Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Inwestycje w przemyśle
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 198-229 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
Nr:
2168306289
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Środki trwałe w przemyśle i ich wykorzystanie
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 166-197 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
Nr:
2168306287
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
3

Autor:
Tytuł:
Inwestycje w przemyśle
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982, s. 192-218 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0190-7
Nr:
2168280761
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
4

Autor:
Tytuł:
Środki trwałe w przemyśle i ich wykorzystanie
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982, s. 163-191 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0190-7
Nr:
2168280751
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
5

Autor:
Tytuł:
Jubileuszowe reminiscencje Kuratora Koła Ekonomiki Przemysłu
Źródło:
Informator o działalności i perspektywach rozwoju Studenckiego Koła Naukowego Ekonomiki Przemysłu Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [kier. Kazimierza GÓRKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 5-7
Nr:
2168282359
varia
6

Autor:
Tytuł:
Ustalanie ekonomicznej efektywności szybko zwrotnych przedsięwzięć modernizacyjnych
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1/65 (R. 17) (1978) , s. 101-103
Nr:
2168220004
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Tytuł:
Środki trwałe i inwestycje w przemyśle
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 169-213 - Bibliogr.
Nr:
2168282315
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
8

Autor:
Tytuł:
Profesor mgr inż. Ludwik Mayre (19.09.1899 r. - 10.11.1977 r.)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]1978. - nr 106, s. 5-10
Nr:
2168233610
biogram
Zobacz opis całości
9

Autor:
Tytuł:
Rachunek ekonomicznej efektywności prac badawczych
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3/59 (R. 15) (1976) , s. 124-130 - Bibliogr.
Nr:
2168220106
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Przemysł regionu krakowskiego w XXX-leciu PRL
Adres wydawniczy:
Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975
Opis fizyczny:
32 s.: il.; 18 cm
Seria:
(Nauka dla Wszystkich ; nr 248)
Nr:
2168279059
książka
11

Tytuł:
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni
Źródło:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 43-110
Opracował:
Nr:
2168242590
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Autor:
Tytuł:
Zmiany w metodach rachunku efektywności inwestycji i innych zamierzeń rozwojowych
Źródło:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 14, nr 1/53 (1975) , s. 162-168
Nr:
2168226719
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Określenie kierunków perspektywicznego rozwoju przemysłu w aglomeracjach miejskich (na przykładzie Krakowa) = Definition of the Directions of Perspective Development of Industry in Town Agglomerations
Źródło:
Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 113-136. - Summ., rez.
Nr:
2168334917
rozdział w książce
14

Autor:
Luchter Emil , Dąbrowa Jerzy
Tytuł:
Ocena efektywności inwestycji nieprodukcyjnych = Assessment of the Effectiveness of Non-Productive Fixed Capital Formation
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 30, 5 (351) (1975) , s. 315-319
Nr:
2168277917
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Proporcje rozwoju przemysłu w regionie krakowskim w 30-leciu PRL = Proportions of the Industrial Development in the Cracow Region during the Thirty Years of the Polish People's Republic
Źródło:
Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 23-65. - Summ., rez.
Nr:
2168334911
rozdział w książce
16

Tytuł:
Produktywność środków trwałych w przemyśle (czynniki kształtujące, interpretacja pomiarów) = Productivity of fixed Assets in Industry (Generating Factors, Interpretation of Results)
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 13 (1973) , s. 87-119. - Summ., rez.
Nr:
2168260614
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Zmianowość pracy w przemyśle regionu krakowskiego w latach 1965-1970 = Shift Labour in the Industry of Kraków Region in the Years 1965 - 1970
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 61 (1973) , s. 5-27. - Summ., rez.
Nr:
2168250706
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
18

Autor:
Prochowski Adam
Tytuł:
Badania nakładów i efektów występujących w cyklu rozwojowym wyrobów przemysłu maszynowego
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1973
Opis fizyczny:
200 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/331
Nr:
2168307387
doktorat
19

Tytuł:
Kierunki badań naukowych Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie w 25-leciu Polski Ludowej = Trends of Researches in the Cracow School of Economics in the Twenty-Five Years of People's Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 47 (1972) , s. 159-185. - Rez., summ.
Nr:
2168250992
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Produktywność środków trwałych w przemyśle a decyzje inwestycyjne = Productivity of Capital Goods in Industry and Investment Decisions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 50 (1972) , s. 51-69. - Rez., summ.
Nr:
2168249540
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Numer:
vol. 12
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Wrocław [et al.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1972
Opis fizyczny:
122 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168261378
redakcja czasopisma/serii
22

Tytuł:
25 lat przemysłu w regionie krakowskim = Twenty-Five Years of Industry in Cracow Region
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 47 (1972) , s. 99-148. - Rez., summ.
Nr:
2168250988
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Numer:
vol. 10
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Wrocław [et al.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1971
Opis fizyczny:
112 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168263394
redakcja czasopisma/serii
24

Tytuł:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Numer:
vol. 11
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Wrocław [et al.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1971
Opis fizyczny:
128 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168261590
redakcja czasopisma/serii
25

Tytuł:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Numer:
vol. 9
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Ekonomicznych, 1970
Opis fizyczny:
164 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168265730
redakcja czasopisma/serii
26

Autor:
Tytuł:
Badanie rozmieszczenia przemysłu metalowego w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1959
Opis fizyczny:
237 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/4
Nr:
2168305421
doktorat
1
Inwestycje w przemyśle / Wacław WAJDA, Emil LUCHTER // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - S. 198-229. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0589-9
2
Środki trwałe w przemyśle i ich wykorzystanie / Emil LUCHTER, Wacław WAJDA // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - S. 166-197. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0589-9
3
Inwestycje w przemyśle / Emil LUCHTER // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. - S. 192-218. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0190-7
4
Środki trwałe w przemyśle i ich wykorzystanie / Emil LUCHTER // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. - S. 163-191. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0190-7
5
Jubileuszowe reminiscencje Kuratora Koła Ekonomiki Przemysłu / Emil LUCHTER // W: Informator o działalności i perspektywach rozwoju Studenckiego Koła Naukowego Ekonomiki Przemysłu Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [kier. Kazimierza GÓRKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 5-7
6
Ustalanie ekonomicznej efektywności szybko zwrotnych przedsięwzięć modernizacyjnych / Emil LUCHTER // Problemy Ekonomiczne. - nr 1/65 (R. 17) (1978), s. 101-103. - ISSN 0079-578X
7
Środki trwałe i inwestycje w przemyśle / Emil LUCHTER // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 169-213. - Bibliogr.
8
Profesor mgr inż. Ludwik Mayre (19.09.1899 r. - 10.11.1977 r.) / Emil LUCHTER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 106 (1978), s. 5-10. - ISSN 0208-7944
9
Rachunek ekonomicznej efektywności prac badawczych / Emil LUCHTER // Problemy Ekonomiczne. - nr 3/59 (R. 15) (1976), s. 124-130. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
10
Przemysł regionu krakowskiego w XXX-leciu PRL / Emil LUCHTER, Stanisław CHOMĄTOWSKI. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. - 32 s. : il. ; 18 cm. - (Nauka dla Wszystkich, ISSN 0077-6181 ; nr 248)
11
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni / oprac. Adam RYBARSKI, Stanisław WACŁAWOWICZ, Stefan BOLLAND, Emil LUCHTER, Jerzy TRZCIENIECKI, Zbigniew MISISZEK, Elżbieta BURZYMOWA, Kazimierz ZAJĄC, Adam WĘGRZECKI, Zofia MOSKAL, Mieczysław MIKULSKI, Jan MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Mieczysław MYSONA, Jerzy BRZOZOŃ, Maria WĘGRZECKA, Bronisław DZIERŻYŃSKI, Aleksander ZELIAŚ, Zofia RYBSKA // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 43-110
12
Zmiany w metodach rachunku efektywności inwestycji i innych zamierzeń rozwojowych / Emil LUCHTER // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 14, nr 1/53 (1975), s. 162-168. - ISSN 0079-578X
13
Określenie kierunków perspektywicznego rozwoju przemysłu w aglomeracjach miejskich (na przykładzie Krakowa) = Definition of the Directions of Perspective Development of Industry in Town Agglomerations / Józef GAJDA, Bronisław BYRSKI, Emil LUCHTER // W: Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 113-136. - Summ., rez.
14
Ocena efektywności inwestycji nieprodukcyjnych = Assessment of the Effectiveness of Non-Productive Fixed Capital Formation / Emil LUCHTER, Jerzy Dąbrowa // Gospodarka Planowa. - R. 30, 5 (351) (1975), s. 315-319. - ISSN 0017-2421
15
Proporcje rozwoju przemysłu w regionie krakowskim w 30-leciu PRL = Proportions of the Industrial Development in the Cracow Region during the Thirty Years of the Polish People's Republic / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Emil LUCHTER // W: Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 23-65. - Summ., rez.
16
Produktywność środków trwałych w przemyśle (czynniki kształtujące, interpretacja pomiarów) = Productivity of fixed Assets in Industry (Generating Factors, Interpretation of Results) / Bronisław BYRSKI, Emil LUCHTER // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 13 (1973), s. 87-119. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
17
Zmianowość pracy w przemyśle regionu krakowskiego w latach 1965-1970 = Shift Labour in the Industry of Kraków Region in the Years 1965 - 1970 / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Emil LUCHTER // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 61 (1973), s. 5-27. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
18
Badania nakładów i efektów występujących w cyklu rozwojowym wyrobów przemysłu maszynowego / Adam Prochowski ; Promotor: Emil LUCHTER. - Kraków, 1973. - 200 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
19
Kierunki badań naukowych Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie w 25-leciu Polski Ludowej = Trends of Researches in the Cracow School of Economics in the Twenty-Five Years of People's Poland / Antoni FAJFEREK, Franciszek KOPEĆ, Emil LUCHTER // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 47 (1972), s. 159-185. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
20
Produktywność środków trwałych w przemyśle a decyzje inwestycyjne = Productivity of Capital Goods in Industry and Investment Decisions / Bronisław BYRSKI, Emil LUCHTER // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 50 (1972), s. 51-69. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
21
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1972. - vol. 12. - 122 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
22
25 lat przemysłu w regionie krakowskim = Twenty-Five Years of Industry in Cracow Region / Emil LUCHTER, Stanisław CHOMĄTOWSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 47 (1972), s. 99-148. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
23
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1971. - vol. 10. - 112 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
24
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1971. - vol. 11. - 128 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
25
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - Kraków : Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Ekonomicznych, 1970. - vol. 9. - 164 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
26
Badanie rozmieszczenia przemysłu metalowego w Polsce / Emil LUCHTER ; Promotor: Bronisław OYRZANOWSKI. - Kraków, 1959. - 237 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Wajda W., Luchter E., (1987), Inwestycje w przemyśle. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 198-229.
2
Luchter E., Wajda W., (1987), Środki trwałe w przemyśle i ich wykorzystanie. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 166-197.
3
Luchter E., (1982), Inwestycje w przemyśle. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 192-218.
4
Luchter E., (1982), Środki trwałe w przemyśle i ich wykorzystanie. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 163-191.
5
Luchter E., (1979), Jubileuszowe reminiscencje Kuratora Koła Ekonomiki Przemysłu. [W:] GÓRKI (red.), Informator o działalności i perspektywach rozwoju Studenckiego Koła Naukowego Ekonomiki Przemysłu Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 5-7.
6
Luchter E., (1978), Ustalanie ekonomicznej efektywności szybko zwrotnych przedsięwzięć modernizacyjnych, "Problemy Ekonomiczne", nr 1/65 (R. 17), s. 101-103.
7
Luchter E., (1978), Środki trwałe i inwestycje w przemyśle. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 169-213.
8
Luchter E., (1978), Profesor mgr inż. Ludwik Mayre (19.09.1899 r. - 10.11.1977 r.). [W:] Wierzbicki W. (red.), Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 5-10.
9
Luchter E., (1976), Rachunek ekonomicznej efektywności prac badawczych, "Problemy Ekonomiczne", nr 3/59 (R. 15), s. 124-130.
10
Luchter E., Chomątowski S., (1975), Przemysł regionu krakowskiego w XXX-leciu PRL, (Nauka dla Wszystkich, nr 248), Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 32 s.
11
(1975), Katedry, instytuty i zakłady Uczelni. [W:] Bolland S., Żabiński Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 43-110.
12
Luchter E., (1975), Zmiany w metodach rachunku efektywności inwestycji i innych zamierzeń rozwojowych, "Problemy Ekonomiczne", R. 14, nr 1/53, s. 162-168.
13
Gajda J., Byrski B., Luchter E., (1975), Określenie kierunków perspektywicznego rozwoju przemysłu w aglomeracjach miejskich (na przykładzie Krakowa). [W:] Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 113-136.
14
Luchter E., Dąbrowa J., (1975), Ocena efektywności inwestycji nieprodukcyjnych, "Gospodarka Planowa", R. 30, 5 (351), s. 315-319.
15
Chomątowski S., Luchter E., (1975), Proporcje rozwoju przemysłu w regionie krakowskim w 30-leciu PRL. [W:] Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 23-65.
16
Byrski B., Luchter E., (1973), Produktywność środków trwałych w przemyśle (czynniki kształtujące, interpretacja pomiarów), "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 13, s. 87-119.
17
Chomątowski S., Luchter E., (1973), Zmianowość pracy w przemyśle regionu krakowskiego w latach 1965-1970, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 61, s. 5-27.
18
Prochowski A., (1973), Badania nakładów i efektów występujących w cyklu rozwojowym wyrobów przemysłu maszynowego, Prom. Luchter E., Kraków : , 200 k.
19
Fajferek A., Kopeć F., Luchter E., (1972), Kierunki badań naukowych Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie w 25-leciu Polski Ludowej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 47, s. 159-185.
20
Byrski B., Luchter E., (1972), Produktywność środków trwałych w przemyśle a decyzje inwestycyjne, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 50, s. 51-69.
21
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER] Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1972. - vol. 12. - 122 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
22
Luchter E., Chomątowski S., (1972), 25 lat przemysłu w regionie krakowskim, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 47, s. 99-148.
23
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER] Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1971. - vol. 10. - 112 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
24
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER] Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1971. - vol. 11. - 128 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
25
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER] Kraków : Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Ekonomicznych, 1970. - vol. 9. - 164 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
26
Luchter E., (1959), Badanie rozmieszczenia przemysłu metalowego w Polsce, Prom. Oyrzanowski B., Kraków : , 237 k.
1
@inbook{UEK:2168306289,
author = "Wajda Wacław and Luchter Emil",
title = "Inwestycje w przemyśle",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "198-229",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1987",
isbn = "83-208-0589-9",
}
2
@inbook{UEK:2168306287,
author = "Luchter Emil and Wajda Wacław",
title = "Środki trwałe w przemyśle i ich wykorzystanie",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "166-197",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1987",
isbn = "83-208-0589-9",
}
3
@inbook{UEK:2168280761,
author = "Luchter Emil",
title = "Inwestycje w przemyśle",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "192-218",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1982",
isbn = "83-208-0190-7",
}
4
@inbook{UEK:2168280751,
author = "Luchter Emil",
title = "Środki trwałe w przemyśle i ich wykorzystanie",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "163-191",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1982",
isbn = "83-208-0190-7",
}
5
@article{UEK:2168282359,
author = "Luchter Emil",
title = "Jubileuszowe reminiscencje Kuratora Koła Ekonomiki Przemysłu",
journal = "Informator o działalności i perspektywach rozwoju Studenckiego Koła Naukowego Ekonomiki Przemysłu Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
pages = "5-7",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
6
@article{UEK:2168220004,
author = "Luchter Emil",
title = "Ustalanie ekonomicznej efektywności szybko zwrotnych przedsięwzięć modernizacyjnych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1/65 (R. 17)",
pages = "101-103",
year = "1978",
}
7
@inbook{UEK:2168282315,
author = "Luchter Emil",
title = "Środki trwałe i inwestycje w przemyśle",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "169-213",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
8
@inbook{UEK:2168233610,
author = "Luchter Emil",
title = "Profesor mgr inż. Ludwik Mayre (19.09.1899 r. - 10.11.1977 r.)",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "106",
pages = "5-10",
year = "1978",
}
9
@article{UEK:2168220106,
author = "Luchter Emil",
title = "Rachunek ekonomicznej efektywności prac badawczych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3/59 (R. 15)",
pages = "124-130",
year = "1976",
}
10
@book{UEK:2168279059,
author = "Luchter Emil and Chomątowski Stanisław",
title = "Przemysł regionu krakowskiego w XXX-leciu PRL",
adress = "Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1975",
issn = "0077-6181",
}
11
@inbook{UEK:2168242590,
title = "Katedry, instytuty i zakłady Uczelni",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu",
pages = "43-110",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
12
@article{UEK:2168226719,
author = "Luchter Emil",
title = "Zmiany w metodach rachunku efektywności inwestycji i innych zamierzeń rozwojowych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 14, 1/53",
pages = "162-168",
year = "1975",
}
13
@inbook{UEK:2168334917,
author = "Gajda Józef and Byrski Bronisław and Luchter Emil",
title = "Określenie kierunków perspektywicznego rozwoju przemysłu w aglomeracjach miejskich (na przykładzie Krakowa)",
booktitle = "Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa",
pages = "113-136",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
14
@article{UEK:2168277917,
author = "Luchter Emil and Dąbrowa Jerzy",
title = "Ocena efektywności inwestycji nieprodukcyjnych",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 30, 5 (351)",
pages = "315-319",
year = "1975",
}
15
@inbook{UEK:2168334911,
author = "Chomątowski Stanisław and Luchter Emil",
title = "Proporcje rozwoju przemysłu w regionie krakowskim w 30-leciu PRL",
booktitle = "Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa",
pages = "23-65",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
16
@article{UEK:2168260614,
author = "Byrski Bronisław and Luchter Emil",
title = "Produktywność środków trwałych w przemyśle (czynniki kształtujące, interpretacja pomiarów)",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 13",
pages = "87-119",
year = "1973",
}
17
@article{UEK:2168250706,
author = "Chomątowski Stanisław and Luchter Emil",
title = "Zmianowość pracy w przemyśle regionu krakowskiego w latach 1965-1970",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "61",
pages = "5-27",
year = "1973",
}
18
@phdthesis{UEK:2168307387,
author = "Prochowski Adam",
title = "Badania nakładów i efektów występujących w cyklu rozwojowym wyrobów przemysłu maszynowego",
adress = "Kraków",
year = "1973",
}
19
@article{UEK:2168250992,
author = "Fajferek Antoni and Kopeć Franciszek and Luchter Emil",
title = "Kierunki badań naukowych Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie w 25-leciu Polski Ludowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "47",
pages = "159-185",
year = "1972",
}
20
@article{UEK:2168249540,
author = "Byrski Bronisław and Luchter Emil",
title = "Produktywność środków trwałych w przemyśle a decyzje inwestycyjne",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "50",
pages = "51-69",
year = "1972",
}
22
@article{UEK:2168250988,
author = "Luchter Emil and Chomątowski Stanisław",
title = "25 lat przemysłu w regionie krakowskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "47",
pages = "99-148",
year = "1972",
}
26
@phdthesis{UEK:2168305421,
author = "Luchter Emil",
title = "Badanie rozmieszczenia przemysłu metalowego w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "1959",
}