Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Zarządzania - Liczba publikacji od roku 2010

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 2 35 50 71 81 61 82 71 52
Rozdziały 33 268 290 372 353 312 380 269 417
Artykuły 16 256 301 352 334 284 323 373 294
Patenty i normy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 1 6 9 12 9 18 14 17 14
Prace niepublikowane 9 22 14 7 179 177 217 150 164
Inne 3 36 16 22 38 28 27 25 27
SUMA: 64 623 680 836 994 880 1043 905 968