Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem - Liczba publikacji w latach 2010-2019

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 2 8 12 8 15 14 10 18 11 13
Rozdziały 4 51 82 91 96 83 53 110 35 92
Artykuły 4 81 78 67 54 56 68 58 104 122
Patenty i normy 0 0 0 4 0 0 1 2 0 0
Redakcja 1 1 1 1 2 2 2 3 5 3
Prace niepublikowane 1 4 0 5 4 28 25 31 28 24
Inne 2 16 58 38 36 52 55 36 34 34
SUMA: 14 161 231 214 207 235 214 258 217 288
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID