Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej - Liczba publikacji od roku 2010

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 1 27 35 52 40 29 19 0 0
Rozdziały 6 120 131 203 304 92 85 0 0
Artykuły 8 113 102 94 98 66 95 0 0
Patenty i normy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 0 12 12 12 13 13 7 0 0
Prace niepublikowane 0 0 2 0 37 72 47 0 15
Inne 0 27 21 35 13 21 7 0 0
SUMA: 15 299 303 396 505 293 260 0 15