Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Liczba publikacji od roku 2010

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 16 178 129 140 152 162 221 193 171 196 183 158
Rozdziały 97 608 812 773 958 1017 1241 1468 863 1089 845 1022
Artykuły 157 511 584 951 961 1000 1012 974 921 948 1161 1010
Patenty i normy 0 0 1 1 0 4 0 0 1 2 0 0
Redakcja 1 22 40 41 47 54 68 56 63 74 92 90
Prace niepublikowane 0 18 35 33 40 27 33 513 516 553 411 456
Inne 38 207 315 224 426 238 248 321 295 267 263 251
SUMA: 309 1544 1916 2163 2584 2502 2823 3525 2830 3129 2955 2987

Publikacje punktowane od 2019

2021 2020 2019
200 5 1 3
140 22 28 7
100 27 48 19
70 31 78 53
40 23 113 88
20 19 141 213
2021 2020 2019
Poziom II 17 16 1
Poziom I 45 590 514

Publikacje punktowane do 2018

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liczba artykułów w czasopismach
na liście A MNiSW
0 71 50 38 41 34 25 17 13 9
Liczba artykułów w czasopismach
na liście B MNiSW
0 651 662 693 636 646 608 596 732 620
Liczba artykułów w czasopismach
na liście C MNiSW
0 3 4 1 1 13 3 8 0 0
2018 2017
Poziom II 4 13
Poziom I 415 461