Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Zarządzania - liczba publikacji od roku 2010

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 22 48 71 80 60 81 69 52
Rozdziały 172 286 371 347 311 377 278 414
Artykuły 140 267 347 335 283 323 371 291
Patenty i normy 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 5 9 12 9 18 14 17 14
Prace niepublikowane 12 12 6 179 177 217 150 164
Inne 19 16 22 36 28 26 25 26
SUMA: 370 638 829 986 877 1038 910 961