Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Zarządzania - Liczba publikacji od roku 2010

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 9 39 52 72 80 62 82 71 52
Rozdziały 95 278 292 372 354 315 380 271 417
Artykuły 93 270 303 352 335 289 325 375 294
Patenty i normy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 2 7 9 12 9 18 14 17 14
Prace niepublikowane 10 25 14 8 179 178 217 150 184
Inne 6 37 16 22 39 28 27 25 27
SUMA: 215 656 686 838 996 890 1045 909 988