Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych - liczba publikacji od roku 2010

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 14 51 72 71 58 59 86 72
Rozdziały 77 260 315 321 210 300 343 320
Artykuły 100 269 261 225 240 228 373 331
Patenty i normy 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 10 16 14 10 8 19 29 30
Prace niepublikowane 0 9 14 143 143 162 156 133
Inne 29 51 48 65 68 47 36 51
SUMA: 230 656 724 835 727 815 1023 937