Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Zarządzania - Liczba publikacji od roku 2010

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 12 38 41 48 71 70 51 75 63 49
Rozdziały 76 242 312 291 373 358 310 377 270 418
Artykuły 100 250 271 302 354 335 292 324 374 305
Patenty i normy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 3 6 7 9 12 9 18 14 17 14
Prace niepublikowane 3 8 13 7 8 178 175 217 146 182
Inne 4 39 74 30 25 48 47 49 42 40
SUMA: 198 583 718 687 843 998 893 1056 912 1008