Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Tworzenie, funkcjonowanie i rozwój filii przedsiębiorstw (na przykładzie przedsiębiorstw aglomeracji krakowskiej)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1992
Opis fizyczny:
197 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/508
Nr:
2168309453
doktorat
2

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 335, 336
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Nr:
2168259078
redakcja czasopisma/serii
3

Tytuł:
Funkcjonowanie rynku materiałowego = Functioning of the Materials Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 336 (1991) , s. 53-70. - Rez., summ.
Nr:
2168245908
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
The Economical and Ecological Premises for Cracow's Industry Restructurizing
Źródło:
Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: The Cracow Academy of Economics, 1991, s. 145-159 - Bibliogr.
Nr:
2166078288
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 309, 322, 332
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Nr:
2168251378
redakcja czasopisma/serii
6

Tytuł:
Kryteria i metody kwantyfikacji oraz wyceny strat i korzyści ekologicznych. Cz. 2
Kierownictwo:
Prace pomocnicze:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Opis fizyczny:
69 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168277195
raport/sprawozdanie
7

Tytuł:
Akcjonariat pracowniczy w przekształceniach własnościowych gospodarki
Źródło:
O nowy ład ekonomiczny w Polsce / red. Roman DOMASZEWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 109-117
Nr:
2168227328
fragment raportu/sprawozdania
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Ekonomiczne i ekologiczne przesłanki restrukturyzacji przemysłu Krakowa
Źródło:
Klęska ekologiczna Krakowa : przyczyny, teraźniejszość, perspektywy ekorozwoju miasta / red. Maria Gumińska, Andrzej Delorme - Kraków: Polski Klub Ekologiczny, 1990, s. 358-374
Seria:
(Prace Naukowe Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Małopolska ; t. 5)
Nr:
2168239022
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Instrumentalne i strukturalne warunki racjonalizacji gospodarki materiałowej = Instrumental and Structural Conditions of Making Commodity Economy Efficient
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1990) , s. 14-22
Nr:
2168223494
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Programowanie restrukturalizacji przemysłu województwa krakowskiego = Programming of the Restructure of Industry in the District of Cracow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 320 (1990) , s. 21-37. - Rez., summ.
Nr:
2168244880
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 285, 292, 299
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Nr:
2168255546
redakcja czasopisma/serii
12

Tytuł:
Założenia restrukturyzacji przemysłu krakowskiego: wykład inauguracyjny
Źródło:
Inauguracja Roku Akademickiego : 1988/89 - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1989, s. 18-25
Nr:
2168357956
rozdział w książce
13

Tytuł:
Restrukturyzacja przemysłu w regionie = Restructuring of Industry in the Region
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1989) , s. 15-25. - Summ., rez.
Nr:
2168223790
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Realizacja programów ochrony środowiska w warunkach nierównowagi gospodarczej = Implementation of Environmental Protection Under the Conditions of Economic Inequilibrium
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 292 (1989) , s. 37-53. - Rez., summ.
Nr:
2168235106
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Ekonomiczne przesłanki wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych = Economic Premisses of Waste Product Utilization as Retrieved Raw Materials
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 261 (1988) , s. 93-108. - Rez., summ.
Nr:
2168234974
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Ryszard Skowron
Tytuł:
Koordynacja branżowa w świetle doświadczeń w przemyśle drobnym (na przykładzie wybranej branży)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1988
Opis fizyczny:
257 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/403
Nr:
2168308963
doktorat
17

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 260, 261, 278
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Nr:
2168269226
redakcja czasopisma/serii
18

Autor:
Jerzy Chwastek , Bronisław Byrski , Edward Garścia , Władysław Janasz
Tytuł:
Problemy zagospodarowania odpadów w województwie krakowskim w latach 1986-2010
Źródło:
Problemy środowiskowe województwa krakowskiego / red. Stefan Kozłowski - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988, s. 95-158. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Biuletyn Polskiej Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska ; 2)
Nr:
2168371710
rozdział w monografii
19

Tytuł:
Funkcjonowanie systemu poziomych powiązań umownych w przemyśle
Źródło:
Ogólnopolska Konferencja naukowa "EKPRO '88" nt.: "Problemy wzrostu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw" / red. Władysław Janasz - Szczecin: PTE : US, 1988, s. 56-73
Nr:
2168371712
rozdział w materiałach konferencyjnych
20

Tytuł:
Rozmieszczenie przemysłu
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 343-368 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
Nr:
2168306293
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Bariera finansowa ochrony środowiska a nierównowaga gospodarcza = Financial Barrier of the Environmental Protection Versus the Economic Unbalance
Źródło:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 11 (179) (1987) , s. 10-11. - Rez., summ.
Nr:
2168278293
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Organizacja i zarządzanie przemysłem
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 310-342 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
Nr:
2168278745
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Potrzeba programu pracy ze studentami szczególnie uzdolnionymi
Źródło:
Życie Szkoły Wyższej. - R. 35, nr 5 (1987) , s. 21-29
Nr:
2168282561
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Zaopatrzenie i zbyt w przemyśle
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 128-165 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
Nr:
2168277753
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Relacje między Centrum a przedsiębiorstwem w II etapie reformy gospodarczej = Relations between the Centre and the Enterprise on the Second Stage of Economic Reform
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1987) , s. 28-39. - Summ., rez.
Nr:
2168356110
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Koszty, ceny i wyniki ekonomiczne przemysłu
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 264-309 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
Nr:
2168306291
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 249
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Nr:
2168233458
redakcja czasopisma/serii
28

Tytuł:
Gospodarka materiałowa
Wydanie:
Wyd. 2 zm. i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Opis fizyczny:
264 s.: rys.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168278451
skrypt
29

Tytuł:
Efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem masowych odpadów przemysłowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1987
Opis fizyczny:
254 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/832
Nr:
2168282437
doktorat
30

Tytuł:
Ekonomiczne aspekty powstawania i wykorzystania masowych odpadów stałych w województwie krakowskim
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Sozologia i Sozotechnik. - z. 23 (1987) , s. 109-122
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica ; nr 1067)
Nr:
2168371692
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Postęp techniczny i ekonomiczno-organizacyjny w przemyśle
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 230-263 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
Nr:
2168278719
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Dyskusja
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 303-304, 307, 310
Nr:
2168265842
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 219, 220, 230
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Nr:
2168246076
redakcja czasopisma/serii
34

Tytuł:
35-lecie pracy naukowej prof. dra hab. Emila Luchtera
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 230, s. 7-13
Nr:
2168246078
varia
35

Tytuł:
Wąskie przejścia wprowadzonej reformy gospodarczej = The Bottle-necks of the Introduced Economic Reform
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983, s. 54-55. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241076
varia
36

Tytuł:
Instrumenty sterowania innowacyjnością przedsiębiorstw
Źródło:
Ogólnopolska konferencja naukowa "EKPRO" '86" nt. Ocena funkcjonowania przedsiębiorstw w świetle teorii i praktyki gospodarczej - Szczecin: PTE : US, 1986, s. 27-43
Nr:
2168371708
rozdział w materiałach konferencyjnych
37

Tytuł:
Procesy innowacyjne w przemyśle
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Opis fizyczny:
170 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168278449
skrypt
38

Konferencja:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Tytuł:
Pierwsze ślady reformy gospodarczej
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 232-250
Nr:
2168265822
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Dyskusja
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 214
Nr:
2168265808
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Kreowanie i upowszechnianie innowacji przemysłowych = Creation and Dissemination of Industrial Innovations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 230 (1986) , s. 83-98. - Rez., summ.
Nr:
2168246094
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Procesy reintegracji organizacyjnej w przemyśle = Organizational Reintegration Processes in Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 220 (1986) , s. 145-164. - Summ., rez.
Nr:
2168231360
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
40-lecie pracy naukowej Profesora Józefa Gajdy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 220, s. 7-14. - Summ., rez.
Nr:
2168231806
varia
43

Tytuł:
Zamówienia rządowe na materiały i wyroby w świetle wyników badań = Government Orders for Materials and Products in the Light of Research Result
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 41, 3 (479) (1986) , s. 109-114
Nr:
2168277933
artykuł w czasopiśmie
44

Konferencja:
Konferencja naukowa katedr ekonomiki przemysłu i ekonomiki przedsiębiorstwa, Bierutowice, Polska, od 1985-06-07 do 1985-06-09
Tytuł:
Nauczanie ekonomiki i organizacji przemysłu w warunkach reformy gospodarczej
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 344 (1986) , s. 43-53. - Tytuł numeru: Zmiany w systemie ekonomiczno-finansowym gospodarki a ekonomika przemysłu : materiały z konferencji naukowej katedr ekonomiki przemysłu i ekonomiki przedsiębiorstwa Bierutowice, 1985.06.7-9
Nr:
2168369498
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
Kierunki i mechanizmy ekonomiczne postępu technicznego = Directions and Economic Mechanisms of Technological Progress
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1986) , s. 42-55. - Summ., rez.
Nr:
2168225824
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Kształtowanie funduszu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach = Control of the Wages Fund in Industrial Plants
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1985) , s. 5-17
Nr:
2168231758
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Przesłanki zmian w ekonomicznych studiach dla pracujących
Źródło:
Życie Szkoły Wyższej. - R. 33, nr 6 (1985) , s. 25-36
Nr:
2168282569
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Zmiany w gospodarowaniu materiałami w okresie reformy = Changes in Material Economy under Reform
Źródło:
Gospodarka Materiałowa. - R. 37 , nr 23-24 (831/832) (1985) , s. 591-595
Nr:
2168279807
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
Funkcjonowanie zrzeszeń przedsiębiorstw przemysłowych = On the Operation of Associations of Industrial Plants
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1985) , s. 21-34
Nr:
2168231750
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Oddziaływanie mechanizmów reformy na gospodarkę materiałową przedsiębiorstw
Źródło:
Problemy ekonomiczno-społeczne w zarządzaniu zreformowanym przedsiębiorstwem : materiały na konferencję - Szczecin: PTE : IEP US, 1985, s. 217-239
Nr:
2168371690
rozdział w materiałach konferencyjnych
51

Tytuł:
Kształtowanie cen wyrobów przemysłowych
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 36, nr 12 (431) (1985) , s. 15-17
Nr:
2168270306
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 202, 209
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Nr:
2168249736
redakcja czasopisma/serii
53

Tytuł:
Ocena metod wiązania funduszy wynagrodzeń z produkcją
Źródło:
Ocena działalności przedsiębiorstw czynnikiem wzrostu efektywności gospodarowania : materiały na konferencję naukową / red. Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA - Kraków: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 1985, s. 74-96
Nr:
2168371686
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Ekonomiczne studia dla pracujących w świetle wyników badań AE w Krakowie = Economic Studies for Employees in the Research Output of the Cracow Economic Academy
Źródło:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 52 (1985) , s. 66-89
Nr:
2168359408
artykuł w czasopiśmie
55

Konferencja:
Konferencja naukowa: Innowacje w gospodarce, Białystok-Białowieża, Polska, od 1984-11-13 do 1984-11-15
Tytuł:
Tendencje innowacyjne współczesnego przemysłu
Źródło:
Innowacje w gospodarce : [konferencja], Białystok-Białowieża, listopad 1984 r. - Białystok: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1984, s. 41-62
Nr:
2168371678
rozdział w materiałach konferencyjnych
56

Tytuł:
Skuteczność rozwiązań reformy gospodarczej
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 39, 11 (457) (1984) , s. 492-497
Nr:
2168271494
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
Reforma gospodarcza w przedsiębiorstwach : (wyniki badań sondażowych)
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 35, nr 6 (413) (1984) , s. 1-5
Nr:
2168271174
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Częściowe zmiany mechanizmów ekonomicznych : na marginesie wdrażanych od 1984 r. zmian pewnych elementów reformy gospodarczej = Partial Changes in Economic Mechanisms
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1984) , s. 6-17
Nr:
2168228998
artykuł w czasopiśmie
59

Tytuł:
Weryfikacja rozwiązań reformy gospodarczej w praktyce przemysłowej = The Efficiency Degree of Economic Reform Solutions
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1984) , s. 14-29
Nr:
2168229034
artykuł w czasopiśmie
60

Konferencja:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Tytuł:
Pierwsze ślady reformy gospodarczej
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 1-16
Nr:
2168273544
rozdział w materiałach konferencyjnych
61

Tytuł:
Próba rachunku ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem odpadów
Źródło:
Problem zagospodarowania stłuczki szklanej w aglomeracji Krakowa / red.: Zdzisław MAŁECKI, Andrzej GRZĄKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 103-120
Nr:
2168282511
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Na odpadach można zarobić
Źródło:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 12 (132), s. 18
Nr:
2168278287
varia
63

Autor:
Bronisław Byrski , Piotr Chechelski
Tytuł:
Założenia rozwoju przemysłu spożywczego w województwie miejskim krakowskim = Assumptions of the Development of Food Industry in the Municipal Province of Kraków
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 173 (1983) , s. 147-172. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168250340
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
Modyfikacja stymulatorów wzrostu produkcji i efektywności gospodarowania od 1984 r.
Źródło:
Czynniki wzrostu produkcji i wydajności pracy : ogólnopolska konferencja naukowa : referaty - Kraków: [b.w.], 1983, s. 7-31
Nr:
2168288547
rozdział w materiałach konferencyjnych
65

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 175
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Nr:
2168229486
redakcja czasopisma/serii
66

Tytuł:
Organizacja, planowanie i zarządzanie przemysłem
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982, s. 31-66 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0190-7
Nr:
2168280691
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Postęp techniczny i ekonomiczno-organizacyjny w przemyśle
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982, s. 219-249 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0190-7
Nr:
2168280765
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Zaopatrzenie i zbyt w przemyśle
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982, s. 134-162 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0190-7
Nr:
2168280747
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
69

Autor:
Barbara Antas
Tytuł:
Skuteczność systemu zachęt materialnych w parametrycznym zarządzaniu przemysłem lotniczym
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1982
Opis fizyczny:
274 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/456
Nr:
2168309785
doktorat
70

Tytuł:
Zgrupowania przedsiębiorstw w reformowanej gospodarce
Źródło:
Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. Bronisław BYRSKI - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982, s. 171-190
Nr:
2168273052
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne
Adres wydawniczy:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982
Opis fizyczny:
326 s.; 21 cm
Nr:
2168273036
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
72

Tytuł:
Rozmieszczenie przemysłu
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982, s. 250-269 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0190-7
Nr:
2168306295
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
Wzrost stopnia przetwórstwa a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw hutniczych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1982
Opis fizyczny:
287 k.: il.; 30 cm + Tablice: 49 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/869
Nr:
2168278671
doktorat
74

Tytuł:
Kształtowanie poziomu niezawodności układów kooperacyjnych (na przykładzie przemysłu motoryzacyjnego)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1982
Opis fizyczny:
329 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/889
Nr:
2168312991
doktorat
75

Autor:
Tytuł:
Co zagraża reformie?
Źródło:
Gazeta Krakowska. - R. 34, nr 21 (10357), s. 1
Opracowanie:
Stec Tadeusz
Nr:
2168283837
głos w dyskusji/wywiad
76

Tytuł:
Gospodarka materiałowa
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Opis fizyczny:
231 s.: rys.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168278453
skrypt
77

Tytuł:
Efektywność działania układów gospodarczych
Źródło:
Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 1, Materialno-techniczne uwarunkowania efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi / red. Stanisław OWSIAK, Franciszek SKALNIAK - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 5-22
Nr:
2168233622
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
78

Tytuł:
Sposoby ograniczenia materiałochłonności produkcji = Means of Lowering Material Intensity of Production
Źródło:
Gospodarka Materiałowa. - R. 33 , nr 20 (736) (1981) , s. 600-605
Nr:
2168279811
artykuł w czasopiśmie
79

Autor:
Piotr Chechelski
Tytuł:
Programowanie rozwoju przemysłu spożywczego w aglomeracjach miejskich (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1981
Opis fizyczny:
261 k.: il.; 30 cm + aneks: 33 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/443
Nr:
2168309761
doktorat
80

Tytuł:
Przesłanki intensyfikacji procesów modernizacyjnych = Conditions of Intensification of Processes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 143 (1981) , s. 5-14. - Rez., summ.
Nr:
2168233846
artykuł w czasopiśmie
81

Tytuł:
Podobieństwa i różnice między reformami gospodarczymi w PRL = Similarities and Differences in Economic Reforms in Poland
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1981) , s. 35-51
Nr:
2168230478
artykuł w czasopiśmie
82

Tytuł:
Sposoby zbliżenia układów organizacyjnych do układów produkcyjnych w przemyśle spożywczym = Methods of Approximating Organizational Schemes to Production Schemes in Food Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 136 (1980) , s. 5-24. - Summ., rez.
Nr:
2168227822
artykuł w czasopiśmie
83

Tytuł:
Produkcyjne przesłanki integracji organizacyjnej w przemyśle spożywczym = Production Premises of Organizational Integration in the Food Industry
Źródło:
Przemysł Spożywczy. - t. 34, nr 8 (1980) , s. 285-289. - Streszcz., rez., summ., rés., zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168333087
artykuł w czasopiśmie
84

Tytuł:
Pomiar materiałochłonności produkcji = Measuring Material Intensity of Production
Źródło:
Gospodarka Materiałowa. - R. 32, nr 8(700) (1980) , s. 255-258
Nr:
2168279745
artykuł w czasopiśmie
85

Tytuł:
Pomocniczo-produkcyjne usługi w systemie ekonomiczno-finansowym = Auxiliary Services in Economic and Financial System
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 34, 12 (406) (1979) , s. 666-670
Nr:
2168277927
artykuł w czasopiśmie
86

Tytuł:
Integracja przemysłu w układach przestrzennych = Integration of Industry in Spatial Structures
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Opis fizyczny:
228 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 44)
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168335361
monografia
87

Tytuł:
Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania pożądanych przemian struktury gałęziowej i przestrzennej w aglomeracji miejskiej
Źródło:
Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) = On the Formation of the Structure of Industry in Urban Agglomerations / red. Józef GAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 127-134
Nr:
2168282431
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
88

Tytuł:
Rozmieszczenie przemysłu
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 255-282 - Bibliogr.
Nr:
2168306297
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
89

Tytuł:
Stymulacja postępu technicznego w parametrycznym systemie zarządzania przemysłem = On the Stimulation of Technological Progress in the Parametric System of Industrial Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 106 (1978) , s. 11-26. - Rez., summ.
Nr:
2168233564
artykuł w czasopiśmie
90

Tytuł:
Organizacja, planowanie i zarządzanie przemysłem
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 33-68 - Bibliogr.
Nr:
2168282299
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
91

Tytuł:
Postęp techniczny i ekonomiczno-organizacyjny w przemyśle
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 214-254 - Bibliogr.
Nr:
2168282317
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
92

Tytuł:
Założenia integracji i przekształcania struktury przestrzennej przemysłu w aglomeracji miejskiej
Źródło:
Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) = On the Formation of the Structure of Industry in Urban Agglomerations / red. Józef GAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 89-126
Nr:
2168282429
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
Wewnętrzne powiązania produkcyjne i ograniczenie zagrożeń środowiska jako warunki racjonalnego rozwoju przemysłu w aglomeracji miejskiej
Źródło:
Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) = On the Formation of the Structure of Industry in Urban Agglomerations / red. Józef GAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 19-62
Nr:
2168282421
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
94

Tytuł:
Mierzenie poziomu i efektywności ekonomicznej postępu technicznego w przemyśle
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1978) , s. 18-33 - Bibliogr.
Nr:
2168219996
artykuł w czasopiśmie
95

Tytuł:
Założenia metodyczne integracji przemysłu w aglomeracjach miejskich = The Systematical Foundations of the Integration of Industry in Urban Agglomerations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 104 (1978) , s. 17-29. - Rez., summ.
Nr:
2168233422
artykuł w czasopiśmie
96

Tytuł:
System zaopatrzenia i zbytu w przemyśle
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 131-168 - Bibliogr.
Nr:
2168282313
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
97

Tytuł:
Kierunki doskonalenia gospodarki materiałowej
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1978) , s. 44-54 - Bibliogr.
Nr:
2168220056
artykuł w czasopiśmie
98

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 98, 104, 105
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Nr:
2168250604
redakcja czasopisma/serii
99

Tytuł:
Wpływ warunków zewnętrznych na funkcjonowanie parametrycznego systemu zarządzania = The Influence of Outward Conditions on the Work of Administration System
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1977) , s. 20-26
Nr:
2168227076
artykuł w czasopiśmie
100

Tytuł:
Problemy wdrażania nowego systemu w praktyce
Źródło:
Wielkie organizacje gospodarcze : doświadczenia z lat 1973-1975 / red. Krystyna Cholewicka-Goździk - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1977, s. 106-130
Nr:
2168367380
rozdział w monografii
101

Autor:
Alina Dyduch
Tytuł:
Efektywność substytucji cynku i ołowiu tworzywami sztucznymi
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1977
Opis fizyczny:
235 k.: il.; 30 cm + Aneks: 57 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/357
Nr:
2168307141
doktorat
102

Tytuł:
Problemy kształtowania struktury gałęziowej i przestrzennej przemysłu w aglomeracjach miejskich = Problems of Shaping the Sectoral and Spatial Industrial Structure in Urban Agglomerations
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 32, 11 (381) (1977) , s. 559-565
Nr:
2168277923
artykuł w czasopiśmie
103

Tytuł:
Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne
Adres wydawniczy:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976
Opis fizyczny:
396 s.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy niektórych ref.
Nr:
2168252876
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
104

Autor:
Bronisław Byrski , Stefan Witek
Tytuł:
Postęp techniczno-organizacyjny a parametryczny system zarządzania przemysłem
Źródło:
Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976, s. 151-174 - Bibliogr.
Nr:
2168252930
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
105

Tytuł:
Lucjan Siemion, System gospodarowania surowcami wtórnymi. Warszawa 1974, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 238
Źródło:
Ekonomista. - nr 1 (1976) , s. 222-226
Nr:
2168334543
recenzja
106

Tytuł:
Kierunki i metody zwiększenia produktywności inwestycji i środków trwałych
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1976) , s. 59-71 - Bibliogr.
Nr:
2168220092
artykuł w czasopiśmie
107

Tytuł:
Warunki upowszechnienia parametrycznego systemu zarządzania
Źródło:
Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976, s. 1-34 - Bibliogr.
Nr:
2168252878
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
108

Tytuł:
Określenie kierunków perspektywicznego rozwoju przemysłu w aglomeracjach miejskich (na przykładzie Krakowa) = Definition of the Directions of Perspective Development of Industry in Town Agglomerations
Źródło:
Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 113-136. - Summ., rez.
Nr:
2168334917
rozdział w książce
109

Tytuł:
Przesłanki branżowo-regionalnego programowania rozwoju przemysłu spożywczego = The Branch and Regional Premises of the Development Programming in the Food Industry
Źródło:
Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 137-159. - Summ., rez.
Nr:
2168334919
rozdział w książce
110

Tytuł:
Na 50-lecie Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1975) , s. 136-145
Nr:
2168226741
artykuł w czasopiśmie
111

Tytuł:
Doskonalenie systemu zarządzania gospodarką
Adres wydawniczy:
Kraków: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 1975
Opis fizyczny:
78 s.; 24 cm
Nr:
2168346300
książka
112

Tytuł:
Próba oceny wdrożeń inicjujących = An Attempt at Evaluation of Initiating Implantations
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1975) , s. 117-126 - Bibliogr.
Nr:
2168226727
artykuł w czasopiśmie
113

Tytuł:
Ekonomiczne skutki dysproporcji między bazą surowcową a zdolnościami produkcyjnymi przemysłu spożywczego = Economic Aspects of Disproportions between the Raw Material Basis and Production Capacity of Food Industry = Экономические последствия диспропорции между сырьевой базой а производственными мощностями пищевой промышленности
Źródło:
Prace Instytutów i Laboratoriów Badawczych Przemysłu Spożywczego. - T. 24, z. 2 (1974) , s. 279-296. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168370846
artykuł w czasopiśmie
114

Tytuł:
Oranizacja przemysłu w nowym systemie zarządzania = Industry Organization within the New Management System
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 29, 2 (336) (1974) , s. 131-136
Nr:
2168277943
artykuł w czasopiśmie
115

Tytuł:
Nauka krakowska w XXX-leciu Polski Ludowej
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1974) , s. 102-113
Nr:
2168225162
artykuł w czasopiśmie
116

Tytuł:
Nowy system zarządzania przemysłem w teorii i praktyce
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1974
Opis fizyczny:
188 s.: il.; 25 cm
Nr:
2168282449
Zobacz powiązane rozdziały
117

Tytuł:
Organizacyjne aspekty zmian w systemie zarządzania przemysłem
Źródło:
Nowy system zarządzania przemysłem w teorii i praktyce / [red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1974, s. 35-52
Nr:
2168282457
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
118

Tytuł:
Przemysł w mieście nauki i kultury = Industry in a Centre of Learning and Culture = Промышленность в городе науки и культуры
Źródło:
Kraków 2000 - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1974, s. 136-164. - Summ., rez.
Seria:
(Cracoviana. Seria 3, Kraków 2000)
Nr:
2168364960
rozdział w książce
119

Tytuł:
Czynniki regionalne w programowaniu rozwoju przemysłu spożywczego = Regional Factors in Programming the Expansion of the Food Industry
Źródło:
Przemysł Spożywczy. - t. 28, nr 3 (1974) , s. 97-101. - Streszcz., rez., summ., rés., zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168333149
artykuł w czasopiśmie
120

Tytuł:
Koordynacja w przemyśle spożywczym
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 43 (1973) , s. 6
Tryb dostępu:
Nr:
2168271380
artykuł w czasopiśmie
121

Tytuł:
Efektywność wzrostu skali gospodarowania w zapleczu techniczno-usługowym zakładów przemysłowych
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 24, nr 2 (278) (1973) , s. 54-59
Nr:
2168277703
artykuł w czasopiśmie
122

Tytuł:
Produktywność środków trwałych w przemyśle (czynniki kształtujące, interpretacja pomiarów) = Productivity of fixed Assets in Industry (Generating Factors, Interpretation of Results)
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 13 (1973) , s. 87-119. - Summ., rez.
Nr:
2168260614
artykuł w czasopiśmie
123

Tytuł:
Założenia zmian w systemie zarządzania przemysłem
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1973) , s. 15-26
Nr:
2168221814
artykuł w czasopiśmie
124

Tytuł:
Czynniki rozwoju przemysłu spożywczego w regionie na przykładzie województwa lubelskiego i wrocławskiego
Adres wydawniczy:
Kraków: b.w., 1973
Opis fizyczny:
180 s.
Nr:
2168369240
książka
125

Tytuł:
Produktywność środków trwałych w przemyśle a decyzje inwestycyjne = Productivity of Capital Goods in Industry and Investment Decisions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 50 (1972) , s. 51-69. - Rez., summ.
Nr:
2168249540
artykuł w czasopiśmie
126

Tytuł:
Terenowe układy produkcyjne przemysłu spożywczego = Territorial Production Systems of Foodstuffs Industry
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 27, 2 (313) (1972) , s. 102-109
Nr:
2168278003
artykuł w czasopiśmie
127

Tytuł:
Pomiar produktywności majątku trwałego w przemyśle spożywczym = Assessment of Fixed Assets Productivity in the Food Industry
Źródło:
Przemysł Spożywczy. - t. 26, nr 4 (1972) , s. 163-166. - Streszcz., rez., summ., rés., zsfg.
Nr:
2168333167
artykuł w czasopiśmie
128

Tytuł:
Kombinaty wielobranżowe
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 40 (1971) , s. 3
Tryb dostępu:
Nr:
2168364526
artykuł nierecenzowany
129

Tytuł:
Koordynacja gospodarki przedsiębiorstw w ośrodkach przemysłowych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1970
Opis fizyczny:
241, [3] s., [1] k. tabl. złoż.; 20 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345678
monografia
130

Tytuł:
Nowe i tradycyjne kombinaty przemysłowe
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 21 (1970) , s. 7
Tryb dostępu:
Nr:
2168364516
artykuł nierecenzowany
131

Tytuł:
Branżowy i terenowy układ powiązań koordynacyjnych a programowanie rozwoju przemysłu = The Scheme of Co-Operation According to Branches and Territory and Programming the Development of Industry
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1969) , s. 3-22. - Rez., summ.
Nr:
2168277453
artykuł w czasopiśmie
132

Tytuł:
Koordynacja powiązań produkcyjno-zaopatrzeniowych w ośrodku przemysłowym
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1968
Opis fizyczny:
232 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/65
Nr:
2168305685
doktorat
133

Autor:
Bronisław Byrski , Janina Nowak , Janina Rykiertowa
Tytuł:
Celowość tworzenia regionalnej bazy kooperacyjnej przemysłu (na przykładzie przemysłu metalowego w regionie krakowskim) = The Purpose of Establishing Regional Cooperation Bases for the Industry (as in the Case of the Metal Working Industry in the Cracow Region)
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 8 (1968) , s. 329-333
Nr:
2168337229
artykuł w czasopiśmie
134

Tytuł:
Marża jako czynnik racjonalnego udziału dostaw składowych w obrocie materiałowym = Handelsspannen als Faktor eines rationallen Anteils von Lagerlieferungen im Materialumsatz = Trade Margins as a Factor of Rational Partaking by Stock Deliveries in Material Turnover
Źródło:
Gospodarka Materiałowa. - nr 14 (418) (1968) , s. 484-488
Nr:
2168340505
artykuł nierecenzowany
135

Tytuł:
Zagadnienia załadunku towarów w hurtowniach
Źródło:
Gospodarka Materiałowa. - nr 17 (325) (1964) , s. 583-585
Nr:
2168340401
artykuł nierecenzowany
136

Tytuł:
Funkcjonowanie systemu umów dostawy w obrocie środkami produkcji : (na przykładzie wyrobów odlewniczych)
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 12 (1964) , s. 549-553
Nr:
2168286261
artykuł w czasopiśmie
137

Tytuł:
Wyniki badań centralizacji przewozów wyrobów hutniczych w województwie bydgoskim = Results of Research on the Centralization of Metallurgic Products Transports in the Bydgoszcz County
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 12 (1962) , s. 526-530
Nr:
2168337217
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Kinetyka zmian jakości wyrobów
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
15, 12, 6, [11] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz. przy art., Bibliogr. po art.
Program badawczy:
39/IT/6/92/S
Sygnatura:
NP-257/Magazyn
Nr:
2168330785
naukowo-badawcze
1
Tworzenie, funkcjonowanie i rozwój filii przedsiębiorstw (na przykładzie przedsiębiorstw aglomeracji krakowskiej) / Zbigniew KĘKUŚ ; . - Kraków : , 1992. - 197 k. : il. ; 30 cm. - Opiekun naukowy: Bronisław Byrski. - Promotor: Kazimierz GÓRKA. - Bibliogr.
2
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław Byrski]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 335, 336. - ISSN 0208-7944
3
Funkcjonowanie rynku materiałowego = Functioning of the Materials Market / Bronisław Byrski // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 336 (1991), s. 53-70. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
4
The Economical and Ecological Premises for Cracow's Industry Restructurizing / Bronisław Byrski // W: Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers / red. Kazimierz GÓRKA . - Kraków: The Cracow Academy of Economics, 1991. - S. 145-159. - Bibliogr.
5
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - nr 309, 322, 332. - ISSN 0208-7944
6
Kryteria i metody kwantyfikacji oraz wyceny strat i korzyści ekologicznych. Cz. 2 / autor oprac.: Józefa FAMIELEC ; [współudział: Kazimierz GÓRKA - kierownik tematu, Piotr MAŁECKI, Grażyna MOJŻESZ-WLAZŁY ; prace pomocnicze: Krzysztof BERBEKA ; konsultant: Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 69 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
7
Akcjonariat pracowniczy w przekształceniach własnościowych gospodarki / Bronisław BYRSKI // W: O nowy ład ekonomiczny w Polsce / red. nauk. Roman DOMASZEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 109-117
8
Ekonomiczne i ekologiczne przesłanki restrukturyzacji przemysłu Krakowa / Bronisław BYRSKI // W: Klęska ekologiczna Krakowa : przyczyny, teraźniejszość, perspektywy ekorozwoju miasta / red. Maria Gumińska, Andrzej Delorme. - Kraków: Polski Klub Ekologiczny, 1990. - (Prace Naukowe Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Małopolska, ISSN 0860-4045 ; t. 5). - S. 358-374
9
Instrumentalne i strukturalne warunki racjonalizacji gospodarki materiałowej = Instrumental and Structural Conditions of Making Commodity Economy Efficient / Bronisław BYRSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1990), s. 14-22. - ISSN 0079-578X
10
Programowanie restrukturalizacji przemysłu województwa krakowskiego = Programming of the Restructure of Industry in the District of Cracow / Bronisław BYRSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 320 (1990), s. 21-37. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
11
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 285, 292, 299. - ISSN 0208-7944
12
Założenia restrukturyzacji przemysłu krakowskiego: wykład inauguracyjny / Bronisław BYRSKI // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 1988/89. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1989. - S. 18-25
13
Restrukturyzacja przemysłu w regionie = Restructuring of Industry in the Region / Bronisław BYRSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1989), s. 15-25. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
14
Realizacja programów ochrony środowiska w warunkach nierównowagi gospodarczej = Implementation of Environmental Protection Under the Conditions of Economic Inequilibrium / Bronisław BYRSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 292 (1989), s. 37-53. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
15
Ekonomiczne przesłanki wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych = Economic Premisses of Waste Product Utilization as Retrieved Raw Materials / Bronisław BYRSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 261 (1988), s. 93-108. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
16
Koordynacja branżowa w świetle doświadczeń w przemyśle drobnym (na przykładzie wybranej branży) / Ryszard Skowron ; Promotor: Bronisław BYRSKI. - Kraków, 1988. - 257 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
17
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 260, 261, 278. - ISSN 0208-7944
18
Problemy zagospodarowania odpadów w województwie krakowskim w latach 1986-2010 / Jerzy Chwastek, Bronisław BYRSKI, Edward Garścia, Władysław Janasz // W: Problemy środowiskowe województwa krakowskiego / red. Stefan Kozłowski. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988. - (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska, ISSN 0860-1895 ; 2). - S. 95-158. - Summ. - Bibliogr.
19
Funkcjonowanie systemu poziomych powiązań umownych w przemyśle / Bronisław BYRSKI // W: Ogólnopolska Konferencja naukowa "EKPRO '88" nt.: "Problemy wzrostu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw" / red. Władysław Janasz. - Szczecin: PTE : US, 1988. - S. 56-73
20
Rozmieszczenie przemysłu / Bronisław BYRSKI, Józef GAJDA // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - S. 343-368. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0589-9
21
Bariera finansowa ochrony środowiska a nierównowaga gospodarcza = Financial Barrier of the Environmental Protection Versus the Economic Unbalance / Bronisław BYRSKI // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 11 (179) (1987), s. 10-11. - Rez., summ. - ISSN 0137-3668
22
Organizacja i zarządzanie przemysłem / Bronisław BYRSKI // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - S. 310-342. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0589-9
23
Potrzeba programu pracy ze studentami szczególnie uzdolnionymi / Bronisław BYRSKI // Życie Szkoły Wyższej. - R. 35, nr 5 (1987), s. 21-29. - ISSN 0591-2377
24
Zaopatrzenie i zbyt w przemyśle / Bronisław BYRSKI // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - S. 128-165. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0589-9
25
Relacje między Centrum a przedsiębiorstwem w II etapie reformy gospodarczej = Relations between the Centre and the Enterprise on the Second Stage of Economic Reform / Bronisław BYRSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1987), s. 28-39. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
26
Koszty, ceny i wyniki ekonomiczne przemysłu / Józef GAJDA, Bronisław BYRSKI // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - S. 264-309. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0589-9
27
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 249. - ISSN 0208-7944
28
Gospodarka materiałowa / Bronisław BYRSKI. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987. - 264 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr.
29
Efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem masowych odpadów przemysłowych / Jadwiga ADAMCZYK ; Promotor: Bronisław BYRSKI. - Kraków, 1987. - 254 k. : il. ; 30 cm
30
Ekonomiczne aspekty powstawania i wykorzystania masowych odpadów stałych w województwie krakowskim / Bronisław BYRSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Sozologia i Sozotechnik. - (Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, ISSN 0373-8558 ; nr 1067). - z. 23 (1987), s. 109-122. - ISSN 0138-0923
31
Postęp techniczny i ekonomiczno-organizacyjny w przemyśle / Bronisław BYRSKI // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - S. 230-263. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0589-9
32
Dyskusja / Bronisław BYRSKI // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 303-304, 307, 310
33
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - nr 219, 220, 230. - ISSN 0208-7944
34
35-lecie pracy naukowej prof. dra hab. Emila Luchtera / Bronisław BYRSKI, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Kazimierz GÓRKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 230 (1986), s. 7-13. - ISSN 0208-7944
35
Wąskie przejścia wprowadzonej reformy gospodarczej = The Bottle-necks of the Introduced Economic Reform / Bronisław BYRSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983 (1986), s. 54-55. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
36
Instrumenty sterowania innowacyjnością przedsiębiorstw / Bronisław BYRSKI // W: Ogólnopolska konferencja naukowa "EKPRO" '86" nt. Ocena funkcjonowania przedsiębiorstw w świetle teorii i praktyki gospodarczej. - Szczecin: PTE : US, 1986. - S. 27-43
37
Procesy innowacyjne w przemyśle / Bronisław BYRSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - 170 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
38
Pierwsze ślady reformy gospodarczej / Bronisław BYRSKI // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 232-250
39
Dyskusja / Bronisław BYRSKI // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 214
40
Kreowanie i upowszechnianie innowacji przemysłowych = Creation and Dissemination of Industrial Innovations / Bronisław BYRSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 230 (1986), s. 83-98. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
41
Procesy reintegracji organizacyjnej w przemyśle = Organizational Reintegration Processes in Industry / Bronisław BYRSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 220 (1986), s. 145-164. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
42
40-lecie pracy naukowej Profesora Józefa Gajdy / Bronisław BYRSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 220 (1986), s. 7-14. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
43
Zamówienia rządowe na materiały i wyroby w świetle wyników badań = Government Orders for Materials and Products in the Light of Research Result / Bronisław BYRSKI // Gospodarka Planowa. - R. 41, 3 (479) (1986), s. 109-114. - ISSN 0017-2421
44
Nauczanie ekonomiki i organizacji przemysłu w warunkach reformy gospodarczej / Bronisław BYRSKI, Józef GAJDA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 344 (1986), s. 43-53. - Tytuł numeru: Zmiany w systemie ekonomiczno-finansowym gospodarki a ekonomika przemysłu : materiały z konferencji naukowej katedr ekonomiki przemysłu i ekonomiki przedsiębiorstwa Bierutowice, 1985.06.7-9. - ISSN 0324-8445
45
Kierunki i mechanizmy ekonomiczne postępu technicznego = Directions and Economic Mechanisms of Technological Progress / Bronisław BYRSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1986), s. 42-55. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
46
Kształtowanie funduszu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach = Control of the Wages Fund in Industrial Plants / Bronisław BYRSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1985), s. 5-17. - ISSN 0079-578X
47
Przesłanki zmian w ekonomicznych studiach dla pracujących / Bronisław BYRSKI // Życie Szkoły Wyższej. - R. 33, nr 6 (1985), s. 25-36. - ISSN 0591-2377
48
Zmiany w gospodarowaniu materiałami w okresie reformy = Changes in Material Economy under Reform / Bronisław BYRSKI // Gospodarka Materiałowa. - R. 37 , nr 23-24 (831/832) (1985), s. 591-595. - ISSN 0017-2405
49
Funkcjonowanie zrzeszeń przedsiębiorstw przemysłowych = On the Operation of Associations of Industrial Plants / Bronisław BYRSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1985), s. 21-34. - ISSN 0079-578X
50
Oddziaływanie mechanizmów reformy na gospodarkę materiałową przedsiębiorstw / Bronisław BYRSKI // W: Problemy ekonomiczno-społeczne w zarządzaniu zreformowanym przedsiębiorstwem : materiały na konferencję. - Szczecin: PTE : IEP US, 1985. - S. 217-239
51
Kształtowanie cen wyrobów przemysłowych / Bronisław BYRSKI // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 36, nr 12 (431) (1985), s. 15-17. - ISSN 0013-3043
52
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - nr 202, 209. - ISSN 0208-7944
53
Ocena metod wiązania funduszy wynagrodzeń z produkcją / Bronisław BYRSKI // W: Ocena działalności przedsiębiorstw czynnikiem wzrostu efektywności gospodarowania : materiały na konferencję naukową / red. Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA. - Kraków: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 1985. - S. 74-96
54
Ekonomiczne studia dla pracujących w świetle wyników badań AE w Krakowie = Economic Studies for Employees in the Research Output of the Cracow Economic Academy / Bronisław BYRSKI // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 52 (1985), s. 66-89. - ISSN 0239-4464
55
Tendencje innowacyjne współczesnego przemysłu / Bronisław BYRSKI // W: Innowacje w gospodarce : [konferencja], Białystok-Białowieża, listopad 1984 r. - Białystok: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1984. - S. 41-62
56
Skuteczność rozwiązań reformy gospodarczej / Bronisław BYRSKI // Gospodarka Planowa. - R. 39, 11 (457) (1984), s. 492-497. - ISSN 0017-2421
57
Reforma gospodarcza w przedsiębiorstwach : (wyniki badań sondażowych) / Bronisław BYRSKI // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 35, nr 6 (413) (1984), s. 1-5. - ISSN 0013-3043
58
Częściowe zmiany mechanizmów ekonomicznych : na marginesie wdrażanych od 1984 r. zmian pewnych elementów reformy gospodarczej = Partial Changes in Economic Mechanisms / Bronisław BYRSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1984), s. 6-17. - ISSN 0079-578X
59
Weryfikacja rozwiązań reformy gospodarczej w praktyce przemysłowej = The Efficiency Degree of Economic Reform Solutions / Bronisław BYRSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1984), s. 14-29. - ISSN 0079-578X
60
Pierwsze ślady reformy gospodarczej / Bronisław BYRSKI // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 1-16
61
Próba rachunku ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem odpadów / Jadwiga ADAMCZYK, Bronisław BYRSKI // W: Problem zagospodarowania stłuczki szklanej w aglomeracji Krakowa / red.: Zdzisław MAŁECKI, Andrzej GRZĄKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 103-120
62
Na odpadach można zarobić / B. BYRSKI // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 12 (132) (1983), s. 18. - ISSN 0137-3668
63
Założenia rozwoju przemysłu spożywczego w województwie miejskim krakowskim = Assumptions of the Development of Food Industry in the Municipal Province of Kraków / Bronisław BYRSKI, Piotr Chechelski // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 173 (1983), s. 147-172. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
64
Modyfikacja stymulatorów wzrostu produkcji i efektywności gospodarowania od 1984 r. / Bronisław BYRSKI // W: Czynniki wzrostu produkcji i wydajności pracy : ogólnopolska konferencja naukowa : referaty. - Kraków: [b.w.], 1983. - S. 7-31
65
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - nr 175. - ISSN 0208-7944
66
Organizacja, planowanie i zarządzanie przemysłem / Bronisław BYRSKI // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. - S. 31-66. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0190-7
67
Postęp techniczny i ekonomiczno-organizacyjny w przemyśle / Bronisław BYRSKI // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. - S. 219-249. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0190-7
68
Zaopatrzenie i zbyt w przemyśle / Bronisław BYRSKI // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. - S. 134-162. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0190-7
69
Skuteczność systemu zachęt materialnych w parametrycznym zarządzaniu przemysłem lotniczym / Barbara Antas ; Promotor: Bronisław BYRSKI. - Kraków, 1982. - 274 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
70
Zgrupowania przedsiębiorstw w reformowanej gospodarce / Bronisław BYRSKI // W: Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. nacz. Bronisław BYRSKI. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982. - S. 171-190
71
Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. nacz. Bronisław BYRSKI. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982. - 326 s. ; 21 cm
72
Rozmieszczenie przemysłu / Józef GAJDA, Bronisław BYRSKI // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. - S. 250-269. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0190-7
73
Wzrost stopnia przetwórstwa a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw hutniczych / Maria SIERPIŃSKA ; Promotor: Bronisław BYRSKI. - Kraków, 1982. - 287 k. : il. ; 30 cm + Tablice: 49 k. - Bibliogr.
74
Kształtowanie poziomu niezawodności układów kooperacyjnych (na przykładzie przemysłu motoryzacyjnego) / Józefa FAMIELEC ; . - Kraków : , 1982. - 329 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Bronisław BYRSKI. - Bibliogr.
75
Co zagraża reformie? / Antoni FAJFEREK, Bronisław BYRSKI, Emil Nędzowski, Józef URYGA ; notował Tadeusz Stec // Gazeta Krakowska. - R. 34, nr 21 (10357) (1982), s. 1. - ISSN 0208-7693
76
Gospodarka materiałowa / Bronisław BYRSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981. - 231 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr.
77
Efektywność działania układów gospodarczych / Bronisław BYRSKI // W: Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 1, Materialno-techniczne uwarunkowania efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK, Franciszek SKALNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 5-22
78
Sposoby ograniczenia materiałochłonności produkcji = Means of Lowering Material Intensity of Production / Bronisław BYRSKI // Gospodarka Materiałowa. - R. 33 , nr 20 (736) (1981), s. 600-605. - ISSN 0017-2405
79
Programowanie rozwoju przemysłu spożywczego w aglomeracjach miejskich (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) / Piotr Chechelski ; Promotor: Bronisław BYRSKI. - Kraków, 1981. - 261 k. : il. ; 30 cm + aneks: 33 k. - Bibliogr.
80
Przesłanki intensyfikacji procesów modernizacyjnych = Conditions of Intensification of Processes / Bronisław BYRSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 143 (1981), s. 5-14. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
81
Podobieństwa i różnice między reformami gospodarczymi w PRL = Similarities and Differences in Economic Reforms in Poland / Bronisław BYRSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1981), s. 35-51. - ISSN 0079-578X
82
Sposoby zbliżenia układów organizacyjnych do układów produkcyjnych w przemyśle spożywczym = Methods of Approximating Organizational Schemes to Production Schemes in Food Industry / Bronisław BYRSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 136 (1980), s. 5-24. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
83
Produkcyjne przesłanki integracji organizacyjnej w przemyśle spożywczym = Production Premises of Organizational Integration in the Food Industry / Bronisław BYRSKI // Przemysł Spożywczy. - t. 34, nr 8 (1980), s. 285-289. - Streszcz., rez., summ., rés., zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
84
Pomiar materiałochłonności produkcji = Measuring Material Intensity of Production / Bronisław BYRSKI // Gospodarka Materiałowa. - R. 32, nr 8(700) (1980), s. 255-258. - ISSN 0017-2405
85
Pomocniczo-produkcyjne usługi w systemie ekonomiczno-finansowym = Auxiliary Services in Economic and Financial System / Bronisław BYRSKI // Gospodarka Planowa. - R. 34, 12 (406) (1979), s. 666-670. - ISSN 0017-2421
86
Integracja przemysłu w układach przestrzennych = Integration of Industry in Spatial Structures / Bronisław BYRSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - 228 s. : il. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 44)
87
Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania pożądanych przemian struktury gałęziowej i przestrzennej w aglomeracji miejskiej / Bronisław BYRSKI, Józef GAJDA // W: Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) = On the Formation of the Structure of Industry in Urban Agglomerations / red. Józef GAJDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 127-134
88
Rozmieszczenie przemysłu / Józef GAJDA, Bronisław BYRSKI // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 255-282. - Bibliogr.
89
Stymulacja postępu technicznego w parametrycznym systemie zarządzania przemysłem = On the Stimulation of Technological Progress in the Parametric System of Industrial Management / Bronisław BYRSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 106 (1978), s. 11-26. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
90
Organizacja, planowanie i zarządzanie przemysłem / Bronisław BYRSKI // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 33-68. - Bibliogr.
91
Postęp techniczny i ekonomiczno-organizacyjny w przemyśle / Bronisław BYRSKI // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 214-254. - Bibliogr.
92
Założenia integracji i przekształcania struktury przestrzennej przemysłu w aglomeracji miejskiej / Bronisław BYRSKI // W: Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) = On the Formation of the Structure of Industry in Urban Agglomerations / red. Józef GAJDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 89-126
93
Wewnętrzne powiązania produkcyjne i ograniczenie zagrożeń środowiska jako warunki racjonalnego rozwoju przemysłu w aglomeracji miejskiej / Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA // W: Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) = On the Formation of the Structure of Industry in Urban Agglomerations / red. Józef GAJDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 19-62
94
Mierzenie poziomu i efektywności ekonomicznej postępu technicznego w przemyśle / Bronisław BYRSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1978), s. 18-33. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
95
Założenia metodyczne integracji przemysłu w aglomeracjach miejskich = The Systematical Foundations of the Integration of Industry in Urban Agglomerations / Bronisław BYRSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 104 (1978), s. 17-29. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
96
System zaopatrzenia i zbytu w przemyśle / Bronisław BYRSKI // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 131-168. - Bibliogr.
97
Kierunki doskonalenia gospodarki materiałowej / Bronisław BYRSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1978), s. 44-54. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
98
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 98, 104, 105. - ISSN 0208-7944
99
Wpływ warunków zewnętrznych na funkcjonowanie parametrycznego systemu zarządzania = The Influence of Outward Conditions on the Work of Administration System / Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1977), s. 20-26. - ISSN 0079-578X
100
Problemy wdrażania nowego systemu w praktyce / Bronisław BYRSKI // W: Wielkie organizacje gospodarcze : doświadczenia z lat 1973-1975 / red. Krystyna Cholewicka-Goździk. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1977. - S. 106-130
101
Efektywność substytucji cynku i ołowiu tworzywami sztucznymi / Alina Dyduch ; Promotor: Bronisław BYRSKI. - Kraków, 1977. - 235 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 57 k. - Bibliogr.
102
Problemy kształtowania struktury gałęziowej i przestrzennej przemysłu w aglomeracjach miejskich = Problems of Shaping the Sectoral and Spatial Industrial Structure in Urban Agglomerations / Józef GAJDA, Bogusław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA // Gospodarka Planowa. - R. 32, 11 (381) (1977), s. 559-565. - ISSN 0017-2421
103
Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976. - 396 s. ; 21 cm. - Bibliogr. przy niektórych ref.
104
Postęp techniczno-organizacyjny a parametryczny system zarządzania przemysłem / Bronisław BYRSKI, Stefan Witek // W: Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976. - S. 151-174. - Bibliogr.
105
Lucjan Siemion, System gospodarowania surowcami wtórnymi. Warszawa 1974, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 238 / Bronisław BYRSKI // Ekonomista. - nr 1 (1976), s. 222-226. - Rec. pracy: Siemion L., System gospodarowania surowcami wtórnymi. Warszawa 1974, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. - ISSN 0013-3205
106
Kierunki i metody zwiększenia produktywności inwestycji i środków trwałych / Bronisław BYRSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1976), s. 59-71. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
107
Warunki upowszechnienia parametrycznego systemu zarządzania / Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA // W: Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976. - S. 1-34. - Bibliogr.
108
Określenie kierunków perspektywicznego rozwoju przemysłu w aglomeracjach miejskich (na przykładzie Krakowa) = Definition of the Directions of Perspective Development of Industry in Town Agglomerations / Józef GAJDA, Bronisław BYRSKI, Emil LUCHTER // W: Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 113-136. - Summ., rez.
109
Przesłanki branżowo-regionalnego programowania rozwoju przemysłu spożywczego = The Branch and Regional Premises of the Development Programming in the Food Industry / Bronisław BYRSKI // W: Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 137-159. - Summ., rez.
110
Na 50-lecie Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Bronisław BYRSKI // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - nr 2 (1975), s. 136-145. - ISSN 0079-578X
111
Doskonalenie systemu zarządzania gospodarką / Bronisław BYRSKI. - Kraków : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 1975. - 78 s. ; 24 cm
112
Próba oceny wdrożeń inicjujących = An Attempt at Evaluation of Initiating Implantations / Bronisław BYRSKI // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - nr 2 (1975), s. 117-126. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
113
Ekonomiczne skutki dysproporcji między bazą surowcową a zdolnościami produkcyjnymi przemysłu spożywczego = Economic Aspects of Disproportions between the Raw Material Basis and Production Capacity of Food Industry = Экономические последствия диспропорции между сырьевой базой а производственными мощностями пищевой промышленности / Bronisław BYRSKI // Prace Instytutów i Laboratoriów Badawczych Przemysłu Spożywczego. - T. 24, z. 2 (1974), s. 279-296. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0554-9043
114
Oranizacja przemysłu w nowym systemie zarządzania = Industry Organization within the New Management System / Bronisław BYRSKI // Gospodarka Planowa. - R. 29, 2 (336) (1974), s. 131-136. - ISSN 0017-2421
115
Nauka krakowska w XXX-leciu Polski Ludowej / Bronisław BYRSKI // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - nr 4 (1974), s. 102-113. - ISSN 0079-578X
116
Nowy system zarządzania przemysłem w teorii i praktyce / [red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1974. - 188 s. : il. ; 25 cm
117
Organizacyjne aspekty zmian w systemie zarządzania przemysłem / Bronisław BYRSKI // W: Nowy system zarządzania przemysłem w teorii i praktyce / [red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1974. - S. 35-52
118
Przemysł w mieście nauki i kultury = Industry in a Centre of Learning and Culture = Промышленность в городе науки и культуры / Józef GAJDA, Bronisław BYRSKI, Emil LUCHTER // W: Kraków 2000. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1974. - (Cracoviana. Seria 3, Kraków 2000). - S. 136-164. - Summ., rez.
119
Czynniki regionalne w programowaniu rozwoju przemysłu spożywczego = Regional Factors in Programming the Expansion of the Food Industry / Bronisław BYRSKI // Przemysł Spożywczy. - t. 28, nr 3 (1974), s. 97-101. - Streszcz., rez., summ., rés., zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
120
Koordynacja w przemyśle spożywczym / Bronisław BYRSKI // Życie Gospodarcze. - nr 43 (1973), s. 6. - Pełny tekst: http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1973/nr043/index.pdf. - ISSN 0137-7299
121
Efektywność wzrostu skali gospodarowania w zapleczu techniczno-usługowym zakładów przemysłowych / Bronisław BYRSKI // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 24, nr 2 (278) (1973), s. 54-59. - ISSN 0013-3043
122
Produktywność środków trwałych w przemyśle (czynniki kształtujące, interpretacja pomiarów) = Productivity of fixed Assets in Industry (Generating Factors, Interpretation of Results) / Bronisław BYRSKI, Emil LUCHTER // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 13 (1973), s. 87-119. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
123
Założenia zmian w systemie zarządzania przemysłem / Bronisław BYRSKI // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - nr 4 (1973), s. 15-26. - ISSN 0079-578X
124
Czynniki rozwoju przemysłu spożywczego w regionie na przykładzie województwa lubelskiego i wrocławskiego / Bronisław BYRSKI. - Kraków : b.w., 1973. - 180 s
125
Produktywność środków trwałych w przemyśle a decyzje inwestycyjne = Productivity of Capital Goods in Industry and Investment Decisions / Bronisław BYRSKI, Emil LUCHTER // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 50 (1972), s. 51-69. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
126
Terenowe układy produkcyjne przemysłu spożywczego = Territorial Production Systems of Foodstuffs Industry / Bronisław BYRSKI // Gospodarka Planowa. - R. 27, 2 (313) (1972), s. 102-109. - ISSN 0017-2421
127
Pomiar produktywności majątku trwałego w przemyśle spożywczym = Assessment of Fixed Assets Productivity in the Food Industry / Bronisław BYRSKI // Przemysł Spożywczy. - t. 26, nr 4 (1972), s. 163-166. - Streszcz., rez., summ., rés., zsfg. - ISSN 0033-250X
128
Kombinaty wielobranżowe / Bronisław Byrski // Życie Gospodarcze. - nr 40 (1971), s. 3. - Pełny tekst: http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1971/numer40/imagepages/image3.htm
129
Koordynacja gospodarki przedsiębiorstw w ośrodkach przemysłowych / Bronisław Byrski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1970. - 241, [3] s., [1] k. tabl. złoż. ; 20 cm. - Bibliogr.
130
Nowe i tradycyjne kombinaty przemysłowe / Bronisław Byrski // Życie Gospodarcze. - nr 21 (1970), s. 7. - Pełny tekst: http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1970/numer21/imagepages/image7.htm
131
Branżowy i terenowy układ powiązań koordynacyjnych a programowanie rozwoju przemysłu = The Scheme of Co-Operation According to Branches and Territory and Programming the Development of Industry / Bronisław BYRSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1969), s. 3-22. - Rez., summ. - ISSN 0079-578X
132
Koordynacja powiązań produkcyjno-zaopatrzeniowych w ośrodku przemysłowym / Bronisław Byrski ; Promotor: Józef GAJDA. - Kraków, 1968. - 232 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
133
Celowość tworzenia regionalnej bazy kooperacyjnej przemysłu (na przykładzie przemysłu metalowego w regionie krakowskim) = The Purpose of Establishing Regional Cooperation Bases for the Industry (as in the Case of the Metal Working Industry in the Cracow Region) / Bronisław Byrski, Janina Nowak, Janina Rykiertowa // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 8 (1968), s. 329-333. - ISSN 0013-3043
134
Marża jako czynnik racjonalnego udziału dostaw składowych w obrocie materiałowym = Handelsspannen als Faktor eines rationallen Anteils von Lagerlieferungen im Materialumsatz = Trade Margins as a Factor of Rational Partaking by Stock Deliveries in Material Turnover / Bronisław Byrski // Gospodarka Materiałowa. - nr 14 (418) (1968), s. 484-488. - ISSN 0017-2405
135
Zagadnienia załadunku towarów w hurtowniach / Bronisław Byrski // Gospodarka Materiałowa. - nr 17 (325) (1964), s. 583-585. - ISSN 0017-2405
136
Funkcjonowanie systemu umów dostawy w obrocie środkami produkcji (na przykładzie wyrobów odlewniczych) / Bronisław Byrski // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 12 (1964), s. 549-553. - ISSN 0013-3043
137
Wyniki badań centralizacji przewozów wyrobów hutniczych w województwie bydgoskim = Results of Research on the Centralization of Metallurgic Products Transports in the Bydgoszcz County / Bronisław Byrski // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 12 (1962), s. 526-530. - ISSN 0013-3043
138
Kinetyka zmian jakości wyrobów / Elżbieta KONDRATOWICZ, Krzesław STOKŁOSA, Barbara DZIÓBEK, Maria POLAŃSKA, Bronisław Byrski. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 15, 12, 6, [11] k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. przy art. - Bibliogr. po art.
1
Kękuś Z., (1992), Tworzenie, funkcjonowanie i rozwój filii przedsiębiorstw (na przykładzie przedsiębiorstw aglomeracji krakowskiej), Prom. Byrski B., Górka K., Kraków : , 197 k.
2
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław Byrski] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 335, 336. - . - 0208-7944
3
Byrski B., (1991), Funkcjonowanie rynku materiałowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 336, s. 53-70.
4
Byrski B., (1991), The Economical and Ecological Premises for Cracow's Industry Restructurizing. [W:] GÓRKA K. (red.), Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers, Kraków : The Cracow Academy of Economics, s. 145-159.
5
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - nr 309, 322, 332. - . - 0208-7944
6
Famielec J., Górka K., Małecki P., Mojżesz-Wlazły G., (1990), Kryteria i metody kwantyfikacji oraz wyceny strat i korzyści ekologicznych. Cz. 2, Górka K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 69 k.
7
Byrski B., (1990), Akcjonariat pracowniczy w przekształceniach własnościowych gospodarki. [W:] Domaszewicz R. (red.), O nowy ład ekonomiczny w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 109-117.
8
Byrski B., (1990), Ekonomiczne i ekologiczne przesłanki restrukturyzacji przemysłu Krakowa. [W:] Gumińska M., Delorme A. (red.), Klęska ekologiczna Krakowa : przyczyny, teraźniejszość, perspektywy ekorozwoju miasta (Prace Naukowe Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Małopolska; t. 5), Kraków : Polski Klub Ekologiczny, s. 358-374.
9
Byrski B., (1990), Instrumentalne i strukturalne warunki racjonalizacji gospodarki materiałowej, "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 14-22.
10
Byrski B., (1990), Programowanie restrukturalizacji przemysłu województwa krakowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 320, s. 21-37.
11
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 285, 292, 299. - . - 0208-7944
12
Byrski B., (1989), Założenia restrukturyzacji przemysłu krakowskiego: wykład inauguracyjny. [W:] Inauguracja Roku Akademickiego : 1988/89, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 18-25.
13
Byrski B., (1989), Restrukturyzacja przemysłu w regionie, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 15-25.
14
Byrski B., (1989), Realizacja programów ochrony środowiska w warunkach nierównowagi gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 292, s. 37-53.
15
Byrski B., (1988), Ekonomiczne przesłanki wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 261, s. 93-108.
16
Skowron R., (1988), Koordynacja branżowa w świetle doświadczeń w przemyśle drobnym (na przykładzie wybranej branży), Prom. Byrski B., Kraków : , 257 k.
17
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 260, 261, 278. - . - 0208-7944
18
Chwastek J., Byrski B., Garścia E., Janasz W., (1988), Problemy zagospodarowania odpadów w województwie krakowskim w latach 1986-2010. [W:] Kozłowski S. (red.), Problemy środowiskowe województwa krakowskiego (Biuletyn Polskiej Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska; 2), Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 95-158.
19
Byrski B., (1988), Funkcjonowanie systemu poziomych powiązań umownych w przemyśle. [W:] Janasz W. (red.), Ogólnopolska Konferencja naukowa "EKPRO '88" nt.: "Problemy wzrostu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw", Szczecin : PTE : US, s. 56-73.
20
Byrski B., Gajda J., (1987), Rozmieszczenie przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 343-368.
21
Byrski B., (1987), Bariera finansowa ochrony środowiska a nierównowaga gospodarcza, "Aura", nr 11 (179), s. 10-11.
22
Byrski B., (1987), Organizacja i zarządzanie przemysłem. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 310-342.
23
Byrski B., (1987), Potrzeba programu pracy ze studentami szczególnie uzdolnionymi, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 35, nr 5, s. 21-29.
24
Byrski B., (1987), Zaopatrzenie i zbyt w przemyśle. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 128-165.
25
Byrski B., (1987), Relacje między Centrum a przedsiębiorstwem w II etapie reformy gospodarczej, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 28-39.
26
Gajda J., Byrski B., (1987), Koszty, ceny i wyniki ekonomiczne przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 264-309.
27
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 249. - . - 0208-7944
28
Byrski B., (1987), Gospodarka materiałowa, Wyd. 2 zm. i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 264 s.
29
Adamczyk J., (1987), Efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem masowych odpadów przemysłowych, Prom. Byrski B., Kraków : , 254 k.
30
Byrski B., (1987), Ekonomiczne aspekty powstawania i wykorzystania masowych odpadów stałych w województwie krakowskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Sozologia i Sozotechnik", z. 23, s. 109-122.
31
Byrski B., (1987), Postęp techniczny i ekonomiczno-organizacyjny w przemyśle. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 230-263.
32
Byrski B., "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.", s. 303-304, 307, 310.
33
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - nr 219, 220, 230. - . - 0208-7944
34
Byrski B., Chomątowski S., Górka K., (1986), 35-lecie pracy naukowej prof. dra hab. Emila Luchtera, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 230, s. 7-13.
35
Byrski B., (1986), Wąskie przejścia wprowadzonej reformy gospodarczej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983, s. 54-55.
36
Byrski B., (1986), Instrumenty sterowania innowacyjnością przedsiębiorstw. [W:] Ogólnopolska konferencja naukowa "EKPRO" '86" nt. Ocena funkcjonowania przedsiębiorstw w świetle teorii i praktyki gospodarczej, Szczecin : PTE : US, s. 27-43.
37
Byrski B., (1986), Procesy innowacyjne w przemyśle, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 170 s.
38
Byrski B., (1986), Pierwsze ślady reformy gospodarczej. [W:] Rybarski A. (red.), Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 232-250.
39
Byrski B., "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.", s. 214.
40
Byrski B., (1986), Kreowanie i upowszechnianie innowacji przemysłowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 230, s. 83-98.
41
Byrski B., (1986), Procesy reintegracji organizacyjnej w przemyśle, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 220, s. 145-164.
42
Byrski B., (1986), 40-lecie pracy naukowej Profesora Józefa Gajdy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 220, s. 7-14.
43
Byrski B., (1986), Zamówienia rządowe na materiały i wyroby w świetle wyników badań, "Gospodarka Planowa", R. 41, 3 (479), s. 109-114.
44
Byrski B., Gajda J., (1986), Nauczanie ekonomiki i organizacji przemysłu w warunkach reformy gospodarczej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 344, s. 43-53.
45
Byrski B., (1986), Kierunki i mechanizmy ekonomiczne postępu technicznego, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 42-55.
46
Byrski B., (1985), Kształtowanie funduszu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 5-17.
47
Byrski B., (1985), Przesłanki zmian w ekonomicznych studiach dla pracujących, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 33, nr 6, s. 25-36.
48
Byrski B., (1985), Zmiany w gospodarowaniu materiałami w okresie reformy, "Gospodarka Materiałowa", R. 37 , nr 23-24 (831/832), s. 591-595.
49
Byrski B., (1985), Funkcjonowanie zrzeszeń przedsiębiorstw przemysłowych, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 21-34.
50
Byrski B., (1985), Oddziaływanie mechanizmów reformy na gospodarkę materiałową przedsiębiorstw. [W:] Problemy ekonomiczno-społeczne w zarządzaniu zreformowanym przedsiębiorstwem : materiały na konferencję, Szczecin : PTE : IEP US, s. 217-239.
51
Byrski B., (1985), Kształtowanie cen wyrobów przemysłowych, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 36, nr 12 (431), s. 15-17.
52
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - nr 202, 209. - . - 0208-7944
53
Byrski B., (1985), Ocena metod wiązania funduszy wynagrodzeń z produkcją. [W:] JAKLIK A., MICHERDA B. (red.), Ocena działalności przedsiębiorstw czynnikiem wzrostu efektywności gospodarowania : materiały na konferencję naukową, Kraków : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, s. 74-96.
54
Byrski B., (1985), Ekonomiczne studia dla pracujących w świetle wyników badań AE w Krakowie, "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 52, s. 66-89.
55
Byrski B., (1984), Tendencje innowacyjne współczesnego przemysłu. [W:] Innowacje w gospodarce : [konferencja], Białystok-Białowieża, listopad 1984 r, Białystok : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 41-62.
56
Byrski B., (1984), Skuteczność rozwiązań reformy gospodarczej, "Gospodarka Planowa", R. 39, 11 (457), s. 492-497.
57
Byrski B., (1984), Reforma gospodarcza w przedsiębiorstwach (wyniki badań sondażowych), "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 35, nr 6 (413), s. 1-5.
58
Byrski B., (1984), Częściowe zmiany mechanizmów ekonomicznych : na marginesie wdrażanych od 1984 r. zmian pewnych elementów reformy gospodarczej, "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 6-17.
59
Byrski B., (1984), Weryfikacja rozwiązań reformy gospodarczej w praktyce przemysłowej, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 14-29.
60
Byrski B., (1984), Pierwsze ślady reformy gospodarczej. [W:] Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 1-16.
61
Adamczyk J., Byrski B., (1984), Próba rachunku ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem odpadów. [W:] Małecki Z., Grząka A. (red.), Problem zagospodarowania stłuczki szklanej w aglomeracji Krakowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 103-120.
62
Byrski B., (1983), Na odpadach można zarobić, "Aura", nr 12 (132), s. 18.
63
Byrski B., Chechelski P., (1983), Założenia rozwoju przemysłu spożywczego w województwie miejskim krakowskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 173, s. 147-172.
64
Byrski B., (1983), Modyfikacja stymulatorów wzrostu produkcji i efektywności gospodarowania od 1984 r.. [W:] Czynniki wzrostu produkcji i wydajności pracy : ogólnopolska konferencja naukowa : referaty, Kraków : [b.w.], s. 7-31.
65
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - nr 175. - . - 0208-7944
66
Byrski B., (1982), Organizacja, planowanie i zarządzanie przemysłem. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 31-66.
67
Byrski B., (1982), Postęp techniczny i ekonomiczno-organizacyjny w przemyśle. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 219-249.
68
Byrski B., (1982), Zaopatrzenie i zbyt w przemyśle. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 134-162.
69
Antas B., (1982), Skuteczność systemu zachęt materialnych w parametrycznym zarządzaniu przemysłem lotniczym, Prom. Byrski B., Kraków : , 274 k.
70
Byrski B., (1982), Zgrupowania przedsiębiorstw w reformowanej gospodarce. [W:] Byrski B. (red.), Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 171-190.
71
Byrski B. (red.), (1982), Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach: (doświadczenia i perspektywy): materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 326 s.
72
Gajda J., Byrski B., (1982), Rozmieszczenie przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 250-269.
73
Sierpińska M., (1982), Wzrost stopnia przetwórstwa a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw hutniczych, Prom. Byrski B., Kraków : , 287 k.
74
Famielec J., (1982), Kształtowanie poziomu niezawodności układów kooperacyjnych (na przykładzie przemysłu motoryzacyjnego), Prom. Byrski B., Kraków : , 329 k.
75
Fajferek A., Byrski B., Nędzowski E., Uryga J., (1982), Co zagraża reformie?, "Gazeta Krakowska", R. 34, nr 21 (10357), s. 1.
76
Byrski B., (1981), Gospodarka materiałowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 231 s.
77
Byrski B., (1981), Efektywność działania układów gospodarczych. [W:] Owsiak S., Skalniak F. (red.), Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 1, Materialno-techniczne uwarunkowania efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 5-22.
78
Byrski B., (1981), Sposoby ograniczenia materiałochłonności produkcji, "Gospodarka Materiałowa", R. 33 , nr 20 (736), s. 600-605.
79
Chechelski P., (1981), Programowanie rozwoju przemysłu spożywczego w aglomeracjach miejskich (na przykładzie aglomeracji krakowskiej), Prom. Byrski B., Kraków : , 261 k.
80
Byrski B., (1981), Przesłanki intensyfikacji procesów modernizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 143, s. 5-14.
81
Byrski B., (1981), Podobieństwa i różnice między reformami gospodarczymi w PRL, "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 35-51.
82
Byrski B., (1980), Sposoby zbliżenia układów organizacyjnych do układów produkcyjnych w przemyśle spożywczym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 136, s. 5-24.
83
Byrski B., (1980), Produkcyjne przesłanki integracji organizacyjnej w przemyśle spożywczym, "Przemysł Spożywczy", t. 34, nr 8, s. 285-289.
84
Byrski B., (1980), Pomiar materiałochłonności produkcji, "Gospodarka Materiałowa", R. 32, nr 8(700), s. 255-258.
85
Byrski B., (1979), Pomocniczo-produkcyjne usługi w systemie ekonomiczno-finansowym, "Gospodarka Planowa", R. 34, 12 (406), s. 666-670.
86
Byrski B., (1978), Integracja przemysłu w układach przestrzennych, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 44), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 228 s.
87
Byrski B., Gajda J., (1978), Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania pożądanych przemian struktury gałęziowej i przestrzennej w aglomeracji miejskiej. [W:] Gajda J. (red.), Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 127-134.
88
Gajda J., Byrski B., (1978), Rozmieszczenie przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 255-282.
89
Byrski B., (1978), Stymulacja postępu technicznego w parametrycznym systemie zarządzania przemysłem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 106, s. 11-26.
90
Byrski B., (1978), Organizacja, planowanie i zarządzanie przemysłem. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 33-68.
91
Byrski B., (1978), Postęp techniczny i ekonomiczno-organizacyjny w przemyśle. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 214-254.
92
Byrski B., (1978), Założenia integracji i przekształcania struktury przestrzennej przemysłu w aglomeracji miejskiej. [W:] Gajda J. (red.), Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 89-126.
93
Byrski B., Górka K., (1978), Wewnętrzne powiązania produkcyjne i ograniczenie zagrożeń środowiska jako warunki racjonalnego rozwoju przemysłu w aglomeracji miejskiej. [W:] Gajda J. (red.), Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 19-62.
94
Byrski B., (1978), Mierzenie poziomu i efektywności ekonomicznej postępu technicznego w przemyśle, "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 18-33.
95
Byrski B., (1978), Założenia metodyczne integracji przemysłu w aglomeracjach miejskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 104, s. 17-29.
96
Byrski B., (1978), System zaopatrzenia i zbytu w przemyśle. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 131-168.
97
Byrski B., (1978), Kierunki doskonalenia gospodarki materiałowej, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 44-54.
98
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 98, 104, 105. - . - 0208-7944
99
Byrski B., Górka K., (1977), Wpływ warunków zewnętrznych na funkcjonowanie parametrycznego systemu zarządzania, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 20-26.
100
Byrski B., (1977), Problemy wdrażania nowego systemu w praktyce. [W:] Cholewicka-Goździk K. (red.), Wielkie organizacje gospodarcze : doświadczenia z lat 1973-1975, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 106-130.
101
Dyduch A., (1977), Efektywność substytucji cynku i ołowiu tworzywami sztucznymi, Prom. Byrski B., Kraków : , 235 k.
102
Gajda J., Byrski B., Górka K., (1977), Problemy kształtowania struktury gałęziowej i przestrzennej przemysłu w aglomeracjach miejskich, "Gospodarka Planowa", R. 32, 11 (381), s. 559-565.
103
Byrski B., Górka K. (red.), (1976), Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych: materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 396 s.
104
Byrski B., Witek S., (1976), Postęp techniczno-organizacyjny a parametryczny system zarządzania przemysłem. [W:] Byrski B., Górka K. (red.), Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 151-174.
105
Byrski B., (1976), Lucjan Siemion, System gospodarowania surowcami wtórnymi. Warszawa 1974, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 238, "Ekonomista", nr 1, s. 222-226.
106
Byrski B., (1976), Kierunki i metody zwiększenia produktywności inwestycji i środków trwałych, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 59-71.
107
Byrski B., Górka K., (1976), Warunki upowszechnienia parametrycznego systemu zarządzania. [W:] Byrski B., Górka K. (red.), Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 1-34.
108
Gajda J., Byrski B., Luchter E., (1975), Określenie kierunków perspektywicznego rozwoju przemysłu w aglomeracjach miejskich (na przykładzie Krakowa). [W:] Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 113-136.
109
Byrski B., (1975), Przesłanki branżowo-regionalnego programowania rozwoju przemysłu spożywczego. [W:] Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 137-159.
110
Byrski B., (1975), Na 50-lecie Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 136-145.
111
Byrski B., (1975), Doskonalenie systemu zarządzania gospodarką, Kraków : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 78 s.
112
Byrski B., (1975), Próba oceny wdrożeń inicjujących, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 117-126.
113
Byrski B., (1974), Ekonomiczne skutki dysproporcji między bazą surowcową a zdolnościami produkcyjnymi przemysłu spożywczego, "Prace Instytutów i Laboratoriów Badawczych Przemysłu Spożywczego", T. 24, z. 2, s. 279-296.
114
Byrski B., (1974), Oranizacja przemysłu w nowym systemie zarządzania, "Gospodarka Planowa", R. 29, 2 (336), s. 131-136.
115
Byrski B., (1974), Nauka krakowska w XXX-leciu Polski Ludowej, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 102-113.
116
Byrski B., Górka K. (red.), (1974), Nowy system zarządzania przemysłem w teorii i praktyce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 188 s.
117
Byrski B., (1974), Organizacyjne aspekty zmian w systemie zarządzania przemysłem. [W:] BYRSKI B., GÓRKA K. (red.), Nowy system zarządzania przemysłem w teorii i praktyce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 35-52.
118
Gajda J., Byrski B., Luchter E., (1974), Przemysł w mieście nauki i kultury. [W:] Kraków 2000, Kraków : Wydawnictwo Literackie, s. 136-164.
119
Byrski B., (1974), Czynniki regionalne w programowaniu rozwoju przemysłu spożywczego, "Przemysł Spożywczy", t. 28, nr 3, s. 97-101.
120
Byrski B., (1973), Koordynacja w przemyśle spożywczym, "Życie Gospodarcze", nr 43, s. 6; http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1973/nr043/index.pdf
121
Byrski B., (1973), Efektywność wzrostu skali gospodarowania w zapleczu techniczno-usługowym zakładów przemysłowych, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 24, nr 2 (278), s. 54-59.
122
Byrski B., Luchter E., (1973), Produktywność środków trwałych w przemyśle (czynniki kształtujące, interpretacja pomiarów), "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 13, s. 87-119.
123
Byrski B., (1973), Założenia zmian w systemie zarządzania przemysłem, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 15-26.
124
Byrski B., (1973), Czynniki rozwoju przemysłu spożywczego w regionie na przykładzie województwa lubelskiego i wrocławskiego, Kraków : b.w., 180 s.
125
Byrski B., Luchter E., (1972), Produktywność środków trwałych w przemyśle a decyzje inwestycyjne, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 50, s. 51-69.
126
Byrski B., (1972), Terenowe układy produkcyjne przemysłu spożywczego, "Gospodarka Planowa", R. 27, 2 (313), s. 102-109.
127
Byrski B., (1972), Pomiar produktywności majątku trwałego w przemyśle spożywczym, "Przemysł Spożywczy", t. 26, nr 4, s. 163-166.
128
Byrski B., (1971), Kombinaty wielobranżowe, "Życie Gospodarcze", nr 40, s. 3; http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1971/numer40/imagepages/image3.htm
129
Byrski B., (1970), Koordynacja gospodarki przedsiębiorstw w ośrodkach przemysłowych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 241, [3] s., [1] k. tabl. złoż.
130
Byrski B., (1970), Nowe i tradycyjne kombinaty przemysłowe, "Życie Gospodarcze", nr 21, s. 7; http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1970/numer21/imagepages/image7.htm
131
Byrski B., (1969), Branżowy i terenowy układ powiązań koordynacyjnych a programowanie rozwoju przemysłu, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 3-22.
132
Byrski B., (1968), Koordynacja powiązań produkcyjno-zaopatrzeniowych w ośrodku przemysłowym, Prom. Gajda J., Kraków : , 232 k.
133
Byrski B., Nowak J., Rykiertowa J., (1968), Celowość tworzenia regionalnej bazy kooperacyjnej przemysłu (na przykładzie przemysłu metalowego w regionie krakowskim), "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 8, s. 329-333.
134
Byrski B., (1968), Marża jako czynnik racjonalnego udziału dostaw składowych w obrocie materiałowym, "Gospodarka Materiałowa", nr 14 (418), s. 484-488.
135
Byrski B., (1964), Zagadnienia załadunku towarów w hurtowniach, "Gospodarka Materiałowa", nr 17 (325), s. 583-585.
136
Byrski B., (1964), Funkcjonowanie systemu umów dostawy w obrocie środkami produkcji (na przykładzie wyrobów odlewniczych), "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 12, s. 549-553.
137
Byrski B., (1962), Wyniki badań centralizacji przewozów wyrobów hutniczych w województwie bydgoskim, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 12, s. 526-530.
138
Kondratowicz E., Stokłosa K., Dzióbek B., Polańska M., Byrski B., (1993), Kinetyka zmian jakości wyrobów, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 15, 12, 6, [11] k.
1
@unpublished{UEK:2168309453,
author = "Zbigniew Kękuś",
title = "Tworzenie, funkcjonowanie i rozwój filii przedsiębiorstw (na przykładzie przedsiębiorstw aglomeracji krakowskiej)",
adress = "Kraków",
year = "1992",
}
2
@misc{UEK:2168259078,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
3
@article{UEK:2168245908,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Funkcjonowanie rynku materiałowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "336",
pages = "53-70",
year = "1991",
}
4
@inbook{UEK:2166078288,
author = "Bronisław Byrski",
title = "The Economical and Ecological Premises for Cracow's Industry Restructurizing",
booktitle = "Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers",
pages = "145-159",
adress = "Kraków",
publisher = "The Cracow Academy of Economics",
year = "1991",
}
5
@misc{UEK:2168251378,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
6
@misc{UEK:2168277195,
author = "Józefa Famielec and Kazimierz Górka and Piotr P. Małecki and Grażyna Mojżesz-Wlazły",
title = "Kryteria i metody kwantyfikacji oraz wyceny strat i korzyści ekologicznych. Cz. 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
7
@misc{UEK:2168227328,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Akcjonariat pracowniczy w przekształceniach własnościowych gospodarki",
booktitle = "O nowy ład ekonomiczny w Polsce",
pages = "109-117",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
8
@inbook{UEK:2168239022,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Ekonomiczne i ekologiczne przesłanki restrukturyzacji przemysłu Krakowa",
booktitle = "Klęska ekologiczna Krakowa : przyczyny, teraźniejszość, perspektywy ekorozwoju miasta",
pages = "358-374",
adress = "Kraków",
publisher = "Polski Klub Ekologiczny",
year = "1990",
issn = "0860-4045",
}
9
@article{UEK:2168223494,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Instrumentalne i strukturalne warunki racjonalizacji gospodarki materiałowej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "14-22",
year = "1990",
}
10
@article{UEK:2168244880,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Programowanie restrukturalizacji przemysłu województwa krakowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "320",
pages = "21-37",
year = "1990",
}
11
@misc{UEK:2168255546,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
12
@inbook{UEK:2168357956,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Założenia restrukturyzacji przemysłu krakowskiego: wykład inauguracyjny",
booktitle = "Inauguracja Roku Akademickiego : 1988/89",
pages = "18-25",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1989",
}
13
@article{UEK:2168223790,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Restrukturyzacja przemysłu w regionie",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "15-25",
year = "1989",
}
14
@article{UEK:2168235106,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Realizacja programów ochrony środowiska w warunkach nierównowagi gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "292",
pages = "37-53",
year = "1989",
}
15
@article{UEK:2168234974,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Ekonomiczne przesłanki wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "261",
pages = "93-108",
year = "1988",
}
16
@unpublished{UEK:2168308963,
author = "Ryszard Skowron",
title = "Koordynacja branżowa w świetle doświadczeń w przemyśle drobnym (na przykładzie wybranej branży)",
adress = "Kraków",
year = "1988",
}
17
@misc{UEK:2168269226,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
18
@inbook{UEK:2168371710,
author = "Jerzy Chwastek and Bronisław Byrski and Edward Garścia and Władysław Janasz",
title = "Problemy zagospodarowania odpadów w województwie krakowskim w latach 1986-2010",
booktitle = "Problemy środowiskowe województwa krakowskiego",
pages = "95-158",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich",
year = "1988",
issn = "0860-1895",
}
19
@inbook{UEK:2168371712,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Funkcjonowanie systemu poziomych powiązań umownych w przemyśle",
booktitle = "Ogólnopolska Konferencja naukowa "EKPRO '88" nt.: "Problemy wzrostu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw"",
pages = "56-73",
adress = "Szczecin",
publisher = "PTE : US",
year = "1988",
}
20
@inbook{UEK:2168306293,
author = "Bronisław Byrski and Józef Gajda",
title = "Rozmieszczenie przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "343-368",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1987",
isbn = "83-208-0589-9",
}
21
@article{UEK:2168278293,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Bariera finansowa ochrony środowiska a nierównowaga gospodarcza",
journal = "Aura",
number = "11 (179)",
pages = "10-11",
year = "1987",
}
22
@inbook{UEK:2168278745,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Organizacja i zarządzanie przemysłem",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "310-342",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1987",
isbn = "83-208-0589-9",
}
23
@article{UEK:2168282561,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Potrzeba programu pracy ze studentami szczególnie uzdolnionymi",
journal = "Życie Szkoły Wyższej",
number = "R. 35, 5",
pages = "21-29",
year = "1987",
}
24
@inbook{UEK:2168277753,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Zaopatrzenie i zbyt w przemyśle",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "128-165",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1987",
isbn = "83-208-0589-9",
}
25
@article{UEK:2168356110,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Relacje między Centrum a przedsiębiorstwem w II etapie reformy gospodarczej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "28-39",
year = "1987",
}
26
@inbook{UEK:2168306291,
author = "Józef Gajda and Bronisław Byrski",
title = "Koszty, ceny i wyniki ekonomiczne przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "264-309",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1987",
isbn = "83-208-0589-9",
}
27
@misc{UEK:2168233458,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
28
@book{UEK:2168278451,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Gospodarka materiałowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
edition = "Wyd. 2 zm. i uzup.",
}
29
@unpublished{UEK:2168282437,
author = "Jadwiga Adamczyk",
title = "Efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem masowych odpadów przemysłowych",
adress = "Kraków",
year = "1987",
}
30
@article{UEK:2168371692,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Ekonomiczne aspekty powstawania i wykorzystania masowych odpadów stałych w województwie krakowskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Sozologia i Sozotechnik",
number = "z. 23",
pages = "109-122",
year = "1987",
issn = "0373-8558",
}
31
@inbook{UEK:2168278719,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Postęp techniczny i ekonomiczno-organizacyjny w przemyśle",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "230-263",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1987",
isbn = "83-208-0589-9",
}
32
@misc{UEK:2168265842,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "303-304, 307, 310",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
33
@misc{UEK:2168246076,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
34
@misc{UEK:2168246078,
author = "Bronisław Byrski and Stanisław Chomątowski and Kazimierz Górka",
title = "35-lecie pracy naukowej prof. dra hab. Emila Luchtera",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "230",
pages = "7-13",
year = "1986",
}
35
@misc{UEK:2168241076,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Wąskie przejścia wprowadzonej reformy gospodarczej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983",
pages = "54-55",
year = "1986",
}
36
@inbook{UEK:2168371708,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Instrumenty sterowania innowacyjnością przedsiębiorstw",
booktitle = "Ogólnopolska konferencja naukowa "EKPRO" '86" nt. Ocena funkcjonowania przedsiębiorstw w świetle teorii i praktyki gospodarczej",
pages = "27-43",
adress = "Szczecin",
publisher = "PTE : US",
year = "1986",
}
37
@book{UEK:2168278449,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Procesy innowacyjne w przemyśle",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
38
@inbook{UEK:2168265822,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Pierwsze ślady reformy gospodarczej",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "232-250",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
39
@misc{UEK:2168265808,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "214",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
40
@article{UEK:2168246094,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Kreowanie i upowszechnianie innowacji przemysłowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "230",
pages = "83-98",
year = "1986",
}
41
@article{UEK:2168231360,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Procesy reintegracji organizacyjnej w przemyśle",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "220",
pages = "145-164",
year = "1986",
}
42
@misc{UEK:2168231806,
author = "Bronisław Byrski",
title = "40-lecie pracy naukowej Profesora Józefa Gajdy",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "220",
pages = "7-14",
year = "1986",
}
43
@article{UEK:2168277933,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Zamówienia rządowe na materiały i wyroby w świetle wyników badań",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 41, 3 (479)",
pages = "109-114",
year = "1986",
}
44
@article{UEK:2168369498,
author = "Bronisław Byrski and Józef Gajda",
title = "Nauczanie ekonomiki i organizacji przemysłu w warunkach reformy gospodarczej",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "344",
pages = "43-53",
year = "1986",
}
45
@article{UEK:2168225824,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Kierunki i mechanizmy ekonomiczne postępu technicznego",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "42-55",
year = "1986",
}
46
@article{UEK:2168231758,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Kształtowanie funduszu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "5-17",
year = "1985",
}
47
@article{UEK:2168282569,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Przesłanki zmian w ekonomicznych studiach dla pracujących",
journal = "Życie Szkoły Wyższej",
number = "R. 33, 6",
pages = "25-36",
year = "1985",
}
48
@article{UEK:2168279807,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Zmiany w gospodarowaniu materiałami w okresie reformy",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "R. 37 , 23-24 (831/832)",
pages = "591-595",
year = "1985",
}
49
@article{UEK:2168231750,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Funkcjonowanie zrzeszeń przedsiębiorstw przemysłowych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "21-34",
year = "1985",
}
50
@inbook{UEK:2168371690,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Oddziaływanie mechanizmów reformy na gospodarkę materiałową przedsiębiorstw",
booktitle = "Problemy ekonomiczno-społeczne w zarządzaniu zreformowanym przedsiębiorstwem : materiały na konferencję",
pages = "217-239",
adress = "Szczecin",
publisher = "PTE : IEP US",
year = "1985",
}
51
@article{UEK:2168270306,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Kształtowanie cen wyrobów przemysłowych",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 36, 12 (431)",
pages = "15-17",
year = "1985",
}
52
@misc{UEK:2168249736,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
53
@inbook{UEK:2168371686,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Ocena metod wiązania funduszy wynagrodzeń z produkcją",
booktitle = "Ocena działalności przedsiębiorstw czynnikiem wzrostu efektywności gospodarowania : materiały na konferencję naukową",
pages = "74-96",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce",
year = "1985",
}
54
@article{UEK:2168359408,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Ekonomiczne studia dla pracujących w świetle wyników badań AE w Krakowie",
journal = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 52",
pages = "66-89",
year = "1985",
}
55
@inbook{UEK:2168371678,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Tendencje innowacyjne współczesnego przemysłu",
booktitle = "Innowacje w gospodarce : [konferencja], Białystok-Białowieża, listopad 1984 r.",
pages = "41-62",
adress = "Białystok",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1984",
}
56
@article{UEK:2168271494,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Skuteczność rozwiązań reformy gospodarczej",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 39, 11 (457)",
pages = "492-497",
year = "1984",
}
57
@article{UEK:2168271174,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Reforma gospodarcza w przedsiębiorstwach : (wyniki badań sondażowych)",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 35, 6 (413)",
pages = "1-5",
year = "1984",
}
58
@article{UEK:2168228998,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Częściowe zmiany mechanizmów ekonomicznych : na marginesie wdrażanych od 1984 r. zmian pewnych elementów reformy gospodarczej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "6-17",
year = "1984",
}
59
@article{UEK:2168229034,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Weryfikacja rozwiązań reformy gospodarczej w praktyce przemysłowej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "14-29",
year = "1984",
}
60
@inbook{UEK:2168273544,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Pierwsze ślady reformy gospodarczej",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa",
pages = "1-16",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
61
@inbook{UEK:2168282511,
author = "Jadwiga Adamczyk and Bronisław Byrski",
title = "Próba rachunku ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem odpadów",
booktitle = "Problem zagospodarowania stłuczki szklanej w aglomeracji Krakowa",
pages = "103-120",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
62
@misc{UEK:2168278287,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Na odpadach można zarobić",
booktitle = "Aura",
number = "12 (132)",
pages = "18",
year = "1983",
}
63
@article{UEK:2168250340,
author = "Bronisław Byrski and Piotr Chechelski",
title = "Założenia rozwoju przemysłu spożywczego w województwie miejskim krakowskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "173",
pages = "147-172",
year = "1983",
}
64
@inbook{UEK:2168288547,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Modyfikacja stymulatorów wzrostu produkcji i efektywności gospodarowania od 1984 r.",
booktitle = "Czynniki wzrostu produkcji i wydajności pracy : ogólnopolska konferencja naukowa : referaty",
pages = "7-31",
adress = "Kraków",
publisher = "b.w.",
year = "1983",
}
65
@misc{UEK:2168229486,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
}
66
@inbook{UEK:2168280691,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Organizacja, planowanie i zarządzanie przemysłem",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "31-66",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1982",
isbn = "83-208-0190-7",
}
67
@inbook{UEK:2168280765,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Postęp techniczny i ekonomiczno-organizacyjny w przemyśle",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "219-249",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1982",
isbn = "83-208-0190-7",
}
68
@inbook{UEK:2168280747,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Zaopatrzenie i zbyt w przemyśle",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "134-162",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1982",
isbn = "83-208-0190-7",
}
69
@unpublished{UEK:2168309785,
author = "Barbara Antas",
title = "Skuteczność systemu zachęt materialnych w parametrycznym zarządzaniu przemysłem lotniczym",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
70
@inbook{UEK:2168273052,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Zgrupowania przedsiębiorstw w reformowanej gospodarce",
booktitle = "Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne",
pages = "171-190",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1982",
}
71
@book{UEK:2168273036,
title = "Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1982",
}
72
@inbook{UEK:2168306295,
author = "Józef Gajda and Bronisław Byrski",
title = "Rozmieszczenie przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "250-269",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1982",
isbn = "83-208-0190-7",
}
73
@unpublished{UEK:2168278671,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Wzrost stopnia przetwórstwa a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw hutniczych",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
74
@unpublished{UEK:2168312991,
author = "Józefa Famielec",
title = "Kształtowanie poziomu niezawodności układów kooperacyjnych (na przykładzie przemysłu motoryzacyjnego)",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
75
@misc{UEK:2168283837,
author = "Antoni Fajferek and Bronisław Byrski and Emil Nędzowski and Józef Uryga",
title = "Co zagraża reformie?",
booktitle = "Gazeta Krakowska",
number = "R. 34, 21 (10357)",
pages = "1",
year = "1982",
}
76
@book{UEK:2168278453,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Gospodarka materiałowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
77
@inbook{UEK:2168233622,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Efektywność działania układów gospodarczych",
booktitle = "Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 1, Materialno-techniczne uwarunkowania efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi ",
pages = "5-22",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
78
@article{UEK:2168279811,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Sposoby ograniczenia materiałochłonności produkcji",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "R. 33 , 20 (736)",
pages = "600-605",
year = "1981",
}
79
@unpublished{UEK:2168309761,
author = "Piotr Chechelski",
title = "Programowanie rozwoju przemysłu spożywczego w aglomeracjach miejskich (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)",
adress = "Kraków",
year = "1981",
}
80
@article{UEK:2168233846,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Przesłanki intensyfikacji procesów modernizacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "143",
pages = "5-14",
year = "1981",
}
81
@article{UEK:2168230478,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Podobieństwa i różnice między reformami gospodarczymi w PRL",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "35-51",
year = "1981",
}
82
@article{UEK:2168227822,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Sposoby zbliżenia układów organizacyjnych do układów produkcyjnych w przemyśle spożywczym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "136",
pages = "5-24",
year = "1980",
}
83
@article{UEK:2168333087,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Produkcyjne przesłanki integracji organizacyjnej w przemyśle spożywczym",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "t. 34, 8",
pages = "285-289",
year = "1980",
}
84
@article{UEK:2168279745,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Pomiar materiałochłonności produkcji",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "R. 32, 8(700)",
pages = "255-258",
year = "1980",
}
85
@article{UEK:2168277927,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Pomocniczo-produkcyjne usługi w systemie ekonomiczno-finansowym",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 34, 12 (406)",
pages = "666-670",
year = "1979",
}
86
@book{UEK:2168335361,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Integracja przemysłu w układach przestrzennych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
issn = "0209-1674",
}
87
@inbook{UEK:2168282431,
author = "Bronisław Byrski and Józef Gajda",
title = "Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania pożądanych przemian struktury gałęziowej i przestrzennej w aglomeracji miejskiej",
booktitle = "Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)",
pages = "127-134",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
88
@inbook{UEK:2168306297,
author = "Józef Gajda and Bronisław Byrski",
title = "Rozmieszczenie przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "255-282",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
89
@article{UEK:2168233564,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Stymulacja postępu technicznego w parametrycznym systemie zarządzania przemysłem",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "106",
pages = "11-26",
year = "1978",
}
90
@inbook{UEK:2168282299,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Organizacja, planowanie i zarządzanie przemysłem",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "33-68",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
91
@inbook{UEK:2168282317,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Postęp techniczny i ekonomiczno-organizacyjny w przemyśle",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "214-254",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
92
@inbook{UEK:2168282429,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Założenia integracji i przekształcania struktury przestrzennej przemysłu w aglomeracji miejskiej",
booktitle = "Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)",
pages = "89-126",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
93
@inbook{UEK:2168282421,
author = "Bronisław Byrski and Kazimierz Górka",
title = "Wewnętrzne powiązania produkcyjne i ograniczenie zagrożeń środowiska jako warunki racjonalnego rozwoju przemysłu w aglomeracji miejskiej",
booktitle = "Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)",
pages = "19-62",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
94
@article{UEK:2168219996,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Mierzenie poziomu i efektywności ekonomicznej postępu technicznego w przemyśle",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "18-33",
year = "1978",
}
95
@article{UEK:2168233422,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Założenia metodyczne integracji przemysłu w aglomeracjach miejskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "104",
pages = "17-29",
year = "1978",
}
96
@inbook{UEK:2168282313,
author = "Bronisław Byrski",
title = "System zaopatrzenia i zbytu w przemyśle",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "131-168",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
97
@article{UEK:2168220056,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Kierunki doskonalenia gospodarki materiałowej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "44-54",
year = "1978",
}
98
@misc{UEK:2168250604,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
99
@article{UEK:2168227076,
author = "Bronisław Byrski and Kazimierz Górka",
title = "Wpływ warunków zewnętrznych na funkcjonowanie parametrycznego systemu zarządzania",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "20-26",
year = "1977",
}
100
@inbook{UEK:2168367380,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Problemy wdrażania nowego systemu w praktyce",
booktitle = "Wielkie organizacje gospodarcze : doświadczenia z lat 1973-1975",
pages = "106-130",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1977",
}
101
@unpublished{UEK:2168307141,
author = "Alina Dyduch",
title = "Efektywność substytucji cynku i ołowiu tworzywami sztucznymi",
adress = "Kraków",
year = "1977",
}
102
@article{UEK:2168277923,
author = "Józef Gajda and Bronisław Byrski and Kazimierz Górka",
title = "Problemy kształtowania struktury gałęziowej i przestrzennej przemysłu w aglomeracjach miejskich",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 32, 11 (381)",
pages = "559-565",
year = "1977",
}
103
@book{UEK:2168252876,
title = "Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1976",
}
104
@inbook{UEK:2168252930,
author = "Bronisław Byrski and Stefan Witek",
title = "Postęp techniczno-organizacyjny a parametryczny system zarządzania przemysłem",
booktitle = "Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne",
pages = "151-174",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1976",
}
105
@article{UEK:2168334543,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Lucjan Siemion, System gospodarowania surowcami wtórnymi. Warszawa 1974, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 238",
journal = "Ekonomista",
number = "1",
pages = "222-226",
year = "1976",
}
106
@article{UEK:2168220092,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Kierunki i metody zwiększenia produktywności inwestycji i środków trwałych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "59-71",
year = "1976",
}
107
@inbook{UEK:2168252878,
author = "Bronisław Byrski and Kazimierz Górka",
title = "Warunki upowszechnienia parametrycznego systemu zarządzania",
booktitle = "Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne",
pages = "1-34",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1976",
}
108
@inbook{UEK:2168334917,
author = "Józef Gajda and Bronisław Byrski and Emil Luchter",
title = "Określenie kierunków perspektywicznego rozwoju przemysłu w aglomeracjach miejskich (na przykładzie Krakowa)",
booktitle = "Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa",
pages = "113-136",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
109
@inbook{UEK:2168334919,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Przesłanki branżowo-regionalnego programowania rozwoju przemysłu spożywczego",
booktitle = "Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa",
pages = "137-159",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
110
@article{UEK:2168226741,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Na 50-lecie Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "136-145",
year = "1975",
}
111
@book{UEK:2168346300,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Doskonalenie systemu zarządzania gospodarką",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa",
year = "1975",
}
112
@article{UEK:2168226727,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Próba oceny wdrożeń inicjujących",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "117-126",
year = "1975",
}
113
@article{UEK:2168370846,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Ekonomiczne skutki dysproporcji między bazą surowcową a zdolnościami produkcyjnymi przemysłu spożywczego",
journal = "Prace Instytutów i Laboratoriów Badawczych Przemysłu Spożywczego",
number = "T. 24, z. 2",
pages = "279-296",
year = "1974",
}
114
@article{UEK:2168277943,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Oranizacja przemysłu w nowym systemie zarządzania",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 29, 2 (336)",
pages = "131-136",
year = "1974",
}
115
@article{UEK:2168225162,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Nauka krakowska w XXX-leciu Polski Ludowej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "102-113",
year = "1974",
}
116
@book{UEK:2168282449,
title = "Nowy system zarządzania przemysłem w teorii i praktyce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1974",
}
117
@inbook{UEK:2168282457,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Organizacyjne aspekty zmian w systemie zarządzania przemysłem",
booktitle = "Nowy system zarządzania przemysłem w teorii i praktyce",
pages = "35-52",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1974",
}
118
@inbook{UEK:2168364960,
author = "Józef Gajda and Bronisław Byrski and Emil Luchter",
title = "Przemysł w mieście nauki i kultury",
booktitle = "Kraków 2000",
pages = "136-164",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Literackie",
year = "1974",
issn = "",
}
119
@article{UEK:2168333149,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Czynniki regionalne w programowaniu rozwoju przemysłu spożywczego",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "t. 28, 3",
pages = "97-101",
year = "1974",
}
120
@article{UEK:2168271380,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Koordynacja w przemyśle spożywczym",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "43",
pages = "6",
year = "1973",
url = {http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1973/nr043/index.pdf},
}
121
@article{UEK:2168277703,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Efektywność wzrostu skali gospodarowania w zapleczu techniczno-usługowym zakładów przemysłowych",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 24, 2 (278)",
pages = "54-59",
year = "1973",
}
122
@article{UEK:2168260614,
author = "Bronisław Byrski and Emil Luchter",
title = "Produktywność środków trwałych w przemyśle (czynniki kształtujące, interpretacja pomiarów)",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 13",
pages = "87-119",
year = "1973",
}
123
@article{UEK:2168221814,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Założenia zmian w systemie zarządzania przemysłem",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "15-26",
year = "1973",
}
124
@book{UEK:2168369240,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Czynniki rozwoju przemysłu spożywczego w regionie na przykładzie województwa lubelskiego i wrocławskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "b.w.",
year = "1973",
}
125
@article{UEK:2168249540,
author = "Bronisław Byrski and Emil Luchter",
title = "Produktywność środków trwałych w przemyśle a decyzje inwestycyjne",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "50",
pages = "51-69",
year = "1972",
}
126
@article{UEK:2168278003,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Terenowe układy produkcyjne przemysłu spożywczego",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 27, 2 (313)",
pages = "102-109",
year = "1972",
}
127
@article{UEK:2168333167,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Pomiar produktywności majątku trwałego w przemyśle spożywczym",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "t. 26, 4",
pages = "163-166",
year = "1972",
}
128
@article{UEK:2168364526,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Kombinaty wielobranżowe",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "40",
pages = "3",
year = "1971",
url = {http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1971/numer40/imagepages/image3.htm},
}
129
@book{UEK:2168345678,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Koordynacja gospodarki przedsiębiorstw w ośrodkach przemysłowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1970",
}
130
@article{UEK:2168364516,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Nowe i tradycyjne kombinaty przemysłowe",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "21",
pages = "7",
year = "1970",
url = {http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1970/numer21/imagepages/image7.htm},
}
131
@article{UEK:2168277453,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Branżowy i terenowy układ powiązań koordynacyjnych a programowanie rozwoju przemysłu",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "3-22",
year = "1969",
}
132
@unpublished{UEK:2168305685,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Koordynacja powiązań produkcyjno-zaopatrzeniowych w ośrodku przemysłowym",
adress = "Kraków",
year = "1968",
}
133
@article{UEK:2168337229,
author = "Bronisław Byrski and Janina Nowak and Janina Rykiertowa",
title = "Celowość tworzenia regionalnej bazy kooperacyjnej przemysłu (na przykładzie przemysłu metalowego w regionie krakowskim)",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "8",
pages = "329-333",
year = "1968",
}
134
@article{UEK:2168340505,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Marża jako czynnik racjonalnego udziału dostaw składowych w obrocie materiałowym",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "14 (418)",
pages = "484-488",
year = "1968",
}
135
@article{UEK:2168340401,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Zagadnienia załadunku towarów w hurtowniach",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "17 (325)",
pages = "583-585",
year = "1964",
}
136
@article{UEK:2168286261,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Funkcjonowanie systemu umów dostawy w obrocie środkami produkcji : (na przykładzie wyrobów odlewniczych)",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "12",
pages = "549-553",
year = "1964",
}
137
@article{UEK:2168337217,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Wyniki badań centralizacji przewozów wyrobów hutniczych w województwie bydgoskim",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "12",
pages = "526-530",
year = "1962",
}
138
@unpublished{UEK:2168330785,
author = "Elżbieta Kondratowicz and Krzesław Stokłosa and Barbara Dzióbek and Maria Polańska and Bronisław Byrski",
title = "Kinetyka zmian jakości wyrobów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID