Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Liczba publikacji od roku 2010

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 51 153 171 234 230 202 207 202 172
Rozdziały 348 894 992 1216 1453 852 1071 848 1026
Artykuły 424 863 946 970 924 887 908 1117 967
Patenty i normy 1 0 4 0 0 1 2 0 0
Redakcja 15 46 47 63 52 58 63 78 80
Prace niepublikowane 14 72 41 43 516 523 564 417 459
Inne 41 198 130 149 237 193 118 109 124
SUMA: 894 2226 2331 2675 3412 2716 2933 2771 2828
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liczba artykułów w czasopismach
na liście A MNiSW
52 39 41 34 25 17 13 9
Liczba artykułów w czasopismach
na liście B MNiSW
631 691 635 646 608 600 729 620
Liczba artykułów w czasopismach
na liście C MNiSW
1 1 1 13 3 8 0 0