Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem - liczba publikacji od roku 2010

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 9 8 15 15 11 18 11 11
Rozdziały 61 91 95 83 56 112 38 84
Artykuły 45 66 54 56 69 58 105 125
Patenty i normy 0 0 2 0 1 2 0 0
Redakcja 3 3 10 10 12 14 13 12
Prace niepublikowane 8 8 4 28 27 31 28 24
Inne 18 34 29 50 50 33 33 32
SUMA: 144 210 209 242 226 268 228 288