Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych - Liczba publikacji od roku 2010

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 5 34 53 74 73 60 60 88 73
Rozdziały 59 195 269 322 327 211 307 349 321
Artykuły 122 217 273 264 226 243 230 383 340
Patenty i normy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 5 15 16 16 10 7 19 29 31
Prace niepublikowane 2 17 9 15 144 143 163 163 172
Inne 10 62 52 50 65 68 47 36 51
SUMA: 203 540 672 741 845 732 826 1048 988