Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Zarządzania - Liczba publikacji w latach 2010-2019

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 1 40 41 49 70 68 52 76 66 49
Rozdziały 9 241 309 289 375 358 301 379 269 410
Artykuły 8 272 274 302 357 342 293 327 371 305
Patenty i normy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 0 4 6 5 6 5 6 7 7 4
Prace niepublikowane 2 9 13 7 7 177 174 217 146 182
Inne 4 62 91 48 41 53 59 61 62 47
SUMA: 24 628 734 700 856 1003 885 1067 921 997
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID