Publikacje wybranego autora

Abrahamowicz Michał

Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego,

1

Tytuł:
Ocena poprawności formalnej wybranych metod normalizacji = An Evaluation of Formal Correctness of Selected Normalization Methods
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 228 (1987) , s. 65-84. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168256754
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Some Remarks on Weighing Variables in Cluster Analysis = Wybrane problemy ważenia cech
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1987. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 158. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318539
varia
3

Konferencja:
XXI Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. III Seminarium Ekonometryczne im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Karpacz, Polska, od 1985-04-20 do 1985-04-27
Tytuł:
Konstrukcja syntetycznych mierników rozwoju w świetle twierdzenia Arrowa = The Construction of Synthetic Development Measures and the K.J. Arrow Theorem
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 311 (1985) , s. 5-25. - Tytuł numeru: Metody statystyczne, ekonometryczne i programowania matematycznego - Bibliogr.
Nr:
2168361404
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Porządkowanie obiektów w wielowymiarowych przestrzeniach zmiennych diagnostycznych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1985
Opis fizyczny:
270 k.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/815
Nr:
2168312965
doktorat
5

Tytuł:
Analiza addytywnego modelu kwalimetrycznego = Analysis of Additive Quality Metrologic Model
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 191 (1984) , s. 5-28. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236438
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Cząstkowe funkcje jakości = Partial Functions of Quality
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 191 (1984) , s. 29-44. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236440
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Metoda wyznaczania sekwencji badań w wybranych zagadnieniach diagnozy
Źródło:
Przegląd Statystyczny1983. - t. 30, z. 1-2, s. 155. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350660
varia
8

Konferencja:
XVIII Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków, Ustronie koło Kępna, Polska, od 1982-05-31 do 1982-06-02
Tytuł:
Metoda wyznaczania sekwencji badań w wybranych zagadnieniach diagnozy = A Method For Determining the Testing Sequence in Some Diagnostical Problems
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 215 (1982) , s. 37-44. - Tytuł numeru: Modelowanie i prognozowanie ekonomiczne - Bibliogr.
Nr:
2168330625
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Algorytm identyfikacji przyczyn uszkodzenia systemu przy zdeterminowanych układach symptomów = The Algorithm of the Identification of Cause Producing Disturbances in the System under Determined Arrangements of Symptons
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1982. - T. 24/2, lipiec-grudzień 1980, s. 351-352. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318461
varia
10

Tytuł:
Rozkład wartości skrajnych z próby = Distribution of Extremal Sample Values
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1981. - T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979, s. 117-119. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333315
varia
11

Tytuł:
Pewna metoda określania współczynników hierarchicznych dla zmiennych diagnostycznych = A Method for Designating Weights Attributable to Diagnostic Variables
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1980. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 137-139
Nr:
2168252640
varia
12

Konferencja:
XV Konferencja Naukowa Ekonometryków, Matematyków i Statystyków, Pokrzywna, Polska, od 1979-05-03 do 1979-05-05
Tytuł:
Modele syntetycznego pomiaru jakości wyrobów = The Models of Synthetic Measurement of Quality of Wares
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 160 (182) (1979) , s. 11-29. - Tytuł numeru: Konferencja ekonometryczna Katowice - Kraków - Wrocław : materiały XV Konferencji Naukowej Ekonometryków, Matematyków i Statystyków zatrudnionych w Akademiach Ekonomicznych Katowic, Krakowa i Wrocławia, 3-5 maj 1979, Pokrzywna - Bibliogr.
Nr:
2168244396
artykuł w czasopiśmie
1
Ocena poprawności formalnej wybranych metod normalizacji = An Evaluation of Formal Correctness of Selected Normalization Methods / Michał ABRAHAMOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 228 (1987), s. 65-84. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
2
Some Remarks on Weighing Variables in Cluster Analysis = Wybrane problemy ważenia cech / Kazimierz ZAJĄC, Michał ABRAHAMOWICZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984 (1987), s. 158. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
3
Konstrukcja syntetycznych mierników rozwoju w świetle twierdzenia Arrowa = The Construction of Synthetic Development Measures and the K.J. Arrow Theorem / Michał ABRAHAMOWICZ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 311 (1985), s. 5-25. - Summ.. - Tytuł numeru: Metody statystyczne, ekonometryczne i programowania matematycznego. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
4
Porządkowanie obiektów w wielowymiarowych przestrzeniach zmiennych diagnostycznych / Michał ABRAHAMOWICZ ; Promotor: Kazimierz ZAJĄC. - Kraków, 1985. - 270 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
5
Analiza addytywnego modelu kwalimetrycznego = Analysis of Additive Quality Metrologic Model / Michał ABRAHAMOWICZ, Andrzej IWASIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 191 (1984), s. 5-28. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
6
Cząstkowe funkcje jakości = Partial Functions of Quality / Michał ABRAHAMOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 191 (1984), s. 29-44. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
7
Metoda wyznaczania sekwencji badań w wybranych zagadnieniach diagnozy / Michał ABRAHAMOWICZ // Przegląd Statystyczny. - t. 30, z. 1-2 (1983), s. 155. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
8
Metoda wyznaczania sekwencji badań w wybranych zagadnieniach diagnozy = A Method For Determining the Testing Sequence in Some Diagnostical Problems / Michał ABRAHAMOWICZ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 215 (1982), s. 37-44. - Summ.. - Tytuł numeru: Modelowanie i prognozowanie ekonomiczne. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
9
Algorytm identyfikacji przyczyn uszkodzenia systemu przy zdeterminowanych układach symptomów = The Algorithm of the Identification of Cause Producing Disturbances in the System under Determined Arrangements of Symptons / Michał ABRAHAMOWICZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 24/2, lipiec-grudzień 1980 (1982), s. 351-352. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
10
Rozkład wartości skrajnych z próby = Distribution of Extremal Sample Values / Michał ABRAHAMOWICZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979 (1981), s. 117-119. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
11
Pewna metoda określania współczynników hierarchicznych dla zmiennych diagnostycznych = A Method for Designating Weights Attributable to Diagnostic Variables / Michał ABRAHAMOWICZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978 (1980), s. 137-139. - ISSN 0079-354X
12
Modele syntetycznego pomiaru jakości wyrobów = The Models of Synthetic Measurement of Quality of Wares / Michał ABRAHAMOWICZ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 160 (182) (1979), s. 11-29. - Summ.. - Tytuł numeru: Konferencja ekonometryczna Katowice - Kraków - Wrocław : materiały XV Konferencji Naukowej Ekonometryków, Matematyków i Statystyków zatrudnionych w Akademiach Ekonomicznych Katowic, Krakowa i Wrocławia, 3-5 maj 1979, Pokrzywna. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
1
Abrahamowicz M., (1987), Ocena poprawności formalnej wybranych metod normalizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 228, s. 65-84.
2
Zając K., Abrahamowicz M., (1987), Some Remarks on Weighing Variables in Cluster Analysis, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 158.
3
Abrahamowicz M., (1985), Konstrukcja syntetycznych mierników rozwoju w świetle twierdzenia Arrowa, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 311, s. 5-25.
4
Abrahamowicz M., (1985), Porządkowanie obiektów w wielowymiarowych przestrzeniach zmiennych diagnostycznych, Prom. Zając K., Kraków : , 270 k.
5
Abrahamowicz M., Iwasiewicz A., (1984), Analiza addytywnego modelu kwalimetrycznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 191, s. 5-28.
6
Abrahamowicz M., (1984), Cząstkowe funkcje jakości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 191, s. 29-44.
7
Abrahamowicz M., (1983), Metoda wyznaczania sekwencji badań w wybranych zagadnieniach diagnozy, "Przegląd Statystyczny", t. 30, z. 1-2, s. 155.
8
Abrahamowicz M., (1982), Metoda wyznaczania sekwencji badań w wybranych zagadnieniach diagnozy, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 215, s. 37-44.
9
Abrahamowicz M., (1982), Algorytm identyfikacji przyczyn uszkodzenia systemu przy zdeterminowanych układach symptomów, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 24/2, lipiec-grudzień 1980, s. 351-352.
10
Abrahamowicz M., (1981), Rozkład wartości skrajnych z próby, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979, s. 117-119.
11
Abrahamowicz M., (1980), Pewna metoda określania współczynników hierarchicznych dla zmiennych diagnostycznych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 137-139.
12
Abrahamowicz M., (1979), Modele syntetycznego pomiaru jakości wyrobów, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 160 (182), s. 11-29.
1
@article{UEK:2168256754,
author = "Michał Abrahamowicz",
title = "Ocena poprawności formalnej wybranych metod normalizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "228",
pages = "65-84",
year = "1987",
}
2
@misc{UEK:2168318539,
author = "Kazimierz Zając and Michał Abrahamowicz",
title = "Some Remarks on Weighing Variables in Cluster Analysis",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984",
pages = "158",
year = "1987",
}
3
@article{UEK:2168361404,
author = "Michał Abrahamowicz",
title = "Konstrukcja syntetycznych mierników rozwoju w świetle twierdzenia Arrowa",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "311",
pages = "5-25",
year = "1985",
}
4
@unpublished{UEK:2168312965,
author = "Michał Abrahamowicz",
title = "Porządkowanie obiektów w wielowymiarowych przestrzeniach zmiennych diagnostycznych",
adress = "Kraków",
year = "1985",
}
5
@article{UEK:2168236438,
author = "Michał Abrahamowicz and Andrzej Iwasiewicz",
title = "Analiza addytywnego modelu kwalimetrycznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "191",
pages = "5-28",
year = "1984",
}
6
@article{UEK:2168236440,
author = "Michał Abrahamowicz",
title = "Cząstkowe funkcje jakości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "191",
pages = "29-44",
year = "1984",
}
7
@misc{UEK:2168350660,
author = "Michał Abrahamowicz",
title = "Metoda wyznaczania sekwencji badań w wybranych zagadnieniach diagnozy",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 30, z. 1-2",
pages = "155",
year = "1983",
}
8
@article{UEK:2168330625,
author = "Michał Abrahamowicz",
title = "Metoda wyznaczania sekwencji badań w wybranych zagadnieniach diagnozy",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "215",
pages = "37-44",
adress = "",
year = "1982",
}
9
@misc{UEK:2168318461,
author = "Michał Abrahamowicz",
title = "Algorytm identyfikacji przyczyn uszkodzenia systemu przy zdeterminowanych układach symptomów",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 24/2, lipiec-grudzień 1980",
pages = "351-352",
year = "1982",
}
10
@misc{UEK:2168333315,
author = "Michał Abrahamowicz",
title = "Rozkład wartości skrajnych z próby",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979",
pages = "117-119",
year = "1981",
}
11
@misc{UEK:2168252640,
author = "Michał Abrahamowicz",
title = "Pewna metoda określania współczynników hierarchicznych dla zmiennych diagnostycznych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978",
pages = "137-139",
year = "1980",
}
12
@article{UEK:2168244396,
author = "Michał Abrahamowicz",
title = "Modele syntetycznego pomiaru jakości wyrobów",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "160 (182)",
pages = "11-29",
adress = "",
year = "1979",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID