Czasopisma punktowane wg dyscyplin

Nazwa czasopisma Dyscypliny Publikacje lp
Accounting Auditing & Accountability Journal ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości 1
Accounting in Europe ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości 2
Acta Biochimica Polonica inżynieria biomedyczna; nauki farmaceutyczne; nauki medyczne; nauki o kulturze fizycznej; nauki o zdrowiu; nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; weterynaria; zootechnika i rybactwo; nauki biologiczne; nauki chemiczne 1
Acta Mathematica Scientia astronomia; matematyka; nauki fizyczne 1
Acta Oeconomica ekonomia i finanse 1
Acta Physica Polonica A astronomia; nauki fizyczne 13
Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo 2
Administrative Sciences nauki o bezpieczeństwie; nauki o zarządzaniu i jakości 1
Advanced Education filozofia; nauki socjologiczne; pedagogika 1
Ageing and Society archeologia; filozofia; historia; językoznawstwo; literaturoznawstwo; nauki o kulturze i religii; nauki o sztuce; nauki farmaceutyczne; nauki medyczne; nauki o kulturze fizycznej; nauki o zdrowiu; nauki o polityce i administracji; nauki socjologiczne; prawo kanoniczne; psychologia; nauki teologiczne 1
Agricultural Economics - Zemedelska Ekonomika nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; weterynaria; zootechnika i rybactwo; ekonomia i finanse; nauki biologiczne 1
American Journal of Cardiology nauki medyczne; nauki o kulturze fizycznej; nauki o zdrowiu 1
American Journal of Emergency Medicine inżynieria biomedyczna; nauki farmaceutyczne; nauki medyczne; nauki o kulturze fizycznej; nauki o zdrowiu; zootechnika i rybactwo; psychologia 2
Analytical and Bioanalytical Chemistry inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; nauki farmaceutyczne; nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; weterynaria; zootechnika i rybactwo; nauki biologiczne; nauki chemiczne 1
Annals of Agricultural and Environmental Medicine inżynieria chemiczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki farmaceutyczne; nauki medyczne; nauki o kulturze fizycznej; nauki o zdrowiu; nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; weterynaria; zootechnika i rybactwo; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; psychologia; nauki biologiczne; nauki chemiczne; nauki o Ziemi i środowisku 1
Annals of Animal Science nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; weterynaria; zootechnika i rybactwo; nauki biologiczne 1
Annals of Noninvasive Electrocardiology inżynieria biomedyczna; nauki farmaceutyczne; nauki medyczne; nauki o kulturze fizycznej; nauki o zdrowiu; zootechnika i rybactwo; psychologia 4
Annals of Thoracic Surgery nauki medyczne; nauki o kulturze fizycznej; nauki o zdrowiu 1
Applied and Environmental Microbiology inżynieria biomedyczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki farmaceutyczne; nauki medyczne; nauki o zdrowiu; nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; weterynaria; zootechnika i rybactwo; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki biologiczne; nauki o Ziemi i środowisku 1
Applied Economics ekonomia i finanse 1
Archives of Budo nauki medyczne; nauki o kulturze fizycznej; nauki o zdrowiu 1
Archives of Civil and Mechanical Engineering inżynieria biomedyczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna 1
Argumenta Oeconomica ekonomia i finanse; nauki o bezpieczeństwie; nauki o zarządzaniu i jakości 9
Autex Research Journal inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; nauki chemiczne; nauki fizyczne 1
Baltic Journal of Management nauki o bezpieczeństwie; nauki o zarządzaniu i jakości 1
Bank i Kredyt ekonomia i finanse 15
Banks and Bank Systems ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości; nauki prawne; prawo kanoniczne 1
Bayesian Analysis informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria mechaniczna; nauki o zarządzaniu i jakości; informatyka ; matematyka 1
Blood Coagulation & Fibrinolysis inżynieria biomedyczna; nauki farmaceutyczne; nauki medyczne; nauki o kulturze fizycznej; nauki o zdrowiu; zootechnika i rybactwo; psychologia 2
Blood Pressure Monitoring inżynieria biomedyczna; nauki farmaceutyczne; nauki medyczne; nauki o kulturze fizycznej; nauki o zdrowiu; zootechnika i rybactwo; psychologia 1
British Food Journal nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; weterynaria; zootechnika i rybactwo; ekonomia i finanse; nauki o bezpieczeństwie; nauki o zarządzaniu i jakości 2
Canadian Journal of Cardiology nauki medyczne; nauki o kulturze fizycznej; nauki o zdrowiu 1
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria mechaniczna; ekonomia i finanse; informatyka ; matematyka 27
Communications in Statistics : Theory and Methods informatyka techniczna i telekomunikacja; nauki o zarządzaniu i jakości; informatyka ; matematyka 2
Communist and Post-Communist Studies geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki o bezpieczeństwie; nauki o polityce i administracji; nauki o zarządzaniu i jakości; nauki socjologiczne 1
Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe ekonomia i finanse 8
Computational and Mathematical Methods in Medicine informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; inżynieria mechaniczna; nauki farmaceutyczne; nauki medyczne; nauki o kulturze fizycznej; nauki o zdrowiu; nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; weterynaria; zootechnika i rybactwo; psychologia; informatyka ; matematyka; nauki biologiczne; nauki chemiczne; nauki fizyczne 1
Computational Statistics informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria mechaniczna; nauki o zarządzaniu i jakości; informatyka; matematyka 0 0
Contemporary Oncology inżynieria biomedyczna; nauki medyczne; nauki o zdrowiu 2
Criminal Law Forum nauki prawne; prawo kanoniczne 1
Current Psychology psychologia 1
Demographic Research nauki o kulturze i religii; nauki o zdrowiu; ekonomia i finanse; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki socjologiczne 5
Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series B informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria mechaniczna; informatyka ; matematyka 1
Drug Discovery Today nauki farmaceutyczne; weterynaria; nauki biologiczne 1
E & M Ekonomie a Management ekonomia i finanse; nauki o bezpieczeństwie; nauki o zarządzaniu i jakości 2
Eastern European Economics ekonomia i finanse 2
Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria mechaniczna; ekonomia i finanse; informatyka ; matematyka 1
Economic Modelling ekonomia i finanse 5
Economics & Sociology ekonomia i finanse; nauki o bezpieczeństwie; nauki o polityce i administracji; nauki socjologiczne 8
Economics - the Open Access Open-Assessment E-Journal ekonomia i finanse 0 0
Economics and Business Review ekonomia i finanse 5
Economics Letters ekonomia i finanse 3
Economics of Transition ekonomia i finanse 1
E-Journal of International and Comparative Labour Studies nauki o zarządzaniu i jakości 0 0
Ekonomista ekonomia i finanse 19
Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability architektura i urbanistyka; automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka 2
e-mentor filozofia; nauki socjologiczne; pedagogika 21
Emerging Markets Finance and Trade ekonomia i finanse; nauki o bezpieczeństwie; nauki o polityce i administracji; nauki o zarządzaniu i jakości 1
Empirical Economics informatyka techniczna i telekomunikacja; ekonomia i finanse; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki o bezpieczeństwie; nauki o komunikacji społecznej i mediach; nauki o polityce i administracji; nauki o zarządzaniu i jakości; nauki prawne; nauki socjologiczne; pedagogika; prawo kanoniczne; psychologia; informatyka ; matematyka 1
Endokrynologia Polska inżynieria biomedyczna; nauki farmaceutyczne; nauki medyczne; nauki o zdrowiu; weterynaria; nauki biologiczne 1
Energy Economics inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; ekonomia i finanse; nauki chemiczne; nauki fizyczne 2
Energy Journal inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; ekonomia i finanse; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki chemiczne; nauki fizyczne; nauki o Ziemi i środowisku 1
Energy Policy inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; ekonomia i finanse; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki biologiczne; nauki chemiczne; nauki fizyczne; nauki o Ziemi i środowisku 1
Energy Sources. Part B, Economics Planning and Policy inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; technologia żywności i żywienia; nauki chemiczne 1
Enterprise Information Systems informatyka techniczna i telekomunikacja; nauki o zarządzaniu i jakości; informatyka 1
Entrepreneurial Business and Economics Review ekonomia i finanse; nauki o bezpieczeństwie; nauki o zarządzaniu i jakości 30
Entrepreneurship & Regional Development architektura i urbanistyka; ekonomia i finanse; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki o zarządzaniu i jakości 1
Entropy astronomia; nauki fizyczne 1
Equilibrium ekonomia i finanse 8
Ergodic Theory and Dynamical Systems informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria mechaniczna; informatyka ; matematyka 1
Eurasia Journal of Mathematics Science and Technology Education archeologia; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria mechaniczna; nauki socjologiczne; pedagogika; informatyka ; matematyka 1
EuroIntervention nauki medyczne; nauki o kulturze fizycznej; nauki o zdrowiu 1
Europace nauki medyczne; nauki o kulturze fizycznej; nauki o zdrowiu 3
European Journal of Finance ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości 1
European Journal of International Management archeologia; nauki o bezpieczeństwie; nauki o zarządzaniu i jakości; nauki socjologiczne; pedagogika 0 0
European Journal of Sustainable Development inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki o Ziemi i środowisku 1
European Review of Aging and Physical Activity nauki medyczne; nauki o zdrowiu 1
European Review of Economic History historia; ekonomia i finanse; nauki o bezpieczeństwie; nauki o polityce i administracji; nauki socjologiczne 1
European Spatial Research and Policy inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 2
European Urban and Regional Studies nauki o kulturze i religii; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki socjologiczne; nauki biologiczne; nauki o Ziemi i środowisku 1
Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes inżynieria biomedyczna; nauki farmaceutyczne; nauki medyczne; nauki o kulturze fizycznej; nauki o zdrowiu; weterynaria; zootechnika i rybactwo; psychologia; nauki biologiczne 1
Experimental Hematology inżynieria biomedyczna; nauki farmaceutyczne; nauki medyczne; nauki o kulturze fizycznej; nauki o zdrowiu; nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; weterynaria; zootechnika i rybactwo; nauki biologiczne 1
Experimental Lung Research inżynieria biomedyczna; nauki farmaceutyczne; nauki medyczne; nauki o zdrowiu; nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; weterynaria; zootechnika i rybactwo; nauki biologiczne 1
Finance Research Letters ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości 1
Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości 1
Food Hydrocolloids inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki farmaceutyczne; nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; weterynaria; zootechnika i rybactwo; nauki chemiczne 1
Forest Policy and Economics inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; weterynaria; ekonomia i finanse; nauki o bezpieczeństwie; nauki o polityce i administracji; nauki socjologiczne; nauki biologiczne; nauki o Ziemi i środowisku 1
Fresenius Environmental Bulletin inżynieria chemiczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki biologiczne; nauki chemiczne; nauki o Ziemi i środowisku 1
Frontiers in Psychology psychologia 2
Gait & Posture inżynieria biomedyczna; nauki farmaceutyczne; nauki medyczne; nauki o kulturze fizycznej; nauki o zdrowiu; nauki biologiczne 0 0
Gender Place and Culture archeologia; filozofia; historia; językoznawstwo; literaturoznawstwo; nauki o kulturze i religii; nauki o sztuce; nauki o zdrowiu; ekonomia i finanse; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki o polityce i administracji; nauki socjologiczne; prawo kanoniczne; nauki teologiczne 1
Genetics and Molecular Research inżynieria biomedyczna; nauki farmaceutyczne; nauki medyczne; nauki o kulturze fizycznej; nauki o zdrowiu; nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; weterynaria; zootechnika i rybactwo; psychologia; nauki biologiczne 3
Geneva Papers on Risk and Insurance-Issues and Practice ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości 1
Geografie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 1
Georgian Mathematical Journal matematyka 1
German Journal of Agricultural Economics nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; weterynaria; zootechnika i rybactwo; ekonomia i finanse; nauki biologiczne 0 0
Health Policy nauki medyczne; nauki o kulturze fizycznej; nauki o zdrowiu 1
Heart & Lung nauki medyczne; nauki o kulturze fizycznej; nauki o zdrowiu 1
Heritage Science archeologia; filozofia; historia; językoznawstwo; literaturoznawstwo; nauki o kulturze i religii; nauki o sztuce; automatyka, elektronika i elektrotechnika; inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; inżynieria materiałowa; nauki farmaceutyczne; nauki medyczne; ekonomia i finanse; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki o bezpieczeństwie; nauki o komunikacji społecznej i mediach; nauki o polityce i administracji; nauki o zarządzaniu i jakości; nauki prawne; nauki socjologiczne; pedagogika; prawo kanoniczne; psychologia; nauki biologiczne; nauki chemiczne; nauki fizyczne; nauki o Ziemi i środowisku; nauki teologiczne 1
Human Movement inżynieria biomedyczna; nauki farmaceutyczne; nauki medyczne; nauki o kulturze fizycznej; nauki o zdrowiu; psychologia; nauki biologiczne 1
Human Movement Science inżynieria biomedyczna; nauki farmaceutyczne; nauki medyczne; nauki o kulturze fizycznej; nauki o zdrowiu; zootechnika i rybactwo; psychologia; nauki biologiczne 1
Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, formerly: Ido-Ruch dla Kultury archeologia; filozofia; historia; językoznawstwo; literaturoznawstwo; nauki o kulturze i religii; nauki o sztuce; nauki medyczne; nauki o kulturze fizycznej; nauki o zdrowiu; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki o polityce i administracji; nauki o zarządzaniu i jakości; nauki socjologiczne; prawo kanoniczne; nauki teologiczne 1
IEEE Access architektura i urbanistyka; automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; informatyka ; nauki chemiczne; nauki fizyczne 1
Information Systems Management informatyka techniczna i telekomunikacja; nauki o komunikacji społecznej i mediach; informatyka 8
Information Technology for Development informatyka techniczna i telekomunikacja; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki o bezpieczeństwie; nauki o komunikacji społecznej i mediach; nauki o polityce i administracji; nauki o zarządzaniu i jakości; nauki socjologiczne; informatyka 5
International Biodeterioration & Biodegradation inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki farmaceutyczne; nauki medyczne; nauki o zdrowiu; nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; zootechnika i rybactwo; nauki biologiczne; nauki chemiczne; nauki o Ziemi i środowisku 2
International Journal for Quality Research automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna; nauki o zarządzaniu i jakości; informatyka 1
International Journal of Consumer Studies nauki farmaceutyczne; nauki medyczne; nauki o kulturze fizycznej; nauki o zdrowiu; ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości; psychologia 4
International Journal of Cultural Policy nauki o kulturze i religii; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki o bezpieczeństwie; nauki o polityce i administracji; nauki socjologiczne 1
International Journal of Engineering and Technology (UAE) architektura i urbanistyka; automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki farmaceutyczne; nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; weterynaria; zootechnika i rybactwo; informatyka ; nauki biologiczne; nauki chemiczne; nauki o Ziemi i środowisku 1
International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research ekonomia i finanse; nauki o bezpieczeństwie; nauki o zarządzaniu i jakości 2
International Journal of Human Resource Management nauki o bezpieczeństwie; nauki o zarządzaniu i jakości 1
International Journal of Logistics Systems and Management informatyka techniczna i telekomunikacja; nauki o komunikacji społecznej i mediach; nauki o zarządzaniu i jakości; informatyka 1
International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health inżynieria biomedyczna; nauki farmaceutyczne; nauki medyczne; nauki o kulturze fizycznej; nauki o zdrowiu; zootechnika i rybactwo; psychologia 1
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics architektura i urbanistyka; automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki farmaceutyczne; nauki medyczne; nauki o kulturze fizycznej; nauki o zdrowiu; nauki o zarządzaniu i jakości; psychologia 3
International Journal of Strategic Property Management nauki o bezpieczeństwie; nauki o zarządzaniu i jakości 1
International Journal of Tourism Research inżynieria lądowa i transport; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki o kulturze fizycznej; nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki o bezpieczeństwie; nauki o zarządzaniu i jakości; nauki socjologiczne; nauki biologiczne; nauki o Ziemi i środowisku 1
International Migration nauki o kulturze i religii; nauki o zdrowiu; ekonomia i finanse; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki socjologiczne 1
International Review of Administrative Sciences nauki o bezpieczeństwie; nauki o polityce i administracji; nauki socjologiczne 0 0
International Review of Economics & Finance ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości 1
Inžinerinė Ekonomika = Engineering Economics architektura i urbanistyka; automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości 2
Italian Journal of Food Science nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; weterynaria; zootechnika i rybactwo 11
JASSS - The Journal of Artificial Societies and Social Simulation informatyka techniczna i telekomunikacja; ekonomia i finanse; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki o bezpieczeństwie; nauki o komunikacji społecznej i mediach; nauki o polityce i administracji; nauki o zarządzaniu i jakości; nauki prawne; nauki socjologiczne; pedagogika; prawo kanoniczne; psychologia; informatyka 1
Journal for East European Management Studies inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; nauki o bezpieczeństwie; nauki o zarządzaniu i jakości; nauki biologiczne; nauki o Ziemi i środowisku 1
Journal of Applied Toxicology inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki farmaceutyczne; nauki medyczne; nauki o zdrowiu; nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; weterynaria; zootechnika i rybactwo; nauki biologiczne; nauki chemiczne; nauki o Ziemi i środowisku 2
Journal of Business Economics and Management ekonomia i finanse; nauki o bezpieczeństwie; nauki o zarządzaniu i jakości 1
Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia nauki medyczne; nauki o kulturze fizycznej; nauki o zdrowiu 1
Journal of Cardiovascular Translational Research inżynieria biomedyczna; nauki farmaceutyczne; nauki medyczne; nauki o kulturze fizycznej; nauki o zdrowiu; nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; weterynaria; zootechnika i rybactwo; nauki biologiczne 1
Journal of Chromatography A inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki farmaceutyczne; nauki medyczne; nauki o kulturze fizycznej; nauki o zdrowiu; nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; weterynaria; zootechnika i rybactwo; psychologia; nauki biologiczne; nauki chemiczne 1
Journal of Cognitive Psychology psychologia 1
Journal of Cultural Heritage archeologia; nauki o sztuce; automatyka, elektronika i elektrotechnika; inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki farmaceutyczne; nauki medyczne; rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; ekonomia i finanse; nauki biologiczne; nauki chemiczne; nauki fizyczne; nauki o Ziemi i środowisku 4
Journal of Destination Marketing & Management nauki o kulturze fizycznej; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki o bezpieczeństwie; nauki o zarządzaniu i jakości; nauki socjologiczne 2
Journal of Ecological Engineering (Inżynieria Ekologiczna) inżynieria lądowa i transport; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; weterynaria; zootechnika i rybactwo; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki biologiczne; nauki o Ziemi i środowisku 4
Journal of Economic Behavior & Organization ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości 1
Journal of Electrocardiology nauki medyczne; nauki o kulturze fizycznej; nauki o zdrowiu 1
Journal of Enterprise Information Management informatyka techniczna i telekomunikacja; nauki o bezpieczeństwie; nauki o komunikacji społecznej i mediach; nauki o zarządzaniu i jakości; informatyka 1
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości 3
Journal of Environmental Engineering and Landscape Management inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; nauki biologiczne; nauki o Ziemi i środowisku 0 0
Journal of Ethnic and Migration Studies archeologia; filozofia; historia; językoznawstwo; literaturoznawstwo; nauki o kulturze i religii; nauki o sztuce; nauki o zdrowiu; ekonomia i finanse; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki o polityce i administracji; nauki socjologiczne; prawo kanoniczne; nauki teologiczne 1
Journal of European Public Policy nauki o bezpieczeństwie; nauki o polityce i administracji; nauki socjologiczne 1
Journal of European Real Estate Research ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości 1
Journal of Evolutionary Economics ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości 1
Journal of Financial Services Research ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości 1
Journal of Food Quality architektura i urbanistyka; automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; weterynaria; zootechnika i rybactwo 1
Journal of Forecasting informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; inżynieria mechaniczna; ekonomia i finanse; nauki o bezpieczeństwie; nauki o zarządzaniu i jakości; informatyka ; matematyka; nauki fizyczne 3
Journal of Housing and the Built Environment nauki o kulturze i religii; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki socjologiczne; nauki o Ziemi i środowisku 1
Journal of International Money and Finance ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości 1
Journal of Macroeconomics ekonomia i finanse 1
Journal of Microbiology inżynieria biomedyczna; nauki farmaceutyczne; nauki medyczne; nauki o kulturze fizycznej; nauki o zdrowiu; zootechnika i rybactwo; psychologia; nauki biologiczne 1
Journal of Modern African Studies inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki o bezpieczeństwie; nauki o polityce i administracji; nauki socjologiczne 1
Journal of Multivariate Analysis informatyka techniczna i telekomunikacja; nauki o zarządzaniu i jakości; informatyka ; matematyka 1
Journal of Physical Education and Sport nauki medyczne; nauki o kulturze fizycznej; nauki o zdrowiu 1
Journal of Pure and Applied Microbiology inżynieria biomedyczna; nauki farmaceutyczne; nauki medyczne; nauki o zdrowiu; nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; weterynaria; zootechnika i rybactwo; nauki biologiczne 1
Journal of Separation Science inżynieria chemiczna; nauki farmaceutyczne; rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; nauki chemiczne 1
Journal of Settlements and Spatial Planning inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 1
Journal of Small Business & Entrepreneurship nauki o bezpieczeństwie; nauki o zarządzaniu i jakości 0 0
Journal of Statistical Software informatyka techniczna i telekomunikacja; nauki o zarządzaniu i jakości; informatyka; matematyka 1
Journal of the American Leather Chemists Association inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki farmaceutyczne; rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; nauki chemiczne; nauki fizyczne 3
Journal of the Knowledge Economy ekonomia i finanse 1
Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki farmaceutyczne; rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; nauki chemiczne; nauki fizyczne 3
Journal of Time Series Analysis informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria mechaniczna; nauki o zarządzaniu i jakości; informatyka ; matematyka 2
Journal of Travel & Tourism Marketing nauki o kulturze fizycznej; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki o zarządzaniu i jakości; nauki socjologiczne 1
Journals of Gerontology. Series B, Psychological Sciences and Social Sciences nauki medyczne; nauki o zdrowiu; psychologia 1
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska nauki medyczne; nauki o kulturze fizycznej; nauki o zdrowiu 1
Kardiologia Polska nauki medyczne; nauki o kulturze fizycznej; nauki o zdrowiu 5
Kyklos archeologia; filozofia; historia; językoznawstwo; literaturoznawstwo; nauki o kulturze i religii; nauki o sztuce; ekonomia i finanse; nauki o polityce i administracji; prawo kanoniczne; nauki teologiczne 1
Land Use Policy inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; weterynaria; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki biologiczne; nauki o Ziemi i środowisku 1
Lung Cancer inżynieria biomedyczna; nauki farmaceutyczne; nauki medyczne; nauki o zdrowiu; weterynaria; nauki biologiczne 2
LWT - Food Science and Technology nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; weterynaria; zootechnika i rybactwo 2
Measurement architektura i urbanistyka; automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; astronomia; informatyka ; matematyka; nauki fizyczne 2
Measurement & Control automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; astronomia; informatyka ; matematyka; nauki fizyczne 1
Meat Science nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; weterynaria; zootechnika i rybactwo 1
Mechanical Systems and Signal Processing automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; informatyka 1
Medical Oncology inżynieria biomedyczna; nauki farmaceutyczne; nauki medyczne; nauki o kulturze fizycznej; nauki o zdrowiu; weterynaria; zootechnika i rybactwo; psychologia; nauki biologiczne 1
Medicine inżynieria biomedyczna; nauki farmaceutyczne; nauki medyczne; nauki o kulturze fizycznej; nauki o zdrowiu; zootechnika i rybactwo; psychologia 1
Metallurgical and Materials Transactions. A, Physical Metallurgy and Materials Science inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; nauki fizyczne 0 0
Metals inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; nauki chemiczne; nauki fizyczne 1
Nafta-Gaz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka 1
Nature archeologia; filozofia; historia; językoznawstwo; literaturoznawstwo; nauki o kulturze i religii; nauki o sztuce; architektura i urbanistyka; automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki farmaceutyczne; nauki medyczne; nauki o kulturze fizycznej; nauki o zdrowiu; nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; weterynaria; zootechnika i rybactwo; ekonomia i finanse; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki o bezpieczeństwie; nauki o komunikacji społecznej i mediach; nauki o polityce i administracji; nauki o zarządzaniu i jakości; nauki prawne; nauki socjologiczne; pedagogika; prawo kanoniczne; psychologia; astronomia; informatyka ; matematyka; nauki biologiczne; nauki chemiczne; nauki fizyczne; nauki o Ziemi i środowisku; nauki teologiczne 1
Neoplasma inżynieria biomedyczna; nauki farmaceutyczne; nauki medyczne; nauki o zdrowiu; weterynaria; nauki biologiczne 1
Neuroendocrinology Letters inżynieria biomedyczna; nauki farmaceutyczne; nauki medyczne; nauki o kulturze fizycznej; nauki o zdrowiu; weterynaria; zootechnika i rybactwo; psychologia; nauki biologiczne 2
Neuropharmacology nauki farmaceutyczne; nauki medyczne; nauki o zdrowiu; weterynaria; nauki biologiczne 1
NISPAcee Journal of Public Administration and Policy nauki o bezpieczeństwie; nauki o polityce i administracji 1
Numerical Functional Analysis and Optimization informatyka techniczna i telekomunikacja; informatyka ; matematyka 1
Oeconomia Copernicana ekonomia i finanse 11
Open Systems & Information Dynamics informatyka techniczna i telekomunikacja; nauki o zarządzaniu i jakości; informatyka ; matematyka; nauki fizyczne 1
Outlook on Agriculture inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; weterynaria; zootechnika i rybactwo; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki biologiczne; nauki o Ziemi i środowisku 1
PACE - Pacing and Clinical Electrophysiology inżynieria biomedyczna; nauki farmaceutyczne; nauki medyczne; nauki o kulturze fizycznej; nauki o zdrowiu; zootechnika i rybactwo; psychologia 1
Panoeconomicus ekonomia i finanse 1
Pattern Recognition automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; informatyka 1
Pediatric Hematology and Oncology nauki medyczne; nauki o zdrowiu 1
Perceptual and Motor Skills nauki farmaceutyczne; nauki medyczne; psychologia; nauki biologiczne 1
Petroleum Science and Technology inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki farmaceutyczne; rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; nauki chemiczne; nauki o Ziemi i środowisku 0 0
Physical Culture and Sport. Studies and Research archeologia; nauki o kulturze i religii; nauki o kulturze fizycznej; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki o zarządzaniu i jakości; nauki socjologiczne; pedagogika; psychologia 1
Physical Review A automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; nauki fizyczne 1
PLoS One inżynieria biomedyczna; nauki farmaceutyczne; nauki medyczne; nauki o kulturze fizycznej; nauki o zdrowiu; nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; weterynaria; zootechnika i rybactwo; psychologia; nauki biologiczne; nauki chemiczne 2
Polish Journal of Environmental Studies inżynieria chemiczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; nauki biologiczne; nauki chemiczne; nauki o Ziemi i środowisku 2
Polish Journal of Natural Sciences inżynieria biomedyczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; weterynaria; zootechnika i rybactwo; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki biologiczne; nauki o Ziemi i środowisku 4
Polish Journal of Sport and Tourism nauki medyczne; nauki o kulturze fizycznej; nauki o zdrowiu; nauki o zarządzaniu i jakości 2
Polish Yearbook of International Law nauki o bezpieczeństwie; nauki prawne; prawo kanoniczne 4
Population and Development Review nauki o kulturze i religii; nauki o zdrowiu; ekonomia i finanse; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki o bezpieczeństwie; nauki o polityce i administracji; nauki o zarządzaniu i jakości; nauki socjologiczne 1
Population Space and Place nauki o kulturze i religii; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki o zdrowiu; ekonomia i finanse; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki socjologiczne 1
Post-Communist Economies ekonomia i finanse 1
Postepy w Kardiologii Interwencyjnej nauki medyczne; nauki o kulturze fizycznej; nauki o zdrowiu 0 0
Prague Economic Papers ekonomia i finanse 1
Prakseologia filozofia; ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości; prawo kanoniczne; nauki teologiczne 35
Problemy Zarządzania nauki o bezpieczeństwie; nauki o zarządzaniu i jakości 27
Proceedings of the American Mathematical Society informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria mechaniczna; informatyka ; matematyka 1
Przemysł Chemiczny inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki farmaceutyczne; rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; nauki chemiczne 9
Przestrzenie Teorii literaturoznawstwo 1
Quality & Quantity informatyka techniczna i telekomunikacja; ekonomia i finanse; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki o bezpieczeństwie; nauki o komunikacji społecznej i mediach; nauki o polityce i administracji; nauki o zarządzaniu i jakości; nauki prawne; nauki socjologiczne; pedagogika; prawo kanoniczne; psychologia; informatyka ; matematyka 0 0
Quantitative Finance ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości; nauki socjologiczne; matematyka 1
Renewable & Sustainable Energy Reviews inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; nauki chemiczne; nauki o Ziemi i środowisku 1
Reproduction Fertility and Development inżynieria biomedyczna; nauki farmaceutyczne; nauki medyczne; nauki o kulturze fizycznej; nauki o zdrowiu; nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; weterynaria; zootechnika i rybactwo; nauki biologiczne 2
Resources Policy inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; ekonomia i finanse; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki o bezpieczeństwie; nauki o polityce i administracji; nauki prawne; nauki socjologiczne; prawo kanoniczne; nauki biologiczne; nauki o Ziemi i środowisku 2
Review of Income and Wealth ekonomia i finanse 1
Review of Scientific Instruments automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; astronomia; nauki fizyczne 1
Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism nauki o kulturze fizycznej; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki o zarządzaniu i jakości; nauki socjologiczne 1
Scandinavian Journal of Public Health inżynieria biomedyczna; nauki farmaceutyczne; nauki medyczne; nauki o kulturze fizycznej; nauki o zdrowiu; zootechnika i rybactwo; psychologia 1
Science of the Total Environment inżynieria chemiczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki biologiczne; nauki chemiczne; nauki o Ziemi i środowisku 1
Sociologica nauki o bezpieczeństwie; nauki o polityce i administracji; nauki socjologiczne 1
Solar Energy inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki chemiczne; nauki fizyczne; nauki o Ziemi i środowisku 1
South African Journal of Animal Science nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; weterynaria; zootechnika i rybactwo; nauki biologiczne 1
Sovremennaya Evropa = Contemporary Europe ekonomia i finanse; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki o bezpieczeństwie; nauki o polityce i administracji 4
Spanish Journal of Agricultural Research nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; zootechnika i rybactwo; nauki biologiczne 0 0
Statistical Papers informatyka techniczna i telekomunikacja; nauki o zarządzaniu i jakości; informatyka ; matematyka 1
Statistics & Probability Letters informatyka techniczna i telekomunikacja; nauki o zarządzaniu i jakości; informatyka ; matematyka 3
Statistics in Transition informatyka techniczna i telekomunikacja; nauki o zarządzaniu i jakości; informatyka ; matematyka 8
Stem Cells International inżynieria biomedyczna; nauki farmaceutyczne; nauki medyczne; nauki o zdrowiu; nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; weterynaria; zootechnika i rybactwo; nauki biologiczne 1
Strahlentherapie und Onkologie inżynieria biomedyczna; nauki medyczne; nauki o zdrowiu 1
Studies in Continuing Education archeologia; filozofia; nauki socjologiczne; pedagogika 1
Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics ekonomia i finanse; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki o bezpieczeństwie; nauki o komunikacji społecznej i mediach; nauki o polityce i administracji; nauki o zarządzaniu i jakości; nauki prawne; nauki socjologiczne; pedagogika; prawo kanoniczne; psychologia; matematyka 2
Sustainability inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki biologiczne; nauki chemiczne; nauki o Ziemi i środowisku 5
Sustainability Accounting, Management and Policy Journal inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; ekonomia i finanse; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki o bezpieczeństwie; nauki o zarządzaniu i jakości; nauki chemiczne; nauki o Ziemi i środowisku 1
Sylwan nauki leśne; weterynaria 1
Technological Forecasting and Social Change architektura i urbanistyka; nauki o kulturze fizycznej; ekonomia i finanse; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki o zarządzaniu i jakości; psychologia 1
Textile Research Journal inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; technologia żywności i żywienia; nauki chemiczne 2
The Person and the Challenges : the Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II filozofia; nauki o kulturze i religii; prawo kanoniczne; nauki teologiczne 3
The World Economy ekonomia i finanse; nauki o bezpieczeństwie; nauki o polityce i administracji; nauki o zarządzaniu i jakości 0 0
Theoretical Biology and Medical Modelling informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; inżynieria mechaniczna; nauki medyczne; nauki o zdrowiu; informatyka ; matematyka; nauki biologiczne; nauki fizyczne 1
Therapeutic Advances in Medical Oncology nauki medyczne; nauki o zdrowiu 1
Thoracic and Cardiovascular Surgeon nauki medyczne; nauki o kulturze fizycznej; nauki o zdrowiu 2
Tourism Economics inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki o kulturze fizycznej; ekonomia i finanse; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki o zarządzaniu i jakości; nauki socjologiczne 1
Transformations in Business & Economics ekonomia i finanse; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki o bezpieczeństwie; nauki o komunikacji społecznej i mediach; nauki o polityce i administracji; nauki o zarządzaniu i jakości; nauki prawne; nauki socjologiczne; pedagogika; prawo kanoniczne; psychologia 5
Tribology Transactions inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; nauki fizyczne 0 0
Zeitschrift für angewandte Mathematik und Physik informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria mechaniczna; informatyka ; matematyka 1
Żywność : nauka - technologia - jakość automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria chemiczna; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; weterynaria; zootechnika i rybactwo 19