Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem - Liczba publikacji od roku 2010

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 0 9 8 17 15 11 19 10 11
Rozdziały 0 66 91 96 83 56 113 38 84
Artykuły 2 55 66 55 56 69 58 105 125
Patenty i normy 0 0 0 2 0 1 2 0 0
Redakcja 0 4 3 10 10 12 14 14 12
Prace niepublikowane 0 8 8 4 28 27 31 28 24
Inne 0 47 34 29 50 50 33 33 32
SUMA: 2 189 210 213 242 226 270 228 288