Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Social Innovativeness of Selected SMEs in Poland : a Comparative Case Study
Źródło:
Innovation Processes in the Social Space of the Organization / eds. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Zdzisława Dacko-Pikiewicz - New York: Nova Science Publishers, 2018, s. 93-121. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-1-53613-516-9 ; 978-1-53613-517-6
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Nauki o zarządzaniu w świetle paradygmatów = Management Sciences and the Paradigms
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (2018) , s. 7-15. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja powstała w związku z badaniami naukowymi realizowanymi w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2018 roku
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Innowacje otwarte w MSP = Open Innovations in SMEs
Źródło:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 52, t. 2 (2018) , s. 71-85. - Tytuł numeru: Zarządzanie. T. 2 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Procesy restrukturyzacji we współczesnym przedsiębiorstwie - geneza, wyzwania, pragmatyka = Restructuring Processes in Contemporary Enterprise - Origin, Challenges, Pragmatics
Źródło:
Wielowymiarowość zarządzania XXI wieku : monografia dla uczczenia jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-badawczej prof. dra hab. inż. Ryszarda Barcika / red. nauk. Marcin Jakubiec, Agnieszka Barcik - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2018, s. 14-24. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65182-85-2
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Zarządzanie na rzecz zrównoważonego i trwałego rozwoju - metaparadygmat nauk o zarządzaniu XXI wieku = Management for the Sustainable and Long-lasting Development - a Metaparadigm of the Management Sciences in the 21st Century
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 2 (2018) , s. 28-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Innowacyjne przedsiębiorstwo
Źródło:
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami : wiedza, technologia, konkurencja, przedsiębiorstwo / red. nauk. Zbigniew J. Makieła, Magdalena M. Stuss - Warszawa: C.H. Beck, 2018, s. 197-230
Program badawczy:
Niniejszy rozdział w monografii powstał w związku z realizacją badań statutowych w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw i w Katedrze Zarządzania Zasobami Pracy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz w związku z realizacją prac naukowo-badawczych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej
ISBN:
978-83-812-8551-3 ; 978-83-812-8552-0
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Związki symbiotyczne organizacji sieciowej z przedsiębiorczością
Źródło:
Zarządzanie organizacją : koncepcje, wyzwania, perspektywy / red. nauk. Marlena Grabowska, Beata Ślusarczyk - Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2017, s. 40-49 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2017 r.
ISBN:
978-83-65179-93-7
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Zasoby ludzkie w kontekście innowacji = Human Resources in the Context of Innovation [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 7 (2017) , s. 89-96. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Zarządzanie wiedzą w sieci - kontekst strategiczny
Źródło:
Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego / red. nauk. Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2017, s. 195-210 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-8030-150-4
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Wspomnienie o Profesorze Alessandro Anastasi - Doktorze Honoris Causa UEK
Źródło:
Kurier UEK2017. - nr 1 (71), s. 80-82
Tryb dostępu:
biogram
11

Tytuł:
The Propensity to Changes in the Competitive and Innovative Economic Environment : Processes - Structures - Concepts
Adres wydawniczy:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017
Opis fizyczny:
225 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-65173-81-2 ; 978-83-65173-82-9
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
12

Tytuł:
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017
Opis fizyczny:
229 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz., Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
13

Tytuł:
Prof. mgr inż. Ludwik Antoni MAYRE
Źródło:
Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [oprac. red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI] - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017, s. 63-68
ISBN:
978-83-65173-86-7
biogram
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Transformacja systemowa, globalizacja i nowa gospodarka - dynamiczna zmiana warunków gospodarowania przedsiębiorstw w Polsce = Systemic Transformation, Globalization and New Economy - a Dynamic Change of the Economic Conditions of Enterprises in Poland
Źródło:
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 13-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Katarzyna ŻMIJA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 9-13
ISBN:
978-83-65907-02-8 ; 978-83-65907-03-5
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Introduction
Źródło:
The Propensity to Changes in the Competitive and Innovative Economic Environment : Processes - Structures - Concepts / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Jarosław KACZMAREK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 9-10
ISBN:
978-83-65173-81-2 ; 978-83-65173-82-9
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Rys historyczny Katedry
Źródło:
Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [oprac. red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI] - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017, s. 11-37
ISBN:
978-83-65173-86-7
rozdział w książce
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Wpływ internacjonalizacji na innowacje społeczne = The Impact of Internationalization on Social Innovation
Źródło:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 48, t. 3 (2017) , s. 131-140. - Tytuł numeru: Zarządzanie. T. 3 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017
Opis fizyczny:
197 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz., Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-65907-02-8 ; 978-83-65907-03-5
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
20

Tytuł:
Problemy innowacyjności gospodarki Polski, ze szczególnym uwzględnieniem działalności badawczo-rozwojowej = Problems of the Polish Economy Innovativeness and R&D Activity
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 50(2) (2017) , s. 163-176. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Konferencje i sympozja naukowe
Źródło:
Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [oprac. red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI] - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017, s. 129-141
ISBN:
978-83-65173-86-7
rozdział w książce
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Opracował:
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017
Opis fizyczny:
177 s.; 24 cm
ISBN:
978-83-65173-86-7
książka
Zobacz powiązane rozdziały
23

Konferencja:
XV International Scientific Symposium "Contemporary Economy: Social, Legal and Economic Aspects", Kijów, Ukraina, od 2017-05-23 do 2017-05-24
Tytuł:
Development Mangement of the SME Sector Enterprises : Success Factors Depending on the Stage and Phase of Their Development
Źródło:
Contemporary Economy : Social, Legal and Economic Aspects / ed. Anatolii Mazaraki - Kyiv: Kyiv National University of Trade and Economics, 2017, s. 45-57. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed by funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics under the scheme for subsidising university research potential
ISBN:
978-966-629-818-1
materiały konferencyjne (aut.)
24

Tytuł:
Doc. dr Kazimierz Janik
Źródło:
Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [oprac. red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI] - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017, s. 69-74
ISBN:
978-83-65173-86-7
biogram
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Nauki o zarządzaniu w świetle ogólnego pojmowania nauki
Źródło:
Nauki ekonomiczne w XXI wieku - dylematy, wyzwania, perspektywy : jubileusz 70-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / red. nauk. Czesław Zając - Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, s. 207-218 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja powstała w związku z realizacją prac badawczo-naukowych (badania statutowe) w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2017 roku.
ISBN:
978-83-7695-665-7
rozdział w monografii
26

Tytuł:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej i w dobie globalizacji rynku : doświadczenia polskie
Źródło:
Jakość zarządzania - refleksje, wymiary, problemy / red. Marek Bugdol i Piotr Jedynak - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017, s. 326-333 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-233-4283-0 ; 978-83-233-9643-7
rozdział w monografii
27

Konferencja:
XV International Scientific Symposium "Contemporary Economy: Social, Legal and Economic Aspects", Kijów, Ukraina, od 2017-05-23 do 2017-05-24
Tytuł:
Academic Companies - Issues on Setting Up and Operating
Źródło:
Contemporary Economy : Social, Legal and Economic Aspects / ed. Anatolii Mazaraki - Kyiv: Kyiv National University of Trade and Economics, 2017, s. 32-44. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-966-629-818-1
materiały konferencyjne (aut.)
28

Tytuł:
Dilemmas of Restructuring of Modern Economy and Enterprises : Theory - Methods - Practice
Adres wydawniczy:
Cracow: Fundation of the Cracow University of Economics, 2016
Opis fizyczny:
202 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-65173-55-3 ; 978-83-65173-56-0
monografia
29

Konferencja:
4rd International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM2016), Kragujevac, Serbia, od 2016-11-09 do 2016-11-11
Tytuł:
University Education in the Era of Modern Challenges vs Employers Demands - the Case Study of Poland
Źródło:
Contemporary Issues in Economics, Business and Management : Conference Proceedings / ed. by Vesna Stojanović Aleksić - Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac, 2016, s. 307-317. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication was financed by funds granted to the Management Faculty of Cracow University of Economics under the scheme for subsidising university research potential
ISBN:
978-86-6091-070-9
materiały konferencyjne (aut.)
30

Tytuł:
Nowa gospodarka - aspekty wiedzy i innowacji = New Economy - Knowledge and Innovation Aspects
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (2016) , s. 3-9. - Summ.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Determinanty rozwoju innowacyjności sektora MSP = Determinants of SME Innovation Development
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (173) (2016) , s. 11-24. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Charakterystyczne problemy społeczno-gospodarcze i ekologiczne Polski w okresie jej transformacji
Źródło:
Ekonomia i środowisko : księga jubileuszowa Profesora Bogusława Fiedora / red. Stanisław Czaja, Andrzej Graczyk - Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 179-189
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7695-580-3
rozdział w monografii
33

Tytuł:
Zwiększanie zasobów kompetencyjnych przedsiębiorstw poprzez współpracę z uczelniami = Increasing the Competence Resources of Enterprises through the Cooperation with Universities
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 14, nr 2, cz. 1 (2016) , s. 71-90. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Zrównoważony i trwały rozwój wobec postępujących procesów globalizacji = The Sustainable and Permanent Development in the Conditions of Increasing Globalization Processes
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Anna ODROBINA, Remigiusz GAWLIK. - R. 20, nr 3, t. 2 (2016) , s. 71-81. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 2 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Główne problemy i wyzwania społeczno-gospodarcze i ekologiczne w świecie na przełomie XX i XXI wieku
Źródło:
Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi / [red. nauk. Joanna KUDEŁKO] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, 2016, s. 207-220 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-934124-5-7
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Zarządzanie w rozwoju organizacji : wybrane problemy : monografia wydana w 45. rocznicę pracy naukowo-dydaktycznej profesora Wiesława Waszkielewicza
Redaktor:
Barcik Ryszard
, Dudek Marek
, Nowicka-Skowron Maria
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza, 2016
Opis fizyczny:
500 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7464-876-9
monografia
37

Tytuł:
Konkurencyjność przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce w świetle samooceny ich właścicieli i menedżerów = The Competitiveness of the SME Enterprises in Poland in the View of Self Assessment of their Owners and Managers
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (2016) , s. 4-12. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego na rok 2016
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016
Opis fizyczny:
289 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-65173-62-1 ; 978-83-65173-63-8
monografia
39

Tytuł:
Permanentna restrukturyzacja - współczesny paradygmat zarządzania? = Permanent Restructuring - Modern Management Paradigm
Źródło:
Meandry teorii i praktyki zarządzania : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Jana Lichtarskiego / red. Grażyna Osbert-Pociecha, Stanisław Nowosielski - Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 45-55. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7695-578-0
rozdział w monografii
40

Konferencja:
Globalìzacìjnì vikliki rozvitku nacìonalʹnih ekonomìk / Global challenges of national economies development, Kijów, Ukraina, od 2016-10-19 do 2016-10-19
Tytuł:
Problems and Challenges in the Development of National States in the Globalisation Era
Źródło:
Global Challenges of National Economies Development. Part 3 = Globalìzacìjnì vikliki rozvitku nacìonalʹnih ekonomìk / red. A.A. Mazarakì - Kiïv: Kiïvsʹkij nacìonalʹnij torgovelʹno-ekonomìčnij unìversitet, 2016, s. 803-817. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed by funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics under the scheme for subsidising university research potential
ISBN:
978-966-629-794-8 ; 978-966-629-797-9
materiały konferencyjne (aut.)
41

Tytuł:
The Problems and Decision-Making Processes in Managing the Restructuring of Contemporary Companies
Źródło:
Management Science during Destabilization : Local Insight. Vol. 7 / sci. eds. Janusz TECZKE, Kakhaber Djakeli, Piotr BUŁA - Cracow - Tbilisi: Cracow University of Economics, 2015, s. 171-182 - Bibliogr.
Program badawczy:
The paper was financed with subsidies granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics from maintaining the research capacity
ISBN:
978-83-937642-5-9 ; 978-9941-22-539-0
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Ku ekonomicznej Alma Mater
Materiały zebrał i przygotował:
Współpraca:
, Chacińska Sylwia
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Opis fizyczny:
112 s.: il. (gł. kolor.); 24 cm
ISBN:
978-83-62511-44-0
leksykon
43

Tytuł:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of Contemporary Economies in the Face of Global Market Conditions
Adres wydawniczy:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015
Opis fizyczny:
240 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
The book was financed with subsidies for maintaining the research capacity granted to the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65173-28-7 ; 978-83-65173-29-4
Tryb dostępu:
monografia
44

Tytuł:
Księga Jubileuszowa XX Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Krynica-Zdrój, 21-24.10.2015 rok
Opracował:
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Opis fizyczny:
85 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-65173-23-2
książka
45

Tytuł:
Konkurencyjność przedsiębiorstw i konkurencyjność gospodarki Polski - zarys problemu = Competitiveness of Enterprises vs the Competitiveness of Polish Economy
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (41) (2015) , s. 52-66. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2014 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Kształtowanie relacji partnerskich i form współdziałania współczesnych przedsiębiorstw : strategie - procesy - narzędzia
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Opis fizyczny:
171 s.: .il.; 24 cm
Uwagi:
Summ., Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-65173-20-1 ; 978-83-65173-21-8
monografia
47

Tytuł:
Restrukturyzacja - od transformacji do globalizacji = Restructuring - from Transformation to Globalization
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (908) (2015) , s. 4-9. - Summ.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
artykuł w czasopiśmie
48

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie zmianą w uczelni w warunkach konkurencyjności i innowacyjności
Promotor pomocniczy:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2015
Opis fizyczny:
350 k.: il. kolor.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-328
doktorat
49

Tytuł:
Managing Modern Organizations
Źródło:
Entrepreneurship Management : Functioning and Development of an Organization / sci. eds. Tomasz KUSIO, Marek MAKOWIEC - Cracow: Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 2015, s. 15-18. - Summ.
ISBN:
978-83-941580-4-0 ; 978-83-941580-5-7
Tryb dostępu:
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Restructuring as the Imperative of Developmental Changes in Economy
Adres wydawniczy:
Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015
Opis fizyczny:
209: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-65173-08-9
monografia
51

Tytuł:
Innovation Policy as a Factor of Enterprise Growth an Attempt to Assess the Effects of its Implementation in Poland
Źródło:
Enterprise in Hardship Economics, Managerial and Juridical Perspectives / ed. by Augusto D'Amico, Giovanni Moschella - Arricia: ARACNE editrice int.le S.r.l., 2014, s. 253-266. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-88-548-8111-2
rozdział w monografii
52

Tytuł:
Third Sector : Theoretical and Empirical Approach
Adres wydawniczy:
Cracow: Cracow University of Economics, 2014
Opis fizyczny:
275: il.; 24 cm
Uwagi:
Project Number PDI10600, Bibliogr. po rozdz. oraz s. 256-276
ISBN:
978-83-932796-8-5
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
53

Tytuł:
Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
Opis fizyczny:
312 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-98-3
monografia
54

Konferencja:
Management in the time of destabilization. German and Polish experience, Kraków, Polska, od 2014-12-05 do 2014-12-06
Tytuł:
Enterprise Management in a Critical Situation : an Analysis of the Research Findings of Enterprises in Poland
Źródło:
Managing Disruption and Destabilisation / sci. ed. Thomas Baaken, Janusz TECZKE - Cracow: Cracow University of Economics, 2014, s. 169-184. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-3-5 ; 978-3-938137-49-9
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
From the Third Sector to the Social Economy
Źródło:
Third Sector : Theoretical and Empirical Approach / sci. eds. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA - Cracow: Cracow University of Economics, 2014, s. 23-51 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932796-8-5
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji - szanse i zagrożenia
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
Opis fizyczny:
178 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-87-7
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
57

Tytuł:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych : modele - metody - procesy
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
Opis fizyczny:
315 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-88-4
monografia
58

Tytuł:
Restrukturyzacja w procesie kreowania zmian w gospodarce i jej podmiotach
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw i gospodarki : uwarunkowania - procesy - efekty / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 13-33
ISBN:
978-83-62511-92-1 ; 978-83-62511-87-7
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw i gospodarki : uwarunkowania - procesy - efekty
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
Opis fizyczny:
238 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Na s. 4 okł. ISBN przypisany innej książce: 978-83-62511-87-7., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-92-1 ; 978-83-62511-87-7
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
60

Tytuł:
Procesy globalizacji i ich uwarunkowania
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji - szanse i zagrożenia / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 11-44
ISBN:
978-83-62511-87-7
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Współczesne formy relacji międzyorganizacyjnych : współpraca, kooperacja, sieci
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
Opis fizyczny:
163 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-93-8
monografia
62

Tytuł:
Enterprise Restructuring in the Conditions of the Crisis and the Globalization Challenges : Based on the Experiences of the Polish Economy = Restrukturyzacja przedsiębiorstw w warunkach kryzysu i wyzwań globalizacji (na podstawie doświadczeń z polskiej gospodarki)
Źródło:
Organization and Management = Organizacja i Kierowanie. - nr 1B (2014) , s. 9-14. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Innowacje jako źródło sukcesu przedsiębiorstw w warunkach wyzwań współczesnej gospodarki
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły / red. Henryk Bieniok - Kraków: Mfiles.pl, 2014, s. 87-100 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935104-4-3
rozdział w monografii
64

Tytuł:
Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects
Adres wydawniczy:
Cracow: Fundation of the Cracow University of Economics, 2013
Opis fizyczny:
761 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-03-7
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
65

Tytuł:
Characteristic Structural Changes in the Economy of Poland over the Last 20 Years and the Attempt to Assess Them
Źródło:
Management Science in Transition Period in South Africa and Poland / scient. eds. Janusz TECZKE, Nic Terblanche - Cracow, Stellenbosch: International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2013, s. 13-21. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-0-4
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
66

Autor:
Borowiecki Ryszard , Wysłocka Elżbieta
Konferencja:
XI International scientific symposium "Strategy of enterprises in the waiting period of the crisis: economic, social and legal aspects", Kijów, Ukraina, od 2013-05-15 do 2013-05-16
Tytuł:
Corporate Crisis Management in the Era of Globalization
Źródło:
Strategy of Enterprises in the Waiting Period of the Crisis : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Anatolii Mazaraki - Kyiv: Kyiv National University of Trade and Economics, 2013, s. 65-91. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-966-629-617-0
materiały konferencyjne (aut.)
67

Tytuł:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych = Restructuring of Enterprises and Economies in the Conditions of Global Market Development
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
Opis fizyczny:
406 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz., summ. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-62511-08-2
monografia
68

Tytuł:
Enterprise Restructuring in the Conditions of the Crisis and the Globalization Challenges : Based on the Experiences of the Polish Economy
Źródło:
International Journal of Business and Economic Development. - vol. 1, no 1 (2013) , s. 101-108. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
69

Tytuł:
Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : restrukturyzacja - zarządzanie - analiza
, Chadam Jan
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
Opis fizyczny:
516 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz., summ.,
ISBN:
978-83-62511-23-5
monografia
70

Tytuł:
Challenges and Problems of Knowledge Management in Enterprises in Poland
Źródło:
China-USA Business Review. - vol. 12, no. 2 (Serial Number 116) (2013) , s. 149-162. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
artykuł w czasopiśmie
71

Tytuł:
Zarządzanie rozwojem współczesnej organizacji : uwarunkowania, innowacje, strategie
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
Opis fizyczny:
263: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-18-1
monografia
72

Tytuł:
The Challenges and Dilemmas in Corporate Management in the Corporate Management in the Conditions of Economic Uncertainty and Instability
Źródło:
Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Fundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 17-28. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-03-7
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
Kierunki i efekty wykorzystania funduszy unijnych w finansowaniu inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na obszarach województwa małopolskiego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
364 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-281
doktorat
74

Tytuł:
Kooperencja przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej : konkurencja - kooperacja - rozwój
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
Opis fizyczny:
134 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz., summ.,
ISBN:
978-83-62511-23-5
monografia
75

Autor:
Paszta Ewa
Tytuł:
Rozwój systemu zarządzania informacją w małych i średnich przedsiębiorstwach
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
288 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-222
doktorat
76

Tytuł:
Współpraca międzyorganizacyjna w działalności przedsiębiorstw : klastry, alianse, sieci
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Opis fizyczny:
187 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz., summ.,
ISBN:
978-83-62511-91-4
monografia
77

Tytuł:
Analysis of Causes and Consequences of the Global Economic Crisis - Poland's Perspective
Źródło:
The Business and Management Review. - vol. 2, no. 2 (2012) , s. 94-102. - Referat wygłoszony na Corporate Governance and Business Conference (CGBC) 19-20th July 2012, Boston, USA - Bibliogr.
referat w czasopiśmie
78

Tytuł:
Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Opis fizyczny:
659 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-81-5
monografia
79

Tytuł:
Enterprise Restructuring in the Conditions of the Crisis and the Globalization Challenges : Based on the Experiences of the Polish Economy
Źródło:
The Business and Management Review2012. - vol. 2, no. 2, s. 62. - Abstrakt referatu wygłoszonego na Corporate Governance and Business Conference (CGBC) 19-20th July 2012, Boston, USA
varia
80

Tytuł:
Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek = Global and Regional Challenges Concerning Restructuring of Enterprises and Economies
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Opis fizyczny:
455 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-86-0
monografia
81

Autor:
Borowiecki Ryszard , Wysłocka Elżbieta
Tytuł:
The Economic Analysis as a Management Tool in the Conditions of the Increasing Instability of the Company's Environment
Źródło:
Contemporary Economy in Times of the Global Crisis : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 189-201 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-76-1
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Zarządzanie informacją i komunikacją w organizacjach gospodarczych i instytucjach sektora publicznego
Adres wydawniczy:
Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2012
Opis fizyczny:
287 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7285-639-5
monografia
83

Tytuł:
Wyzwania i dylematy społeczno-gospodarcze Polski w procesie transformacji
Adres wydawniczy:
Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2012
Opis fizyczny:
296 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-623-4
monografia
84

Autor:
Borowiecki Ryszard , Wysłocka Elżbieta
Tytuł:
Analiza ekonomiczna i ocena ekspercka w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2012
Opis fizyczny:
169: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-636-6
monografia
85

Tytuł:
Contemporary Economy in Times of the Global Crisis : Economic, Social and Legal Aspects
Adres wydawniczy:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012
Opis fizyczny:
372 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-76-1
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
86

Tytuł:
Corporate Behaviour in the Era of Globalization and the Conditions of Crisis
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 385-396 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-07-5
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
87

Autor:
Zarìčna Nadìâ , Borowiecki Ryszard
Tytuł:
Vikoristannâ principìv fìnansovogo ìnžinìringu pri formuvannì fìnansovogo klasteru u zahìdnomu regìonì Ukraïnì
Źródło:
Êvroìntegracìjnì procesi v suspìl'stvì - Ternopìl': Ternopìl'skij ìnstitut socìal'nih ta ìnformacìjnih tehnologìj, 2012, s. 79-80. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-966-8284-12-0
varia
88

Tytuł:
Structural Changes and Development of the SME Sector in Poland after EU Membership
Źródło:
The Business and Management Review. - vol. 2, no. 2 (2012) , s. 243-254. - Referat wygłoszony na International Conference on Business and Economic Development (ICBED) 23-24th July 2012, Las Vegas, USA - Bibliogr.
referat w czasopiśmie
89

Tytuł:
The Analysis of Possibilities for Efficient Management in SMEs in Poland in the Conditions of the Global Economic Crisis of the 1st Decade of the 21st Century
Źródło:
Dilemmas of Business Management in Time of Crisis / sci. ed. Piotr Bartkowiak - Poznań: Scientific Society for Organization and Management; Sorus - Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2011, s. 166-205
ISBN:
978-83-927534-1-4
rozdział w monografii
90

Tytuł:
Efekty przekształceń strukturalno-własnościowych przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2011
Opis fizyczny:
302 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-204
doktorat
91

Tytuł:
Many-Sidedness and Complexity of the Present Global Economic Crisis Against Globalization Processes
Źródło:
Moving from the Crisis to Sustainability / ed. by Grazia Calabrò, Augusto D'Amico, Maurizio Lanfranchi, Giovanni Moschella, Luisa Pulejo, Roberta Salomone - Milano: FrancoAngeli, 2011, s. 55-74. - Materiał z włosko-polsko-ukraińskiej konferencji "Moving from the crisis to sustainability. Emerging issues in the international context", Messina, May 2011 - Bibliogr.
ISBN:
978-88-56874-67-9
materiały konferencyjne (aut.)
92

Tytuł:
Zasoby informacyjne w ograniczaniu ryzyka gospodarczego
Adres wydawniczy:
Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011
Opis fizyczny:
161 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz. oraz s. 157-161
ISBN:
978-83-7285-613-5
monografia
93

Tytuł:
Globalizacja w służbie społeczeństwu - dynamiczna zmiana warunków gospodarowania współczesnych przedsiębiorstw = Globalization Based on Social Responsibility - Dynamic Change of Business Condition in Contemporary Economy
Źródło:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 1 (2011) , s. 146-155. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
artykuł w czasopiśmie
94

Tytuł:
Developmental Challenges of Contemporary Economies : Management - Finance - Restructuring
Adres wydawniczy:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011
Opis fizyczny:
582 s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy niektórych rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-60-0
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
95

Tytuł:
Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management
Adres wydawniczy:
Cracow: [Foundation of the Cracow University of Economics], 2011
Opis fizyczny:
413 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-35-8
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
96

Tytuł:
Przełomy w zarządzaniu. [3], Zarządzanie procesowe
, Kiełtyka Leszek
Adres wydawniczy:
Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011
Opis fizyczny:
406, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7285-600-5
monografia
97

Tytuł:
Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja - kooperencja - klastering
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
376 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-62511-90-7
monografia
98

Tytuł:
Gospodarowanie zasobami informacyjnymi z perspektywy zarządzania kryzysowego
Adres wydawniczy:
Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011
Opis fizyczny:
285 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz. oraz s. 281-285
ISBN:
978-83-7285-612-8
monografia
99

Tytuł:
Doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2011
Opis fizyczny:
281 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-192
doktorat
100

Tytuł:
Współcześni inicjatorzy przełomów w zarządzaniu
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 3 (854) (2011) , s. 21-25. - Summ.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
artykuł w czasopiśmie
101

Tytuł:
Przedsiębiorstwo w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki = Enterprise in the Face of Contemporary Economy Challenges
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 20 (2011) , s. 5-15. - Tytuł numeru: Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
102

Tytuł:
Restrukturyzacja a zarządzanie zmianą - próba uporządkowania pojęć = Restructuring and Change Management - the Trial of Making Distinctions
Źródło:
Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 15-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-85-3
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
103

Tytuł:
Wartość dla właścicieli w strukturze celów współczesnego przedsiębiorstwa = Shareholder Value as a Part of a Modern Business's
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 199 (2011) , s. 112-124. - Tytuł numeru: Zrównoważony rozwój organizacji a relacje z interesariuszami - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
artykuł w czasopiśmie
104

Tytuł:
Wyzwania i dylematy praktyki zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem
Źródło:
Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Górce / [red. nauk. Józefa FAMIELEC] - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 41-55
ISBN:
978-83-7252-528-4
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
105

Tytuł:
Change Management in a Company in the Times of Globalization
Źródło:
Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management / ed. by Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: [Foundation of the Cracow University of Economics], 2011, s. 83-92 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-35-8
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
106

Tytuł:
Selected Opinions and the Analysis of Causes and Consequences of the Global Economic Crisis of the Beginning of 21ST Century for the Global Economy
Źródło:
Developmental Challenges of Contemporary Economies : Management - Finance - Restructuring / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011, s. 139-159 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-60-0
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
107

Tytuł:
Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój = Dilemmas of Contemporary Enterprises in the Restructuring Process : Diversification - Integration - Development
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Opis fizyczny:
792 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-62511-85-3
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
108

Tytuł:
Zasoby informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Adres wydawniczy:
Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011
Opis fizyczny:
237 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz. oraz s. 233-237
ISBN:
978-83-7285-577-0
monografia
109

Tytuł:
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w procesie kreowania wartości dla właścicieli
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2011
Opis fizyczny:
419 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-185
doktorat
110

Tytuł:
The Behaviors of Small and Medium-Sized Enterprises in the Conditions of the New Economy and Globalization
Źródło:
Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Ryszard BOROWIECKI - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2010, s. 235-248. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-509-1
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
111

Tytuł:
Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy
Adres wydawniczy:
Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2010
Opis fizyczny:
530 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7285-509-1
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
112

Tytuł:
Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza = Restructuring in the Face of New Economic Challenges : Management - Strategy - Analysis
Adres wydawniczy:
Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010
Opis fizyczny:
882 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy pracach
ISBN:
978-83-62511-25-9
monografia
113

Tytuł:
Outsourcing procesów działalności pomocniczej w zakładach opieki zdrowotnej
Źródło:
Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 2 / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, s. 343-357 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-2935-0
rozdział w monografii
114

Tytuł:
Challenges Facing Polish SMEs in the Face of Globalization Processes
Źródło:
Folia Oeconomica Stetinensia. - vol. 9, nr 1 (2010) , s. 52-71. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
artykuł w czasopiśmie
115

Tytuł:
Księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesor Anny Nehring
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010
Opis fizyczny:
53 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-62511-45-7
książka
116

Tytuł:
Profesor Władysław Janasz - przyjaciel Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 17 (2010) , s. 39-41. - Tytuł numeru: Przedsiębiorstwa w procesie zmian
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 571)
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
artykuł w czasopiśmie
117

Tytuł:
The Analysis of Structural Changes and Small and Medium-Sized Enterprises' Role and Significance in the European Union in View of Selected Statistical Data
Źródło:
Challenges for the Contemporary Enterprise under Globalization / sci. ed. Ryszard BOROWIECKI & Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2010, s. 133-146. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-9-0
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
118

Tytuł:
Permanentna restrukturyzacja jako czynnik rozwoju i sukcesu przedsiębiorstw w dobie globalizacji rynku = Permanent Restructuring as a Factor in the Success and Development of Businesses Functioning on the Global Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 836 (2010) , s. 27-44. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
119

Tytuł:
Współczesne problemy analizy ekonomicznej
Adres wydawniczy:
Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010
Opis fizyczny:
399 s.: il. :; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-20-4
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
120

Tytuł:
Innovation Policies in the Financial Crisis
Źródło:
Organization and Management. - no. 1 (139) (2010) , s. 199-221. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
artykuł w czasopiśmie
121

Tytuł:
Analiza i diagnostyka ekonomiczna w zarządzaniu procesem zmian w przedsiębiorstwie = Economic Analysis and Diagnostic in the Management of a Changes Process in an Enterprise
Źródło:
Współczesne problemy analizy ekonomicznej / red. nauk.: Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 17-31 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-20-4
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
122

Tytuł:
Challenges for the Contemporary Enterprise under Globalization
Adres wydawniczy:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2010
Opis fizyczny:
347 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-929699-9-0
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
123

Tytuł:
Restrukturyzacja jako źródło sukcesu przedsiębiorstw w dobie globalizacji
Źródło:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK] - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 301-314 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-496-6
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
124

Tytuł:
Benchmarking personalny w zarządzaniu zmianą w koncernie międzynarodowym
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
368 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-166
doktorat
125

Tytuł:
Corporate Management in the Conditions of the Dynamically Changing Economic Environment
Źródło:
Economy and Enterprises of European Countries in Overcoming the Consequences of the Crisis : VIII International Scientific Symposium / ed. by Anatolii Mazaraki - Kyiv: National University of Trade and Economics, 2010, s. 29-46. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-966-629-450-3
materiały konferencyjne (aut.)
126

Autor:
Boroveckij Riŝard , Olêsìns´kij Zbignêv
Tytuł:
Upravlìnnâ procesom stvorennâ regìonu znan´ na osnovì êvropejs´kogo dosvìdu
Źródło:
Regìoni znan´ v Shìdnìj Êvropì / naukova redakcìâ Ì. V. Bakuševič - Ternopìl': Vidavnictvo TICIT, 2010, s. 189-196
ISBN:
978-966-8284-09-0
rozdział w monografii
127

Tytuł:
Economic Crises in the World - Implications for Small and Medium-sized Enterprises in Times of the Crises of 2007
Źródło:
The Community Integration Process between Eastern and Southern Europe / ed. by Maurizio Lanfranchi - Messina: EDAS, 2010, s. 211-228. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Quaderni di Diritto, Economia e Finanza ; 20)
ISBN:
978-88-7820-337-2
materiały konferencyjne (aut.)
128

Autor:
Bartkowiak Piotr , Borowiecki Ryszard
Tytuł:
The Coherence of Balanced Development and Ecological Policy in an Enterprise
Źródło:
Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Ryszard BOROWIECKI - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2010, s. 199-216 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-509-1
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
129

Autor:
Tytuł:
Wartość przedsiębiorstwa a kierunki jego rozwoju
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
433 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-164
doktorat
130

Tytuł:
Economic Problems of the Countries of the World in the Global Crisis of the Beginning of the 21st Century with the Special Consideration of Poland
Źródło:
Economy and Enterprises of European Countries in Overcoming the Consequences of the Crisis : VIII International Scientific Symposium / ed. by Anatolii Mazaraki - Kyiv: National University of Trade and Economics, 2010, s. 47-67. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-966-629-450-3
materiały konferencyjne (aut.)
131

Tytuł:
Nova regìonal´na ekonomìka v umovah globalìzacìï
Źródło:
Regìoni znan´ v Shìdnìj Êvropì / naukova redakcìâ Ì. V. Bakuševič - Ternopìl': Vidavnictvo TICIT, 2010, s. [11]-18
ISBN:
978-966-8284-09-0
rozdział w monografii
132

Tytuł:
Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring
Adres wydawniczy:
Cracow: Department of Economics and Organization of Enterprises Cracow University of Economics, 2010
Opis fizyczny:
440 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-929699-8-3
monografia
133

Tytuł:
Wyzwania globalizacji i nowej gospodarki jako przedmiot badań w nauce o przedsiębiorstwie = Globalisation and New Economy Challenges as a Subject of Studies in the Enterprise Study
Źródło:
Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem / pod red. Henryka Jagody i Jana Lichtarskiego - Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 26-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7695-016-7
rozdział w monografii
134

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie Strategicznej Karty Wyników w raportowaniu realizacji strategii przedsiębiorstwa
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
394 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-155
doktorat
135

Tytuł:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2010
Opis fizyczny:
386 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-170-5
monografia
136

Tytuł:
Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem = Challenges for the Management of the Contemporary Enterprise
Adres wydawniczy:
Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009
Opis fizyczny:
584 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-927790-3-2
monografia
137

Tytuł:
Challenges and Barriers of the 21st Century Economy : Economic, Legal, Social and Ecological Aspects = Sfide e barriere economiche nel XXI secolo : aspetti economici, legali, sociali ed ecologici
Adres wydawniczy:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009
Opis fizyczny:
167 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. ang. przy pracach, Bibliogr. przy pracach
ISBN:
978-83-927790-8-7
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
138

Tytuł:
Creating Developmental Behaviours of Tourist Enterprises in the Era of Market Globalization [dokument elektroniczny]
Źródło:
Proceedings of the 2009 International Conference on Tourism : April, 22nd- 25th, 2009, Messina, Italy / sci. ed. Irina Dragulanescu - Messina: SGB Edizioni, 2009. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-88-96116-20-3
materiały konferencyjne (aut.)
139

Tytuł:
Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego = Restructuring Challenges in the Face of the Global Economic Crisis
Adres wydawniczy:
Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009
Opis fizyczny:
410 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-927790-6-3
monografia
140

Tytuł:
Kreowanie wartości - perspektywa globalizacji i nowej gospodarki = Value Creation - Globalization and New Economy Perspective
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 23 (2009) , s. 277-284. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 577)
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
artykuł w czasopiśmie
141

Tytuł:
Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies
Adres wydawniczy:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009
Opis fizyczny:
424 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy pracach
ISBN:
978-83-927790-4-9
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
142

Tytuł:
Enterprises in the Face of the 21st Century Economy Challenges
Źródło:
Challenges and Barriers of the 21st Century Economy : Economic, Legal, Social and Ecological Aspects = Sfide e barriere economiche nel XXI secolo : aspetti economici, legali, sociali ed ecologici / ed. by Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009, s. 9-17. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-8-7
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
143

Tytuł:
Rola lidera w kreowaniu zachowań rozwojowych przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji i globalizacji
Źródło:
Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi / red. Felicjan Bylok, Mirosław Harciarek - Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2009, s. 257-271. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Monografie - Politechnika Częstochowska ; nr 160)
ISBN:
987-83-7193-435-3
rozdział w monografii
144

Konferencja:
VIII Kongres Ekonomistów Polskich "Polska w gospodarce światowej. Szanse i zagrożenia rozwoju", Warszawa, Polska, od 2007-11-29 do 2007-11-30
Tytuł:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki = Restructuring of Enterprises in Face of the Challenges of the Modern Economy
Źródło:
VIII Kongres Ekonomistów Polskich. [T. 5], Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki / red. nauk. Ewa Okoń-Horodyńska - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009, s. 171-188. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88700-24-8
materiały konferencyjne (aut.)
145

Tytuł:
Pomiar i ocena procesów kreowania wartości w badaniu efektywności przedsiębiorstwa
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009
Opis fizyczny:
236 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-9-4
monografia
146

Tytuł:
Controlling operacyjny jako narzędzie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2009
Opis fizyczny:
545 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-130
doktorat
147

Autor:
Borowiecki Ryszard , Olesiński Zbigniew
Tytuł:
Knowledge Management in Regional Networks of Inter-organizational Relations and the Growth of Competitiveness of Enterprises
Źródło:
Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies / sci. ed.: Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009, s. 143-160. - Summ.
ISBN:
978-83-927790-4-9
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
148

Tytuł:
Ścieżkami tradycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie : symbole i pamiątki osiemdziesięciu lat historii
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008
Opis fizyczny:
239, [1] s.: il.; 29 cm
ISBN:
978-83-924656-6-9
monografia
149

Tytuł:
Projektowanie zmian w strukturze organizacyjnej Kopalni Czatkowice Spółka z o.o. : raport końcowy
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, 2008
Opis fizyczny:
210 s.: il.; 30 cm.
raport/sprawozdanie
150

Tytuł:
Entreprises Mondialisation
Redaktor:
Anastasi Alessandro
Adres wydawniczy:
Cracovie: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
117 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Les Cahiers de la Mondialisation ; 1)
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-924656-7-6
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
151

Tytuł:
Projektowanie zmian w strukturze organizacyjnej Kopalni Czatkowice Spółka z o.o. : raport syntetyczny
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, 2008
Opis fizyczny:
56 s.: il.; 30 cm.
raport/sprawozdanie
152

Tytuł:
Le transformazioni della gestione e lo sviluppo delle imprese nell'epoca della "new economy"
Źródło:
Entreprises Mondialisation / [red. sci. Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI] - Cracovie: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008, s. [119]-130. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Les Cahiers de la Mondialisation ; 2)
ISBN:
978-83-924656-8-3
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
153

Tytuł:
Polish Small and Medium-Sized Enterprises and Regional Development
Źródło:
Enterprise and Region / ed. by Roman Fedan, Mariola Grzebyk - Rzeszów: Wydawnictwo Papirus, 2008, s. 9-22. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-917781-7-7
rozdział w monografii
154

Tytuł:
Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki = Restructuring Management in the Processes of Integration and Development of the New Economy
Adres wydawniczy:
Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008
Opis fizyczny:
744 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy ref., Bibliogr. przy wybranych pracach
ISBN:
978-83-924656-9-0
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
155

Tytuł:
Stanowisko Uczelni w sprawie publikacji w dzienniku "Polska Gazeta Krakowska" - kolejne kroki prawne
Źródło:
Kurier UEK. - nr 4 (20) (2008) , s. 17. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
artykuł nierecenzowany
156

Tytuł:
Contemporary Enterprise in the Face of the Global Economy Challenges
Źródło:
Entreprises Mondialisation / [red. sci. Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI] - Cracovie: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008, s. [7]-16 - Bibliogr.
Seria:
(Les Cahiers de la Mondialisation ; 1)
ISBN:
978-83-924656-7-6
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
157

Tytuł:
Technology Diffusion Programmes in Selected Countries
Źródło:
Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship / scien. ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Department of Economics and Organization of Enterprises Cracow University of Economics, 2008, s. 169-178. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-4-5
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
158

Tytuł:
Entreprises Mondialisation
Redaktor:
Anastasi Alessandro
Adres wydawniczy:
Cracovie: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
168 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Les Cahiers de la Mondialisation ; 2)
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-924656-8-3
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
159

Tytuł:
Zachowania przedsiębiorstw w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Enterprises Behaviors under Globalization and New Economy Conditions
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki = Restructuring Management in the Processes of Integration and Development of the New Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 17-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-9-0
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
160

Tytuł:
Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : synteza badań i kierunki działania
Adres wydawniczy:
Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008
Opis fizyczny:
278 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-975-7
monografia
161

Tytuł:
The Impact of the Transformation of Economic System upon the Development of Enterprises in Poland
Źródło:
Entreprises Mondialisation / [red. sci. Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI] - Cracovie: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008, s. 29-47. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Les Cahiers de la Mondialisation ; 2)
ISBN:
978-83-924656-8-3
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
162

Tytuł:
Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis
Adres wydawniczy:
Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008
Opis fizyczny:
508 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., spis treści również w jęz. ang., Bibliogr. przy wybranych pracach
ISBN:
978-83-927790-0-1
monografia
163

Tytuł:
Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship
Adres wydawniczy:
Cracow: Department of Economics and Organization of Enterprises Cracow University of Economics, 2008
Opis fizyczny:
481, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-924656-4-5
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
164

Tytuł:
Innovativeness of Polish SMEs in the Context of Integration with the European Union
Źródło:
Education for Innovation / [ed. Włodzimierz Miszalski] - Warszawa: AWP Amalker, 2007, s. 129-147. - Summ. Referat wygłoszony na: International Conference "Supporting Small- and Medium-Sized Enterprises in Engineering and Technological Innovation Activity" held 17-18 May, 2007 in Cracow - Bibliogr.
Seria:
(Ideas World Federation of Engineering Organizations. Committee on Education and Training ; No 14 (2007))
ISBN:
978-83-921738-6-1
materiały konferencyjne (aut.)
165

Tytuł:
Restrukturizacìâ âk faktor uspìhu pìdpriêmtsva v dobu globalìzacìï = Restrukturyzacja jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa w dobie globalizacji
Adres wydawniczy:
Ternopil'; Kraków: Vidavnictvo TÌSÌT, 2007
Opis fizyczny:
69 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
966-8284-08-9
monografia
166

Tytuł:
Zmiana jako źródło kreowania wartości i rozwoju współczesnych przedsiębiorstw = Change as a Source of Value Creation and Development of Modern Business Organisations
Źródło:
Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lesławowi H. Haberowi w 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej = From the Industrial Society to the Information Society : Anniversary Book to Commemorate 40 Years of Professor Lesław H. Haber's Scholary Research and Educational Activities / red. Anna Siwik - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007, s. 43-50 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-133-3
rozdział w monografii
167

Tytuł:
Restrukturyzacja w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa = Restructuring in the Enterprise Value Creating
Źródło:
Problemy Zarządzania. - nr 1 (15) (2007) , s. 7-17. - Tytuł numeru: Wykorzystanie trendów, mód, teorii współczesnego zarządzania w Polsce okresu transformacji - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 0.00 pkt
artykuł w czasopiśmie
168

Tytuł:
Restrukturyzacja jako narzędzie strategii zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie = Restructuring as a Tool of Management Strategy in a Contemporary Enterprise
Źródło:
Dynamika zarządzania organizacjami : paradygmaty - metody - zastosowania : księga pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. zw. dr. hab. Jerzego Rokity = The Dynamics of Organization Management : Paradigms - Methods - Applications : the Commemorative Book Issued in the Honor of 50 Years of Scientific Research of prof. zw. dr hab. Jerzy Rokita / [kom. red.: Halina Henzel, Anna Lebda-Wyborna, Henryk Bieniok, Anna Lipka, Krzysztof Marcinek, Maria Michałowska, Irena Pyka, Stanisław Stanek, Janusz Wywiał, Urszula Zagóra-Jonszta, Teresa Żbińska] - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007, s. 251-267. - Summ.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-814-7
rozdział w monografii
169

Autor:
Pisula Bartosz
Tytuł:
Organizacja i koszty funkcjonowania transportu miejskiego w warunkach konkurencji regulowanej i monopolu naturalnego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2007
Opis fizyczny:
228 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-35
doktorat
170

Tytuł:
Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions
Adres wydawniczy:
Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007
Opis fizyczny:
1037 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz., summ. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-924656-3-8
monografia
171

Tytuł:
Restructuring of SMES in the Face of Globalization Processes
Źródło:
Small and Medium-Size Enterprises in the Conditions of Globalization: Economic, Social, Legal and Ecological Problems of Development / edited by Anatoliy Mazaraki - Kyiv: Kyiv National University of Trade and Economics, 2007, s. 35-49. - Summ., materiały z międzynarodowego ukraińsko-polsko-włoskiego sympozjum, 15-17 maj 2007 r., Jałta - Bibliogr.
ISBN:
966-629-284-X
materiały konferencyjne (aut.)
172

Tytuł:
Rola i znaczenie przedsiębiorstw przemysłowych dla polskiej gospodarki przy uwzględnieniu poziomu ich innowacyjności = The Role and the Meaning of Industry Enterprises for Polish Economy by Taking into Account their Level of Innovativeness
Źródło:
Przedsiębiorczość i innowacje = Enterprise and Innovation : Prerequisites and Development Factors / pod red. Jana Pyki - Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2007, s. 163-176. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Nowoczesność przemysłu i usług)
ISBN:
978-83-85587-20-0
rozdział w monografii
173

Tytuł:
Restructuring as a Factor of Enterprise Transformation and Development under Globalization
Źródło:
Transformation Processes in Poland and Ukraine / ed. Janusz TECZKE - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2006, s. 59-67 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-310-X
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
174

Tytuł:
Informacja w zintegrowanej Europie : koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń
Adres wydawniczy:
Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006
Opis fizyczny:
375 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7251-606-5
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
175

Tytuł:
Globalization, Economic Integration and the Process of Enterprises Restructuring
Źródło:
Contemporary Aspects of Management and Restructuring = Aspetti contemporanei della gestione e ristrutturazione / ed. by Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warsaw ; Cracow: Oficyna Wydawnicza "Abrys", 2006, s. 111-121 - Bibliogr.
ISBN:
83-85827-95-1
rozdział w monografii
176

Tytuł:
Wartość przedsiębiorstwa - od teorii ekonomii do praktyki wyceny
Źródło:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 57-58 (2006) , s. 5-8 - Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
177

Tytuł:
Konsekwencje ekonomiczne i społeczne integracji Polski z Unią Europejską dla funkcjonowania i rozwoju MŚP w kraju
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2006
Opis fizyczny:
402 k.: il. kolor; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-30
doktorat
178

Tytuł:
Contemporary Aspects of Management and Restructuring = Aspetti contemporanei della gestione e ristrutturazione
Redaktor:
Anastasi Alessandro
Adres wydawniczy:
Warsaw ; Cracow: Oficyna Wydawnicza "Abrys", 2006
Opis fizyczny:
214 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-85827-95-1
monografia
179

Tytuł:
Informacyjna funkcja kreowania wartości w procesie motywowania i oceny organów zarządzania przedsiębiorstwem
Źródło:
Informacja w zintegrowanej Europie : koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI - Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006, s. 209-219 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-606-5
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
180

Tytuł:
Restructuring in the Process of Creating Enterprise Value = Restrukturyzacja w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Enterprises, Entrepreneurship in the Face of Globalization and European Integration - Economic, Legislative and Social Challenges / ed. by Ryszard BOROWIECKI - Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2006, s. 91-101. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-89726-04-1
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
181

Tytuł:
Mamy to za sobą
Źródło:
Kurier AE2006. - styczeń, s. 10
varia
182

Autor:
Borowiecki Ryszard , Bartkowiak Piotr
Tytuł:
Zmiany własnościowe i organizacyjne w przedsiębiorstwach komunalnych sektora energetycznego i ich wpływ na rozwój zrównoważony = Ownership and Organisational Changes in Municipal Enterprises in the Energy Sector and their Impact of Sustainable Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 731 (2006) , s. 17-32. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
183

Tytuł:
Restrukturyzacja i konkurencyjność w warunkach procesów globalizacji = Restrutturazione e competitività nelle condizione dei processi di globalizzazione
Adres wydawniczy:
Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2006
Opis fizyczny:
248 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Streszcz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-89726-03-3
monografia
184

Tytuł:
Zakończenie
Źródło:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Kreowanie wartości w systemie oceny efektywności przedsiębiorstwa / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI2006, s. 136-138
Sygnatura:
NP-1128/Magazyn
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
185

Tytuł:
Enterprises, Entrepreneurship in the Face of Globalization and European Integration - Economic, Legislative and Social Challenges
Adres wydawniczy:
Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2006
Opis fizyczny:
246 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-89726-04-1
materiały konferencyjne (red.)
Zobacz powiązane rozdziały
186

Tytuł:
Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji = Restructuring and Competitiveness Under Globalization
Adres wydawniczy:
Kraków: [Fundacja Akademii Ekonomicznej], 2006
Opis fizyczny:
411, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz., summ. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-924656-0-1
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
187

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Kreowanie wartości w systemie oceny efektywności przedsiębiorstwa / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI2006, s. 4-5
Sygnatura:
NP-1128/Magazyn
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
188

Autor:
Borowiecki Ryszard , Pisula Bartosz
Tytuł:
Stakeholders systemu transportu zbiorowego w kontekście potencjału realizacji usługi przewozowej = Stakeholders of the Public Transportation System in the Context of the Services Realization
Źródło:
Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji = Restructuring and Competitiveness Under Globalization / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: [Fundacja Akademii Ekonomicznej], 2006, s. 211-226. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-924656-0-1
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
189

Autor:
Borowiecki Ryszard , Jarmoszuk Zina , Karwowski Jan , Krzysztofek Kazimierz , Kudłacz Tadeusz , Lankosz Kazimierz , Łazowski Adam , Odorowicz Agnieszka , Olesiński Zbigniew , Pacuła Maciej , Predygier Agnieszka , Reichel Marek , Rojek Tomasz , Sabat Anna , Smoleń Monika , Wieczorek Anna
Tytuł:
System regulacji w kulturze - finansowanie, zarządzanie, współdziałanie
Adres wydawniczy:
Kraków: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2005
Opis fizyczny:
333 s.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85827-98-6
monografia
190

Tytuł:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy
Adres wydawniczy:
Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005
Opis fizyczny:
464 s.: il., wykr.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
ISBN:
83-907047-4-9
monografia
191

Tytuł:
Ristrutturazione per lo sviluppo versus innovatività delle piccole e medie imprese in Polonia
Źródło:
Il processo di modificazione dell'economia : aspetti giuridici, economici e sociali / Alessandro Anastasi, Aldo Magazzù - Messina: Università Degli Studi di Messina, 2005, s. 129-146 - Bibliogr.
Seria:
(Annali della Facoltà di Economia ; A. 42, 2004, suppl. n. 3)
rozdział w monografii
192

Tytuł:
Metodyczno-praktyczne problemy restrukturyzacji przedsiębiorstw
Źródło:
Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski : księga jubileuszowa dla uczczenia 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej profesora Edwarda Łukawera / [red. nauk. Stanisław LIS] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 245-263 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-269-3
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
193

Tytuł:
Procesy zmian w okresie transformacji systemowej : prywatyzacja, restrukturyzacja, rynek kapitałowy
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Opis fizyczny:
447 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-294-4
monografia
194

Tytuł:
Economic Analysis as an Instrument of Restructuring Management in Enterprise
Źródło:
Impresa e globalizzazione : aspetti aziendali e giuridici / Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI, Francesco Vermiglio - Messina: Universita Degli Studi, 2005, s. 9-14 - Bibliogr.
Seria:
(Annali della Facoltà di Economia ; Supplemento - Anno 43)
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
195

Tytuł:
Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej : instrumenty - przebieg - efekty = Restructuring During Economic Transformation : Instruments - Cource - Effects
Adres wydawniczy:
Warszawa; Kraków: KEiOP AE, 2005
Opis fizyczny:
396 s.: il., wykr.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz., summ. przy tekstach, Bibliogr. przy tekstach
ISBN:
83-907047-5-7
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
196

Autor:
Anastasi Alessandro , Borowiecki Ryszard , Vermiglio Francesco
Tytuł:
Impresa e globalizzazione : aspetti aziendali e giuridici
Adres wydawniczy:
Messina: Universita Degli Studi, 2005
Opis fizyczny:
283 s.; 24 cm
Seria:
(Annali della Facoltà di Economia ; Supplemento - Anno 43)
Uwagi:
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
197

Tytuł:
Restrukturyzacja rozwojowa i zmiany strukturalne a kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce = Developmental Restructuring, the Structural Changes and Condition of Small and Medium Size Enterprises in Poland
Źródło:
Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej = Restructuring During Economic Transformation : Instruments - Cource - Effects / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Warszawa; Kraków: KEiOP AE, 2005, s. 244-251. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-907047-5-7
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
198

Tytuł:
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej w Krakowie : historia i teraźniejszość
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawawnictwo Abrys, 2005
Opis fizyczny:
120 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85827-94-3
książka
199

Tytuł:
Nadzór korporacyjny w procesie kreowania wartości i rozwoju przedsiębiorstwa
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo ABRYS, 2005
Opis fizyczny:
325 s.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85827-99-4
monografia
200

Tytuł:
Restrukturyzacja rozwojowa a innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Źródło:
Il processo di modificazione dell'economia : aspetti giuridici, economici e sociali / Alessandro Anastasi, Aldo Magazzù - Messina: Università Degli Studi di Messina, 2005, s. 109-127. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Annali della Facoltà di Economia ; A. 42, 2004,suppl. n. 3)
rozdział w monografii
201

Tytuł:
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego na uroczystości inauguracyjnej w dniu 3 października 2005 roku
Źródło:
Inauguracja Roku Akademickiego : 2005/2006 / Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 9-21
ISBN:
83-7252-295-2
rozdział w książce
202

Tytuł:
Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania
Adres wydawniczy:
Kraków: Zakamycze, 2004
Opis fizyczny:
517, [1] s.: il.; 21 cm
Seria:
(Zarządzanie, Ekonomia, Marketing)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7333-414-9
monografia
203

Tytuł:
Przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji : funkcjonowanie - przekształcenia - rozwój
Źródło:
Globalization, Integration, Restructuring : Legal, Economic and Social Aspects = Globalizacja, integracja, restrukturyzacja : aspekty: prawne, ekonomiczne i społeczne / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK - Cracov: Oficyna Wydaw. "Abrys", 2004, s. 83-95 - Bibliogr.
ISBN:
83-85827-92-7
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
204

Autor:
Borowiecki Ryszard , Kaczmarek Jarosław , Magiera Jerzy , Młynarski Stanisław
Tytuł:
Eksploatacja taboru szynowego komunikacji miejskiej : niezawodność, jakość, ekonomika
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004
Opis fizyczny:
213 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Pracę wykonano w ramach projektu badawczego nr 5 H02D 024 21, finansowanego przez Komitet Badań Naukowych, Bibliogr.
ISBN:
83-7252-214-6
monografia
205

Autor:
Borowiecki Ryszard , Ilczuk Dorota , Kaczmarek Jarosław , Kisiel Przemysław , Kudłacz Tadeusz , Odorowicz Agnieszka , Olesiński Zbigniew , Rojek Tomasz , Wańkowicz Wiesław , Wilczyński Jacek
Tytuł:
Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
118 s.; 24 cm
ISBN:
83-89355-47-7
monografia
206

Tytuł:
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego na uroczystości inauguracyjnej w dniu 4 października 2004 roku
Źródło:
Inauguracja Roku Akademickiego : 2004/2005 / Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 9-25
ISBN:
83-7252-247-2
rozdział w książce
207

Tytuł:
Globalization, Integration, Restructuring : Legal, Economic and Social Aspects = Globalizacja, integracja, restrukturyzacja : aspekty: prawne, ekonomiczne i społeczne
Adres wydawniczy:
Cracov: Oficyna Wydaw. "Abrys", 2004
Opis fizyczny:
157 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-85827-92-7
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
208

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 619
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
117 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
redakcja czasopisma/serii
209

Tytuł:
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego w czasie posiedzenia Senatu Uczelni w dniu 5 października 2004 roku
Źródło:
Inauguracja Roku Akademickiego : 2004/2005 / Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 49-54
ISBN:
83-7252-247-2
rozdział w książce
210

Tytuł:
Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem : pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona : (wybrane problemy teorii i praktyki)
Adres wydawniczy:
Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003
Opis fizyczny:
505 [1] s.; 21 cm
Seria:
(Zarządzanie, Ekonomia, Marketing)
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-7333-175-1
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
211

Tytuł:
Informacja w zarządzaniu procesem zmian
Adres wydawniczy:
Kraków: "Zakamycze", 2003
Opis fizyczny:
292 s.; 21 cm
Seria:
(Zarządzanie, Ekonomia, Marketing)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7333-247-2
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
212

Tytuł:
Szukajmy możliwości, a nie argumentów
Źródło:
Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 8 (2003) , s. 2
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
213

Tytuł:
Analiza gospodarowania środkami trwałymi
Źródło:
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa / oprac. i red. nauk. Edmund Kurtys - Wyd. 6. - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2003, s. 263-293
ISBN:
83-7011-632-9
rozdział w monografii
214

Tytuł:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji = The Enterprises' Restructuring in the Face of Transformation, Integration and Globalization Processes
Źródło:
Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw = Globalization, Economic Integration and the Process of Enterprise Restructuring and Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 21-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-907047-2-2
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
215

Autor:
Borowiecki Ryszard , Wysłocka Elżbieta
Tytuł:
Możliwości i kierunki optymalizacji kosztów produkcji w polskim hutnictwie = Production Cost Opimisation: Opportunities and Trends in the Polish Metallurgy Sector
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 618 (2003) , s. 17-33. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
216

Tytuł:
Analiza wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa / oprac. i red. nauk. Edmund Kurtys - Wyd. 6. - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2003, s. 391-413
ISBN:
83-7011-632-9
rozdział w monografii
217

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 626
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003
Opis fizyczny:
128 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
218

Tytuł:
Restrukturyzacja w procesie funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa: Difin, 2003, s. 73-96
ISBN:
83-7251-381-3
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
219

Tytuł:
Restrukturyzacja narzędziem wykorzystania potencjalnych możliwości gospodarki opartej na wiedzy
Źródło:
Przedsiębiorstwo przyszłości / [red. nauk. Irena K. Hejduk] - Warszawa: Wydaw. Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2003, s. 125-138 - Bibliogr.
ISBN:
83-86929-88-X
materiały konferencyjne (aut.)
220

Tytuł:
Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych : aspekt teoretyczno-praktyczny
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2003
Opis fizyczny:
380 s.: wykr.; 23 cm
Uwagi:
Wybrane akty prawne regulujące restrukturyzację przedsiębiorstw s. 379-380, Bibliogr.
ISBN:
83-7251-381-3
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
221

Tytuł:
Monitorowanie otoczenia : przepływ i bezpieczeństwo informacji : w stronę inteligencji przedsiębiorstwa
Adres wydawniczy:
Kraków: "Zakamycze", 2003
Opis fizyczny:
295, [1] s.: rys., wykr.; 21 cm
Seria:
(Zarządzanie, Ekonomia, Marketing)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7333-246-4
monografia
222

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 614
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003
Opis fizyczny:
162 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
223

Autor:
Borowiecki Ryszard , Wysłocka Elżbieta
Tytuł:
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa jako narzędzie zarządzania zmianami o charakterze restrukturyzacji
Źródło:
Informacja w zarządzaniu procesem zmian / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI - Kraków: "Zakamycze", 2003, s. 15-43. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Zarządzanie, Ekonomia, Marketing)
ISBN:
83-7333-247-2
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
224

Tytuł:
Rola analizy ekonomicznej w zarządzaniu procesami restrukturyzacji przedsiębiorstw
Źródło:
Zarządzanie i marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 19-26 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-175-1
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
225

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 618
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003
Opis fizyczny:
196 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
226

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 636
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
136 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
redakcja czasopisma/serii
227

Tytuł:
Restrukturyzacja a rozwój i kreowanie wartości przedsiębiorstwa = Restructuring and the Enterprise Development and Value Creation
Źródło:
Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa ; Kraków: [s. n.], 2003, s. 46-49. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-907047-3-0
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
228

Tytuł:
Management of Organizations during Economic Integration and Globalization
Adres wydawniczy:
Warsaw; Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2003
Opis fizyczny:
253 s.: rys., wykr.; 26 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85827-73-0
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
229

Tytuł:
Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development
Adres wydawniczy:
Warszawa ; Kraków: [s. n.], 2003
Opis fizyczny:
399 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-907047-3-0
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
230

Tytuł:
Metodyczno-praktyczne problemy restrukturyzacji przedsiebiorstw
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa: Difin, 2003, s. 113-156
ISBN:
83-7251-381-3
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
231

Autor:
Borowiecki Ryszard , Zderkowski Jerzy S.
Tytuł:
Restructuring and Privatization of Enterprises and the Knowledge-Based Economy
Źródło:
Management of Organizations during Economic Integration and Globalization / ed. by Ryszard BOROWIECKI - Warsaw; Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2003, s. 183-190 - Bibliogr.
ISBN:
83-85827-73-0
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
232

Tytuł:
Gospodarka rynkowa jako główny kierunek zmian systemowych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych XX wieku
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa: Difin, 2003, s. 11-43
ISBN:
83-7251-381-3
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
233

Autor:
Tytuł:
Podstawy systemu diagnostyki ekonomicznej i oceny procesu restrukturyzacji przedsiębiorstw
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa: Difin, 2003, s. 157-188
ISBN:
83-7251-381-3
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
234

Tytuł:
Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw = Globalization, Economic Integration and the Process of Enterprise Restructuring and Development
Adres wydawniczy:
Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2003
Opis fizyczny:
405 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-907047-2-2
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
235

Tytuł:
Wymóg permanentnej restrukturyzacji a gospodarka oparta na wiedzy = The Need for Permanent Restructuring and the Knowledge-based Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 618 (2003) , s. 5-15. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
236

Tytuł:
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego na uroczystości inauguracyjnej w dniu 2 października 2003 roku
Źródło:
Inauguracja Roku Akademickiego : 2003/2004 / Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 7-22
ISBN:
83-7252-195-6
rozdział w książce
237

Tytuł:
Ocena ekspercka jako źródło informacji w procesie projektowania i realizacji zmian w przedsiębiorstwie
Źródło:
Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem : pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona : (wybrane problemy teorii i praktyki) / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI - Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003, s. 87-99 - Bibliogr.
Seria:
(Zarządzanie, Ekonomia, Marketing)
ISBN:
83-7333-175-1
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
238

Tytuł:
Restrukturyzacja polskich przedsiębiorstw - problemy i wyzwania
Źródło:
System informacji strategicznej - kluczowy czynnik sukcesu firmy / pod kier. Zbigniewa Kwaśnika, Anny Kruk - Radom: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, 2002, s. 9-23 - Bibliogr.
ISBN:
83-916648-7-2
rozdział w monografii
239

Autor:
Borowiecki Ryszard , Piszczek Marcin
Tytuł:
Analiza strategiczna działalności Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe = A Strategic Analysis of the State Forests National Forest Holding (Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 570 (2002) , s. 59-73. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
240

Tytuł:
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego na uroczystości inauguracyjnej w dniu 2 października 2002 roku
Źródło:
Inauguracja Roku Akademickiego : 2002/2003 / Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 7-18
ISBN:
83-7252-152-2
rozdział w książce
241

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 582
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
157 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
redakcja czasopisma/serii
242

Tytuł:
Rodzime przedsiębiorstwa wobec prawnych konsekwencji integracji Polski z Unią Europejską = Domestic Enterprises and the Legal Consequences of Poland's Integration with the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 592 (2002) , s. 43-58. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
243

Autor:
Borowiecki Ryszard , Czaja J. , Jaki Andrzej , Kulczycki M.
Tytuł:
Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw
Adres wydawniczy:
Warszawa: "Twigger", 2002
Opis fizyczny:
214 s., [16] k. złoż. luź.; 21 cm. + 1 dysk optyczny (CD-ROM)
Seria:
(Nieruchomości, Gospodarowanie Przestrzenią. Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw ; 9)
Uwagi:
Program WPMD wymaga Microsoft Access 2000, Bibliogr.
ISBN:
83-88904-25-6
monografia
244

Tytuł:
Dylematy zarządzania restrukturyzacją przedsiębiorstw w warunkach transformacji systemowej w Polsce = Dilemmas of Managing Corporate Restructuring at a Time of Economic Transformation in Poland
Źródło:
Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Zofia DACH - Kraków: PTE. Oddział, 2002, s. 159-177. - Summ.
ISBN:
83-908535-4-X ; 83-908535-5-8
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
245

Tytuł:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw - próba syntezy dociekań literaturowych i doświadczeń praktyki = Enterprises' Restructuring - the Summary of Literatural Studies and Practical Experiences
Źródło:
Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw = Restructuring and Development Processes of Enterprises and Their Value Creation / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: KEiOP AE, 2002, s. 359-372. - Streszcz.; summ.
ISBN:
83-907047-1-4
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
246

Tytuł:
The Company Value and the Changes Management
Źródło:
La piccola e media impresa / [pod opieką Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI] - [S. l.]: [s. n.], 2002, s. 55-73 - Bibliogr.
Seria:
(Annali della Facoltà di Economia ; A. 38, 2000, suppl.)
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
247

Autor:
Borowiecki Ryszard , Jaki Andrzej , Bartkowiak Piotr
Tytuł:
Metodyka oceny procesu restrukturyzacji przedsiębiorstw = A Methodology for Assessing the Restructuring of Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 560 (2002) , s. 5-26. - Summ. - Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
248

Autor:
Borowiecki Ryszard , Bartkowiak Piotr , Nowicka-Skowron Maria
Tytuł:
Kierunki przekształceń własnościowych w przedsiębiorstwach energetyki cieplnej = Ownership Transformations in Energy Industry Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 560 (2002) , s. 49-64. - Summ. - Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
249

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 609
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
141 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
250

Tytuł:
Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw = Restructuring and Development Processes of Enterprises and Their Value Creation
Adres wydawniczy:
Warszawa ; Kraków: KEiOP AE, 2002
Opis fizyczny:
619 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., spis treści również w jęz. ang., Bibliogr. przy wybranych pracach
ISBN:
83-907047-1-4
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
251

Tytuł:
Koncepcja wywiadu gospodarczego w przedsiębiorstwie przyszłości : kulturowe i organizacyjne uwarunkowania jej realizacji
Źródło:
Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna / pod red. Wiesława M. Grudzewskiego i Ireny K. Hejduk - Warszawa: Difin, 2002, s. 262-289 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-303-1
materiały konferencyjne (aut.)
252

Tytuł:
La piccola e media impresa : Profili giurdici, aziendali, economici e fiscali : atti del Forum italo-polacco Cracovia 30 ottobre 2000; Messina, 15 novembre 2000
Pod opieką:
Anastasi Alessandro
Adres wydawniczy:
[S. l.]: [s. n.], 2002
Opis fizyczny:
169 s.; 24 cm
Seria:
(Annali della Facoltà di Economia ; A. 38, 2000, suppl.)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang przy wybranych ref., Bibliogr. przy poszczególnych ref.
materiały konferencyjne (red.)
Zobacz powiązane rozdziały
253

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 570
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
177 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
254

Autor:
Borowiecki Ryszard , Czaja Józef , Jaki Andrzej , Kaczmarek Jarosław , Preweda Edward , Konstanty Agnieszka
Tytuł:
Metody i procedury szacowania wartości podmiotów gospodarczych oparte na statystyce matematycznej i na oprogramowaniu komputerowym - zastosowanie w procesie zarządzania restrukturyzacją przedsiębiorstw
Adres wydawniczy:
Kraków: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2001
Opis fizyczny:
340 s.: wykr.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85827-65-X
monografia
255

Tytuł:
Analiza wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa / oprac. i red. nauk. Edmund Kurtys - Wyd. 5 popr. i uzup.. - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2001, s. 391-413
ISBN:
83-7011-224-2
rozdział w monografii
256

Autor:
Borowiecki Ryszard , Czaja Józef , Jaki Andrzej
Tytuł:
Rola informacji w procesie pomiaru i oceny wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie : ku przedsiębiorstwu przyszłości / pod red. Ryszarda BOROWIECKIEGO i Mirosława KWIECIŃSKIEGO - Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2001, s. 279-297 - Bibliogr.
ISBN:
83-204-2713-4
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
257

Tytuł:
System informacji strategicznej : wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa
, Romanowska Maria
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2001
Opis fizyczny:
394 s.: rys.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-7251-183-7
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
258

Tytuł:
Wpływ restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw na wzrost ich zdolności konkurencyjnych
Źródło:
System informacji strategicznej : wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa / pod red. Ryszarda BOROWIECKIEGO i Marii Romanowskiej - Warszawa: Difin, 2001, s. 68-85 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-183-7
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
259

Tytuł:
Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie : ku przedsiębiorstwu przyszłości
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2001
Opis fizyczny:
382 s.: wykr.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-204-2713-4
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
260

Tytuł:
Procesy restrukturyzacji we współczesnym przedsiębiorstwie i ich determinanty
Źródło:
Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie : ku przedsiębiorstwu przyszłości / pod red. Ryszarda BOROWIECKIEGO i Mirosława KWIECIŃSKIEGO - Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2001, s. 17-30 - Bibliogr.
ISBN:
83-204-2713-4
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
261

Tytuł:
Strategia rozwoju uczelni : wersja skrócona
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawn. AE, 2001
Opis fizyczny:
78 s.: il.; 24 cm
monografia
262

Tytuł:
Strategia rozwoju uczelni
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawn. AE, 2001
Opis fizyczny:
252 s.: il.; 24 cm
monografia
263

Tytuł:
Analiza gospodarowania środkami trwałymi
Źródło:
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa / oprac. i red. nauk. Edmund Kurtys - Wyd. 5 popr. i uzup.. - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2001, s. 263-293
ISBN:
83-7011-224-2
rozdział w monografii
264

Konferencja:
IV Międzynarodowa Konferencja Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Kraków, Polska, od 2001-09-10 do 2001-09-12
Tytuł:
Metodyczno-praktyczne problemy zarządzania restrukturyzacją przedsiębiorstw
Źródło:
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 4, Zarządzanie zmianami / red. nauk. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001, s. 347-366 - Bibliogr.
ISBN:
83-911343-4-2
materiały konferencyjne (aut.)
265

Tytuł:
Restrukturyzacja jako czynnik sukcesów przedsiębiorstwa w okresie transformacji = Company's Restructuring as a Factor of Success in the Period of Transformation
Źródło:
Przedsiębiorstwo na przełomie wieków / red. nauk. Bohdan Godziszewski, Mirosław Haffer, Marek J. Stankiewicz - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001, s. 83-92. - Summ.
ISBN:
83-231-1380-7
rozdział w monografii
266

Tytuł:
Enterprises in the Face of Contemporary Challenges
Redaktor:
Anastasi Alessandro
Adres wydawniczy:
Cracow ; Messina: Univ. of Economics, 2000
Opis fizyczny:
136 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-911295-2-7
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
267

Tytuł:
Dilemmas of Restructuring : Management of Polish Enterprises = Dylematy restrukturyzowania : zarządzanie polskimi przedsiębiorstwami
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 34 (2000) , s. 19-24. - Streszcz. - Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
268

Autor:
Borowiecki Ryszard , Jaki Andrzej , Bartkowiak Piotr
Konferencja:
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, Krynica Zdrój, Polska, od 2000-10-26 do 2000-10-28
Tytuł:
Diagnozowanie procesu restrukturyzacji przedsiębiorstw = Diagnosis of the Process of Enetrprises' Restructure
Źródło:
Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: KEiOP AE, 2000, s. 598-613. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-911295-1-9
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
269

Autor:
Borowiecki Ryszard , Piszczek Marcin
Konferencja:
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, Krynica Zdrój, Polska, od 2000-10-26 do 2000-10-28
Tytuł:
Zarządzanie wiedzą menedżerską w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe = Management of Managerial Knowledge in States Forests
Źródło:
Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: KEiOP AE, 2000, s. 83-88. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-911295-1-9
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
270

Autor:
Borowiecki Ryszard , Rojek Tomasz , Zderkowski Jerzy S.
Tytuł:
Directions and Strategies of Restructurization of Polish Enterprises in the Context of Integration with the European Union
Źródło:
Enterprises in the Face of Contemporary Challenges / scient. eds.: Alessandro Anastasi & Ryszard BOROWIECKI - Cracow ; Messina: Univ. of Economics, 2000, s. 7-15. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911295-2-7
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
271

Konferencja:
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, Krynica Zdrój, Polska, od 2000-10-26 do 2000-10-28
Tytuł:
Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000
Adres wydawniczy:
Kraków: KEiOP AE, 2000
Opis fizyczny:
703 s.: tab., wykr.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-911295-1-9
materiały konferencyjne (red.)
Zobacz powiązane rozdziały
272

Konferencja:
III Międzynarodowa Konferencja Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Kraków, Polska, od 2000-09-18 do 2000-09-19
Tytuł:
Kształtowanie procesów dostosowawczych i funkcjonowania polskich przedsiębiorstw w kontekście członkowstwa w Unii Europejskiej - restrukturyzacja i innowacyjność jako wymóg ich przetrwania i rozwoju
Źródło:
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 3 / red. nauk. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000, s. 187-200
ISBN:
83-911343-3-4
materiały konferencyjne (aut.)
273

Autor:
Borowiecki Ryszard , Jaki Andrzej , Zderkowski Jerzy S.
Tytuł:
Diagnosis of Capital Management in an Enterprise
Źródło:
Analysis of Capital Markets and Financial Management : conference proceedings 1st international conference "Financial Management - Contemporary Tendencies in Theory and Practice", Kołobrzeg, Poland, 2-4 March 2000 / ed. Dariusz Zarzecki - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2000, s. 171-180 - Bibliogr.
ISBN:
83-7241-077-1
materiały konferencyjne (aut.)
274

Tytuł:
Public and Private Sector Enterprises in the Years 1992-1996
Źródło:
Restructuring of the National Economy under the Systemic Transformation / sci. ed. Ryszard BOROWIECKI - Warsaw; Cracow: Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 1999, s. 179-210. - Summ.
ISBN:
83-88114-42-5
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
275

Konferencja:
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1999-10-21 do 1999-10-23
Tytuł:
Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków, 21-23 października 1999 roku = Developmental Challenges and Restructuring of Enterprises : Papers from the International Scientific Conference Cracow, October, 21-23th 1999
Adres wydawniczy:
Warszawa; Kraków: [Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie], 1999
Opis fizyczny:
815 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy niektórych rozdz., Bibliogr. przy poszcz. ref.
ISBN:
83-911295-0-0
materiały konferencyjne (red.)
276

Tytuł:
O restrukturyzacji w Polsce i w Europie : Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Akademia Ekonomiczna w Krakowie - TNOIK - CECIOS, Kraków - październik 1999
Źródło:
Przegląd Organizacji1999. - nr 9 (716), s. 3-4
varia
277

Tytuł:
Determinanty skutecznego zarządzania restrukturyzacją polskich przedsiebiorstw
Źródło:
Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości / red. nauk. Mirosław Haffer, Stanisław Sudoł - Toruń: Wydawnictwo UMK, 1999, s. 71-76
ISBN:
83-231-1063-8
materiały konferencyjne (aut.)
278

Tytuł:
Zmiany w strukturze i sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw uczestniczących w procesie prywatyzacji transformacyjnej : (w latach 1992-1996)
Źródło:
Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym / red. nauk. Jan Duraj - Łódź: Omega-Praksis, 1999, s. 411-438. - Streszcz., summ., Materiał międzynarodowej konferencji naukowej Łódź - Spała 1999
ISBN:
83-86370-76-9
materiały konferencyjne (aut.)
279

Tytuł:
Prywatyzacja i rynek kapitałowy w Polsce w latach 1990-1997
Źródło:
Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 13-76
ISBN:
83-01-12752-X
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
280

Tytuł:
Restructuring of the National Economy under the Systemic Transformation : Papers from International Scientific Conference and CECIOS Assembly, Cracow, October 21-23th 1999
Adres wydawniczy:
Warsaw ; Cracow: Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 1999
Opis fizyczny:
277 s.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy poszcz. ref.
ISBN:
83-88114-42-5
materiały konferencyjne (red.)
Zobacz powiązane rozdziały
281

Tytuł:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw - wnioski i zalecenia wynikające z doświadczeń polskich przedsiębiorstw = The Restructuring of Enterprises - Conclusions and Recommendations Resulting from the Experience of Polish Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 532 (1999) , s. 5-10. - Summ. - Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
282

Konferencja:
II Międzynarodowa Konferencja Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Kraków, Polska, od 1999-09-20 do 1999-09-21
Tytuł:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw - warunkiem sprostania presji konkurencji i sił rynkowych Unii
Źródło:
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 2 / red. nauk. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej. Uniwersytet Jagielloński, 1999, s. 185-193
ISBN:
83-911343-1-8
materiały konferencyjne (aut.)
283

Tytuł:
The Scientific Society for Organisation and Management (1925-2000)
Źródło:
Restructuring of the National Economy under the Systemic Transformation / sci. ed. Ryszard BOROWIECKI - Warsaw; Cracow: Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 1999, s. 21-27
ISBN:
83-88114-42-5
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
284

Tytuł:
Czynniki wzrostu efektywności gospodarowania kapitałem trwałym w przedsiębiorstwie = Factors of More Effective Management of Fixed Capital in Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 507 (1998) , s. 5-15. - Summ.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
285

Tytuł:
Analiza wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa / oprac. i red. nauk. Edmund Kurtys - Wyd. 4 popr. i uzup.. - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1998, s. 391-413
ISBN:
83-7011-224-2
rozdział w podręczniku
286

Konferencja:
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie, Zakopane, Polska, od 1998-11-07 do 1998-11-10
Tytuł:
Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane-Kościelisko, 7-10 listopada 1998 roku = Restructuring and Improvement of Economic Effectiveness in Enterprise : Papers from the International Scientific Conference, Zakopane-Kościelisko, November, 7-10th 1998
Adres wydawniczy:
Kraków: Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie, 1998
Opis fizyczny:
730 s.: tab., wykr.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy poszcz. ref.
ISBN:
83-901550-8-7
materiały konferencyjne (red.)
Zobacz powiązane rozdziały
287

Autor:
Borowiecki Ryszard , Czaja Józef , Jaki Andrzej
Tytuł:
Strategia gospodarowania kapitałem w przedsiębiorstwie : zagadnienia wybrane
Wydanie:
Wyd. 2 popr.
Adres wydawniczy:
Warszawa; Kraków: TNOiK, 1998
Opis fizyczny:
210 s.: wykr.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
monografia
288

Tytuł:
Restrukturyzacja i efektywność gospodarowania w świetle badań naukowych i doświadczeń przedsiębiorstw
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (706) (1998) , s. 5-6
artykuł w czasopiśmie
289

Tytuł:
Podstawowe obszary i zasady restrukturyzacji majątkowo-produkcyjnej przedsiębiorstw w procesie ich przekształceń i rozwoju
Źródło:
Kierunki restrukturyzacji w procesie przekształceń Regionu Zagłębiowskiego / oprac. i red. nauk. Halina Chwistecka-Dudek - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 1998, s. 7-13 - Bibliogr.
Seria:
(Materiały Konferencyjne - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
83-909136-2-3
materiały konferencyjne (aut.)
290

Tytuł:
Uwarunkowania publicznej emisji akcji Skarbu Państwa
Źródło:
Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowy. T. 1 / pod red. Jana Duraja - Łódź: Omega-Praksis, 1998, s. 21-56
ISBN:
83-86370-51-5
materiały konferencyjne (aut.)
291

Tytuł:
Wpływ restrukturyzacji na zdolności konkurencyjne przedsiębiorstw
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 1 (695) (1998) , s. 9-11 - Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
292

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (1998) , s. 39-40
Rec. pracy:
Jan Lichtarski (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie: praca zbiorowa. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1997
recenzja
293

Tytuł:
Przebieg i efekty zmian strukturalno-własnościowych w Polsce w latach 1990-1996
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1998
Opis fizyczny:
312 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 19 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/726
doktorat
294

Tytuł:
Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw = The Restructuring and Competitiveness of Enterprises
Źródło:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 7-10. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-71-2
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
295

Tytuł:
Problemy inwestowania i rynku nieruchomości : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Leszka Kałkowskiego
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydaw. AE, 1998
Opis fizyczny:
188 s., [1] k. tabl.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-87239-58-5
monografia
296

Tytuł:
Analiza gospodarowania środkami trwałymi
Źródło:
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa / oprac. i red. nauk. Edmund Kurtys - Wyd. 4 popr. i uzup.. - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1998, s. 263-293
ISBN:
83-7011-224-2
rozdział w podręczniku
297

Autor:
Borowiecki Ryszard , Czaja Józef
Tytuł:
Procedura powszechnej taksacji nieruchomości w Polsce
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (704) (1998) , s. 10-12
artykuł w czasopiśmie
298

Konferencja:
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie, Zakopane, Polska, od 1998-11-07 do 1998-11-10
Tytuł:
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa jako proces zwiększania efektywności jego działania = Restructuring of Firm as Process of Enlarging Effectivities Its Activity
Źródło:
Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane-Kościelisko, 7-10 listopada 1998 roku = Restructuring and Improvement of Economic Effectiveness in Enterprise : Papers from the International Scientific Conference, Zakopane-Kościelisko, November, 7-10th 1998 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie, 1998, s. 21-26. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-901550-8-7
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
299

Tytuł:
Organizacja i elementy procedury wartościowania przedsiębiorstw
Źródło:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 3 zaktualizowane. - Warszawa: Twigger, 1997, s. 121-150
ISBN:
83-85946-70-5
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
300

Tytuł:
Zróżnicowanie wyników wartościowania wybranych przedsiębiorstw państwowych
Źródło:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Twigger, 1997, s. 213-225
ISBN:
83-85946-70-5
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
301

Tytuł:
System oceny zarządzania kapitałem przedsiębiorstwa = Company Capital Management Assessment System
Źródło:
Metody i techniki diagnozowania systemu zarządzania przedsiębiorstwem / pod red. Henryka Bienioka - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 1997, s. 235-248. - Summ.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-87265-81-0
rozdział w monografii
302

Autor:
Borowiecki Ryszard , Czaja Józef , Jaki Andrzej
Tytuł:
Nowe metody szacowania wartości przedsiębiorstw (2)
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (692) (1997) , s. 25-34 - Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
303

Tytuł:
Rezerwy produkcyjne i uwarunkowania gospodarki kapitałem trwałym w przedsiębiorstwie
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 3 (685) (1997) , s. 14-16
artykuł w czasopiśmie
304

Autor:
Anczykowa Ada , Balon Jarosław , Barczyński Marian , Belniak Stanisław , Billewicz Olgierd , Blicharski Julian , Bogdaszewska-Czabanowska Jadwiga , Bokwa Anita , Budziszewski Andrzej , Cetera Bartłomiej , Dąbrowski Władysław Roman , Foltyn Jacek , Glazur Janina , Godlewski Julian , Goldsztajn Mieczysław , Jaki Andrzej , Kołtun Ryszard , Kózka Maria , Kras Bogdan , Kras Ryszard , Kunz Jerzy , Kuś Jan , Kwieciński Mirosław , Lankosz-Mróz Maria , Maciąg Joanna , Maciejowska Elżbieta , Maciejowski Stanisław , Maciejowski Wojciech , Marcinek Roman , Marcinkiewicz Janusz , Mentel Janusz , Miklaszewska Joanna , Mietelski Jerzy Wojciech , Mietelski Michał Marek , Mitka Józef , Niedźwiedzki Tadeusz , Niweliński Aleksander , Olech Andrzej , Pach Janusz , Pieszczachowicz Jan , Piotrowicz Katarzyna , Podrecki Paweł , Poprawa Jan , Poznańska Stefania , Przeklasa Władysław , Przybyłkiewicz Zdzisław , Pyzioł Tomasz , Rakoczy Waldemar , Rembiesowa Halina , Rywczak Dariusz , Skrzek Stanisław , Smykała Bronisław , Smykała Sławomir , Stafiej Anna , Stępień Jerzy , Sych Marek , Szaleńcowa Anna , Szymańska-Aleksandrowicz Beata , Szymusik Adam , Tiahnybok Ewa , Tiahnybok Marek , Tomaszewski Maciej , Trzciński Łukasz , Urbanek Grzegorz , Wiercioch Bolesław , Wojtusiak Andrzej , Woźniakowski Bogumił , Wyszyński Zbigniew , Zagrodzki Paweł , Zemanek Alicja , Zemanek Bogdan , Zub Konrad , Żygulska-Mach Helena , Baczkowski Michał , Borowiecki Ryszard , Bukowski Marek , Głowacka Joanna , Matlak Andrzej
Tytuł:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 17, Sp-Ś
Redaktor:
Pieszczachowicz Jan
Adres wydawniczy:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1997
Opis fizyczny:
348 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-27-9
książka
305

Autor:
Borowiecki Ryszard , Czaja Józef , Jaki Andrzej
Tytuł:
Strategia gospodarowania kapitałem w przedsiębiorstwie : zagadnienia wybrane
Adres wydawniczy:
Warszawa; Kraków: TNOiK, 1997
Opis fizyczny:
210 s.: wykr.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-901550-4-4
monografia
306

Tytuł:
Doświadczenia i przykłady wyceny rodzimych przedsiębiorstw
Źródło:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 3 zaktualizowane. - Warszawa: Twigger, 1997, s. 151-211
ISBN:
83-85946-70-5
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
307

Autor:
, , , , , , ,
Tytuł:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania
Wydanie:
Wyd. 3 zaktualizowane
Adres wydawniczy:
Warszawa: Twigger, 1997
Opis fizyczny:
234 s.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85946-70-5
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
308

Autor:
Borowiecki Ryszard , Czaja Józef , Jaki Andrzej
Tytuł:
Nowe metody szacowania wartości przedsiębiorstw (1)
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (691) (1997) , s. 21-29
artykuł w czasopiśmie
309

Tytuł:
Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw i ich majątku
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1997
Opis fizyczny:
302 s.; 20 cm
Seria:
(Biblioteka Menedżera)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85441-80-8
monografia
310

Tytuł:
Doświadczenia i przykłady wyceny rodzimych przedsiębiorstw
Źródło:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Twigger, 1997, s. 151-211
ISBN:
83-85946-70-5
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
311

Autor:
, , , , , , ,
Tytuł:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania
Wydanie:
Wyd. 2 zm.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Twigger, 1997
Opis fizyczny:
234 s.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85946-70-5
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
312

Autor:
Anczykowa Ada , Balon Jarosław , Barczyński Marian , Belniak Stanisław , Billewicz Olgierd , Blicharski Julian , Bogdaszewska-Czabanowska Jadwiga , Bokwa Anita , Budziszewski Andrzej , Cetera Bartłomiej , Dąbrowski Władysław Roman , Foltyn Jacek , Glazur Janina , Godlewski Julian , Goldsztajn Mieczysław , Jaki Andrzej , Kołtun Ryszard , Kózka Maria , Kras Bogdan , Kras Ryszard , Kunz Jerzy , Kuś Jan , Kwieciński Mirosław , Lankosz-Mróz Maria , Maciąg Joanna , Maciejowska Elżbieta , Maciejowski Stanisław , Maciejowski Wojciech , Marcinek Roman , Marcinkiewicz Janusz , Mentel Janusz , Miklaszewska Joanna , Mietelski Jerzy Wojciech , Mietelski Michał Marek , Mitka Józef , Niedźwiedzki Tadeusz , Niweliński Aleksander , Olech Andrzej , Pach Janusz , Pieszczachowicz Jan , Piotrowicz Katarzyna , Podrecki Paweł , Poprawa Jan , Poznańska Stefania , Przeklasa Władysław , Przybyłkiewicz Zdzisław , Pyzioł Tomasz , Rakoczy Waldemar , Rembiesowa Halina , Rywczak Dariusz , Skrzek Stanisław , Smykała Bronisław , Smykała Sławomir , Stafiej Anna , Stępień Jerzy , Sych Marek , Szaleńcowa Anna , Szymańska-Aleksandrowicz Beata , Szymusik Adam , Tiahnybok Ewa , Tiahnybok Marek , Tomaszewski Maciej , Trzciński Łukasz , Urbanek Grzegorz , Wiercioch Bolesław , Wojtusiak Andrzej , Woźniakowski Bogumił , Wyszyński Zbigniew , Zagrodzki Paweł , Zemanek Alicja , Zemanek Bogdan , Zub Konrad , Żygulska-Mach Helena , Baczkowski Michał , Borowiecki Ryszard , Bukowski Marek , Głowacka Joanna , Matlak Andrzej
Tytuł:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 16, Sa-So
Redaktor:
Pieszczachowicz Jan
Adres wydawniczy:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1997
Opis fizyczny:
364 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-26-1
książka
313

Tytuł:
Organizacja i elementy procedury wartościowania przedsiębiorstw
Źródło:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Twigger, 1997, s. 121-150
ISBN:
83-85946-70-5
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
314

Tytuł:
Zróżnicowanie wyników wartościowania wybranych przedsiębiorstw państwowych
Źródło:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 3 zaktualizowane. - Warszawa: Twigger, 1997, s. 213-225
ISBN:
83-85946-70-5
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
315

Konferencja:
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw, Zakopane, Polska, od 1997-11-27 do 1997-11-30
Tytuł:
Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku = Restructuring and Competitiveness of Enterprises : Papers from the International Scientific Conference, Zakopane, November, 27-30th 1997
Redaktor tomu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
468 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy poszcz. ref.
ISBN:
83-901550-6-0
materiały konferencyjne (red.)
Zobacz powiązane rozdziały
316

Autor:
Borowiecki Ryszard , Karczewski Lucjan
Tytuł:
Restrukturyzacja zatrudnienia w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej = Restructuring Employment in Companies of Public Transport Sector Services
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 489 (1997) , s. 41-60. - Summ.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
317

Konferencja:
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw, Zakopane, Polska, od 1997-11-27 do 1997-11-30
Tytuł:
Restrukturyzacja organizacyjna Jednoosobowej Spółki Skarbu Państwa = Organizational Restructuring of State-Owned Corporation
Źródło:
Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 398-407. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-901550-6-0
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
318

Tytuł:
Efektywność przedsięwzięć rozwojowych : metody - analiza - przykłady
Wydanie:
Wyd. 2 popr.
Adres wydawniczy:
Warszawa; Kraków: TNOiK; Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
122 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-18-0
monografia
319

Tytuł:
Podstawy systemu oceny przedsiębiorstwa restrukturyzowanego
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (682) (1996) , s. 19-24 - Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
320

Tytuł:
The Barriers of Restructuring
Źródło:
Przegląd Organizacji. - Special Issue (1996) , s. 28-29
artykuł w czasopiśmie
321

Autor:
Anczykowa Ada , Balon Jarosław , Barczyński Marian , Belniak Stanisław , Billewicz Olgierd , Blicharski Julian , Bogdaszewska-Czabanowska Jadwiga , Bokwa Anita , Budziszewski Andrzej , Cetera Bartłomiej , Dąbrowski Władysław , Dziwisz Marian , Foltyn Jacek , Glazur Janina , Godlewski Julian , Goldsztajn Mieczysław , Jaki Andrzej , Kołtun Ryszard , Kózka Maria , Kras Bogdan , Kras Ryszard , Kunz Jerzy , Kuś Jan , Kwieciński Mirosław , Lankosz-Mróz Maria , Maciejowska Elżbieta , Maciejowski Stanisław , Maciejowski Wojciech , Marcinkiewicz Janusz , Mentel Janusz , Miklaszewska Joanna , Mietelski Jerzy Wojciech , Mietelski Michał Marek , Mitka Józef , Niedźwiedzki Tadeusz , Niweliński Aleksander , Pach Janusz , Pieszczachowicz Jan , Piotrowicz Katarzyna , Podrecki Paweł , Poprawa Jan , Poznańska Stefania , Przeklasa Władysław , Przybyłkiewicz Zdzisław , Pyzioł Tomasz , Rakoczy Waldemar , Rembiesowa Halina , Rywczak Dariusz , Skrzek Stanisław , Smykała Bronisław , Smykała Sławomir , Stafiej Anna , Stępień Jerzy , Sych Marek , Szaleńcowa Anna , Szymańska-Aleksandrowicz Beata , Szymusik Adam , Tiahnybok Ewa , Tiahnybok Marek , Tomaszewski Maciej , Urbanek Grzegorz , Walaszek Adam , Wiercioch Bolesław , Wojtusiak Andrzej , Woźniakowski Bogumił , Wyszyński Zbigniew , Zagrodzki Paweł , Zemanek Alicja , Zemanek Bogdan , Zub Konrad , Żygulska-Mach Helena , Świątek Ryszard , Borowiecki Ryszard , Bukowski Marek , Czajowski Jacek , Głowacka Joanna , Matlak Andrzej , Mazurkiewicz Józef , Polony Leszek
Tytuł:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 13, Pa-Pn
Redaktor:
Pieszczachowicz Jan
Adres wydawniczy:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1996
Opis fizyczny:
380 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-23-7
książka
322

Tytuł:
Analiza wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa / oprac. i red. nauk. Edmund Kurtys - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1996, s. 391-413
ISBN:
83-7011-224-2
rozdział w podręczniku
323

Autor:
Tytuł:
System pomiaru i oceny wartości przedsiębiorstwa
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1996
Opis fizyczny:
281 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 17 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/695
doktorat
324

Autor:
Anczykowa Ada , Balon Jarosław , Barczyński Marian , Belniak Stanisław , Billewicz Olgierd , Blicharski Julian , Bogdaszewska-Czabanowska Jadwiga , Bokwa Anita , Budziszewski Andrzej , Cetera Bartłomiej , Dąbrowski Władysław , Dziwisz Marian , Foltyn Jacek , Glazur Janina , Godlewski Julian , Goldsztajn Mieczysław , Jaki Andrzej , Kołtun Ryszard , Kózka Maria , Kras Bogdan , Kras Ryszard , Kunz Jerzy , Kuś Jan , Kwieciński Mirosław , Lankosz-Mróz Maria , Maciąg Joanna , Maciejowska Elżbieta , Maciejowski Stanisław , Maciejowski Wojciech , Marcinek Roman , Marcinkiewicz Janusz , Mentel Janusz , Miklaszewska Joanna , Mietelski Jerzy Wojciech , Mietelski Michał Marek , Mitka Józef , Niedźwiedzki Tadeusz , Niweliński Aleksander , Olech Andrzej , Pach Janusz , Pieszczachowicz Jan , Piotrowicz Katarzyna , Podrecki Paweł , Poprawa Jan , Poznańska Stefania , Przeklasa Władysław , Przybyłkiewicz Zdzisław , Pyzioł Tomasz , Rakoczy Waldemar , Rembiesowa Halina , Rywczak Dariusz , Skrzek Stanisław , Smykała Bronisław , Smykała Sławomir , Stafiej Anna , Stępień Jerzy , Sych Marek , Szaleńcowa Anna , Szymańska-Aleksandrowicz Beata , Szymusik Adam , Tiahnybok Ewa , Tiahnybok Marek , Tomaszewski Maciej , Trzciński Łukasz , Urbanek Grzegorz , Wiercioch Bolesław , Wojtusiak Andrzej , Woźniakowski Bogumił , Wyszyński Zbigniew , Zagrodzki Paweł , Zemanek Alicja , Zemanek Bogdan , Zub Konrad , Żygulska-Mach Helena , Baczkowski Michał , Borowiecki Ryszard , Bukowski Marek , Czajowski Jacek , Głowacka Joanna , Matlak Andrzej , Mazurkiewicz Józef , Polony Leszek
Tytuł:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 15, R
Redaktor:
Pieszczachowicz Jan
Adres wydawniczy:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1996
Opis fizyczny:
364 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-25-3
książka
325

Autor:
Anczykowa Ada , Balon Jarosław , Barczyński Marian , Belniak Stanisław , Billewicz Olgierd , Blicharski Julian , Bogdaszewska-Czabanowska Jadwiga , Bokwa Anita , Budziszewski Andrzej , Dziwisz Marian , Foltyn Jacek , Glazur Janina , Godlewski Julian , Goldsztajn Mieczysław , Jaki Andrzej , Kołtun Ryszard , Kózka Maria , Kras Bogdan , Kras Ryszard , Kunz Jerzy , Kuś Jan , Kwieciński Mirosław , Lankosz-Mróz Maria , Maciejowska Elżbieta , Maciejowski Stanisław , Maciejowski Wojciech , Marcinkiewicz Janusz , Mentel Janusz , Mietelski Jerzy Wojciech , Mietelski Michał Marek , Mitka Józef , Niedźwiedzki Tadeusz , Niweliński Aleksander , Pach Janusz , Pieszczachowicz Jan , Piotrowicz Katarzyna , Podrecki Paweł , Poprawa Jan , Poznańska Stefania , Przeklasa Władysław , Przybyłkiewicz Zdzisław , Pyzioł Tomasz , Rakoczy Waldemar , Rembiesowa Halina , Stępień Mirosława , Smykała Sławomir , Stafiej Anna , Stępień Jerzy , Sych Marek , Szaleńcowa Anna , Szymusik Adam , Tiahnybok Ewa , Tiahnybok Marek , Tomaszewski Maciej , Urbanek Grzegorz , Wiercioch Bolesław , Wojciechowska Anna , Wojtusiak Andrzej , Wyszyński Zbigniew , Zagrodzki Paweł , Zemanek Alicja , Zemanek Bogdan , Zub Konrad , Żygulska-Mach Helena , Borowiecki Ryszard , Bukowski Marek , Czajowski Jacek , Głowacka Joanna , Matlak Andrzej , Olech Andrzej
Tytuł:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 11, N
Redaktor:
Pieszczachowicz Jan
Adres wydawniczy:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1996
Opis fizyczny:
301 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-16-4
książka
326

Autor:
Anczykowa Ada , Balon Jarosław , Barczyński Marian , Belniak Stanisław , Billewicz Olgierd , Blicharski Julian , Bogdaszewska-Czabanowska Jadwiga , Bokwa Anita , Budziszewski Andrzej , Cetera Bartłomiej , Dąbrowski Władysław , Dziwisz Marian , Foltyn Jacek , Glazur Janina , Godlewski Julian , Goldsztajn Mieczysław , Jaki Andrzej , Kołtun Ryszard , Kózka Maria , Kras Bogdan , Kras Ryszard , Kunz Jerzy , Kuś Jan , Kwieciński Mirosław , Lankosz-Mróz Maria , Maciejowska Elżbieta , Maciejowski Stanisław , Maciejowski Wojciech , Marcinkiewicz Janusz , Mentel Janusz , Miklaszewska Joanna , Mietelski Jerzy Wojciech , Mietelski Michał Marek , Mitka Józef , Niedźwiedzki Tadeusz , Niweliński Aleksander , Pach Janusz , Pieszczachowicz Jan , Piotrowicz Katarzyna , Podrecki Paweł , Poprawa Jan , Poznańska Stefania , Przeklasa Władysław , Przybyłkiewicz Zdzisław , Pyzioł Tomasz , Rakoczy Waldemar , Rembiesowa Halina , Rywczak Dariusz , Skrzek Stanisław , Smykała Bronisław , Smykała Sławomir , Stafiej Anna , Stępień Jerzy , Sych Marek , Szaleńcowa Anna , Szymańska-Aleksandrowicz Beata , Szymusik Adam , Tiahnybok Ewa , Tiahnybok Marek , Tomaszewski Maciej , Urbanek Grzegorz , Walaszek Adam , Wiercioch Bolesław , Wojtusiak Andrzej , Woźniakowski Bogumił , Wyszyński Zbigniew , Zagrodzki Paweł , Zemanek Alicja , Zemanek Bogdan , Zub Konrad , Żygulska-Mach Helena , Świątek Ryszard , Borowiecki Ryszard , Bukowski Marek , Czajowski Jacek , Głowacka Joanna , Matlak Andrzej , Mazurkiewicz Józef , Polony Leszek
Tytuł:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 14, Po-Q
Redaktor:
Pieszczachowicz Jan
Adres wydawniczy:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1996
Opis fizyczny:
378 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-24-5
książka
327

Autor:
Anczykowa Ada , Balon Jarosław , Barczyński Marian , Belniak Stanisław , Billewicz Olgierd , Blicharski Julian , Bogdaszewska-Czabanowska Jadwiga , Bokwa Anita , Budziszewski Andrzej , Cetera Bartłomiej , Dziwisz Marian , Foltyn Jacek , Glazur Janina , Godlewski Julian , Goldsztajn Mieczysław , Jaki Andrzej , Kołtun Ryszard , Kózka Maria , Kras Bogdan , Kras Ryszard , Kunz Jerzy , Kuś Jan , Kwieciński Mirosław , Lankosz-Mróz Maria , Maciejowska Elżbieta , Maciejowski Stanisław , Maciejowski Wojciech , Marcinkiewicz Janusz , Mentel Janusz , Miklaszewska Joanna , Mietelski Jerzy Wojciech , Mietelski Michał Marek , Mitka Józef , Niedźwiedzki Tadeusz , Niweliński Aleksander , Pach Janusz , Pieszczachowicz Jan , Piotrowicz Katarzyna , Podrecki Paweł , Poprawa Jan , Poznańska Stefania , Przeklasa Władysław , Przybyłkiewicz Zdzisław , Pyzioł Tomasz , Rakoczy Waldemar , Rembiesowa Halina , Rywczak Dariusz , Skrzek Stanisław , Stępień Mirosława , Smykała Sławomir , Stafiej Anna , Stępień Jerzy , Sych Marek , Szaleńcowa Anna , Szymańska-Aleksandrowicz Beata , Szymusik Adam , Tiahnybok Ewa , Tiahnybok Marek , Tomaszewski Maciej , Urbanek Grzegorz , Wiercioch Bolesław , Wojciechowska Anna , Wojtusiak Andrzej , Woźniakowski Bogumił , Wyszyński Zbigniew , Zagrodzki Paweł , Zemanek Alicja , Zemanek Bogdan , Zub Konrad , Żygulska-Mach Helena , Świątek Ryszard , Borowiecki Ryszard , Bukowski Marek , Czajowski Jacek , Głowacka Joanna , Matlak Andrzej , Olech Andrzej , Polony Leszek
Tytuł:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 12, O
Redaktor:
Pieszczachowicz Jan
Adres wydawniczy:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1996
Opis fizyczny:
315 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-22-9
książka
328

Konferencja:
III Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1996-11-22 do 1996-11-24
Tytuł:
Organizacja i elementy procedury szacowania nieruchomości podejściem dochodowym = Organisation and Elements of The Procedure of Valuation of Real Estatе (Income Approach)
Źródło:
Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku = Restructuring in the Process of Enterprises Transformation and Development : Papers from Scientific Conference, Cracow, November, 22-24th 1996 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI] - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1996, s. 146-155. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-901550-2-8
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
329

Tytuł:
Metodyczne i praktyczne aspekty szacowania wartości przedsiębiorstw = Methodical and Practical Aspects of Enterprises Valuation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 477 (1996) , s. 5-19. - Summ.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
330

Tytuł:
Uwarunkowania i bariery realizacji funkcji adaptacyjnych i inwestycyjnych przedsiębiorstw prywatyzacyjnych
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1996. - T. 39/2, lipiec-grudzień 1995, s. 24-25
varia
331

Konferencja:
III Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1996-11-22 do 1996-11-24
Tytuł:
Analiza ekonomiczna jako narzędzie określania obszaru i zakresu działań restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwie = Economic Analysis as a Tool of Area and Range Creation in Enterprise's Restructuring
Źródło:
Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku = Restructuring in the Process of Enterprises Transformation and Development : Papers from Scientific Conference, Cracow, November, 22-24th 1996 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI] - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1996, s. 29-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-901550-2-8
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
332

Tytuł:
Analiza gospodarowania środkami trwałymi
Źródło:
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa / oprac. i red. nauk. Edmund Kurtys - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1996, s. 263-293
ISBN:
83-7011-224-2
rozdział w podręczniku
333

Konferencja:
III Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1996-11-22 do 1996-11-24
Tytuł:
Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku = Restructuring in the Process of Enterprises Transformation and Development : Papers from Scientific Conference, Cracow, November, 22-24th 1996
Adres wydawniczy:
Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1996
Opis fizyczny:
640 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
streszcz. ang. przy niektórych rozdz.,
ISBN:
83-901550-2-8
materiały konferencyjne (red.)
Zobacz powiązane rozdziały
334

Tytuł:
Holding Company Structures - the Way of Restructuring and Privatisation of Polish Enterprises
Źródło:
Transformations in Managing Organisations in Central and Eastern European Countries / ed. by Ewa Wosik - Warsaw: POLTEXT, 1996, s. 201-206 - Bibliogr.
ISBN:
83-86890-04-5
materiały konferencyjne (aut.)
335

Tytuł:
Organizacja i elementy procedury wartościowania przedsiębiorstw
Źródło:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Twigger, 1995, s. 121-150
ISBN:
83-85946-70-5
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
336

Autor:
Anczykowa Ada , Balon Jarosław , Barczyński Marian , Belniak Stanisław , Billewicz Olgierd , Blicharski Julian , Bogdaszewska-Czabanowska Jadwiga , Bokwa Anita , Budziszewski Andrzej , Dziwisz Marian , Foltyn Jacek , Glazur Janina , Godlewski Julian , Goldsztajn Mieczysław , Jaki Andrzej , Kołtun Ryszard , Kózka Maria , Kras Bogdan , Kras Ryszard , Kunz Jerzy , Kuś Jan , Kwieciński Mirosław , Lankosz-Mróz Maria , Maciejowska Elżbieta , Maciejowski Stanisław , Maciejowski Wojciech , Marcinkiewicz Janusz , Mentel Janusz , Mietelski Jerzy Wojciech , Mietelski Michał Marek , Mitka Józef , Niedźwiedzki Tadeusz , Niweliński Aleksander , Pach Janusz , Pieszczachowicz Jan , Piotrowicz Katarzyna , Podrecki Paweł , Poprawa Jan , Poznańska Stefania , Przeklasa Władysław , Przybyłkiewicz Zdzisław , Pyzioł Tomasz , Rakoczy Waldemar , Rembiesowa Halina , Stępień Mirosława , Smykała Sławomir , Stafiej Anna , Stępień Jerzy , Sych Marek , Szaleńcowa Anna , Szymusik Adam , Tiahnybok Ewa , Tiahnybok Marek , Tomaszewski Maciej , Urbanek Grzegorz , Wiercioch Bolesław , Wojciechowska Anna , Wojtusiak Andrzej , Wyszyński Zbigniew , Zagrodzki Paweł , Zemanek Alicja , Zemanek Bogdan , Zub Konrad , Żygulska-Mach Helena , Borowiecki Ryszard , Bukowski Marek , Głowacka Joanna , Matlak Andrzej , Olech Andrzej , Falniowski Andrzej , Nowacki Kazimierz , Polony Leszek
Tytuł:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 10, M
Redaktor:
Czopek Ludwik
Adres wydawniczy:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1995
Opis fizyczny:
362 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-20-2
książka
337

Autor:
, , , , , , ,
Tytuł:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania
Wydanie:
Wyd. 2 zm.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Twigger, 1995
Opis fizyczny:
234 s.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85946-70-5
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
338

Tytuł:
Efektywność przedsięwzięć rozwojowych : metody - analiza - przykłady
Adres wydawniczy:
Warszawa; Kraków: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa; Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
122, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-18-0
monografia
339

Autor:
Anczykowa Ada , Barczyński Marian , Belniak Stanisław , Billewicz Olgierd , Blicharski Julian , Bogdaszewska-Czabanowska Jadwiga , Borowiecki Ryszard , Budziszewski Andrzej , Bukowski Marek , Dziwisz Marian , Foltyn Jacek , Glazur Janina , Głowacka Joanna , Godlewski Julian , Goldsztajn Mieczysław , Jaki Andrzej , Kołtun Ryszard , Kózka Maria , Kras Bogdan , Kras Ryszard , Kunz Jerzy , Kuś Jan , Kwieciński Mirosław , Lankosz-Mróz Maria , Maciejowska Elżbieta , Maciejowski Stanisław , Marcinkiewicz Janusz , Matlak Andrzej , Mentel Janusz , Mietelski Jerzy Wojciech , Mietelski Michał Marek , Mitka Józef , Niedźwiecki Tadeusz , Niweliński Aleksander , Nowacki Kazimierz , Pach Janusz , Pieszczachowicz Jan , Podrecki Paweł , Polony Leszek , Poprawa Jan , Poznańska Stefania , Przeklasa Władysław , Przybyłkiewicz Zdzisław , Pyzioł Tomasz , Rakoczy Waldemar , Rembiesowa Halina , Smykała Sławomir , Stępień Jerzy , Stępień Mirosława , Sych Marek , Szaleńcowa Anna , Szymusik Adam , Tiahnybok Ewa , Tiahnybok Marek , Tomaszewski Maciej , Tomczyk Robert , Urbanek Grzegorz , Wiercioch Bolesław , Wojciechowska Anna , Wojtusiak Andrzej , Wyszyński Zbigniew , Zagrodzki Paweł , Zemanek Alicja , Zemanek Bogdan , Zub Konrad , Żygulska-Mach Helena
Tytuł:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 7, H, I, J
Redaktor:
Czopek Ludwik
Adres wydawniczy:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1995
Opis fizyczny:
351 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-16-4
książka
340

Tytuł:
Analiza i diagnostyka ekonomiczna w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
150 s. [15]: k. złoż.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-6439-28-9
skrypt
341

Tytuł:
Zróżnicowanie wyników wartościowania wybranych przedsiębiorstw państwowych
Źródło:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Twigger, 1995, s. 213-225
ISBN:
83-85946-70-5
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
342

Tytuł:
Analiza gospodarowania środkami trwałymi
Źródło:
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie / red. nauk. Lech Bednarski i Edmund Kurtys - Wyd. 2 uzup. i zaktual.. - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1995, s. 263-293
ISBN:
83-7011-177-7
rozdział w podręczniku
343

Tytuł:
Bariery restrukturyzacji przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarczej
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 6 (664) (1995) , s. 19-20 - Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
344

Tytuł:
Analiza wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie / red. nauk. Lech Bednarski i Edmund Kurtys - Wyd. 2 uzup. i zaktual.. - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1995, s. 391-413
ISBN:
83-7011-177-7
rozdział w podręczniku
345

Autor:
Anczykowa Ada , Balon Jarosław , Barczyński Marian , Belniak Stanisław , Billewicz Olgierd , Blicharski Julian , Bogdaszewska-Czabanowska Jadwiga , Bokwa Anita , Borowiecki Ryszard , Budziszewski Andrzej , Bukowski Marek , Dziura Jan , Dziwisz Marian , Foltyn Jacek , Glazur Janina , Głowacka Joanna , Godlewski Julian , Goldsztajn Mieczysław , Jaki Andrzej , Kołtun Ryszard , Kózka Maria , Kras Bogdan , Kras Ryszard , Kunz Jerzy , Kuś Jan , Kwieciński Mirosław , Lankosz-Mróz Maria , Maciejowska Elżbieta , Maciejowski Stanisław , Maciejowski Wojciech , Marcinkiewicz Janusz , Masłowski Jan , Matlak Andrzej , Mentel Janusz , Mietelski Jerzy Wojciech , Mietelski Michał Marek , Mitka Józef , Niedźwiedzki Tadeusz , Niweliński Aleksander , Nowacki Kazimierz , Olech Andrzej , Pach Janusz , Pieszczachowicz Jan , Piotrowicz Katarzyna , Podrecki Paweł , Polony Leszek , Poprawa Jan , Poznańska Stefania , Przeklasa Władysław , Przybyłkiewicz Zdzisław , Pyzioł Tomasz , Rakoczy Waldemar , Rembiesowa Halina , Smykała Sławomir , Stępień Jerzy , Stępień Mirosława , Sych Marek , Szaleńcowa Anna , Szymusik Adam , Tiahnybok Ewa , Tiahnybok Marek , Tomaszewski Maciej , Tomczyk Robert , Urbanek Grzegorz , Wiercioch Bolesław , Wojciechowska Anna , Wojtusiak Andrzej , Wyszyński Zbigniew , Zemanek Alicja , Zemanek Bogdan , Zub Konrad , Żygulska-Mach Helena
Tytuł:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 8, K
Redaktor:
Czopek Ludwik
Adres wydawniczy:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1995
Opis fizyczny:
364 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-17-2
książka
346

Autor:
Anczykowa Ada , Barczyński Marian , Belniak Stanisław , Billewicz Olgierd , Blicharski Julian , Bogdaszewska-Czabanowska Jadwiga , Borowiecki Ryszard , Budziszewski Andrzej , Bukowski Marek , Dziwisz Marian , Foltyn Jacek , Glazur Janina , Głowacka Joanna , Godlewski Julian , Goldsztajn Mieczysław , Jaki Andrzej , Kózka Maria , Kras Bogdan , Kras Ryszard , Kunz Jerzy , Kuś Jan , Kwieciński Mirosław , Lankosz-Mróz Maria , Maciejowska Elżbieta , Maciejowski Stanisław , Marcinkiewicz Janusz , Matlak Andrzej , Mentel Janusz , Mietelski Jerzy Wojciech , Mietelski Michał Marek , Mitka Józef , Niedźwiecki Marek , Niweliński Aleksander , Pach Janusz , Pieszczachowicz Jan , Podrecki Paweł , Polony Leszek , Poznańska Stefania , Przeklasa Władysław , Przybyłkiewicz Zdzisław , Pyzioł Tomasz , Rakoczy Waldemar , Rembiesowa Halina , Smykała Sławomir , Stępień Jerzy , Stępień Mirosława , Sych Marek , Szaleńcowa Anna , Szymusik Adam , Tiahnybok Ewa , Tiahnybok Marek , Tomaszewski Maciej , Tomczyk Robert , Urbanek Grzegorz , Wiercioch Bolesław , Wojciechowska Anna , Wojtusiak Andrzej , Zagrodzki Paweł , Zemanek Bogdan , Zub Konrad , Żygulska-Mach Helena
Tytuł:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 5, E, F
Redaktor:
Czopek Ludwik
Adres wydawniczy:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1995
Opis fizyczny:
341 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-14-8
książka
347

Tytuł:
Uwarunkowania i bariery realizacji funkcji adaptacyjnych i inwencyjnych przedsiębiorstw prywatyzowanych
Źródło:
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : doświadczenia praktyczne : materiały z konferencji naukowej, Borowice, 4-6 czerwca 1995 - Wrocław: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 109-112 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu ; nr 705)
materiały konferencyjne (aut.)
348

Autor:
Anczykowa Ada , Barczyński Marian , Belniak Stanisław , Billewicz Olgierd , Blicharski Julian , Bogdaszewska-Czabanowska Jadwiga , Borowiecki Ryszard , Budziszewski Andrzej , Bukowski Marek , Dziwisz Marian , Foltyn Jacek , Glazur Janina , Głowacka Joanna , Godlewski Julian , Goldsztajn Mieczysław , Jaki Andrzej , Kołtun Ryszard , Kózka Maria , Kras Bogdan , Kras Ryszard , Kunz Jerzy , Kuś Jan , Kwieciński Mirosław , Lankosz-Mróz Maria , Maciejowska Elżbieta , Maciejowski Stanisław , Marcinkiewicz Janusz , Matlak Andrzej , Mentel Janusz , Mietelski Jerzy Wojciech , Mietelski Michał Marek , Mitka Józef , Niedźwiecki Tadeusz , Niweliński Aleksander , Nowacki Kazimierz , Pach Janusz , Pieszczachowicz Jan , Podrecki Paweł , Polony Leszek , Poprawa Jan , Poznańska Stefania , Przeklasa Władysław , Przybyłkiewicz Zdzisław , Pyzioł Tomasz , Rakoczy Waldemar , Rembiesowa Halina , Smykała Sławomir , Stępień Jerzy , Stępień Mirosława , Sych Marek , Szaleńcowa Anna , Szymusik Adam , Tiahnybok Ewa , Tiahnybok Marek , Tomaszewski Maciej , Tomczyk Robert , Urbanek Grzegorz , Wiercioch Bolesław , Wojciechowska Anna , Wojtusiak Andrzej , Wyszyński Zbigniew , Zagrodzki Paweł , Zemanek Alicja , Zemanek Bogdan , Zub Konrad , Żygulska-Mach Helena
Tytuł:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 6, G
Redaktor:
Czopek Ludwik
Adres wydawniczy:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1995
Opis fizyczny:
319 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-15-6
książka
349

Autor:
Anczykowa Ada , Balon Jarosław , Barczyński Marian , Belniak Stanisław , Billewicz Olgierd , Blicharski Julian , Bogdaszewska-Czabanowska Jadwiga , Bokwa Anita , Borowiecki Ryszard , Budziszewski Andrzej , Bukowski Marek , Dziwisz Marian , Foltyn Jacek , Glazur Janina , Głowacka Joanna , Godlewski Julian , Goldsztajn Mieczysław , Jaki Andrzej , Kołtun Ryszard , Kózka Maria , Kras Bogdan , Kras Ryszard , Kunz Jerzy , Kuś Jan , Kwieciński Mirosław , Lankosz-Mróz Maria , Maciejowska Elżbieta , Maciejowski Stanisław , Maciejowski Wojciech , Marcinkiewicz Janusz , Masłowski Jan , Matlak Andrzej , Mentel Janusz , Mietelski Jerzy Wojciech , Mietelski Michał Marek , Mitka Józef , Niedźwiedzki Tadeusz , Niweliński Aleksander , Nowacki Kazimierz , Olech Andrzej , Pach Janusz , Pieszczachowicz Jan , Piotrowicz Katarzyna , Podrecki Paweł , Polony Leszek , Poprawa Jan , Poznańska Stefania , Przeklasa Władysław , Przybyłkiewicz Zdzisław , Pyzioł Tomasz , Rakoczy Waldemar , Rembiesowa Halina , Smykała Sławomir , Stępień Jerzy , Stępień Mirosława , Sych Marek , Szaleńcowa Anna , Szymusik Adam , Tiahnybok Ewa , Tiahnybok Marek , Tomaszewski Maciej , Urbanek Grzegorz , Wiercioch Bolesław , Wojciechowska Anna , Wojtusiak Andrzej , Wyszyński Zbigniew , Zemanek Alicja , Zemanek Bogdan , Zub Konrad , Żygulska-Mach Helena
Tytuł:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 9, L, Ł
Redaktor:
Czopek Ludwik
Adres wydawniczy:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1995
Opis fizyczny:
292 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-19-9
książka
350

Tytuł:
Doświadczenia i przykłady wyceny rodzimych przedsiębiorstw
Źródło:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Twigger, 1995, s. 151-211
ISBN:
83-85946-70-5
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
351

Tytuł:
Analiza techniczno-ekonomiczna w systemie analizy i diagnostyki ekonomicznej przedsiębiorstwa = Technical and Economic Analysis in the System of Economic Analysis and Diagnosis of the Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 451 (1995) , s. 65-73. - Summ.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
352

Autor:
Anczykowa Ada , Barczyński Marian , Belniak Stanisław , Billewicz Olgierd , Blicharski Julian , Bogdaszewska-Czabanowska Jadwiga , Borowiecki Ryszard , Bukowski Marek , Foltyn Jacek , Glazur Janina , Głowacka Joanna , Godlewski Julian , Goldsztajn Mieczysław , Kózka Maria , Kras Bogdan , Kras Ryszard , Kunz Jerzy , Kuś Jan , Lankosz-Mróz Maria , Maciejowska Elżbieta , Maciejowski Stanisław , Marcinkiewicz Janusz , Masłowski Jan , Matlak Andrzej , Mentel Janusz , Mietelski Jerzy Wojciech , Mietelski Michał Marek , Mitka Józef , Niedźwiedzki Tadeusz , Pach Janusz , Pajor Janusz Wiktor , Pieszczachowicz Jan , Podrecki Paweł , Poznańska Stefania , Przeklasa Władysław , Przybyłkiewicz Zdzisław , Pyzioł Tomasz , Rakoczy Waldemar , Rembiesowa Halina , Smykała Sławomir , Stępień Jerzy , Stępień Mirosława , Sych Marek , Szymusik Adam , Tiahnybok Ewa , Tiahnybok Marek , Tomaszewski Maciej , Tomczyk Robert , Wiercioch Bolesław , Wojciechowska Anna , Zagrodzki Paweł , Zemanek Bogdan , Zub Konrad , Żygulska-Mach Helena
Tytuł:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 2, B
Redaktor:
Czopek Ludwik
Adres wydawniczy:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1994
Opis fizyczny:
280 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-10-5
książka
353

Tytuł:
Zróżnicowanie wyników wartościowania wybranych przedsiębiorstw państwowych
Źródło:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Twigger, 1994, s. 213-225
ISBN:
83-85946-70-5
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
354

Tytuł:
Analiza kierunków i dynamiki zmian struktury gałęziowej oraz efektywności przemysłu w Polsce w latach 1980-1990
Źródło:
Współzależności między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu / [red. Stanisław CHOMĄTOWSKI] - Kraków: FOGRA, 1994, s. 53-89
ISBN:
83-85719-05-9
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
355

Autor:
Anczykowa Ada , Barczyński Marian , Belniak Stanisław , Billewicz Olgierd , Blicharski Julian , Bogdaszewska-Czabanowska Jadwiga , Borowiecki Ryszard , Bukowski Marek , Foltyn Jacek , Glazur Janina , Głowacka Joanna , Godlewski Julian , Goldsztajn Mieczysław , Jaki Andrzej , Kózka Maria , Kras Bogdan , Kras Ryszard , Kunz Jerzy , Kuś Jan , Lankosz-Mróz Maria , Maciejowska Elżbieta , Maciejowski Stanisław , Marcinkiewicz Janusz , Masłowski Jan , Matlak Andrzej , Mentel Janusz , Mietelski Jerzy Wojciech , Mietelski Michał Marek , Mitka Józef , Niedźwiedzki Tadeusz , Pach Janusz , Pajor Janusz Wiktor , Pieszczachowicz Jan , Podrecki Paweł , Poznańska Stefania , Przeklasa Władysław , Przybyłkiewicz Zdzisław , Pyzioł Tomasz , Rakoczy Waldemar , Rembiesowa Halina , Smykała Sławomir , Stępień Jerzy , Stępień Mirosława , Sych Marek , Szymusik Adam , Tiahnybok Ewa , Tiahnybok Marek , Tomaszewski Maciej , Tomczyk Robert , Wiercioch Bolesław , Wojciechowska Anna , Zagrodzki Paweł , Zemanek Bogdan , Zub Konrad , Żygulska-Mach Helena
Tytuł:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 3, C
Redaktor:
Czopek Ludwik
Adres wydawniczy:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1994
Opis fizyczny:
286 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-11-3
książka
356

Autor:
, , , , , , ,
Tytuł:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania
Wydanie:
Wyd. 2 zm.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Twigger, 1994
Opis fizyczny:
234 s.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85946-70-5
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
357

Tytuł:
Dynamika i kierunki zmian struktury gałęziowej a efektywność przemysłu w Polsce w latach 1980-1990 : (podsumowanie wyników badań)
Źródło:
Współzależności między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu / [red. Stanisław CHOMĄTOWSKI] - Kraków: FOGRA, 1994, s. 91-98
ISBN:
83-85719-05-9
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
358

Tytuł:
Restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych (przesłanki, elementy i profilaktyka indywidualizacji procedury)
Źródło:
Mechanizmy prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych : materiały metodyczno-informacyjne na ogólnopolską konferencję naukową - Częstochowa: Politechnika Częstochowska, 1994, s. 133-138
materiały konferencyjne (aut.)
359

Konferencja:
I Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej, Krynica Zdrój, Polska, od 1994-09-30 do 1994-10-01
Tytuł:
Zmiany sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw państwowych w województwie krakowskim w procesie ich przekształceń własnościowych = Changes in Economic and Financial Conditions of State Enterprises in Cracow Voivodship During Their Ownership Transformation
Źródło:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 225-234. - Summ.
ISBN:
83-85719-09-1
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
360

Tytuł:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw
Adres wydawniczy:
Warszawa: Twigger, 1994
Opis fizyczny:
110 s.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85946-05-5
monografia
361

Autor:
Konferencja:
I Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej, Krynica Zdrój, Polska, od 1994-09-30 do 1994-10-01
Tytuł:
Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarujący w systemie rynkowym = Enterprise as an Economic Entity in the Market Economy
Źródło:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 21-24. - Summ.
ISBN:
83-85719-09-1
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
362

Tytuł:
Wykorzystanie analizy ekonomicznej w procesie wyceny przedsiębiorstwa prywatyzowanego
Źródło:
Uwarunkowania finansowe skuteczności procesów prywatyzacji polskich przedsiębiorstw / [kier. naukowy Jan Duraj] - Łódź: Wydawnictwo Uniw. Łódzkiego, 1994, s. 48-57
ISBN:
83-7016-783-7
materiały konferencyjne (aut.)
363

Tytuł:
Kapitał przedsiębiorstwa, jego klasyfikacja i funkcje = The Capital of an Enterprise, Its Classification and Functions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 431 (1994) , s. 5-16. - Summ.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
364

Tytuł:
Imonès ekonominè analizè privatizacijos procese
Źródło:
Lietuvos ūkis. - nr 4 (1994) , s. 28
artykuł w czasopiśmie
365

Konferencja:
I Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej, Krynica Zdrój, Polska, od 1994-09-30 do 1994-10-01
Tytuł:
Przesłanki i zakres programu restrukturyzacji rozwojowej spółki z udziałem kapitału zagranicznego = Conditions and Scope of Growth-Restructurization Program for a Corporation with a Foreign Capital Participation
Źródło:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 377-382. - Summ.
ISBN:
83-85719-09-1
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
366

Tytuł:
Organizacja i elementy procedury wartościowania przedsiębiorstw
Źródło:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Twigger, 1994, s. 121-150
ISBN:
83-85946-70-5
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
367

Konferencja:
I Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej, Krynica Zdrój, Polska, od 1994-09-30 do 1994-10-01
Tytuł:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994
Adres wydawniczy:
Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1994
Opis fizyczny:
431 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-85719-09-1
materiały konferencyjne (red.)
Zobacz powiązane rozdziały
368

Tytuł:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : wprowadzenie
Źródło:
Przegląd Organizacji1994. - nr 12 (658), s. 16
varia
369

Tytuł:
Analiza ekonomiczno-finansowa i ocena przedsiębiorstw w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Adres wydawniczy:
Warszawa; Kraków: TNOiK, 1994
Opis fizyczny:
231 s.; 21 cm
Uwagi:
Summ., Zsfg., Bibliogr.
ISBN:
83-901550-0-1
monografia
370

Tytuł:
Doświadczenia i przykłady wyceny rodzimych przedsiębiorstw
Źródło:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Twigger, 1994, s. 151-211
ISBN:
83-85946-70-5
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
371

Autor:
Anczykowa Ada , Barczyński Marian , Belniak Stanisław , Billewicz Olgierd , Blicharski Julian , Bogdaszewska-Czabanowska Jadwiga , Borowiecki Ryszard , Budziszewski Andrzej , Bukowski Marek , Foltyn Jacek , Glazur Janina , Głowacka Joanna , Godlewski Julian , Goldsztajn Mieczysław , Jaki Andrzej , Kózka Maria , Kras Bogdan , Kras Ryszard , Kunz Jerzy , Kuś Jan , Kwieciński Mirosław , Lankosz-Mróz Maria , Maciejowska Elżbieta , Maciejowski Stanisław , Marcinkiewicz Janusz , Mentel Janusz , Mietelski Jerzy Wojciech , Mietelski Michał Marek , Mitka Józef , Niedźwiecki Marek , Niweliński Aleksander , Pach Janusz , Pieszczachowicz Jan , Podrecki Paweł , Poznańska Stefania , Przeklasa Władysław , Przybyłkiewicz Zdzisław , Pyzioł Tomasz , Rakoczy Waldemar , Rembiesowa Halina , Smykała Sławomir , Stępień Jerzy , Stępień Mirosława , Sych Marek , Szaleńcowa Anna , Szymusik Adam , Tiahnybok Ewa , Tiahnybok Marek , Tomaszewski Maciej , Tomczyk Robert , Wiercioch Bolesław , Wojciechowska Anna , Wojtusiak Andrzej , Zagrodzki Paweł , Zemanek Bogdan , Zub Konrad , Żygulska-Mach Helena
Tytuł:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 4, D
Redaktor:
Czopek Ludwik
Adres wydawniczy:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1994
Opis fizyczny:
227 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
ISBN:
83-85719-12-1
książka
372

Tytuł:
O potrzebie indywidualizacji procedur prywatyzacji i wyceny przedsiębiorstw
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (655) (1994) , s. 21-25
artykuł w czasopiśmie
373

Tytuł:
Dynamika, kierunki i efekty prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w województwie krakowskim w latach 1990-1993
Źródło:
Uwarunkowania finansowe skuteczności procesów prywatyzacji polskich przedsiębiorstw / [kier. naukowy Jan Duraj] - Łódź: Wydawnictwo Uniw. Łódzkiego, 1994, s. 90-99
ISBN:
83-7016-783-7
materiały konferencyjne (aut.)
374

Konferencja:
I Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej, Krynica Zdrój, Polska, od 1994-09-30 do 1994-10-01
Tytuł:
Sposoby pojmowania wartości przedsiębiorstwa i nagromadzonego w nim kapitału = Methods of Conceptualization of Firm's Value and its Accumulated Capital
Źródło:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 25-29. - Summ.
ISBN:
83-85719-09-1
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
375

Tytuł:
Rola holdingu w procesie restrukturyzacji i prywatyzacji rodzinnych przedsiębiorstw
Źródło:
Uwarunkowania finansowe skuteczności procesów prywatyzacji polskich przedsiębiorstw / [kier. naukowy Jan Duraj] - Łódź: Wydawnictwo Uniw. Łódzkiego, 1994, s. 126-143
ISBN:
83-7016-783-7
materiały konferencyjne (aut.)
376

Tytuł:
Valstybiniu imioniu privatizacijos kryptys lenkijoje
Źródło:
Lietuvos ūkis. - nr 1-2 (1994) , s. 34-35
artykuł w czasopiśmie
377

Tytuł:
Analiza ekonomiczno-finansowa i ocena przedsiębiorstw w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej
Adres wydawniczy:
Warszawa; Kraków: TNOiK, 1993
Opis fizyczny:
216 s.; 21 cm
Uwagi:
Summ., Zsfg., Bibliogr.
monografia
378

Tytuł:
Analiza gospodarowania środkami trwałymi
Źródło:
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie / red. nauk. Lech Bednarski i Edmund Kurtys - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1993, s. 261-291
ISBN:
83-7011-112-2
rozdział w podręczniku
379

Tytuł:
Analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstwa poddanego procesowi prywatyzacji = Analysis of Economic Activity of Enterprise Undergoing the Process of Privatization
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 408 (1993) , s. 15-32. - Summ. - Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
380

Tytuł:
Metody wyceny przedsiębiorstw - próba systematyki
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 6 (640) (1993) , s. 23-24
artykuł w czasopiśmie
381

Tytuł:
Wycena przedsiębiorstw : metody, procedury, przykłady
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Warszawa ; Kraków: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 1993
Opis fizyczny:
206 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
monografia
382

Tytuł:
Analiza i diagnostyka ekonomiczna w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw
Źródło:
Własność prywatna / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydaw. Inf. Ekon., 1993, s. 185-190
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
383

Tytuł:
Zróżnicowanie ujęcia wartości reputacji w procesie wyceny przedsiębiorstw
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (639) (1993) , s. 27-29
artykuł w czasopiśmie
384

Tytuł:
Analiza wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie / red. nauk. Lech Bednarski i Edmund Kurtys - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1993, s. 375-397
ISBN:
83-7011-112-2
rozdział w podręczniku
385

Tytuł:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw
Adres wydawniczy:
Warszawa: Twigger, 1993
Opis fizyczny:
110 s.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85946-05-5
monografia
386

Tytuł:
Zarządzanie kapitałem trwałym w przedsiębiorstwie = Fixed Capital Management in Enterprise
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", 1993
Opis fizyczny:
119, [5] s.; 21 cm
Uwagi:
Summ., Zsfg., Bibliogr.
ISBN:
83-85483-28-4
monografia
387

Tytuł:
Wycena wartości firmy metodą niemiecką i szwajcarską = Evaluation of Firm's Assets Applying the German and Swiss Methods
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 43, nr 2 (505) (1992) , s. 23-25
artykuł w czasopiśmie
388

Tytuł:
Prywatyzacja przedsiębiorstw : formy - sposoby realizacji - doświadczenia
Adres wydawniczy:
Warszawa ; Kraków: TNOiK, 1992
Opis fizyczny:
162 s. ; [1] k. tabl. złoż.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
monografia
389

Tytuł:
Metody oceny wyników w gospodarce materiałowej = Methods of the Effect Evaluation in the Materials Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 364 (1992) , s. 5-17. - Summ., rez.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
390

Tytuł:
Wycena przedsiębiorstw : metody - procedury - przykłady
Adres wydawniczy:
Warszawa ; Kraków: TNOiK, 1992
Opis fizyczny:
206 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
monografia
391

Tytuł:
Wycena przedsiębiorstw w literaturze niemieckojęzycznej
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (629) (1992) , s. 29-30
artykuł w czasopiśmie
392

Tytuł:
Gospodarowanie środkami trwałymi w przedsiębiorstwie przemysłowym
Źródło:
Ćwiczenia z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw przemysłowych : zagadnienia wybrane / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 76-122 - Bibliogr.
fragment skryptu
Zobacz opis całości
393

Tytuł:
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Kraków: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 1991
Opis fizyczny:
272 s., [5] k. tabl.; 20 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
394

Tytuł:
Ćwiczenia z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw przemysłowych : zagadnienia wybrane
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
250 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
skrypt
Zobacz powiązane rozdziały
395

Tytuł:
Wycena wartości firmy metodą fazową = Valuation of Company
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (622) (1991) , s. 23-25
artykuł w czasopiśmie
396

Tytuł:
Analiza i ocena ekonomiczno-finansowa jako narzędzie badania kondycji przedsiębiorstwa w procesach przekształceń własnościowych
Źródło:
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 155-182 - Bibliogr.
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
397

Tytuł:
Podstawy metodyczne punktowej oceny ekonomicznej efektywności eksploatacji środków trwałych = Methodical Bases Point System of Economic Evaluation of Fixed Capital Exploitation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 336 (1991) , s. 23-36. - Rez., summ.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
398

Autor:
Martyniak Zbigniew , Mynarski Stefan , Gabara Wacław , Borowiecki Ryszard , Pacholski Leszek , Czermiński Alfred , Scheloch Zbigniew , Halama Henryk , Gutman Eugeniusz , Martan Lesław , Boroń Józef , Durlik Ireneusz , Trzcieniecki Jerzy , Stabryła Adam
Tytuł:
Przemówienia okolicznościowe
Źródło:
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji Jubileuszu 70-lecia prof. dra hab. Jerzego Trzcienieckiego - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 115-135
varia
399

Tytuł:
Weryfikacja metod oceny efektywności ekonomicznej eksploatacji majątku trwałego = On the Introduction of Some Methods of Fixed Assets Management Evaluation at an Industrial Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 335 (1991) , s. 51-70. - Summ., rez.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
400

Tytuł:
Formy, procedury oraz dylematy przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w Polsce
Źródło:
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 99-154 - Bibliogr.
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
401

Tytuł:
Zasady i metody wyceny wartości przedsiębiorstwa : pomocnicze materiały dydaktyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
55 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
skrypt
402

Autor:
Tytuł:
Gospodarowanie czynnikiem ludzkim w przedsiębiorstwie przemysłowym
Źródło:
Ćwiczenia z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw przemysłowych : zagadnienia wybrane / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 123-167 - Bibliogr.
fragment skryptu
Zobacz opis całości
403

Tytuł:
Ekonomiczno-organizacyjne elementy przygotowania i przebiegu procesu produkcyjnego
Źródło:
Ćwiczenia z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw przemysłowych : zagadnienia wybrane / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 9-75 - Bibliogr.
fragment skryptu
Zobacz opis całości
404

Tytuł:
Gospodarka konserwacyjno-remontowa w systemie działalności przedsiębiorstwa przemysłowego = Maintenance and Repair Management Under the System of Industrial Enterprise Activities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 335 (1991) , s. 71-86. - Summ., rez.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
405

Tytuł:
Źródła i procedura wyceny wartości firmy
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (617) (1991) , s. 22-24
artykuł w czasopiśmie
406

Tytuł:
Wartość i wycena przedsiębiorstwa w procesach przekształceń własnościowych
Źródło:
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 183-211 - Bibliogr.
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
407

Tytuł:
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : przewodnik metodyczny
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1991
Opis fizyczny:
22 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
skrypt
408

Tytuł:
Jak badać zewnętrzne warunki przedsiębiorstwa prywatyzowanego? = How to Examine External Conditions of Privatized Enterprise?
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 42, nr 8 (499) (1991) , s. 4-7
artykuł w czasopiśmie
409

Tytuł:
Ocena prywatyzowanego przedsiębiorstwa
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (612) (1991) , s. 14-16
artykuł w czasopiśmie
410

Tytuł:
Procedura wyceny majątku i wartości przedsiębiorstwa oraz interpretacja jej wyników
Źródło:
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 213-238 - Bibliogr.
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
411

Tytuł:
Mierniki oceny efektywności wykorzystania środków obrotowych w przedsiębiorstwie przemysłowym = Indicators of Estimation of Effectiveness of Use of Turnover Means in Industrial Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 322 (1990) , s. 15-32. - Summ.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
412

Tytuł:
Wartość i wycena przedsiębiorstwa w procesach przekształceń własnościowych
Źródło:
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 183-211 - Bibliogr.
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
413

Tytuł:
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego
Adres wydawniczy:
Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990
Opis fizyczny:
467 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-01-10047-8
podręcznik
Zobacz powiązane rozdziały
414

Tytuł:
Procedura wyceny majątku i wartości przedsiębiorstwa oraz interpretacja jej wyników
Źródło:
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 213-238 - Bibliogr.
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
415

Tytuł:
Formy, procedury oraz dylematy przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w Polsce
Źródło:
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 99-154 - Bibliogr.
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
416

Tytuł:
Analiza i ocena ekonomiczno-finansowa jako narzędzie badania kondycji przedsiębiorstwa w procesach przekształceń własnościowych
Źródło:
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 155-182 - Bibliogr.
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
417

Tytuł:
Gospodarka materialnymi czynnikami produkcji w przedsiębiorstwie przemysłowym
Źródło:
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego / pod red. Ryszarda BOROWIECKIEGO ; [poszcz. części i rozdz. oprac. Ryszard BOROWIECKI, Kazimierz JANIK, Jan KNAPIK, Anna NEHRING, Jerzy Uryga]. - Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990, s. 209-313 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10047-8
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
418

Tytuł:
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Opis fizyczny:
272 s. , [5] k. tabl.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
419

Tytuł:
Gospodarka majątkiem trwałym a wyniki ekonomiczne samodzielnego przedsiębiorstwa = Fixed Assets Management and Financial Performance of Independent Enterprise
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 29 (1990) , s. 55-63
artykuł w czasopiśmie
420

Tytuł:
Metody wyceny składników majątkowych i wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, s. 89-113
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
421

Tytuł:
Droga prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce
Źródło:
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, s. 33-44
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
422

Tytuł:
35-lecie pracy naukowej i dydaktyczno-wychowawczej Docenta Kazimierza Janika
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 299 (1989) , s. 5-10
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
423

Tytuł:
Gospodarka środkami produkcji w przedsiębiorstwie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Opis fizyczny:
151 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
skrypt
424

Tytuł:
Podstawy badania efektywności gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie przemysłowym = Principles of Investigation of Fixed Aspets Management Effectiveness in Industrial Enterprise
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 28, nr 2/89 (1989) , s. 70-83. - Summ., rez.
artykuł w czasopiśmie
425

Tytuł:
Badanie efektywności gospodarowania środkami trwałymi w świetle piśmiennictwa naukowego = Investigation of Fixed Assets Management Effectiveness in the Light of Scientific Publications
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 299 (1989) , s. 37-54. - Summ., rez.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
426

Tytuł:
Ocena funkcjonowania ekonomicznych mechanizmów związanych z eksploatacją majątku trwałego
Źródło:
Inwestycje i Budownictwo. - nr 9-12 (1989) , s. 12-16
artykuł w czasopiśmie
427

Tytuł:
Ewolucja koncepcji przedsiębiorstwa samorządowego w Polsce
Źródło:
Problemy rozwoju teorii przedsiębiorstwa / zespół red. Zygmunt Bartosik, Ber Haus - Wrocław: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1988, s. 85-94 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu ; nr 414)
materiały konferencyjne (aut.)
428

Tytuł:
Wzrost roli i znaczenia gospodarki środkami trwałymi w przedsiębiorstwie = Increase of the Role and Importance of the Management of Fixed Assets in the Enterprise
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 27, nr 3/88 (1988) , s. 47-58. - Summ., rez.
artykuł w czasopiśmie
429

Tytuł:
Warunki wzrostu efektywności gospodarowania środkami produkcji w zreformowanym przedsiębiorstwie
Źródło:
Czynniki wzrostu efektywności gospodarowania w przemyśle polskim : (materiały konferencyjne) / [red. nauk. Władysław Janasz] - Szczecin: Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1988, s. 187-194
materiały konferencyjne (aut.)
430

Tytuł:
Uwarunkowania racjonalnej gospodarki środkami produkcji w przedsiębiorstwie = Conditions for Rational Economy with Means of Production in Enterprise
Źródło:
Gospodarka Materiałowa. - R. 40, nr 3 (883) (1988) , s. 65-67
artykuł w czasopiśmie
431

Tytuł:
Uwarunkowania gospodarki majątkiem trwałym
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 8 (583) (1988) , s. 32-33
artykuł w czasopiśmie
432

Tytuł:
Efektywność gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie
Adres wydawniczy:
Warszawa; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988
Opis fizyczny:
161 s.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-08999-7
monografia
433

Autor:
Borowiecki Ryszard , Podgórski Adolf
Tytuł:
Rachunek ekonomicznej efektywności wybranych przedsięwzięć z zakresu postępu technicznego = Methods of Obtaining Economic Account of Effectiveness of Technological Progress
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander MYSIŃSKI]. - nr 266 (1988) , s. 27-42. - Rez., summ.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
434

Tytuł:
Efektywność wykorzystania parku maszynowego w przedsiębiorstwie przemysłowym
Adres wydawniczy:
Kraków: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Krakowie, 1987
Opis fizyczny:
86 s.; 20 cm
monografia
435

Autor:
Borowiecki Ryszard , Betlej Zygmunt
Tytuł:
Klucze oceny poziomu technicznego nierobotniczych stanowisk pracy
Adres wydawniczy:
Kraków: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Krakowie, 1987
Opis fizyczny:
13 s.; 21 cm
książka
436

Autor:
Borowiecki Ryszard , Podgórski Adolf
Tytuł:
Analiza wartości sposobem na obniżenie materiałochłonności produkcji = Value Analysis as a Mean for Reduction of Material Intensity of Production
Źródło:
Gospodarka Materiałowa. - R. 39, nr 5 (861) (1987) , s. 118-121
artykuł w czasopiśmie
437

Autor:
Borowiecki Ryszard , Betlej Zygmunt
Tytuł:
Klucze oceny poziomu technicznego i technologicznego robotniczych stanowisk pracy
Adres wydawniczy:
Kraków: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 1987
Opis fizyczny:
14 s.; 21 cm
Uwagi:
Opis wg okł.,
książka
438

Tytuł:
Warunki wzrostu efektywności gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie przemysłowym = The Conditions of the Growth Economic Effectiveness of Fixed Assets in Industrial Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 168 (1987) , s. 170-178. - Tytuł numeru: Współczesne dylematy zatrudnienia
artykuł w czasopiśmie
439

Autor:
Betlej Zygmunt , Borowiecki Ryszard
Tytuł:
Wskazania metodyczne oceny poziomu technicznego i technologicznego robotniczych i nierobotniczych stanowisk pracy
Adres wydawniczy:
Kraków: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Krakowie, 1987
Opis fizyczny:
16 s.; 21 cm
książka
440

Autor:
Betlej Zygmunt , Borowiecki Ryszard
Tytuł:
Analiza ekonomiczna w zarządzaniu zreformowanym przedsiębiorstwem = Economic Analysis in Management of the Reformed Enterprise
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 25, nr 3/86 (1986) , s. 56-71. - Summ., rez.
artykuł w czasopiśmie
441

Tytuł:
Organizacja i zadania służb pomocniczych i usługowych
Źródło:
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego / pod red. Kazimierza JANIKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 149-173 - Bibliogr.
fragment skryptu
Zobacz opis całości
442

Tytuł:
Gospodarka materialnymi czynnikami produkcji
Źródło:
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego / pod red. Kazimierza JANIKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 85-118 - Bibliogr.
fragment skryptu
Zobacz opis całości
443

Autor:
Betlej Zygmunt , Borowiecki Ryszard
Tytuł:
Przydatność analizy ekonomicznej w działalności organów samorządowych przedsiębiorstwa
Źródło:
Materiały na konferencję naukową na temat : Możliwości i perspektywy działania samorządu załogi przedsiębiorstw państwowych - Kraków: TNOiK, 1986, s. 97-113
materiały konferencyjne (aut.)
444

Tytuł:
Bariery oraz stymulatory aktywności samorządu pracowniczego : (Artykuł dyskusyjny)
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 37, nr 12 (443) (1986) , s. 16-20
artykuł w czasopiśmie
445

Tytuł:
Uwarunkowania oraz bariery rozwoju samorządu pracowniczego
Źródło:
Materiały na konferencję naukową na temat : Możliwości i perspektywy działania samorządu załogi przedsiębiorstw państwowych - Kraków: TNOiK, 1986, s. 32-45
materiały konferencyjne (aut.)
446

Tytuł:
Samorząd załogi w systemie zarządzania przedsiębiorstwem
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 36, nr 1 (420) (1985) , s. 5-7
artykuł w czasopiśmie
447

Tytuł:
Określanie stopnia wykorzystania maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie przemysłowym = Determination of the Utilization Rate of Machinery and Equipment in an Industrial Plant
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 4/85 (1985) , s. 41-52
artykuł w czasopiśmie
448

Tytuł:
Funkcjonowanie samorządu pracowniczego : (na przykładzie przedsiębiorstw Krakowa)
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 36, nr 2 (421) (1985) , s. 15-18
artykuł w czasopiśmie
449

Tytuł:
Metodyka badania zmian zachodzących w zbiorowościach środków trwałych = Methods of Examining Changes Occuring in Collections of Tangibles
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 23, nr 4/84 (1984) , s. 61-73
artykuł w czasopiśmie
450

Tytuł:
Rezerwy produkcyjne środków trwałych przedsiębiorstw
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 35, nr 1 (408) (1984) , s. 7-10
artykuł w czasopiśmie
451

Tytuł:
Kierunki poprawy gospodarowania czynnikami i środkami materialnymi w przedsiębiorstwach przemysłowych
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1/83 (R. 22) (1983) , s. 178-193
artykuł w czasopiśmie
452

Tytuł:
Środki trwałe jako czynniki wzrostu produkcji i wydajności pracy
Źródło:
Czynniki wzrostu produkcji i wydajności pracy : ogólnopolska konferencja naukowa - Kraków: [b.w.], 1983, s. 32-44
materiały konferencyjne (aut.)
453

Autor:
Borowiecki Ryszard , Podgórski Adolf , Uryga Józef
Tytuł:
Rola innowacji produkcyjnych w rozwoju inwestycji modernizacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych = The Role of Production Innovations in the Development of Modernization Investment in Industrial Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 175 (1983) , s. 71-85. - Rez., summ.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
454

Tytuł:
Rola samorządności pracowniczej w nowym systemie zarządzania przemysłem
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3/83 (R. 22) (1983) , s. 109-120
artykuł w czasopiśmie
455

Tytuł:
Samorząd po krakowsku
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 3 (1983) , s. 5
artykuł w czasopiśmie
456

Tytuł:
Produktywność jako miernik efektywności środków trwałych w przedsiębiorstwie = Productivity as a Criterion of the Fixed Assets in an Enterprise
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 34, nr 5 (400) (1983) , s. 1-5
artykuł w czasopiśmie
457

Tytuł:
Proces wdrażania samorządności pracowniczej w przemyśle krakowskim
Źródło:
Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. nacz. Bronisław BYRSKI - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982, s. 25-42
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
458

Tytuł:
Kierunki intensyfikacji wykorzystania środków trwałych w organizacjach przemysłowych
Źródło:
Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 1, Materialno-techniczne uwarunkowania efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK, Franciszek SKALNIAK - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 44-62
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
459

Tytuł:
Partia a gospodarka
Źródło:
Życie Gospodarcze1981. - nr 23, s. 1, 6-7
głos w dyskusji/wywiad
460

<