Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Zarządzania - Liczba publikacji w latach 2010-2019

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 1 42 42 49 70 68 52 76 66 49
Rozdziały 9 245 308 288 374 357 301 378 265 406
Artykuły 7 267 274 303 357 342 292 326 371 302
Patenty i normy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 1 6 7 9 12 9 18 14 17 14
Prace niepublikowane 2 9 13 7 7 177 174 217 146 182
Inne 4 61 90 44 41 53 58 61 62 46
SUMA: 24 630 734 700 861 1006 895 1072 927 999