Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Consumer Product Quality Evaluation and Management Concepts
Źródło:
Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts / Institute of Commodity Science Academy of Economics in Poznań - Poznań: Academy of Economics, 1990, s. 24. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168284945
varia
2

Tytuł:
Jakość produktów jako instrument kierowania wyborem konsumentów a uprawnienia i obowiązki handlu = The Quality of Products as a Tool Controlling the Choice: Rights and Duties of Trade
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 283 (1989) , s. s. 13-27. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168264374
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Autor:
Tytuł:
Jakość produktów : kształtowanie, testowanie = Quality of Product Forming and Testing
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 35, nr 1 (198) (1989) , s. 45-49
Nr:
2168255302
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Testowanie jakości produktów powszechnego użytku a wybrane metody ergonomiczne = Testing the Quality of Products of General Use: the Selected Ergonomic Methods
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 283 (1989) , s. 29-45. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168264380
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Autor:
Tytuł:
Konsumpcja a jakość produktu
Źródło:
Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ] - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988, s. 29. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168263186
varia
Zobacz opis całości
6

Autor:
Tytuł:
Postępowanie konsumentów a jakość produktów
Źródło:
Towaroznawstwo : problemy jakości (1988) , s. 77-88 - Bibliogr.
Nr:
2168347578
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Metodyka oceny wartościowania produktów przez konsumenta
Źródło:
Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ] - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988, s. 19. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168263144
varia
Zobacz opis całości
8

Konferencja:
2. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji", Myślenice, Polska, od 1986-11-06 do 1986-11-07
Tytuł:
Postęp w kształtowaniu jakości towarów : (zamiast przedmowy)
Źródło:
Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego 2, Myślenice 6-7 listopada 1986 r. / [mat. zebr. i przygot. Janusz S. FECZKO] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 7-9
Nr:
2168351200
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Testowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : (streszczenie referatu)
Źródło:
Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987 - Poznań: Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987, s. 6. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168255574
varia
10

Konferencja:
2. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji", Myślenice, Polska, od 1986-11-06 do 1986-11-07
Tytuł:
Istota konsumenckiej oceny jakości towarów
Źródło:
Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego 2, Myślenice 6-7 listopada 1986 r. / [mat. zebr. i przygot. Janusz S. FECZKO] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 82-92 - Bibliogr.
Nr:
2168351186
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Konferencja:
2. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji", Myślenice, Polska, od 1986-11-06 do 1986-11-07
Tytuł:
Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego 2, Myślenice 6-7 listopada 1986 r.
Materiały zebrał i przygotował:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Opis fizyczny:
292 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy niektórych ref.
Nr:
2168351128
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
12

Tytuł:
Problemy wartościowania cech jakości towarów przez konsumenta : (streszczenie doniesienia)
Źródło:
Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987 - Poznań: Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987, s. 58. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168255700
varia
13

Konferencja:
2. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji", Myślenice, Polska, od 1986-11-06 do 1986-11-07
Tytuł:
Zarys aspektów teoretycznych oraz metodologii konsumenckiej oceny jakości towarów
Źródło:
Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego 2, Myślenice 6-7 listopada 1986 r. / [mat. zebr. i przygot. Janusz S. FECZKO] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 228-237 - Bibliogr.
Nr:
2168351196
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
14

Autor:
Tytuł:
Problematyka jakości towarów w doskonaleniu kwalifikacji pracowników = The Problems of the Quality of Commodities in the Improvement of Professional Qualification
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 221 (1986) , s. 185-202. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168231798
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
15

Autor:
Tytuł:
Badanie jakości towarów w czasie użytkowania i obrotu - cele i sposoby = Articles Quality Analysis in the Process of Use and Trade Turnover - Purposes and Methods
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 27, nr 4 (160) (1981) , s. 38-45
Nr:
2168254184
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Badanie jakości towarów w sferze projektowania
Źródło:
Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980 - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981, s. 169-174
Nr:
2168255074
rozdział w materiałach konferencyjnych
17

Tytuł:
Wybrane problemy teoretyczne i praktyczne kształtowania jakości towarów
Źródło:
Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980 - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981, s. 19-27 - Bibliogr.
Nr:
2168255052
rozdział w materiałach konferencyjnych
18

Autor:
Janusz S. Feczko , Janina Szczurek
Tytuł:
Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji = The Formation of General Consumer Goods Quality
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 144 (1981) , s. 23-31. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233876
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Konsumencka ocena jakości a procedury badawcze i organizacyjne pracowni kształtowania jakości towarów = Consumer's Estimation of Quality VS Investigative and Organizational Procedures in the Departament of the Formation of Articles' Quality
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 144 (1981) , s. 33-43. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233878
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Jakość : nowe możliwości badawcze = A Quality : New Research Possibilities
Źródło:
Przegląd Skórzany. - R. 35, nr 8 (410) (1980) , s. 223-225. - Streszcz., rez., summ., zsfg - Bibliogr.
Nr:
2168332815
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Kolorystyka towarów konsumpcyjnych jako cecha ich jakości = Recognizing Commodities Colours by Consumers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 128 (1980) , s. 57-66. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233030
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Ocena jakości towarów konsumpcyjnych a indywidualne cechy człowieka = A Commodity Quality Estimation Versus Human Qualities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 128 (1980) , s. 51-56. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233028
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Eksperymentalne badania preferencji konsumentów w zakresie odzieży = Experimental Analysis of Consumers Preferences in Clothes
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 25, nr 3 (147) (1979) , s. 60-65
Nr:
2168254008
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Jakość obiektywna wyrobu a jakość potrzeb ludzi : cechy biopsychiczne (estetyczne) = The Objective Quality of a Product vs. the Quality of Human Need : Biopsychic (Aesthetic) Properties
Źródło:
Przegląd Włókienniczy. - R. 33, nr 7 (1979) , s. 390-393. - Streszcz., rez., summ., Zsfg - Bibliogr.
Nr:
2168282447
artykuł w czasopiśmie
25

Konferencja:
Sympozjum Naukowego Uczelnianej Rady Młodych Pracowników Nauki SZSP Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, Polska, od 1976-05-19 do 1976-05-20
Tytuł:
Kompleksowe kształcenie na przykładzie eksperymentu
Źródło:
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 125-132 - Bibliogr.
Nr:
2168263356
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
26

Autor:
Tytuł:
Ocena jakości towarów konsumpcyjnych w obrocie towarowym a metody towaroznawcze = Quality Evaluation of Consumer Commodities in the Turnover vs. Methods in Science of Commodities
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 24, nr 5 (143) (1978) , s. 34-40
Nr:
2168337891
artykuł w czasopiśmie
27

Autor:
Tytuł:
Praktyczne badanie jakości ubiorów
Źródło:
Handel Wewnętrzny1978. - R. 24, nr 4 (142), s. 78-79
Nr:
2168253944
varia
28

Autor:
Tytuł:
Analiza pomiaru trwałości tkanin ubraniowych = The Durability Test of Suitings
Źródło:
Przegląd Włókienniczy. - R. 31, nr 2 (1977) , s. 66-68. - Streszcz., rez., summ., Zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168350952
artykuł w czasopiśmie
29

Autor:
Tytuł:
Ocena zużycia odzieży spowodowanego jej ścieraniem = Evaluation of Wear Caused by Fabrics Abrasiveness
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. - nr 81 (1976) , s. 269-274. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168250932
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Zastosowanie metod analizy sensorycznej w ocenie przyrządów stosowanych do pomiaru odporności na ścieranie tkanin = The Use of a Sensoric Analysis at the Assessment of Instruments Measuring Resistance of Fabrics to Abrasion
Źródło:
Przegląd Włókienniczy. - R. 30, nr 6 (1976) , s. 305-307. - Streszcz., rez., summ., Zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168350052
artykuł w czasopiśmie
31

Autor:
Tytuł:
Statystyka w analizie porównawczej metod pomiaru cechy tkanin = Statistics at a Comparative Study on Methods of Fabric Tests
Źródło:
Przegląd Włókienniczy. - R. 30, nr 9 (1976) , s. 450-452. - Streszcz., rez., summ., Zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168350046
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Zmiany cech tkanin wełnianych pod wpływem ścierania w warunkach laboratoryjnych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1975
Opis fizyczny:
120 k.: il.; 30 cm + Aneks: 152 k. ; album ze zdjęciami mikroskopii scanningowe: 51 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/116 (Album)
Nr:
2168305485
doktorat
33

Tytuł:
Odporność na ścieranie tkanin = The Resistance of Woven Fabrics to Abrasion
Źródło:
Przegląd Włókienniczy. - R. 27, nr 11 (1973) , s. 583-585. - Streszcz., rez., summ., Zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168350196
artykuł w czasopiśmie
1
Consumer Product Quality Evaluation and Management Concepts / Janusz S. FECZKO // W: Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts / Institute of Commodity Science Academy of Economics in Poznań. - Poznań : Academy of Economics, 1990. - S. 24. - Dostępne tylko streszczenie
2
Jakość produktów jako instrument kierowania wyborem konsumentów a uprawnienia i obowiązki handlu = The Quality of Products as a Tool Controlling the Choice: Rights and Duties of Trade / Janusz S. FECZKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 283 (1989), s. s. 13-27. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
3
Jakość produktów : kształtowanie, testowanie = Quality of Product Forming and Testing / Janusz FECZKO // Handel Wewnętrzny. - R. 35, nr 1 (198) (1989), s. 45-49. - ISSN 0438-5403
4
Testowanie jakości produktów powszechnego użytku a wybrane metody ergonomiczne = Testing the Quality of Products of General Use: the Selected Ergonomic Methods / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO, Janusz S. FECZKO, Sabina SZWAJA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 283 (1989), s. 29-45. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
5
Konsumpcja a jakość produktu / Janusz FECZKO // W: Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ]. - [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988. - S. 29. - Dostępne tylko streszczenie
6
Postępowanie konsumentów a jakość produktów / Janusz FECZKO // Towaroznawstwo : problemy jakości. - (1988), s. 77-88. - Bibliogr.
7
Metodyka oceny wartościowania produktów przez konsumenta / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO, Janusz FECZKO // W: Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ]. - [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988. - S. 19. - Dostępne tylko streszczenie
8
Postęp w kształtowaniu jakości towarów : (zamiast przedmowy) / Janusz S. FECZKO // W: Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego 2, Myślenice 6-7 listopada 1986 r. / [mat. zebr. i przygot. Janusz S. FECZKO]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 7-9
9
Testowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : (streszczenie referatu) / Janusz FECZKO, Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO // W: Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987. - Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987. - S. 6. - Dostępne tylko streszczenia
10
Istota konsumenckiej oceny jakości towarów / Janusz S. FECZKO, Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO // W: Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego 2, Myślenice 6-7 listopada 1986 r. / [mat. zebr. i przygot. Janusz S. FECZKO]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 82-92. - Bibliogr.
11
Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego 2, Myślenice 6-7 listopada 1986 r. / [mat. zebr. i przygot. Janusz S. FECZKO]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - 292 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych ref.
12
Problemy wartościowania cech jakości towarów przez konsumenta : (streszczenie doniesienia) / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO, Janusz FECZKO // W: Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987. - Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987. - S. 58. - Dostępne tylko streszczenia
13
Zarys aspektów teoretycznych oraz metodologii konsumenckiej oceny jakości towarów / Janusz S. FECZKO // W: Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego 2, Myślenice 6-7 listopada 1986 r. / [mat. zebr. i przygot. Janusz S. FECZKO]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 228-237. - Bibliogr.
14
Problematyka jakości towarów w doskonaleniu kwalifikacji pracowników = The Problems of the Quality of Commodities in the Improvement of Professional Qualification / Janusz FECZKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 221 (1986), s. 185-202. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
15
Badanie jakości towarów w czasie użytkowania i obrotu - cele i sposoby = Articles Quality Analysis in the Process of Use and Trade Turnover - Purposes and Methods / Janusz FECZKO // Handel Wewnętrzny. - R. 27, nr 4 (160) (1981), s. 38-45. - ISSN 0438-5403
16
Badanie jakości towarów w sferze projektowania / Janusz S. FECZKO // W: Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981. - S. 169-174
17
Wybrane problemy teoretyczne i praktyczne kształtowania jakości towarów / Janusz S. FECZKO // W: Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981. - S. 19-27. - Bibliogr.
18
Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji = The Formation of General Consumer Goods Quality / Janusz S. FECZKO, Janina Szczurek // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 144 (1981), s. 23-31. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
19
Konsumencka ocena jakości a procedury badawcze i organizacyjne pracowni kształtowania jakości towarów = Consumer's Estimation of Quality VS Investigative and Organizational Procedures in the Departament of the Formation of Articles' Quality / Janusz S. FECZKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 144 (1981), s. 33-43. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
20
Jakość : nowe możliwości badawcze = A Quality : New Research Possibilities / Janusz S. FECZKO // Przegląd Skórzany. - R. 35, nr 8 (410) (1980), s. 223-225. - Streszcz., rez., summ., zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0370-1743
21
Kolorystyka towarów konsumpcyjnych jako cecha ich jakości = Recognizing Commodities Colours by Consumers / Janusz S. FECZKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 128 (1980), s. 57-66. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
22
Ocena jakości towarów konsumpcyjnych a indywidualne cechy człowieka = A Commodity Quality Estimation Versus Human Qualities / Janusz S. FECZKO, Sabina SZWAJA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 128 (1980), s. 51-56. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
23
Eksperymentalne badania preferencji konsumentów w zakresie odzieży = Experimental Analysis of Consumers Preferences in Clothes / Janusz S. FECZKO, Zofia ANDRYKIEWICZ // Handel Wewnętrzny. - R. 25, nr 3 (147) (1979), s. 60-65. - ISSN 0438-5403
24
Jakość obiektywna wyrobu a jakość potrzeb ludzi : cechy biopsychiczne (estetyczne) = The Objective Quality of a Product vs. the Quality of Human Need : Biopsychic (Aesthetic) Properties / Janusz S. FECZKO // Przegląd Włókienniczy. - R. 33, nr 7 (1979), s. 390-393. - Streszcz., rez., summ., Zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-2410
25
Kompleksowe kształcenie na przykładzie eksperymentu / Janusz S. FECZKO // W: Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 125-132. - Bibliogr.
26
Ocena jakości towarów konsumpcyjnych w obrocie towarowym a metody towaroznawcze = Quality Evaluation of Consumer Commodities in the Turnover vs. Methods in Science of Commodities / Janusz FECZKO // Handel Wewnętrzny. - R. 24, nr 5 (143) (1978), s. 34-40. - ISSN 0438-5403
27
Praktyczne badanie jakości ubiorów / Janusz FECZKO // Handel Wewnętrzny. - R. 24, nr 4 (142) (1978), s. 78-79. - ISSN 0438-5403
28
Analiza pomiaru trwałości tkanin ubraniowych = The Durability Test of Suitings / Janusz FECZKO, Sławomir CYBULA, Andrzej GRZĄKA, Janusz Szlachta // Przegląd Włókienniczy. - R. 31, nr 2 (1977), s. 66-68. - Streszcz., rez., summ., Zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-2410
29
Ocena zużycia odzieży spowodowanego jej ścieraniem = Evaluation of Wear Caused by Fabrics Abrasiveness / Janusz FECZKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. - nr 81 (1976), s. 269-274. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
30
Zastosowanie metod analizy sensorycznej w ocenie przyrządów stosowanych do pomiaru odporności na ścieranie tkanin = The Use of a Sensoric Analysis at the Assessment of Instruments Measuring Resistance of Fabrics to Abrasion / Wiesław BOROWIEC, Janusz FECZKO, Władysław PIECZONKA // Przegląd Włókienniczy. - R. 30, nr 6 (1976), s. 305-307. - Streszcz., rez., summ., Zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-2410
31
Statystyka w analizie porównawczej metod pomiaru cechy tkanin = Statistics at a Comparative Study on Methods of Fabric Tests / Janusz FECZKO // Przegląd Włókienniczy. - R. 30, nr 9 (1976), s. 450-452. - Streszcz., rez., summ., Zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-2410
32
Zmiany cech tkanin wełnianych pod wpływem ścierania w warunkach laboratoryjnych / Janusz FECZKO ; Promotor: Sławomir CYBULA. - Kraków, 1975. - 120 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 152 k. ; album ze zdjęciami mikroskopii scanningowe: 51 k. - Bibliogr.
33
Odporność na ścieranie tkanin = The Resistance of Woven Fabrics to Abrasion / Janusz S. FECZKO // Przegląd Włókienniczy. - R. 27, nr 11 (1973), s. 583-585. - Streszcz., rez., summ., Zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-2410
1
Feczko J., (1990), Consumer Product Quality Evaluation and Management Concepts. [W:] Commodity Science Academy of Economics in Poznań (red.), Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts, Poznań : Academy of Economics, s. 24.
2
Feczko J., (1989), Jakość produktów jako instrument kierowania wyborem konsumentów a uprawnienia i obowiązki handlu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 283, s. s. 13-27.
3
Feczko J., (1989), Jakość produktów : kształtowanie, testowanie, "Handel Wewnętrzny", R. 35, nr 1 (198), s. 45-49.
4
Andrykiewicz-Feczko Z., Feczko J., Szwaja S., (1989), Testowanie jakości produktów powszechnego użytku a wybrane metody ergonomiczne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 283, s. 29-45.
5
Feczko J., (1988), Konsumpcja a jakość produktu. [W:] Krełowska-Kułas M., Stokłosa K., Sybistowicz D. (red.), Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988, [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, s. 29.
6
Feczko J., (1988), Postępowanie konsumentów a jakość produktów, "Towaroznawstwo : problemy jakości", s. 77-88.
7
Andrykiewicz-Feczko Z., Feczko J., (1988), Metodyka oceny wartościowania produktów przez konsumenta. [W:] Krełowska-Kułas M., Stokłosa K., Sybistowicz D. (red.), Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988, [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, s. 19.
8
Feczko J., (1987), Postęp w kształtowaniu jakości towarów : (zamiast przedmowy). [W:] Feczko J. (red.), Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego 2, Myślenice 6-7 listopada 1986 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-9.
9
Feczko J., Andrykiewicz-Feczko Z., (1987), Testowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : (streszczenie referatu). [W:] Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987, Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu : Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, s. 6.
10
Feczko J., Andrykiewicz-Feczko Z., (1987), Istota konsumenckiej oceny jakości towarów. [W:] Feczko J. (red.), Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego 2, Myślenice 6-7 listopada 1986 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 82-92.
11
Feczko J. (red.), (1987), Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji: materiały z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego 2, Myślenice 6-7 listopada 1986 r., Kraków : Akademia Ekonomiczna, 292 s.
12
Andrykiewicz-Feczko Z., Feczko J., (1987), Problemy wartościowania cech jakości towarów przez konsumenta : (streszczenie doniesienia). [W:] Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987, Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu : Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, s. 58.
13
Feczko J., (1987), Zarys aspektów teoretycznych oraz metodologii konsumenckiej oceny jakości towarów. [W:] Feczko J. (red.), Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego 2, Myślenice 6-7 listopada 1986 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 228-237.
14
Feczko J., (1986), Problematyka jakości towarów w doskonaleniu kwalifikacji pracowników, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 221, s. 185-202.
15
Feczko J., (1981), Badanie jakości towarów w czasie użytkowania i obrotu - cele i sposoby, "Handel Wewnętrzny", R. 27, nr 4 (160), s. 38-45.
16
Feczko J., (1981), Badanie jakości towarów w sferze projektowania. [W:] Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 169-174.
17
Feczko J., (1981), Wybrane problemy teoretyczne i praktyczne kształtowania jakości towarów. [W:] Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 19-27.
18
Feczko J., Szczurek J., (1981), Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 144, s. 23-31.
19
Feczko J., (1981), Konsumencka ocena jakości a procedury badawcze i organizacyjne pracowni kształtowania jakości towarów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 144, s. 33-43.
20
Feczko J., (1980), Jakość : nowe możliwości badawcze, "Przegląd Skórzany", R. 35, nr 8 (410), s. 223-225.
21
Feczko J., (1980), Kolorystyka towarów konsumpcyjnych jako cecha ich jakości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 128, s. 57-66.
22
Feczko J., Szwaja S., (1980), Ocena jakości towarów konsumpcyjnych a indywidualne cechy człowieka, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 128, s. 51-56.
23
Feczko J., Andrykiewicz Z., (1979), Eksperymentalne badania preferencji konsumentów w zakresie odzieży, "Handel Wewnętrzny", R. 25, nr 3 (147), s. 60-65.
24
Feczko J., (1979), Jakość obiektywna wyrobu a jakość potrzeb ludzi : cechy biopsychiczne (estetyczne), "Przegląd Włókienniczy", R. 33, nr 7, s. 390-393.
25
Feczko J., (1978), Kompleksowe kształcenie na przykładzie eksperymentu. [W:] Steczkowski J. (red.), Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 125-132.
26
Feczko J., (1978), Ocena jakości towarów konsumpcyjnych w obrocie towarowym a metody towaroznawcze, "Handel Wewnętrzny", R. 24, nr 5 (143), s. 34-40.
27
Feczko J., (1978), Praktyczne badanie jakości ubiorów, "Handel Wewnętrzny", R. 24, nr 4 (142), s. 78-79.
28
Feczko J., Cybula S., Grząka A., Szlachta J., (1977), Analiza pomiaru trwałości tkanin ubraniowych, "Przegląd Włókienniczy", R. 31, nr 2, s. 66-68.
29
Feczko J., (1976), Ocena zużycia odzieży spowodowanego jej ścieraniem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 81, s. 269-274.
30
Borowiec W., Feczko J., Pieczonka W., (1976), Zastosowanie metod analizy sensorycznej w ocenie przyrządów stosowanych do pomiaru odporności na ścieranie tkanin, "Przegląd Włókienniczy", R. 30, nr 6, s. 305-307.
31
Feczko J., (1976), Statystyka w analizie porównawczej metod pomiaru cechy tkanin, "Przegląd Włókienniczy", R. 30, nr 9, s. 450-452.
32
Feczko J., (1975), Zmiany cech tkanin wełnianych pod wpływem ścierania w warunkach laboratoryjnych, Prom. Cybula S., Kraków : , 120 k.
33
Feczko J., (1973), Odporność na ścieranie tkanin, "Przegląd Włókienniczy", R. 27, nr 11, s. 583-585.
1
@misc{varUEK:2168284945,
author = "Janusz S. Feczko",
title = "Consumer Product Quality Evaluation and Management Concepts",
booktitle = "Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts",
pages = "24",
adress = "Poznań",
publisher = "Academy of Economics",
year = "1990",
}
2
@article{artUEK:2168264374,
author = "Janusz S. Feczko",
title = "Jakość produktów jako instrument kierowania wyborem konsumentów a uprawnienia i obowiązki handlu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "283",
pages = "s. 13-27",
year = "1989",
}
3
@article{artUEK:2168255302,
author = "Janusz Feczko",
title = "Jakość produktów : kształtowanie, testowanie",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 35, 1 (198)",
pages = "45-49",
year = "1989",
}
4
@article{artUEK:2168264380,
author = "Zofia Andrykiewicz-Feczko and Janusz S. Feczko and Sabina Szwaja",
title = "Testowanie jakości produktów powszechnego użytku a wybrane metody ergonomiczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "283",
pages = "29-45",
year = "1989",
}
5
@misc{varUEK:2168263186,
author = "Janusz Feczko",
title = "Konsumpcja a jakość produktu",
booktitle = "Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988",
pages = "29",
adress = "b.m.",
publisher = "Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego",
year = "1988",
}
6
@article{artUEK:2168347578,
author = "Janusz Feczko",
title = "Postępowanie konsumentów a jakość produktów",
journal = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
pages = "77-88",
year = "1988",
}
7
@misc{varUEK:2168263144,
author = "Zofia Andrykiewicz-Feczko and Janusz Feczko",
title = "Metodyka oceny wartościowania produktów przez konsumenta",
booktitle = "Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988",
pages = "19",
adress = "b.m.",
publisher = "Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego",
year = "1988",
}
8
@misc{wstUEK:2168351200,
author = "Janusz S. Feczko",
title = "Postęp w kształtowaniu jakości towarów : (zamiast przedmowy)",
booktitle = "Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego 2, Myślenice 6-7 listopada 1986 r.",
pages = "7-9",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
9
@misc{varUEK:2168255574,
author = "Janusz Feczko and Zofia Andrykiewicz-Feczko",
title = "Testowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : (streszczenie referatu)",
booktitle = "Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987",
pages = "6",
adress = "Poznań",
publisher = "Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie",
year = "1987",
}
10
@inbook{fmUEK:2168351186,
author = "Janusz S. Feczko and Zofia Andrykiewicz-Feczko",
title = "Istota konsumenckiej oceny jakości towarów",
booktitle = "Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego 2, Myślenice 6-7 listopada 1986 r.",
pages = "82-92",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
11
@book{mkrUEK:2168351128,
title = "Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego 2, Myślenice 6-7 listopada 1986 r.",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
12
@misc{varUEK:2168255700,
author = "Zofia Andrykiewicz-Feczko and Janusz Feczko",
title = "Problemy wartościowania cech jakości towarów przez konsumenta : (streszczenie doniesienia)",
booktitle = "Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987",
pages = "58",
adress = "Poznań",
publisher = "Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie",
year = "1987",
}
13
@inbook{mkaUEK:2168351196,
author = "Janusz S. Feczko",
title = "Zarys aspektów teoretycznych oraz metodologii konsumenckiej oceny jakości towarów",
booktitle = "Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego 2, Myślenice 6-7 listopada 1986 r.",
pages = "228-237",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
14
@article{artUEK:2168231798,
author = "Janusz Feczko",
title = "Problematyka jakości towarów w doskonaleniu kwalifikacji pracowników",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "221",
pages = "185-202",
year = "1986",
url = {},
}
15
@article{artUEK:2168254184,
author = "Janusz Feczko",
title = "Badanie jakości towarów w czasie użytkowania i obrotu - cele i sposoby",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 27, 4 (160)",
pages = "38-45",
year = "1981",
}
16
@inbook{mkaUEK:2168255074,
author = "Janusz S. Feczko",
title = "Badanie jakości towarów w sferze projektowania",
booktitle = "Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980",
pages = "169-174",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
17
@inbook{mkaUEK:2168255052,
author = "Janusz S. Feczko",
title = "Wybrane problemy teoretyczne i praktyczne kształtowania jakości towarów",
booktitle = "Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980",
pages = "19-27",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
18
@article{artUEK:2168233876,
author = "Janusz S. Feczko and Janina Szczurek",
title = "Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "144",
pages = "23-31",
year = "1981",
}
19
@article{artUEK:2168233878,
author = "Janusz S. Feczko",
title = "Konsumencka ocena jakości a procedury badawcze i organizacyjne pracowni kształtowania jakości towarów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "144",
pages = "33-43",
year = "1981",
}
20
@article{artUEK:2168332815,
author = "Janusz S. Feczko",
title = "Jakość : nowe możliwości badawcze",
journal = "Przegląd Skórzany",
number = "R. 35, 8 (410)",
pages = "223-225",
year = "1980",
}
21
@article{artUEK:2168233030,
author = "Janusz S. Feczko",
title = "Kolorystyka towarów konsumpcyjnych jako cecha ich jakości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "128",
pages = "57-66",
year = "1980",
}
22
@article{artUEK:2168233028,
author = "Janusz S. Feczko and Sabina Szwaja",
title = "Ocena jakości towarów konsumpcyjnych a indywidualne cechy człowieka",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "128",
pages = "51-56",
year = "1980",
}
23
@article{artUEK:2168254008,
author = "Janusz S. Feczko and Zofia Andrykiewicz",
title = "Eksperymentalne badania preferencji konsumentów w zakresie odzieży",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 25, 3 (147)",
pages = "60-65",
year = "1979",
}
24
@article{artUEK:2168282447,
author = "Janusz S. Feczko",
title = "Jakość obiektywna wyrobu a jakość potrzeb ludzi : cechy biopsychiczne (estetyczne)",
journal = "Przegląd Włókienniczy",
number = "R. 33, 7",
pages = "390-393",
year = "1979",
}
25
@inbook{mkaUEK:2168263356,
author = "Janusz S. Feczko",
title = "Kompleksowe kształcenie na przykładzie eksperymentu",
booktitle = "Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum",
pages = "125-132",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
26
@article{artUEK:2168337891,
author = "Janusz Feczko",
title = "Ocena jakości towarów konsumpcyjnych w obrocie towarowym a metody towaroznawcze",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 24, 5 (143)",
pages = "34-40",
year = "1978",
}
27
@misc{varUEK:2168253944,
author = "Janusz Feczko",
title = "Praktyczne badanie jakości ubiorów",
booktitle = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 24, 4 (142)",
pages = "78-79",
year = "1978",
}
28
@article{artUEK:2168350952,
author = "Janusz Feczko and Sławomir Cybula and Andrzej Grząka and Janusz Szlachta",
title = "Analiza pomiaru trwałości tkanin ubraniowych",
journal = "Przegląd Włókienniczy",
number = "R. 31, 2 ",
pages = "66-68",
year = "1977",
}
29
@article{artUEK:2168250932,
author = "Janusz Feczko",
title = "Ocena zużycia odzieży spowodowanego jej ścieraniem",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "81",
pages = "269-274",
year = "1976",
}
30
@article{artUEK:2168350052,
author = "Wiesław Borowiec and Janusz Feczko and Władysław Pieczonka",
title = "Zastosowanie metod analizy sensorycznej w ocenie przyrządów stosowanych do pomiaru odporności na ścieranie tkanin",
journal = "Przegląd Włókienniczy",
number = "R. 30, 6",
pages = "305-307",
year = "1976",
}
31
@article{artUEK:2168350046,
author = "Janusz Feczko",
title = "Statystyka w analizie porównawczej metod pomiaru cechy tkanin",
journal = "Przegląd Włókienniczy",
number = "R. 30, 9",
pages = "450-452",
year = "1976",
}
32
@unpublished{drUEK:2168305485,
author = "Janusz S. Feczko",
title = "Zmiany cech tkanin wełnianych pod wpływem ścierania w warunkach laboratoryjnych",
adress = "Kraków",
year = "1975",
}
33
@article{artUEK:2168350196,
author = "Janusz S. Feczko",
title = "Odporność na ścieranie tkanin",
journal = "Przegląd Włókienniczy",
number = "R. 27, 11",
pages = "583-585",
year = "1973",
}