Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych - Liczba publikacji od roku 2010

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 4 14 34 52 69 72 60 60 89 73
Rozdziały 10 119 199 264 309 321 199 300 332 307
Artykuły 6 211 207 268 244 214 225 212 357 311
Patenty i normy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 0 12 13 14 14 8 4 18 29 27
Prace niepublikowane 0 4 15 9 15 143 142 162 162 172
Inne 0 26 47 35 25 30 30 18 28 27
SUMA: 20 386 515 642 676 788 660 770 997 917