Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej - Liczba publikacji od roku 2010

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 5 27 35 52 42 29 20 0 0
Rozdziały 12 120 133 203 304 92 85 0 0
Artykuły 18 113 103 94 98 67 95 0 0
Patenty i normy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 1 12 12 12 13 13 7 0 0
Prace niepublikowane 0 3 2 0 37 72 47 0 0
Inne 1 27 21 35 13 21 8 0 0
SUMA: 37 302 306 396 507 294 262 0 0