99. - Summ., rez.
Nr:
2168249144
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Wychowanie do wartości i do wolności
Źródło:
System wartości i postaw społecznych studentów uczelni ekonomicznych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Studiów Pedagogicznych Uczelni Ekonomicznych, Mogilany, 11-13.IX.1984 r. / [mater. zebrali i przygot. do publikacji: Maria WĘGRZECKA, Ryszard Niezgoda] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 25-35
Nr:
2168298343
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Dobro i zło a moralność w etyca Kanta i Schelera = The Good and the Evil, and the Morality in Kant's and Scheler's Ethics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 198 (1984) , s. 93-112
Nr:
2168246064
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Informacja o sesji naukowej Krakowskiego Oddziału PTF dla uczczenia pamięci prof. Dąmbskiej = On the Meeting of the Cracow Branch of the Polish Philosophical Society to Mark the Death of Professor Izydora Dąmbska
Źródło:
Studia Filozoficzne1984. - nr 2(219), s. 213-214
Nr:
2168340481
varia
53

Tytuł:
Próba pogodzenia intersubiektywności z idealizmem transcendentalnym u Edmunda Husserla = An Attempt at Reconciliation of Intersubjectivity with Transcendental Idealism in E. Husserl
Źródło:
Studia Filozoficzne. - nr 2(219) (1984) , s. 101-114. - Streszcz., summ.
Nr:
2168340465
artykuł w czasopiśmie
54

Tytuł:
O zaufaniu = On Confidence
Źródło:
Studia Filozoficzne. - nr 8(225) (1984) , s. 119-133. - Streszcz., Summ.
Nr:
2168327757
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Poznawanie przez spotkanie
Źródło:
Znak. - nr 11-12 (360-361) (1984) , s. 1660-1668
Tryb dostępu:
Nr:
2168347294
recenzja
56

Tytuł:
Wspólnota osób na świecie
Źródło:
Znak. - nr 9 (346) (1983) , s. 1434-1449
Tryb dostępu:
Nr:
2168347286
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
Problem Innego u Sartre'a
Źródło:
Teksty : teoria literatury, krytyka, interpretacja. - nr 3 (1981) , s. 142-151
Tryb dostępu:
Nr:
2168350598
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Konstrukcje czy zalecenia etyczne? (Uwagi o filozofii Sartre'a) = Constructions ou Recommandations Morales? Considerations sur la Philosophie De Sartre
Źródło:
Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej. - Vol. 27 (1981) , s. 227-244. - Res.
Tryb dostępu:
Nr:
2168343986
artykuł w czasopiśmie
59

Tytuł:
Czy ks. J.Tischner przełamuje "Cogito"? = Hat J. Tischner "Cogito" Uberwunden?
Źródło:
Analecta Cracoviensia. - 13 (1981) , s. 39-49. - Zsfg.
Nr:
2168343984
artykuł w czasopiśmie
60

Tytuł:
Ontologiczny punkt wyjścia Sartre'a
Źródło:
Studia Filozoficzne. - nr 1(182) (1981) , s. 129-136
Nr:
2168340869
artykuł w czasopiśmie
1
Udany maraton dziedzictwa / Jerzy BUKOWSKI // Kurier UEK. - nr 4 (74) (2017), s. 27. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/27. - ISSN 1689-7757
2
[Dyskusja] / Jacek Ślusarczyk, Bartosz Szydłowski, Piotr AUGUSTYNIAK, Jacek Filek, Joanna Ejsmont, Jerzy BUKOWSKI, Janina FILEK, Łukasz Kołoczek, Magdalena M. Baran, Henryk Woźniakowski, Anna Szybist // W: Wyspiański / Zbudź się, Polaku / koncepcja tomu i red. Piotr AUGUSTYNIAK. - Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2017. - S. 175-189. - ISBN 978-83-7453-487-1
3
Przestrzeń międzyludzka w powieściach Fiodora Dostojewskiego = Interpersonal Space in Fyodor Dostoyevsky's Novels / Jerzy BUKOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (952) (2016), s. 17-26. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/850/820. - ISSN 1898-6447
4
Adam Węgrzecki, "Wokół filozofii spotkania", Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, ss. 224 / Jerzy BUKOWSKI // Ruch Filozoficzny. - t. 71, nr 3 (2015), s. 163-166. - Rec. pracy: Węgrzecki Adam, "Wokół filozofii spotkania", Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, ss. 224. - Pełny tekst: http://www.apcz.pl/czasopisma/index.php/RF/article/view/RF.2014.035/10066. - ISSN 0035-9599
5
"Piekło to są inni" : Sartrowski świat nienawiści / Jerzy BUKOWSKI // W: Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 99-106. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-694-6
6
O co spierają się komunitaryści z liberałami? / Jerzy BUKOWSKI // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015), s. 13-14. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small. - ISSN 1689-7757
7
Klucz do Marcelowskiej filozofii człowieka - "rozporządzalność" / Jerzy BUKOWSKI // W: Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 82-90. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-694-6
8
Co tkwi w polskiej duszy? / Jerzy BUKOWSKI // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015), s. 12. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small. - ISSN 1689-7757
9
Od absurdu do buntu : Alberta Camusa zmagania z kondycją ludzką / Jerzy BUKOWSKI // W: Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 91-98. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-694-6
10
Buntownik w absurdalnej pogoni za sensem / Jerzy BUKOWSKI // W: Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2 / kierownik tematu: Leszek KUSAK. - (2014), s. 36-46. - Bibliogr.
11
Z logiką absurdu w piekło egzystencji / Jerzy BUKOWSKI // W: Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka / kierownik tematu: Leszek KUSAK. - (2013), s. 51-60. - Bibliogr.
12
Bez filozofii nie ma ekonomii / Jerzy BUKOWSKI // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (51) (2012), s. 24-25. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012. - ISSN 1689-7757
13
Dla jakich celów warto myśleć? / Jerzy BUKOWSKI // W: Studiować interesująco i efektywnie / red. Maria WĘGRZECKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 43-51. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-538-3
14
Ja, To, Ty i wspólnota w filozofii Bubera / Jerzy BUKOWSKI // W: Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. Leszek KUSAK. - (2011), s. 50-59
15
Inni, piekło i dziurka od klucza / Jerzy BUKOWSKI // W: Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. tematu: Leszek KUSAK. - (2010), s. 49-56
16
Kryzysowe dylematy moralne i ekonomiczne / Jerzy BUKOWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 8 (32) (2009), s. 44. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009. - ISSN 1689-7757
17
Katedra budząca zdziwienie / Kazimierz SOSENKO, Jerzy BUKOWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (31) (2009), s. 22-23. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3. - ISSN 1689-7757
18
Opiekun spolegliwy na krakowskiej agorze / Jerzy BUKOWSKI // Kurier UEK. - nr 1 (17) (2008), s. 10. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_17_01_2008. - ISSN 1689-7757
19
Schelerowski zwrot ku miłości / Jerzy BUKOWSKI // W: Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego / red. nauk. Janina FILEK, Kazimierz SOSENKO. - Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2007. - S. 121-130. - ISBN 978-83-60911-00-6
20
Fenomenologia i mistyka dobra u późnego Tischnera = Phenomenology and Good Mysticism in Late Tischner / Jerzy BUKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 722 (2006), s. 23-30. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/128475596. - ISSN 0208-7944
21
Filozofowie o godnym życiu / Jerzy BUKOWSKI. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004. - 36 s. ; 23 cm. - ISBN 83-7252-027-5
22
Historia Kopca Józefa Piłsudskiego 1934-2002 - Kopca Niepodległości, Mogiły Mogił / Jerzy BUKOWSKI, Roman Hnatowicz, Wojciech Pęgiel. - Wyd. 2. - Kraków: Oficyna Cracovia, 2002. - 13 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-7188-583-0
23
Marcelowska rozporządzalność = Marcelian Disposability / Jerzy BUKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 576 (2002), s. 73-80. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10664. - ISSN 0208-7944
24
Filozofowie o godnym życiu / Jerzy BUKOWSKI. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000. - 36 s. ; 23 cm. - ISBN 83-7252-027-5
25
Propozycje wychowawczych oddziaływań na młodzież szkół średnich zawodowych / Jerzy BUKOWSKI // W: Unowocześnianie procesu dydaktycznego w edukacji zawodowej u progu XXI wieku : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Kraków, 15-16 kwietnia 1999 r. / red. Maria WĘGRZECKA. - Kraków: Wydaw. Naukowe AP, 1999. - (Problemy Studiów Nauczycielskich, ISSN 0239-6769 ; z. 19). - S. 179-187. - ISBN 83-7271-024-4
26
Czy wszyscy harcerze to jedna rodzina? / Jerzy BUKOWSKI // Rzeczpospolita. - nr 47 (1996), s. 16-17
27
Kopiec narodowej pamięci / Jerzy BUKOWSKI // Rzeczpospolita. - nr 186 (1996), s. 16
28
Zagadnienie transcendentalnej intersubiektywności w Logice formalnej i transcendentalnej E. Husserla = Issues Pertaining to Transcendental Intersubjectivity in 'Formal and Transcendental Logic' by Edmund Husserl / Jerzy BUKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 464 (1996), s. 69-74. - Summ. - ISSN 0208-7944
29
Filozofowie o godnym życiu / Jerzy BUKOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1996. - 36 s. ; 23 cm. - ISBN 83-7252-027-5
30
Historia Kopca Józefa Piłsudskiego 1934-1993 - Kopca Niepodległości, Mogiły Mogił / Jerzy BUKOWSKI, Roman Hnatowicz, Wojciech Pęgiel. - Kraków: Oficyna Cracovia, 1994. - 14, [1] s. : il. ; 21 cm
31
Kategoria "my" w filozofii Sartre'a = The "We" Category in the Philosophy of Sartre / Jerzy BUKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 414 (1993), s. 17-26. - Summ. - ISSN 0208-7944
32
O najnowszych pracach Andrzeja Nowickiego = On the Latest Works of Andrzej Nowicki / Jerzy BUKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 363 (1992), s. 65-76. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
33
Zgubiony złoty róg / Jerzy BUKOWSKI // Tygodnik Solidarność. - nr 22 (1992), s. 21. - ISSN 0208-8045
34
Druh druhowi / Jerzy BUKOWSKI // Przegląd Tygodniowy. - nr 33 (1991), s. 5. - ISSN 1233-4308
35
Piłsudczycy Anno Domini 1991 / Jerzy BUKOWSKI // Tygodnik Solidarność. - nr 45 (1991), s. 14. - ISSN 0208-8045
36
Harcerski węzeł gordyjski / Jerzy BUKOWSKI // Tygodnik Solidarność. - nr 24 (1991), s. 11. - ISSN 0208-8045
37
Jedno harcerstwo trzy zjazdy / Jerzy BUKOWSKI // Tygodnik Powszechny. - nr 48 (1990), s. 6. - ISSN 0041-4808
38
Kopiec Niepodległości / Jerzy BUKOWSKI // Tygodnik Powszechny. - nr 46 (1990), s. 7. - ISSN 0041-4808
39
O aktywności / Jerzy BUKOWSKI // Gość Niedzielny. - nr 27 (1990), s. 1. - Pełny tekst: https://sbc.org.pl/dlibra/publication/70595/edition/66615/content
40
Personalizm Mouniera w świecie życia codziennego = Personality of Commitment / Jerzy BUKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 310 (1990), s. 63-80. - Summ., rez.
41
Sieroty systemu / Jerzy BUKOWSKI // Gość Niedzielny. - nr 43 (1989), s. 5. - Pełny tekst: https://sbc.org.pl/dlibra/publication/83917/edition/79246/content
42
Drużynowi są wśród nas / Jerzy BUKOWSKI // Tygodnik Demokratyczny. - nr 51 (1989), s. 12-13. - ISSN 0494-3546
43
Która Rzeczpospolita / Jerzy BUKOWSKI // Tygodnik Powszechny. - nr 38 (1989), s. 3. - ISSN 0041-4808
44
Dla jakich celów warto myśleć? / Jerzy BUKOWSKI // W: Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne / red. Ferdynand MICHOŃ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989. - S. 30-39. - Bibliogr.
45
Spotkanie z inkontrologią = An Encounter with Incontrology / Jerzy BUKOWSKI // Studia Filozoficzne. - nr 4(269) (1988), s. 57-68. - ISSN 0039-3142
46
Tajemnica istnienia i osoby w myśli Gabriela Marcela / Jerzy BUKOWSKI // Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej = Archive of the History of Philosophy and Social Thought. - Vol. 32 (1987), s. 167-179. - Res. - Pełny tekst: http://old.archidei.ifispan.pl/pdf/37_ahf32_008_bukowski.pdf. - ISSN 0066-6874
47
Zarys filozofii spotkania / Jerzy BUKOWSKI. - Kraków: Znak, 1987. - 317, [3] s. ; 20 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7006-194-X
48
O fascynacji = On Fascination / Jerzy BUKOWSKI // Studia Filozoficzne. - nr 6(247) (1986), s. 95-111. - Streszcz., Summ. - ISSN 0039-3142
49
Materialne a priori u Maxa Schelera = Material A Priori According to Max Scheler / Jerzy BUKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 218 (1986), s. 87-99. - Summ., rez.
50
Wychowanie do wartości i do wolności / Jerzy BUKOWSKI // W: System wartości i postaw społecznych studentów uczelni ekonomicznych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Studiów Pedagogicznych Uczelni Ekonomicznych, Mogilany, 11-13.IX.1984 r. / [mater. zebrali i przygot. do publikacji: Maria WĘGRZECKA, Ryszard Niezgoda]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 25-35
51
Dobro i zło a moralność w etyca Kanta i Schelera = The Good and the Evil, and the Morality in Kant's and Scheler's Ethics / Jerzy BUKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 198 (1984), s. 93-112. - ISSN 0208-7944
52
Informacja o sesji naukowej Krakowskiego Oddziału PTF dla uczczenia pamięci prof. Dąmbskiej = On the Meeting of the Cracow Branch of the Polish Philosophical Society to Mark the Death of Professor Izydora Dąmbska / Jerzy BUKOWSKI // Studia Filozoficzne. - nr 2(219) (1984), s. 213-214. - ISSN 0039-3142
53
Próba pogodzenia intersubiektywności z idealizmem transcendentalnym u Edmunda Husserla = An Attempt at Reconciliation of Intersubjectivity with Transcendental Idealism in E. Husserl / Jerzy BUKOWSKI // Studia Filozoficzne. - nr 2(219) (1984), s. 101-114. - Streszcz., summ. - ISSN 0039-3142
54
O zaufaniu = On Confidence / Jerzy BUKOWSKI // Studia Filozoficzne. - nr 8(225) (1984), s. 119-133. - Streszcz., Summ. - ISSN 0039-3142
55
Poznawanie przez spotkanie / Jerzy BUKOWSKI // Znak. - nr 11-12 (360-361) (1984), s. 1660-1668. - Rec. pracy: Węgrzecki A., O poznawaniu drugiego człowieka. Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna: Monografie ; nr 51. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/62910/360_361.pdf. - ISSN 0044-488X
56
Wspólnota osób na świecie / Jerzy BUKOWSKI // Znak. - nr 9 (346) (1983), s. 1434-1449. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/62864/346.pdf. - ISSN 0044-488X
57
58
Konstrukcje czy zalecenia etyczne? (Uwagi o filozofii Sartre'a) = Constructions ou Recommandations Morales? Considerations sur la Philosophie De Sartre / Jerzy BUKOWSKI // Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej. - Vol. 27 (1981), s. 227-244. - Res. - Pełny tekst: http://old.archidei.ifispan.pl/pdf/32_ahf27_010_bukowski.pdf. - ISSN 0066-6874
59
Czy ks. J.Tischner przełamuje "Cogito"? = Hat J. Tischner "Cogito" Uberwunden? / Jerzy BUKOWSKI // Analecta Cracoviensia. - 13 (1981), s. 39-49. - Zsfg. - Pełny tekst: http://czasopisma.upjp2.edu.pl/analectacracoviensia/article/download/2794/2659. - ISSN 0209-0864
60
Ontologiczny punkt wyjścia Sartre'a / Jerzy BUKOWSKI // Studia Filozoficzne. - nr 1(182) (1981), s. 129-136. - ISSN 0039-3142
1
Bukowski J., (2017), Udany maraton dziedzictwa, "Kurier UEK", nr 4 (74), s. 27; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/27
2
Ślusarczyk J., Szydłowski B., Augustyniak P., Filek J., Ejsmont J., Bukowski J., Filek J., Kołoczek Ł., Baran M., Woźniakowski H., Szybist A., (2017), [Dyskusja], "Wyspiański / Zbudź się, Polaku", s. 175-189.
3
Bukowski J., (2016), Przestrzeń międzyludzka w powieściach Fiodora Dostojewskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 4 (952), s. 17-26; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/850/820
4
Bukowski J., (2015), Adam Węgrzecki, "Wokół filozofii spotkania", Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, ss. 224, "Ruch Filozoficzny", t. 71, nr 3, s. 163-166; http://www.apcz.pl/czasopisma/index.php/RF/article/view/RF.2014.035/10066
5
Bukowski J., (2015), "Piekło to są inni" : Sartrowski świat nienawiści. [W:] KUSAK L. (red.), Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 99-106.
6
Bukowski J., (2015), O co spierają się komunitaryści z liberałami?, "Kurier UEK", nr 6 (67), s. 13-14; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small
7
Bukowski J., (2015), Klucz do Marcelowskiej filozofii człowieka - "rozporządzalność". [W:] Kusak L. (red.), Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 82-90.
8
Bukowski J., (2015), Co tkwi w polskiej duszy?, "Kurier UEK", nr 6 (67), s. 12; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small
9
Bukowski J., (2015), Od absurdu do buntu : Alberta Camusa zmagania z kondycją ludzką. [W:] KUSAK L. (red.), Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 91-98.
10
Bukowski J., (2014), Buntownik w absurdalnej pogoni za sensem. [W:] Kusak L. (kierownik tematu), Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2, s. 36-46.
11
Bukowski J., (2013), Z logiką absurdu w piekło egzystencji. [W:] Kusak L. (kierownik tematu), Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka, s. 51-60.
12
Bukowski J., (2012), Bez filozofii nie ma ekonomii, "Kurier UEK", nr 6 (51), s. 24-25; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012
13
Bukowski J., (2011), Dla jakich celów warto myśleć?. [W:] Węgrzecka M. (red.), Studiować interesująco i efektywnie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 43-51.
14
Bukowski J., (2011), Ja, To, Ty i wspólnota w filozofii Bubera. [W:] Kusak L. (kierownik tematu), Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem, s. 50-59.
15
Bukowski J., (2010), Inni, piekło i dziurka od klucza. [W:] Kusak L. (kierownik tematu), Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem, s. 49-56.
16
Bukowski J., (2009), Kryzysowe dylematy moralne i ekonomiczne, "Kurier UEK", nr 8 (32), s. 44; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009
17
Sosenko K., Bukowski J., (2009), Katedra budząca zdziwienie, "Kurier UEK", nr 7 (31), s. 22-23; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3
18
Bukowski J., (2008), Opiekun spolegliwy na krakowskiej agorze, "Kurier UEK", nr 1 (17), s. 10; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_17_01_2008
19
Bukowski J., (2007), Schelerowski zwrot ku miłości. [W:] Filek J., Sosenko K. (red.), Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego, Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera, s. 121-130.
20
Bukowski J., (2006), Fenomenologia i mistyka dobra u późnego Tischnera, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 722, s. 23-30; https://bazekon.uek.krakow.pl/128475596
21
Bukowski J., (2004), Filozofowie o godnym życiu, Wyd. 2 popr.Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 36 s.
22
Bukowski J., Hnatowicz R., Pęgiel W., (2002), Historia Kopca Józefa Piłsudskiego 1934-2002 - Kopca Niepodległości, Mogiły Mogił, Wyd. 2Kraków : Oficyna Cracovia, 13 s.
23
Bukowski J., (2002), Marcelowska rozporządzalność, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 576, s. 73-80; https://bazekon.uek.krakow.pl/10664
24
Bukowski J., (2000), Filozofowie o godnym życiu, Wyd. 2 popr.Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 36 s.
25
Bukowski J., (1999), Propozycje wychowawczych oddziaływań na młodzież szkół średnich zawodowych. [W:] Węgrzecka M. (red.), Unowocześnianie procesu dydaktycznego w edukacji zawodowej u progu XXI wieku : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Kraków, 15-16 kwietnia 1999 r. (Problemy Studiów Nauczycielskich; z. 19), Kraków : Wydaw. Naukowe AP, s. 179-187.
26
Bukowski J., (1996), Czy wszyscy harcerze to jedna rodzina?, "Rzeczpospolita", nr 47, s. 16-17.
27
Bukowski J., (1996), Kopiec narodowej pamięci, "Rzeczpospolita", nr 186, s. 16.
28
Bukowski J., (1996), Zagadnienie transcendentalnej intersubiektywności w Logice formalnej i transcendentalnej E. Husserla, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 464, s. 69-74.
29
Bukowski J., (1996), Filozofowie o godnym życiu, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 36 s.
30
Bukowski J., Hnatowicz R., Pęgiel W., (1994), Historia Kopca Józefa Piłsudskiego 1934-1993 - Kopca Niepodległości, Mogiły Mogił, Kraków : Oficyna Cracovia, 14, [1] s.
31
Bukowski J., (1993), Kategoria "my" w filozofii Sartre'a, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 414, s. 17-26.
32
Bukowski J., (1992), O najnowszych pracach Andrzeja Nowickiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 363, s. 65-76.
33
Bukowski J., (1992), Zgubiony złoty róg, "Tygodnik Solidarność", nr 22, s. 21.
34
Bukowski J., (1991), Druh druhowi, "Przegląd Tygodniowy", nr 33, s. 5.
35
Bukowski J., (1991), Piłsudczycy Anno Domini 1991, "Tygodnik Solidarność", nr 45, s. 14.
36
Bukowski J., (1991), Harcerski węzeł gordyjski, "Tygodnik Solidarność", nr 24, s. 11.
37
Bukowski J., (1990), Jedno harcerstwo trzy zjazdy, "Tygodnik Powszechny", nr 48, s. 6.
38
Bukowski J., (1990), Kopiec Niepodległości, "Tygodnik Powszechny", nr 46, s. 7.
39
Bukowski J., (1990), O aktywności, "Gość Niedzielny", nr 27, s. 1; https://sbc.org.pl/dlibra/publication/70595/edition/66615/content
40
Bukowski J., (1990), Personalizm Mouniera w świecie życia codziennego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 310, s. 63-80.
41
Bukowski J., (1989), Sieroty systemu, "Gość Niedzielny", nr 43, s. 5; https://sbc.org.pl/dlibra/publication/83917/edition/79246/content
42
Bukowski J., (1989), Drużynowi są wśród nas, "Tygodnik Demokratyczny", nr 51, s. 12-13.
43
Bukowski J., (1989), Która Rzeczpospolita, "Tygodnik Powszechny", nr 38, s. 3.
44
Bukowski J., (1989), Dla jakich celów warto myśleć?. [W:] Michoń F. (red.), Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 30-39.
45
Bukowski J., (1988), Spotkanie z inkontrologią, "Studia Filozoficzne", nr 4(269), s. 57-68.
46
Bukowski J., (1987), Tajemnica istnienia i osoby w myśli Gabriela Marcela, "Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej", Vol. 32, s. 167-179; http://old.archidei.ifispan.pl/pdf/37_ahf32_008_bukowski.pdf
47
Bukowski J., (1987), Zarys filozofii spotkania, Kraków : Znak, 317, [3] s.
48
Bukowski J., (1986), O fascynacji, "Studia Filozoficzne", nr 6(247), s. 95-111.
49
Bukowski J., (1986), Materialne a priori u Maxa Schelera, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 218, s. 87-99.
50
Bukowski J., (1986), Wychowanie do wartości i do wolności. [W:] Węgrzecka M., Niezgoda R. (red.), System wartości i postaw społecznych studentów uczelni ekonomicznych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Studiów Pedagogicznych Uczelni Ekonomicznych, Mogilany, 11-13.IX.1984 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 25-35.
51
Bukowski J., (1984), Dobro i zło a moralność w etyca Kanta i Schelera, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 198, s. 93-112.
52
Bukowski J., (1984), Informacja o sesji naukowej Krakowskiego Oddziału PTF dla uczczenia pamięci prof. Dąmbskiej, "Studia Filozoficzne", nr 2(219), s. 213-214.
53
Bukowski J., (1984), Próba pogodzenia intersubiektywności z idealizmem transcendentalnym u Edmunda Husserla, "Studia Filozoficzne", nr 2(219), s. 101-114.
54
Bukowski J., (1984), O zaufaniu, "Studia Filozoficzne", nr 8(225), s. 119-133.
55
Bukowski J., (1984), Poznawanie przez spotkanie, "Znak", nr 11-12 (360-361), s. 1660-1668; http://mbc.malopolska.pl/Content/62910/360_361.pdf
56
Bukowski J., (1983), Wspólnota osób na świecie, "Znak", nr 9 (346), s. 1434-1449; http://mbc.malopolska.pl/Content/62864/346.pdf
57
Bukowski J., (1981), Problem Innego u Sartre'a, "Teksty : teoria literatury, krytyka, interpretacja", nr 3, s. 142-151; http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1981-t-n3_(57)/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1981-t-n3_(57)-s142-151/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1981-t-n3_(57)-s142-151.pdf
58
Bukowski J., (1981), Konstrukcje czy zalecenia etyczne? (Uwagi o filozofii Sartre'a), "Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej", Vol. 27, s. 227-244; http://old.archidei.ifispan.pl/pdf/32_ahf27_010_bukowski.pdf
59
Bukowski J., (1981), Czy ks. J.Tischner przełamuje "Cogito"?, "Analecta Cracoviensia", 13, s. 39-49; http://czasopisma.upjp2.edu.pl/analectacracoviensia/article/download/2794/2659
60
Bukowski J., (1981), Ontologiczny punkt wyjścia Sartre'a, "Studia Filozoficzne", nr 1(182), s. 129-136.
1
@misc{UEK:2168343748,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Udany maraton dziedzictwa",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (74)",
pages = "27",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/27},
}
2
@misc{UEK:2168348540,
author = "Jacek Ślusarczyk and Bartosz Szydłowski and Piotr Augustyniak and Jacek Filek and Joanna Ejsmont and Jerzy Bukowski and Janina Filek and Łukasz Kołoczek and Magdalena M. Baran and Henryk Woźniakowski and Anna Szybist",
title = "[Dyskusja]",
booktitle = "Wyspiański / Zbudź się, Polaku",
pages = "175-189",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria",
year = "2017",
isbn = "978-83-7453-487-1",
}
3
@article{UEK:2168309329,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Przestrzeń międzyludzka w powieściach Fiodora Dostojewskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "4 (952)",
pages = "17-26",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0952.0402},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/850/820},
}
4
@article{UEK:2168308907,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Adam Węgrzecki, Wokół filozofii spotkania, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, ss. 224",
journal = "Ruch Filozoficzny",
number = "t. 71, 3",
pages = "163-166",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/RF.2014.035},
url = {http://www.apcz.pl/czasopisma/index.php/RF/article/view/RF.2014.035/10066},
}
5
@inbook{UEK:2168301735,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Piekło to są inni : Sartrowski świat nienawiści",
booktitle = "Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej",
pages = "99-106",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-694-6",
}
6
@article{UEK:2168298935,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "O co spierają się komunitaryści z liberałami?",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (67)",
pages = "13-14",
year = "2015",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small},
}
7
@inbook{UEK:2168301731,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Klucz do Marcelowskiej filozofii człowieka - rozporządzalność",
booktitle = "Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej",
pages = "82-90",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-694-6",
}
8
@article{UEK:2168298933,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Co tkwi w polskiej duszy?",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (67)",
pages = "12",
year = "2015",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small},
}
9
@inbook{UEK:2168301733,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Od absurdu do buntu : Alberta Camusa zmagania z kondycją ludzką",
booktitle = "Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej",
pages = "91-98",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-694-6",
}
10
@unpublished{UEK:2168301657,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Buntownik w absurdalnej pogoni za sensem",
booktitle = "Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2",
pages = "36-46",
year = "2014",
}
11
@unpublished{UEK:2168291427,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Z logiką absurdu w piekło egzystencji",
booktitle = "Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka",
pages = "51-60",
year = "2013",
}
12
@article{UEK:2168275187,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Bez filozofii nie ma ekonomii",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (51)",
pages = "24-25",
year = "2012",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012},
}
13
@inbook{UEK:2168227720,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Dla jakich celów warto myśleć?",
booktitle = "Studiować interesująco i efektywnie",
pages = "43-51",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-538-3",
}
14
@unpublished{UEK:2168261746,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Ja, To, Ty i wspólnota w filozofii Bubera",
booktitle = "Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem",
pages = "50-59",
year = "2011",
}
15
@unpublished{UEK:2168325571,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Inni, piekło i dziurka od klucza",
booktitle = "Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem",
pages = "49-56",
year = "2010",
}
16
@misc{UEK:2168274601,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Kryzysowe dylematy moralne i ekonomiczne",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "8 (32)",
pages = "44",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009},
}
17
@article{UEK:2168274455,
author = "Kazimierz Sosenko and Jerzy Bukowski",
title = "Katedra budząca zdziwienie",
journal = "Kurier UEK",
number = "7 (31)",
pages = "22-23",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3},
}
18
@article{UEK:2166738206,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Opiekun spolegliwy na krakowskiej agorze",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (17)",
pages = "10",
year = "2008",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_17_01_2008},
}
19
@inbook{UEK:2165699778,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Schelerowski zwrot ku miłości",
booktitle = "Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego",
pages = "121-130",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Myśli Józefa Tischnera",
year = "2007",
isbn = "978-83-60911-00-6",
}
20
@article{UEK:52736,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Fenomenologia i mistyka dobra u późnego Tischnera",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "722",
pages = "23-30",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/128475596},
}
21
@book{UEK:2168247980,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Filozofowie o godnym życiu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2004",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "83-7252-027-5",
}
22
@book{UEK:2168320285,
author = "Jerzy Bukowski and Roman Hnatowicz and Wojciech Pęgiel",
title = "Historia Kopca Józefa Piłsudskiego 1934-2002 - Kopca Niepodległości, Mogiły Mogił",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Cracovia",
year = "2002",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-7188-583-0",
}
23
@article{UEK:2168231454,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Marcelowska rozporządzalność",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "576",
pages = "73-80",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10664},
}
24
@book{UEK:2168247992,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Filozofowie o godnym życiu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2000",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "83-7252-027-5",
}
25
@inbook{UEK:2166099955,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Propozycje wychowawczych oddziaływań na młodzież szkół średnich zawodowych",
booktitle = "Unowocześnianie procesu dydaktycznego w edukacji zawodowej u progu XXI wieku : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Kraków, 15-16 kwietnia 1999 r.",
pages = "179-187",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Naukowe AP",
year = "1999",
issn = "0239-6769",
isbn = "83-7271-024-4",
}
26
@article{UEK:2168358464,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Czy wszyscy harcerze to jedna rodzina?",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "47",
pages = "16-17",
year = "1996",
}
27
@article{UEK:2168358466,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Kopiec narodowej pamięci",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "186",
pages = "16",
year = "1996",
}
28
@article{UEK:2168238244,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Zagadnienie transcendentalnej intersubiektywności w Logice formalnej i transcendentalnej E. Husserla",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "464",
pages = "69-74",
year = "1996",
}
29
@book{UEK:2168247978,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Filozofowie o godnym życiu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1996",
isbn = "83-7252-027-5",
}
30
@book{UEK:2168320279,
author = "Jerzy Bukowski and Roman Hnatowicz and Wojciech Pęgiel",
title = "Historia Kopca Józefa Piłsudskiego 1934-1993 - Kopca Niepodległości, Mogiły Mogił",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Cracovia",
year = "1994",
}
31
@article{UEK:2168276249,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Kategoria my w filozofii Sartre'a",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "414",
pages = "17-26",
year = "1993",
}
32
@article{UEK:2168273290,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "O najnowszych pracach Andrzeja Nowickiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "363",
pages = "65-76",
year = "1992",
}
33
@article{UEK:2168363718,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Zgubiony złoty róg",
journal = "Tygodnik Solidarność",
number = "22",
pages = "21",
year = "1992",
}
34
@article{UEK:2168356398,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Druh druhowi",
journal = "Przegląd Tygodniowy",
number = "33",
pages = "5",
year = "1991",
}
35
@article{UEK:2168363714,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Piłsudczycy Anno Domini 1991",
journal = "Tygodnik Solidarność",
number = "45",
pages = "14",
year = "1991",
}
36
@article{UEK:2168363708,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Harcerski węzeł gordyjski",
journal = "Tygodnik Solidarność",
number = "24",
pages = "11",
year = "1991",
}
37
@article{UEK:2168363670,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Jedno harcerstwo trzy zjazdy",
journal = "Tygodnik Powszechny",
number = "48",
pages = "6",
year = "1990",
}
38
@misc{UEK:2168363668,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Kopiec Niepodległości",
booktitle = "Tygodnik Powszechny",
number = "46",
pages = "7",
year = "1990",
}
39
@misc{UEK:2168362878,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "O aktywności",
booktitle = "Gość Niedzielny",
number = "27",
pages = "1",
year = "1990",
url = {https://sbc.org.pl/dlibra/publication/70595/edition/66615/content},
}
40
@article{UEK:2168248496,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Personalizm Mouniera w świecie życia codziennego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "310",
pages = "63-80",
year = "1990",
url = {},
}
41
@misc{UEK:2168362880,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Sieroty systemu",
booktitle = "Gość Niedzielny",
number = "43",
pages = "5",
year = "1989",
url = {https://sbc.org.pl/dlibra/publication/83917/edition/79246/content},
}
42
@article{UEK:2168361000,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Drużynowi są wśród nas",
journal = "Tygodnik Demokratyczny",
number = "51",
pages = "12-13",
year = "1989",
}
43
@misc{UEK:2168363660,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Która Rzeczpospolita",
booktitle = "Tygodnik Powszechny",
number = "38",
pages = "3",
year = "1989",
}
44
@inbook{UEK:2168248604,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Dla jakich celów warto myśleć?",
booktitle = "Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne",
pages = "30-39",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1989",
}
45
@article{UEK:2168340509,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Spotkanie z inkontrologią",
journal = "Studia Filozoficzne",
number = "4(269)",
pages = "57-68",
year = "1988",
}
46
@article{UEK:2168327755,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Tajemnica istnienia i osoby w myśli Gabriela Marcela",
journal = "Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej",
number = "Vol. 32",
pages = "167-179",
year = "1987",
url = {http://old.archidei.ifispan.pl/pdf/37_ahf32_008_bukowski.pdf},
}
47
@book{UEK:2168238670,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Zarys filozofii spotkania",
adress = "Kraków",
publisher = "Znak",
year = "1987",
isbn = "83-7006-194-X",
}
48
@article{UEK:2168247994,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "O fascynacji",
journal = "Studia Filozoficzne",
number = "6(247)",
pages = "95-111",
year = "1986",
}
49
@article{UEK:2168249144,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Materialne a priori u Maxa Schelera",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "218",
pages = "87-99",
year = "1986",
}
50
@inbook{UEK:2168298343,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Wychowanie do wartości i do wolności",
booktitle = "System wartości i postaw społecznych studentów uczelni ekonomicznych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Studiów Pedagogicznych Uczelni Ekonomicznych, Mogilany, 11-13.IX.1984 r.",
pages = "25-35",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
51
@article{UEK:2168246064,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Dobro i zło a moralność w etyca Kanta i Schelera",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "198",
pages = "93-112",
year = "1984",
}
52
@misc{UEK:2168340481,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Informacja o sesji naukowej Krakowskiego Oddziału PTF dla uczczenia pamięci prof. Dąmbskiej",
booktitle = "Studia Filozoficzne",
number = "2(219)",
pages = "213-214",
year = "1984",
}
53
@article{UEK:2168340465,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Próba pogodzenia intersubiektywności z idealizmem transcendentalnym u Edmunda Husserla",
journal = "Studia Filozoficzne",
number = "2(219)",
pages = "101-114",
year = "1984",
}
54
@article{UEK:2168327757,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "O zaufaniu",
journal = "Studia Filozoficzne",
number = "8(225)",
pages = "119-133",
year = "1984",
}
55
@article{UEK:2168347294,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Poznawanie przez spotkanie",
journal = "Znak",
number = "11-12 (360-361)",
pages = "1660-1668",
year = "1984",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/62910/360_361.pdf},
}
56
@article{UEK:2168347286,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Wspólnota osób na świecie",
journal = "Znak",
number = "9 (346)",
pages = "1434-1449",
year = "1983",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/62864/346.pdf},
}
57
@article{UEK:2168350598,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Problem Innego u Sartre'a",
journal = "Teksty : teoria literatury, krytyka, interpretacja",
number = "3",
pages = "142-151",
year = "1981",
url = {http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1981-t-n3_(57)/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1981-t-n3_(57)-s142-151/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1981-t-n3_(57)-s142-151.pdf},
}
58
@article{UEK:2168343986,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Konstrukcje czy zalecenia etyczne? (Uwagi o filozofii Sartre'a)",
journal = "Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej",
number = "Vol. 27",
pages = "227-244",
year = "1981",
url = {http://old.archidei.ifispan.pl/pdf/32_ahf27_010_bukowski.pdf},
}
59
@article{UEK:2168343984,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Czy ks. J.Tischner przełamuje Cogito?",
journal = "Analecta Cracoviensia",
number = "13",
pages = "39-49",
year = "1981",
doi = {http://dx.doi.org/10.15633/acr.2794},
url = {http://czasopisma.upjp2.edu.pl/analectacracoviensia/article/download/2794/2659},
}
60
@article{UEK:2168340869,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Ontologiczny punkt wyjścia Sartre'a",
journal = "Studia Filozoficzne",
number = "1(182)",
pages = "129-136",
year = "1981",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID