Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Zarządzania - Liczba publikacji od roku 2010

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 0 28 48 52 74 81 62 83 71 52
Rozdziały 4 200 311 296 372 357 316 380 272 419
Artykuły 4 193 271 303 353 337 290 325 375 297
Patenty i normy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 0 4 7 9 12 9 18 14 17 14
Prace niepublikowane 0 12 26 14 8 179 178 217 150 184
Inne 0 19 40 16 22 39 28 27 26 28
SUMA: 8 456 703 690 841 1002 892 1046 911 994