Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości - Liczba publikacji od roku 2019

2021 2020 2019
Książki 3 63 38
Rozdziały 28 285 264
Artykuły 60 175 200
Patenty i normy 0 0 1
Redakcja 0 3 5
Prace niepublikowane 0 8 19
Inne 10 49 126
SUMA: 101 583 653