Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
AGIO
Źródło:
Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005, s. 7-8
ISBN:
83-7334-451-9
Nr:
2168270742
hasło w leksykonie
2

Tytuł:
Akcja
Źródło:
Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005, s. 8-13
ISBN:
83-7334-451-9
Nr:
2168270744
hasło w leksykonie
3

Tytuł:
Aport
Źródło:
Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005, s. 84
ISBN:
83-7334-451-9
Nr:
2168270746
hasło w leksykonie
4

Tytuł:
Bon komercyjny
Źródło:
Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005, s. 139-140
ISBN:
83-7334-451-9
Nr:
2168270748
hasło w leksykonie
5

Tytuł:
Dywidenda
Źródło:
Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005, s. 234-235
ISBN:
83-7334-451-9
Nr:
2168270750
hasło w leksykonie
6

Tytuł:
Księga akcyjna
Źródło:
Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005, s. 433
ISBN:
83-7334-451-9
Nr:
2168270752
hasło w leksykonie
7

Tytuł:
List zastawny
Źródło:
Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005, s. 447-448
ISBN:
83-7334-451-9
Nr:
2168270754
hasło w leksykonie
8

Tytuł:
Obligacja
Źródło:
Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005, s. 521-525
ISBN:
83-7334-451-9
Nr:
2168270756
hasło w leksykonie
9

Tytuł:
Obligacje komunalne
Źródło:
Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005, s. 525
ISBN:
83-7334-451-9
Nr:
2168270758
hasło w leksykonie
10

Tytuł:
Obligacje Skarbu Państwa
Źródło:
Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005, s. 525
ISBN:
83-7334-451-9
Nr:
2168270760
hasło w leksykonie
11

Tytuł:
Subskrybent
Źródło:
Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005, s. 717
ISBN:
83-7334-451-9
Nr:
2168270762
hasło w leksykonie
12

Tytuł:
Świadectwo tymczasowe
Źródło:
Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005, s. 739
ISBN:
83-7334-451-9
Nr:
2168270764
hasło w leksykonie
13

Tytuł:
Wkład niepieniężny
Źródło:
Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005, s. 802
ISBN:
83-7334-451-9
Nr:
2168270766
hasło w leksykonie
14

Tytuł:
Wkład pieniężny
Źródło:
Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005, s. 802-803
ISBN:
83-7334-451-9
Nr:
2168270768
hasło w leksykonie
1
AGIO / Agnieszka HERDAN // W: Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. - S. 7-8. - ISBN 83-7334-451-9
2
Akcja / Agnieszka HERDAN // W: Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. - S. 8-13. - ISBN 83-7334-451-9
3
Aport / Agnieszka HERDAN // W: Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. - S. 84. - ISBN 83-7334-451-9
4
Bon komercyjny / Agnieszka HERDAN // W: Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. - S. 139-140. - ISBN 83-7334-451-9
5
Dywidenda / Agnieszka HERDAN // W: Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. - S. 234-235. - ISBN 83-7334-451-9
6
Księga akcyjna / Agnieszka HERDAN // W: Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. - S. 433. - ISBN 83-7334-451-9
7
List zastawny / Agnieszka HERDAN // W: Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. - S. 447-448. - ISBN 83-7334-451-9
8
Obligacja / Agnieszka HERDAN // W: Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. - S. 521-525. - ISBN 83-7334-451-9
9
Obligacje komunalne / Agnieszka HERDAN // W: Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. - S. 525. - ISBN 83-7334-451-9
10
Obligacje Skarbu Państwa / Agnieszka HERDAN // W: Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. - S. 525. - ISBN 83-7334-451-9
11
Subskrybent / Agnieszka HERDAN // W: Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. - S. 717. - ISBN 83-7334-451-9
12
Świadectwo tymczasowe / Agnieszka HERDAN // W: Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. - S. 739. - ISBN 83-7334-451-9
13
Wkład niepieniężny / Agnieszka HERDAN // W: Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. - S. 802. - ISBN 83-7334-451-9
14
Wkład pieniężny / Agnieszka HERDAN // W: Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. - S. 802-803. - ISBN 83-7334-451-9
1
Herdan A., (2005), AGIO. [W:] Gmytrasiewicz M. (red.), Encyklopedia rachunkowości, Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, s. 7-8.
2
Herdan A., (2005), Akcja. [W:] Gmytrasiewicz M. (red.), Encyklopedia rachunkowości, Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, s. 8-13.
3
Herdan A., (2005), Aport. [W:] Gmytrasiewicz M. (red.), Encyklopedia rachunkowości, Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, s. 84.
4
Herdan A., (2005), Bon komercyjny. [W:] Gmytrasiewicz M. (red.), Encyklopedia rachunkowości, Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, s. 139-140.
5
Herdan A., (2005), Dywidenda. [W:] Gmytrasiewicz M. (red.), Encyklopedia rachunkowości, Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, s. 234-235.
6
Herdan A., (2005), Księga akcyjna. [W:] Gmytrasiewicz M. (red.), Encyklopedia rachunkowości, Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, s. 433.
7
Herdan A., (2005), List zastawny. [W:] Gmytrasiewicz M. (red.), Encyklopedia rachunkowości, Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, s. 447-448.
8
Herdan A., (2005), Obligacja. [W:] Gmytrasiewicz M. (red.), Encyklopedia rachunkowości, Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, s. 521-525.
9
Herdan A., (2005), Obligacje komunalne. [W:] Gmytrasiewicz M. (red.), Encyklopedia rachunkowości, Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, s. 525.
10
Herdan A., (2005), Obligacje Skarbu Państwa. [W:] Gmytrasiewicz M. (red.), Encyklopedia rachunkowości, Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, s. 525.
11
Herdan A., (2005), Subskrybent. [W:] Gmytrasiewicz M. (red.), Encyklopedia rachunkowości, Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, s. 717.
12
Herdan A., (2005), Świadectwo tymczasowe. [W:] Gmytrasiewicz M. (red.), Encyklopedia rachunkowości, Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, s. 739.
13
Herdan A., (2005), Wkład niepieniężny. [W:] Gmytrasiewicz M. (red.), Encyklopedia rachunkowości, Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, s. 802.
14
Herdan A., (2005), Wkład pieniężny. [W:] Gmytrasiewicz M. (red.), Encyklopedia rachunkowości, Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, s. 802-803.
1
@inbook{flekUEK:2168270742,
author = "Agnieszka Herdan",
title = "AGIO",
booktitle = "Encyklopedia rachunkowości",
pages = "7-8",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis",
year = "2005",
isbn = "83-7334-451-9",
}
2
@inbook{flekUEK:2168270744,
author = "Agnieszka Herdan",
title = "Akcja",
booktitle = "Encyklopedia rachunkowości",
pages = "8-13",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis",
year = "2005",
isbn = "83-7334-451-9",
}
3
@inbook{flekUEK:2168270746,
author = "Agnieszka Herdan",
title = "Aport",
booktitle = "Encyklopedia rachunkowości",
pages = "84",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis",
year = "2005",
isbn = "83-7334-451-9",
}
4
@inbook{flekUEK:2168270748,
author = "Agnieszka Herdan",
title = "Bon komercyjny",
booktitle = "Encyklopedia rachunkowości",
pages = "139-140",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis",
year = "2005",
isbn = "83-7334-451-9",
}
5
@inbook{flekUEK:2168270750,
author = "Agnieszka Herdan",
title = "Dywidenda",
booktitle = "Encyklopedia rachunkowości",
pages = "234-235",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis",
year = "2005",
isbn = "83-7334-451-9",
}
6
@inbook{flekUEK:2168270752,
author = "Agnieszka Herdan",
title = "Księga akcyjna",
booktitle = "Encyklopedia rachunkowości",
pages = "433",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis",
year = "2005",
isbn = "83-7334-451-9",
}
7
@inbook{flekUEK:2168270754,
author = "Agnieszka Herdan",
title = "List zastawny",
booktitle = "Encyklopedia rachunkowości",
pages = "447-448",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis",
year = "2005",
isbn = "83-7334-451-9",
}
8
@inbook{flekUEK:2168270756,
author = "Agnieszka Herdan",
title = "Obligacja",
booktitle = "Encyklopedia rachunkowości",
pages = "521-525",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis",
year = "2005",
isbn = "83-7334-451-9",
}
9
@inbook{flekUEK:2168270758,
author = "Agnieszka Herdan",
title = "Obligacje komunalne",
booktitle = "Encyklopedia rachunkowości",
pages = "525",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis",
year = "2005",
isbn = "83-7334-451-9",
}
10
@inbook{flekUEK:2168270760,
author = "Agnieszka Herdan",
title = "Obligacje Skarbu Państwa",
booktitle = "Encyklopedia rachunkowości",
pages = "525",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis",
year = "2005",
isbn = "83-7334-451-9",
}
11
@inbook{flekUEK:2168270762,
author = "Agnieszka Herdan",
title = "Subskrybent",
booktitle = "Encyklopedia rachunkowości",
pages = "717",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis",
year = "2005",
isbn = "83-7334-451-9",
}
12
@inbook{flekUEK:2168270764,
author = "Agnieszka Herdan",
title = "Świadectwo tymczasowe",
booktitle = "Encyklopedia rachunkowości",
pages = "739",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis",
year = "2005",
isbn = "83-7334-451-9",
}
13
@inbook{flekUEK:2168270766,
author = "Agnieszka Herdan",
title = "Wkład niepieniężny",
booktitle = "Encyklopedia rachunkowości",
pages = "802",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis",
year = "2005",
isbn = "83-7334-451-9",
}
14
@inbook{flekUEK:2168270768,
author = "Agnieszka Herdan",
title = "Wkład pieniężny",
booktitle = "Encyklopedia rachunkowości",
pages = "802-803",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis",
year = "2005",
isbn = "83-7334-451-9",
}