Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej - Liczba publikacji od roku 2010

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 7 27 31 38 53 43 30 22 2 1
Rozdziały 19 90 143 151 216 310 101 85 0 0
Artykuły 10 98 129 102 96 103 67 96 0 0
Patenty i normy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 1 10 16 13 12 13 13 7 0 0
Prace niepublikowane 0 4 3 2 0 37 72 47 0 0
Inne 1 5 23 10 23 9 14 8 0 0
SUMA: 38 234 345 316 400 515 297 265 2 1