Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Finansów i Prawa - Liczba publikacji od roku 2010

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 10 43 38 35 44 35 50 37 37 38
Rozdziały 80 225 236 241 274 430 201 201 195 199
Artykuły 27 204 216 235 218 212 221 216 260 210
Patenty i normy 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 1 4 6 5 8 6 6 9 18 23
Prace niepublikowane 0 1 16 8 14 141 113 109 81 86
Inne 21 18 107 14 23 62 36 18 28 30
SUMA: 139 496 619 538 581 886 627 590 619 586