Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej - Liczba publikacji od roku 2010

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 0 18 31 37 53 43 30 21 1 1
Rozdziały 0 61 137 136 204 305 93 85 0 0
Artykuły 0 48 126 103 95 100 68 96 0 0
Patenty i normy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 0 3 16 13 12 13 13 7 0 0
Prace niepublikowane 0 1 3 2 0 37 72 47 0 0
Inne 0 5 29 21 35 14 21 8 0 0
SUMA: 0 136 342 312 399 512 297 264 1 1