Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej - Liczba publikacji w latach 2010-2019

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 0 21 26 27 40 24 13 13 1 0
Rozdziały 3 95 117 119 179 297 85 67 0 1
Artykuły 0 104 125 100 94 100 67 93 0 0
Patenty i normy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 2 4 6 8 7 7 6 4 0 0
Prace niepublikowane 0 6 3 2 0 37 72 46 0 0
Inne 5 42 65 42 60 38 43 19 1 0
SUMA: 10 272 342 298 380 503 286 242 2 1
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID