Search form

Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:

Search results for query:

Scientific unit: Faculty of Economics and International Relations Publication type: Unpublished from: 2016 to: 2016
records matched your query: 4.
1

Author:
Title:
Przydatność poglądów Szkoły Austriackiej w wyjaśnieniu przyczyn stagnacji gospodarki Japonii na przełomie XX i XXI wieku
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2016
Physical description:
228 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-347
Nr:
2168313991
doctoral dissertation
2

Title:
Wykorzystanie marketingu internetowego w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw branży browarniczej w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2016
Physical description:
277 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-362
Nr:
2168315397
doctoral dissertation
3

Title:
Causes of High-growth of Small- and Mid-cap Companies in the DACH Countries
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2016
Physical description:
184 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-363
Nr:
2168315399
doctoral dissertation
4

Author:
Kik Iwona
Title:
Źródła finansowania inwestycji gmin i uwarunkowania ich wyboru na przykładzie gmin województwa małopolskiego
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2016
Physical description:
233 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-365
Nr:
2168315403
doctoral dissertation
1
Przydatność poglądów Szkoły Austriackiej w wyjaśnieniu przyczyn stagnacji gospodarki Japonii na przełomie XX i XXI wieku / Marcin Mrowiec ; Promotor: Andrzej SZOPA. - Kraków, 2016. - 228 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003233
2
Wykorzystanie marketingu internetowego w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw branży browarniczej w Polsce / Patrycja Andrzejewska ; Promotor: Krzysztof FIRLEJ. - Kraków, 2016. - 277 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003254
3
Causes of High-growth of Small- and Mid-cap Companies in the DACH Countries / Robert K. Gruenwald ; Promotor: Krzysztof WACH. - Kraków, 2016. - 184 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003255
4
Źródła finansowania inwestycji gmin i uwarunkowania ich wyboru na przykładzie gmin województwa małopolskiego / Iwona Kik ; Promotor: Adam NALEPKA ; Promotor pomocniczy: Bartłomiej MARONA. - Kraków, 2016. - 233 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003257
1
Mrowiec M., (2016), Przydatność poglądów Szkoły Austriackiej w wyjaśnieniu przyczyn stagnacji gospodarki Japonii na przełomie XX i XXI wieku, Prom. Szopa A., Kraków : , 228 k.
2
Andrzejewska P., (2016), Wykorzystanie marketingu internetowego w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw branży browarniczej w Polsce, Prom. Firlej K., Kraków : , 277 k.
3
Gruenwald R., (2016), Causes of High-growth of Small- and Mid-cap Companies in the DACH Countries, Prom. Wach K., Kraków : , 184 k.
4
Kik I., (2016), Źródła finansowania inwestycji gmin i uwarunkowania ich wyboru na przykładzie gmin województwa małopolskiego, Prom. Nalepka A., Kraków : , 233 k.
1
@unpublished{mon,
author = " Mrowiec Marcin ",
title = "Przydatność poglądów Szkoły Austriackiej w wyjaśnieniu przyczyn stagnacji gospodarki Japonii na przełomie XX i XXI wieku",
adress = "Kraków",
year = "2016",
}
2
@unpublished{mon,
author = " Andrzejewska Patrycja ",
title = "Wykorzystanie marketingu internetowego w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw branży browarniczej w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2016",
}
3
@unpublished{mon,
author = " Gruenwald Robert ",
title = "Causes of High-growth of Small- and Mid-cap Companies in the DACH Countries",
adress = "Kraków",
year = "2016",
}
4
@unpublished{mon,
author = " Kik Iwona ",
title = "Źródła finansowania inwestycji gmin i uwarunkowania ich wyboru na przykładzie gmin województwa małopolskiego",
adress = "Kraków",
year = "2016",
}