Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Finansów i Prawa - Liczba publikacji od roku 2010

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 3 32 33 41 38 66 45 42 39
Rozdziały 20 181 206 240 414 189 192 191 200
Artykuły 5 167 218 210 201 208 204 242 200
Patenty i normy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 0 4 5 8 6 5 9 18 23
Prace niepublikowane 0 15 8 19 141 114 108 81 54
Inne 0 14 10 11 55 17 5 13 13
SUMA: 28 413 480 529 855 599 563 587 529