Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa - Liczba publikacji od roku 2019

2022 2021 2020 2019
Książki 8 62 85 64
Rozdziały 20 276 244 413
Artykuły 82 261 298 298
Patenty i normy 0 0 0 0
Redakcja 1 7 10 7
Prace niepublikowane 0 8 9 12
Inne 12 71 101 112
SUMA: 123 685 747 906
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID