Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych - Liczba publikacji w latach 2010-2019

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 2 19 36 48 64 54 50 54 65 50
Rozdziały 20 141 196 263 303 315 203 291 312 278
Artykuły 15 250 223 270 244 219 236 215 347 310
Patenty i normy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 1 10 8 11 11 5 4 9 13 13
Prace niepublikowane 4 9 11 4 7 141 138 153 160 170
Inne 7 65 71 70 54 71 62 62 70 70
SUMA: 49 494 545 666 683 805 693 784 967 891
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID