Search form

Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:

Search results for query:

Scientific unit: Faculty of Economics and International Relations Publication type: Books from: 2016 to: 2016
records matched your query: 48.
1

Author:
Barański Robert , Gawrońska-Baran Andrzela , Drabarczyk Anna , Gnela Maciej , Hołuj Dominika , Kędzierska Kamila , Lipiec-Warzecha Ludmiła , Liżewski Slawomir , Mędrala Małgorzata , Mituś Ambroży , Ostapowicz Ewa
Title:
Vademecum dyrektora instytucji kultury
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016
Physical description:
XX, 491 s.: il.; 24 cm + płyta CD
Series:
(Beck Info Biznes)
ISBN:
978-83-255-8116-9 ; 978-83-255-8117-6
Nr:
2168300869
book
2

Title:
Nowe wyzwania integracji europejskiej
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Difin SA, 2016
Physical description:
187 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego. ; Publikacja powstała w ramach projektu Lifelong Learning Programme Unii Europejskiej Jean Monnet ad personam chair "European Union after Lisbon Treaty", grant 2011-2954.
ISBN:
978-83-8085-072-9
Nr:
2168303111
monograph
3

Title:
Zarządzanie talentami w organizacji
Edition:
Wyd. 2 uaktualnione
Publisher address:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016
Physical description:
244 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-9978-4
Nr:
2168304019
monograph
4

Title:
Leksykon polskich badaczy przedsiębiorczości
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej, 2016
Physical description:
102 s.: il.; 24 cm
Research program:
Publikacja powstała w ramach projektu nr 15190Y1A0475 nt. "Rozwój badań nad przedsiębiorczością w kontekście globalnym: brikolaż ekonomii i zarządzania" realizowanego w ramach programu edukacji ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego w latach 2015-2016 przez Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej UEK oraz Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji UEK
ISBN:
978-83-65262-06-6
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168305359
lexicon
5

Title:
Złota księga polskich katedr przedsiębiorczości
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej, 2016
Physical description:
211 s.: il.; 24 cm
Research program:
Publikacja powstała w ramach projektu nr 15190Y1A04 75 nt. "Rozwój badań nad przedsiębiorczością w kontekście globalnym: brikolaż ekonomii i zarządzania" realizowanego w ramach programu edukacji ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego w latach 2015-2016 przez Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej UE
ISBN:
978-83-65262-05-9
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168305375
lexicon
6

Author:
Title:
Podstawy zarządzania ryzykiem operacyjnym
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Physical description:
117 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-720-3
Nr:
2168305817
academic script
7

Author:
Ubrežiová Iveta , Wach Krzysztof
Title:
Selected Chapters from International Management and Entrepreneurship
Publisher address:
Nitra: Slovak University of Agriculture, 2016
Physical description:
94 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
These materials have been funded with support from the International Visegrad Fund's, Visegrad University Studies Grant No. 61200004
ISBN:
978-80-552-1507-5
Nr:
2168306875
textbook
8

Title:
Ocena opłacalności i ryzyka inwestycji
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Physical description:
133 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-724-0
Nr:
2168307489
academic script
9

Title:
Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Physical description:
468 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. po rozdz.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-934124-5-7
Nr:
2168308249
monograph
10

Title:
Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw
Publisher address:
Warszawa: CeDeWu, 2016
Physical description:
348 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7556-810-3
Nr:
2168308537
monograph
11

Title:
Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016
Physical description:
407 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1
Nr:
2168308685
monograph
12

Title:
State, Society and Business - Development of Contemporary Management
Redaktor:
Publisher address:
Cracow ; Saint Petersburg: Cracow University of Economics, 2016
Physical description:
265 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy tekstach, Bibliogr. przy tekstach
Research program:
Project carried out under statutory research in the Department of International Management, Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-937642-7-3
Access mode:
Nr:
2168308755
monograph
13

Author:
Title:
Wpływ wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej na funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych w Polsce
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2016
Physical description:
193 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-8085-236-5
Nr:
2168309031
monograph
14

Title:
Risks and Opportunities - in Search of Equilibrium
Redaktor:
Publisher address:
Cracow ; Saint Petersburg: Cracow University of Economics, 2016
Physical description:
208 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Project carried out under statutory research in the Department of International Management, Cracow University of Economics.
ISBN:
978-83-937642-6-6
Nr:
2168309221
monograph
15

Title:
Pokryzysowe zmiany w funkcjonowaniu gospodarek
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2016
Physical description:
102 s.: il.; 24 cm
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-63638-32-0
Nr:
2168309289
monograph
16

Title:
Wybrane współczesne nurty polskiej myśli politycznej
Redaktor:
Publisher address:
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016
Physical description:
328 s.: il.; 21 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych przez Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-8019-420-5
Nr:
2168309437
monograph
17

Title:
Współczesne dylematy badań nad przedsiębiorczością
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Physical description:
246 s.: il.; 24 cm
Series:
(Przedsiębiorczość Międzynarodowa ; vol. 2, nr 1)
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja powstała w ramach projektu nr 15190Y1A0475 nt. "Rozwój badań nad przedsiębiorczością w kontekście globalnym: brikolaż ekonomii i zarządzania" realizowanego w ramach programu edukacji ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego w latach 2015-2016 przez Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej UEK oraz Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji UEK.
ISBN:
978-83-65262-07-3
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Nr:
2168309475
monograph
18

Title:
Entrepreneurship : Antecedents and Effects
Publisher address:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Physical description:
282 s.: il.; 24 cm
Series:
(Przedsiębiorczość Międzynarodowa ; vol. 2, nr 2)
Notes:
Streszcz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
The publication is co-funded within the project no. 15190Y1A0475 entitled "Advancing Research in Entrepreneurship in the Global Context: Bricolage of Economics and Management". The project is realized together with the National Bank of Poland (NBP) within the economic education programme in 2015-2016 by Centre for Strategic and International Entrepreneurship as well as Department of Entrepreneurship and Innovation at the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-83-65262-08-0
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Nr:
2168309479
monograph
19

Author:
Title:
Koncepcja doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania = Method Selection in Management Problem-Solving
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Physical description:
207 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 247)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-729-5
Nr:
2168309545
monograph
20

Title:
Zarządzanie wartością nieruchomości komercyjnych
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Physical description:
175 s.: il.; 24 cm
Series:
(Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 27)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-721-9
Nr:
2168309547
monograph
21

Title:
Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Difin SA, 2016
Physical description:
302 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego - temat: 061/WE-KHZ/01/2015/S/5061. Kierownik tematu: prof. zw. dr hab. Stanisław Wydymus.
ISBN:
978-83-8085-294-5
Nr:
2168309551
monograph
22

Title:
Współczesne trendy w zarządzaniu projektami
Publisher address:
Kraków: Mfiles.pl, 2016
Physical description:
232 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-941408-3-0
Access mode:
Nr:
2168309813
monograph
23

Title:
Macro-, Meso-, and Microeconomic Dimensions of Europeanisation
Redaktor:
Publisher address:
Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
Physical description:
226 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
The publication is co-funded by the European Commission (EC) through its Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA) within the project no. 542456-LLP-1-2013-1-PL-AJM-MO entitled "Macro- and Microeconomic Dimensions of Europeanization" (MAMDE) and the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-01-19090-3
Nr:
2168309893
monograph
24

Conference:
15th Conference Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands, Nowy Sącz, Polska, od 2016-06-20 do 2016-06-21
Title:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands
Redaktor:
, Ujwary-Gil Anna
Publisher address:
Nowy Sącz; Nowy Targ: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2016
Physical description:
299 s.: il.; 24 cm.
Series:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 15)
Notes:
Streszcz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-65196-34-7 ; 978-83-65196-35-4
Access mode:
Nr:
2168309971
conference materials
25

Title:
Perspektywy i wyzwania dla rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce : unijne i krajowe bariery o charakterze formalno-prawnym = Prospects and Challenges for the Development of Pig Production in Poland : EU and National Formal-Legal Constraints'
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej, 2016
Physical description:
134 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-946001-0-5
Access mode:
Nr:
2168310011
monograph
26

Title:
Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2016
Physical description:
324 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-8085-100-9
Nr:
2168310087
monograph
27

Title:
Tożsamość i efektywność : w poszukiwaniu mechanizmów zrównoważonego rozwoju
, Jarecka-Stępień Katarzyna
Publisher address:
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016
Physical description:
302 s.: il.; 21 cm
Notes:
Streszcz. przy rozdz.,
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-8019-542-4
Nr:
2168310637
monograph
28

Title:
Menedżeryzm w rozwoju organizacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Machaczce
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Physical description:
119, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy pracach.
ISBN:
978-83-7252-730-1
Nr:
2168310771
monograph
29

Title:
Konstytucjonalizacja Unii Europejskiej a sądownictwo konstytucyjne : wielopoziomowa współpraca czy rywalizacja?
Publisher address:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016
Physical description:
337, [1] s.; 22 cm
Series:
(Monografie)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-8092-819-0
Nr:
2168310773
monograph
30

Title:
Średni poziom rozwoju gospodarczego : pułapka czy szansa?
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
Physical description:
233 s.: il.; 23 cm
Notes:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego., Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-01-18715-6
Nr:
2168310865
monograph
31

Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Gospodarka europejska w punkcie zwrotnym - poszukiwanie nowego paradygmatu rozwoju społeczno-gospodarczego", Kraków, Polska, od 2015-05-14 do 2015-05-25
Title:
Gospodarka europejska w punkcie zwrotnym : w poszukiwaniu nowego paradygmatu rozwoju społeczno-ekonomicznego
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Physical description:
286 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-934124-6-4
Nr:
2168311777
conference materials
32

Title:
Wykorzystanie e-learningu w polskich uniwersytetach w aspekcie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy
Publisher address:
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016
Physical description:
186 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przekazanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
ISBN:
978-83-8019-531-8
Nr:
2168312163
monograph
33

Title:
Na Zachodnim Brzegu bez zmian
Publisher address:
Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2016
Physical description:
366, [1] s.: il.; 20 cm
Series:
(Biblioteka Le Monde Diplomatique)
ISBN:
978-83-65304-14-8
Nr:
2168312193
monograph
34

Title:
Muslim Minorities in Europe and India : Politics of Accomodation of Islamic Identities
, Alam Anwar
Publisher address:
New Delhi: New Century Publications, 2016
Physical description:
LI, 360 s.: il.; 22 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-81-7708-430-6
Nr:
2168312199
monograph
35

Title:
Programowanie rozwoju innowacyjności jako instrument podnoszenia konkurencyjności regionów w Polsce na tle Unii Europejskiej
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2016
Physical description:
270 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Wydanie publikacji dofinansowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-65173-76-8 ; 978-83-65173-77-5
Access mode:
Nr:
2168312471
monograph
36

Title:
Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2016
Physical description:
174 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-8085-356-0
Nr:
2168312473
monograph
37

Conference:
8th International Scientific Conference ENTRE 2016, Kraków, Polska, od 2016-04-07 do 2016-04-08
Title:
Advancing Research in Entrepreneurship in the Global Context [dokument elektroniczny]
Redaktor:
Publisher address:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Physical description:
1198 s.: il.
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
978-83-65262-13-4
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Nr:
2168312717
conference materials
38

Title:
Challenges for Contemporary Management
Redaktor:
, Trifonova Natalia V.
Publisher address:
Cracow ; Saint Petersburg: Cracow University of Economics, 2016
Physical description:
262 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Project carried out under statutory research in the Department of International Management, Cracow University of Economics 074/WE-KZM/01/2016/S/6074.
ISBN:
978-83-937642-8-0
Nr:
2168312837
monograph
39

Title:
Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej
Redaktor:
Publisher address:
Rzeszów: Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o., 2016
Physical description:
136 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego. Monografia stanowi efekt prac badawczych przeprowadzonych w ramach realizacji tematu badawczego finansowanego ze środków przyznanych na utrzymanie potencjału badawczego nr 071/WE-KTE/01/2016/S/6071.
ISBN:
978-83-946335-0-9
Nr:
2168313877
monograph
40

Title:
Ćwiczenia z mikroekonomii. Cz. 1
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Physical description:
89 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-7252-732-5
Nr:
2168313999
academic script
41

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Demokracja współczesna - wymiar polski i międzynarodowy, Kraków, Polska, od 2016-10-19 do 2016-10-19
Title:
Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy
Redaktor:
Publisher address:
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016
Physical description:
519 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdziałach
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-8019-658-2
Nr:
2168315603
conference materials
42

Title:
Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach
Redaktor:
, Dzieńdziora Joanna
Publisher address:
Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu. Wydawnictwo Naukowe, 2016
Physical description:
155 s.: il.; 24 cm
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Notes:
Bibliogr. przy pracach.
Research program:
Wydanie publikacji naukowej zostało sfinansowane ze środków dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2016 roku, przyznanej Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
ISBN:
978-83-65621-22-1
Access mode:
Nr:
2168318133
monograph
43

Title:
Współczesne problemy zarządzania organizacjami
Redaktor:
, Wróbel Magdalena
Publisher address:
Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2016
Physical description:
149 s.: il.; 24 cm
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Notes:
Bibliogr. przy pracach.
Research program:
Wydanie publikacji naukowej zostało sfinansowane ze środków dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2016 roku, przyznanej Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
ISBN:
978-83-65621-23-8
Nr:
2168318137
monograph
44

Author:
Sheehan Maura , McNamara Andrea , Ortlieb Renate , Weiss Silvana , Masso Jaan , Paes Kadri , Tverdostup Maryna , Kindsiko Eneli , Pocztowski Aleksy , Buchelt Beata , Pauli Urban , González Menéndez María C. , Cueto Begoña , Hinks Robin , Meager Nigel , Fohrbeck Anna , Swift Sam
Title:
Policy Synthesis and Integrative Report on Youth Self-Employment in Europe [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Brighton: University of Brighton, 2016
Physical description:
35 s.: il.
Series:
(STYLE Working Papers ; WP7.4)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
This research has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 613256.
Access mode:
Nr:
2168321979
publishing series
45

Author:
McNamara Andrea , Sheehan Maura , Ortlieb Renate , Weiss Silvana , Masso Jaan , Paes Kadri , Kindsiko Eneli , Pocztowski Aleksy , Buchelt Beata , Pauli Urban , González Menéndez María C. , Cueto Begoña , Hinks Robin , Meager Nigel , Swift Sam , Fohrbeck Anna
Title:
Business Start-Ups & Youth Self-Employment : Case Study Findings Synthesis Report [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Brighton: University of Brighton, 2016
Physical description:
106 s.: il.
Series:
(STYLE Working Papers ; WP7.3)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Research program:
The research leading to these results has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 613256.
Access mode:
Nr:
2168321985
publishing series
46

Author:
Gehling Stephan
Title:
Auf Basis des integrierten Managements zur Exzellenz : das EFQM-Exzellenz-Modell und seine Anwendung
Publisher address:
St. Gallen: St. Galler Business Books & Tools, 2016
Physical description:
XXIII, 102 s.; 21 cm
Series:
(General management series)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-3-905379-51-8
Access mode:
Nr:
2168343431
monograph
47

Author:
Schnauss Martin , Sawkin Riccardo
Title:
Humanressourcen: Rekrutierung, Aus- und Weiterbildung
Publisher address:
St. Gallen: St. Galler Business Books & Tools, 2016
Physical description:
XXIII, 164 s.: il.; 21 cm
Series:
(General management series)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-3-905379-50-1
Access mode:
Nr:
2168343433
monograph
48

Author:
Cramer Ricarda , Genstorfer Jörg
Title:
Vermarktung und Investition in der Gesundheitsbranche
Publisher address:
St. Gallen: St. Galler Business Books & Tools, 2016
Physical description:
XXIV, 140 s.: il.; 21 cm
Series:
(General management series)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-3-905379-52-5
Nr:
2168343435
monograph
1
Vademecum dyrektora instytucji kultury / R. Barański, A. Gawrońska-Baran, A. Drabarczyk, M. GNELA, D. HOŁUJ, K. Kędzierska, L. Lipiec-Warzecha, S. Liżewski, M. MĘDRALA, A. MITUŚ, E. Ostapowicz. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - XX, 491 s. : il. ; 24 cm + płyta CD. - (Beck Info Biznes). - ISBN 978-83-255-8116-9 ; 978-83-255-8117-6
2
Nowe wyzwania integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Warszawa : Difin SA, 2016. - 187 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-8085-072-9
3
Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 244 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - ISBN 978-83-264-9978-4
4
Leksykon polskich badaczy przedsiębiorczości / red. Małgorzata KOSAŁA, Maria URBANIEC, Krzysztof WACH. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej, 2016. - 102 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-65262-06-6. - Pełny tekst: http://www.zjazdkatedr.uek.krakow.pl/LEKSYKON_POLSKICH_BADACZY_PRZEDSIEBIORCZOSCI.pdf
5
Złota księga polskich katedr przedsiębiorczości / red. Krzysztof WACH. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej, 2016. - 211 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-65262-05-9. - Pełny tekst: http://www.zjazdkatedr.uek.krakow.pl/ZLOTA_KSIEGA_POLSKICH_KATEDR_PRZEDSIEBIORCZOSCI.pdf
6
Podstawy zarządzania ryzykiem operacyjnym / Michał THLON. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - 117 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-720-3
7
Selected Chapters from International Management and Entrepreneurship / Iveta Ubrežiová, Krzysztof WACH. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2016. - 94 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-80-552-1507-5
8
Ocena opłacalności i ryzyka inwestycji / Michał THLON, Rafał SIERADZKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - 133 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-724-0
9
Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi / [red. nauk. Joanna KUDEŁKO]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2016. - 468 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-934124-5-7
10
Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI. - Warszawa : CeDeWu, 2016. - 348 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7556-810-3
11
Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania / red. nauk. Marek LISIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - 407 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1
12
State, Society and Business - Development of Contemporary Management / sci. ed. Janusz TECZKE. - Cracow ; Saint Petersburg : Cracow University of Economics, 2016. - 265 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy tekstach. - Bibliogr. przy tekstach. - ISBN 978-83-937642-7-3. - Pełny tekst: http://katzm.uek.krakow.pl/ksiazki/8.pdf
13
Wpływ wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej na funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych w Polsce / Dariusz ŻMIJA. - Warszawa : Difin, 2016. - 193 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-236-5
14
Risks and Opportunities - in Search of Equilibrium / sci. ed. Piotr BUŁA. - Cracow ; Saint Petersburg : Cracow University of Economics, 2016. - 208 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-937642-6-6
15
Pokryzysowe zmiany w funkcjonowaniu gospodarek / red. nauk. Paweł KAWA. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2016. - 102 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie). - ISBN 978-83-63638-32-0
16
Wybrane współczesne nurty polskiej myśli politycznej / red. nauk. Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - 328 s. : il. ; 21 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-8019-420-5
17
Współczesne dylematy badań nad przedsiębiorczością / red. nauk. Małgorzata KOSAŁA, Maria URBANIEC, Agnieszka ŻUR. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - 246 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - (Przedsiębiorczość Międzynarodowa, ISSN 2543-537X ; vol. 2, nr 1). - ISBN 978-83-65262-07-3. - Pełny tekst: https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/issue/view/116/pdf_13
18
Entrepreneurship : Antecedents and Effects / ed. Małgorzata KOSAŁA, Maria URBANIEC, Agnieszka ŻUR. - Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - 282 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - (Przedsiębiorczość Międzynarodowa, ISSN 2543-537X ; vol. 2, nr 2). - ISBN 978-83-65262-08-0. - Pełny tekst: https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/issue/view/117/24
19
Koncepcja doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania = Method Selection in Management Problem-Solving / Marek SZARUCKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - 207 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 247). - ISBN 978-83-7252-729-5
20
Zarządzanie wartością nieruchomości komercyjnych / Małgorzata UHRUSKA ; red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - 175 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6439 ; nr 27). - ISBN 978-83-7252-721-9
21
Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej / red. nauk. Bożena PERA, Stanisław WYDYMUS. - Warszawa : Difin SA, 2016. - 302 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-8085-294-5
22
Współczesne trendy w zarządzaniu projektami / red. Mariusz SOŁTYSIAK, Małgorzata Wesołowska. - Kraków : Mfiles.pl, 2016. - 232 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-941408-3-0. - Pełny tekst: https://books.google.com/books?isbn=8394140831
23
Macro-, Meso-, and Microeconomic Dimensions of Europeanisation / eds. Piotr STANEK, Krzysztof WACH. - Warsaw : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - 226 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-01-19090-3
24
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz; Nowy Targ : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", cop. 2016. - 299 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 15). - ISBN 978-83-65196-34-7 ; 978-83-65196-35-4. - Pełny tekst: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol15.pdf
25
Perspektywy i wyzwania dla rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce : unijne i krajowe bariery o charakterze formalno-prawnym = Prospects and Challenges for the Development of Pig Production in Poland : EU and National Formal-Legal Constraints' / red. nauk. Michał THLON. - Warszawa : Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej, 2016. - 134 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-946001-0-5. - Pełny tekst: http://www.kzp-ptch.pl/images/Konferencje/2016_11_08_Warszawa/Materialy/Ksiazka_z_materialami.pdf
26
Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie / red. nauk. Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ. - Warszawa : Difin, 2016. - 324 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-100-9
27
Tożsamość i efektywność : w poszukiwaniu mechanizmów zrównoważonego rozwoju / red. nauk. Katarzyna Jarecka-Stępień, Aleksander SURDEJ. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - 302 s. : il. ; 21 cm. - Streszcz. przy rozdz. - ISBN 978-83-8019-542-4
28
Menedżeryzm w rozwoju organizacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Machaczce / [red. nauk. Krzysztof FIRLEJ]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - 119, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 978-83-7252-730-1
29
Konstytucjonalizacja Unii Europejskiej a sądownictwo konstytucyjne : wielopoziomowa współpraca czy rywalizacja? / Danuta KABAT-RUDNICKA. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 337, [1] s. ; 22 cm. - Bibliogr. - (Monografie, ISSN 1897-4392). - ISBN 978-83-8092-819-0
30
Średni poziom rozwoju gospodarczego : pułapka czy szansa? / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - 233 s. : il. ; 23 cm. - Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-01-18715-6
31
Gospodarka europejska w punkcie zwrotnym : w poszukiwaniu nowego paradygmatu rozwoju społeczno-ekonomicznego / red. Stanisław LIS. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2016. - 286 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-934124-6-4
32
Wykorzystanie e-learningu w polskich uniwersytetach w aspekcie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy / Aleksandra PLEŚNIARSKA. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - 186 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8019-531-8
33
Na Zachodnim Brzegu bez zmian / red. Konrad PĘDZIWIATR. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2016. - 366, [1] s. : il. ; 20 cm. - (Biblioteka Le Monde Diplomatique). - ISBN 978-83-65304-14-8
34
Muslim Minorities in Europe and India : Politics of Accomodation of Islamic Identities / eds. Anwar Alam, Konrad PĘDZIWIATR. - New Delhi : New Century Publications, 2016. - LI, 360 s. : il. ; 22 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-81-7708-430-6
35
Programowanie rozwoju innowacyjności jako instrument podnoszenia konkurencyjności regionów w Polsce na tle Unii Europejskiej / Krzysztof Adam FIRLEJ. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2016. - 270 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-76-8 ; 978-83-65173-77-5. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Krzysztof_Firlej2/publication/312372311_Programowanie_rozwoju_innowacyjnosci_jako_instrument_podnoszenia_konkurencyjnosci_regionow_w_Polsce_na_tle_Unii_Europejskiej/links/587bd55308ae9275d4e01395/Programowanie-rozwoju-innowacyjnosci-jako-instrument-podnoszenia-konkurencyjnosci-regionow-w-Polsce-na-tle-Unii-Europejskiej.pdf
36
Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Warszawa : Difin, 2016. - 174 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-356-0
37
Advancing Research in Entrepreneurship in the Global Context [on-line] / ed. by Krzysztof WACH, Agnieszka ŻUR. - Cracow : Cracow University of Economics, 2016. - 1198 s. : il. - Streszcz. w jęz. ang. przy ref. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 978-83-65262-13-4. - Pełny tekst: http://www.conference.uek.krakow.pl/2016/8th%20ENTRE%202016%20Conference%20Proceedings.pdf
38
Challenges for Contemporary Management / sci. eds. Natalia V. Trifonova, Janusz TECZKE, Piotr BUŁA. - Cracow ; Saint Petersburg : Cracow University of Economics, 2016. - 262 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-937642-8-0
39
Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej / red. nauk. Andrzej SZOPA, Michał THLON. - Rzeszów : Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o., 2016. - 136 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-946335-0-9
40
Ćwiczenia z mikroekonomii. Cz. 1 / Adrian SOLEK, Paweł DROBNY, Tomasz TYLEC. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - 89 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-732-5
41
Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - 519 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdziałach. - ISBN 978-83-8019-658-2
42
Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach / red. nauk. Marek LISIŃSKI, Joanna Dzieńdziora. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu. Wydawnictwo Naukowe, 2016. - 155 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - ISBN 978-83-65621-22-1
43
Współczesne problemy zarządzania organizacjami / red. nauk. Marek LISIŃSKI, Magdalena Wróbel. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2016. - 149 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - ISBN 978-83-65621-23-8
44
Policy Synthesis and Integrative Report on Youth Self-Employment in Europe [on-line] / Maura Sheehan, Andrea McNamara, Renate Ortlieb, Silvana Weiss, Jaan Masso, Kadri Paes, Maryna Tverdostup, Eneli Kindsiko, Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Urban PAULI, María C. González Menéndez, Begoña Cueto, Robin Hinks, Nigel Meager, Anna Fohrbeck, Sam Swift. - Brighton : University of Brighton, 2016. - 35 s. : il. - Bibliogr. - (STYLE Working Papers ; WP7.4). - Pełny tekst: http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/2016/10/D_7_4_Policy_Brief_and_Integrative_Report_FINALV2.pdf
45
Business Start-Ups & Youth Self-Employment : Case Study Findings Synthesis Report [on-line] / Andrea McNamara, Maura Sheehan, Renate Ortlieb, Silvana Weiss, Jaan Masso, Kadri Paes, Eneli Kindsiko, Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Urban PAULI, María C. González Menéndez, Begoña Cueto, Robin Hinks, Nigel Meager Sam Swift, Anna Fohrbeck. - Brighton : University of Brighton, 2016. - 106 s. : il. - Summ. - Bibliogr. - (STYLE Working Papers ; WP7.3). - Pełny tekst: http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/ftp/D_7_3_Case_Study_Findings_FINALV2.pdf
46
Auf Basis des integrierten Managements zur Exzellenz : das EFQM-Exzellenz-Modell und seine Anwendung / Stephan Gehling ; Hrsg. Christian Abegglen. - St. Gallen : St. Galler Business Books & Tools, 2016. - XXIII, 102 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Publikationsreihe ganzheitliches Management in der Praxis ; Band 20. General management series). - ISBN 978-3-905379-51-8
47
Humanressourcen: Rekrutierung, Aus- und Weiterbildung / Martin Schnauss, Riccardo Sawkin ; Hrsg. Christian Abegglen. - St. Gallen : St. Galler Business Books & Tools, 2016. - XXIII, 164 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Publikationsreihe ganzheitliches Management in der Praxis ; Band 19. General management series). - ISBN 978-3-905379-50-1
48
Vermarktung und Investition in der Gesundheitsbranche / Ricarda Cramer, Jörg Genstorfer ; Hrsg. Christian Abegglen. - St. Gallen : St. Galler Business Books & Tools, 2016. - XXIV, 140 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Publikationsreihe ganzheitliches Management in der Praxis ; Band 21. General management series). - ISBN 978-3-905379-52-5
1
Barański R., Gawrońska-Baran A., Drabarczyk A., Gnela M., Hołuj D., Kędzierska K., Lipiec-Warzecha L., Liżewski S., Mędrala M., Mituś A., Ostapowicz E., (2016), Vademecum dyrektora instytucji kultury, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XX, 491 s.
2
Tendera-Właszczuk H., Bąba W., Zajączkowska M. (red.), (2016), Nowe wyzwania integracji europejskiej, Warszawa : Difin SA, 187 s.
3
Pocztowski A. (red.), (2016), Zarządzanie talentami w organizacji, Wyd. 2 uaktualnioneWarszawa : Wolters Kluwer, 244 s.
4
Kosała M., Urbaniec M., Wach K. (red.), (2016), Leksykon polskich badaczy przedsiębiorczości, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej, 102 s.
5
Wach K. (red.), (2016), Złota księga polskich katedr przedsiębiorczości, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej, 211 s.
6
Thlon M., (2016), Podstawy zarządzania ryzykiem operacyjnym, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 117 s.
7
Ubrežiová I., Wach K., (2016), Selected Chapters from International Management and Entrepreneurship, Nitra : Slovak University of Agriculture, 94 s.
8
Thlon M., Sieradzki R., (2016), Ocena opłacalności i ryzyka inwestycji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 133 s.
9
Kudełko J. (red.), (2016), Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań: Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 468 s.
10
Wydymus S., Maciejewski M. (red.), (2016), Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw, Warszawa : CeDeWu, 348 s.
11
Lisiński M., Ziębicki B. (red.), (2016), Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 407 s.
12
Teczke J. (red.), (2016), State, Society and Business - Development of Contemporary Management, Cracow ; Saint Petersburg : Cracow University of Economics, 265 s.
13
Żmija D., (2016), Wpływ wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej na funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych w Polsce, Warszawa : Difin, 193 s.
14
Buła P. (red.), (2016), Risks and Opportunities - in Search of Equilibrium, Cracow ; Saint Petersburg : Cracow University of Economics, 208 s.
15
Kawa P. (red.), (2016), Pokryzysowe zmiany w funkcjonowaniu gospodarek, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 102 s.
16
Kornaś J., Lisiakiewicz R. (red.), (2016), Wybrane współczesne nurty polskiej myśli politycznej, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 328 s.
17
Kosała M., Urbaniec M., Żur A. (red.), (2016), Współczesne dylematy badań nad przedsiębiorczością, (Przedsiębiorczość Międzynarodowa, vol. 2, nr 1), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 246 s.
18
Kosała M., Urbaniec M., Żur A. (red.), (2016), Entrepreneurship: Antecedents and Effects, (Przedsiębiorczość Międzynarodowa, vol. 2, nr 2), Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 282 s.
19
Szarucki M., (2016), Koncepcja doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 247), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 207 s.
20
Uhruska M., (2016), Zarządzanie wartością nieruchomości komercyjnych, Sułkowska W. (red. nauk.), (Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 27), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 175 s.
21
Pera B., Wydymus S. (red.), (2016), Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej, Warszawa : Difin SA, 302 s.
22
Sołtysik M., Wesołowska M. (red.), (2016), Współczesne trendy w zarządzaniu projektami, Kraków : Mfiles.pl, 232 s.
23
Stanek P., Wach K. (red.), (2016), Macro-, Meso-, and Microeconomic Dimensions of Europeanisation, Warsaw : Wydawnictwo Naukowe PWN, 226 s.
24
Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), (2016), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, vol. 15), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University ; Nowy Targ : Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 299 s.
25
Thlon M. (red.), (2016), Perspektywy i wyzwania dla rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce: unijne i krajowe bariery o charakterze formalno-prawnym, Warszawa : Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej, 134 s.
26
Czaja I., Kozień E. (red.), (2016), Przedsiębiorczość korporacyjna: rynek, strategie, zarządzanie, Warszawa : Difin, 324 s.
27
Jarecka-Stępień K., Surdej A. (red.), (2016), Tożsamość i efektywność: w poszukiwaniu mechanizmów zrównoważonego rozwoju, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 302 s.
28
Firlej K. (red.), (2016), Menedżeryzm w rozwoju organizacji: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Machaczce, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 119, [2] s.
29
Kabat-Rudnicka D., (2016), Konstytucjonalizacja Unii Europejskiej a sądownictwo konstytucyjne: wielopoziomowa współpraca czy rywalizacja?, (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer, 337, [1] s.
30
Wojtyna A. (red.), (2016), Średni poziom rozwoju gospodarczego: pułapka czy szansa?, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 233 s.
31
Lis S. (red.), (2016), Gospodarka europejska w punkcie zwrotnym: w poszukiwaniu nowego paradygmatu rozwoju społeczno-ekonomicznego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 286 s.
32
Pleśniarska A., (2016), Wykorzystanie e-learningu w polskich uniwersytetach w aspekcie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 186 s.
33
Pędziwiatr K. (red.), (2016), Na Zachodnim Brzegu bez zmian, Warszawa : Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 366, [1] s.
34
Alam A., Pędziwiatr K. (red.), (2016), Muslim Minorities in Europe and India: Politics of Accomodation of Islamic Identities, New Delhi : New Century Publications, LI, 360 s.
35
Firlej K., (2016), Programowanie rozwoju innowacyjności jako instrument podnoszenia konkurencyjności regionów w Polsce na tle Unii Europejskiej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 270 s.
36
Zieliński K. (red.), (2016), Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości, Warszawa : Difin, 174 s.
37
Wach K., Żur A. (red.), (2016), Advancing Research in Entrepreneurship in the Global Context, [on-line], Cracow : Cracow University of Economics, 1198 s.
38
Trifonova N., Teczke J., Buła P. (red.), (2016), Challenges for Contemporary Management, Cracow ; Saint Petersburg : Cracow University of Economics, 262 s.
39
Szopa A., Thlon M. (red.), (2016), Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej, Rzeszów : Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o., 136 s.
40
Solek A., Drobny P., Tylec T., (2016), Ćwiczenia z mikroekonomii. Cz. 1, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 89 s.
41
Kornaś J., Danel Ł. (red.), (2016), Demokracja współczesna: wymiar polski i międzynarodowy, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 519 s.
42
Lisiński M., Dzieńdziora J. (red.), (2016), Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach, Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu. Wydawnictwo Naukowe, 155 s.
43
Lisiński M., Wróbel M. (red.), (2016), Współczesne problemy zarządzania organizacjami, Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 149 s.
44
Sheehan M., McNamara A., Ortlieb R., Weiss S., Masso J., Paes K., Tverdostup M., Kindsiko E., Pocztowski A., Buchelt B., Pauli U., González Menéndez M., Cueto B., Hinks R., Meager N., Fohrbeck A., Swift S., (2016), Policy Synthesis and Integrative Report on Youth Self-Employment in Europe, [on-line], Brighton : University of Brighton, 35 s.
45
McNamara A., Sheehan M., Ortlieb R., Weiss S., Masso J., Paes K., Kindsiko E., Pocztowski A., Buchelt B., Pauli U., González Menéndez M., Cueto B., Hinks R., Meager N., Swift S., Fohrbeck A., (2016), Business Start-Ups & Youth Self-Employment: Case Study Findings Synthesis Report, [on-line], Brighton : University of Brighton, 106 s.
46
Gehling S., (2016), Auf Basis des integrierten Managements zur Exzellenz: das EFQM-Exzellenz-Modell und seine Anwendung, Abegglen C. (red.), St. Gallen : St. Galler Business Books & Tools, XXIII, 102 s.
47
Schnauss M., Sawkin R., (2016), Humanressourcen: Rekrutierung, Aus- und Weiterbildung, Abegglen C. (red.), St. Gallen : St. Galler Business Books & Tools, XXIII, 164 s.
48
Cramer R., Genstorfer J., (2016), Vermarktung und Investition in der Gesundheitsbranche, Abegglen C. (red.), St. Gallen : St. Galler Business Books & Tools, XXIV, 140 s.
1
@book{mon,
author = " Barański Robert and Gawrońska-Baran Andrzela and Drabarczyk Anna and Gnela Maciej and Hołuj Dominika and Kędzierska Kamila and Lipiec-Warzecha Ludmiła and Liżewski Slawomir and Mędrala Małgorzata and Mituś Ambroży and Ostapowicz Ewa ",
title = "Vademecum dyrektora instytucji kultury",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-255-8116-9 ; 978-83-255-8117-6",
}
2
@book{mon,
title = "Nowe wyzwania integracji europejskiej",
editor = Bąba Wojciech,
editor = Zajączkowska Magdalena,
editor = Tendera-Właszczuk Helena,
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-072-9",
}
3
@book{mon,
title = "Zarządzanie talentami w organizacji",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
edition = "Wyd. 2 uaktualnione",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9978-4",
}
4
@book{mon,
title = "Leksykon polskich badaczy przedsiębiorczości",
editor = Kosała Małgorzata,
editor = Urbaniec Maria,
editor = Wach Krzysztof,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny. Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej",
year = "2016",
isbn = "978-83-65262-06-6",
}
5
@book{mon,
title = "Złota księga polskich katedr przedsiębiorczości",
editor = Wach Krzysztof,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny. Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej",
year = "2016",
isbn = "978-83-65262-05-9",
}
6
@book{mon,
author = " Thlon Michał ",
title = "Podstawy zarządzania ryzykiem operacyjnym",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-7252-720-3",
}
7
@book{mon,
author = " Ubrežiová Iveta and Wach Krzysztof ",
title = "Selected Chapters from International Management and Entrepreneurship",
adress = "Nitra",
publisher = "Slovak University of Agriculture",
year = "2016",
isbn = "978-80-552-1507-5",
}
8
@book{mon,
author = " Thlon Michał and Sieradzki Rafał ",
title = "Ocena opłacalności i ryzyka inwestycji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-7252-724-0",
}
9
@book{mon,
title = "Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi",
editor = Kudełko Joanna,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-934124-5-7",
}
10
@book{mon,
title = "Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw",
editor = Maciejewski Marek,
editor = Wydymus Stanisław,
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2016",
isbn = "978-83-7556-810-3",
}
11
@book{mon,
title = "Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania",
editor = Lisiński Marek,
editor = Ziębicki Bernard,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1",
}
12
@book{mon,
title = "State, Society and Business - Development of Contemporary Management",
editor = Teczke Janusz,
adress = "Cracow ; Saint Petersburg",
publisher = "Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-937642-7-3",
}
13
@book{mon,
author = " Żmija Dariusz ",
title = "Wpływ wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej na funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych w Polsce",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-236-5",
}
14
@book{mon,
title = "Risks and Opportunities - in Search of Equilibrium",
editor = Buła Piotr,
adress = "Cracow ; Saint Petersburg",
publisher = "Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-937642-6-6",
}
15
@book{mon,
title = "Pokryzysowe zmiany w funkcjonowaniu gospodarek",
editor = Kawa Paweł,
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-63638-32-0",
}
16
@book{mon,
title = "Wybrane współczesne nurty polskiej myśli politycznej",
editor = Kornaś Jerzy,
editor = Lisiakiewicz Rafał,
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2016",
isbn = "978-83-8019-420-5",
}
17
@book{mon,
title = "Współczesne dylematy badań nad przedsiębiorczością",
editor = Kosała Małgorzata,
editor = Urbaniec Maria,
editor = Żur Agnieszka,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
issn = "2543-537X",
isbn = "978-83-65262-07-3",
}
18
@book{mon,
title = "Entrepreneurship : Antecedents and Effects",
editor = Kosała Małgorzata,
editor = Urbaniec Maria,
editor = Żur Agnieszka,
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
issn = "2543-537X",
isbn = "978-83-65262-08-0",
}
19
@book{mon,
author = " Szarucki Marek ",
title = "Koncepcja doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-729-5",
}
20
@book{mon,
author = " Uhruska Małgorzata ",
title = "Zarządzanie wartością nieruchomości komercyjnych",
editor = Sułkowska Wanda,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
issn = "1898-6439",
isbn = "978-83-7252-721-9",
}
21
@book{mon,
title = "Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej",
editor = Pera Bożena,
editor = Wydymus Stanisław,
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-294-5",
}
22
@book{mon,
title = "Współczesne trendy w zarządzaniu projektami",
editor = Wesołowska Małgorzata,
editor = Sołtysik Mariusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2016",
isbn = "978-83-941408-3-0",
}
23
@book{mon,
title = "Macro-, Meso-, and Microeconomic Dimensions of Europeanisation",
editor = Stanek Piotr,
editor = Wach Krzysztof,
adress = "Warsaw",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2016",
isbn = "978-83-01-19090-3",
}
24
@book{mon,
title = "Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands",
editor = Nalepka Adam,
editor = Ujwary-Gil Anna,
adress = "Nowy Sącz; Nowy Targ",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione"",
year = "2016",
issn = "2543-540X",
isbn = "978-83-65196-34-7 ; 978-83-65196-35-4",
}
25
@book{mon,
title = "Perspektywy i wyzwania dla rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce : unijne i krajowe bariery o charakterze formalno-prawnym",
editor = Thlon Michał,
adress = "Warszawa",
publisher = "Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej",
year = "2016",
isbn = "978-83-946001-0-5",
}
26
@book{mon,
title = "Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie",
editor = Kozień Ewa,
editor = Czaja Izabela,
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-100-9",
}
27
@book{mon,
title = "Tożsamość i efektywność : w poszukiwaniu mechanizmów zrównoważonego rozwoju",
editor = Surdej Aleksander,
editor = Jarecka-Stępień Katarzyna,
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2016",
isbn = "978-83-8019-542-4",
}
28
@book{mon,
title = "Menedżeryzm w rozwoju organizacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Machaczce",
editor = Firlej Krzysztof,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-7252-730-1",
}
29
@book{mon,
author = " Kabat-Rudnicka Danuta ",
title = "Konstytucjonalizacja Unii Europejskiej a sądownictwo konstytucyjne : wielopoziomowa współpraca czy rywalizacja?",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8092-819-0",
}
30
@book{mon,
title = "Średni poziom rozwoju gospodarczego : pułapka czy szansa?",
editor = Wojtyna Andrzej,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2016",
isbn = "978-83-01-18715-6",
}
31
@book{mon,
title = "Gospodarka europejska w punkcie zwrotnym : w poszukiwaniu nowego paradygmatu rozwoju społeczno-ekonomicznego",
editor = Lis Stanisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-934124-6-4",
}
32
@book{mon,
author = " Pleśniarska Aleksandra ",
title = "Wykorzystanie e-learningu w polskich uniwersytetach w aspekcie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2016",
isbn = "978-83-8019-531-8",
}
33
@book{mon,
title = "Na Zachodnim Brzegu bez zmian",
editor = Pędziwiatr Konrad,
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wydawniczy Książka i Prasa",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-65304-14-8",
}
34
@book{mon,
title = "Muslim Minorities in Europe and India : Politics of Accomodation of Islamic Identities",
editor = Pędziwiatr Konrad,
editor = Alam Anwar,
adress = "New Delhi",
publisher = "New Century Publications",
year = "2016",
isbn = "978-81-7708-430-6",
}
35
@book{mon,
author = " Firlej Krzysztof Adam ",
title = "Programowanie rozwoju innowacyjności jako instrument podnoszenia konkurencyjności regionów w Polsce na tle Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-76-8 ; 978-83-65173-77-5",
}
36
@book{mon,
title = "Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości",
editor = Zieliński Kazimierz,
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-356-0",
}
37
@book{mon,
title = "Advancing Research in Entrepreneurship in the Global Context",
editor = Wach Krzysztof,
editor = Żur Agnieszka,
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-65262-13-4",
}
38
@book{mon,
title = "Challenges for Contemporary Management",
editor = Buła Piotr,
editor = Teczke Janusz,
editor = Trifonova Natalia V.,
adress = "Cracow ; Saint Petersburg",
publisher = "Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-937642-8-0",
}
39
@book{mon,
title = "Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej",
editor = Thlon Michał,
editor = Szopa Andrzej,
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o.",
year = "2016",
isbn = "978-83-946335-0-9",
}
40
@book{mon,
author = " Solek Adrian and Drobny Paweł and Tylec Tomasz ",
title = "Ćwiczenia z mikroekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-7252-732-5",
}
41
@book{mon,
title = "Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy",
editor = Kornaś Jerzy,
editor = Danel Łukasz,
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2016",
isbn = "978-83-8019-658-2",
}
42
@book{mon,
title = "Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach",
editor = Lisiński Marek,
editor = Dzieńdziora Joanna,
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu. Wydawnictwo Naukowe",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-65621-22-1",
}
43
@book{mon,
title = "Współczesne problemy zarządzania organizacjami",
editor = Lisiński Marek,
editor = Wróbel Magdalena,
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-65621-23-8",
}
44
@book{mon,
author = " Sheehan Maura and McNamara Andrea and Ortlieb Renate and Weiss Silvana and Masso Jaan and Paes Kadri and Tverdostup Maryna and Kindsiko Eneli and Pocztowski Aleksy and Buchelt Beata and Pauli Urban and González Menéndez María C. and Cueto Begoña and Hinks Robin and Meager Nigel and Fohrbeck Anna and Swift Sam ",
title = "Policy Synthesis and Integrative Report on Youth Self-Employment in Europe",
adress = "Brighton",
publisher = "University of Brighton",
year = "2016",
issn = "",
}
45
@book{mon,
author = " McNamara Andrea and Sheehan Maura and Ortlieb Renate and Weiss Silvana and Masso Jaan and Paes Kadri and Kindsiko Eneli and Pocztowski Aleksy and Buchelt Beata and Pauli Urban and González Menéndez María C. and Cueto Begoña and Hinks Robin and Meager Nigel and Swift Sam and Fohrbeck Anna ",
title = "Business Start-Ups & Youth Self-Employment : Case Study Findings Synthesis Report",
adress = "Brighton",
publisher = "University of Brighton",
year = "2016",
issn = "",
}
46
@book{mon,
author = " Gehling Stephan ",
title = "Auf Basis des integrierten Managements zur Exzellenz : das EFQM-Exzellenz-Modell und seine Anwendung",
editor = Abegglen Christian,
adress = "St. Gallen",
publisher = "St. Galler Business Books & Tools",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-3-905379-51-8",
}
47
@book{mon,
author = " Schnauss Martin and Sawkin Riccardo ",
title = "Humanressourcen: Rekrutierung, Aus- und Weiterbildung",
editor = Abegglen Christian,
adress = "St. Gallen",
publisher = "St. Galler Business Books & Tools",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-3-905379-50-1",
}
48
@book{mon,
author = " Cramer Ricarda and Genstorfer Jörg ",
title = "Vermarktung und Investition in der Gesundheitsbranche",
editor = Abegglen Christian,
adress = "St. Gallen",
publisher = "St. Galler Business Books & Tools",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-3-905379-52-5",
}