Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Inwestycje w przemyśle
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 198-229 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
Nr:
2168306289
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Środki trwałe w przemyśle i ich wykorzystanie
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 166-197 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
Nr:
2168306287
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
3

Autor:
Tytuł:
Inwestycje w przemyśle
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982, s. 192-218 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0190-7
Nr:
2168280761
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
4

Autor:
Tytuł:
Środki trwałe w przemyśle i ich wykorzystanie
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982, s. 163-191 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0190-7
Nr:
2168280751
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
5

Autor:
Tytuł:
Jubileuszowe reminiscencje Kuratora Koła Ekonomiki Przemysłu
Źródło:
Informator o działalności i perspektywach rozwoju Studenckiego Koła Naukowego Ekonomiki Przemysłu Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [kier. Kazimierza GÓRKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 5-7
Nr:
2168282359
varia
6

Autor:
Tytuł:
Ustalanie ekonomicznej efektywności szybko zwrotnych przedsięwzięć modernizacyjnych
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1/65 (R. 17) (1978) , s. 101-103
Nr:
2168220004
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Tytuł:
Profesor mgr inż. Ludwik Mayre (19.09.1899 r. - 10.11.1977 r.)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]1978. - nr 106, s. 5-10
Nr:
2168233610
varia
Zobacz opis całości
8

Autor:
Tytuł:
Środki trwałe i inwestycje w przemyśle
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 169-213 - Bibliogr.
Nr:
2168282315
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
9

Autor:
Tytuł:
Rachunek ekonomicznej efektywności prac badawczych
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3/59 (R. 15) (1976) , s. 124-130 - Bibliogr.
Nr:
2168220106
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Określenie kierunków perspektywicznego rozwoju przemysłu w aglomeracjach miejskich (na przykładzie Krakowa) = Definition of the Directions of Perspective Development of Industry in Town Agglomerations
Źródło:
Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 113-136. - Summ., rez.
Nr:
2168334917
rozdział w książce
11

Autor:
Emil Luchter , Jerzy Dąbrowa
Tytuł:
Ocena efektywności inwestycji nieprodukcyjnych = Assessment of the Effectiveness of Non-Productive Fixed Capital Formation
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 30, 5 (351) (1975) , s. 315-319
Nr:
2168277917
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Tytuł:
Zmiany w metodach rachunku efektywności inwestycji i innych zamierzeń rozwojowych
Źródło:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 14, nr 1/53 (1975) , s. 162-168
Nr:
2168226719
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Proporcje rozwoju przemysłu w regionie krakowskim w 30-leciu PRL = Proportions of the Industrial Development in the Cracow Region during the Thirty Years of the Polish People's Republic
Źródło:
Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 23-65. - Summ., rez.
Nr:
2168334911
rozdział w książce
14

Tytuł:
Przemysł regionu krakowskiego w XXX-leciu PRL
Adres wydawniczy:
Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975
Opis fizyczny:
32 s.: il.; 18 cm
Seria:
(Nauka dla Wszystkich ; nr 248)
Nr:
2168279059
książka
15

Tytuł:
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni
Źródło:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 43-110
Opracował:
Nr:
2168242590
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Autor:
Tytuł:
Rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji przemysłowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1974
Opis fizyczny:
213 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345142
monografia
17

Tytuł:
Produktywność środków trwałych w przemyśle (czynniki kształtujące, interpretacja pomiarów) = Productivity of fixed Assets in Industry (Generating Factors, Interpretation of Results)
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 13 (1973) , s. 87-119. - Summ., rez.
Nr:
2168260614
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Zmianowość pracy w przemyśle regionu krakowskiego w latach 1965-1970 = Shift Labour in the Industry of Kraków Region in the Years 1965 - 1970
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 61 (1973) , s. 5-27. - Summ., rez.
Nr:
2168250706
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
19

Autor:
Adam Prochowski
Tytuł:
Badania nakładów i efektów występujących w cyklu rozwojowym wyrobów przemysłu maszynowego
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1973
Opis fizyczny:
200 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/331
Nr:
2168307387
doktorat
20

Tytuł:
Kierunki badań naukowych Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie w 25-leciu Polski Ludowej = Trends of Researches in the Cracow School of Economics in the Twenty-Five Years of People's Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 47 (1972) , s. 159-185. - Rez., summ.
Nr:
2168250992
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Produktywność środków trwałych w przemyśle a decyzje inwestycyjne = Productivity of Capital Goods in Industry and Investment Decisions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 50 (1972) , s. 51-69. - Rez., summ.
Nr:
2168249540
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Numer:
vol. 12
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Wrocław [et al.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1972
Opis fizyczny:
122 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168261378
redakcja czasopisma/serii
23

Tytuł:
25 lat przemysłu w regionie krakowskim = Twenty-Five Years of Industry in Cracow Region
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 47 (1972) , s. 99-148. - Rez., summ.
Nr:
2168250988
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Numer:
vol. 10
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Wrocław [et al.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1971
Opis fizyczny:
112 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168263394
redakcja czasopisma/serii
25

Tytuł:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Numer:
vol. 11
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Wrocław [et al.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1971
Opis fizyczny:
128 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168261590
redakcja czasopisma/serii
26

Tytuł:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Numer:
vol. 9
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Ekonomicznych, 1970
Opis fizyczny:
164 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168265730
redakcja czasopisma/serii
27

Autor:
Tytuł:
Badanie związków kooperacyjno-produkcyjnych przemysłu metalowego : na przykładzie regionu krakowskiego = Examination of the Cooperative and Productive Relationships in the Metal Industry of Cracow Region
Adres wydawniczy:
Kraków: Nakładem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie, 1964
Opis fizyczny:
280 s., [44] k. tabl.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 7)
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168336517
monografia
28

Autor:
Tytuł:
Badanie rozmieszczenia przemysłu metalowego w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1959
Opis fizyczny:
237 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/4
Nr:
2168305421
doktorat
1
Inwestycje w przemyśle / Wacław WAJDA, Emil LUCHTER // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - S. 198-229. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0589-9
2
Środki trwałe w przemyśle i ich wykorzystanie / Emil LUCHTER, Wacław WAJDA // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - S. 166-197. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0589-9
3
Inwestycje w przemyśle / Emil LUCHTER // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. - S. 192-218. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0190-7
4
Środki trwałe w przemyśle i ich wykorzystanie / Emil LUCHTER // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. - S. 163-191. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0190-7
5
Jubileuszowe reminiscencje Kuratora Koła Ekonomiki Przemysłu / Emil LUCHTER // W: Informator o działalności i perspektywach rozwoju Studenckiego Koła Naukowego Ekonomiki Przemysłu Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [kier. Kazimierza GÓRKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 5-7
6
Ustalanie ekonomicznej efektywności szybko zwrotnych przedsięwzięć modernizacyjnych / Emil LUCHTER // Problemy Ekonomiczne. - nr 1/65 (R. 17) (1978), s. 101-103. - ISSN 0079-578X
7
Profesor mgr inż. Ludwik Mayre (19.09.1899 r. - 10.11.1977 r.) / Emil LUCHTER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 106 (1978), s. 5-10. - ISSN 0208-7944
8
Środki trwałe i inwestycje w przemyśle / Emil LUCHTER // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 169-213. - Bibliogr.
9
Rachunek ekonomicznej efektywności prac badawczych / Emil LUCHTER // Problemy Ekonomiczne. - nr 3/59 (R. 15) (1976), s. 124-130. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
10
Określenie kierunków perspektywicznego rozwoju przemysłu w aglomeracjach miejskich (na przykładzie Krakowa) = Definition of the Directions of Perspective Development of Industry in Town Agglomerations / Józef GAJDA, Bronisław BYRSKI, Emil LUCHTER // W: Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 113-136. - Summ., rez.
11
Ocena efektywności inwestycji nieprodukcyjnych = Assessment of the Effectiveness of Non-Productive Fixed Capital Formation / Emil LUCHTER, Jerzy Dąbrowa // Gospodarka Planowa. - R. 30, 5 (351) (1975), s. 315-319. - ISSN 0017-2421
12
Zmiany w metodach rachunku efektywności inwestycji i innych zamierzeń rozwojowych / Emil LUCHTER // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 14, nr 1/53 (1975), s. 162-168. - ISSN 0079-578X
13
Proporcje rozwoju przemysłu w regionie krakowskim w 30-leciu PRL = Proportions of the Industrial Development in the Cracow Region during the Thirty Years of the Polish People's Republic / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Emil LUCHTER // W: Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 23-65. - Summ., rez.
14
Przemysł regionu krakowskiego w XXX-leciu PRL / Emil LUCHTER, Stanisław CHOMĄTOWSKI. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. - 32 s. : il. ; 18 cm. - (Nauka dla Wszystkich, ISSN 0077-6181 ; nr 248)
15
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni / oprac. Adam RYBARSKI, Stanisław WACŁAWOWICZ, Stefan BOLLAND, Emil LUCHTER, Jerzy TRZCIENIECKI, Zbigniew MISISZEK, Elżbieta BURZYMOWA, Kazimierz ZAJĄC, Adam WĘGRZECKI, Zofia MOSKAL, Mieczysław MIKULSKI, Jan MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Mieczysław MYSONA, Jerzy BRZOZOŃ, Maria WĘGRZECKA, Bronisław DZIERŻYŃSKI, Aleksander ZELIAŚ, Zofia RYBSKA // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 43-110
16
Rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji przemysłowych / Emil LUCHTER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1974. - 213 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
17
Produktywność środków trwałych w przemyśle (czynniki kształtujące, interpretacja pomiarów) = Productivity of fixed Assets in Industry (Generating Factors, Interpretation of Results) / Bronisław BYRSKI, Emil LUCHTER // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 13 (1973), s. 87-119. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
18
Zmianowość pracy w przemyśle regionu krakowskiego w latach 1965-1970 = Shift Labour in the Industry of Kraków Region in the Years 1965 - 1970 / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Emil LUCHTER // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 61 (1973), s. 5-27. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
19
Badania nakładów i efektów występujących w cyklu rozwojowym wyrobów przemysłu maszynowego / Adam Prochowski ; Promotor: Emil LUCHTER. - Kraków, 1973. - 200 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
20
Kierunki badań naukowych Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie w 25-leciu Polski Ludowej = Trends of Researches in the Cracow School of Economics in the Twenty-Five Years of People's Poland / Antoni FAJFEREK, Franciszek KOPEĆ, Emil LUCHTER // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 47 (1972), s. 159-185. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
21
Produktywność środków trwałych w przemyśle a decyzje inwestycyjne = Productivity of Capital Goods in Industry and Investment Decisions / Bronisław BYRSKI, Emil LUCHTER // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 50 (1972), s. 51-69. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
22
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1972. - vol. 12. - 122 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
23
25 lat przemysłu w regionie krakowskim = Twenty-Five Years of Industry in Cracow Region / Emil LUCHTER, Stanisław CHOMĄTOWSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 47 (1972), s. 99-148. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
24
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1971. - vol. 10. - 112 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
25
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1971. - vol. 11. - 128 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
26
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - Kraków : Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Ekonomicznych, 1970. - vol. 9. - 164 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
27
Badanie związków kooperacyjno-produkcyjnych przemysłu metalowego : na przykładzie regionu krakowskiego = Examination of the Cooperative and Productive Relationships in the Metal Industry of Cracow Region / Emil LUCHTER. - Kraków : Nakładem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie, 1964. - 280 s., [44] k. tabl. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 7)
28
Badanie rozmieszczenia przemysłu metalowego w Polsce / Emil LUCHTER ; Promotor: Bronisław OYRZANOWSKI. - Kraków, 1959. - 237 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Wajda W., Luchter E., (1987), Inwestycje w przemyśle. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 198-229.
2
Luchter E., Wajda W., (1987), Środki trwałe w przemyśle i ich wykorzystanie. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 166-197.
3
Luchter E., (1982), Inwestycje w przemyśle. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 192-218.
4
Luchter E., (1982), Środki trwałe w przemyśle i ich wykorzystanie. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 163-191.
5
Luchter E., (1979), Jubileuszowe reminiscencje Kuratora Koła Ekonomiki Przemysłu. [W:] GÓRKI (red.), Informator o działalności i perspektywach rozwoju Studenckiego Koła Naukowego Ekonomiki Przemysłu Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 5-7.
6
Luchter E., (1978), Ustalanie ekonomicznej efektywności szybko zwrotnych przedsięwzięć modernizacyjnych, "Problemy Ekonomiczne", nr 1/65 (R. 17), s. 101-103.
7
Luchter E., (1978), Profesor mgr inż. Ludwik Mayre (19.09.1899 r. - 10.11.1977 r.), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 106, s. 5-10.
8
Luchter E., (1978), Środki trwałe i inwestycje w przemyśle. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 169-213.
9
Luchter E., (1976), Rachunek ekonomicznej efektywności prac badawczych, "Problemy Ekonomiczne", nr 3/59 (R. 15), s. 124-130.
10
Gajda J., Byrski B., Luchter E., (1975), Określenie kierunków perspektywicznego rozwoju przemysłu w aglomeracjach miejskich (na przykładzie Krakowa). [W:] Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 113-136.
11
Luchter E., Dąbrowa J., (1975), Ocena efektywności inwestycji nieprodukcyjnych, "Gospodarka Planowa", R. 30, 5 (351), s. 315-319.
12
Luchter E., (1975), Zmiany w metodach rachunku efektywności inwestycji i innych zamierzeń rozwojowych, "Problemy Ekonomiczne", R. 14, nr 1/53, s. 162-168.
13
Chomątowski S., Luchter E., (1975), Proporcje rozwoju przemysłu w regionie krakowskim w 30-leciu PRL. [W:] Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 23-65.
14
Luchter E., Chomątowski S., (1975), Przemysł regionu krakowskiego w XXX-leciu PRL, (Nauka dla Wszystkich, nr 248), Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 32 s.
15
(1975), Katedry, instytuty i zakłady Uczelni. [W:] Bolland S., Żabiński Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 43-110.
16
Luchter E., (1974), Rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji przemysłowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 213 s.
17
Byrski B., Luchter E., (1973), Produktywność środków trwałych w przemyśle (czynniki kształtujące, interpretacja pomiarów), "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 13, s. 87-119.
18
Chomątowski S., Luchter E., (1973), Zmianowość pracy w przemyśle regionu krakowskiego w latach 1965-1970, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 61, s. 5-27.
19
Prochowski A., (1973), Badania nakładów i efektów występujących w cyklu rozwojowym wyrobów przemysłu maszynowego, Prom. Luchter E., Kraków : , 200 k.
20
Fajferek A., Kopeć F., Luchter E., (1972), Kierunki badań naukowych Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie w 25-leciu Polski Ludowej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 47, s. 159-185.
21
Byrski B., Luchter E., (1972), Produktywność środków trwałych w przemyśle a decyzje inwestycyjne, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 50, s. 51-69.
22
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER] Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1972. - vol. 12. - 122 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
23
Luchter E., Chomątowski S., (1972), 25 lat przemysłu w regionie krakowskim, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 47, s. 99-148.
24
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER] Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1971. - vol. 10. - 112 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
25
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER] Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1971. - vol. 11. - 128 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
26
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER] Kraków : Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Ekonomicznych, 1970. - vol. 9. - 164 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
27
Luchter E., (1964), Badanie związków kooperacyjno-produkcyjnych przemysłu metalowego: na przykładzie regionu krakowskiego, Kraków : Nakładem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie, 280 s., [44] k. tabl.
28
Luchter E., (1959), Badanie rozmieszczenia przemysłu metalowego w Polsce, Prom. Oyrzanowski B., Kraków : , 237 k.
1
@inbook{fpUEK:2168306289,
author = "Wacław Wajda and Emil Luchter",
title = "Inwestycje w przemyśle",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "198-229",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1987",
isbn = "83-208-0589-9",
}
2
@inbook{fpUEK:2168306287,
author = "Emil Luchter and Wacław Wajda",
title = "Środki trwałe w przemyśle i ich wykorzystanie",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "166-197",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1987",
isbn = "83-208-0589-9",
}
3
@inbook{fpUEK:2168280761,
author = "Emil Luchter",
title = "Inwestycje w przemyśle",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "192-218",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1982",
isbn = "83-208-0190-7",
}
4
@inbook{fpUEK:2168280751,
author = "Emil Luchter",
title = "Środki trwałe w przemyśle i ich wykorzystanie",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "163-191",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1982",
isbn = "83-208-0190-7",
}
5
@misc{varUEK:2168282359,
author = "Emil Luchter",
title = "Jubileuszowe reminiscencje Kuratora Koła Ekonomiki Przemysłu",
booktitle = "Informator o działalności i perspektywach rozwoju Studenckiego Koła Naukowego Ekonomiki Przemysłu Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
pages = "5-7",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
6
@article{artUEK:2168220004,
author = "Emil Luchter",
title = "Ustalanie ekonomicznej efektywności szybko zwrotnych przedsięwzięć modernizacyjnych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1/65 (R. 17)",
pages = "101-103",
year = "1978",
}
7
@misc{varUEK:2168233610,
author = "Emil Luchter",
title = "Profesor mgr inż. Ludwik Mayre (19.09.1899 r. - 10.11.1977 r.)",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "106",
pages = "5-10",
year = "1978",
}
8
@inbook{fpUEK:2168282315,
author = "Emil Luchter",
title = "Środki trwałe i inwestycje w przemyśle",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "169-213",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
9
@article{artUEK:2168220106,
author = "Emil Luchter",
title = "Rachunek ekonomicznej efektywności prac badawczych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3/59 (R. 15)",
pages = "124-130",
year = "1976",
}
10
@inbook{fksUEK:2168334917,
author = "Józef Gajda and Bronisław Byrski and Emil Luchter",
title = "Określenie kierunków perspektywicznego rozwoju przemysłu w aglomeracjach miejskich (na przykładzie Krakowa)",
booktitle = "Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa",
pages = "113-136",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
11
@article{artUEK:2168277917,
author = "Emil Luchter and Jerzy Dąbrowa",
title = "Ocena efektywności inwestycji nieprodukcyjnych",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 30, 5 (351)",
pages = "315-319",
year = "1975",
}
12
@article{artUEK:2168226719,
author = "Emil Luchter",
title = "Zmiany w metodach rachunku efektywności inwestycji i innych zamierzeń rozwojowych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 14, 1/53",
pages = "162-168",
year = "1975",
}
13
@inbook{fksUEK:2168334911,
author = "Stanisław Chomątowski and Emil Luchter",
title = "Proporcje rozwoju przemysłu w regionie krakowskim w 30-leciu PRL",
booktitle = "Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa",
pages = "23-65",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
14
@book{ksiUEK:2168279059,
author = "Emil Luchter and Stanisław Chomątowski",
title = "Przemysł regionu krakowskiego w XXX-leciu PRL",
adress = "Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1975",
issn = "0077-6181",
}
15
@inbook{fmUEK:2168242590,
title = "Katedry, instytuty i zakłady Uczelni",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu",
pages = "43-110",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
16
@book{monUEK:2168345142,
author = "Emil Luchter",
title = "Rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji przemysłowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1974",
}
17
@article{artUEK:2168260614,
author = "Bronisław Byrski and Emil Luchter",
title = "Produktywność środków trwałych w przemyśle (czynniki kształtujące, interpretacja pomiarów)",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 13",
pages = "87-119",
year = "1973",
}
18
@article{artUEK:2168250706,
author = "Stanisław Chomątowski and Emil Luchter",
title = "Zmianowość pracy w przemyśle regionu krakowskiego w latach 1965-1970",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "61",
pages = "5-27",
year = "1973",
}
19
@unpublished{drUEK:2168307387,
author = "Adam Prochowski",
title = "Badania nakładów i efektów występujących w cyklu rozwojowym wyrobów przemysłu maszynowego",
adress = "Kraków",
year = "1973",
}
20
@article{artUEK:2168250992,
author = "Antoni Fajferek and Franciszek Kopeć and Emil Luchter",
title = "Kierunki badań naukowych Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie w 25-leciu Polski Ludowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "47",
pages = "159-185",
year = "1972",
}
21
@article{artUEK:2168249540,
author = "Bronisław Byrski and Emil Luchter",
title = "Produktywność środków trwałych w przemyśle a decyzje inwestycyjne",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "50",
pages = "51-69",
year = "1972",
}
22
@misc{redUEK:2168261378,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Luchter Emil,
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1972",
}
23
@article{artUEK:2168250988,
author = "Emil Luchter and Stanisław Chomątowski",
title = "25 lat przemysłu w regionie krakowskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "47",
pages = "99-148",
year = "1972",
}
24
@misc{redUEK:2168263394,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Luchter Emil,
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1971",
}
25
@misc{redUEK:2168261590,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Luchter Emil,
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1971",
}
26
@misc{redUEK:2168265730,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Luchter Emil,
adress = "Kraków",
publisher = "Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Ekonomicznych",
year = "1970",
}
27
@book{monUEK:2168336517,
author = "Emil Luchter",
title = "Badanie związków kooperacyjno-produkcyjnych przemysłu metalowego : na przykładzie regionu krakowskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Nakładem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1964",
issn = "",
}
28
@unpublished{drUEK:2168305421,
author = "Emil Luchter",
title = "Badanie rozmieszczenia przemysłu metalowego w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "1959",
}