Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Urzędników Prywatnych we Lwowie jako podmiot ekonomii społecznej (zarys problematyki) = The Mutual Insurance Association of Private Officials in Lviv as an Entity of Social Economy (Outline of Issues)
Źródło:
UR Journal of Humanities and Social Sciences. - nr 1(14) (2020) , s. 45-65. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168348090
artykuł w czasopiśmie
2

Konferencja:
XIV Wrocławskie Spotkanie z Historią Gospodarczą, Sobótka, Polska, od 2019-05-17 do 2019-05-19
Tytuł:
Edukacyjne uwarunkowania rozwoju gospodarczego Galicji w okresie autonomii (wybrane problemy)
Źródło:
Postacie i instytucje : gospodarcze i społeczne znaczenie edukacji na ziemiach polskich przed 1939 rokiem / red. Krzysztof Popiński, Sylwia Straszak-Chandoha - Wrocław: GAJT Wydawnictwo 1991 s.c., 2019, s. 153-170
Seria:
(Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą ; Spotkanie 14)
ISBN:
978-83-66292-00-0
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168346556
rozdział w materiałach konferencyjnych
3

Tytuł:
Finanse publiczne w Galicji w okresie autonomii (1867-1914)
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Opis fizyczny:
319 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-7252-802-5
Poziom I:
100.00 pkt
Nr:
2168343828
monografia
4

Tytuł:
Handel w Krakowie i dystrykcie krakowskim w okresie okupacji niemieckiej - zarys problematyki = Trade in Kraków and Kraków District during German Occupation - an Outline of the Issues
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (979) (2019) , s. 7-29. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168336765
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Stańczycy i ich bank
Źródło:
Rynek Główny 25 : dzieje jednego adresu / red. nauk. Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019, s. 96-111
ISBN:
978-83-63463-96-0
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168342047
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
1
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Urzędników Prywatnych we Lwowie jako podmiot ekonomii społecznej (zarys problematyki) = The Mutual Insurance Association of Private Officials in Lviv as an Entity of Social Economy (Outline of Issues) / Krzysztof BROŃSKI // UR Journal of Humanities and Social Sciences. - nr 1(14) (2020), s. 45-65. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journalofhumanitiesandsocialsciences.com/142020/4.pdf. - ISSN 2543-8379
2
Edukacyjne uwarunkowania rozwoju gospodarczego Galicji w okresie autonomii (wybrane problemy) / Krzysztof BROŃSKI // W: Postacie i instytucje : gospodarcze i społeczne znaczenie edukacji na ziemiach polskich przed 1939 rokiem / red. Krzysztof Popiński, Sylwia Straszak-Chandoha. - Wrocław : GAJT Wydawnictwo 1991 s.c., 2019. - (Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą ; Spotkanie 14). - S. 153-170. - ISBN 978-83-66292-00-0. - Spis treści: http://gajt.pl/new/index.php?page=postacie-i-instytucje-gospodarcze-i-spoleczne-znaczenie-edukacji-na-ziemiach-polskich-przed-1939-rokiemWstęp:
3
Finanse publiczne w Galicji w okresie autonomii (1867-1914) / Krzysztof BROŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - 319 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-802-5
4
Handel w Krakowie i dystrykcie krakowskim w okresie okupacji niemieckiej - zarys problematyki = Trade in Kraków and Kraków District during German Occupation - an Outline of the Issues / Krzysztof BROŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (979) (2019), s. 7-29. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1665. - ISSN 1898-6447
5
Stańczycy i ich bank / Krzysztof BROŃSKI // W: Rynek Główny 25 : dzieje jednego adresu / red. nauk. Jacek PURCHLA. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019. - S. 96-111. - ISBN 978-83-63463-96-0
1
Broński K., (2020), Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Urzędników Prywatnych we Lwowie jako podmiot ekonomii społecznej (zarys problematyki), "UR Journal of Humanities and Social Sciences", nr 1(14), s. 45-65; http://journalofhumanitiesandsocialsciences.com/142020/4.pdf
2
Broński K., (2019), Edukacyjne uwarunkowania rozwoju gospodarczego Galicji w okresie autonomii (wybrane problemy). [W:] Popiński K., Straszak-Chandoha S. (red.), Postacie i instytucje : gospodarcze i społeczne znaczenie edukacji na ziemiach polskich przed 1939 rokiem, Wrocław : GAJT Wydawnictwo 1991 s.c., s. 153-170.
3
Broński K., (2019), Finanse publiczne w Galicji w okresie autonomii (1867-1914), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 319 s.
4
Broński K., (2019), Handel w Krakowie i dystrykcie krakowskim w okresie okupacji niemieckiej - zarys problematyki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (979), s. 7-29; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1665
5
Broński K., (2019), Stańczycy i ich bank. [W:] Purchla J. (red.), Rynek Główny 25 : dzieje jednego adresu, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 96-111.
1
@article{UEK:2168348090,
author = "Krzysztof Broński",
title = "Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Urzędników Prywatnych we Lwowie jako podmiot ekonomii społecznej (zarys problematyki)",
journal = "UR Journal of Humanities and Social Sciences",
number = "1(14)",
pages = "45-65",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/johass.2020.1.3},
url = {http://journalofhumanitiesandsocialsciences.com/142020/4.pdf},
}
2
@inbook{UEK:2168346556,
author = "Krzysztof Broński",
title = "Edukacyjne uwarunkowania rozwoju gospodarczego Galicji w okresie autonomii (wybrane problemy)",
booktitle = "Postacie i instytucje : gospodarcze i społeczne znaczenie edukacji na ziemiach polskich przed 1939 rokiem",
pages = "153-170",
adress = "Wrocław",
publisher = "GAJT Wydawnictwo 1991 s.c.",
year = "2019",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-66292-00-0",
}
3
@book{UEK:2168343828,
author = "Krzysztof Broński",
title = "Finanse publiczne w Galicji w okresie autonomii (1867-1914)",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-802-5",
}
4
@article{UEK:2168336765,
author = "Krzysztof Broński",
title = "Handel w Krakowie i dystrykcie krakowskim w okresie okupacji niemieckiej - zarys problematyki",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (979)",
pages = "7-29",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2019.0979.0101},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1665},
}
5
@inbook{UEK:2168342047,
author = "Krzysztof Broński",
title = "Stańczycy i ich bank",
booktitle = "Rynek Główny 25 : dzieje jednego adresu",
pages = "96-111",
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2019",
isbn = "978-83-63463-96-0",
}