Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości - Liczba publikacji od roku 2019

2019
Książki 20
Rozdziały 178
Artykuły 117
Patenty i normy 0
Redakcja 2
Prace niepublikowane 10
Inne 70
SUMA: 397