Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Zarządzania - Liczba publikacji w latach 2010-2019

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 1 42 42 48 70 68 52 75 66 49
Rozdziały 4 239 307 286 374 355 301 376 262 406
Artykuły 5 261 273 303 355 342 292 325 370 302
Patenty i normy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 1 6 7 9 12 9 18 14 17 14
Prace niepublikowane 1 9 13 7 7 177 174 217 146 182
Inne 3 61 90 44 36 53 54 61 63 46
SUMA: 15 618 732 697 854 1004 891 1068 924 999