Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Liczba publikacji od roku 2010

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 0 101 161 229 228 199 204 197 170
Rozdziały 6 615 958 1195 1428 838 1057 834 1015
Artykuły 7 569 907 960 901 852 885 1080 940
Patenty i normy 0 0 0 2 0 1 2 0 0
Redakcja 0 30 45 61 49 55 63 78 79
Prace niepublikowane 7 38 40 42 515 522 563 410 369
Inne 0 128 130 132 233 189 116 108 122
SUMA: 20 1481 2241 2621 3354 2656 2890 2707 2695
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liczba artykułów w czasopismach
na liście A MNiSW
2 59 39 43 40 29 25 17 10
Liczba artykułów w czasopismach
na liście B MNiSW
0 442 740 685 689 657 650 799 673
Liczba artykułów w czasopismach
na liście C MNiSW
0 1 1 1 13 5 8 0 0