Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem - Liczba publikacji od roku 2010

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 3 7 12 9 17 15 11 19 11 12
Rozdziały 4 41 90 97 103 85 56 119 38 86
Artykuły 13 77 77 71 58 68 77 62 118 128
Patenty i normy 0 0 0 4 0 0 1 2 0 0
Redakcja 1 4 4 4 10 10 12 14 14 12
Prace niepublikowane 0 3 0 5 4 28 25 31 28 24
Inne 1 9 50 33 33 50 54 36 33 33
SUMA: 22 141 233 223 225 256 236 283 242 295