Czasopisma punktowane wg dyscyplin

Nazwa czasopisma Dyscypliny Publikacje lp
Accounting Auditing & Accountability Journal nauki o zarządzaniu i jakości 1
Accounting in Europe nauki o zarządzaniu i jakości 2
Acta Biochimica Polonica informatyka techniczna i telekomunikacja inżynieria biomedyczna inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki biologiczne nauki chemiczne nauki farmaceutyczne nauki leśne nauki medyczne nauki o kulturze fizycznej nauki o zdrowiu rolnictwo i ogrodnictwo technologia żywności i żywienia weterynaria zootechnika i rybactwo 1
Acta Iuris Stetinensis nauki o polityce i administracji nauki prawne prawo kanoniczne 1
Acta Mathematica Scientia astronomia matematyka 1
Acta Montanistica Slovaca inżynieria lądowa i transport inżynieria mechaniczna inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki o Ziemi i środowisku 1
Acta Oeconomica ekonomia i finanse geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna nauki o zarządzaniu i jakości 1
Acta Physica Polonica A astronomia automatyka, elektronika i elektrotechnika ekonomia i finanse inżynieria biomedyczna inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczna nauki chemiczne nauki fizyczne nauki leśne technologia żywności i żywienia weterynaria 13
Acta Physica Polonica B astronomia automatyka, elektronika i elektrotechnika ekonomia i finanse inżynieria biomedyczna inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczna nauki fizyczne 1
Acta Physica Polonica B Proceedings Supplement astronomia inżynieria materiałowa nauki fizyczne 1
Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka rolnictwo i ogrodnictwo 2
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia ekonomia i finanse geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna nauki o zarządzaniu i jakości 9
Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria inżynieria mechaniczna nauki farmaceutyczne rolnictwo i ogrodnictwo technologia żywności i żywienia zootechnika i rybactwo 1
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 71
Administrative Sciences nauki o polityce i administracji nauki o zarządzaniu i jakości 3
Advanced Education architektura i urbanistyka pedagogika 1
Ageing and Society architektura i urbanistyka geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna historia nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o kulturze fizycznej nauki o kulturze i religii nauki o zdrowiu nauki socjologiczne pedagogika psychologia 1
Agricultural Economics - Zemedelska Ekonomika ekonomia i finanse geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna rolnictwo i ogrodnictwo 1
Agricultural Engineering inżynieria mechaniczna 1
Allergy inżynieria biomedyczna nauki biologiczne nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o zdrowiu weterynaria 1
American Journal of Cardiology inżynieria biomedyczna nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o kulturze fizycznej nauki o zdrowiu 1
American Journal of Emergency Medicine inżynieria biomedyczna nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o zdrowiu weterynaria 2
Analiza i Egzystencja filozofia 2
Analytical and Bioanalytical Chemistry inżynieria biomedyczna inżynieria materiałowa nauki biologiczne nauki chemiczne nauki farmaceutyczne nauki o zdrowiu rolnictwo i ogrodnictwo technologia żywności i żywienia weterynaria 1
Annales. Etyka w życiu gospodarczym filozofia nauki prawne nauki socjologiczne 16
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia ekonomia i finanse nauki o zarządzaniu i jakości 53
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia. pedagogika 1
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 2
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Politologica nauki o bezpieczeństwie nauki o komunikacji społecznej i mediach nauki o polityce i administracji 1
Annals of Agricultural and Environmental Medicine inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o kulturze fizycznej nauki o zdrowiu nauki socjologiczne rolnictwo i ogrodnictwo technologia żywności i żywienia weterynaria zootechnika i rybactwo 1
Annals of Animal Science inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka technologia żywności i żywienia weterynaria zootechnika i rybactwo 1
Annals of Noninvasive Electrocardiology inżynieria biomedyczna nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o zdrowiu 4
Annals of Oncology inżynieria biomedyczna nauki biologiczne nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o zdrowiu 0 0
Annals of Thoracic Surgery inżynieria biomedyczna nauki medyczne nauki o zdrowiu 1
Anthropological Review nauki biologiczne nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o kulturze fizycznej nauki o kulturze i religii nauki o zdrowiu nauki socjologiczne 1
Antropomotoryka nauki o kulturze fizycznej 1
Applicationes Mathematicae matematyka 4
Applied and Environmental Microbiology inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki biologiczne nauki chemiczne nauki farmaceutyczne nauki leśne nauki medyczne nauki o zdrowiu rolnictwo i ogrodnictwo technologia żywności i żywienia weterynaria zootechnika i rybactwo 1
Applied Economics ekonomia i finanse nauki o kulturze i religii nauki o zarządzaniu i jakości 1
Applied Geography architektura i urbanistyka geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna nauki o kulturze i religii nauki o Ziemi i środowisku nauki socjologiczne 1
Applied Physics. A, Materials Science & Processing automatyka, elektronika i elektrotechnika inżynieria biomedyczna inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczna inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki chemiczne nauki farmaceutyczne nauki fizyczne 1
Applied Surface Science automatyka, elektronika i elektrotechnika inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna inżynieria lądowa i transport inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczna inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki chemiczne nauki farmaceutyczne nauki fizyczne nauki leśne rolnictwo i ogrodnictwo technologia żywności i żywienia 1
Architectus archeologia architektura i urbanistyka geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 1
Archives of Budo nauki medyczne nauki o kulturze fizycznej 1
Archives of Civil and Mechanical Engineering architektura i urbanistyka inżynieria biomedyczna inżynieria lądowa i transport inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczna inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki farmaceutyczne 1
Archives of Mining Sciences inżynieria lądowa i transport inżynieria mechaniczna inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka 1
Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne historia nauki o kulturze i religii nauki o sztuce nauki teologiczne 1
Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej filozofia 1
Argumenta Oeconomica ekonomia i finanse geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna nauki o zarządzaniu i jakości 10
Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne nauki o bezpieczeństwie nauki o komunikacji społecznej i mediach nauki o polityce i administracji nauki prawne 1
Atherosclerosis inżynieria biomedyczna nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o zdrowiu technologia żywności i żywienia weterynaria 2
Autex Research Journal inżynieria biomedyczna inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczna nauki chemiczne 1
Autoimmunity Reviews inżynieria biomedyczna nauki biologiczne nauki chemiczne nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o zdrowiu 1
Baltic Journal of Health and Physical Activity nauki o kulturze fizycznej nauki o zdrowiu 1
Baltic Journal of Management inżynieria lądowa i transport inżynieria mechaniczna nauki o zarządzaniu i jakości 1
Bank i Kredyt ekonomia i finanse 16
Banks and Bank Systems ekonomia i finanse nauki o bezpieczeństwie nauki o zarządzaniu i jakości nauki prawne 1
Bayesian Analysis ekonomia i finanse informatyka techniczna i telekomunikacja inżynieria biomedyczna matematyka nauki socjologiczne 1
Bernoulli ekonomia i finanse informatyka techniczna i telekomunikacja matematyka 1
Bezpieczny Bank ekonomia i finanse nauki o polityce i administracji nauki o zarządzaniu i jakości nauki prawne 15
Biblioteka Regionalisty ekonomia i finanse geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 8
Bioinformatics informatyka informatyka techniczna i telekomunikacja inżynieria biomedyczna matematyka nauki biologiczne nauki chemiczne nauki farmaceutyczne nauki leśne nauki medyczne nauki o zdrowiu 1
Biomedical Human Kinetics inżynieria biomedyczna nauki medyczne nauki o kulturze fizycznej nauki o zdrowiu 1
Blood Coagulation & Fibrinolysis inżynieria biomedyczna nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o zdrowiu weterynaria 2
Blood Pressure Monitoring inżynieria biomedyczna nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o zdrowiu weterynaria 1
Bone Marrow Transplantation inżynieria biomedyczna nauki biologiczne nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o zdrowiu 0 0
British Food Journal nauki chemiczne nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o zdrowiu nauki socjologiczne rolnictwo i ogrodnictwo technologia żywności i żywienia weterynaria zootechnika i rybactwo 2
Budownictwo i Architektura architektura i urbanistyka inżynieria lądowa i transport 1
Bulletin of Geography. Socio-economic Series architektura i urbanistyka geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 2
Business History historia nauki o zarządzaniu i jakości 1
Canadian Journal of Cardiology inżynieria biomedyczna nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o zdrowiu weterynaria 1
Central and Eastern European Migration Review geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna nauki o polityce i administracji nauki socjologiczne 0 0
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics ekonomia i finanse informatyka techniczna i telekomunikacja matematyka nauki o zarządzaniu i jakości 31
Central European Journal of Operations Research ekonomia i finanse informatyka informatyka techniczna i telekomunikacja nauki o zarządzaniu i jakości 1
Central European Journal of Sport Sciences and Medicine nauki medyczne nauki o kulturze fizycznej nauki o zdrowiu 3
Chemical and Process Engineering-Inzynieria Chemiczna I Procesowa inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczna inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki chemiczne nauki farmaceutyczne rolnictwo i ogrodnictwo technologia żywności i żywienia 2
Civitas. Studia z filozofii polityki filozofia nauki o kulturze i religii nauki o polityce i administracji nauki socjologiczne 2
Combustion Engines inżynieria mechaniczna 2
Communications in Statistics : Theory and Methods automatyka, elektronika i elektrotechnika ekonomia i finanse matematyka nauki o zarządzaniu i jakości nauki socjologiczne 2
Communist and Post-Communist Studies geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna historia nauki o kulturze i religii nauki o polityce i administracji nauki o zarządzaniu i jakości nauki socjologiczne 1
Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe ekonomia i finanse geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna nauki o zarządzaniu i jakości nauki socjologiczne 12
Computational and Mathematical Methods in Medicine automatyka, elektronika i elektrotechnika informatyka informatyka techniczna i telekomunikacja inżynieria biomedyczna matematyka nauki biologiczne nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o zdrowiu 1
Computational Statistics ekonomia i finanse informatyka informatyka techniczna i telekomunikacja inżynieria lądowa i transport matematyka nauki o zarządzaniu i jakości nauki socjologiczne 1
Contemporary Economics ekonomia i finanse geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna nauki o kulturze i religii nauki o zarządzaniu i jakości nauki prawne nauki socjologiczne 1
Contemporary Oncology inżynieria biomedyczna nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o zdrowiu weterynaria 2
Criminal Law Forum nauki o bezpieczeństwie nauki prawne 1
Current Psychology nauki o kulturze fizycznej nauki o zarządzaniu i jakości nauki o zdrowiu psychologia 1
Czasopismo Geograficzne architektura i urbanistyka geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna inżynieria lądowa i transport inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki o Ziemi i środowisku 2
Czasopismo Techniczne architektura i urbanistyka automatyka, elektronika i elektrotechnika informatyka informatyka techniczna i telekomunikacja inżynieria chemiczna inżynieria lądowa i transport inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczna inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka matematyka nauki fizyczne 6
Decyzje nauki o polityce i administracji nauki o zarządzaniu i jakości psychologia 4
Demographic Research ekonomia i finanse geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna historia nauki biologiczne nauki o zdrowiu nauki socjologiczne 5
Demonstratio Mathematica matematyka 1
Diabetes Research and Clinical Practice inżynieria biomedyczna nauki biologiczne nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o zdrowiu technologia żywności i żywienia 1
Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series B automatyka, elektronika i elektrotechnika informatyka inżynieria mechaniczna matematyka 1
Dissolution Technologies nauki farmaceutyczne 1
Drug Discovery Today informatyka techniczna i telekomunikacja inżynieria biomedyczna nauki chemiczne nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o zdrowiu 1
E & M Ekonomie a Management ekonomia i finanse geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna nauki o zarządzaniu i jakości 2
Eastern European Economics ekonomia i finanse geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna nauki o zarządzaniu i jakości 4
Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research ekonomia i finanse informatyka informatyka techniczna i telekomunikacja nauki o zarządzaniu i jakości 1
Economic Modelling ekonomia i finanse nauki o zarządzaniu i jakości 5
Economics & Sociology ekonomia i finanse nauki o polityce i administracji nauki o zarządzaniu i jakości nauki socjologiczne 7
Economics - the Open Access Open-Assessment E-Journal ekonomia i finanse nauki o zarządzaniu i jakości 1
Economics and Business Review ekonomia i finanse nauki o zarządzaniu i jakości 5
Economics Letters ekonomia i finanse nauki o zarządzaniu i jakości 3
Economics of Transition ekonomia i finanse geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna nauki o zarządzaniu i jakości 1
Economies ekonomia i finanse nauki medyczne nauki o zarządzaniu i jakości 1
Edukacja pedagogika 1
Edukacja Ustawiczna Dorosłych pedagogika 1
E-Journal of International and Comparative Labour Studies nauki o zarządzaniu i jakości nauki socjologiczne 1
Ekonometria ekonomia i finanse geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna nauki o zarządzaniu i jakości 10
Ekonomia i Prawo ekonomia i finanse nauki o zarządzaniu i jakości nauki prawne 9
Ekonomia i Środowisko architektura i urbanistyka ekonomia i finanse geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna inżynieria lądowa i transport inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki leśne nauki o zarządzaniu i jakości 26
Ekonomista ekonomia i finanse geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna nauki o kulturze i religii nauki o zarządzaniu i jakości 20
Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability architektura i urbanistyka automatyka, elektronika i elektrotechnika inżynieria biomedyczna inżynieria lądowa i transport inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczna inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki o zarządzaniu i jakości 2
Electronic Journal of Statistics ekonomia i finanse matematyka nauki o zarządzaniu i jakości 1
e-mentor architektura i urbanistyka ekonomia i finanse nauki o komunikacji społecznej i mediach nauki o zarządzaniu i jakości pedagogika 22
Emerging Markets Finance and Trade ekonomia i finanse nauki o zarządzaniu i jakości 1
Empirical Economics ekonomia i finanse nauki o zarządzaniu i jakości nauki o zdrowiu 1
Endokrynologia Polska inżynieria biomedyczna nauki biologiczne nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o zdrowiu zootechnika i rybactwo 1
Energy Economics automatyka, elektronika i elektrotechnika ekonomia i finanse inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki o zarządzaniu i jakości 3
Energy Journal architektura i urbanistyka automatyka, elektronika i elektrotechnika ekonomia i finanse inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki chemiczne nauki o zarządzaniu i jakości 1
Energy Policy architektura i urbanistyka ekonomia i finanse inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki chemiczne nauki leśne nauki o kulturze i religii nauki o zarządzaniu i jakości nauki prawne rolnictwo i ogrodnictwo 2
Energy Sources. Part B, Economics Planning and Policy ekonomia i finanse inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki chemiczne nauki o zarządzaniu i jakości 1
Engineering Management in Production and Services inżynieria mechaniczna nauki o zarządzaniu i jakości 2
Enterprise Information Systems architektura i urbanistyka informatyka informatyka techniczna i telekomunikacja nauki o zarządzaniu i jakości 1
Entrepreneurial Business and Economics Review ekonomia i finanse nauki o zarządzaniu i jakości 35
Entrepreneurship & Regional Development architektura i urbanistyka ekonomia i finanse geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna nauki o zarządzaniu i jakości 1
Entrepreneurship Research Journal nauki o zarządzaniu i jakości 1
Entropy astronomia informatyka informatyka techniczna i telekomunikacja inżynieria biomedyczna inżynieria lądowa i transport inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki chemiczne nauki fizyczne 1
Equilibrium ekonomia i finanse geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna nauki o polityce i administracji nauki o zarządzaniu i jakości 9
Ergodic Theory and Dynamical Systems inżynieria mechaniczna matematyka 1
Estudios Hispánicos językoznawstwo literaturoznawstwo 1
ETHOS. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL filozofia literaturoznawstwo nauki teologiczne 6
Eurasia Journal of Mathematics Science and Technology Education inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczna 1
EuroIntervention inżynieria biomedyczna nauki medyczne nauki o zdrowiu 1
Europace inżynieria biomedyczna nauki farmaceutyczne nauki medyczne 4
European Heart Journal inżynieria biomedyczna nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o kulturze fizycznej nauki o zdrowiu 0 0
European Journal of Finance ekonomia i finanse nauki o zarządzaniu i jakości nauki o zdrowiu 1
European Journal of International Management architektura i urbanistyka nauki o zarządzaniu i jakości 1
European Journal of Nutrition inżynieria biomedyczna nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o kulturze fizycznej nauki o zdrowiu technologia żywności i żywienia weterynaria zootechnika i rybactwo 1
European Journal of Operational Research automatyka, elektronika i elektrotechnika ekonomia i finanse informatyka informatyka techniczna i telekomunikacja inżynieria biomedyczna inżynieria lądowa i transport inżynieria mechaniczna nauki o zarządzaniu i jakości 1
European Journal of Population-Revue Europeenne de Demographie ekonomia i finanse geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna historia nauki o zdrowiu nauki socjologiczne 1
European Journal of Sustainable Development architektura i urbanistyka geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna inżynieria lądowa i transport inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki biologiczne nauki leśne nauki o kulturze i religii nauki o zarządzaniu i jakości nauki o zdrowiu technologia żywności i żywienia 1
European Journal of Vascular and Endovascular Surgery inżynieria biomedyczna nauki medyczne nauki o zdrowiu 1
European Review of Aging and Physical Activity inżynieria biomedyczna nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o kulturze fizycznej nauki o zdrowiu 1
European Review of Economic History ekonomia i finanse historia nauki o zarządzaniu i jakości 1
European Spatial Research and Policy architektura i urbanistyka geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka 2
European Urban and Regional Studies architektura i urbanistyka ekonomia i finanse geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki o kulturze i religii nauki o zarządzaniu i jakości nauki socjologiczne rolnictwo i ogrodnictwo 1
Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes inżynieria biomedyczna nauki biologiczne nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o kulturze fizycznej nauki o zdrowiu weterynaria zootechnika i rybactwo 1
Experimental Hematology inżynieria biomedyczna nauki biologiczne nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o zdrowiu 1
Experimental Lung Research inżynieria biomedyczna nauki biologiczne nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o zdrowiu rolnictwo i ogrodnictwo 1
Fibres & Textiles in Eastern Europe architektura i urbanistyka inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna inżynieria materiałowa inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki biologiczne nauki leśne rolnictwo i ogrodnictwo 4
Finance Research Letters ekonomia i finanse 1
Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice ekonomia i finanse 1
Folia Geographica geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 1
Folia Horticulturae rolnictwo i ogrodnictwo technologia żywności i żywienia 1
Folia Medica Cracoviensia inżynieria biomedyczna nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o zdrowiu 1
Folia Oeconomica Stetinensia ekonomia i finanse nauki o zarządzaniu i jakości 10
Food Hydrocolloids inżynieria chemiczna inżynieria materiałowa nauki chemiczne nauki farmaceutyczne rolnictwo i ogrodnictwo technologia żywności i żywienia weterynaria 1
Food Packaging and Shelf Life inżynieria lądowa i transport inżynieria materiałowa nauki chemiczne nauki farmaceutyczne nauki o zdrowiu rolnictwo i ogrodnictwo technologia żywności i żywienia weterynaria 1
Food Policy ekonomia i finanse geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna nauki farmaceutyczne nauki o kulturze i religii nauki o zdrowiu nauki socjologiczne rolnictwo i ogrodnictwo technologia żywności i żywienia weterynaria 1
Forest Policy and Economics ekonomia i finanse geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna nauki leśne nauki o zarządzaniu i jakości rolnictwo i ogrodnictwo 1
Forum Prawnicze nauki prawne 1
Forum Scientiae Oeconomia nauki o zarządzaniu i jakości 2
Fresenius Environmental Bulletin architektura i urbanistyka inżynieria chemiczna inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki biologiczne nauki chemiczne nauki leśne nauki o Ziemi i środowisku rolnictwo i ogrodnictwo technologia żywności i żywienia weterynaria 1
Frontiers in Psychology nauki biologiczne nauki leśne nauki o komunikacji społecznej i mediach nauki o kulturze fizycznej nauki o zdrowiu psychologia 2
Fuzzy Sets and Systems automatyka, elektronika i elektrotechnika ekonomia i finanse informatyka techniczna i telekomunikacja inżynieria biomedyczna matematyka nauki o zarządzaniu i jakości 1
Gait & Posture automatyka, elektronika i elektrotechnika inżynieria biomedyczna nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o kulturze fizycznej nauki o zdrowiu 1
Gdańskie Studia Prawnicze nauki prawne 2
Gender Place and Culture geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna historia nauki o kulturze i religii nauki socjologiczne 1
Genetics and Molecular Research inżynieria biomedyczna nauki biologiczne nauki farmaceutyczne nauki leśne nauki medyczne nauki o zdrowiu rolnictwo i ogrodnictwo weterynaria zootechnika i rybactwo 3
Geneva Papers on Risk and Insurance-Issues and Practice ekonomia i finanse nauki o zarządzaniu i jakości 1
Geografie architektura i urbanistyka geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna inżynieria lądowa i transport nauki o Ziemi i środowisku 1
Geomatics and Environmental Engineering geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna inżynieria lądowa i transport inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki o Ziemi i środowisku 3
Geomatics, Landmanagement and Landscape architektura i urbanistyka geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna inżynieria lądowa i transport inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka 2
Georgian Mathematical Journal matematyka 1
German Journal of Agricultural Economics ekonomia i finanse geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna rolnictwo i ogrodnictwo 1
Gospodarka Materiałowa & Logistyka inżynieria lądowa i transport inżynieria materiałowa 4
Gospodarka Narodowa ekonomia i finanse geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna nauki o zarządzaniu i jakości 36
Gospodarka Surowcami Mineralnymi-Mineral Resources Management inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki o Ziemi i środowisku 2
Health Policy inżynieria biomedyczna nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o kulturze fizycznej nauki o zarządzaniu i jakości nauki o zdrowiu 1
Heart & Lung inżynieria biomedyczna nauki medyczne nauki o zdrowiu 1
Heart and Vessels inżynieria biomedyczna nauki medyczne nauki o zdrowiu 1
Hemispheres. Studies on Cultures and Societies nauki o kulturze i religii 1
Heritage Science archeologia architektura i urbanistyka historia inżynieria biomedyczna inżynieria lądowa i transport inżynieria materiałowa nauki chemiczne nauki leśne nauki o kulturze i religii nauki o sztuce 1
Histoire et Sociétés Rurales geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna historia nauki o kulturze i religii nauki socjologiczne 1
Historyka. Studia Metodologiczne historia 1
Horyzonty Polityki ekonomia i finanse filozofia nauki o bezpieczeństwie nauki o komunikacji społecznej i mediach nauki o polityce i administracji nauki o zarządzaniu i jakości nauki prawne nauki socjologiczne 37
Horyzonty Wychowania filozofia językoznawstwo nauki o komunikacji społecznej i mediach nauki o kulturze i religii nauki o zarządzaniu i jakości nauki prawne nauki socjologiczne pedagogika psychologia 43
Human Movement inżynieria biomedyczna nauki biologiczne nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o kulturze fizycznej nauki o zdrowiu 1
Human Movement Science inżynieria biomedyczna nauki biologiczne nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o kulturze fizycznej nauki o kulturze i religii nauki o zdrowiu psychologia 1
Humanities and Social Sciences ekonomia i finanse filozofia historia nauki o zarządzaniu i jakości 8
Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, formerly: Ido-Ruch dla Kultury architektura i urbanistyka nauki o kulturze fizycznej nauki o kulturze i religii 1
IEEE Access architektura i urbanistyka automatyka, elektronika i elektrotechnika informatyka informatyka techniczna i telekomunikacja inżynieria biomedyczna inżynieria lądowa i transport inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczna inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki chemiczne nauki o zarządzaniu i jakości 1
Industrial Management & Data Systems architektura i urbanistyka informatyka informatyka techniczna i telekomunikacja inżynieria biomedyczna inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczna nauki o zarządzaniu i jakości 1
Information Systems Management informatyka informatyka techniczna i telekomunikacja inżynieria biomedyczna nauki o komunikacji społecznej i mediach nauki o zarządzaniu i jakości 8
Information Technology for Development geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna informatyka techniczna i telekomunikacja inżynieria biomedyczna nauki medyczne nauki o komunikacji społecznej i mediach nauki o zarządzaniu i jakości 7
Innovar-Revista de Ciencias Administrativas Y Sociales nauki o bezpieczeństwie nauki o polityce i administracji nauki o zarządzaniu i jakości 1
Intelligence historia psychologia 1
International Biodeterioration & Biodegradation architektura i urbanistyka inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna inżynieria materiałowa inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki biologiczne nauki chemiczne nauki farmaceutyczne nauki leśne nauki o zdrowiu rolnictwo i ogrodnictwo technologia żywności i żywienia 2
International Journal for Quality Research inżynieria mechaniczna nauki o zarządzaniu i jakości 2
International Journal of Consumer Studies nauki o zarządzaniu i jakości technologia żywności i żywienia 4
International Journal of Contemporary Management nauki o zarządzaniu i jakości 4
International Journal of Cultural Policy literaturoznawstwo nauki o bezpieczeństwie nauki o kulturze i religii nauki o polityce i administracji nauki o zarządzaniu i jakości nauki socjologiczne 1
International Journal of Engineering and Technology (UAE) architektura i urbanistyka automatyka, elektronika i elektrotechnika inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna inżynieria lądowa i transport inżynieria mechaniczna inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki chemiczne nauki farmaceutyczne nauki o zdrowiu rolnictwo i ogrodnictwo technologia żywności i żywienia 1
International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research ekonomia i finanse nauki o zarządzaniu i jakości 2
International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management nauki o zarządzaniu i jakości 1
International Journal of Human Resource Management nauki o zarządzaniu i jakości 1
International Journal of Logistics Systems and Management informatyka techniczna i telekomunikacja inżynieria lądowa i transport inżynieria mechaniczna nauki o bezpieczeństwie nauki o komunikacji społecznej i mediach nauki o zarządzaniu i jakości 1
International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health inżynieria biomedyczna nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o kulturze fizycznej nauki o zdrowiu weterynaria 1
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics inżynieria biomedyczna inżynieria lądowa i transport inżynieria mechaniczna inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki farmaceutyczne nauki leśne nauki medyczne nauki o bezpieczeństwie nauki o zarządzaniu i jakości 3
International Journal of Pharmaceutics inżynieria chemiczna nauki chemiczne nauki farmaceutyczne nauki medyczne 1
International Journal of Photoenergy automatyka, elektronika i elektrotechnika inżynieria biomedyczna inżynieria materiałowa inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki chemiczne nauki fizyczne rolnictwo i ogrodnictwo 1
International Journal of Refrigeration-Revue Internationale du Froid inżynieria lądowa i transport inżynieria mechaniczna inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka technologia żywności i żywienia 1
International Journal of Strategic Property Management geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna inżynieria lądowa i transport nauki o bezpieczeństwie nauki o zarządzaniu i jakości 1
International Journal of Tourism Cities architektura i urbanistyka geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna nauki o kulturze i religii nauki o zarządzaniu i jakości 1
International Journal of Tourism Research architektura i urbanistyka geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna inżynieria lądowa i transport nauki o kulturze fizycznej nauki o kulturze i religii nauki o zarządzaniu i jakości nauki socjologiczne 1
International Migration ekonomia i finanse geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna historia nauki socjologiczne 1
International Review of Administrative Sciences nauki o polityce i administracji nauki o zarządzaniu i jakości 1
International Review of Economics & Finance ekonomia i finanse geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna nauki o zarządzaniu i jakości 1
International Sociology nauki o bezpieczeństwie nauki o zarządzaniu i jakości nauki socjologiczne 0 0
Inžinerinė Ekonomika = Engineering Economics ekonomia i finanse inżynieria lądowa i transport inżynieria mechaniczna inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki o zarządzaniu i jakości 3
Italian Journal of Food Science nauki chemiczne nauki farmaceutyczne nauki o zdrowiu rolnictwo i ogrodnictwo technologia żywności i żywienia weterynaria zootechnika i rybactwo 11
Ius Novum nauki prawne 1
JASSS - The Journal of Artificial Societies and Social Simulation ekonomia i finanse informatyka informatyka techniczna i telekomunikacja nauki o zarządzaniu i jakości nauki socjologiczne 1
Journal for East European Management Studies inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki o bezpieczeństwie nauki o zarządzaniu i jakości rolnictwo i ogrodnictwo 1
Journal for the Scientific Study of Religion nauki o kulturze i religii nauki socjologiczne prawo kanoniczne 1
Journal of Applied Toxicology nauki biologiczne nauki chemiczne nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o zdrowiu rolnictwo i ogrodnictwo technologia żywności i żywienia weterynaria zootechnika i rybactwo 2
Journal of Behavioral FInance ekonomia i finanse nauki o zarządzaniu i jakości 1
Journal of Business Economics and Management ekonomia i finanse geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna nauki o zarządzaniu i jakości 1
Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia inżynieria biomedyczna nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o zdrowiu 1
Journal of Cardiovascular Translational Research inżynieria biomedyczna nauki biologiczne nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o zdrowiu weterynaria 1
Journal of Chromatography A inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna nauki biologiczne nauki chemiczne nauki farmaceutyczne nauki medyczne rolnictwo i ogrodnictwo technologia żywności i żywienia weterynaria 1
Journal of Cleaner Production geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna inżynieria chemiczna inżynieria lądowa i transport inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczna inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki chemiczne nauki o zarządzaniu i jakości rolnictwo i ogrodnictwo technologia żywności i żywienia 1
Journal of Cognitive Psychology psychologia 1
Journal of Contemporary Religion nauki o kulturze i religii nauki socjologiczne nauki teologiczne prawo kanoniczne 1
Journal of Cultural Heritage archeologia architektura i urbanistyka geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna historia inżynieria lądowa i transport inżynieria materiałowa nauki chemiczne nauki leśne nauki o kulturze i religii nauki o sztuce nauki o zarządzaniu i jakości nauki o zdrowiu rolnictwo i ogrodnictwo technologia żywności i żywienia 4
Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development archeologia architektura i urbanistyka geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna nauki o zarządzaniu i jakości rolnictwo i ogrodnictwo 1
Journal of Destination Marketing & Management geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna nauki o bezpieczeństwie nauki o kulturze fizycznej nauki o zarządzaniu i jakości 2
Journal of Ecological Engineering (Inżynieria Ekologiczna) architektura i urbanistyka inżynieria chemiczna inżynieria lądowa i transport inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki biologiczne nauki leśne nauki o zarządzaniu i jakości rolnictwo i ogrodnictwo weterynaria 4
Journal of Economic Behavior & Organization ekonomia i finanse nauki o zarządzaniu i jakości 1
Journal of Economic Dynamics & Control ekonomia i finanse nauki o zarządzaniu i jakości 1
Journal of Economics and Management ekonomia i finanse nauki o zarządzaniu i jakości 4
Journal of Elasticity inżynieria biomedyczna inżynieria lądowa i transport inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczna inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki chemiczne nauki farmaceutyczne nauki fizyczne nauki o bezpieczeństwie 1
Journal of Electrocardiology inżynieria biomedyczna nauki medyczne nauki o zdrowiu 1
Journal of Electrostatics automatyka, elektronika i elektrotechnika inżynieria biomedyczna inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczna inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki biologiczne nauki fizyczne rolnictwo i ogrodnictwo weterynaria 1
Journal of Endovascular Therapy inżynieria biomedyczna nauki medyczne 1
Journal of Enterprise Information Management informatyka techniczna i telekomunikacja inżynieria mechaniczna nauki o komunikacji społecznej i mediach nauki o zarządzaniu i jakości 1
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation nauki o zarządzaniu i jakości 5
Journal of Environmental Engineering and Landscape Management architektura i urbanistyka geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna inżynieria lądowa i transport inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki biologiczne nauki leśne nauki o zarządzaniu i jakości nauki o Ziemi i środowisku rolnictwo i ogrodnictwo 1
Journal of Ethnic and Migration Studies architektura i urbanistyka ekonomia i finanse geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna historia nauki o kulturze i religii nauki socjologiczne prawo kanoniczne 1
Journal of European Public Policy historia nauki o bezpieczeństwie nauki o komunikacji społecznej i mediach nauki o kulturze i religii nauki o polityce i administracji nauki o zarządzaniu i jakości nauki prawne nauki socjologiczne 1
Journal of European Real Estate Research ekonomia i finanse nauki o zarządzaniu i jakości 1
Journal of Evolutionary Economics ekonomia i finanse nauki o zarządzaniu i jakości 1
Journal of Financial Services Research ekonomia i finanse nauki o zarządzaniu i jakości 1
Journal of Food Quality architektura i urbanistyka inżynieria lądowa i transport nauki farmaceutyczne rolnictwo i ogrodnictwo technologia żywności i żywienia weterynaria zootechnika i rybactwo 1
Journal of Forecasting ekonomia i finanse informatyka techniczna i telekomunikacja inżynieria biomedyczna inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki o zarządzaniu i jakości nauki socjologiczne 3
Journal of Gastrointestinal Surgery inżynieria biomedyczna nauki medyczne nauki o zdrowiu 1
Journal of Historical Geography architektura i urbanistyka geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna historia nauki o kulturze i religii nauki o Ziemi i środowisku 1
Journal of Housing and the Built Environment architektura i urbanistyka geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki o zarządzaniu i jakości 1
Journal of Intercultural Management nauki o zarządzaniu i jakości 7
Journal of International Money and Finance ekonomia i finanse nauki o zarządzaniu i jakości 1
Journal of International Studies ekonomia i finanse nauki o bezpieczeństwie nauki o polityce i administracji nauki o zarządzaniu i jakości 8
Journal of Macroeconomics ekonomia i finanse nauki o zarządzaniu i jakości 1
Journal of Management and Business Administration. Central Europe nauki o zarządzaniu i jakości 7
Journal of Materials Science inżynieria biomedyczna inżynieria lądowa i transport inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczna nauki chemiczne nauki farmaceutyczne nauki leśne technologia żywności i żywienia 1
Journal of Mathematical Analysis and Applications matematyka 3
Journal of Microbiology inżynieria biomedyczna nauki biologiczne nauki farmaceutyczne nauki leśne nauki medyczne rolnictwo i ogrodnictwo weterynaria 1
Journal of Modern African Studies architektura i urbanistyka geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna nauki o bezpieczeństwie nauki o kulturze i religii nauki o polityce i administracji nauki o zarządzaniu i jakości nauki socjologiczne 1
Journal of Multivariate Analysis ekonomia i finanse informatyka informatyka techniczna i telekomunikacja matematyka nauki o zarządzaniu i jakości nauki socjologiczne 1
Journal of Physical Education and Sport inżynieria biomedyczna nauki o kulturze fizycznej nauki o zdrowiu pedagogika 1
Journal of Positive Management nauki o zarządzaniu i jakości 1
Journal of Pure and Applied Microbiology inżynieria biomedyczna nauki biologiczne nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o zdrowiu rolnictwo i ogrodnictwo technologia żywności i żywienia weterynaria 1
Journal of Regional Science architektura i urbanistyka ekonomia i finanse geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki leśne nauki o kulturze i religii nauki o zarządzaniu i jakości nauki socjologiczne rolnictwo i ogrodnictwo 1
Journal of Risk Research ekonomia i finanse inżynieria biomedyczna inżynieria lądowa i transport inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki o bezpieczeństwie nauki o zarządzaniu i jakości nauki socjologiczne pedagogika psychologia 2
Journal of Separation Science inżynieria chemiczna inżynieria mechaniczna nauki chemiczne nauki farmaceutyczne rolnictwo i ogrodnictwo technologia żywności i żywienia weterynaria 1
Journal of Settlements and Spatial Planning architektura i urbanistyka geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 1
Journal of Small Business & Entrepreneurship nauki o zarządzaniu i jakości 1
Journal of Statistical Software ekonomia i finanse informatyka informatyka techniczna i telekomunikacja inżynieria biomedyczna nauki o zarządzaniu i jakości nauki o zdrowiu nauki socjologiczne 2
Journal of the American Leather Chemists Association inżynieria chemiczna inżynieria materiałowa nauki chemiczne nauki farmaceutyczne 3
Journal of the Knowledge Economy ekonomia i finanse geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna nauki o zarządzaniu i jakości 1
Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists inżynieria chemiczna inżynieria materiałowa nauki chemiczne technologia żywności i żywienia 3
Journal of Time Series Analysis automatyka, elektronika i elektrotechnika ekonomia i finanse informatyka techniczna i telekomunikacja inżynieria biomedyczna inżynieria lądowa i transport matematyka nauki o zarządzaniu i jakości nauki socjologiczne 2
Journal of Travel & Tourism Marketing architektura i urbanistyka geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna nauki o kulturze i religii nauki o zarządzaniu i jakości 1
Journals of Gerontology. Series B, Psychological Sciences and Social Sciences nauki biologiczne nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o kulturze i religii nauki o zdrowiu nauki socjologiczne psychologia 1
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska inżynieria biomedyczna nauki medyczne nauki o zdrowiu 1
Kardiologia Polska inżynieria biomedyczna nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o kulturze fizycznej nauki o zdrowiu technologia żywności i żywienia 6
Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa nauki prawne 1
Kronos: metafizyka, kultura, religia historia literaturoznawstwo 1
Kultura i edukacja nauki o kulturze i religii nauki o sztuce nauki socjologiczne pedagogika psychologia 1
Kultura i Spoleczenstwo [Culture and Society] nauki o komunikacji społecznej i mediach nauki o kulturze i religii nauki o polityce i administracji nauki socjologiczne 1
Kultura i Wartości filozofia nauki o kulturze i religii 1
Kyklos architektura i urbanistyka ekonomia i finanse geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna historia nauki o zarządzaniu i jakości nauki socjologiczne 1
Land Use Policy architektura i urbanistyka geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna inżynieria lądowa i transport inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki leśne nauki o kulturze i religii nauki o zarządzaniu i jakości nauki socjologiczne 1
LogForum inżynieria lądowa i transport nauki o bezpieczeństwie nauki o zarządzaniu i jakości 1
Logos i Ethos filozofia 2
Lung Cancer inżynieria biomedyczna nauki biologiczne nauki farmaceutyczne nauki medyczne 2
LWT - Food Science and Technology inżynieria mechaniczna nauki chemiczne nauki farmaceutyczne rolnictwo i ogrodnictwo technologia żywności i żywienia 2
Management nauki o bezpieczeństwie nauki o zarządzaniu i jakości 3
Management and Production Engineering Review automatyka, elektronika i elektrotechnika inżynieria lądowa i transport inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczna nauki o zarządzaniu i jakości 1
Management Systems in Production Engineering inżynieria biomedyczna inżynieria mechaniczna nauki o zarządzaniu i jakości 1
Marketing ì menedžment ìnnovacìj nauki o bezpieczeństwie nauki o zarządzaniu i jakości 1
Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych. nauki o zarządzaniu i jakości 1
Mathematics and Mechanics of Solids inżynieria biomedyczna inżynieria lądowa i transport inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczna matematyka nauki chemiczne nauki farmaceutyczne nauki fizyczne 1
Measurement astronomia automatyka, elektronika i elektrotechnika inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna inżynieria lądowa i transport inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczna inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki chemiczne nauki farmaceutyczne nauki fizyczne nauki leśne nauki o bezpieczeństwie nauki o zarządzaniu i jakości rolnictwo i ogrodnictwo 2
Measurement & Control astronomia automatyka, elektronika i elektrotechnika inżynieria biomedyczna inżynieria lądowa i transport inżynieria mechaniczna inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki farmaceutyczne nauki fizyczne nauki o zarządzaniu i jakości 1
Meat Science nauki farmaceutyczne technologia żywności i żywienia weterynaria zootechnika i rybactwo 1
Mechanical Systems and Signal Processing automatyka, elektronika i elektrotechnika informatyka techniczna i telekomunikacja inżynieria biomedyczna inżynieria lądowa i transport inżynieria mechaniczna nauki o bezpieczeństwie 1
Medical Oncology inżynieria biomedyczna nauki biologiczne nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o zdrowiu 1
Medicine inżynieria biomedyczna nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o kulturze fizycznej nauki o zdrowiu weterynaria 1
Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice nauki medyczne technologia żywności i żywienia weterynaria zootechnika i rybactwo 1
Metabolism-Clinical and Experimental inżynieria biomedyczna nauki biologiczne nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o zdrowiu 1
Metallurgical and Materials Transactions. A, Physical Metallurgy and Materials Science inżynieria biomedyczna inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczna inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki fizyczne 1
Metals inżynieria biomedyczna inżynieria lądowa i transport inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczna nauki chemiczne nauki farmaceutyczne nauki fizyczne 1
Miscellanea Historico-Iuridica historia nauki prawne 1
Nafta-Gaz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka 1
Nature architektura i urbanistyka astronomia automatyka, elektronika i elektrotechnika inżynieria biomedyczna inżynieria lądowa i transport inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczna inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki biologiczne nauki chemiczne nauki farmaceutyczne nauki fizyczne nauki leśne nauki medyczne nauki o komunikacji społecznej i mediach nauki o zarządzaniu i jakości nauki o zdrowiu nauki o Ziemi i środowisku nauki prawne nauki socjologiczne pedagogika rolnictwo i ogrodnictwo technologia żywności i żywienia 1
Nauka nauki o komunikacji społecznej i mediach psychologia 1
Neofilolog językoznawstwo 1
Neoplasma inżynieria biomedyczna nauki biologiczne nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o zdrowiu 1
Nephrology Dialysis Transplantation inżynieria biomedyczna nauki medyczne nauki o zdrowiu 1
Neuroendocrinology Letters inżynieria biomedyczna nauki biologiczne nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o kulturze fizycznej nauki o zdrowiu weterynaria 2
Neuropharmacology inżynieria biomedyczna nauki biologiczne nauki chemiczne nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o zdrowiu weterynaria 1
New Educational Review nauki o kulturze fizycznej nauki socjologiczne pedagogika 1
New Journal of Physics astronomia inżynieria biomedyczna inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczna nauki chemiczne nauki fizyczne 1
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy ekonomia i finanse geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna nauki o zarządzaniu i jakości nauki socjologiczne 206
NISPAcee Journal of Public Administration and Policy nauki o bezpieczeństwie nauki o polityce i administracji nauki o zarządzaniu i jakości 1
Nonlinear Analysis - Theory Methods & Applications inżynieria lądowa i transport matematyka 1
Notes Konserwatorski nauki biologiczne nauki chemiczne nauki o sztuce 2
Nowa Polityka Wschodnia historia nauki o bezpieczeństwie nauki o kulturze i religii nauki o polityce i administracji nauki socjologiczne 5
Nowotwory Journal of Oncology inżynieria biomedyczna nauki biologiczne nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o zdrowiu 2
Nukleonika architektura i urbanistyka astronomia inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna inżynieria lądowa i transport inżynieria materiałowa inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki fizyczne nauki o bezpieczeństwie rolnictwo i ogrodnictwo technologia żywności i żywienia 2
Numerical Functional Analysis and Optimization automatyka, elektronika i elektrotechnika informatyka informatyka techniczna i telekomunikacja inżynieria biomedyczna inżynieria mechaniczna matematyka 1
Nurt Svd nauki teologiczne 1
Ochrona przed Korozją inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna inżynieria lądowa i transport inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczna nauki chemiczne 1
Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych architektura i urbanistyka inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki biologiczne nauki leśne nauki o Ziemi i środowisku rolnictwo i ogrodnictwo 1
Oeconomia Copernicana ekonomia i finanse geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna nauki o zarządzaniu i jakości 11
Open Systems & Information Dynamics inżynieria mechaniczna matematyka nauki fizyczne nauki o zarządzaniu i jakości 1
Operations Research and Decisions ekonomia i finanse informatyka techniczna i telekomunikacja inżynieria mechaniczna nauki o zarządzaniu i jakości 1
Opolskie Studia Administracyjno-Prawne nauki o polityce i administracji nauki prawne prawo kanoniczne 3
Optimum : studia ekonomiczne ekonomia i finanse nauki o zarządzaniu i jakości 14
Opuscula Mathematica informatyka matematyka 2
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy ekonomia i finanse nauki o komunikacji społecznej i mediach nauki o polityce i administracji nauki o zarządzaniu i jakości nauki socjologiczne psychologia 10
Outlook on Agriculture inżynieria mechaniczna rolnictwo i ogrodnictwo technologia żywności i żywienia 1
PACE - Pacing and Clinical Electrophysiology inżynieria biomedyczna nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o zdrowiu weterynaria 1
Panoeconomicus ekonomia i finanse nauki o zarządzaniu i jakości 1
Państwo i Prawo nauki prawne 19
Pattern Recognition architektura i urbanistyka automatyka, elektronika i elektrotechnika informatyka informatyka techniczna i telekomunikacja inżynieria biomedyczna inżynieria mechaniczna 1
Patterns of Prejudice historia nauki o bezpieczeństwie nauki o kulturze i religii nauki socjologiczne pedagogika psychologia 1
Pediatric Hematology and Oncology inżynieria biomedyczna nauki biologiczne nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o zdrowiu 1
Perceptual and Motor Skills inżynieria biomedyczna nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o kulturze fizycznej psychologia 1
Petroleum Science and Technology inżynieria chemiczna inżynieria lądowa i transport inżynieria mechaniczna inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki chemiczne rolnictwo i ogrodnictwo 2
Physical Culture and Sport. Studies and Research nauki o kulturze fizycznej nauki o kulturze i religii nauki o zarządzaniu i jakości nauki o zdrowiu nauki socjologiczne 1
Physical Review A inżynieria biomedyczna inżynieria lądowa i transport inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczna nauki chemiczne nauki fizyczne 1
PLoS One astronomia historia informatyka techniczna i telekomunikacja inżynieria biomedyczna inżynieria lądowa i transport inżynieria materiałowa inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki biologiczne nauki chemiczne nauki farmaceutyczne nauki fizyczne nauki leśne nauki medyczne nauki o kulturze fizycznej nauki o zarządzaniu i jakości nauki o zdrowiu nauki o Ziemi i środowisku nauki prawne nauki socjologiczne pedagogika rolnictwo i ogrodnictwo technologia żywności i żywienia weterynaria zootechnika i rybactwo 3
Polimery inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczna inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki chemiczne nauki farmaceutyczne nauki fizyczne nauki leśne rolnictwo i ogrodnictwo technologia żywności i żywienia 1
Polish Journal of Chemical Technology inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna inżynieria lądowa i transport inżynieria materiałowa inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki farmaceutyczne nauki o zdrowiu rolnictwo i ogrodnictwo technologia żywności i żywienia 1
Polish Journal of Environmental Studies architektura i urbanistyka geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna inżynieria lądowa i transport inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki biologiczne nauki chemiczne nauki farmaceutyczne nauki fizyczne nauki leśne nauki medyczne nauki o kulturze fizycznej nauki o zarządzaniu i jakości nauki o zdrowiu nauki o Ziemi i środowisku rolnictwo i ogrodnictwo technologia żywności i żywienia weterynaria zootechnika i rybactwo 2
Polish Journal of Food and Nutrition Sciences inżynieria biomedyczna inżynieria mechaniczna nauki farmaceutyczne nauki o kulturze fizycznej nauki o zdrowiu rolnictwo i ogrodnictwo technologia żywności i żywienia zootechnika i rybactwo 3
Polish Journal of Management Studies inżynieria lądowa i transport nauki o bezpieczeństwie nauki o zarządzaniu i jakości 2
Polish Journal of Natural Sciences geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna inżynieria biomedyczna inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki biologiczne nauki farmaceutyczne nauki leśne rolnictwo i ogrodnictwo technologia żywności i żywienia zootechnika i rybactwo 4
Polish Journal of Pathology inżynieria biomedyczna nauki chemiczne nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o zdrowiu weterynaria 2
Polish Journal of Sport and Tourism architektura i urbanistyka geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna inżynieria biomedyczna nauki medyczne nauki o kulturze fizycznej nauki o zarządzaniu i jakości nauki o zdrowiu 2
Polish Sociological Review nauki o kulturze fizycznej nauki o kulturze i religii nauki o zarządzaniu i jakości nauki o zdrowiu nauki socjologiczne 2
Polish Yearbook of International Law nauki o bezpieczeństwie nauki prawne prawo kanoniczne 4
Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego nauki prawne 4
Polityka i Społeczeństwo nauki o bezpieczeństwie nauki o komunikacji społecznej i mediach nauki o polityce i administracji 0 0
Population and Development Review ekonomia i finanse geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna historia nauki biologiczne nauki o polityce i administracji nauki o zarządzaniu i jakości nauki o zdrowiu nauki socjologiczne 1
Population Space and Place architektura i urbanistyka ekonomia i finanse geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna historia nauki o zdrowiu nauki socjologiczne 1
Post-Communist Economies ekonomia i finanse geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna nauki o zarządzaniu i jakości 2
Postepy w Kardiologii Interwencyjnej inżynieria biomedyczna nauki medyczne nauki o kulturze fizycznej nauki o zdrowiu 1
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nauki o polityce i administracji nauki prawne 5
Prace Geograficzne geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 3
Prace i Studia Geograficzne nauki o Ziemi i środowisku 2
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego architektura i urbanistyka geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 25
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ekonomia i finanse geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna nauki o polityce i administracji nauki o zarządzaniu i jakości nauki socjologiczne 685
Prague Economic Papers ekonomia i finanse geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna nauki o zarządzaniu i jakości 1
Prakseologia filozofia nauki o kulturze i religii nauki o zarządzaniu i jakości 35
Prawo Asekuracyjne ekonomia i finanse nauki prawne 5
Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej filozofia nauki socjologiczne 3
Probability and Mathematical Statistics-Poland ekonomia i finanse matematyka nauki socjologiczne 1
Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje nauki o polityce i administracji 2
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego Europejskiego i Porównawczego nauki prawne 9
Problemy Zarządzania nauki o kulturze fizycznej nauki o zarządzaniu i jakości nauki socjologiczne 28
Proceedings of the American Mathematical Society inżynieria mechaniczna matematyka 1
Production Planning & Control inżynieria biomedyczna inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczna nauki o zarządzaniu i jakości 1
Protoplasma inżynieria biomedyczna nauki biologiczne nauki chemiczne nauki farmaceutyczne nauki leśne nauki o zdrowiu rolnictwo i ogrodnictwo technologia żywności i żywienia weterynaria 1
Przedsiębiorczość - Edukacja ekonomia i finanse geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna nauki o zarządzaniu i jakości pedagogika 16
Przegląd Europejski nauki o polityce i administracji 1
Przegląd Geograficzny architektura i urbanistyka geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna inżynieria lądowa i transport nauki o Ziemi i środowisku rolnictwo i ogrodnictwo 0 0
Przegląd Kulturoznawczy nauki o kulturze i religii nauki o sztuce 1
Przegląd Lekarski inżynieria biomedyczna nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o zdrowiu 1
Przegląd Organizacji nauki o zarządzaniu i jakości 91
Przegląd Politologiczny nauki o bezpieczeństwie nauki o komunikacji społecznej i mediach nauki o polityce i administracji 1
Przegląd Prawa Konstytucyjnego nauki o polityce i administracji nauki prawne 1
Przegląd Prawno-Ekonomiczny nauki prawne 2
Przegląd Sejmowy nauki prawne prawo kanoniczne 5
Przegląd Socjologiczny nauki o komunikacji społecznej i mediach nauki o zarządzaniu i jakości nauki socjologiczne 2
Przegląd Socjologii Jakościowej nauki o komunikacji społecznej i mediach nauki socjologiczne 1
Przegląd Statystyczny ekonomia i finanse geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna nauki o zarządzaniu i jakości 54
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nauki prawne 1
Przegląd Zachodni historia 5
Przegląd Zachodniopomorski archeologia ekonomia i finanse historia literaturoznawstwo nauki o komunikacji społecznej i mediach nauki o kulturze i religii nauki o polityce i administracji nauki o sztuce nauki socjologiczne 8
Przemysł Chemiczny inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczna inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki chemiczne nauki farmaceutyczne nauki leśne rolnictwo i ogrodnictwo technologia żywności i żywienia weterynaria zootechnika i rybactwo 9
Przestrzenie Teorii literaturoznawstwo 1
Przestrzeń i Forma architektura i urbanistyka geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna inżynieria lądowa i transport nauki o sztuce nauki o Ziemi i środowisku 3
Przeszłość Demograficzna Polski historia nauki socjologiczne 3
Psychopharmacology inżynieria biomedyczna nauki biologiczne nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o zdrowiu 1
Public Money & Management nauki o polityce i administracji nauki o zarządzaniu i jakości 1
Quaestiones Geographicae architektura i urbanistyka geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna inżynieria lądowa i transport nauki o kulturze i religii nauki o Ziemi i środowisku 1
Quality & Quantity ekonomia i finanse nauki o polityce i administracji nauki o zarządzaniu i jakości nauki o zdrowiu nauki socjologiczne pedagogika 1
Quantitative Finance ekonomia i finanse nauki o zarządzaniu i jakości 1
Real Estate Management and Valuation geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna inżynieria lądowa i transport nauki o zarządzaniu i jakości 2
Renewable & Sustainable Energy Reviews architektura i urbanistyka automatyka, elektronika i elektrotechnika ekonomia i finanse geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna inżynieria lądowa i transport inżynieria mechaniczna inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki chemiczne nauki leśne nauki o kulturze i religii nauki o zarządzaniu i jakości rolnictwo i ogrodnictwo 2
Reproduction Fertility and Development inżynieria biomedyczna nauki biologiczne nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o zdrowiu rolnictwo i ogrodnictwo weterynaria zootechnika i rybactwo 2
Reproductive Biology inżynieria biomedyczna nauki biologiczne nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o zdrowiu weterynaria zootechnika i rybactwo 1
Res Publica. Revista de Filosofía Política filozofia nauki o kulturze i religii nauki prawne prawo kanoniczne 1
Research in International Business and Finance ekonomia i finanse nauki o zarządzaniu i jakości 1
Resources Policy ekonomia i finanse geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki o kulturze i religii nauki o polityce i administracji nauki o zarządzaniu i jakości nauki prawne rolnictwo i ogrodnictwo 2
Review of Income and Wealth ekonomia i finanse nauki o zarządzaniu i jakości nauki socjologiczne 1
Review of Scientific Instruments astronomia automatyka, elektronika i elektrotechnika inżynieria biomedyczna inżynieria lądowa i transport inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczna inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki chemiczne nauki farmaceutyczne nauki fizyczne 1
Review of World Economics ekonomia i finanse geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna nauki o polityce i administracji nauki o zarządzaniu i jakości 1
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej historia nauki o polityce i administracji 4
Roczniki Administracji i Prawa nauki o polityce i administracji nauki prawne 6
Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych ekonomia i finanse historia nauki socjologiczne 2
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu ekonomia i finanse 32
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nauki prawne 3
Roczniki Teologiczne nauki teologiczne 1
Ruch Filozoficzny filozofia 1
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny ekonomia i finanse nauki prawne nauki socjologiczne 7
Rynek Energii inżynieria mechaniczna inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki chemiczne 4
Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism architektura i urbanistyka geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna nauki o kulturze fizycznej nauki o kulturze i religii nauki o zarządzaniu i jakości 1
Scandinavian Journal of Public Health inżynieria biomedyczna nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o bezpieczeństwie nauki o zdrowiu weterynaria 1
Science of the Total Environment architektura i urbanistyka inżynieria biomedyczna inżynieria lądowa i transport inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki biologiczne nauki chemiczne nauki leśne nauki o zdrowiu nauki o Ziemi i środowisku rolnictwo i ogrodnictwo technologia żywności i żywienia weterynaria 1
Seminare. Poszukiwania naukowe filozofia historia nauki o sztuce nauki socjologiczne nauki teologiczne pedagogika prawo kanoniczne psychologia 1
Social Compass historia nauki o kulturze i religii nauki socjologiczne 2
Sociologica nauki o bezpieczeństwie nauki socjologiczne 1
Sociological Quarterly nauki o bezpieczeństwie nauki socjologiczne 1
Solar Energy automatyka, elektronika i elektrotechnika inżynieria lądowa i transport inżynieria materiałowa inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki chemiczne nauki fizyczne technologia żywności i żywienia 1
South African Journal of Animal Science technologia żywności i żywienia weterynaria zootechnika i rybactwo 1
Sovremennaya Evropa = Contemporary Europe geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna historia nauki o bezpieczeństwie nauki o polityce i administracji 4
Spanish Journal of Agricultural Research inżynieria mechaniczna rolnictwo i ogrodnictwo weterynaria 1
Statistical Papers ekonomia i finanse informatyka techniczna i telekomunikacja matematyka nauki o zarządzaniu i jakości nauki socjologiczne rolnictwo i ogrodnictwo 1
Statistics & Probability Letters automatyka, elektronika i elektrotechnika ekonomia i finanse informatyka techniczna i telekomunikacja matematyka nauki o zarządzaniu i jakości nauki socjologiczne 3
Statistics in Transition ekonomia i finanse matematyka nauki o zarządzaniu i jakości nauki socjologiczne 9
Stem Cells International inżynieria biomedyczna inżynieria materiałowa nauki biologiczne nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o zdrowiu 1
Strahlentherapie und Onkologie inżynieria biomedyczna nauki biologiczne nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o zdrowiu 1
Studia BAS ekonomia i finanse geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna nauki o zdrowiu nauki socjologiczne 3
Studia de Cultura nauki o komunikacji społecznej i mediach nauki o kulturze i religii 2
Studia Demograficzne ekonomia i finanse geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna nauki o polityce i administracji nauki socjologiczne 6
Studia Europejskie ekonomia i finanse nauki o kulturze i religii nauki o polityce i administracji nauki prawne nauki socjologiczne 8
Studia Humanistyczne AGH filozofia językoznawstwo literaturoznawstwo nauki o komunikacji społecznej i mediach nauki o kulturze i religii nauki socjologiczne 2
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna inżynieria lądowa i transport nauki o zarządzaniu i jakości 15
Studia Iuridica Lublinensia nauki o polityce i administracji nauki prawne 1
Studia Medioznawcze nauki o komunikacji społecznej i mediach 2
Studia Miejskie architektura i urbanistyka ekonomia i finanse geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 8
Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny historia nauki o kulturze i religii nauki o polityce i administracji nauki socjologiczne 4
Studia Polityczne filozofia historia nauki o bezpieczeństwie nauki o polityce i administracji nauki socjologiczne 1
Studia Prawno-Ekonomiczne ekonomia i finanse nauki o polityce i administracji nauki o zarządzaniu i jakości nauki prawne nauki socjologiczne 11
Studia Prawnoustrojowe nauki prawne 1
Studia Regionalne i Lokalne architektura i urbanistyka geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki o bezpieczeństwie nauki o kulturze i religii nauki o polityce i administracji nauki socjologiczne prawo kanoniczne 1
Studia Socjologiczne nauki o kulturze fizycznej nauki o kulturze i religii nauki o zdrowiu nauki prawne nauki socjologiczne pedagogika 1
Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej nauki prawne 8
Studies in Continuing Education nauki socjologiczne pedagogika 1
Studies in Logic, Grammar and Rhetoric filozofia językoznawstwo 1
Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics ekonomia i finanse matematyka 2
Sustainability architektura i urbanistyka geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna inżynieria lądowa i transport inżynieria mechaniczna inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki biologiczne nauki chemiczne nauki leśne nauki o bezpieczeństwie nauki o zarządzaniu i jakości nauki socjologiczne rolnictwo i ogrodnictwo technologia żywności i żywienia 11
Sustainability Accounting, Management and Policy Journal architektura i urbanistyka geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna nauki o zarządzaniu i jakości 1
Sylwan geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki biologiczne nauki chemiczne nauki leśne rolnictwo i ogrodnictwo weterynaria 1
Symmetry-Basel architektura i urbanistyka astronomia automatyka, elektronika i elektrotechnika informatyka informatyka techniczna i telekomunikacja inżynieria lądowa i transport inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczna matematyka nauki chemiczne nauki fizyczne nauki o kulturze fizycznej nauki prawne rolnictwo i ogrodnictwo 1
Świat Nieruchomości geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna nauki prawne 89
Technological Forecasting and Social Change inżynieria mechaniczna nauki o zarządzaniu i jakości 1
Textile Research Journal inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna inżynieria lądowa i transport inżynieria materiałowa nauki chemiczne rolnictwo i ogrodnictwo 2
The Person and the Challenges : the Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II nauki socjologiczne nauki teologiczne pedagogika prawo kanoniczne 3
The World Economy ekonomia i finanse geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna nauki o zarządzaniu i jakości 1
Theoretical Biology and Medical Modelling informatyka informatyka techniczna i telekomunikacja inżynieria biomedyczna nauki biologiczne nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o zdrowiu 1
Therapeutic Advances in Medical Oncology inżynieria biomedyczna nauki biologiczne nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o zdrowiu 1
Third World Quarterly nauki o zarządzaniu i jakości nauki socjologiczne 1
Thoracic and Cardiovascular Surgeon inżynieria biomedyczna nauki medyczne nauki o zdrowiu 2
Total Quality Management & Business Excellence nauki o zarządzaniu i jakości 1
Tourism Economics ekonomia i finanse geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna nauki o kulturze fizycznej nauki o zarządzaniu i jakości 1
Toxicology Mechanisms and Methods inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki biologiczne nauki chemiczne nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o zdrowiu rolnictwo i ogrodnictwo weterynaria 1
Transformacje Prawa Prywatnego nauki prawne 2
Transformations in Business & Economics ekonomia i finanse historia nauki o zarządzaniu i jakości 5
Transition Studies Review ekonomia i finanse nauki socjologiczne 1
Tribology Transactions inżynieria biomedyczna inżynieria lądowa i transport inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczna 1
Turystyka Kulturowa nauki o kulturze i religii nauki o sztuce 5
Warsaw Forum of Economic Sociology nauki socjologiczne 2
Water Science and Technology architektura i urbanistyka inżynieria chemiczna inżynieria lądowa i transport inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka nauki biologiczne nauki chemiczne rolnictwo i ogrodnictwo technologia żywności i żywienia 1
Wiadomości Statystyczne ekonomia i finanse geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 35
Wrocławskie Studia Politologiczne nauki o polityce i administracji 1
Z Zagadnień Nauk Sądowych nauki chemiczne nauki medyczne nauki o zdrowiu nauki prawne 2
Zarządzanie mediami nauki o komunikacji społecznej i mediach 1
Zarządzanie Publiczne ekonomia i finanse geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna nauki o polityce i administracji nauki o zarządzaniu i jakości nauki prawne nauki socjologiczne 75
Zarządzanie w Kulturze nauki o kulturze i religii nauki o sztuce 3
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nauki o zarządzaniu i jakości 29
Zeitschrift für angewandte Mathematik und Physik astronomia inżynieria biomedyczna inżynieria mechaniczna matematyka nauki fizyczne 1
Zeszyty Łużyckie historia językoznawstwo literaturoznawstwo 1
Zeszyty Naukowe KUL nauki o bezpieczeństwie nauki o komunikacji społecznej i mediach nauki o polityce i administracji nauki prawne nauki socjologiczne pedagogika 1
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie ekonomia i finanse nauki o zarządzaniu i jakości 95
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie nauki o zarządzaniu i jakości 5
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie ekonomia i finanse nauki o komunikacji społecznej i mediach nauki o polityce i administracji nauki o zarządzaniu i jakości nauki socjologiczne 19
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing ekonomia i finanse 11
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Acta Mathematica matematyka 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica nauki o kulturze i religii 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie ekonomia i finanse nauki o polityce i administracji nauki o zarządzaniu i jakości nauki prawne 11
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie nauki o zarządzaniu i jakości 3
Zeszyty Prasoznawcze nauki o komunikacji społecznej i mediach 1
Zeszyty Prawnicze nauki prawne 1
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości ekonomia i finanse nauki o zarządzaniu i jakości 63
Zygote inżynieria biomedyczna nauki biologiczne nauki farmaceutyczne nauki medyczne nauki o zdrowiu rolnictwo i ogrodnictwo weterynaria zootechnika i rybactwo 1
Żywność : nauka - technologia - jakość inżynieria chemiczna inżynieria materiałowa nauki farmaceutyczne nauki o zdrowiu rolnictwo i ogrodnictwo technologia żywności i żywienia zootechnika i rybactwo 19