Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Finansów i Prawa - Liczba publikacji od roku 2010

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 9 38 35 42 38 66 45 43 39
Rozdziały 52 221 216 242 419 193 192 196 201
Artykuły 43 194 222 210 205 214 211 247 203
Patenty i normy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 0 4 5 8 6 6 9 18 23
Prace niepublikowane 0 23 8 19 141 114 110 81 78
Inne 1 17 10 11 56 18 5 13 13
SUMA: 105 497 496 532 865 611 572 598 557