Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej - Liczba publikacji od roku 2010

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 2 21 31 37 53 43 31 21 2 1
Rozdziały 1 75 137 136 204 305 93 85 0 0
Artykuły 3 61 126 103 95 102 68 96 0 0
Patenty i normy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 0 3 16 13 12 13 13 7 0 0
Prace niepublikowane 0 2 3 2 0 37 72 47 0 0
Inne 1 8 29 21 35 14 21 8 0 0
SUMA: 7 170 342 312 399 514 298 264 2 1