Publikacje wybranego autora

Czyżyński Jan

Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych,

1

Tytuł:
Zbiór zadań z ekonometrii opisowej
Wydanie:
Wyd. 3 popr.
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
316 s.: rys.; 24 cm
Uwagi:
Dla studentów III r. wszystkich kierunków studiów dziennych (z wyjątkiem towaroznawstwa) oraz słuchaczy Studiów Uzupełniających Magisterskich, Bibliogr.
ISBN:
83-86439-25-4
Nr:
2168260764
skrypt
2

Autor:
Tytuł:
Problemy estymacji nieliniowej na przykładzie krzywej logistycznej
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1987
Opis fizyczny:
146 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/833
Nr:
2168278935
doktorat
3

Tytuł:
Zbiór zadań z ekonometrii opisowej
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i poszerz.
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Opis fizyczny:
339 s., 1 k. złoż.: rys.; 24 cm
Uwagi:
Skrypt przeznaczony dla studentów II roku wszystkich kierunków studiów stacjonarnych z wyjątkiem cybernetyki ekonomicznej i informatyki oraz towaroznawstwa, a także dla słuchaczy studiów uzupełniających magisterskich., Bibliogr.
Nr:
2168260768
skrypt
4

Tytuł:
Miejsce i rola ekonometrii w kształceniu ekonomistów = Place and Role of Econometrics in Education of Economists
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 196 (1985) , s. 5-16. - Summ., rez.
Nr:
2168281653
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Szacowanie parametrów regresji liniowej a decyzyjna teoria estymacji
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Opis fizyczny:
192 k.,: il.,; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/810
Nr:
2168296609
doktorat
6

Tytuł:
Zbiór zadań z zakresu badań operacyjnych
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i poszerz.
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Opis fizyczny:
218 s.: rys.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168247494
skrypt
7

Autor:
Tytuł:
Preskryptywna rola ekonometrycznych modeli wielorównaniowych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1982
Opis fizyczny:
160 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/879
Nr:
2168284393
doktorat
8

Autor:
Tytuł:
Metodologiczne i praktyczne aspekty kształtowania zapasów części zamiennych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1982
Opis fizyczny:
220 k. [w tym k. złoż.]: il.; 30 cm + zał. 7
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/878
Nr:
2168269196
doktorat
9

Tytuł:
Zbiór zadań z ekonometrii opisowej
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Opis fizyczny:
292 s.: rys.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168247268
skrypt
10

Autor:
Jacek Nowak
Tytuł:
Ocena stabilności modelu ekonometrycznego i stałości elementów jego struktury z wykorzystaniem do prognozowania. Cz. 1-2
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1981
Opis fizyczny:
[4], 172 k. + [2], 139 k.: il.; 30 cm + Tabulogram programu "Dymond"
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/451 (Cz.3)
Nr:
2168309767
doktorat
11

Tytuł:
Metodologiczne problemy prognozowania rozwoju techniki
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1979
Opis fizyczny:
206 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/158
Nr:
2168304579
doktorat
12

Tytuł:
Zbiór zadań z zakresu badań operacyjnych
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979
Opis fizyczny:
166 s.: rys.; 24 cm
Uwagi:
Dla studentów II r. studiów dziennych (z wyjątkiem kierunków: cybernetyka ekonomiczna i informatyka, towaroznawstwo) oraz SUM., Bibliogr.
Nr:
2168260836
skrypt
13

Tytuł:
Systemowa formuła integracji nauki
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1978
Opis fizyczny:
157 k.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/229
Nr:
2168298575
doktorat
14

Autor:
Krystyna Rakoczy
Tytuł:
Analiza rozłożonych opóźnień w procesach ekonomicznych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1977
Opis fizyczny:
168 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/145
Nr:
2168305589
doktorat
15

Autor:
Ali Mekky
Tytuł:
Trip Distribution Modelling
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1976
Opis fizyczny:
[8] k., 336 k.: il.; 30 cm + Summary: 28 k., streszczenie: 33 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/350
Nr:
2168307313
doktorat
16

Autor:
Tytuł:
Metody badania zmienności addytywnych struktur ekonomicznych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1976
Opis fizyczny:
147 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/128
Nr:
2168304691
doktorat
17

Tytuł:
Budowa i estymacja modeli kosztów produkcji
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1975
Opis fizyczny:
149 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/120
Nr:
2168305319
doktorat
18

Autor:
Tytuł:
Metodologiczne aspekty agregacji ekonometrycznych modeli opisowych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1973
Opis fizyczny:
174 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/70
Nr:
2168305315
doktorat
19

Tytuł:
Cybernetyczne aspekty funkcji produkcji
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1973
Opis fizyczny:
175 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/69
Nr:
2168305285
doktorat
20

Tytuł:
Ekonomiczne konsekwencje zużywania i starzenia się trwałych środków produkcji jako kryterium ich odnowienia = Economic Consequences of the Process of Wearing Out and Ageing of the Fixed Means of Production as a Criterion of Their Renovation
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 10 (1971) , s. 65-73. - Summ., rez.
Nr:
2168263382
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Podstawy statystyki
Wydanie:
Wyd. 2 uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: PTE, 1965
Opis fizyczny:
161 s.: il.; 29 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345554
podręcznik
22

Tytuł:
Podstawy statystyki
Wydanie:
Wyd. 2 uzup. i popr.
Adres wydawniczy:
Kraków: PTE, 1961
Opis fizyczny:
161 s.: il.; 29 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168335405
podręcznik
23

Autor:
Tytuł:
Metody statystyczne dla analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie
Adres wydawniczy:
Kraków: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 1960
Opis fizyczny:
[4], 225 s.: il.; 23 cm
Nr:
2168345558
skrypt
24

Tytuł:
Granice tolerancji dla rozkładu normalnego
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1960
Opis fizyczny:
93 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/7
Nr:
2168305193
doktorat
25

Tytuł:
Podstawy statystyki
Adres wydawniczy:
Kraków: PTE, 1960
Opis fizyczny:
190 s.: il.; 29 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345556
podręcznik
26

Tytuł:
Porównanie metod oznaczenia kwasowości mleka
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 2 (1957) , s. 195-214. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168278013
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
27

Autor:
,
Tytuł:
Statystyka (metody statystyczne)
Opracował:
Konsultacja:
Schmidt Stefan
Adres wydawniczy:
Kraków: Nakładem Bratniej Pomocy Studentów A. H., 1949
Opis fizyczny:
181 s.: il.; 29 cm
Nr:
2168345182
podręcznik
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Struktura społeczno-ekonomiczna Polski w kontekście ogólnoeuropejskich procesów integracyjnych. [Etap 3]
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
[187] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. po niektórych art.
Sygnatura:
NP-27/[3]/Magazyn
Nr:
2168330987
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Struktura społeczno-ekonomiczna Polski w kontekście ogólnoeuropejskich procesów integracyjnych. [Etap 1]
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Opis fizyczny:
54 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-27/[1]/Magazyn
Nr:
2168330983
naukowo-badawcze
1
Zbiór zadań z ekonometrii opisowej / Antoni GORYL, Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Karol KUKUŁA, Jerzy SKRZYPEK, Anna WALKOSZ ; red. Jan CZYŻYŃSKI. - Wyd. 3 popr. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 316 s. : rys. ; 24 cm. - Dla studentów III r. wszystkich kierunków studiów dziennych (z wyjątkiem towaroznawstwa) oraz słuchaczy Studiów Uzupełniających Magisterskich. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-25-4
2
Problemy estymacji nieliniowej na przykładzie krzywej logistycznej / Antoni GORYL ; Promotor: Jan CZYŻYŃSKI. - Kraków, 1987. - 146 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
3
Zbiór zadań z ekonometrii opisowej / Antoni GORYL, Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Karol KUKUŁA, Jerzy SKRZYPEK, Anna WALKOSZ ; red. Jan CZYŻYŃSKI. - Wyd. 2 popr. i poszerz. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - 339 s., 1 k. złoż. : rys. ; 24 cm. - Skrypt przeznaczony dla studentów II roku wszystkich kierunków studiów stacjonarnych z wyjątkiem cybernetyki ekonomicznej i informatyki oraz towaroznawstwa, a także dla słuchaczy studiów uzupełniających magisterskich. - Bibliogr.
4
Miejsce i rola ekonometrii w kształceniu ekonomistów = Place and Role of Econometrics in Education of Economists / Jan CZYŻYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 196 (1985), s. 5-16. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
5
Szacowanie parametrów regresji liniowej a decyzyjna teoria estymacji / Jacek OSIEWALSKI ; Promotor: Jan CZYŻYŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - 192 k., : il., ; 30 cm. - Bibliogr.
6
Zbiór zadań z zakresu badań operacyjnych / Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Karol KUKUŁA, Jerzy SKRZYPEK, Anna WALKOSZ ; red. Jan CZYŻYŃSKI. - Wyd. 2 popr. i poszerz. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - 218 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr.
7
Preskryptywna rola ekonometrycznych modeli wielorównaniowych / Anna LITWA ; Promotor: Jan CZYŻYŃSKI. - Kraków, 1982. - 160 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
8
Metodologiczne i praktyczne aspekty kształtowania zapasów części zamiennych / Anna WALKOSZ ; Promotor: Jan CZYŻYŃSKI. - Kraków, 1982. - 220 k. [w tym k. złoż.] : il. ; 30 cm + zał. 7. - Bibliogr.
9
Zbiór zadań z ekonometrii opisowej / Antoni GORYL, Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Karol KUKUŁA, Jerzy SKRZYPEK, Anna WALKOSZ ; red. Jan CZYŻYŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - 292 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr.
10
Ocena stabilności modelu ekonometrycznego i stałości elementów jego struktury z wykorzystaniem do prognozowania. Cz. 1-2 / Jacek Nowak ; Promotor: Jan CZYŻYŃSKI. - Kraków, 1981. - [4], 172 k. + [2], 139 k. : il. ; 30 cm + Tabulogram programu "Dymond". - Bibliogr.
11
Metodologiczne problemy prognozowania rozwoju techniki / Wojciech MADEJ ; Promotor: Jan CZYŻYŃSKI. - Kraków, 1979. - 206 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
12
Zbiór zadań z zakresu badań operacyjnych / Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Karol KUKUŁA, Jerzy SKRZYPEK, Anna WALKOSZ ; red. Jan CZYŻYŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - 166 s. : rys. ; 24 cm. - Dla studentów II r. studiów dziennych (z wyjątkiem kierunków: cybernetyka ekonomiczna i informatyka, towaroznawstwo) oraz SUM. - Bibliogr.
13
Systemowa formuła integracji nauki / Andrzej MALAWSKI ; Promotor: Jan CZYŻYŃSKI. - Kraków, 1978. - 157 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
14
Analiza rozłożonych opóźnień w procesach ekonomicznych / Krystyna Rakoczy ; Promotor: Jan CZYŻYŃSKI. - Kraków, 1977. - 168 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
15
Trip Distribution Modelling : Some Contributions / Ali Mekky ; Promotor: Jan CZYŻYŃSKI. - Kraków, 1976. - [8] k., 336 k. : il. ; 30 cm + Summary: 28 k., streszczenie: 33 k. - Bibliogr.
16
Metody badania zmienności addytywnych struktur ekonomicznych / Karol KUKUŁA ; Promotor: Jan CZYŻYŃSKI. - Kraków, 1976. - 147 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
17
Budowa i estymacja modeli kosztów produkcji / Lesław PIECUCH ; Promotor: Jan CZYŻYŃSKI. - Kraków, 1975. - 149 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
18
Metodologiczne aspekty agregacji ekonometrycznych modeli opisowych / Jan RAMOCKI ; Promotor: Jan CZYŻYŃSKI. - Kraków, 1973. - 174 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
19
Cybernetyczne aspekty funkcji produkcji / Janusz JAWORSKI ; Promotor: Jan CZYŻYŃSKI. - Kraków, 1973. - 175 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
20
Ekonomiczne konsekwencje zużywania i starzenia się trwałych środków produkcji jako kryterium ich odnowienia = Economic Consequences of the Process of Wearing Out and Ageing of the Fixed Means of Production as a Criterion of Their Renovation / Jan CZYŻYŃSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 10 (1971), s. 65-73. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
21
Podstawy statystyki / Jan CZYŻYŃSKI, Władysław KWIECIEŃ, Kazimierz ZAJĄC. - Wyd. 2 uzup. - Kraków : PTE, 1965. - 161 s. : il. ; 29 cm. - Bibliogr.
22
Podstawy statystyki / Jan CZYŻYŃSKI, Władysław KWIECIEŃ, Kazimierz ZAJĄC. - Wyd. 2 uzup. i popr. - Kraków : PTE, 1961. - 161 s. : il. ; 29 cm. - Bibliogr.
23
Metody statystyczne dla analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie / Jan CZYŻYŃSKI. - Kraków : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 1960. - [4], 225 s. : il. ; 23 cm
24
Granice tolerancji dla rozkładu normalnego / Jan CZYŻYŃSKI ; Promotor: Jerzy FIERICH. - Kraków, 1960. - 93 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
25
Podstawy statystyki / Jan CZYŻYŃSKI, Władysław KWIECIEŃ, Kazimierz ZAJĄC. - Kraków : PTE, 1960. - 190 s. : il. ; 29 cm. - Bibliogr.
26
Porównanie metod oznaczenia kwasowości mleka / Andrzej SIKORSKI, Jan CZYŻYŃSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 2 (1957), s. 195-214. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
27
Statystyka (metody statystyczne) / oprac. Jan CZYŻYŃSKI ; przejrzał Stefan Schmidt. - Kraków : Nakładem Bratniej Pomocy Studentów A. H., 1949. - 181 s. : il. ; 29 cm
28
Struktura społeczno-ekonomiczna Polski w kontekście ogólnoeuropejskich procesów integracyjnych. [Etap 3] / Jadwiga Bożek, Antoni GORYL, Jerzy KOLENDOWSKI, Karol KUKUŁA, Jan RAMOCKI, Anna WALKOSZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - [187] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. po niektórych art.
29
Struktura społeczno-ekonomiczna Polski w kontekście ogólnoeuropejskich procesów integracyjnych. [Etap 1] / Jan CZYŻYŃSKI, Antoni GORYL, Karol KUKUŁA, Jerzy KOLENDOWSKI, Jan RAMOCKI, Anna WALKOSZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 54 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Goryl A., Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A., (1995), Zbiór zadań z ekonometrii opisowej, Czyżyński J. (red.), Wyd. 3 popr.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 316 s.
2
Goryl A., (1987), Problemy estymacji nieliniowej na przykładzie krzywej logistycznej, Prom. Czyżyński J., Kraków : , 146 k.
3
Goryl A., Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A., (1986), Zbiór zadań z ekonometrii opisowej, Czyżyński J. (red.), Wyd. 2 popr. i poszerz.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 339 s., 1 k. złoż.
4
Czyżyński J., (1985), Miejsce i rola ekonometrii w kształceniu ekonomistów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej", nr 196, s. 5-16.
5
Osiewalski J., (1984), Szacowanie parametrów regresji liniowej a decyzyjna teoria estymacji, Prom. Czyżyński J., Kraków : Akademia Ekonomiczna, 192 k.,
6
Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A., (1983), Zbiór zadań z zakresu badań operacyjnych, Czyżyński J. (red.), Wyd. 2 popr. i poszerz.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 218 s.
7
Litwa A., (1982), Preskryptywna rola ekonometrycznych modeli wielorównaniowych, Prom. Czyżyński J., Kraków : , 160 k.
8
Walkosz A., (1982), Metodologiczne i praktyczne aspekty kształtowania zapasów części zamiennych, Prom. Czyżyński J., Kraków : , 220 k. [w tym k. złoż.]
9
Goryl A., Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A., (1981), Zbiór zadań z ekonometrii opisowej, Czyżyński J. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 292 s.
10
Nowak J., (1981), Ocena stabilności modelu ekonometrycznego i stałości elementów jego struktury z wykorzystaniem do prognozowania. Cz. 1-2, Prom. Czyżyński J., Kraków : , [4], 172 k. + [2], 139 k.
11
Madej W., (1979), Metodologiczne problemy prognozowania rozwoju techniki, Prom. Czyżyński J., Kraków : , 206 k.
12
Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A., (1979), Zbiór zadań z zakresu badań operacyjnych, Czyżyński J. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 166 s.
13
Malawski A., (1978), Systemowa formuła integracji nauki, Prom. Czyżyński J., Kraków : , 157 k.
14
Rakoczy K., (1977), Analiza rozłożonych opóźnień w procesach ekonomicznych, Prom. Czyżyński J., Kraków : , 168 k.
15
Mekky A., (1976), Trip Distribution Modelling: Some Contributions, Prom. Czyżyński J., Kraków : , [8] k., 336 k.
16
Kukuła K., (1976), Metody badania zmienności addytywnych struktur ekonomicznych, Prom. Czyżyński J., Kraków : , 147 k.
17
Piecuch L., (1975), Budowa i estymacja modeli kosztów produkcji, Prom. Czyżyński J., Kraków : , 149 k.
18
Ramocki J., (1973), Metodologiczne aspekty agregacji ekonometrycznych modeli opisowych, Prom. Czyżyński J., Kraków : , 174 k.
19
Jaworski J., (1973), Cybernetyczne aspekty funkcji produkcji, Prom. Czyżyński J., Kraków : , 175 k.
20
Czyżyński J., (1971), Ekonomiczne konsekwencje zużywania i starzenia się trwałych środków produkcji jako kryterium ich odnowienia, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 10, s. 65-73.
21
Czyżyński J., Kwiecień W., Zając K., (1965), Podstawy statystyki, Wyd. 2 uzup.Kraków : PTE, 161 s.
22
Czyżyński J., Kwiecień W., Zając K., (1961), Podstawy statystyki, Wyd. 2 uzup. i popr.Kraków : PTE, 161 s.
23
Czyżyński J., (1960), Metody statystyczne dla analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie, Kraków : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, [4], 225 s.
24
Czyżyński J., (1960), Granice tolerancji dla rozkładu normalnego, Prom. Fierich J., Kraków : , 93 k.
25
Czyżyński J., Kwiecień W., Zając K., (1960), Podstawy statystyki, Kraków : PTE, 190 s.
26
Sikorski A., Czyżyński J., (1957), Porównanie metod oznaczenia kwasowości mleka, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 2, s. 195-214.
27
Schmidt S. (red.), (1949), Statystyka (metody statystyczne), Kraków : Nakładem Bratniej Pomocy Studentów A. H., 181 s.
28
Czyżyński J., Goryl A., Kukuła K., Kolendowski J., Ramocki J., Walkosz A., (1993), Struktura społeczno-ekonomiczna Polski w kontekście ogólnoeuropejskich procesów integracyjnych. [Etap 3], Kraków : Akademia Ekonomiczna, [187] k.
29
Czyżyński J., Goryl A., Kukuła K., Kolendowski J., Ramocki J., Walkosz A., (1990), Struktura społeczno-ekonomiczna Polski w kontekście ogólnoeuropejskich procesów integracyjnych. [Etap 1], Kraków : Akademia Ekonomiczna, 54 k.
1
@book{UEK:2168260764,
author = "Antoni Goryl and Zbigniew Jędrzejczyk and Karol Kukuła and Jerzy Skrzypek and Anna Walkosz",
title = "Zbiór zadań z ekonometrii opisowej",
editor = Czyżyński Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 3 popr.",
isbn = "83-86439-25-4",
}
2
@unpublished{UEK:2168278935,
author = "Antoni Goryl",
title = "Problemy estymacji nieliniowej na przykładzie krzywej logistycznej",
adress = "Kraków",
year = "1987",
}
3
@book{UEK:2168260768,
author = "Antoni Goryl and Zbigniew Jędrzejczyk and Karol Kukuła and Jerzy Skrzypek and Anna Walkosz",
title = "Zbiór zadań z ekonometrii opisowej",
editor = Czyżyński Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
edition = "Wyd. 2 popr. i poszerz.",
}
4
@article{UEK:2168281653,
author = "Jan Czyżyński",
title = "Miejsce i rola ekonometrii w kształceniu ekonomistów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej",
number = "196",
pages = "5-16",
year = "1985",
}
5
@unpublished{UEK:2168296609,
author = "Jacek Osiewalski",
title = "Szacowanie parametrów regresji liniowej a decyzyjna teoria estymacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
6
@book{UEK:2168247494,
author = "Zbigniew Jędrzejczyk and Karol Kukuła and Jerzy Skrzypek and Anna Walkosz",
title = "Zbiór zadań z zakresu badań operacyjnych",
editor = Czyżyński Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
edition = "Wyd. 2 popr. i poszerz.",
}
7
@unpublished{UEK:2168284393,
author = "Anna Litwa",
title = "Preskryptywna rola ekonometrycznych modeli wielorównaniowych",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
8
@unpublished{UEK:2168269196,
author = "Anna Walkosz",
title = "Metodologiczne i praktyczne aspekty kształtowania zapasów części zamiennych",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
9
@book{UEK:2168247268,
author = "Antoni Goryl and Zbigniew Jędrzejczyk and Karol Kukuła and Jerzy Skrzypek and Anna Walkosz",
title = "Zbiór zadań z ekonometrii opisowej",
editor = Czyżyński Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
10
@unpublished{UEK:2168309767,
author = "Jacek Nowak",
title = "Ocena stabilności modelu ekonometrycznego i stałości elementów jego struktury z wykorzystaniem do prognozowania",
adress = "Kraków",
year = "1981",
}
11
@unpublished{UEK:2168304579,
author = "Wojciech Madej",
title = "Metodologiczne problemy prognozowania rozwoju techniki",
adress = "Kraków",
year = "1979",
}
12
@book{UEK:2168260836,
author = "Zbigniew Jędrzejczyk and Karol Kukuła and Jerzy Skrzypek and Anna Walkosz",
title = "Zbiór zadań z zakresu badań operacyjnych",
editor = Czyżyński Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
13
@unpublished{UEK:2168298575,
author = "Andrzej Malawski",
title = "Systemowa formuła integracji nauki",
adress = "Kraków",
year = "1978",
}
14
@unpublished{UEK:2168305589,
author = "Krystyna Rakoczy",
title = "Analiza rozłożonych opóźnień w procesach ekonomicznych",
adress = "Kraków",
year = "1977",
}
15
@unpublished{UEK:2168307313,
author = "Ali Mekky",
title = "Trip Distribution Modelling",
adress = "Kraków",
year = "1976",
}
16
@unpublished{UEK:2168304691,
author = "Karol Kukuła",
title = "Metody badania zmienności addytywnych struktur ekonomicznych",
adress = "Kraków",
year = "1976",
}
17
@unpublished{UEK:2168305319,
author = "Lesław Piecuch",
title = "Budowa i estymacja modeli kosztów produkcji",
adress = "Kraków",
year = "1975",
}
18
@unpublished{UEK:2168305315,
author = "Jan Ramocki",
title = "Metodologiczne aspekty agregacji ekonometrycznych modeli opisowych",
adress = "Kraków",
year = "1973",
}
19
@unpublished{UEK:2168305285,
author = "Janusz Jaworski",
title = "Cybernetyczne aspekty funkcji produkcji",
adress = "Kraków",
year = "1973",
}
20
@article{UEK:2168263382,
author = "Jan Czyżyński",
title = "Ekonomiczne konsekwencje zużywania i starzenia się trwałych środków produkcji jako kryterium ich odnowienia",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 10",
pages = "65-73",
year = "1971",
}
21
@book{UEK:2168345554,
author = "Jan Czyżyński and Władysław Kwiecień and Kazimierz Zając",
title = "Podstawy statystyki",
adress = "Kraków",
publisher = "PTE",
year = "1965",
edition = "Wyd. 2 uzup.",
}
22
@book{UEK:2168335405,
author = "Jan Czyżyński and Władysław Kwiecień and Kazimierz Zając",
title = "Podstawy statystyki",
adress = "Kraków",
publisher = "PTE",
year = "1961",
url = {},
edition = "Wyd. 2 uzup. i popr.",
}
23
@book{UEK:2168345558,
author = "Jan Czyżyński and and ",
title = "Metody statystyczne dla analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce",
year = "1960",
}
24
@unpublished{UEK:2168305193,
author = "Jan Czyżyński",
title = "Granice tolerancji dla rozkładu normalnego",
adress = "Kraków",
year = "1960",
}
25
@book{UEK:2168345556,
author = "Jan Czyżyński and Władysław Kwiecień and Kazimierz Zając",
title = "Podstawy statystyki",
adress = "Kraków",
publisher = "PTE",
year = "1960",
}
26
@article{UEK:2168278013,
author = "Andrzej Sikorski and Jan Czyżyński",
title = "Porównanie metod oznaczenia kwasowości mleka",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "2",
pages = "195-214",
year = "1957",
}
27
@book{UEK:2168345182,
author = " and ",
title = "Statystyka (metody statystyczne)",
adress = "Kraków",
publisher = "Nakładem Bratniej Pomocy Studentów A. H.",
year = "1949",
}
28
@unpublished{UEK:2168330987,
author = "Jan Czyżyński and Antoni Goryl and Karol Kukuła and Jerzy Kolendowski and Jan Ramocki and Anna Walkosz",
title = "Struktura społeczno-ekonomiczna Polski w kontekście ogólnoeuropejskich procesów integracyjnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
29
@unpublished{UEK:2168330983,
author = "Jan Czyżyński and Antoni Goryl and Karol Kukuła and Jerzy Kolendowski and Jan Ramocki and Anna Walkosz",
title = "Struktura społeczno-ekonomiczna Polski w kontekście ogólnoeuropejskich procesów integracyjnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID