Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej - Liczba publikacji od roku 2019

2020 2019
Książki 6 29
Rozdziały 23 106
Artykuły 18 64
Patenty i normy 0 0
Redakcja 0 3
Prace niepublikowane 0 1
Inne 4 45
SUMA: 51 248