Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych - Liczba publikacji od roku 2010

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 3 31 53 74 72 59 60 88 72
Rozdziały 35 181 268 322 327 211 307 347 321
Artykuły 83 208 271 264 225 243 230 379 335
Patenty i normy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 3 14 16 16 10 7 19 29 31
Prace niepublikowane 1 15 9 14 143 143 162 162 155
Inne 5 61 52 48 65 68 47 36 51
SUMA: 130 510 669 738 842 731 825 1041 965