Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
The Competitive Position of Small Business Furniture Industry Enterprises in Poland in the Context of Sustainable Management : Relationships, Interdependencies, and Effects of Activities
Źródło:
Sustainability. - vol. 14, iss. 15, art. no. 9368 (2022) , s. 1-29. - Tytuł numeru: Corporate Sustainability and Innovation in SMEs - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication is financed by the WSB University in Dąbrowa Górnicza.
This publication is a component of scientific research carried out at the University of Economics in Cracow as a part of the research of the Potential Program in 2022 and WSB University in Dąbrowa Górnicza as a part of the research funded under the program of the Minister of Education and Science titled "Regional Initiative of Excellence" in 2019-2022, project number 018/RID/2018/19, the amount of funding PLN 10 788 423,16.
Lista 2019:
100.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168367348
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Nauka o zarządzaniu a idea zrównoważonego i trwałego rozwoju
Źródło:
Jednorodność czy pluralizm : rozważania nad naturą nauk ekonomicznych i gospodarki / red. Bogusław Fiedor, Marian Gorynia, Łukasz Hardt - Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2021, s. 145-155. - Streszcz., summ.
Seria:
(Ekonomiści dla rozwoju)
ISBN:
978-83-65269-32-4
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168358938
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Innovation 4.0 - on the Path to Modernity, Higher Effectiveness and Quality
Źródło:
Sustainability, Technology and Innovation 4.0 / red. Zbigniew Makieła, Magdalena M. Stuss, Ryszard Borowiecki - London, New York: Routledge, 2021, s. 279-303 - Bibliogr.
Seria:
(Routledge Studies in Innovation, Organizations and Technology)
ISBN:
978-1-032-02590-2 ; 978-1-003-18406-5
Poziom II:
75.00 pkt
Nr:
2168357070
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Developing Digital Economy and Society in the Light of the Issue of Digital Convergence of the Markets in the European Union Countries
Źródło:
Energies. - vol. 14, iss. 9, art. no. 2717 (2021) , s. 1-27. - Tytuł numeru: New Frontiers for Organizations in Power Markets Applications for Industry 4.0 - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication is financed by the subsidy granted to the Cracow University of Economics and WSB University in Dąbrowa Górnicza. This publication is a component of scientific research carried out at the University of Economics in Cracow as a part of the research of the Potential Program, WSB University in Dąbrowa Górnicza as a part of the research carried out at this University and the Faculty of Management of AGH University for the maintenance and development of research potential.
Lista 2019:
140.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168355840
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
The Idea of Sustainable and Permanent Development in the Context of Science and Business Practice
Źródło:
European Research Studies Journal. - vol. 24, iss. 1 (2021) , s. 188-200. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This publication is co-financed by a subsidy granted to the Cracow University of Economics
Lista 2019:
100.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168358478
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Nauka o zarządzaniu a idea zrównoważonego i trwałego rozwoju
Źródło:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 4 (2020) , s. 23-31 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168352122
artykuł w czasopiśmie
7

Konferencja:
X Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomiści dla rozwoju", Warszawa, Polska, od 2019-11-28 do 2019-11-29
Tytuł:
Nauka o zarządzaniu a idea zrównoważonego i trwałego rozwoju
Źródło:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 2, s. 83-84. - Dostępne tylko streszczenie
Tryb dostępu:
Nr:
2168353228
varia
8

Tytuł:
The Problems of Sustainable and Permanent Development in the Context of Understanding the Essence of Science
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 147 (2020) , s. 79-90. - Tytuł numeru: Modernity of Industry and Services - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication is a component of scientific research carried out at the University of Economics in Cracow as a part of research of the Potential Program
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168349964
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Siła synergii w innowacjach otwartych = The Power of Synergy in Open Innovations
Źródło:
Innowacje a dobrostan społeczeństwa, gospodarki i przedsiębiorstw : próba pomiaru / red. Zbigniew Malara, Jerzy Tutaj - Wrocław: Politechnika Wrocławska, 2019, s. 161-170. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7493-093-2
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168338349
rozdział w monografii
10

Tytuł:
The Term and the Essence of Value
Źródło:
Strategic Value Management : a Dynamic Perspective / red. Marek Jabłoński - New York: Nova Science Publishers, 2019, s. 45-54. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Business Issues, Competition and Entrepreneurship)
Program badawczy:
The publication was financed by funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics under the scheme for subsidising university research potential
ISBN:
978-1-53614-089-7 ; 978-1-53614-090-3
Nr:
2168331575
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Research-oriented Value as the Imperative of Strategic Management
Źródło:
Strategic Value Management : a Dynamic Perspective / red. Marek Jabłoński - New York: Nova Science Publishers, 2019, s. 55-63. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Business Issues, Competition and Entrepreneurship)
ISBN:
978-1-53614-089-7 ; 978-1-53614-090-3
Nr:
2168331591
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Cele a postulatywna filozofia działania współczesnych przedsiębiorstw w świetle paradygmatu ekonomii umiaru i zrównoważenia
Źródło:
Zarządzanie finansami : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Jakub Marszałek, Dorota Starzyńska - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2019, s. 49-61 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8142-703-6 ; 978-83-8142-704-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168339545
rozdział w monografii
13

Tytuł:
The Role of a Manager in Managing Intellectual Capital in the Context of Innovative Projects in an Enterprise = Rola menedżera w zarządzaniu kapitałem intelektualnym w kontekście projektów innowacyjnych w przedsiębiorstwie
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (2019) , s. 59-71. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168334089
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Management Science(s) - Contemporary Challenges Against the Backdrop of Fundamental Issues of Philosophy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 135 (2019) , s. 33-47. - Tytuł numeru: Contemporary Management - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168340553
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Benchmarking w doskonaleniu działalności dydaktycznej uczelni
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2019
Opis fizyczny:
291 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-452
Nr:
2168338615
doktorat
16

Tytuł:
Social Innovativeness of Selected SMEs in Poland : a Comparative Case Study
Źródło:
Innovation Processes in the Social Space of the Organization / red. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Zdzisława Dacko-Pikiewicz - New York: Nova Science Publishers, 2018, s. 93-121. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-1-53613-516-9 ; 978-1-53613-517-6
Nr:
2168326463
rozdział w monografii
17

Tytuł:
Innowacje otwarte w MSP = Open Innovations in SMEs
Źródło:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 52, t. 2 (2018) , s. 71-85. - Tytuł numeru: Zarządzanie. T. 2 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168326495
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Innowacyjne przedsiębiorstwo
Źródło:
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami : wiedza, technologia, konkurencja, przedsiębiorstwo / red. Zbigniew J. Makieła, Magdalena M. Stuss - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 197-230
Program badawczy:
Niniejszy rozdział w monografii powstał w związku z realizacją badań statutowych w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw i w Katedrze Zarządzania Zasobami Pracy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz w związku z realizacją prac naukowo-badawczych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej
ISBN:
978-83-812-8551-3 ; 978-83-812-8552-0
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168325195
rozdział w monografii
19

Tytuł:
Procesy restrukturyzacji we współczesnym przedsiębiorstwie - geneza, wyzwania, pragmatyka = Restructuring Processes in Contemporary Enterprise - Origin, Challenges, Pragmatics
Źródło:
Wielowymiarowość zarządzania XXI wieku : monografia dla uczczenia jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-badawczej prof. dra hab. inż. Ryszarda Barcika / red. Marcin Jakubiec, Agnieszka Barcik - Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, 2018, s. 14-24. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65182-85-2
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168324715
rozdział w monografii
20

Tytuł:
Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wobec wyzwań gospodarki XXI wieku : kontekst ekonomiczno-zarządczy
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
Opis fizyczny:
357 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-953076-1-4 ; 978-83-953076-0-7
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168331353
monografia
21

Tytuł:
Nauki o zarządzaniu w świetle paradygmatów = Management Sciences and the Paradigms
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (939) (2018) , s. 7-15. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja powstała w związku z badaniami naukowymi realizowanymi w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2018 roku
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168325871
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Zarządzanie na rzecz zrównoważonego i trwałego rozwoju - metaparadygmat nauk o zarządzaniu XXI wieku = Management for the Sustainable and Long-lasting Development - a Metaparadigm of the Management Sciences in the 21st Century
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 2 (2018) , s. 28-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168327621
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej i w dobie globalizacji rynku : doświadczenia polskie
Źródło:
Jakość zarządzania - refleksje, wymiary, problemy / red. Marek Bugdol, Piotr Jedynak - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2017, s. 326-333 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-233-4283-0 ; 978-83-233-9643-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168316741
rozdział w monografii
24

Tytuł:
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017
Opis fizyczny:
229 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz., Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8
Nr:
2168314997
Zobacz powiązane rozdziały
25

Tytuł:
Związki symbiotyczne organizacji sieciowej z przedsiębiorczością
Źródło:
Zarządzanie organizacją : koncepcje, wyzwania, perspektywy / red. Marlena Grabowska, Beata Ślusarczyk - Częstochowa: Politechnika Częstochowska, 2017, s. 40-49 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2017 r.
ISBN:
978-83-65179-93-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168318369
rozdział w monografii
26

Tytuł:
The Propensity to Changes in the Competitive and Innovative Economic Environment : Processes - Structures - Concepts
Adres wydawniczy:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017
Opis fizyczny:
225 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-65173-81-2 ; 978-83-65173-82-9
Nr:
2168314987
Zobacz powiązane rozdziały
27

Tytuł:
Zarządzanie wiedzą w sieci - kontekst strategiczny
Źródło:
Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego / red. Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2017, s. 195-210 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-8030-150-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168314601
rozdział w monografii
28

Tytuł:
Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017
Opis fizyczny:
197 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz., Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-65907-02-8 ; 978-83-65907-03-5
Nr:
2168319067
Zobacz powiązane rozdziały
29

Tytuł:
Prof. mgr inż. Ludwik Antoni MAYRE
Źródło:
Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017, s. 63-68
ISBN:
978-83-65173-86-7
Nr:
2168318281
rozdział w książce
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Transformacja systemowa, globalizacja i nowa gospodarka - dynamiczna zmiana warunków gospodarowania przedsiębiorstw w Polsce = Systemic Transformation, Globalization and New Economy - a Dynamic Change of the Economic Conditions of Enterprises in Poland
Źródło:
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 13-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8
Nr:
2168315249
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa / red. Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Katarzyna ŻMIJA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 9-13
ISBN:
978-83-65907-02-8 ; 978-83-65907-03-5
Nr:
2168319069
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Doc. dr Kazimierz Janik
Źródło:
Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017, s. 69-74
ISBN:
978-83-65173-86-7
Nr:
2168318283
rozdział w książce
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Konferencje i sympozja naukowe
Źródło:
Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017, s. 129-141
ISBN:
978-83-65173-86-7
Nr:
2168318311
rozdział w książce
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Rys historyczny Katedry
Źródło:
Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017, s. 11-37
ISBN:
978-83-65173-86-7
Nr:
2168318255
rozdział w książce
Zobacz opis całości
35

Konferencja:
XV International Scientific Symposium "Contemporary Economy: Social, Legal and Economic Aspects", Kijów, Ukraina, od 2017-05-23 do 2017-05-24
Tytuł:
Academic Companies - Issues on Setting Up and Operating
Źródło:
Contemporary Economy : Social, Legal and Economic Aspects / red. Anatolii Mazaraki - Kyiv: Kyiv National University of Trade and Economics, 2017, s. 32-44. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-966-629-818-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168314583
rozdział w materiałach konferencyjnych
36

Konferencja:
XV International Scientific Symposium "Contemporary Economy: Social, Legal and Economic Aspects", Kijów, Ukraina, od 2017-05-23 do 2017-05-24
Tytuł:
Development Mangement of the SME Sector Enterprises : Success Factors Depending on the Stage and Phase of Their Development
Źródło:
Contemporary Economy : Social, Legal and Economic Aspects / red. Anatolii Mazaraki - Kyiv: Kyiv National University of Trade and Economics, 2017, s. 45-57. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed by funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics under the scheme for subsidising university research potential
ISBN:
978-966-629-818-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168314585
rozdział w materiałach konferencyjnych
37

Tytuł:
Introduction
Źródło:
The Propensity to Changes in the Competitive and Innovative Economic Environment : Processes - Structures - Concepts / red. Ryszard BOROWIECKI, Jarosław KACZMAREK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 9-10
ISBN:
978-83-65173-81-2 ; 978-83-65173-82-9
Nr:
2168318869
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Wpływ internacjonalizacji na innowacje społeczne = The Impact of Internationalization on Social Innovation
Źródło:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 48, t. 3 (2017) , s. 131-140. - Tytuł numeru: Zarządzanie. T. 3 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168314715
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Problemy innowacyjności gospodarki Polski, ze szczególnym uwzględnieniem działalności badawczo-rozwojowej = Problems of the Polish Economy Innovativeness and R&D Activity
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 2 (50) (2017) , s. 163-176. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168316827
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Wspomnienie o Profesorze Alessandro Anastasi - Doktorze Honoris Causa UEK
Źródło:
Kurier UEK. - nr 1 (71), s. 80-82
Tryb dostępu:
Nr:
2168322539
varia
41

Tytuł:
Zasoby ludzkie w kontekście innowacji = Human Resources in the Context of Innovation [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 7 (2017) , s. 89-96. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168317025
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Opracowanie:
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017
Opis fizyczny:
177 s.; 24 cm
ISBN:
978-83-65173-86-7
Nr:
2168318187
Zobacz powiązane rozdziały
43

Tytuł:
Nauki o zarządzaniu w świetle ogólnego pojmowania nauki
Źródło:
Nauki ekonomiczne w XXI wieku - dylematy, wyzwania, perspektywy : jubileusz 70-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / red. Czesław Zając - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, s. 207-218 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja powstała w związku z realizacją prac badawczo-naukowych (badania statutowe) w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2017 roku.
ISBN:
978-83-7695-665-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168318057
rozdział w monografii
44

Tytuł:
Zwiększanie zasobów kompetencyjnych przedsiębiorstw poprzez współpracę z uczelniami = Increasing the Competence Resources of Enterprises through the Cooperation with Universities
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 14, nr 2, cz. 1 (2016) , s. 71-90. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308151
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
Główne problemy i wyzwania społeczno-gospodarcze i ekologiczne w świecie na przełomie XX i XXI wieku
Źródło:
Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi / [red. nauk. Joanna KUDEŁKO] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 207-220 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-934124-5-7
Nr:
2168308259
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Permanentna restrukturyzacja - współczesny paradygmat zarządzania? = Permanent Restructuring - Modern Management Paradigm
Źródło:
Meandry teorii i praktyki zarządzania : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Jana Lichtarskiego / red. Grażyna Osbert-Pociecha, Stanisław Nowosielski - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016, s. 45-55. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7695-578-0
Nr:
2168308273
rozdział w monografii
47

Tytuł:
Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016
Opis fizyczny:
289 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-65173-62-1 ; 978-83-65173-63-8
Nr:
2168309103
48

Tytuł:
Zarządzanie w rozwoju organizacji : wybrane problemy : monografia wydana w 45. rocznicę pracy naukowo-dydaktycznej profesora Wiesława Waszkielewicza
Redakcja:
Barcik Ryszard
, Dudek Marek
, Nowicka-Skowron Maria
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza, 2016
Opis fizyczny:
500 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7464-876-9
Nr:
2168311541
49

Tytuł:
Determinanty rozwoju innowacyjności sektora MSP = Determinants of SME Innovation Development
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (173) (2016) , s. 11-24. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168309707
artykuł w czasopiśmie
50

Konferencja:
Globalìzacìjnì vikliki rozvitku nacìonalʹnih ekonomìk / Global challenges of national economies development, Kijów, Ukraina, od 2016-10-19 do 2016-10-19
Tytuł:
Problems and Challenges in the Development of National States in the Globalisation Era
Źródło:
Global Challenges of National Economies Development. Part 3 = Globalìzacìjnì vikliki rozvitku nacìonalʹnih ekonomìk / red. A.A. Mazaraki - Kiïv: Kiïvsʹkij nacìonalʹnij torgovelʹno-ekonomìčnij unìversitet, 2016, s. 803-817. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed by funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics under the scheme for subsidising university research potential
ISBN:
978-966-629-794-8 ; 978-966-629-797-9
Nr:
2168308817
rozdział w materiałach konferencyjnych
51

Tytuł:
Konkurencyjność przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce w świetle samooceny ich właścicieli i menedżerów = The Competitiveness of the SME Enterprises in Poland in the View of Self Assessment of their Owners and Managers
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (2016) , s. 4-12. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego na rok 2016
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168309045
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Dilemmas of Restructuring of Modern Economy and Enterprises : Theory - Methods - Practice
Adres wydawniczy:
Cracow: Fundation of the Cracow University of Economics, 2016
Opis fizyczny:
202 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-65173-55-3 ; 978-83-65173-56-0
Nr:
2168307835
53

Konferencja:
4rd International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM2016), Kragujevac, Serbia, od 2016-11-09 do 2016-11-11
Tytuł:
University Education in the Era of Modern Challenges vs Employers Demands - the Case Study of Poland
Źródło:
Contemporary Issues in Economics, Business and Management : Conference Proceedings / red. Vesna Stojanović-Aleksić - Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac, 2016, s. 307-317. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication was financed by funds granted to the Management Faculty of Cracow University of Economics under the scheme for subsidising university research potential
ISBN:
978-86-6091-070-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168312749
rozdział w materiałach konferencyjnych
54

Tytuł:
Zrównoważony i trwały rozwój wobec postępujących procesów globalizacji = The Sustainable and Permanent Development in the Conditions of Increasing Globalization Processes
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 20, nr 3, t. 2 (2016) , s. 71-81. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 2 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308187
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Charakterystyczne problemy społeczno-gospodarcze i ekologiczne Polski w okresie jej transformacji
Źródło:
Ekonomia i środowisko : księga jubileuszowa Profesora Bogusława Fiedora / red. Stanisław Czaja, Andrzej Graczyk - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016, s. 179-189
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7695-580-3
Nr:
2168308271
rozdział w monografii
56

Tytuł:
Nowa gospodarka - aspekty wiedzy i innowacji = New Economy - Knowledge and Innovation Aspects
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (2016) , s. 3-9. - Summ.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168304677
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
The Problems and Decision-Making Processes in Managing the Restructuring of Contemporary Companies
Źródło:
Management Science during Destabilization : Local Insight. Vol. 7 / red. Janusz TECZKE, Kakhaber Djakeli, Piotr BUŁA - Cracow - Tbilisi: Cracow University of Economics, 2015, s. 171-182 - Bibliogr.
Program badawczy:
The paper was financed with subsidies granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics from maintaining the research capacity
ISBN:
978-83-937642-5-9 ; 978-9941-22-539-0
Nr:
2168297223
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Restructuring as the Imperative of Developmental Changes in Economy
Adres wydawniczy:
Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015
Opis fizyczny:
209: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-65173-08-9 ; 978-83-65173-09-6
Nr:
2168295977
59

Tytuł:
Restrukturyzacja - od transformacji do globalizacji = Restructuring - from Transformation to Globalization
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (2015) , s. 4-9. - Summ.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168297739
artykuł w czasopiśmie
60

Tytuł:
Konkurencyjność przedsiębiorstw i konkurencyjność gospodarki Polski - zarys problemu = Competitiveness of Enterprises vs the Competitiveness of Polish Economy
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 1 (41) (2015) , s. 52-66. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2014 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168295379
artykuł w czasopiśmie
61

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie zmianą w uczelni w warunkach konkurencyjności i innowacyjności
Promotor pomocniczy:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2015
Opis fizyczny:
350 k.: il. kolor.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-328
Nr:
2168309417
doktorat
62

Tytuł:
Kształtowanie relacji partnerskich i form współdziałania współczesnych przedsiębiorstw : strategie - procesy - narzędzia
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Opis fizyczny:
171 s.: .il.; 24 cm
Uwagi:
Summ., Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-65173-20-1 ; 978-83-65173-21-8
Nr:
2168299595
63

Tytuł:
Księga Jubileuszowa XX Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Krynica-Zdrój, 21-24.10.2015 rok
Opracowanie:
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Opis fizyczny:
85 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-65173-23-2
Nr:
2168301325
64

Tytuł:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of Contemporary Economies in the Face of Global Market Conditions
Adres wydawniczy:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015
Opis fizyczny:
240 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
The book was financed with subsidies for maintaining the research capacity granted to the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65173-28-7 ; 978-83-65173-29-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168301907
65

Tytuł:
Managing Modern Organizations
Źródło:
Entrepreneurship Management : Functioning and Development of an Organization / red. Tomasz KUSIO, Marek MAKOWIEC - Cracow: Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 2015, s. 15-18. - Summ.
ISBN:
978-83-941580-4-0 ; 978-83-941580-5-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168299435
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Ku ekonomicznej Alma Mater : słownik absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 1925-2015
Opracowanie:
Prace pomocnicze:
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Opis fizyczny:
112 s.: il. (gł. kolor.); 24 cm
ISBN:
978-83-62511-44-0
Nr:
2168299253
67

Konferencja:
Management in the time of destabilization. German and Polish experience, Kraków, Polska, od 2014-12-05 do 2014-12-06
Tytuł:
Enterprise Management in a Critical Situation : an Analysis of the Research Findings of Enterprises in Poland
Źródło:
Managing Disruption and Destabilisation / red. Thomas Baaken, Janusz TECZKE - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 169-184. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-3-5 ; 978-3-938137-49-9
Nr:
2168286551
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Procesy globalizacji i ich uwarunkowania
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji - szanse i zagrożenia / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 11-44
ISBN:
978-83-62511-87-7
Nr:
2168283519
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Polityka innowacyjna jako czynnik wzrostu efektywności funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw
Źródło:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap III / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI, s. 109-125
Sygnatura:
NP-1386/3/Magazyn
Nr:
2168301875
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
From the Third Sector to the Social Economy
Źródło:
Third Sector : Theoretical and Empirical Approach / red. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 23-51 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932796-8-5
Nr:
2168288793
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Third Sector : Theoretical and Empirical Approach
Adres wydawniczy:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
275: il.; 24 cm
Uwagi:
Project Number PDI10600, Bibliogr. po rozdz. oraz s. 256-276
ISBN:
978-83-932796-8-5
Nr:
2168288791
Zobacz powiązane rozdziały
72

Tytuł:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw i gospodarki : uwarunkowania - procesy - efekty
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
Opis fizyczny:
238 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Na s. 4 okł. ISBN przypisany innej książce: 978-83-62511-87-7., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-92-1 ; 978-83-62511-87-7
Nr:
2168280051
Zobacz powiązane rozdziały
73

Tytuł:
Innowacje jako źródło sukcesu przedsiębiorstw w warunkach wyzwań współczesnej gospodarki
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły / red. Henryk Bieniok - Kraków: Mfiles.pl, 2014, s. 87-100 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935104-4-3
Nr:
2168285327
rozdział w monografii
74

Tytuł:
Współczesne formy relacji międzyorganizacyjnych : współpraca, kooperacja, sieci
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
Opis fizyczny:
163 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-93-8
Nr:
2168286531
75

Tytuł:
Enterprise Restructuring in the Conditions of the Crisis and the Globalization Challenges : Based on the Experiences of the Polish Economy = Restrukturyzacja przedsiębiorstw w warunkach kryzysu i wyzwań globalizacji (na podstawie doświadczeń z polskiej gospodarki)
Źródło:
Organization and Management = Organizacja i Kierowanie. - nr 1B (2014) , s. 9-14. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168305073
artykuł w czasopiśmie
76

Tytuł:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych : modele - metody - procesy
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
Opis fizyczny:
315 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-88-4
Nr:
2168285801
77

Tytuł:
Innovation Policy as a Factor of Enterprise Growth an Attempt to Assess the Effects of its Implementation in Poland
Źródło:
Enterprise in Hardship Economics, Managerial and Juridical Perspectives / red. Augusto D'Amico, Giovanni Moschella - Arricia: ARACNE editrice int.le S.r.l., 2014, s. 253-266. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-88-548-8111-2
Nr:
2168295929
rozdział w monografii
78

Tytuł:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji - szanse i zagrożenia
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
Opis fizyczny:
178 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-87-7
Nr:
2168280049
Zobacz powiązane rozdziały
79

Tytuł:
Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
Opis fizyczny:
312 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-98-3
Nr:
2168286529
80

Tytuł:
Restrukturyzacja w procesie kreowania zmian w gospodarce i jej podmiotach
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw i gospodarki : uwarunkowania - procesy - efekty / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 13-33
ISBN:
978-83-62511-92-1 ; 978-83-62511-87-7
Nr:
2168283535
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Kształtowanie efektywności rozwoju przedsiębiorstwa
Źródło:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap II / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI, s. 55-75
Sygnatura:
NP-1386/2/Magazyn
Nr:
2168286007
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : restrukturyzacja - zarządzanie - analiza
, Chadam Jan
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
Opis fizyczny:
516 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz., summ.,
ISBN:
978-83-62511-23-5
Nr:
2168263930
83

Tytuł:
Enterprise Restructuring in the Conditions of the Crisis and the Globalization Challenges : Based on the Experiences of the Polish Economy
Źródło:
International Journal of Business and Economic Development. - vol. 1, no 1 (2013) , s. 101-108. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168313489
artykuł w czasopiśmie
84

Tytuł:
Kooperencja przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej : konkurencja - kooperacja - rozwój
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
Opis fizyczny:
134 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz., summ.,
ISBN:
978-83-62511-23-5
Nr:
2168263924
85

Tytuł:
The Challenges and Dilemmas in Corporate Management in the Corporate Management in the Conditions of Economic Uncertainty and Instability
Źródło:
Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Fundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 17-28. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-03-7
Nr:
2168252754
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
86

Autor:
Ryszard Borowiecki , Elżbieta Wysłocka
Konferencja:
XI International scientific symposium "Strategy of enterprises in the waiting period of the crisis: economic, social and legal aspects", Kijów, Ukraina, od 2013-05-15 do 2013-05-16
Tytuł:
Corporate Crisis Management in the Era of Globalization
Źródło:
Strategy of Enterprises in the Waiting Period of the Crisis : Economic, Social and Legal Aspects : XI International Scientific Symposium, [May 15-16, 2013, Kyiv] / red. Anatolii Mazaraki - Kyiv: Kyiv National University of Trade and Economics, 2013, s. 65-91. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-966-629-617-0
Nr:
2168265974
rozdział w materiałach konferencyjnych
87

Tytuł:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych = Restructuring of Enterprises and Economies in the Conditions of Global Market Development
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
Opis fizyczny:
406 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz., summ. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-62511-08-2
Nr:
2168264566
88

Tytuł:
Characteristic Structural Changes in the Economy of Poland over the Last 20 Years and the Attempt to Assess Them
Źródło:
Management Science in Transition Period in South Africa and Poland / red. Janusz TECZKE, Nic Terblanche - Cracow, Stellenbosch: International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2013, s. 13-21. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-0-4
Nr:
2168262564
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
89

Tytuł:
Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects
Adres wydawniczy:
Cracow: Fundation of the Cracow University of Economics, 2013
Opis fizyczny:
761 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-03-7
Nr:
2168252602
Zobacz powiązane rozdziały
90

Tytuł:
Zarządzanie rozwojem współczesnej organizacji : uwarunkowania, innowacje, strategie
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
Opis fizyczny:
263: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-18-1
Nr:
2168265604
91

Tytuł:
Kierunki i efekty wykorzystania funduszy unijnych w finansowaniu inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na obszarach województwa małopolskiego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
364 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-281
Nr:
2168283369
doktorat
92

Tytuł:
Challenges and Problems of Knowledge Management in Enterprises in Poland
Źródło:
China-USA Business Review. - vol. 12, no. 2 (Serial Number 116) (2013) , s. 149-162. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168262424
artykuł w czasopiśmie
93

Tytuł:
Efektywność procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw
Źródło:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI, s. 69-93
Sygnatura:
NP-1386/Magazyn
Nr:
2168271866
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
94

Autor:
Ryszard Borowiecki , Elżbieta Wysłocka
Tytuł:
The Economic Analysis as a Management Tool in the Conditions of the Increasing Instability of the Company's Environment
Źródło:
Contemporary Economy in Times of the Global Crisis : Economic, Social and Legal Aspects / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 189-201 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-76-1
Nr:
2168237390
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
95

Autor:
Ryszard Borowiecki , Elżbieta Wysłocka
Tytuł:
Analiza ekonomiczna i ocena ekspercka w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2012
Opis fizyczny:
169: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-636-6
Nr:
2168229742
monografia
96

Tytuł:
Contemporary Economy in Times of the Global Crisis : Economic, Social and Legal Aspects
Adres wydawniczy:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012
Opis fizyczny:
372 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-76-1
Nr:
2168237386
Zobacz powiązane rozdziały
97

Tytuł:
Enterprise Restructuring in the Conditions of the Crisis and the Globalization Challenges : Based on the Experiences of the Polish Economy
Źródło:
The Business and Management Review. - vol. 2, no. 2, s. 62. - Abstrakt referatu wygłoszonego na Corporate Governance and Business Conference (CGBC) 19-20th July 2012, Boston, USA
Nr:
2168262904
varia
98

Tytuł:
Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Opis fizyczny:
659 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-81-5
Nr:
2168246222
99

Tytuł:
Analysis of Causes and Consequences of the Global Economic Crisis - Poland's Perspective
Źródło:
The Business and Management Review. - vol. 2, no. 2 (2012) , s. 94-102. - Referat wygłoszony na Corporate Governance and Business Conference (CGBC) 19-20th July 2012, Boston, USA - Bibliogr.
Nr:
2168262612
artykuł w czasopiśmie
100

Autor:
Ewa Paszta
Tytuł:
Rozwój systemu zarządzania informacją w małych i średnich przedsiębiorstwach
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
288 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-222
Nr:
2168238778
doktorat
101

Tytuł:
Corporate Behaviour in the Era of Globalization and the Conditions of Crisis
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / red. Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 385-396 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-07-5
Nr:
2168242760
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
102

Autor:
Nadìâ Zarìčna , Ryszard Borowiecki
Tytuł:
Vikoristannâ principìv fìnansovogo ìnžinìringu pri formuvannì fìnansovogo klasteru u zahìdnomu regìonì Ukraïnì
Źródło:
Êvroìntegracìjnì procesi v suspìl'stvì : transformacìâ ta rozvitok : Materìali Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï 22-23 kvìtnâ 2012 roku, m. Ternopìl' - Ternopìl': Ternopìl'skij ìnstitut socìal'nih ta ìnformacìjnih tehnologìj, 2012, s. 79-80. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-966-8284-12-0
Nr:
2168235024
varia
103

Tytuł:
Zarządzanie informacją i komunikacją w organizacjach gospodarczych i instytucjach sektora publicznego
Adres wydawniczy:
Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2012
Opis fizyczny:
287 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7285-639-5
Nr:
2168227132
104

Tytuł:
Współpraca międzyorganizacyjna w działalności przedsiębiorstw : klastry, alianse, sieci
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Opis fizyczny:
187 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz., summ.,
ISBN:
978-83-62511-91-4
Nr:
2168246382
105

Tytuł:
Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek = Global and Regional Challenges Concerning Restructuring of Enterprises and Economies
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Opis fizyczny:
455 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-86-0
Nr:
2168244722
106

Tytuł:
Wyzwania i dylematy społeczno-gospodarcze Polski w procesie transformacji
Adres wydawniczy:
Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2012
Opis fizyczny:
296 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-623-4
Nr:
2168230072
monografia
107

Tytuł:
Structural Changes and Development of the SME Sector in Poland after EU Membership
Źródło:
The Business and Management Review. - vol. 2, no. 2 (2012) , s. 243-254. - Referat wygłoszony na International Conference on Business and Economic Development (ICBED) 23-24th July 2012, Las Vegas, USA - Bibliogr.
Nr:
2168262618
artykuł w czasopiśmie
108

Tytuł:
Gospodarowanie zasobami informacyjnymi z perspektywy zarządzania kryzysowego
Adres wydawniczy:
Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011
Opis fizyczny:
285 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz. oraz s. 281-285
ISBN:
978-83-7285-612-8
Nr:
2166669368
109

Tytuł:
Wyzwania i dylematy praktyki zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem
Źródło:
Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Górce / [red. nauk. Józefa FAMIELEC] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 41-55
ISBN:
978-83-7252-528-4
Nr:
2168218868
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
110

Tytuł:
Wartość dla właścicieli w strukturze celów współczesnego przedsiębiorstwa = Shareholder Value as a Part of a Modern Business's
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 199 (2011) , s. 112-124. - Tytuł numeru: Zrównoważony rozwój organizacji a relacje z interesariuszami - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168226118
artykuł w czasopiśmie
111

Tytuł:
Restrukturyzacja a zarządzanie zmianą - próba uporządkowania pojęć = Restructuring and Change Management - the Trial of Making Distinctions
Źródło:
Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój = Dilemmas of Contemporary Enterprises in the Restructuring Process : Diversification - Integration - Development / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 15-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-85-3
Nr:
2168219978
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
112

Tytuł:
Laudacja promotorska
Źródło:
Nadanie Anatolijowi Antonowyczowi Mazarakiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 18 października 2011 r. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 7-12
ISBN:
978-83-7252-504-8
Nr:
2168340381
rozdział w książce
113

Tytuł:
Globalizacja w służbie społeczeństwu - dynamiczna zmiana warunków gospodarowania współczesnych przedsiębiorstw = Globalization Based on Social Responsibility - Dynamic Change of Business Condition in Contemporary Economy
Źródło:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 1 (2011) , s. 146-155. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168223572
artykuł w czasopiśmie
114

Tytuł:
Developmental Challenges of Contemporary Economies : Management - Finance - Restructuring
Adres wydawniczy:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011
Opis fizyczny:
582 s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy niektórych rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-60-0
Nr:
2166664870
Zobacz powiązane rozdziały
115

Tytuł:
Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management
Adres wydawniczy:
Cracow: [Foundation of the Cracow University of Economics], 2011
Opis fizyczny:
413 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-35-8
Nr:
2166525988
Zobacz powiązane rozdziały
116

Tytuł:
Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój = Dilemmas of Contemporary Enterprises in the Restructuring Process : Diversification - Integration - Development
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Opis fizyczny:
792 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-62511-85-3
Nr:
2168219890
Zobacz powiązane rozdziały
117

Tytuł:
Przedsiębiorstwo w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki = Enterprise in the Face of Contemporary Economy Challenges
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 20 (2011) , s. 5-15. - Tytuł numeru: Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168225958
artykuł w czasopiśmie
118

Tytuł:
Globalny kryzys ekonomiczny jako determinanta funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw
Źródło:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI, s. 7-31
Sygnatura:
NP-1341/Magazyn
Nr:
2168260442
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
119

Tytuł:
Efekty przekształceń strukturalno-własnościowych przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2011
Opis fizyczny:
302 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-204
Nr:
2168224490
doktorat
120

Tytuł:
Change Management in a Company in the Times of Globalization
Źródło:
Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management / red. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: [Foundation of the Cracow University of Economics], 2011, s. 83-92 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-35-8
Nr:
2166526595
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
121

Tytuł:
Doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2011
Opis fizyczny:
281 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-192
Nr:
2168219564
doktorat
122

Tytuł:
Przełomy w zarządzaniu. [3], Zarządzanie procesowe
, Kiełtyka Leszek
Adres wydawniczy:
Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011
Opis fizyczny:
406, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7285-600-5
Nr:
2166562085
123

Tytuł:
Laudation
Źródło:
Nadanie Anatolijowi Antonowyczowi Mazarakiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 18 października 2011 r. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 13-17
Tłumaczenie:
Tilbury Jasper
ISBN:
978-83-7252-504-8
Nr:
2168340383
rozdział w książce
124

Tytuł:
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w procesie kreowania wartości dla właścicieli
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2011
Opis fizyczny:
419 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-185
Nr:
2168219558
doktorat
125

Tytuł:
Zasoby informacyjne w ograniczaniu ryzyka gospodarczego
Adres wydawniczy:
Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011
Opis fizyczny:
161 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz. oraz s. 157-161
ISBN:
978-83-7285-613-5
Nr:
2166672924
126

Tytuł:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego i wyzwań globalizacyjnych
Źródło:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI, s. 32-44
Sygnatura:
NP-1341/Magazyn
Nr:
2168260508
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
127

Tytuł:
The Analysis of Possibilities for Efficient Management in SMEs in Poland in the Conditions of the Global Economic Crisis of the 1st Decade of the 21st Century
Źródło:
Dilemmas of Business Management in Time of Crisis / red. Piotr Bartkowiak - Poznań: Scientific Society for Organization and Management; Sorus - Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2011, s. 166-205
ISBN:
978-83-927534-1-4
Nr:
2168238732
rozdział w monografii
128

Tytuł:
Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja - kooperencja - klastering
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
376 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-62511-90-7
Nr:
2168219780
129

Tytuł:
Współcześni inicjatorzy przełomów w zarządzaniu
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 3 (2011) , s. 21-25. - Summ.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
52507
artykuł w czasopiśmie
130

Tytuł:
Selected Opinions and the Analysis of Causes and Consequences of the Global Economic Crisis of the Beginning of 21ST Century for the Global Economy
Źródło:
Developmental Challenges of Contemporary Economies : Management - Finance - Restructuring / red. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011, s. 139-159 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-60-0
Nr:
2166666008
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
131

Tytuł:
Zasoby informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Adres wydawniczy:
Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011
Opis fizyczny:
237 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz. oraz s. 233-237
ISBN:
978-83-7285-577-0
Nr:
2166674803
132

Tytuł:
Many-Sidedness and Complexity of the Present Global Economic Crisis Against Globalization Processes
Źródło:
Moving from the Crisis to Sustainability : Emerging Issues in the International Context / red. Grazia Calabrò, Augusto D'Amico, Maurizio Lanfranchi, Giovanni Moschella, Luisa Pulejo, Roberta Salomone - Milano: FrancoAngeli, 2011, s. 55-74. - Materiał z włosko-polsko-ukraińskiej konferencji "Moving from the crisis to sustainability. Emerging issues in the international context", Messina, May 2011 - Bibliogr.
ISBN:
978-88-56874-67-9
Nr:
2168262530
rozdział w materiałach konferencyjnych
133

Tytuł:
Permanentna restrukturyzacja jako czynnik rozwoju i sukcesu przedsiębiorstw w dobie globalizacji rynku = Permanent Restructuring as a Factor in the Success and Development of Businesses Functioning on the Global Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 836 (2010) , s. 27-44. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51628
artykuł w czasopiśmie
134

Tytuł:
Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza = Restructuring in the Face of New Economic Challenges : Management - Strategy - Analysis
Adres wydawniczy:
Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010
Opis fizyczny:
882 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy pracach
ISBN:
978-83-62511-25-9
Nr:
52020
135

Tytuł:
Współczesne problemy analizy ekonomicznej
Adres wydawniczy:
Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010
Opis fizyczny:
399 s.: il. :; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-20-4
Nr:
52019
Zobacz powiązane rozdziały
136

Tytuł:
Profesor Władysław Janasz - przyjaciel Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 17, s. 39-41. - Tytuł numeru: Przedsiębiorstwa w procesie zmian
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 571)
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168265638
varia
137

Tytuł:
Nova regìonal´na ekonomìka v umovah globalìzacìï
Źródło:
Регіони знань в Східній Європі / red. Ì.V. Bakuševič - Ternopìl': Vidavnictvo TICIT, 2010, s. [11]-18
ISBN:
978-966-8284-09-0
Nr:
2165299126
rozdział w monografii
138

Tytuł:
The Behaviors of Small and Medium-Sized Enterprises in the Conditions of the New Economy and Globalization
Źródło:
Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy / red. Ryszard BOROWIECKI - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2010, s. 235-248. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-509-1
Nr:
2161839066
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
139

Tytuł:
Procesy transformacji gospodarczej w Polsce - nowa perspektywa rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Prorozwojowe aspekty kreowania wartości przedsiębiorstwa w okresie transformacji / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI,, s. 7-39
Program badawczy:
26/KEiOP/3/2010/S/539
Sygnatura:
NP-1095/Magazyn
Nr:
2168326949
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
140

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie Strategicznej Karty Wyników w raportowaniu realizacji strategii przedsiębiorstwa
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
394 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-155
Nr:
51662
doktorat
141

Tytuł:
Benchmarking personalny w zarządzaniu zmianą w koncernie międzynarodowym
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
368 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-166
Nr:
52062
doktorat
142

Tytuł:
Challenges Facing Polish SMEs in the Face of Globalization Processes
Źródło:
Folia Oeconomica Stetinensia. - vol. 9, nr 1 (2010) , s. 52-71. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168226202
artykuł w czasopiśmie
143

Tytuł:
Innovation Policies in the Financial Crisis
Źródło:
Organization and Management. - no. 1 (139) (2010) , s. 199-221. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168275605
artykuł w czasopiśmie
144

Tytuł:
Analiza i diagnostyka ekonomiczna w zarządzaniu procesem zmian w przedsiębiorstwie = Economic Analysis and Diagnostic in the Management of a Changes Process in an Enterprise
Źródło:
Współczesne problemy analizy ekonomicznej / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 17-31 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-20-4
Nr:
2165710355
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
145

Tytuł:
Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy
Adres wydawniczy:
Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2010
Opis fizyczny:
530 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7285-509-1
Nr:
2161832262
Zobacz powiązane rozdziały
146

Tytuł:
Challenges for the Contemporary Enterprise under Globalization
Adres wydawniczy:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2010
Opis fizyczny:
347 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-929699-9-0
Nr:
2165732093
Zobacz powiązane rozdziały
147

Tytuł:
Restrukturyzacja jako źródło sukcesu przedsiębiorstw w dobie globalizacji
Źródło:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 301-314 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-496-6
Nr:
2165307895
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
148

Autor:
Tytuł:
Wartość przedsiębiorstwa a kierunki jego rozwoju
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
433 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-164
Nr:
52057
doktorat
149

Konferencja:
VIII International Scientific Symposium "Economy and Enterprises of European Countries in Overcoming the Consequences of the Crisis", Kijów, Ukraina, od 2010-06-24 do 2010-06-25
Tytuł:
Economic Problems of the Countries of the World in the Global Crisis of the Beginning of the 21st Century with the Special Consideration of Poland
Źródło:
Economy and Enterprises of European Countries in Overcoming the Consequences of the Crisis : VIII International Scientific Symposium / red. Anatolii Mazaraki - Kyiv: National University of Trade and Economics, 2010, s. 47-67. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-966-629-450-3
Nr:
2163764282
rozdział w materiałach konferencyjnych
150

Tytuł:
Księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesor Anny Nehring
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010
Opis fizyczny:
53 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-62511-45-7
Nr:
2168238322
151

Tytuł:
Benchmarking personalny jako narzędzie zarządzania zmianą w procesie rozwoju przedsiębiorstwa
Źródło:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Prorozwojowe aspekty kreowania wartości przedsiębiorstwa w okresie transformacji / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI, s. 72-121
Program badawczy:
26/KEiOP/3/2010/S/539
Sygnatura:
NP-1095/Magazyn
Nr:
2168326953
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
152

Tytuł:
Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring
Adres wydawniczy:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
440 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-929699-8-3
Nr:
2161825765
153

Autor:
Piotr Bartkowiak , Ryszard Borowiecki
Tytuł:
The Coherence of Balanced Development and Ecological Policy in an Enterprise
Źródło:
Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy / red. Ryszard BOROWIECKI - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2010, s. 199-216 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-509-1
Nr:
2161839033
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
154

Tytuł:
The Analysis of Structural Changes and Small and Medium-Sized Enterprises' Role and Significance in the European Union in View of Selected Statistical Data
Źródło:
Challenges for the Contemporary Enterprise under Globalization / red. Ryszard BOROWIECKI & Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2010, s. 133-146. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-9-0
Nr:
2165736993
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
155

Tytuł:
Outsourcing procesów działalności pomocniczej w zakładach opieki zdrowotnej
Źródło:
Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 2 / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, s. 343-357 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-2935-0
Nr:
2166028212
rozdział w monografii
156

Tytuł:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2010
Opis fizyczny:
386 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-170-5
Nr:
50640
157

Tytuł:
Outsourcing procesów pomocniczych a racjonalizacja gospodarowania czynnikami wytwórczymi z zakładach opieki zdrowotnej = Outsourcing of Auxiliary Processes and Rationalization of Running a Farm with Productive Factors in Health Care Centres
Źródło:
Prywatyzacja, efektywność i finansowanie przedsiębiorstw / red. Jan Duraj - Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010, s. 33-50. - Summ., streszcz.
ISBN:
978-83-7525-402-0
Nr:
2168335081
rozdział w monografii
158

Tytuł:
Wspomnienie o profesorze Ludwiku Mayre (1899-1977)
Źródło:
Kurier UEK. - nr 2 (34) (2010) , s. 30-31
Tryb dostępu:
Nr:
2168346700
artykuł nierecenzowany
159

Tytuł:
Wyzwania globalizacji i nowej gospodarki jako przedmiot badań w nauce o przedsiębiorstwie = Globalisation and New Economy Challenges as a Subject of Studies in the Enterprise Study
Źródło:
Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem / red. Henryk Jagoda, Jan Lichtarski - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2010, s. 26-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7695-016-7
Nr:
2165824892
rozdział w monografii
160

Autor:
Ryszard Borowiecki , Zbignêv Olêsìns´kij
Tytuł:
Upravlìnnâ procesom stvorennâ regìonu znan´ na osnovì êvropejs´kogo dosvìdu
Źródło:
Регіони знань в Східній Європі / red. Ì.V. Bakuševič - Ternopìl': Vidavnictvo TICIT, 2010, s. 189-196
ISBN:
978-966-8284-09-0
Nr:
2165299791
rozdział w monografii
161

Konferencja:
VIII International Scientific Symposium "Economy and Enterprises of European Countries in Overcoming the Consequences of the Crisis", Kijów, Ukraina, od 2010-06-24 do 2010-06-25
Tytuł:
Corporate Management in the Conditions of the Dynamically Changing Economic Environment
Źródło:
Economy and Enterprises of European Countries in Overcoming the Consequences of the Crisis : VIII International Scientific Symposium / red. Anatolii Mazaraki - Kyiv: National University of Trade and Economics, 2010, s. 29-46. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-966-629-450-3
Nr:
2163761871
rozdział w materiałach konferencyjnych
162

Konferencja:
Bilateral Seminar italo-polacco "The Community Integration Process between Eastern and Southern Europe", Mesyna, Włochy, od 2010-04-12 do 2010-04-14
Tytuł:
Economic Crises in the World - Implications for Small and Medium-sized Enterprises in Times of the Crises of 2007
Źródło:
The Community Integration Process between Eastern and Southern Europe / red. Maurizio Lanfranchi - Messina: EDAS, 2010, s. 211-228. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Quaderni di Diritto, Economia e Finanza ; 20)
ISBN:
978-88-7820-337-2
Nr:
2165738431
rozdział w materiałach konferencyjnych
163

Tytuł:
Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego = Restructuring Challenges in the Face of the Global Economic Crisis
Adres wydawniczy:
Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009
Opis fizyczny:
410 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-927790-6-3
Nr:
51099
164

Tytuł:
Kreowanie wartości - perspektywa globalizacji i nowej gospodarki = Value Creation - Globalization and New Economy Perspective
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 23 (2009) , s. 277-284. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 577)
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2165780383
artykuł w czasopiśmie
165

Tytuł:
Uwarunkowania i dynamika rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Źródło:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Determinanty, kierunki oraz efekty rozwoju przedsiębiorstw / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI, s. 181-236
Sygnatura:
NP-1285/Magazyn
Nr:
2168243512
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
166

Tytuł:
Enterprises in the Face of the 21st Century Economy Challenges
Źródło:
Challenges and Barriers of the 21st Century Economy : Economic, Legal, Social and Ecological Aspects = Sfide e barriere economiche nel XXI secolo : aspetti economici, legali, sociali ed ecologici / red. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009, s. 9-17. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-8-7
Nr:
2168222936
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
167

Konferencja:
2009 International Conference on Tourism, Mesyna, Włochy, od 2009-04-22 do 2009-04-25
Tytuł:
Creating Developmental Behaviours of Tourist Enterprises in the Era of Market Globalization [dokument elektroniczny]
Źródło:
Proceedings of the 2009 International Conference on Tourism : April, 22nd- 25th, 2009, Messina, Italy / red. Irina Dragulanescu - Messina: SGB Edizioni, 2009. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-88-96116-20-3
Nr:
2165759215
rozdział w materiałach konferencyjnych
168

Tytuł:
Challenges and Barriers of the 21st Century Economy : Economic, Legal, Social and Ecological Aspects = Sfide e barriere economiche nel XXI secolo : aspetti economici, legali, sociali ed ecologici
Adres wydawniczy:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009
Opis fizyczny:
167 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. ang. przy pracach, Bibliogr. przy pracach
ISBN:
978-83-927790-8-7
Nr:
2168222634
Zobacz powiązane rozdziały
169

Autor:
Ryszard Borowiecki , Zbigniew Olesiński
Tytuł:
Knowledge Management in Regional Networks of Inter-organizational Relations and the Growth of Competitiveness of Enterprises
Źródło:
Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies / red. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009, s. 143-160. - Summ.
ISBN:
978-83-927790-4-9
Nr:
2162088179
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
170

Tytuł:
Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem = Challenges for the Management of the Contemporary Enterprise
Adres wydawniczy:
Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009
Opis fizyczny:
584 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-927790-3-2
Nr:
2161875164
171

Tytuł:
Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies
Adres wydawniczy:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009
Opis fizyczny:
424 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy pracach
ISBN:
978-83-927790-4-9
Nr:
50563
Zobacz powiązane rozdziały
172

Tytuł:
Controlling operacyjny jako narzędzie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2009
Opis fizyczny:
545 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-130
Nr:
51390
doktorat
173

Konferencja:
VIII Kongres Ekonomistów Polskich "Polska w gospodarce światowej. Szanse i zagrożenia rozwoju", Warszawa, Polska, od 2007-11-29 do 2007-11-30
Tytuł:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki = Restructuring of Enterprises in Face of the Challenges of the Modern Economy
Źródło:
VIII Kongres Ekonomistów Polskich. [T. 5], Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki / red. Ewa Okoń-Horodyńska - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009, s. 171-188. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88700-24-8
Nr:
2165175841
rozdział w materiałach konferencyjnych
174

Tytuł:
Pomiar i ocena procesów kreowania wartości w badaniu efektywności przedsiębiorstwa
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009
Opis fizyczny:
236 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-9-4
Nr:
50560
monografia
175

Tytuł:
Rola lidera w kreowaniu zachowań rozwojowych przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji i globalizacji
Źródło:
Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi / red. Felicjan Bylok, Mirosław Harciarek - Częstochowa: Politechnika Częstochowska, 2009, s. 257-271. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Monografie - Politechnika Częstochowska ; nr 160)
ISBN:
987-83-7193-435-3
Nr:
2168301995
rozdział w monografii
176

Tytuł:
Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship
Adres wydawniczy:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
481, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-924656-4-5
Nr:
2166092292
Zobacz powiązane rozdziały
177

Tytuł:
Stanowisko Uczelni w sprawie publikacji w dzienniku "Polska Gazeta Krakowska"
Źródło:
Kurier UEK. - nr 3 (19) (2008) , s. 18-19
Tryb dostępu:
Nr:
2168347562
polemika
178

Tytuł:
Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis
Adres wydawniczy:
Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008
Opis fizyczny:
508 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., spis treści również w jęz. ang., Bibliogr. przy wybranych pracach
ISBN:
978-83-927790-0-1
Nr:
51806
179

Tytuł:
Ścieżkami tradycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie : symbole i pamiątki osiemdziesięciu lat historii
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
239, [1] s.: il.; 29 cm
ISBN:
978-83-924656-6-9
Nr:
51911
180

Tytuł:
Entreprises Mondialisation
Redakcja:
Anastasi Alessandro
Adres wydawniczy:
Cracovie: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
168 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Les Cahiers de la Mondialisation ; 2)
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-924656-8-3
Nr:
2165743056
Zobacz powiązane rozdziały
181

Tytuł:
Stanowisko Uczelni w sprawie publikacji w dzienniku "Polska Gazeta Krakowska" - kolejne kroki prawne
Źródło:
Kurier UEK. - nr 4 (20) (2008) , s. 17
Tryb dostępu:
Nr:
2166742606
artykuł nierecenzowany
182

Tytuł:
Wpływ transformacji systemowej gospodarki na rozwój przedsiębiorstw w Polsce po 1990 roku
Źródło:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Kierunki, dynamika i efekty rozwoju przedsiębiorstw - problemy, wyzwania i zagrożenia / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI, s. 30-45
Sygnatura:
NP-1245/Magazyn
Nr:
2165604653
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
183

Tytuł:
Projektowanie zmian w strukturze organizacyjnej Kopalni Czatkowice Spółka z o.o. : raport końcowy
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
210 s.: il.; 30 cm.
Nr:
2168246436
raport/sprawozdanie
184

Tytuł:
Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki = Restructuring Management in the Processes of Integration and Development of the New Economy
Adres wydawniczy:
Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008
Opis fizyczny:
744 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy ref., Bibliogr. przy wybranych pracach
ISBN:
978-83-924656-9-0
Nr:
51826
Zobacz powiązane rozdziały
185

Tytuł:
Stanowisko Uczelni w sprawie kolejnej publikacji w dzienniku "Polska Gazeta Krakowska" oraz wyroku sądu w sprawie przeciwko UEK
Źródło:
Kurier UEK. - nr 5 (21) (2008) , s. 31
Tryb dostępu:
Nr:
2168347744
polemika
186

Tytuł:
Entreprises Mondialisation
Redakcja:
Anastasi Alessandro
Adres wydawniczy:
Cracovie: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
117 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Les Cahiers de la Mondialisation ; 1)
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-924656-7-6
Nr:
2165742259
Zobacz powiązane rozdziały
187

Tytuł:
The Impact of the Transformation of Economic System upon the Development of Enterprises in Poland
Źródło:
Entreprises Mondialisation / [red. sci. Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI] - Cracovie: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008, s. 29-47. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Les Cahiers de la Mondialisation ; 2)
ISBN:
978-83-924656-8-3
Nr:
2165743317
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
188

Tytuł:
Contemporary Enterprise in the Face of the Global Economy Challenges
Źródło:
Entreprises Mondialisation / [red. sci. Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI] - Cracovie: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008, s. [7]-16 - Bibliogr.
Seria:
(Les Cahiers de la Mondialisation ; 1)
ISBN:
978-83-924656-7-6
Nr:
2165742481
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
189

Tytuł:
Przedsiębiorstwo wobec wyzwań gospodarki XXI wieku
Źródło:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Kierunki, dynamika i efekty rozwoju przedsiębiorstw - problemy, wyzwania i zagrożenia / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI, s. 8-29
Sygnatura:
NP-1245/Magazyn
Nr:
2165604397
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
190

Tytuł:
Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : synteza badań i kierunki działania
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2008
Opis fizyczny:
278 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-975-7
Nr:
51815
monografia
191

Tytuł:
Technology Diffusion Programmes in Selected Countries
Źródło:
Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship / scien. ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 169-178. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-4-5
Nr:
2166092571
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
192

Tytuł:
Projektowanie zmian w strukturze organizacyjnej Kopalni Czatkowice Spółka z o.o. : raport syntetyczny
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
56 s.: il.; 30 cm.
Nr:
2168246438
raport/sprawozdanie
193

Tytuł:
Zachowania przedsiębiorstw w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Enterprises Behaviors under Globalization and New Economy Conditions
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki = Restructuring Management in the Processes of Integration and Development of the New Economy / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 17-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-9-0
Nr:
2165713125
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
194

Tytuł:
Polish Small and Medium-Sized Enterprises and Regional Development
Źródło:
Enterprise and Region : Development Conditions / red. Roman Fedan, Mariola Grzebyk - Rzeszów: Wydawnictwo Papirus, 2008, s. 9-22. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-917781-7-7
Nr:
2168222710
rozdział w monografii
195

Tytuł:
Le transformazioni della gestione e lo sviluppo delle imprese nell'epoca della "new economy"
Źródło:
Entreprises Mondialisation / [red. sci. Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI] - Cracovie: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008, s. [119]-130. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Les Cahiers de la Mondialisation ; 2)
ISBN:
978-83-924656-8-3
Nr:
2165750075
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
196

Tytuł:
Restrukturizacìâ âk faktor uspìhu pìdpriêmtsva v dobu globalìzacìï = Restrukturyzacja jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa w dobie globalizacji = Restructuring as the Enterprise Success Factor in the Time of Globalization
Adres wydawniczy:
Ternopil'; Kraków: Vidavnictvo TÌSÌT, 2007
Opis fizyczny:
69 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
966-8284-08-9
Nr:
52045
monografia
197

Tytuł:
Restrukturyzacja w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa = Restructuring in the Enterprise Value Creating
Źródło:
Problemy Zarządzania. - nr 1 (15) (2007) , s. 7-17. - Tytuł numeru: Wykorzystanie trendów, mód, teorii współczesnego zarządzania w Polsce okresu transformacji - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168287161
artykuł w czasopiśmie
198

Tytuł:
Zmiana jako źródło kreowania wartości i rozwoju współczesnych przedsiębiorstw = Change as a Source of Value Creation and Development of Modern Business Organisations
Źródło:
Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lesławowi H. Haberowi w 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej = From the Industrial Society to the Information Society : Anniversary Book to Commemorate 40 Years of Professor Lesław H. Haber's Scholary Research and Educational Activities / red. Anna Siwik - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007, s. 43-50 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-133-3
Nr:
2168255042
rozdział w monografii
199

Autor:
Bartosz Pisula
Tytuł:
Organizacja i koszty funkcjonowania transportu miejskiego w warunkach konkurencji regulowanej i monopolu naturalnego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2007
Opis fizyczny:
228 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-35
Nr:
52353
doktorat
200

Tytuł:
Rola i znaczenie przedsiębiorstw przemysłowych dla polskiej gospodarki przy uwzględnieniu poziomu ich innowacyjności = The Role and the Meaning of Industry Enterprises for Polish Economy by Taking into Account their Level of Innovativeness
Źródło:
Przedsiębiorczość i innowacje : uwarunkowania i czynniki rozwoju = Enterprise and Innovation : Prerequisites and Development Factors / red. Jan Pyka - Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2007, s. 163-176. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Nowoczesność przemysłu i usług)
ISBN:
978-83-85587-20-0
Nr:
2168223626
rozdział w monografii
201

Tytuł:
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego na uroczystości inauguracyjnej w dniu 2 października 2006 roku
Źródło:
Inauguracja Roku Akademickiego : 2006/2007 - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 15-34
ISBN:
978-83-7252-337-2
Nr:
2168358034
rozdział w książce
202

Tytuł:
Restructuring of SMES in the Face of Globalization Processes
Źródło:
Small and Medium-Size Enterprises in the Conditions of Globalization: Economic, Social, Legal and Ecological Problems of Development / red. Anatoliy Mazaraki - Kyiv: Kyiv National University of Trade and Economics, 2007, s. 35-49. - Summ., materiały z międzynarodowego ukraińsko-polsko-włoskiego sympozjum, 15-17 maj 2007 r., Jałta - Bibliogr.
ISBN:
966-629-284-X
Nr:
2166216542
rozdział w materiałach konferencyjnych
203

Tytuł:
Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions
Adres wydawniczy:
Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007
Opis fizyczny:
1037 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz., summ. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-924656-3-8
Nr:
2165701651
204

Tytuł:
Restrukturyzacja jako instrument kształtowania wartości przedsiębiorstwa i zarządzania jego rozwojem
Źródło:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Procesy rozwoju i kształtowania wartości przedsiębiorstw / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI, s. 96-121
Sygnatura:
NP-1185/Magazyn
Nr:
2165600888
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
205

Tytuł:
Restrukturyzacja jako narzędzie strategii zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie = Restructuring as a Tool of Management Strategy in a Contemporary Enterprise
Źródło:
Dynamika zarządzania organizacjami : paradygmaty - metody - zastosowania : księga pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. zw. dr. hab. Jerzego Rokity = The Dynamics of Organization Management : Paradigms - Methods - Applications : the Commemorative Book Issued in the Honor of 50 Years of Scientific Research of prof. zw. dr hab. Jerzy Rokita / red. Halina Henzel, Anna Lebda-Wyborna, Henryk Bieniok, Anna Lipka, Krzysztof Marcinek, Maria Michałowska, Irena Pyka, Stanisław Stanek, Janusz Wywiał, Urszula Zagóra-Jonszta, Teresa Żbińska - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007, s. 251-267. - Summ.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-814-7
Nr:
2165918991
rozdział w monografii
206

Tytuł:
Innovativeness of Polish SMEs in the Context of Integration with the European Union
Źródło:
Education for Innovation / red. Włodzimierz Miszalski - Warszawa: AWP Amalker, 2007, s. 129-147. - Summ. Referat wygłoszony na: International Conference "Supporting Small- and Medium-Sized Enterprises in Engineering and Technological Innovation Activity" held 17-18 May, 2007 in Cracow - Bibliogr.
Seria:
(Ideas World Federation of Engineering Organizations. Committee on Education and Training ; No 14 (2007))
ISBN:
978-83-921738-6-1
Nr:
2168223632
rozdział w materiałach konferencyjnych
207

Tytuł:
Wywiad z JM Rektorem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, prof. dr hab. Ryszardem Borowieckim
Źródło:
Innowacyjny Start. - nr 2 (5), s. 8-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168357140
głos w dyskusji/wywiad
208

Tytuł:
Doc. dr Kazimierz Janik (1918-2006)
Źródło:
Kurier AE. - luty-marzec, s. 5
Nr:
2168348454
varia
209

Tytuł:
Kreowanie wartości w ocenie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa
Źródło:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Kreowanie wartości w systemie oceny efektywności przedsiębiorstwa / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI, s. 38-51
Sygnatura:
NP-1128/Magazyn
Nr:
2168286569
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
210

Tytuł:
Informacyjna funkcja kreowania wartości w procesie motywowania i oceny organów zarządzania przedsiębiorstwem
Źródło:
Informacja w zintegrowanej Europie : koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń / red. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI - Warszawa: Difin, 2006, s. 209-219 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-606-5
Nr:
2166098863
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
211

Tytuł:
Restrukturyzacja i konkurencyjność w warunkach procesów globalizacji = Restrutturazione e competitività nelle condizione dei processi di globalizzazione
Adres wydawniczy:
Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2006
Opis fizyczny:
248 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Streszcz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-89726-03-3
Nr:
2168236042
212

Tytuł:
Enterprises, Entrepreneurship in the Face of Globalization and European Integration - Economic, Legislative and Social Challenges
Adres wydawniczy:
Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2006
Opis fizyczny:
246 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-89726-04-1
Nr:
2166383650
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
213

Autor:
Ryszard Borowiecki , Piotr Bartkowiak
Tytuł:
Zmiany własnościowe i organizacyjne w przedsiębiorstwach komunalnych sektora energetycznego i ich wpływ na rozwój zrównoważony = Ownership and Organisational Changes in Municipal Enterprises in the Energy Sector and their Impact of Sustainable Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 731 (2006) , s. 17-32. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
51143
artykuł w czasopiśmie
214

Tytuł:
Restructuring as a Factor of Enterprise Transformation and Development under Globalization
Źródło:
Transformation Processes in Poland and Ukraine / red. Janusz TECZKE - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2006, s. 59-67 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-310-X
Nr:
2166206561
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
215

Tytuł:
Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji = Restructuring and Competitiveness Under Globalization
Adres wydawniczy:
Kraków: [Fundacja Akademii Ekonomicznej], 2006
Opis fizyczny:
411, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz., summ. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-924656-0-1
Nr:
2165870422
Zobacz powiązane rozdziały
216

Tytuł:
Informacja w zintegrowanej Europie : koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2006
Opis fizyczny:
375 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7251-606-5
Nr:
2166098822
Zobacz powiązane rozdziały
217

Tytuł:
Zakończenie
Źródło:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Kreowanie wartości w systemie oceny efektywności przedsiębiorstwa / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI, s. 136-138
Sygnatura:
NP-1128/Magazyn
Nr:
2168286579
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
218

Tytuł:
Wartość przedsiębiorstwa - od teorii ekonomii do praktyki wyceny
Źródło:
Świat Nieruchomości. - nr 57-58 (2006) , s. 5-8 - Bibliogr.
Nr:
2166644434
artykuł w czasopiśmie
219

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Kreowanie wartości w systemie oceny efektywności przedsiębiorstwa / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI, s. 4-5
Sygnatura:
NP-1128/Magazyn
Nr:
2168286563
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
220

Tytuł:
Konsekwencje ekonomiczne i społeczne integracji Polski z Unią Europejską dla funkcjonowania i rozwoju MŚP w kraju
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2006
Opis fizyczny:
402 k.: il. kolor; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-30
Nr:
52589
doktorat
221

Tytuł:
Kreowanie wartości w procesie motywowania i oceny działalności organów zarządzania przedsiębiorstwem
Źródło:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Kreowanie wartości w systemie oceny efektywności przedsiębiorstwa / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI, s. 52-72
Sygnatura:
NP-1128/Magazyn
Nr:
2168286571
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
222

Tytuł:
Restructuring in the Process of Creating Enterprise Value = Restrukturyzacja w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Enterprises, Entrepreneurship in the Face of Globalization and European Integration - Economic, Legislative and Social Challenges / red. Ryszard BOROWIECKI - Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2006, s. 91-101. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-89726-04-1
Nr:
2166383666
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
223

Tytuł:
Contemporary Aspects of Management and Restructuring = Aspetti contemporanei della gestione e ristrutturazione
Redakcja:
Anastasi Alessandro
Adres wydawniczy:
Warsaw ; Cracow: Oficyna Wydawnicza "Abrys", 2006
Opis fizyczny:
214 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-85827-95-1
Nr:
2165732474
Zobacz powiązane rozdziały
224

Autor:
Ryszard Borowiecki , Bartosz Pisula
Tytuł:
Stakeholders systemu transportu zbiorowego w kontekście potencjału realizacji usługi przewozowej = Stakeholders of the Public Transportation System in the Context of the Services Realization
Źródło:
Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji = Restructuring and Competitiveness Under Globalization / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: [Fundacja Akademii Ekonomicznej], 2006, s. 211-226. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-924656-0-1
Nr:
2165967887
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
225

Tytuł:
Globalization, Economic Integration and the Process of Enterprises Restructuring
Źródło:
Contemporary Aspects of Management and Restructuring = Aspetti contemporanei della gestione e ristrutturazione / red. Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warsaw ; Cracow: Oficyna Wydawnicza "Abrys", 2006. - undefined, s. 111-121 - Bibliogr.
ISBN:
83-85827-95-1
Nr:
2165733554
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
226

Tytuł:
Mamy to za sobą
Źródło:
Kurier AE. - styczeń, s. 10
Nr:
2168274609
varia
227

Autor:
Alessandro Anastasi , Ryszard Borowiecki , Francesco Vermiglio
Tytuł:
Impresa e globalizzazione : aspetti aziendali e giuridici
Adres wydawniczy:
Messina: Universita Degli Studi, 2005
Opis fizyczny:
283 s.; 24 cm
Seria:
(Annali della Facoltà di Economia ; Supplemento - Anno 43)
Uwagi:
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
Nr:
2168290001
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
228

Tytuł:
Restrukturyzacja rozwojowa i zmiany strukturalne a kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce = Developmental Restructuring, the Structural Changes and Condition of Small and Medium Size Enterprises in Poland
Źródło:
Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej : instrumenty - przebieg - efekty = Restructuring During Economic Transformation : Instruments - Cource - Effects / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Warszawa; Kraków: KEiOP AE, 2005, s. 244-251. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-907047-5-7
Nr:
2166326559
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
229

Tytuł:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy
Adres wydawniczy:
Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005
Opis fizyczny:
464 s.: il., wykr.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
ISBN:
83-907047-4-9
Nr:
2165984694
230

Autor:
Ryszard Borowiecki , Zina Jarmoszuk , Jan Karwowski , Kazimierz Krzysztofek , Tadeusz Kudłacz , Kazimierz Lankosz , Adam Łazowski , Agnieszka Odorowicz , Zbigniew Olesiński , Maciej Pacuła , Agnieszka Predygier , Marek Reichel , Tomasz Rojek , Anna Sabat , Monika Smoleń , Anna Wieczorek
Tytuł:
System regulacji w kulturze - finansowanie, zarządzanie, współdziałanie
Adres wydawniczy:
Kraków: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2005
Opis fizyczny:
333 s.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85827-98-6
Nr:
2168247186
monografia
231

Tytuł:
Restrukturyzacja jako instrument kształtowania rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Instrumenty zarządzania rozwojem i kreowanie wartości przedsiębiorstwa / kierownik projektu: Ryszard BOROWIECKI, s. 95-115
Sygnatura:
NP-1061/Magazyn
Nr:
2168255342
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
232

Tytuł:
Procesy zmian w okresie transformacji systemowej : prywatyzacja, restrukturyzacja, rynek kapitałowy
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Opis fizyczny:
447 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-294-4
Nr:
52234
233

Tytuł:
Ristrutturazione per lo sviluppo versus innovatività delle piccole e medie imprese in Polonia
Źródło:
Il processo di modificazione dell'economia : aspetti giuridici, economici e sociali / red. Alessandro Anastasi, Aldo Magazzù - Messina: Università Degli Studi di Messina, dr. 2005, s. 129-146 - Bibliogr.
Seria:
(Annali della Facoltà di Economia ; A. 42, 2004, suppl. n. 3)
Nr:
2168223692
rozdział w monografii
234

Tytuł:
Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej : instrumenty - przebieg - efekty = Restructuring During Economic Transformation : Instruments - Cource - Effects
Adres wydawniczy:
Warszawa; Kraków: KEiOP AE, 2005
Opis fizyczny:
396 s.: il., wykr.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz., summ. przy tekstach, Bibliogr. przy tekstach
ISBN:
83-907047-5-7
Nr:
2166325849
Zobacz powiązane rozdziały
235

Tytuł:
Economic Analysis as an Instrument of Restructuring Management in Enterprise
Źródło:
Impresa e globalizzazione : aspetti aziendali e giuridici / Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI, Francesco Vermiglio - Messina: Universita Degli Studi, 2005, s. 9-14 - Bibliogr.
Seria:
(Annali della Facoltà di Economia ; Supplemento - Anno 43)
Nr:
2168290213
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
236

Tytuł:
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego na uroczystości inauguracyjnej w dniu 3 października 2005 roku
Źródło:
Inauguracja Roku Akademickiego : 2005/2006 - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 9-21
ISBN:
83-7252-295-2
Nr:
2168226621
rozdział w książce
237

Tytuł:
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej w Krakowie : historia i teraźniejszość
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawawnictwo Abrys, 2005
Opis fizyczny:
120 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85827-94-3
Nr:
2168218352
książka
238

Tytuł:
Nadzór korporacyjny w procesie kreowania wartości i rozwoju przedsiębiorstwa
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo ABRYS, 2005
Opis fizyczny:
325 s.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85827-99-4
Nr:
2168218330
monografia
239

Tytuł:
Metodyczno-praktyczne problemy restrukturyzacji przedsiębiorstw
Źródło:
Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski : księga jubileuszowa dla uczczenia 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej profesora Edwarda Łukawera / [red. nauk. Stanisław LIS] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 245-263 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-269-3
Nr:
2166501152
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
240

Tytuł:
Restrukturyzacja rozwojowa a innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Źródło:
Il processo di modificazione dell'economia : aspetti giuridici, economici e sociali / red. Alessandro Anastasi, Aldo Magazzù - Messina: Università Degli Studi di Messina, dr. 2005, s. 109-127. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Annali della Facoltà di Economia ; A. 42, 2004,suppl. n. 3)
Nr:
2168223686
rozdział w monografii
241

Tytuł:
Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania
Adres wydawniczy:
Kraków: Zakamycze, 2004
Opis fizyczny:
517, [1] s.: il.; 21 cm
Seria:
(Zarządzanie, Ekonomia, Marketing)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7333-414-9
Nr:
2168221786
242

Tytuł:
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego w czasie posiedzenia Senatu Uczelni w dniu 5 października 2004 roku
Źródło:
Inauguracja Roku Akademickiego : 2004/2005 - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 49-54
ISBN:
83-7252-247-2
Nr:
2168320167
rozdział w książce
243

Autor:
Ryszard Borowiecki , Dorota Ilczuk , Jarosław Kaczmarek , Przemysław Kisiel , Tadeusz Kudłacz , Agnieszka Odorowicz , Zbigniew Olesiński , Tomasz Rojek , Wiesław Wańkowicz , Jacek Wilczyński
Tytuł:
Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
118 s.; 24 cm
ISBN:
83-89355-47-7
Nr:
2168218342
monografia
244

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 619
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Nr:
2168219178
redakcja czasopisma/serii
245

Autor:
Ryszard Borowiecki , Jarosław Kaczmarek , Jerzy Magiera , Stanisław Młynarski
Tytuł:
Eksploatacja taboru szynowego komunikacji miejskiej : niezawodność, jakość, ekonomika
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004
Opis fizyczny:
213 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Pracę wykonano w ramach projektu badawczego nr 5 H02D 024 21, finansowanego przez Komitet Badań Naukowych, Bibliogr.
ISBN:
83-7252-214-6
Nr:
52349
monografia
246

Tytuł:
Globalizacja - Restrukturyzacja - Konkurencja: z doświadczeń polskich przedsiębiorstw
Źródło:
Vìsnik Kiïvsʹkogo Nacìonalʹnogo Torgovelʹno-Ekonomìčnogo Unìversitetu. - no. 6 (2004) , s. 11-20
Nr:
2168334841
artykuł w czasopiśmie
247

Tytuł:
Restrukturyzacja jako składnik procesów zmian w gospodarce
Źródło:
Procesy zmian a kształtowanie rozwoju i kreowanie wartości przedsiębiorstwa / kierownik projektu: Ryszard BOROWIECKI, s. 27-56
Sygnatura:
NP-937/Magazyn
Nr:
2168256552
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
248

Tytuł:
Przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji : funkcjonowanie - przekształcenia - rozwój
Źródło:
Globalization, Integration, Restructuring : Legal, Economic and Social Aspects = Globalizacja, integracja, restrukturyzacja : aspekty: prawne, ekonomiczne i społeczne / red. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK - Cracov: Oficyna Wydaw. "Abrys", 2004, s. 83-95 - Bibliogr.
ISBN:
83-85827-92-7
Nr:
2168234616
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
249

Tytuł:
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego na uroczystości inauguracyjnej w dniu 4 października 2004 roku
Źródło:
Inauguracja Roku Akademickiego : 2004/2005 - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 9-25
ISBN:
83-7252-247-2
Nr:
2168262354
rozdział w książce
250

Tytuł:
Małe i średnie przedsiębiorstwa i ich rola w kształtowaniu procesów zmian w gospodarce
Źródło:
Procesy zmian a kształtowanie rozwoju i kreowanie wartości przedsiębiorstwa / kierownik projektu: Ryszard BOROWIECKI, s. 122-140
Sygnatura:
NP-937/Magazyn
Nr:
2168256558
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
251

Tytuł:
Globalization, Integration, Restructuring : Legal, Economic and Social Aspects = Globalizacja, integracja, restrukturyzacja : aspekty: prawne, ekonomiczne i społeczne
Adres wydawniczy:
Cracov: Oficyna Wydaw. "Abrys", 2004
Opis fizyczny:
157 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-85827-92-7
Nr:
2168234546
Zobacz powiązane rozdziały
252

Autor:
Ryszard Borowiecki , Jerzy S. Zderkowski
Tytuł:
Restructuring and Privatization of Enterprises and the Knowledge-Based Economy
Źródło:
Management of Organizations during Economic Integration and Globalization / red. Ryszard BOROWIECKI - Warsaw; Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2003, s. 183-190 - Bibliogr.
ISBN:
83-85827-73-0
Nr:
2168225300
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
253

Tytuł:
Analiza wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa / red. Edmund Kurtys - Wyd. 6. - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2003, s. 391-413
ISBN:
83-7011-632-9
Nr:
2168327039
rozdział w monografii
254

Tytuł:
Restrukturyzacja w procesie funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa: Difin, 2003, s. 73-96
ISBN:
83-7251-381-3
Nr:
2168223534
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
255

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 614, 618, 626, 636
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003
Nr:
2168222706
redakcja czasopisma/serii
256

Tytuł:
Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw = Globalization, Economic Integration and the Process of Enterprise Restructuring and Development
Adres wydawniczy:
Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2003
Opis fizyczny:
405 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-907047-2-2
Nr:
2166035074
Zobacz powiązane rozdziały
257

Tytuł:
Monitorowanie otoczenia : przepływ i bezpieczeństwo informacji : w stronę inteligencji przedsiębiorstwa
Adres wydawniczy:
Kraków: "Zakamycze", 2003
Opis fizyczny:
295, [1] s.: rys., wykr.; 21 cm
Seria:
(Zarządzanie, Ekonomia, Marketing)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7333-246-4
Nr:
2168223520
258

Tytuł:
Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych : aspekt teoretyczno-praktyczny
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2003
Opis fizyczny:
380 s.: wykr.; 23 cm
Uwagi:
Wybrane akty prawne regulujące restrukturyzację przedsiębiorstw s. 379-380, Bibliogr.
ISBN:
83-7251-381-3
Nr:
2168223500
Zobacz powiązane rozdziały
259

Tytuł:
Restrukturyzacja narzędziem wykorzystania potencjalnych możliwości gospodarki opartej na wiedzy
Źródło:
Przedsiębiorstwo przyszłości : nowe paradygmaty zarządzania europejskiego : książka poświęcona 50-leciu pracy naukowej prof. dr inż. Wiesława Grudzewskiego wydana z okazji 50-lecia Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ" / red. Irena K. Hejduk - Warszawa: Wydaw. Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2003, s. 125-138 - Bibliogr.
ISBN:
83-86929-88-X
Nr:
2168287525
rozdział w materiałach konferencyjnych
260

Tytuł:
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego na uroczystości inauguracyjnej w dniu 2 października 2003 roku
Źródło:
Inauguracja Roku Akademickiego : 2003/2004 - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 7-22
ISBN:
83-7252-195-6
Nr:
2168262352
rozdział w książce
261

Tytuł:
Management of Organizations during Economic Integration and Globalization
Adres wydawniczy:
Warsaw; Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2003
Opis fizyczny:
253 s.: rys., wykr.; 26 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85827-73-0
Nr:
2168225186
Zobacz powiązane rozdziały
262

Tytuł:
Szukajmy możliwości, a nie argumentów
Źródło:
Eksperyment. - nr 8 (2003) , s. 2
Nr:
2168228022
artykuł w czasopiśmie
263

Autor:
Tytuł:
Podstawy systemu diagnostyki ekonomicznej i oceny procesu restrukturyzacji przedsiębiorstw
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa: Difin, 2003, s. 157-188
ISBN:
83-7251-381-3
Nr:
2168223542
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
264

Autor:
Ryszard Borowiecki , Elżbieta Wysłocka
Tytuł:
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa jako narzędzie zarządzania zmianami o charakterze restrukturyzacji
Źródło:
Informacja w zarządzaniu procesem zmian / red. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI - Kraków: "Zakamycze", 2003, s. 15-43. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Zarządzanie, Ekonomia, Marketing)
ISBN:
83-7333-247-2
Nr:
2168241828
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
265

Tytuł:
Ocena ekspercka jako źródło informacji w procesie projektowania i realizacji zmian w przedsiębiorstwie
Źródło:
Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem : pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona : (wybrane problemy teorii i praktyki) / red. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI - Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003, s. 87-99 - Bibliogr.
Seria:
(Zarządzanie, Ekonomia, Marketing)
ISBN:
83-7333-175-1
Nr:
2168230240
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
266

Tytuł:
Rola analizy ekonomicznej w zarządzaniu procesami restrukturyzacji przedsiębiorstw
Źródło:
Zarządzanie i marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 19-26 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-175-1
Nr:
2168221464
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
267

Tytuł:
Metodyczno-praktyczne problemy restrukturyzacji przedsiebiorstw
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa: Difin, 2003, s. 113-156
ISBN:
83-7251-381-3
Nr:
2168223538
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
268

Tytuł:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji = The Enterprises' Restructuring in the Face of Transformation, Integration and Globalization Processes
Źródło:
Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw = Globalization, Economic Integration and the Process of Enterprise Restructuring and Development / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 21-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-907047-2-2
Nr:
2166035533
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
269

Tytuł:
Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development
Adres wydawniczy:
Warszawa ; Kraków: [s. n.], 2003
Opis fizyczny:
399 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-907047-3-0
Nr:
2168223278
Zobacz powiązane rozdziały
270

Tytuł:
Informacja w zarządzaniu procesem zmian
Adres wydawniczy:
Kraków: "Zakamycze", 2003
Opis fizyczny:
292 s.; 21 cm
Seria:
(Zarządzanie, Ekonomia, Marketing)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7333-247-2
Nr:
2168223516
Zobacz powiązane rozdziały
271

Tytuł:
Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem : pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona : (wybrane problemy teorii i praktyki)
Adres wydawniczy:
Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003
Opis fizyczny:
505 [1] s.; 21 cm
Seria:
(Zarządzanie, Ekonomia, Marketing)
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-7333-175-1
Nr:
2168230130
Zobacz powiązane rozdziały
272

Tytuł:
Analiza gospodarowania środkami trwałymi
Źródło:
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa / red. Edmund Kurtys - Wyd. 6. - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2003, s. 263-293
ISBN:
83-7011-632-9
Nr:
2168327037
rozdział w monografii
273

Tytuł:
Gospodarka rynkowa jako główny kierunek zmian systemowych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych XX wieku
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa: Difin, 2003, s. 11-43
ISBN:
83-7251-381-3
Nr:
2168223528
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
274

Autor:
Ryszard Borowiecki , Elżbieta Wysłocka
Tytuł:
Możliwości i kierunki optymalizacji kosztów produkcji w polskim hutnictwie = Production Cost Opimisation: Opportunities and Trends in the Polish Metallurgy Sector
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 618 (2003) , s. 17-33. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168221328
artykuł w czasopiśmie
275

Tytuł:
Restrukturyzacja a rozwój i kreowanie wartości przedsiębiorstwa = Restructuring and the Enterprise Development and Value Creation
Źródło:
Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development / red. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa ; Kraków: [s. n.], 2003, s. 46-49. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-907047-3-0
Nr:
2168223648
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
276

Tytuł:
Wymóg permanentnej restrukturyzacji a gospodarka oparta na wiedzy = The Need for Permanent Restructuring and the Knowledge-based Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 618 (2003) , s. 5-15. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168221064
artykuł w czasopiśmie
277

Tytuł:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw - próba syntezy dociekań literaturowych i doświadczeń praktyki = Enterprises' Restructuring - the Summary of Literatural Studies and Practical Experiences
Źródło:
Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw = Restructuring and Development Processes of Enterprises and Their Value Creation / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: KEiOP AE, 2002, s. 359-372. - Streszcz.; summ.
ISBN:
83-907047-1-4
Nr:
2168224946
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
278

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 570, 582, 609
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Nr:
2168225454
redakcja czasopisma/serii
279

Tytuł:
Rodzime przedsiębiorstwa wobec prawnych konsekwencji integracji Polski z Unią Europejską = Domestic Enterprises and the Legal Consequences of Poland's Integration with the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 592 (2002) , s. 43-58. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168227222
artykuł w czasopiśmie
280

Tytuł:
La piccola e media impresa : Profili giurdici, aziendali, economici e fiscali : atti del Forum italo-polacco Cracovia 30 ottobre 2000; Messina, 15 novembre 2000
Redakcja:
Anastasi Alessandro
Adres wydawniczy:
[S. l.]: [s. n.], 2002
Opis fizyczny:
169 s.; 24 cm
Seria:
(Annali della Facoltà di Economia ; A. 38, 2000, suppl.)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang przy wybranych ref., Bibliogr. przy poszczególnych ref.
Nr:
2168247236
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
281

Autor:
Ryszard Borowiecki , Marcin Piszczek
Tytuł:
Analiza strategiczna działalności Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe = A Strategic Analysis of the State Forests National Forest Holding (Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 570 (2002) , s. 59-73. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168225368
artykuł w czasopiśmie
282

Autor:
Ryszard Borowiecki , Andrzej Jaki , Piotr Bartkowiak
Tytuł:
Metodyka oceny procesu restrukturyzacji przedsiębiorstw = A Methodology for Assessing the Restructuring of Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 560 (2002) , s. 5-26. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168224082
artykuł w czasopiśmie
283

Tytuł:
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego na uroczystości inauguracyjnej w dniu 2 października 2002 roku
Źródło:
Inauguracja Roku Akademickiego : 2002/2003 - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 7-18
ISBN:
83-7252-152-2
Nr:
2168262350
rozdział w książce
284

Tytuł:
Restrukturyzacja polskich przedsiębiorstw - problemy i wyzwania
Źródło:
System informacji strategicznej - kluczowy czynnik sukcesu firmy : materiały sympozjum naukowego zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu / kier. Zbigniew Kwaśnik, Anna Kruk - Radom: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, 2002, s. 9-23 - Bibliogr.
ISBN:
83-916648-7-2
Nr:
2168288435
rozdział w monografii
285

Tytuł:
Dylematy zarządzania restrukturyzacją przedsiębiorstw w warunkach transformacji systemowej w Polsce = Dilemmas of Managing Corporate Restructuring at a Time of Economic Transformation in Poland
Źródło:
Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Zofia DACH - Kraków: PTE. Oddział, 2002, s. 159-177. - Summ.
ISBN:
83-908535-4-X ; 83-908535-5-8
Nr:
2168224508
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
286

Autor:
Ryszard Borowiecki , Piotr Bartkowiak , Maria Nowicka-Skowron
Tytuł:
Kierunki przekształceń własnościowych w przedsiębiorstwach energetyki cieplnej = Ownership Transformations in Energy Industry Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 560 (2002) , s. 49-64. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168224080
artykuł w czasopiśmie
287

Tytuł:
Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw = Restructuring and Development Processes of Enterprises and Their Value Creation
Adres wydawniczy:
Warszawa ; Kraków: KEiOP AE, 2002
Opis fizyczny:
619 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., spis treści również w jęz. ang., Bibliogr. przy wybranych pracach
ISBN:
83-907047-1-4
Nr:
2168224912
Zobacz powiązane rozdziały
288

Autor:
Ryszard Borowiecki , Józef Czaja , Andrzej Jaki , Marcin Kulczycki
Tytuł:
Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw
Adres wydawniczy:
Warszawa: "Twigger", 2002
Opis fizyczny:
214 s., [16] k. złoż. luź.; 21 cm. + 1 dysk optyczny (CD-ROM)
Seria:
(Nieruchomości, Gospodarowanie Przestrzenią. Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw ; 9)
Uwagi:
Program WPMD wymaga Microsoft Access 2000, Bibliogr.
ISBN:
83-88904-25-6
Nr:
2168236144
monografia
289

Tytuł:
The Company Value and the Changes Management
Źródło:
La piccola e media impresa : Profili giurdici, aziendali, economici e fiscali : atti del Forum italo-polacco Cracovia 30 ottobre 2000; Messina, 15 novembre 2000 / opieka: Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI - [S. l.]: [s. n.], 2002, s. 55-73 - Bibliogr.
Seria:
(Annali della Facoltà di Economia ; A. 38, 2000, suppl.)
Nr:
2168247246
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
290

Tytuł:
Koncepcja wywiadu gospodarczego w przedsiębiorstwie przyszłości : kulturowe i organizacyjne uwarunkowania jej realizacji
Źródło:
Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna / red. Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk - Warszawa: Difin, 2002, s. 262-289 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-303-1
Nr:
2168266270
rozdział w materiałach konferencyjnych
291

Tytuł:
Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie : ku przedsiębiorstwu przyszłości
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2001
Opis fizyczny:
382 s.: wykr.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-204-2713-4
Nr:
2168226653
Zobacz powiązane rozdziały
292

Tytuł:
Wpływ restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw na wzrost ich zdolności konkurencyjnych
Źródło:
System informacji strategicznej : wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa / red. Ryszard BOROWIECKI, Maria Romanowska - Warszawa: Difin, 2001, s. 68-85 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-183-7
Nr:
2168227784
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
293

Tytuł:
System informacji strategicznej : wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa
, Romanowska Maria
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2001
Opis fizyczny:
394 s.: rys.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-7251-183-7
Nr:
2168226649
Zobacz powiązane rozdziały
294

Tytuł:
Analiza wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa / red. Edmund Kurtys - Wyd. 5 popr. i uzup.. - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2001, s. 391-413
ISBN:
83-7011-224-2
Nr:
2168247928
rozdział w monografii
295

Tytuł:
Strategia rozwoju uczelni : wersja skrócona
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawn. AE, 2001
Opis fizyczny:
78 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168230266
monografia
296

Tytuł:
Strategia rozwoju uczelni
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawn. AE, 2001
Opis fizyczny:
252 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168230246
monografia
297

Tytuł:
Analiza gospodarowania środkami trwałymi
Źródło:
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa / red. Edmund Kurtys - Wyd. 5 popr. i uzup.. - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2001, s. 263-293
ISBN:
83-7011-224-2
Nr:
2168247924
rozdział w monografii
298

Konferencja:
IV Międzynarodowa Konferencja Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Kraków, Polska, od 2001-09-10 do 2001-09-12
Tytuł:
Metodyczno-praktyczne problemy zarządzania restrukturyzacją przedsiębiorstw
Źródło:
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 4, Zarządzanie zmianami / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001, s. 347-366 - Bibliogr.
ISBN:
83-911343-4-2
Nr:
2167766725
rozdział w materiałach konferencyjnych
299

Tytuł:
Restrukturyzacja jako czynnik sukcesów przedsiębiorstwa w okresie transformacji = Company's Restructuring as a Factor of Success in the Period of Transformation
Źródło:
Przedsiębiorstwo na przełomie wieków / red. Bohdan Godziszewski, Mirosław Haffer, Marek J. Stankiewicz - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001, s. 83-92. - Summ.
ISBN:
83-231-1380-7
Nr:
2168240772
rozdział w monografii
300

Autor:
Ryszard Borowiecki , Józef Czaja , Andrzej Jaki
Tytuł:
Rola informacji w procesie pomiaru i oceny wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie : ku przedsiębiorstwu przyszłości / red. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI - Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2001, s. 279-297 - Bibliogr.
ISBN:
83-204-2713-4
Nr:
2168228178
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
301

Tytuł:
Procesy restrukturyzacji we współczesnym przedsiębiorstwie i ich determinanty
Źródło:
Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie : ku przedsiębiorstwu przyszłości / red. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI - Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2001, s. 17-30 - Bibliogr.
ISBN:
83-204-2713-4
Nr:
2168228166
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
302

Autor:
Ryszard Borowiecki , Józef Czaja , Andrzej Jaki , Jarosław Kaczmarek , Edward Preweda , Agnieszka Konstanty
Tytuł:
Metody i procedury szacowania wartości podmiotów gospodarczych oparte na statystyce matematycznej i na oprogramowaniu komputerowym - zastosowanie w procesie zarządzania restrukturyzacją przedsiębiorstw
Adres wydawniczy:
Kraków: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2001
Opis fizyczny:
340 s.: wykr.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85827-65-X
Nr:
2168246216
monografia
303

Konferencja:
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, Krynica Zdrój, Polska, od 2000-10-26 do 2000-10-28
Tytuł:
Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000
Adres wydawniczy:
Kraków: KEiOP AE, 2000
Opis fizyczny:
703 s.: tab., wykr.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-911295-1-9
Nr:
2168223446
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
304

Tytuł:
Enterprises in the Face of Contemporary Challenges
Redakcja:
Anastasi Alessandro
Adres wydawniczy:
Cracow ; Messina: Univ. of Economics, 2000
Opis fizyczny:
136 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-911295-2-7
Nr:
2166538393
Zobacz powiązane rozdziały
305

Konferencja:
III Międzynarodowa Konferencja Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Kraków, Polska, od 2000-09-18 do 2000-09-19
Tytuł:
Kształtowanie procesów dostosowawczych i funkcjonowania polskich przedsiębiorstw w kontekście członkowstwa w Unii Europejskiej - restrukturyzacja i innowacyjność jako wymóg ich przetrwania i rozwoju
Źródło:
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 3 / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000, s. 187-200
ISBN:
83-911343-3-4
Nr:
2168220640
rozdział w materiałach konferencyjnych
306

Tytuł:
Polskie przedsiębiorstwa w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej - restrukturyzacja jako wymóg racjonalności ich działania i konkurencyjności
Źródło:
Master of Business Administration. - nr 4 (45) (2000) , s. 10-14 - Bibliogr.
Nr:
2168338535
artykuł w czasopiśmie
307

Autor:
Ryszard Borowiecki , Krzysztof Klimasiński
Tytuł:
Gently Prodding the National Economy
Źródło:
Eksperyment. - nr 4, s. 13
Nr:
2168357856
głos w dyskusji/wywiad
308

Autor:
Ryszard Borowiecki , Tomasz Rojek , Jerzy S. Zderkowski
Tytuł:
Directions and Strategies of Restructurization of Polish Enterprises in the Context of Integration with the European Union
Źródło:
Enterprises in the Face of Contemporary Challenges / red. Alessandro Anastasi & Ryszard BOROWIECKI - Cracow ; Messina: Univ. of Economics, 2000, s. 7-15. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911295-2-7
Nr:
2166538410
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
309

Tytuł:
Dilemmas of Restructuring : Management of Polish Enterprises = Dylematy restrukturyzowania : zarządzanie polskimi przedsiębiorstwami
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 34 (2000) , s. 19-24. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168254604
artykuł w czasopiśmie
310

Autor:
Ryszard Borowiecki , Marcin Piszczek
Konferencja:
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, Krynica Zdrój, Polska, od 2000-10-26 do 2000-10-28
Tytuł:
Zarządzanie wiedzą menedżerską w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe = Management of Managerial Knowledge in States Forests
Źródło:
Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: KEiOP AE, 2000, s. 83-88. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-911295-1-9
Nr:
2168223664
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
311

Autor:
Ryszard Borowiecki , Dariusz Teresiński
Tytuł:
W czwarte ćwierćwiecze : rozmowa z prof. zw. dr. hab. Ryszardem Borowieckim, prezesem Zarządu Głównego TNOiK
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 4, s. 3-5
Nr:
2168329055
głos w dyskusji/wywiad
312

Autor:
Ryszard Borowiecki , Andrzej Jaki , Piotr Bartkowiak
Konferencja:
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, Krynica Zdrój, Polska, od 2000-10-26 do 2000-10-28
Tytuł:
Diagnozowanie procesu restrukturyzacji przedsiębiorstw = Diagnosis of the Process of Enetrprises' Restructure
Źródło:
Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: KEiOP AE, 2000, s. 598-613. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-911295-1-9
Nr:
2168223698
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
313

Konferencja:
VIII Konferencja Naukowa "Koncepcje wartości w teorii i praktyce wyceny nieruchomości", Olsztyn, Polska, od 2000-06-30 do 2000-07-02
Tytuł:
Wartość przedsiębiorstwa w teorii ekonomii oraz praktyce gospodarowania
Źródło:
Koncepcje wartości w teorii i praktyce wyceny nieruchomości : materiały VIII Konferencji Naukowej Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Olsztyn, 30 VI-2 VII 2000 r. - Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2000, s. 165-173 - Bibliogr.
ISBN:
83-87396-09-5
Nr:
2168362296
rozdział w materiałach konferencyjnych
314

Autor:
Ryszard Borowiecki , Andrzej Jaki , Jerzy S. Zderkowski
Tytuł:
Diagnosis of Capital Management in an Enterprise
Źródło:
Analysis of Capital Markets and Financial Management : conference proceedings 1st international conference "Financial Management - Contemporary Tendencies in Theory and Practice", Kołobrzeg, Poland, 2-4 March 2000 / red. Dariusz Zarzecki - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2000, s. 171-180 - Bibliogr.
ISBN:
83-7241-077-1
Nr:
2168255562
rozdział w materiałach konferencyjnych
315

Konferencja:
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1999-10-21 do 1999-10-23
Tytuł:
Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków, 21-23 października 1999 roku = Developmental Challenges and Restructuring of Enterprises : Papers from the International Scientific Conference Cracow, October, 21-23th 1999
Adres wydawniczy:
Warszawa; Kraków: [Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie], 1999
Opis fizyczny:
815 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy niektórych rozdz., Bibliogr. przy poszcz. ref.
ISBN:
83-911295-0-0
Nr:
2168237222
materiały konferencyjne
316

Tytuł:
Restructuring of the National Economy under the Systemic Transformation : Papers from International Scientific Conference and CECIOS Assembly, Cracow, October 21-23th 1999
Adres wydawniczy:
Warsaw ; Cracow: Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 1999
Opis fizyczny:
277 s.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy poszcz. ref.
ISBN:
83-88114-42-5
Nr:
2168234396
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
317

Konferencja:
II Międzynarodowa Konferencja Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Kraków, Polska, od 1999-09-20 do 1999-09-21
Tytuł:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw - warunkiem sprostania presji konkurencji i sił rynkowych Unii
Źródło:
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 2 / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej. Uniwersytet Jagielloński, 1999, s. 185-193
ISBN:
83-911343-1-8
Nr:
2167766907
rozdział w materiałach konferencyjnych
318

Tytuł:
Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie: wykorzystanie i powiększanie majątku trwałego, Henryk Walica. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 1999
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (1999) , s. 41
Nr:
2168332089
recenzja
319

Tytuł:
Public and Private Sector Enterprises in the Years 1992-1996
Źródło:
Restructuring of the National Economy under the Systemic Transformation : Papers from International Scientific Conference and CECIOS Assembly, Cracow, October 21-23th 1999 / red. Ryszard BOROWIECKI - Warsaw; Cracow: Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 1999, s. 179-210. - Summ.
ISBN:
83-88114-42-5
Nr:
2168235360
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
320

Tytuł:
Pomiar i ocena wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Pracodawca. - nr 6 (1999) , s. 48
Nr:
2168361208
artykuł nierecenzowany
321

Tytuł:
Prywatyzacja i rynek kapitałowy w Polsce w latach 1990-1997
Źródło:
Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 13-76
ISBN:
83-01-12752-X
Nr:
2168226633
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
322

Tytuł:
Determinanty skutecznego zarządzania restrukturyzacją polskich przedsiebiorstw
Źródło:
Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości / red. Mirosław Haffer, Stanisław Sudoł - Toruń: Wydawnictwo UMK, 1999, s. 71-76
ISBN:
83-231-1063-8
Nr:
2168243824
rozdział w materiałach konferencyjnych
323

Tytuł:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw - wnioski i zalecenia wynikające z doświadczeń polskich przedsiębiorstw = The Restructuring of Enterprises - Conclusions and Recommendations Resulting from the Experience of Polish Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 532 (1999) , s. 5-10. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245110
artykuł w czasopiśmie
324

Tytuł:
Strategia rozwoju uczelni
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawn. AE, 1999
Opis fizyczny:
13 + 25 nlb. s.: il.; 24 cm
Nr:
2168358052
raport/sprawozdanie
325

Tytuł:
Strategia rozwoju uczelni. Cz. 3, Strategia działalności inwestycyjnej
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawn. AE, 1999
Opis fizyczny:
36 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168358056
raport/sprawozdanie
326

Tytuł:
Zmiany w strukturze i sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw uczestniczących w procesie prywatyzacji transformacyjnej : (w latach 1992-1996)
Źródło:
Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym / red. Jan Duraj - Łódź: Omega-Praksis, 1999, s. 411-438. - Streszcz., summ., Materiał międzynarodowej konferencji naukowej Łódź - Spała 1999
ISBN:
83-86370-76-9
Nr:
2168229714
rozdział w materiałach konferencyjnych
327

Tytuł:
The Scientific Society for Organisation and Management (1925-2000)
Źródło:
Restructuring of the National Economy under the Systemic Transformation : Papers from International Scientific Conference and CECIOS Assembly, Cracow, October 21-23th 1999 / red. Ryszard BOROWIECKI - Warsaw; Cracow: Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 1999, s. 21-27
ISBN:
83-88114-42-5
Nr:
2168235350
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
328

Tytuł:
O restrukturyzacji w Polsce i w Europie : Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Akademia Ekonomiczna w Krakowie - TNOIK - CECIOS, Kraków - październik 1999
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 9, s. 3-4
Nr:
2168237240
varia
329

Tytuł:
Analiza ekonomiczna i wycena jako elementy składowe procedury przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw
Źródło:
Zarządzanie w przemyśle : teoria i praktyka : wyzwania XXI wieku / red. Anna Jankowska-Kłapkowska, Marianna Księżyk, Adam PESZKO - Kraków: [s.n.], 1999, s. 433-442 - Bibliogr.
ISBN:
83-907990-6-5
Nr:
2168329745
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
330

Tytuł:
Racjonalność gospodarowania : problemy zarządzania kapitałem trwałym w przedsiębiorstwie
Źródło:
Pracodawca. - nr 3 (1999) , s. 54
Nr:
2168361206
artykuł nierecenzowany
331

Tytuł:
Naukowcy i praktycy o restrukturyzacji przedsiębiorstw
Źródło:
Pracodawca. - nr 1 (1999) , s. 26
Nr:
2168361210
artykuł nierecenzowany
332

Tytuł:
Restrukturyzacja i efektywność gospodarowania w świetle badań naukowych i doświadczeń przedsiębiorstw
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 12, s. 5-6
Nr:
2168238312
varia
333

Tytuł:
Restrukturyzacja warunkiem sukcesu przedsiębiorstw
Źródło:
Pracodawca. - nr 1 (1998) , s. 14-15
Nr:
2168361200
artykuł nierecenzowany
334

Konferencja:
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie, Zakopane, Polska, od 1998-11-07 do 1998-11-10
Tytuł:
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa jako proces zwiększania efektywności jego działania = Restructuring of Firm as Process of Enlarging Effectivities Its Activity
Źródło:
Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane-Kościelisko, 7-10 listopada 1998 roku = Restructuring and Improvement of Economic Effectiveness in Enterprise : Papers from the International Scientific Conference, Zakopane-Kościelisko, November, 7-10th 1998 / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie, 1998, s. 21-26. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-901550-8-7
Nr:
2168234264
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
335

Konferencja:
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie, Zakopane, Polska, od 1998-11-07 do 1998-11-10
Tytuł:
Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane-Kościelisko, 7-10 listopada 1998 roku = Restructuring and Improvement of Economic Effectiveness in Enterprise : Papers from the International Scientific Conference, Zakopane-Kościelisko, November, 7-10th 1998
Adres wydawniczy:
Kraków: Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie, 1998
Opis fizyczny:
730 s.: tab., wykr.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy poszcz. ref.
ISBN:
83-901550-8-7
Nr:
2168234254
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
336

Tytuł:
Przebieg i efekty zmian strukturalno-własnościowych w Polsce w latach 1990-1996
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1998
Opis fizyczny:
312 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 19 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/726
Nr:
2168272054
doktorat
337

Tytuł:
Podstawy nauki o przedsiębiorstwie: praca zbiorowa, praca zbiorowa pod redakcją Jana Lichtarskiego. Wydanie II poprawione i uzupełnione. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1997
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (1998) , s. 39-40
Nr:
2168254028
recenzja
338

Tytuł:
Sposoby pojmowania wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Pracodawca. - nr 12 (1998) , s. 17-18
Nr:
2168361202
artykuł nierecenzowany
339

Autor:
Ryszard Borowiecki , Jan Duraj , Stanisław Kasiewicz , Jan Lichtarski , Bogdan Nogalski , Jan Pyka , Edward Urbańczyk
Tytuł:
Restrukturyzacja w Zakopanem
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 12, s. 8-17
Nr:
2168332071
głos w dyskusji/wywiad
340

Tytuł:
Problemy inwestowania i rynku nieruchomości : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Leszka Kałkowskiego
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydaw. AE, 1998
Opis fizyczny:
188 s., [1] k. tabl.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-87239-58-5
Nr:
2168240626
341

Autor:
Ryszard Borowiecki , Józef Czaja
Tytuł:
Procedura powszechnej taksacji nieruchomości w Polsce
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (1998) , s. 10-12
Nr:
2168239482
artykuł w czasopiśmie
342

Autor:
Ryszard Borowiecki , Józef Czaja , Andrzej Jaki
Tytuł:
Strategia gospodarowania kapitałem w przedsiębiorstwie : zagadnienia wybrane
Wydanie:
Wyd. 2 popr.
Adres wydawniczy:
Warszawa; Kraków: TNOiK, 1998
Opis fizyczny:
210 s.: wykr.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168236792
monografia
343

Tytuł:
Uwarunkowania publicznej emisji akcji Skarbu Państwa
Źródło:
Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowy. T. 1 / red. Jan Duraj - Łódź: Omega-Praksis, 1998, s. 21-56
ISBN:
83-86370-51-5
Nr:
2168232652
rozdział w materiałach konferencyjnych
344

Autor:
Tytuł:
Gospodarowanie kapitałem trwałym w procesach restrukturyzacji majątkowo-kapitałowej
Źródło:
Zmiany struktury majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstw w procesie ich przekształceń. [Cz. 1] / kier. Ryszard BOROWIECKI, s. 55-79
Sygnatura:
NP-491/[1]/Magazyn
Nr:
2168253442
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
345

Tytuł:
System oceny zarządzania majątkiem i kapitałami przedsiębiorstwa
Źródło:
Zmiany struktury majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstw w procesie ich przekształceń. [Cz. 1] / kier. Ryszard BOROWIECKI, s. 224-245
Sygnatura:
NP-491/[1]/Magazyn
Nr:
2168253448
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
346

Tytuł:
Analiza wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa / red. Edmund Kurtys - Wyd. 4 popr. i uzup.. - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1998, s. 391-413
ISBN:
83-7011-224-2
Nr:
2168248024
rozdział w podręczniku
347

Tytuł:
Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Tadeusz Waśniewski. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997, s. 477
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 3 (1998) , s. 40-41
Nr:
2168332067
recenzja
348

Tytuł:
Analiza ekonomiczna jako podstawa zarządzania zmianami w przedsiębiorstwie
Źródło:
Pracodawca. - nr 6 (1998) , s. 26-27
Nr:
2168361204
artykuł nierecenzowany
349

Tytuł:
Analiza gospodarowania środkami trwałymi
Źródło:
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa / red. Edmund Kurtys - Wyd. 4 popr. i uzup.. - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1998, s. 263-293
ISBN:
83-7011-224-2
Nr:
2168248020
rozdział w podręczniku
350

Tytuł:
Wpływ restrukturyzacji na zdolności konkurencyjne przedsiębiorstw
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 1 (1998) , s. 9-11
Nr:
2168262126
artykuł w czasopiśmie
351

Tytuł:
Podstawowe obszary i zasady restrukturyzacji majątkowo-produkcyjnej przedsiębiorstw w procesie ich przekształceń i rozwoju
Źródło:
Kierunki restrukturyzacji w procesie przekształceń Regionu Zagłębiowskiego : materiały konferencyjne / red. Halina Chwistecka-Dudek - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 1998, s. 7-13 - Bibliogr.
Seria:
(Materiały Konferencyjne - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
83-909136-2-3
Nr:
2168255206
rozdział w materiałach konferencyjnych
352

Tytuł:
Jak skutecznie restrukturyzować nasze przedsiębiorstwa?
Źródło:
Pracodawca. - nr 4 (1998) , s. 30-31
Nr:
2168361214
artykuł nierecenzowany
353

Tytuł:
Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw = The Restructuring and Competitiveness of Enterprises
Źródło:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 7-10. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-71-2
Nr:
2168226040
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
354

Tytuł:
Czynniki wzrostu efektywności gospodarowania kapitałem trwałym w przedsiębiorstwie = Factors of More Effective Management of Fixed Capital in Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 507 (1998) , s. 5-15. - Summ.
Nr:
2168234056
artykuł w czasopiśmie
355

Tytuł:
Zakres i efekty przekształceń strukturalnych w polskiej gospodarce w latach 1990-1996
Źródło:
Zmiany struktury majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstw w procesie ich przekształceń. [Cz. 1] / kier. Ryszard BOROWIECKI, s. 10-54
Sygnatura:
NP-491/[1]/Magazyn
Nr:
2168253438
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
356

Tytuł:
Effectiveness of Enterprise's Restructuring and Economic' Analysis as an Instrument of Restructuring Management
Źródło:
Acta Oeconomica Cassoviensia. - nr 2 (1998) , s. 17-23 - Bibliogr.
Nr:
2168343982
artykuł w czasopiśmie
357

Tytuł:
Organizacja i elementy procedury wartościowania przedsiębiorstw
Źródło:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 3 zaktualizowane. - Warszawa: Twigger, 1997, s. 121-150
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168241664
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
358

Autor:
, , , , , , ,
Tytuł:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania
Wydanie:
Wyd. 2 zm.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Twigger, 1997
Opis fizyczny:
234 s.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168240908
Zobacz powiązane rozdziały
359

Tytuł:
Organizacja i elementy procedury wartościowania przedsiębiorstw
Źródło:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Twigger, 1997, s. 121-150
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168241666
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
360

Autor:
, , , , , , ,
Tytuł:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania
Wydanie:
Wyd. 3 zaktualizowane
Adres wydawniczy:
Warszawa: Twigger, 1997
Opis fizyczny:
234 s.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168240910
Zobacz powiązane rozdziały
361

Tytuł:
Uwarunkowania procesów dostosowawczych w świetle zmian strukturalno-własnościowych w Polsce (analiza okresu 1990-1996)
Źródło:
Szanse i zagrożenia rozwoju restrukturyzowanych przedsiębiorstw w Europie Środkowej i Wschodniej / red. Czesław Glinkowski - Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1997, s. 11-24
Nr:
2168329133
rozdział w monografii
362

Autor:
Ryszard Borowiecki , Józef Czaja , Andrzej Jaki
Tytuł:
Nowe metody szacowania wartości przedsiębiorstw (2)
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (1997) , s. 25-34 - Bibliogr.
Nr:
2168237208
artykuł w czasopiśmie
363

Tytuł:
Zróżnicowanie wyników wartościowania wybranych przedsiębiorstw państwowych
Źródło:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 3 zaktualizowane. - Warszawa: Twigger, 1997, s. 213-225
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168241730
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
364

Konferencja:
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw, Zakopane, Polska, od 1997-11-27 do 1997-11-30
Tytuł:
Restrukturyzacja organizacyjna Jednoosobowej Spółki Skarbu Państwa = Organizational Restructuring of State-Owned Corporation
Źródło:
Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / red. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 398-407. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-901550-6-0
Nr:
2168240020
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
365

Tytuł:
System oceny zarządzania kapitałem przedsiębiorstwa = Company Capital Management Assessment System
Źródło:
Metody i techniki diagnozowania systemu zarządzania przedsiębiorstwem / red. Henryk Bieniok - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 1997, s. 235-248. - Summ.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-87265-81-0
Nr:
2168253882
rozdział w monografii
366

Tytuł:
Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw i ich majątku
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1997
Opis fizyczny:
302 s.; 20 cm
Seria:
(Biblioteka Menedżera)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85441-80-8
Nr:
2168236786
monografia
367

Tytuł:
Zróżnicowanie wyników wartościowania wybranych przedsiębiorstw państwowych
Źródło:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Twigger, 1997, s. 213-225
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168241732
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
368

Autor:
Ada Anczykowa , Jarosław Balon , Marian Barczyński , Stanisław Belniak , Olgierd Billewicz , Julian Blicharski , Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska , Anita Bokwa , Andrzej Budziszewski , Bartłomiej Cetera , Władysław Dąbrowski , Jacek Foltyn , Janina Glazur , Julian Godlewski , Mieczysław Goldsztajn , Andrzej Jaki , Ryszard Kołtun , Maria Kózka , Bogdan Kras , Ryszard Kras , Jerzy Kunz , Jan Kuś , Mirosław Kwieciński , Maria Lankosz-Mróz , Joanna Maciąg , Elżbieta Maciejowska , Stanisław Maciejowski , Wojciech Maciejowski , Roman Marcinek , Janusz Marcinkiewicz , Janusz Mentel , Joanna Miklaszewska , Jerzy Wojciech Mietelski , Michał Marek Mietelski , Józef Mitka , Tadeusz Niedźwiedzki , Aleksander Niweliński , Andrzej Olech , Janusz Pach , Jan Pieszczachowicz , Katarzyna Piotrowicz , Paweł Podrecki , Jan Poprawa , Stefania Poznańska , Władysław Przeklasa , Zdzisław Przybyłkiewicz , Tomasz Pyzioł , Waldemar Rakoczy , Halina Rembiesowa , Dariusz Rywczak , Stanisław Skrzek , Bronisław Smykała , Sławomir Smykała , Anna Stafiej , Jerzy Stępień , Marek Sych , Anna Szaleńcowa , Beata Szymańska-Aleksandrowicz , Adam Szymusik , Ewa Tiahnybok , Marek Tiahnybok , Maciej Tomaszewski , Łukasz Trzciński , Grzegorz Urbanek , Bolesław Wiercioch , Andrzej Wojtusiak , Bogumił Woźniakowski , Zbigniew Wyszyński , Paweł Zagrodzki , Alicja Zemanek , Bogdan Zemanek , Konrad Zub , Helena Żygulska-Mach , Michał Baczkowski , Ryszard Borowiecki , Marek Bukowski , Joanna Głowacka , Andrzej Matlak
Tytuł:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 17, Sp-Ś
Redakcja:
Pieszczachowicz Jan
Adres wydawniczy:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1997
Opis fizyczny:
348 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-27-9
Nr:
2168277101
książka
369

Tytuł:
Henryk Bieniok i zespół, Metody sprawnego zarządzania: jak zarządzać w praktyce. Agencja Wydawnicza "PLACET", 'Biblioteka biznesmena', Warszawa 1997
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (1997) , s. 38
Nr:
2168332051
recenzja
370

Autor:
Ryszard Borowiecki , Lucjan Karczewski
Tytuł:
Restrukturyzacja zatrudnienia w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej = Restructuring Employment in Companies of Public Transport Sector Services
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 489 (1997) , s. 41-60. - Summ.
Nr:
2168245052
artykuł w czasopiśmie
371

Autor:
Ryszard Borowiecki , Józef Czaja , Andrzej Jaki
Tytuł:
Nowe metody szacowania wartości przedsiębiorstw (1)
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (1997) , s. 21-29
Nr:
2168237218
artykuł w czasopiśmie
372

Tytuł:
Doświadczenia i przykłady wyceny rodzimych przedsiębiorstw
Źródło:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Twigger, 1997, s. 151-211
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168241682
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
373

Autor:
Ryszard Borowiecki , Józef Czaja , Andrzej Jaki
Tytuł:
Strategia gospodarowania kapitałem w przedsiębiorstwie : zagadnienia wybrane
Adres wydawniczy:
Warszawa; Kraków: TNOiK, 1997
Opis fizyczny:
210 s.: wykr.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-901550-4-4
Nr:
2168236790
monografia
374

Tytuł:
Doświadczenia i przykłady wyceny rodzimych przedsiębiorstw
Źródło:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 3 zaktualizowane. - Warszawa: Twigger, 1997, s. 151-211
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168241680
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
375

Autor:
Ada Anczykowa , Jarosław Balon , Marian Barczyński , Stanisław Belniak , Olgierd Billewicz , Julian Blicharski , Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska , Anita Bokwa , Andrzej Budziszewski , Bartłomiej Cetera , Władysław Dąbrowski , Jacek Foltyn , Janina Glazur , Julian Godlewski , Mieczysław Goldsztajn , Andrzej Jaki , Ryszard Kołtun , Maria Kózka , Bogdan Kras , Ryszard Kras , Jerzy Kunz , Jan Kuś , Mirosław Kwieciński , Maria Lankosz-Mróz , Joanna Maciąg , Elżbieta Maciejowska , Stanisław Maciejowski , Wojciech Maciejowski , Roman Marcinek , Janusz Marcinkiewicz , Janusz Mentel , Joanna Miklaszewska , Jerzy Wojciech Mietelski , Michał Marek Mietelski , Józef Mitka , Tadeusz Niedźwiedzki , Aleksander Niweliński , Andrzej Olech , Janusz Pach , Jan Pieszczachowicz , Katarzyna Piotrowicz , Paweł Podrecki , Jan Poprawa , Stefania Poznańska , Władysław Przeklasa , Zdzisław Przybyłkiewicz , Tomasz Pyzioł , Waldemar Rakoczy , Halina Rembiesowa , Dariusz Rywczak , Stanisław Skrzek , Bronisław Smykała , Sławomir Smykała , Anna Stafiej , Jerzy Stępień , Marek Sych , Anna Szaleńcowa , Beata Szymańska-Aleksandrowicz , Adam Szymusik , Ewa Tiahnybok , Marek Tiahnybok , Maciej Tomaszewski , Łukasz Trzciński , Grzegorz Urbanek , Bolesław Wiercioch , Andrzej Wojtusiak , Bogumił Woźniakowski , Zbigniew Wyszyński , Paweł Zagrodzki , Alicja Zemanek , Bogdan Zemanek , Konrad Zub , Helena Żygulska-Mach , Michał Baczkowski , Ryszard Borowiecki , Marek Bukowski , Joanna Głowacka , Andrzej Matlak
Tytuł:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 16, Sa-So
Redakcja:
Pieszczachowicz Jan
Adres wydawniczy:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1997
Opis fizyczny:
364 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-26-1
Nr:
2168277099
książka
376

Konferencja:
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw, Zakopane, Polska, od 1997-11-27 do 1997-11-30
Tytuł:
Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku = Restructuring and Competitiveness of Enterprises : Papers from the International Scientific Conference, Zakopane, November, 27-30th 1997
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
468 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy poszcz. ref.
ISBN:
83-901550-6-0
Nr:
2168239272
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
377

Tytuł:
Rezerwy produkcyjne i uwarunkowania gospodarki kapitałem trwałym w przedsiębiorstwie
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 3 (1997) , s. 14-16
Nr:
2168237228
artykuł w czasopiśmie
378

Konferencja:
III Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1996-11-22 do 1996-11-24
Tytuł:
Analiza ekonomiczna jako narzędzie określania obszaru i zakresu działań restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwie = Economic Analysis as a Tool of Area and Range Creation in Enterprise's Restructuring
Źródło:
Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku = Restructuring in the Process of Enterprises Transformation and Development : Papers from Scientific Conference, Cracow, November, 22-24th 1996 / red. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1996, s. 29-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-901550-2-8
Nr:
2168243368
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
379

Tytuł:
Efektywność przedsięwzięć rozwojowych : metody - analiza - przykłady
Wydanie:
Wyd. 2 popr.
Adres wydawniczy:
Warszawa; Kraków: TNOiK; Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
122 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-18-0
Nr:
2168237188
monografia
380

Autor:
Ada Anczykowa , Jarosław Balon , Marian Barczyński , Stanisław Belniak , Olgierd Billewicz , Julian Blicharski , Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska , Anita Bokwa , Andrzej Budziszewski , Bartłomiej Cetera , Władysław Dąbrowski , Marian Dziwisz , Jacek Foltyn , Janina Glazur , Julian Godlewski , Mieczysław Goldsztajn , Andrzej Jaki , Ryszard Kołtun , Maria Kózka , Bogdan Kras , Ryszard Kras , Jerzy Kunz , Jan Kuś , Mirosław Kwieciński , Maria Lankosz-Mróz , Elżbieta Maciejowska , Stanisław Maciejowski , Wojciech Maciejowski , Janusz Marcinkiewicz , Janusz Mentel , Joanna Miklaszewska , Jerzy Wojciech Mietelski , Michał Marek Mietelski , Józef Mitka , Tadeusz Niedźwiedzki , Aleksander Niweliński , Janusz Pach , Jan Pieszczachowicz , Katarzyna Piotrowicz , Paweł Podrecki , Jan Poprawa , Stefania Poznańska , Władysław Przeklasa , Zdzisław Przybyłkiewicz , Tomasz Pyzioł , Waldemar Rakoczy , Halina Rembiesowa , Dariusz Rywczak , Stanisław Skrzek , Bronisław Smykała , Sławomir Smykała , Anna Stafiej , Jerzy Stępień , Marek Sych , Anna Szaleńcowa , Beata Szymańska-Aleksandrowicz , Adam Szymusik , Ewa Tiahnybok , Marek Tiahnybok , Maciej Tomaszewski , Grzegorz Urbanek , Adam Walaszek , Bolesław Wiercioch , Andrzej Wojtusiak , Bogumił Woźniakowski , Zbigniew Wyszyński , Paweł Zagrodzki , Alicja Zemanek , Bogdan Zemanek , Konrad Zub , Helena Żygulska-Mach , Ryszard Świątek , Ryszard Borowiecki , Marek Bukowski , Jacek Czajowski , Joanna Głowacka , Andrzej Matlak , Józef Mazurkiewicz , Leszek Polony
Tytuł:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 14, Po-Q
Redakcja:
Pieszczachowicz Jan
Adres wydawniczy:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1996
Opis fizyczny:
378 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-24-5
Nr:
2168277187
książka
381

Autor:
Ada Anczykowa , Jarosław Balon , Marian Barczyński , Stanisław Belniak , Olgierd Billewicz , Julian Blicharski , Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska , Anita Bokwa , Andrzej Budziszewski , Bartłomiej Cetera , Marian Dziwisz , Jacek Foltyn , Janina Glazur , Julian Godlewski , Mieczysław Goldsztajn , Andrzej Jaki , Ryszard Kołtun , Maria Kózka , Bogdan Kras , Ryszard Kras , Jerzy Kunz , Jan Kuś , Mirosław Kwieciński , Maria Lankosz-Mróz , Elżbieta Maciejowska , Stanisław Maciejowski , Wojciech Maciejowski , Janusz Marcinkiewicz , Janusz Mentel , Joanna Miklaszewska , Jerzy Wojciech Mietelski , Michał Marek Mietelski , Józef Mitka , Tadeusz Niedźwiedzki , Aleksander Niweliński , Janusz Pach , Jan Pieszczachowicz , Katarzyna Piotrowicz , Paweł Podrecki , Jan Poprawa , Stefania Poznańska , Władysław Przeklasa , Zdzisław Przybyłkiewicz , Tomasz Pyzioł , Waldemar Rakoczy , Halina Rembiesowa , Dariusz Rywczak , Stanisław Skrzek , Mirosława Stępień , Sławomir Smykała , Anna Stafiej , Jerzy Stępień , Marek Sych , Anna Szaleńcowa , Beata Szymańska-Aleksandrowicz , Adam Szymusik , Ewa Tiahnybok , Marek Tiahnybok , Maciej Tomaszewski , Grzegorz Urbanek , Bolesław Wiercioch , Anna Wojciechowska , Andrzej Wojtusiak , Bogumił Woźniakowski , Zbigniew Wyszyński , Paweł Zagrodzki , Alicja Zemanek , Bogdan Zemanek , Konrad Zub , Helena Żygulska-Mach , Ryszard Świątek , Ryszard Borowiecki , Marek Bukowski , Jacek Czajowski , Joanna Głowacka , Andrzej Matlak , Andrzej Olech , Leszek Polony
Tytuł:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 12, O
Redakcja:
Pieszczachowicz Jan
Adres wydawniczy:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1996
Opis fizyczny:
315 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-22-9
Nr:
2168277189
książka
382

Tytuł:
Analiza finansowa w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw (aspekt metodyczno-praktyczny)
Źródło:
Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa / red. Mirosław Hamrol - Poznań: KAFiS AE, 1996, s. 26-30. - Summ.
ISBN:
83-906564-1-8
Nr:
2168368340
rozdział w monografii
383

Tytuł:
Analiza wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa / red. Edmund Kurtys - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1996, s. 391-413
ISBN:
83-7011-224-2
Nr:
2168248028
rozdział w podręczniku
384

Autor:
Ada Anczykowa , Jarosław Balon , Marian Barczyński , Stanisław Belniak , Olgierd Billewicz , Julian Blicharski , Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska , Anita Bokwa , Andrzej Budziszewski , Marian Dziwisz , Jacek Foltyn , Janina Glazur , Julian Godlewski , Mieczysław Goldsztajn , Andrzej Jaki , Ryszard Kołtun , Maria Kózka , Bogdan Kras , Ryszard Kras , Jerzy Kunz , Jan Kuś , Mirosław Kwieciński , Maria Lankosz-Mróz , Elżbieta Maciejowska , Stanisław Maciejowski , Wojciech Maciejowski , Janusz Marcinkiewicz , Janusz Mentel , Jerzy Wojciech Mietelski , Michał Marek Mietelski , Józef Mitka , Tadeusz Niedźwiedzki , Aleksander Niweliński , Janusz Pach , Jan Pieszczachowicz , Katarzyna Piotrowicz , Paweł Podrecki , Jan Poprawa , Stefania Poznańska , Władysław Przeklasa , Zdzisław Przybyłkiewicz , Tomasz Pyzioł , Waldemar Rakoczy , Halina Rembiesowa , Mirosława Stępień , Sławomir Smykała , Anna Stafiej , Jerzy Stępień , Marek Sych , Anna Szaleńcowa , Adam Szymusik , Ewa Tiahnybok , Marek Tiahnybok , Maciej Tomaszewski , Grzegorz Urbanek , Bolesław Wiercioch , Anna Wojciechowska , Andrzej Wojtusiak , Zbigniew Wyszyński , Paweł Zagrodzki , Alicja Zemanek , Bogdan Zemanek , Konrad Zub , Helena Żygulska-Mach , Ryszard Borowiecki , Marek Bukowski , Jacek Czajowski , Joanna Głowacka , Andrzej Matlak , Andrzej Olech
Tytuł:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 11, N
Redakcja:
Pieszczachowicz Jan
Adres wydawniczy:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1996
Opis fizyczny:
301 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-16-4
Nr:
2168277191
książka
385

Tytuł:
Uwarunkowania i bariery realizacji funkcji adaptacyjnych i inwestycyjnych przedsiębiorstw prywatyzacyjnych = Conditions and Barriers in the Implementation of Adaptation and Investment Functions of Privatizing Enterprises
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 39/2, lipiec-grudzień 1995, s. 24-25. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271218
varia
386

Tytuł:
Metodyczne i praktyczne aspekty szacowania wartości przedsiębiorstw = Methodical and Practical Aspects of Enterprises Valuation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 477 (1996) , s. 5-19. - Summ.
Nr:
2168244616
artykuł w czasopiśmie
387

Tytuł:
Podstawy systemu oceny przedsiębiorstwa restrukturyzowanego
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (1996) , s. 19-24 - Bibliogr.
Nr:
2168265666
artykuł w czasopiśmie
388

Tytuł:
The Barriers of Restructuring
Źródło:
Przegląd Organizacji. - special Issue (1996) , s. 28-29
Nr:
2168269418
artykuł w czasopiśmie
389

Tytuł:
Holding Company Structures - the Way of Restructuring and Privatisation of Polish Enterprises
Źródło:
Transformations in Managing Organisations in Central and Eastern European Countries : Intenational Conference / red. Ewa Wosik - Warsaw: POLTEXT, 1996, s. 201-206 - Bibliogr.
ISBN:
83-86890-04-5
Nr:
2168255204
rozdział w materiałach konferencyjnych
390

Konferencja:
III Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1996-11-22 do 1996-11-24
Tytuł:
Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku = Restructuring in the Process of Enterprises Transformation and Development : Papers from Scientific Conference, Cracow, November, 22-24th 1996
Adres wydawniczy:
Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1996
Opis fizyczny:
640 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
streszcz. ang. przy niektórych rozdz.,
ISBN:
83-901550-2-8
Nr:
2168243352
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
391

Konferencja:
III Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1996-11-22 do 1996-11-24
Tytuł:
Organizacja i elementy procedury szacowania nieruchomości podejściem dochodowym = Organisation and Elements of The Procedure of Valuation of Real Estatе (Income Approach)
Źródło:
Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku = Restructuring in the Process of Enterprises Transformation and Development : Papers from Scientific Conference, Cracow, November, 22-24th 1996 / red. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1996, s. 146-155. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-901550-2-8
Nr:
2168243380
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
392

Autor:
Ada Anczykowa , Jarosław Balon , Marian Barczyński , Stanisław Belniak , Olgierd Billewicz , Julian Blicharski , Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska , Anita Bokwa , Andrzej Budziszewski , Bartłomiej Cetera , Władysław Dąbrowski , Marian Dziwisz , Jacek Foltyn , Janina Glazur , Julian Godlewski , Mieczysław Goldsztajn , Andrzej Jaki , Ryszard Kołtun , Maria Kózka , Bogdan Kras , Ryszard Kras , Jerzy Kunz , Jan Kuś , Mirosław Kwieciński , Maria Lankosz-Mróz , Elżbieta Maciejowska , Stanisław Maciejowski , Wojciech Maciejowski , Janusz Marcinkiewicz , Janusz Mentel , Joanna Miklaszewska , Jerzy Wojciech Mietelski , Michał Marek Mietelski , Józef Mitka , Tadeusz Niedźwiedzki , Aleksander Niweliński , Janusz Pach , Jan Pieszczachowicz , Katarzyna Piotrowicz , Paweł Podrecki , Jan Poprawa , Stefania Poznańska , Władysław Przeklasa , Zdzisław Przybyłkiewicz , Tomasz Pyzioł , Waldemar Rakoczy , Halina Rembiesowa , Dariusz Rywczak , Stanisław Skrzek , Bronisław Smykała , Sławomir Smykała , Anna Stafiej , Jerzy Stępień , Marek Sych , Anna Szaleńcowa , Beata Szymańska-Aleksandrowicz , Adam Szymusik , Ewa Tiahnybok , Marek Tiahnybok , Maciej Tomaszewski , Grzegorz Urbanek , Adam Walaszek , Bolesław Wiercioch , Andrzej Wojtusiak , Bogumił Woźniakowski , Zbigniew Wyszyński , Paweł Zagrodzki , Alicja Zemanek , Bogdan Zemanek , Konrad Zub , Helena Żygulska-Mach , Ryszard Świątek , Ryszard Borowiecki , Marek Bukowski , Jacek Czajowski , Joanna Głowacka , Andrzej Matlak , Józef Mazurkiewicz , Leszek Polony
Tytuł:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 13, Pa-Pn
Redakcja:
Pieszczachowicz Jan
Adres wydawniczy:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1996
Opis fizyczny:
380 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-23-7
Nr:
2168277185
leksykon, encyklopedia
393

Tytuł:
Analiza gospodarowania środkami trwałymi
Źródło:
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa / red. Edmund Kurtys - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1996, s. 263-293
ISBN:
83-7011-224-2
Nr:
2168248030
rozdział w podręczniku
394

Autor:
Tytuł:
System pomiaru i oceny wartości przedsiębiorstwa
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1996
Opis fizyczny:
281 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 17 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/695
Nr:
2168272056
doktorat
395

Autor:
Ada Anczykowa , Jarosław Balon , Marian Barczyński , Stanisław Belniak , Olgierd Billewicz , Julian Blicharski , Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska , Anita Bokwa , Andrzej Budziszewski , Bartłomiej Cetera , Władysław Dąbrowski , Marian Dziwisz , Jacek Foltyn , Janina Glazur , Julian Godlewski , Mieczysław Goldsztajn , Andrzej Jaki , Ryszard Kołtun , Maria Kózka , Bogdan Kras , Ryszard Kras , Jerzy Kunz , Jan Kuś , Mirosław Kwieciński , Maria Lankosz-Mróz , Joanna Maciąg , Elżbieta Maciejowska , Stanisław Maciejowski , Wojciech Maciejowski , Roman Marcinek , Janusz Marcinkiewicz , Janusz Mentel , Joanna Miklaszewska , Jerzy Wojciech Mietelski , Michał Marek Mietelski , Józef Mitka , Tadeusz Niedźwiedzki , Aleksander Niweliński , Andrzej Olech , Janusz Pach , Jan Pieszczachowicz , Katarzyna Piotrowicz , Paweł Podrecki , Jan Poprawa , Stefania Poznańska , Władysław Przeklasa , Zdzisław Przybyłkiewicz , Tomasz Pyzioł , Waldemar Rakoczy , Halina Rembiesowa , Dariusz Rywczak , Stanisław Skrzek , Bronisław Smykała , Sławomir Smykała , Anna Stafiej , Jerzy Stępień , Marek Sych , Anna Szaleńcowa , Beata Szymańska-Aleksandrowicz , Adam Szymusik , Ewa Tiahnybok , Marek Tiahnybok , Maciej Tomaszewski , Łukasz Trzciński , Grzegorz Urbanek , Bolesław Wiercioch , Andrzej Wojtusiak , Bogumił Woźniakowski , Zbigniew Wyszyński , Paweł Zagrodzki , Alicja Zemanek , Bogdan Zemanek , Konrad Zub , Helena Żygulska-Mach , Michał Baczkowski , Ryszard Borowiecki , Marek Bukowski , Jacek Czajowski , Joanna Głowacka , Andrzej Matlak , Józef Mazurkiewicz , Leszek Polony
Tytuł:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 15, R
Redakcja:
Pieszczachowicz Jan
Adres wydawniczy:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1996
Opis fizyczny:
364 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-25-3
Nr:
2168277095
książka
396

Tytuł:
Analiza gospodarowania środkami trwałymi
Źródło:
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie / red. Lech Bednarski, Edmund Kurtys - Wyd. 2 uzup. i zaktual.. - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1995, s. 263-293
ISBN:
83-7011-177-7
Nr:
2168248132
rozdział w podręczniku
397

Autor:
Tytuł:
Przesłanki, zadania i funkcje oceny wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Analiza ekonomiczna i wycena przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej : (materiały konferencyjne) / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 1995, s. 39-44
ISBN:
83-901550-1-X
Nr:
2168346518
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
398

Autor:
Ada Anczykowa , Marian Barczyński , Stanisław Belniak , Olgierd Billewicz , Julian Blicharski , Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska , Ryszard Borowiecki , Andrzej Budziszewski , Marek Bukowski , Marian Dziwisz , Jacek Foltyn , Janina Glazur , Joanna Głowacka , Julian Godlewski , Mieczysław Goldsztajn , Andrzej Jaki , Maria Kózka , Bogdan Kras , Ryszard Kras , Jerzy Kunz , Jan Kuś , Mirosław Kwieciński , Maria Lankosz-Mróz , Elżbieta Maciejowska , Stanisław Maciejowski , Janusz Marcinkiewicz , Andrzej Matlak , Janusz Mentel , Jerzy Wojciech Mietelski , Michał Marek Mietelski , Józef Mitka , Marek Niedźwiecki , Aleksander Niweliński , Janusz Pach , Jan Pieszczachowicz , Paweł Podrecki , Leszek Polony , Stefania Poznańska , Władysław Przeklasa , Zdzisław Przybyłkiewicz , Tomasz Pyzioł , Waldemar Rakoczy , Halina Rembiesowa , Sławomir Smykała , Jerzy Stępień , Mirosława Stępień , Marek Sych , Anna Szaleńcowa , Adam Szymusik , Ewa Tiahnybok , Marek Tiahnybok , Maciej Tomaszewski , Robert Tomczyk , Grzegorz Urbanek , Bolesław Wiercioch , Anna Wojciechowska , Andrzej Wojtusiak , Paweł Zagrodzki , Bogdan Zemanek , Konrad Zub , Helena Żygulska-Mach
Tytuł:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 5, E, F
Redakcja:
Czopek Ludwik
Adres wydawniczy:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1995
Opis fizyczny:
341 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-14-8
Nr:
2168277051
książka
399

Tytuł:
Zróżnicowanie wyników wartościowania wybranych przedsiębiorstw państwowych
Źródło:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Twigger, 1995, s. 213-225
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168241728
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
400

Autor:
Zygmunt Betlej , Ryszard Borowiecki , Andrzej Jaki
Tytuł:
Analiza ekonomiczno-finansowa a wycena w warunkach przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw
Źródło:
Analiza ekonomiczna i wycena przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej : (materiały konferencyjne) / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 1995, s. 9-16
ISBN:
83-901550-1-X
Nr:
2168346516
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
401

Tytuł:
Wartość i struktura kapitału a wycena przedsiębiorstwa
Źródło:
Wycena. - nr 3 (1995) , s. 19-24
Nr:
2168368336
artykuł w czasopiśmie
402

Autor:
Ada Anczykowa , Jarosław Balon , Marian Barczyński , Stanisław Belniak , Olgierd Billewicz , Julian Blicharski , Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska , Anita Bokwa , Ryszard Borowiecki , Andrzej Budziszewski , Marek Bukowski , Jan Dziura , Marian Dziwisz , Jacek Foltyn , Janina Glazur , Joanna Głowacka , Julian Godlewski , Mieczysław Goldsztajn , Andrzej Jaki , Ryszard Kołtun , Maria Kózka , Bogdan Kras , Ryszard Kras , Jerzy Kunz , Jan Kuś , Mirosław Kwieciński , Maria Lankosz-Mróz , Elżbieta Maciejowska , Stanisław Maciejowski , Wojciech Maciejowski , Janusz Marcinkiewicz , Jan Masłowski , Andrzej Matlak , Janusz Mentel , Jerzy Wojciech Mietelski , Michał Marek Mietelski , Józef Mitka , Tadeusz Niedźwiedzki , Aleksander Niweliński , Kazimierz Nowacki , Andrzej Olech , Janusz Pach , Jan Pieszczachowicz , Katarzyna Piotrowicz , Paweł Podrecki , Leszek Polony , Jan Poprawa , Stefania Poznańska , Władysław Przeklasa , Zdzisław Przybyłkiewicz , Tomasz Pyzioł , Waldemar Rakoczy , Halina Rembiesowa , Sławomir Smykała , Jerzy Stępień , Mirosława Stępień , Marek Sych , Anna Szaleńcowa , Adam Szymusik , Ewa Tiahnybok , Marek Tiahnybok , Maciej Tomaszewski , Robert Tomczyk , Grzegorz Urbanek , Bolesław Wiercioch , Anna Wojciechowska , Andrzej Wojtusiak , Zbigniew Wyszyński , Alicja Zemanek , Bogdan Zemanek , Konrad Zub , Helena Żygulska-Mach
Tytuł:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 8, K
Redakcja:
Czopek Ludwik
Adres wydawniczy:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1995
Opis fizyczny:
364 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-17-2
Nr:
2168277061
książka
403

Autor:
Ada Anczykowa , Marian Barczyński , Stanisław Belniak , Olgierd Billewicz , Julian Blicharski , Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska , Ryszard Borowiecki , Andrzej Budziszewski , Marek Bukowski , Marian Dziwisz , Jacek Foltyn , Janina Glazur , Joanna Głowacka , Julian Godlewski , Mieczysław Goldsztajn , Andrzej Jaki , Ryszard Kołtun , Maria Kózka , Bogdan Kras , Ryszard Kras , Jerzy Kunz , Jan Kuś , Mirosław Kwieciński , Maria Lankosz-Mróz , Elżbieta Maciejowska , Stanisław Maciejowski , Janusz Marcinkiewicz , Andrzej Matlak , Janusz Mentel , Jerzy Wojciech Mietelski , Michał Marek Mietelski , Józef Mitka , Tadeusz Niedźwiecki , Aleksander Niweliński , Kazimierz Nowacki , Janusz Pach , Jan Pieszczachowicz , Paweł Podrecki , Leszek Polony , Jan Poprawa , Stefania Poznańska , Władysław Przeklasa , Zdzisław Przybyłkiewicz , Tomasz Pyzioł , Waldemar Rakoczy , Halina Rembiesowa , Sławomir Smykała , Jerzy Stępień , Mirosława Stępień , Marek Sych , Anna Szaleńcowa , Adam Szymusik , Ewa Tiahnybok , Marek Tiahnybok , Maciej Tomaszewski , Robert Tomczyk , Grzegorz Urbanek , Bolesław Wiercioch , Anna Wojciechowska , Andrzej Wojtusiak , Zbigniew Wyszyński , Paweł Zagrodzki , Alicja Zemanek , Bogdan Zemanek , Konrad Zub , Helena Żygulska-Mach
Tytuł:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 6, G
Redakcja:
Czopek Ludwik
Adres wydawniczy:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1995
Opis fizyczny:
319 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-15-6
Nr:
2168277055
książka
404

Konferencja:
Konferencja naukowa katedr i zakładów analizy ekonomicznej wyższych uczelni w Polsce, Świnoujście, Polska, od 1995-10-01 do 1995-10-01
Tytuł:
Efektywność zarządzania finansami a wartość przedsiębiorstwa
Źródło:
Efektywność zarządzania finansami w przedsiębiorstwie : konferencja naukowa katedr i zakładów analizy ekonomicznej wyższych uczelni w Polsce, Świnoujście, październik 1995 roku / red. Tadeusz Waśniewski - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1995, s. 45-54. - Summ.
Seria:
(Materiały, Konferencje Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 8)
Nr:
2168368320
rozdział w materiałach konferencyjnych
405

Tytuł:
Analiza wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie / red. Lech Bednarski, Edmund Kurtys - Wyd. 2 uzup. i zaktual.. - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1995, s. 391-413
ISBN:
83-7011-177-7
Nr:
2168248134
rozdział w podręczniku
406

Tytuł:
Analiza techniczno-ekonomiczna w systemie analizy i diagnostyki ekonomicznej przedsiębiorstwa = Technical and Economic Analysis in the System of Economic Analysis and Diagnosis of the Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 451 (1995) , s. 65-73. - Summ.
Nr:
2168244834
artykuł w czasopiśmie
407

Tytuł:
Doświadczenia i przykłady wyceny rodzimych przedsiębiorstw
Źródło:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Twigger, 1995, s. 151-211
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168241678
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
408

Tytuł:
Organizacja i elementy procedury wartościowania przedsiębiorstw
Źródło:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Twigger, 1995, s. 121-150
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168241662
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
409

Autor:
, , , , , , ,
Tytuł:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania
Wydanie:
Wyd. 2 zm.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Twigger, 1995
Opis fizyczny:
234 s.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168240906
Zobacz powiązane rozdziały
410

Autor:
Ada Anczykowa , Jarosław Balon , Marian Barczyński , Stanisław Belniak , Olgierd Billewicz , Julian Blicharski , Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska , Anita Bokwa , Ryszard Borowiecki , Andrzej Budziszewski , Marek Bukowski , Marian Dziwisz , Jacek Foltyn , Janina Glazur , Joanna Głowacka , Julian Godlewski , Mieczysław Goldsztajn , Andrzej Jaki , Ryszard Kołtun , Maria Kózka , Bogdan Kras , Ryszard Kras , Jerzy Kunz , Jan Kuś , Mirosław Kwieciński , Maria Lankosz-Mróz , Elżbieta Maciejowska , Stanisław Maciejowski , Wojciech Maciejowski , Janusz Marcinkiewicz , Jan Masłowski , Andrzej Matlak , Janusz Mentel , Jerzy Wojciech Mietelski , Michał Marek Mietelski , Józef Mitka , Tadeusz Niedźwiedzki , Aleksander Niweliński , Kazimierz Nowacki , Andrzej Olech , Janusz Pach , Jan Pieszczachowicz , Katarzyna Piotrowicz , Paweł Podrecki , Leszek Polony , Jan Poprawa , Stefania Poznańska , Władysław Przeklasa , Zdzisław Przybyłkiewicz , Tomasz Pyzioł , Waldemar Rakoczy , Halina Rembiesowa , Sławomir Smykała , Jerzy Stępień , Mirosława Stępień , Marek Sych , Anna Szaleńcowa , Adam Szymusik , Ewa Tiahnybok , Marek Tiahnybok , Maciej Tomaszewski , Grzegorz Urbanek , Bolesław Wiercioch , Anna Wojciechowska , Andrzej Wojtusiak , Zbigniew Wyszyński , Alicja Zemanek , Bogdan Zemanek , Konrad Zub , Helena Żygulska-Mach
Tytuł:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 9, L, Ł
Redakcja:
Czopek Ludwik
Adres wydawniczy:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1995
Opis fizyczny:
292 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-19-9
Nr:
2168277063
książka
411