Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej - Liczba publikacji od roku 2010

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 5 24 31 37 53 43 30 22 2 1
Rozdziały 3 84 137 136 204 305 93 85 0 0
Artykuły 7 95 128 103 96 103 68 96 0 0
Patenty i normy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 1 10 16 13 12 13 13 7 0 0
Prace niepublikowane 0 3 3 2 0 37 72 47 0 0
Inne 3 11 29 21 35 14 21 8 0 0
SUMA: 19 227 344 312 400 515 297 265 2 1