Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Finansów i Prawa - Liczba publikacji od roku 2010

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 9 43 38 35 44 35 50 37 37 38
Rozdziały 51 224 236 241 271 430 201 201 195 199
Artykuły 18 203 216 235 218 212 221 216 260 210
Patenty i normy 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 0 4 6 5 8 6 6 9 18 23
Prace niepublikowane 0 1 16 8 14 141 113 109 81 86
Inne 18 18 65 14 23 62 36 17 28 30
SUMA: 96 494 577 538 578 886 627 589 619 586