Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Finansów i Prawa - Liczba publikacji od roku 2010

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 2 43 41 37 44 39 67 47 44 40
Rozdziały 37 195 235 217 251 424 194 197 199 207
Artykuły 4 182 212 231 213 208 218 213 250 206
Patenty i normy 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 0 3 6 5 8 6 6 9 18 23
Prace niepublikowane 0 1 23 8 19 141 114 110 81 86
Inne 1 16 18 10 12 56 18 5 14 13
SUMA: 44 441 535 508 547 874 617 581 606 575