Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Liczba publikacji od roku 2010

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 31 143 169 233 229 201 205 202 171
Rozdziały 249 869 986 1213 1448 851 1068 846 1023
Artykuły 313 844 938 967 920 883 907 1113 958
Patenty i normy 1 0 4 0 0 1 2 0 0
Redakcja 10 41 46 63 52 58 63 78 80
Prace niepublikowane 11 70 41 42 515 523 563 417 459
Inne 21 195 130 146 237 193 118 108 123
SUMA: 636 2162 2314 2664 3401 2710 2926 2764 2814
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liczba artykułów w czasopismach
na liście A MNiSW
0 52 39 41 34 25 17 13 9
Liczba artykułów w czasopismach
na liście B MNiSW
0 622 688 634 644 605 600 728 615
Liczba artykułów w czasopismach
na liście C MNiSW
0 1 1 1 13 3 8 0 0