Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej - Liczba publikacji od roku 2010

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 0 23 36 51 40 29 19 0 0
Rozdziały 1 91 128 203 301 91 85 0 0
Artykuły 1 88 100 94 97 66 92 0 0
Patenty i normy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 0 11 12 12 10 10 7 0 0
Prace niepublikowane 0 0 2 0 37 72 47 0 0
Inne 0 22 21 21 10 17 7 0 0
SUMA: 2 235 299 381 495 285 257 0 0