Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Finansów i Prawa - Liczba publikacji od roku 2010

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 0 23 33 41 38 66 45 42 39
Rozdziały 3 126 204 237 414 188 192 191 200
Artykuły 1 117 215 208 197 200 198 238 194
Patenty i normy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 0 3 5 8 6 5 9 18 23
Prace niepublikowane 0 7 8 19 141 114 108 81 54
Inne 0 8 10 11 55 17 5 13 13
SUMA: 4 284 475 524 851 590 557 583 523