Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Liczba publikacji od roku 2010

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 71 157 226 226 198 201 199 170
Rozdziały 457 953 1188 1425 836 1048 841 1014
Artykuły 399 883 956 899 852 883 1075 930
Patenty i normy 0 0 2 0 1 2 0 0
Redakcja 23 45 61 49 55 63 77 79
Prace niepublikowane 23 37 50 515 522 563 410 369
Inne 79 129 131 230 189 115 108 122
SUMA: 1052 2204 2614 3344 2653 2875 2710 2684