Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej - liczba publikacji od roku 2010

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 11 37 51 40 29 19 0 0
Rozdziały 64 127 202 301 91 84 0 0
Artykuły 63 99 94 97 66 92 0 0
Patenty i normy 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 5 12 12 10 10 7 0 0
Prace niepublikowane 0 0 0 37 72 47 0 0
Inne 8 21 21 10 17 7 0 0
SUMA: 151 296 380 495 285 256 0 0