Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem - Liczba publikacji w latach 2010-2019

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 2 8 12 8 15 14 10 18 11 13
Rozdziały 4 51 82 90 95 82 53 110 35 92
Artykuły 3 80 76 67 55 56 68 58 104 122
Patenty i normy 0 0 0 4 0 0 1 2 0 0
Redakcja 3 4 4 3 10 10 12 14 14 12
Prace niepublikowane 2 4 0 5 4 28 25 31 28 24
Inne 2 16 58 38 35 52 55 36 34 34
SUMA: 16 163 232 215 214 242 224 269 226 297