Search form

Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:

Search results for query:

Scientific unit: Faculty of Economics and International Relations Publication type: Editorial from: 2018 to: 2018
records matched your query: 13.
1

Title:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae
Number:
R. 22, nr 1
Publisher address:
Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2018
Physical description:
352 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Europa w globalnym świecie : uwarunkowania i perspektywy integracji transatlantyckiej, Bibliogr. przy art.
Access mode:
Nr:
2168325349
journal / series editorial
2

Title:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management
Number:
t. 19, z. 2, cz. 1
Redaktor:
, Marjański Andrzej
Publisher address:
Łódź ; Warszawa: Społeczna Akademia Nauk, 2018
Physical description:
341 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Uwarunkowania internacjonalizacji przedsiębiorstw w dobie gospodarki przedsiębiorczej, Bibliogr. przy art.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Nr:
2168325795
journal / series editorial
3

Title:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management
Number:
t. 19, z. 2, cz. 2
, Prysiński Łukasz
Publisher address:
Łódź ; Warszawa: Społeczna Akademia Nauk, 2018
Physical description:
410 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Handel zagraniczny i międzynarodowa polityka gospodarcza, Bibliogr. przy art.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Nr:
2168326131
journal / series editorial
4

Title:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal
Number:
nr 1 (103)
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018
Physical description:
60 s.: il.; 29 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168327347
journal / series editorial
5

Title:
Entrepreneurial Business and Economics Review
Number:
vol. 6, nr 3
Publisher address:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
Physical description:
211 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Economic Implications of the Global Financial Crisis, Bibliogr. przy art.
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Nr:
2168327477
journal / series editorial
6

Title:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal
Number:
nr 2 (104)
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018
Physical description:
44 s.: il.; 29 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168329163
journal / series editorial
7

Title:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management
Number:
nr 6
Publisher address:
Warszawa: IPiSS, 2018
Physical description:
181 s.: il.
Notes:
Tytuł numeru: Global Talent Management, Bibliogr. przy art.
Nr:
2168330151
journal / series editorial
8

Title:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education
Number:
vol. 17, nr 43
Redaktor tematyczny:
, Pasierbek Wit
Publisher address:
Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 2018
Physical description:
240 s.: il.; 23 cm
Notes:
Tytuł numeru: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych, Bibliogr. przy rozdz.
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Nr:
2168330687
journal / series editorial
9

Title:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management
Number:
t. 19, z. 10, cz. 3
Redaktor:
, Chmielecki Michał
Publisher address:
Łódź ; Warszawa: Społeczna Akademia Nauk, 2018
Physical description:
279 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Współczesna organizacja w procesie internacjonalizacji, Bibliogr. przy art.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Nr:
2168331305
journal / series editorial
10

Title:
Krakowskie Studia Małopolskie
Number:
nr 23
Redaktor:
Publisher address:
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018
Physical description:
284 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168331341
journal / series editorial
11

Title:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal
Number:
nr 3 (105)
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018
Physical description:
92 s.: il.; 29 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168331433
journal / series editorial
12

Title:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal
Number:
nr 4 (106)
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018
Physical description:
112 s.: il.; 29 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168331437
journal / series editorial
13

Title:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education
Number:
vol. 17, nr 44
Redaktor tematyczny:
, Pasierbek Wit
Publisher address:
Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 2018
Physical description:
264 s.: il.; 23 cm
Notes:
Tytuł numeru: Edukacja a przedsiębiorczość = Education and Entrepreneurship, Bibliogr. przy rozdz.
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Nr:
2168333471
journal / series editorial
1
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Arkadiusz MROCZEK, Agnieszka PACH-GURGUL, Marta ULBRYCH. - Kielce : Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania UJK, 2018. - R. 22, nr 1. - 352 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art.. - Tytuł numeru: Europa w globalnym świecie : uwarunkowania i perspektywy integracji transatlantyckiej. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/artykuly,60,Studia_i_Materialy_Miscellanea_Oeconomicae_1_2018.html. - ISSN 2081-2345
2
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management / red. Krzysztof WACH, Andrzej Marjański. - Łódź ; Warszawa : Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2018. - t. 19, z. 2, cz. 1. - 341 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art.. - Tytuł numeru: Uwarunkowania internacjonalizacji przedsiębiorstw w dobie gospodarki przedsiębiorczej. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-1.pdf. - ISSN 1733-2486
3
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management / red. Marek MACIEJEWSKI, Łukasz Prysiński. - Łódź ; Warszawa : Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2018. - t. 19, z. 2, cz. 2. - 410 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art.. - Tytuł numeru: Handel zagraniczny i międzynarodowa polityka gospodarcza. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-2.pdf. - ISSN 1733-2486
4
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - nr 1 (103). - 60 s. : il. ; 29 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1231-8841
5
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Marek A. DĄBROWSKI. - Cracow : Cracow University of Economics, 2018. - vol. 6, nr 3. - 211 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang.. - Tytuł numeru: Economic Implications of the Global Financial Crisis. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/issue/download/24/pdf_24. - ISSN 2353-883X
6
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - nr 2 (104). - 44 s. : il. ; 29 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1231-8841
7
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa : IPiSS, 2018. - nr 6. - 181 s. : il. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art.. - Tytuł numeru: Global Talent Management. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1641-0874
8
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. - Kraków : Akademia Ignatianum w Krakowie, 2018. - vol. 17, nr 43. - 240 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz.. - Tytuł numeru: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych. - Bibliogr. przy rozdz. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/issue/view/81/showToc. - ISSN 1643-9171
9
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management / red. Michał Chmielecki, Krzysztof WACH. - Łódź ; Warszawa : Społeczna Akademia Nauk, 2018. - t. 19, z. 10, cz. 3. - 279 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art.. - Tytuł numeru: Współczesna organizacja w procesie internacjonalizacji. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-10-3.pdf. - ISSN 1733-2486
10
Krakowskie Studia Małopolskie / red. nacz. Jerzy KORNAŚ. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018. - nr 23. - 284 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1643-6911
11
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - nr 3 (105). - 92 s. : il. ; 29 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1231-8841
12
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - nr 4 (106). - 112 s. : il. ; 29 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1231-8841
13
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. - Kraków : Akademia Ignatianum w Krakowie, 2018. - vol. 17, nr 44. - 264 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz.. - Tytuł numeru: Edukacja a przedsiębiorczość = Education and Entrepreneurship. - Bibliogr. przy rozdz. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/issue/view/82/showToc. - ISSN 1643-9171
1
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Arkadiusz MROCZEK, Agnieszka PACH-GURGUL, Marta ULBRYCH Kielce : Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania UJK, 2018. - R. 22, nr 1. - 352 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 2081-2345
2
Przedsiębiorczość i Zarządzanie / red. Krzysztof WACH, Andrzej Marjański Łódź ; Warszawa : Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2018. - t. 19, z. 2, cz. 1. - 341 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1733-2486
3
Przedsiębiorczość i Zarządzanie / red. Marek MACIEJEWSKI, Łukasz Prysiński Łódź ; Warszawa : Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2018. - t. 19, z. 2, cz. 2. - 410 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1733-2486
4
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA] Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - nr 1 (103). - 60 s.: il.; 29 cm. - Bibliogr. przy art. - 1231-8841
5
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Marek A. DĄBROWSKI Cracow : Cracow University of Economics, 2018. - vol. 6, nr 3. - 211 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 2353-883X
6
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA] Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - nr 2 (104). - 44 s.: il.; 29 cm. - Bibliogr. przy art. - 1231-8841
7
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI Warszawa : IPiSS, 2018. - nr 6. - 181 s.: il. - Bibliogr. przy art. - 1641-0874
8
Horyzonty Wychowania / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA Kraków : Akademia Ignatianum w Krakowie, 2018. - vol. 17, nr 43. - 240 s.: il.; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - 1643-9171
9
Przedsiębiorczość i Zarządzanie / red. Michał Chmielecki, Krzysztof WACH Łódź ; Warszawa : Społeczna Akademia Nauk, 2018. - t. 19, z. 10, cz. 3. - 279 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1733-2486
10
Krakowskie Studia Małopolskie / red. nacz. Jerzy KORNAŚ Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018. - nr 23. - 284 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1643-6911
11
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA] Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - nr 3 (105). - 92 s.: il.; 29 cm. - Bibliogr. przy art. - 1231-8841
12
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA] Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - nr 4 (106). - 112 s.: il.; 29 cm. - Bibliogr. przy art. - 1231-8841
13
Horyzonty Wychowania / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA Kraków : Akademia Ignatianum w Krakowie, 2018. - vol. 17, nr 44. - 264 s.: il.; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - 1643-9171
1
@misc{misc,
title = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
editor = Mroczek Arkadiusz,
editor = Pach-Gurgul Agnieszka,
editor = Ulbrych Marta,
adress = "Kielce",
publisher = "Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach",
year = "2018",
}
2
@misc{misc,
title = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
editor = Wach Krzysztof,
editor = Marjański Andrzej,
adress = "Łódź ; Warszawa",
publisher = "Społeczna Akademia Nauk",
year = "2018",
}
3
@misc{misc,
title = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
editor = Maciejewski Marek,
editor = Prysiński Łukasz,
adress = "Łódź ; Warszawa",
publisher = "Społeczna Akademia Nauk",
year = "2018",
}
4
@misc{misc,
title = "Świat Nieruchomości",
editor = Nalepka Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
}
5
@misc{misc,
title = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
editor = Dąbrowski Marek A.,
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
}
6
@misc{misc,
title = "Świat Nieruchomości",
editor = Nalepka Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
}
7
@misc{misc,
title = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Warszawa",
publisher = "IPiSS",
year = "2018",
}
8
@misc{misc,
title = "Horyzonty Wychowania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ignatianum w Krakowie",
year = "2018",
}
9
@misc{misc,
title = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
editor = Wach Krzysztof,
editor = Chmielecki Michał,
adress = "Łódź ; Warszawa",
publisher = "Społeczna Akademia Nauk",
year = "2018",
}
10
@misc{misc,
title = "Krakowskie Studia Małopolskie",
editor = Kornaś Jerzy,
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2018",
}
11
@misc{misc,
title = "Świat Nieruchomości",
editor = Nalepka Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
}
12
@misc{misc,
title = "Świat Nieruchomości",
editor = Nalepka Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
}
13
@misc{misc,
title = "Horyzonty Wychowania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ignatianum w Krakowie",
year = "2018",
}