Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Liczba publikacji od roku 2010

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 6 127 164 231 228 200 204 201 171
Rozdziały 59 771 969 1210 1439 843 1066 837 1021
Artykuły 41 765 927 965 916 869 896 1100 952
Patenty i normy 0 0 0 2 0 1 2 0 0
Redakcja 1 37 46 63 52 57 63 78 80
Prace niepublikowane 9 55 41 42 515 522 563 410 370
Inne 3 184 130 133 236 193 117 108 123
SUMA: 119 1939 2277 2646 3386 2685 2911 2734 2717
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liczba artykułów w czasopismach
na liście A MNiSW
0 55 39 41 34 25 17 13 9
Liczba artykułów w czasopismach
na liście B MNiSW
0 552 686 634 643 603 597 722 612
Liczba artykułów w czasopismach
na liście C MNiSW
0 1 1 1 13 3 8 0 0