Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Finansów i Prawa - Liczba publikacji od roku 2010

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 1 38 41 37 44 39 67 47 43 39
Rozdziały 11 179 231 217 245 423 194 197 199 203
Artykuły 0 161 209 227 213 207 218 212 250 206
Patenty i normy 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 0 2 6 5 8 6 6 9 18 23
Prace niepublikowane 0 0 23 8 19 141 114 110 81 86
Inne 0 12 18 10 12 56 18 5 13 13
SUMA: 12 393 528 504 541 872 617 580 604 570