Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Finansów i Prawa - Liczba publikacji w latach 2010-2019

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 0 42 35 35 41 33 42 35 36 34
Rozdziały 14 214 230 209 231 398 177 178 180 183
Artykuły 3 202 198 214 186 181 177 182 238 185
Patenty i normy 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 1 2 3 2 4 3 4 7 9 10
Prace niepublikowane 4 10 17 8 15 140 111 108 80 86
Inne 3 25 109 24 23 63 38 23 32 30
SUMA: 25 496 592 492 500 818 549 533 575 528
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID