Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej - Liczba publikacji od roku 2010

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 10 21 26 30 42 26 15 14 1 1
Rozdziały 14 78 121 132 187 300 87 83 0 0
Artykuły 13 98 129 102 96 103 68 96 0 0
Patenty i normy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 1 10 16 13 12 13 14 7 0 0
Prace niepublikowane 0 4 3 2 0 37 72 47 0 0
Inne 9 23 50 38 64 36 44 18 1 0
SUMA: 47 234 345 317 401 515 300 265 2 1