Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Finansów i Prawa - Liczba publikacji w latach 2010-2019

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 0 43 35 34 41 33 42 35 36 34
Rozdziały 14 215 229 209 230 399 179 177 186 182
Artykuły 3 202 198 211 187 178 177 182 230 186
Patenty i normy 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 0 4 6 5 8 6 6 9 18 23
Prace niepublikowane 4 10 17 8 15 140 111 108 80 86
Inne 2 25 109 22 23 63 38 23 32 30
SUMA: 23 500 594 489 504 819 553 534 582 541