Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej - Liczba publikacji w latach 2010-2019

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 0 23 27 27 42 24 13 13 0 2
Rozdziały 3 101 119 120 182 297 85 67 2 3
Artykuły 0 119 135 111 108 105 67 96 1 0
Patenty i normy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 2 10 16 14 13 13 13 7 0 1
Prace niepublikowane 0 6 3 3 0 37 72 47 0 0
Inne 5 43 64 42 61 38 43 19 2 1
SUMA: 10 302 364 317 406 514 293 249 5 7
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID