Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych - Liczba publikacji od roku 2010

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 0 29 53 74 72 59 60 88 72
Rozdziały 3 160 266 321 327 210 306 346 320
Artykuły 13 188 269 263 225 241 228 375 333
Patenty i normy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redakcja 0 14 16 16 10 7 19 29 31
Prace niepublikowane 0 12 9 14 143 143 162 156 134
Inne 0 60 52 48 65 68 47 36 51
SUMA: 16 463 665 736 842 728 822 1030 941