Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych - Liczba publikacji od roku 2010

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 0 23 51 72 72 58 60 85 72
Rozdziały 1 149 264 320 323 210 304 343 320
Artykuły 4 151 269 263 225 240 228 373 332
Patenty i normy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 0 12 16 14 10 8 19 29 30
Prace niepublikowane 0 5 9 14 143 143 162 156 133
Inne 0 42 52 48 65 68 47 36 51
SUMA: 5 382 661 731 838 727 820 1022 938