Search form

Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:

Search results for query:

Scientific unit: Faculty of Economics and International Relations Publication type: Editorial from: 2010 to: 2010
records matched your query: 28.
1

Title:
Świat Nieruchomości
Number:
nr 71
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010
Physical description:
64 s.: il.; 29 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2164983191
journal / series editorial
2

Title:
Świat Nieruchomości
Number:
nr 73
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010
Physical description:
64 s.: il.; 29 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2165034417
journal / series editorial
3

Title:
Świat Nieruchomości
Number:
nr 72
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010
Physical description:
64 s.: il.; 29 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2165082435
journal / series editorial
4

Title:
Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych
Number:
nr 2 (5)
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
80 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2165123844
journal / series editorial
5

Title:
Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych
Number:
nr 1 (4)
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
80 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2165155003
journal / series editorial
6

Title:
Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych
Number:
nr 3 (6)
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
120 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2165252530
journal / series editorial
7

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 835
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
120 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2165372715
journal / series editorial
8

Title:
Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych
Number:
nr 4 (7)
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
104 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2165377010
journal / series editorial
9

Title:
Świat Nieruchomości
Number:
nr 74
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010
Physical description:
80 s.: il.; 29 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2165615251
journal / series editorial
10

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 824
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
81 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2165625308
journal / series editorial
11

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 819
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
132 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2167647002
journal / series editorial
12

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 830
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
172 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2167729405
journal / series editorial
13

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 845
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
169 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168003045
journal / series editorial
14

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 846
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
130 s.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168013041
journal / series editorial
15

Title:
Zarządzanie Publiczne
Number:
nr 3 (13)
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010
Physical description:
104, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168219012
journal / series editorial
16

Title:
Zarządzanie Publiczne
Number:
nr 4 (14)
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010
Physical description:
117, [4] s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168228538
journal / series editorial
17

Title:
Gospodarka Narodowa
Number:
R. 21, nr 3 (223)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2010
Physical description:
135 s.: tab.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Nr:
2168239394
journal / series editorial
18

Title:
Gospodarka Narodowa
Number:
R. 21, nr 9 (229)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2010
Physical description:
120 s.: tab.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Nr:
2168239410
journal / series editorial
19

Title:
Gospodarka Narodowa
Number:
R. 21, nr 1-2 (221-222)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2010
Physical description:
163 s.: tab.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Nr:
2168239414
journal / series editorial
20

Title:
Ekonomia Społeczna
Number:
nr 1(1)
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010
Physical description:
121 s.: il.; 27 cm
Notes:
[odczyt: 18.01.2013], Bibliogr. przy art.Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168242562
journal / series editorial
21

Title:
Zarządzanie Publiczne
Number:
nr 2 (12)
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010
Physical description:
130, [4] s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168252314
journal / series editorial
22

Title:
Gospodarka Narodowa
Number:
nr 7-8 (227-228)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2010
Physical description:
148 s.: tab., rys; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Nr:
2168254914
journal / series editorial
23

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług
Number:
nr 50
Redaktor:
, Bielawska Aurelia
Publisher address:
Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010
Physical description:
585 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 585)
Notes:
Tytuł numeru: Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami MIKROFIRMA 2010, Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168265136
journal / series editorial
24

Title:
Innowacyjny Start
Number:
nr 1 (16)
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2010
Physical description:
30 s.: il.; 30 cm
Access mode:
Nr:
2168267550
journal / series editorial
25

Title:
Zarządzanie Publiczne
Number:
nr 1 (11)
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010
Physical description:
110 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168306889
journal / series editorial
26

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 825
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
106 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168322621
journal / series editorial
27

Title:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present
Number:
nr 1
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2010
Physical description:
163 s.: il.; 29 cm
Notes:
Tytuł numeru: Symbole i kalki = Symbols and Clichés,
Nr:
2168331039
journal / series editorial
28

Title:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Number:
t. 76
Redaktor:
, Wyrozumski Jerzy
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2010
Physical description:
182 s.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz. ang. przy art.,
Access mode:
Nr:
2168340235
journal / series editorial
1
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - nr 71. - 64 s. : il. ; 29 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1231-8841
2
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - nr 73. - 64 s. : il. ; 29 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1231-8841
3
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - nr 72. - 64 s. : il. ; 29 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1231-8841
4
Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - nr 2 (5). - 80 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 2080-1092
5
Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - nr 1 (4). - 80 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 2080-1092
6
Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - nr 3 (6). - 120 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 2080-1092
7
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - nr 835. - 120 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1898-6447
8
Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - nr 4 (7). - 104 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 2080-1092
9
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - nr 74. - 80 s. : il. ; 29 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1231-8841
10
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - nr 824. - 81 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-6447
11
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam NALEPKA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - nr 819. - 132 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-6447
12
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam NALEPKA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - nr 830. - 172 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-6447
13
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - nr 845. - 169 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-6447
14
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - nr 846. - 130 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-6447
15
Zarządzanie Publiczne / [red. nauk. Jerzy HAUSNER]. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010. - nr 3 (13). - 104, [1] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2010-3_13.pdf. - ISSN 1898-3529
16
Zarządzanie Publiczne / [red. nauk. Jerzy HAUSNER]. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010. - nr 4 (14). - 117, [4] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2010-4_14.pdf. - ISSN 1898-3529
17
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2010. - R. 21, nr 3 (223). - 135 s. : tab. ; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0867-0005
18
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2010. - R. 21, nr 9 (229). - 120 s. : tab. ; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0867-0005
19
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2010. - R. 21, nr 1-2 (221-222). - 163 s. : tab. ; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0867-0005
20
Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Jerzy HAUSNER]. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - nr 1(1). - 121 s. : il. ; 27 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art.. - [odczyt: 18.01.2013]. - Bibliogr. przy art. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/polrocznik_es1.pdf. - ISSN 2081-321X
21
Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Jerzy HAUSNER i Stanisław MAZUR]. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010. - nr 2 (12). - 130, [4] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2010-2_12.pdf. - ISSN 1898-3529
22
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2010. - nr 7-8 (227-228). - 148 s. : tab., rys ; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0867-0005
23
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług / [red. nauk. Aurelia Bielawska, Andrzej SZOPA]. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010. - nr 50. - 585 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol, ang. lub niem. przy rozdz.. - Tytuł numeru: Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami MIKROFIRMA 2010. - Dostępny w World Wide Web. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 585). - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/585/ZN_585.pdf. - ISSN 1896-382X
24
Innowacyjny Start / red. nacz. Łukasz MAMICA. - Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2010. - nr 1 (16). - 30 s. : il. ; 30 cm. - Pełny tekst: http://www.innowacyjnystart.pl/images/pdf/Innowacyjny_Start_16.pdf. - ISSN 1898-5009
25
Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Jerzy HAUSNER i Stanisław MAZUR]. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010. - nr 1 (11). - 110 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2010-1_11.pdf. - ISSN 1898-3529
26
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - nr 825. - 106 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-6447
27
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2010. - nr 1. - 163 s. : il. ; 29 cm. - Tytuł numeru: Symbole i kalki = Symbols and Clichés. - ISSN 2082-310X
28
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook / red. Jerzy Wyrozumski, Jacek PURCHLA. - Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2010. - t. 76. - 182 s. : il. ; 30 cm. - Streszcz. ang. przy art. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/107701/rocznik_krakowski_2010_076.pdf. - ISSN 0080-3499
1
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA] Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - nr 71. - 64 s.: il.; 29 cm. - Bibliogr. przy art. - 1231-8841
2
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA] Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - nr 73. - 64 s.: il.; 29 cm. - Bibliogr. przy art. - 1231-8841
3
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA] Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - nr 72. - 64 s.: il.; 29 cm. - Bibliogr. przy art. - 1231-8841
4
Nauka i Gospodarka: zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI] Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - nr 2 (5). - 80 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 2080-1092
5
Nauka i Gospodarka: zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI] Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - nr 1 (4). - 80 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 2080-1092
6
Nauka i Gospodarka: zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI] Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - nr 3 (6). - 120 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 2080-1092
7
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ] Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - nr 835. - 120 s.: il.; 24 cm. - 1898-6447
8
Nauka i Gospodarka: zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI] Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - nr 4 (7). - 104 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 2080-1092
9
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA] Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - nr 74. - 80 s.: il.; 29 cm. - Bibliogr. przy art. - 1231-8841
10
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ] Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - nr 824. - 81 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-6447
11
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam NALEPKA] Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - nr 819. - 132 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-6447
12
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam NALEPKA] Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - nr 830. - 172 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-6447
13
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA] Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - nr 845. - 169 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-6447
14
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ] Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - nr 846. - 130 s.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-6447
15
Zarządzanie Publiczne / [red. nauk. Jerzy HAUSNER] Kraków : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010. - nr 3 (13). - 104, [1] s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 1898-3529
16
Zarządzanie Publiczne / [red. nauk. Jerzy HAUSNER] Kraków : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010. - nr 4 (14). - 117, [4] s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 1898-3529
17
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA] Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2010. - R. 21, nr 3 (223). - 135 s.: tab.; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - 0867-0005
18
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA] Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2010. - R. 21, nr 9 (229). - 120 s.: tab.; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - 0867-0005
19
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA] Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2010. - R. 21, nr 1-2 (221-222). - 163 s.: tab.; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - 0867-0005
20
Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Jerzy HAUSNER] Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - nr 1(1). - 121 s.: il.; 27 cm. - Bibliogr. przy art. - 2081-321X
21
Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Jerzy HAUSNER i Stanisław MAZUR] Kraków : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010. - nr 2 (12). - 130, [4] s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 1898-3529
22
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA] Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2010. - nr 7-8 (227-228). - 148 s.: tab., rys; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - 0867-0005
23
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług / [red. nauk. Aurelia Bielawska, Andrzej SZOPA]("Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński", nr 585) Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010. - nr 50. - 585 s.: il.; 24 cm. - 1896-382X
24
Innowacyjny Start / red. nacz. Łukasz MAMICA Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2010. - nr 1 (16). - 30 s.: il.; 30 cm. - 1898-5009
25
Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Jerzy HAUSNER i Stanisław MAZUR] Kraków : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010. - nr 1 (11). - 110 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 1898-3529
26
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK] Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - nr 825. - 106 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-6447
27
Herito: dziedzictwo, kultura, współczesność / red./ed. Jacek PURCHLA Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2010. - nr 1. - 163 s.: il.; 29 cm. - 2082-310X
28
Rocznik Krakowski / red. Jerzy Wyrozumski, Jacek PURCHLA Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2010. - t. 76. - 182 s.: il.; 30 cm. - 0080-3499
1
@misc{misc,
title = "Świat Nieruchomości",
editor = Nalepka Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
}
2
@misc{misc,
title = "Świat Nieruchomości",
editor = Nalepka Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
}
3
@misc{misc,
title = "Świat Nieruchomości",
editor = Nalepka Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
}
4
@misc{misc,
title = "Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych",
editor = Miklaszewski Stanisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
5
@misc{misc,
title = "Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych",
editor = Miklaszewski Stanisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
6
@misc{misc,
title = "Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych",
editor = Miklaszewski Stanisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
7
@misc{misc,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
editor = Kornaś Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
8
@misc{misc,
title = "Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych",
editor = Miklaszewski Stanisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
9
@misc{misc,
title = "Świat Nieruchomości",
editor = Nalepka Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
}
10
@misc{misc,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
editor = Kornaś Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
11
@misc{misc,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
editor = Nalepka Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
12
@misc{misc,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
editor = Nalepka Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
13
@misc{misc,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
editor = Przybylska Krystyna,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
14
@misc{misc,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
editor = Kornaś Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
15
@misc{misc,
title = "Zarządzanie Publiczne",
editor = Hausner Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2010",
}
16
@misc{misc,
title = "Zarządzanie Publiczne",
editor = Hausner Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2010",
}
17
@misc{misc,
title = "Gospodarka Narodowa",
editor = Wojtyna Andrzej,
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2010",
}
18
@misc{misc,
title = "Gospodarka Narodowa",
editor = Wojtyna Andrzej,
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2010",
}
19
@misc{misc,
title = "Gospodarka Narodowa",
editor = Wojtyna Andrzej,
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2010",
}
20
@misc{misc,
title = "Ekonomia Społeczna",
editor = Hausner Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
}
21
@misc{misc,
title = "Zarządzanie Publiczne",
editor = Hausner Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2010",
}
22
@misc{misc,
title = "Gospodarka Narodowa",
editor = Wojtyna Andrzej,
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2010",
}
23
@misc{misc,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
editor = Szopa Andrzej,
editor = Bielawska Aurelia,
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2010",
issn = "1640-6818",
}
24
@misc{misc,
title = "Innowacyjny Start",
editor = Mamica Łukasz,
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego",
year = "2010",
}
25
@misc{misc,
title = "Zarządzanie Publiczne",
editor = Hausner Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2010",
}
26
@misc{misc,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
editor = Surówka-Marszałek Danuta,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
27
@misc{misc,
title = "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność",
editor = Purchla Jacek,
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2010",
}
28
@misc{misc,
title = "Rocznik Krakowski",
editor = Purchla Jacek,
editor = Wyrozumski Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa",
year = "2010",
}