Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Tytuł:
Straty przedsiębiorstw państwowych a makro- i mikroekonomiczne warunki ich obniżenia = Losses of State Enterprises and Macro- and Microeconomic Conditions of Their Reduction
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 523 (1999) , s. 5-15. - Summ.
Nr:
2166197259
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Instytut Ekonomiki Przemysłu
Źródło:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997, s. 31-45 - Wykaz ważniejszych publikacji pracowników naukowych Instytutu s.43-45
ISBN:
83-87239-38-0
Nr:
2168255646
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Autor:
Tytuł:
Restrukturyzacja gospodarki a wzrost zatrudnienia = Reconstruction of the Economy and an Increase in Employment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 491 (1997) , s. 5-16. - Summ.
Nr:
2168245366
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Autor:
Tytuł:
Własność i przedsiębiorczość a rozwój wprowadzanej gospodarki rynkowej = Ownership and Entrepreneurship in View of Expansion of Market Economy Currently Introduced
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 472 (1997) , s. 5-15. - Summ.
Nr:
2168245084
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Autor:
Tytuł:
Pomiar i ocena efektywności inwestycji przy inflacji = Calculation and Estimation of Effectiveness of Investments under Inflation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 477 (1996) , s. 33-43. - Summ.
Nr:
2168244620
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Autor:
Konferencja:
I Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej, Krynica Zdrój, Polska, od 1994-09-30 do 1994-10-01
Tytuł:
Funkcje społeczne przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej a prywatyzacja = Social Function of Enterprises in Market Economy and Privatisation
Źródło:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 177-183. - Summ.
ISBN:
83-85719-09-1
Nr:
2168243054
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
7

Autor:
Tytuł:
Nowa rola mezoekonomii = The New Role of Mesoeconomy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 438 (1994) , s. 5-10. - Summ.
Nr:
2168245430
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Autor:
Tytuł:
Restrukturyzacja przemysłu jako element polityki przemysłowej i ekologicznej
Źródło:
Polityka przemysłowa i ekologiczna w okresie transformacji systemu gospodarczego / kier. tematu Kazimierz GÓRKA1993, s. 62-77
Sygnatura:
NP-248/Magazyn
Nr:
2168256978
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
9

Autor:
Tytuł:
Prywatyzacja zakładów użyteczności publicznej
Źródło:
Własność prywatna / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydaw. Inf. Ekon., 1993, s. 169-174
Nr:
2168254902
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
10

Autor:
Tytuł:
Kierunki i kryteria efektywnej restrukturyzacji przemysłu
Źródło:
Gospodarka Narodowa. - nr 7 (43) (1993) , s. 13-17
Nr:
2168243348
artykuł w czasopiśmie
11

Autor:
Tytuł:
Elementy programowania rozwoju przemysłu : pomocnicze materiały dydaktyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
41 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168286825
skrypt
12

Autor:
Tytuł:
Prywatyzacja zakładów użyteczności publicznej
Źródło:
Gospodarka Narodowa. - nr 2-3 (1992) , s. 28-30
Nr:
2168285895
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Tytuł:
Przystosowanie struktury własności do gospodarki rynkowej = Adjustment of the Property Pattern to the Market Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 371 (1991) , s. 23-39. - Rez., summ.
Nr:
2168235238
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
14

Autor:
Tytuł:
Prywatyzacja w krajach o gospodarce rynkowej
Źródło:
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 13-37 - Bibliogr.
Nr:
2168256298
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Autor:
Tytuł:
Mikro- i makroekonomiczna efektywność rozwoju przedsiębiorstwa przemysłowego = Micro and Macroeconomic Efficiency of Development of an Industrial Enterprise
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 42, nr 7 (498) (1991) , s. 5-7
Nr:
2168248368
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Tytuł:
Wzrost cen i stopy dyskontowej a efektywność inwestycji = A Rise in Prices and Interest Rates and the Effectiveness of Investment
Źródło:
Ekonomista. - nr 1 (1991) , s. 71-83. - Summ., rez.
Nr:
2168334555
artykuł w czasopiśmie
17

Autor:
Tytuł:
Project Efficiency and the Increase of Prices and the Discount Rate
Źródło:
Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers / ed. by Kazimierz GÓRKA - Kraków: The Cracow Academy of Economics, 1991, s. 173-188 - Bibliogr.
Nr:
2166083108
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Autor:
Tytuł:
Wzrost cen a reprodukcja majątku trwałego = Rise in Prices and the Reproduction of Fixed Assets
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 336 (1991) , s. 5-21. - Rez., summ.
Nr:
2168252394
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
19

Autor:
Tytuł:
Wzrost cen a wysokość amortyzacji
Źródło:
Rachunkowość. - nr 7 (1990) , s. 137-138
Nr:
2168277357
artykuł w czasopiśmie
20

Autor:
Tytuł:
Prywatyzacja w krajach o gospodarce rynkowej
Źródło:
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 13-37 - Bibliogr.
Nr:
2168256256
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Autor:
Tytuł:
Gospodarka rynkowa a przekształcenia struktury własności = Market Economy and Transformations in Ownership Structure
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 29 (1990) , s. 3-13
Nr:
2168223492
artykuł w czasopiśmie
22

Autor:
Tytuł:
Prywatyzacja w krajach o gospodarce rynkowej
Źródło:
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, s. 11-18
Nr:
2168263468
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
23

Autor:
Tytuł:
Przemysł w dużych aglomeracjach miejskich = Industry in Big Urban Agglomerations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław Wacławowicz]. - nr 320 (1990) , s. 5-20. - Rez., summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168244874
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
24

Autor:
Tytuł:
Wycena wartości przedsiębiorstwa a struktura jego bilansu
Źródło:
Rachunkowość. - nr 9 (1990) , s. 193-194
Nr:
2168277363
artykuł w czasopiśmie
25

Autor:
Tytuł:
Wzrost wynagrodzeń a równowaga na rynku dóbr konsumpcyjnych = Increase of Pays and Balance of Market of Consumer Goods
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 35, 4-5 (514-515) (1989) , s. 6-9
Nr:
2168278005
artykuł w czasopiśmie
26

Autor:
Tytuł:
Inwestycje i przyrosty majątku trwałego przy rosnących cenach
Źródło:
Inwestycje i Budownictwo. - nr 2 (1989) , s. 6-11
Nr:
2168264818
artykuł w czasopiśmie
27

Autor:
Tytuł:
Programy ochrony środowiska i problemy ich realizacji = Programmes of Environmental Protection and Problems of Their Implementation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 292 (1989) , s. 21-36. - Rez., summ.
Nr:
2168235104
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
28

Autor:
Tytuł:
Przedsiębiorczość i warunki jej rozwoju w gospodarce socjalistycznej : (referat na sekcji II Kongresu) = Business Initiative and Conditions of Its Stimulation in the Socialist Economy
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 27, nr 1/88 (1988) , s. 81-95. - Summ., rez.
Nr:
2168225148
artykuł w czasopiśmie
29

Autor:
Tytuł:
The Polish Economic System in Reform
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI]. - nr 237 (1988) , s. 27-36
Nr:
2168237288
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
30

Autor:
Tytuł:
Przedsiębiorczość i warunki jej rozwoju w gospodarce socjalistycznej = Entrepreneurship and Conditions of Its Development in the Socialist Economy
Źródło:
Ekonomista. - nr 3-4 (1988) , s. 541-556. - Summ., rez.
Nr:
2168227204
artykuł w czasopiśmie
31

Autor:
Tytuł:
Gospodarka w obliczu zawężonej reprodukcji majątku trwałego = Economy in Face of Narrowed Reproduction of Fixed Assets
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 43, 6 (504) (1988) , s. 21-23
Nr:
2168277977
artykuł w czasopiśmie
32

Autor:
Tytuł:
Aims of the Socialist Enterprise and the Principles of Its Activity Evaluation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI]. - nr 237 (1988) , s. 75-94 - Bibliogr.
Nr:
2168237298
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
33

Autor:
Tytuł:
Zamówienia rządowe w gospodarce kapitalistycznej = Government Orders in Western Economics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 261 (1988) , s. 7-14. - Rez., summ.
Nr:
2168234956
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Koszty, ceny i wyniki ekonomiczne przemysłu
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 264-309 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
Nr:
2168306291
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu
Wydanie:
Wyd. 2 zm. i uzup.
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987
Opis fizyczny:
428, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdziałach
ISBN:
83-208-0589-9
Nr:
2168277679
podręcznik
Zobacz powiązane rozdziały
36

Autor:
Tytuł:
Produkcja przemysłowa, jej mierniki i jakość
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 81-97 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
Nr:
2168277749
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
37

Autor:
Tytuł:
Prognozowanie rozwoju przemysłu
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 401-429 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
Nr:
2168278765
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
38

Autor:
Tytuł:
Prawidłowości rozwoju współczesnego przemysłu
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 25-43 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
Nr:
2168277693
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Rozmieszczenie przemysłu
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 343-368 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
Nr:
2168306293
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
40

Autor:
Tytuł:
Programowanie rozwoju branży przemysłu
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 369-400 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
Nr:
2168278761
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
41

Autor:
Tytuł:
Dyskusja
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 215-217, 224-225
Nr:
2168265812
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
42

Autor:
Konferencja:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Tytuł:
Reforma gospodarcza a ochrona środowiska
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 197-212
Nr:
2168265800
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
43

Autor:
Tytuł:
Cele przedsiębiorstwa socjalistycznego a podstawy oceny jego działalności = Aims of Socialist Enterprise and Its Activity Estimation Basis
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 25, nr 2/86 (1986) , s. 14-28. - Summ., rez.
Nr:
2168224340
artykuł w czasopiśmie
44

Autor:
Tytuł:
Dyskusja
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 306-307
Nr:
2168265844
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
45

Autor:
Tytuł:
Cele i warunki przemian strukturalnych polskiego przemysłu = Aims and Conditions of Structural Changes in Polish Industry
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 25, nr 3/86 (1986) , s. 23-41. - Summ., rez.
Nr:
2168225806
artykuł w czasopiśmie
46

Autor:
Tytuł:
Obciążenie funduszu wynagrodzeń a koszty materiałowe i efektywność inwestycji = Relation of Payment Funds Bias, Material Costs and Investment Effectiveness
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 230 (1986) , s. 47-56. - Rez., summ.
Nr:
2168246086
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
47

Autor:
Tytuł:
Dyskusja
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 128-129
Nr:
2168265304
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
48

Autor:
Tytuł:
Efektywność przemysłu polskiego na tle gospodarki w latach 1983-1984 = Effectiveness of Polish Industry as Compared to Economy in 1983-1984
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 41, 4-5 (480-481) (1986) , s. 181-186
Nr:
2168277935
artykuł w czasopiśmie
49

Autor:
Tytuł:
Obniżka kosztów materiałowych a efektywność inwestycji
Źródło:
Inwestycje i Budownictwo. - nr 6 (1985) , s. 10-13
Nr:
2168287027
artykuł w czasopiśmie
50

Autor:
Tytuł:
O kierunkach modyfikacji rachunku efektywności inwestycji
Źródło:
Inwestycje i Budownictwo1985. - nr 10, s. 27
Nr:
2168287033
varia
51

Autor:
Tytuł:
Ustalanie zapotrzebowania na części zamienne = Determination of Requirements for Spare Parts
Źródło:
Gospodarka Materiałowa. - R. 36, nr 5(789) (1984) , s. 77-79
Nr:
2168279809
artykuł w czasopiśmie
52

Autor:
Tytuł:
Warunki kształtowania funduszów wynagrodzeń przedsiębiorstw : modele obliczeń = Conditions of Shaping Enterprise Rewards Funds : Models of Calculations
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 23, nr 4/84 (1984) , s. 47-60
Nr:
2168229040
artykuł w czasopiśmie
53

Autor:
Konferencja:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Tytuł:
Reforma gospodarcza a ochrona środowiska
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 1[64]-19[82]
Nr:
2168273550
rozdział w materiałach konferencyjnych
54

Autor:
Tytuł:
Ustalanie zakresu i efektywność wymiany maszyn i urządzeń w przemyśle chemicznym : na przykładzie przemysłu nawozów azotowych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1983
Opis fizyczny:
[3], V, 303 k. [w tym k. złoż.]: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/798
Nr:
2168281411
doktorat
55

Autor:
Tytuł:
Kształtowanie funduszu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 34, nr 8-9 (403-404) (1983) , s. 16-20
Nr:
2168275819
artykuł w czasopiśmie
56

Tytuł:
Przemysł a ochrona środowiska i zagospodarowanie zabytkowego Krakowa = Industry Vs Protection of Environment and Krakow's Old City
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 173 (1983) , s. 173-189. - Rez., summ.
Nr:
2168250346
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
57

Autor:
Tytuł:
Struktura kosztów i wysokość zysku a podatki przedsiębiorstwa
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3/83 (R. 22) (1983) , s. 12-24
Nr:
2168221434
artykuł w czasopiśmie
58

Autor:
Tytuł:
Wadliwe obliczenia i niewłaściwy wniosek
Źródło:
Problemy Ekonomiczne1983. - nr 3/83 (R. 22), s. 175-176
Nr:
2168221544
varia
59

Autor:
Tytuł:
Przemysł krakowski oraz konieczne i pożądane kierunki jego przemian = Kraków's Industry and the Necessary and Desirable Lines of Its Transformation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 173 (1983) , s. 127-146. - Rez., summ.
Nr:
2168250338
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
60

Autor:
Hasson Tahir Fadhil
Tytuł:
Planning of Long-term Developmnet of Manufacturing Indutries in Iraq Till the Year 2000
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1983
Opis fizyczny:
XII, 261, [13] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/466
Nr:
2168309795
doktorat
61

Tytuł:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982
Opis fizyczny:
349, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdziałach
ISBN:
83-208-0190-7
Nr:
2168280677
podręcznik
Zobacz powiązane rozdziały
62

Autor:
Tytuł:
Programowanie rozwoju branży przemysłu
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982, s. 296-324 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0190-7
Nr:
2168281147
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
63

Autor:
Tytuł:
Niektóre sporne rozwiązania reformy gospodarczej = Some Controversial Solutions of Economic Reform
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 21 nr 2/82 (1982) , s. 67-79 - Bibliogr.
Nr:
2168230676
artykuł w czasopiśmie
64

Autor:
Tytuł:
Produkcja przemysłowa, jej mierniki i jakość
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982, s. 93-107 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0190-7
Nr:
2168280725
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
65

Autor:
Tytuł:
Specialization and Integration of Industry in a Region
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 152 (1982) , s. 51-78 - Bibliogr.
Uwaga o innym dok.:
Dostępne również w języku rosyjskim: Gajda J., (1982), Specializaciâ i integraciâ promyšlennosti v regione, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Izbrannye Raboty", nr 152, s. 57-79.
Nr:
2168266726
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Rozmieszczenie przemysłu
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982, s. 250-269 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0190-7
Nr:
2168306295
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
67

Autor:
Tytuł:
Prawidłowości rozwoju współczesnego przemysłu
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982, s. 15-30 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0190-7
Nr:
2168280689
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
68

Autor:
Tytuł:
Drugie oko systemu
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 29 (1982) , s. 8
Nr:
2168274539
artykuł w czasopiśmie
69

Autor:
Tytuł:
Prognozowanie rozwoju przemysłu
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982, s. 325-350 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0190-7
Nr:
2168281149
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
70

Autor:
Tytuł:
Przyrost produkcji i substytucja czynników a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa = The Growth of Production, Factors Substitution and Economic Results of the Enterprise
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 33, nr 8-9 (391-392) (1982) , s. 1-4
Nr:
2168253920
artykuł w czasopiśmie
71

Autor:
Tytuł:
O związkach między nakładami inwestycyjnymi i kosztami bieżącymi w rachunku efektywności
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 20, nr 2/81 (1981) , s. 51-56
Nr:
2168275599
artykuł w czasopiśmie
72

Autor:
Tytuł:
Przesłanki oceny systemu ekonomiczno-finansowego organizacji przemysłowych = Premises of the Evaluation of Economic and Financial System of Industrial Enterprises
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 19, nr 4/80 (1980) , s. 33-41
Nr:
2168228490
artykuł w czasopiśmie
73

Autor:
Tytuł:
Samorząd poza przedsiębiorstwem?
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 49 (1980) , s. 9
Nr:
2168274557
artykuł w czasopiśmie
74

Autor:
Tytuł:
Wydajność pracy a płace i efektywność produkcji = Labour Productivity, Salaries and Efficiency
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 35, 9 (415) (1980) , s. 429-435
Nr:
2168269498
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
Drogi uprzemysłowienia Polski w 60-leciu 1918-1978 = The Ways of Poland's Industrialization in the 1918-1978 60 Years' Period
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 122 (1980) , s. 43-87. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168279227
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Uprzemysłowienie Polski w 60-leciu 1918-1978 = Poland's Industralization in the Years 1918-1978
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 18, nr 3/71 (1979) , s. 55-66
Nr:
2168228128
artykuł w czasopiśmie
77

Autor:
Suchoński Stanisław
Tytuł:
System ekonomiczno-finansowy kombinatu hutniczego i warunki jego skutecznego działania (na przykładzie Huty im. Lenina w Krakowie)
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1979
Opis fizyczny:
429, [66] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/235
Nr:
2168305859
doktorat
78

Autor:
Tytuł:
Regionalna specjalizacja i integracja przemysłu = Regional Industrial Specialization and Integration
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 34, 12 (406) (1979) , s. 654-661
Nr:
2168277925
artykuł w czasopiśmie
79

Autor:
Tytuł:
Wzrost produkcji przemysłowej i przemiany jej struktury w aglomeracji miejskiej a nakłady inwestycyjne
Źródło:
Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) = On the Formation of the Structure of Industry in Urban Agglomerations / red. Józef GAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 63-88
Nr:
2168282423
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
80

Autor:
Tytuł:
Założenia rozwoju i przemian strukturalnych przemysłu w aglomeracji miejskiej
Źródło:
Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) = On the Formation of the Structure of Industry in Urban Agglomerations / red. Józef GAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 9-18
Nr:
2168282401
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
81

Autor:
Tytuł:
Programowanie rozwoju gałęzi przemysłu
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 311-344 - Bibliogr.
Nr:
2168282343
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Ekonomiczno-organizacyjne warunki wzmożenia ochrony środowiska w przemyśle = Economic and Organizational Conditions to Intensify the Environmental Protection in Industry
Źródło:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 6 (66) (1978) , s. 9-10. - Rez., eng.
Nr:
2168244046
artykuł w czasopiśmie
83

Tytuł:
Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) = On the Formation of the Structure of Industry in Urban Agglomerations
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Opis fizyczny:
138 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
Nr:
2168282381
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
84

Autor:
Tytuł:
Prognozowanie rozwoju przemysłu
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 345-378 - Bibliogr.
Nr:
2168282345
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
85

Tytuł:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Opis fizyczny:
378 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdziałach
Nr:
2168282287
podręcznik
Zobacz powiązane rozdziały
86

Autor:
Tytuł:
Prawidłowości rozwoju współczesnego przemysłu
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 13-32 - Bibliogr.
Nr:
2168282291
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
87

Autor:
Tytuł:
Przedmiot badań ekonomiki i programowania rozwoju przemysłu
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 9-32 - Bibliogr.
Nr:
2168282293
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
88

Tytuł:
Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania pożądanych przemian struktury gałęziowej i przestrzennej w aglomeracji miejskiej
Źródło:
Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) = On the Formation of the Structure of Industry in Urban Agglomerations / red. Józef GAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 127-134
Nr:
2168282431
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
89

Autor:
Tytuł:
Przesłanki rozwoju i przemian strukturalnych przemysłu w aglomeracjach miejskich = The Necessary Conditions for the Development and for Structural Changes in Industry in Urban Agglomerations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 104 (1978) , s. 5-16. - Rez., summ.
Nr:
2168233410
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Rozmieszczenie przemysłu
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 255-282 - Bibliogr.
Nr:
2168306297
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
91

Autor:
Tytuł:
Dyspozycyjny fundusz płac a opłacanie wzrostu wydajności pracy = Special Funds of Wages and the Increase of Work Output
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 2/62 (1977) , s. 39-51 - Bibliogr.
Nr:
2168227082
artykuł w czasopiśmie
92

Tytuł:
Struktura produkcji a optymalna wielkość kombinatów chemicznych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1977
Opis fizyczny:
239 k.: il.; 30 cm + Aneks: 9 k., 98 tab.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/352 (aneks)
Nr:
2168282477
doktorat
93

Tytuł:
Problemy kształtowania struktury gałęziowej i przestrzennej przemysłu w aglomeracjach miejskich = Problems of Shaping the Sectoral and Spatial Industrial Structure in Urban Agglomerations
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 32, 11 (381) (1977) , s. 559-565
Nr:
2168277923
artykuł w czasopiśmie
94

Autor:
Tytuł:
Dyspozycyjny fundusz płac a opłacanie wzrostu wydajności pracy
Źródło:
Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976, s. 53-70 - Bibliogr.
Nr:
2168252882
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
95

Tytuł:
Wybór bazy surowcowej w programowaniu rozwoju branży przemysłowej = The Choice of the Raw Material Basis in the Development of an Industrial Branch
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 76 (1976) , s. 5-39. - Summ., rez.
Nr:
2168249672
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
96

Autor:
Tytuł:
Kształtowanie funduszu płac a opłata wzrostu wydajności pracy : (artykuł dyskusyjny)
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 27, nr 11 (323) (1976) , s. 9-13
Nr:
2168286333
artykuł w czasopiśmie
97

Tytuł:
Określenie kierunków perspektywicznego rozwoju przemysłu w aglomeracjach miejskich (na przykładzie Krakowa) = Definition of the Directions of Perspective Development of Industry in Town Agglomerations
Źródło:
Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 113-136. - Summ., rez.
Nr:
2168334917
rozdział w książce
98

Autor:
Tytuł:
Problemy kształtowania terytorialnych kompleksów przemysłowych = Problems of Shaping Territorial Industrial Complexes
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 30, 5 (351) (1975) , s. 281-285
Nr:
2168277915
artykuł w czasopiśmie
99

Autor:
Tytuł:
Zagadnienia podziału dyspozycyjnego funduszu płac
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 26, nr 6 (306) (1975) , s. 243-246
Nr:
2168277723
artykuł w czasopiśmie
100

Tytuł:
Ustalanie cen gazu ziemnego
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1974
Opis fizyczny:
240 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/80
Nr:
2168305495
doktorat
101

Autor:
Tytuł:
Tendencje rozwojowe i zmiany strukturalne przemysłu Republiki Federalnej Niemiec = Development Trends and Structural Changes in the German Federal Republic
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 29, 8 (342) (1974) , s. 553-563
Nr:
2168277945
artykuł w czasopiśmie
102

Autor:
Tytuł:
Badania naukowe z ekonomiki i organizacji przemysłu i budownictwa w ośrodku krakowskim = The Scientific Study of the Organization and Industrial Economics and Housing in Cracow Region
Źródło:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 13, nr 3/51 (1974) , s. 111-126
Nr:
2168224822
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
103

Tytuł:
Prognozowanie rozwoju gałęzi przemysłu = Forecating the Development of Industries
Adres wydawniczy:
Warszawa: Instytut Planowania. Dział Dokumentacji i Wydawnictw, 1974
Opis fizyczny:
101 s.; 29 cm
Seria:
(Prace Instytutu Planowania ; 34)
Uwagi:
Streszcz., summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168282277
monografia
104

Autor:
Tytuł:
Rozwój przemysłu w systemie prognoz społeczno-gospodarczych = Development of Industry in the system of Social and Economic Forecasting
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 13 (1973) , s. 47-86. - Summ., rez.
Nr:
2168260612
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
105

Tytuł:
Prognozy rozwoju gałęzi przemysłu w systemie prognozowania społeczno-gospodarczego
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973
Opis fizyczny:
76 s.: il.; 29 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168292781
monografia
106

Autor:
Tytuł:
Proporcje rozwoju przemysłu Polski do 2000 roku : (próba ujęcia)
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 28, 1 (323) (1973) , s. 6-14
Nr:
2168252504
artykuł w czasopiśmie
107

Autor:
Tytuł:
Rozwój przemysłu w systemie prognoz społeczno-gospodarczych = Industrial Development in a System of Social and Economic Prognoses
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1972. - T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971, s. 40. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333013
varia
108

Autor:
Tytuł:
System mieszany
Źródło:
Życie Gospodarcze1972. - R. 27, nr 11 (1069), s. 9
Nr:
2168282175
głos w dyskusji/wywiad
109

Autor:
Tytuł:
Uprzemysłowienie Polski Ludowej w 25-leciu i jego perspektywy = Industrialization and its Perspectives in the Twenty-Five Years of People's Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 47 (1972) , s. 17-41. - Rez., summ.
Nr:
2168250966
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
110

Tytuł:
Ekonomiczne aspekty optymalizacji procesów produkcji amoniaku = Economical Problems of the Optimation of Ammonia Production
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Władysław BIEDA]. - nr 43 (1972) , s. 5-38. - Rez., summ.
Nr:
2168250288
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
111

Autor:
Mrozek Jan
Tytuł:
Badanie zapotrzebowania na środki produkcji w przemyśle
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1972
Opis fizyczny:
IV k., 264 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/329
Nr:
2168307393
doktorat
112

Autor:
Tytuł:
O metodach prognozowania przestrzennych struktur przemysłowych : uwagi na marginesie opracowania B. Gruchmana z zespołem
Źródło:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 70 (1972) , s. 181-187. - Tytuł numeru: Metodyka prognozowania przestrzennego zagospodarowania kraju
Nr:
2168335217
artykuł w czasopiśmie
113

Autor:
Tytuł:
Rozwój Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie w 25-leciu Polski Ludowej = The Development of the Cracow School of Economics in the Twenty-Five Years of People's Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 47 (1972) , s. 149-158. - Rez., summ.
Nr:
2168250990
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
114

Tytuł:
Budowa i zastosowanie bilansu przepływów międzyproduktowych przy procesach sprzężonych = Structure and Application of the Balance of the Interproduce Flows in the Interconnected Processes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Władysław BIEDA]. - nr 43 (1972) , s. 39-52. - Rez., summ.
Nr:
2168250296
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
115

Autor:
Tytuł:
Z obrad Krajowego Zjazdu Ekonomistów 7-8 stycznia 1971 w Warszawie
Źródło:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]1971. - R. 10, nr 1/37, s. 91-99
Nr:
2168223956
varia
Zobacz opis całości
116

Tytuł:
Kierunki i ekonomiczna efektywność wykorzystania gazu ziemnego jako surowca przemysłu chemicznego
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1971
Opis fizyczny:
339 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/202
Nr:
2168281153
doktorat
117

Autor:
Tytuł:
Programowanie rozwoju gałęzi przemysłu : (materiały do ekonomiki przemysłu)
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1971
Opis fizyczny:
177 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345686
podręcznik
118

Autor:
Gajda Józef , Mrozek Jan
Tytuł:
Modele matematyczne w prognozach zapotrzebowania na środki produkcji = Mathematical Models in Forecasting the Demand of the Means of Production
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 25, 1 (290) (1970) , s. 10-18
Nr:
2168286327
artykuł w czasopiśmie
119

Autor:
Tytuł:
Problemy intensywnego rozwoju gospodarki a zadania ekonomistów = Problems of Intensive Development of Economy and the Economists' Tasks
Źródło:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 9, nr 4/36 (1970) , s. 3-20. - Summ., rez.
Nr:
2168223938
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
120

Autor:
Pawlik Zdzisław
Tytuł:
Metoda badania i określania optymalnej wielkości i rozmieszczenia zakładów produkcyjnych w przemyśle wapiennym
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1970
Opis fizyczny:
229, [19] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/330
Nr:
2168307389
doktorat
121

Autor:
Tytuł:
Warunki rozwoju ekonomicznych badań stosowanych
Źródło:
Życie Szkoły Wyższej . - R. 17, nr 11 (1969) , s. 22-32
Nr:
2168285839
artykuł w czasopiśmie
122

Autor:
Tytuł:
Programowanie produkcji przemysłowej
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1969
Opis fizyczny:
166, [2] s.: il.; 18 cm
Seria:
(Problemy Ekonomiki Przemysłu)
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345674
książka
123

Autor:
Zieliński Tadeusz
Tytuł:
Rozwój i rozmieszczenie przemysłu cegielnianego w świetle perspektywicznych potrzeb gospodarczych województwa katowickiego
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1969
Opis fizyczny:
267, [134] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/56
Nr:
2168305693
doktorat
124

Autor:
Tytuł:
Socjalistyczne przedsiębiorstwo przemysłowe
Źródło:
Ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych. Cz. 1, Zarządzanie socjalistycznym przedsiębiorstwem przemysłowym / red. Ludwik MAYRE - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1968, s. 7-38 - Bibliogr.
Nr:
2168336047
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
125

Tytuł:
Ośrodki i kompleksy przemysłowe w planowaniu rozwoju gałęzi i regionów = Industrial Centres and Coplexes and Their Role in Planning of Branches and Regions
Źródło:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 7, nr 1 (1968) , s. 5-23. - Rez., summ.
Nr:
2168252706
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
126

Autor:
Pietrusza Józef
Tytuł:
Zagadnienia efektywności nakładów na rozwój polskiego górnictwa naftowego
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1968
Opis fizyczny:
299 k.: il.; 30 cm + Aneks: 60 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/207 (aneks)
Nr:
2168306145
doktorat
127

Tytuł:
Koordynacja powiązań produkcyjno-zaopatrzeniowych w ośrodku przemysłowym
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1968
Opis fizyczny:
232 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/65
Nr:
2168305685
doktorat
128

Autor:
Tytuł:
Węgiel i ropa naftowa jako baza surowcowa przemysłu chemicznego = Coal and Oil, the Basic Raw Materials for Chemical Industries
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 23, 9 (274) (1968) , s. 26-32
Nr:
2168286367
artykuł w czasopiśmie
129

Tytuł:
Ekonomika przemysłu
Źródło:
Przewodnik metodyczny dla studentów wyższych zawodowych studiów ekonomicznych na kierunku: ekonomika przemysłu / [red. Władysław Holtzman] - Poznań: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1968, s. 7-28
Nr:
2168283617
rozdział w skrypcie
130

Autor:
Tytuł:
Kierunki postępu ekonomicznego w przemyśle = Trends in the Economic Progress in Industry
Źródło:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 6, nr 2 (1967) , s. 5-17. - Rez., summ.
Nr:
2168280563
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
131

Autor:
Tytuł:
Metody ustalania zapotrzebowania na środki produkcji przy procesach sprzężonych i substytucji surowców = Methoden der Bestimmung des Produktionsmittelbedarfs bei gekuppelten Prozessen und Rohstoffsubstitution = Methods for Estimating the Requirements in Production Means for Coupled Processes Allowing for Substitute Raw Materials
Źródło:
Gospodarka Materiałowa. - nr 14 (394) (1967) , s. 469-473
Nr:
2168340493
artykuł nierecenzowany
132

Tytuł:
Ekonomiczna efektywność koncentracji i specjalizacji produkcji budowlano-montażowej
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1967
Opis fizyczny:
332 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/53
Nr:
2168305505
doktorat
133

Autor:
Tytuł:
Badanie zapotrzebowania na środki produkcji w programowaniu rozwoju gałęzi przemysłu = Research on the Demand for Production Means in Programming the Development of Industrial Branches
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 22, 8-9 (260-261) (1967) , s. 67-72
Nr:
2168286369
artykuł w czasopiśmie
134

Autor:
Tytuł:
Zagadnienie rozwoju przemysłu w regionie krakowskim
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 4 (1966) , s. 145-154
Nr:
2168258772
artykuł w czasopiśmie
135

Autor:
Tytuł:
Rozwój i kierunki ekonmicznych studiów podyplomowych
Źródło:
Życie Szkoły Wyższej . - R. 14, nr 3 (1966) , s. 24-30
Nr:
2168285855
artykuł w czasopiśmie
136

Autor:
Tytuł:
Programowanie produkcji przemysłowej
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1966
Opis fizyczny:
165, [1] s.: il.; 18 cm
Seria:
(Problemy Ekonomiki Przemysłu)
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168335683
książka
137

Tytuł:
Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy
Wydanie:
Wyd. 3 popr. i uzup.
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1965
Opis fizyczny:
238 s.: il.; 29 cm
Seria:
(Dwuletnie Zaoczne Studium Ekonomiczno-Spółdzielcze)
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345568
książka
138

Autor:
Tytuł:
Dorobek polskiej myśli ekonomicznej w dziedzinie teorii przedsiębiorstwa socjalistycznego = Contribution of Polish Economical Thought in the Spere of the Theory of a Socialist Enterprise
Źródło:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 2 (1965) , s. 155-173
Tryb dostępu:
Nr:
2168346964
artykuł w czasopiśmie
139

Autor:
Tytuł:
Ostrożnie ze wskaźnikami i wzorami = The Careful Use of Indicators and Formulas
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - listopad (1964) , s. 87-89
Nr:
2168237180
artykuł w czasopiśmie
140

Autor:
Tytuł:
Zagadnienia planowania i bodźców rozwoju produkcji przedsiębiorstw przemysłowych
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 8-9 (1964) , s. 351-356
Nr:
2168286257
artykuł w czasopiśmie
141

Autor:
Tytuł:
Zagadnienia optymalnego programu przewozu rud żelaza
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 1 (1964) , s. 15-18
Nr:
2168286255
artykuł w czasopiśmie
142

Autor:
Tytuł:
Zmiany metod planowania w przemyśle = The Changes of Planning Methods in Industry
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - maj (1964) , s. 47-69. - Rez., summ.
Nr:
2168237170
artykuł w czasopiśmie
143

Autor:
Tytuł:
Planowe kierowanie gospodarką przedsiębiorstw przemysłowych = Planned Managing of Industrial Enterprises' Economy
Adres wydawniczy:
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1964
Opis fizyczny:
162, [1] s.; 24 cm
Seria:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 6)
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168335681
monografia
144

Autor:
Filipek Julian , Gajda Józef
Tytuł:
Działalność inwestycyjna spółdzielni pracy
Źródło:
Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy / red. Józef GAJDA - Wyd. 2 zm. i uzup.. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1963, s. 195-209
Nr:
2168336065
rozdział w książce
Zobacz opis całości
145

Autor:
Tytuł:
Organizacja zaopatrzenia i zbytu w spółdzielniach pracy
Źródło:
Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy / red. Józef GAJDA - Wyd. 2 zm. i uzup.. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1963, s. 174-194
Nr:
2168336063
rozdział w książce
Zobacz opis całości
146

Autor:
Tytuł:
Plan gospodarczy spółdzielni pracy
Źródło:
Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy / red. Józef GAJDA - Wyd. 2 zm. i uzup.. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1963, s. 50-74
Nr:
2168336061
rozdział w książce
Zobacz opis całości
147

Autor:
Tytuł:
Dwa warunki postępu ekonomicznego w przedsiębiorstwach przemysłowych = Two Conditions for Economic Progress in Industrial Enterprises
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - grudzień (1963) , s. 11-16. - Summ.
Nr:
2168237742
artykuł w czasopiśmie
148

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie przedsiębiorstwem spółdzielni pracy
Źródło:
Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy / red. Józef GAJDA - Wyd. 2 zm. i uzup.. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1963, s. 29-49
Nr:
2168336059
rozdział w książce
Zobacz opis całości
149

Autor:
Tytuł:
Planowanie ilości dziennej produkcji artykułów o krótkim okresie przydatności do użytku = Planning the Daily Volume of Output for Products with a Short Utilization Term
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 1 (1963) , s. 13-18
Nr:
2168337219
artykuł w czasopiśmie
150

Tytuł:
Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy
Wydanie:
Wyd. 2 zm. i uzup.
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1963
Opis fizyczny:
278 s.: il.; 29 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168335687
książka
Zobacz powiązane rozdziały
151

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie przedsiębiorstwem spółdzielni pracy
Źródło:
Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy / red. Józef GAJDA - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1962, s. 26-44
Nr:
2168336053
rozdział w książce
Zobacz opis całości
152

Autor:
Tytuł:
Plan gospodarczy spółdzielni pracy
Źródło:
Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy / red. Józef GAJDA - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1962, s. 45-68
Nr:
2168336055
rozdział w książce
Zobacz opis całości
153

Tytuł:
Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1962
Opis fizyczny:
269 s.: il.; 29 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168335685
książka
Zobacz powiązane rozdziały
154

Autor:
Tytuł:
Organizacja zaopatrzenia i zbytu w spółdzielniach pracy
Źródło:
Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy / red. Józef GAJDA - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1962, s. 165-185
Nr:
2168336057
rozdział w książce
Zobacz opis całości
155

Autor:
Tytuł:
Uwagi o rozwoju nauk o zarządzaniu przedsiębiorstwami w Stanach Zjednoczonych A.P
Źródło:
Biuletyn Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. - nr 12 (1961) , s. 40-44
Nr:
2168332913
artykuł w czasopiśmie
156

Autor:
Tytuł:
Szkolenie kierowników przedsiębiorstw w zakresie zarządzania w Stanach Zjednoczonych = Training Enterprise Directors in the Field of Management in the United States
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 3 (1961) , s. 134-136
Nr:
2168337155
artykuł w czasopiśmie
157

Autor:
Gajda Józef , Koperski Jan
Tytuł:
Zagadnienie struktury organizacyjnej zakładów w przedsiębiorstwach wielozakładowych = Problem of the Organization Structure of Plants in Multiplant Concerns
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 6 (1960) , s. 241-246
Nr:
2168337147
artykuł w czasopiśmie
158

Autor:
Tytuł:
O metodzie optymalnego podziału zadań produkcyjnych między przedsiębiorstwa = On the Optimum Division of Production Tasks among the Industries
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 7 (1959) , s. 296-299
Nr:
2168337139
artykuł w czasopiśmie
159

Autor:
Gajda Józef , Koperski Jan
Tytuł:
Podział robotników dla celów analizy wskaźników wydajności pracy i średnich płac w przedsiębiorstwie przemysłowym = Division of Working Hands with a View of Analysing Work Efficiency Indices and Average Wages in an Industrial Enterprise
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 10 (1959) , s. 457-461
Nr:
2168337143
artykuł w czasopiśmie
160

Autor:
Tytuł:
Zeszyt dyrektora przedsiębiorstwa kapitalistycznego
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy1959. - nr 1, s. 29-30
Nr:
2168337137
varia
161

Autor:
Gajda Józef , Koperski Jan
Tytuł:
O potrzebie bardziej szczegółowej klasyfikacji pracowników umysłowych w przedsiębiorstwach przemysłowych = On the Necessity of a More Detailed Mental Workers Classification in Industrial Plants
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 12 (1959) , s. 538-541
Nr:
2168337145
artykuł w czasopiśmie
162

Autor:
Tytuł:
Planowe kierowanie gospodarką narodową a samodzielność przedsiębiorstw w przemyśle polskim
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1959
Opis fizyczny:
308 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/8
Nr:
2168305175
doktorat
163

Autor:
Tytuł:
Przedsiębiorstwo przemysłowe w gospodarce socjalistycznej = The Industrial Enterprise in the Socialist Economy
Źródło:
Ekonomista. - nr 1 (1958) , s. 146-164. - Summ., rez.
Nr:
2168334535
artykuł w czasopiśmie
164

Autor:
Tytuł:
Francuskie Biuro Organizacji Pracy = The French "Bureau des Temps Elementaires"
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy1958. - nr 2, s. 78-80
Nr:
2168337133
varia
165

Tytuł:
Zagadnienia struktury organizacyjnej państwowego przemysłu spożywczego = Problems of the Structure of the Organization of the State Consumption Goods Industry
Źródło:
Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 2, nr 5(15) (1958) , s. 3-43. - Rez., summ.
Nr:
2168285429
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
166

Autor:
Tytuł:
Nowa struktura organizacyjna przemysłu w Niemieckiej Republice Demokratycznej = The New Organization Structure in the German Democratic Republic
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 8 (1958) , s. 368-373 - Bibliogr.
Nr:
2168337135
artykuł w czasopiśmie
167

Autor:
Tytuł:
Planowanie centralne a plan przedsiębiorstwa przemysłowego = Central Planning and the Plan of an Industrial Enterprise
Źródło:
Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 2, nr 6(16) (1958) , s. 3-33. - Rez., summ.
Nr:
2168285433
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
168

Autor:
Tytuł:
O zadaniach i warunkach działania rad robotniczych w przemyśle = On the Tasks of the Worker Councils in Industry and the Conditions of their Activity
Źródło:
Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 1, nr 2 (1957) , s. 53-72. - Rez., summ.
Nr:
2168284799
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
169

Autor:
Tytuł:
O podręczniku ekonomiki socjalistycznego przedsiębiorstwa
Źródło:
Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 1, nr 6 (1957) , s. 152-155
Nr:
2168285351
recenzja
Zobacz opis całości
170

Autor:
Tytuł:
Nowa organizacja zarządzania przemysłem i budownictwem w Związku Radzieckim = The New Organization of Industrial and Building Administration in the Soviet Union
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 11 (1957) , s. 511-514
Nr:
2168337131
artykuł w czasopiśmie
171

Autor:
Tytuł:
Zmiany w organizacji zarządzania gospodarką Związku Radzieckiego
Źródło:
Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI1957. - R. 1, nr 7, s. 139-147
Nr:
2168285353
varia
Zobacz opis całości
172

Autor:
Tytuł:
Niektóre zagadnienia bilansu gospodarki narodowej
Źródło:
Ekonomista. - nr 6 (1956) , s. 163-168
Nr:
2168334533
polemika
173

Autor:
Tytuł:
O współpracy Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przemysłu z przemysłem rolno-spożywczym = On the Cooperation of IEOI with the Foodstuff Industry
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 12 (1955) , s. 560-562
Nr:
2168337127
artykuł w czasopiśmie
174

Autor:
Tytuł:
Rozliczanie półfabrykatów przy wewnętrznym rozrachunku gospodarczym = Computation of Semi-finished Goods under the Internal Economic Accounting Scheme
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 1 (1955) , s. 38-39
Nr:
2168337123
artykuł w czasopiśmie
175

Autor:
Tytuł:
Stopniowo rozszerzać zakres wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego = The Range of Internal Economic Accounting to Be Extended by Degrees
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 5, nr 11 (1954) , s. 503-505
Nr:
2168337121
artykuł w czasopiśmie
176

Autor:
Tytuł:
Z zagadnień wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego w przemyśle spożywczym = Some Problems of Internal Economic Clearing in the Food Industry
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 9, nr 11 (110) (1954) , s. 8-13
Nr:
2168337757
artykuł w czasopiśmie
177

Autor:
Tytuł:
Planowanie wykonawcze i wewnątrzzakładowy rozrachunek gospodarczy w przedsiębiorstwie przemysłu tłuszczowego = Executive Planning and Internal Economic Accounting in Fat Factory
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 4, nr 12 (1953) , s. 534-540
Nr:
2168337113
artykuł w czasopiśmie
178

Tytuł:
Warunki organizacyjno-techniczne dla wprowadzenia wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego w przedsiębiorstwach przemysłu tłuszczowego = Organization and Technical Conditions for the Introduction of the Economic Accounting in the Undertakings of Fat Industry
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 4, nr 11 (1953) , s. 479-485
Nr:
2168336783
artykuł w czasopiśmie
179

Autor:
Tytuł:
Generalna inwentaryzacja i wycena majątku trwałego = General Inventory and Valuation of Immovables
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 3, nr 7 (1952) , s. 310-313
Nr:
2168336779
artykuł w czasopiśmie
180

Autor:
Tytuł:
Struktura uspołecznionych zakładów w Niemieckiej Republice Demokratycznej = Structure of the Nationalized Enterprises in the German Democratic Republic
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 2, nr 7 (1951) , s. 346-347
Nr:
2168336775
artykuł w czasopiśmie
181

Autor:
Tytuł:
Obliczanie wartości globalnej produkcji
Źródło:
Ekonomista. - nr 4 (1950) , s. 163-177
Nr:
2168334523
artykuł w czasopiśmie
182

Tytuł:
Rachunek gospodarczy : statystyka
Adres wydawniczy:
Kraków: UJ, 1947
Opis fizyczny:
[2], 57 s.; 29 cm
Nr:
2168346294
książka
1
Straty przedsiębiorstw państwowych a makro- i mikroekonomiczne warunki ich obniżenia = Losses of State Enterprises and Macro- and Microeconomic Conditions of Their Reduction / Józef GAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 523 (1999), s. 5-15. - Summ. - ISSN 0208-7944
2
Instytut Ekonomiki Przemysłu / Józef GAJDA, Kazimierz GÓRKA // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - S. 31-45. - Wykaz ważniejszych publikacji pracowników naukowych Instytutu s.43-45. - ISBN 83-87239-38-0
3
Restrukturyzacja gospodarki a wzrost zatrudnienia = Reconstruction of the Economy and an Increase in Employment / Józef GAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 491 (1997), s. 5-16. - Summ. - ISSN 0208-7944
4
Własność i przedsiębiorczość a rozwój wprowadzanej gospodarki rynkowej = Ownership and Entrepreneurship in View of Expansion of Market Economy Currently Introduced / Józef GAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 472 (1997), s. 5-15. - Summ. - ISSN 0208-7944
5
Pomiar i ocena efektywności inwestycji przy inflacji = Calculation and Estimation of Effectiveness of Investments under Inflation / Józef GAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 477 (1996), s. 33-43. - Summ. - ISSN 0208-7944
6
Funkcje społeczne przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej a prywatyzacja = Social Function of Enterprises in Market Economy and Privatisation / Józef GAJDA // W: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1994. - S. 177-183. - Summ. - ISBN 83-85719-09-1
7
Nowa rola mezoekonomii = The New Role of Mesoeconomy / Józef GAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 438 (1994), s. 5-10. - Summ. - ISSN 0208-7944
8
Restrukturyzacja przemysłu jako element polityki przemysłowej i ekologicznej / Józef GAJDA // W: Polityka przemysłowa i ekologiczna w okresie transformacji systemu gospodarczego / kier. tematu Kazimierz GÓRKA. - (1993), s. 62-77
9
Prywatyzacja zakładów użyteczności publicznej / Józef GAJDA // W: Własność prywatna / red. Tadeusz Wawak. - Kraków : Wydaw. Inf. Ekon., 1993. - S. 169-174
10
Kierunki i kryteria efektywnej restrukturyzacji przemysłu / Józef GAJDA // Gospodarka Narodowa. - nr 7 (43) (1993), s. 13-17. - ISSN 0867-0005
11
Elementy programowania rozwoju przemysłu : pomocnicze materiały dydaktyczne / Józef GAJDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 41 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
12
Prywatyzacja zakładów użyteczności publicznej / Józef GAJDA // Gospodarka Narodowa. - nr 2-3 (1992), s. 28-30. - ISSN 0867-0005
13
Przystosowanie struktury własności do gospodarki rynkowej = Adjustment of the Property Pattern to the Market Economy / Józef GAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 371 (1991), s. 23-39. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
14
Prywatyzacja w krajach o gospodarce rynkowej / Józef GAJDA // W: Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - S. 13-37. - Bibliogr.
15
Mikro- i makroekonomiczna efektywność rozwoju przedsiębiorstwa przemysłowego = Micro and Macroeconomic Efficiency of Development of an Industrial Enterprise / Józef GAJDA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 42, nr 7 (498) (1991), s. 5-7. - ISSN 0860-6846
16
Wzrost cen i stopy dyskontowej a efektywność inwestycji = A Rise in Prices and Interest Rates and the Effectiveness of Investment / Józef GAJDA // Ekonomista. - nr 1 (1991), s. 71-83. - Summ., rez. - ISSN 0013-3205
17
Project Efficiency and the Increase of Prices and the Discount Rate / Józef GAJDA // W: Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers / ed. by Kazimierz GÓRKA. - Kraków : The Cracow Academy of Economics, 1991. - S. 173-188. - Bibliogr.
18
Wzrost cen a reprodukcja majątku trwałego = Rise in Prices and the Reproduction of Fixed Assets / Józef GAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 336 (1991), s. 5-21. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
19
Wzrost cen a wysokość amortyzacji / Józef GAJDA // Rachunkowość. - nr 7 (1990), s. 137-138. - ISSN 0481-5475
20
Prywatyzacja w krajach o gospodarce rynkowej / Józef GAJDA // W: Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 13-37. - Bibliogr.
21
Gospodarka rynkowa a przekształcenia struktury własności = Market Economy and Transformations in Ownership Structure / Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne. - R. 29 (1990), s. 3-13. - ISSN 0079-578X
22
Prywatyzacja w krajach o gospodarce rynkowej / Józef GAJDA // W: Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990. - S. 11-18
23
Przemysł w dużych aglomeracjach miejskich = Industry in Big Urban Agglomerations / Józef GAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław Wacławowicz]. - nr 320 (1990), s. 5-20. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
24
Wycena wartości przedsiębiorstwa a struktura jego bilansu / Józef GAJDA // Rachunkowość. - nr 9 (1990), s. 193-194. - ISSN 0481-5475
25
Wzrost wynagrodzeń a równowaga na rynku dóbr konsumpcyjnych = Increase of Pays and Balance of Market of Consumer Goods / Józef GAJDA // Gospodarka Planowa. - R. 35, 4-5 (514-515) (1989), s. 6-9. - ISSN 0017-2421
26
Inwestycje i przyrosty majątku trwałego przy rosnących cenach / Józef GAJDA // Inwestycje i Budownictwo. - nr 2 (1989), s. 6-11. - ISSN 0578-5871
27
Programy ochrony środowiska i problemy ich realizacji = Programmes of Environmental Protection and Problems of Their Implementation / Józef GAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 292 (1989), s. 21-36. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
28
Przedsiębiorczość i warunki jej rozwoju w gospodarce socjalistycznej : (referat na sekcji II Kongresu) = Business Initiative and Conditions of Its Stimulation in the Socialist Economy / Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne. - R. 27, nr 1/88 (1988), s. 81-95. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
29
The Polish Economic System in Reform / Józef GAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI]. - nr 237 (1988), s. 27-36. - ISSN 0208-7944
30
Przedsiębiorczość i warunki jej rozwoju w gospodarce socjalistycznej = Entrepreneurship and Conditions of Its Development in the Socialist Economy / Józef GAJDA // Ekonomista. - nr 3-4 (1988), s. 541-556. - Summ., rez. - ISSN 0013-3205
31
Gospodarka w obliczu zawężonej reprodukcji majątku trwałego = Economy in Face of Narrowed Reproduction of Fixed Assets / Józef GAJDA // Gospodarka Planowa. - R. 43, 6 (504) (1988), s. 21-23. - ISSN 0017-2421
32
Aims of the Socialist Enterprise and the Principles of Its Activity Evaluation / Józef GAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI]. - nr 237 (1988), s. 75-94. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
33
Zamówienia rządowe w gospodarce kapitalistycznej = Government Orders in Western Economics / Józef GAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 261 (1988), s. 7-14. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
34
Koszty, ceny i wyniki ekonomiczne przemysłu / Józef GAJDA, Bronisław BYRSKI // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - S. 264-309. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0589-9
35
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - 428, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdziałach. - ISBN 83-208-0589-9
36
Produkcja przemysłowa, jej mierniki i jakość / Józef GAJDA // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - S. 81-97. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0589-9
37
Prognozowanie rozwoju przemysłu / Józef GAJDA // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - S. 401-429. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0589-9
38
Prawidłowości rozwoju współczesnego przemysłu / Józef GAJDA // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - S. 25-43. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0589-9
39
Rozmieszczenie przemysłu / Bronisław BYRSKI, Józef GAJDA // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - S. 343-368. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0589-9
40
Programowanie rozwoju branży przemysłu / Józef GAJDA // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - S. 369-400. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0589-9
41
Dyskusja / Józef GAJDA // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 215-217, 224-225
42
Reforma gospodarcza a ochrona środowiska / Józef GAJDA // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 197-212
43
Cele przedsiębiorstwa socjalistycznego a podstawy oceny jego działalności = Aims of Socialist Enterprise and Its Activity Estimation Basis / Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne. - R. 25, nr 2/86 (1986), s. 14-28. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
44
Dyskusja / Józef GAJDA // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 306-307
45
Cele i warunki przemian strukturalnych polskiego przemysłu = Aims and Conditions of Structural Changes in Polish Industry / Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne. - R. 25, nr 3/86 (1986), s. 23-41. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
46
Obciążenie funduszu wynagrodzeń a koszty materiałowe i efektywność inwestycji = Relation of Payment Funds Bias, Material Costs and Investment Effectiveness / Józef GAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 230 (1986), s. 47-56. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
47
Dyskusja / Józef GAJDA // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 128-129
48
Efektywność przemysłu polskiego na tle gospodarki w latach 1983-1984 = Effectiveness of Polish Industry as Compared to Economy in 1983-1984 / Józef GAJDA // Gospodarka Planowa. - R. 41, 4-5 (480-481) (1986), s. 181-186. - ISSN 0017-2421
49
Obniżka kosztów materiałowych a efektywność inwestycji / Józef GAJDA // Inwestycje i Budownictwo. - nr 6 (1985), s. 10-13. - ISSN 0578-5871
50
O kierunkach modyfikacji rachunku efektywności inwestycji / Józef GAJDA // Inwestycje i Budownictwo. - nr 10 (1985), s. 27. - ISSN 0578-5871
51
Ustalanie zapotrzebowania na części zamienne = Determination of Requirements for Spare Parts / Józef GAJDA // Gospodarka Materiałowa. - R. 36, nr 5(789) (1984), s. 77-79. - ISSN 0017-2405
52
Warunki kształtowania funduszów wynagrodzeń przedsiębiorstw : modele obliczeń = Conditions of Shaping Enterprise Rewards Funds : Models of Calculations / Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne. - R. 23, nr 4/84 (1984), s. 47-60. - ISSN 0079-578X
53
Reforma gospodarcza a ochrona środowiska / Józef GAJDA // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 1[64]-19[82]
54
Ustalanie zakresu i efektywność wymiany maszyn i urządzeń w przemyśle chemicznym : na przykładzie przemysłu nawozów azotowych / Wacław WAJDA ; Promotor: Józef GAJDA. - Kraków, 1983. - [3], V, 303 k. [w tym k. złoż.] : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
55
Kształtowanie funduszu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach / Józef GAJDA // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 34, nr 8-9 (403-404) (1983), s. 16-20. - ISSN 0013-3043
56
Przemysł a ochrona środowiska i zagospodarowanie zabytkowego Krakowa = Industry Vs Protection of Environment and Krakow's Old City / Kazimierz GÓRKA, Józef GAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 173 (1983), s. 173-189. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
57
Struktura kosztów i wysokość zysku a podatki przedsiębiorstwa / Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne. - nr 3/83 (R. 22) (1983), s. 12-24. - ISSN 0079-578X
58
Wadliwe obliczenia i niewłaściwy wniosek / Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne. - nr 3/83 (R. 22) (1983), s. 175-176. - ISSN 0079-578X
59
Przemysł krakowski oraz konieczne i pożądane kierunki jego przemian = Kraków's Industry and the Necessary and Desirable Lines of Its Transformation / Józef GAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 173 (1983), s. 127-146. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
60
Planning of Long-term Developmnet of Manufacturing Indutries in Iraq Till the Year 2000 / Tahir Fadhil Hasson ; Promotor: Józef GAJDA. - Kraków, 1983. - XII, 261, [13] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
61
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. - 349, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdziałach. - ISBN 83-208-0190-7
62
Programowanie rozwoju branży przemysłu / Józef GAJDA // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. - S. 296-324. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0190-7
63
Niektóre sporne rozwiązania reformy gospodarczej = Some Controversial Solutions of Economic Reform / Józej GAJDA // Problemy Ekonomiczne. - R. 21 nr 2/82 (1982), s. 67-79. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
64
Produkcja przemysłowa, jej mierniki i jakość / Józef GAJDA // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. - S. 93-107. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0190-7
65
Specialization and Integration of Industry in a Region / Józef GAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 152 (1982), s. 51-78. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
66
Rozmieszczenie przemysłu / Józef GAJDA, Bronisław BYRSKI // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. - S. 250-269. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0190-7
67
Prawidłowości rozwoju współczesnego przemysłu / Józef GAJDA // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. - S. 15-30. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0190-7
68
Drugie oko systemu / Józef GAJDA // Życie Gospodarcze. - nr 29 (1982), s. 8. - ISSN 0137-7299
69
Prognozowanie rozwoju przemysłu / Józef GAJDA // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. - S. 325-350. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0190-7
70
Przyrost produkcji i substytucja czynników a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa = The Growth of Production, Factors Substitution and Economic Results of the Enterprise / Józef GAJDA // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 33, nr 8-9 (391-392) (1982), s. 1-4. - ISSN 0013-3043
71
O związkach między nakładami inwestycyjnymi i kosztami bieżącymi w rachunku efektywności / Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne. - R. 20, nr 2/81 (1981), s. 51-56. - ISSN 0079-578X
72
Przesłanki oceny systemu ekonomiczno-finansowego organizacji przemysłowych = Premises of the Evaluation of Economic and Financial System of Industrial Enterprises / Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne. - R. 19, nr 4/80 (1980), s. 33-41. - ISSN 0079-578X
73
Samorząd poza przedsiębiorstwem? / Józef GAJDA // Życie Gospodarcze. - nr 49 (1980), s. 9. - ISSN 0137-7299
74
Wydajność pracy a płace i efektywność produkcji = Labour Productivity, Salaries and Efficiency / Józef GAJDA // Gospodarka Planowa. - R. 35, 9 (415) (1980), s. 429-435. - ISSN 0017-2421
75
Drogi uprzemysłowienia Polski w 60-leciu 1918-1978 = The Ways of Poland's Industrialization in the 1918-1978 60 Years' Period / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Józef GAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 122 (1980), s. 43-87. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
76
Uprzemysłowienie Polski w 60-leciu 1918-1978 = Poland's Industralization in the Years 1918-1978 / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne. - R. 18, nr 3/71 (1979), s. 55-66. - ISSN 0079-578X
77
System ekonomiczno-finansowy kombinatu hutniczego i warunki jego skutecznego działania (na przykładzie Huty im. Lenina w Krakowie) / Stanisław Suchoński ; Promotor: Józef GAJDA. - Kraków, 1979. - 429, [66] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
78
Regionalna specjalizacja i integracja przemysłu = Regional Industrial Specialization and Integration / Józef GAJDA // Gospodarka Planowa. - R. 34, 12 (406) (1979), s. 654-661. - ISSN 0017-2421
79
Wzrost produkcji przemysłowej i przemiany jej struktury w aglomeracji miejskiej a nakłady inwestycyjne / Józef GAJDA // W: Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) = On the Formation of the Structure of Industry in Urban Agglomerations / red. Józef GAJDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 63-88
80
Założenia rozwoju i przemian strukturalnych przemysłu w aglomeracji miejskiej / Józef GAJDA // W: Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) = On the Formation of the Structure of Industry in Urban Agglomerations / red. Józef GAJDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 9-18
81
Programowanie rozwoju gałęzi przemysłu / Józef GAJDA // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 311-344. - Bibliogr.
82
Ekonomiczno-organizacyjne warunki wzmożenia ochrony środowiska w przemyśle = Economic and Organizational Conditions to Intensify the Environmental Protection in Industry / Józef GAJDA, Kazimierz GÓRKA // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 6 (66) (1978), s. 9-10. - Rez., eng.
83
Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) = On the Formation of the Structure of Industry in Urban Agglomerations / red. Józef GAJDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - 138 s. : il. ; 24 cm. - Rez., summ. - Bibliogr.
84
Prognozowanie rozwoju przemysłu / Józef GAJDA // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 345-378. - Bibliogr.
85
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - 378 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdziałach
86
Prawidłowości rozwoju współczesnego przemysłu / Józef GAJDA // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 13-32. - Bibliogr.
87
Przedmiot badań ekonomiki i programowania rozwoju przemysłu / Józef GAJDA // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 9-32. - Bibliogr.
88
Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania pożądanych przemian struktury gałęziowej i przestrzennej w aglomeracji miejskiej / Bronisław BYRSKI, Józef GAJDA // W: Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) = On the Formation of the Structure of Industry in Urban Agglomerations / red. Józef GAJDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 127-134
89
Przesłanki rozwoju i przemian strukturalnych przemysłu w aglomeracjach miejskich = The Necessary Conditions for the Development and for Structural Changes in Industry in Urban Agglomerations / Józef GAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 104 (1978), s. 5-16. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
90
Rozmieszczenie przemysłu / Józef GAJDA, Bronisław BYRSKI // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 255-282. - Bibliogr.
91
Dyspozycyjny fundusz płac a opłacanie wzrostu wydajności pracy = Special Funds of Wages and the Increase of Work Output / Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 2/62 (1977), s. 39-51. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
92
Struktura produkcji a optymalna wielkość kombinatów chemicznych / Stanisław CHOMĄTOWSKI ; Promotor: Józef GAJDA. - Kraków, 1977. - 239 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 9 k., 98 tab
93
Problemy kształtowania struktury gałęziowej i przestrzennej przemysłu w aglomeracjach miejskich = Problems of Shaping the Sectoral and Spatial Industrial Structure in Urban Agglomerations / Józef GAJDA, Bogusław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA // Gospodarka Planowa. - R. 32, 11 (381) (1977), s. 559-565. - ISSN 0017-2421
94
Dyspozycyjny fundusz płac a opłacanie wzrostu wydajności pracy / Józef GAJDA // W: Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976. - S. 53-70. - Bibliogr.
95
Wybór bazy surowcowej w programowaniu rozwoju branży przemysłowej = The Choice of the Raw Material Basis in the Development of an Industrial Branch / Józef GAJDA, Kazimierz GÓRKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 76 (1976), s. 5-39. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
96
Kształtowanie funduszu płac a opłata wzrostu wydajności pracy : (artykuł dyskusyjny) / Józef GAJDA // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 27, nr 11 (323) (1976), s. 9-13. - ISSN 0013-3043
97
Określenie kierunków perspektywicznego rozwoju przemysłu w aglomeracjach miejskich (na przykładzie Krakowa) = Definition of the Directions of Perspective Development of Industry in Town Agglomerations / Józef GAJDA, Bronisław BYRSKI, Emil LUCHTER // W: Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 113-136. - Summ., rez.
98
Problemy kształtowania terytorialnych kompleksów przemysłowych = Problems of Shaping Territorial Industrial Complexes / Józef GAJDA // Gospodarka Planowa. - R. 30, 5 (351) (1975), s. 281-285. - ISSN 0017-2421
99
Zagadnienia podziału dyspozycyjnego funduszu płac / Józef GAJDA // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 26, nr 6 (306) (1975), s. 243-246. - ISSN 0013-3043
100
Ustalanie cen gazu ziemnego / Marianna KSIĘŻYK ; Promotor: Józef GAJDA. - Kraków, 1974. - 240 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
101
Tendencje rozwojowe i zmiany strukturalne przemysłu Republiki Federalnej Niemiec = Development Trends and Structural Changes in the German Federal Republic / Józef GAJDA // Gospodarka Planowa. - R. 29, 8 (342) (1974), s. 553-563. - ISSN 0017-2421
102
Badania naukowe z ekonomiki i organizacji przemysłu i budownictwa w ośrodku krakowskim = The Scientific Study of the Organization and Industrial Economics and Housing in Cracow Region / Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 13, nr 3/51 (1974), s. 111-126. - ISSN 0079-578X
103
Prognozowanie rozwoju gałęzi przemysłu = Forecating the Development of Industries / Józef GAJDA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Kazimierz GÓRKA. - Warszawa : Instytut Planowania. Dział Dokumentacji i Wydawnictw, 1974. - 101 s. ; 29 cm. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - (Prace Instytutu Planowania ; 34)
104
Rozwój przemysłu w systemie prognoz społeczno-gospodarczych = Development of Industry in the system of Social and Economic Forecasting / Józef GAJDA // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 13 (1973), s. 47-86. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
105
Prognozy rozwoju gałęzi przemysłu w systemie prognozowania społeczno-gospodarczego / Józef GAJDA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Kazimierz GÓRKA. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973. - 76 s. : il. ; 29 cm. - Bibliogr.
106
Proporcje rozwoju przemysłu Polski do 2000 roku : (próba ujęcia) / Józef GAJDA // Gospodarka Planowa. - R. 28, 1 (323) (1973), s. 6-14. - ISSN 0017-2421
107
Rozwój przemysłu w systemie prognoz społeczno-gospodarczych = Industrial Development in a System of Social and Economic Prognoses / Józef GAJDA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971 (1972), s. 40. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
108
System mieszany / Józef GAJDA // Życie Gospodarcze. - R. 27, nr 11 (1069) (1972), s. 9. - ISSN 0137-7299
109
Uprzemysłowienie Polski Ludowej w 25-leciu i jego perspektywy = Industrialization and its Perspectives in the Twenty-Five Years of People's Poland / Józef GAJDA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 47 (1972), s. 17-41. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
110
Ekonomiczne aspekty optymalizacji procesów produkcji amoniaku = Economical Problems of the Optimation of Ammonia Production / Józef GAJDA, Kazimierz GÓRKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Władysław BIEDA]. - nr 43 (1972), s. 5-38. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
111
Badanie zapotrzebowania na środki produkcji w przemyśle / Jan Mrozek ; Promotor: Józef GAJDA. - Kraków, 1972. - IV k., 264 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
112
O metodach prognozowania przestrzennych struktur przemysłowych : uwagi na marginesie opracowania B. Gruchmana z zespołem / Józef GAJDA // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 70 (1972), s. 181-187. - Tytuł numeru: Metodyka prognozowania przestrzennego zagospodarowania kraju. - ISSN 0079-3493
113
Rozwój Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie w 25-leciu Polski Ludowej = The Development of the Cracow School of Economics in the Twenty-Five Years of People's Poland / Józef GAJDA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 47 (1972), s. 149-158. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
114
Budowa i zastosowanie bilansu przepływów międzyproduktowych przy procesach sprzężonych = Structure and Application of the Balance of the Interproduce Flows in the Interconnected Processes / Józef GAJDA, Henryk BULARA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Władysław BIEDA]. - nr 43 (1972), s. 39-52. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
115
Z obrad Krajowego Zjazdu Ekonomistów 7-8 stycznia 1971 w Warszawie / Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 10, nr 1/37 (1971), s. 91-99. - ISSN 0079-578X
116
Kierunki i ekonomiczna efektywność wykorzystania gazu ziemnego jako surowca przemysłu chemicznego / Kazimierz Stanisław GÓRKA ; Promotor: Józef GAJDA. - Kraków, 1971. - 339 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
117
Programowanie rozwoju gałęzi przemysłu : (materiały do ekonomiki przemysłu) / Józef GAJDA. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1971. - 177 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
118
Modele matematyczne w prognozach zapotrzebowania na środki produkcji = Mathematical Models in Forecasting the Demand of the Means of Production / Józef GAJDA, Jan Mrozek // Gospodarka Planowa. - R. 25, 1 (290) (1970), s. 10-18. - ISSN 0017-2421
119
Problemy intensywnego rozwoju gospodarki a zadania ekonomistów = Problems of Intensive Development of Economy and the Economists' Tasks / Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 9, nr 4/36 (1970), s. 3-20. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
120
Metoda badania i określania optymalnej wielkości i rozmieszczenia zakładów produkcyjnych w przemyśle wapiennym / Zdzisław Pawlik ; Promotor: Józef GAJDA. - Kraków, 1970-1972. - 229, [19] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
121
Warunki rozwoju ekonomicznych badań stosowanych / Józef GAJDA // Życie Szkoły Wyższej : miesięcznik. - R. 17, nr 11 (1969), s. 22-32. - ISSN 0591-2377
122
Programowanie produkcji przemysłowej / Józef GAJDA. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1969. - 166, [2] s. : il. ; 18 cm. - Bibliogr. - (Problemy Ekonomiki Przemysłu)
123
Rozwój i rozmieszczenie przemysłu cegielnianego w świetle perspektywicznych potrzeb gospodarczych województwa katowickiego / Tadeusz Zieliński ; Promotor: Józef GAJDA. - Kraków, 1969. - 267, [134] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
124
Socjalistyczne przedsiębiorstwo przemysłowe / Józef GAJDA // W: Ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych. Cz. 1, Zarządzanie socjalistycznym przedsiębiorstwem przemysłowym / red. Ludwik MAYRE. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1968. - S. 7-38. - Bibliogr.
125
Ośrodki i kompleksy przemysłowe w planowaniu rozwoju gałęzi i regionów = Industrial Centres and Coplexes and Their Role in Planning of Branches and Regions / Józef GAJDA, Kazimierz GÓRKA // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 7, nr 1 (1968), s. 5-23. - Rez., summ. - ISSN 0079-578X
126
Zagadnienia efektywności nakładów na rozwój polskiego górnictwa naftowego / Józef Pietrusza ; Promotor: Józef GAJDA. - Kraków, 1968. - 299 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 60 k. - Bibliogr.
127
Koordynacja powiązań produkcyjno-zaopatrzeniowych w ośrodku przemysłowym / Bronisław Byrski ; Promotor: Józef GAJDA. - Kraków, 1968. - 232 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
128
Węgiel i ropa naftowa jako baza surowcowa przemysłu chemicznego = Coal and Oil, the Basic Raw Materials for Chemical Industries / Józef GAJDA // Gospodarka Planowa. - R. 23, 9 (274) (1968), s. 26-32. - ISSN 0017-2421
129
Ekonomika przemysłu / Józef GAJDA, Kazimierz GÓRKA // W: Przewodnik metodyczny dla studentów wyższych zawodowych studiów ekonomicznych na kierunku: ekonomika przemysłu : opracowanie zbiorowe / [red. Władysław Holtzman]. - Poznań : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1968. - S. 7-28
130
Kierunki postępu ekonomicznego w przemyśle = Trends in the Economic Progress in Industry / Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 6, nr 2 (1967), s. 5-17. - Rez., summ. - ISSN 0079-578X
131
Metody ustalania zapotrzebowania na środki produkcji przy procesach sprzężonych i substytucji surowców = Methoden der Bestimmung des Produktionsmittelbedarfs bei gekuppelten Prozessen und Rohstoffsubstitution = Methods for Estimating the Requirements in Production Means for Coupled Processes Allowing for Substitute Raw Materials / Józef GAJDA // Gospodarka Materiałowa. - nr 14 (394) (1967), s. 469-473. - ISSN 0017-2405
132
Ekonomiczna efektywność koncentracji i specjalizacji produkcji budowlano-montażowej / Aleksander Mysiński ; Promotor: Józef GAJDA. - Kraków, 1967. - 332 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
133
Badanie zapotrzebowania na środki produkcji w programowaniu rozwoju gałęzi przemysłu = Research on the Demand for Production Means in Programming the Development of Industrial Branches / Józef GAJDA // Gospodarka Planowa. - R. 22, 8-9 (260-261) (1967), s. 67-72. - ISSN 0017-2421
134
Zagadnienie rozwoju przemysłu w regionie krakowskim / Józef GAJDA // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 4 (1966), s. 145-154. - ISSN 0071-674X
135
Rozwój i kierunki ekonmicznych studiów podyplomowych / Józef GAJDA // Życie Szkoły Wyższej : miesięcznik. - R. 14, nr 3 (1966), s. 24-30. - ISSN 0591-2377
136
Programowanie produkcji przemysłowej / Józef GAJDA. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1966. - 165, [1] s. : il. ; 18 cm. - Bibliogr. - (Problemy Ekonomiki Przemysłu)
137
Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy / red. Józef GAJDA. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1965. - 238 s. : il. ; 29 cm. - Bibliogr. - (Dwuletnie Zaoczne Studium Ekonomiczno-Spółdzielcze)
138
Dorobek polskiej myśli ekonomicznej w dziedzinie teorii przedsiębiorstwa socjalistycznego = Contribution of Polish Economical Thought in the Spere of the Theory of a Socialist Enterprise / Józef GAJDA // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 2 (1965), s. 155-173. - Pełny tekst: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/18266/1/010%20J%c3%93ZEF%20GAJDA.pdf. - ISSN 0035-9629
139
Ostrożnie ze wskaźnikami i wzorami = The Careful Use of Indicators and Formulas / Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne. - listopad (1964), s. 87-89. - ISSN 0079-578X
140
Zagadnienia planowania i bodźców rozwoju produkcji przedsiębiorstw przemysłowych / Józef GAJDA // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 8-9 (1964), s. 351-356. - ISSN 0013-3043
141
Zagadnienia optymalnego programu przewozu rud żelaza / Józef GAJDA // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 1 (1964), s. 15-18. - ISSN 0013-3043
142
Zmiany metod planowania w przemyśle = The Changes of Planning Methods in Industry / Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne. - maj (1964), s. 47-69. - Rez., summ. - ISSN 0079-578X
143
Planowe kierowanie gospodarką przedsiębiorstw przemysłowych = Planned Managing of Industrial Enterprises' Economy / Józef GAJDA. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1964. - 162, [1] s. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 6)
144
Działalność inwestycyjna spółdzielni pracy / Julian Filipek, Józef GAJDA // W: Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy / red. Józef GAJDA. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1963. - S. 195-209
145
Organizacja zaopatrzenia i zbytu w spółdzielniach pracy / Józef GAJDA // W: Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy / red. Józef GAJDA. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1963. - S. 174-194
146
Plan gospodarczy spółdzielni pracy / Józef GAJDA // W: Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy / red. Józef GAJDA. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1963. - S. 50-74
147
Dwa warunki postępu ekonomicznego w przedsiębiorstwach przemysłowych = Two Conditions for Economic Progress in Industrial Enterprises / Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne. - grudzień (1963), s. 11-16. - Summ. - ISSN 0079-578X
148
Zarządzanie przedsiębiorstwem spółdzielni pracy / Józef GAJDA // W: Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy / red. Józef GAJDA. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1963. - S. 29-49
149
Planowanie ilości dziennej produkcji artykułów o krótkim okresie przydatności do użytku = Planning the Daily Volume of Output for Products with a Short Utilization Term / Józef GAJDA // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 1 (1963), s. 13-18. - ISSN 0013-3043
150
Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy / red. Józef GAJDA. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1963. - 278 s. : il. ; 29 cm. - Bibliogr.
151
Zarządzanie przedsiębiorstwem spółdzielni pracy / Józef GAJDA // W: Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy / red. Józef GAJDA. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1962. - S. 26-44
152
Plan gospodarczy spółdzielni pracy / Józef GAJDA // W: Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy / red. Józef GAJDA. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1962. - S. 45-68
153
Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy / red. Józef GAJDA. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1962. - 269 s. : il. ; 29 cm. - Bibliogr.
154
Organizacja zaopatrzenia i zbytu w spółdzielniach pracy / Józef GAJDA // W: Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy / red. Józef GAJDA. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1962. - S. 165-185
155
Uwagi o rozwoju nauk o zarządzaniu przedsiębiorstwami w Stanach Zjednoczonych A.P / Józef GAJDA // Biuletyn Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. - nr 12 (1961), s. 40-44
156
Szkolenie kierowników przedsiębiorstw w zakresie zarządzania w Stanach Zjednoczonych = Training Enterprise Directors in the Field of Management in the United States / Józef GAJDA // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 3 (1961), s. 134-136. - ISSN 0013-3043
157
Zagadnienie struktury organizacyjnej zakładów w przedsiębiorstwach wielozakładowych = Problem of the Organization Structure of Plants in Multiplant Concerns / Józef GAJDA, Jan Koperski // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 6 (1960), s. 241-246. - ISSN 0013-3043
158
O metodzie optymalnego podziału zadań produkcyjnych między przedsiębiorstwa = On the Optimum Division of Production Tasks among the Industries / Józef GAJDA // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 7 (1959), s. 296-299. - ISSN 0013-3043
159
Podział robotników dla celów analizy wskaźników wydajności pracy i średnich płac w przedsiębiorstwie przemysłowym = Division of Working Hands with a View of Analysing Work Efficiency Indices and Average Wages in an Industrial Enterprise / Józef GAJDA, Jan Koperski // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 10 (1959), s. 457-461. - ISSN 0013-3043
160
Zeszyt dyrektora przedsiębiorstwa kapitalistycznego / Józef GAJDA // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 1 (1959), s. 29-30. - ISSN 0013-3043
161
O potrzebie bardziej szczegółowej klasyfikacji pracowników umysłowych w przedsiębiorstwach przemysłowych = On the Necessity of a More Detailed Mental Workers Classification in Industrial Plants / Józef GAJDA, Jan Koperski // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 12 (1959), s. 538-541. - ISSN 0013-3043
162
Planowe kierowanie gospodarką narodową a samodzielność przedsiębiorstw w przemyśle polskim / Józef Gajda ; Promotor: Władysław BIEDA. - Kraków, 1959. - 308 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
163
Przedsiębiorstwo przemysłowe w gospodarce socjalistycznej = The Industrial Enterprise in the Socialist Economy / Józef Gajda // Ekonomista. - nr 1 (1958), s. 146-164. - Summ., rez. - ISSN 0013-3205
164
Francuskie Biuro Organizacji Pracy = The French "Bureau des Temps Elementaires" / Józef GAJDA // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 2 (1958), s. 78-80. - ISSN 0013-3043
165
Zagadnienia struktury organizacyjnej państwowego przemysłu spożywczego = Problems of the Structure of the Organization of the State Consumption Goods Industry / Józef GAJDA, Tadeusz Kłapkowski // Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 2, nr 5(15) (1958), s. 3-43. - Rez., summ.
166
Nowa struktura organizacyjna przemysłu w Niemieckiej Republice Demokratycznej = The New Organization Structure in the German Democratic Republic / Józef GAJDA // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 8 (1958), s. 368-373. - Bibliogr. - ISSN 0013-3043
167
Planowanie centralne a plan przedsiębiorstwa przemysłowego = Central Planning and the Plan of an Industrial Enterprise / Józef GAJDA // Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 2, nr 6(16) (1958), s. 3-33. - Rez., summ.
168
O zadaniach i warunkach działania rad robotniczych w przemyśle = On the Tasks of the Worker Councils in Industry and the Conditions of their Activity / Józef GAJDA // Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 1, nr 2 (1957), s. 53-72. - Rez., summ.
169
O podręczniku ekonomiki socjalistycznego przedsiębiorstwa / Józef GAJDA // Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 1, nr 6 (1957), s. 152-155. - Rec. pracy: Ekonomika socjalisticzeskich promyszliennych priedprijatij, Uczebnoje posobije
170
Nowa organizacja zarządzania przemysłem i budownictwem w Związku Radzieckim = The New Organization of Industrial and Building Administration in the Soviet Union / Józef GAJDA // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 11 (1957), s. 511-514. - ISSN 0013-3043
171
Zmiany w organizacji zarządzania gospodarką Związku Radzieckiego / Józef Gajda // Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 1, nr 7 (1957), s. 139-147
172
Niektóre zagadnienia bilansu gospodarki narodowej / Józef Gajda // Ekonomista. - nr 6 (1956), s. 163-168. - Polem. z: Bilans gospodarki narodowej / Bronisław Minc. Ekonomista, nr 1 (1956), s. 3-26. - ISSN 0013-3205
173
O współpracy Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przemysłu z przemysłem rolno-spożywczym = On the Cooperation of IEOI with the Foodstuff Industry / Józef GAJDA // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 12 (1955), s. 560-562. - ISSN 0013-3043
174
Rozliczanie półfabrykatów przy wewnętrznym rozrachunku gospodarczym = Computation of Semi-finished Goods under the Internal Economic Accounting Scheme / Józef GAJDA // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 1 (1955), s. 38-39. - ISSN 0013-3043
175
Stopniowo rozszerzać zakres wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego = The Range of Internal Economic Accounting to Be Extended by Degrees / Józef GAJDA // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 5, nr 11 (1954), s. 503-505. - ISSN 0013-3043
176
Z zagadnień wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego w przemyśle spożywczym = Some Problems of Internal Economic Clearing in the Food Industry / Józef Gajda // Gospodarka Planowa. - R. 9, nr 11 (110) (1954), s. 8-13. - ISSN 0017-2421
177
Planowanie wykonawcze i wewnątrzzakładowy rozrachunek gospodarczy w przedsiębiorstwie przemysłu tłuszczowego = Executive Planning and Internal Economic Accounting in Fat Factory / Józef GAJDA // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 4, nr 12 (1953), s. 534-540. - ISSN 0013-3043
178
Warunki organizacyjno-techniczne dla wprowadzenia wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego w przedsiębiorstwach przemysłu tłuszczowego = Organization and Technical Conditions for the Introduction of the Economic Accounting in the Undertakings of Fat Industry / Józef GAJDA, Krzysztof STUDNICKI // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 4, nr 11 (1953), s. 479-485. - ISSN 0013-3043
179
Generalna inwentaryzacja i wycena majątku trwałego = General Inventory and Valuation of Immovables / Józef GAJDA // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 3, nr 7 (1952), s. 310-313. - ISSN 0013-3043
180
Struktura uspołecznionych zakładów w Niemieckiej Republice Demokratycznej = Structure of the Nationalized Enterprises in the German Democratic Republic / Józef GAJDA // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 2, nr 7 (1951), s. 346-347. - ISSN 0013-3043
181
Obliczanie wartości globalnej produkcji / Józef Gajda // Ekonomista. - nr 4 (1950), s. 163-177. - ISSN 0013-3205
182
Rachunek gospodarczy : statystyka / Tadeusz KŁAPKOWSKI, Józef GajdaA. - Kraków : UJ, 1947. - [2], 57 s. ; 29 cm
1
Gajda J., (1999), Straty przedsiębiorstw państwowych a makro- i mikroekonomiczne warunki ich obniżenia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 523, s. 5-15.
2
Gajda J., Górka K., (1997), Instytut Ekonomiki Przemysłu. [W:] Małecki J. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, s. 31-45.
3
Gajda J., (1997), Restrukturyzacja gospodarki a wzrost zatrudnienia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 491, s. 5-16.
4
Gajda J., (1997), Własność i przedsiębiorczość a rozwój wprowadzanej gospodarki rynkowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 472, s. 5-15.
5
Gajda J., (1996), Pomiar i ocena efektywności inwestycji przy inflacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 477, s. 33-43.
6
Gajda J., (1994), Funkcje społeczne przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej a prywatyzacja. [W:] Borowiecki R. (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 177-183.
7
Gajda J., (1994), Nowa rola mezoekonomii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 438, s. 5-10.
8
Gajda J., (1993), Restrukturyzacja przemysłu jako element polityki przemysłowej i ekologicznej. [W:] Górka K., Berbeka K., Peszko G. (kierownik tematu), Polityka przemysłowa i ekologiczna w okresie transformacji systemu gospodarczego, s. 62-77.
9
Gajda J., (1993), Prywatyzacja zakładów użyteczności publicznej. [W:] Wawak T. (red.), Własność prywatna, Kraków : Wydaw. Inf. Ekon., s. 169-174.
10
Gajda J., (1993), Kierunki i kryteria efektywnej restrukturyzacji przemysłu, "Gospodarka Narodowa", nr 7 (43), s. 13-17.
11
Gajda J., (1992), Elementy programowania rozwoju przemysłu: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 41 s.
12
Gajda J., (1992), Prywatyzacja zakładów użyteczności publicznej, "Gospodarka Narodowa", nr 2-3, s. 28-30.
13
Gajda J., (1991), Przystosowanie struktury własności do gospodarki rynkowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 371, s. 23-39.
14
Gajda J., (1991), Prywatyzacja w krajach o gospodarce rynkowej. [W:] Borowiecki R. (red.), Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 13-37.
15
Gajda J., (1991), Mikro- i makroekonomiczna efektywność rozwoju przedsiębiorstwa przemysłowego, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 42, nr 7 (498), s. 5-7.
16
Gajda J., (1991), Wzrost cen i stopy dyskontowej a efektywność inwestycji, "Ekonomista", nr 1, s. 71-83.
17
Gajda J., (1991), Project Efficiency and the Increase of Prices and the Discount Rate. [W:] Górka K. (red.), Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers, Kraków : The Cracow Academy of Economics, s. 173-188.
18
Gajda J., (1991), Wzrost cen a reprodukcja majątku trwałego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 336, s. 5-21.
19
Gajda J., (1990), Wzrost cen a wysokość amortyzacji, "Rachunkowość", nr 7, s. 137-138.
20
Gajda J., (1990), Prywatyzacja w krajach o gospodarce rynkowej. [W:] Borowiecki R. (red.), Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 13-37.
21
Gajda J., (1990), Gospodarka rynkowa a przekształcenia struktury własności, "Problemy Ekonomiczne", R. 29, s. 3-13.
22
Gajda J., (1990), Prywatyzacja w krajach o gospodarce rynkowej. [W:] Górka K. (red.), Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 11-18.
23
Gajda J., (1990), Przemysł w dużych aglomeracjach miejskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 320, s. 5-20.
24
Gajda J., (1990), Wycena wartości przedsiębiorstwa a struktura jego bilansu, "Rachunkowość", nr 9, s. 193-194.
25
Gajda J., (1989), Wzrost wynagrodzeń a równowaga na rynku dóbr konsumpcyjnych, "Gospodarka Planowa", R. 35, 4-5 (514-515), s. 6-9.
26
Gajda J., (1989), Inwestycje i przyrosty majątku trwałego przy rosnących cenach, "Inwestycje i Budownictwo", nr 2, s. 6-11.
27
Gajda J., (1989), Programy ochrony środowiska i problemy ich realizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 292, s. 21-36.
28
Gajda J., (1988), Przedsiębiorczość i warunki jej rozwoju w gospodarce socjalistycznej (referat na sekcji II Kongresu), "Problemy Ekonomiczne", R. 27, nr 1/88, s. 81-95.
29
Gajda J., (1988), The Polish Economic System in Reform, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 237, s. 27-36.
30
Gajda J., (1988), Przedsiębiorczość i warunki jej rozwoju w gospodarce socjalistycznej, "Ekonomista", nr 3-4, s. 541-556.
31
Gajda J., (1988), Gospodarka w obliczu zawężonej reprodukcji majątku trwałego, "Gospodarka Planowa", R. 43, 6 (504), s. 21-23.
32
Gajda J., (1988), Aims of the Socialist Enterprise and the Principles of Its Activity Evaluation, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 237, s. 75-94.
33
Gajda J., (1988), Zamówienia rządowe w gospodarce kapitalistycznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 261, s. 7-14.
34
Gajda J., Byrski B., (1987), Koszty, ceny i wyniki ekonomiczne przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 264-309.
35
Gajda J. (red.), (1987), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Wyd. 2 zm. i uzup.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 428, [1] s.
36
Gajda J., (1987), Produkcja przemysłowa, jej mierniki i jakość. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 81-97.
37
Gajda J., (1987), Prognozowanie rozwoju przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 401-429.
38
Gajda J., (1987), Prawidłowości rozwoju współczesnego przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 25-43.
39
Byrski B., Gajda J., (1987), Rozmieszczenie przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 343-368.
40
Gajda J., (1987), Programowanie rozwoju branży przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 369-400.
41
Gajda J., "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.", s. 215-217, 224-225.
42
Gajda J., (1986), Reforma gospodarcza a ochrona środowiska. [W:] Rybarski A. (red.), Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 197-212.
43
Gajda J., (1986), Cele przedsiębiorstwa socjalistycznego a podstawy oceny jego działalności, "Problemy Ekonomiczne", R. 25, nr 2/86, s. 14-28.
44
Gajda J., "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.", s. 306-307.
45
Gajda J., (1986), Cele i warunki przemian strukturalnych polskiego przemysłu, "Problemy Ekonomiczne", R. 25, nr 3/86, s. 23-41.
46
Gajda J., (1986), Obciążenie funduszu wynagrodzeń a koszty materiałowe i efektywność inwestycji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 230, s. 47-56.
47
Gajda J., "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.", s. 128-129.
48
Gajda J., (1986), Efektywność przemysłu polskiego na tle gospodarki w latach 1983-1984, "Gospodarka Planowa", R. 41, 4-5 (480-481), s. 181-186.
49
Gajda J., (1985), Obniżka kosztów materiałowych a efektywność inwestycji, "Inwestycje i Budownictwo", nr 6, s. 10-13.
50
Gajda J., (1985), O kierunkach modyfikacji rachunku efektywności inwestycji, "Inwestycje i Budownictwo", nr 10, s. 27.
51
Gajda J., (1984), Ustalanie zapotrzebowania na części zamienne, "Gospodarka Materiałowa", R. 36, nr 5(789), s. 77-79.
52
Gajda J., (1984), Warunki kształtowania funduszów wynagrodzeń przedsiębiorstw : modele obliczeń, "Problemy Ekonomiczne", R. 23, nr 4/84, s. 47-60.
53
Gajda J., (1984), Reforma gospodarcza a ochrona środowiska. [W:] Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 1[64]-19[82].
54
Wajda W., (1983), Ustalanie zakresu i efektywność wymiany maszyn i urządzeń w przemyśle chemicznym: na przykładzie przemysłu nawozów azotowych, Prom. Gajda J., Kraków : , [3], V, 303 k. [w tym k. złoż.]
55
Gajda J., (1983), Kształtowanie funduszu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 34, nr 8-9 (403-404), s. 16-20.
56
Górka K., Gajda J., (1983), Przemysł a ochrona środowiska i zagospodarowanie zabytkowego Krakowa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 173, s. 173-189.
57
Gajda J., (1983), Struktura kosztów i wysokość zysku a podatki przedsiębiorstwa, "Problemy Ekonomiczne", nr 3/83 (R. 22), s. 12-24.
58
Gajda J., (1983), Wadliwe obliczenia i niewłaściwy wniosek, "Problemy Ekonomiczne", nr 3/83 (R. 22), s. 175-176.
59
Gajda J., (1983), Przemysł krakowski oraz konieczne i pożądane kierunki jego przemian, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 173, s. 127-146.
60
Hasson T., (1983), Planning of Long-term Developmnet of Manufacturing Indutries in Iraq Till the Year 2000, Prom. Gajda J., Kraków : , XII, 261, [13] k.
61
Gajda J. (red.), (1982), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 349, [1] s.
62
Gajda J., (1982), Programowanie rozwoju branży przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 296-324.
63
Gajda J., (1982), Niektóre sporne rozwiązania reformy gospodarczej, "Problemy Ekonomiczne", R. 21 nr 2/82, s. 67-79.
64
Gajda J., (1982), Produkcja przemysłowa, jej mierniki i jakość. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 93-107.
65
Gajda J., (1982), Specialization and Integration of Industry in a Region, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers", nr 152, s. 51-78.
66
Gajda J., Byrski B., (1982), Rozmieszczenie przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 250-269.
67
Gajda J., (1982), Prawidłowości rozwoju współczesnego przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 15-30.
68
Gajda J., (1982), Drugie oko systemu, "Życie Gospodarcze", nr 29, s. 8.
69
Gajda J., (1982), Prognozowanie rozwoju przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 325-350.
70
Gajda J., (1982), Przyrost produkcji i substytucja czynników a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 33, nr 8-9 (391-392), s. 1-4.
71
Gajda J., (1981), O związkach między nakładami inwestycyjnymi i kosztami bieżącymi w rachunku efektywności, "Problemy Ekonomiczne", R. 20, nr 2/81, s. 51-56.
72
Gajda J., (1980), Przesłanki oceny systemu ekonomiczno-finansowego organizacji przemysłowych, "Problemy Ekonomiczne", R. 19, nr 4/80, s. 33-41.
73
Gajda J., (1980), Samorząd poza przedsiębiorstwem?, "Życie Gospodarcze", nr 49, s. 9.
74
Gajda J., (1980), Wydajność pracy a płace i efektywność produkcji, "Gospodarka Planowa", R. 35, 9 (415), s. 429-435.
75
Chomątowski S., Gajda J., (1980), Drogi uprzemysłowienia Polski w 60-leciu 1918-1978, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 122, s. 43-87.
76
Chomątowski S., Gajda J., (1979), Uprzemysłowienie Polski w 60-leciu 1918-1978, "Problemy Ekonomiczne", R. 18, nr 3/71, s. 55-66.
77
Suchoński S., (1979), System ekonomiczno-finansowy kombinatu hutniczego i warunki jego skutecznego działania (na przykładzie Huty im. Lenina w Krakowie), Prom. Gajda J., Kraków : , 429, [66] k.
78
Gajda J., (1979), Regionalna specjalizacja i integracja przemysłu, "Gospodarka Planowa", R. 34, 12 (406), s. 654-661.
79
Gajda J., (1978), Wzrost produkcji przemysłowej i przemiany jej struktury w aglomeracji miejskiej a nakłady inwestycyjne. [W:] Gajda J. (red.), Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 63-88.
80
Gajda J., (1978), Założenia rozwoju i przemian strukturalnych przemysłu w aglomeracji miejskiej. [W:] Gajda J. (red.), Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-18.
81
Gajda J., (1978), Programowanie rozwoju gałęzi przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 311-344.
82
Gajda J., Górka K., (1978), Ekonomiczno-organizacyjne warunki wzmożenia ochrony środowiska w przemyśle, "Aura", nr 6 (66), s. 9-10.
83
Gajda J. (red.), (1978), Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich: (na przykładzie aglomeracji krakowskiej), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 138 s.
84
Gajda J., (1978), Prognozowanie rozwoju przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 345-378.
85
Gajda J. (red.), (1978), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 378 s.
86
Gajda J., (1978), Prawidłowości rozwoju współczesnego przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 13-32.
87
Gajda J., (1978), Przedmiot badań ekonomiki i programowania rozwoju przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-32.
88
Byrski B., Gajda J., (1978), Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania pożądanych przemian struktury gałęziowej i przestrzennej w aglomeracji miejskiej. [W:] Gajda J. (red.), Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 127-134.
89
Gajda J., (1978), Przesłanki rozwoju i przemian strukturalnych przemysłu w aglomeracjach miejskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 104, s. 5-16.
90
Gajda J., Byrski B., (1978), Rozmieszczenie przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 255-282.
91
Gajda J., (1977), Dyspozycyjny fundusz płac a opłacanie wzrostu wydajności pracy, "Problemy Ekonomiczne", R. 16, nr 2/62, s. 39-51.
92
Chomątowski S., (1977), Struktura produkcji a optymalna wielkość kombinatów chemicznych, Prom. Gajda J., Kraków : , 239 k.
93
Gajda J., Byrski B., Górka K., (1977), Problemy kształtowania struktury gałęziowej i przestrzennej przemysłu w aglomeracjach miejskich, "Gospodarka Planowa", R. 32, 11 (381), s. 559-565.
94
Gajda J., (1976), Dyspozycyjny fundusz płac a opłacanie wzrostu wydajności pracy. [W:] Byrski B., Górka K. (red.), Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 53-70.
95
Gajda J., Górka K., (1976), Wybór bazy surowcowej w programowaniu rozwoju branży przemysłowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 76, s. 5-39.
96
Gajda J., (1976), Kształtowanie funduszu płac a opłata wzrostu wydajności pracy (artykuł dyskusyjny), "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 27, nr 11 (323), s. 9-13.
97
Gajda J., Byrski B., Luchter E., (1975), Określenie kierunków perspektywicznego rozwoju przemysłu w aglomeracjach miejskich (na przykładzie Krakowa). [W:] Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 113-136.
98
Gajda J., (1975), Problemy kształtowania terytorialnych kompleksów przemysłowych, "Gospodarka Planowa", R. 30, 5 (351), s. 281-285.
99
Gajda J., (1975), Zagadnienia podziału dyspozycyjnego funduszu płac, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 26, nr 6 (306), s. 243-246.
100
Księżyk M., (1974), Ustalanie cen gazu ziemnego, Prom. Gajda J., Kraków : , 240 k.
101
Gajda J., (1974), Tendencje rozwojowe i zmiany strukturalne przemysłu Republiki Federalnej Niemiec, "Gospodarka Planowa", R. 29, 8 (342), s. 553-563.
102
Gajda J., (1974), Badania naukowe z ekonomiki i organizacji przemysłu i budownictwa w ośrodku krakowskim, "Problemy Ekonomiczne", R. 13, nr 3/51, s. 111-126.
103
Gajda J., Chomątowski S., Górka K., (1974), Prognozowanie rozwoju gałęzi przemysłu, Warszawa : Instytut Planowania. Dział Dokumentacji i Wydawnictw, 101 s.
104
Gajda J., (1973), Rozwój przemysłu w systemie prognoz społeczno-gospodarczych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 13, s. 47-86.
105
Gajda J., Chomątowski S., Górka K., (1973), Prognozy rozwoju gałęzi przemysłu w systemie prognozowania społeczno-gospodarczego, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 76 s.
106
Gajda J., (1973), Proporcje rozwoju przemysłu Polski do 2000 roku (próba ujęcia), "Gospodarka Planowa", R. 28, 1 (323), s. 6-14.
107
Gajda J., (1972), Rozwój przemysłu w systemie prognoz społeczno-gospodarczych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971, s. 40.
108
Gajda J., (1972), System mieszany, "Życie Gospodarcze: tygodnik społeczno-gospodarczy", R. 27, nr 11 (1069), s. 9.
109
Gajda J., (1972), Uprzemysłowienie Polski Ludowej w 25-leciu i jego perspektywy, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 47, s. 17-41.
110
Gajda J., Górka K., (1972), Ekonomiczne aspekty optymalizacji procesów produkcji amoniaku, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 43, s. 5-38.
111
Mrozek J., (1972), Badanie zapotrzebowania na środki produkcji w przemyśle, Prom. Gajda J., Kraków : , IV k., 264 k.
112
Gajda J., (1972), O metodach prognozowania przestrzennych struktur przemysłowych : uwagi na marginesie opracowania B. Gruchmana z zespołem, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 70, s. 181-187.
113
Gajda J., (1972), Rozwój Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie w 25-leciu Polski Ludowej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 47, s. 149-158.
114
Gajda J., Bulara H., (1972), Budowa i zastosowanie bilansu przepływów międzyproduktowych przy procesach sprzężonych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 43, s. 39-52.
115
Gajda J., (1971), Z obrad Krajowego Zjazdu Ekonomistów 7-8 stycznia 1971 w Warszawie, "Problemy Ekonomiczne", R. 10, nr 1/37, s. 91-99.
116
Górka K., (1971), Kierunki i ekonomiczna efektywność wykorzystania gazu ziemnego jako surowca przemysłu chemicznego, Prom. Gajda J., Kraków : , 339 k.
117
Gajda J., (1971), Programowanie rozwoju gałęzi przemysłu: (materiały do ekonomiki przemysłu), Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 177 s.
118
Gajda J., Mrozek J., (1970), Modele matematyczne w prognozach zapotrzebowania na środki produkcji, "Gospodarka Planowa", R. 25, 1 (290), s. 10-18.
119
Gajda J., (1970), Problemy intensywnego rozwoju gospodarki a zadania ekonomistów, "Problemy Ekonomiczne", R. 9, nr 4/36, s. 3-20.
120
Pawlik Z., (1970), Metoda badania i określania optymalnej wielkości i rozmieszczenia zakładów produkcyjnych w przemyśle wapiennym, Prom. Gajda J., Kraków : , 229, [19] k.
121
Gajda J., (1969), Warunki rozwoju ekonomicznych badań stosowanych, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 17, nr 11, s. 22-32.
122
Gajda J., (1969), Programowanie produkcji przemysłowej, Wyd. 2Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 166, [2] s.
123
Zieliński T., (1969), Rozwój i rozmieszczenie przemysłu cegielnianego w świetle perspektywicznych potrzeb gospodarczych województwa katowickiego, Prom. Gajda J., Kraków : , 267, [134] k.
124
Gajda J., (1968), Socjalistyczne przedsiębiorstwo przemysłowe. [W:] Mayre L. (red.), Ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych. Cz. 1, Zarządzanie socjalistycznym przedsiębiorstwem przemysłowym, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 7-38.
125
Gajda J., Górka K., (1968), Ośrodki i kompleksy przemysłowe w planowaniu rozwoju gałęzi i regionów, "Problemy Ekonomiczne", R. 7, nr 1, s. 5-23.
126
Pietrusza J., (1968), Zagadnienia efektywności nakładów na rozwój polskiego górnictwa naftowego, Prom. Gajda J., Kraków : , 299 k.
127
Byrski B., (1968), Koordynacja powiązań produkcyjno-zaopatrzeniowych w ośrodku przemysłowym, Prom. Gajda J., Kraków : , 232 k.
128
Gajda J., (1968), Węgiel i ropa naftowa jako baza surowcowa przemysłu chemicznego, "Gospodarka Planowa", R. 23, 9 (274), s. 26-32.
129
Gajda J., Górka K., (1968), Ekonomika przemysłu. [W:] Holtzman W. (red.), Przewodnik metodyczny dla studentów wyższych zawodowych studiów ekonomicznych na kierunku: ekonomika przemysłu: opracowanie zbiorowe, Poznań : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 7-28.
130
Gajda J., (1967), Kierunki postępu ekonomicznego w przemyśle, "Problemy Ekonomiczne", R. 6, nr 2, s. 5-17.
131
Gajda J., (1967), Metody ustalania zapotrzebowania na środki produkcji przy procesach sprzężonych i substytucji surowców, "Gospodarka Materiałowa", nr 14 (394), s. 469-473.
132
Mysiński A., (1967), Ekonomiczna efektywność koncentracji i specjalizacji produkcji budowlano-montażowej, Prom. Gajda J., Kraków : , 332 k.
133
Gajda J., (1967), Badanie zapotrzebowania na środki produkcji w programowaniu rozwoju gałęzi przemysłu, "Gospodarka Planowa", R. 22, 8-9 (260-261), s. 67-72.
134
Gajda J., (1966), Zagadnienie rozwoju przemysłu w regionie krakowskim, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 4, s. 145-154.
135
Gajda J., (1966), Rozwój i kierunki ekonmicznych studiów podyplomowych, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 14, nr 3, s. 24-30.
136
Gajda J., (1966), Programowanie produkcji przemysłowej, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 165, [1] s.
137
Gajda J. (red.), (1965), Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy, Wyd. 3 popr. i uzup.Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 238 s.
138
Gajda J., (1965), Dorobek polskiej myśli ekonomicznej w dziedzinie teorii przedsiębiorstwa socjalistycznego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 2, s. 155-173; https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/18266/1/010%20J%c3%93ZEF%20GAJDA.pdf
139
Gajda J., (1964), Ostrożnie ze wskaźnikami i wzorami, "Problemy Ekonomiczne", listopad, s. 87-89.
140
Gajda J., (1964), Zagadnienia planowania i bodźców rozwoju produkcji przedsiębiorstw przemysłowych, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 8-9, s. 351-356.
141
Gajda J., (1964), Zagadnienia optymalnego programu przewozu rud żelaza, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 1, s. 15-18.
142
Gajda J., (1964), Zmiany metod planowania w przemyśle, "Problemy Ekonomiczne", maj, s. 47-69.
143
Gajda J., (1964), Planowe kierowanie gospodarką przedsiębiorstw przemysłowych, (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie, nr 6), Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 162, [1] s.
144
Filipek J., Gajda J., (1963), Działalność inwestycyjna spółdzielni pracy. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 195-209.
145
Gajda J., (1963), Organizacja zaopatrzenia i zbytu w spółdzielniach pracy. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 174-194.
146
Gajda J., (1963), Plan gospodarczy spółdzielni pracy. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 50-74.
147
Gajda J., (1963), Dwa warunki postępu ekonomicznego w przedsiębiorstwach przemysłowych, "Problemy Ekonomiczne", grudzień, s. 11-16.
148
Gajda J., (1963), Zarządzanie przedsiębiorstwem spółdzielni pracy. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 29-49.
149
Gajda J., (1963), Planowanie ilości dziennej produkcji artykułów o krótkim okresie przydatności do użytku, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 1, s. 13-18.
150
Gajda J. (red.), (1963), Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy, Wyd. 2 zm. i uzup.Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 278 s.
151
Gajda J., (1962), Zarządzanie przedsiębiorstwem spółdzielni pracy. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 26-44.
152
Gajda J., (1962), Plan gospodarczy spółdzielni pracy. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 45-68.
153
Gajda J. (red.), (1962), Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 269 s.
154
Gajda J., (1962), Organizacja zaopatrzenia i zbytu w spółdzielniach pracy. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 165-185.
155
Gajda J., (1961), Uwagi o rozwoju nauk o zarządzaniu przedsiębiorstwami w Stanach Zjednoczonych A.P, "Biuletyn Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa", nr 12, s. 40-44.
156
Gajda J., (1961), Szkolenie kierowników przedsiębiorstw w zakresie zarządzania w Stanach Zjednoczonych, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 3, s. 134-136.
157
Gajda J., Koperski J., (1960), Zagadnienie struktury organizacyjnej zakładów w przedsiębiorstwach wielozakładowych, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 6, s. 241-246.
158
Gajda J., (1959), O metodzie optymalnego podziału zadań produkcyjnych między przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 7, s. 296-299.
159
Gajda J., Koperski J., (1959), Podział robotników dla celów analizy wskaźników wydajności pracy i średnich płac w przedsiębiorstwie przemysłowym, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 10, s. 457-461.
160
Gajda J., (1959), Zeszyt dyrektora przedsiębiorstwa kapitalistycznego, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 1, s. 29-30.
161
Gajda J., Koperski J., (1959), O potrzebie bardziej szczegółowej klasyfikacji pracowników umysłowych w przedsiębiorstwach przemysłowych, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 12, s. 538-541.
162
Gajda J., (1959), Planowe kierowanie gospodarką narodową a samodzielność przedsiębiorstw w przemyśle polskim, Prom. Bieda W., Kraków : , 308 k.
163
Gajda J., (1958), Przedsiębiorstwo przemysłowe w gospodarce socjalistycznej, "Ekonomista", nr 1, s. 146-164.
164
Gajda J., (1958), Francuskie Biuro Organizacji Pracy, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 2, s. 78-80.
165
Gajda J., Kłapkowski T., (1958), Zagadnienia struktury organizacyjnej państwowego przemysłu spożywczego, "Myśl Gospodarcza", R. 2, nr 5(15), s. 3-43.
166
Gajda J., (1958), Nowa struktura organizacyjna przemysłu w Niemieckiej Republice Demokratycznej, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 8, s. 368-373.
167
Gajda J., (1958), Planowanie centralne a plan przedsiębiorstwa przemysłowego, "Myśl Gospodarcza", R. 2, nr 6(16), s. 3-33.
168
Gajda J., (1957), O zadaniach i warunkach działania rad robotniczych w przemyśle, "Myśl Gospodarcza", R. 1, nr 2, s. 53-72.
169
Gajda J., (1957), O podręczniku ekonomiki socjalistycznego przedsiębiorstwa, "Myśl Gospodarcza", R. 1, nr 6, s. 152-155.
170
Gajda J., (1957), Nowa organizacja zarządzania przemysłem i budownictwem w Związku Radzieckim, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 11, s. 511-514.
171
Gajda J., (1957), Zmiany w organizacji zarządzania gospodarką Związku Radzieckiego, "Myśl Gospodarcza", R. 1, nr 7, s. 139-147.
172
Gajda J., (1956), Niektóre zagadnienia bilansu gospodarki narodowej, "Ekonomista", nr 6, s. 163-168.
173
Gajda J., (1955), O współpracy Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przemysłu z przemysłem rolno-spożywczym, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 12, s. 560-562.
174
Gajda J., (1955), Rozliczanie półfabrykatów przy wewnętrznym rozrachunku gospodarczym, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 1, s. 38-39.
175
Gajda J., (1954), Stopniowo rozszerzać zakres wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 5, nr 11, s. 503-505.
176
Gajda J., (1954), Z zagadnień wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego w przemyśle spożywczym, "Gospodarka Planowa", R. 9, nr 11 (110), s. 8-13.
177
Gajda J., (1953), Planowanie wykonawcze i wewnątrzzakładowy rozrachunek gospodarczy w przedsiębiorstwie przemysłu tłuszczowego, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 4, nr 12, s. 534-540.
178
Gajda J., Studnicki K., (1953), Warunki organizacyjno-techniczne dla wprowadzenia wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego w przedsiębiorstwach przemysłu tłuszczowego, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 4, nr 11, s. 479-485.
179
Gajda J., (1952), Generalna inwentaryzacja i wycena majątku trwałego, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 3, nr 7, s. 310-313.
180
Gajda J., (1951), Struktura uspołecznionych zakładów w Niemieckiej Republice Demokratycznej, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 2, nr 7, s. 346-347.
181
Gajda J., (1950), Obliczanie wartości globalnej produkcji, "Ekonomista", nr 4, s. 163-177.
182
Kłapkowski T., Gajda J., (1947), Rachunek gospodarczy: statystyka, Kraków : UJ, [2], 57 s.
1
@article{UEK:2166197259,
author = "Gajda Józef",
title = "Straty przedsiębiorstw państwowych a makro- i mikroekonomiczne warunki ich obniżenia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "523",
pages = "5-15",
year = "1999",
}
2
@inbook{UEK:2168255646,
author = "Gajda Józef and Górka Kazimierz",
title = "Instytut Ekonomiki Przemysłu",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992",
pages = "31-45",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-38-0",
}
3
@article{UEK:2168245366,
author = "Gajda Józef",
title = "Restrukturyzacja gospodarki a wzrost zatrudnienia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "491",
pages = "5-16",
year = "1997",
}
4
@article{UEK:2168245084,
author = "Gajda Józef",
title = "Własność i przedsiębiorczość a rozwój wprowadzanej gospodarki rynkowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "472",
pages = "5-15",
year = "1997",
}
5
@article{UEK:2168244620,
author = "Gajda Józef",
title = "Pomiar i ocena efektywności inwestycji przy inflacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "477",
pages = "33-43",
year = "1996",
}
6
@inbook{UEK:2168243054,
author = "Gajda Józef",
title = "Funkcje społeczne przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej a prywatyzacja",
booktitle = "Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994",
pages = "177-183",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "1994",
isbn = "83-85719-09-1",
}
7
@article{UEK:2168245430,
author = "Gajda Józef",
title = "Nowa rola mezoekonomii",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "438",
pages = "5-10",
year = "1994",
}
8
@unpublished{UEK:2168256978,
author = "Gajda Józef",
title = "Restrukturyzacja przemysłu jako element polityki przemysłowej i ekologicznej",
booktitle = "Polityka przemysłowa i ekologiczna w okresie transformacji systemu gospodarczego",
pages = "62-77",
year = "1993",
}
9
@inbook{UEK:2168254902,
author = "Gajda Józef",
title = "Prywatyzacja zakładów użyteczności publicznej",
booktitle = "Własność prywatna",
pages = "169-174",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Inf. Ekon.",
year = "1993",
}
10
@article{UEK:2168243348,
author = "Gajda Józef",
title = "Kierunki i kryteria efektywnej restrukturyzacji przemysłu",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "7 (43)",
pages = "13-17",
year = "1993",
}
11
@book{UEK:2168286825,
author = "Gajda Józef",
title = "Elementy programowania rozwoju przemysłu : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
12
@article{UEK:2168285895,
author = "Gajda Józef",
title = "Prywatyzacja zakładów użyteczności publicznej",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "2-3",
pages = "28-30",
year = "1992",
}
13
@article{UEK:2168235238,
author = "Gajda Józef",
title = "Przystosowanie struktury własności do gospodarki rynkowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "371",
pages = "23-39",
year = "1991",
}
14
@inbook{UEK:2168256298,
author = "Gajda Józef",
title = "Prywatyzacja w krajach o gospodarce rynkowej",
booktitle = "Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny",
pages = "13-37",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
edition = "Wyd. 2",
}
15
@article{UEK:2168248368,
author = "Gajda Józef",
title = "Mikro- i makroekonomiczna efektywność rozwoju przedsiębiorstwa przemysłowego",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 42, 7 (498)",
pages = "5-7",
year = "1991",
}
16
@article{UEK:2168334555,
author = "Gajda Józef",
title = "Wzrost cen i stopy dyskontowej a efektywność inwestycji",
journal = "Ekonomista",
number = "1",
pages = "71-83",
year = "1991",
}
17
@inbook{UEK:2166083108,
author = "Gajda Józef",
title = "Project Efficiency and the Increase of Prices and the Discount Rate",
booktitle = "Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers",
pages = "173-188",
adress = "Kraków",
publisher = "The Cracow Academy of Economics",
year = "1991",
}
18
@article{UEK:2168252394,
author = "Gajda Józef",
title = "Wzrost cen a reprodukcja majątku trwałego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "336",
pages = "5-21",
year = "1991",
}
19
@article{UEK:2168277357,
author = "Gajda Józef",
title = "Wzrost cen a wysokość amortyzacji",
journal = "Rachunkowość",
number = "7",
pages = "137-138",
year = "1990",
}
20
@inbook{UEK:2168256256,
author = "Gajda Józef",
title = "Prywatyzacja w krajach o gospodarce rynkowej",
booktitle = "Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny",
pages = "13-37",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
21
@article{UEK:2168223492,
author = "Gajda Józef",
title = "Gospodarka rynkowa a przekształcenia struktury własności",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 29",
pages = "3-13",
year = "1990",
}
22
@inbook{UEK:2168263468,
author = "Gajda Józef",
title = "Prywatyzacja w krajach o gospodarce rynkowej",
booktitle = "Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne",
pages = "11-18",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1990",
}
23
@article{UEK:2168244874,
author = "Gajda Józef",
title = "Przemysł w dużych aglomeracjach miejskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "320",
pages = "5-20",
year = "1990",
}
24
@article{UEK:2168277363,
author = "Gajda Józef",
title = "Wycena wartości przedsiębiorstwa a struktura jego bilansu",
journal = "Rachunkowość",
number = "9",
pages = "193-194",
year = "1990",
}
25
@article{UEK:2168278005,
author = "Gajda Józef",
title = "Wzrost wynagrodzeń a równowaga na rynku dóbr konsumpcyjnych",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 35, 4-5 (514-515)",
pages = "6-9",
year = "1989",
}
26
@article{UEK:2168264818,
author = "Gajda Józef",
title = "Inwestycje i przyrosty majątku trwałego przy rosnących cenach",
journal = "Inwestycje i Budownictwo",
number = "2",
pages = "6-11",
year = "1989",
}
27
@article{UEK:2168235104,
author = "Gajda Józef",
title = "Programy ochrony środowiska i problemy ich realizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "292",
pages = "21-36",
year = "1989",
}
28
@article{UEK:2168225148,
author = "Gajda Józef",
title = "Przedsiębiorczość i warunki jej rozwoju w gospodarce socjalistycznej : (referat na sekcji II Kongresu)",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 27, 1/88",
pages = "81-95",
year = "1988",
}
29
@article{UEK:2168237288,
author = "Gajda Józef",
title = "The Polish Economic System in Reform",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "237",
pages = "27-36",
year = "1988",
}
30
@article{UEK:2168227204,
author = "Gajda Józef",
title = "Przedsiębiorczość i warunki jej rozwoju w gospodarce socjalistycznej",
journal = "Ekonomista",
number = "3-4",
pages = "541-556",
year = "1988",
}
31
@article{UEK:2168277977,
author = "Gajda Józef",
title = "Gospodarka w obliczu zawężonej reprodukcji majątku trwałego",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 43, 6 (504)",
pages = "21-23",
year = "1988",
}
32
@article{UEK:2168237298,
author = "Gajda Józef",
title = "Aims of the Socialist Enterprise and the Principles of Its Activity Evaluation",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "237",
pages = "75-94",
year = "1988",
}
33
@article{UEK:2168234956,
author = "Gajda Józef",
title = "Zamówienia rządowe w gospodarce kapitalistycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "261",
pages = "7-14",
year = "1988",
}
34
@inbook{UEK:2168306291,
author = "Gajda Józef and Byrski Bronisław",
title = "Koszty, ceny i wyniki ekonomiczne przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "264-309",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1987",
isbn = "83-208-0589-9",
}
35
@book{UEK:2168277679,
title = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
editor = Gajda Józef,
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1987",
edition = "Wyd. 2 zm. i uzup.",
isbn = "83-208-0589-9",
}
36
@inbook{UEK:2168277749,
author = "Gajda Józef",
title = "Produkcja przemysłowa, jej mierniki i jakość",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "81-97",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1987",
isbn = "83-208-0589-9",
}
37
@inbook{UEK:2168278765,
author = "Gajda Józef",
title = "Prognozowanie rozwoju przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "401-429",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1987",
isbn = "83-208-0589-9",
}
38
@inbook{UEK:2168277693,
author = "Gajda Józef",
title = "Prawidłowości rozwoju współczesnego przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "25-43",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1987",
isbn = "83-208-0589-9",
}
39
@inbook{UEK:2168306293,
author = "Byrski Bronisław and Gajda Józef",
title = "Rozmieszczenie przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "343-368",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1987",
isbn = "83-208-0589-9",
}
40
@inbook{UEK:2168278761,
author = "Gajda Józef",
title = "Programowanie rozwoju branży przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "369-400",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1987",
isbn = "83-208-0589-9",
}
41
@misc{UEK:2168265812,
author = "Gajda Józef",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "215-217, 224-225",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
42
@inbook{UEK:2168265800,
author = "Gajda Józef",
title = "Reforma gospodarcza a ochrona środowiska",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "197-212",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
43
@article{UEK:2168224340,
author = "Gajda Józef",
title = "Cele przedsiębiorstwa socjalistycznego a podstawy oceny jego działalności",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 25, 2/86",
pages = "14-28",
year = "1986",
}
44
@misc{UEK:2168265844,
author = "Gajda Józef",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "306-307",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
45
@article{UEK:2168225806,
author = "Gajda Józef",
title = "Cele i warunki przemian strukturalnych polskiego przemysłu",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 25, 3/86",
pages = "23-41",
year = "1986",
}
46
@article{UEK:2168246086,
author = "Gajda Józef",
title = "Obciążenie funduszu wynagrodzeń a koszty materiałowe i efektywność inwestycji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "230",
pages = "47-56",
year = "1986",
}
47
@misc{UEK:2168265304,
author = "Gajda Józef",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "128-129",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
48
@article{UEK:2168277935,
author = "Gajda Józef",
title = "Efektywność przemysłu polskiego na tle gospodarki w latach 1983-1984",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 41, 4-5 (480-481)",
pages = "181-186",
year = "1986",
}
49
@article{UEK:2168287027,
author = "Gajda Józef",
title = "Obniżka kosztów materiałowych a efektywność inwestycji",
journal = "Inwestycje i Budownictwo",
number = "6",
pages = "10-13",
year = "1985",
}
50
@misc{UEK:2168287033,
author = "Gajda Józef",
title = "O kierunkach modyfikacji rachunku efektywności inwestycji",
booktitle = "Inwestycje i Budownictwo",
number = "10",
pages = "27",
year = "1985",
}
51
@article{UEK:2168279809,
author = "Gajda Józef",
title = "Ustalanie zapotrzebowania na części zamienne",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "R. 36, 5(789)",
pages = "77-79",
year = "1984",
}
52
@article{UEK:2168229040,
author = "Gajda Józef",
title = "Warunki kształtowania funduszów wynagrodzeń przedsiębiorstw : modele obliczeń",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 23, 4/84",
pages = "47-60",
year = "1984",
}
53
@inbook{UEK:2168273550,
author = "Gajda Józef",
title = "Reforma gospodarcza a ochrona środowiska",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa",
pages = "1[64]-19[82]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
54
@unpublished{UEK:2168281411,
author = "Wajda Wacław",
title = "Ustalanie zakresu i efektywność wymiany maszyn i urządzeń w przemyśle chemicznym : na przykładzie przemysłu nawozów azotowych",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
55
@article{UEK:2168275819,
author = "Gajda Józef",
title = "Kształtowanie funduszu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 34, 8-9 (403-404)",
pages = "16-20",
year = "1983",
}
56
@article{UEK:2168250346,
author = "Górka Kazimierz and Gajda Józef",
title = "Przemysł a ochrona środowiska i zagospodarowanie zabytkowego Krakowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "173",
pages = "173-189",
year = "1983",
}
57
@article{UEK:2168221434,
author = "Gajda Józef",
title = "Struktura kosztów i wysokość zysku a podatki przedsiębiorstwa",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3/83 (R. 22)",
pages = "12-24",
year = "1983",
}
58
@misc{UEK:2168221544,
author = "Gajda Józef",
title = "Wadliwe obliczenia i niewłaściwy wniosek",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3/83 (R. 22)",
pages = "175-176",
year = "1983",
}
59
@article{UEK:2168250338,
author = "Gajda Józef",
title = "Przemysł krakowski oraz konieczne i pożądane kierunki jego przemian",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "173",
pages = "127-146",
year = "1983",
}
60
@unpublished{UEK:2168309795,
author = "Hasson Tahir Fadhil",
title = "Planning of Long-term Developmnet of Manufacturing Indutries in Iraq Till the Year 2000",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
61
@book{UEK:2168280677,
title = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
editor = Gajda Józef,
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1982",
isbn = "83-208-0190-7",
}
62
@inbook{UEK:2168281147,
author = "Gajda Józef",
title = "Programowanie rozwoju branży przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "296-324",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1982",
isbn = "83-208-0190-7",
}
63
@article{UEK:2168230676,
author = "Gajda Józef",
title = "Niektóre sporne rozwiązania reformy gospodarczej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 21 2/82",
pages = "67-79",
year = "1982",
}
64
@inbook{UEK:2168280725,
author = "Gajda Józef",
title = "Produkcja przemysłowa, jej mierniki i jakość",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "93-107",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1982",
isbn = "83-208-0190-7",
}
65
@article{UEK:2168266726,
author = "Gajda Józef",
title = "Specialization and Integration of Industry in a Region",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers",
number = "152",
pages = "51-78",
year = "1982",
}
66
@inbook{UEK:2168306295,
author = "Gajda Józef and Byrski Bronisław",
title = "Rozmieszczenie przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "250-269",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1982",
isbn = "83-208-0190-7",
}
67
@inbook{UEK:2168280689,
author = "Gajda Józef",
title = "Prawidłowości rozwoju współczesnego przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "15-30",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1982",
isbn = "83-208-0190-7",
}
68
@article{UEK:2168274539,
author = "Gajda Józef",
title = "Drugie oko systemu",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "29",
pages = "8",
year = "1982",
}
69
@inbook{UEK:2168281149,
author = "Gajda Józef",
title = "Prognozowanie rozwoju przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "325-350",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1982",
isbn = "83-208-0190-7",
}
70
@article{UEK:2168253920,
author = "Gajda Józef",
title = "Przyrost produkcji i substytucja czynników a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 33, 8-9 (391-392)",
pages = "1-4",
year = "1982",
}
71
@article{UEK:2168275599,
author = "Gajda Józef",
title = "O związkach między nakładami inwestycyjnymi i kosztami bieżącymi w rachunku efektywności",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 20, 2/81",
pages = "51-56",
year = "1981",
}
72
@article{UEK:2168228490,
author = "Gajda Józef",
title = "Przesłanki oceny systemu ekonomiczno-finansowego organizacji przemysłowych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 19, 4/80",
pages = "33-41",
year = "1980",
}
73
@article{UEK:2168274557,
author = "Gajda Józef",
title = "Samorząd poza przedsiębiorstwem?",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "49",
pages = "9",
year = "1980",
}
74
@article{UEK:2168269498,
author = "Gajda Józef",
title = "Wydajność pracy a płace i efektywność produkcji",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 35, 9 (415)",
pages = "429-435",
year = "1980",
}
75
@article{UEK:2168279227,
author = "Chomątowski Stanisław and Gajda Józef",
title = "Drogi uprzemysłowienia Polski w 60-leciu 1918-1978",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "122",
pages = "43-87",
year = "1980",
}
76
@article{UEK:2168228128,
author = "Chomątowski Stanisław and Gajda Józef",
title = "Uprzemysłowienie Polski w 60-leciu 1918-1978",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 18, 3/71",
pages = "55-66",
year = "1979",
}
77
@unpublished{UEK:2168305859,
author = "Suchoński Stanisław",
title = "System ekonomiczno-finansowy kombinatu hutniczego i warunki jego skutecznego działania (na przykładzie Huty im. Lenina w Krakowie)",
adress = "Kraków",
year = "1979",
}
78
@article{UEK:2168277925,
author = "Gajda Józef",
title = "Regionalna specjalizacja i integracja przemysłu",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 34, 12 (406)",
pages = "654-661",
year = "1979",
}
79
@inbook{UEK:2168282423,
author = "Gajda Józef",
title = "Wzrost produkcji przemysłowej i przemiany jej struktury w aglomeracji miejskiej a nakłady inwestycyjne",
booktitle = "Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)",
pages = "63-88",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
80
@inbook{UEK:2168282401,
author = "Gajda Józef",
title = "Założenia rozwoju i przemian strukturalnych przemysłu w aglomeracji miejskiej",
booktitle = "Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)",
pages = "9-18",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
81
@inbook{UEK:2168282343,
author = "Gajda Józef",
title = "Programowanie rozwoju gałęzi przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "311-344",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
82
@article{UEK:2168244046,
author = "Gajda Józef and Górka Kazimierz",
title = "Ekonomiczno-organizacyjne warunki wzmożenia ochrony środowiska w przemyśle",
journal = "Aura",
number = "6 (66)",
pages = "9-10",
year = "1978",
}
83
@book{UEK:2168282381,
title = "Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)",
editor = Gajda Józef,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
84
@inbook{UEK:2168282345,
author = "Gajda Józef",
title = "Prognozowanie rozwoju przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "345-378",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
85
@book{UEK:2168282287,
title = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
editor = Gajda Józef,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
86
@inbook{UEK:2168282291,
author = "Gajda Józef",
title = "Prawidłowości rozwoju współczesnego przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "13-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
87
@inbook{UEK:2168282293,
author = "Gajda Józef",
title = "Przedmiot badań ekonomiki i programowania rozwoju przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "9-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
88
@inbook{UEK:2168282431,
author = "Byrski Bronisław and Gajda Józef",
title = "Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania pożądanych przemian struktury gałęziowej i przestrzennej w aglomeracji miejskiej",
booktitle = "Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)",
pages = "127-134",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
89
@article{UEK:2168233410,
author = "Gajda Józef",
title = "Przesłanki rozwoju i przemian strukturalnych przemysłu w aglomeracjach miejskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "104",
pages = "5-16",
year = "1978",
}
90
@inbook{UEK:2168306297,
author = "Gajda Józef and Byrski Bronisław",
title = "Rozmieszczenie przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "255-282",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
91
@article{UEK:2168227082,
author = "Gajda Józef",
title = "Dyspozycyjny fundusz płac a opłacanie wzrostu wydajności pracy",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 16, 2/62",
pages = "39-51",
year = "1977",
}
92
@unpublished{UEK:2168282477,
author = "Chomątowski Stanisław",
title = "Struktura produkcji a optymalna wielkość kombinatów chemicznych",
adress = "Kraków",
year = "1977",
}
93
@article{UEK:2168277923,
author = "Gajda Józef and Byrski Bronisław and Górka Kazimierz",
title = "Problemy kształtowania struktury gałęziowej i przestrzennej przemysłu w aglomeracjach miejskich",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 32, 11 (381)",
pages = "559-565",
year = "1977",
}
94
@inbook{UEK:2168252882,
author = "Gajda Józef",
title = "Dyspozycyjny fundusz płac a opłacanie wzrostu wydajności pracy",
booktitle = "Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne",
pages = "53-70",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1976",
}
95
@article{UEK:2168249672,
author = "Gajda Józef and Górka Kazimierz",
title = "Wybór bazy surowcowej w programowaniu rozwoju branży przemysłowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "76",
pages = "5-39",
year = "1976",
}
96
@article{UEK:2168286333,
author = "Gajda Józef",
title = "Kształtowanie funduszu płac a opłata wzrostu wydajności pracy : (artykuł dyskusyjny)",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 27, 11 (323)",
pages = "9-13",
year = "1976",
}
97
@inbook{UEK:2168334917,
author = "Gajda Józef and Byrski Bronisław and Luchter Emil",
title = "Określenie kierunków perspektywicznego rozwoju przemysłu w aglomeracjach miejskich (na przykładzie Krakowa)",
booktitle = "Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa",
pages = "113-136",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
98
@article{UEK:2168277915,
author = "Gajda Józef",
title = "Problemy kształtowania terytorialnych kompleksów przemysłowych",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 30, 5 (351)",
pages = "281-285",
year = "1975",
}
99
@article{UEK:2168277723,
author = "Gajda Józef",
title = "Zagadnienia podziału dyspozycyjnego funduszu płac",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 26, 6 (306)",
pages = "243-246",
year = "1975",
}
100
@unpublished{UEK:2168305495,
author = "Księżyk Marianna",
title = "Ustalanie cen gazu ziemnego",
adress = "Kraków",
year = "1974",
}
101
@article{UEK:2168277945,
author = "Gajda Józef",
title = "Tendencje rozwojowe i zmiany strukturalne przemysłu Republiki Federalnej Niemiec",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 29, 8 (342)",
pages = "553-563",
year = "1974",
}
102
@article{UEK:2168224822,
author = "Gajda Józef",
title = "Badania naukowe z ekonomiki i organizacji przemysłu i budownictwa w ośrodku krakowskim",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 13, 3/51",
pages = "111-126",
year = "1974",
}
103
@book{UEK:2168282277,
author = "Gajda Józef and Chomątowski Stanisław and Górka Kazimierz",
title = "Prognozowanie rozwoju gałęzi przemysłu",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Planowania. Dział Dokumentacji i Wydawnictw",
year = "1974",
issn = "",
}
104
@article{UEK:2168260612,
author = "Gajda Józef",
title = "Rozwój przemysłu w systemie prognoz społeczno-gospodarczych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 13",
pages = "47-86",
year = "1973",
}
105
@book{UEK:2168292781,
author = "Gajda Józef and Chomątowski Stanisław and Górka Kazimierz",
title = "Prognozy rozwoju gałęzi przemysłu w systemie prognozowania społeczno-gospodarczego",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1973",
}
106
@article{UEK:2168252504,
author = "Gajda Józef",
title = "Proporcje rozwoju przemysłu Polski do 2000 roku : (próba ujęcia)",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 28, 1 (323)",
pages = "6-14",
year = "1973",
}
107
@misc{UEK:2168333013,
author = "Gajda Józef",
title = "Rozwój przemysłu w systemie prognoz społeczno-gospodarczych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971",
pages = "40",
year = "1972",
}
108
@misc{UEK:2168282175,
author = "Gajda Józef",
title = "System mieszany",
booktitle = "Życie Gospodarcze",
number = "R. 27, 11 (1069)",
pages = "9",
year = "1972",
}
109
@article{UEK:2168250966,
author = "Gajda Józef",
title = "Uprzemysłowienie Polski Ludowej w 25-leciu i jego perspektywy",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "47",
pages = "17-41",
year = "1972",
}
110
@article{UEK:2168250288,
author = "Gajda Józef and Górka Kazimierz",
title = "Ekonomiczne aspekty optymalizacji procesów produkcji amoniaku",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "43",
pages = "5-38",
year = "1972",
}
111
@unpublished{UEK:2168307393,
author = "Mrozek Jan",
title = "Badanie zapotrzebowania na środki produkcji w przemyśle",
adress = "Kraków",
year = "1972",
}
112
@article{UEK:2168335217,
author = "Gajda Józef",
title = "O metodach prognozowania przestrzennych struktur przemysłowych : uwagi na marginesie opracowania B. Gruchmana z zespołem",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 70",
pages = "181-187",
year = "1972",
}
113
@article{UEK:2168250990,
author = "Gajda Józef",
title = "Rozwój Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie w 25-leciu Polski Ludowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "47",
pages = "149-158",
year = "1972",
}
114
@article{UEK:2168250296,
author = "Gajda Józef and Bulara Henryk",
title = "Budowa i zastosowanie bilansu przepływów międzyproduktowych przy procesach sprzężonych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "43",
pages = "39-52",
year = "1972",
}
115
@misc{UEK:2168223956,
author = "Gajda Józef",
title = "Z obrad Krajowego Zjazdu Ekonomistów 7-8 stycznia 1971 w Warszawie",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 10, 1/37",
pages = "91-99",
year = "1971",
}
116
@unpublished{UEK:2168281153,
author = "Górka Kazimierz Stanisław",
title = "Kierunki i ekonomiczna efektywność wykorzystania gazu ziemnego jako surowca przemysłu chemicznego",
adress = "Kraków",
year = "1971",
}
117
@book{UEK:2168345686,
author = "Gajda Józef",
title = "Programowanie rozwoju gałęzi przemysłu : (materiały do ekonomiki przemysłu)",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1971",
}
118
@article{UEK:2168286327,
author = "Gajda Józef and Mrozek Jan",
title = "Modele matematyczne w prognozach zapotrzebowania na środki produkcji",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 25, 1 (290)",
pages = "10-18",
year = "1970",
}
119
@article{UEK:2168223938,
author = "Gajda Józef",
title = "Problemy intensywnego rozwoju gospodarki a zadania ekonomistów",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 9, 4/36",
pages = "3-20",
year = "1970",
}
120
@unpublished{UEK:2168307389,
author = "Pawlik Zdzisław",
title = "Metoda badania i określania optymalnej wielkości i rozmieszczenia zakładów produkcyjnych w przemyśle wapiennym",
adress = "Kraków",
year = "1970",
}
121
@article{UEK:2168285839,
author = "Gajda Józef",
title = "Warunki rozwoju ekonomicznych badań stosowanych",
journal = "Życie Szkoły Wyższej ",
number = "R. 17, 11",
pages = "22-32",
year = "1969",
}
122
@book{UEK:2168345674,
author = "Gajda Józef",
title = "Programowanie produkcji przemysłowej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1969",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
}
123
@unpublished{UEK:2168305693,
author = "Zieliński Tadeusz",
title = "Rozwój i rozmieszczenie przemysłu cegielnianego w świetle perspektywicznych potrzeb gospodarczych województwa katowickiego",
adress = "Kraków",
year = "1969",
}
124
@inbook{UEK:2168336047,
author = "Gajda Józef",
title = "Socjalistyczne przedsiębiorstwo przemysłowe",
booktitle = "Ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych. Cz. 1, Zarządzanie socjalistycznym przedsiębiorstwem przemysłowym",
pages = "7-38",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1968",
}
125
@article{UEK:2168252706,
author = "Gajda Józef and Górka Kazimierz",
title = "Ośrodki i kompleksy przemysłowe w planowaniu rozwoju gałęzi i regionów",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 7, 1",
pages = "5-23",
year = "1968",
}
126
@unpublished{UEK:2168306145,
author = "Pietrusza Józef",
title = "Zagadnienia efektywności nakładów na rozwój polskiego górnictwa naftowego",
adress = "Kraków",
year = "1968",
}
127
@unpublished{UEK:2168305685,
author = "Byrski Bronisław",
title = "Koordynacja powiązań produkcyjno-zaopatrzeniowych w ośrodku przemysłowym",
adress = "Kraków",
year = "1968",
}
128
@article{UEK:2168286367,
author = "Gajda Józef",
title = "Węgiel i ropa naftowa jako baza surowcowa przemysłu chemicznego",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 23, 9 (274)",
pages = "26-32",
year = "1968",
}
129
@inbook{UEK:2168283617,
author = "Gajda Józef and Górka Kazimierz",
title = "Ekonomika przemysłu",
booktitle = "Przewodnik metodyczny dla studentów wyższych zawodowych studiów ekonomicznych na kierunku: ekonomika przemysłu",
pages = "7-28",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "1968",
}
130
@article{UEK:2168280563,
author = "Gajda Józef",
title = "Kierunki postępu ekonomicznego w przemyśle",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 6, 2",
pages = "5-17",
year = "1967",
}
131
@article{UEK:2168340493,
author = "Gajda Józef",
title = "Metody ustalania zapotrzebowania na środki produkcji przy procesach sprzężonych i substytucji surowców",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "14 (394)",
pages = "469-473",
year = "1967",
}
132
@unpublished{UEK:2168305505,
author = "Mysiński Aleksander",
title = "Ekonomiczna efektywność koncentracji i specjalizacji produkcji budowlano-montażowej",
adress = "Kraków",
year = "1967",
}
133
@article{UEK:2168286369,
author = "Gajda Józef",
title = "Badanie zapotrzebowania na środki produkcji w programowaniu rozwoju gałęzi przemysłu",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 22, 8-9 (260-261)",
pages = "67-72",
year = "1967",
}
134
@article{UEK:2168258772,
author = "Gajda Józef",
title = "Zagadnienie rozwoju przemysłu w regionie krakowskim",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 4",
pages = "145-154",
year = "1966",
}
135
@article{UEK:2168285855,
author = "Gajda Józef",
title = "Rozwój i kierunki ekonmicznych studiów podyplomowych",
journal = "Życie Szkoły Wyższej ",
number = "R. 14, 3",
pages = "24-30",
year = "1966",
}
136
@book{UEK:2168335683,
author = "Gajda Józef",
title = "Programowanie produkcji przemysłowej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1966",
issn = "",
}
137
@book{UEK:2168345568,
title = "Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy",
editor = Gajda Józef,
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1965",
edition = "Wyd. 3 popr. i uzup.",
issn = "",
}
138
@article{UEK:2168346964,
author = "Gajda Józef",
title = "Dorobek polskiej myśli ekonomicznej w dziedzinie teorii przedsiębiorstwa socjalistycznego",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "z. 2",
pages = "155-173",
year = "1965",
}
139
@article{UEK:2168237180,
author = "Gajda Józef",
title = "Ostrożnie ze wskaźnikami i wzorami",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "listopad",
pages = "87-89",
year = "1964",
}
140
@article{UEK:2168286257,
author = "Gajda Józef",
title = "Zagadnienia planowania i bodźców rozwoju produkcji przedsiębiorstw przemysłowych",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "8-9",
pages = "351-356",
year = "1964",
}
141
@article{UEK:2168286255,
author = "Gajda Józef",
title = "Zagadnienia optymalnego programu przewozu rud żelaza",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "1",
pages = "15-18",
year = "1964",
}
142
@article{UEK:2168237170,
author = "Gajda Józef",
title = "Zmiany metod planowania w przemyśle",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "maj",
pages = "47-69",
year = "1964",
}
143
@book{UEK:2168335681,
author = "Gajda Józef",
title = "Planowe kierowanie gospodarką przedsiębiorstw przemysłowych",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1964",
issn = "0079-3353",
}
144
@inbook{UEK:2168336065,
author = "Filipek Julian and Gajda Józef",
title = "Działalność inwestycyjna spółdzielni pracy",
booktitle = "Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy",
pages = "195-209",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1963",
edition = "Wyd. 2 zm. i uzup.",
}
145
@inbook{UEK:2168336063,
author = "Gajda Józef",
title = "Organizacja zaopatrzenia i zbytu w spółdzielniach pracy",
booktitle = "Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy",
pages = "174-194",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1963",
edition = "Wyd. 2 zm. i uzup.",
}
146
@inbook{UEK:2168336061,
author = "Gajda Józef",
title = "Plan gospodarczy spółdzielni pracy",
booktitle = "Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy",
pages = "50-74",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1963",
edition = "Wyd. 2 zm. i uzup.",
}
147
@article{UEK:2168237742,
author = "Gajda Józef",
title = "Dwa warunki postępu ekonomicznego w przedsiębiorstwach przemysłowych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "grudzień",
pages = "11-16",
year = "1963",
}
148
@inbook{UEK:2168336059,
author = "Gajda Józef",
title = "Zarządzanie przedsiębiorstwem spółdzielni pracy",
booktitle = "Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy",
pages = "29-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1963",
edition = "Wyd. 2 zm. i uzup.",
}
149
@article{UEK:2168337219,
author = "Gajda Józef",
title = "Planowanie ilości dziennej produkcji artykułów o krótkim okresie przydatności do użytku",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "1",
pages = "13-18",
year = "1963",
}
150
@book{UEK:2168335687,
title = "Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy",
editor = Gajda Józef,
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1963",
edition = "Wyd. 2 zm. i uzup.",
}
151
@inbook{UEK:2168336053,
author = "Gajda Józef",
title = "Zarządzanie przedsiębiorstwem spółdzielni pracy",
booktitle = "Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy",
pages = "26-44",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1962",
}
152
@inbook{UEK:2168336055,
author = "Gajda Józef",
title = "Plan gospodarczy spółdzielni pracy",
booktitle = "Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy",
pages = "45-68",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1962",
}
153
@book{UEK:2168335685,
title = "Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy",
editor = Gajda Józef,
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1962",
}
154
@inbook{UEK:2168336057,
author = "Gajda Józef",
title = "Organizacja zaopatrzenia i zbytu w spółdzielniach pracy",
booktitle = "Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy",
pages = "165-185",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1962",
}
155
@article{UEK:2168332913,
author = "Gajda Józef",
title = "Uwagi o rozwoju nauk o zarządzaniu przedsiębiorstwami w Stanach Zjednoczonych A.P",
journal = "Biuletyn Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa",
number = "12",
pages = "40-44",
year = "1961",
}
156
@article{UEK:2168337155,
author = "Gajda Józef and ",
title = "Szkolenie kierowników przedsiębiorstw w zakresie zarządzania w Stanach Zjednoczonych",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "3",
pages = "134-136",
year = "1961",
}
157
@article{UEK:2168337147,
author = "Gajda Józef and Koperski Jan",
title = "Zagadnienie struktury organizacyjnej zakładów w przedsiębiorstwach wielozakładowych",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "6",
pages = "241-246",
year = "1960",
}
158
@article{UEK:2168337139,
author = "Gajda Józef",
title = "O metodzie optymalnego podziału zadań produkcyjnych między przedsiębiorstwa",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "7",
pages = "296-299",
year = "1959",
}
159
@article{UEK:2168337143,
author = "Gajda Józef and Koperski Jan",
title = "Podział robotników dla celów analizy wskaźników wydajności pracy i średnich płac w przedsiębiorstwie przemysłowym",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "10",
pages = "457-461",
year = "1959",
}
160
@misc{UEK:2168337137,
author = "Gajda Józef",
title = "Zeszyt dyrektora przedsiębiorstwa kapitalistycznego",
booktitle = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "1",
pages = "29-30",
year = "1959",
}
161
@article{UEK:2168337145,
author = "Gajda Józef and Koperski Jan",
title = "O potrzebie bardziej szczegółowej klasyfikacji pracowników umysłowych w przedsiębiorstwach przemysłowych",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "12",
pages = "538-541",
year = "1959",
}
162
@unpublished{UEK:2168305175,
author = "Gajda Józef",
title = "Planowe kierowanie gospodarką narodową a samodzielność przedsiębiorstw w przemyśle polskim",
adress = "Kraków",
year = "1959",
}
163
@article{UEK:2168334535,
author = "Gajda Józef",
title = "Przedsiębiorstwo przemysłowe w gospodarce socjalistycznej",
journal = "Ekonomista",
number = "1",
pages = "146-164",
year = "1958",
}
164
@misc{UEK:2168337133,
author = "Gajda Józef",
title = "Francuskie Biuro Organizacji Pracy",
booktitle = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "2",
pages = "78-80",
year = "1958",
}
165
@article{UEK:2168285429,
author = "Gajda Józef and Kłapkowski Tadeusz",
title = "Zagadnienia struktury organizacyjnej państwowego przemysłu spożywczego",
journal = "Myśl Gospodarcza",
number = "R. 2, 5(15)",
pages = "3-43",
year = "1958",
}
166
@article{UEK:2168337135,
author = "Gajda Józef",
title = "Nowa struktura organizacyjna przemysłu w Niemieckiej Republice Demokratycznej",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "8",
pages = "368-373",
year = "1958",
}
167
@article{UEK:2168285433,
author = "Gajda Józef",
title = "Planowanie centralne a plan przedsiębiorstwa przemysłowego",
journal = "Myśl Gospodarcza",
number = "R. 2, 6(16)",
pages = "3-33",
year = "1958",
}
168
@article{UEK:2168284799,
author = "Gajda Józef",
title = "O zadaniach i warunkach działania rad robotniczych w przemyśle",
journal = "Myśl Gospodarcza",
number = "R. 1, 2",
pages = "53-72",
year = "1957",
}
169
@article{UEK:2168285351,
author = "Gajda Józef",
title = "O podręczniku ekonomiki socjalistycznego przedsiębiorstwa",
journal = "Myśl Gospodarcza",
number = "R. 1, 6",
pages = "152-155",
year = "1957",
}
170
@article{UEK:2168337131,
author = "Gajda Józef and ",
title = "Nowa organizacja zarządzania przemysłem i budownictwem w Związku Radzieckim",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "11",
pages = "511-514",
year = "1957",
}
171
@misc{UEK:2168285353,
author = "Gajda Józef",
title = "Zmiany w organizacji zarządzania gospodarką Związku Radzieckiego",
booktitle = "Myśl Gospodarcza",
number = "R. 1, 7",
pages = "139-147",
year = "1957",
}
172
@article{UEK:2168334533,
author = "Gajda Józef",
title = "Niektóre zagadnienia bilansu gospodarki narodowej",
journal = "Ekonomista",
number = "6",
pages = "163-168",
year = "1956",
}
173
@article{UEK:2168337127,
author = "Gajda Józef",
title = "O współpracy Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przemysłu z przemysłem rolno-spożywczym",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "12",
pages = "560-562",
year = "1955",
}
174
@article{UEK:2168337123,
author = "Gajda Józef",
title = "Rozliczanie półfabrykatów przy wewnętrznym rozrachunku gospodarczym",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "1",
pages = "38-39",
year = "1955",
}
175
@article{UEK:2168337121,
author = "Gajda Józef",
title = "Stopniowo rozszerzać zakres wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 5, 11",
pages = "503-505",
year = "1954",
}
176
@article{UEK:2168337757,
author = "Gajda Józef",
title = "Z zagadnień wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego w przemyśle spożywczym",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 9, 11 (110)",
pages = "8-13",
year = "1954",
}
177
@article{UEK:2168337113,
author = "Gajda Józef and ",
title = "Planowanie wykonawcze i wewnątrzzakładowy rozrachunek gospodarczy w przedsiębiorstwie przemysłu tłuszczowego",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 4, 12",
pages = "534-540",
year = "1953",
}
178
@article{UEK:2168336783,
author = "Gajda Józef and Studnicki Krzysztof",
title = "Warunki organizacyjno-techniczne dla wprowadzenia wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego w przedsiębiorstwach przemysłu tłuszczowego",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 4, 11",
pages = "479-485",
year = "1953",
}
179
@article{UEK:2168336779,
author = "Gajda Józef",
title = "Generalna inwentaryzacja i wycena majątku trwałego",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 3, 7",
pages = "310-313",
year = "1952",
}
180
@article{UEK:2168336775,
author = "Gajda Józef",
title = "Struktura uspołecznionych zakładów w Niemieckiej Republice Demokratycznej",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 2, 7",
pages = "346-347",
year = "1951",
}
181
@article{UEK:2168334523,
author = "Gajda Józef",
title = "Obliczanie wartości globalnej produkcji",
journal = "Ekonomista",
number = "4",
pages = "163-177",
year = "1950",
}
182
@book{UEK:2168346294,
author = "Kłapkowski Tadeusz and Gajda Józef",
title = "Rachunek gospodarczy : statystyka",
adress = "Kraków",
publisher = "UJ",
year = "1947",
}