Opis bazy

60695 rekordów w bazie     2231 pracowników UEK

Szanowni Państwo,
uruchomiliśmy nową odsłonę zakładki STATYSTYKI, w której znajdują się informacje o przypisanych dyscyplinach do czasopism z baz Scopus i Web of Science (na podstawie wykazu 30.10.2018). Na liście wyświetlane są te tytuły czasopism, w których publikowali pracownicy naszej Uczelni.

Co zawiera baza Dorobek

Dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dokumentowany jest w oparciu o ZARZĄDZENIE nr R – 0121-27/2003 Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie obowiązku dostarczania do Biblioteki Głównej informacji do bazy "DOROBEK".

 

Baza obejmuje publikacje, rozprawy doktorskie oraz do 2014 r. niepublikowane prace naukowo-badawcze pracowników UEK.
Od 2015 roku do bazy wprowadzane są także publikacje doktorantów.

 

Baza jest aktualizowana na bieżąco.

 

Dane zawarte w bazie Dorobek wykorzystywane są do różnego typu analiz, a zwłaszcza do: