Publikacje wybranego autora

Abrahamowicz Michał

Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego

1

Tytuł:
Some Remarks on Weighing Variables in Cluster Analysis = Wybrane problemy ważenia cech
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1987. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 158. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318539
varia
2

Tytuł:
Ocena poprawności formalnej wybranych metod normalizacji = An Evaluation of Formal Correctness of Selected Normalization Methods
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 228 (1987) , s. 65-84. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168256754
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Porządkowanie obiektów w wielowymiarowych przestrzeniach zmiennych diagnostycznych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1985
Opis fizyczny:
IX, 261 k.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/815
Nr:
2168312965
doktorat
4

Tytuł:
Cząstkowe funkcje jakości = Partial Functions of Quality
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 191 (1984) , s. 29-44. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236440
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Analiza addytywnego modelu kwalimetrycznego = Analysis of Additive Quality Metrologic Model
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 191 (1984) , s. 5-28. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236438
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Algorytm identyfikacji przyczyn uszkodzenia systemu przy zdeterminowanych układach symptomów = The Algorithm of the Identification of Cause Producing Disturbances in the System under Determined Arrangements of Symptons
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1982. - T. 24/2, lipiec-grudzień 1980, s. 351-352. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318461
varia
7

Tytuł:
Pewna metoda określania współczynników hierarchicznych dla zmiennych diagnostycznych = A Method for Designating Weights Attributable to Diagnostic Variables
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1980. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 137-139
Nr:
2168252640
varia
8

Konferencja:
XV Konferencja Naukowa Ekonometryków, Matematyków i Statystyków, Pokrzywna, Polska, od 1979-05-03 do 1979-05-05
Tytuł:
Modele syntetycznego pomiaru jakości wyrobów = The Models of Synthetic Measurement of Quality of Wares
Źródło:
Konferencja ekonometryczna Katowice - Kraków - Wrocław : materiały XV Konferencji Naukowej Ekonometryków, Matematyków i Statystyków zatrudnionych w Akademiach Ekonomicznych Katowic, Krakowa i Wrocławia, 3-5 maj 1979, Pokrzywna / red. Zdzisław Hellwig, Wanda Ronka-Chmielowiec, Antoni Smoluk, Lech Warężak - Wrocław: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1979, s. 11-29. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu ; nr 160 (182))
Nr:
2168244396
materiały konferencyjne (aut.)
1
Some Remarks on Weighing Variables in Cluster Analysis = Wybrane problemy ważenia cech / Kazimierz ZAJĄC, Michał ABRAHAMOWICZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984 (1987), s. 158. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
2
Ocena poprawności formalnej wybranych metod normalizacji = An Evaluation of Formal Correctness of Selected Normalization Methods / Michał ABRAHAMOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 228 (1987), s. 65-84. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
3
Porządkowanie obiektów w wielowymiarowych przestrzeniach zmiennych diagnostycznych / Michał ABRAHAMOWICZ ; Promotor: Kazimierz ZAJĄC. - Kraków, 1985. - IX, 261 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
4
Cząstkowe funkcje jakości = Partial Functions of Quality / Michał ABRAHAMOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 191 (1984), s. 29-44. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
5
Analiza addytywnego modelu kwalimetrycznego = Analysis of Additive Quality Metrologic Model / Michał ABRAHAMOWICZ, Andrzej IWASIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 191 (1984), s. 5-28. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
6
Algorytm identyfikacji przyczyn uszkodzenia systemu przy zdeterminowanych układach symptomów = The Algorithm of the Identification of Cause Producing Disturbances in the System under Determined Arrangements of Symptons / Michał ABRAHAMOWICZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 24/2, lipiec-grudzień 1980 (1982), s. 351-352. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
7
Pewna metoda określania współczynników hierarchicznych dla zmiennych diagnostycznych = A Method for Designating Weights Attributable to Diagnostic Variables / Michał ABRAHAMOWICZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978 (1980), s. 137-139. - ISSN 0079-354X
8
Modele syntetycznego pomiaru jakości wyrobów = The Models of Synthetic Measurement of Quality of Wares / Michał ABRAHAMOWICZ // W: Konferencja ekonometryczna Katowice - Kraków - Wrocław : materiały XV Konferencji Naukowej Ekonometryków, Matematyków i Statystyków zatrudnionych w Akademiach Ekonomicznych Katowic, Krakowa i Wrocławia, 3-5 maj 1979, Pokrzywna / red. Zdzisław Hellwig, Wanda Ronka-Chmielowiec, Antoni Smoluk, Lech Warężak. - Wrocław : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1979. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, ISSN 0324-8445 ; nr 160 (182)). - S. 11-29. - Summ. - Bibliogr.
1
Zając K., Abrahamowicz M., (1987), Some Remarks on Weighing Variables in Cluster Analysis, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 158.
2
Abrahamowicz M., (1987), Ocena poprawności formalnej wybranych metod normalizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 228, s. 65-84.
3
Abrahamowicz M., (1985), Porządkowanie obiektów w wielowymiarowych przestrzeniach zmiennych diagnostycznych, Prom. Zając K., Kraków : , IX, 261 k.
4
Abrahamowicz M., (1984), Cząstkowe funkcje jakości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 191, s. 29-44.
5
Abrahamowicz M., Iwasiewicz A., (1984), Analiza addytywnego modelu kwalimetrycznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 191, s. 5-28.
6
Abrahamowicz M., (1982), Algorytm identyfikacji przyczyn uszkodzenia systemu przy zdeterminowanych układach symptomów, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 24/2, lipiec-grudzień 1980, s. 351-352.
7
Abrahamowicz M., (1980), Pewna metoda określania współczynników hierarchicznych dla zmiennych diagnostycznych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 137-139.
8
Abrahamowicz M., (1979), Modele syntetycznego pomiaru jakości wyrobów. [W:] Hellwig Z., Ronka-Chmielowiec W., Smoluk A., Warężak L. (red.), Konferencja ekonometryczna Katowice - Kraków - Wrocław : materiały XV Konferencji Naukowej Ekonometryków, Matematyków i Statystyków zatrudnionych w Akademiach Ekonomicznych Katowic, Krakowa i Wrocławia, 3-5 maj 1979, Pokrzywna (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; nr 160 (182)), Wrocław : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, s. 11-29.
1
@article{UEK:2168318539,
author = "Zając Kazimierz and Abrahamowicz Michał",
title = "Some Remarks on Weighing Variables in Cluster Analysis",
journal = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984",
pages = "158",
year = "1987",
}
2
@article{UEK:2168256754,
author = "Abrahamowicz Michał",
title = "Ocena poprawności formalnej wybranych metod normalizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "228",
pages = "65-84",
year = "1987",
}
3
@phdthesis{UEK:2168312965,
author = "Abrahamowicz Michał",
title = "Porządkowanie obiektów w wielowymiarowych przestrzeniach zmiennych diagnostycznych",
adress = "Kraków",
year = "1985",
}
4
@article{UEK:2168236440,
author = "Abrahamowicz Michał",
title = "Cząstkowe funkcje jakości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "191",
pages = "29-44",
year = "1984",
}
5
@article{UEK:2168236438,
author = "Abrahamowicz Michał and Iwasiewicz Andrzej",
title = "Analiza addytywnego modelu kwalimetrycznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "191",
pages = "5-28",
year = "1984",
}
6
@article{UEK:2168318461,
author = "Abrahamowicz Michał",
title = "Algorytm identyfikacji przyczyn uszkodzenia systemu przy zdeterminowanych układach symptomów",
journal = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 24/2, lipiec-grudzień 1980",
pages = "351-352",
year = "1982",
}
7
@article{UEK:2168252640,
author = "Abrahamowicz Michał",
title = "Pewna metoda określania współczynników hierarchicznych dla zmiennych diagnostycznych",
journal = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978",
pages = "137-139",
year = "1980",
}
8
@inproceedings{UEK:2168244396,
author = "Abrahamowicz Michał",
title = "Modele syntetycznego pomiaru jakości wyrobów",
booktitle = "Konferencja ekonometryczna Katowice - Kraków - Wrocław : materiały XV Konferencji Naukowej Ekonometryków, Matematyków i Statystyków zatrudnionych w Akademiach Ekonomicznych Katowic, Krakowa i Wrocławia, 3-5 maj 1979, Pokrzywna",
pages = "11-29",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej",
year = "1979",
issn = "0324-8445",
}