Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Zarządzania - Liczba publikacji od roku 2010

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 0 29 49 71 81 61 82 69 52
Rozdziały 2 205 288 370 349 312 379 269 414
Artykuły 0 185 289 352 334 283 323 372 292
Patenty i normy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 0 6 9 12 9 18 14 17 14
Prace niepublikowane 7 18 14 7 179 177 217 150 164
Inne 0 22 16 22 38 28 27 25 26
SUMA: 9 465 665 834 990 879 1042 902 962