Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa - Liczba publikacji od roku 2019

2021 2020 2019
Książki 9 81 62
Rozdziały 49 232 406
Artykuły 75 267 290
Patenty i normy 0 0 0
Redakcja 0 13 17
Prace niepublikowane 0 8 12
Inne 20 95 109
SUMA: 153 696 896