Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Tytuł:
Restrukturyzacja gospodarki a wzrost zatrudnienia = Reconstruction of the Economy and an Increase in Employment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 491 (1997) , s. 5-16. - Summ.
Nr:
2168245366
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Instytut Ekonomiki Przemysłu
Źródło:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997, s. 31-45
ISBN:
83-87239-38-0
Nr:
2168255646
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Autor:
Tytuł:
Własność i przedsiębiorczość a rozwój wprowadzanej gospodarki rynkowej = Ownership and Entrepreneurship in View of Expansion of Market Economy Currently Introduced
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 472 (1997) , s. 5-15. - Summ.
Nr:
2168245084
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Tytuł:
Pomiar i ocena efektywności inwestycji przy inflacji = Calculation and Estimation of Effectiveness of Investments under Inflation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 477 (1996) , s. 33-43. - Summ.
Nr:
2168244620
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Konferencja:
I Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej, Krynica Zdrój, Polska, od 1994-09-30 do 1994-10-01
Tytuł:
Funkcje społeczne przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej a prywatyzacja = Social Function of Enterprises in Market Economy and Privatisation
Źródło:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994 / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 177-183. - Summ.
ISBN:
83-85719-09-1
Nr:
2168243054
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
6

Autor:
Tytuł:
Nowa rola mezoekonomii = The New Role of Mesoeconomy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 438 (1994) , s. 5-10. - Summ.
Nr:
2168245430
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Tytuł:
Kierunki i kryteria efektywnej restrukturyzacji przemysłu
Źródło:
Gospodarka Narodowa. - nr 7 (43) (1993) , s. 13-17
Nr:
2168243348
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Tytuł:
Restrukturyzacja przemysłu jako element polityki przemysłowej i ekologicznej
Źródło:
Polityka przemysłowa i ekologiczna w okresie transformacji systemu gospodarczego / kier. tematu Kazimierz GÓRKA, s. 62-77
Sygnatura:
NP-248/Magazyn
Nr:
2168256978
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
9

Autor:
Tytuł:
Prywatyzacja zakładów użyteczności publicznej
Źródło:
Własność prywatna / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydaw. Inf. Ekon., 1993, s. 169-174
Nr:
2168254902
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
10

Autor:
Tytuł:
Prywatyzacja zakładów użyteczności publicznej
Źródło:
Gospodarka Narodowa. - nr 2-3 (1992) , s. 28-30
Nr:
2168285895
artykuł w czasopiśmie
11

Autor:
Tytuł:
Elementy programowania rozwoju przemysłu : pomocnicze materiały dydaktyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
41 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168286825
skrypt
12

Autor:
Tytuł:
Wzrost cen i stopy dyskontowej a efektywność inwestycji = A Rise in Prices and Interest Rates and the Effectiveness of Investment
Źródło:
Ekonomista. - nr 1 (1991) , s. 71-83. - Summ., rez.
Nr:
2168334555
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Tytuł:
Przystosowanie struktury własności do gospodarki rynkowej = Adjustment of the Property Pattern to the Market Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 371 (1991) , s. 23-39. - Rez., summ.
Nr:
2168235238
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Tytuł:
Mikro- i makroekonomiczna efektywność rozwoju przedsiębiorstwa przemysłowego = Micro and Macroeconomic Efficiency of Development of an Industrial Enterprise
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 42, nr 7 (498) (1991) , s. 5-7
Nr:
2168248368
artykuł w czasopiśmie
15

Autor:
Tytuł:
Prywatyzacja w krajach o gospodarce rynkowej
Źródło:
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 13-37 - Bibliogr.
Nr:
2168256298
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Autor:
Tytuł:
Project Efficiency and the Increase of Prices and the Discount Rate
Źródło:
Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: The Cracow Academy of Economics, 1991, s. 173-188 - Bibliogr.
Nr:
2166083108
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Autor:
Tytuł:
Wzrost cen a reprodukcja majątku trwałego = Rise in Prices and the Reproduction of Fixed Assets
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 336 (1991) , s. 5-21. - Rez., summ.
Nr:
2168252394
artykuł w czasopiśmie
18

Autor:
Tytuł:
Gospodarka rynkowa a przekształcenia struktury własności = Market Economy and Transformations in Ownership Structure
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1990) , s. 3-13
Nr:
2168223492
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Analiza wpływu eksportu budownictwa na podstawowe wskaźniki ekonomiczne przedsiębiorstwa (na przykładzie PBS "BUDOSTAL" w Krakowie) = Analysis of Impact of Building Export on Basic Economic Indices of Enterprise (on the example PBS "BUDOSTAL" in Krakow)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 326 (1990) , s. 249-262. - Summ., rez.
Nr:
2168245500
artykuł w czasopiśmie
20

Autor:
Tytuł:
Prywatyzacja w krajach o gospodarce rynkowej
Źródło:
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 13-37 - Bibliogr.
Nr:
2168256256
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Autor:
Tytuł:
Wycena wartości przedsiębiorstwa a struktura jego bilansu
Źródło:
Rachunkowość. - nr 9 (1990) , s. 193-194
Nr:
2168277363
artykuł w czasopiśmie
22

Autor:
Tytuł:
Przemysł w dużych aglomeracjach miejskich = Industry in Big Urban Agglomerations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 320 (1990) , s. 5-20. - Rez., summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168244874
artykuł w czasopiśmie
23

Autor:
Tytuł:
Wzrost cen a wysokość amortyzacji
Źródło:
Rachunkowość. - nr 7 (1990) , s. 137-138
Nr:
2168277357
artykuł w czasopiśmie
24

Autor:
Tytuł:
Prywatyzacja w krajach o gospodarce rynkowej
Źródło:
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, s. 11-18
Nr:
2168263468
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
25

Autor:
Tytuł:
Inwestycje i przyrosty majątku trwałego przy rosnących cenach
Źródło:
Inwestycje i Budownictwo. - nr 2 (1989) , s. 6-11
Nr:
2168264818
artykuł w czasopiśmie
26

Autor:
Tytuł:
Wzrost wynagrodzeń a równowaga na rynku dóbr konsumpcyjnych = Increase of Pays and Balance of Market of Consumer Goods
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 35, 4-5 (514-515) (1989) , s. 6-9
Nr:
2168278005
artykuł w czasopiśmie
27

Autor:
Tytuł:
Programy ochrony środowiska i problemy ich realizacji = Programmes of Environmental Protection and Problems of Their Implementation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 292 (1989) , s. 21-36. - Rez., summ.
Nr:
2168235104
artykuł w czasopiśmie
28

Autor:
Tytuł:
Przedsiębiorczość i warunki jej rozwoju w gospodarce socjalistycznej : (referat na sekcji II Kongresu) = Business Initiative and Conditions of Its Stimulation in the Socialist Economy
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1988) , s. 81-95. - Summ., rez.
Nr:
2168225148
artykuł w czasopiśmie
29

Autor:
Tytuł:
Problemy przemian strukturalnych polskiego przemysłu
Źródło:
Strategia rozwoju gospodarczego Polski i jej społeczno-polityczne uwarunkowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 20-22 maja 1986 r. Cz. 1 / red. Edward ŁUKAWER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988, s. 69-97
Nr:
2168362442
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
30

Autor:
Tytuł:
Zamówienia rządowe w gospodarce kapitalistycznej = Government Orders in Western Economics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 261 (1988) , s. 7-14. - Rez., summ.
Nr:
2168234956
artykuł w czasopiśmie
31

Autor:
Tytuł:
Gospodarka w obliczu zawężonej reprodukcji majątku trwałego = Economy in Face of Narrowed Reproduction of Fixed Assets
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 43, 6 (504) (1988) , s. 21-23
Nr:
2168277977
artykuł w czasopiśmie
32

Autor:
Tytuł:
Aims of the Socialist Enterprise and the Principles of Its Activity Evaluation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 237 (1988) , s. 75-94 - Bibliogr.
Nr:
2168237298
artykuł w czasopiśmie
33

Autor:
Tytuł:
The Polish Economic System in Reform
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 237 (1988) , s. 27-36
Nr:
2168237288
artykuł w czasopiśmie
34

Autor:
Tytuł:
Przedsiębiorczość i warunki jej rozwoju w gospodarce socjalistycznej = Entrepreneurship and Conditions of Its Development in the Socialist Economy
Źródło:
Ekonomista. - nr 3-4 (1988) , s. 541-556. - Summ., rez.
Nr:
2168227204
artykuł w czasopiśmie
35

Autor:
Tytuł:
Programowanie rozwoju branży przemysłu
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 369-400 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
Nr:
2168278761
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
36

Autor:
Tytuł:
Prawidłowości rozwoju współczesnego przemysłu
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 25-43 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
Nr:
2168277693
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
37

Autor:
Tytuł:
Warunki rozwoju przedsiębiorczości i ich kształtowanie
Źródło:
Wektory Gospodarki. - nr 11 (1987) , s. 16-18
Nr:
2168363778
artykuł nierecenzowany
38

Tytuł:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu
Wydanie:
Wyd. 2 zm. i uzup.
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987
Opis fizyczny:
428, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdziałach
ISBN:
83-208-0589-9
Nr:
2168277679
Zobacz powiązane rozdziały
39

Tytuł:
Rozmieszczenie przemysłu
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 343-368 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
Nr:
2168306293
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
40

Autor:
Tytuł:
Produkcja przemysłowa, jej mierniki i jakość
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 81-97 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
Nr:
2168277749
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
41

Autor:
Tytuł:
Prognozowanie rozwoju przemysłu
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 401-429 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
Nr:
2168278765
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Koszty, ceny i wyniki ekonomiczne przemysłu
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 264-309 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
Nr:
2168306291
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
43

Autor:
Tytuł:
Cele przedsiębiorstwa socjalistycznego a podstawy oceny jego działalności = Aims of Socialist Enterprise and Its Activity Estimation Basis
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1986) , s. 14-28. - Summ., rez.
Nr:
2168224340
artykuł w czasopiśmie
44

Autor:
Tytuł:
Obciążenie funduszu wynagrodzeń a koszty materiałowe i efektywność inwestycji = Relation of Payment Funds Bias, Material Costs and Investment Effectiveness
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 230 (1986) , s. 47-56. - Rez., summ.
Nr:
2168246086
artykuł w czasopiśmie
45

Autor:
Tytuł:
Dyskusja
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 128-129
Nr:
2168265304
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
46

Autor:
Tytuł:
Dyskusja
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 215-217, 224-225
Nr:
2168265812
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
47

Autor:
Tytuł:
Cele i warunki przemian strukturalnych polskiego przemysłu = Aims and Conditions of Structural Changes in Polish Industry
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1986) , s. 23-41. - Summ., rez.
Nr:
2168225806
artykuł w czasopiśmie
48

Autor:
Konferencja:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Tytuł:
Reforma gospodarcza a ochrona środowiska
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 197-212
Nr:
2168265800
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
49

Autor:
Tytuł:
Dyskusja
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 306-307
Nr:
2168265844
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
50

Autor:
Tytuł:
Efektywność przemysłu polskiego na tle gospodarki w latach 1983-1984 = Effectiveness of Polish Industry as Compared to Economy in 1983-1984
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 41, 4-5 (480-481) (1986) , s. 181-186
Nr:
2168277935
artykuł w czasopiśmie
51

Autor:
Tytuł:
Obniżka kosztów materiałowych a efektywność inwestycji
Źródło:
Inwestycje i Budownictwo. - nr 6 (1985) , s. 10-13
Nr:
2168287027
artykuł w czasopiśmie
52

Autor:
Tytuł:
O kierunkach modyfikacji rachunku efektywności inwestycji
Źródło:
Inwestycje i Budownictwo. - nr 10, s. 27
Nr:
2168287033
varia
53

Autor:
Ferdynand Michoń , Andrzej Całus , Józef Kaleta , Longin Leśniewski , Józef Gajda , Stanisław Wacławowicz , Edmund Szubert , Lucyna Wojtasiewicz , Stanisława Surdykowska , Mieczysław Mikulski , Jerzy Mikułowski Pomorski , Bolesław Liwowski , Józef Lepiech , Jerzy Altkorn , Henryk Gawron , Stanisław Styś , Armand Kasprowicz , Roman Domaszewicz
Tytuł:
Dyskusja : streszczenie wypowiedzi na ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej nt. "Aktualny stan i kierunki rozwoju studiów ekonomicznych dla pracujących" (10-11 stycznia 1985 r., Kraków)
Źródło:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 52, s. 90-104
Opracowanie:
Nr:
2168359412
głos w dyskusji/wywiad
54

Autor:
Tytuł:
Warunki kształtowania funduszów wynagrodzeń przedsiębiorstw : modele obliczeń = Conditions of Shaping Enterprise Rewards Funds : Models of Calculations
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1984) , s. 47-60
Nr:
2168229040
artykuł w czasopiśmie
55

Autor:
Konferencja:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Tytuł:
Reforma gospodarcza a ochrona środowiska
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 1[64]-19[82]
Nr:
2168273550
rozdział w materiałach konferencyjnych
56

Autor:
Tytuł:
Ustalanie zapotrzebowania na części zamienne = Determination of Requirements for Spare Parts
Źródło:
Gospodarka Materiałowa. - R. 36, nr 5(789) (1984) , s. 77-79
Nr:
2168279809
artykuł w czasopiśmie
57

Autor:
Tytuł:
Ustalanie zakresu i efektywność wymiany maszyn i urządzeń w przemyśle chemicznym : na przykładzie przemysłu nawozów azotowych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1983
Opis fizyczny:
311 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/798
Nr:
2168281411
doktorat
58

Autor:
Tytuł:
Kształtowanie funduszu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 34, nr 8-9 (403-404) (1983) , s. 16-20
Nr:
2168275819
artykuł w czasopiśmie
59

Autor:
Tytuł:
Wadliwe obliczenia i niewłaściwy wniosek
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3, s. 175-176
Nr:
2168221544
varia
60

Autor:
Tytuł:
Struktura kosztów i wysokość zysku a podatki przedsiębiorstwa
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1983) , s. 12-24
Nr:
2168221434
artykuł w czasopiśmie
61

Autor:
Tytuł:
Przemysł krakowski oraz konieczne i pożądane kierunki jego przemian = Kraków's Industry and the Necessary and Desirable Lines of Its Transformation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 173 (1983) , s. 127-146. - Rez., summ.
Nr:
2168250338
artykuł w czasopiśmie
62

Tytuł:
Przemysł a ochrona środowiska i zagospodarowanie zabytkowego Krakowa = Industry Vs Protection of Environment and Krakow's Old City
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 173 (1983) , s. 173-189. - Rez., summ.
Nr:
2168250346
artykuł w czasopiśmie
63

Autor:
Tahir Fadhil Hasson
Tytuł:
Planning of Long-term Developmnet of Manufacturing Indutries in Iraq Till the Year 2000
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1983
Opis fizyczny:
286 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/466
Nr:
2168309795
doktorat
64

Autor:
Tytuł:
Specialization and Integration of Industry in a Region
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 152 (1982) , s. 51-78 - Bibliogr.
Uwaga o innym dok.:
Dostępne również w języku rosyjskim: Gajda J., (1982), Specializaciâ i integraciâ promyšlennosti v regione, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Izbrannye Raboty", nr 152, s. 57-79.
Nr:
2168266726
artykuł w czasopiśmie
65

Tytuł:
Rozmieszczenie przemysłu
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982, s. 250-269 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0190-7
Nr:
2168306295
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982
Opis fizyczny:
349, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdziałach
ISBN:
83-208-0190-7
Nr:
2168280677
Zobacz powiązane rozdziały
67

Autor:
Tytuł:
Prawidłowości rozwoju współczesnego przemysłu
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982, s. 15-30 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0190-7
Nr:
2168280689
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
68

Autor:
Tytuł:
Prognozowanie rozwoju przemysłu
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982, s. 325-350 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0190-7
Nr:
2168281149
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
69

Autor:
Tytuł:
Produkcja przemysłowa, jej mierniki i jakość
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982, s. 93-107 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0190-7
Nr:
2168280725
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
70

Autor:
Tytuł:
Niektóre sporne rozwiązania reformy gospodarczej = Some Controversial Solutions of Economic Reform
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1982) , s. 67-79 - Bibliogr.
Nr:
2168230676
artykuł w czasopiśmie
71

Autor:
Tytuł:
Przyrost produkcji i substytucja czynników a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa = The Growth of Production, Factors Substitution and Economic Results of the Enterprise
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 33, nr 8-9 (391-392) (1982) , s. 1-4
Nr:
2168253920
artykuł w czasopiśmie
72

Autor:
Tytuł:
Drugie oko systemu
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 29 (1982) , s. 8
Nr:
2168274539
artykuł w czasopiśmie
73

Autor:
Tytuł:
Programowanie rozwoju branży przemysłu
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982, s. 296-324 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0190-7
Nr:
2168281147
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
74

Autor:
Tytuł:
Przyczynek do problematyki przywództwa politycznego = Contribution to Problems of Political Leadership
Źródło:
Studia Nauk Politycznych. - nr 3(51) (1981) , s. 125-144. - Rez., summ.
Nr:
2168359684
artykuł w czasopiśmie
75

Autor:
Tytuł:
O związkach między nakładami inwestycyjnymi i kosztami bieżącymi w rachunku efektywności
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1981) , s. 51-56
Nr:
2168275599
artykuł w czasopiśmie
76

Tytuł:
Drogi uprzemysłowienia Polski w 60-leciu 1918-1978 = The Ways of Poland's Industrialization in the 1918-1978 60 Years' Period
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 122 (1980) , s. 43-87. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168279227
artykuł w czasopiśmie
77

Autor:
Tytuł:
Wydajność pracy a płace i efektywność produkcji = Labour Productivity, Salaries and Efficiency
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 35, 9 (415) (1980) , s. 429-435
Nr:
2168269498
artykuł w czasopiśmie
78

Autor:
Tytuł:
Samorząd poza przedsiębiorstwem?
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 49 (1980) , s. 9
Tryb dostępu:
Nr:
2168274557
artykuł w czasopiśmie
79

Autor:
Tytuł:
Przesłanki oceny systemu ekonomiczno-finansowego organizacji przemysłowych = Premises of the Evaluation of Economic and Financial System of Industrial Enterprises
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1980) , s. 33-41
Nr:
2168228490
artykuł w czasopiśmie
80

Autor:
Tytuł:
Regionalna specjalizacja i integracja przemysłu = Regional Industrial Specialization and Integration
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 34, 12 (406) (1979) , s. 654-661
Nr:
2168277925
artykuł w czasopiśmie
81

Autor:
Stanisław Suchoński
Tytuł:
System ekonomiczno-finansowy kombinatu hutniczego i warunki jego skutecznego działania (na przykładzie Huty im. Lenina w Krakowie)
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1979
Opis fizyczny:
495 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/235
Nr:
2168305859
doktorat
82

Tytuł:
Uprzemysłowienie Polski w 60-leciu 1918-1978 = Poland's Industralization in the Years 1918-1978
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1979) , s. 55-66
Nr:
2168228128
artykuł w czasopiśmie
83

Autor:
Tytuł:
Wzrost produkcji przemysłowej i przemiany jej struktury w aglomeracji miejskiej a nakłady inwestycyjne
Źródło:
Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) = On the Formation of the Structure of Industry in Urban Agglomerations / red. Józef GAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 63-88
Nr:
2168282423
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania pożądanych przemian struktury gałęziowej i przestrzennej w aglomeracji miejskiej
Źródło:
Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) = On the Formation of the Structure of Industry in Urban Agglomerations / red. Józef GAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 127-134
Nr:
2168282431
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
85

Autor:
Tytuł:
Założenia rozwoju i przemian strukturalnych przemysłu w aglomeracji miejskiej
Źródło:
Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) = On the Formation of the Structure of Industry in Urban Agglomerations / red. Józef GAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 9-18
Nr:
2168282401
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
86

Tytuł:
Rozmieszczenie przemysłu
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 255-282 - Bibliogr.
Nr:
2168306297
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
87

Autor:
Tytuł:
Prawidłowości rozwoju współczesnego przemysłu
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 13-32 - Bibliogr.
Nr:
2168282291
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
88

Tytuł:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Opis fizyczny:
378 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdziałach
Nr:
2168282287
Zobacz powiązane rozdziały
89

Autor:
Tytuł:
Przesłanki rozwoju i przemian strukturalnych przemysłu w aglomeracjach miejskich = The Necessary Conditions for the Development and for Structural Changes in Industry in Urban Agglomerations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 104 (1978) , s. 5-16. - Rez., summ.
Nr:
2168233410
artykuł w czasopiśmie
90

Autor:
Tytuł:
Prognozowanie rozwoju przemysłu
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 345-378 - Bibliogr.
Nr:
2168282345
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
91

Tytuł:
Ekonomiczno-organizacyjne warunki wzmożenia ochrony środowiska w przemyśle = Economic and Organizational Conditions to Intensify the Environmental Protection in Industry
Źródło:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 6 (66) (1978) , s. 9-10. - Rez., eng.
Nr:
2168244046
artykuł w czasopiśmie
92

Autor:
Tytuł:
Przedmiot badań ekonomiki i programowania rozwoju przemysłu
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 9-32 - Bibliogr.
Nr:
2168282293
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) = On the Formation of the Structure of Industry in Urban Agglomerations
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Opis fizyczny:
138 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
Nr:
2168282381
Zobacz powiązane rozdziały
94

Autor:
Tytuł:
Programowanie rozwoju gałęzi przemysłu
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 311-344 - Bibliogr.
Nr:
2168282343
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
95

Tytuł:
Problemy kształtowania struktury gałęziowej i przestrzennej przemysłu w aglomeracjach miejskich = Problems of Shaping the Sectoral and Spatial Industrial Structure in Urban Agglomerations
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 32, 11 (381) (1977) , s. 559-565
Nr:
2168277923
artykuł w czasopiśmie
96

Autor:
Tytuł:
Dyspozycyjny fundusz płac a opłacanie wzrostu wydajności pracy = Special Funds of Wages and the Increase of Work Output
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1977) , s. 39-51 - Bibliogr.
Nr:
2168227082
artykuł w czasopiśmie
97

Tytuł:
Struktura produkcji a optymalna wielkość kombinatów chemicznych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1977
Opis fizyczny:
239 k.: il.; 30 cm + Aneks: 9 k.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/352 (aneks)
Nr:
2168282477
doktorat
98

Tytuł:
Wybór bazy surowcowej w programowaniu rozwoju branży przemysłowej = The Choice of the Raw Material Basis in the Development of an Industrial Branch
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 76 (1976) , s. 5-39. - Summ., rez.
Nr:
2168249672
artykuł w czasopiśmie
99

Autor:
Tytuł:
Kształtowanie funduszu płac a opłata wzrostu wydajności pracy : (artykuł dyskusyjny)
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 27, nr 11 (323) (1976) , s. 9-13
Nr:
2168286333
artykuł w czasopiśmie
100

Autor:
Tytuł:
Dyspozycyjny fundusz płac a opłacanie wzrostu wydajności pracy
Źródło:
Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976, s. 53-70 - Bibliogr.
Nr:
2168252882
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
101

Autor:
Tytuł:
Problemy kształtowania terytorialnych kompleksów przemysłowych = Problems of Shaping Territorial Industrial Complexes
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 30, 5 (351) (1975) , s. 281-285
Nr:
2168277915
artykuł w czasopiśmie
102

Autor:
Tytuł:
Zagadnienia podziału dyspozycyjnego funduszu płac
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 26, nr 6 (306) (1975) , s. 243-246
Nr:
2168277723
artykuł w czasopiśmie
103

Tytuł:
Określenie kierunków perspektywicznego rozwoju przemysłu w aglomeracjach miejskich (na przykładzie Krakowa) = Definition of the Directions of Perspective Development of Industry in Town Agglomerations
Źródło:
Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 113-136. - Summ., rez.
Nr:
2168334917
rozdział w książce
104

Autor:
Tytuł:
Tendencje rozwojowe i zmiany strukturalne przemysłu Republiki Federalnej Niemiec = Development Trends and Structural Changes in the German Federal Republic
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 29, 8 (342) (1974) , s. 553-563
Nr:
2168277945
artykuł w czasopiśmie
105

Autor:
Tytuł:
Badania naukowe z ekonomiki i organizacji przemysłu i budownictwa w ośrodku krakowskim = The Scientific Study of the Organization and Industrial Economics and Housing in Cracow Region
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1974) , s. 111-126
Nr:
2168224822
artykuł w czasopiśmie
106

Tytuł:
Ustalanie cen gazu ziemnego
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1974
Opis fizyczny:
240 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/80
Nr:
2168305495
doktorat
107

Autor:
Józef Boroń , Jan Bursche , Seweryn Chajtman , Józef Gajda , Mieczysław Gula , Grzegorz Halak , Teobald Olejnik , Władysław Sroczyński , Władysław Stolarek , Stanisław Sudoł , Janusz Tymanowski , Stanisław Wóycicki , Zygmunt Zbichorski
Tytuł:
Zasady organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego
Wydanie:
Wyd. 2 przerobione i uzupeł.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1974
Opis fizyczny:
596 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. pryzy rozdz.
Nr:
2168364874
książka
108

Tytuł:
Przemysł w mieście nauki i kultury = Industry in a Centre of Learning and Culture = Промышленность в городе науки и культуры
Źródło:
Kraków 2000 - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1974, s. 136-164. - Summ., rez.
Seria:
(Cracoviana. Seria 3, Kraków 2000)
Nr:
2168364960
rozdział w książce
109

Tytuł:
Prognozowanie rozwoju gałęzi przemysłu = Forecating the Development of Industries
Adres wydawniczy:
Warszawa: Instytut Planowania. Dział Dokumentacji i Wydawnictw, 1974
Opis fizyczny:
101 s.; 29 cm
Seria:
(Prace Instytutu Planowania ; 34)
Uwagi:
Streszcz., summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168282277
monografia
110

Tytuł:
Prognozy rozwoju gałęzi przemysłu w systemie prognozowania społeczno-gospodarczego
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973
Opis fizyczny:
76 s.: il.; 29 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168292781
monografia
111

Autor:
Tytuł:
Rozwój przemysłu w systemie prognoz społeczno-gospodarczych = Development of Industry in the system of Social and Economic Forecasting
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 13 (1973) , s. 47-86. - Summ., rez.
Nr:
2168260612
artykuł w czasopiśmie
112

Autor:
Tytuł:
Proporcje rozwoju przemysłu Polski do 2000 roku : (próba ujęcia)
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 28, 1 (323) (1973) , s. 6-14
Nr:
2168252504
artykuł w czasopiśmie
113

Autor:
Jan Mrozek
Tytuł:
Badanie zapotrzebowania na środki produkcji w przemyśle
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1972
Opis fizyczny:
268 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/329
Nr:
2168307393
doktorat
114

Tytuł:
Ekonomiczne aspekty optymalizacji procesów produkcji amoniaku = Economical Problems of the Optimation of Ammonia Production
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 43 (1972) , s. 5-38. - Rez., summ.
Nr:
2168250288
artykuł w czasopiśmie
115

Tytuł:
Budowa i zastosowanie bilansu przepływów międzyproduktowych przy procesach sprzężonych = Structure and Application of the Balance of the Interproduce Flows in the Interconnected Processes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 43 (1972) , s. 39-52. - Rez., summ.
Nr:
2168250296
artykuł w czasopiśmie
116

Autor:
Tytuł:
Rozwój Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie w 25-leciu Polski Ludowej = The Development of the Cracow School of Economics in the Twenty-Five Years of People's Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 47 (1972) , s. 149-158. - Rez., summ.
Nr:
2168250990
artykuł w czasopiśmie
117

Autor:
Tytuł:
Uprzemysłowienie Polski Ludowej w 25-leciu i jego perspektywy = Industrialization and its Perspectives in the Twenty-Five Years of People's Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 47 (1972) , s. 17-41. - Rez., summ.
Nr:
2168250966
artykuł w czasopiśmie
118

Autor:
Tytuł:
System mieszany
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 11, s. 9
Tryb dostępu:
Nr:
2168282175
głos w dyskusji/wywiad
119

Autor:
Tytuł:
O metodach prognozowania przestrzennych struktur przemysłowych : uwagi na marginesie opracowania B. Gruchmana z zespołem
Źródło:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 70 (1972) , s. 181-187. - Tytuł numeru: Metodyka prognozowania przestrzennego zagospodarowania kraju
Nr:
2168335217
artykuł w czasopiśmie
120

Autor:
Tytuł:
Rozwój przemysłu w systemie prognoz społeczno-gospodarczych = Industrial Development in a System of Social and Economic Prognoses
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971, s. 40. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333013
varia
121

Tytuł:
Kierunki i ekonomiczna efektywność wykorzystania gazu ziemnego jako surowca przemysłu chemicznego
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1971
Opis fizyczny:
339 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/202
Nr:
2168281153
doktorat
122

Autor:
Józef Gajda , Anna Kuszko
Tytuł:
Ekonomiści o gospodarce
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 10, s. 1, 10
Tryb dostępu:
Nr:
2168364524
głos w dyskusji/wywiad
123

Autor:
Tytuł:
Z obrad Krajowego Zjazdu Ekonomistów 7-8 stycznia 1971 w Warszawie
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1, s. 91-99
Nr:
2168223956
varia
124

Autor:
Tytuł:
Programowanie rozwoju gałęzi przemysłu : (materiały do ekonomiki przemysłu)
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1971
Opis fizyczny:
177 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345686
podręcznik
125

Autor:
Zdzisław Pawlik
Tytuł:
Metoda badania i określania optymalnej wielkości i rozmieszczenia zakładów produkcyjnych w przemyśle wapiennym
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1970
Opis fizyczny:
248 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/330
Nr:
2168307389
doktorat
126

Autor:
Tytuł:
Ekonomiczne studia podyplomowe
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 19 (1970) , s. 5
Tryb dostępu:
Nr:
2168364520
artykuł nierecenzowany
127

Autor:
Józef Gajda , Jan Mrozek
Tytuł:
Modele matematyczne w prognozach zapotrzebowania na środki produkcji = Mathematical Models in Forecasting the Demand of the Means of Production
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 25, 1 (290) (1970) , s. 10-18
Nr:
2168286327
artykuł w czasopiśmie
128

Autor:
Tytuł:
Rola i zadania ekonomistów w realizacji polityki intensywnego rozwoju gospodarki (Tezy referatu do dyskusji - sekcja VI)
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 39 (1970) , s. 5-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168364518
artykuł nierecenzowany
129

Autor:
Tytuł:
Problemy intensywnego rozwoju gospodarki a zadania ekonomistów = Problems of Intensive Development of Economy and the Economists' Tasks
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1970) , s. 3-20. - Summ., rez.
Nr:
2168223938
artykuł w czasopiśmie
130

Autor:
Tytuł:
Przedsiębiorstwo przemysłowe jako komórka społecznego wytwarzania
Źródło:
Zasady organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego / red. Henryk Kunicki - Wyd. 1, seria 2. - Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1970, s. 13-25 - Bibliogr.
Nr:
2168364804
rozdział w książce
131

Autor:
Tytuł:
Badanie stosowane
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 5 (1969) , s. 5
Tryb dostępu:
Nr:
2168364156
artykuł nierecenzowany
132

Autor:
Tytuł:
Przedsiębiorstwo przemysłowe jako komórka społecznego wytwarzania
Źródło:
Zasady organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego / red. Henryk Kunicki - Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1969, s. 13-25 - Bibliogr.
Nr:
2168364846
rozdział w książce
133

Autor:
Tytuł:
Zadania ekonomistów po V Zjeździe PZPR
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 2 (1969) , s. 5-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168364154
artykuł nierecenzowany
134

Autor:
Tadeusz Zieliński
Tytuł:
Rozwój i rozmieszczenie przemysłu cegielnianego w świetle perspektywicznych potrzeb gospodarczych województwa katowickiego
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1969
Opis fizyczny:
401 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/56
Nr:
2168305693
doktorat
135

Autor:
Tytuł:
Warunki rozwoju ekonomicznych badań stosowanych
Źródło:
Życie Szkoły Wyższej. - R. 17, nr 11 (1969) , s. 22-32
Nr:
2168285839
artykuł w czasopiśmie
136

Autor:
Tytuł:
Programowanie produkcji przemysłowej
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1969
Opis fizyczny:
166, [2] s.: il.; 18 cm
Seria:
(Problemy Ekonomiki Przemysłu)
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345674
książka
137

Tytuł:
Ekonomika przemysłu
Źródło:
Przewodnik metodyczny dla studentów wyższych zawodowych studiów ekonomicznych na kierunku: ekonomika przemysłu : opracowanie zbiorowe / red. Władysław Holtzman - Poznań: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1968, s. 7-28
Nr:
2168283617
rozdział w skrypcie
138

Autor:
Tytuł:
Socjalistyczne przedsiębiorstwo przemysłowe
Źródło:
Ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych. Cz. 1, Zarządzanie socjalistycznym przedsiębiorstwem przemysłowym / red. Ludwik MAYRE - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1968, s. 7-38 - Bibliogr.
Nr:
2168336047
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
139

Tytuł:
Koordynacja powiązań produkcyjno-zaopatrzeniowych w ośrodku przemysłowym
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1968
Opis fizyczny:
232 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/65
Nr:
2168305685
doktorat
140

Autor:
Tytuł:
Węgiel i ropa naftowa jako baza surowcowa przemysłu chemicznego = Coal and Oil, the Basic Raw Materials for Chemical Industries
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 23, 9 (274) (1968) , s. 26-32
Nr:
2168286367
artykuł w czasopiśmie
141

Autor:
Józef Pietrusza
Tytuł:
Zagadnienia efektywności nakładów na rozwój polskiego górnictwa naftowego
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1968
Opis fizyczny:
299 k.: il.; 30 cm + Aneks: 60 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/207 (aneks)
Nr:
2168306145
doktorat
142

Tytuł:
Ośrodki i kompleksy przemysłowe w planowaniu rozwoju gałęzi i regionów = Industrial Centres and Coplexes and Their Role in Planning of Branches and Regions
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1968) , s. 5-23. - Rez., summ.
Nr:
2168252706
artykuł w czasopiśmie
143

Autor:
Tytuł:
Badanie zapotrzebowania na środki produkcji w programowaniu rozwoju gałęzi przemysłu = Research on the Demand for Production Means in Programming the Development of Industrial Branches
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 22, 8-9 (260-261) (1967) , s. 67-72
Nr:
2168286369
artykuł w czasopiśmie
144

Tytuł:
Ekonomiczna efektywność koncentracji i specjalizacji produkcji budowlano-montażowej
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1967
Opis fizyczny:
332 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/53
Nr:
2168305505
doktorat
145

Autor:
Tytuł:
Kierunki postępu ekonomicznego w przemyśle = Trends in the Economic Progress in Industry
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1967) , s. 5-17. - Rez., summ.
Nr:
2168280563
artykuł w czasopiśmie
146

Autor:
Tytuł:
Metody ustalania zapotrzebowania na środki produkcji przy procesach sprzężonych i substytucji surowców = Methoden der Bestimmung des Produktionsmittelbedarfs bei gekuppelten Prozessen und Rohstoffsubstitution = Methods for Estimating the Requirements in Production Means for Coupled Processes Allowing for Substitute Raw Materials
Źródło:
Gospodarka Materiałowa. - nr 14 (394) (1967) , s. 469-473
Nr:
2168340493
artykuł nierecenzowany
147

Autor:
Tytuł:
Podsumowanie dyskusji
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 4, s. 193-194
Nr:
2168348310
varia
148

Autor:
Tytuł:
Programowanie produkcji przemysłowej
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1966
Opis fizyczny:
165, [1] s.: il.; 18 cm
Seria:
(Problemy Ekonomiki Przemysłu)
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168335683
książka
149

Autor:
Tytuł:
Rozwój i kierunki ekonmicznych studiów podyplomowych
Źródło:
Życie Szkoły Wyższej. - R. 14, nr 3 (1966) , s. 24-30
Nr:
2168285855
artykuł w czasopiśmie
150

Autor:
Tytuł:
Zagadnienie rozwoju przemysłu w regionie krakowskim
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 4 (1966) , s. 145-154
Nr:
2168258772
artykuł w czasopiśmie
151

Autor:
Tytuł:
Zagajenie obrad sekcji
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 4, s. 143-144
Nr:
2168348308
varia
152

Autor:
Józef Gajda , Tadeusz Eliasiewicz , Emil Luchter
Tytuł:
Rozwój przemysłu regionu krakowskiego
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji. - styczeń-czerwiec 1965, s. 72. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168364620
varia
153

Tytuł:
Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy
Wydanie:
Wyd. 3 popr. i uzup.
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1965
Opis fizyczny:
238 s.: il.; 29 cm
Seria:
(Dwuletnie Zaoczne Studium Ekonomiczno-Spółdzielcze)
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345568
154

Autor:
Tytuł:
Dorobek polskiej myśli ekonomicznej w dziedzinie teorii przedsiębiorstwa socjalistycznego = Contribution of Polish Economical Thought in the Spere of the Theory of a Socialist Enterprise
Źródło:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 2 (1965) , s. 155-173
Tryb dostępu:
Nr:
2168346964
artykuł w czasopiśmie
155

Autor:
Józef Gajda , Tadeusz Eliasiewicz , Emil Luchter
Tytuł:
Rozwój przemysłu w regionie krakowskim = Some Problems of Industry's Development
Źródło:
Rozwój ekonomiczny regionu krakowskiego w dwudziestoleciu Polski Ludowej / red. Jan Czarkowski - Wrocław - Warszawa - Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1965, s. 401-445. - Rez., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 7)
Nr:
2168362836
rozdział w monografii
156

Autor:
Tytuł:
Ostrożnie ze wskaźnikami i wzorami = The Careful Use of Indicators and Formulas
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - listopad (1964) , s. 87-89
Nr:
2168237180
artykuł w czasopiśmie
157

Autor:
Tytuł:
Zmiany metod planowania w przemyśle = The Changes of Planning Methods in Industry
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - maj (1964) , s. 47-69. - Rez., summ.
Nr:
2168237170
artykuł w czasopiśmie
158

Autor:
Tytuł:
Zagadnienia planowania i bodźców rozwoju produkcji przedsiębiorstw przemysłowych
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 8-9 (1964) , s. 351-356
Nr:
2168286257
artykuł w czasopiśmie
159

Autor:
Tytuł:
Planowe kierowanie gospodarką przedsiębiorstw przemysłowych = Planned Managing of Industrial Enterprises' Economy
Adres wydawniczy:
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1964
Opis fizyczny:
162, [1] s.; 24 cm
Seria:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 6)
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168335681
monografia
160

Autor:
Tytuł:
Zagadnienia optymalnego programu przewozu rud żelaza
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 1 (1964) , s. 15-18
Nr:
2168286255
artykuł w czasopiśmie
161

Autor:
Julian Filipek , Józef Gajda
Tytuł:
Działalność inwestycyjna spółdzielni pracy
Źródło:
Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy / red. Józef Gajda - Wyd. 2 zm. i uzup.. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1963, s. 195-209
Nr:
2168336065
rozdział w książce
Zobacz opis całości
162

Autor:
Tytuł:
Dwa warunki postępu ekonomicznego w przedsiębiorstwach przemysłowych = Two Conditions for Economic Progress in Industrial Enterprises
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - grudzień (1963) , s. 11-16. - Summ.
Nr:
2168237742
artykuł w czasopiśmie
163

Autor:
Tytuł:
Planowanie ilości dziennej produkcji artykułów o krótkim okresie przydatności do użytku = Planning the Daily Volume of Output for Products with a Short Utilization Term
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 1 (1963) , s. 13-18
Nr:
2168337219
artykuł w czasopiśmie
164

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie przedsiębiorstwem spółdzielni pracy
Źródło:
Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy / red. Józef Gajda - Wyd. 2 zm. i uzup.. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1963, s. 29-49
Nr:
2168336059
rozdział w książce
Zobacz opis całości
165

Autor:
Tytuł:
Organizacja zaopatrzenia i zbytu w spółdzielniach pracy
Źródło:
Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy / red. Józef Gajda - Wyd. 2 zm. i uzup.. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1963, s. 174-194
Nr:
2168336063
rozdział w książce
Zobacz opis całości
166

Tytuł:
Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy
Wydanie:
Wyd. 2 zm. i uzup.
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1963
Opis fizyczny:
278 s.: il.; 29 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168335687
Zobacz powiązane rozdziały
167

Autor:
Tytuł:
Plan gospodarczy spółdzielni pracy
Źródło:
Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy / red. Józef Gajda - Wyd. 2 zm. i uzup.. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1963, s. 50-74
Nr:
2168336061
rozdział w książce
Zobacz opis całości
168

Autor:
Konferencja:
Międzynarodowa konferencja instytutów i placówek naukowych krajów obozu socjalizmu zajmujących się zagadnieniami ekonomiki i organizacji produkcji i pracy, Warszawa, Polska, od 1962-07-09 do 1962-07-14
Tytuł:
Podstawy planowania dziennej produkcji w przedsiębiorstwach przemysłu piekarniczego = Основы планирования суточного производства в предприятиях хлебо-пекарной промышленности = Die Planungsgrundlagen der täglichen Produktion in den Bäckereiindustriebetrieben
Źródło:
Międzynarodowa konferencja instytutów i placówek naukowych krajów obozu socjalizmu zajmujących się zagadnieniami ekonomiki i organizacji produkcji i pracy, Warszawa 9-14 VII 1962 - Warszawa: Instytut Ekonomiki i Organizacji Przemysłu, 1962, s. 1-13
Nr:
2168367396
rozdział w materiałach konferencyjnych
169

Autor:
Tytuł:
Plan gospodarczy spółdzielni pracy
Źródło:
Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy / red. Józef Gajda - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1962, s. 45-68
Nr:
2168336055
rozdział w książce
Zobacz opis całości
170

Autor:
Tytuł:
Organizacja zaopatrzenia i zbytu w spółdzielniach pracy
Źródło:
Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy / red. Józef Gajda - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1962, s. 165-185
Nr:
2168336057
rozdział w książce
Zobacz opis całości
171

Tytuł:
Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1962
Opis fizyczny:
269 s.: il.; 29 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168335685
Zobacz powiązane rozdziały
172

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie przedsiębiorstwem spółdzielni pracy
Źródło:
Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy / red. Józef Gajda - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1962, s. 26-44
Nr:
2168336053
rozdział w książce
Zobacz opis całości
173

Autor:
Tytuł:
Uwagi o rozwoju nauk o zarządzaniu przedsiębiorstwami w Stanach Zjednoczonych A.P
Źródło:
Biuletyn Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. - nr 12 (1961) , s. 40-44
Nr:
2168332913
artykuł w czasopiśmie
174

Autor:
Tytuł:
Szkolenie kierowników przedsiębiorstw w zakresie zarządzania w Stanach Zjednoczonych = Training Enterprise Directors in the Field of Management in the United States
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 3 (1961) , s. 134-136
Nr:
2168337155
artykuł w czasopiśmie
175

Autor:
Józef Gajda , Jan Koperski
Tytuł:
Zagadnienie struktury organizacyjnej zakładów w przedsiębiorstwach wielozakładowych = Problem of the Organization Structure of Plants in Multiplant Concerns
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 6 (1960) , s. 241-246
Nr:
2168337147
artykuł w czasopiśmie
176

Autor:
Tytuł:
Zeszyt dyrektora przedsiębiorstwa kapitalistycznego
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 1, s. 29-30
Nr:
2168337137
varia
177

Autor:
Tytuł:
O metodzie optymalnego podziału zadań produkcyjnych między przedsiębiorstwa = On the Optimum Division of Production Tasks among the Industries
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 7 (1959) , s. 296-299
Nr:
2168337139
artykuł w czasopiśmie
178

Autor:
Tytuł:
Planowe kierowanie gospodarką narodową a samodzielność przedsiębiorstw w przemyśle polskim
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1959
Opis fizyczny:
308 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/8
Nr:
2168305175
doktorat
179

Autor:
Józef Gajda , Jan Koperski
Tytuł:
O potrzebie bardziej szczegółowej klasyfikacji pracowników umysłowych w przedsiębiorstwach przemysłowych = On the Necessity of a More Detailed Mental Workers Classification in Industrial Plants
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 12 (1959) , s. 538-541
Nr:
2168337145
artykuł w czasopiśmie
180

Autor:
Józef Gajda , Jan Koperski
Tytuł:
Podział robotników dla celów analizy wskaźników wydajności pracy i średnich płac w przedsiębiorstwie przemysłowym = Division of Working Hands with a View of Analysing Work Efficiency Indices and Average Wages in an Industrial Enterprise
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 10 (1959) , s. 457-461
Nr:
2168337143
artykuł w czasopiśmie
181

Tytuł:
Zagadnienia struktury organizacyjnej państwowego przemysłu spożywczego = Problems of the Structure of the Organization of the State Consumption Goods Industry
Źródło:
Myśl Gospodarcza. - R. 2, nr 5(15) (1958) , s. 3-43. - Rez., summ.
Nr:
2168285429
artykuł w czasopiśmie
182

Autor:
Tytuł:
Francuskie Biuro Organizacji Pracy = The French "Bureau des Temps Elementaires"
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 2, s. 78-80
Nr:
2168337133
varia
183

Autor:
Tytuł:
Przedsiębiorstwo przemysłowe w gospodarce socjalistycznej = The Industrial Enterprise in the Socialist Economy
Źródło:
Ekonomista. - nr 1 (1958) , s. 146-164. - Summ., rez.
Nr:
2168334535
artykuł w czasopiśmie
184

Autor:
Tytuł:
Nowa struktura organizacyjna przemysłu w Niemieckiej Republice Demokratycznej = The New Organization Structure in the German Democratic Republic
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 8 (1958) , s. 368-373 - Bibliogr.
Nr:
2168337135
artykuł w czasopiśmie
185

Autor:
Tytuł:
Planowanie centralne a plan przedsiębiorstwa przemysłowego = Central Planning and the Plan of an Industrial Enterprise
Źródło:
Myśl Gospodarcza. - R. 2, nr 6(16) (1958) , s. 3-33. - Rez., summ.
Nr:
2168285433
artykuł w czasopiśmie
186

Autor:
Tytuł:
O podręczniku ekonomiki socjalistycznego przedsiębiorstwa
Źródło:
Myśl Gospodarcza. - R. 1, nr 6 (1957) , s. 152-155
Nr:
2168285351
recenzja
187

Autor:
Tytuł:
Zmiany w organizacji zarządzania gospodarką Związku Radzieckiego
Źródło:
Myśl Gospodarcza. - R. 1, nr 7, s. 139-147
Nr:
2168285353
varia
188

Autor:
Tytuł:
Nowa organizacja zarządzania przemysłem i budownictwem w Związku Radzieckim = The New Organization of Industrial and Building Administration in the Soviet Union
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 11 (1957) , s. 511-514
Nr:
2168337131
artykuł w czasopiśmie
189

Autor:
Tytuł:
O zadaniach i warunkach działania rad robotniczych w przemyśle = On the Tasks of the Worker Councils in Industry and the Conditions of their Activity
Źródło:
Myśl Gospodarcza. - R. 1, nr 2 (1957) , s. 53-72. - Rez., summ.
Nr:
2168284799
artykuł w czasopiśmie
190

Autor:
Tytuł:
Organizacja zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym
Adres wydawniczy:
Kraków: Dyrekcja Kursów Ekonomicznych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Oddział, 1956
Opis fizyczny:
114 s.; 24 cm
Nr:
2168366488
monografia
191

Autor:
Tytuł:
Niektóre zagadnienia bilansu gospodarki narodowej
Źródło:
Ekonomista. - nr 6 (1956) , s. 163-168
Nr:
2168334533
polemika
192

Autor:
Tytuł:
O współpracy Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przemysłu z przemysłem rolno-spożywczym = On the Cooperation of IEOI with the Foodstuff Industry
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 12 (1955) , s. 560-562
Nr:
2168337127
artykuł w czasopiśmie
193

Autor:
Tytuł:
Rozliczanie półfabrykatów przy wewnętrznym rozrachunku gospodarczym = Computation of Semi-finished Goods under the Internal Economic Accounting Scheme
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 1 (1955) , s. 38-39
Nr:
2168337123
artykuł w czasopiśmie
194

Autor:
Tytuł:
Z zagadnień wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego w przemyśle spożywczym = Some Problems of Internal Economic Clearing in the Food Industry
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 9, nr 11 (110) (1954) , s. 8-13
Nr:
2168337757
artykuł w czasopiśmie
195

Autor:
Tytuł:
Stopniowo rozszerzać zakres wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego = The Range of Internal Economic Accounting to Be Extended by Degrees
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 5, nr 11 (1954) , s. 503-505
Nr:
2168337121
artykuł w czasopiśmie
196

Autor:
Tytuł:
Planowanie wykonawcze i wewnątrzzakładowy rozrachunek gospodarczy w przedsiębiorstwie przemysłu tłuszczowego = Executive Planning and Internal Economic Accounting in Fat Factory
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 4, nr 12 (1953) , s. 534-540
Nr:
2168337113
artykuł w czasopiśmie
197

Tytuł:
Warunki organizacyjno-techniczne dla wprowadzenia wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego w przedsiębiorstwach przemysłu tłuszczowego = Organization and Technical Conditions for the Introduction of the Economic Accounting in the Undertakings of Fat Industry
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 4, nr 11 (1953) , s. 479-485
Nr:
2168336783
artykuł w czasopiśmie
198

Autor:
Tytuł:
Generalna inwentaryzacja i wycena majątku trwałego = General Inventory and Valuation of Immovables
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 3, nr 7 (1952) , s. 310-313
Nr:
2168336779
artykuł w czasopiśmie
199

Autor:
Tytuł:
Struktura uspołecznionych zakładów w Niemieckiej Republice Demokratycznej = Structure of the Nationalized Enterprises in the German Democratic Republic
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 2, nr 7 (1951) , s. 346-347
Nr:
2168336775
artykuł w czasopiśmie
200

Autor:
Tytuł:
Obliczanie wartości globalnej produkcji
Źródło:
Ekonomista. - nr 4 (1950) , s. 163-177
Nr:
2168334523
artykuł w czasopiśmie
201

Tytuł:
Rachunek gospodarczy : statystyka
Adres wydawniczy:
Kraków: UJ, 1947
Opis fizyczny:
[2], 57 s.; 29 cm
Nr:
2168346294
książka
1
Restrukturyzacja gospodarki a wzrost zatrudnienia = Reconstruction of the Economy and an Increase in Employment / Józef Gajda // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 491 (1997), s. 5-16. - Summ. - ISSN 0208-7944
2
Instytut Ekonomiki Przemysłu / Józef Gajda, Kazimierz GÓRKA // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - S. 31-45. - ISBN 83-87239-38-0
3
Własność i przedsiębiorczość a rozwój wprowadzanej gospodarki rynkowej = Ownership and Entrepreneurship in View of Expansion of Market Economy Currently Introduced / Józef Gajda // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 472 (1997), s. 5-15. - Summ. - ISSN 0208-7944
4
Pomiar i ocena efektywności inwestycji przy inflacji = Calculation and Estimation of Effectiveness of Investments under Inflation / Józef Gajda // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 477 (1996), s. 33-43. - Summ. - ISSN 0208-7944
5
Funkcje społeczne przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej a prywatyzacja = Social Function of Enterprises in Market Economy and Privatisation / Józef Gajda // W: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994 / red. Ryszard BOROWIECKI . - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1994. - S. 177-183. - Summ. - ISBN 83-85719-09-1
6
Nowa rola mezoekonomii = The New Role of Mesoeconomy / Józef Gajda // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 438 (1994), s. 5-10. - Summ. - ISSN 0208-7944
7
Kierunki i kryteria efektywnej restrukturyzacji przemysłu / Józef Gajda // Gospodarka Narodowa. - nr 7 (43) (1993), s. 13-17. - ISSN 0867-0005
8
Restrukturyzacja przemysłu jako element polityki przemysłowej i ekologicznej / Józef Gajda // W: Polityka przemysłowa i ekologiczna w okresie transformacji systemu gospodarczego / kier. tematu Kazimierz GÓRKA. - (1993), s. 62-77
9
Prywatyzacja zakładów użyteczności publicznej / Józef Gajda // W: Własność prywatna / red. Tadeusz Wawak. - Kraków: Wydaw. Inf. Ekon., 1993. - S. 169-174
10
Prywatyzacja zakładów użyteczności publicznej / Józef GAJDA // Gospodarka Narodowa. - nr 2-3 (1992), s. 28-30. - ISSN 0867-0005
11
Elementy programowania rozwoju przemysłu : pomocnicze materiały dydaktyczne / Józef GAJDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 41 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
12
Wzrost cen i stopy dyskontowej a efektywność inwestycji = A Rise in Prices and Interest Rates and the Effectiveness of Investment / Józef GAJDA // Ekonomista. - nr 1 (1991), s. 71-83. - Summ., rez. - ISSN 0013-3205
13
Przystosowanie struktury własności do gospodarki rynkowej = Adjustment of the Property Pattern to the Market Economy / Józef GAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 371 (1991), s. 23-39. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
14
Mikro- i makroekonomiczna efektywność rozwoju przedsiębiorstwa przemysłowego = Micro and Macroeconomic Efficiency of Development of an Industrial Enterprise / Józef GAJDA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 42, nr 7 (498) (1991), s. 5-7. - ISSN 0860-6846
15
Prywatyzacja w krajach o gospodarce rynkowej / Józef GAJDA // W: Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - S. 13-37. - Bibliogr.
16
Project Efficiency and the Increase of Prices and the Discount Rate / Józef GAJDA // W: Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers / ed. by Kazimierz GÓRKA. - Kraków: The Cracow Academy of Economics, 1991. - S. 173-188. - Bibliogr.
17
Wzrost cen a reprodukcja majątku trwałego = Rise in Prices and the Reproduction of Fixed Assets / Józef GAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 336 (1991), s. 5-21. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
18
Gospodarka rynkowa a przekształcenia struktury własności = Market Economy and Transformations in Ownership Structure / Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1990), s. 3-13. - ISSN 0079-578X
19
Analiza wpływu eksportu budownictwa na podstawowe wskaźniki ekonomiczne przedsiębiorstwa (na przykładzie PBS "BUDOSTAL" w Krakowie) = Analysis of Impact of Building Export on Basic Economic Indices of Enterprise (on the example PBS "BUDOSTAL" in Krakow) / Jerzy Gajda, Andrzej PRUSEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 326 (1990), s. 249-262. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
20
Prywatyzacja w krajach o gospodarce rynkowej / Józef GAJDA // W: Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 13-37. - Bibliogr.
21
Wycena wartości przedsiębiorstwa a struktura jego bilansu / Józef GAJDA // Rachunkowość. - nr 9 (1990), s. 193-194. - ISSN 0481-5475
22
Przemysł w dużych aglomeracjach miejskich = Industry in Big Urban Agglomerations / Józef GAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław Wacławowicz]. - nr 320 (1990), s. 5-20. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
23
Wzrost cen a wysokość amortyzacji / Józef GAJDA // Rachunkowość. - nr 7 (1990), s. 137-138. - ISSN 0481-5475
24
Prywatyzacja w krajach o gospodarce rynkowej / Józef GAJDA // W: Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990. - S. 11-18
25
Inwestycje i przyrosty majątku trwałego przy rosnących cenach / Józef GAJDA // Inwestycje i Budownictwo. - nr 2 (1989), s. 6-11. - ISSN 0578-5871
26
Wzrost wynagrodzeń a równowaga na rynku dóbr konsumpcyjnych = Increase of Pays and Balance of Market of Consumer Goods / Józef GAJDA // Gospodarka Planowa. - R. 35, 4-5 (514-515) (1989), s. 6-9. - ISSN 0017-2421
27
Programy ochrony środowiska i problemy ich realizacji = Programmes of Environmental Protection and Problems of Their Implementation / Józef GAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 292 (1989), s. 21-36. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
28
Przedsiębiorczość i warunki jej rozwoju w gospodarce socjalistycznej (referat na sekcji II Kongresu) = Business Initiative and Conditions of Its Stimulation in the Socialist Economy / Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1988), s. 81-95. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
29
Problemy przemian strukturalnych polskiego przemysłu / Józef GAJDA // W: Strategia rozwoju gospodarczego Polski i jej społeczno-polityczne uwarunkowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 20-22 maja 1986 r. Cz. 1 / red. nauk. Edward ŁUKAWER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - S. 69-97
30
Zamówienia rządowe w gospodarce kapitalistycznej = Government Orders in Western Economics / Józef GAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 261 (1988), s. 7-14. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
31
Gospodarka w obliczu zawężonej reprodukcji majątku trwałego = Economy in Face of Narrowed Reproduction of Fixed Assets / Józef GAJDA // Gospodarka Planowa. - R. 43, 6 (504) (1988), s. 21-23. - ISSN 0017-2421
32
Aims of the Socialist Enterprise and the Principles of Its Activity Evaluation / Józef GAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI]. - nr 237 (1988), s. 75-94. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
33
The Polish Economic System in Reform / Józef GAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 237 (1988), s. 27-36. - ISSN 0208-7944
34
Przedsiębiorczość i warunki jej rozwoju w gospodarce socjalistycznej = Entrepreneurship and Conditions of Its Development in the Socialist Economy / Józef GAJDA // Ekonomista. - nr 3-4 (1988), s. 541-556. - Summ., rez. - ISSN 0013-3205
35
Programowanie rozwoju branży przemysłu / Józef GAJDA // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - S. 369-400. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0589-9
36
Prawidłowości rozwoju współczesnego przemysłu / Józef GAJDA // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - S. 25-43. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0589-9
37
Warunki rozwoju przedsiębiorczości i ich kształtowanie / Józef GAJDA // Wektory Gospodarki. - nr 11 (1987), s. 16-18. - ISSN 0860-715X
38
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - 428, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdziałach. - ISBN 83-208-0589-9
39
Rozmieszczenie przemysłu / Bronisław BYRSKI, Józef GAJDA // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - S. 343-368. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0589-9
40
Produkcja przemysłowa, jej mierniki i jakość / Józef GAJDA // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - S. 81-97. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0589-9
41
Prognozowanie rozwoju przemysłu / Józef GAJDA // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - S. 401-429. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0589-9
42
Koszty, ceny i wyniki ekonomiczne przemysłu / Józef GAJDA, Bronisław BYRSKI // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - S. 264-309. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0589-9
43
Cele przedsiębiorstwa socjalistycznego a podstawy oceny jego działalności = Aims of Socialist Enterprise and Its Activity Estimation Basis / Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1986), s. 14-28. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
44
Obciążenie funduszu wynagrodzeń a koszty materiałowe i efektywność inwestycji = Relation of Payment Funds Bias, Material Costs and Investment Effectiveness / Józef GAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 230 (1986), s. 47-56. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
45
Dyskusja / Józef GAJDA // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 128-129
46
Dyskusja / Józef GAJDA // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 215-217, 224-225
47
Cele i warunki przemian strukturalnych polskiego przemysłu = Aims and Conditions of Structural Changes in Polish Industry / Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1986), s. 23-41. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
48
Reforma gospodarcza a ochrona środowiska / Józef GAJDA // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 197-212
49
Dyskusja / Józef GAJDA // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 306-307
50
Efektywność przemysłu polskiego na tle gospodarki w latach 1983-1984 = Effectiveness of Polish Industry as Compared to Economy in 1983-1984 / Józef GAJDA // Gospodarka Planowa. - R. 41, 4-5 (480-481) (1986), s. 181-186. - ISSN 0017-2421
51
Obniżka kosztów materiałowych a efektywność inwestycji / Józef GAJDA // Inwestycje i Budownictwo. - nr 6 (1985), s. 10-13. - ISSN 0578-5871
52
O kierunkach modyfikacji rachunku efektywności inwestycji / Józef GAJDA // Inwestycje i Budownictwo. - nr 10 (1985), s. 27. - ISSN 0578-5871
53
Dyskusja : streszczenie wypowiedzi na ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej nt. "Aktualny stan i kierunki rozwoju studiów ekonomicznych dla pracujących" (10-11 stycznia 1985 r., Kraków) / Ferdynand MICHOŃ, Andrzej Całus, Józef Kaleta, Longin Leśniewski, Józef GAJDA, Stanisław WACŁAWOWICZ, Edmund Szubert, Lucyna Wojtasiewicz, Stanisława SURDYKOWSKA, Mieczysław MIKULSKI, Jerzy MIKOŁOWSKI POMORSKI, Bolesław Liwowski, Józef Lepiech, Jerzy ALTKORN, Henryk Gawron, Stanisław Styś, Armand Kasprowicz, Roman DOMASZEWICZ ; oprac. Irena PIETRZYK, Czesław BYWALEC // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 52 (1985), s. 90-104
54
Warunki kształtowania funduszów wynagrodzeń przedsiębiorstw : modele obliczeń = Conditions of Shaping Enterprise Rewards Funds : Models of Calculations / Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1984), s. 47-60. - ISSN 0079-578X
55
Reforma gospodarcza a ochrona środowiska / Józef GAJDA // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 1[64]-19[82]
56
Ustalanie zapotrzebowania na części zamienne = Determination of Requirements for Spare Parts / Józef GAJDA // Gospodarka Materiałowa. - R. 36, nr 5(789) (1984), s. 77-79. - ISSN 0017-2405
57
Ustalanie zakresu i efektywność wymiany maszyn i urządzeń w przemyśle chemicznym : na przykładzie przemysłu nawozów azotowych / Wacław WAJDA ; Promotor: Józef GAJDA. - Kraków, 1983. - 311 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
58
Kształtowanie funduszu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach / Józef GAJDA // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 34, nr 8-9 (403-404) (1983), s. 16-20. - ISSN 0013-3043
59
Wadliwe obliczenia i niewłaściwy wniosek / Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1983), s. 175-176. - ISSN 0079-578X
60
Struktura kosztów i wysokość zysku a podatki przedsiębiorstwa / Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1983), s. 12-24. - ISSN 0079-578X
61
Przemysł krakowski oraz konieczne i pożądane kierunki jego przemian = Kraków's Industry and the Necessary and Desirable Lines of Its Transformation / Józef GAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 173 (1983), s. 127-146. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
62
Przemysł a ochrona środowiska i zagospodarowanie zabytkowego Krakowa = Industry Vs Protection of Environment and Krakow's Old City / Kazimierz GÓRKA, Józef GAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 173 (1983), s. 173-189. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
63
Planning of Long-term Developmnet of Manufacturing Indutries in Iraq Till the Year 2000 / Tahir Fadhil Hasson ; Promotor: Józef GAJDA. - Kraków, 1983. - 286 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
64
Specialization and Integration of Industry in a Region / Józef GAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 152 (1982), s. 51-78. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
65
Rozmieszczenie przemysłu / Józef GAJDA, Bronisław BYRSKI // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. - S. 250-269. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0190-7
66
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. - 349, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdziałach. - ISBN 83-208-0190-7
67
Prawidłowości rozwoju współczesnego przemysłu / Józef GAJDA // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. - S. 15-30. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0190-7
68
Prognozowanie rozwoju przemysłu / Józef GAJDA // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. - S. 325-350. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0190-7
69
Produkcja przemysłowa, jej mierniki i jakość / Józef GAJDA // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. - S. 93-107. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0190-7
70
Niektóre sporne rozwiązania reformy gospodarczej = Some Controversial Solutions of Economic Reform / Józej GAJDA // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1982), s. 67-79. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
71
Przyrost produkcji i substytucja czynników a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa = The Growth of Production, Factors Substitution and Economic Results of the Enterprise / Józef GAJDA // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 33, nr 8-9 (391-392) (1982), s. 1-4. - ISSN 0013-3043
72
Drugie oko systemu / Józef GAJDA // Życie Gospodarcze. - nr 29 (1982), s. 8. - ISSN 0137-7299
73
Programowanie rozwoju branży przemysłu / Józef GAJDA // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. - S. 296-324. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0190-7
74
Przyczynek do problematyki przywództwa politycznego = Contribution to Problems of Political Leadership / Józef GAJDA // Studia Nauk Politycznych. - nr 3(51) (1981), s. 125-144. - Rez., summ. - ISSN 0511-1765
75
O związkach między nakładami inwestycyjnymi i kosztami bieżącymi w rachunku efektywności / Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1981), s. 51-56. - ISSN 0079-578X
76
Drogi uprzemysłowienia Polski w 60-leciu 1918-1978 = The Ways of Poland's Industrialization in the 1918-1978 60 Years' Period / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Józef GAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 122 (1980), s. 43-87. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
77
Wydajność pracy a płace i efektywność produkcji = Labour Productivity, Salaries and Efficiency / Józef GAJDA // Gospodarka Planowa. - R. 35, 9 (415) (1980), s. 429-435. - ISSN 0017-2421
78
Samorząd poza przedsiębiorstwem? / Józef GAJDA // Życie Gospodarcze. - nr 49 (1980), s. 9. - Pełny tekst: http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1980/numer49/imagepages/image9.htm. - ISSN 0137-7299
79
Przesłanki oceny systemu ekonomiczno-finansowego organizacji przemysłowych = Premises of the Evaluation of Economic and Financial System of Industrial Enterprises / Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1980), s. 33-41. - ISSN 0079-578X
80
Regionalna specjalizacja i integracja przemysłu = Regional Industrial Specialization and Integration / Józef GAJDA // Gospodarka Planowa. - R. 34, 12 (406) (1979), s. 654-661. - ISSN 0017-2421
81
System ekonomiczno-finansowy kombinatu hutniczego i warunki jego skutecznego działania (na przykładzie Huty im. Lenina w Krakowie) / Stanisław Suchoński ; Promotor: Józef GAJDA. - Kraków, 1979. - 495 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
82
Uprzemysłowienie Polski w 60-leciu 1918-1978 = Poland's Industralization in the Years 1918-1978 / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1979), s. 55-66. - ISSN 0079-578X
83
Wzrost produkcji przemysłowej i przemiany jej struktury w aglomeracji miejskiej a nakłady inwestycyjne / Józef GAJDA // W: Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) = On the Formation of the Structure of Industry in Urban Agglomerations / red. Józef GAJDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 63-88
84
Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania pożądanych przemian struktury gałęziowej i przestrzennej w aglomeracji miejskiej / Bronisław BYRSKI, Józef GAJDA // W: Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) = On the Formation of the Structure of Industry in Urban Agglomerations / red. Józef GAJDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 127-134
85
Założenia rozwoju i przemian strukturalnych przemysłu w aglomeracji miejskiej / Józef GAJDA // W: Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) = On the Formation of the Structure of Industry in Urban Agglomerations / red. Józef GAJDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 9-18
86
Rozmieszczenie przemysłu / Józef GAJDA, Bronisław BYRSKI // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 255-282. - Bibliogr.
87
Prawidłowości rozwoju współczesnego przemysłu / Józef GAJDA // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 13-32. - Bibliogr.
88
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - 378 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdziałach
89
Przesłanki rozwoju i przemian strukturalnych przemysłu w aglomeracjach miejskich = The Necessary Conditions for the Development and for Structural Changes in Industry in Urban Agglomerations / Józef GAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 104 (1978), s. 5-16. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
90
Prognozowanie rozwoju przemysłu / Józef GAJDA // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 345-378. - Bibliogr.
91
Ekonomiczno-organizacyjne warunki wzmożenia ochrony środowiska w przemyśle = Economic and Organizational Conditions to Intensify the Environmental Protection in Industry / Józef GAJDA, Kazimierz GÓRKA // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 6 (66) (1978), s. 9-10. - Rez., eng.
92
Przedmiot badań ekonomiki i programowania rozwoju przemysłu / Józef GAJDA // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 9-32. - Bibliogr.
93
Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) = On the Formation of the Structure of Industry in Urban Agglomerations / red. Józef GAJDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - 138 s. : il. ; 24 cm. - Rez., summ. - Bibliogr.
94
Programowanie rozwoju gałęzi przemysłu / Józef GAJDA // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 311-344. - Bibliogr.
95
Problemy kształtowania struktury gałęziowej i przestrzennej przemysłu w aglomeracjach miejskich = Problems of Shaping the Sectoral and Spatial Industrial Structure in Urban Agglomerations / Józef GAJDA, Bogusław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA // Gospodarka Planowa. - R. 32, 11 (381) (1977), s. 559-565. - ISSN 0017-2421
96
Dyspozycyjny fundusz płac a opłacanie wzrostu wydajności pracy = Special Funds of Wages and the Increase of Work Output / Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1977), s. 39-51. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
97
Struktura produkcji a optymalna wielkość kombinatów chemicznych / Stanisław CHOMĄTOWSKI ; Promotor: Józef GAJDA. - Kraków, 1977. - 239 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 9 k
98
Wybór bazy surowcowej w programowaniu rozwoju branży przemysłowej = The Choice of the Raw Material Basis in the Development of an Industrial Branch / Józef GAJDA, Kazimierz GÓRKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 76 (1976), s. 5-39. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
99
Kształtowanie funduszu płac a opłata wzrostu wydajności pracy : (artykuł dyskusyjny) / Józef GAJDA // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 27, nr 11 (323) (1976), s. 9-13. - ISSN 0013-3043
100
Dyspozycyjny fundusz płac a opłacanie wzrostu wydajności pracy / Józef GAJDA // W: Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976. - S. 53-70. - Bibliogr.
101
Problemy kształtowania terytorialnych kompleksów przemysłowych = Problems of Shaping Territorial Industrial Complexes / Józef GAJDA // Gospodarka Planowa. - R. 30, 5 (351) (1975), s. 281-285. - ISSN 0017-2421
102
Zagadnienia podziału dyspozycyjnego funduszu płac / Józef GAJDA // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 26, nr 6 (306) (1975), s. 243-246. - ISSN 0013-3043
103
Określenie kierunków perspektywicznego rozwoju przemysłu w aglomeracjach miejskich (na przykładzie Krakowa) = Definition of the Directions of Perspective Development of Industry in Town Agglomerations / Józef GAJDA, Bronisław BYRSKI, Emil LUCHTER // W: Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 113-136. - Summ., rez.
104
Tendencje rozwojowe i zmiany strukturalne przemysłu Republiki Federalnej Niemiec = Development Trends and Structural Changes in the German Federal Republic / Józef GAJDA // Gospodarka Planowa. - R. 29, 8 (342) (1974), s. 553-563. - ISSN 0017-2421
105
Badania naukowe z ekonomiki i organizacji przemysłu i budownictwa w ośrodku krakowskim = The Scientific Study of the Organization and Industrial Economics and Housing in Cracow Region / Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - nr 3 (1974), s. 111-126. - ISSN 0079-578X
106
Ustalanie cen gazu ziemnego / Marianna KSIĘŻYK ; . - Kraków : , 1974. - 240 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Józef GAJDA. - Bibliogr.
107
Zasady organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego / Józef Boroń, Jan Bursche, Seweryn Chajtman, Józef GAJDA, Mieczysław Gula, Grzegorz Halak, Teobald Olejnik, Władysław Sroczyński, Władysław Stolarek, Stanisław Sudoł, Janusz Tymanowski, Stanisław Wóycicki, Zygmunt Zbichorski. - Wyd. 2 przerobione i uzupeł. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1974. - 596 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. pryzy rozdz.
108
Przemysł w mieście nauki i kultury = Industry in a Centre of Learning and Culture = Промышленность в городе науки и культуры / Józef GAJDA, Bronisław BYRSKI, Emil LUCHTER // W: Kraków 2000. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1974. - (Cracoviana. Seria 3, Kraków 2000). - S. 136-164. - Summ., rez.
109
Prognozowanie rozwoju gałęzi przemysłu = Forecating the Development of Industries / Józef GAJDA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Kazimierz GÓRKA. - Warszawa: Instytut Planowania. Dział Dokumentacji i Wydawnictw, 1974. - 101 s. ; 29 cm. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - (Prace Instytutu Planowania ; 34)
110
Prognozy rozwoju gałęzi przemysłu w systemie prognozowania społeczno-gospodarczego / Józef GAJDA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973. - 76 s. : il. ; 29 cm. - Bibliogr.
111
Rozwój przemysłu w systemie prognoz społeczno-gospodarczych = Development of Industry in the system of Social and Economic Forecasting / Józef GAJDA // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 13 (1973), s. 47-86. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
112
Proporcje rozwoju przemysłu Polski do 2000 roku : (próba ujęcia) / Józef GAJDA // Gospodarka Planowa. - R. 28, 1 (323) (1973), s. 6-14. - ISSN 0017-2421
113
Badanie zapotrzebowania na środki produkcji w przemyśle / Jan Mrozek ; Promotor: Józef GAJDA. - Kraków, 1972. - 268 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
114
Ekonomiczne aspekty optymalizacji procesów produkcji amoniaku = Economical Problems of the Optimation of Ammonia Production / Józef GAJDA, Kazimierz GÓRKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Władysław BIEDA]. - nr 43 (1972), s. 5-38. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
115
Budowa i zastosowanie bilansu przepływów międzyproduktowych przy procesach sprzężonych = Structure and Application of the Balance of the Interproduce Flows in the Interconnected Processes / Józef GAJDA, Henryk BULARA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 43 (1972), s. 39-52. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
116
Rozwój Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie w 25-leciu Polski Ludowej = The Development of the Cracow School of Economics in the Twenty-Five Years of People's Poland / Józef GAJDA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 47 (1972), s. 149-158. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
117
Uprzemysłowienie Polski Ludowej w 25-leciu i jego perspektywy = Industrialization and its Perspectives in the Twenty-Five Years of People's Poland / Józef GAJDA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 47 (1972), s. 17-41. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
118
System mieszany / Józef GAJDA // Życie Gospodarcze. - nr 11 (1972), s. 9. - Pełny tekst: http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1972/numer11/imagepages/image9.htm. - ISSN 0137-7299
119
O metodach prognozowania przestrzennych struktur przemysłowych : uwagi na marginesie opracowania B. Gruchmana z zespołem / Józef GAJDA // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 70 (1972), s. 181-187. - Tytuł numeru: Metodyka prognozowania przestrzennego zagospodarowania kraju. - ISSN 0079-3493
120
Rozwój przemysłu w systemie prognoz społeczno-gospodarczych = Industrial Development in a System of Social and Economic Prognoses / Józef GAJDA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971 (1972), s. 40. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
121
Kierunki i ekonomiczna efektywność wykorzystania gazu ziemnego jako surowca przemysłu chemicznego / Kazimierz Stanisław GÓRKA ; . - Kraków : , 1971. - 339 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Józef GAJDA. - Bibliogr.
122
Ekonomiści o gospodarce / Józef GAJDA ; rozm. Anna Kuszko // Życie Gospodarcze. - nr 10 (1971), s. 1, 10. - Pełny tekst: http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1971/numer10/imagepages/image1.htm
123
Z obrad Krajowego Zjazdu Ekonomistów 7-8 stycznia 1971 w Warszawie / Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 1 (1971), s. 91-99. - ISSN 0079-578X
124
Programowanie rozwoju gałęzi przemysłu : (materiały do ekonomiki przemysłu) / Józef GAJDA. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1971. - 177 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
125
Metoda badania i określania optymalnej wielkości i rozmieszczenia zakładów produkcyjnych w przemyśle wapiennym / Zdzisław Pawlik ; Promotor: Józef GAJDA. - Kraków, 1970-1972. - 248 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
126
Ekonomiczne studia podyplomowe / Józef GAJDA // Życie Gospodarcze. - nr 19 (1970), s. 5. - Pełny tekst: http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1970/numer19/imagepages/image5.htm
127
Modele matematyczne w prognozach zapotrzebowania na środki produkcji = Mathematical Models in Forecasting the Demand of the Means of Production / Józef GAJDA, Jan Mrozek // Gospodarka Planowa. - R. 25, 1 (290) (1970), s. 10-18. - ISSN 0017-2421
128
Rola i zadania ekonomistów w realizacji polityki intensywnego rozwoju gospodarki (Tezy referatu do dyskusji - sekcja VI) / Józef GAJDA // Życie Gospodarcze. - nr 39 (1970), s. 5-7. - Pełny tekst: http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1970/numer39/imagepages/image5.htm
129
Problemy intensywnego rozwoju gospodarki a zadania ekonomistów = Problems of Intensive Development of Economy and the Economists' Tasks / Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 4 (1970), s. 3-20. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
130
Przedsiębiorstwo przemysłowe jako komórka społecznego wytwarzania / Józef GAJDA // W: Zasady organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego / red. nauk. Henryk Kunicki. - Wyd. 1, seria 2. - Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1970. - S. 13-25. - Bibliogr.
131
Badanie stosowane / Józef GAJDA // Życie Gospodarcze. - nr 5 (1969), s. 5. - Pełny tekst: http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1969/numer05/imagepages/image5.htm
132
Przedsiębiorstwo przemysłowe jako komórka społecznego wytwarzania / Józef GAJDA // W: Zasady organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego / red. nauk. Henryk Kunicki. - Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1969. - S. 13-25. - Bibliogr.
133
Zadania ekonomistów po V Zjeździe PZPR / Józef GAJDA // Życie Gospodarcze. - nr 2 (1969), s. 5-6. - Pełny tekst: http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1969/numer02/imagepages/image5.htm
134
Rozwój i rozmieszczenie przemysłu cegielnianego w świetle perspektywicznych potrzeb gospodarczych województwa katowickiego / Tadeusz Zieliński ; Promotor: Józef GAJDA. - Kraków, 1969. - 401 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
135
Warunki rozwoju ekonomicznych badań stosowanych / Józef GAJDA // Życie Szkoły Wyższej. - R. 17, nr 11 (1969), s. 22-32. - ISSN 0591-2377
136
Programowanie produkcji przemysłowej / Józef GAJDA. - Wyd. 2. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1969. - 166, [2] s. : il. ; 18 cm. - Bibliogr. - (Problemy Ekonomiki Przemysłu)
137
Ekonomika przemysłu / Józef GAJDA, Kazimierz GÓRKA // W: Przewodnik metodyczny dla studentów wyższych zawodowych studiów ekonomicznych na kierunku: ekonomika przemysłu : opracowanie zbiorowe / [red. Władysław Holtzman]. - Poznań: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1968. - S. 7-28
138
Socjalistyczne przedsiębiorstwo przemysłowe / Józef GAJDA // W: Ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych. Cz. 1, Zarządzanie socjalistycznym przedsiębiorstwem przemysłowym / red. Ludwik MAYRE. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1968. - S. 7-38. - Bibliogr.
139
Koordynacja powiązań produkcyjno-zaopatrzeniowych w ośrodku przemysłowym / Bronisław Byrski ; Promotor: Józef GAJDA. - Kraków, 1968. - 232 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
140
Węgiel i ropa naftowa jako baza surowcowa przemysłu chemicznego = Coal and Oil, the Basic Raw Materials for Chemical Industries / Józef GAJDA // Gospodarka Planowa. - R. 23, 9 (274) (1968), s. 26-32. - ISSN 0017-2421
141
Zagadnienia efektywności nakładów na rozwój polskiego górnictwa naftowego / Józef Pietrusza ; Promotor: Józef GAJDA. - Kraków, 1968. - 299 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 60 k. - Bibliogr.
142
Ośrodki i kompleksy przemysłowe w planowaniu rozwoju gałęzi i regionów = Industrial Centres and Coplexes and Their Role in Planning of Branches and Regions / Józef GAJDA, Kazimierz GÓRKA // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 1 (1968), s. 5-23. - Rez., summ. - ISSN 0079-578X
143
Badanie zapotrzebowania na środki produkcji w programowaniu rozwoju gałęzi przemysłu = Research on the Demand for Production Means in Programming the Development of Industrial Branches / Józef GAJDA // Gospodarka Planowa. - R. 22, 8-9 (260-261) (1967), s. 67-72. - ISSN 0017-2421
144
Ekonomiczna efektywność koncentracji i specjalizacji produkcji budowlano-montażowej / Aleksander Mysiński ; Promotor: Józef GAJDA. - Kraków, 1967. - 332 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
145
Kierunki postępu ekonomicznego w przemyśle = Trends in the Economic Progress in Industry / Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 2 (1967), s. 5-17. - Rez., summ. - ISSN 0079-578X
146
Metody ustalania zapotrzebowania na środki produkcji przy procesach sprzężonych i substytucji surowców = Methoden der Bestimmung des Produktionsmittelbedarfs bei gekuppelten Prozessen und Rohstoffsubstitution = Methods for Estimating the Requirements in Production Means for Coupled Processes Allowing for Substitute Raw Materials / Józef GAJDA // Gospodarka Materiałowa. - nr 14 (394) (1967), s. 469-473. - ISSN 0017-2405
147
Podsumowanie dyskusji / Józef GAJDA // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 4 (1966), s. 193-194. - ISSN 0071-674X
148
Programowanie produkcji przemysłowej / Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1966. - 165, [1] s. : il. ; 18 cm. - Bibliogr. - (Problemy Ekonomiki Przemysłu)
149
Rozwój i kierunki ekonmicznych studiów podyplomowych / Józef GAJDA // Życie Szkoły Wyższej. - R. 14, nr 3 (1966), s. 24-30. - ISSN 0591-2377
150
Zagadnienie rozwoju przemysłu w regionie krakowskim / Józef GAJDA // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 4 (1966), s. 145-154. - ISSN 0071-674X
151
Zagajenie obrad sekcji / Józef GAJDA // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 4 (1966), s. 143-144. - ISSN 0071-674X
152
Rozwój przemysłu regionu krakowskiego / J. GAJDA, T. Eliasiewicz, E. LUCHTER // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - styczeń-czerwiec 1965 (1966), s. 72. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0867-1699
153
Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy / red. Józef GAJDA. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1965. - 238 s. : il. ; 29 cm. - Bibliogr. - (Dwuletnie Zaoczne Studium Ekonomiczno-Spółdzielcze)
154
Dorobek polskiej myśli ekonomicznej w dziedzinie teorii przedsiębiorstwa socjalistycznego = Contribution of Polish Economical Thought in the Spere of the Theory of a Socialist Enterprise / Józef GAJDA // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 2 (1965), s. 155-173. - Pełny tekst: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/18266/1/010%20J%c3%93ZEF%20GAJDA.pdf. - ISSN 0035-9629
155
Rozwój przemysłu w regionie krakowskim = Some Problems of Industry's Development / Józef GAJDA, Tadeusz Eliasiewicz, Emil LUCHTER // W: Rozwój ekonomiczny regionu krakowskiego w dwudziestoleciu Polski Ludowej / red. Jan Czarkowski. - Wrocław - Warszawa - Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1965. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 7). - S. 401-445. - Rez., summ. - Bibliogr.
156
Ostrożnie ze wskaźnikami i wzorami = The Careful Use of Indicators and Formulas / Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne. - listopad (1964), s. 87-89. - ISSN 0079-578X
157
Zmiany metod planowania w przemyśle = The Changes of Planning Methods in Industry / Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne. - maj (1964), s. 47-69. - Rez., summ. - ISSN 0079-578X
158
Zagadnienia planowania i bodźców rozwoju produkcji przedsiębiorstw przemysłowych / Józef GAJDA // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 8-9 (1964), s. 351-356. - ISSN 0013-3043
159
Planowe kierowanie gospodarką przedsiębiorstw przemysłowych = Planned Managing of Industrial Enterprises' Economy / Józef GAJDA. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1964. - 162, [1] s. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 6)
160
Zagadnienia optymalnego programu przewozu rud żelaza / Józef GAJDA // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 1 (1964), s. 15-18. - ISSN 0013-3043
161
Działalność inwestycyjna spółdzielni pracy / Julian Filipek, Józef Gajda // W: Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy / red. Józef Gajda. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1963. - S. 195-209
162
Dwa warunki postępu ekonomicznego w przedsiębiorstwach przemysłowych = Two Conditions for Economic Progress in Industrial Enterprises / Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne. - grudzień (1963), s. 11-16. - Summ. - ISSN 0079-578X
163
Planowanie ilości dziennej produkcji artykułów o krótkim okresie przydatności do użytku = Planning the Daily Volume of Output for Products with a Short Utilization Term / Józef GAJDA // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 1 (1963), s. 13-18. - ISSN 0013-3043
164
Zarządzanie przedsiębiorstwem spółdzielni pracy / Józef Gajda // W: Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy / red. Józef Gajda. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1963. - S. 29-49
165
Organizacja zaopatrzenia i zbytu w spółdzielniach pracy / Józef Gajda // W: Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy / red. Józef Gajda. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1963. - S. 174-194
166
Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy / red. Józef Gajda. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1963. - 278 s. : il. ; 29 cm. - Bibliogr.
167
Plan gospodarczy spółdzielni pracy / Józef Gajda // W: Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy / red. Józef Gajda. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1963. - S. 50-74
168
Podstawy planowania dziennej produkcji w przedsiębiorstwach przemysłu piekarniczego = Основы планирования суточного производства в предприятиях хлебо-пекарной промышленности = Die Planungsgrundlagen der täglichen Produktion in den Bäckereiindustriebetrieben / Józef Gajda // W: Międzynarodowa konferencja instytutów i placówek naukowych krajów obozu socjalizmu zajmujących się zagadnieniami ekonomiki i organizacji produkcji i pracy, Warszawa 9-14 VII 1962. - Warszawa: Instytut Ekonomiki i Organizacji Przemysłu, 1962. - S. 1-13
169
Plan gospodarczy spółdzielni pracy / Józef Gajda // W: Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy / red. Józef Gajda. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1962. - S. 45-68
170
Organizacja zaopatrzenia i zbytu w spółdzielniach pracy / Józef Gajda // W: Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy / red. Józef Gajda. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1962. - S. 165-185
171
Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy / red. Józef Gajda. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1962. - 269 s. : il. ; 29 cm. - Bibliogr.
172
Zarządzanie przedsiębiorstwem spółdzielni pracy / Józef Gajda // W: Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy / red. Józef Gajda. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1962. - S. 26-44
173
Uwagi o rozwoju nauk o zarządzaniu przedsiębiorstwami w Stanach Zjednoczonych A.P / Józef Gajda // Biuletyn Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. - nr 12 (1961), s. 40-44
174
Szkolenie kierowników przedsiębiorstw w zakresie zarządzania w Stanach Zjednoczonych = Training Enterprise Directors in the Field of Management in the United States / Józef Gajda // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 3 (1961), s. 134-136. - ISSN 0013-3043
175
Zagadnienie struktury organizacyjnej zakładów w przedsiębiorstwach wielozakładowych = Problem of the Organization Structure of Plants in Multiplant Concerns / Józef Gajda, Jan Koperski // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 6 (1960), s. 241-246. - ISSN 0013-3043
176
Zeszyt dyrektora przedsiębiorstwa kapitalistycznego / Józef Gajda // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 1 (1959), s. 29-30. - ISSN 0013-3043
177
O metodzie optymalnego podziału zadań produkcyjnych między przedsiębiorstwa = On the Optimum Division of Production Tasks among the Industries / Józef Gajda // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 7 (1959), s. 296-299. - ISSN 0013-3043
178
Planowe kierowanie gospodarką narodową a samodzielność przedsiębiorstw w przemyśle polskim / Józef Gajda ; Promotor: Władysław BIEDA. - Kraków, 1959. - 308 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
179
O potrzebie bardziej szczegółowej klasyfikacji pracowników umysłowych w przedsiębiorstwach przemysłowych = On the Necessity of a More Detailed Mental Workers Classification in Industrial Plants / Józef Gajda, Jan Koperski // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 12 (1959), s. 538-541. - ISSN 0013-3043
180
Podział robotników dla celów analizy wskaźników wydajności pracy i średnich płac w przedsiębiorstwie przemysłowym = Division of Working Hands with a View of Analysing Work Efficiency Indices and Average Wages in an Industrial Enterprise / Józef Gajda, Jan Koperski // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 10 (1959), s. 457-461. - ISSN 0013-3043
181
Zagadnienia struktury organizacyjnej państwowego przemysłu spożywczego = Problems of the Structure of the Organization of the State Consumption Goods Industry / Józef Gajda, Tadeusz Kłapkowski // Myśl Gospodarcza. - R. 2, nr 5(15) (1958), s. 3-43. - Rez., summ.
182
Francuskie Biuro Organizacji Pracy = The French "Bureau des Temps Elementaires" / Józef Gajda // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 2 (1958), s. 78-80. - ISSN 0013-3043
183
Przedsiębiorstwo przemysłowe w gospodarce socjalistycznej = The Industrial Enterprise in the Socialist Economy / Józef Gajda // Ekonomista. - nr 1 (1958), s. 146-164. - Summ., rez. - ISSN 0013-3205
184
Nowa struktura organizacyjna przemysłu w Niemieckiej Republice Demokratycznej = The New Organization Structure in the German Democratic Republic / Józef Gajda // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 8 (1958), s. 368-373. - Bibliogr. - ISSN 0013-3043
185
Planowanie centralne a plan przedsiębiorstwa przemysłowego = Central Planning and the Plan of an Industrial Enterprise / Józef Gajda // Myśl Gospodarcza. - R. 2, nr 6(16) (1958), s. 3-33. - Rez., summ.
186
O podręczniku ekonomiki socjalistycznego przedsiębiorstwa / Józef Gajda // Myśl Gospodarcza. - R. 1, nr 6 (1957), s. 152-155
187
Zmiany w organizacji zarządzania gospodarką Związku Radzieckiego / Józef Gajda // Myśl Gospodarcza. - R. 1, nr 7 (1957), s. 139-147
188
Nowa organizacja zarządzania przemysłem i budownictwem w Związku Radzieckim = The New Organization of Industrial and Building Administration in the Soviet Union / Józef Gajda // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 11 (1957), s. 511-514. - ISSN 0013-3043
189
O zadaniach i warunkach działania rad robotniczych w przemyśle = On the Tasks of the Worker Councils in Industry and the Conditions of their Activity / Józef Gajda // Myśl Gospodarcza. - R. 1, nr 2 (1957), s. 53-72. - Rez., summ.
190
Organizacja zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym / Józef Gajda. - Kraków : Dyrekcja Kursów Ekonomicznych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Oddział, 1956. - 114 s. ; 24 cm
191
Niektóre zagadnienia bilansu gospodarki narodowej / Józef Gajda // Ekonomista. - nr 6 (1956), s. 163-168. - ISSN 0013-3205
192
O współpracy Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przemysłu z przemysłem rolno-spożywczym = On the Cooperation of IEOI with the Foodstuff Industry / Józef Gajda // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 12 (1955), s. 560-562. - ISSN 0013-3043
193
Rozliczanie półfabrykatów przy wewnętrznym rozrachunku gospodarczym = Computation of Semi-finished Goods under the Internal Economic Accounting Scheme / Józef Gajda // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 1 (1955), s. 38-39. - ISSN 0013-3043
194
Z zagadnień wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego w przemyśle spożywczym = Some Problems of Internal Economic Clearing in the Food Industry / Józef Gajda // Gospodarka Planowa. - R. 9, nr 11 (110) (1954), s. 8-13. - ISSN 0017-2421
195
Stopniowo rozszerzać zakres wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego = The Range of Internal Economic Accounting to Be Extended by Degrees / Józef Gajda // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 5, nr 11 (1954), s. 503-505. - ISSN 0013-3043
196
Planowanie wykonawcze i wewnątrzzakładowy rozrachunek gospodarczy w przedsiębiorstwie przemysłu tłuszczowego = Executive Planning and Internal Economic Accounting in Fat Factory / Józef Gajda // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 4, nr 12 (1953), s. 534-540. - ISSN 0013-3043
197
Warunki organizacyjno-techniczne dla wprowadzenia wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego w przedsiębiorstwach przemysłu tłuszczowego = Organization and Technical Conditions for the Introduction of the Economic Accounting in the Undertakings of Fat Industry / Józef Gajda, Krzysztof Studnicki // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 4, nr 11 (1953), s. 479-485. - ISSN 0013-3043
198
Generalna inwentaryzacja i wycena majątku trwałego = General Inventory and Valuation of Immovables / Józef Gajda // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 3, nr 7 (1952), s. 310-313. - ISSN 0013-3043
199
Struktura uspołecznionych zakładów w Niemieckiej Republice Demokratycznej = Structure of the Nationalized Enterprises in the German Democratic Republic / Józef Gajda // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 2, nr 7 (1951), s. 346-347. - ISSN 0013-3043
200
Obliczanie wartości globalnej produkcji / Józef Gajda // Ekonomista. - nr 4 (1950), s. 163-177. - ISSN 0013-3205
201
Rachunek gospodarczy : statystyka / Tadeusz KŁAPKOWSKI, Józef Gajda. - Kraków : UJ, 1947. - [2], 57 s. ; 29 cm
1
Gajda J., (1997), Restrukturyzacja gospodarki a wzrost zatrudnienia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 491, s. 5-16.
2
Gajda J., Górka K., (1997), Instytut Ekonomiki Przemysłu. [W:] MAŁECKI (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, s. 31-45.
3
Gajda J., (1997), Własność i przedsiębiorczość a rozwój wprowadzanej gospodarki rynkowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 472, s. 5-15.
4
Gajda J., (1996), Pomiar i ocena efektywności inwestycji przy inflacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 477, s. 33-43.
5
Gajda J., (1994), Funkcje społeczne przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej a prywatyzacja. [W:] BOROWIECKI R. (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 177-183.
6
Gajda J., (1994), Nowa rola mezoekonomii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 438, s. 5-10.
7
Gajda J., (1993), Kierunki i kryteria efektywnej restrukturyzacji przemysłu, "Gospodarka Narodowa", nr 7 (43), s. 13-17.
8
Gajda J., (1993), Restrukturyzacja przemysłu jako element polityki przemysłowej i ekologicznej. [W:] Kazimierz GÓRKA (kierownik tematu), Polityka przemysłowa i ekologiczna w okresie transformacji systemu gospodarczego, s. 62-77.
9
Gajda J., (1993), Prywatyzacja zakładów użyteczności publicznej. [W:] Wawak T. (red.), Własność prywatna, Kraków : Wydaw. Inf. Ekon., s. 169-174.
10
Gajda J., (1992), Prywatyzacja zakładów użyteczności publicznej, "Gospodarka Narodowa", nr 2-3, s. 28-30.
11
Gajda J., (1992), Elementy programowania rozwoju przemysłu: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 41 s.
12
Gajda J., (1991), Wzrost cen i stopy dyskontowej a efektywność inwestycji, "Ekonomista", nr 1, s. 71-83.
13
Gajda J., (1991), Przystosowanie struktury własności do gospodarki rynkowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 371, s. 23-39.
14
Gajda J., (1991), Mikro- i makroekonomiczna efektywność rozwoju przedsiębiorstwa przemysłowego, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 42, nr 7 (498), s. 5-7.
15
Gajda J., (1991), Prywatyzacja w krajach o gospodarce rynkowej. [W:] Borowiecki R. (red.), Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 13-37.
16
Gajda J., (1991), Project Efficiency and the Increase of Prices and the Discount Rate. [W:] GÓRKA K. (red.), Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers, Kraków : The Cracow Academy of Economics, s. 173-188.
17
Gajda J., (1991), Wzrost cen a reprodukcja majątku trwałego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 336, s. 5-21.
18
Gajda J., (1990), Gospodarka rynkowa a przekształcenia struktury własności, "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 3-13.
19
Gajda J., Prusek A., (1990), Analiza wpływu eksportu budownictwa na podstawowe wskaźniki ekonomiczne przedsiębiorstwa (na przykładzie PBS "BUDOSTAL" w Krakowie), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 326, s. 249-262.
20
Gajda J., (1990), Prywatyzacja w krajach o gospodarce rynkowej. [W:] Borowiecki R. (red.), Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 13-37.
21
Gajda J., (1990), Wycena wartości przedsiębiorstwa a struktura jego bilansu, "Rachunkowość", nr 9, s. 193-194.
22
Gajda J., (1990), Przemysł w dużych aglomeracjach miejskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 320, s. 5-20.
23
Gajda J., (1990), Wzrost cen a wysokość amortyzacji, "Rachunkowość", nr 7, s. 137-138.
24
Gajda J., (1990), Prywatyzacja w krajach o gospodarce rynkowej. [W:] Górka K. (red.), Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 11-18.
25
Gajda J., (1989), Inwestycje i przyrosty majątku trwałego przy rosnących cenach, "Inwestycje i Budownictwo", nr 2, s. 6-11.
26
Gajda J., (1989), Wzrost wynagrodzeń a równowaga na rynku dóbr konsumpcyjnych, "Gospodarka Planowa", R. 35, 4-5 (514-515), s. 6-9.
27
Gajda J., (1989), Programy ochrony środowiska i problemy ich realizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 292, s. 21-36.
28
Gajda J., (1988), Przedsiębiorczość i warunki jej rozwoju w gospodarce socjalistycznej (referat na sekcji II Kongresu), "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 81-95.
29
Gajda J., (1988), Problemy przemian strukturalnych polskiego przemysłu. [W:] ŁUKAWER E. (red.), Strategia rozwoju gospodarczego Polski i jej społeczno-polityczne uwarunkowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 20-22 maja 1986 r. Cz. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 69-97.
30
Gajda J., (1988), Zamówienia rządowe w gospodarce kapitalistycznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 261, s. 7-14.
31
Gajda J., (1988), Gospodarka w obliczu zawężonej reprodukcji majątku trwałego, "Gospodarka Planowa", R. 43, 6 (504), s. 21-23.
32
Gajda J., (1988), Aims of the Socialist Enterprise and the Principles of Its Activity Evaluation, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 237, s. 75-94.
33
Gajda J., (1988), The Polish Economic System in Reform, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 237, s. 27-36.
34
Gajda J., (1988), Przedsiębiorczość i warunki jej rozwoju w gospodarce socjalistycznej, "Ekonomista", nr 3-4, s. 541-556.
35
Gajda J., (1987), Programowanie rozwoju branży przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 369-400.
36
Gajda J., (1987), Prawidłowości rozwoju współczesnego przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 25-43.
37
Gajda J., (1987), Warunki rozwoju przedsiębiorczości i ich kształtowanie, "Wektory Gospodarki", nr 11, s. 16-18.
38
Gajda J. (red.), (1987), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Wyd. 2 zm. i uzup.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 428, [1] s.
39
Byrski B., Gajda J., (1987), Rozmieszczenie przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 343-368.
40
Gajda J., (1987), Produkcja przemysłowa, jej mierniki i jakość. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 81-97.
41
Gajda J., (1987), Prognozowanie rozwoju przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 401-429.
42
Gajda J., Byrski B., (1987), Koszty, ceny i wyniki ekonomiczne przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 264-309.
43
Gajda J., (1986), Cele przedsiębiorstwa socjalistycznego a podstawy oceny jego działalności, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 14-28.
44
Gajda J., (1986), Obciążenie funduszu wynagrodzeń a koszty materiałowe i efektywność inwestycji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 230, s. 47-56.
45
Gajda J., "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.", s. 128-129.
46
Gajda J., "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.", s. 215-217, 224-225.
47
Gajda J., (1986), Cele i warunki przemian strukturalnych polskiego przemysłu, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 23-41.
48
Gajda J., (1986), Reforma gospodarcza a ochrona środowiska. [W:] Rybarski A. (red.), Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 197-212.
49
Gajda J., "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.", s. 306-307.
50
Gajda J., (1986), Efektywność przemysłu polskiego na tle gospodarki w latach 1983-1984, "Gospodarka Planowa", R. 41, 4-5 (480-481), s. 181-186.
51
Gajda J., (1985), Obniżka kosztów materiałowych a efektywność inwestycji, "Inwestycje i Budownictwo", nr 6, s. 10-13.
52
Gajda J., (1985), O kierunkach modyfikacji rachunku efektywności inwestycji, "Inwestycje i Budownictwo", nr 10, s. 27.
53
Michoń F., Całus A., Kaleta J., Leśniewski L., Gajda J., Wacławowicz S., Szubert E., Wojtasiewicz L., Surdykowska S., Mikulski M., Mikułowski Pomorski J., Liwowski B., Lepiech J., Altkorn J., Gawron H., Styś S., Kasprowicz A., Domaszewicz R., (1985), Dyskusja : streszczenie wypowiedzi na ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej nt. "Aktualny stan i kierunki rozwoju studiów ekonomicznych dla pracujących" (10-11 stycznia 1985 r., Kraków), "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 52, s. 90-104.
54
Gajda J., (1984), Warunki kształtowania funduszów wynagrodzeń przedsiębiorstw : modele obliczeń, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 47-60.
55
Gajda J., (1984), Reforma gospodarcza a ochrona środowiska. [W:] Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 1[64]-19[82].
56
Gajda J., (1984), Ustalanie zapotrzebowania na części zamienne, "Gospodarka Materiałowa", R. 36, nr 5(789), s. 77-79.
57
Wajda W., (1983), Ustalanie zakresu i efektywność wymiany maszyn i urządzeń w przemyśle chemicznym: na przykładzie przemysłu nawozów azotowych, Prom. Gajda J., Kraków : , 311 k.
58
Gajda J., (1983), Kształtowanie funduszu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 34, nr 8-9 (403-404), s. 16-20.
59
Gajda J., (1983), Wadliwe obliczenia i niewłaściwy wniosek, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 175-176.
60
Gajda J., (1983), Struktura kosztów i wysokość zysku a podatki przedsiębiorstwa, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 12-24.
61
Gajda J., (1983), Przemysł krakowski oraz konieczne i pożądane kierunki jego przemian, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 173, s. 127-146.
62
Górka K., Gajda J., (1983), Przemysł a ochrona środowiska i zagospodarowanie zabytkowego Krakowa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 173, s. 173-189.
63
Hasson T., (1983), Planning of Long-term Developmnet of Manufacturing Indutries in Iraq Till the Year 2000, Prom. Gajda J., Kraków : , 286 k.
64
Gajda J., (1982), Specialization and Integration of Industry in a Region, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers", nr 152, s. 51-78.
65
Gajda J., Byrski B., (1982), Rozmieszczenie przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 250-269.
66
Gajda J. (red.), (1982), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 349, [1] s.
67
Gajda J., (1982), Prawidłowości rozwoju współczesnego przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 15-30.
68
Gajda J., (1982), Prognozowanie rozwoju przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 325-350.
69
Gajda J., (1982), Produkcja przemysłowa, jej mierniki i jakość. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 93-107.
70
Gajda J., (1982), Niektóre sporne rozwiązania reformy gospodarczej, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 67-79.
71
Gajda J., (1982), Przyrost produkcji i substytucja czynników a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 33, nr 8-9 (391-392), s. 1-4.
72
Gajda J., (1982), Drugie oko systemu, "Życie Gospodarcze", nr 29, s. 8.
73
Gajda J., (1982), Programowanie rozwoju branży przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 296-324.
74
Gajda J., (1981), Przyczynek do problematyki przywództwa politycznego, "Studia Nauk Politycznych", nr 3(51), s. 125-144.
75
Gajda J., (1981), O związkach między nakładami inwestycyjnymi i kosztami bieżącymi w rachunku efektywności, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 51-56.
76
Chomątowski S., Gajda J., (1980), Drogi uprzemysłowienia Polski w 60-leciu 1918-1978, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 122, s. 43-87.
77
Gajda J., (1980), Wydajność pracy a płace i efektywność produkcji, "Gospodarka Planowa", R. 35, 9 (415), s. 429-435.
78
Gajda J., (1980), Samorząd poza przedsiębiorstwem?, "Życie Gospodarcze", nr 49, s. 9; http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1980/numer49/imagepages/image9.htm
79
Gajda J., (1980), Przesłanki oceny systemu ekonomiczno-finansowego organizacji przemysłowych, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 33-41.
80
Gajda J., (1979), Regionalna specjalizacja i integracja przemysłu, "Gospodarka Planowa", R. 34, 12 (406), s. 654-661.
81
Suchoński S., (1979), System ekonomiczno-finansowy kombinatu hutniczego i warunki jego skutecznego działania (na przykładzie Huty im. Lenina w Krakowie), Prom. Gajda J., Kraków : , 495 k.
82
Chomątowski S., Gajda J., (1979), Uprzemysłowienie Polski w 60-leciu 1918-1978, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 55-66.
83
Gajda J., (1978), Wzrost produkcji przemysłowej i przemiany jej struktury w aglomeracji miejskiej a nakłady inwestycyjne. [W:] Gajda J. (red.), Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 63-88.
84
Byrski B., Gajda J., (1978), Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania pożądanych przemian struktury gałęziowej i przestrzennej w aglomeracji miejskiej. [W:] Gajda J. (red.), Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 127-134.
85
Gajda J., (1978), Założenia rozwoju i przemian strukturalnych przemysłu w aglomeracji miejskiej. [W:] Gajda J. (red.), Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-18.
86
Gajda J., Byrski B., (1978), Rozmieszczenie przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 255-282.
87
Gajda J., (1978), Prawidłowości rozwoju współczesnego przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 13-32.
88
Gajda J. (red.), (1978), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 378 s.
89
Gajda J., (1978), Przesłanki rozwoju i przemian strukturalnych przemysłu w aglomeracjach miejskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 104, s. 5-16.
90
Gajda J., (1978), Prognozowanie rozwoju przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 345-378.
91
Gajda J., Górka K., (1978), Ekonomiczno-organizacyjne warunki wzmożenia ochrony środowiska w przemyśle, "Aura", nr 6 (66), s. 9-10.
92
Gajda J., (1978), Przedmiot badań ekonomiki i programowania rozwoju przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-32.
93
Gajda J. (red.), (1978), Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich: (na przykładzie aglomeracji krakowskiej), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 138 s.
94
Gajda J., (1978), Programowanie rozwoju gałęzi przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 311-344.
95
Gajda J., Byrski B., Górka K., (1977), Problemy kształtowania struktury gałęziowej i przestrzennej przemysłu w aglomeracjach miejskich, "Gospodarka Planowa", R. 32, 11 (381), s. 559-565.
96
Gajda J., (1977), Dyspozycyjny fundusz płac a opłacanie wzrostu wydajności pracy, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 39-51.
97
Chomątowski S., (1977), Struktura produkcji a optymalna wielkość kombinatów chemicznych, Prom. Gajda J., Kraków : , 239 k.
98
Gajda J., Górka K., (1976), Wybór bazy surowcowej w programowaniu rozwoju branży przemysłowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 76, s. 5-39.
99
Gajda J., (1976), Kształtowanie funduszu płac a opłata wzrostu wydajności pracy (artykuł dyskusyjny), "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 27, nr 11 (323), s. 9-13.
100
Gajda J., (1976), Dyspozycyjny fundusz płac a opłacanie wzrostu wydajności pracy. [W:] Byrski B., Górka K. (red.), Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 53-70.
101
Gajda J., (1975), Problemy kształtowania terytorialnych kompleksów przemysłowych, "Gospodarka Planowa", R. 30, 5 (351), s. 281-285.
102
Gajda J., (1975), Zagadnienia podziału dyspozycyjnego funduszu płac, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 26, nr 6 (306), s. 243-246.
103
Gajda J., Byrski B., Luchter E., (1975), Określenie kierunków perspektywicznego rozwoju przemysłu w aglomeracjach miejskich (na przykładzie Krakowa). [W:] Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 113-136.
104
Gajda J., (1974), Tendencje rozwojowe i zmiany strukturalne przemysłu Republiki Federalnej Niemiec, "Gospodarka Planowa", R. 29, 8 (342), s. 553-563.
105
Gajda J., (1974), Badania naukowe z ekonomiki i organizacji przemysłu i budownictwa w ośrodku krakowskim, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 111-126.
106
Księżyk M., (1974), Ustalanie cen gazu ziemnego, Prom. Gajda J., Kraków : , 240 k.
107
Boroń J., Bursche J., Chajtman S., Gajda J., Gula M., Halak G., Olejnik T., Sroczyński W., Stolarek W., Sudoł S., Tymanowski J., Wóycicki S., Zbichorski Z., (1974), Zasady organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego, Wyd. 2 przerobione i uzupeł.Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 596 s.
108
Gajda J., Byrski B., Luchter E., (1974), Przemysł w mieście nauki i kultury. [W:] Kraków 2000, Kraków : Wydawnictwo Literackie, s. 136-164.
109
Gajda J., Chomątowski S., Górka K., (1974), Prognozowanie rozwoju gałęzi przemysłu, Warszawa : Instytut Planowania. Dział Dokumentacji i Wydawnictw, 101 s.
110
Gajda J., Chomątowski S., Górka K., (1973), Prognozy rozwoju gałęzi przemysłu w systemie prognozowania społeczno-gospodarczego, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 76 s.
111
Gajda J., (1973), Rozwój przemysłu w systemie prognoz społeczno-gospodarczych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 13, s. 47-86.
112
Gajda J., (1973), Proporcje rozwoju przemysłu Polski do 2000 roku (próba ujęcia), "Gospodarka Planowa", R. 28, 1 (323), s. 6-14.
113
Mrozek J., (1972), Badanie zapotrzebowania na środki produkcji w przemyśle, Prom. Gajda J., Kraków : , 268 k.
114
Gajda J., Górka K., (1972), Ekonomiczne aspekty optymalizacji procesów produkcji amoniaku, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 43, s. 5-38.
115
Gajda J., Bulara H., (1972), Budowa i zastosowanie bilansu przepływów międzyproduktowych przy procesach sprzężonych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 43, s. 39-52.
116
Gajda J., (1972), Rozwój Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie w 25-leciu Polski Ludowej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 47, s. 149-158.
117
Gajda J., (1972), Uprzemysłowienie Polski Ludowej w 25-leciu i jego perspektywy, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 47, s. 17-41.
118
Gajda J., (1972), System mieszany, "Życie Gospodarcze", nr 11, s. 9; http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1972/numer11/imagepages/image9.htm
119
Gajda J., (1972), O metodach prognozowania przestrzennych struktur przemysłowych : uwagi na marginesie opracowania B. Gruchmana z zespołem, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 70, s. 181-187.
120
Gajda J., (1972), Rozwój przemysłu w systemie prognoz społeczno-gospodarczych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971, s. 40.
121
Górka K., (1971), Kierunki i ekonomiczna efektywność wykorzystania gazu ziemnego jako surowca przemysłu chemicznego, Prom. Gajda J., Kraków : , 339 k.
122
Gajda J., Kuszko A., (1971), Ekonomiści o gospodarce, "Życie Gospodarcze", nr 10, s. 1, 10; http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1971/numer10/imagepages/image1.htm
123
Gajda J., (1971), Z obrad Krajowego Zjazdu Ekonomistów 7-8 stycznia 1971 w Warszawie, "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 91-99.
124
Gajda J., (1971), Programowanie rozwoju gałęzi przemysłu: (materiały do ekonomiki przemysłu), Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 177 s.
125
Pawlik Z., (1970), Metoda badania i określania optymalnej wielkości i rozmieszczenia zakładów produkcyjnych w przemyśle wapiennym, Prom. Gajda J., Kraków : , 248 k.
126
Gajda J., (1970), Ekonomiczne studia podyplomowe, "Życie Gospodarcze", nr 19, s. 5; http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1970/numer19/imagepages/image5.htm
127
Gajda J., Mrozek J., (1970), Modele matematyczne w prognozach zapotrzebowania na środki produkcji, "Gospodarka Planowa", R. 25, 1 (290), s. 10-18.
128
Gajda J., (1970), Rola i zadania ekonomistów w realizacji polityki intensywnego rozwoju gospodarki (Tezy referatu do dyskusji - sekcja VI), "Życie Gospodarcze", nr 39, s. 5-7; http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1970/numer39/imagepages/image5.htm
129
Gajda J., (1970), Problemy intensywnego rozwoju gospodarki a zadania ekonomistów, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 3-20.
130
Gajda J., (1970), Przedsiębiorstwo przemysłowe jako komórka społecznego wytwarzania. [W:] Kunicki H. (red.), Zasady organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego, Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, s. 13-25.
131
Gajda J., (1969), Badanie stosowane, "Życie Gospodarcze", nr 5, s. 5; http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1969/numer05/imagepages/image5.htm
132
Gajda J., (1969), Przedsiębiorstwo przemysłowe jako komórka społecznego wytwarzania. [W:] Kunicki H. (red.), Zasady organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego, Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, s. 13-25.
133
Gajda J., (1969), Zadania ekonomistów po V Zjeździe PZPR, "Życie Gospodarcze", nr 2, s. 5-6; http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1969/numer02/imagepages/image5.htm
134
Zieliński T., (1969), Rozwój i rozmieszczenie przemysłu cegielnianego w świetle perspektywicznych potrzeb gospodarczych województwa katowickiego, Prom. Gajda J., Kraków : , 401 k.
135
Gajda J., (1969), Warunki rozwoju ekonomicznych badań stosowanych, "Życie Szkoły Wyższej", R. 17, nr 11, s. 22-32.
136
Gajda J., (1969), Programowanie produkcji przemysłowej, Wyd. 2Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 166, [2] s.
137
Gajda J., Górka K., (1968), Ekonomika przemysłu. [W:] Holtzman W. (red.), Przewodnik metodyczny dla studentów wyższych zawodowych studiów ekonomicznych na kierunku: ekonomika przemysłu: opracowanie zbiorowe, Poznań : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 7-28.
138
Gajda J., (1968), Socjalistyczne przedsiębiorstwo przemysłowe. [W:] Mayre L. (red.), Ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych. Cz. 1, Zarządzanie socjalistycznym przedsiębiorstwem przemysłowym, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 7-38.
139
Byrski B., (1968), Koordynacja powiązań produkcyjno-zaopatrzeniowych w ośrodku przemysłowym, Prom. Gajda J., Kraków : , 232 k.
140
Gajda J., (1968), Węgiel i ropa naftowa jako baza surowcowa przemysłu chemicznego, "Gospodarka Planowa", R. 23, 9 (274), s. 26-32.
141
Pietrusza J., (1968), Zagadnienia efektywności nakładów na rozwój polskiego górnictwa naftowego, Prom. Gajda J., Kraków : , 299 k.
142
Gajda J., Górka K., (1968), Ośrodki i kompleksy przemysłowe w planowaniu rozwoju gałęzi i regionów, "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 5-23.
143
Gajda J., (1967), Badanie zapotrzebowania na środki produkcji w programowaniu rozwoju gałęzi przemysłu, "Gospodarka Planowa", R. 22, 8-9 (260-261), s. 67-72.
144
Mysiński A., (1967), Ekonomiczna efektywność koncentracji i specjalizacji produkcji budowlano-montażowej, Prom. Gajda J., Kraków : , 332 k.
145
Gajda J., (1967), Kierunki postępu ekonomicznego w przemyśle, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 5-17.
146
Gajda J., (1967), Metody ustalania zapotrzebowania na środki produkcji przy procesach sprzężonych i substytucji surowców, "Gospodarka Materiałowa", nr 14 (394), s. 469-473.
147
Gajda J., (1966), Podsumowanie dyskusji, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 4, s. 193-194.
148
Gajda J., (1966), Programowanie produkcji przemysłowej, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 165, [1] s.
149
Gajda J., (1966), Rozwój i kierunki ekonmicznych studiów podyplomowych, "Życie Szkoły Wyższej", R. 14, nr 3, s. 24-30.
150
Gajda J., (1966), Zagadnienie rozwoju przemysłu w regionie krakowskim, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 4, s. 145-154.
151
Gajda J., (1966), Zagajenie obrad sekcji, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 4, s. 143-144.
152
Gajda J., Eliasiewicz T., Luchter E., (1966), Rozwój przemysłu regionu krakowskiego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji", styczeń-czerwiec 1965, s. 72.
153
Gajda J. (red.), (1965), Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy, Wyd. 3 popr. i uzup.Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 238 s.
154
Gajda J., (1965), Dorobek polskiej myśli ekonomicznej w dziedzinie teorii przedsiębiorstwa socjalistycznego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 2, s. 155-173; https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/18266/1/010%20J%c3%93ZEF%20GAJDA.pdf
155
Gajda J., Eliasiewicz T., Luchter E., (1965), Rozwój przemysłu w regionie krakowskim. [W:] Czarkowski J. (red.), Rozwój ekonomiczny regionu krakowskiego w dwudziestoleciu Polski Ludowej (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie; nr 7), Wrocław - Warszawa - Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 401-445.
156
Gajda J., (1964), Ostrożnie ze wskaźnikami i wzorami, "Problemy Ekonomiczne", listopad, s. 87-89.
157
Gajda J., (1964), Zmiany metod planowania w przemyśle, "Problemy Ekonomiczne", maj, s. 47-69.
158
Gajda J., (1964), Zagadnienia planowania i bodźców rozwoju produkcji przedsiębiorstw przemysłowych, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 8-9, s. 351-356.
159
Gajda J., (1964), Planowe kierowanie gospodarką przedsiębiorstw przemysłowych, (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie, nr 6), Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 162, [1] s.
160
Gajda J., (1964), Zagadnienia optymalnego programu przewozu rud żelaza, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 1, s. 15-18.
161
Filipek J., Gajda J., (1963), Działalność inwestycyjna spółdzielni pracy. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 195-209.
162
Gajda J., (1963), Dwa warunki postępu ekonomicznego w przedsiębiorstwach przemysłowych, "Problemy Ekonomiczne", grudzień, s. 11-16.
163
Gajda J., (1963), Planowanie ilości dziennej produkcji artykułów o krótkim okresie przydatności do użytku, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 1, s. 13-18.
164
Gajda J., (1963), Zarządzanie przedsiębiorstwem spółdzielni pracy. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 29-49.
165
Gajda J., (1963), Organizacja zaopatrzenia i zbytu w spółdzielniach pracy. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 174-194.
166
Gajda J. (red.), (1963), Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy, Wyd. 2 zm. i uzup.Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 278 s.
167
Gajda J., (1963), Plan gospodarczy spółdzielni pracy. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 50-74.
168
Gajda J., (1962), Podstawy planowania dziennej produkcji w przedsiębiorstwach przemysłu piekarniczego. [W:] Międzynarodowa konferencja instytutów i placówek naukowych krajów obozu socjalizmu zajmujących się zagadnieniami ekonomiki i organizacji produkcji i pracy, Warszawa 9-14 VII 1962, Warszawa : Instytut Ekonomiki i Organizacji Przemysłu, s. 1-13.
169
Gajda J., (1962), Plan gospodarczy spółdzielni pracy. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 45-68.
170
Gajda J., (1962), Organizacja zaopatrzenia i zbytu w spółdzielniach pracy. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 165-185.
171
Gajda J. (red.), (1962), Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 269 s.
172
Gajda J., (1962), Zarządzanie przedsiębiorstwem spółdzielni pracy. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 26-44.
173
Gajda J., (1961), Uwagi o rozwoju nauk o zarządzaniu przedsiębiorstwami w Stanach Zjednoczonych A.P, "Biuletyn Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa", nr 12, s. 40-44.
174
Gajda J., (1961), Szkolenie kierowników przedsiębiorstw w zakresie zarządzania w Stanach Zjednoczonych, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 3, s. 134-136.
175
Gajda J., Koperski J., (1960), Zagadnienie struktury organizacyjnej zakładów w przedsiębiorstwach wielozakładowych, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 6, s. 241-246.
176
Gajda J., (1959), Zeszyt dyrektora przedsiębiorstwa kapitalistycznego, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 1, s. 29-30.
177
Gajda J., (1959), O metodzie optymalnego podziału zadań produkcyjnych między przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 7, s. 296-299.
178
Gajda J., (1959), Planowe kierowanie gospodarką narodową a samodzielność przedsiębiorstw w przemyśle polskim, Prom. Bieda W., Kraków : , 308 k.
179
Gajda J., Koperski J., (1959), O potrzebie bardziej szczegółowej klasyfikacji pracowników umysłowych w przedsiębiorstwach przemysłowych, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 12, s. 538-541.
180
Gajda J., Koperski J., (1959), Podział robotników dla celów analizy wskaźników wydajności pracy i średnich płac w przedsiębiorstwie przemysłowym, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 10, s. 457-461.
181
Gajda J., Kłapkowski T., (1958), Zagadnienia struktury organizacyjnej państwowego przemysłu spożywczego, "Myśl Gospodarcza", R. 2, nr 5(15), s. 3-43.
182
Gajda J., (1958), Francuskie Biuro Organizacji Pracy, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 2, s. 78-80.
183
Gajda J., (1958), Przedsiębiorstwo przemysłowe w gospodarce socjalistycznej, "Ekonomista", nr 1, s. 146-164.
184
Gajda J., (1958), Nowa struktura organizacyjna przemysłu w Niemieckiej Republice Demokratycznej, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 8, s. 368-373.
185
Gajda J., (1958), Planowanie centralne a plan przedsiębiorstwa przemysłowego, "Myśl Gospodarcza", R. 2, nr 6(16), s. 3-33.
186
Gajda J., (1957), O podręczniku ekonomiki socjalistycznego przedsiębiorstwa, "Myśl Gospodarcza", R. 1, nr 6, s. 152-155.
187
Gajda J., (1957), Zmiany w organizacji zarządzania gospodarką Związku Radzieckiego, "Myśl Gospodarcza", R. 1, nr 7, s. 139-147.
188
Gajda J., (1957), Nowa organizacja zarządzania przemysłem i budownictwem w Związku Radzieckim, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 11, s. 511-514.
189
Gajda J., (1957), O zadaniach i warunkach działania rad robotniczych w przemyśle, "Myśl Gospodarcza", R. 1, nr 2, s. 53-72.
190
Gajda J., (1956), Organizacja zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym, Kraków : Dyrekcja Kursów Ekonomicznych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Oddział, 114 s.
191
Gajda J., (1956), Niektóre zagadnienia bilansu gospodarki narodowej, "Ekonomista", nr 6, s. 163-168.
192
Gajda J., (1955), O współpracy Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przemysłu z przemysłem rolno-spożywczym, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 12, s. 560-562.
193
Gajda J., (1955), Rozliczanie półfabrykatów przy wewnętrznym rozrachunku gospodarczym, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 1, s. 38-39.
194
Gajda J., (1954), Z zagadnień wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego w przemyśle spożywczym, "Gospodarka Planowa", R. 9, nr 11 (110), s. 8-13.
195
Gajda J., (1954), Stopniowo rozszerzać zakres wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 5, nr 11, s. 503-505.
196
Gajda J., (1953), Planowanie wykonawcze i wewnątrzzakładowy rozrachunek gospodarczy w przedsiębiorstwie przemysłu tłuszczowego, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 4, nr 12, s. 534-540.
197
Gajda J., Studnicki K., (1953), Warunki organizacyjno-techniczne dla wprowadzenia wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego w przedsiębiorstwach przemysłu tłuszczowego, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 4, nr 11, s. 479-485.
198
Gajda J., (1952), Generalna inwentaryzacja i wycena majątku trwałego, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 3, nr 7, s. 310-313.
199
Gajda J., (1951), Struktura uspołecznionych zakładów w Niemieckiej Republice Demokratycznej, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 2, nr 7, s. 346-347.
200
Gajda J., (1950), Obliczanie wartości globalnej produkcji, "Ekonomista", nr 4, s. 163-177.
201
Kłapkowski T., Gajda J., (1947), Rachunek gospodarczy: statystyka, Kraków : UJ, [2], 57 s.
1
@article{UEK:2168245366,
author = "Józef Gajda",
title = "Restrukturyzacja gospodarki a wzrost zatrudnienia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "491",
pages = "5-16",
year = "1997",
}
2
@inbook{UEK:2168255646,
author = "Józef Gajda and Kazimierz Górka",
title = "Instytut Ekonomiki Przemysłu",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992",
pages = "31-45",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-38-0",
}
3
@article{UEK:2168245084,
author = "Józef Gajda",
title = "Własność i przedsiębiorczość a rozwój wprowadzanej gospodarki rynkowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "472",
pages = "5-15",
year = "1997",
}
4
@article{UEK:2168244620,
author = "Józef Gajda",
title = "Pomiar i ocena efektywności inwestycji przy inflacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "477",
pages = "33-43",
year = "1996",
}
5
@inbook{UEK:2168243054,
author = "Józef Gajda",
title = "Funkcje społeczne przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej a prywatyzacja",
booktitle = "Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994",
pages = "177-183",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "1994",
isbn = "83-85719-09-1",
}
6
@article{UEK:2168245430,
author = "Józef Gajda",
title = "Nowa rola mezoekonomii",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "438",
pages = "5-10",
year = "1994",
}
7
@article{UEK:2168243348,
author = "Józef Gajda",
title = "Kierunki i kryteria efektywnej restrukturyzacji przemysłu",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "7 (43)",
pages = "13-17",
year = "1993",
}
8
@unpublished{UEK:2168256978,
author = "Józef Gajda",
title = "Restrukturyzacja przemysłu jako element polityki przemysłowej i ekologicznej",
booktitle = "Polityka przemysłowa i ekologiczna w okresie transformacji systemu gospodarczego",
pages = "62-77",
year = "1993",
}
9
@inbook{UEK:2168254902,
author = "Józef Gajda",
title = "Prywatyzacja zakładów użyteczności publicznej",
booktitle = "Własność prywatna",
pages = "169-174",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Inf. Ekon.",
year = "1993",
}
10
@article{UEK:2168285895,
author = "Józef Gajda",
title = "Prywatyzacja zakładów użyteczności publicznej",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "2-3",
pages = "28-30",
year = "1992",
}
11
@book{UEK:2168286825,
author = "Józef Gajda",
title = "Elementy programowania rozwoju przemysłu : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
12
@article{UEK:2168334555,
author = "Józef Gajda",
title = "Wzrost cen i stopy dyskontowej a efektywność inwestycji",
journal = "Ekonomista",
number = "1",
pages = "71-83",
year = "1991",
}
13
@article{UEK:2168235238,
author = "Józef Gajda",
title = "Przystosowanie struktury własności do gospodarki rynkowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "371",
pages = "23-39",
year = "1991",
}
14
@article{UEK:2168248368,
author = "Józef Gajda",
title = "Mikro- i makroekonomiczna efektywność rozwoju przedsiębiorstwa przemysłowego",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 42, 7 (498)",
pages = "5-7",
year = "1991",
}
15
@inbook{UEK:2168256298,
author = "Józef Gajda",
title = "Prywatyzacja w krajach o gospodarce rynkowej",
booktitle = "Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny",
pages = "13-37",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
edition = "Wyd. 2",
}
16
@inbook{UEK:2166083108,
author = "Józef Gajda",
title = "Project Efficiency and the Increase of Prices and the Discount Rate",
booktitle = "Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers",
pages = "173-188",
adress = "Kraków",
publisher = "The Cracow Academy of Economics",
year = "1991",
}
17
@article{UEK:2168252394,
author = "Józef Gajda",
title = "Wzrost cen a reprodukcja majątku trwałego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "336",
pages = "5-21",
year = "1991",
}
18
@article{UEK:2168223492,
author = "Józef Gajda",
title = "Gospodarka rynkowa a przekształcenia struktury własności",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "3-13",
year = "1990",
}
19
@article{UEK:2168245500,
author = "Józef Gajda and Andrzej Prusek",
title = "Analiza wpływu eksportu budownictwa na podstawowe wskaźniki ekonomiczne przedsiębiorstwa (na przykładzie PBS BUDOSTAL w Krakowie)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "326",
pages = "249-262",
year = "1990",
}
20
@inbook{UEK:2168256256,
author = "Józef Gajda",
title = "Prywatyzacja w krajach o gospodarce rynkowej",
booktitle = "Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny",
pages = "13-37",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
21
@article{UEK:2168277363,
author = "Józef Gajda",
title = "Wycena wartości przedsiębiorstwa a struktura jego bilansu",
journal = "Rachunkowość",
number = "9",
pages = "193-194",
year = "1990",
}
22
@article{UEK:2168244874,
author = "Józef Gajda",
title = "Przemysł w dużych aglomeracjach miejskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "320",
pages = "5-20",
year = "1990",
url = {},
}
23
@article{UEK:2168277357,
author = "Józef Gajda",
title = "Wzrost cen a wysokość amortyzacji",
journal = "Rachunkowość",
number = "7",
pages = "137-138",
year = "1990",
}
24
@inbook{UEK:2168263468,
author = "Józef Gajda",
title = "Prywatyzacja w krajach o gospodarce rynkowej",
booktitle = "Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne",
pages = "11-18",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1990",
}
25
@article{UEK:2168264818,
author = "Józef Gajda",
title = "Inwestycje i przyrosty majątku trwałego przy rosnących cenach",
journal = "Inwestycje i Budownictwo",
number = "2",
pages = "6-11",
year = "1989",
}
26
@article{UEK:2168278005,
author = "Józef Gajda",
title = "Wzrost wynagrodzeń a równowaga na rynku dóbr konsumpcyjnych",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 35, 4-5 (514-515)",
pages = "6-9",
year = "1989",
}
27
@article{UEK:2168235104,
author = "Józef Gajda",
title = "Programy ochrony środowiska i problemy ich realizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "292",
pages = "21-36",
year = "1989",
}
28
@article{UEK:2168225148,
author = "Józef Gajda",
title = "Przedsiębiorczość i warunki jej rozwoju w gospodarce socjalistycznej : (referat na sekcji II Kongresu)",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "81-95",
year = "1988",
}
29
@inbook{UEK:2168362442,
author = "Józef Gajda",
title = "Problemy przemian strukturalnych polskiego przemysłu",
booktitle = "Strategia rozwoju gospodarczego Polski i jej społeczno-polityczne uwarunkowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 20-22 maja 1986 r. Cz. 1",
pages = "69-97",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
30
@article{UEK:2168234956,
author = "Józef Gajda",
title = "Zamówienia rządowe w gospodarce kapitalistycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "261",
pages = "7-14",
year = "1988",
}
31
@article{UEK:2168277977,
author = "Józef Gajda",
title = "Gospodarka w obliczu zawężonej reprodukcji majątku trwałego",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 43, 6 (504)",
pages = "21-23",
year = "1988",
}
32
@article{UEK:2168237298,
author = "Józef Gajda",
title = "Aims of the Socialist Enterprise and the Principles of Its Activity Evaluation",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "237",
pages = "75-94",
year = "1988",
}
33
@article{UEK:2168237288,
author = "Józef Gajda",
title = "The Polish Economic System in Reform",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "237",
pages = "27-36",
year = "1988",
}
34
@article{UEK:2168227204,
author = "Józef Gajda",
title = "Przedsiębiorczość i warunki jej rozwoju w gospodarce socjalistycznej",
journal = "Ekonomista",
number = "3-4",
pages = "541-556",
year = "1988",
}
35
@inbook{UEK:2168278761,
author = "Józef Gajda",
title = "Programowanie rozwoju branży przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "369-400",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1987",
isbn = "83-208-0589-9",
}
36
@inbook{UEK:2168277693,
author = "Józef Gajda",
title = "Prawidłowości rozwoju współczesnego przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "25-43",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1987",
isbn = "83-208-0589-9",
}
37
@article{UEK:2168363778,
author = "Józef Gajda",
title = "Warunki rozwoju przedsiębiorczości i ich kształtowanie",
journal = "Wektory Gospodarki",
number = "11",
pages = "16-18",
year = "1987",
}
38
@book{UEK:2168277679,
title = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1987",
edition = "Wyd. 2 zm. i uzup.",
isbn = "83-208-0589-9",
}
39
@inbook{UEK:2168306293,
author = "Bronisław Byrski and Józef Gajda",
title = "Rozmieszczenie przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "343-368",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1987",
isbn = "83-208-0589-9",
}
40
@inbook{UEK:2168277749,
author = "Józef Gajda",
title = "Produkcja przemysłowa, jej mierniki i jakość",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "81-97",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1987",
isbn = "83-208-0589-9",
}
41
@inbook{UEK:2168278765,
author = "Józef Gajda",
title = "Prognozowanie rozwoju przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "401-429",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1987",
isbn = "83-208-0589-9",
}
42
@inbook{UEK:2168306291,
author = "Józef Gajda and Bronisław Byrski",
title = "Koszty, ceny i wyniki ekonomiczne przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "264-309",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1987",
isbn = "83-208-0589-9",
}
43
@article{UEK:2168224340,
author = "Józef Gajda",
title = "Cele przedsiębiorstwa socjalistycznego a podstawy oceny jego działalności",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "14-28",
year = "1986",
}
44
@article{UEK:2168246086,
author = "Józef Gajda",
title = "Obciążenie funduszu wynagrodzeń a koszty materiałowe i efektywność inwestycji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "230",
pages = "47-56",
year = "1986",
}
45
@misc{UEK:2168265304,
author = "Józef Gajda",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "128-129",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
46
@misc{UEK:2168265812,
author = "Józef Gajda",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "215-217, 224-225",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
47
@article{UEK:2168225806,
author = "Józef Gajda",
title = "Cele i warunki przemian strukturalnych polskiego przemysłu",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "23-41",
year = "1986",
}
48
@inbook{UEK:2168265800,
author = "Józef Gajda",
title = "Reforma gospodarcza a ochrona środowiska",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "197-212",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
49
@misc{UEK:2168265844,
author = "Józef Gajda",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "306-307",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
50
@article{UEK:2168277935,
author = "Józef Gajda",
title = "Efektywność przemysłu polskiego na tle gospodarki w latach 1983-1984",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 41, 4-5 (480-481)",
pages = "181-186",
year = "1986",
}
51
@article{UEK:2168287027,
author = "Józef Gajda",
title = "Obniżka kosztów materiałowych a efektywność inwestycji",
journal = "Inwestycje i Budownictwo",
number = "6",
pages = "10-13",
year = "1985",
}
52
@misc{UEK:2168287033,
author = "Józef Gajda",
title = "O kierunkach modyfikacji rachunku efektywności inwestycji",
booktitle = "Inwestycje i Budownictwo",
number = "10",
pages = "27",
year = "1985",
}
53
@misc{UEK:2168359412,
author = "Ferdynand Michoń and Andrzej Całus and Józef Kaleta and Longin Leśniewski and Józef Gajda and Stanisław Wacławowicz and Edmund Szubert and Lucyna Wojtasiewicz and Stanisława Surdykowska and Mieczysław Mikulski and Jerzy Mikułowski Pomorski and Bolesław Liwowski and Józef Lepiech and Jerzy Altkorn and Henryk Gawron and Stanisław Styś and Armand Kasprowicz and Roman Domaszewicz",
title = "Dyskusja : streszczenie wypowiedzi na ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej nt. Aktualny stan i kierunki rozwoju studiów ekonomicznych dla pracujących (10-11 stycznia 1985 r., Kraków)",
booktitle = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 52",
pages = "90-104",
year = "1985",
}
54
@article{UEK:2168229040,
author = "Józef Gajda",
title = "Warunki kształtowania funduszów wynagrodzeń przedsiębiorstw : modele obliczeń",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "47-60",
year = "1984",
}
55
@inbook{UEK:2168273550,
author = "Józef Gajda",
title = "Reforma gospodarcza a ochrona środowiska",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa",
pages = "1[64]-19[82]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
56
@article{UEK:2168279809,
author = "Józef Gajda",
title = "Ustalanie zapotrzebowania na części zamienne",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "R. 36, 5(789)",
pages = "77-79",
year = "1984",
}
57
@unpublished{UEK:2168281411,
author = "Wacław Wajda",
title = "Ustalanie zakresu i efektywność wymiany maszyn i urządzeń w przemyśle chemicznym : na przykładzie przemysłu nawozów azotowych",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
58
@article{UEK:2168275819,
author = "Józef Gajda",
title = "Kształtowanie funduszu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 34, 8-9 (403-404)",
pages = "16-20",
year = "1983",
}
59
@misc{UEK:2168221544,
author = "Józef Gajda",
title = "Wadliwe obliczenia i niewłaściwy wniosek",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "175-176",
year = "1983",
}
60
@article{UEK:2168221434,
author = "Józef Gajda",
title = "Struktura kosztów i wysokość zysku a podatki przedsiębiorstwa",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "12-24",
year = "1983",
}
61
@article{UEK:2168250338,
author = "Józef Gajda",
title = "Przemysł krakowski oraz konieczne i pożądane kierunki jego przemian",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "173",
pages = "127-146",
year = "1983",
}
62
@article{UEK:2168250346,
author = "Kazimierz Górka and Józef Gajda",
title = "Przemysł a ochrona środowiska i zagospodarowanie zabytkowego Krakowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "173",
pages = "173-189",
year = "1983",
}
63
@unpublished{UEK:2168309795,
author = "Tahir Fadhil Hasson",
title = "Planning of Long-term Developmnet of Manufacturing Indutries in Iraq Till the Year 2000",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
64
@article{UEK:2168266726,
author = "Józef Gajda",
title = "Specialization and Integration of Industry in a Region",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "152",
pages = "51-78",
year = "1982",
}
65
@inbook{UEK:2168306295,
author = "Józef Gajda and Bronisław Byrski",
title = "Rozmieszczenie przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "250-269",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1982",
isbn = "83-208-0190-7",
}
66
@book{UEK:2168280677,
title = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1982",
isbn = "83-208-0190-7",
}
67
@inbook{UEK:2168280689,
author = "Józef Gajda",
title = "Prawidłowości rozwoju współczesnego przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "15-30",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1982",
isbn = "83-208-0190-7",
}
68
@inbook{UEK:2168281149,
author = "Józef Gajda",
title = "Prognozowanie rozwoju przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "325-350",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1982",
isbn = "83-208-0190-7",
}
69
@inbook{UEK:2168280725,
author = "Józef Gajda",
title = "Produkcja przemysłowa, jej mierniki i jakość",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "93-107",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1982",
isbn = "83-208-0190-7",
}
70
@article{UEK:2168230676,
author = "Józef Gajda",
title = "Niektóre sporne rozwiązania reformy gospodarczej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "67-79",
year = "1982",
}
71
@article{UEK:2168253920,
author = "Józef Gajda",
title = "Przyrost produkcji i substytucja czynników a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 33, 8-9 (391-392)",
pages = "1-4",
year = "1982",
}
72
@article{UEK:2168274539,
author = "Józef Gajda",
title = "Drugie oko systemu",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "29",
pages = "8",
year = "1982",
}
73
@inbook{UEK:2168281147,
author = "Józef Gajda",
title = "Programowanie rozwoju branży przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "296-324",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1982",
isbn = "83-208-0190-7",
}
74
@article{UEK:2168359684,
author = "Józef Gajda",
title = "Przyczynek do problematyki przywództwa politycznego",
journal = "Studia Nauk Politycznych",
number = "3(51)",
pages = "125-144",
year = "1981",
}
75
@article{UEK:2168275599,
author = "Józef Gajda",
title = "O związkach między nakładami inwestycyjnymi i kosztami bieżącymi w rachunku efektywności",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "51-56",
year = "1981",
}
76
@article{UEK:2168279227,
author = "Stanisław Chomątowski and Józef Gajda",
title = "Drogi uprzemysłowienia Polski w 60-leciu 1918-1978",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "122",
pages = "43-87",
year = "1980",
}
77
@article{UEK:2168269498,
author = "Józef Gajda",
title = "Wydajność pracy a płace i efektywność produkcji",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 35, 9 (415)",
pages = "429-435",
year = "1980",
}
78
@article{UEK:2168274557,
author = "Józef Gajda",
title = "Samorząd poza przedsiębiorstwem?",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "49",
pages = "9",
year = "1980",
url = {http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1980/numer49/imagepages/image9.htm},
}
79
@article{UEK:2168228490,
author = "Józef Gajda",
title = "Przesłanki oceny systemu ekonomiczno-finansowego organizacji przemysłowych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "33-41",
year = "1980",
}
80
@article{UEK:2168277925,
author = "Józef Gajda",
title = "Regionalna specjalizacja i integracja przemysłu",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 34, 12 (406)",
pages = "654-661",
year = "1979",
}
81
@unpublished{UEK:2168305859,
author = "Stanisław Suchoński",
title = "System ekonomiczno-finansowy kombinatu hutniczego i warunki jego skutecznego działania (na przykładzie Huty im. Lenina w Krakowie)",
adress = "Kraków",
year = "1979",
}
82
@article{UEK:2168228128,
author = "Stanisław Chomątowski and Józef Gajda",
title = "Uprzemysłowienie Polski w 60-leciu 1918-1978",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "55-66",
year = "1979",
}
83
@inbook{UEK:2168282423,
author = "Józef Gajda",
title = "Wzrost produkcji przemysłowej i przemiany jej struktury w aglomeracji miejskiej a nakłady inwestycyjne",
booktitle = "Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)",
pages = "63-88",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
84
@inbook{UEK:2168282431,
author = "Bronisław Byrski and Józef Gajda",
title = "Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania pożądanych przemian struktury gałęziowej i przestrzennej w aglomeracji miejskiej",
booktitle = "Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)",
pages = "127-134",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
85
@inbook{UEK:2168282401,
author = "Józef Gajda",
title = "Założenia rozwoju i przemian strukturalnych przemysłu w aglomeracji miejskiej",
booktitle = "Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)",
pages = "9-18",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
86
@inbook{UEK:2168306297,
author = "Józef Gajda and Bronisław Byrski",
title = "Rozmieszczenie przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "255-282",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
87
@inbook{UEK:2168282291,
author = "Józef Gajda",
title = "Prawidłowości rozwoju współczesnego przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "13-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
88
@book{UEK:2168282287,
title = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
89
@article{UEK:2168233410,
author = "Józef Gajda",
title = "Przesłanki rozwoju i przemian strukturalnych przemysłu w aglomeracjach miejskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "104",
pages = "5-16",
year = "1978",
}
90
@inbook{UEK:2168282345,
author = "Józef Gajda",
title = "Prognozowanie rozwoju przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "345-378",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
91
@article{UEK:2168244046,
author = "Józef Gajda and Kazimierz Górka",
title = "Ekonomiczno-organizacyjne warunki wzmożenia ochrony środowiska w przemyśle",
journal = "Aura",
number = "6 (66)",
pages = "9-10",
year = "1978",
}
92
@inbook{UEK:2168282293,
author = "Józef Gajda",
title = "Przedmiot badań ekonomiki i programowania rozwoju przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "9-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
93
@book{UEK:2168282381,
title = "Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
94
@inbook{UEK:2168282343,
author = "Józef Gajda",
title = "Programowanie rozwoju gałęzi przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "311-344",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
95
@article{UEK:2168277923,
author = "Józef Gajda and Bronisław Byrski and Kazimierz Górka",
title = "Problemy kształtowania struktury gałęziowej i przestrzennej przemysłu w aglomeracjach miejskich",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 32, 11 (381)",
pages = "559-565",
year = "1977",
}
96
@article{UEK:2168227082,
author = "Józef Gajda",
title = "Dyspozycyjny fundusz płac a opłacanie wzrostu wydajności pracy",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "39-51",
year = "1977",
}
97
@unpublished{UEK:2168282477,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Struktura produkcji a optymalna wielkość kombinatów chemicznych",
adress = "Kraków",
year = "1977",
}
98
@article{UEK:2168249672,
author = "Józef Gajda and Kazimierz Górka",
title = "Wybór bazy surowcowej w programowaniu rozwoju branży przemysłowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "76",
pages = "5-39",
year = "1976",
}
99
@article{UEK:2168286333,
author = "Józef Gajda",
title = "Kształtowanie funduszu płac a opłata wzrostu wydajności pracy : (artykuł dyskusyjny)",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 27, 11 (323)",
pages = "9-13",
year = "1976",
}
100
@inbook{UEK:2168252882,
author = "Józef Gajda",
title = "Dyspozycyjny fundusz płac a opłacanie wzrostu wydajności pracy",
booktitle = "Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne",
pages = "53-70",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1976",
}
101
@article{UEK:2168277915,
author = "Józef Gajda",
title = "Problemy kształtowania terytorialnych kompleksów przemysłowych",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 30, 5 (351)",
pages = "281-285",
year = "1975",
}
102
@article{UEK:2168277723,
author = "Józef Gajda",
title = "Zagadnienia podziału dyspozycyjnego funduszu płac",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 26, 6 (306)",
pages = "243-246",
year = "1975",
}
103
@inbook{UEK:2168334917,
author = "Józef Gajda and Bronisław Byrski and Emil Luchter",
title = "Określenie kierunków perspektywicznego rozwoju przemysłu w aglomeracjach miejskich (na przykładzie Krakowa)",
booktitle = "Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa",
pages = "113-136",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
104
@article{UEK:2168277945,
author = "Józef Gajda",
title = "Tendencje rozwojowe i zmiany strukturalne przemysłu Republiki Federalnej Niemiec",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 29, 8 (342)",
pages = "553-563",
year = "1974",
}
105
@article{UEK:2168224822,
author = "Józef Gajda",
title = "Badania naukowe z ekonomiki i organizacji przemysłu i budownictwa w ośrodku krakowskim",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "111-126",
year = "1974",
}
106
@unpublished{UEK:2168305495,
author = "Marianna Księżyk",
title = "Ustalanie cen gazu ziemnego",
adress = "Kraków",
year = "1974",
}
107
@book{UEK:2168364874,
author = "Józef Boroń and Jan Bursche and Seweryn Chajtman and Józef Gajda and Mieczysław Gula and Grzegorz Halak and Teobald Olejnik and Władysław Sroczyński and Władysław Stolarek and Stanisław Sudoł and Janusz Tymanowski and Stanisław Wóycicki and Zygmunt Zbichorski",
title = "Zasady organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwa Naukowo-Techniczne",
year = "1974",
edition = "Wyd. 2 przerobione i uzupeł.",
}
108
@inbook{UEK:2168364960,
author = "Józef Gajda and Bronisław Byrski and Emil Luchter",
title = "Przemysł w mieście nauki i kultury",
booktitle = "Kraków 2000",
pages = "136-164",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Literackie",
year = "1974",
issn = "",
}
109
@book{UEK:2168282277,
author = "Józef Gajda and Stanisław Chomątowski and Kazimierz Górka",
title = "Prognozowanie rozwoju gałęzi przemysłu",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Planowania. Dział Dokumentacji i Wydawnictw",
year = "1974",
issn = "",
}
110
@book{UEK:2168292781,
author = "Józef Gajda and Stanisław Chomątowski and Kazimierz Górka",
title = "Prognozy rozwoju gałęzi przemysłu w systemie prognozowania społeczno-gospodarczego",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1973",
}
111
@article{UEK:2168260612,
author = "Józef Gajda",
title = "Rozwój przemysłu w systemie prognoz społeczno-gospodarczych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 13",
pages = "47-86",
year = "1973",
}
112
@article{UEK:2168252504,
author = "Józef Gajda",
title = "Proporcje rozwoju przemysłu Polski do 2000 roku : (próba ujęcia)",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 28, 1 (323)",
pages = "6-14",
year = "1973",
}
113
@unpublished{UEK:2168307393,
author = "Jan Mrozek",
title = "Badanie zapotrzebowania na środki produkcji w przemyśle",
adress = "Kraków",
year = "1972",
}
114
@article{UEK:2168250288,
author = "Józef Gajda and Kazimierz Górka",
title = "Ekonomiczne aspekty optymalizacji procesów produkcji amoniaku",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "43",
pages = "5-38",
year = "1972",
}
115
@article{UEK:2168250296,
author = "Józef Gajda and Henryk Bulara",
title = "Budowa i zastosowanie bilansu przepływów międzyproduktowych przy procesach sprzężonych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "43",
pages = "39-52",
year = "1972",
}
116
@article{UEK:2168250990,
author = "Józef Gajda",
title = "Rozwój Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie w 25-leciu Polski Ludowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "47",
pages = "149-158",
year = "1972",
}
117
@article{UEK:2168250966,
author = "Józef Gajda",
title = "Uprzemysłowienie Polski Ludowej w 25-leciu i jego perspektywy",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "47",
pages = "17-41",
year = "1972",
}
118
@misc{UEK:2168282175,
author = "Józef Gajda",
title = "System mieszany",
booktitle = "Życie Gospodarcze",
number = "11",
pages = "9",
year = "1972",
url = {http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1972/numer11/imagepages/image9.htm},
}
119
@article{UEK:2168335217,
author = "Józef Gajda",
title = "O metodach prognozowania przestrzennych struktur przemysłowych : uwagi na marginesie opracowania B. Gruchmana z zespołem",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 70",
pages = "181-187",
year = "1972",
}
120
@misc{UEK:2168333013,
author = "Józef Gajda",
title = "Rozwój przemysłu w systemie prognoz społeczno-gospodarczych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971",
pages = "40",
year = "1972",
}
121
@unpublished{UEK:2168281153,
author = "Kazimierz Górka",
title = "Kierunki i ekonomiczna efektywność wykorzystania gazu ziemnego jako surowca przemysłu chemicznego",
adress = "Kraków",
year = "1971",
}
122
@misc{UEK:2168364524,
author = "Józef Gajda and Anna Kuszko",
title = "Ekonomiści o gospodarce",
booktitle = "Życie Gospodarcze",
number = "10",
pages = "1, 10",
year = "1971",
url = {http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1971/numer10/imagepages/image1.htm},
}
123
@misc{UEK:2168223956,
author = "Józef Gajda",
title = "Z obrad Krajowego Zjazdu Ekonomistów 7-8 stycznia 1971 w Warszawie",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "91-99",
year = "1971",
}
124
@book{UEK:2168345686,
author = "Józef Gajda",
title = "Programowanie rozwoju gałęzi przemysłu : (materiały do ekonomiki przemysłu)",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1971",
}
125
@unpublished{UEK:2168307389,
author = "Zdzisław Pawlik",
title = "Metoda badania i określania optymalnej wielkości i rozmieszczenia zakładów produkcyjnych w przemyśle wapiennym",
adress = "Kraków",
year = "1970",
}
126
@article{UEK:2168364520,
author = "Józef Gajda",
title = "Ekonomiczne studia podyplomowe",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "19",
pages = "5",
year = "1970",
url = {http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1970/numer19/imagepages/image5.htm},
}
127
@article{UEK:2168286327,
author = "Józef Gajda and Jan Mrozek",
title = "Modele matematyczne w prognozach zapotrzebowania na środki produkcji",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 25, 1 (290)",
pages = "10-18",
year = "1970",
}
128
@article{UEK:2168364518,
author = "Józef Gajda",
title = "Rola i zadania ekonomistów w realizacji polityki intensywnego rozwoju gospodarki (Tezy referatu do dyskusji - sekcja VI)",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "39",
pages = "5-7",
year = "1970",
url = {http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1970/numer39/imagepages/image5.htm},
}
129
@article{UEK:2168223938,
author = "Józef Gajda",
title = "Problemy intensywnego rozwoju gospodarki a zadania ekonomistów",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "3-20",
year = "1970",
}
130
@inbook{UEK:2168364804,
author = "Józef Gajda",
title = "Przedsiębiorstwo przemysłowe jako komórka społecznego wytwarzania",
booktitle = "Zasady organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego",
pages = "13-25",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwa Naukowo-Techniczne",
year = "1970",
edition = "Wyd. 1, seria 2",
}
131
@article{UEK:2168364156,
author = "Józef Gajda",
title = "Badanie stosowane",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "5",
pages = "5",
year = "1969",
url = {http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1969/numer05/imagepages/image5.htm},
}
132
@inbook{UEK:2168364846,
author = "Józef Gajda",
title = "Przedsiębiorstwo przemysłowe jako komórka społecznego wytwarzania",
booktitle = "Zasady organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego",
pages = "13-25",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwa Naukowo-Techniczne",
year = "1969",
}
133
@article{UEK:2168364154,
author = "Józef Gajda",
title = "Zadania ekonomistów po V Zjeździe PZPR",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "2",
pages = "5-6",
year = "1969",
url = {http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1969/numer02/imagepages/image5.htm},
}
134
@unpublished{UEK:2168305693,
author = "Tadeusz Zieliński",
title = "Rozwój i rozmieszczenie przemysłu cegielnianego w świetle perspektywicznych potrzeb gospodarczych województwa katowickiego",
adress = "Kraków",
year = "1969",
}
135
@article{UEK:2168285839,
author = "Józef Gajda",
title = "Warunki rozwoju ekonomicznych badań stosowanych",
journal = "Życie Szkoły Wyższej",
number = "R. 17, 11",
pages = "22-32",
year = "1969",
}
136
@book{UEK:2168345674,
author = "Józef Gajda",
title = "Programowanie produkcji przemysłowej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1969",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
}
137
@inbook{UEK:2168283617,
author = "Józef Gajda and Kazimierz Górka",
title = "Ekonomika przemysłu",
booktitle = "Przewodnik metodyczny dla studentów wyższych zawodowych studiów ekonomicznych na kierunku: ekonomika przemysłu : opracowanie zbiorowe",
pages = "7-28",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "1968",
}
138
@inbook{UEK:2168336047,
author = "Józef Gajda",
title = "Socjalistyczne przedsiębiorstwo przemysłowe",
booktitle = "Ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych. Cz. 1, Zarządzanie socjalistycznym przedsiębiorstwem przemysłowym ",
pages = "7-38",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1968",
}
139
@unpublished{UEK:2168305685,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Koordynacja powiązań produkcyjno-zaopatrzeniowych w ośrodku przemysłowym",
adress = "Kraków",
year = "1968",
}
140
@article{UEK:2168286367,
author = "Józef Gajda",
title = "Węgiel i ropa naftowa jako baza surowcowa przemysłu chemicznego",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 23, 9 (274)",
pages = "26-32",
year = "1968",
}
141
@unpublished{UEK:2168306145,
author = "Józef Pietrusza",
title = "Zagadnienia efektywności nakładów na rozwój polskiego górnictwa naftowego",
adress = "Kraków",
year = "1968",
}
142
@article{UEK:2168252706,
author = "Józef Gajda and Kazimierz Górka",
title = "Ośrodki i kompleksy przemysłowe w planowaniu rozwoju gałęzi i regionów",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "5-23",
year = "1968",
}
143
@article{UEK:2168286369,
author = "Józef Gajda",
title = "Badanie zapotrzebowania na środki produkcji w programowaniu rozwoju gałęzi przemysłu",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 22, 8-9 (260-261)",
pages = "67-72",
year = "1967",
}
144
@unpublished{UEK:2168305505,
author = "Aleksander Mysiński",
title = "Ekonomiczna efektywność koncentracji i specjalizacji produkcji budowlano-montażowej",
adress = "Kraków",
year = "1967",
}
145
@article{UEK:2168280563,
author = "Józef Gajda",
title = "Kierunki postępu ekonomicznego w przemyśle",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "5-17",
year = "1967",
}
146
@article{UEK:2168340493,
author = "Józef Gajda",
title = "Metody ustalania zapotrzebowania na środki produkcji przy procesach sprzężonych i substytucji surowców",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "14 (394)",
pages = "469-473",
year = "1967",
}
147
@misc{UEK:2168348310,
author = "Józef Gajda",
title = "Podsumowanie dyskusji",
booktitle = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 4",
pages = "193-194",
year = "1966",
}
148
@book{UEK:2168335683,
author = "Józef Gajda",
title = "Programowanie produkcji przemysłowej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1966",
url = {},
issn = "",
}
149
@article{UEK:2168285855,
author = "Józef Gajda",
title = "Rozwój i kierunki ekonmicznych studiów podyplomowych",
journal = "Życie Szkoły Wyższej",
number = "R. 14, 3",
pages = "24-30",
year = "1966",
}
150
@article{UEK:2168258772,
author = "Józef Gajda",
title = "Zagadnienie rozwoju przemysłu w regionie krakowskim",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 4",
pages = "145-154",
year = "1966",
}
151
@misc{UEK:2168348308,
author = "Józef Gajda",
title = "Zagajenie obrad sekcji",
booktitle = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 4",
pages = "143-144",
year = "1966",
}
152
@misc{UEK:2168364620,
author = "Józef Gajda and Tadeusz Eliasiewicz and Emil Luchter",
title = "Rozwój przemysłu regionu krakowskiego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji",
number = "styczeń-czerwiec 1965",
pages = "72",
year = "1966",
}
153
@book{UEK:2168345568,
title = "Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1965",
edition = "Wyd. 3 popr. i uzup.",
issn = "",
}
154
@article{UEK:2168346964,
author = "Józef Gajda",
title = "Dorobek polskiej myśli ekonomicznej w dziedzinie teorii przedsiębiorstwa socjalistycznego",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "z. 2",
pages = "155-173",
year = "1965",
url = {https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/18266/1/010%20J%c3%93ZEF%20GAJDA.pdf},
}
155
@inbook{UEK:2168362836,
author = "Józef Gajda and Tadeusz Eliasiewicz and Emil Luchter",
title = "Rozwój przemysłu w regionie krakowskim",
booktitle = "Rozwój ekonomiczny regionu krakowskiego w dwudziestoleciu Polski Ludowej",
pages = "401-445",
adress = "Wrocław - Warszawa - Kraków",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1965",
issn = "0079-3353",
}
156
@article{UEK:2168237180,
author = "Józef Gajda",
title = "Ostrożnie ze wskaźnikami i wzorami",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "listopad",
pages = "87-89",
year = "1964",
}
157
@article{UEK:2168237170,
author = "Józef Gajda",
title = "Zmiany metod planowania w przemyśle",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "maj",
pages = "47-69",
year = "1964",
}
158
@article{UEK:2168286257,
author = "Józef Gajda",
title = "Zagadnienia planowania i bodźców rozwoju produkcji przedsiębiorstw przemysłowych",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "8-9",
pages = "351-356",
year = "1964",
}
159
@book{UEK:2168335681,
author = "Józef Gajda",
title = "Planowe kierowanie gospodarką przedsiębiorstw przemysłowych",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1964",
issn = "0079-3353",
}
160
@article{UEK:2168286255,
author = "Józef Gajda",
title = "Zagadnienia optymalnego programu przewozu rud żelaza",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "1",
pages = "15-18",
year = "1964",
}
161
@inbook{UEK:2168336065,
author = "Julian Filipek and Józef Gajda",
title = "Działalność inwestycyjna spółdzielni pracy",
booktitle = "Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy",
pages = "195-209",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1963",
edition = "Wyd. 2 zm. i uzup.",
}
162
@article{UEK:2168237742,
author = "Józef Gajda",
title = "Dwa warunki postępu ekonomicznego w przedsiębiorstwach przemysłowych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "grudzień",
pages = "11-16",
year = "1963",
}
163
@article{UEK:2168337219,
author = "Józef Gajda",
title = "Planowanie ilości dziennej produkcji artykułów o krótkim okresie przydatności do użytku",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "1",
pages = "13-18",
year = "1963",
}
164
@inbook{UEK:2168336059,
author = "Józef Gajda",
title = "Zarządzanie przedsiębiorstwem spółdzielni pracy",
booktitle = "Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy",
pages = "29-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1963",
edition = "Wyd. 2 zm. i uzup.",
}
165
@inbook{UEK:2168336063,
author = "Józef Gajda",
title = "Organizacja zaopatrzenia i zbytu w spółdzielniach pracy",
booktitle = "Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy",
pages = "174-194",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1963",
edition = "Wyd. 2 zm. i uzup.",
}
166
@book{UEK:2168335687,
title = "Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1963",
edition = "Wyd. 2 zm. i uzup.",
}
167
@inbook{UEK:2168336061,
author = "Józef Gajda",
title = "Plan gospodarczy spółdzielni pracy",
booktitle = "Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy",
pages = "50-74",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1963",
edition = "Wyd. 2 zm. i uzup.",
}
168
@inbook{UEK:2168367396,
author = "Józef Gajda",
title = "Podstawy planowania dziennej produkcji w przedsiębiorstwach przemysłu piekarniczego",
booktitle = "Międzynarodowa konferencja instytutów i placówek naukowych krajów obozu socjalizmu zajmujących się zagadnieniami ekonomiki i organizacji produkcji i pracy, Warszawa 9-14 VII 1962",
pages = "1-13",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Ekonomiki i Organizacji Przemysłu",
year = "1962",
}
169
@inbook{UEK:2168336055,
author = "Józef Gajda",
title = "Plan gospodarczy spółdzielni pracy",
booktitle = "Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy",
pages = "45-68",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1962",
}
170
@inbook{UEK:2168336057,
author = "Józef Gajda",
title = "Organizacja zaopatrzenia i zbytu w spółdzielniach pracy",
booktitle = "Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy",
pages = "165-185",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1962",
}
171
@book{UEK:2168335685,
title = "Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1962",
}
172
@inbook{UEK:2168336053,
author = "Józef Gajda",
title = "Zarządzanie przedsiębiorstwem spółdzielni pracy",
booktitle = "Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy",
pages = "26-44",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1962",
}
173
@article{UEK:2168332913,
author = "Józef Gajda",
title = "Uwagi o rozwoju nauk o zarządzaniu przedsiębiorstwami w Stanach Zjednoczonych A.P",
journal = "Biuletyn Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa",
number = "12",
pages = "40-44",
year = "1961",
}
174
@article{UEK:2168337155,
author = "Józef Gajda",
title = "Szkolenie kierowników przedsiębiorstw w zakresie zarządzania w Stanach Zjednoczonych",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "3",
pages = "134-136",
year = "1961",
}
175
@article{UEK:2168337147,
author = "Józef Gajda and Jan Koperski",
title = "Zagadnienie struktury organizacyjnej zakładów w przedsiębiorstwach wielozakładowych",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "6",
pages = "241-246",
year = "1960",
}
176
@misc{UEK:2168337137,
author = "Józef Gajda",
title = "Zeszyt dyrektora przedsiębiorstwa kapitalistycznego",
booktitle = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "1",
pages = "29-30",
year = "1959",
}
177
@article{UEK:2168337139,
author = "Józef Gajda",
title = "O metodzie optymalnego podziału zadań produkcyjnych między przedsiębiorstwa",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "7",
pages = "296-299",
year = "1959",
}
178
@unpublished{UEK:2168305175,
author = "Józef Gajda",
title = "Planowe kierowanie gospodarką narodową a samodzielność przedsiębiorstw w przemyśle polskim",
adress = "Kraków",
year = "1959",
}
179
@article{UEK:2168337145,
author = "Józef Gajda and Jan Koperski",
title = "O potrzebie bardziej szczegółowej klasyfikacji pracowników umysłowych w przedsiębiorstwach przemysłowych",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "12",
pages = "538-541",
year = "1959",
}
180
@article{UEK:2168337143,
author = "Józef Gajda and Jan Koperski",
title = "Podział robotników dla celów analizy wskaźników wydajności pracy i średnich płac w przedsiębiorstwie przemysłowym",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "10",
pages = "457-461",
year = "1959",
}
181
@article{UEK:2168285429,
author = "Józef Gajda and Tadeusz Kłapkowski",
title = "Zagadnienia struktury organizacyjnej państwowego przemysłu spożywczego",
journal = "Myśl Gospodarcza",
number = "R. 2, 5(15)",
pages = "3-43",
year = "1958",
}
182
@misc{UEK:2168337133,
author = "Józef Gajda",
title = "Francuskie Biuro Organizacji Pracy",
booktitle = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "2",
pages = "78-80",
year = "1958",
}
183
@article{UEK:2168334535,
author = "Józef Gajda",
title = "Przedsiębiorstwo przemysłowe w gospodarce socjalistycznej",
journal = "Ekonomista",
number = "1",
pages = "146-164",
year = "1958",
}
184
@article{UEK:2168337135,
author = "Józef Gajda",
title = "Nowa struktura organizacyjna przemysłu w Niemieckiej Republice Demokratycznej",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "8",
pages = "368-373",
year = "1958",
}
185
@article{UEK:2168285433,
author = "Józef Gajda",
title = "Planowanie centralne a plan przedsiębiorstwa przemysłowego",
journal = "Myśl Gospodarcza",
number = "R. 2, 6(16)",
pages = "3-33",
year = "1958",
}
186
@article{UEK:2168285351,
author = "Józef Gajda",
title = "O podręczniku ekonomiki socjalistycznego przedsiębiorstwa",
journal = "Myśl Gospodarcza",
number = "R. 1, 6",
pages = "152-155",
year = "1957",
}
187
@misc{UEK:2168285353,
author = "Józef Gajda",
title = "Zmiany w organizacji zarządzania gospodarką Związku Radzieckiego",
booktitle = "Myśl Gospodarcza",
number = "R. 1, 7",
pages = "139-147",
year = "1957",
}
188
@article{UEK:2168337131,
author = "Józef Gajda",
title = "Nowa organizacja zarządzania przemysłem i budownictwem w Związku Radzieckim",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "11",
pages = "511-514",
year = "1957",
}
189
@article{UEK:2168284799,
author = "Józef Gajda",
title = "O zadaniach i warunkach działania rad robotniczych w przemyśle",
journal = "Myśl Gospodarcza",
number = "R. 1, 2",
pages = "53-72",
year = "1957",
}
190
@book{UEK:2168366488,
author = "Józef Gajda",
title = "Organizacja zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym",
adress = "Kraków",
publisher = "Dyrekcja Kursów Ekonomicznych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Oddział",
year = "1956",
}
191
@article{UEK:2168334533,
author = "Józef Gajda",
title = "Niektóre zagadnienia bilansu gospodarki narodowej",
journal = "Ekonomista",
number = "6",
pages = "163-168",
year = "1956",
}
192
@article{UEK:2168337127,
author = "Józef Gajda",
title = "O współpracy Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przemysłu z przemysłem rolno-spożywczym",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "12",
pages = "560-562",
year = "1955",
}
193
@article{UEK:2168337123,
author = "Józef Gajda",
title = "Rozliczanie półfabrykatów przy wewnętrznym rozrachunku gospodarczym",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "1",
pages = "38-39",
year = "1955",
}
194
@article{UEK:2168337757,
author = "Józef Gajda",
title = "Z zagadnień wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego w przemyśle spożywczym",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 9, 11 (110)",
pages = "8-13",
year = "1954",
}
195
@article{UEK:2168337121,
author = "Józef Gajda",
title = "Stopniowo rozszerzać zakres wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 5, 11",
pages = "503-505",
year = "1954",
}
196
@article{UEK:2168337113,
author = "Józef Gajda",
title = "Planowanie wykonawcze i wewnątrzzakładowy rozrachunek gospodarczy w przedsiębiorstwie przemysłu tłuszczowego",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 4, 12",
pages = "534-540",
year = "1953",
}
197
@article{UEK:2168336783,
author = "Józef Gajda and Krzysztof Studnicki",
title = "Warunki organizacyjno-techniczne dla wprowadzenia wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego w przedsiębiorstwach przemysłu tłuszczowego",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 4, 11",
pages = "479-485",
year = "1953",
}
198
@article{UEK:2168336779,
author = "Józef Gajda",
title = "Generalna inwentaryzacja i wycena majątku trwałego",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 3, 7",
pages = "310-313",
year = "1952",
}
199
@article{UEK:2168336775,
author = "Józef Gajda",
title = "Struktura uspołecznionych zakładów w Niemieckiej Republice Demokratycznej",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 2, 7",
pages = "346-347",
year = "1951",
}
200
@article{UEK:2168334523,
author = "Józef Gajda",
title = "Obliczanie wartości globalnej produkcji",
journal = "Ekonomista",
number = "4",
pages = "163-177",
year = "1950",
}
201
@book{UEK:2168346294,
author = "Tadeusz Kłapkowski and Józef Gajda",
title = "Rachunek gospodarczy : statystyka",
adress = "Kraków",
publisher = "UJ",
year = "1947",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID