Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem - Liczba publikacji od roku 2010

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 4 7 12 9 17 14 11 19 11 13
Rozdziały 3 41 81 93 102 84 56 118 38 96
Artykuły 22 78 77 71 58 68 77 62 118 128
Patenty i normy 0 0 0 4 0 0 1 2 0 0
Redakcja 2 4 4 4 10 10 12 14 14 12
Prace niepublikowane 1 3 0 5 4 28 25 31 28 24
Inne 3 9 59 37 34 52 54 37 33 35
SUMA: 35 142 233 223 225 256 236 283 242 308