Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości - Liczba publikacji od roku 2019

2020 2019
Książki 8 34
Rozdziały 47 251
Artykuły 46 195
Patenty i normy 0 1
Redakcja 0 5
Prace niepublikowane 0 18
Inne 2 111
SUMA: 103 615