Publikacje wybranego autora

Liberska Barbara

Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych

1

Tytuł:
Kształtowanie się zmian w strukturze zatrudnienia w wybranych gałęziach przemysłu przetwórczego krajów wysoko rozwiniętych w latach siedemdziesiątych = Changes in Employment Structure of Selected Branches of Processing Industry in Highly Developed Countries in 70s
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 202 (1985) , s. 23-37. - Rez., summ.
Nr:
2168249776
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Badania naukowe preferowane i finansowane przez państwo w krajach wysoko rozwiniętych = Scientific Researches Given Priority and Financed from State Budget in Highly Developed Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 171 (1983) , s. 17-30. - Summ., rez.
Nr:
2168279973
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Wykształcenie a rozwój gospodarczo-społeczny
Źródło:
Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 25 (1976) , s. 183-204 - Bibliogr.
Nr:
2168240734
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Drenaż naukowców, inżynierów i lekarzy z krajów Trzeciego Świata do krajów rozwiniętych = Brain Drain of Engineers, Scientists and Physicians from the Third World to Developed Countries
Źródło:
Zagadnienia Naukoznawstwa = Problems of the Science of Science - Quarterly. - T. 12, z. 2 (46) (1976) , s. 226-240. - Streszcz., rez., summ.
Nr:
2168337697
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Studia za granicą jako kanał dla drenażu mózgów
Źródło:
Życie Szkoły Wyższej . - R. 24, nr 2 (1976) , s. 101-111
Nr:
2168282361
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Międzynarodowa migracja kwalifikowanych kadr
Źródło:
Ekonomista. - nr 4 (1976) , s. 961-971
Nr:
2168334545
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Społeczno-kulturowa efektywność wyższego wykształcenia : (na przykładzie grupy absolwentów WSE w Krakowie) = Social and Cultural Effectiveness of Higher Education
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 69 (1975) , s. 127-156. - Summ., rez.
Nr:
2168249866
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Międzynarodowe wskaźniki rozwoju szkolnictwa wyższego i badania nad wpływem wykształcenia na rozwój gospodarczo-społeczny = International Coefficients of the Higher Education Development the Impact of Education on the Economic and Social Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 67 (1975) , s. 83-121. - Summ., rez.
Nr:
2168248260
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Niektóre ekonomiczne i społeczne problemy kształcenia = Some Problems of Economic and Social Effects of Education
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 46 (1972) , s. 151-164. - Rez., summ.
Nr:
2168250850
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Z doświadczeń opiekuna studenckich hufców pracy
Źródło:
Życie Szkoły Wyższej . - R. 18, nr 2 (1970) , s. 59-63
Nr:
2168285849
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Społeczne i ekonomiczne czynniki kształtujące popyt na książki = Social and Economical Factors Influencing Demand for Books
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 15, nr 6 (90) (1969) , s. 67-75
Nr:
2168337665
artykuł w czasopiśmie
1
Kształtowanie się zmian w strukturze zatrudnienia w wybranych gałęziach przemysłu przetwórczego krajów wysoko rozwiniętych w latach siedemdziesiątych = Changes in Employment Structure of Selected Branches of Processing Industry in Highly Developed Countries in 70s / Barbara LIBERSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 202 (1985), s. 23-37. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
2
Badania naukowe preferowane i finansowane przez państwo w krajach wysoko rozwiniętych = Scientific Researches Given Priority and Financed from State Budget in Highly Developed Countries / Barbara LIBERSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 171 (1983), s. 17-30. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
3
Wykształcenie a rozwój gospodarczo-społeczny / Barbara LIBERSKA // Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 25 (1976), s. 183-204. - Bibliogr.
4
Drenaż naukowców, inżynierów i lekarzy z krajów Trzeciego Świata do krajów rozwiniętych = Brain Drain of Engineers, Scientists and Physicians from the Third World to Developed Countries / Barbara LIBERSKA // Zagadnienia Naukoznawstwa = Problems of the Science of Science - Quarterly. - T. 12, z. 2 (46) (1976), s. 226-240. - Streszcz., rez., summ. - ISSN 0044-1619
5
Studia za granicą jako kanał dla drenażu mózgów / Barbara LIBERSKA // Życie Szkoły Wyższej : miesięcznik. - R. 24, nr 2 (1976), s. 101-111. - ISSN 0591-2377
6
Międzynarodowa migracja kwalifikowanych kadr / Barbara LIBERSKA // Ekonomista. - nr 4 (1976), s. 961-971. - ISSN 0013-3205
7
Społeczno-kulturowa efektywność wyższego wykształcenia : (na przykładzie grupy absolwentów WSE w Krakowie) = Social and Cultural Effectiveness of Higher Education / Barbara LIBERSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 69 (1975), s. 127-156. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
8
Międzynarodowe wskaźniki rozwoju szkolnictwa wyższego i badania nad wpływem wykształcenia na rozwój gospodarczo-społeczny = International Coefficients of the Higher Education Development the Impact of Education on the Economic and Social Development / Barbara LIBERSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 67 (1975), s. 83-121. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
9
Niektóre ekonomiczne i społeczne problemy kształcenia = Some Problems of Economic and Social Effects of Education / Barbara LIBERSKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 46 (1972), s. 151-164. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
10
Z doświadczeń opiekuna studenckich hufców pracy / Barbara LIBERSKA // Życie Szkoły Wyższej : miesięcznik. - R. 18, nr 2 (1970), s. 59-63. - ISSN 0591-2377
11
Społeczne i ekonomiczne czynniki kształtujące popyt na książki = Social and Economical Factors Influencing Demand for Books / Barbara LIBERSKA // Handel Wewnętrzny. - R. 15, nr 6 (90) (1969), s. 67-75
1
Liberska B., (1985), Kształtowanie się zmian w strukturze zatrudnienia w wybranych gałęziach przemysłu przetwórczego krajów wysoko rozwiniętych w latach siedemdziesiątych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 202, s. 23-37.
2
Liberska B., (1983), Badania naukowe preferowane i finansowane przez państwo w krajach wysoko rozwiniętych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 171, s. 17-30.
3
Liberska B., (1976), Wykształcenie a rozwój gospodarczo-społeczny, "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej", nr 25, s. 183-204.
4
Liberska B., (1976), Drenaż naukowców, inżynierów i lekarzy z krajów Trzeciego Świata do krajów rozwiniętych, "Zagadnienia Naukoznawstwa", T. 12, z. 2 (46), s. 226-240.
5
Liberska B., (1976), Studia za granicą jako kanał dla drenażu mózgów, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 24, nr 2, s. 101-111.
6
Liberska B., (1976), Międzynarodowa migracja kwalifikowanych kadr, "Ekonomista", nr 4, s. 961-971.
7
Liberska B., (1975), Społeczno-kulturowa efektywność wyższego wykształcenia (na przykładzie grupy absolwentów WSE w Krakowie), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 69, s. 127-156.
8
Liberska B., (1975), Międzynarodowe wskaźniki rozwoju szkolnictwa wyższego i badania nad wpływem wykształcenia na rozwój gospodarczo-społeczny, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 67, s. 83-121.
9
Liberska B., (1972), Niektóre ekonomiczne i społeczne problemy kształcenia, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 46, s. 151-164.
10
Liberska B., (1970), Z doświadczeń opiekuna studenckich hufców pracy, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 18, nr 2, s. 59-63.
11
Liberska B., (1969), Społeczne i ekonomiczne czynniki kształtujące popyt na książki, "Handel Wewnętrzny", R. 15, nr 6 (90), s. 67-75.
1
@article{UEK:2168249776,
author = "Liberska Barbara",
title = "Kształtowanie się zmian w strukturze zatrudnienia w wybranych gałęziach przemysłu przetwórczego krajów wysoko rozwiniętych w latach siedemdziesiątych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "202",
pages = "23-37",
year = "1985",
}
2
@article{UEK:2168279973,
author = "Liberska Barbara",
title = "Badania naukowe preferowane i finansowane przez państwo w krajach wysoko rozwiniętych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "171",
pages = "17-30",
year = "1983",
}
3
@article{UEK:2168240734,
author = "Liberska Barbara",
title = "Wykształcenie a rozwój gospodarczo-społeczny",
journal = "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej",
number = "25",
pages = "183-204",
year = "1976",
}
4
@article{UEK:2168337697,
author = "Liberska Barbara",
title = "Drenaż naukowców, inżynierów i lekarzy z krajów Trzeciego Świata do krajów rozwiniętych",
journal = "Zagadnienia Naukoznawstwa",
number = "T. 12, z. 2 (46)",
pages = "226-240",
year = "1976",
}
5
@article{UEK:2168282361,
author = "Liberska Barbara",
title = "Studia za granicą jako kanał dla drenażu mózgów",
journal = "Życie Szkoły Wyższej ",
number = "R. 24, 2",
pages = "101-111",
year = "1976",
}
6
@article{UEK:2168334545,
author = "Liberska Barbara",
title = "Międzynarodowa migracja kwalifikowanych kadr",
journal = "Ekonomista",
number = "4",
pages = "961-971",
year = "1976",
}
7
@article{UEK:2168249866,
author = "Liberska Barbara",
title = "Społeczno-kulturowa efektywność wyższego wykształcenia : (na przykładzie grupy absolwentów WSE w Krakowie)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "69",
pages = "127-156",
year = "1975",
}
8
@article{UEK:2168248260,
author = "Liberska Barbara",
title = "Międzynarodowe wskaźniki rozwoju szkolnictwa wyższego i badania nad wpływem wykształcenia na rozwój gospodarczo-społeczny",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "67",
pages = "83-121",
year = "1975",
}
9
@article{UEK:2168250850,
author = "Liberska Barbara",
title = "Niektóre ekonomiczne i społeczne problemy kształcenia",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "46",
pages = "151-164",
year = "1972",
}
10
@article{UEK:2168285849,
author = "Liberska Barbara",
title = "Z doświadczeń opiekuna studenckich hufców pracy",
journal = "Życie Szkoły Wyższej ",
number = "R. 18, 2",
pages = "59-63",
year = "1970",
}
11
@article{UEK:2168337665,
author = "Liberska Barbara",
title = "Społeczne i ekonomiczne czynniki kształtujące popyt na książki",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 15, 6 (90)",
pages = "67-75",
year = "1969",
}