Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Finansów i Prawa - Liczba publikacji od roku 2010

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 14 38 36 42 38 66 45 43 39
Rozdziały 91 223 216 242 421 194 193 197 201
Artykuły 79 195 222 211 205 215 211 247 204
Patenty i normy 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 1 5 5 8 6 6 9 18 23
Prace niepublikowane 0 23 8 19 141 114 110 81 86
Inne 2 18 10 11 56 18 5 13 13
SUMA: 188 502 497 533 867 613 573 599 566