Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Liczba publikacji od roku 2010

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 22 142 168 232 227 201 204 202 171
Rozdziały 183 861 982 1213 1446 848 1067 845 1023
Artykuły 239 835 935 966 920 878 907 1111 957
Patenty i normy 0 0 4 0 0 1 2 0 0
Redakcja 7 40 46 63 52 58 63 78 80
Prace niepublikowane 11 70 41 42 515 523 563 417 430
Inne 19 194 130 146 237 193 117 108 123
SUMA: 481 2142 2306 2662 3397 2702 2923 2761 2784
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liczba artykułów w czasopismach
na liście A MNiSW
0 52 39 41 34 25 17 13 9
Liczba artykułów w czasopismach
na liście B MNiSW
0 614 687 634 644 605 600 726 614
Liczba artykułów w czasopismach
na liście C MNiSW
0 1 1 1 13 3 8 0 0