Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Liczba publikacji od roku 2010

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 8 111 159 172 238 233 205 211 206 174
Rozdziały 59 648 962 1005 1235 1464 853 1082 853 1032
Artykuły 28 746 891 953 973 936 889 913 1124 973
Patenty i normy 0 1 0 4 0 0 1 2 0 0
Redakcja 0 27 47 47 63 52 58 67 82 81
Prace niepublikowane 0 23 72 41 43 516 523 564 417 459
Inne 2 93 207 130 149 238 193 124 114 125
SUMA: 97 1649 2338 2352 2701 3439 2722 2963 2796 2844
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liczba artykułów w czasopismach
na liście A MNiSW
74 53 39 41 34 25 17 13 9
Liczba artykułów w czasopismach
na liście B MNiSW
536 657 693 635 646 609 600 730 621
Liczba artykułów w czasopismach
na liście C MNiSW
1 3 1 1 13 3 8 0 0