Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Liczba publikacji od roku 2010

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 29 128 160 173 239 233 205 213 206 174
Rozdziały 118 711 970 1030 1259 1470 857 1090 854 1039
Artykuły 104 845 894 954 977 941 893 914 1130 976
Patenty i normy 0 1 0 4 0 0 1 2 0 0
Redakcja 5 37 47 47 63 52 58 67 82 81
Prace niepublikowane 1 29 76 41 43 516 523 564 417 459
Inne 13 106 208 134 151 238 193 124 114 125
SUMA: 270 1857 2355 2383 2732 3450 2730 2974 2803 2854
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liczba artykułów w czasopismach
na liście A MNiSW
73 53 38 41 34 25 17 13 9
Liczba artykułów w czasopismach
na liście B MNiSW
620 659 693 636 646 609 600 730 621
Liczba artykułów w czasopismach
na liście C MNiSW
2 3 1 1 13 3 8 0 0