Search form

Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:

Search results for query:

Scientific unit: Faculty of Economics and International Relations Publication type: Editorial from: 2016 to: 2016
records matched your query: 14.
1

Title:
Entrepreneurial Business and Economics Review
Number:
vol. 4, nr 1
Redaktor:
Cucculelli Marco
Publisher address:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Physical description:
196 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Economics of Higher Education, Bibliogr. po rozdz.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168304587
journal / series editorial
2

Title:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal
Number:
nr 1 (95)
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016
Physical description:
72 s.: il.; 29 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168305403
journal / series editorial
3

Title:
Entrepreneurial Business and Economics Review
Number:
vol. 4, nr 3
Redaktor:
Publisher address:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Physical description:
210 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Advancing Research in Entrepreneurship, Bibliogr. po rozdz.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168307937
journal / series editorial
4

Title:
Entrepreneurial Business and Economics Review
Number:
vol. 4, nr 2
Publisher address:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Physical description:
160 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Real Estate and Construction Economics, Bibliogr. po rozdz.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168307959
journal / series editorial
5

Title:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae
Number:
R. 20, nr 3, t. 2
Redaktor:
Publisher address:
Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2016
Physical description:
266 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 2, Bibliogr. przy art.
Access mode:
Nr:
2168308173
journal / series editorial
6

Title:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae
Number:
R. 20, nr 3, t. 1
Publisher address:
Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2016
Physical description:
274 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 1, Bibliogr. przy art.
Access mode:
Nr:
2168308551
journal / series editorial
7

Title:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal
Number:
nr 2 (96)
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016
Physical description:
80 s.: il.; 29 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168309455
journal / series editorial
8

Title:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal
Number:
nr 3 (97)
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016
Physical description:
72 s.: il.; 29 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168309457
journal / series editorial
9

Title:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education
Number:
vol. 15, nr 34
Redaktor tematyczny:
, Pasierbek Wit
Publisher address:
Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 2016
Physical description:
394 s.: il.; 23 cm
Notes:
Tytuł numeru: Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości, Bibliogr. przy rozdz.
Access mode:
Nr:
2168309663
journal / series editorial
10

Title:
Entrepreneurial Business and Economics Review
Number:
vol. 4, nr 4
Redaktor:
Publisher address:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Physical description:
228 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Entrepreneurship in the Global Context, Bibliogr. po rozdz.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168310145
journal / series editorial
11

Title:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education
Number:
vol. 15, nr 35
Redaktor tematyczny:
, Pasierbek Wit
Publisher address:
Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 2016
Physical description:
361 s.: il.; 23 cm
Notes:
Tytuł numeru: Uniwersytet a przedsiębiorczość, Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168310181
journal / series editorial
12

Title:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal
Number:
nr 4 (98)
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016
Physical description:
100 s.: il.; 29 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168312537
journal / series editorial
13

Title:
Kultura i Polityka
Number:
nr 19
Redaktor:
Calma Clarinda
Redaktor tomu:
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2016
Physical description:
192 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Migracje w cieniu przemian w krajach MENA, Bibliogr. przy art.
Access mode:
Nr:
2168312595
journal / series editorial
14

Title:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae
Number:
R. 20, nr 3, t. 3
Publisher address:
Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2016
Physical description:
236 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 3, Bibliogr. przy art.
Access mode:
Nr:
2168312645
journal / series editorial
1
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Jan BRZOZOWSKI, Marco Cucculelli. - Cracow : Cracow University of Economics, 2016. - vol. 4, nr 1. - 196 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang.. - Tytuł numeru: Economics of Higher Education. - Bibliogr. po rozdz. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/issue/viewIssue/15/pdf_14. - ISSN 2353-883X
2
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - nr 1 (95). - 72 s. : il. ; 29 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1231-8841
3
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Agnieszka ŻUR, Maria URBANIEC. - Cracow : Cracow University of Economics, 2016. - vol. 4, nr 3. - 210 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang.. - Tytuł numeru: Advancing Research in Entrepreneurship. - Bibliogr. po rozdz. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/issue/viewIssue/17/pdf_17. - ISSN 2353-883X
4
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA. - Cracow : Cracow University of Economics, 2016. - vol. 4, nr 2. - 160 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang.. - Tytuł numeru: Real Estate and Construction Economics. - Bibliogr. po rozdz. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/issue/viewIssue/16/pdf_15. - ISSN 2353-883X
5
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Anna ODROBINA, Remigiusz GAWLIK. - Kielce : Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania UJK, 2016. - R. 20, nr 3, t. 2. - 266 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art.. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 2. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/artykuly,49,Studia_i_Materialy_Miscellanea_Oeconomicae_3_2016_tom_II.html. - ISSN 2081-2345
6
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA. - Kielce : Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania UJK, 2016. - R. 20, nr 3, t. 1. - 274 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art.. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 1. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/artykuly,48,Studia_i_Materialy_Miscellanea_Oeconomicae_3_2016_tom_I.html. - ISSN 2081-2345
7
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - nr 2 (96). - 80 s. : il. ; 29 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1231-8841
8
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - nr 3 (97). - 72 s. : il. ; 29 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1231-8841
9
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Krzysztof WACH. - Kraków : Akademia Ignatianum, 2016. - vol. 15, nr 34. - 394 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz.. - Tytuł numeru: Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości. - Bibliogr. przy rozdz. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/issue/view/54/showToc. - ISSN 1643-9171
10
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Maria URBANIEC, Agnieszka ŻUR. - Cracow : Cracow University of Economics, 2016. - vol. 4, nr 4. - 228 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang.. - Tytuł numeru: Entrepreneurship in the Global Context. - Bibliogr. po rozdz. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/issue/viewIssue/18/pdf_18. - ISSN 2353-883X
11
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Krzysztof WACH. - Kraków : Akademia Ignatianum, 2016. - vol. 15, nr 35. - 361 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz.. - Tytuł numeru: Uniwersytet a przedsiębiorczość. - Bibliogr. przy rozdz. - ISSN 1643-9171
12
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - nr 4 (98). - 100 s. : il. ; 29 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1231-8841
13
Kultura i Polityka / red. tomu Konrad PĘDZIWIATR, red. nacz. Clarinda Calma. - Kraków : Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2016. - nr 19. - 192 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art.. - Tytuł numeru: Migracje w cieniu przemian w krajach MENA. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: http://www.wse.krakow.pl/pl/nauka-i-badania/kip/archiwum-kip/download/1027_89e6446727c32cd5c89d7d3eb0a6a559. - ISSN 1899-4466
14
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Agnieszka PACH-GURGUL, Marta ULBRYCH. - Kielce : Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania UJK, 2016. - R. 20, nr 3, t. 3. - 236 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art.. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 3. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: http://www.miscellanea.ujk.edu.pl/artykuly,50,Studia_i_Materialy_Miscellanea_Oeconomicae_3_2016_tom_III.html. - ISSN 2081-2345
1
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Jan BRZOZOWSKI, Marco Cucculelli Cracow : Cracow University of Economics, 2016. - vol. 4, nr 1. - 196 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. po rozdz. - 2353-883X
2
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA] Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - nr 1 (95). - 72 s.: il.; 29 cm. - Bibliogr. przy art. - 1231-8841
3
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Agnieszka ŻUR, Maria URBANIEC Cracow : Cracow University of Economics, 2016. - vol. 4, nr 3. - 210 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. po rozdz. - 2353-883X
4
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA Cracow : Cracow University of Economics, 2016. - vol. 4, nr 2. - 160 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. po rozdz. - 2353-883X
5
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Anna ODROBINA, Remigiusz GAWLIK Kielce : Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania UJK, 2016. - R. 20, nr 3, t. 2. - 266 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 2081-2345
6
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA Kielce : Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania UJK, 2016. - R. 20, nr 3, t. 1. - 274 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 2081-2345
7
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA] Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - nr 2 (96). - 80 s.: il.; 29 cm. - Bibliogr. przy art. - 1231-8841
8
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA] Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - nr 3 (97). - 72 s.: il.; 29 cm. - Bibliogr. przy art. - 1231-8841
9
Horyzonty Wychowania / red. Wit Pasierbek, Krzysztof WACH Kraków : Akademia Ignatianum, 2016. - vol. 15, nr 34. - 394 s.: il.; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - 1643-9171
10
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Maria URBANIEC, Agnieszka ŻUR Cracow : Cracow University of Economics, 2016. - vol. 4, nr 4. - 228 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. po rozdz. - 2353-883X
11
Horyzonty Wychowania / red. Wit Pasierbek, Krzysztof WACH Kraków : Akademia Ignatianum, 2016. - vol. 15, nr 35. - 361 s.: il.; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - 1643-9171
12
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA] Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - nr 4 (98). - 100 s.: il.; 29 cm. - Bibliogr. przy art. - 1231-8841
13
Kultura i Polityka / red. tomu Konrad PĘDZIWIATR, red. nacz. Clarinda Calma Kraków : Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2016. - nr 19. - 192 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1899-4466
14
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Agnieszka PACH-GURGUL, Marta ULBRYCH Kielce : Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania UJK, 2016. - R. 20, nr 3, t. 3. - 236 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 2081-2345
1
@misc{misc,
title = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
editor = Cucculelli Marco,
editor = Brzozowski Jan,
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
}
2
@misc{misc,
title = "Świat Nieruchomości",
editor = Nalepka Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
}
3
@misc{misc,
title = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
editor = Żur Agnieszka,
editor = Urbaniec Maria,
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
}
4
@misc{misc,
title = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
editor = Głuszak Michał,
editor = Marona Bartłomiej,
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
}
5
@misc{misc,
title = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
editor = Odrobina Anna,
editor = Gawlik Remigiusz,
adress = "Kielce",
publisher = "Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach",
year = "2016",
}
6
@misc{misc,
title = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
editor = Molendowski Edward,
editor = Garlińska-Bielawska Joanna,
adress = "Kielce",
publisher = "Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach",
year = "2016",
}
7
@misc{misc,
title = "Świat Nieruchomości",
editor = Nalepka Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
}
8
@misc{misc,
title = "Świat Nieruchomości",
editor = Nalepka Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
}
9
@misc{misc,
title = "Horyzonty Wychowania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ignatianum w Krakowie",
year = "2016",
}
10
@misc{misc,
title = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
editor = Urbaniec Maria,
editor = Żur Agnieszka,
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
}
11
@misc{misc,
title = "Horyzonty Wychowania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ignatianum w Krakowie",
year = "2016",
}
12
@misc{misc,
title = "Świat Nieruchomości",
editor = Nalepka Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
}
13
@misc{misc,
title = "Kultura i Polityka",
editor = Calma Clarinda,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera",
year = "2016",
}
14
@misc{misc,
title = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
editor = Pach-Gurgul Agnieszka,
editor = Ulbrych Marta,
adress = "Kielce",
publisher = "Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach",
year = "2016",
}