Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Finansów i Prawa - Liczba publikacji od roku 2010

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 19 41 37 43 39 67 47 43 39
Rozdziały 114 225 217 244 423 194 196 197 203
Artykuły 100 204 227 213 206 218 212 249 204
Patenty i normy 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 2 6 5 8 6 6 9 18 23
Prace niepublikowane 0 23 8 19 141 114 110 81 86
Inne 5 18 10 12 56 18 5 13 13
SUMA: 241 517 504 539 871 617 579 601 568