Publikacje wybranego autora

Gaik Franciszek

Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Rachunkowości,

1

Tytuł:
Identyfikacja zadań współczesnej rachunkowości w systemach hierarchicznych - niektóre orientacje = Naming of Tasks of Contemporary Accounting in Hierarchical Systems - Selections of Approaches
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 305 (1989) , s. 61-76. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168253828
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Niektóre warunki skuteczności systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstw = Some Conditions of Efficiency of Management Information Systems in Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 267 (1988) , s. 59-67. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261666
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Poznawcze i decyzyjne aspekty identyfikacji zadań współczesnej rachunkowości
Źródło:
Nowoczesna rachunkowość narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem : materiały na międzynarodową konferencję naukową zorganizowaną przez Instytut Rachunkowości AE w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Karola Marksa w Lipsku w dniach 25-26 października 1988 r. / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA, Andrzej JAKLIK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988, s. 125-138 - Bibliogr.
Nr:
2168266290
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Gospodarka zasobami pracy w rachunkowości zintegrowanych rachunków przedsiębiorstwa = Management of Labour Resources in Accountancy of Integrated Accounts of Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 225 (1987) , s. 95-111. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261994
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Wiarygodność informacji ekonomicznej w aspekcie cech systemowych rachunkowości = Reliability of Economic Information from the Point of View of Systems Characteristics of Accountancy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 225 (1987) , s. 83-93. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261978
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Postęp zależny w doskonaleniu funkcji informacyjnej rachunkowości = Dependent Progress in the Improvement of the Informational Function of Accountancy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 207 (1985) , s. 139-151. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262700
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Przesłanki wiarygodności rachunkowości z zarządzaniu przedsiębiorstwem samodzielnym = Premises of the Relaibility of Accountancy in the Management of a Self-governing Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 207 (1985) , s. 65-78. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262626
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
System informacyjny zarządzania w przedsiębiorstwie
Źródło:
Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie / red. Krystyna RAJZER - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983, s. 9-24 - Bibliogr.
Nr:
2168268994
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Przydatność rachunkowości w zarządzaniu w świetle jej cech systemowych = Utility of Accountancy for Management in the Light of its Systemic Characteristics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 178 (1983) , s. 5-14. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236034
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Niektóre przesłanki skuteczności sterowania w systemie ekonomicznym
Źródło:
Przyczynek do dyskusji nad reformą gospodarczą - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 82-88
Nr:
2168227420
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Integrująca funkcja rachunkowości w systemie informacyjnym układu wytwórczego
Źródło:
Rachunkowość. - R. 32, nr 1 (373) (1981) , s. 1-4
Nr:
2168356662
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Rachunkowość w systemie informacyjnym zarządzania przedsiębiorstwa
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1981
Opis fizyczny:
VI, 261 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/861
Nr:
2168313237
doktorat
13

Tytuł:
System informacyjny zarządzania w przedsiębiorstwie
Źródło:
Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie / red. Krystyna RAJZER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 9-24 - Bibliogr.
Nr:
2168266302
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Rachunkowość w systemie informacyjnym zarządzania przedsiębiorstwa
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 3 (1979) , s. 23-47
Nr:
2168247388
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Rachunkowość w systemie informacyjnym zarządzania układu gospodarczego = Accountancy in the Managerial Information System of an Economic Structure
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 110 (1978) , s. 23-38. - Summ., rez.
Nr:
2168250456
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Niektóre problemy teorii rachunkowości w ujęciu mikro i makroekonomicznym = A Micro- and Macroeconomic Formulation of Some Problems Connected with the Accountancy Theory
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 89 (1977) , s. 27-68. - Rez., summ.
Nr:
2168250054
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Zasady budowy systemu informatycznego kierowania kadrą w wyższej uczelni
Źródło:
Organizacja, Metody, Technika. - R. 20, nr 8 (224) (1977) , s. 34-38
Nr:
2168253982
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Metodologiczne problemy makro- i mikroekonomicznej ewidencji procesów gospodarczych
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 1 (1977) , s. 7-38
Nr:
2168266680
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Cybernetyczne aspekty rachunkowości przedsiębiorstw
Źródło:
Rachunkowość. - R. 27, nr 10 (322) (1976) , s. 338-341
Nr:
2168272850
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Przetwarzanie danych na usługach współczesnego handlu = Some Problems of Modern Trade
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 60 (1973) , s. 167-181. - Summ., rez.
Nr:
2168250676
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Niektóre problemy kadrowe ośrodka komputerowego (w świetle doświadczeń NCR)
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 3 (1973) , s. 131-133
Nr:
2168332901
artykuł w czasopiśmie
1
Identyfikacja zadań współczesnej rachunkowości w systemach hierarchicznych - niektóre orientacje = Naming of Tasks of Contemporary Accounting in Hierarchical Systems - Selections of Approaches / Franciszek GAIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 305 (1989), s. 61-76. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
2
Niektóre warunki skuteczności systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstw = Some Conditions of Efficiency of Management Information Systems in Enterprises / Franciszek GAIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 267 (1988), s. 59-67. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
3
Poznawcze i decyzyjne aspekty identyfikacji zadań współczesnej rachunkowości / Franciszek GAIK // W: Nowoczesna rachunkowość narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem : materiały na międzynarodową konferencję naukową zorganizowaną przez Instytut Rachunkowości AE w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Karola Marksa w Lipsku w dniach 25-26 października 1988 r. / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA, Andrzej JAKLIK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - S. 125-138. - Bibliogr.
4
Gospodarka zasobami pracy w rachunkowości zintegrowanych rachunków przedsiębiorstwa = Management of Labour Resources in Accountancy of Integrated Accounts of Enterprise / Franciszek GAIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 225 (1987), s. 95-111. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
5
Wiarygodność informacji ekonomicznej w aspekcie cech systemowych rachunkowości = Reliability of Economic Information from the Point of View of Systems Characteristics of Accountancy / Danuta KRZYWDA, Franciszek GAIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 225 (1987), s. 83-93. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
6
Postęp zależny w doskonaleniu funkcji informacyjnej rachunkowości = Dependent Progress in the Improvement of the Informational Function of Accountancy / Franciszek GAIK, Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 207 (1985), s. 139-151. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
7
Przesłanki wiarygodności rachunkowości z zarządzaniu przedsiębiorstwem samodzielnym = Premises of the Relaibility of Accountancy in the Management of a Self-governing Enterprise / Franciszek GAIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 207 (1985), s. 65-78. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
8
System informacyjny zarządzania w przedsiębiorstwie / Franciszek GAIK // W: Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie / red. Krystyna RAJZER. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983. - S. 9-24. - Bibliogr.
9
Przydatność rachunkowości w zarządzaniu w świetle jej cech systemowych = Utility of Accountancy for Management in the Light of its Systemic Characteristics / Franciszek GAIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 178 (1983), s. 5-14. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
10
Niektóre przesłanki skuteczności sterowania w systemie ekonomicznym / Franciszek GAIK // W: Przyczynek do dyskusji nad reformą gospodarczą. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 82-88
11
Integrująca funkcja rachunkowości w systemie informacyjnym układu wytwórczego / Franciszek GAIK // Rachunkowość. - R. 32, nr 1 (373) (1981), s. 1-4. - ISSN 0481-5475
12
Rachunkowość w systemie informacyjnym zarządzania przedsiębiorstwa : założenia modelowe / Franciszek GAIK ; Promotor: Mieczysław KAWA. - Kraków, 1981. - VI, 261 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
13
System informacyjny zarządzania w przedsiębiorstwie / Franciszek GAIK // W: Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie / red. Krystyna RAJZER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 9-24. - Bibliogr.
14
Rachunkowość w systemie informacyjnym zarządzania przedsiębiorstwa / Franciszek GAIK, Danuta KRZYWDA, Urszula SZCZEPANKIEWICZ // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 3 (1979), s. 23-47. - ISSN 0137-2211
15
Rachunkowość w systemie informacyjnym zarządzania układu gospodarczego = Accountancy in the Managerial Information System of an Economic Structure / Franciszek GAIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 110 (1978), s. 23-38. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
16
Niektóre problemy teorii rachunkowości w ujęciu mikro i makroekonomicznym = A Micro- and Macroeconomic Formulation of Some Problems Connected with the Accountancy Theory / Danuta KRZYWDA, Zofia WYDYMUS, Franciszek GAIK, Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 89 (1977), s. 27-68. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
17
Zasady budowy systemu informatycznego kierowania kadrą w wyższej uczelni / Danuta KRZYWDA, Franciszek GAIK // Organizacja, Metody, Technika. - R. 20, nr 8 (224) (1977), s. 34-38. - ISSN 0860-4673
18
Metodologiczne problemy makro- i mikroekonomicznej ewidencji procesów gospodarczych / Franciszek GAIK, Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA, Zofia WYDYMUS // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 1 (1977), s. 7-38. - ISSN 0137-2211
19
Cybernetyczne aspekty rachunkowości przedsiębiorstw / Danuta KRZYWDA, Franciszek GAIK // Rachunkowość. - R. 27, nr 10 (322) (1976), s. 338-341. - ISSN 0481-5475
20
Przetwarzanie danych na usługach współczesnego handlu = Some Problems of Modern Trade / Franciszek GAIK, Marian MOLO // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 60 (1973), s. 167-181. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
21
Niektóre problemy kadrowe ośrodka komputerowego (w świetle doświadczeń NCR) / Franciszek GAIK // Przegląd Organizacji. - nr 3 (1973), s. 131-133. - ISSN 0137-7221
1
Gaik F., (1989), Identyfikacja zadań współczesnej rachunkowości w systemach hierarchicznych - niektóre orientacje, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 305, s. 61-76.
2
Gaik F., (1988), Niektóre warunki skuteczności systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 267, s. 59-67.
3
Gaik F., (1988), Poznawcze i decyzyjne aspekty identyfikacji zadań współczesnej rachunkowości. [W:] Surdykowska S., Jaklik A. (red.), Nowoczesna rachunkowość narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem : materiały na międzynarodową konferencję naukową zorganizowaną przez Instytut Rachunkowości AE w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Karola Marksa w Lipsku w dniach 25-26 października 1988 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 125-138.
4
Gaik F., (1987), Gospodarka zasobami pracy w rachunkowości zintegrowanych rachunków przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 225, s. 95-111.
5
Krzywda D., Gaik F., (1987), Wiarygodność informacji ekonomicznej w aspekcie cech systemowych rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 225, s. 83-93.
6
Gaik F., Krzywda D., (1985), Postęp zależny w doskonaleniu funkcji informacyjnej rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 207, s. 139-151.
7
Gaik F., (1985), Przesłanki wiarygodności rachunkowości z zarządzaniu przedsiębiorstwem samodzielnym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 207, s. 65-78.
8
Gaik F., (1983), System informacyjny zarządzania w przedsiębiorstwie. [W:] Rajzer K. (red.), Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-24.
9
Gaik F., (1983), Przydatność rachunkowości w zarządzaniu w świetle jej cech systemowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 178, s. 5-14.
10
Gaik F., (1981), Niektóre przesłanki skuteczności sterowania w systemie ekonomicznym. [W:] Przyczynek do dyskusji nad reformą gospodarczą, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 82-88.
11
Gaik F., (1981), Integrująca funkcja rachunkowości w systemie informacyjnym układu wytwórczego, "Rachunkowość", R. 32, nr 1 (373), s. 1-4.
12
Gaik F., (1981), Rachunkowość w systemie informacyjnym zarządzania przedsiębiorstwa: założenia modelowe, Prom. Kawa M., Kraków : , VI, 261 k.
13
Gaik F., (1980), System informacyjny zarządzania w przedsiębiorstwie. [W:] Rajzer K. (red.), Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-24.
14
Gaik F., Krzywda D., Szczepankiewicz U., (1979), Rachunkowość w systemie informacyjnym zarządzania przedsiębiorstwa, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 3, s. 23-47.
15
Gaik F., (1978), Rachunkowość w systemie informacyjnym zarządzania układu gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 110, s. 23-38.
16
Krzywda D., Wydymus Z., Gaik F., Micherda B., (1977), Niektóre problemy teorii rachunkowości w ujęciu mikro i makroekonomicznym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 89, s. 27-68.
17
Krzywda D., Gaik F., (1977), Zasady budowy systemu informatycznego kierowania kadrą w wyższej uczelni, "Organizacja, Metody, Technika", R. 20, nr 8 (224), s. 34-38.
18
Gaik F., Krzywda D., Micherda B., Wydymus Z., (1977), Metodologiczne problemy makro- i mikroekonomicznej ewidencji procesów gospodarczych, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 1, s. 7-38.
19
Krzywda D., Gaik F., (1976), Cybernetyczne aspekty rachunkowości przedsiębiorstw, "Rachunkowość", R. 27, nr 10 (322), s. 338-341.
20
Gaik F., Molo M., (1973), Przetwarzanie danych na usługach współczesnego handlu, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 60, s. 167-181.
21
Gaik F., (1973), Niektóre problemy kadrowe ośrodka komputerowego (w świetle doświadczeń NCR), "Przegląd Organizacji", nr 3, s. 131-133.
1
@article{UEK:2168253828,
author = "Franciszek Gaik",
title = "Identyfikacja zadań współczesnej rachunkowości w systemach hierarchicznych - niektóre orientacje",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "305",
pages = "61-76",
year = "1989",
}
2
@article{UEK:2168261666,
author = "Franciszek Gaik",
title = "Niektóre warunki skuteczności systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "267",
pages = "59-67",
year = "1988",
}
3
@inbook{UEK:2168266290,
author = "Franciszek Gaik",
title = "Poznawcze i decyzyjne aspekty identyfikacji zadań współczesnej rachunkowości",
booktitle = "Nowoczesna rachunkowość narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem : materiały na międzynarodową konferencję naukową zorganizowaną przez Instytut Rachunkowości AE w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Karola Marksa w Lipsku w dniach 25-26 października 1988 r.",
pages = "125-138",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
4
@article{UEK:2168261994,
author = "Franciszek Gaik",
title = "Gospodarka zasobami pracy w rachunkowości zintegrowanych rachunków przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "225",
pages = "95-111",
year = "1987",
}
5
@article{UEK:2168261978,
author = "Danuta Krzywda and Franciszek Gaik",
title = "Wiarygodność informacji ekonomicznej w aspekcie cech systemowych rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "225",
pages = "83-93",
year = "1987",
}
6
@article{UEK:2168262700,
author = "Franciszek Gaik and Danuta Krzywda",
title = "Postęp zależny w doskonaleniu funkcji informacyjnej rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "207",
pages = "139-151",
year = "1985",
}
7
@article{UEK:2168262626,
author = "Franciszek Gaik",
title = "Przesłanki wiarygodności rachunkowości z zarządzaniu przedsiębiorstwem samodzielnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "207",
pages = "65-78",
year = "1985",
}
8
@inbook{UEK:2168268994,
author = "Franciszek Gaik",
title = "System informacyjny zarządzania w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie",
pages = "9-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
edition = "Wyd. 2",
}
9
@article{UEK:2168236034,
author = "Franciszek Gaik",
title = "Przydatność rachunkowości w zarządzaniu w świetle jej cech systemowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "178",
pages = "5-14",
year = "1983",
}
10
@inbook{UEK:2168227420,
author = "Franciszek Gaik",
title = "Niektóre przesłanki skuteczności sterowania w systemie ekonomicznym",
booktitle = "Przyczynek do dyskusji nad reformą gospodarczą",
pages = "82-88",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
11
@article{UEK:2168356662,
author = "Franciszek Gaik",
title = "Integrująca funkcja rachunkowości w systemie informacyjnym układu wytwórczego",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 32, 1 (373)",
pages = "1-4",
year = "1981",
}
12
@unpublished{UEK:2168313237,
author = "Franciszek Gaik",
title = "Rachunkowość w systemie informacyjnym zarządzania przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
year = "1981",
}
13
@inbook{UEK:2168266302,
author = "Franciszek Gaik",
title = "System informacyjny zarządzania w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie",
pages = "9-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
14
@article{UEK:2168247388,
author = "Franciszek Gaik and Danuta Krzywda and Urszula Szczepankiewicz",
title = "Rachunkowość w systemie informacyjnym zarządzania przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 3",
pages = "23-47",
year = "1979",
}
15
@article{UEK:2168250456,
author = "Franciszek Gaik",
title = "Rachunkowość w systemie informacyjnym zarządzania układu gospodarczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "110",
pages = "23-38",
year = "1978",
}
16
@article{UEK:2168250054,
author = "Danuta Krzywda and Zofia Wydymus and Franciszek Gaik and Bronisław Micherda",
title = "Niektóre problemy teorii rachunkowości w ujęciu mikro i makroekonomicznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "89",
pages = "27-68",
year = "1977",
}
17
@article{UEK:2168253982,
author = "Danuta Krzywda and Franciszek Gaik",
title = "Zasady budowy systemu informatycznego kierowania kadrą w wyższej uczelni",
journal = "Organizacja, Metody, Technika",
number = "R. 20, 8 (224)",
pages = "34-38",
year = "1977",
}
18
@article{UEK:2168266680,
author = "Franciszek Gaik and Danuta Krzywda and Bronisław Micherda and Zofia Wydymus",
title = "Metodologiczne problemy makro- i mikroekonomicznej ewidencji procesów gospodarczych",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 1",
pages = "7-38",
year = "1977",
}
19
@article{UEK:2168272850,
author = "Danuta Krzywda and Franciszek Gaik",
title = "Cybernetyczne aspekty rachunkowości przedsiębiorstw",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 27, 10 (322)",
pages = "338-341",
year = "1976",
}
20
@article{UEK:2168250676,
author = "Franciszek Gaik and Marian Molo",
title = "Przetwarzanie danych na usługach współczesnego handlu",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "60",
pages = "167-181",
year = "1973",
}
21
@article{UEK:2168332901,
author = "Franciszek Gaik",
title = "Niektóre problemy kadrowe ośrodka komputerowego (w świetle doświadczeń NCR)",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "3",
pages = "131-133",
year = "1973",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID