Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych - Liczba publikacji od roku 2010

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 6 20 34 52 69 72 60 60 89 73
Rozdziały 12 141 199 264 309 321 199 302 332 308
Artykuły 30 238 208 268 243 214 225 212 357 311
Patenty i normy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 1 13 13 14 14 8 4 18 29 27
Prace niepublikowane 0 6 16 9 15 143 142 162 162 172
Inne 1 30 47 35 25 30 30 18 28 27
SUMA: 50 448 517 642 675 788 660 772 997 918