Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych - Liczba publikacji od roku 2010

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 1 12 33 52 69 71 60 59 88 73
Rozdziały 0 100 188 261 306 319 199 293 331 306
Artykuły 2 170 203 267 244 213 225 209 352 308
Patenty i normy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 0 8 13 14 14 8 4 14 25 26
Prace niepublikowane 0 2 15 9 15 143 142 162 162 172
Inne 0 18 47 35 25 30 30 14 24 26
SUMA: 3 310 499 638 673 784 660 751 982 911