Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej - Liczba publikacji od roku 2019

2021 2020 2019
Książki 5 37 29
Rozdziały 19 73 111
Artykuły 24 71 82
Patenty i normy 0 0 0
Redakcja 1 7 10
Prace niepublikowane 0 1 1
Inne 11 78 52
SUMA: 60 267 285