Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Zarządzania - Liczba publikacji od roku 2010

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 7 38 52 71 80 62 82 71 52
Rozdziały 75 277 290 372 354 313 380 271 417
Artykuły 72 268 301 352 335 286 325 375 294
Patenty i normy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 1 7 9 12 9 18 14 17 14
Prace niepublikowane 10 25 14 8 179 178 217 150 164
Inne 5 37 16 22 39 28 27 25 27
SUMA: 170 652 682 837 996 885 1045 909 968