Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Finansów i Prawa - Liczba publikacji w latach 2010-2019

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 0 42 34 33 40 33 42 35 36 34
Rozdziały 12 216 231 210 231 397 177 177 186 182
Artykuły 4 199 197 211 187 178 178 182 229 185
Patenty i normy 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 0 4 6 5 8 6 6 9 18 23
Prace niepublikowane 2 10 17 8 15 140 111 108 80 86
Inne 0 25 108 22 23 63 37 23 32 30
SUMA: 18 497 593 489 504 817 551 534 581 540