Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Zarządzania - Liczba publikacji od roku 2010

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 8 37 48 50 74 81 62 84 72 52
Rozdziały 47 240 317 296 374 358 316 385 272 419
Artykuły 37 245 272 302 354 337 291 326 374 297
Patenty i normy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 2 4 7 9 12 9 18 14 17 14
Prace niepublikowane 1 17 26 14 8 179 178 217 150 184
Inne 1 31 40 17 22 39 28 29 26 28
SUMA: 96 574 710 688 844 1003 893 1055 911 994