Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem - Liczba publikacji od roku 2010

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 1 6 13 9 17 15 11 19 10 12
Rozdziały 0 38 82 93 107 86 59 121 38 87
Artykuły 8 73 77 71 58 67 76 62 118 128
Patenty i normy 0 0 0 4 0 0 1 2 0 0
Redakcja 1 4 4 4 10 10 12 14 14 12
Prace niepublikowane 0 3 8 8 4 28 27 31 28 24
Inne 0 9 50 34 29 50 50 34 33 32
SUMA: 10 133 234 223 225 256 236 283 241 295