Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Zarządzania - Liczba publikacji od roku 2010

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 11 37 41 48 72 76 51 75 63 48
Rozdziały 61 241 312 291 373 357 311 377 270 417
Artykuły 56 249 272 302 354 335 291 324 374 295
Patenty i normy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 2 5 7 9 12 9 18 14 17 14
Prace niepublikowane 0 7 13 7 8 178 175 217 146 182
Inne 5 42 69 31 25 48 47 48 42 40
SUMA: 135 581 714 688 844 1003 893 1055 912 996