Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa - Liczba publikacji od roku 2019

2020 2019
Książki 22 59
Rozdziały 63 391
Artykuły 72 271
Patenty i normy 0 0
Redakcja 2 14
Prace niepublikowane 0 11
Inne 2 87
SUMA: 161 833