Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych - Liczba publikacji w latach 2010-2019

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 1 18 35 48 64 54 49 54 65 50
Rozdziały 12 138 192 258 303 315 200 288 311 276
Artykuły 11 249 223 270 244 219 231 207 347 307
Patenty i normy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 1 13 13 14 13 8 4 19 30 28
Prace niepublikowane 3 9 11 4 7 141 138 152 160 170
Inne 6 64 72 69 53 70 57 55 65 65
SUMA: 34 491 546 663 684 807 679 775 978 896