Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem - Liczba publikacji od roku 2010

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 1 11 9 17 15 11 19 10 12
Rozdziały 21 75 93 104 84 59 119 38 87
Artykuły 32 70 70 58 66 76 62 118 128
Patenty i normy 0 0 4 0 0 1 2 0 0
Redakcja 2 4 4 10 10 12 14 14 12
Prace niepublikowane 0 8 8 4 28 27 31 28 24
Inne 7 48 34 29 50 50 34 33 32
SUMA: 63 216 222 222 253 236 281 241 295