Search form

Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:

Search results for query:

Scientific unit: Faculty of Economics and International Relations Publication type: Other from: 2018 to: 2018
records matched your query: 63.
1

Author:
Conference:
XV Sesja Naukowa z cyklu Wyzwania zarządzania jakością, Kraków, Polska, od 2018-04-25 do 2018-04-27
Title:
Gig Economy - nowe spojrzenie na rynek pracy i pracowników
Source:
XV Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2018, s. 18. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-949535-6-0
Nr:
2168324305
varia
2

Title:
Słowo wstępne
Source:
Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe? / red. nauk. Stanisław Lis, Kazimierz ZIELIŃSKI, Maria URBANIEC - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 13-15
ISBN:
978-83-65907-15-8 ; 978-83-65907-16-5
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168324615
preface / summary
See main document
3

Title:
Edytorial
Source:
Współczesne wyzwania dla gospodarki globalnej / red. nauk. Adam MICHALIK, Marek MACIEJEWSKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 7-8
Series:
(Przedsiębiorczość Międzynarodowa ; vol. 4, nr 1)
ISBN:
978-83-65262-16-5
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Nr:
2168324697
preface / summary
See main document
4

Author:
Wach Krzysztof , Marjański Andrzej
Title:
Wstęp
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management / red. Krzysztof WACH, Andrzej Marjański2018. - t. 19, z. 2, cz. 1, s. 5-6. - Tytuł numeru: Uwarunkowania internacjonalizacji przedsiębiorstw w dobie gospodarki przedsiębiorczej
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168325797
preface / summary
See main document
5

Author:
Conference:
12th International Conference Quality Production Improvement - QPI 2018, Zaborze, Polska, od 2018-06-18 do 2018-06-20
Title:
Quality of Project Financed by the European Union Structural Funds
Source:
Quality Production Improvement : International Conference, 18-20.06.2018 Zaborze, Poland : Book of Abstract / ed. Robert Ulewicz - Częstochowa: Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji (SMJiP), 2018, s. 22-23. - Dostępne tylko streszcz. w języku angielskim.
ISBN:
978-83-63978-78-5
Nr:
2168325861
varia
6

Title:
Editorial
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Marek A. DĄBROWSKI2018. - vol. 6, nr 3, s. 7-9 - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168327483
preface / summary
See main document
7

Conference:
National Scientific Conference "Zrozumieć Naukę", Łódź, Polska, od 2018-09-29 do 2018-09-29
Title:
Political and Economic Activity in Bilateral Relations
Source:
National Scientific Conference "Zrozumieć Naukę" : the Book of Abstracts / [ed. Agnieszka Firaza] - Lodz: Promovendi Foundation Publishing, 2018, s. 119. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-950109-3-4
Nr:
2168327565
varia
8

Conference:
National Scientific Conference "Zrozumieć Naukę", Łódź, Polska, od 2018-09-29 do 2018-09-29
Title:
The Geopolitics of the XXI Century
Source:
National Scientific Conference "Zrozumieć Naukę" : the Book of Abstracts / [ed. Agnieszka Firaza] - Lodz: Promovendi Foundation Publishing, 2018, s. 120. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-950109-3-4
Nr:
2168327567
varia
9

Author:
Nalepka Adam , Ujwary-Gil Anna
Conference:
17th Conference of Scientists and Business People, Tomaszowice, Polska, od 2018-06-18 do 2018-06-19
Title:
Introduction
Source:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil - Nowy Sącz; Nowy Targ: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2018, s. 7-8. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 17)
ISBN:
978-83-951082-2-8 ; 978-83-951082-3-5
Access mode:
Nr:
2168327677
preface / summary
See main document
10

Title:
Editorial
Source:
International Growth and Entrepreneurship / red. nauk. Krzysztof WACH Marek MACIEJEWSKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 7-8
Series:
(Przedsiębiorczość Międzynarodowa ; vol. 4, nr 2)
ISBN:
978-83-65262-18-9
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Nr:
2168328503
preface / summary
See main document
11

Author:
Conference:
31st International Scientific Conference on Economic and Social Development, Split, Chorwacja, od 2018-06-07 do 2018-06-08
Title:
Using the Risk-List Method for Risk Assessment in the Project
Source:
Economic and Social Development : 31st International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Legal Challenges of Modern World" : Book of Abstracts / eds. Marijan Cingula, Douglas Rhein, Mustapha Machrafi - Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2018, s. 22
Series:
(International Scientific Conference on Economic and Social Development - Book of Abstracts ; 31)
Access mode:
Nr:
2168328781
varia
12

Author:
Kozień Ewa , Kozień Adam
Conference:
31st International Scientific Conference on Economic and Social Development, Split, Chorwacja, od 2018-06-07 do 2018-06-08
Title:
Legal and Economic Mechanisms of Institutional Support of Implementation of European Projects in View of the European Union Law
Source:
Economic and Social Development : 31st International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Legal Challenges of Modern World" : Book of Abstracts / eds. Marijan Cingula, Douglas Rhein, Mustapha Machrafi - Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2018, s. 69-70
Series:
(International Scientific Conference on Economic and Social Development - Book of Abstracts ; 31)
Access mode:
Nr:
2168328783
varia
13

Author:
Kozień Ewa , Kozień Marek S.
Conference:
35th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Lizbona, Portugalia, od 2018-11-15 do 2018-11-16
Title:
Using the Fuzzy Logic Description for the Ex Ante Risk Assessment in the Project
Source:
Economic and Social Development : 35th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Sustainability from an Economic and Social Perspective" : Book of Abstracts / eds. Humberto Ribeiro, Dora Naletina, Ana Lorga da Silva - Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2018, s. 33-34
Series:
(International Scientific Conference on Economic and Social Development - Book of Abstracts ; 35)
Access mode:
Nr:
2168328785
varia
14

Author:
Kozień Ewa , Kozień Adam
Conference:
35th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Lizbona, Portugalia, od 2018-11-15 do 2018-11-16
Title:
The Sustainability Development Concept under the Regulations in Force of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union - Legal and Economical View
Source:
Economic and Social Development : 35th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Sustainability from an Economic and Social Perspective" : Book of Abstracts / eds. Humberto Ribeiro, Dora Naletina, Ana Lorga da Silva - Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2018, s. 54-55
Series:
(International Scientific Conference on Economic and Social Development - Book of Abstracts ; 35)
Access mode:
Nr:
2168328787
varia
15

Author:
Title:
Introduction
Source:
Internationalization of Firms in the Perspective of International Entrepreneurship / ed. Krzysztof WACH - Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 9-12 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20193-7
Note another doc.:
Dostępne również w języku polskim: Wach K., (2018), Wstęp. [W:] Wach K. (red.), Internacjonalizacja przedsiębiorstw w perspektywie przedsiębiorczości międzynarodowej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 9-12. ISBN 978-83-01-20191-3
Nr:
2168329667
preface / summary
See main document
16

Title:
From the Editor = Od redakcji
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI2018. - nr 6, s. 7-11. - Tytuł numeru: Global Talent Management - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168330153
preface / summary
See main document
17

Author:
Skirbekk Vegard , Pędziwiatr Konrad
Title:
Sustainability and Climate Change in Major Religions with a Focus on Islam
Publisher address:
Birmingham: Humanitarian Academy for Development, 2018
Physical description:
XI, 59 s.: il.; 30 cm
Series:
(HAD (Humanitarian Academy for Development) Research Paper)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168330193
report
18

Author:
Pędziwiatr Konrad , Balogun Bolaji
Title:
Poland : Sub-Saharan Africans and the Struggle for Acceptance [dokument elektroniczny]
Publisher address:
London: Ceasefire Centre for Civilian Rights : Minority Rights Group International, 2018
Physical description:
1 ekran: il.
Series:
(Minority Rights Group International)
Access mode:
Nr:
2168330205
report
19

Title:
Intercultural Trends and Social Changes in Poland
Source:
Intercultural Trends and Social Change in the Euro-Mediterranean Region : the Anna Lindh Report 2018 / eds. Ann-Belinda Preis, Caroline Robertson von Trotha, Mohamed Tozy, Paul Gillespie, - b.m.: Anna Lindh Foundation, 2018, s. 110-113. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168330219
chapter in report
20

Title:
Glossary of HRM Concept = Słownik pojęć ZZL
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI2018. - nr 6, s. 179-181. - Tytuł numeru: Global Talent Management
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168330733
varia
See main document
21

Author:
Title:
Słowo wstępne
Source:
In memoriam Profesora Janusza Teczke 1949-2018 / red. Piotr BUŁA, Halina ŁYSZCZARZ, Agnieszka ŻAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 9-15
ISBN:
978-83-65907-33-2
Nr:
2168331107
preface / summary
See main document
22

Title:
"Z szacunku do drugiego człowieka..."
Source:
In memoriam Profesora Janusza Teczke 1949-2018 / red. Piotr BUŁA, Halina ŁYSZCZARZ, Agnieszka ŻAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 155-159
ISBN:
978-83-65907-33-2
Nr:
2168331181
varia
See main document
23

Author:
Title:
[Wspomnienie]
Source:
In memoriam Profesora Janusza Teczke 1949-2018 / red. Piotr BUŁA, Halina ŁYSZCZARZ, Agnieszka ŻAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 159-161
ISBN:
978-83-65907-33-2
Nr:
2168331183
varia
See main document
24

Author:
Title:
[Wspomnienie]
Source:
In memoriam Profesora Janusza Teczke 1949-2018 / red. Piotr BUŁA, Halina ŁYSZCZARZ, Agnieszka ŻAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 164-165
ISBN:
978-83-65907-33-2
Nr:
2168331185
varia
See main document
25

Author:
Title:
[Wspomnienie]
Source:
In memoriam Profesora Janusza Teczke 1949-2018 / red. Piotr BUŁA, Halina ŁYSZCZARZ, Agnieszka ŻAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 165
ISBN:
978-83-65907-33-2
Nr:
2168331187
varia
See main document
26

Author:
Title:
[Wspomnienie]
Source:
In memoriam Profesora Janusza Teczke 1949-2018 / red. Piotr BUŁA, Halina ŁYSZCZARZ, Agnieszka ŻAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 166-167
ISBN:
978-83-65907-33-2
Nr:
2168331189
varia
See main document
27

Author:
Conference:
9th International Scientific Conference ENTRE 2018 and 5th Academy of International Business Central and Eastern Europe AIB-CEE 2018, Kraków, Polska, od 2018-09-12 do 2018-09-14
Title:
Letter from the Conference Program Chair
Source:
International Entrepreneurship as the Bridge between International Economics and International Business : Conference Proceedings of the 9th ENTRE Conference and 5th AIB-CEE Conference / ed. Krzysztof WACH, Marek MACIEJEWSKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 24-25
ISBN:
978-83-65262-19-6
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Nr:
2168331221
varia
See main document
28

Conference:
15th International Symposium on the Analytic Hierarchy Process ISAHP 2018, Hong Kong, Chiny, od 2018-07-13 do 2018-07-15
Title:
Enhancing the Work-Life Balance through AHP Modelling of Early Career Decision-Making
Source:
ISAHP Proceedings2018. - 15, s. 1-10. - Jest to streszczenie większego artykułu zatytułowanego "Encompassing the work-life balance into early career decision-making of future employees through the Analytic Hierarchy Process", zaprezentowane na konferencji AHFE 2017 w Los Angeles, Kalifornia, USA w dniach 17-21 lipca, 2017 r. i opublikowane w materiałach konferencyjnych. - Bibliogr.
Research program:
This research was supported by the National Science Centre of Poland (decision No.: DEC 2013/11/D/HS4/04070) within a research project entitled "The Application of Analytic Hierarchy Process for Analyzing Material and Non-material Determinants of Life Quality of Young Europeans" lead by Remigiusz Gawlik, Ph.D. between 2014 and 2017.
Nr:
2168331395
varia
29

Author:
Title:
Pogodno-smutne pożytki z lektury felietonów Andrzej Malinowskiego
Source:
Gospodarka, głupcze! Felietony 2015-2017 / Andrzej Malinowski - Warszawa: Fijorr Publishing, 2018, s. 13-18
ISBN:
978-83-64599-51-4
Nr:
2168332577
preface / summary
30

Author:
Borkusewicz Damian , Mierzejewski Mateusz , Orzeł Kamil , Stefański Maksymilian , Wielgo Bartosz , ,
Title:
Uwarunkowania inwestycyjne w Polsce : opracowano w ramach projektu "Odpowiedzialny partner - program certyfikacji inwestorów zagranicznych"
Współpraca:
Szylar Maciej
, Mazur Dominik
, Marzęda Cezary
, Filipowicz Tomasz
Publisher address:
Warszawa: Fundacja Republikańska, 2018
Physical description:
84 s.: il.; 24 cm
Access mode:
Nr:
2168333105
report
31

Author:
Makowski Mariusz , Sitnik-Korneck Iwona
Title:
Wzór a zmianę
Source:
Biznes Trendy Małopolska2018. - nr 9, s. 20-25
Access mode:
Nr:
2168333163
voice in discussion / interview
32

Author:
Pera Bożena , Pasierbek Wit
Title:
Edytorial: Edukacja a przedsiębiorczość
Source:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA2018. - vol. 17, nr 44, s. 5-6. - Tytuł numeru: Edukacja a przedsiębiorczość
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Nr:
2168333473
preface / summary
See main document
33

Author:
Pera Bożena , Pasierbek Wit
Title:
Editorial: Education and Entrepreneurship
Source:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA2018. - vol. 17, nr 44, s. 7-8. - Tytuł numeru: Edukacja a przedsiębiorczość
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Nr:
2168333475
preface / summary
See main document
34

Author:
Bocheńska Joanna , Kurpiewska-Korbut Renata , Kaczorowski Karol , Rzepka Marcin , Lalik Krzysztof , Rodziewicz Artur
Title:
Introduction
Source:
Rediscovering Kurdistan's Cultures and Identities : the Call of the Cricket / ed. Joanna Bocheńska - Cham: Palgrave Macmillan, 2018, s. 1-34 - Bibliogr.
Series:
(Palgrave Studies in Cultural Heritage and Conflict)
ISBN:
978-3-319-93087-9 ; 978-3-319-93088-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334437
preface / summary
35

Title:
Wstęp
Source:
Czy krajom na średnim poziomie rozwoju zagraża sekularna stagnacja? / red. nauk. Marek A. DĄBROWSKI, Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 9-12 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20650-5
Nr:
2168334491
preface / summary
See main document
36

Title:
Polityka zagraniczna
Source:
Rząd pod lupą : ranking polityk publicznych 2018 / red. Tomasz Ociepka, Paweł Musiałek, Marcin KĘDZIERSKI - Warszawa: Klub Jagielloński, 2018, s. 68-70
ISBN:
978-83-950331-8-6
Access mode:
Nr:
2168339727
chapter in report
See main document
37

Title:
Rząd pod lupą : ranking polityk publicznych 2018 [dokument elektroniczny]
, Ociepka Tomasz
, Musiałek Paweł
Publisher address:
Warszawa: Klub Jagielloński, 2018
Physical description:
74 s.
ISBN:
978-83-950331-8-6
Access mode:
Nr:
2168339729
report
See related chapters
38

Author:
Title:
W kierunku jakiego modelu kapitalizmu Polska będzie prawdopodobnie ewoluować, jeśli znacząco rozluźni związki z głównym nurtem integracji europejskiej?
Source:
Raport środowiska naukowego PAN dotyczący integracji europejskiej i miejsca Polski w tym procesie / red. Jerzy Wilkin - Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2018, s. 63-70
ISBN:
978-83-63305-48-2
Access mode:
Nr:
2168340477
chapter in report
39

Title:
II Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Dydaktyczne Katedry Analiz Strategicznych
Source:
Kurier UEK2018. - nr 3 (79), s. 34-35. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168342391
varia
40

Author:
Title:
O drogach, które nieustannie biegną...
Source:
Kurier UEK2018. - nr 3 (79), s. 48-49. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168342415
varia
41

Author:
Kotulewicz-Wisińska Karolina , Kulik Paulina , Laskowska Kamila
Title:
XXVIII Forum Ekonomiczne oraz 9. TAURON Festiwal Biegowy
Source:
Kurier UEK2018. - nr 3 (79), s. 80-81. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168342439
varia
42

Title:
Nad grobem Profesora Leszka Kasprzyka
Source:
Kurier UEK2018. - nr 3 (79), s. 92-93. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168342447
varia
43

Title:
Tak Go zapamiętałem : wspomnienie o prof. dr. hab. Leszku Kasprzyku
Source:
Kurier UEK2018. - nr 3 (79), s. 94. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168342449
varia
44

Title:
Konferencja Naukowa z okazji 10-lecia Katedry Ekonomii
Source:
Kurier UEK2018. - nr 2 (78), s. 17. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168342453
varia
45

Author:
Title:
XI finał akcji SOS - Społeczna Odpowiedzialność Studentów
Source:
Kurier UEK2018. - nr 2 (78), s. 18-19. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168342455
varia
46

Title:
Katedra Handlu Zagranicznego nawiązała strategiczna współpracę z brytyjskim uniwersytetem w Chinach
Source:
Kurier UEK2018. - nr 2 (78), s. 22-23. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168342457
varia
47

Title:
III już Konferencja EDP zgromadziła prawie 100 uczestników
Source:
Kurier UEK2018. - nr 2 (78), s. 41-42. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168342479
varia
48

Title:
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie
Source:
Kurier UEK2018. - nr 2 (78), s. 46-47. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168342497
varia
49

Author:
Title:
XIV edycja Międzynarodowego Kongresu MBA
Source:
Kurier UEK2018. - nr 2 (77), s. 27-28. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168342899
varia
50

Author:
Title:
Krakowska Szkoła Biznesu UEK członkiem międzynarodowej instytucji akredytującej IACBE
Source:
Kurier UEK2018. - nr 2 (77), s. 28. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168342901
varia
51

Title:
Mari Kiviniemi gościem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Source:
Kurier UEK2018. - nr 2 (77), s. 30-31. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168342907
varia
52

Title:
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie
Source:
Kurier UEK2018. - nr 2 (77), s. 40-42. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168342911
varia
53

Title:
UEK częścią społeczności AIB : KHZ działa intensywnie w AIB-CEE
Source:
Kurier UEK2018. - nr 2 (77), s. 45-47. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168342913
varia
54

Title:
Umiędzynarodowienie Katedry Handlu Zagranicznego UEK to priorytet
Source:
Kurier UEK2018. - nr 2 (77), s. 48-49. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168342917
varia
55

Title:
Światowej sławy Uczona w Katedrze Handlu Zagranicznego
Source:
Kurier UEK2018. - nr 2 (77), s. 50-51. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168342919
varia
56

Title:
Wspomnienie o Profesorze dr. hab. Januszu Teczke
Source:
Kurier UEK2018. - nr 2 (77), s. 70-71. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168342945
varia
57

Title:
XXIII Konferencja Katedry HAndlu Zagranicznego : jubileusz Prof. zw. dr. hab. Stanisława Wydymusa
Source:
Kurier UEK2018. - nr 1 (76), s. 18-19. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168342973
varia
58

Title:
Czasopismo EBER w bazie SCOPUS!
Source:
Kurier UEK2018. - nr 1 (76), s. 28-29. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168342987
varia
59

Author:
Makowiec Marek , Hamerska Monika , Hoyda Joanna
Title:
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie
Source:
Kurier UEK2018. - nr 1 (76), s. 30-32. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168342989
varia
60

Author:
Title:
II Naukowe Debiuty Studenckie
Source:
Kurier UEK2018. - nr 1 (76), s. 36. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168343003
varia
61

Author:
Title:
Krakowska Szkoła Biznesu UEK przyjęta w poczet stowarzyszenia CEEMAN
Source:
Kurier UEK2018. - nr 1 (76), s. 41. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168343005
varia
62

Author:
Title:
Boom na przedsiębiorczość międzynarodową
Source:
Kurier UEK2018. - nr 1 (76), s. 48-49. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168343011
varia
63

Author:
Abegglen Christian , Luthra Evan
Title:
Das nächste Internet : Warum dieBlockchain-Technologie ihre Wurzeln im Mittelalter hat [dokument elektroniczny]
Publisher address:
St. Gallen: St. Gallen Business School, 2018
Physical description:
4 s.
Access mode:
Nr:
2168343341
varia
1
Gig Economy - nowe spojrzenie na rynek pracy i pracowników / Wioleta Gaweł // W: XV Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2018. - S. 18. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-6-0
2
Słowo wstępne / Stanisław Lis, Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe? / red. nauk. Stanisław Lis, Kazimierz ZIELIŃSKI, Maria URBANIEC. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 13-15. - ISBN 978-83-65907-15-8 ; 978-83-65907-16-5. - Pełny tekst: http://conferencekpi2017.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2018/05/2018_FUEK_Ekonomia_przyszlosci_FINAL.pdf
3
Edytorial / Adam MICHALIK, Marek MACIEJEWSKI // W: Współczesne wyzwania dla gospodarki globalnej / red. nauk. Adam MICHALIK, Marek MACIEJEWSKI. - Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - (Przedsiębiorczość Międzynarodowa = International Entrepreneurship, ISSN 2543-537X ; vol. 4, nr 1). - S. 7-8. - ISBN 978-83-65262-16-5. - Pełny tekst: https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1626/pdf
4
Wstęp / Krzysztof WACH, Andrzej Marjański // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management / red. Krzysztof WACH, Andrzej Marjański. - t. 19, z. 2, cz. 1 (2018), s. 5-6. - Tytuł numeru: Uwarunkowania internacjonalizacji przedsiębiorstw w dobie gospodarki przedsiębiorczej. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-1.pdf. - ISSN 1733-2486
5
Quality of Project Financed by the European Union Structural Funds / Ewa KOZIEŃ // W: Quality Production Improvement : International Conference, 18-20.06.2018 Zaborze, Poland : Book of Abstract / ed. Robert Ulewicz. - Częstochowa : Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji (SMJiP), 2018. - S. 22-23. - Dostępne tylko streszcz. w języku angielskim. - ISBN 978-83-63978-78-5
6
Editorial / Marek A. DĄBROWSKI // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Marek A. DĄBROWSKI. - vol. 6, nr 3 (2018), s. 7-9. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/437/pdf_1. - ISSN 2353-883X
7
Political and Economic Activity in Bilateral Relations / Piotr Andrzej Glogowski // W: National Scientific Conference "Zrozumieć Naukę" : the Book of Abstracts / [ed. Agnieszka Firaza]. - Lodz : Promovendi Foundation Publishing, 2018. - S. 119. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-950109-3-4
8
The Geopolitics of the XXI Century / Piotr Andrzej Glogowski // W: National Scientific Conference "Zrozumieć Naukę" : the Book of Abstracts / [ed. Agnieszka Firaza]. - Lodz : Promovendi Foundation Publishing, 2018. - S. 120. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-950109-3-4
9
Introduction / Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil // W: Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz; Nowy Targ : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2018. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 17). - S. 7-8. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-951082-2-8 ; 978-83-951082-3-5. - Pełny tekst: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografia_vol17.pdf
10
Editorial / Krzysztof WACH Marek MACIEJEWSKI // W: International Growth and Entrepreneurship / red. nauk. Krzysztof WACH Marek MACIEJEWSKI. - Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - (Przedsiębiorczość Międzynarodowa = International Entrepreneurship, ISSN 2543-537X ; vol. 4, nr 2). - S. 7-8. - ISBN 978-83-65262-18-9. - Pełny tekst: https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1728/pdf
11
Using the Risk-List Method for Risk Assessment in the Project / Ewa KOZIEŃ // W: Economic and Social Development : 31st International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Legal Challenges of Modern World" : Book of Abstracts / eds. Marijan Cingula, Douglas Rhein, Mustapha Machrafi. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2018. - (International Scientific Conference on Economic and Social Development - Book of Abstracts, ISSN 1849-7543 ; 31). - S. 22. - Pełny tekst: http://www.esd-conference.com/upload/book_of_abstracts/Book_of_Abstracts_esdSplit2018_Online.pdf
12
Legal and Economic Mechanisms of Institutional Support of Implementation of European Projects in View of the European Union Law / Ewa KOZIEŃ, Adam Kozień // W: Economic and Social Development : 31st International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Legal Challenges of Modern World" : Book of Abstracts / eds. Marijan Cingula, Douglas Rhein, Mustapha Machrafi. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2018. - (International Scientific Conference on Economic and Social Development - Book of Abstracts, ISSN 1849-7543 ; 31). - S. 69-70. - Pełny tekst: http://www.esd-conference.com/upload/book_of_abstracts/Book_of_Abstracts_esdSplit2018_Online.pdf
13
Using the Fuzzy Logic Description for the Ex Ante Risk Assessment in the Project / Ewa KOZIEŃ, Marek S. Kozień // W: Economic and Social Development : 35th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Sustainability from an Economic and Social Perspective" : Book of Abstracts / eds. Humberto Ribeiro, Dora Naletina, Ana Lorga da Silva. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2018. - (International Scientific Conference on Economic and Social Development - Book of Abstracts, ISSN 1849-7543 ; 35). - S. 33-34. - Pełny tekst: http://www.esd-conference.com/upload/book_of_abstracts/Book_of_Abstracts_esdLisbon2018_Online.pdf
14
The Sustainability Development Concept under the Regulations in Force of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union - Legal and Economical View / Ewa KOZIEŃ, Adam Kozień // W: Economic and Social Development : 35th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Sustainability from an Economic and Social Perspective" : Book of Abstracts / eds. Humberto Ribeiro, Dora Naletina, Ana Lorga da Silva. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2018. - (International Scientific Conference on Economic and Social Development - Book of Abstracts, ISSN 1849-7543 ; 35). - S. 54-55. - Pełny tekst: http://www.esd-conference.com/upload/book_of_abstracts/Book_of_Abstracts_esdLisbon2018_Online.pdf
15
Introduction / Krzysztof WACH // W: Internationalization of Firms in the Perspective of International Entrepreneurship / ed. Krzysztof WACH. - Warsaw : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - S. 9-12. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20193-7
16
From the Editor = Od redakcji / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI. - nr 6 (2018), s. 7-11. - Tytuł numeru: Global Talent Management. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
17
Sustainability and Climate Change in Major Religions with a Focus on Islam / Vegard Skirbekk, Konrad PĘDZIWIATR. - Birmingham : Humanitarian Academy for Development, 2018. - XI, 59 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr. - (HAD (Humanitarian Academy for Development)). - Pełny tekst: http://library.had-int.org/wp-content/themes/irlibrary/dl.php?id=5769
18
Poland : Sub-Saharan Africans and the Struggle for Acceptance [on-line] / Konrad PĘDZIWIATR, Bolaji Balogun. - London : Ceasefire Centre for Civilian Rights : Minority Rights Group International, 2018. - 1 ekran : il. - (Minority Rights Group International). - Pełny tekst: https://minorityrights.org/poland-sub-saharan-africans-and-the-struggle-for-acceptance/
19
Intercultural Trends and Social Changes in Poland / Konrad PĘDZIWIATR // W: Intercultural Trends and Social Change in the Euro-Mediterranean Region : the Anna Lindh Report 2018 / eds. Ann-Belinda Preis, Caroline Robertson von Trotha, Mohamed Tozy, Paul Gillespie,. - b.m. : Anna Lindh Foundation, 2018. - S. 110-113. - Summ. - Pełny tekst: https://www.interculturaltrendsreport.com/wp-content/uploads/2018/11/Anna-Lindh-Report-on-Intercultural-Trends.pdf
20
Glossary of HRM Concept = Słownik pojęć ZZL / Joanna PURGAŁ-POPIELA, Urban PAULI, Alicja MIŚ, Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI. - nr 6 (2018), s. 179-181. - Tytuł numeru: Global Talent Management. - ISSN 1641-0874
21
Słowo wstępne / Piotr BUŁA // W: In memoriam Profesora Janusza Teczke 1949-2018 / red. Piotr BUŁA, Halina ŁYSZCZARZ, Agnieszka ŻAK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 9-15. - ISBN 978-83-65907-33-2
22
"Z szacunku do drugiego człowieka..." / Krzysztof MACHACZKA // W: In memoriam Profesora Janusza Teczke 1949-2018 / red. Piotr BUŁA, Halina ŁYSZCZARZ, Agnieszka ŻAK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 155-159. - ISBN 978-83-65907-33-2
23
[Wspomnienie] / Monika SADY // W: In memoriam Profesora Janusza Teczke 1949-2018 / red. Piotr BUŁA, Halina ŁYSZCZARZ, Agnieszka ŻAK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 159-161. - ISBN 978-83-65907-33-2
24
[Wspomnienie] / Maria SERDA // W: In memoriam Profesora Janusza Teczke 1949-2018 / red. Piotr BUŁA, Halina ŁYSZCZARZ, Agnieszka ŻAK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 164-165. - ISBN 978-83-65907-33-2
25
[Wspomnienie] / Piotr SEDLAK // W: In memoriam Profesora Janusza Teczke 1949-2018 / red. Piotr BUŁA, Halina ŁYSZCZARZ, Agnieszka ŻAK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 165. - ISBN 978-83-65907-33-2
26
[Wspomnienie] / Agnieszka ŻAK // W: In memoriam Profesora Janusza Teczke 1949-2018 / red. Piotr BUŁA, Halina ŁYSZCZARZ, Agnieszka ŻAK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 166-167. - ISBN 978-83-65907-33-2
27
Letter from the Conference Program Chair / Krzysztof WACH // W: International Entrepreneurship as the Bridge between International Economics and International Business : Conference Proceedings of the 9th ENTRE Conference and 5th AIB-CEE Conference / ed. Krzysztof WACH, Marek MACIEJEWSKI. - Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 24-25. - ISBN 978-83-65262-19-6. - Pełny tekst: https://pm.uek.krakow.pl/issue/download/161/pdf_7
28
Enhancing the Work-Life Balance through AHP Modelling of Early Career Decision-Making / Remigiusz GAWLIK // ISAHP Proceedings. - 15 (2018), s. 1-10. - Summ. - Jest to streszczenie większego artykułu zatytułowanego "Encompassing the work-life balance into early career decision-making of future employees through the Analytic Hierarchy Process", zaprezentowane na konferencji AHFE 2017 w Los Angeles, Kalifornia, USA w dniach 17-21 lipca, 2017 r. i opublikowane w materiałach konferencyjnych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.isahp.org/uploads/isahp18_proceeding_1406367_001.pdf. - ISSN 1556-8296
29
Pogodno-smutne pożytki z lektury felietonów Andrzej Malinowskiego / Jerzy HAUSNER // W: Gospodarka, głupcze! Felietony 2015-2017 / Andrzej Malinowski. - Warszawa : Fijorr Publishing, 2018. - S. 13-18. - ISBN 978-83-64599-51-4
30
Uwarunkowania inwestycyjne w Polsce : opracowano w ramach projektu "Odpowiedzialny partner - program certyfikacji inwestorów zagranicznych" / Damian Borkusewicz, Mateusz MIERZEJEWSKI, Kamil Orzeł, Maksymilian Stefański, Bartosz Wielgo ; współpraca: Cezary Marzęda, Tomasz Filipowicz, Dominik Mazur, Maciej Szylar. - Warszawa : Fundacja Republikańska, 2018. - 84 s. : il. ; 24 cm. - Pełny tekst: http://owiz.org/wp-content/uploads/2018/03/RAPORT-INWESTYCJE-do-internetu.pdf
31
Wzór a zmianę / Mariusz MAKOWSKI ; rozm. Iwona Sitnik-Kornecka // Biznes Trendy Małopolska. - nr 9 (2018), s. 20-25. - Pełny tekst: https://www.marr.pl/btm/btm9/
32
Edytorial: Edukacja a przedsiębiorczość / Bożena PERA, Wit Pasierbek // Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. - vol. 17, nr 44 (2018), s. 5-6. - Tytuł numeru: Edukacja a przedsiębiorczość. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1730. - ISSN 1643-9171
33
Editorial: Education and Entrepreneurship / Bożena PERA, Wit Pasierbek // Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. - vol. 17, nr 44 (2018), s. 7-8. - Tytuł numeru: Edukacja a przedsiębiorczość. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1731. - ISSN 1643-9171
34
Introduction / Joanna Bocheńska, Renata Kurpiewska-Korbut, Karol KACZOROWSKI, Marcin Rzepka, Krzysztof Lalik, Artur Rodziewicz // W: Rediscovering Kurdistan's Cultures and Identities : the Call of the Cricket / ed. Joanna Bocheńska. - Cham : Palgrave Macmillan, 2018. - (Palgrave Studies in Cultural Heritage and Conflict). - S. 1-34. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-93087-9 ; 978-3-319-93088-6
35
Wstęp / Marek A. DĄBROWSKI, Andrzej WOJTYNA // W: Czy krajom na średnim poziomie rozwoju zagraża sekularna stagnacja? / red. nauk. Marek A. DĄBROWSKI, Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - S. 9-12. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20650-5
36
Polityka zagraniczna / Marcin KĘDZIERSKI // W: Rząd pod lupą : ranking polityk publicznych 2018 [on-line] / red. Tomasz Ociepka, Paweł Musiałek, Marcin KĘDZIERSKI. - Warszawa : Klub Jagielloński, 2018. - S. 68-70. - ISBN 978-83-950331-8-6. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/wp-content/uploads/2018/12/rzaxxd-pod-lupaxx-ranking-polityk-publicznych-2018.pdf
37
Rząd pod lupą : ranking polityk publicznych 2018 [on-line] / red. Tomasz Ociepka, Paweł Musiałek, Marcin KĘDZIERSKI. - Warszawa : Klub Jagielloński, 2018. - 74 s. - ISBN 978-83-950331-8-6. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/wp-content/uploads/2018/12/rzaxxd-pod-lupaxx-ranking-polityk-publicznych-2018.pdf
38
W kierunku jakiego modelu kapitalizmu Polska będzie prawdopodobnie ewoluować, jeśli znacząco rozluźni związki z głównym nurtem integracji europejskiej? / Andrzej WOJTYNA // W: Raport środowiska naukowego PAN dotyczący integracji europejskiej i miejsca Polski w tym procesie / red. Jerzy Wilkin. - Warszawa : Polska Akademia Nauk, 2018. - S. 63-70. - ISBN 978-83-63305-48-2. - Pełny tekst: http://admin.www.irwirpan.waw.pl/dir_upload/site/files/raport-Polska-UE-2017.pdf
39
II Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Dydaktyczne Katedry Analiz Strategicznych / Gracjana NOGA, Marek SZARUCKI // Kurier UEK. - nr 3 (79) (2018/2019), s. 34-35. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small. - ISSN 1689-7757
40
O drogach, które nieustannie biegną... / Tadeusz FILAR // Kurier UEK. - nr 3 (79) (2018/2019), s. 48-49. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small. - ISSN 1689-7757
41
XXVIII Forum Ekonomiczne oraz 9. TAURON Festiwal Biegowy / Karolina KOTULEWICZ-WISIŃSKA, Paulina Kulik, Kamila Laskowska // Kurier UEK. - nr 3 (79) (2018/2019), s. 80-81. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small. - ISSN 1689-7757
42
Nad grobem Profesora Leszka Kasprzyka / Jerzy Mikułowski Pomorski // Kurier UEK. - nr 3 (79) (2018/2019), s. 92-93. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small. - ISSN 1689-7757
43
Tak Go zapamiętałem : wspomnienie o prof. dr. hab. Leszku Kasprzyku / Kazimierz LANKOSZ // Kurier UEK. - nr 3 (79) (2018/2019), s. 94. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small. - ISSN 1689-7757
44
Konferencja Naukowa z okazji 10-lecia Katedry Ekonomii / Rafał SIERADZKI, Michał THLON // Kurier UEK. - nr 2 (78) (2018), s. 17. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03. - ISSN 1689-7757
45
XI finał akcji SOS - Społeczna Odpowiedzialność Studentów / Monika SADY // Kurier UEK. - nr 2 (78) (2018), s. 18-19. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03. - ISSN 1689-7757
46
Katedra Handlu Zagranicznego nawiązała strategiczna współpracę z brytyjskim uniwersytetem w Chinach / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Kurier UEK. - nr 2 (78) (2018), s. 22-23. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03. - ISSN 1689-7757
47
III już Konferencja EDP zgromadziła prawie 100 uczestników / Bożena PERA, Krystian BIGOS // Kurier UEK. - nr 2 (78) (2018), s. 41-42. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03. - ISSN 1689-7757
48
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie / Monika HAMERSKA, Marek MAKOWIEC, Małgorzata SMAGA-SZCZEPAŃCZYK // Kurier UEK. - nr 2 (78) (2018), s. 46-47. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03. - ISSN 1689-7757
49
XIV edycja Międzynarodowego Kongresu MBA / Piotr BUŁA // Kurier UEK. - nr 2 (77) (2018), s. 27-28. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small. - ISSN 1689-7757
50
Krakowska Szkoła Biznesu UEK członkiem międzynarodowej instytucji akredytującej IACBE / Piotr BUŁA // Kurier UEK. - nr 2 (77) (2018), s. 28. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small. - ISSN 1689-7757
51
Mari Kiviniemi gościem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Marcin KĘDZIERSKI // Kurier UEK. - nr 2 (77) (2018), s. 30-31. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small. - ISSN 1689-7757
52
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie / Marek MAKOWIEC, Monika HAMERSKA // Kurier UEK. - nr 2 (77) (2018), s. 40-42. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small. - ISSN 1689-7757
53
UEK częścią społeczności AIB : KHZ działa intensywnie w AIB-CEE / Agnieszka GŁODOWSKA, Marek MACIEJEWSKI // Kurier UEK. - nr 2 (77) (2018), s. 45-47. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small. - ISSN 1689-7757
54
Umiędzynarodowienie Katedry Handlu Zagranicznego UEK to priorytet / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Kurier UEK. - nr 2 (77) (2018), s. 48-49. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small. - ISSN 1689-7757
55
Światowej sławy Uczona w Katedrze Handlu Zagranicznego / Krystian BIGOS, Bożena PERA // Kurier UEK. - nr 2 (77) (2018), s. 50-51. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small. - ISSN 1689-7757
56
Wspomnienie o Profesorze dr. hab. Januszu Teczke / Piotr BUŁA, Krzysztof MACHACZKA // Kurier UEK. - nr 2 (77) (2018), s. 70-71. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small. - ISSN 1689-7757
57
XXIII Konferencja Katedry HAndlu Zagranicznego : jubileusz Prof. zw. dr. hab. Stanisława Wydymusa / Marek MACIEJEWSKI // Kurier UEK. - nr 1 (76) (2018), s. 18-19. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small. - ISSN 1689-7757
58
Czasopismo EBER w bazie SCOPUS! / Agnieszka GŁODOWSKA // Kurier UEK. - nr 1 (76) (2018), s. 28-29. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small. - ISSN 1689-7757
59
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie / Marek MAKOWIEC, Monika HAMERSKA, Joanna Hoyda // Kurier UEK. - nr 1 (76) (2018), s. 30-32. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small. - ISSN 1689-7757
60
II Naukowe Debiuty Studenckie / Adam MICHALIK // Kurier UEK. - nr 1 (76) (2018), s. 36. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small. - ISSN 1689-7757
61
Krakowska Szkoła Biznesu UEK przyjęta w poczet stowarzyszenia CEEMAN / Piotr BUŁA // Kurier UEK. - nr 1 (76) (2018), s. 41. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small. - ISSN 1689-7757
62
Boom na przedsiębiorczość międzynarodową / Krystian BIGOS // Kurier UEK. - nr 1 (76) (2018), s. 48-49. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small. - ISSN 1689-7757
63
Das nächste Internet : Warum dieBlockchain-Technologie ihre Wurzeln im Mittelalter hat [on-line] / Christian Abegglen, Evan Luthra. - St. Gallen : St. Gallen Business School, 2018. - 4 s. - Pełny tekst: https://sgbs.ch/wp-content/uploads/Blockchain_-_SGBS_Abegglen_und_Luthra.pdf
1
Gaweł W., (2018), Gig Economy - nowe spojrzenie na rynek pracy i pracowników. [W:] XV Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 18.
2
Lis S., Zieliński K., (2018), Słowo wstępne. [W:] Lis S., Zieliński K., Urbaniec M. (red.), Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe?, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 13-15.
3
Michalik A., Maciejewski M., (2018), Edytorial. [W:] Michalik A., Maciejewski M. (red.), Współczesne wyzwania dla gospodarki globalnej (Przedsiębiorczość Międzynarodowa; vol. 4, nr 1), Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 7-8.
4
Wach K., Marjański A., (2018), Wstęp, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 19, z. 2, cz. 1, s. 5-6; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-1.pdf
5
Kozień E., (2018), Quality of Project Financed by the European Union Structural Funds. [W:] Ulewicz R. (red.), Quality Production Improvement : International Conference, 18-20.06.2018 Zaborze, Poland : Book of Abstract, Częstochowa : Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji (SMJiP), s. 22-23.
6
Dąbrowski M., (2018), Editorial. [W:] Dąbrowski M. (red.), Entrepreneurial Business and Economics Review, s. 7-9.
7
Głogowski P., (2018), Political and Economic Activity in Bilateral Relations. [W:] Firaza A. (red.), National Scientific Conference "Zrozumieć Naukę" : the Book of Abstracts, Lodz : Promovendi Foundation Publishing, s. 119.
8
Głogowski P., (2018), The Geopolitics of the XXI Century. [W:] Firaza A. (red.), National Scientific Conference "Zrozumieć Naukę" : the Book of Abstracts, Lodz : Promovendi Foundation Publishing, s. 120.
9
Nalepka A., Ujwary-Gil A., (2018), Introduction. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands; vol. 17), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University ; Nowy Targ : Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", s. 7-8.
10
Wach K., Maciejewski M., (2018), Editorial. [W:] Wach K., Maciejewski M. (red.), International Growth and Entrepreneurship (Przedsiębiorczość Międzynarodowa; vol. 4, nr 2), Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 7-8.
11
Kozień E., (2018), Using the Risk-List Method for Risk Assessment in the Project. [W:] Cingula M., Rhein D., Machrafi M. (red.), Economic and Social Development : 31st International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Legal Challenges of Modern World" : Book of Abstracts (International Scientific Conference on Economic and Social Development - Book of Abstracts; 31), Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, s. 22.
12
Kozień E., Kozień A., (2018), Legal and Economic Mechanisms of Institutional Support of Implementation of European Projects in View of the European Union Law. [W:] Cingula M., Rhein D., Machrafi M. (red.), Economic and Social Development : 31st International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Legal Challenges of Modern World" : Book of Abstracts (International Scientific Conference on Economic and Social Development - Book of Abstracts; 31), Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, s. 69-70.
13
Kozień E., Kozień M., (2018), Using the Fuzzy Logic Description for the Ex Ante Risk Assessment in the Project. [W:] Ribeiro H., Naletina D., da Silva (red.), Economic and Social Development : 35th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Sustainability from an Economic and Social Perspective" : Book of Abstracts (International Scientific Conference on Economic and Social Development - Book of Abstracts; 35), Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, s. 33-34.
14
Kozień E., Kozień A., (2018), The Sustainability Development Concept under the Regulations in Force of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union - Legal and Economical View. [W:] Ribeiro H., Naletina D., da Silva (red.), Economic and Social Development : 35th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Sustainability from an Economic and Social Perspective" : Book of Abstracts (International Scientific Conference on Economic and Social Development - Book of Abstracts; 35), Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, s. 54-55.
15
Wach K., (2018), Introduction. [W:] Wach K. (red.), Internationalization of Firms in the Perspective of International Entrepreneurship, Warsaw : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 9-12.
16
Pocztowski A., (2018), From the Editor, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6, s. 7-11.
17
Skirbekk V., Pędziwiatr K., (2018), Sustainability and Climate Change in Major Religions with a Focus on Islam, Birmingham : Humanitarian Academy for Development, XI, 59 s.
18
Pędziwiatr K., Balogun B., (2018), Poland: Sub-Saharan Africans and the Struggle for Acceptance, [on-line], London : Ceasefire Centre for Civilian Rights : Minority Rights Group International, 1 ekran
19
Pędziwiatr K., (2018), Intercultural Trends and Social Changes in Poland. [W:] Preis A., von Trotha , Tozy M., Gillespie P. (red.), Intercultural Trends and Social Change in the Euro-Mediterranean Region : the Anna Lindh Report 2018, b.m. : Anna Lindh Foundation, s. 110-113.
20
Purgał-Popiela J., Pauli U., Miś A., Pocztowski A., (2018), Glossary of HRM Concept, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6, s. 179-181.
21
Buła P., (2018), Słowo wstępne. [W:] Buła P., Łyszczarz H., Żak A. (red.), In memoriam Profesora Janusza Teczke 1949-2018, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 9-15.
22
Machaczka K., (2018), "Z szacunku do drugiego człowieka...". [W:] Buła P., Łyszczarz H., Żak A. (red.), In memoriam Profesora Janusza Teczke 1949-2018, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 155-159.
23
Sady M., (2018), [Wspomnienie]. [W:] Buła P., Łyszczarz H., Żak A. (red.), In memoriam Profesora Janusza Teczke 1949-2018, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 159-161.
24
Serda M., (2018), [Wspomnienie]. [W:] Buła P., Łyszczarz H., Żak A. (red.), In memoriam Profesora Janusza Teczke 1949-2018, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 164-165.
25
Sedlak P., (2018), [Wspomnienie]. [W:] Buła P., Łyszczarz H., Żak A. (red.), In memoriam Profesora Janusza Teczke 1949-2018, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 165.
26
Żak A., (2018), [Wspomnienie]. [W:] Buła P., Łyszczarz H., Żak A. (red.), In memoriam Profesora Janusza Teczke 1949-2018, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 166-167.
27
Wach K., (2018), Letter from the Conference Program Chair. [W:] Wach K., Maciejewski M. (red.), International Entrepreneurship as the Bridge between International Economics and International Business : Conference Proceedings of the 9th ENTRE Conference and 5th AIB-CEE Conference, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 24-25.
28
Gawlik R., (2018), Enhancing the Work-Life Balance through AHP Modelling of Early Career Decision-Making, "ISAHP Proceedings", 15, s. 1-10; http://www.isahp.org/uploads/isahp18_proceeding_1406367_001.pdf
29
Hausner J., (2018), Pogodno-smutne pożytki z lektury felietonów Andrzej Malinowskiego. [W:] Malinowski A. (red.), Gospodarka, głupcze! Felietony 2015-2017, Warszawa : Fijorr Publishing, s. 13-18.
30
Borkusewicz D., Mierzejewski M., Orzeł K., Stefański M., Wielgo B., (2018), Uwarunkowania inwestycyjne w Polsce: opracowano w ramach projektu "Odpowiedzialny partner - program certyfikacji inwestorów zagranicznych", Warszawa : Fundacja Republikańska, 84 s.
31
Makowski M., Sitnik-Korneck I., (2018), Wzór a zmianę, "Biznes Trendy Małopolska", nr 9, s. 20-25; https://www.marr.pl/btm/btm9/
32
Pera B., Pasierbek W., (2018), Edytorial: Edukacja a przedsiębiorczość. [W:] Pasierbek W., Pera B. (red.), Horyzonty Wychowania, s. 5-6.
33
Pera B., Pasierbek W., (2018), Editorial: Education and Entrepreneurship. [W:] Pasierbek W., Pera B. (red.), Horyzonty Wychowania, s. 7-8.
34
Bocheńska J., Kurpiewska-Korbut R., Kaczorowski K., Rzepka M., Lalik K., Rodziewicz A., (2018), Introduction. [W:] Bocheńska J. (red.), Rediscovering Kurdistan's Cultures and Identities : the Call of the Cricket, Cham : Palgrave Macmillan, s. 1-34.
35
Dąbrowski M., Wojtyna A., (2018), Wstęp. [W:] Dąbrowski M., Wojtyna A. (red.), Czy krajom na średnim poziomie rozwoju zagraża sekularna stagnacja?, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 9-12.
36
Kędzierski M., (2018), Polityka zagraniczna. [W:] Ociepka T., Musiałek P., Kędzierski M. (red.), Rząd pod lupą : ranking polityk publicznych 2018 [on-line], Warszawa : Klub Jagielloński, s. 68-70.
37
Ociepka T., Musiałek P., Kędzierski M. (red.), (2018), Rząd pod lupą: ranking polityk publicznych 2018, [on-line], Warszawa : Klub Jagielloński, 74 s.
38
Wojtyna A., (2018), W kierunku jakiego modelu kapitalizmu Polska będzie prawdopodobnie ewoluować, jeśli znacząco rozluźni związki z głównym nurtem integracji europejskiej?. [W:] Wilkin J. (red.), Raport środowiska naukowego PAN dotyczący integracji europejskiej i miejsca Polski w tym procesie, Warszawa : Polska Akademia Nauk, s. 63-70.
39
Noga G., Szarucki M., (2018), II Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Dydaktyczne Katedry Analiz Strategicznych, "Kurier UEK", nr 3 (79), s. 34-35; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small
40
Filar T., (2018), O drogach, które nieustannie biegną..., "Kurier UEK", nr 3 (79), s. 48-49; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small
41
Kotulewicz-Wisińska K., Kulik P., Laskowska K., (2018), XXVIII Forum Ekonomiczne oraz 9. TAURON Festiwal Biegowy, "Kurier UEK", nr 3 (79), s. 80-81; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small
42
Mikułowski Pomorski J., (2018), Nad grobem Profesora Leszka Kasprzyka, "Kurier UEK", nr 3 (79), s. 92-93; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small
43
Lankosz K., (2018), Tak Go zapamiętałem : wspomnienie o prof. dr. hab. Leszku Kasprzyku, "Kurier UEK", nr 3 (79), s. 94; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small
44
Sieradzki R., Thlon M., (2018), Konferencja Naukowa z okazji 10-lecia Katedry Ekonomii, "Kurier UEK", nr 2 (78), s. 17; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03
45
Sady M., (2018), XI finał akcji SOS - Społeczna Odpowiedzialność Studentów, "Kurier UEK", nr 2 (78), s. 18-19; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03
46
Hajdukiewicz A., (2018), Katedra Handlu Zagranicznego nawiązała strategiczna współpracę z brytyjskim uniwersytetem w Chinach, "Kurier UEK", nr 2 (78), s. 22-23; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03
47
Pera B., Bigos K., (2018), III już Konferencja EDP zgromadziła prawie 100 uczestników, "Kurier UEK", nr 2 (78), s. 41-42; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03
48
Hamerska M., Makowiec M., Smaga-Szczepańczyk M., (2018), Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 2 (78), s. 46-47; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03
49
Buła P., (2018), XIV edycja Międzynarodowego Kongresu MBA, "Kurier UEK", nr 2 (77), s. 27-28; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small
50
Buła P., (2018), Krakowska Szkoła Biznesu UEK członkiem międzynarodowej instytucji akredytującej IACBE, "Kurier UEK", nr 2 (77), s. 28; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small
51
Kędzierski M., (2018), Mari Kiviniemi gościem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, "Kurier UEK", nr 2 (77), s. 30-31; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small
52
Makowiec M., Hamerska M., (2018), Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 2 (77), s. 40-42; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small
53
Głodowska A., Maciejewski M., (2018), UEK częścią społeczności AIB : KHZ działa intensywnie w AIB-CEE, "Kurier UEK", nr 2 (77), s. 45-47; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small
54
Hajdukiewicz A., (2018), Umiędzynarodowienie Katedry Handlu Zagranicznego UEK to priorytet, "Kurier UEK", nr 2 (77), s. 48-49; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small
55
Bigos K., Pera B., (2018), Światowej sławy Uczona w Katedrze Handlu Zagranicznego, "Kurier UEK", nr 2 (77), s. 50-51; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small
56
Buła P., Machaczka K., (2018), Wspomnienie o Profesorze dr. hab. Januszu Teczke, "Kurier UEK", nr 2 (77), s. 70-71; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small
57
Maciejewski M., (2018), XXIII Konferencja Katedry HAndlu Zagranicznego : jubileusz Prof. zw. dr. hab. Stanisława Wydymusa, "Kurier UEK", nr 1 (76), s. 18-19; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small
58
Głodowska A., (2018), Czasopismo EBER w bazie SCOPUS!, "Kurier UEK", nr 1 (76), s. 28-29; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small
59
Makowiec M., Hamerska M., Hoyda J., (2018), Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 1 (76), s. 30-32; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small
60
Michalik A., (2018), II Naukowe Debiuty Studenckie, "Kurier UEK", nr 1 (76), s. 36; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small
61
Buła P., (2018), Krakowska Szkoła Biznesu UEK przyjęta w poczet stowarzyszenia CEEMAN, "Kurier UEK", nr 1 (76), s. 41; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small
62
Bigos K., (2018), Boom na przedsiębiorczość międzynarodową, "Kurier UEK", nr 1 (76), s. 48-49; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small
63
Abegglen C., Luthra E., (2018), Das nächste Internet : Warum dieBlockchain-Technologie ihre Wurzeln im Mittelalter hat. [W:]
1
@misc{misc,
author = " Gaweł Wioleta ",
title = "Gig Economy - nowe spojrzenie na rynek pracy i pracowników",
booktitle = "XV Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne",
pages = "18",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2018",
isbn = "978-83-949535-6-0",
}
2
@misc{misc,
author = " Lis Stanisław and Zieliński Kazimierz ",
title = "Słowo wstępne",
booktitle = "Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe?",
pages = "13-15",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-15-8 ; 978-83-65907-16-5",
}
3
@misc{misc,
author = " Michalik Adam and Maciejewski Marek ",
title = "Edytorial",
booktitle = "Współczesne wyzwania dla gospodarki globalnej",
pages = "7-8",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
issn = "2543-537X",
isbn = "978-83-65262-16-5",
}
4
@misc{misc,
author = " Wach Krzysztof and Marjański Andrzej ",
title = "Wstęp",
booktitle = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 19, z. 2, cz. 1",
pages = "5-6",
year = "2018",
}
5
@misc{misc,
author = " Kozień Ewa ",
title = "Quality of Project Financed by the European Union Structural Funds",
booktitle = "Quality Production Improvement : International Conference, 18-20.06.2018 Zaborze, Poland : Book of Abstract",
pages = "22-23",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji (SMJiP)",
year = "2018",
isbn = "978-83-63978-78-5",
}
6
@misc{misc,
author = " Dąbrowski Marek A. ",
title = "Editorial",
booktitle = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 6, 3",
pages = "7-9",
year = "2018",
}
7
@misc{misc,
author = " Głogowski Piotr ",
title = "Political and Economic Activity in Bilateral Relations",
booktitle = "National Scientific Conference "Zrozumieć Naukę" : the Book of Abstracts",
pages = "119",
adress = "Lodz",
publisher = "Promovendi Foundation Publishing",
year = "2018",
isbn = "978-83-950109-3-4",
}
8
@misc{misc,
author = " Głogowski Piotr ",
title = "The Geopolitics of the XXI Century",
booktitle = "National Scientific Conference "Zrozumieć Naukę" : the Book of Abstracts",
pages = "120",
adress = "Lodz",
publisher = "Promovendi Foundation Publishing",
year = "2018",
isbn = "978-83-950109-3-4",
}
9
@misc{misc,
author = " Nalepka Adam and Ujwary-Gil Anna ",
title = "Introduction",
booktitle = "Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands",
pages = "7-8",
adress = "Nowy Sącz; Nowy Targ",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione"",
year = "2018",
issn = "2543-540X",
isbn = "978-83-951082-2-8 ; 978-83-951082-3-5",
}
10
@misc{misc,
author = " Wach Krzysztof and Maciejewski Marek ",
title = "Editorial",
booktitle = "International Growth and Entrepreneurship",
pages = "7-8",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
issn = "2543-537X",
isbn = "978-83-65262-18-9",
}
11
@misc{misc,
author = " Kozień Ewa ",
title = "Using the Risk-List Method for Risk Assessment in the Project",
booktitle = "Economic and Social Development : 31st International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Legal Challenges of Modern World" : Book of Abstracts",
pages = "22",
adress = "Varazdin",
publisher = "Varazdin Development and Entrepreneurship Agency",
year = "2018",
issn = "1849-7543",
}
12
@misc{misc,
author = " Kozień Ewa and Kozień Adam ",
title = "Legal and Economic Mechanisms of Institutional Support of Implementation of European Projects in View of the European Union Law",
booktitle = "Economic and Social Development : 31st International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Legal Challenges of Modern World" : Book of Abstracts",
pages = "69-70",
adress = "Varazdin",
publisher = "Varazdin Development and Entrepreneurship Agency",
year = "2018",
issn = "1849-7543",
}
13
@misc{misc,
author = " Kozień Ewa and Kozień Marek S. ",
title = "Using the Fuzzy Logic Description for the Ex Ante Risk Assessment in the Project",
booktitle = "Economic and Social Development : 35th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Sustainability from an Economic and Social Perspective" : Book of Abstracts",
pages = "33-34",
adress = "Varazdin",
publisher = "Varazdin Development and Entrepreneurship Agency",
year = "2018",
issn = "1849-7543",
}
14
@misc{misc,
author = " Kozień Ewa and Kozień Adam ",
title = "The Sustainability Development Concept under the Regulations in Force of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union - Legal and Economical View",
booktitle = "Economic and Social Development : 35th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Sustainability from an Economic and Social Perspective" : Book of Abstracts",
pages = "54-55",
adress = "Varazdin",
publisher = "Varazdin Development and Entrepreneurship Agency",
year = "2018",
issn = "1849-7543",
}
15
@misc{misc,
author = " Wach Krzysztof ",
title = "Introduction",
booktitle = "Internationalization of Firms in the Perspective of International Entrepreneurship",
pages = "9-12",
adress = "Warsaw",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2018",
isbn = "978-83-01-20193-7",
}
16
@misc{misc,
author = " Pocztowski Aleksy ",
title = "From the Editor",
booktitle = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "7-11",
year = "2018",
}
17
@misc{misc,
author = " Skirbekk Vegard and Pędziwiatr Konrad ",
title = "Sustainability and Climate Change in Major Religions with a Focus on Islam",
adress = "Birmingham",
publisher = "Humanitarian Academy for Development",
year = "2018",
issn = "",
}
18
@misc{misc,
author = " Pędziwiatr Konrad and Balogun Bolaji ",
title = "Poland : Sub-Saharan Africans and the Struggle for Acceptance",
adress = "London",
publisher = "Ceasefire Centre for Civilian Rights : Minority Rights Group International",
year = "2018",
issn = "",
}
19
@misc{misc,
author = " Pędziwiatr Konrad ",
title = "Intercultural Trends and Social Changes in Poland",
booktitle = "Intercultural Trends and Social Change in the Euro-Mediterranean Region : the Anna Lindh Report 2018",
pages = "110-113",
adress = "b.m.",
publisher = "Anna Lindh Foundation",
year = "2018",
}
20
@misc{misc,
author = " Purgał-Popiela Joanna and Pauli Urban and Miś Alicja and Pocztowski Aleksy ",
title = "Glossary of HRM Concept",
booktitle = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "179-181",
year = "2018",
}
21
@misc{misc,
author = " Buła Piotr ",
title = "Słowo wstępne",
booktitle = "In memoriam Profesora Janusza Teczke 1949-2018",
pages = "9-15",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-33-2",
}
22
@misc{misc,
author = " Machaczka Krzysztof ",
title = ""Z szacunku do drugiego człowieka..."",
booktitle = "In memoriam Profesora Janusza Teczke 1949-2018",
pages = "155-159",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-33-2",
}
23
@misc{misc,
author = " Sady Monika ",
title = "[Wspomnienie]",
booktitle = "In memoriam Profesora Janusza Teczke 1949-2018",
pages = "159-161",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-33-2",
}
24
@misc{misc,
author = " Serda Maria ",
title = "[Wspomnienie]",
booktitle = "In memoriam Profesora Janusza Teczke 1949-2018",
pages = "164-165",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-33-2",
}
25
@misc{misc,
author = " Sedlak Piotr ",
title = "[Wspomnienie]",
booktitle = "In memoriam Profesora Janusza Teczke 1949-2018",
pages = "165",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-33-2",
}
26
@misc{misc,
author = " Żak Agnieszka ",
title = "[Wspomnienie]",
booktitle = "In memoriam Profesora Janusza Teczke 1949-2018",
pages = "166-167",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-33-2",
}
27
@misc{misc,
author = " Wach Krzysztof ",
title = "Letter from the Conference Program Chair",
booktitle = "International Entrepreneurship as the Bridge between International Economics and International Business : Conference Proceedings of the 9th ENTRE Conference and 5th AIB-CEE Conference",
pages = "24-25",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-65262-19-6",
}
28
@misc{misc,
author = " Gawlik Remigiusz ",
title = "Enhancing the Work-Life Balance through AHP Modelling of Early Career Decision-Making",
booktitle = "ISAHP Proceedings",
number = "15",
pages = "1-10",
year = "2018",
}
29
@misc{misc,
author = " Hausner Jerzy ",
title = "Pogodno-smutne pożytki z lektury felietonów Andrzej Malinowskiego",
booktitle = "Gospodarka, głupcze! Felietony 2015-2017",
pages = "13-18",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fijorr Publishing",
year = "2018",
isbn = "978-83-64599-51-4",
}
30
@misc{misc,
author = " Borkusewicz Damian and Mierzejewski Mateusz and Orzeł Kamil and Stefański Maksymilian and Wielgo Bartosz and and ",
title = "Uwarunkowania inwestycyjne w Polsce : opracowano w ramach projektu "Odpowiedzialny partner - program certyfikacji inwestorów zagranicznych"",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Republikańska",
year = "2018",
}
31
@misc{misc,
author = " Makowski Mariusz and Sitnik-Korneck Iwona ",
title = "Wzór a zmianę",
booktitle = "Biznes Trendy Małopolska",
number = "9",
pages = "20-25",
year = "2018",
}
32
@misc{misc,
author = " Pera Bożena and Pasierbek Wit ",
title = "Edytorial: Edukacja a przedsiębiorczość",
booktitle = "Horyzonty Wychowania",
number = "vol. 17, 44",
pages = "5-6",
year = "2018",
}
33
@misc{misc,
author = " Pera Bożena and Pasierbek Wit ",
title = "Editorial: Education and Entrepreneurship",
booktitle = "Horyzonty Wychowania",
number = "vol. 17, 44",
pages = "7-8",
year = "2018",
}
34
@misc{misc,
author = " Bocheńska Joanna and Kurpiewska-Korbut Renata and Kaczorowski Karol and Rzepka Marcin and Lalik Krzysztof and Rodziewicz Artur ",
title = "Introduction",
booktitle = "Rediscovering Kurdistan's Cultures and Identities : the Call of the Cricket",
pages = "1-34",
adress = "Cham",
publisher = "Palgrave Macmillan",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-3-319-93087-9 ; 978-3-319-93088-6",
}
35
@misc{misc,
author = " Dąbrowski Marek A. and Wojtyna Andrzej ",
title = "Wstęp",
booktitle = "Czy krajom na średnim poziomie rozwoju zagraża sekularna stagnacja?",
pages = "9-12",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2018",
isbn = "978-83-01-20650-5",
}
36
@misc{misc,
author = " Kędzierski Marcin ",
title = "Polityka zagraniczna",
booktitle = "Rząd pod lupą : ranking polityk publicznych 2018",
pages = "68-70",
adress = "Warszawa",
publisher = "Klub Jagielloński",
year = "2018",
isbn = "978-83-950331-8-6",
}
37
@misc{misc,
title = "Rząd pod lupą : ranking polityk publicznych 2018",
editor = Kędzierski Marcin,
editor = Ociepka Tomasz,
editor = Musiałek Paweł,
adress = "Warszawa",
publisher = "Klub Jagielloński",
year = "2018",
isbn = "978-83-950331-8-6",
}
38
@misc{misc,
author = " Wojtyna Andrzej ",
title = "W kierunku jakiego modelu kapitalizmu Polska będzie prawdopodobnie ewoluować, jeśli znacząco rozluźni związki z głównym nurtem integracji europejskiej?",
booktitle = "Raport środowiska naukowego PAN dotyczący integracji europejskiej i miejsca Polski w tym procesie",
pages = "63-70",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Akademia Nauk",
year = "2018",
isbn = "978-83-63305-48-2",
}
39
@misc{misc,
author = " Noga Gracjana and Szarucki Marek ",
title = "II Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Dydaktyczne Katedry Analiz Strategicznych",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (79)",
pages = "34-35",
year = "2018",
}
40
@misc{misc,
author = " Filar Tadeusz ",
title = "O drogach, które nieustannie biegną...",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (79)",
pages = "48-49",
year = "2018",
}
41
@misc{misc,
author = " Kotulewicz-Wisińska Karolina and Kulik Paulina and Laskowska Kamila ",
title = "XXVIII Forum Ekonomiczne oraz 9. TAURON Festiwal Biegowy",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (79)",
pages = "80-81",
year = "2018",
}
42
@misc{misc,
author = " Mikułowski Pomorski Jerzy ",
title = "Nad grobem Profesora Leszka Kasprzyka",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (79)",
pages = "92-93",
year = "2018",
}
43
@misc{misc,
author = " Lankosz Kazimierz ",
title = "Tak Go zapamiętałem : wspomnienie o prof. dr. hab. Leszku Kasprzyku",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (79)",
pages = "94",
year = "2018",
}
44
@misc{misc,
author = " Sieradzki Rafał and Thlon Michał ",
title = "Konferencja Naukowa z okazji 10-lecia Katedry Ekonomii",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (78)",
pages = "17",
year = "2018",
}
45
@misc{misc,
author = " Sady Monika and ",
title = "XI finał akcji SOS - Społeczna Odpowiedzialność Studentów",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (78)",
pages = "18-19",
year = "2018",
}
46
@misc{misc,
author = " Hajdukiewicz Agnieszka ",
title = "Katedra Handlu Zagranicznego nawiązała strategiczna współpracę z brytyjskim uniwersytetem w Chinach",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (78)",
pages = "22-23",
year = "2018",
}
47
@misc{misc,
author = " Pera Bożena and Bigos Krystian ",
title = "III już Konferencja EDP zgromadziła prawie 100 uczestników",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (78)",
pages = "41-42",
year = "2018",
}
48
@misc{misc,
author = " Hamerska Monika and Makowiec Marek and Smaga-Szczepańczyk Małgorzata ",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (78)",
pages = "46-47",
year = "2018",
}
49
@misc{misc,
author = " Buła Piotr and ",
title = "XIV edycja Międzynarodowego Kongresu MBA",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (77)",
pages = "27-28",
year = "2018",
}
50
@misc{misc,
author = " Buła Piotr ",
title = "Krakowska Szkoła Biznesu UEK członkiem międzynarodowej instytucji akredytującej IACBE",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (77)",
pages = "28",
year = "2018",
}
51
@misc{misc,
author = " Kędzierski Marcin ",
title = "Mari Kiviniemi gościem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (77)",
pages = "30-31",
year = "2018",
}
52
@misc{misc,
author = " Makowiec Marek and Hamerska Monika and ",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (77)",
pages = "40-42",
year = "2018",
}
53
@misc{misc,
author = " Głodowska Agnieszka and Maciejewski Marek ",
title = "UEK częścią społeczności AIB : KHZ działa intensywnie w AIB-CEE",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (77)",
pages = "45-47",
year = "2018",
}
54
@misc{misc,
author = " Hajdukiewicz Agnieszka ",
title = "Umiędzynarodowienie Katedry Handlu Zagranicznego UEK to priorytet",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (77)",
pages = "48-49",
year = "2018",
}
55
@misc{misc,
author = " Bigos Krystian and Pera Bożena ",
title = "Światowej sławy Uczona w Katedrze Handlu Zagranicznego",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (77)",
pages = "50-51",
year = "2018",
}
56
@misc{misc,
author = " Buła Piotr and Machaczka Krzysztof ",
title = "Wspomnienie o Profesorze dr. hab. Januszu Teczke",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (77)",
pages = "70-71",
year = "2018",
}
57
@misc{misc,
author = " Maciejewski Marek ",
title = "XXIII Konferencja Katedry HAndlu Zagranicznego : jubileusz Prof. zw. dr. hab. Stanisława Wydymusa",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (76)",
pages = "18-19",
year = "2018",
}
58
@misc{misc,
author = " Głodowska Agnieszka ",
title = "Czasopismo EBER w bazie SCOPUS!",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (76)",
pages = "28-29",
year = "2018",
}
59
@misc{misc,
author = " Makowiec Marek and Hamerska Monika and Hoyda Joanna ",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (76)",
pages = "30-32",
year = "2018",
}
60
@misc{misc,
author = " Michalik Adam ",
title = "II Naukowe Debiuty Studenckie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (76)",
pages = "36",
year = "2018",
}
61
@misc{misc,
author = " Buła Piotr ",
title = "Krakowska Szkoła Biznesu UEK przyjęta w poczet stowarzyszenia CEEMAN",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (76)",
pages = "41",
year = "2018",
}
62
@misc{misc,
author = " Bigos Krystian ",
title = "Boom na przedsiębiorczość międzynarodową",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (76)",
pages = "48-49",
year = "2018",
}
63
@misc{misc,
author = " Abegglen Christian and Luthra Evan ",
title = "Das nächste Internet : Warum dieBlockchain-Technologie ihre Wurzeln im Mittelalter hat",
adress = "St. Gallen",
publisher = "St. Gallen Business School",
year = "2018",
}