Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Liczba publikacji od roku 2010

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 35 123 134 147 160 220 193 170 195 182 158
Rozdziały 135 765 747 953 1009 1238 1462 856 1084 839 1017
Artykuły 132 540 926 944 996 1008 971 912 938 1159 1006
Patenty i normy 0 1 1 0 4 0 0 1 2 0 0
Redakcja 2 29 38 47 50 64 52 59 71 87 87
Prace niepublikowane 0 31 33 40 26 32 513 516 553 411 456
Inne 8 266 218 409 238 241 321 284 258 240 237
SUMA: 312 1755 2097 2540 2483 2803 3512 2798 3101 2918 2961

Publikacje punktowane od 2019

2020 2019
200 1 3
140 15 7
100 27 17
70 34 47
40 23 50
20 18 215
2020 2019
Poziom II 11 1
Poziom I 132 466

Publikacje punktowane do 2018

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liczba artykułów w czasopismach
na liście A MNiSW
70 50 38 41 34 25 17 13 9
Liczba artykułów w czasopismach
na liście B MNiSW
646 661 693 636 646 608 597 732 620
Liczba artykułów w czasopismach
na liście C MNiSW
2 3 1 1 13 3 8 0 0
2018 2017
Poziom II 4 13
Poziom I 393 442