Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Finansów i Prawa - Liczba publikacji od roku 2010

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 7 44 40 37 45 39 63 46 44 40
Rozdziały 47 223 237 242 275 430 198 198 200 211
Artykuły 17 202 211 233 217 212 222 213 256 209
Patenty i normy 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 0 4 6 5 8 6 6 9 18 23
Prace niepublikowane 0 1 24 8 19 141 114 110 81 86
Inne 5 17 19 11 13 56 18 5 14 13
SUMA: 76 492 537 536 577 884 621 581 613 582