Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Liczba publikacji od roku 2010

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 2 96 159 172 238 232 204 209 202 173
Rozdziały 15 559 945 998 1218 1455 853 1073 852 1027
Artykuły 6 636 883 948 972 931 888 909 1120 970
Patenty i normy 0 1 0 4 0 0 1 2 0 0
Redakcja 0 22 47 47 63 52 58 63 78 80
Prace niepublikowane 0 17 72 41 43 516 523 564 417 459
Inne 0 72 207 130 149 238 193 118 109 124
SUMA: 23 1403 2313 2340 2683 3424 2720 2938 2778 2833
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liczba artykułów w czasopismach
na liście A MNiSW
77 53 39 41 34 25 17 13 9
Liczba artykułów w czasopismach
na liście B MNiSW
442 649 692 635 646 608 600 730 620
Liczba artykułów w czasopismach
na liście C MNiSW
1 3 1 1 13 3 8 0 0