Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Finansów i Prawa - liczba publikacji od roku 2010

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 15 29 40 38 66 45 42 39
Rozdziały 92 203 235 413 186 190 189 199
Artykuły 66 204 210 194 200 196 234 186
Patenty i normy 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 2 5 8 6 5 9 18 23
Prace niepublikowane 3 8 19 141 114 108 81 54
Inne 5 10 10 54 17 5 13 13
SUMA: 183 459 522 846 588 553 577 514