Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej - Liczba publikacji w latach 2010-2019

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 0 23 27 27 42 24 13 13 0 2
Rozdziały 3 101 119 119 182 297 85 68 1 2
Artykuły 0 118 134 111 108 103 66 95 1 0
Patenty i normy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 1 10 16 14 13 13 13 7 0 1
Prace niepublikowane 0 6 3 3 0 37 72 47 0 0
Inne 4 37 63 37 57 34 42 19 2 1
SUMA: 8 295 362 311 402 508 291 249 4 6