Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Urzędników Prywatnych we Lwowie jako podmiot ekonomii społecznej (zarys problematyki) = The Mutual Insurance Association of Private Officials in Lviv as an Entity of Social Economy (Outline of Issues)
Źródło:
UR Journal of Humanities and Social Sciences. - nr 1(14) (2020) , s. 45-65. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168348090
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Handel w Krakowie i dystrykcie krakowskim w okresie okupacji niemieckiej - zarys problematyki = Trade in Kraków and Kraków District during German Occupation - an Outline of the Issues
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (979) (2019) , s. 7-29. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168336765
artykuł w czasopiśmie
1
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Urzędników Prywatnych we Lwowie jako podmiot ekonomii społecznej (zarys problematyki) = The Mutual Insurance Association of Private Officials in Lviv as an Entity of Social Economy (Outline of Issues) / Krzysztof BROŃSKI // UR Journal of Humanities and Social Sciences. - nr 1(14) (2020), s. 45-65. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journalofhumanitiesandsocialsciences.com/142020/4.pdf. - ISSN 2543-8379
2
Handel w Krakowie i dystrykcie krakowskim w okresie okupacji niemieckiej - zarys problematyki = Trade in Kraków and Kraków District during German Occupation - an Outline of the Issues / Krzysztof BROŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (979) (2019), s. 7-29. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1665. - ISSN 1898-6447
1
Broński K., (2020), Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Urzędników Prywatnych we Lwowie jako podmiot ekonomii społecznej (zarys problematyki), "UR Journal of Humanities and Social Sciences", nr 1(14), s. 45-65; http://journalofhumanitiesandsocialsciences.com/142020/4.pdf
2
Broński K., (2019), Handel w Krakowie i dystrykcie krakowskim w okresie okupacji niemieckiej - zarys problematyki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (979), s. 7-29; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1665
1
@article{UEK:2168348090,
author = "Krzysztof Broński",
title = "Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Urzędników Prywatnych we Lwowie jako podmiot ekonomii społecznej (zarys problematyki)",
journal = "UR Journal of Humanities and Social Sciences",
number = "1(14)",
pages = "45-65",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/johass.2020.1.3},
url = {http://journalofhumanitiesandsocialsciences.com/142020/4.pdf},
}
2
@article{UEK:2168336765,
author = "Krzysztof Broński",
title = "Handel w Krakowie i dystrykcie krakowskim w okresie okupacji niemieckiej - zarys problematyki",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (979)",
pages = "7-29",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2019.0979.0101},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1665},
}