Search form

Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:

Search results for query:

Scientific unit: Faculty of Economics and International Relations Publication type: Editorial from: 2014 to: 2014
records matched your query: 8.
1

Title:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics
Number:
vol. 5, nr 10
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 2014
Physical description:
227, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Procesy europeizacji,
Access mode:
Nr:
2168276041
journal / series editorial
2

Title:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education
Number:
vol. 13, nr 26
Redaktor tematyczny:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 2014
Physical description:
381 s.: il.; 23 cm
Notes:
Tytuł numeru: Edukacja dla przedsiębiorczości, Bibliogr. przy rozdz.
Access mode:
Nr:
2168280431
journal / series editorial
3

Title:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae
Number:
R. 18, nr 1
, Szplit Andrzej
Publisher address:
Kielce: Wydział Zarządzania i Administracji UJK, 2014
Physical description:
312 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach, Bibliogr. przy tekstach
Nr:
2168283139
journal / series editorial
4

Title:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education
Number:
vol. 13, nr 28
Redaktor tematyczny:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 2014
Physical description:
379 s.: il.; 23 cm
Notes:
Tytuł numeru: Przedsiębiorczy uniwersytet, Bibliogr. przy rozdz.
Access mode:
Nr:
2168286799
journal / series editorial
5

Title:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal
Number:
nr 1 (87)
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014
Physical description:
80 s.: il.; 29 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168288199
journal / series editorial
6

Title:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal
Number:
nr 2 (88)
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014
Physical description:
64 s.: il.; 29 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168288201
journal / series editorial
7

Title:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal
Number:
nr 3 (89)
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014
Physical description:
72 s.: il.; 29 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168290223
journal / series editorial
8

Title:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal
Number:
nr 4 (90)
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014
Physical description:
80 s.: il.; 29 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168290227
journal / series editorial
1
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / [red. Krzysztof WACH]. - Kraków : Akademia Ignatianum, 2014. - vol. 5, nr 10. - 227, [1] s. : il. ; 24 cm. - Tytuł numeru: Procesy europeizacji. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/issue/view/21. - ISSN 2082-5897
2
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Krzysztof WACH. - Kraków : Akademia Ignatianum w Krakowie, 2014. - vol. 13, nr 26. - 381 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz.. - Tytuł numeru: Edukacja dla przedsiębiorczości. - Bibliogr. przy rozdz. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/issue/view/4. - ISSN 1643-9171
3
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - Kielce : Wydział Zarządzania i Administracji UJK, 2014. - R. 18, nr 1. - 312 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz., summ. przy tekstach. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach. - Bibliogr. przy tekstach. - ISSN 2081-2345
4
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Krzysztof WACH. - Kraków : Akademia Ignatianum, 2014. - vol. 13, nr 28. - 379 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczy uniwersytet. - Bibliogr. przy rozdz. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/issue/view/1/showToc. - ISSN 1643-9171
5
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / red. nacz. Adam NALEPKA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014. - nr 1 (87). - 80 s. : il. ; 29 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1231-8841
6
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / red. nacz. Adam NALEPKA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014. - nr 2 (88). - 64 s. : il. ; 29 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1231-8841
7
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / red. nacz. Adam NALEPKA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014. - nr 3 (89). - 72 s. : il. ; 29 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1231-8841
8
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / red. nacz. Adam NALEPKA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014. - nr 4 (90). - 80 s. : il. ; 29 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1231-8841
1
Horyzonty Polityki / [red. Krzysztof WACH] Kraków : Akademia Ignatianum, 2014. - vol. 5, nr 10. - 227, [1] s.: il.; 24 cm. - 2082-5897
2
Horyzonty Wychowania / red. Krzysztof WACH Kraków : Akademia Ignatianum w Krakowie, 2014. - vol. 13, nr 26. - 381 s.: il.; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - 1643-9171
3
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit Kielce : Wydział Zarządzania i Administracji UJK, 2014. - R. 18, nr 1. - 312 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy tekstach. - 2081-2345
4
Horyzonty Wychowania / red. Krzysztof WACH Kraków : Akademia Ignatianum, 2014. - vol. 13, nr 28. - 379 s.: il.; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - 1643-9171
5
Świat Nieruchomości / red. nacz. Adam NALEPKA Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014. - nr 1 (87). - 80 s.: il.; 29 cm. - Bibliogr. przy art. - 1231-8841
6
Świat Nieruchomości / red. nacz. Adam NALEPKA Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014. - nr 2 (88). - 64 s.: il.; 29 cm. - Bibliogr. przy art. - 1231-8841
7
Świat Nieruchomości / red. nacz. Adam NALEPKA Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014. - nr 3 (89). - 72 s.: il.; 29 cm. - Bibliogr. przy art. - 1231-8841
8
Świat Nieruchomości / red. nacz. Adam NALEPKA Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014. - nr 4 (90). - 80 s.: il.; 29 cm. - Bibliogr. przy art. - 1231-8841
1
@misc{misc,
title = "Horyzonty Polityki",
editor = Wach Krzysztof,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ignatianum w Krakowie",
year = "2014",
}
2
@misc{misc,
title = "Horyzonty Wychowania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ignatianum w Krakowie",
year = "2014",
}
3
@misc{misc,
title = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
editor = Molendowski Edward,
editor = Szplit Andrzej,
adress = "Kielce",
publisher = "Wydział Zarządzania i Administracji UJK",
year = "2014",
}
4
@misc{misc,
title = "Horyzonty Wychowania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ignatianum w Krakowie",
year = "2014",
}
5
@misc{misc,
title = "Świat Nieruchomości",
editor = Nalepka Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2014",
}
6
@misc{misc,
title = "Świat Nieruchomości",
editor = Nalepka Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2014",
}
7
@misc{misc,
title = "Świat Nieruchomości",
editor = Nalepka Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2014",
}
8
@misc{misc,
title = "Świat Nieruchomości",
editor = Nalepka Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2014",
}