Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników UEK

Liczba publikacji od roku 2010

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Książki 46 122 146 156 217 189 162 190 174 153
Rozdziały 198 706 940 1011 1231 1446 843 1073 831 1018
Artykuły 176 862 905 956 978 940 893 916 1134 976
Patenty i normy 0 1 0 4 0 0 1 2 0 0
Redakcja 9 37 47 47 63 52 59 67 82 81
Prace niepublikowane 0 19 39 26 31 513 516 553 411 456
Inne 45 134 367 189 217 309 266 185 177 189
SUMA: 474 1881 2444 2389 2737 3449 2740 2986 2809 2873
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liczba artykułów w czasopismach
na liście A MNiSW
72 53 38 41 34 25 17 13 9
Liczba artykułów w czasopismach
na liście B MNiSW
630 660 693 636 646 608 597 732 621
Liczba artykułów w czasopismach
na liście C MNiSW
2 3 1 1 13 3 8 0 0