Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Beata Buchelt , Bernard Ziębicki , Joanna Jończyk , Joanna Dzieńdziora
Tytuł:
The Enhancement of the Employer Branding Strategies of Polish Hospitals through the Detection of Features which Determine Employer Attractiveness : a Multidimensional Perspective
Źródło:
Human Resources for Health. - vol. 19 (2021) , s. 1-14. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The research was supported by a Grant (DEC-2013/11/B/HS4/01062) entitled Human Capital Management in Hospitals financed by the Polish National Science Center.
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168356864
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Iwona Kowalska-Bobko , Małgorzata Gałązka-Sobotka , Aldona Frączkiewicz-Wronka , Katarzyna Badora-Musiał , Beata Buchelt
Tytuł:
Krzyżujące się kompetencje (skill mix) w zawodach medycznych i okołomedycznych = Skill Mix in Medical and about Medical Professions
Źródło:
Medycyna Pracy. - vol. 71, nr 3 (2020) , s. 337-352. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Badanie sfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny (POWR.02.12.00-00-0007/16 pt. "Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna", animator projektu: dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka) oraz w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki (projekt nr 2013/11/B/HS4/01062 pt. "Zarządzanie kapitałem ludzkim w szpitalach", koordynator projektu: dr Beata Buchelt)
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168352628
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Beata Buchelt , Aldona Frączkiewicz-Wronka , Małgorzata Dobrowolska
Tytuł:
The Organizational Aspect of Human Resource Management as a Determinant of the Potential of Polish Hospitals to Manage Medical Professionals in Healthcare 4.0
Źródło:
Sustainability. - vol. 12, iss. 12 (2020) , s. 1-15. - Tytuł numeru: Social and Technological Progress : Industry 4.0 - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed within the framework of the program entitled "Dialogue" introduced by the Minister of Science and Higher Education between 2016 and 2019. The research was supported by a grant (DEC-2013/11/B/HS4/01062) entitled Human Capital Management in Hospitals financed by the Polish National Science Center.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168348070
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Beata Buchelt , Iwona Kowalska-Bobko
Tytuł:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemie ochrony zdrowia w czasach pandemii
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020
Opis fizyczny:
91 s.: il.
Uwagi:
Bibliogr.,
Tryb dostępu:
Nr:
2168355474
raport/sprawozdanie
5

Tytuł:
Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [dokument elektroniczny]
Numer:
nr 5 (136)
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: IPiSS, 2020
Opis fizyczny:
171 s.: il.
Uwagi:
Tytuł numeru: Zarządzanie efek­ty­wnoś­cią pracy w różnych kon­tek­stach i organizacjach, Bibliogr. przy art.
Tryb dostępu:
Nr:
2168352584
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
6

Autor:
Tytuł:
From the Editor = Od redakcji [dokument elektroniczny]
Źródło:
Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi / red. Beata BUCHELT2020. - nr 5 (136), s. 9-11. - Tytuł numeru: Zarządzanie efek­ty­wnoś­cią pracy w różnych kon­tek­stach i organizacjach
Lista 2019:
Nr:
2168352578
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
7

Autor:
Beata Buchelt , Martyna Knop-Sapała
Tytuł:
Strategic Determinants of Team Performance Management : Some Evidence from an Empirical Study = Kluczowe determinanty efektywności pracy zespołu : wyniki badań empirycznych [dokument elektroniczny]
Źródło:
Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi / red. Beata BUCHELT. - nr 5 (136) (2020) , s. 65-88. - Tytuł numeru: Zarządzanie efek­ty­wnoś­cią pracy w różnych kon­tek­stach i organizacjach - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168352580
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Self-employment : a Promising Agenda for IHRM Research
Źródło:
European Journal of International Management. - Vol. 13, No. 1 (2019) , s. 111-125. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
:
:
Nr:
2168329443
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Tytuł:
Talent Management Practices in Hospitals = Praktyki zarządzania talentami w szpitalach
Źródło:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI. - nr 6 (2018) , s. 121-135. - Tytuł numeru: Global Talent Management - Bibliogr.
Program badawczy:
The article has been developed within the framework of the "Human Capital Management in Hospital" reserach project, financed thanks to the resources of Polish National Science Center pursuant to Decision No. DEC-2013/11/B/HS4/01062.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168330167
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
10

Autor:
Beata Buchelt , Joanna A. Jończyk
Tytuł:
Innowacyjność jako podstawowy wyznacznik zatrudnialności lekarzy w szpitalach = Innovativeness as a Determinant of Physicians Employability
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 511 (2018) , s. 50-61. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : wyzwania wobec funkcji personalnej w organizacjach w warunkach rynku pracownika : problemy zarządczo-ekonomiczne - Bibliogr.
Program badawczy:
Rozważania prezentowane w niniejszym artykule są efektem realizacji projektu badawczego dr Beaty Buchelt nt. "Zarządzanie kapitałem ludzkim w szpitalach", finansowanego ze środków projektu NCN nr 2013/11/B/HS4/01062,; oraz dr Joanny A. Jończyk w ramach pracy nr S/WZ/1/2018 i sfinansowane ze środków na naukę MNiSW.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327541
artykuł w czasopiśmie
11

Autor:
Jacek Michalak , Piotr Szynkiewicz , Jadwiga Suchecka , Janusz Strużyna , Tadeusz Jędrzejczyk , Beata Buchelt , Michał Marczak
Tytuł:
Specyfika zarządzania podmiotami leczniczymi
Adres wydawniczy:
Sopot: Prometriq Akademia Zarządzania, 2017
Opis fizyczny:
135 s.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
ISBN:
978-83-937087-5-8
Nr:
2168351788
podręcznik
12

Autor:
Tytuł:
Koncepcja systemu zarządzania efektywnością pracy personelu medycznego w szpitalach = The Concept of Medical Personnel Performance Management in Hospitals
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Opis fizyczny:
388 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 254)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego. Publikacja została dofinansowana ze środków projektu pt. Zarządzanie kapitałem ludzkim w szpitalach finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2013/11/B/HS4/01062.
ISBN:
978-83-7252-752-3
Poziom I:
100.00 pkt
Nr:
2168324141
monografia
13

Autor:
Tytuł:
Wszystko co dobre kiedyś się kończy - zbliża się koniec realizacji projektu badawczego 7. programu ramowego pn. Strategic Transitions of Youth Labour in Europe (STYLE)
Źródło:
Kurier UEK2017. - nr 1 (71), s. 46-47. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168322507
varia
14

Tytuł:
Starzejąca się populacja pielęgniarek jako wyzwanie wobec zarządzania zasobami ludzkimi w szpitalach = Aging Nurse Population as a Challenge for Human Resource Management in Hospitals
Źródło:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 3-4 (2017) , s. 87-103. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Program badawczy:
Rozważania prezentowane w niniejszym artykule są efektem realizacji projektu badawcze - go pt. "Zarządzanie kapitałem ludzkim w szpitalach", finansowanego ze środków projektu NCN nr 2013/11/B/HS4/01062.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168319039
artykuł w czasopiśmie
15

Autor:
Beata Irma Buchelt , Aldona Frączkiewicz-Wronka , Renata Kaminska
Tytuł:
Key Determinants of Human Resource Management in Hospitals : Stakeholder Perspective
Źródło:
Engineering Management in Production and Services. - nr 2 (2017) , s. 105-115. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This article has been developed within the framework of research project "Human Capital Management in Hospi - tals", which is financed by the Polish National Science Cen - tre (NCN) as per Decision No. DEC-2013/11/B/HS4/01062.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168314917
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Beata Buchelt , Aldona Frączkiewicz-Wronka
Tytuł:
Identyfikacja czynników decydujących o atrakcyjności szpitala powiatowego jako pracodawcy = Identifying Factors Deciding about the Attractiveness of a County Hospital as an Employee
Źródło:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - nr 3 (32) (2017) , s. 93-101. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Rozważania prezentowane w niniejszym artykule są efektem realizacji projektu badawczego pt. "Zarządzanie kapitałem ludzkim w szpitalach", finansowanego ze środków projektu NCN nr 2013/11/B/HS4/01062.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168325947
artykuł w czasopiśmie
17

Autor:
Beata Irma Buchelt , Joanna Anna Jończyk
Tytuł:
Powiązania kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi w szpitalach publicznych = The Relationship between Human Resource Management and Organizational Culture in Public Hospitals
Źródło:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 2 (40) (2017) , s. 50-64. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Rozważania prezentowane w niniejszym artykule są efektem realizacji projektu badawczego dr Beaty Buchelt pt. "Zarządzanie kapitałem ludzkim w szpitalach", finansowanego ze środków projektu NCN nr 2013/11/B/HS4/01062; oraz projektu badawczego dr Joanny Jończyk pt. "Kształtowanie proinnowacyjnej kultury organizacyjnej w publicznych szpitalach", finansowanego ze środków projektu NCN 2011/03/B/HS4/0454.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168316387
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
18

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie talentami w szpitalach - potencjalna moda czy faktyczna potrzeba?
Źródło:
Perspektywy spojrzenia na czynniki sukcesu organizacji XXI wieku / red. Halina Czubasiewicz, Piotr Grajewski i Jarosław Waśniewski - Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2016, s. 37-45 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64669-09-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168308923
rozdział w monografii
19

Autor:
Maura Sheehan , Beata Buchelt
Tytuł:
Human Resource Development in Central and Eastern Europe (CEE)
Źródło:
Global Human Resource Development : Regional and Country Perspectives / edited by: Thomas N. Garavan, Alma M. McCarthy, Michael J. Morley - New York: Routledge, 2016, s. 269-288 - Bibliogr.
Seria:
(Routledge Studies in Human Resource Development ; 24)
ISBN:
978-0-415-73722-7 ; 978-1-315-81817-7
Nr:
2168305747
rozdział w monografii
20

Tytuł:
Rosnące znaczenie talentów w gospodarce
Źródło:
Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 13-37
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9978-4
Nr:
2168304061
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Autor:
Maura Sheehan , Andrea McNamara , Renate Ortlieb , Silvana Weiss , Jaan Masso , Kadri Paes , Maryna Tverdostup , Eneli Kindsiko , Aleksy Pocztowski , Beata Buchelt , Urban Pauli , María C. González Menéndez , Begoña Cueto , Robin Hinks , Nigel Meager , Anna Fohrbeck , Sam Swift
Tytuł:
Policy Synthesis and Integrative Report on Youth Self-Employment in Europe [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Brighton: University of Brighton, 2016
Opis fizyczny:
35 s.: il.
Seria:
(STYLE Working Papers ; WP7.4)
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
This research has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 613256.
Tryb dostępu:
Nr:
2168321979
seria wydawnicza
22

Tytuł:
Strategiczne aspekty zarządzania talentami
Źródło:
Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 68-102
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9978-4
Nr:
2168304251
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Autor:
Beata Irma Buchelt , Joanna Anna Jończyk
Konferencja:
8th International Conference "An Enterprise Odyssey: Saving the Sinking Ship Through Human Capital", Zagrzeb, Chorwacja, od 2016-06-08 do 2016-06-11
Tytuł:
The Moderating Role of Performance Appraisal in Hospitals' Innovativeness
Źródło:
An Enterprise Odyssey : Saving the Sinking Ship Through Human Capital / ed. by Lovorka Galetić, Ivana Načinović Braje, Božidar Jaković - Zagreb: University of Zagreb. Faculty of Economics & Business, 2016, s. 40-48. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The discussion presented in this article is the effect of the research project conducted by dr Beata Buchelt - "Human capital management in hospitals" - financed from the funds allocated to the project NCN 2013/11/B/HS4/01062 and the research conducted by dr Joanna Jończyk in the framework of the work S/WZ/3/2015 and financed from the funds for science by the Ministry of Science and Higher Education
ISBN:
978-953-346-027-7
Nr:
2168307065
rozdział w materiałach konferencyjnych
24

Tytuł:
Samozatrudnienie jako forma aktywności zawodowej sprzyjająca ograniczaniu bezrobocia wśród osób młodych w Polsce = Self-employment as a form of Economic Activity Conducive to Reducing Unemployment Among Young People in Poland
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 323 (2016) , s. 37-52. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168311265
artykuł w czasopiśmie
25

Autor:
Andrea McNamara , Maura Sheehan , Renate Ortlieb , Silvana Weiss , Jaan Masso , Kadri Paes , Eneli Kindsiko , Aleksy Pocztowski , Beata Buchelt , Urban Pauli , María C. González Menéndez , Begoña Cueto , Robin Hinks , Nigel Meager , Sam Swift , Anna Fohrbeck
Tytuł:
Business Start-Ups & Youth Self-Employment : Case Study Findings Synthesis Report [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Brighton: University of Brighton, 2016
Opis fizyczny:
106 s.: il.
Seria:
(STYLE Working Papers ; WP7.3)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Program badawczy:
The research leading to these results has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 613256.
Tryb dostępu:
Nr:
2168321985
seria wydawnicza
26

Tytuł:
Zarządzanie efektywnością pracy
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015, s. 132-149
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9203-7
Nr:
2168297917
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
27

Autor:
Tytuł:
Performance Management in Polish Companies Internationalizing Their Market Activities
Źródło:
The International Journal of Human Resource Management. - Vol. 26, no. 15, spec. issue: Expatriation and Performance Management (2015) , s. 1965-1982. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Nr:
2168294957
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
28

Autor:
Tytuł:
Międzynarodowe rynki pracy
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015, s. 29-48
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9203-7
Nr:
2168297905
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Autor:
Tytuł:
Human Resource Management Practices in Healthcare Organizations : a Strategic Determinant of the Life Quality of a Population
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 16, z. 11, cz. 1 (2015) , s. 111-129. - Tytuł numeru: Zarządzanie - nowe perspektywy : heurystyczne podejście do innowacji - Bibliogr.
Program badawczy:
This article has been developed within the framework of research titled "Human Capital Management in Hospitals" project, which is financed thanks to the resources of the Polish National Science Centre (NCN) on the basis of Decision No. DEC-2013/11/B/HS4/01062.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168303425
artykuł w czasopiśmie
30

Autor:
Joanna Jończyk , Beata Buchelt
Tytuł:
Employee Appraisal as the Tool of the Pro-innovative Organizational Culture Formation in Hospitals
Źródło:
Journal of Intercultural Management. - Vol. 7, no. 2 (2015) , s. 135-150. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The discussion presented in his article is the effect of the research project conducted by dr Joanna Jończyk - "Developing pro-innovation organizational culture in public hospitals" - financed from the funds allocated to the project NCN 2011/03/B/HS4/0454 ; and the research project conducted by dr Beata Buchelt - "Human capital management in hospitals" - financed from the funds allocated to the project NCN 2013/11/B/HS4/01062.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168300133
artykuł w czasopiśmie
31

Autor:
Tytuł:
Contextual Conditions as Factors Depreciating the Meaning of the Employability Concept among Physicians = Uwarunkowania kontekstowe jako czynniki deprecjonujące znaczenie koncepcji zatrudnialności wśród lekarzy
Źródło:
Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6 (2015) , s. 83-95. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
This article has been developed within the framework of the "Human Capital Management in Hospitals" research project, which is financed thanks to the resources of the Polish National Science Center [NCN] on the basis of Decision No. DEC-2013/11/B/HS4/01062
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168299853
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Business Start-Ups & Youth Self-Employment in Poland : a Policy Literature Review [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Brighton: University of Brighton, 2015
Opis fizyczny:
28 s.: il.
Seria:
(STYLE Working Papers ; WP7.1/PL)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Program badawczy:
The research leading to these results has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 613256.
Tryb dostępu:
Nr:
2168321973
seria wydawnicza
33

Autor:
Jaan Masso , Maryna Tverdostup , Maura Sheehan , Andrea McNamara , Renate Ortlieb , Silvana Weiss , Aleksy Pocztowski , Beata Buchelt , Urban Pauli , María C. González , Begoña Cueto , Robin Hinks , Nigel Meager , Anna Fohrbeck
Tytuł:
Mapping Patterns of Self-Employment : Secondary Analysis Synthesis Report [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Brighton: University of Brighton, 2015
Opis fizyczny:
103 s.: il.
Seria:
(STYLE Working Papers ; WP7.2)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Program badawczy:
This research has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 613256.
Tryb dostępu:
Nr:
2168321977
seria wydawnicza
34

Autor:
Konferencja:
13th International Human Resource Management Conference, Kraków, Polska, od 2014-06-24 do 2014-06-27
Tytuł:
Performance Management in Polish Companies Operating on International Markets
Źródło:
Uncertainty in a Flattening World : Challenges for IHRM : 13th International Human Resource Management Conference : 24-27th June, 2014, Cracow : book of abstracts / ed. by Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT - Cracow: Symposium Cracoviense, 2014, s. 143-144. - Dostępne tylko streszcz. w języku angielskim. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-914703-4-3
Nr:
2168313181
varia
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Zarządzanie efektywnością pracy
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2014, s. 1[144]-18[161] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1474/Magazyn
Nr:
2168303273
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
36

Autor:
Tytuł:
Międzynarodowe rynki pracy
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2014, s. 1[28]-20[48] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1474/Magazyn
Nr:
2168303261
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
37

Autor:
Tytuł:
Budowanie wizerunku pracodawcy w sektorze ochrony zdrowia = Employer Branding in Healthcare Sector
Źródło:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 31, nr 1 (2014) , s. 27-42. - Summ., rez., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168286339
artykuł w czasopiśmie
38

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie efektywnością pracy w polskich firmach działających na rynkach międzynarodowych = Performance Management in Polish Companies Operating on International Markets
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 349 (2014) , s. 61-73. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia : problemy zarządczo-ekonomiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291765
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
106, [2] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-661-8
Nr:
2168281413
skrypt
40

Tytuł:
ZZL w jednostkach sektora usług medycznych
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński - Wyd. 1, 6 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 645-664
ISBN:
978-83-01-14813-3
Nr:
2168337241
rozdział w podręczniku
41

Konferencja:
13th International Human Resource Management Conference, Kraków, Polska, od 2014-06-24 do 2014-06-27
Tytuł:
Uncertainty in a Flattening World : Challenges for IHRM : 13th International Human Resource Management Conference : 24-27th June, 2014, Cracow : book of abstracts
Adres wydawniczy:
Cracow: Symposium Cracoviense, 2014
Opis fizyczny:
232 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Przy niektórych abstraktach bibliogr.
ISBN:
978-83-914703-4-3
Nr:
2168290933
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
42

Autor:
Tytuł:
Ocenianie efektywności pracy
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2013, s. 62-74 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1370/Magazyn
Nr:
2168288531
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
43

Autor:
Tytuł:
Sukces czy porażka procesu repatriacji? Praktyki międzynarodowych organizacji działających w Polsce = Success or Failure of a Repatriation Process? Practices of International Corporations which Operate in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 248 (2012) , s. 355-364. - Tytuł numeru: Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. T. 1, Problemy zarządczo-ekonomiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168238278
artykuł w czasopiśmie
44

Autor:
Tytuł:
Frequent flyers jako forma misji zagranicznych pracowników : aneks
Źródło:
Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012, s. 243-248
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-3948-3
Nr:
2168238206
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
45

Autor:
Tytuł:
Powrót ekspatriantów z misji zagranicznej
Źródło:
Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012, s. 168-187
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-3948-3
Nr:
2168237354
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
46

Autor:
Tytuł:
Ocena pracy ekspatriantów
Źródło:
Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 124-144
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-3948-3
Nr:
2168237350
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
47

Autor:
Tytuł:
The State-of-Art of Employees' Appraisal in Companies Operating in Poland : Are There any Syndromes of the Performance Management?
Źródło:
Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations / sci. editors Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI - Cracow: Cracow University of Economics Fundation, 2012, s. 299-318. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-96-9
Nr:
2168243206
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Okresowe ocenianie pracowników
Źródło:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 77-96
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235454
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
49

Autor:
Tytuł:
Wpływ zmian legislacyjnych na sprawowanie funkcji personalnej w jednostkach świadczących usługi medyczne = The Influence of the Legislative Changes on a Personnel Function Realization within the Health Care Entities
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 266 (2012) , s. 229-245. - Tytuł numeru: Przekształcenia jako reakcja na nową dynamikę rynku ochrony zdrowia - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168269432
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
ZZL w jednostkach sektora usług medycznych
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński - Wyd. 1, 5 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 645-664
ISBN:
978-83-01-14813-3
Nr:
2168228788
rozdział w podręczniku
51

Autor:
Tytuł:
Ekspatriacja w międzynarodowej firmie konsultingowej : aneks
Źródło:
Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012, s. 234-242
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-3948-3
Nr:
2168238204
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
52

Autor:
Tytuł:
Strategie i metody zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach międzynarodowych : zarządzanie efektywnością w kontekście SMZZL
Źródło:
Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu2012, s. 73-94 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1406/Magazyn
Nr:
2168273460
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Zarządzanie rozwojem pracowników
Źródło:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 97-125
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235456
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
54

Autor:
Tytuł:
Wpływ wybranych elementów konstrukcji systemu opieki zdrowotnej na rozwój funkcji personalnej w jednostkach świadczących usługi medyczne
Źródło:
Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '11 / red. Jerzy Gołuchowski i Aldona Frączkiewicz-Wronka - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, s. 153-171 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7246-745-4
Nr:
2168299765
rozdział w monografii
55

Tytuł:
Miejsce i zadania działu personalnego w organizacji
Źródło:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 9-31
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235432
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
56

Autor:
Beata Buchelt , Katarzyna Zadros , Danuta Kunecka , Maria Danuta Głowacka , Piotr Pagórski
Tytuł:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w szpitalach
Źródło:
Innowacje organizacyjne w szpitalach / red. Jan Stępniewski, Piotr Karniej, Marcin Kęsy - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011, s. 348-401 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-0615-7
Nr:
2168302949
rozdział w monografii
57

Autor:
Tytuł:
Strategiczna istotność ZZL a faktyczny poziom rozwoju funkcji personalnej w publicznych i niepublicznych ZOZ-ach = The Statistical Significance of Human Resource Management and the Actual Level of Development of the Personnel Function in Public and Nonpublic Medical Service Sector Units
Źródło:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 2 (2011) , s. s. 73-85. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
52819
artykuł w czasopiśmie
58

Autor:
Tytuł:
Metody i narzędzia eliminacji dysfunkcji systemu zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach sektora usług medycznych
Źródło:
Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. T. 4 / red. nauk. Zdzisława Janowska - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2011, s. 164-186. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-545-4
Nr:
2166589207
rozdział w monografii
59

Autor:
Tytuł:
Tendencje wynagrodzeń na rynku pracy
Źródło:
Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011, s. 11-41
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-2747-1
Nr:
2166636745
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
60

Autor:
Tytuł:
Trends in the Labour Market
Źródło:
Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011, s. 191-210
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1178-6
Nr:
2165923288
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
61

Autor:
Tytuł:
Performance Management as Modern Approach to Employees' Appraisal in Healthcare Entities
Źródło:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 22, nr 4 (2011) , s. 75-91 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168246612
artykuł w czasopiśmie
62

Tytuł:
Pobyt za granicą
Źródło:
Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI2011, s. 57-112
Sygnatura:
NP-1257/Magazyn
Nr:
2168265084
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
63

Autor:
Tytuł:
Employee Appraisal
Źródło:
Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011, s. 85-102
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1178-6
Nr:
2165923219
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
64

Autor:
Tytuł:
Repatriacja = Powrót
Źródło:
Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI2011, s. 113-138
Sygnatura:
NP-1257/Magazyn
Nr:
2168265100
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
65

Autor:
Tytuł:
Human Resource Management in Mergers & Acquisitions
Źródło:
Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011, s. 169-189
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1178-6
Nr:
2165923276
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
66

Autor:
Tytuł:
Performance Management as the Present Approach to Emloyee's Appraisal
Źródło:
Performance Management : Concepts and Methods / sci. editors Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI - Cracow: Cracow University of Economics Fundation, 2011, s. 147-168. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-11-2
Nr:
2168222480
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
67

Autor:
Tytuł:
Determinanty efektywności pracy ekspatriantów = Determinants of Expatriates' Performance
Źródło:
Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi / red. Bogusława Urbaniak - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2011, s. 287-297. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-546-1
Nr:
2167671547
rozdział w monografii
68

Autor:
Tytuł:
Koncepcja implementacji zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
Źródło:
Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Piotr BUŁA - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 27-40 - Bibliogr.
Seria:
(Seria: Nauka)
ISBN:
978-83-927903-6-5
Nr:
2165373968
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Przyczyny dysfunkcji w realizacji funkcji personalnej w zakładach opieki zdrowotnejej
Źródło:
Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. T. 3 / red. nauk. Zdzisława Janowska - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2010, s. 150-169. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-469-3
Nr:
2165923496
rozdział w monografii
70

Tytuł:
Teoretyczne podstawy zarządzania ekspatriantami
Źródło:
Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2010, s. 6-50
Sygnatura:
NP-756/Magazyn
Nr:
2168304899
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
71

Autor:
Tytuł:
Kadra menedżerska a realizacja funkcji personalnej w jednostkach sektora usług medycznych = Managers vs. Personnel Function Realization in Healthcare Sector Units
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 115 (2010) , s. 110-119. - Tytuł numeru: Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165628453
artykuł w czasopiśmie
72

Autor:
Tytuł:
Perspective of Personnel Function Development in Polish Hospitals
Źródło:
Costs, organization and management of hospitals / ed. by Jan Stępniewski, Marek Bugdol - Kraków: Jagiellonian University Press, 2010, s. 151-159
ISBN:
978-83-233-3008-0
Nr:
2165925512
rozdział w monografii
73

Tytuł:
Analiza procesu ekspatriacji w świetle badań empirycznych
Źródło:
Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2010, s. 58-79
Sygnatura:
NP-756/Magazyn
Nr:
2168304903
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
74

Autor:
Tytuł:
Determinanty zarządzania zasobami ludzkimi w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej = Determinants of Human Resource Management in the Private Medical Services Sector
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 828 (2010) , s. 51-67. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51472
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
75

Konferencja:
10th International Human Resource Conference, Santa Fe, Stany Zjednoczone, od 2009-06-21 do 2009-06-24
Tytuł:
Talent Management in Companies Functioning in the Polish Market [dokument elektroniczny]
Źródło:
Celebrate the Tapestry : Diversity in the Modern Global Organization : Proceedings of the 10th International Human Resource Conference, Santa Fe, NM, USA, June 21-24 / ed. Wesley Scroggins, Claudia Gomez, Philip G. Benson, Richard L. Oliver, Michael TurnerNMSU Business College, 2009. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-1-61584-212-4
Nr:
2165818531
rozdział w materiałach konferencyjnych
76

Autor:
Tytuł:
Praktyki zarządzania personelem w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
Źródło:
Współczesne wyzwania menedżerskie w ochronie zdrowia / red. Roman Lewandowski, Ryszard Walkowiak, Marcin Kautsch - Olsztyn: Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego, 2009, s. 113-121. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88629-41-9
Nr:
2165924238
rozdział w monografii
77

Autor:
Tytuł:
Analiza strategiczna w zarządzaniu zasobami ludzkimi = Strategic Analysis in Human Resources Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 810 (2009) , s. 71-83. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51459
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
78

Tytuł:
Płynność i retencja zatrudnienia w kontekście zmian na rynku pracy
Źródło:
Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 9-33
ISBN:
978-83-7252-466-9
Nr:
2164989712
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
Sterowanie procesami płynności i retencji zatrudnienia
Źródło:
Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 81-123
ISBN:
978-83-7252-466-9
Nr:
2164992337
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
80

Autor:
Tytuł:
Zmiany i rozwój organizacji : usprawnienia, wyzwania i sprzeczności
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (31) (2009) , s. 39. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274473
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
81

Autor:
Tytuł:
Znaczenie kierowników liniowych w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie wybranych procesów realizowanych przez współczesne organizacje = The Importance of Line Managers in Human Resource Management Based on the Chosen Management Processes in Modern Organizations
Źródło:
Problemy Zarządzania. - 4 (22) (2008) , s. 57-73. - Tytuł numeru: Menedżer i praca kierownicza - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2165906503
artykuł w czasopiśmie
82

Autor:
Tytuł:
Dbaj o pracownika swego : kapitał ludzki w szpitalach
Źródło:
Menedżer Zdrowia. - nr 10 (2008) , s. 62-65. - Streszcz.
Tryb dostępu:
Nr:
2168321887
artykuł nierecenzowany
83

Tytuł:
Dysfunkcje systemu ocen pracowniczych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej
Źródło:
Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. T. 2 / red. Zdzisława Janowska - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2008, s. 229-244 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-196-8
Nr:
2165923466
rozdział w monografii
84

Autor:
Beata Buchelt , Ewelina Jupowicz
Tytuł:
Zmieniający się paradygmat rynku pracy a praktyka organizacji w zakresie wspierania równowagi praca-życie zatrudnionych
Źródło:
Równowaga praca - życie - rodzina / red. nauk. Cecylia Sadowska-Snarska - Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2008, s. 150-160 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-87981-73-0
Nr:
2165923520
rozdział w monografii
85

Autor:
Tytuł:
Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach sektora usług medycznych
Źródło:
Kompetencje a sukces zarządzania organizacją / red. Stanisław A. Witkowski, Tadeusz Listwan - Warszawa: Difin, 2008, s. 364-373. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-928-3
Nr:
2166080922
rozdział w monografii
86

Autor:
Tytuł:
Metodyczne aspekty projektowania strategii personalnej w jednostkach sektora usług medycznych = The Methodical Aspects of Designing Personnel Strategy in Medical Service Sector Units
Źródło:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 2 (2008) , s. 43-58. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50227
artykuł w czasopiśmie
87

Tytuł:
Trends and Issues in Human Resource Management in Polish Companies = Trendy i problemy występujące w zarządzaniu zasobami ludzkimi w polskich przedsiębiorstwach
Źródło:
Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 1 (2008) , s. 51-66. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
50226
artykuł w czasopiśmie
88

Autor:
Tytuł:
Strategiczne aspekty zarządzania talentami
Źródło:
Zarządzanie talentami w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008, s. 63-96
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-7526-650-4
Nr:
2165621364
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
89

Autor:
Reanta Kamińska-Labbé , Beata Buchelt
Tytuł:
Corporate Social Performance in a Post-Transition Contex : the Case of Polish Firms
Źródło:
International Business under Adversity : a Role in Corporate Responsibility, Conflict Prevention and Peace / ed. Gabriele G.S. Suder - Cheltenham, UK ; Northampton, MA: Edward Elgar, 2008, s. 104-118 - Bibliogr.
ISBN:
978-1-84720-374-8
Nr:
2165923073
rozdział w monografii
90

Autor:
Beata Buchelt , Ewelina Jupowicz
Tytuł:
Równowaga pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym w zarządzaniu zasobami ludzkimi = The Balance between Private and Professional Life in Human Resources Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 773 (2008) , s. 83-95. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50654
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
91

Autor:
Tytuł:
Rosnące znaczenie talentów w gospodarce
Źródło:
Zarządzanie talentami w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008, s. 11-35
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-7526-650-4
Nr:
2165620920
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
92

Tytuł:
Badanie efektywności studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu "Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw" : raport końcowy
Adres wydawniczy:
Kraków: Stowarzyszenie "Edukacja dla Przyszłości", 2008
Opis fizyczny:
224 s.: tab.; 24 cm
Nr:
2165929911
raport/sprawozdanie
93

Autor:
Beata Buchelt , Urszula Sanak
Tytuł:
Realizacja funkcji personalnej w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej województwa małopolskiego
Źródło:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 2 (2008) , s. 88-94
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168321967
artykuł w czasopiśmie
94

Autor:
Tytuł:
Strategia zarządzania personelem w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej = Personnel Management Strategies in Independent Public Health Care Institutions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 773 (2008) , s. 69-82. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50655
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
95

Autor:
Tytuł:
Realizacja funkcji personalnej w zakładach opieki zdrowotnej = The Implementation of the Personnel Function in Health Care Centers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 748 (2007) , s. 49-63. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50939
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
96

Tytuł:
Jakość realizacji procesu zarządzania kapitałem ludzkim jako determinanta konkurencyjności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej = Implementation Quality of Human Resource Management as a Determinant of Competitive Edge of Independent Public Health Care Units
Źródło:
W kierunku jakości kapitału ludzkiego / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2007, s. 148-163 - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Monografie - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN:
978-83-87890-91-9
Nr:
2165675676
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
97

Tytuł:
Strategiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej - szpitalach - w kontekście emigracji personelu medycznego wyższego i średniego szczebla po wejściu Polski do Unii Europejskiej [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Kraków: Departament Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 2006
Opis fizyczny:
101 s.: il.
Uwagi:
Raport został opracowany na zlecenie Departamentu Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach projektu Health Cluster NET - Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III C,
Tryb dostępu:
Nr:
2168237610
raport/sprawozdanie
98

Tytuł:
ZZL w jednostkach sektora usług medycznych : aneks
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 645-664 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14813-3 ; 83-01-14813-6
Nr:
2166092987
rozdział w monografii
99

Tytuł:
Podmioty zarządzające zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej = Human Resource Managers in Health Clinics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 719 (2006) , s. 97-110. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52869
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
100

Tytuł:
Strategia zarządzania kluczowymi pracownikami w procesach międzynarodowych fuzji i przejęć = The Strategy of the Key Employees Management During International M&As
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1130 (2006) , s. 174-183. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami, kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych - Bibliogr.
Nr:
2165950979
artykuł w czasopiśmie
101

Tytuł:
Strategia zarządzania personelem w jednostkach sektora usług medycznych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2006
Opis fizyczny:
389 k.: il. kolor.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/291
Nr:
52627
doktorat
102

Tytuł:
System ocen pracowniczych w ośrodku medycznym = An Employee Evaluation System in a Medical Centre
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 679 (2005) , s. 63-78. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52790
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
103

Tytuł:
Wewnętrzny kontekst zarządzania zasobami ludzkimi w procesach międzynarodowych fuzji i przejęć = The Internal Context of Human Resource Management in International Merger and Acquisition Processes
Źródło:
Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005, s. 599-611. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-84-1
Nr:
2166381925
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
104

Tytuł:
Bariery wdrożeń zarządzania zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej
Źródło:
Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi / red. Zdzisława Janowska, Joanna Cewińska, Katarzyna Wojtaszczyk - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2005, s. 346-360 - Bibliogr.
ISBN:
83-7171-843-8
Nr:
2165960688
rozdział w monografii
105

Tytuł:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesie fuzji : Rafineria Jasło SA
Źródło:
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : czwarty zestaw studiów przypadków / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005, s. 103-116 - Bibliogr.
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-66-3
Nr:
2168218236
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
106

Tytuł:
Planowanie kapitału ludzkiego w ośrodku medycznym = Planning Human Capital at a Medical Centre
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 646 (2004) , s. 37-54. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168219672
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
107

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2004) , s. 104-110
Nr:
2168269560
recenzja
108

Tytuł:
Wpływ fuzji i przejęć na funkcję personalną
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 107-126
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-25-6
Nr:
2168221914
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
109

Tytuł:
Organizacyjne aspekty fuzji i przejęć
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 91-106
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-25-6
Nr:
2168221912
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
110

Tytuł:
Fuzje i przejęcia w gospodarce
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 9-52
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-25-6
Nr:
2168221922
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
111

Tytuł:
Strategiczne aspekty zarządzania personelem podczas fuzji i przejęć
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 53-72
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-25-6
Nr:
2168221902
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
112

Tytuł:
Kapitał ludzki jako źródło konkurencyjności ośrodka medycznego
Źródło:
Zarządzanie organizacjami publicznymi : wybrane zagadnienia / red. nauk. Bożena Piechowicz - Białystok: Fundacja Współczesne Zarządzanie, 2003, s. 83-90
Seria:
(Zarządzanie Publiczne)
ISBN:
83-918218-2-X
Nr:
2168235128
rozdział w monografii
113

Tytuł:
Szkolenie jako narzędzie rozwoju kapitału ludzkiego w ośrodkach medycznych = Training as a Tool for the Development of Human Resources in Medical Centres
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 629 (2003) , s. 77-92. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168223598
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
114

Tytuł:
Współpraca ze związkami zawodowymi : Rafineria Jasło SA
Źródło:
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : drugi zestaw studiów przypadków / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2003, s. 225-239. - Załącznik
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-88597-98-1
Nr:
2168218260
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
115

Tytuł:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w innych krajach europejskich
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 79-107
ISBN:
83-7252-159-X
Nr:
2168225464
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
116

Tytuł:
Zarządzanie personelem jako czynnik determinujacy jakość usług medycznych = Personnel Management as a Factor Determining the Quality of Medical Services
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 607 (2002) , s. 45-55. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168225092
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
117

Autor:
Beata Buchelt , Joanna Trzaska-Wieczorek
Konferencja:
II warsztaty doktorskie nt. Współczesne obszary marketingu, Ustroń, Polska, od 2000-11-24 do 2000-11-26
Tytuł:
Możliwości wykorzystania benchmarkingu w analizie pozycji konkurencyjnej ośrodka medycznego = The Possibilities of Using the Benchmarking Method to Analyse the Competitive Position of Health Care Organisations
Źródło:
Współczesne obszary marketingu : materiały z II warsztatów doktorskich zorganizowanych przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz Akademię Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach, (Ustroń, 24-26 XI 2000 r.) / red. Andrzej SZROMNIK - Kraków: Wydaw. AE, 2002, s. 29-40. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-122-0
Nr:
2168242126
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
118

Autor:
Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 1 (2002) , s. 82-85
Nr:
2168269558
recenzja
119

Autor:
Tytuł:
Kapitał intelektualny ośrodka medycznego
Źródło:
Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania / red. Aleksy POCZTOWSKI - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2001, s. 277-290. - Materiał z konferencji zorg. w dniach 24-26 września 2001 r. w Nowym Sączu przez Katedrę Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University - Bibliogr.
ISBN:
83-88421-04-2
Nr:
2166552662
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Trendy w systemach wynagrodzeń w świetle zmian na rynku pracy
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
147 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
48/KZZL/1/09/S/512
Sygnatura:
NP-1318/Magazyn
Nr:
2168217908
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
[103] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Załącznik, Bibliogr.
Program badawczy:
41/KZKL/1/2008/S/457
Sygnatura:
NP-1208/Magazyn
Nr:
2162215688
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Zarządzanie talentami w świetle współczesnych wyzwań rynku pracy
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
222 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Program badawczy:
28/KRP/1/07/9/389
Sygnatura:
NP-1155/Magazyn
Nr:
2168237562
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji : restrukturyzacja zatrudnienia. Etap 3
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
36[26] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Załącznik, Bibliogr.
Program badawczy:
91/KZP/1/2002/S
Sygnatura:
NP-670/3/Magazyn
Nr:
2168226345
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji : rozwój zasobów ludzkich. Etap 2
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
49 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Załącznik,
Program badawczy:
93/KZP/1/2001/S
Sygnatura:
NP-670/2/Magazyn
Nr:
2168226349
naukowo-badawcze
1
The Enhancement of the Employer Branding Strategies of Polish Hospitals through the Detection of Features which Determine Employer Attractiveness : a Multidimensional Perspective / Beata BUCHELT, Bernard ZIĘBICKI, Joanna Jończyk, Joanna Dzieńdziora // Human Resources for Health. - vol. 19 (2021), s. 1-14. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://link.springer.com/article/10.1186/s12960-021-00620-0. - ISSN 1478-4491
2
Krzyżujące się kompetencje (skill mix) w zawodach medycznych i okołomedycznych = Skill Mix in Medical and about Medical Professions / Iwona Kowalska-Bobko, Małgorzata Gałązka-Sobotka, Aldona Frączkiewicz-Wronka, Katarzyna Badora-Musiał, Beata BUCHELT // Medycyna Pracy. - vol. 71, nr 3 (2020), s. 337-352. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://medpr.imp.lodz.pl/pdf-113619-50792?filename=Krzyzujace%20sie.pdf. - ISSN 0465-5893
3
The Organizational Aspect of Human Resource Management as a Determinant of the Potential of Polish Hospitals to Manage Medical Professionals in Healthcare 4.0 / Beata BUCHELT, Aldona Frączkiewicz-Wronka, Małgorzata Dobrowolska // Sustainability. - vol. 12, iss. 12 (2020), s. 1-15. - Summ.. - Tytuł numeru: Social and Technological Progress : Industry 4.0. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/12/5118/htm. - ISSN 2071-1050
4
Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemie ochrony zdrowia w czasach pandemii / Beata BUCHELT, Iwona Kowalska-Bobko. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020. - 91 s. : il. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2020/10/09-Ochrona-zdrowia_16.09.2020-last.pdf
5
Human Resource Management [Dokument elektroniczny] / red. Beata BUCHELT. - Warszawa : IPiSS, 2020. - nr 5 (136). - 171 s.: il. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art.. - Tytuł numeru: Zarządzanie efek­ty­wnoś­cią pracy w różnych kon­tek­stach i organizacjach. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: https://zzl.publisherspanel.com/resources/html/articlesList?issueId=13411. - ISSN 1641-0874
6
From the Editor = Od redakcji / Beata BUCHELT // Human Resource Management [Dokument elektroniczny] = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi / red. Beata BUCHELT. - nr 5 (136) (2020), s. 9-11. - Tytuł numeru: Zarządzanie efek­ty­wnoś­cią pracy w różnych kon­tek­stach i organizacjach
7
Strategic Determinants of Team Performance Management : Some Evidence from an Empirical Study = Kluczowe determinanty efektywności pracy zespołu : wyniki badań empirycznych / Beata BUCHELT, Martyna Knop-Sapała // Human Resource Management [Dokument elektroniczny] = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi / red. Beata BUCHELT. - nr 5 (136) (2020), s. 65-88. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie efek­ty­wnoś­cią pracy w różnych kon­tek­stach i organizacjach. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zzl.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=208497. - ISSN 1641-0874
8
Self-employment : a Promising Agenda for IHRM Research / Urban PAULI, Beata BUCHELT, Aleksy POCZTOWSKI // European Journal of International Management. - Vol. 13, No. 1 (2019), s. 111-125. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1751-6757
9
Talent Management Practices in Hospitals = Praktyki zarządzania talentami w szpitalach / Beata BUCHELT // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI. - nr 6 (2018), s. 121-135. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Global Talent Management. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ipiss.com.pl/?zzl=praktyki-zarzadzania-talentami-w-szpitalach&t=en. - ISSN 1641-0874
10
Innowacyjność jako podstawowy wyznacznik zatrudnialności lekarzy w szpitalach = Innovativeness as a Determinant of Physicians Employability / Beata BUCHELT, Joanna A. Jończyk // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 511 (2018), s. 50-61. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : wyzwania wobec funkcji personalnej w organizacjach w warunkach rynku pracownika : problemy zarządczo-ekonomiczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/45560/Buchelt_Innowacyjnosc_Jako_Podstawowy_Wyznacznik_Zatrudnialnosci_Lekarzy_2018.pdf. - ISSN 1899-3192
11
Specyfika zarządzania podmiotami leczniczymi / Jacek Michalak, Piotr Szynkiewicz, Jadwiga Suchecka, Janusz Strużyna, Tadeusz Jędrzejczyk, Beata BUCHELT, Michał Marczak. - Sopot: Prometriq Akademia Zarządzania, 2017. - 135 s. ; 21 cm. - Bibliogr. przy niektórych rozdz. - ISBN 978-83-937087-5-8
12
Koncepcja systemu zarządzania efektywnością pracy personelu medycznego w szpitalach = The Concept of Medical Personnel Performance Management in Hospitals / Beata BUCHELT. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - 388 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 254). - ISBN 978-83-7252-752-3
13
Wszystko co dobre kiedyś się kończy - zbliża się koniec realizacji projektu badawczego 7. programu ramowego pn. Strategic Transitions of Youth Labour in Europe (STYLE) / Beata BUCHELT // Kurier UEK. - nr 1 (71) (2017), s. 46-47. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71. - ISSN 1689-7757
14
Starzejąca się populacja pielęgniarek jako wyzwanie wobec zarządzania zasobami ludzkimi w szpitalach = Aging Nurse Population as a Challenge for Human Resource Management in Hospitals / Beata Irma BUCHELT // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 3-4 (2017), s. 87-103. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ipiss.com.pl/?zzl=starzejaca-sie-populacja-pielegniarek-jako-wyzwanie-dla-zarzadzania-zasobami-ludzkimi-w-szpitalach. - ISSN 1641-0874
15
Key Determinants of Human Resource Management in Hospitals : Stakeholder Perspective / Beata Irma BUCHELT, Aldona Frączkiewicz-Wronka, Renata Kaminska // Engineering Management in Production and Services. - nr 2 (2017), s. 105-115. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://jem.pb.edu.pl/data/magazine/article/550/en/buchelt_et_al.pdf#page1&view=Fit. - ISSN 2543-6597
16
Identyfikacja czynników decydujących o atrakcyjności szpitala powiatowego jako pracodawcy = Identifying Factors Deciding about the Attractiveness of a County Hospital as an Employee / Beata BUCHELT, Aldona Frączkiewicz-Wronka // Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - nr 3 (32) (2017), s. 93-101. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/53193. - ISSN 2080-6000
17
Powiązania kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi w szpitalach publicznych = The Relationship between Human Resource Management and Organizational Culture in Public Hospitals / Beata Irma BUCHELT, Joanna Anna Jończyk // Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 2 (40) (2017), s. 50-64. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/423. - ISSN 1898-3529
18
Zarządzanie talentami w szpitalach - potencjalna moda czy faktyczna potrzeba? / Beata BUCHELT // W: Perspektywy spojrzenia na czynniki sukcesu organizacji XXI wieku / red. Halina Czubasiewicz, Piotr Grajewski i Jarosław Waśniewski. - Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2016. - S. 37-45. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64669-09-5. - Pełny tekst: http://arch.wzr.pl/nauka/40/files/monogr_wz_popr2.pdf
19
Human Resource Development in Central and Eastern Europe (CEE) / Maura Sheehan, Beata BUCHELT // W: Global Human Resource Development : Regional and Country Perspectives / edited by: Thomas N. Garavan, Alma M. McCarthy, Michael J. Morley. - New York: Routledge, 2016. - (Routledge Studies in Human Resource Development ; 24). - S. 269-288. - Bibliogr. - ISBN 978-0-415-73722-7 ; 978-1-315-81817-7
20
Rosnące znaczenie talentów w gospodarce / Beata Irma BUCHELT // W: Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 13-37. - ISBN 978-83-264-9978-4
21
Policy Synthesis and Integrative Report on Youth Self-Employment in Europe [on-line] / Maura Sheehan, Andrea McNamara, Renate Ortlieb, Silvana Weiss, Jaan Masso, Kadri Paes, Maryna Tverdostup, Eneli Kindsiko, Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Urban PAULI, María C. González Menéndez, Begoña Cueto, Robin Hinks, Nigel Meager, Anna Fohrbeck, Sam Swift. - Brighton : University of Brighton, 2016. - 35 s. : il. - Bibliogr. - (STYLE Working Papers ; WP7.4). - Pełny tekst: http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/2016/10/D_7_4_Policy_Brief_and_Integrative_Report_FINALV2.pdf
22
Strategiczne aspekty zarządzania talentami / Beata Irma BUCHELT // W: Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 68-102. - ISBN 978-83-264-9978-4
23
The Moderating Role of Performance Appraisal in Hospitals' Innovativeness / Beata Irma BUCHELT, Joanna Anna Jończyk // W: An Enterprise Odyssey : Saving the Sinking Ship Through Human Capital / ed. by Lovorka Galetić, Ivana Načinović Braje, Božidar Jaković. - Zagreb: University of Zagreb. Faculty of Economics & Business, 2016. - S. 40-48. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-953-346-027-7
24
Samozatrudnienie jako forma aktywności zawodowej sprzyjająca ograniczaniu bezrobocia wśród osób młodych w Polsce = Self-employment as a form of Economic Activity Conducive to Reducing Unemployment Among Young People in Poland / Beata Irma BUCHELT, Urban PAULI, Aleksy POCZTOWSKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 323 (2016), s. 37-52. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/download/732/669. - ISSN 0208-6018
25
Business Start-Ups & Youth Self-Employment : Case Study Findings Synthesis Report [on-line] / Andrea McNamara, Maura Sheehan, Renate Ortlieb, Silvana Weiss, Jaan Masso, Kadri Paes, Eneli Kindsiko, Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Urban PAULI, María C. González Menéndez, Begoña Cueto, Robin Hinks, Nigel Meager Sam Swift, Anna Fohrbeck. - Brighton : University of Brighton, 2016. - 106 s. : il. - Summ. - Bibliogr. - (STYLE Working Papers ; WP7.3). - Pełny tekst: http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/ftp/D_7_3_Case_Study_Findings_FINALV2.pdf
26
Zarządzanie efektywnością pracy / Beata BUCHELT, Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015. - (HR). - S. 132-149. - ISBN 978-83-264-9203-7
27
Performance Management in Polish Companies Internationalizing Their Market Activities / Beata BUCHELT // The International Journal of Human Resource Management. - Vol. 26, no. 15, spec. issue: Expatriation and Performance Management (2015), s. 1965-1982. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0958-5192
28
Międzynarodowe rynki pracy / Beata BUCHELT // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015. - (HR). - S. 29-48. - ISBN 978-83-264-9203-7
29
Human Resource Management Practices in Healthcare Organizations : a Strategic Determinant of the Life Quality of a Population / Beata BUCHELT // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 16, z. 11, cz. 1 (2015), s. 111-129. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie - nowe perspektywy : heurystyczne podejście do innowacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-11-1.pdf#page=111&view=Fit. - ISSN 1733-2486
30
Employee Appraisal as the Tool of the Pro-innovative Organizational Culture Formation in Hospitals / Joanna Jończyk, Beata BUCHELT // Journal of Intercultural Management. - Vol. 7, no. 2 (2015), s. 135-150. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://content.sciendo.com/view/journals/joim/7/2/article-p135.xml. - ISSN 2080-0150
31
Contextual Conditions as Factors Depreciating the Meaning of the Employability Concept among Physicians = Uwarunkowania kontekstowe jako czynniki deprecjonujące znaczenie koncepcji zatrudnialności wśród lekarzy / Beata BUCHELT // Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6 (2015), s. 83-95. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
32
Business Start-Ups & Youth Self-Employment in Poland : a Policy Literature Review [on-line] / Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Urban PAULI. - Brighton : University of Brighton, 2015. - 28 s. : il. - Summ. - Bibliogr. - (STYLE Working Papers ; WP7.1/PL). - Pełny tekst: http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/STYLE-Working-Paper-WP7.1-Poland-.pdf
33
Mapping Patterns of Self-Employment : Secondary Analysis Synthesis Report [on-line] / Jaan Masso, Maryna Tverdostup, Maura Sheehan, Andrea McNamara, Renate Ortlieb, Silvana Weiss, Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Urban PAULI, María C. González, Begoña Cueto, Robin Hinks, Nigel Meager and Anna Fohrbeck. - Brighton : University of Brighton, 2015. - 103 s. : il. - Summ. - Bibliogr. - (STYLE Working Papers ; WP7.2). - Pełny tekst: http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/STYLE-Working-Paper-D7.2-Mapping-Patterns-for-SelfEmployment.pdf
34
Performance Management in Polish Companies Operating on International Markets / Beata BUCHELT // W: Uncertainty in a Flattening World : Challenges for IHRM : 13th International Human Resource Management Conference : 24-27th June, 2014, Cracow : book of abstracts / ed. by Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT. - Cracow : Symposium Cracoviense, 2014. - S. 143-144. - Dostępne tylko streszcz. w języku angielskim. - Bibliogr. - ISBN 978-83-914703-4-3
35
Zarządzanie efektywnością pracy / Beata BUCHELT, Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2014), s. 1[144]-18[161]. - Bibliogr.
36
Międzynarodowe rynki pracy / Beata BUCHELT // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2014), s. 1[28]-20[48]. - Bibliogr.
37
Budowanie wizerunku pracodawcy w sektorze ochrony zdrowia = Employer Branding in Healthcare Sector / Beata BUCHELT // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 31, nr 1 (2014), s. 27-42. - Summ., rez., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1665. - ISSN 1734-087X
38
Zarządzanie efektywnością pracy w polskich firmach działających na rynkach międzynarodowych = Performance Management in Polish Companies Operating on International Markets / Beata BUCHELT // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 349 (2014), s. 61-73. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia : problemy zarządczo-ekonomiczne. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
39
Gospodarowanie kapitałem ludzkim / Beata BUCHELT, Iwona KUBICA, Grzegorz ŁUKASIEWICZ, Joanna PURGAŁ-POPIELA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 106, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-661-8
40
ZZL w jednostkach sektora usług medycznych / Beata BUCHELT-NAWARA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. - Wyd. 1, 6 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - S. 645-664. - ISBN 978-83-01-14813-3
41
Uncertainty in a Flattening World : Challenges for IHRM : 13th International Human Resource Management Conference : 24-27th June, 2014, Cracow : book of abstracts / ed. by Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT. - Cracow : Symposium Cracoviense, 2014. - 232 s. : il. ; 21 cm. - Przy niektórych abstraktach bibliogr. - ISBN 978-83-914703-4-3
42
Ocenianie efektywności pracy / Beata BUCHELT // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2013), s. 62-74. - Bibliogr.
43
Sukces czy porażka procesu repatriacji? Praktyki międzynarodowych organizacji działających w Polsce = Success or Failure of a Repatriation Process? Practices of International Corporations which Operate in Poland / Beata BUCHELT // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 248 (2012), s. 355-364. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. T. 1, Problemy zarządczo-ekonomiczne. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
44
Frequent flyers jako forma misji zagranicznych pracowników : aneks / Beata BUCHELT // W: Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012. - (HR). - S. 243-248. - ISBN 978-83-264-3948-3
45
Powrót ekspatriantów z misji zagranicznej / Beata BUCHELT // W: Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012. - (HR). - S. 168-187. - ISBN 978-83-264-3948-3
46
Ocena pracy ekspatriantów / Beata BUCHELT // W: Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Wolters Kluwer Polska, 2012. - (HR). - S. 124-144. - ISBN 978-83-264-3948-3
47
The State-of-Art of Employees' Appraisal in Companies Operating in Poland : Are There any Syndromes of the Performance Management? / Beata BUCHELT // W: Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations / sci. editors Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI. - Cracow: Cracow University of Economics Fundation, 2012. - S. 299-318. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-96-9
48
Okresowe ocenianie pracowników / Alicja MIŚ, Beata BUCHELT, Urban PAULI // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 77-96. - ISBN 978-83-7252-572-7
49
Wpływ zmian legislacyjnych na sprawowanie funkcji personalnej w jednostkach świadczących usługi medyczne = The Influence of the Legislative Changes on a Personnel Function Realization within the Health Care Entities / Beata BUCHELT // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 266 (2012), s. 229-245. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Przekształcenia jako reakcja na nową dynamikę rynku ochrony zdrowia. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
50
ZZL w jednostkach sektora usług medycznych / Beata BUCHELT-NAWARA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. - Wyd. 1, 5 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2012. - S. 645-664. - ISBN 978-83-01-14813-3
51
Ekspatriacja w międzynarodowej firmie konsultingowej : aneks / Beata BUCHELT // W: Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012. - (HR). - S. 234-242. - ISBN 978-83-264-3948-3
52
Strategie i metody zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach międzynarodowych : zarządzanie efektywnością w kontekście SMZZL / Beata BUCHELT // W: Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu. - (2012), s. 73-94. - Bibliogr.
53
Zarządzanie rozwojem pracowników / Alicja MIŚ, Beata BUCHELT, Urban PAULI, Iwona KUBICA // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 97-125. - ISBN 978-83-7252-572-7
54
Wpływ wybranych elementów konstrukcji systemu opieki zdrowotnej na rozwój funkcji personalnej w jednostkach świadczących usługi medyczne / Beata BUCHELT // W: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '11 / red. Jerzy Gołuchowski i Aldona Frączkiewicz-Wronka. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 153-171. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-745-4
55
Miejsce i zadania działu personalnego w organizacji / Alicja MIŚ, Beata BUCHELT, Joanna PURGAŁ-POPIELA, Marcin KARWIŃSKI // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 9-31. - ISBN 978-83-7252-572-7
56
Zarządzanie zasobami ludzkimi w szpitalach / Beata BUCHELT, Katarzyna Zadros, Dantua Kunecka, Maria Danuta Głowacka, Piotr Pagórski // W: Innowacje organizacyjne w szpitalach / red. Jan Stępniewski, Piotr Karniej, Marcin Kęsy. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011. - S. 348-401. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-0615-7
57
Strategiczna istotność ZZL a faktyczny poziom rozwoju funkcji personalnej w publicznych i niepublicznych ZOZ-ach = The Statistical Significance of Human Resource Management and the Actual Level of Development of the Personnel Function in Public and Nonpublic Medical Service Sector Units / Beata BUCHELT // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 2 (2011), s. s. 73-85. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
58
Metody i narzędzia eliminacji dysfunkcji systemu zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach sektora usług medycznych / Beata BUCHELT // W: Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. T. 4 / red. nauk. Zdzisława Janowska. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2011. - S. 164-186. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-545-4
59
Tendencje wynagrodzeń na rynku pracy / Beata BUCHELT // W: Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011. - (Zarządzanie. HR). - S. 11-41. - ISBN 978-83-255-2747-1
60
Trends in the Labour Market / Beata BUCHELT // W: Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 191-210. - ISBN 978-83-264-1178-6
61
Performance Management as Modern Approach to Employees' Appraisal in Healthcare Entities / Beata BUCHELT // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 22, nr 4 (2011), s. 75-91. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1533. - ISSN 1734-087X
62
Pobyt za granicą / Beata BUCHELT, Tomasz SAPETA, Iwona KUBICA // W: Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI. - (2011), s. 57-112
63
Employee Appraisal / Beata BUCHELT // W: Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 85-102. - ISBN 978-83-264-1178-6
64
Repatriacja = Powrót / Beata BUCHELT // W: Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI. - (2011), s. 113-138
65
Human Resource Management in Mergers & Acquisitions / Beata BUCHELT // W: Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 169-189. - ISBN 978-83-264-1178-6
66
Performance Management as the Present Approach to Emloyee's Appraisal / Beata BUCHELT // W: Performance Management : Concepts and Methods / sci. editors Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI. - Cracow: Cracow University of Economics Fundation, 2011. - S. 147-168. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-11-2
67
Determinanty efektywności pracy ekspatriantów = Determinants of Expatriates' Performance / Beata BUCHELT // W: Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi / red. Bogusława Urbaniak. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2011. - S. 287-297. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-546-1
68
Koncepcja implementacji zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw / Beata BUCHELT // W: Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Piotr BUŁA. - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - (Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). - S. 27-40. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927903-6-5
69
Przyczyny dysfunkcji w realizacji funkcji personalnej w zakładach opieki zdrowotnejej / Beata BUCHELT-NAWARA // W: Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. T. 3 / red. nauk. Zdzisława Janowska. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2010. - S. 150-169. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-469-3
70
Teoretyczne podstawy zarządzania ekspatriantami / Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Alicja MIŚ, Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2010), s. 6-50
71
Kadra menedżerska a realizacja funkcji personalnej w jednostkach sektora usług medycznych = Managers vs. Personnel Function Realization in Healthcare Sector Units / Beata BUCHELT // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 115 (2010), s. 110-119. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
72
Perspective of Personnel Function Development in Polish Hospitals / Beata BUCHELT // W: Costs, organization and management of hospitals / ed. by Jan Stępniewski, Marek Bugdol. - Kraków: Jagiellonian University Press, 2010. - S. 151-159. - ISBN 978-83-233-3008-0
73
Analiza procesu ekspatriacji w świetle badań empirycznych / Beata BUCHELT, Anna RYCHWALSKA, Iwona KUBICA // W: Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2010), s. 58-79
74
Determinanty zarządzania zasobami ludzkimi w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej = Determinants of Human Resource Management in the Private Medical Services Sector / Beata BUCHELT // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 828 (2010), s. 51-67. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168073012. - ISSN 1898-6447
75
Talent Management in Companies Functioning in the Polish Market / Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT // W: Celebrate the Tapestry : Diversity in the Modern Global Organization : Proceedings of the 10th International Human Resource Conference, Santa Fe, NM, USA, June 21-24 [Dokument elektroniczny] / ed. Wesley Scroggins, Claudia Gomez, Philip G. Benson, Richard L. Oliver, Michael Turner. - Dane tekstowe. - NMSU Business College, 2009: NMSU Business College, 2009: NMSU Business College, 2009: NMSU Business College, 2009: NMSU Business College, 2009: NMSU Business College, 2009: NMSU Business College, 2009: NMSU Business College, 2009: NMSU Business College, 2009: NMSU Business College, 2009. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 14 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-61584-212-4
76
Praktyki zarządzania personelem w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej / Beata BUCHELT // W: Współczesne wyzwania menedżerskie w ochronie zdrowia / red. Roman Lewandowski, Ryszard Walkowiak, Marcin Kautsch. - Olsztyn: Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego, 2009. - S. 113-121. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88629-41-9
77
Analiza strategiczna w zarządzaniu zasobami ludzkimi = Strategic Analysis in Human Resources Management / Beata BUCHELT // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 810 (2009), s. 71-83. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168055399. - ISSN 1898-6447
78
Płynność i retencja zatrudnienia w kontekście zmian na rynku pracy / Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Alicja MIŚ // W: Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 9-33. - ISBN 978-83-7252-466-9
79
Sterowanie procesami płynności i retencji zatrudnienia / Tomasz SAPETA, Beata BUCHELT, Alicja MIŚ, Iwona KUBICA // W: Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 81-123. - ISBN 978-83-7252-466-9
80
Zmiany i rozwój organizacji : usprawnienia, wyzwania i sprzeczności / Beata BUCHELT // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (31) (2009), s. 39. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3. - ISSN 1689-7757
81
Znaczenie kierowników liniowych w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie wybranych procesów realizowanych przez współczesne organizacje = The Importance of Line Managers in Human Resource Management Based on the Chosen Management Processes in Modern Organizations / Beata BUCHELT // Problemy Zarządzania. - 4 (22) (2008), s. 57-73. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Menedżer i praca kierownicza. - Bibliogr. - ISSN 1644-9584
82
Dbaj o pracownika swego : kapitał ludzki w szpitalach / Beata BUCHELT // Menedżer Zdrowia. - nr 10 (2008), s. 62-65. - Streszcz. - Pełny tekst: https://www.termedia.pl/Journal/-12/pdf-11543-1?filename=Dbaj%20o%20pracownika%20swego.pdf. - ISSN 1730-2935
83
Dysfunkcje systemu ocen pracowniczych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej / Beata BUCHELT-NAWARA // W: Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. T. 2 / red. Zdzisława Janowska. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2008. - S. 229-244. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-196-8
84
Zmieniający się paradygmat rynku pracy a praktyka organizacji w zakresie wspierania równowagi praca-życie zatrudnionych / Beata BUCHELT, Ewelina Jupowicz // W: Równowaga praca - życie - rodzina / red. nauk. Cecylia Sadowska-Snarska. - Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2008. - S. 150-160. - Bibliogr. - ISBN 978-83-87981-73-0
85
Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach sektora usług medycznych / Beata BUCHELT // W: Kompetencje a sukces zarządzania organizacją / red. Stanisław A. Witkowski, Tadeusz Listwan. - Warszawa: Difin, 2008. - S. 364-373. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-928-3
86
Metodyczne aspekty projektowania strategii personalnej w jednostkach sektora usług medycznych = The Methodical Aspects of Designing Personnel Strategy in Medical Service Sector Units / Beata BUCHELT // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 2 (2008), s. 43-58. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
87
Trends and Issues in Human Resource Management in Polish Companies = Trendy i problemy występujące w zarządzaniu zasobami ludzkimi w polskich przedsiębiorstwach / Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT // Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 1 (2008), s. 51-66. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-0882
88
Strategiczne aspekty zarządzania talentami / Beata BUCHELT // W: Zarządzanie talentami w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - (HR). - S. 63-96. - ISBN 978-83-7526-650-4
89
Corporate Social Performance in a Post-Transition Contex : the Case of Polish Firms / Renata Kamińska-Labbé, Beata BUCHELT // W: International Business under Adversity : a Role in Corporate Responsibility, Conflict Prevention and Peace / ed. Gabriele G.S. Suder. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA: Edward Elgar, 2008. - S. 104-118. - Bibliogr. - ISBN 978-1-84720-374-8
90
Równowaga pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym w zarządzaniu zasobami ludzkimi = The Balance between Private and Professional Life in Human Resources Management / Beata BUCHELT, Ewelina Jupowicz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 773 (2008), s. 83-95. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161399721. - ISSN 1898-6447
91
Rosnące znaczenie talentów w gospodarce / Beata BUCHELT // W: Zarządzanie talentami w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - (HR). - S. 11-35. - ISBN 978-83-7526-650-4
92
Badanie efektywności studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu "Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw" : raport końcowy / Alicja MIŚ, Tomasz SAPETA, Beata BUCHELT, Urban PAULI. - Kraków : Stowarzyszenie "Edukacja dla Przyszłości", [ca 2008]. - 224 s. : tab. ; 24 cm
93
Realizacja funkcji personalnej w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej województwa małopolskiego / Beata BUCHELT, Urszula Sanak // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 2 (2008), s. 88-94. - ISSN 1641-0874
94
Strategia zarządzania personelem w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej = Personnel Management Strategies in Independent Public Health Care Institutions / Beata BUCHELT // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 773 (2008), s. 69-82. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161399654. - ISSN 1898-6447
95
Realizacja funkcji personalnej w zakładach opieki zdrowotnej = The Implementation of the Personnel Function in Health Care Centers / Beata BUCHELT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 748 (2007), s. 49-63. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150610375. - ISSN 0208-7944
96
Jakość realizacji procesu zarządzania kapitałem ludzkim jako determinanta konkurencyjności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej = Implementation Quality of Human Resource Management as a Determinant of Competitive Edge of Independent Public Health Care Units / Beata BUCHELT-NAWARA // W: W kierunku jakości kapitału ludzkiego / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2007. - (Studia i Monografie). - S. 148-163. - Bibliogr. - ISBN 978-83-87890-91-9
97
Strategiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej - szpitalach - w kontekście emigracji personelu medycznego wyższego i średniego szczebla po wejściu Polski do Unii Europejskiej [on-line] / Beta BUCHELT-NAWARA. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Departament Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 2006. - 101 s. : il. - Raport został opracowany na zlecenie Departamentu Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach projektu Health Cluster NET - Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III C
98
ZZL w jednostkach sektora usług medycznych : aneks / Beata BUCHELT-NAWARA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - S. 645-664. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-14813-3 ; 83-01-14813-6
99
Podmioty zarządzające zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej = Human Resource Managers in Health Clinics / Beata BUCHELT-NAWARA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 719 (2006), s. 97-110. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/122879827. - ISSN 0208-7944
100
Strategia zarządzania kluczowymi pracownikami w procesach międzynarodowych fuzji i przejęć = The Strategy of the Key Employees Management During International M&As / Beata BUCHELT-NAWARA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1130 (2006), s. 174-183. - Summ.. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami, kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
101
Strategia zarządzania personelem w jednostkach sektora usług medycznych / Beata BUCHELT-NAWARA ; Promotor: A. POCZTOWSKI. - Kraków, 2006. - 389 k. : il. kolor. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000895a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000895b
102
System ocen pracowniczych w ośrodku medycznym = An Employee Evaluation System in a Medical Centre / Beata BUCHELT-NAWARA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 679 (2005), s. 63-78. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/99687257. - ISSN 0208-7944
103
Wewnętrzny kontekst zarządzania zasobami ludzkimi w procesach międzynarodowych fuzji i przejęć = The Internal Context of Human Resource Management in International Merger and Acquisition Processes / Beata BUCHELT-NAWARA, Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005. - (HR). - S. 599-611. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89355-84-1
104
Bariery wdrożeń zarządzania zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej / Beata BUCHELT-NAWARA // W: Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi / red. Zdzisława Janowska, Joanna Cewińska, Katarzyna Wojtaszczyk. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2005. - S. 346-360. - Bibliogr. - ISBN 83-7171-843-8
105
Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesie fuzji : Rafineria Jasło SA / Beata BUCHELT-NAWARA // W: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : czwarty zestaw studiów przypadków / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005. - (HR). - S. 103-116. - Bibliogr. - ISBN 83-89355-66-3
106
Planowanie kapitału ludzkiego w ośrodku medycznym = Planning Human Capital at a Medical Centre / Beata BUCHELT-NAWARA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 646 (2004), s. 37-54. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/64026553. - ISSN 0208-7944
107
[Recenzja] / Beata BUCHELT-NAWARA // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2004), s. 104-110. - Rec. pracy: Schuler R.S., Jackson S.E., Luo Y., Managing Human Resources in Cross-Border Alliances
108
Wpływ fuzji i przejęć na funkcję personalną / Beata BUCHELT-NAWARA, Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 107-126. - ISBN 83-89355-25-6
109
Organizacyjne aspekty fuzji i przejęć / Beata BUCHELT-NAWARA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 91-106. - ISBN 83-89355-25-6
110
Fuzje i przejęcia w gospodarce / Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT-NAWARA, Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 9-52. - ISBN 83-89355-25-6
111
Strategiczne aspekty zarządzania personelem podczas fuzji i przejęć / Beata BUCHELT-NAWARA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 53-72. - ISBN 83-89355-25-6
112
Kapitał ludzki jako źródło konkurencyjności ośrodka medycznego / Beata BUCHELT-NAWARA // W: Zarządzanie organizacjami publicznymi : wybrane zagadnienia / red. nauk. Bożena Piechowicz. - Białystok: Fundacja Współczesne Zarządzanie, 2003. - (Zarządzanie Publiczne). - S. 83-90. - ISBN 83-918218-2-X
113
Szkolenie jako narzędzie rozwoju kapitału ludzkiego w ośrodkach medycznych = Training as a Tool for the Development of Human Resources in Medical Centres / Beata BUCHELT-NAWARA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 629 (2003), s. 77-92. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/50633541. - ISSN 0208-7944
114
Współpraca ze związkami zawodowymi : Rafineria Jasło SA / Beata BUCHELT-NAWARA // W: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : drugi zestaw studiów przypadków / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2003. - (HR). - S. 225-239. - Załącznik. - ISBN 83-88597-98-1
115
Zarządzanie zasobami ludzkimi w innych krajach europejskich / Beata BUCHELT-NAWARA, Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 79-107. - ISBN 83-7252-159-X
116
Zarządzanie personelem jako czynnik determinujacy jakość usług medycznych = Personnel Management as a Factor Determining the Quality of Medical Services / Beata BUCHELT-NAWARA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 607 (2002), s. 45-55. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/64055275. - ISSN 0208-7944
117
Możliwości wykorzystania benchmarkingu w analizie pozycji konkurencyjnej ośrodka medycznego = The Possibilities of Using the Benchmarking Method to Analyse the Competitive Position of Health Care Organisations / Beata BUCHELT, Joanna Trzaska-Wieczorek // W: Współczesne obszary marketingu : materiały z II warsztatów doktorskich zorganizowanych przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz Akademię Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach, (Ustroń, 24-26 XI 2000 r.) / red. Andrzej SZROMNIK. - Kraków: Wydaw. AE, 2002. - S. 29-40. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-122-0
118
[Recenzja] / Beata BUCHELT // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 1 (2002), s. 82-85. - Rec. pracy: Edwards Vincent, Lawrence Peter, Management in Eastern Europe = Zarządzanie w Europie Wschodniej
119
Kapitał intelektualny ośrodka medycznego / Beata BUCHELT // W: Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2001. - S. 277-290. - Materiał z konferencji zorg. w dniach 24-26 września 2001 r. w Nowym Sączu przez Katedrę Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University. - Bibliogr. - ISBN 83-88421-04-2
120
Trendy w systemach wynagrodzeń w świetle zmian na rynku pracy / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu ; Beata BUCHELT, Tomasz SAPETA, Iwona KUBICA, Anna RYCHWALSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 147 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
121
Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu, Alicja MIŚ, Beata BUCHELT, Joanna PURGAŁ-POPIELA, Tomasz SAPETA, Iwona KUBICA, Urban PAULI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - [103] s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr.
122
Zarządzanie talentami w świetle współczesnych wyzwań rynku pracy / opracował zespół: Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu, Alicja MIŚ, Beata BUCHELT-NAWARA, Joanna PURGAŁ-POPIELA, Marcin KARWIŃSKI, Urban PAULI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 222 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Dostępna także na CD
123
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji : restrukturyzacja zatrudnienia. Etap 3 / [Aleksy POCZTOWSKI - kierownik] ; Aleksy POCZTOWSKI, Tomasz SAPETA, Joanna PURGAŁ-POPIELA, Beata BUCHELT-NAWARA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 36[26] s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr.
124
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji : rozwój zasobów ludzkich. Etap 2 / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik, Tomasz SAPETA, Joanna PURGAŁ, Beata BUCHELT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, [2001]. - 49 s. : il. ; 30 cm. - Załącznik
1
Buchelt B., Ziębicki B., Jończyk J., Dzieńdziora J., (2021), The Enhancement of the Employer Branding Strategies of Polish Hospitals through the Detection of Features which Determine Employer Attractiveness : a Multidimensional Perspective, "Human Resources for Health", vol. 19, s. 1-14; https://link.springer.com/article/10.1186/s12960-021-00620-0
2
Kowalska-Bobko I., Gałązka-Sobotka M., Frączkiewicz-Wronka A., Badora-Musiał K., Buchelt B., (2020), Krzyżujące się kompetencje (skill mix) w zawodach medycznych i okołomedycznych, "Medycyna Pracy", vol. 71, nr 3, s. 337-352; http://medpr.imp.lodz.pl/pdf-113619-50792?filename=Krzyzujace%20sie.pdf
3
Buchelt B., Frączkiewicz-Wronka A., Dobrowolska M., (2020), The Organizational Aspect of Human Resource Management as a Determinant of the Potential of Polish Hospitals to Manage Medical Professionals in Healthcare 4.0, "Sustainability", vol. 12, iss. 12, s. 1-15; https://www.mdpi.com/2071-1050/12/12/5118/htm
4
Buchelt B., Kowalska-Bobko I., (2020), Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemie ochrony zdrowia w czasach pandemii, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 91 s.
5
Human Resource Management / red. Beata BUCHELT [Dokument elektroniczny], Warszawa : IPiSS, 2020. - nr 5 (136). - 171 s.: il. - Bibliogr. przy art. - 1641-0874
6
Buchelt B., (2020), From the Editor. [W:] BUCHELT B. (red.), Human Resource Management [Dokument elektroniczny], s. 9-11.
7
Buchelt B., Knop-Sapała M., (2020), Strategic Determinants of Team Performance Management : Some Evidence from an Empirical Study, "Human Resource Management" [Dokument elektroniczny], nr 5 (136), s. 65-88; https://zzl.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=208497
8
Pauli U., Buchelt B., Pocztowski A., (2019), Self-employment : a Promising Agenda for IHRM Research, "European Journal of International Management", Vol. 13, No. 1, s. 111-125.
9
Buchelt B., (2018), Talent Management Practices in Hospitals, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6, s. 121-135; https://www.ipiss.com.pl/?zzl=praktyki-zarzadzania-talentami-w-szpitalach&t=en
10
Buchelt B., Jończyk J., (2018), Innowacyjność jako podstawowy wyznacznik zatrudnialności lekarzy w szpitalach, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 511, s. 50-61; http://www.dbc.wroc.pl/Content/45560/Buchelt_Innowacyjnosc_Jako_Podstawowy_Wyznacznik_Zatrudnialnosci_Lekarzy_2018.pdf
11
Michalak J., Szynkiewicz P., Suchecka J., Strużyna J., Jędrzejczyk T., Buchelt B., Marczak M., (2017), Specyfika zarządzania podmiotami leczniczymi, Sopot : Prometriq Akademia Zarządzania, 135 s.
12
Buchelt B., (2017), Koncepcja systemu zarządzania efektywnością pracy personelu medycznego w szpitalach, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 254), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 388 s.
13
Buchelt B., (2017), Wszystko co dobre kiedyś się kończy - zbliża się koniec realizacji projektu badawczego 7. programu ramowego pn. Strategic Transitions of Youth Labour in Europe (STYLE), "Kurier UEK", nr 1 (71), s. 46-47; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71
14
Buchelt B., (2017), Starzejąca się populacja pielęgniarek jako wyzwanie wobec zarządzania zasobami ludzkimi w szpitalach, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4, s. 87-103; https://www.ipiss.com.pl/?zzl=starzejaca-sie-populacja-pielegniarek-jako-wyzwanie-dla-zarzadzania-zasobami-ludzkimi-w-szpitalach
15
Buchelt B., Frączkiewicz-Wronka A., Kaminska R., (2017), Key Determinants of Human Resource Management in Hospitals : Stakeholder Perspective, "Engineering Management in Production and Services", nr 2, s. 105-115; http://jem.pb.edu.pl/data/magazine/article/550/en/buchelt_et_al.pdf#page1&view=Fit
16
Buchelt B., Frączkiewicz-Wronka A., (2017), Identyfikacja czynników decydujących o atrakcyjności szpitala powiatowego jako pracodawcy, "Nauki o Zarządzaniu", nr 3 (32), s. 93-101; http://www.dbc.wroc.pl/publication/53193
17
Buchelt B., Jończyk J., (2017), Powiązania kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi w szpitalach publicznych, "Zarządzanie Publiczne", nr 2 (40), s. 50-64; http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/423
18
Buchelt B., (2016), Zarządzanie talentami w szpitalach - potencjalna moda czy faktyczna potrzeba?. [W:] Czubasiewicz H., Grajewski P., Waśniewski J. (red.), Perspektywy spojrzenia na czynniki sukcesu organizacji XXI wieku, Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, s. 37-45.
19
Sheehan M., Buchelt B., (2016), Human Resource Development in Central and Eastern Europe (CEE). [W:] Garavan , McCarthy , Morley (red.), Global Human Resource Development : Regional and Country Perspectives, New York : Routledge, s. 269-288.
20
Buchelt B., (2016), Rosnące znaczenie talentów w gospodarce. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 13-37.
21
Sheehan M., McNamara A., Ortlieb R., Weiss S., Masso J., Paes K., Tverdostup M., Kindsiko E., Pocztowski A., Buchelt B., Pauli U., González Menéndez M., Cueto B., Hinks R., Meager N., Fohrbeck A., Swift S., (2016), Policy Synthesis and Integrative Report on Youth Self-Employment in Europe, [on-line], Brighton : University of Brighton, 35 s.
22
Buchelt B., (2016), Strategiczne aspekty zarządzania talentami. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 68-102.
23
Buchelt B., Jończyk J., (2016), The Moderating Role of Performance Appraisal in Hospitals' Innovativeness. [W:] Galetić L., Braje , Jaković B. (red.), An Enterprise Odyssey : Saving the Sinking Ship Through Human Capital, Zagreb : University of Zagreb. Faculty of Economics & Business, s. 40-48.
24
Buchelt B., Pauli U., Pocztowski A., (2016), Samozatrudnienie jako forma aktywności zawodowej sprzyjająca ograniczaniu bezrobocia wśród osób młodych w Polsce, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 4, t. 323, s. 37-52; https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/download/732/669
25
McNamara A., Sheehan M., Ortlieb R., Weiss S., Masso J., Paes K., Kindsiko E., Pocztowski A., Buchelt B., Pauli U., González Menéndez M., Cueto B., Hinks R., Meager N., Swift S., Fohrbeck A., (2016), Business Start-Ups & Youth Self-Employment: Case Study Findings Synthesis Report, [on-line], Brighton : University of Brighton, 106 s.
26
Buchelt B., Łukasiewicz G., (2015), Zarządzanie efektywnością pracy. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 132-149.
27
Buchelt B., (2015), Performance Management in Polish Companies Internationalizing Their Market Activities, "The International Journal of Human Resource Management", Vol. 26, no. 15, spec. issue: Expatriation and Performance Management, s. 1965-1982.
28
Buchelt B., (2015), Międzynarodowe rynki pracy. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 29-48.
29
Buchelt B., (2015), Human Resource Management Practices in Healthcare Organizations : a Strategic Determinant of the Life Quality of a Population, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 16, z. 11, cz. 1, s. 111-129; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-11-1.pdf#page=111&view=Fit
30
Jończyk J., Buchelt B., (2015), Employee Appraisal as the Tool of the Pro-innovative Organizational Culture Formation in Hospitals, "Journal of Intercultural Management", Vol. 7, no. 2, s. 135-150; https://content.sciendo.com/view/journals/joim/7/2/article-p135.xml
31
Buchelt B., (2015), Contextual Conditions as Factors Depreciating the Meaning of the Employability Concept among Physicians, "Human Resource Management", nr 6, s. 83-95.
32
Pocztowski A., Buchelt B., Pauli U., (2015), Business Start-Ups & Youth Self-Employment in Poland: a Policy Literature Review, [on-line], Brighton : University of Brighton, 28 s.
33
Masso J., Tverdostup M., Sheehan M., McNamara A., Ortlieb R., Weiss S., Pocztowski A., Buchelt B., Pauli U., González M., Cueto B., Hinks R., Meager N., Fohrbeck A., (2015), Mapping Patterns of Self-Employment: Secondary Analysis Synthesis Report, [on-line], Brighton : University of Brighton, 103 s.
34
Buchelt B., (2014), Performance Management in Polish Companies Operating on International Markets. [W:] Pocztowski A., Buchelt B. (red.), Uncertainty in a Flattening World : Challenges for IHRM : 13th International Human Resource Management Conference : 24-27th June, 2014, Cracow : book of abstracts, Cracow : Symposium Cracoviense, s. 143-144.
35
Buchelt B., Łukasiewicz G., (2014), Zarządzanie efektywnością pracy. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, s. 1[144]-18[161].
36
Buchelt B., (2014), Międzynarodowe rynki pracy. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, s. 1[28]-20[48].
37
Buchelt B., (2014), Budowanie wizerunku pracodawcy w sektorze ochrony zdrowia, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", t. 31, nr 1, s. 27-42; https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1665
38
Buchelt B., (2014), Zarządzanie efektywnością pracy w polskich firmach działających na rynkach międzynarodowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 349, s. 61-73.
39
Buchelt B., Kubica I., Łukasiewicz G., Purgał-Popiela J., (2014), Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 106, [2] s.
40
Buchelt-Nawara B., (2014), ZZL w jednostkach sektora usług medycznych. [W:] Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 645-664.
41
Pocztowski A., Buchelt B. (red.), (2014), Uncertainty in a Flattening World: Challenges for IHRM: 13th International Human Resource Management Conference: 24-27th June, 2014, Cracow: book of abstracts, Cracow : Symposium Cracoviense, 232 s.
42
Buchelt B., (2013), Ocenianie efektywności pracy. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową, s. 62-74.
43
Buchelt B., (2012), Sukces czy porażka procesu repatriacji? Praktyki międzynarodowych organizacji działających w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 248, s. 355-364.
44
Buchelt B., (2012), Frequent flyers jako forma misji zagranicznych pracowników : aneks. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 243-248.
45
Buchelt B., (2012), Powrót ekspatriantów z misji zagranicznej. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 168-187.
46
Buchelt B., (2012), Ocena pracy ekspatriantów. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, Kraków : Wolters Kluwer Polska, s. 124-144.
47
Buchelt B., (2012), The State-of-Art of Employees' Appraisal in Companies Operating in Poland : Are There any Syndromes of the Performance Management?. [W:] Nesterak J., Ziębicki B. (red.), Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations, Cracow : Cracow University of Economics Fundation, s. 299-318.
48
Miś A., Buchelt B., Pauli U., (2012), Okresowe ocenianie pracowników. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 77-96.
49
Buchelt B., (2012), Wpływ zmian legislacyjnych na sprawowanie funkcji personalnej w jednostkach świadczących usługi medyczne, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 266, s. 229-245.
50
Buchelt-Nawara B., (2012), ZZL w jednostkach sektora usług medycznych. [W:] Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 645-664.
51
Buchelt B., (2012), Ekspatriacja w międzynarodowej firmie konsultingowej : aneks. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 234-242.
52
Buchelt B., (2012), Strategie i metody zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach międzynarodowych : zarządzanie efektywnością w kontekście SMZZL. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi, s. 73-94.
53
Miś A., Buchelt B., Pauli U., Kubica I., (2012), Zarządzanie rozwojem pracowników. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 97-125.
54
Buchelt B., (2012), Wpływ wybranych elementów konstrukcji systemu opieki zdrowotnej na rozwój funkcji personalnej w jednostkach świadczących usługi medyczne. [W:] Gołuchowski J., Frączkiewicz-Wronka A. (red.), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '11, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 153-171.
55
Miś A., Buchelt B., Purgał-Popiela J., Karwiński M., (2012), Miejsce i zadania działu personalnego w organizacji. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 9-31.
56
Buchelt B., Zadros K., Kunecka D., Głowacka M., Pagórski P., (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi w szpitalach. [W:] Stępniewski J., Karniej P., Kęsy M. (red.), Innowacje organizacyjne w szpitalach, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 348-401.
57
Buchelt B., (2011), Strategiczna istotność ZZL a faktyczny poziom rozwoju funkcji personalnej w publicznych i niepublicznych ZOZ-ach, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 2, s. s. 73-85.
58
Buchelt B., (2011), Metody i narzędzia eliminacji dysfunkcji systemu zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach sektora usług medycznych. [W:] Janowska Z. (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, T. 4, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 164-186.
59
Buchelt B., (2011), Tendencje wynagrodzeń na rynku pracy. [W:] Pocztowski A. (red.), Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 11-41.
60
Buchelt B., (2011), Trends in the Labour Market. [W:] Pocztowski A. (red.), Human Resource Management in Transition : the Polish Case (Monografie), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, s. 191-210.
61
Buchelt B., (2011), Performance Management as Modern Approach to Employees' Appraisal in Healthcare Entities, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", t. 22, nr 4, s. 75-91; https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1533
62
Buchelt B., Sapeta T., Kubica I., (2011), Pobyt za granicą. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego, s. 57-112.
63
Buchelt B., (2011), Employee Appraisal. [W:] Pocztowski A. (red.), Human Resource Management in Transition : the Polish Case (Monografie), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, s. 85-102.
64
Buchelt B., (2011), Repatriacja. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego, s. 113-138.
65
Buchelt B., (2011), Human Resource Management in Mergers & Acquisitions. [W:] Pocztowski A. (red.), Human Resource Management in Transition : the Polish Case (Monografie), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, s. 169-189.
66
Buchelt B., (2011), Performance Management as the Present Approach to Emloyee's Appraisal. [W:] Nesterak J., Ziębicki B. (red.), Performance Management : Concepts and Methods, Cracow : Cracow University of Economics Fundation, s. 147-168.
67
Buchelt B., (2011), Determinanty efektywności pracy ekspatriantów. [W:] Urbaniak B. (red.), Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 287-297.
68
Buchelt B., (2010), Koncepcja implementacji zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] Buła P. (red.), Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 27-40.
69
Buchelt-Nawara B., (2010), Przyczyny dysfunkcji w realizacji funkcji personalnej w zakładach opieki zdrowotnejej. [W:] Janowska Z. (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, T. 3, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 150-169.
70
Pocztowski A., Buchelt B., Miś A., Purgał-Popiela J., (2010), Teoretyczne podstawy zarządzania ekspatriantami. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, s. 6-50.
71
Buchelt B., (2010), Kadra menedżerska a realizacja funkcji personalnej w jednostkach sektora usług medycznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 115, s. 110-119.
72
Buchelt B., (2010), Perspective of Personnel Function Development in Polish Hospitals. [W:] Stępniewski J., Bugdol M. (red.), Costs, organization and management of hospitals, Kraków : Jagiellonian University Press, s. 151-159.
73
Buchelt B., Rychwalska A., Kubica I., (2010), Analiza procesu ekspatriacji w świetle badań empirycznych. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, s. 58-79.
74
Buchelt B., (2010), Determinanty zarządzania zasobami ludzkimi w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 828, s. 51-67; https://bazekon.uek.krakow.pl/168073012
75
Pocztowski A., Buchelt B., (2009), Talent Management in Companies Functioning in the Polish Market. [W:] Scroggins W., Gomez C., Benson , Oliver , Turner M. (red.), Celebrate the Tapestry : Diversity in the Modern Global Organization : Proceedings of the 10th International Human Resource Conference, Santa Fe, NM, USA, June 21-24 [Dokument elektroniczny], NMSU Business College
76
Buchelt B., (2009), Praktyki zarządzania personelem w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. [W:] Lewandowski R., Walkowiak R., Kautsch M. (red.), Współczesne wyzwania menedżerskie w ochronie zdrowia, Olsztyn : Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego, s. 113-121.
77
Buchelt B., (2009), Analiza strategiczna w zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 810, s. 71-83; https://bazekon.uek.krakow.pl/168055399
78
Pocztowski A., Buchelt B., Miś A., (2009), Płynność i retencja zatrudnienia w kontekście zmian na rynku pracy. [W:] Pocztowski A. (red.), Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 9-33.
79
Sapeta T., Buchelt B., Miś A., Kubica I., (2009), Sterowanie procesami płynności i retencji zatrudnienia. [W:] Pocztowski A. (red.), Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 81-123.
80
Buchelt B., (2009), Zmiany i rozwój organizacji : usprawnienia, wyzwania i sprzeczności, "Kurier UEK", nr 7 (31), s. 39; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3
81
Buchelt B., (2008), Znaczenie kierowników liniowych w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie wybranych procesów realizowanych przez współczesne organizacje, "Problemy Zarządzania", 4 (22), s. 57-73.
82
Buchelt B., (2008), Dbaj o pracownika swego : kapitał ludzki w szpitalach, "Menedżer Zdrowia", nr 10, s. 62-65; https://www.termedia.pl/Journal/-12/pdf-11543-1?filename=Dbaj%20o%20pracownika%20swego.pdf
83
Buchelt-Nawara B., (2008), Dysfunkcje systemu ocen pracowniczych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej. [W:] Janowska Z. (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, T. 2, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 229-244.
84
Buchelt B., Jupowicz E., (2008), Zmieniający się paradygmat rynku pracy a praktyka organizacji w zakresie wspierania równowagi praca-życie zatrudnionych. [W:] Sadowska-Snarska C. (red.), Równowaga praca - życie - rodzina, Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 150-160.
85
Buchelt B., (2008), Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach sektora usług medycznych. [W:] Witkowski , Listwan T. (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Warszawa : Difin, s. 364-373.
86
Buchelt B., (2008), Metodyczne aspekty projektowania strategii personalnej w jednostkach sektora usług medycznych, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 2, s. 43-58.
87
Pocztowski A., Buchelt B., (2008), Trends and Issues in Human Resource Management in Polish Companies, "Human Resource Management", nr 1, s. 51-66.
88
Buchelt B., (2008), Strategiczne aspekty zarządzania talentami. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 63-96.
89
Kamińska-Labbé R., Buchelt B., (2008), Corporate Social Performance in a Post-Transition Contex : the Case of Polish Firms. [W:] Suder (red.), International Business under Adversity : a Role in Corporate Responsibility, Conflict Prevention and Peace, Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar, s. 104-118.
90
Buchelt B., Jupowicz E., (2008), Równowaga pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym w zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 773, s. 83-95; https://bazekon.uek.krakow.pl/161399721
91
Buchelt B., (2008), Rosnące znaczenie talentów w gospodarce. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 11-35.
92
Miś A., Sapeta T., Buchelt B., Pauli U., (2008), Badanie efektywności studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu "Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw": raport końcowy, Kraków : Stowarzyszenie "Edukacja dla Przyszłości", 224 s.
93
Buchelt B., Sanak U., (2008), Realizacja funkcji personalnej w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej województwa małopolskiego, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 2, s. 88-94.
94
Buchelt B., (2008), Strategia zarządzania personelem w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 773, s. 69-82; https://bazekon.uek.krakow.pl/161399654
95
Buchelt B., (2007), Realizacja funkcji personalnej w zakładach opieki zdrowotnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 748, s. 49-63; https://bazekon.uek.krakow.pl/150610375
96
Buchelt-Nawara B., (2007), Jakość realizacji procesu zarządzania kapitałem ludzkim jako determinanta konkurencyjności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. [W:] Pocztowski A. (red.), W kierunku jakości kapitału ludzkiego, Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, s. 148-163.
97
Buchelt-Nawara B., (2006), Strategiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej - szpitalach - w kontekście emigracji personelu medycznego wyższego i średniego szczebla po wejściu Polski do Unii Europejskiej, [on-line], Kraków : Departament Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 101 s.
98
Buchelt-Nawara B., (2006), ZZL w jednostkach sektora usług medycznych : aneks. [W:] Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 645-664.
99
Buchelt-Nawara B., (2006), Podmioty zarządzające zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 719, s. 97-110; https://bazekon.uek.krakow.pl/122879827
100
Buchelt-Nawara B., (2006), Strategia zarządzania kluczowymi pracownikami w procesach międzynarodowych fuzji i przejęć, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1130, s. 174-183.
101
Buchelt-Nawara B., (2006), Strategia zarządzania personelem w jednostkach sektora usług medycznych, Prom. Pocztowski A., Kraków : , 389 k.
102
Buchelt-Nawara B., (2005), System ocen pracowniczych w ośrodku medycznym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 679, s. 63-78; https://bazekon.uek.krakow.pl/99687257
103
Buchelt-Nawara B., Purgał-Popiela J., (2005), Wewnętrzny kontekst zarządzania zasobami ludzkimi w procesach międzynarodowych fuzji i przejęć. [W:] Pocztowski A. (red.), Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 599-611.
104
Buchelt-Nawara B., (2005), Bariery wdrożeń zarządzania zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej. [W:] Janowska Z., Cewińska J., Wojtaszczyk K. (red.), Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 346-360.
105
Buchelt-Nawara B., (2005), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesie fuzji : Rafineria Jasło SA. [W:] Pocztowski A. (red.), Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : czwarty zestaw studiów przypadków, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 103-116.
106
Buchelt-Nawara B., (2004), Planowanie kapitału ludzkiego w ośrodku medycznym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 646, s. 37-54; https://bazekon.uek.krakow.pl/64026553
107
Buchelt-Nawara B., (2004), [Recenzja], "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4, s. 104-110.
108
Buchelt-Nawara B., Sapeta T., (2004), Wpływ fuzji i przejęć na funkcję personalną. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 107-126.
109
Buchelt-Nawara B., (2004), Organizacyjne aspekty fuzji i przejęć. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 91-106.
110
Pocztowski A., Buchelt-Nawara B., Sapeta T., (2004), Fuzje i przejęcia w gospodarce. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 9-52.
111
Buchelt-Nawara B., (2004), Strategiczne aspekty zarządzania personelem podczas fuzji i przejęć. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 53-72.
112
Buchelt-Nawara B., (2003), Kapitał ludzki jako źródło konkurencyjności ośrodka medycznego. [W:] Piechowicz B. (red.), Zarządzanie organizacjami publicznymi : wybrane zagadnienia, Białystok : Fundacja Współczesne Zarządzanie, s. 83-90.
113
Buchelt-Nawara B., (2003), Szkolenie jako narzędzie rozwoju kapitału ludzkiego w ośrodkach medycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 629, s. 77-92; https://bazekon.uek.krakow.pl/50633541
114
Buchelt-Nawara B., (2003), Współpraca ze związkami zawodowymi : Rafineria Jasło SA. [W:] Pocztowski A. (red.), Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : drugi zestaw studiów przypadków, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 225-239.
115
Buchelt-Nawara B., Purgał-Popiela J., (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi w innych krajach europejskich. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 79-107.
116
Buchelt-Nawara B., (2002), Zarządzanie personelem jako czynnik determinujacy jakość usług medycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 607, s. 45-55; https://bazekon.uek.krakow.pl/64055275
117
Buchelt B., Trzaska-Wieczorek J., (2002), Możliwości wykorzystania benchmarkingu w analizie pozycji konkurencyjnej ośrodka medycznego. [W:] Szromnik A. (red.), Współczesne obszary marketingu : materiały z II warsztatów doktorskich zorganizowanych przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz Akademię Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach, (Ustroń, 24-26 XI 2000 r.), Kraków : Wydaw. AE, s. 29-40.
118
Buchelt B., (2002), [Recenzja], "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1, s. 82-85.
119
Buchelt B., (2001), Kapitał intelektualny ośrodka medycznego. [W:] Pocztowski A. (red.), Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 277-290.
120
Pocztowski A., Buchelt B., Sapeta T., Kubica I., Rychwalska A., (2009), Trendy w systemach wynagrodzeń w świetle zmian na rynku pracy, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 147 s.
121
Pocztowski A., Miś A., Buchelt B., Purgał-Popiela J., Sapeta T., Kubica I., Pauli U., (2008), Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, [103] s.
122
Pocztowski A., Miś A., Buchelt-Nawara B., Purgał-Popiela J., Karwiński M., Pauli U., (2007), Zarządzanie talentami w świetle współczesnych wyzwań rynku pracy, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 222 s.
123
Pocztowski A., Sapeta T., Purgał-Popiela J., Buchelt-Nawara B., (2002), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji: restrukturyzacja zatrudnienia. Etap 3, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 36[26] s.
124
Pocztowski A., Sapeta T., Purgał J., Buchelt B., (2001), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji: rozwój zasobów ludzkich. Etap 2, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 49 s.
1
@article{UEK:2168356864,
author = "Beata Buchelt and Bernard Ziębicki and Joanna Jończyk and Joanna Dzieńdziora",
title = "The Enhancement of the Employer Branding Strategies of Polish Hospitals through the Detection of Features which Determine Employer Attractiveness : a Multidimensional Perspective",
journal = "Human Resources for Health",
number = "vol. 19",
pages = "1-14",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1186/s12960-021-00620-0},
url = {https://link.springer.com/article/10.1186/s12960-021-00620-0},
}
2
@article{UEK:2168352628,
author = "Iwona Kowalska-Bobko and Małgorzata Gałązka-Sobotka and Aldona Frączkiewicz-Wronka and Katarzyna Badora-Musiał and Beata Buchelt",
title = "Krzyżujące się kompetencje (skill mix) w zawodach medycznych i okołomedycznych",
journal = "Medycyna Pracy",
number = "vol. 71, 3",
pages = "337-352",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.13075/mp.5893.00817},
url = {http://medpr.imp.lodz.pl/pdf-113619-50792?filename=Krzyzujace%20sie.pdf},
}
3
@article{UEK:2168348070,
author = "Beata Buchelt and Aldona Frączkiewicz-Wronka and Małgorzata Dobrowolska",
title = "The Organizational Aspect of Human Resource Management as a Determinant of the Potential of Polish Hospitals to Manage Medical Professionals in Healthcare 4.0",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 12, iss. 12",
pages = "1-15",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su12125118},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/12/12/5118/htm},
}
4
@misc{UEK:2168355474,
author = "Beata Buchelt and Iwona Kowalska-Bobko",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemie ochrony zdrowia w czasach pandemii",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2020",
url = {https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2020/10/09-Ochrona-zdrowia_16.09.2020-last.pdf},
}
5
@misc{UEK:2168352584,
title = "Human Resource Management",
editor = Buchelt Beata,
adress = "Warszawa",
publisher = "IPiSS",
year = "2020",
url = {https://zzl.publisherspanel.com/resources/html/articlesList?issueId=13411},
}
6
@misc{UEK:2168352578,
author = "Beata Buchelt",
title = "From the Editor",
booktitle = "Human Resource Management",
number = "5 (136)",
pages = "9-11",
year = "2020",
}
7
@article{UEK:2168352580,
author = "Beata Buchelt and Martyna Knop-Sapała",
title = "Strategic Determinants of Team Performance Management : Some Evidence from an Empirical Study",
journal = "Human Resource Management",
number = "5 (136)",
pages = "65-88",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.4446},
url = {https://zzl.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=208497},
}
8
@article{UEK:2168329443,
author = "Urban Pauli and Beata Buchelt and Aleksy Pocztowski",
title = "Self-employment : a Promising Agenda for IHRM Research",
journal = "European Journal of International Management",
number = "Vol. 13, No. 1",
pages = "111-125",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1504/EJIM.2019.096505},
url = {},
}
9
@article{UEK:2168330167,
author = "Beata Buchelt",
title = "Talent Management Practices in Hospitals",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "121-135",
year = "2018",
url = {https://www.ipiss.com.pl/?zzl=praktyki-zarzadzania-talentami-w-szpitalach&t=en},
}
10
@article{UEK:2168327541,
author = "Beata Buchelt and Joanna A. Jończyk",
title = "Innowacyjność jako podstawowy wyznacznik zatrudnialności lekarzy w szpitalach",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "511",
pages = "50-61",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.511.04},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/45560/Buchelt_Innowacyjnosc_Jako_Podstawowy_Wyznacznik_Zatrudnialnosci_Lekarzy_2018.pdf},
}
11
@book{UEK:2168351788,
author = "Jacek Michalak and Piotr Szynkiewicz and Jadwiga Suchecka and Janusz Strużyna and Tadeusz Jędrzejczyk and Beata Buchelt and Michał Marczak",
title = "Specyfika zarządzania podmiotami leczniczymi",
adress = "Sopot",
publisher = "Prometriq Akademia Zarządzania",
year = "2017",
isbn = "978-83-937087-5-8",
}
12
@book{UEK:2168324141,
author = "Beata Buchelt",
title = "Koncepcja systemu zarządzania efektywnością pracy personelu medycznego w szpitalach",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-752-3",
}
13
@misc{UEK:2168322507,
author = "Beata Buchelt",
title = "Wszystko co dobre kiedyś się kończy - zbliża się koniec realizacji projektu badawczego 7. programu ramowego pn. Strategic Transitions of Youth Labour in Europe (STYLE)",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (71)",
pages = "46-47",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71},
}
14
@article{UEK:2168319039,
author = "Beata Irma Buchelt",
title = "Starzejąca się populacja pielęgniarek jako wyzwanie wobec zarządzania zasobami ludzkimi w szpitalach",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "3-4",
pages = "87-103",
year = "2017",
url = {https://www.ipiss.com.pl/?zzl=starzejaca-sie-populacja-pielegniarek-jako-wyzwanie-dla-zarzadzania-zasobami-ludzkimi-w-szpitalach},
}
15
@article{UEK:2168314917,
author = "Beata Irma Buchelt and Aldona Frączkiewicz-Wronka and Renata Kaminska",
title = "Key Determinants of Human Resource Management in Hospitals : Stakeholder Perspective",
journal = "Engineering Management in Production and Services",
number = "2",
pages = "105-115",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1515/emj-2017-0020},
url = {http://jem.pb.edu.pl/data/magazine/article/550/en/buchelt_et_al.pdf#page1&view=Fit},
}
16
@article{UEK:2168325947,
author = "Beata Buchelt and Aldona Frączkiewicz-Wronka",
title = "Identyfikacja czynników decydujących o atrakcyjności szpitala powiatowego jako pracodawcy",
journal = "Nauki o Zarządzaniu",
number = "3 (32)",
pages = "93-101",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/noz.2017.3.12},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/53193},
}
17
@article{UEK:2168316387,
author = "Beata Irma Buchelt and Joanna Anna Jończyk",
title = "Powiązania kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi w szpitalach publicznych",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "2 (40)",
pages = "50-64",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZP.2017.40.2.04},
url = {http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/423},
}
18
@inbook{UEK:2168308923,
author = "Beata Buchelt",
title = "Zarządzanie talentami w szpitalach - potencjalna moda czy faktyczna potrzeba?",
booktitle = "Perspektywy spojrzenia na czynniki sukcesu organizacji XXI wieku",
pages = "37-45",
adress = "Sopot",
publisher = "Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2016",
url = {http://arch.wzr.pl/nauka/40/files/monogr_wz_popr2.pdf},
isbn = "978-83-64669-09-5",
}
19
@inbook{UEK:2168305747,
author = "Maura Sheehan and Beata Buchelt",
title = "Human Resource Development in Central and Eastern Europe (CEE)",
booktitle = "Global Human Resource Development : Regional and Country Perspectives",
pages = "269-288",
adress = "New York",
publisher = "Routledge",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-0-415-73722-7 ; 978-1-315-81817-7",
}
20
@inbook{UEK:2168304061,
author = "Beata Irma Buchelt",
title = "Rosnące znaczenie talentów w gospodarce",
booktitle = "Zarządzanie talentami w organizacji",
pages = "13-37",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
edition = "Wyd. 2 uaktualnione",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9978-4",
}
21
@book{UEK:2168321979,
author = "Maura Sheehan and Andrea McNamara and Renate Ortlieb and Silvana Weiss and Jaan Masso and Kadri Paes and Maryna Tverdostup and Eneli Kindsiko and Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt and Urban Pauli and María C. González Menéndez and Begoña Cueto and Robin Hinks and Nigel Meager and Anna Fohrbeck and Sam Swift",
title = "Policy Synthesis and Integrative Report on Youth Self-Employment in Europe",
adress = "Brighton",
publisher = "University of Brighton",
year = "2016",
url = {http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/2016/10/D_7_4_Policy_Brief_and_Integrative_Report_FINALV2.pdf},
issn = "",
}
22
@inbook{UEK:2168304251,
author = "Beata Irma Buchelt",
title = "Strategiczne aspekty zarządzania talentami",
booktitle = "Zarządzanie talentami w organizacji",
pages = "68-102",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
edition = "Wyd. 2 uaktualnione",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9978-4",
}
23
@inbook{UEK:2168307065,
author = "Beata Irma Buchelt and Joanna Anna Jończyk",
title = "The Moderating Role of Performance Appraisal in Hospitals' Innovativeness",
booktitle = "An Enterprise Odyssey : Saving the Sinking Ship Through Human Capital",
pages = "40-48",
adress = "Zagreb",
publisher = "University of Zagreb. Faculty of Economics & Business",
year = "2016",
isbn = "978-953-346-027-7",
}
24
@article{UEK:2168311265,
author = "Beata Buchelt and Urban Pauli and Aleksy Pocztowski",
title = "Samozatrudnienie jako forma aktywności zawodowej sprzyjająca ograniczaniu bezrobocia wśród osób młodych w Polsce",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "vol. 4, t. 323",
pages = "37-52",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.323.03},
url = {https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/download/732/669},
}
25
@book{UEK:2168321985,
author = "Andrea McNamara and Maura Sheehan and Renate Ortlieb and Silvana Weiss and Jaan Masso and Kadri Paes and Eneli Kindsiko and Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt and Urban Pauli and María C. González Menéndez and Begoña Cueto and Robin Hinks and Nigel Meager and Sam Swift and Anna Fohrbeck",
title = "Business Start-Ups & Youth Self-Employment : Case Study Findings Synthesis Report",
adress = "Brighton",
publisher = "University of Brighton",
year = "2016",
url = {http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/ftp/D_7_3_Case_Study_Findings_FINALV2.pdf},
issn = "",
}
26
@inbook{UEK:2168297917,
author = "Beata Buchelt and Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Zarządzanie efektywnością pracy",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
pages = "132-149",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9203-7",
}
27
@article{UEK:2168294957,
author = "Beata Buchelt",
title = "Performance Management in Polish Companies Internationalizing Their Market Activities",
journal = "The International Journal of Human Resource Management",
number = "Vol. 26, no. 15, spec. issue: Expatriation and Performance Management",
pages = "1965-1982",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/09585192.2015.1041758},
url = {},
}
28
@inbook{UEK:2168297905,
author = "Beata Buchelt",
title = "Międzynarodowe rynki pracy",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
pages = "29-48",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9203-7",
}
29
@article{UEK:2168303425,
author = "Beata Buchelt",
title = "Human Resource Management Practices in Healthcare Organizations : a Strategic Determinant of the Life Quality of a Population",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 16, z. 11, cz. 1",
pages = "111-129",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-11-1.pdf#page=111&view=Fit},
}
30
@article{UEK:2168300133,
author = "Joanna Jończyk and Beata Buchelt",
title = "Employee Appraisal as the Tool of the Pro-innovative Organizational Culture Formation in Hospitals",
journal = "Journal of Intercultural Management",
number = "Vol. 7, no. 2",
pages = "135-150",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.1515/joim-2015-0015},
url = {https://content.sciendo.com/view/journals/joim/7/2/article-p135.xml},
}
31
@article{UEK:2168299853,
author = "Beata Buchelt",
title = "Contextual Conditions as Factors Depreciating the Meaning of the Employability Concept among Physicians",
journal = "Human Resource Management",
number = "6",
pages = "83-95",
year = "2015",
}
32
@book{UEK:2168321973,
author = "Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt and Urban Pauli",
title = "Business Start-Ups & Youth Self-Employment in Poland : a Policy Literature Review",
adress = "Brighton",
publisher = "University of Brighton",
year = "2015",
url = {http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/STYLE-Working-Paper-WP7.1-Poland-.pdf},
issn = "",
}
33
@book{UEK:2168321977,
author = "Jaan Masso and Maryna Tverdostup and Maura Sheehan and Andrea McNamara and Renate Ortlieb and Silvana Weiss and Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt and Urban Pauli and María C. González and Begoña Cueto and Robin Hinks and Nigel Meager and Anna Fohrbeck",
title = "Mapping Patterns of Self-Employment : Secondary Analysis Synthesis Report",
adress = "Brighton",
publisher = "University of Brighton",
year = "2015",
url = {http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/STYLE-Working-Paper-D7.2-Mapping-Patterns-for-SelfEmployment.pdf},
issn = "",
}
34
@misc{UEK:2168313181,
author = "Beata Buchelt",
title = "Performance Management in Polish Companies Operating on International Markets",
booktitle = "Uncertainty in a Flattening World : Challenges for IHRM : 13th International Human Resource Management Conference : 24-27th June, 2014, Cracow : book of abstracts",
pages = "143-144",
adress = "Cracow",
publisher = "Symposium Cracoviense",
year = "2014",
isbn = "978-83-914703-4-3",
}
35
@unpublished{UEK:2168303273,
author = "Beata Buchelt and Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Zarządzanie efektywnością pracy",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
pages = "1[144]-18[161]",
year = "2014",
}
36
@unpublished{UEK:2168303261,
author = "Beata Buchelt",
title = "Międzynarodowe rynki pracy",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
pages = "1[28]-20[48]",
year = "2014",
}
37
@article{UEK:2168286339,
author = "Beata Buchelt",
title = "Budowanie wizerunku pracodawcy w sektorze ochrony zdrowia",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "t. 31, 1",
pages = "27-42",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4621},
url = {https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1665},
}
38
@article{UEK:2168291765,
author = "Beata Buchelt",
title = "Zarządzanie efektywnością pracy w polskich firmach działających na rynkach międzynarodowych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "349",
pages = "61-73",
adress = "",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.349.05},
url = {},
}
39
@book{UEK:2168281413,
author = "Beata Buchelt and Iwona Kubica and Grzegorz Łukasiewicz and Joanna Purgał-Popiela",
title = "Gospodarowanie kapitałem ludzkim",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-661-8",
}
40
@inbook{UEK:2168337241,
author = "Beata Buchelt-Nawara",
title = "ZZL w jednostkach sektora usług medycznych",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji",
pages = "645-664",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2014",
edition = "Wyd. 1, 6 dodr.",
isbn = "978-83-01-14813-3",
}
41
@book{UEK:2168290933,
title = "Uncertainty in a Flattening World : Challenges for IHRM : 13th International Human Resource Management Conference : 24-27th June, 2014, Cracow : book of abstracts",
editor = Pocztowski Aleksy,
editor = Buchelt Beata,
adress = "Cracow",
publisher = "Symposium Cracoviense",
year = "2014",
isbn = "978-83-914703-4-3",
}
42
@unpublished{UEK:2168288531,
author = "Beata Buchelt",
title = "Ocenianie efektywności pracy",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową",
pages = "62-74",
year = "2013",
}
43
@article{UEK:2168238278,
author = "Beata Buchelt",
title = "Sukces czy porażka procesu repatriacji? Praktyki międzynarodowych organizacji działających w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "248",
pages = "355-364",
adress = "",
year = "2012",
}
44
@inbook{UEK:2168238206,
author = "Beata Buchelt",
title = "Frequent flyers jako forma misji zagranicznych pracowników : aneks",
booktitle = "Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów",
pages = "243-248",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-3948-3",
}
45
@inbook{UEK:2168237354,
author = "Beata Buchelt",
title = "Powrót ekspatriantów z misji zagranicznej",
booktitle = "Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów",
pages = "168-187",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-3948-3",
}
46
@inbook{UEK:2168237350,
author = "Beata Buchelt",
title = "Ocena pracy ekspatriantów",
booktitle = "Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów",
pages = "124-144",
adress = "Kraków",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-3948-3",
}
47
@inbook{UEK:2168243206,
author = "Beata Buchelt",
title = "The State-of-Art of Employees' Appraisal in Companies Operating in Poland : Are There any Syndromes of the Performance Management?",
booktitle = "Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations",
pages = "299-318",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Fundation",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-96-9",
}
48
@inbook{UEK:2168235454,
author = "Alicja Miś and Beata Buchelt and Urban Pauli",
title = "Okresowe ocenianie pracowników",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "77-96",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
49
@article{UEK:2168269432,
author = "Beata Buchelt",
title = "Wpływ zmian legislacyjnych na sprawowanie funkcji personalnej w jednostkach świadczących usługi medyczne",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "266",
pages = "229-245",
adress = "",
year = "2012",
}
50
@inbook{UEK:2168228788,
author = "Beata Buchelt-Nawara",
title = "ZZL w jednostkach sektora usług medycznych",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji",
pages = "645-664",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1, 5 dodr.",
isbn = "978-83-01-14813-3",
}
51
@inbook{UEK:2168238204,
author = "Beata Buchelt",
title = "Ekspatriacja w międzynarodowej firmie konsultingowej : aneks",
booktitle = "Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów",
pages = "234-242",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-3948-3",
}
52
@unpublished{UEK:2168273460,
author = "Beata Buchelt",
title = "Strategie i metody zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach międzynarodowych : zarządzanie efektywnością w kontekście SMZZL",
booktitle = "Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi",
pages = "73-94",
year = "2012",
}
53
@inbook{UEK:2168235456,
author = "Alicja Miś and Beata Buchelt and Urban Pauli and Iwona Kubica",
title = "Zarządzanie rozwojem pracowników",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "97-125",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
54
@inbook{UEK:2168299765,
author = "Beata Buchelt",
title = "Wpływ wybranych elementów konstrukcji systemu opieki zdrowotnej na rozwój funkcji personalnej w jednostkach świadczących usługi medyczne",
booktitle = "Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '11",
pages = "153-171",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-745-4",
}
55
@inbook{UEK:2168235432,
author = "Alicja Miś and Beata Buchelt and Joanna Purgał-Popiela and Marcin Karwiński",
title = "Miejsce i zadania działu personalnego w organizacji",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "9-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
56
@inbook{UEK:2168302949,
author = "Beata Buchelt and Katarzyna Zadros and Danuta Kunecka and Maria Danuta Głowacka and Piotr Pagórski",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w szpitalach",
booktitle = "Innowacje organizacyjne w szpitalach",
pages = "348-401",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2011",
isbn = "978-83-264-0615-7",
}
57
@article{UEK:52819,
author = "Beata Buchelt",
title = "Strategiczna istotność ZZL a faktyczny poziom rozwoju funkcji personalnej w publicznych i niepublicznych ZOZ-ach",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "2",
pages = "s. 73-85",
year = "2011",
}
58
@inbook{UEK:2166589207,
author = "Beata Buchelt",
title = "Metody i narzędzia eliminacji dysfunkcji systemu zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach sektora usług medycznych",
booktitle = "Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. T. 4",
pages = "164-186",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2011",
isbn = "978-83-7525-545-4",
}
59
@inbook{UEK:2166636745,
author = "Beata Buchelt",
title = "Tendencje wynagrodzeń na rynku pracy",
booktitle = "Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego",
pages = "11-41",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-255-2747-1",
}
60
@inbook{UEK:2165923288,
author = "Beata Buchelt",
title = "Trends in the Labour Market",
booktitle = "Human Resource Management in Transition : the Polish Case",
pages = "191-210",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer Business",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1178-6",
}
61
@article{UEK:2168246612,
author = "Beata Buchelt",
title = "Performance Management as Modern Approach to Employees' Appraisal in Healthcare Entities",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "t. 22, 4",
pages = "75-91",
year = "2011",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.5540},
url = {https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1533},
}
62
@unpublished{UEK:2168265084,
author = "Beata Buchelt and Tomasz Sapeta and Iwona Kubica",
title = "Pobyt za granicą",
booktitle = "Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego",
pages = "57-112",
year = "2011",
}
63
@inbook{UEK:2165923219,
author = "Beata Buchelt",
title = "Employee Appraisal",
booktitle = "Human Resource Management in Transition : the Polish Case",
pages = "85-102",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer Business",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1178-6",
}
64
@unpublished{UEK:2168265100,
author = "Beata Buchelt",
title = "Repatriacja",
booktitle = "Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego",
pages = "113-138",
year = "2011",
}
65
@inbook{UEK:2165923276,
author = "Beata Buchelt",
title = "Human Resource Management in Mergers & Acquisitions",
booktitle = "Human Resource Management in Transition : the Polish Case",
pages = "169-189",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer Business",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1178-6",
}
66
@inbook{UEK:2168222480,
author = "Beata Buchelt",
title = "Performance Management as the Present Approach to Emloyee's Appraisal",
booktitle = "Performance Management : Concepts and Methods",
pages = "147-168",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Fundation",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-11-2",
}
67
@inbook{UEK:2167671547,
author = "Beata Buchelt",
title = "Determinanty efektywności pracy ekspatriantów",
booktitle = "Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi",
pages = "287-297",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2011",
isbn = "978-83-7525-546-1",
}
68
@inbook{UEK:2165373968,
author = "Beata Buchelt",
title = "Koncepcja implementacji zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw",
booktitle = "Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia",
pages = "27-40",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-927903-6-5",
}
69
@inbook{UEK:2165923496,
author = "Beata Buchelt-Nawara",
title = "Przyczyny dysfunkcji w realizacji funkcji personalnej w zakładach opieki zdrowotnejej",
booktitle = "Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. T. 3",
pages = "150-169",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2010",
isbn = "978-83-7525-469-3",
}
70
@unpublished{UEK:2168304899,
author = "Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt and Alicja Miś and Joanna Purgał-Popiela",
title = "Teoretyczne podstawy zarządzania ekspatriantami",
booktitle = "Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych",
pages = "6-50",
year = "2010",
}
71
@article{UEK:2165628453,
author = "Beata Buchelt",
title = "Kadra menedżerska a realizacja funkcji personalnej w jednostkach sektora usług medycznych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "115",
pages = "110-119",
year = "2010",
}
72
@inbook{UEK:2165925512,
author = "Beata Buchelt",
title = "Perspective of Personnel Function Development in Polish Hospitals",
booktitle = "Costs, organization and management of hospitals",
pages = "151-159",
adress = "Kraków",
publisher = "Jagiellonian University Press",
year = "2010",
isbn = "978-83-233-3008-0",
}
73
@unpublished{UEK:2168304903,
author = "Beata Buchelt and Anna Rychwalska and Iwona Kubica",
title = "Analiza procesu ekspatriacji w świetle badań empirycznych",
booktitle = "Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych",
pages = "58-79",
year = "2010",
}
74
@article{UEK:51472,
author = "Beata Buchelt",
title = "Determinanty zarządzania zasobami ludzkimi w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "828",
pages = "51-67",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168073012},
}
75
@inbook{UEK:2165818531,
author = "Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt",
title = "Talent Management in Companies Functioning in the Polish Market",
booktitle = "Celebrate the Tapestry : Diversity in the Modern Global Organization : Proceedings of the 10th International Human Resource Conference, Santa Fe, NM, USA, June 21-24",
pages = "",
adress = "",
publisher = "NMSU Business College",
year = "2009",
isbn = "978-1-61584-212-4",
}
76
@inbook{UEK:2165924238,
author = "Beata Buchelt",
title = "Praktyki zarządzania personelem w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej",
booktitle = "Współczesne wyzwania menedżerskie w ochronie zdrowia",
pages = "113-121",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego",
year = "2009",
isbn = "978-83-88629-41-9",
}
77
@article{UEK:51459,
author = "Beata Buchelt",
title = "Analiza strategiczna w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "810",
pages = "71-83",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168055399},
}
78
@inbook{UEK:2164989712,
author = "Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt and Alicja Miś",
title = "Płynność i retencja zatrudnienia w kontekście zmian na rynku pracy",
booktitle = "Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji",
pages = "9-33",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-466-9",
}
79
@inbook{UEK:2164992337,
author = "Tomasz Sapeta and Beata Buchelt and Alicja Miś and Iwona Kubica",
title = "Sterowanie procesami płynności i retencji zatrudnienia",
booktitle = "Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji",
pages = "81-123",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-466-9",
}
80
@article{UEK:2168274473,
author = "Beata Buchelt",
title = "Zmiany i rozwój organizacji : usprawnienia, wyzwania i sprzeczności",
journal = "Kurier UEK",
number = "7 (31)",
pages = "39",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3},
}
81
@article{UEK:2165906503,
author = "Beata Buchelt",
title = "Znaczenie kierowników liniowych w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie wybranych procesów realizowanych przez współczesne organizacje",
journal = "Problemy Zarządzania",
number = "4 (22)",
pages = "57-73",
adress = "",
year = "2008",
}
82
@article{UEK:2168321887,
author = "Beata Buchelt",
title = "Dbaj o pracownika swego : kapitał ludzki w szpitalach",
journal = "Menedżer Zdrowia",
number = "10",
pages = "62-65",
year = "2008",
url = {https://www.termedia.pl/Journal/-12/pdf-11543-1?filename=Dbaj%20o%20pracownika%20swego.pdf},
}
83
@inbook{UEK:2165923466,
author = "Beata Buchelt-Nawara",
title = "Dysfunkcje systemu ocen pracowniczych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej",
booktitle = "Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. T. 2",
pages = "229-244",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2008",
isbn = "978-83-7525-196-8",
}
84
@inbook{UEK:2165923520,
author = "Beata Buchelt and Ewelina Jupowicz",
title = "Zmieniający się paradygmat rynku pracy a praktyka organizacji w zakresie wspierania równowagi praca-życie zatrudnionych",
booktitle = "Równowaga praca - życie - rodzina",
pages = "150-160",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "2008",
isbn = "978-83-87981-73-0",
}
85
@inbook{UEK:2166080922,
author = "Beata Buchelt",
title = "Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach sektora usług medycznych",
booktitle = "Kompetencje a sukces zarządzania organizacją",
pages = "364-373",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2008",
isbn = "978-83-7251-928-3",
}
86
@article{UEK:50227,
author = "Beata Buchelt",
title = "Metodyczne aspekty projektowania strategii personalnej w jednostkach sektora usług medycznych",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "2",
pages = "43-58",
year = "2008",
}
87
@article{UEK:50226,
author = "Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt",
title = "Trends and Issues in Human Resource Management in Polish Companies",
journal = "Human Resource Management",
number = "1",
pages = "51-66",
year = "2008",
}
88
@inbook{UEK:2165621364,
author = "Beata Buchelt",
title = "Strategiczne aspekty zarządzania talentami",
booktitle = "Zarządzanie talentami w organizacji",
pages = "63-96",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7526-650-4",
}
89
@inbook{UEK:2165923073,
author = "Reanta Kamińska-Labbé and Beata Buchelt",
title = "Corporate Social Performance in a Post-Transition Contex : the Case of Polish Firms",
booktitle = "International Business under Adversity : a Role in Corporate Responsibility, Conflict Prevention and Peace",
pages = "104-118",
adress = "Cheltenham, UK ; Northampton, MA",
publisher = "Edward Elgar",
year = "2008",
doi = {http://dx.doi.org/10.4337/9781848442962.00019},
url = {},
isbn = "978-1-84720-374-8",
}
90
@article{UEK:50654,
author = "Beata Buchelt and Ewelina Jupowicz",
title = "Równowaga pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "773",
pages = "83-95",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161399721},
}
91
@inbook{UEK:2165620920,
author = "Beata Buchelt",
title = "Rosnące znaczenie talentów w gospodarce",
booktitle = "Zarządzanie talentami w organizacji",
pages = "11-35",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7526-650-4",
}
92
@misc{UEK:2165929911,
author = "Alicja Miś and Tomasz Sapeta and Beata Buchelt and Urban Pauli",
title = "Badanie efektywności studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Edukacja dla Przyszłości",
year = "2008",
}
93
@article{UEK:2168321967,
author = "Beata Buchelt and Urszula Sanak",
title = "Realizacja funkcji personalnej w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej województwa małopolskiego",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "2",
pages = "88-94",
year = "2008",
}
94
@article{UEK:50655,
author = "Beata Buchelt",
title = "Strategia zarządzania personelem w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "773",
pages = "69-82",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161399654},
}
95
@article{UEK:50939,
author = "Beata Buchelt",
title = "Realizacja funkcji personalnej w zakładach opieki zdrowotnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "748",
pages = "49-63",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150610375},
}
96
@inbook{UEK:2165675676,
author = "Beata Buchelt-Nawara",
title = "Jakość realizacji procesu zarządzania kapitałem ludzkim jako determinanta konkurencyjności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej",
booktitle = "W kierunku jakości kapitału ludzkiego",
pages = "148-163",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Pracy i Spraw Socjalnych",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-87890-91-9",
}
97
@misc{UEK:2168237610,
author = "Beata Buchelt-Nawara",
title = "Strategiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej - szpitalach - w kontekście emigracji personelu medycznego wyższego i średniego szczebla po wejściu Polski do Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Departament Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego",
year = "2006",
url = {},
}
98
@inbook{UEK:2166092987,
author = "Beata Buchelt-Nawara",
title = "ZZL w jednostkach sektora usług medycznych : aneks",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji",
pages = "645-664",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2006",
isbn = "978-83-01-14813-3 ; 83-01-14813-6",
}
99
@article{UEK:52869,
author = "Beata Buchelt-Nawara",
title = "Podmioty zarządzające zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "719",
pages = "97-110",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/122879827},
}
100
@article{UEK:2165950979,
author = "Beata Buchelt-Nawara",
title = "Strategia zarządzania kluczowymi pracownikami w procesach międzynarodowych fuzji i przejęć",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1130",
pages = "174-183",
year = "2006",
}
101
@unpublished{UEK:52627,
author = "Beata Buchelt-Nawara",
title = "Strategia zarządzania personelem w jednostkach sektora usług medycznych",
adress = "Kraków",
year = "2006",
url = {},
}
102
@article{UEK:52790,
author = "Beata Buchelt-Nawara",
title = "System ocen pracowniczych w ośrodku medycznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "679",
pages = "63-78",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/99687257},
}
103
@inbook{UEK:2166381925,
author = "Beata Buchelt-Nawara and Joanna Purgał-Popiela",
title = "Wewnętrzny kontekst zarządzania zasobami ludzkimi w procesach międzynarodowych fuzji i przejęć",
booktitle = "Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej",
pages = "599-611",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89355-84-1",
}
104
@inbook{UEK:2165960688,
author = "Beata Buchelt-Nawara",
title = "Bariery wdrożeń zarządzania zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej",
booktitle = "Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi",
pages = "346-360",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2005",
isbn = "83-7171-843-8",
}
105
@inbook{UEK:2168218236,
author = "Beata Buchelt-Nawara",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesie fuzji : Rafineria Jasło SA",
booktitle = "Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : czwarty zestaw studiów przypadków",
pages = "103-116",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89355-66-3",
}
106
@article{UEK:2168219672,
author = "Beata Buchelt-Nawara",
title = "Planowanie kapitału ludzkiego w ośrodku medycznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "646",
pages = "37-54",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/64026553},
}
107
@article{UEK:2168269560,
author = "Beata Buchelt-Nawara",
title = "[Recenzja]",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "3-4",
pages = "104-110",
year = "2004",
}
108
@inbook{UEK:2168221914,
author = "Beata Buchelt-Nawara and Tomasz Sapeta",
title = "Wpływ fuzji i przejęć na funkcję personalną",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć",
pages = "107-126",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-25-6",
}
109
@inbook{UEK:2168221912,
author = "Beata Buchelt-Nawara",
title = "Organizacyjne aspekty fuzji i przejęć",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć",
pages = "91-106",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-25-6",
}
110
@inbook{UEK:2168221922,
author = "Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt-Nawara and Tomasz Sapeta",
title = "Fuzje i przejęcia w gospodarce",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć",
pages = "9-52",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-25-6",
}
111
@inbook{UEK:2168221902,
author = "Beata Buchelt-Nawara",
title = "Strategiczne aspekty zarządzania personelem podczas fuzji i przejęć",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć",
pages = "53-72",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-25-6",
}
112
@inbook{UEK:2168235128,
author = "Beata Buchelt-Nawara",
title = "Kapitał ludzki jako źródło konkurencyjności ośrodka medycznego",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami publicznymi : wybrane zagadnienia",
pages = "83-90",
adress = "Białystok",
publisher = "Fundacja Współczesne Zarządzanie",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-918218-2-X",
}
113
@article{UEK:2168223598,
author = "Beata Buchelt-Nawara",
title = "Szkolenie jako narzędzie rozwoju kapitału ludzkiego w ośrodkach medycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "629",
pages = "77-92",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/50633541},
}
114
@inbook{UEK:2168218260,
author = "Beata Buchelt-Nawara",
title = "Współpraca ze związkami zawodowymi : Rafineria Jasło SA",
booktitle = "Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : drugi zestaw studiów przypadków",
pages = "225-239",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-88597-98-1",
}
115
@inbook{UEK:2168225464,
author = "Beata Buchelt-Nawara and Joanna Purgał-Popiela",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w innych krajach europejskich",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej",
pages = "79-107",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-159-X",
}
116
@article{UEK:2168225092,
author = "Beata Buchelt-Nawara",
title = "Zarządzanie personelem jako czynnik determinujacy jakość usług medycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "607",
pages = "45-55",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/64055275},
}
117
@inbook{UEK:2168242126,
author = "Beata Buchelt and Joanna Trzaska-Wieczorek",
title = "Możliwości wykorzystania benchmarkingu w analizie pozycji konkurencyjnej ośrodka medycznego",
booktitle = "Współczesne obszary marketingu : materiały z II warsztatów doktorskich zorganizowanych przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz Akademię Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach, (Ustroń, 24-26 XI 2000 r.)",
pages = "29-40",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. AE",
year = "2002",
isbn = "83-7252-122-0",
}
118
@article{UEK:2168269558,
author = "Beata Buchelt",
title = "[Recenzja]",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "1",
pages = "82-85",
year = "2002",
}
119
@inbook{UEK:2166552662,
author = "Beata Buchelt",
title = "Kapitał intelektualny ośrodka medycznego",
booktitle = "Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania",
pages = "277-290",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "2001",
isbn = "83-88421-04-2",
}
120
@unpublished{UEK:2168217908,
author = "Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt and Tomasz Sapeta and Iwona Kubica and Anna Rychwalska",
title = "Trendy w systemach wynagrodzeń w świetle zmian na rynku pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
121
@unpublished{UEK:2162215688,
author = "Aleksy Pocztowski and Alicja Miś and Beata Buchelt and Joanna Purgał-Popiela and Tomasz Sapeta and Iwona Kubica and Urban Pauli",
title = "Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
122
@unpublished{UEK:2168237562,
author = "Aleksy Pocztowski and Alicja Miś and Beata Buchelt-Nawara and Joanna Purgał-Popiela and Marcin Karwiński and Urban Pauli",
title = "Zarządzanie talentami w świetle współczesnych wyzwań rynku pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
123
@unpublished{UEK:2168226345,
author = "Aleksy Pocztowski and Tomasz Sapeta and Joanna Purgał-Popiela and Beata Buchelt-Nawara",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji : restrukturyzacja zatrudnienia",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
124
@unpublished{UEK:2168226349,
author = "Aleksy Pocztowski and Tomasz Sapeta and Joanna Purgał and Beata Buchelt",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji : rozwój zasobów ludzkich",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID