Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych - Liczba publikacji w latach 2010-2019

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 1 19 36 48 64 54 50 54 65 50
Rozdziały 20 141 194 260 304 315 201 289 312 278
Artykuły 16 250 225 270 244 219 235 212 347 307
Patenty i normy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 1 16 13 18 17 12 8 23 34 31
Prace niepublikowane 4 9 11 4 7 141 138 153 160 170
Inne 7 65 71 70 54 70 62 60 69 69
SUMA: 49 500 550 670 690 811 694 791 987 905