Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych - Liczba publikacji od roku 2010

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 10 17 33 45 59 51 42 53 66 55
Rozdziały 35 141 192 257 306 307 196 298 327 302
Artykuły 49 244 212 269 243 214 225 212 357 312
Patenty i normy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 2 13 13 14 14 8 4 18 29 27
Prace niepublikowane 0 6 11 4 8 141 139 152 160 171
Inne 9 35 58 54 45 66 55 41 59 51
SUMA: 105 456 519 643 675 787 661 774 998 918