Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej - Liczba publikacji od roku 2010

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 8 28 36 52 42 29 20 0 0
Rozdziały 41 127 134 204 305 93 85 0 0
Artykuły 30 116 103 94 99 67 95 0 0
Patenty i normy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 2 15 13 12 13 13 7 0 0
Prace niepublikowane 0 3 2 0 37 72 47 0 0
Inne 3 27 21 35 13 21 8 0 0
SUMA: 84 316 309 397 509 295 262 0 0