Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej - Liczba publikacji od roku 2019

2022 2021 2020 2019
Książki 7 23 42 30
Rozdziały 29 69 92 112
Artykuły 18 88 85 84
Patenty i normy 0 0 0 0
Redakcja 1 7 5 6
Prace niepublikowane 0 3 1 1
Inne 15 49 89 59
SUMA: 70 239 314 292
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID