Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem - Liczba publikacji od roku 2010

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 0 3 13 9 17 15 11 19 10 12
Rozdziały 0 37 81 93 106 84 59 121 38 87
Artykuły 2 69 76 71 58 67 76 62 118 128
Patenty i normy 0 0 0 4 0 0 1 2 0 0
Redakcja 0 4 4 4 10 10 12 14 14 12
Prace niepublikowane 0 2 8 8 4 28 27 31 28 24
Inne 0 9 50 34 29 50 50 34 33 32
SUMA: 2 124 232 223 224 254 236 283 241 295