Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Zarządzania - Liczba publikacji od roku 2010

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 0 34 47 52 74 81 62 84 72 52
Rozdziały 12 239 312 296 374 358 316 380 272 419
Artykuły 13 227 272 303 354 337 291 325 374 297
Patenty i normy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 0 4 7 9 12 9 18 14 17 14
Prace niepublikowane 0 15 26 14 8 179 178 217 150 184
Inne 0 26 40 16 22 39 28 29 26 28
SUMA: 25 545 704 690 844 1003 893 1049 911 994