Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości - Liczba publikacji od roku 2019

2022 2021 2020 2019
Książki 9 58 67 39
Rozdziały 33 290 300 265
Artykuły 64 200 189 202
Patenty i normy 0 0 1 1
Redakcja 1 3 4 5
Prace niepublikowane 0 8 9 19
Inne 4 70 56 126
SUMA: 111 629 626 657
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID