Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Zarządzania - Liczba publikacji od roku 2010

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 17 45 52 72 80 62 82 71 52
Rozdziały 119 281 294 372 356 315 380 271 418
Artykuły 134 271 303 353 337 290 325 375 297
Patenty i normy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 3 7 9 12 9 18 14 17 14
Prace niepublikowane 11 26 14 8 179 178 217 150 184
Inne 15 37 16 22 39 28 27 26 28
SUMA: 299 667 688 839 1000 891 1045 910 993