Search form

Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:

Search results for query:

Scientific unit: Faculty of Economics and International Relations Publication type: Books from: 2017 to: 2017
records matched your query: 35.
1

Title:
Challenges for International Business in Central and Eastern Europe
Redaktor:
Knežević Blaženka
, Šimurina Nika
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Physical description:
240 s.: il.; 24 cm
Series:
(Przedsiębiorczość Międzynarodowa ; vol. 3, nr 1)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-65262-12-7
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Level I:
Nr:
2168311495
monograph
2

Title:
The Theoretical and Practical Dimensions of Regionalism in East Asia
Publisher address:
New York: Palgrave Macmillan, 2017
Physical description:
XVIII, 372 s.: il.; 22 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
The project was financed by the National Science Centre, pursuant to decision No. DEC-2011/03/B/HS4/01154.
ISBN:
978-3-319-40261-1 ; 978-3-319-40262-8
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168313715
monograph
3

Title:
Property Tax Autonomy and Tax Mimicking in Major Metropolitan Areas in Poland [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Toruń: Institute of Economic Research, 2017
Physical description:
12 s.
Series:
(Institute of Economic Research Working Papers ; no. 69)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168314555
publishing series
4

Title:
Międzynarodowe rynki finansowe : współczesne problemy i wyzwania
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Physical description:
127, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-738-7
Nr:
2168314759
textbook
5

Conference:
V Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych pt. Możliwości wykorzystania potencjału turystycznego i kulturowego w rozwoju regionalnym, Tarnów, Polska, od 2016-04-06 do 2016-04-06
Title:
Wyzwania dla sektora turystycznego i hotelarskiego w warunkach rosnącej konkurencji
Publisher address:
Tarnów: Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2017
Physical description:
49 s.: il.; 25 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art., Bibliogr. przy referatach
ISBN:
978-83-947032-0-2
Nr:
2168316103
conference materials
6

Author:
Title:
Inwestycje rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw : perspektywa cyklu rozwoju organizacji i kapitału całkowitego
Publisher address:
Warszawa: CeDeWu, 2017
Physical description:
194 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji DEC-2012/07/D/HS4/00789.
ISBN:
978-83-7556-923-0
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168316767
monograph
7

Title:
Ekonomia międzynarodowa wobec współczesnych wyzwań
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Physical description:
189 s.: il.; 24 cm
Series:
(Przedsiębiorczość Międzynarodowa ; vol. 3, nr 2)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-65262-14-1
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Level I:
Nr:
2168316775
monograph
8

Title:
Management in the Time of Networks, Cross-cultural Activities and Flexible Organizations
Redaktor:
Publisher address:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Physical description:
382 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Project carried out under statutory research in the Department of International Management, Cracow University of Economics 073/WE-KZM/01/2017/S/7073.
ISBN:
978-83-947815-1-4
Access mode:
Level I:
Nr:
2168316849
monograph
9

Title:
Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
Physical description:
202 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-01-19476-5
Level I:
Nr:
2168317273
monograph
10

Conference:
16th International Conference Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands, Tomaszowice, Polska, od 2017-06-19 do 2017-06-20
Title:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands
Redaktor:
Ujwary-Gil Anna
Publisher address:
Nowy Sącz; Nowy Targ: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2017
Physical description:
608 s.: il.; 24 cm.
Series:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 16)
Notes:
Streszcz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-949144-0-0 ; 978-83-949144-1-7
Access mode:
Nr:
2168318729
conference materials
11

Author:
Title:
Jak wynagradzać pracowników w start-upach i małych firmach : wskazówki dla przedsiębiorców zarządzających małym zespołem
Publisher address:
Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2017
Physical description:
168 s.: il.; 20 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-283-3930-9
Nr:
2168319065
book
12

Title:
Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2017
Physical description:
139 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-8085-520-5
Level I:
Nr:
2168319155
monograph
13

Title:
Growth, Competitiveness and International Trade from the European Perspective
Redaktor:
, Lazibat Tonći
, Knežević Blaženka
Publisher address:
Zagreb: University of Zagreb. Faculty of Economics and Business, 2017
Physical description:
186 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
The publication is co-financed from the funds allocated by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics in the framework of grants for maintaining research potential. The book is partially a result of the project no. 061/WE-KHZ/02/2017/S/7061 entitled "International competitiveness from the macro, meso and micro perspectives" (Konkurencyjność międzynarodowa w perspektywie makro, mezo i mikro) coordinated by Prof. Krzysztof Wach, PhD.
ISBN:
978-953-346-044-4
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Nr:
2168319293
monograph
14

Title:
Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017
Physical description:
142 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na działania projakościowe w zakresie dydaktyki.
ISBN:
978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5
Nr:
2168319415
textbook
15

Title:
Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Physical description:
504 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-65262-15-8
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Level I:
Nr:
2168319633
monograph
16

Title:
Makroekonomia : wybrane problemy
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Physical description:
131 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-742-4
Nr:
2168319883
textbook
17

Title:
Religious Revival and Secularism in Post-Soviet Azerbaijan
Publisher address:
Berlin: Walter de Gruyter (Sciendo), 2017
Physical description:
XV, 228 s.: il; 23 cm
Series:
(Religion and Society ; vol. 71)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-3-11-053462-7 ; 978-3-11-053646-1
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168320015
monograph
18

Title:
Otwartość gospodarki a podatność na kryzysy w krajach na średnim poziomie rozwoju
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
Physical description:
240 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdziałach.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-01-19717-9
Level I:
Nr:
2168321251
monograph
19

Author:
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta , Ambroziak Łukasz , Molendowski Edward , Polan Wojciech
Title:
Intra-Industry Trade of the New EU Member States : Theory and Empirical Evidence
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
Physical description:
167 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
This study was supported by a financial grant from the National Science Centre, Poland, based on decision No. DEC-2014/13/B/HS4/00467.
ISBN:
978-83-01-19718-6
Access mode:
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168321273
monograph
20

Author:
Title:
Polityka przemysłowa w Europie : czy potrzeba nam zmian?
Publisher address:
Warszawa: Kancelaria Senatu, 2017
Physical description:
11 s.: il.; 30 cm
Series:
(Opinie i Ekspertyzy ; 254)
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168321303
publishing series
21

Title:
Transfer wiedzy w warunkach ekspatriacji : perspektywa filii zagranicznych przedsiębiorstw międzynarodowych
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2017
Physical description:
283 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/D/HS4/00741.
ISBN:
978-83-208-2296-0
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168321565
monograph
22

Author:
Title:
Optymalne decyzje : ekonomia menedżerska w zadaniach
Edition:
Wyd. 3.
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Physical description:
127, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-642-7
Access mode:
Nr:
2168321571
academic script
23

Title:
Ćwiczenia z mikroekonomii. Cz. 2
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Physical description:
136 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-7252-744-8
Nr:
2168321575
academic script
24

Author:
Afonso Antonio , Huart Florence , Jalles João Tovar , Stanek Piotr
Title:
Assessing the Sustainability of External Imbalances in the European Union
Publisher address:
Lisboa: Universidade de Lisboa, 2017
Physical description:
46 s.: il.; 30 cm
Series:
(Working Papers Departamento de Economia do Instituto Superior de Economia e Gestão ; WP 10/2017/DE/UECE)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168321655
publishing series
25

Author:
Farvaque Etienne , Malan Franck , Stanek Piotr
Title:
Misplaced Childhood : When Depression Babies Grow Up as Central Bankers
Publisher address:
Lille: LEM Lille Economics Management, 2017
Physical description:
33 s.: il.; 30 cm
Series:
(Documents de travail LEM ; 2017-17)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168321657
publishing series
26

Author:
Blanchard Olivier
Title:
Makroekonomia
, Truskolaski Szymon
, Kur Jerzy
, Matysek-Jędrych Anna
, Wallusch Jacek
Publisher address:
[Warszawa]: Wydawnictwo Nieoczywiste, 2017
Physical description:
XXIII, [1], 1084 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-63391-43-0
Access mode:
Nr:
2168321719
textbook
27

Title:
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej na tle nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej = The International Competitiveness of the Polish Economy against the Background of the EU's New Member States
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Physical description:
526 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 251)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-749-3
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168322633
monograph
28

Title:
Strategia adaptacji społecznej odpowiedzialności biznesu w okresie społeczno-gospodarczej destabilizacji
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Physical description:
157 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja powstała w ramach Projektu nr 2011/03/B/HS4/01972 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 2
ISBN:
978-83-947815-2-1
Access mode:
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168323155
monograph
29

Author:
Błaszczak Robert , Dominiak Iwona , Grabowski Karol , Habrat Bogusław , Holka-Pokorska Justyna , Jarkiewicz Michał , Kaflik Ireneusz , Kmieciak Błażej , Maj Małgorzata , Michalak Monika , Mielecki Andrzej , Motyka Marek , Łazowski Jan , Sadowska Katarzyna , Sieradzka Anna , Strzelecki Dominik , Szaulińska Katarzyna , Talarowska Monika , Wasilewski Bohdan
Title:
Certyfikowany Partner Centrum Zdrowia Publicznego
Publisher address:
Sopot: Prometriq Akademia Zarządzania, 2017
Physical description:
365 s.: il.; 24 cm
Notes:
Autor rozdziału: Trening Balinta jako narzędzie doskonalenia kontaktu terapeutycznego, s. 237-252., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-937087-1-0
Nr:
2168323689
book
30

Author:
Title:
Koncepcja systemu zarządzania efektywnością pracy personelu medycznego w szpitalach = The Concept of Medical Personnel Performance Management in Hospitals
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Physical description:
388 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 254)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego. Publikacja została dofinansowana ze środków projektu pt. Zarządzanie kapitałem ludzkim w szpitalach finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2013/11/B/HS4/01062.
ISBN:
978-83-7252-752-3
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168324141
monograph
31

Title:
Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji
Publisher address:
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017
Physical description:
271 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-8019-817-3
Level I:
Nr:
2168325055
monograph
32

Conference:
Sesja Referatowa - "Nauka i Pasja", Kraków, Polska, od 2016-10-27 do 2016-10-27
Title:
Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Fundacja Projektów Studenckich, 2017
Physical description:
457 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja sfinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-949590-1-2
Nr:
2168328191
conference materials
33

Title:
Przemysł spożywczy w Polsce : nowa ścieżka rozwoju
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
Physical description:
382 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-01-19647-9
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168330837
monograph
34

Author:
Bleicher Knut , Abegglen Christian
Title:
Das Konzept integriertes Management : Visionen - Missionen - Programme
Edition:
Wyd. 9 zaktualizowane i rozsz.
Publisher address:
Frankfurt ; New York: Campus Verlag, 2017
Physical description:
714 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-3-593-50599-2 ; 978-3-593-43435-3
Nr:
2168343265
monograph
35

Author:
Bleicher Knut
Title:
Corporate Dynamics
Publisher address:
Künzelsau: Swiridoff Verlag, 2017
Physical description:
346 s.: il.; 25 cm
Series:
(Meilensteine der Entwicklung eines integrierten Managements ; Bd. 6)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-3-89929-076-9
Nr:
2168343427
monograph
1
Challenges for International Business in Central and Eastern Europe / ed. by Krzysztof WACH, Blaženka Knežević, Nika Šimurina. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - 240 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - (Przedsiębiorczość Międzynarodowa = International Entrepreneurship, ISSN 2543-537X ; vol. 3, nr 1). - ISBN 978-83-65262-12-7. - Pełny tekst: https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/issue/view/118/28
2
The Theoretical and Practical Dimensions of Regionalism in East Asia / Karolina KLECHA-TYLEC. - New York : Palgrave Macmillan, 2017. - XVIII, 372 s. : il. ; 22 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-40261-1 ; 978-3-319-40262-8
3
Property Tax Autonomy and Tax Mimicking in Major Metropolitan Areas in Poland [on-line] / Agnieszka MAŁKOWSKA, Agnieszka TELEGA, Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA. - Toruń : Institute of Economic Research, 2017. - 12 s. - Summ. - Bibliogr. - (Institute of Economic Research Working Papers ; no. 69). - Pełny tekst: http://www.badania-gospodarcze.pl/images/Working_Papers/2017_No_69.pdf
4
Międzynarodowe rynki finansowe : współczesne problemy i wyzwania / Robert W. WŁODARCZYK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - 127, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-738-7
5
Wyzwania dla sektora turystycznego i hotelarskiego w warunkach rosnącej konkurencji / red. Krzysztof FIRLEJ. - Tarnów : Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2017. - 49 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art. - Bibliogr. przy referatach. - ISBN 978-83-947032-0-2
6
Inwestycje rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw : perspektywa cyklu rozwoju organizacji i kapitału całkowitego / Urban PAULI. - Warszawa : CeDeWu, 2017. - 194 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-923-0
7
Ekonomia międzynarodowa wobec współczesnych wyzwań / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - 189 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - (Przedsiębiorczość Międzynarodowa = International Entrepreneurship, ISSN 2543-537X ; vol. 3, nr 2). - ISBN 978-83-65262-14-1. - Pełny tekst: https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/issue/view/124/pdf_1
8
Management in the Time of Networks, Cross-cultural Activities and Flexible Organizations / sci. eds. Janusz TECZKE, Piotr BUŁA. - Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - 382 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-947815-1-4. - Pełny tekst: http://katzm.uek.krakow.pl/ksiazki/12.pdf
9
Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2017. - 202 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-01-19476-5
10
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz; Nowy Targ : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2017. - 608 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 16). - ISBN 978-83-949144-0-0 ; 978-83-949144-1-7. - Pełny tekst: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografia_vol16.pdf
11
Jak wynagradzać pracowników w start-upach i małych firmach : wskazówki dla przedsiębiorców zarządzających małym zespołem / Piotr SEDLAK. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2017. - 168 s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-283-3930-9
12
Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Warszawa : Difin, 2017. - 139 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-8085-520-5
13
Growth, Competitiveness and International Trade from the European Perspective / eds. Tonći Lazibat, Krzysztof WACH, Blaženka Knežević. - Zagreb : University of Zagreb. Faculty of Economics and Business, 2017. - 186 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-953-346-044-4. - Pełny tekst: https://bib.irb.hr/datoteka/887972.Growth_Competitiveness_and_International_Trade_from_the_European_Perspective_2017_-_Book.pdf
14
Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne / red. nauk.: Joanna KUDEŁKO. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - 142 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5
15
Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2017. - 504 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-65262-15-8. - Pełny tekst: http://konferencja-khz.uek.krakow.pl/2017/KJ.pdf
16
Makroekonomia : wybrane problemy / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - 131 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-742-4
17
Religious Revival and Secularism in Post-Soviet Azerbaijan / Dobrosława WIKTOR-MACH. - Berlin : De Gruyter, 2017. - XV, 228 s. : il ; 23 cm. - Bibliogr. - (Religion and Society, ISSN 1437-5370 ; vol. 71). - ISBN 978-3-11-053462-7 ; 978-3-11-053646-1
18
Otwartość gospodarki a podatność na kryzysy w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Marek A. DĄBROWSKI, Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - 240 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdziałach. - ISBN 978-83-01-19717-9
19
Intra-Industry Trade of the New EU Member States : Theory and Empirical Evidence / Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Łukasz Ambroziak, Edward MOLENDOWSKI, Wojciech Polan. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - 167 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19718-6. - Pełny tekst: http://www.kawecka.eu/files/Intra-Industry%20Trade%20of%20the%20New%20EU%20Member%20States%202017.pdf
20
Polityka przemysłowa w Europie : czy potrzeba nam zmian? / Marta ULBRYCH. - Warszawa : Kancelaria Senatu, 2017. - 11 s. : il. ; 30 cm. - Streszcz. - Bibliogr. - (Opinie i Ekspertyzy ; 254). - Pełny tekst: https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/3765/plik/oe-254_internet.pdf
21
Transfer wiedzy w warunkach ekspatriacji : perspektywa filii zagranicznych przedsiębiorstw międzynarodowych / Joanna PURGAŁ-POPIELA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2017. - 283 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2296-0
22
Optymalne decyzje : ekonomia menedżerska w zadaniach / Adrian SOLEK. - Wyd. 3. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - 127, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-642-7
23
Ćwiczenia z mikroekonomii. Cz. 2 / Adrian SOLEK, Paweł DROBNY, Tomasz TYLEC. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - 136 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-744-8
24
Assessing the Sustainability of External Imbalances in the European Union / António Afonso, Florence Huart, João Tovar Jalles, Piotr STANEK. - Lisboa : Universidade de Lisboa, 2017. - 46 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Working Papers, ISSN 2183-1815 ; WP 10/2017/DE/UECE). - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Piotr_Stanek/publication/317598998_Assessing_the_Sustainability_of_External_Imbalances_in_the_European_Union_Assessing_the_Sustainability_of_External_Imbalances_in_the_European_Union/links/594284c0aca272c2cac2a8c1/Assessing-the-Sustainability-of-External-Imbalances-in-the-European-Union-Assessing-the-Sustainability-of-External-Imbalances-in-the-European-Union.pdf
25
Misplaced Childhood : When Depression Babies Grow Up as Central Bankers / Etienne Farvaque, Franck Malan, Piotr STANEK. - Lille : LEM Lille Economics Management, 2017. - 33 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Documents de travail LEM = LEM Discussion Paper ; 2017-17). - Pełny tekst: https://lem.univ-lille.fr/fileadmin/user_upload/laboratoires/lem/DocTravail2017/dp2017-17.pdf
26
Makroekonomia / Olivier Blanchard ; autorstwo tłumaczenia Marek DĄBROWSKI, Jerzy Kur, Anna Matysek-Jędrych, Krystian MUCHA, Marta SORDYL, Szymon Truskolaski, Marta WAJDA-LICHY, Jacek Wallusch. - [Warszawa] : Wydawnictwo Nieoczywiste, 2017. - XXIII, [1], 1084 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-63391-43-0
27
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej na tle nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej = The International Competitiveness of the Polish Economy against the Background of the EU's New Member States / Czesława PILARSKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - 526 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 251). - ISBN 978-83-7252-749-3
28
Strategia adaptacji społecznej odpowiedzialności biznesu w okresie społeczno-gospodarczej destabilizacji / Janusz TECZKE, Piotr BUŁA, Halina ŁYSZCZARZ, Krzysztof MACHACZKA, Agnieszka ŻAK, Dominika GUJA, Monika SADY, Piotr SEDLAK ; [red. Janusz TECZKE, Piotr BUŁA]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - 157 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-947815-2-1. - Pełny tekst: http://katzm.uek.krakow.pl/ksiazki/13.pdf
29
Certyfikowany Partner Centrum Zdrowia Publicznego / Robert Błaszczak, Iwona Dominiak, Karol Grabowski, Bogusław Habrat, Justyna Holka-Pokorska, Michał Jarkiewicz, Ireneusz Kaflik, Błażej Kmieciak, Małgorzata Maj, Monika Michalak, Andrzej Mielecki, Marek MOTYKA, Jan Łazowski, Katarzyna Sadowska, Anna Sieradzka, Dominik Strzelecki, Katarzyna Szaulińska, Monika Talarowska, Bohdan Wasilewski. - Sopot : Prometriq Akademia Zarządzania, 2017. - 365 s. : il. ; 24 cm. - Autor rozdziału: Trening Balinta jako narzędzie doskonalenia kontaktu terapeutycznego, s. 237-252. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-937087-1-0
30
Koncepcja systemu zarządzania efektywnością pracy personelu medycznego w szpitalach = The Concept of Medical Personnel Performance Management in Hospitals / Beata BUCHELT. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - 388 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 254). - ISBN 978-83-7252-752-3
31
Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji / red. nauk. Robert JAKIMOWICZ, Jerzy KORNAŚ. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. - 271 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-8019-817-3
32
Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Paweł DĄBEK, Marek A. DĄBROWSKI, Zbigniew DRESLER, Joanna DZIADKOWIEC, Marta GOLLINGER-TARAJKO, Artur HOŁDA, Danuta KABAT-RUDNICKA, Jacek KOPEĆ, Edward MOLENDOWSKI, Stanisław POPEK, Ewa PYRZYNSKA, Grażyna ŚMIGIELSKA, Paweł WOŁOSZYN, Agnieszka ZAJĄC, Kazimierz ZIELIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków : Fundacja Projektów Studenckich, 2017. - 457 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-949590-1-2
33
Przemysł spożywczy w Polsce : nowa ścieżka rozwoju / Krzysztof FIRLEJ. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - 382 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19647-9
34
Das Konzept integriertes Management : Visionen - Missionen - Programme / Knut Bleicher, Christian Abegglen. - Wyd. 9 zaktualizowane i rozsz. - Frankfurt ; New York : Campus Verlag, 2017. - 714 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-3-593-50599-2 ; 978-3-593-43435-3
35
Corporate Dynamics / Knut Bleicher ; Hrsg. Christian Abegglen. - Künzelsau : Swiridoff Verlag, 2017. - 346 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - (Meilensteine der Entwicklung eines integrierten Managements ; Bd. 6). - ISBN 978-3-89929-076-9
1
Wach K., Knežević B., Šimurina N. (red.), (2017), Challenges for International Business in Central and Eastern Europe, (Przedsiębiorczość Międzynarodowa, vol. 3, nr 1), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 240 s.
2
Klecha-Tylec K., (2017), The Theoretical and Practical Dimensions of Regionalism in East Asia, New York : Palgrave Macmillan, XVIII, 372 s.
3
Małkowska A., Telega A., Głuszak M., Marona B., (2017), Property Tax Autonomy and Tax Mimicking in Major Metropolitan Areas in Poland, [on-line], Toruń : Institute of Economic Research, 12 s.
4
Włodarczyk R., (2017), Międzynarodowe rynki finansowe: współczesne problemy i wyzwania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 127, [1] s.
5
Firlej K. (red.), (2017), Wyzwania dla sektora turystycznego i hotelarskiego w warunkach rosnącej konkurencji, Tarnów : Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 49 s.
6
Pauli U., (2017), Inwestycje rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw: perspektywa cyklu rozwoju organizacji i kapitału całkowitego, Warszawa : CeDeWu, 194 s.
7
Maciejewski M. (red.), (2017), Ekonomia międzynarodowa wobec współczesnych wyzwań, (Przedsiębiorczość Międzynarodowa, vol. 3, nr 2), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 189 s.
8
Teczke J., Buła P. (red.), (2017), Management in the Time of Networks, Cross-cultural Activities and Flexible Organizations, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 382 s.
9
Przybylska K. (red.), (2017), Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 202 s.
10
Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), (2017), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, vol. 16), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University ; Nowy Targ : Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 608 s.
11
Sedlak P., (2017), Jak wynagradzać pracowników w start-upach i małych firmach: wskazówki dla przedsiębiorców zarządzających małym zespołem, Gliwice : Wydawnictwo Helion, 168 s.
12
Tendera-Właszczuk H., Bąba W., Zajączkowska M. (red.), (2017), Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń, Warszawa : Difin, 139 s.
13
Lazibat T., Wach K., Knežević B. (red.), (2017), Growth, Competitiveness and International Trade from the European Perspective, Zagreb : University of Zagreb. Faculty of Economics and Business, 186 s.
14
Kudełko J. (red.), (2017), Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego: materiały dydaktyczne, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 142 s.
15
Maciejewski M., Wach K. (red.), (2017), Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 504 s.
16
Włodarczyk R. (red.), (2017), Makroekonomia: wybrane problemy, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 131 s.
17
Wiktor-Mach D., (2017), Religious Revival and Secularism in Post-Soviet Azerbaijan, (Religion and Society, vol. 71), Berlin : De Gruyter, XV, 228 s.
18
Dąbrowski M., Wojtyna A. (red.), (2017), Otwartość gospodarki a podatność na kryzysy w krajach na średnim poziomie rozwoju, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 240 s.
19
Kawecka-Wyrzykowska E., Ambroziak Ł., Molendowski E., Polan W., (2017), Intra-Industry Trade of the New EU Member States: Theory and Empirical Evidence, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 167 s.
20
Ulbrych M., (2017), Polityka przemysłowa w Europie: czy potrzeba nam zmian?, Warszawa : Kancelaria Senatu, 11 s.
21
Purgał-Popiela J., (2017), Transfer wiedzy w warunkach ekspatriacji: perspektywa filii zagranicznych przedsiębiorstw międzynarodowych, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 283 s.
22
Solek A., (2017), Optymalne decyzje: ekonomia menedżerska w zadaniach, Wyd. 3.Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 127, [1] s.
23
Solek A., Drobny P., Tylec T., (2017), Ćwiczenia z mikroekonomii. Cz. 2, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 136 s.
24
Afonso A., Huart F., Jalles J., Stanek P., (2017), Assessing the Sustainability of External Imbalances in the European Union, (Working Papers Departamento de Economia do Instituto Superior de Economia e Gestão, WP 10/2017/DE/UECE), Lisboa : Universidade de Lisboa, 46 s.
25
Farvaque E., Malan F., Stanek P., (2017), Misplaced Childhood: When Depression Babies Grow Up as Central Bankers, Lille : LEM Lille Economics Management, 33 s.
26
Blanchard O., (2017), Makroekonomia, Tł. Dąbrowski M., Kur J., Matysek-Jędrych A., Mucha K., Sordyl M., Truskolaski S., Wajda-Lichy M., Wallusch J., [Warszawa] : Wydawnictwo Nieoczywiste, XXIII, [1], 1084 s.
27
Pilarska C., (2017), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej na tle nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 251), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 526 s.
28
Teczke J., Buła P., Łyszczarz H., Machaczka K., Żak A., Guja D., Sady M., Sedlak P., (2017), Strategia adaptacji społecznej odpowiedzialności biznesu w okresie społeczno-gospodarczej destabilizacji, Teczke J. (red.), Buła P. (red.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 157 s.
29
Błaszczak R., Dominiak I., Grabowski K., Habrat B., Holka-Pokorska J., Jarkiewicz M., Kaflik I., Kmieciak B., Maj M., Michalak M., Mielecki A., Motyka M., Łazowski J., Sadowska K., Sieradzka A., Strzelecki D., Szaulińska K., Talarowska M., Wasilewski B., (2017), Certyfikowany Partner Centrum Zdrowia Publicznego, Sopot : Prometriq Akademia Zarządzania, 365 s.
30
Buchelt B., (2017), Koncepcja systemu zarządzania efektywnością pracy personelu medycznego w szpitalach, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 254), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 388 s.
31
Jakimowicz R., Kornaś J. (red.), (2017), Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 271 s.
32
Cholewa-Wójcik A., Dąbek P., Dąbrowski M., Dresler Z., Dziadkowiec J., Gollinger-Tarajko M., Hołda A., Kabat-Rudnicka D., Kopeć J., Molendowski E., Popek S., Pyrzyńska E., Śmigielska G., Wołoszyn P., Zając A., Zieliński K., Ziębicki B. (red.), (2017), Nauka i pasja: prace naukowe: Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Fundacja Projektów Studenckich, 457 s.
33
Firlej K., (2017), Przemysł spożywczy w Polsce: nowa ścieżka rozwoju, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 382 s.
34
Bleicher K., Abegglen C., (2017), Das Konzept integriertes Management: Visionen - Missionen - Programme, Wyd. 9 zaktualizowane i rozsz.Frankfurt ; New York : Campus Verlag, 714 s.
35
Bleicher K., (2017), Corporate Dynamics, Abegglen C. (red.), Künzelsau : Swiridoff Verlag, 346 s.
1
@book{mon,
title = "Challenges for International Business in Central and Eastern Europe",
editor = Knežević Blaženka,
editor = Šimurina Nika,
editor = Wach Krzysztof,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
issn = "2543-537X",
isbn = "978-83-65262-12-7",
}
2
@book{mon,
author = " Klecha-Tylec Karolina ",
title = "The Theoretical and Practical Dimensions of Regionalism in East Asia",
adress = "New York",
publisher = "Palgrave Macmillan",
year = "2017",
isbn = "978-3-319-40261-1 ; 978-3-319-40262-8",
}
3
@book{mon,
author = " Małkowska Agnieszka and Telega Agnieszka and Głuszak Michał and Marona Bartłomiej ",
title = "Property Tax Autonomy and Tax Mimicking in Major Metropolitan Areas in Poland",
adress = "Toruń",
publisher = "Institute of Economic Research",
year = "2017",
issn = "",
}
4
@book{mon,
author = " Włodarczyk Robert W. ",
title = "Międzynarodowe rynki finansowe : współczesne problemy i wyzwania",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-738-7",
}
5
@book{mon,
title = "Wyzwania dla sektora turystycznego i hotelarskiego w warunkach rosnącej konkurencji",
editor = Firlej Krzysztof,
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej",
year = "2017",
isbn = "978-83-947032-0-2",
}
6
@book{mon,
author = " Pauli Urban ",
title = "Inwestycje rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw : perspektywa cyklu rozwoju organizacji i kapitału całkowitego",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2017",
isbn = "978-83-7556-923-0",
}
7
@book{mon,
title = "Ekonomia międzynarodowa wobec współczesnych wyzwań",
editor = Maciejewski Marek,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
issn = "2543-537X",
isbn = "978-83-65262-14-1",
}
8
@book{mon,
title = "Management in the Time of Networks, Cross-cultural Activities and Flexible Organizations",
editor = Teczke Janusz,
editor = Buła Piotr,
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-947815-1-4",
}
9
@book{mon,
title = "Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej",
editor = Przybylska Krystyna,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
isbn = "978-83-01-19476-5",
}
10
@book{mon,
title = "Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands",
editor = Ujwary-Gil Anna,
editor = Nalepka Adam,
adress = "Nowy Sącz; Nowy Targ",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione"",
year = "2017",
issn = "2543-540X",
isbn = "978-83-949144-0-0 ; 978-83-949144-1-7",
}
11
@book{mon,
author = " Sedlak Piotr ",
title = "Jak wynagradzać pracowników w start-upach i małych firmach : wskazówki dla przedsiębiorców zarządzających małym zespołem",
adress = "Gliwice",
publisher = "Wydawnictwo Helion",
year = "2017",
isbn = "978-83-283-3930-9",
}
12
@book{mon,
title = "Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń",
editor = Tendera-Właszczuk Helena,
editor = Bąba Wojciech,
editor = Zajączkowska Magdalena,
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-520-5",
}
13
@book{mon,
title = "Growth, Competitiveness and International Trade from the European Perspective",
editor = Wach Krzysztof,
editor = Lazibat Tonći,
editor = Knežević Blaženka,
adress = "Zagreb",
publisher = "University of Zagreb. Faculty of Economics and Business",
year = "2017",
isbn = "978-953-346-044-4",
}
14
@book{mon,
title = "Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne",
editor = Kudełko Joanna,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5",
}
15
@book{mon,
title = "Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi",
editor = Wach Krzysztof,
editor = Maciejewski Marek,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-65262-15-8",
}
16
@book{mon,
title = "Makroekonomia : wybrane problemy",
editor = Włodarczyk Robert W.,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-742-4",
}
17
@book{mon,
author = " Wiktor-Mach Dobrosława ",
title = "Religious Revival and Secularism in Post-Soviet Azerbaijan",
adress = "Berlin",
publisher = "Walter de Gruyter (Sciendo)",
year = "2017",
issn = "1437-5370",
isbn = "978-3-11-053462-7 ; 978-3-11-053646-1",
}
18
@book{mon,
title = "Otwartość gospodarki a podatność na kryzysy w krajach na średnim poziomie rozwoju",
editor = Dąbrowski Marek A.,
editor = Wojtyna Andrzej,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
isbn = "978-83-01-19717-9",
}
19
@book{mon,
author = " Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta and Ambroziak Łukasz and Molendowski Edward and Polan Wojciech ",
title = "Intra-Industry Trade of the New EU Member States : Theory and Empirical Evidence",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
isbn = "978-83-01-19718-6",
}
20
@book{mon,
author = " Ulbrych Marta ",
title = "Polityka przemysłowa w Europie : czy potrzeba nam zmian?",
adress = "Warszawa",
publisher = "Kancelaria Senatu",
year = "2017",
issn = "",
}
21
@book{mon,
author = " Purgał-Popiela Joanna ",
title = "Transfer wiedzy w warunkach ekspatriacji : perspektywa filii zagranicznych przedsiębiorstw międzynarodowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2017",
isbn = "978-83-208-2296-0",
}
22
@book{mon,
author = " Solek Adrian ",
title = "Optymalne decyzje : ekonomia menedżerska w zadaniach",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
edition = "Wyd. 3.",
isbn = "978-83-7252-642-7",
}
23
@book{mon,
author = " Solek Adrian and Drobny Paweł and Tylec Tomasz ",
title = "Ćwiczenia z mikroekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-744-8",
}
24
@book{mon,
author = " Afonso Antonio and Huart Florence and Jalles João Tovar and Stanek Piotr ",
title = "Assessing the Sustainability of External Imbalances in the European Union",
adress = "Lisboa",
publisher = "Universidade de Lisboa",
year = "2017",
issn = "2183-1815",
}
25
@book{mon,
author = " Farvaque Etienne and Malan Franck and Stanek Piotr ",
title = "Misplaced Childhood : When Depression Babies Grow Up as Central Bankers",
adress = "Lille",
publisher = "LEM Lille Economics Management",
year = "2017",
issn = "",
}
26
@book{mon,
author = " Blanchard Olivier ",
title = "Makroekonomia",
adress = "[Warszawa]",
publisher = "Wydawnictwo Nieoczywiste",
year = "2017",
isbn = "978-83-63391-43-0",
}
27
@book{mon,
author = " Pilarska Czesława ",
title = "Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej na tle nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-749-3",
}
28
@book{mon,
author = " Teczke Janusz and Buła Piotr and Łyszczarz Halina and Machaczka Krzysztof and Żak Agnieszka and Guja Dominika and Sady Monika and Sedlak Piotr ",
title = "Strategia adaptacji społecznej odpowiedzialności biznesu w okresie społeczno-gospodarczej destabilizacji",
editor = Buła Piotr,
editor = Teczke Janusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-947815-2-1",
}
29
@book{mon,
author = " Błaszczak Robert and Dominiak Iwona and Grabowski Karol and Habrat Bogusław and Holka-Pokorska Justyna and Jarkiewicz Michał and Kaflik Ireneusz and Kmieciak Błażej and Maj Małgorzata and Michalak Monika and Mielecki Andrzej and Motyka Marek and Łazowski Jan and Sadowska Katarzyna and Sieradzka Anna and Strzelecki Dominik and Szaulińska Katarzyna and Talarowska Monika and Wasilewski Bohdan ",
title = "Certyfikowany Partner Centrum Zdrowia Publicznego",
adress = "Sopot",
publisher = "Prometriq Akademia Zarządzania",
year = "2017",
isbn = "978-83-937087-1-0",
}
30
@book{mon,
author = " Buchelt Beata ",
title = "Koncepcja systemu zarządzania efektywnością pracy personelu medycznego w szpitalach",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-752-3",
}
31
@book{mon,
title = "Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji",
editor = Jakimowicz Robert,
editor = Kornaś Jerzy,
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2017",
isbn = "978-83-8019-817-3",
}
32
@book{mon,
title = "Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
editor = Dąbrowski Marek A.,
editor = Dziadkowiec Joanna,
editor = Hołda Artur,
editor = Dąbek Paweł,
editor = Dresler Zbigniew,
editor = Gollinger-Tarajko Marta,
editor = Zieliński Kazimierz,
editor = Ziębicki Bernard,
editor = Cholewa-Wójcik Agnieszka,
editor = Zając Agnieszka,
editor = Pyrzyńska Ewa,
editor = Wołoszyn Paweł,
editor = Kopeć Jacek,
editor = Popek Stanisław,
editor = Kabat-Rudnicka Danuta,
editor = Molendowski Edward,
editor = Śmigielska Grażyna,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Projektów Studenckich",
year = "2017",
isbn = "978-83-949590-1-2",
}
33
@book{mon,
author = " Firlej Krzysztof ",
title = "Przemysł spożywczy w Polsce : nowa ścieżka rozwoju",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
isbn = "978-83-01-19647-9",
}
34
@book{mon,
author = " Bleicher Knut and Abegglen Christian ",
title = "Das Konzept integriertes Management : Visionen - Missionen - Programme",
adress = "Frankfurt ; New York",
publisher = "Campus Verlag",
year = "2017",
edition = "Wyd. 9 zaktualizowane i rozsz.",
isbn = "978-3-593-50599-2 ; 978-3-593-43435-3",
}
35
@book{mon,
author = " Bleicher Knut ",
title = "Corporate Dynamics",
editor = Abegglen Christian,
adress = "Künzelsau",
publisher = "Swiridoff Verlag",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-3-89929-076-9",
}