Opis bazy

Co zawiera baza Dorobek

Dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dokumentowany jest w oparciu o ZARZĄDZENIE nr R.0211.62.2021 Rektora UEK z dnia 24 września 2021 r. w sprawie systemu informacji o osiągnięciach publikacyjnych pracowników i doktorantów UEK – baza Dorobek.

 

Baza obejmuje publikacje, rozprawy doktorskie oraz do 2014 r. niepublikowane prace naukowo-badawcze pracowników UEK.
Od 2015 roku do bazy wprowadzane są także publikacje doktorantów.

 

Baza jest aktualizowana na bieżąco.

 

Dane zawarte w bazie Dorobek wykorzystywane są do różnego typu analiz, a zwłaszcza do:

 

Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID