Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych - Liczba publikacji od roku 2010

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 9 20 34 52 71 72 60 61 90 73
Rozdziały 34 160 221 287 322 332 201 308 338 307
Artykuły 33 240 208 268 243 214 225 212 357 312
Patenty i normy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 1 13 13 14 14 8 4 18 29 27
Prace niepublikowane 0 6 11 4 8 141 139 152 160 171
Inne 1 16 32 17 17 21 31 23 24 28
SUMA: 78 455 519 642 675 788 660 774 998 918