Search form

Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:

Search results for query:

Scientific unit: Faculty of Economics and International Relations Publication type: Other from: 2012 to: 2012
records matched your query: 54.
1

Title:
Wystawa dedykowana śp. prof. Stanisławowi Miklaszewskiemu [dokument elektroniczny]
Opracowanie graficzne:
Fotograf:
Cygan Rafał
Publisher address:
Kraków: BG UEK, 2012
Access mode:
Nr:
2168226759
exhibition
2

Title:
The European Portfolio Management Challenge
Source:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]2012. - nr 79, s. 68-69
Nr:
2168228958
varia
See main document
3

Author:
Title:
Jak dbamy o polską myśl techniczną?
Source:
Gazeta MSP Małych i Średnich Przedsiębiorstw2012. - nr 4 (120), s. 54-58
Nr:
2168232740
voice in discussion / interview
4

Title:
Wstęp : potencjał i ograniczenia w stosowaniu analizy ekonomicznej w polityce publicznej
Source:
Analiza ekonomiczna w polityce publicznej / red. Aleksander SURDEJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012, s. 7-18 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7383-579-5
Nr:
2168234604
preface / summary
See main document
5

Author:
Title:
Wykaz publikacji profesor Ireny Pietrzyk
Source:
Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 13-20
ISBN:
978-83-7252-586-4
Nr:
2168236104
varia
See main document
6

Title:
From the Editor
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management2012. - nr 6, s. 7-8
Nr:
2168269594
preface / summary
7

Title:
Arabskie rewolucje i kontrewolucje (od redakcji) = Editorial Note : Arabic Revolutions and Counter-revolutions
Source:
Kultura i Polityka / red. tomu Konrad PĘDZIWIATR, red. nacz. Joanna Lubecka2012. - nr 11, s. 9-18. - Tytuł numeru: Arabskie rewolucje i kontrrewolucje - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168273184
preface / summary
See main document
8

Title:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 4
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Physical description:
129 s.: il.
Research program:
Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00
Access mode:
Nr:
2168274729
report
9

Title:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 5
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Physical description:
161 s.: il.
Research program:
Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00
Access mode:
Nr:
2168274731
report
10

Title:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 6
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Physical description:
163 s.: il.
Research program:
Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00
Access mode:
Nr:
2168274733
report
11

Title:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 7
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Physical description:
168 s.: il.
Research program:
Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00
Access mode:
Nr:
2168274735
report
12

Title:
Polska między Wschodem a Zachodem - XXII Forum Ekonomiczne w Krynicy
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2012. - nr 6 (51), s. 37
Access mode:
Nr:
2168275319
varia
See main document
13

Author:
Title:
Wspomnienie Profesora Kazimierza Urbana
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2012. - nr 6 (51), s. 40
Access mode:
Nr:
2168275323
varia
See main document
14

Author:
Urbaniec Maria , Małecki Piotr , Kluźniak Zofia , Rozumek Teodozja , Ociepa Andrzej
Title:
Opracowanie modelu ewidencji i analizy wydatków (nakładów inwestycyjnych i kosztów) na ochronę środowiska : sprawozdanie z realizacji pracy dla KGHM Polska Miedź SA
Konsultacja:
Publisher address:
Warszawa ; Częstochowa ; Kraków: [s.n.], 2012
Physical description:
139 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168277763
report
15

Title:
Zakończenie : społeczne funkcje wiedzy socjologicznej
Source:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, 2 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 254-255
Edition:
Wyd. 1, 2 dodr.
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168288073
preface / summary
See main document
16

Title:
Socio-economic Implications of Global Economic Crises for European Youth : Summary Brochure
, Kopeć M.
Publisher address:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Nr:
2168288847
varia
17

Author:
Rybiński Krzysztof , Alwasiak Stanisław , Kowalewski Oskar , Lewandowska-Kalina Monika , Możdżeń Michał
Title:
Rola grup interesów w procesie stanowienia prawa w Polsce = The Role of Groups of Interest in the Legislation Process in Poland
Publisher address:
Warszawa: Uczelnia Vistula, 2012
Physical description:
IV, 161 s.: il.; 24 cm
Access mode:
Nr:
2168291219
report
18

Conference:
Rola giełdy papierów wartościowych w gospodarkach transformacji, Kraków, Polska, od 2012-04-18 do 2012-04-18
Title:
Transformacja gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej - wprowadzenie teoretyczne
Source:
Konferencja naukowa pt. "Rola giełdy papierów wartościowych w gospodarkach transformacji", 18.04.2012, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków2012. - Referat wygłoszony - nieopublikowany
Nr:
2168293735
varia
19

Conference:
Erasmus Mundus Master Sustainable Territorial Development, Kraków, Polska, od 2012-11-27 do 2012-11-27
Title:
Transformacja i rozwój Polski w zjednoczonej Europie
Source:
Konferencja naukowa pt. "Erasmus Mundus Master Sustainable Territorial Development"2012. - Referat wygłoszony - nieopublikowany
Nr:
2168294085
varia
20

Title:
Characteristics of Carbon Fibers and Carbon Fiber-Containing Materials
Source:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012, s. 37. - Dostępne tylko streszczenie
Series:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
Nr:
2168294491
varia
21

Author:
Górska Marta , Strzeszyński Jarosław , Głuszak Michał
Title:
Popyt mieszkaniowy w Warszawie : II kwartał 2012 : raport z badań ankietowych [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Instytut Analiz - Monitor Rynku Nieruchomości, 2012
Physical description:
9 s.: il.; 30 cm
Notes:
Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168307429
report
22

Author:
Puterko Katarzyna , Głuszak Michał
Title:
Popyt mieszkaniowy we Wrocławiu : I połowa 2012 : raport z badań ankietowych [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Instytut Analiz - Monitor Rynku Nieruchomości, 2012
Physical description:
8 s.: il.; 30 cm
Notes:
Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168307431
report
23

Author:
Bizoń Michał , Kędzierski Marcin , Janus Jakub , Moroz Jakub , Rojek Paweł , Wołodźko Krzysztof
Title:
Wolny rynek idei
Source:
Pressje2012. - teka 29, s. 152-162. - Tytuł numeru: Ekonomia trynitarna
Access mode:
Nr:
2168313421
varia
24

Author:
Conference:
24th Annual Conference of the European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE), Economic Policy in Times of Crisis, Kraków, Polska, od 2012-10-18 do 2012-10-21
Title:
Added Value of Design as a Factor of Firm's Competitiveness
Source:
24th Annual Conference of the European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE), Economic Policy in Times of Crisis2012, s. 1-9. - Referat wygłoszony - nieopublikowany - Bibliogr.
Physical description:
Nr:
2168314557
varia
25

Title:
Wstęp do polskiego wydania : polskie firmy rodzinne wobec wyzwań sukcesji
Source:
Sukcesja w firmach rodzinnych : ostateczny test wielkości / Craig E. Aronoff, Stephen L. McClure, John L. Ward - Kraków: Wydawnictwo MiP, 2012, s. 9-10
ISBN:
978-83-61739-28-9
Nr:
2168315803
preface / summary
See main document
26

Author:
Title:
Od redakcji = Editorial
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA2012. - nr 6, s. 1. - Tytuł numeru: Kultura i polityka = Culture and Politics
Nr:
2168331193
preface / summary
See main document
27

Author:
Lipatow Aleksandr , Purchla Jacek
Title:
Rozdwojenie jaźni : o rosyjskich dylematach rozmawiają profesorowie Aleksandr Lipatow i Jacek Purchla = A Split Mind : Professors Aleksanr Lipatov and Jacek Purchla Talk about Russian Dilemmas
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA2012. - nr 6, s. 84-103. - Tytuł numeru: Kultura i polityka = Culture and Politics
Nr:
2168331197
voice in discussion / interview
See main document
28

Author:
Title:
Od redakcji = Editorial
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA2012. - nr 7, s. 1
Nr:
2168331203
preface / summary
See main document
29

Author:
Title:
Od redakcji = Editorial
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA2012. - nr 8, s. 1
Nr:
2168331211
preface / summary
See main document
30

Author:
Purchla Jacek , Vášáryova Magda
Title:
Od redakcji = Editorial
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA2012. - nr 9, s. 1. - Tytuł numeru: Słowacja = Slovensko = Slovakia
Nr:
2168331217
preface / summary
See main document
31

Author:
Konowalczuk Jan , Ramian Tomasz
Title:
Wspomnienie o profesorze Henryku Walicy
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach2012. - nr 104, s. 207-209. - Tytuł numeru: Inwestycje i nieruchomości : wybrane zagadnienia
Access mode:
Nr:
2168342309
varia
32

Title:
Konferencja jubileuszowa Pani Profesor Ireny Pietrzyk pt. Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2012. - nr 6 (51), s. 22-23. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168344072
varia
See main document
33

Author:
Title:
Zakończenie 52. edycji Studium Pedagogicznego
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 5 (50), s. 39. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168344096
varia
See main document
34

Author:
Title:
Od poszukiwaczy do ekspertów : Uniwersytet Śląski Dzieci
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 5 (50), s. 51-52. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168344108
varia
See main document
35

Author:
Title:
Rozmowy z puszkiem : o reklamach
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 5 (50), s. 54. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168344110
varia
See main document
36

Author:
Tymowska-Malec Marta , Karwińska Anna
Title:
Uniwersytet Dziecięcy UEK - pierwszy rok zakończony!
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 5 (50), s. 55. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168344240
varia
See main document
37

Author:
Title:
Relacja z międzynarodowej konferencji naukowej "Entrepreneurship, family firms and economic development"
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 5 (50), s. 56-57. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168344246
varia
See main document
38

Author:
Title:
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji ARES
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 5 (50), s. 60-61. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168344250
varia
See main document
39

Title:
Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji jubileuszu 40-lecia współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie a Uniwersytetem Ekonomicznym w Bratysławie
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 5 (50), s. 62-63. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168344252
varia
See main document
40

Author:
Title:
20-lecie Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 5 (50), s. 64-65. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168344254
varia
See main document
41

Author:
Title:
Uniwersytet Dziecięcy UEK - pierwszy semestr za nami!
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 2 (47), s. 37. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168344400
varia
See main document
42

Author:
Title:
Spotkanie na Uniwersytecie Wszystkich Pokoleń
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 2 (47), s. 38-39. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168344408
varia
See main document
43

Author:
Title:
Rozmowy z Puszkiem : o pieniądzach
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 2 (47), s. 40. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168344416
varia
See main document
44

Author:
Title:
Olimpiada wiedzy o Polsce i świecie współczesnym
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 2 (47), s. 42. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168344432
varia
See main document
45

Title:
Program The European Portfolio Management Challenge na UEK
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 2 (47), s. 55. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168344458
varia
See main document
46

Author:
Title:
Seminarium o społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 3 (48), s. 20. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168345234
varia
See main document
47

Author:
Title:
Trudne pytania ciekawe odpowiedzi
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 3 (48), s. 27. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168345340
varia
See main document
48

Author:
Title:
Rozmowy z Puszkiem : o tym, czy uczciwość się opłaca
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 3 (48), s. 30. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168346058
varia
See main document
49

Author:
Title:
Zmiany organizacyjno-kompetencyjne w obszarze wsparcia edukacyjnego studentów z niepełnosprawnością
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 3 (48), s. 32. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168346060
varia
See main document
50

Title:
Goście z South Eastern Regional College w Lisburn na UEK
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 3 (48), s. 35. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168346064
varia
See main document
51

Author:
Title:
Jubileusz 50-lecia pracy prof. UEK dr hab. Jana Szpaka w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2012. - nr 7 (52), s. 7. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168346122
varia
See main document
52

Title:
"Pomagaj-my pomagać!"
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2012. - nr 7 (52), s. 9. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168346126
varia
See main document
53

Author:
Title:
Rozmowy z Puszkiem : po co nam statystyka
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2012. - nr 7 (52), s. 22. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168346196
varia
See main document
54

Author:
Title:
Kolejny etap współpracy z Uniwersytetem w Johannesburgu z Republiki Południowej Afryki
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2012. - nr 7 (52), s. 23. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168346200
varia
See main document
1
Wystawa dedykowana śp. prof. Stanisławowi Miklaszewskiemu [Dokument elektroniczny] / opieka: Anna ODROBINA ; zdj. Rafał Cygan ; przygot. materiałów Katarzyna BILIŃSKA; oprac. graf. i informatyczne Karol GACKOWSKI. - Multimedia interakcyjne. - Kraków : BG UEK, 2012. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/wystawy/22/index.php
2
The European Portfolio Management Challenge / Bartłomiej MARONA, Michał GŁUSZAK // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 79 (2012), s. 68-69. - ISSN 1231-8841
3
Jak dbamy o polską myśl techniczną? / Marek SZARUCKI // Gazeta MSP Małych i Średnich Przedsiębiorstw : magazyn polskich przedsiębiorców. - nr 4 (120) (kwiecień 2012), s. 54-58. - ISSN 1643-8639
4
Wstęp : potencjał i ograniczenia w stosowaniu analizy ekonomicznej w polityce publicznej / Aleksander SURDEJ // W: Analiza ekonomiczna w polityce publicznej / red. Aleksander SURDEJ. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2012. - S. 7-18. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7383-579-5
5
Wykaz publikacji profesor Ireny Pietrzyk / oprac. Marta ULBRYCH // W: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 13-20. - ISBN 978-83-7252-586-4
6
From the Editor / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 6 (2012), s. 7-8. - ISSN 1641-0874
7
Arabskie rewolucje i kontrewolucje (od redakcji) = Editorial Note : Arabic Revolutions and Counter-revolutions / Konrad PĘDZIWIATR // Kultura i Polityka / red. tomu Konrad PĘDZIWIATR, red. nacz. Joanna Lubecka. - nr 11 (2012), s. 9-18. - Tytuł numeru: Arabskie rewolucje i kontrrewolucje. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wse.krakow.pl/pl/nauka-i-badania/kip/archiwum-kip/download/323_21032bd26f048cf3dfe623f55ce362e5. - ISSN 1899-4466
8
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 4 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 129 s. : il. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/5_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_4.pdf
9
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 5 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 161 s. : il. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/4_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_5.pdf
10
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 6 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 163 s. : il. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/3_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_6.pdf
11
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 7 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 168 s. : il. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/2_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_7.pdf
12
Polska między Wschodem a Zachodem - XXII Forum Ekonomiczne w Krynicy / Rafał LISIAKIEWICZ // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (51) (2012), s. 37. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012. - ISSN 1689-7757
13
Wspomnienie Profesora Kazimierza Urbana / Łukasz DANEL // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (51) (2012), s. 40. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012. - ISSN 1689-7757
14
Opracowanie modelu ewidencji i analizy wydatków (nakładów inwestycyjnych i kosztów) na ochronę środowiska : sprawozdanie z realizacji pracy dla KGHM Polska Miedź SA / Maria URBANIEC, Piotr MAŁECKI, Zofia Kluźniak, Teodozja Rozumek, Andrzej Ociepa ; konsultacja: Kazimierz GÓRKA. - Warszawa ; Częstochowa ; Kraków : [s.n.], 2012. - 139 s. : il. ; 30 cm
15
Zakończenie : społeczne funkcje wiedzy socjologicznej / Przemysław KISIEL // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 254-255. - ISBN 978-83-01-14872-0
16
Socio-economic Implications of Global Economic Crises for European Youth : Summary Brochure / eds. GAWLIK Remigiusz, Kopeć M. - Cracow : Cracow University of Economics, 2012
17
Rola grup interesów w procesie stanowienia prawa w Polsce = The Role of Groups of Interest in the Legislation Process in Poland / Krzysztof Rybiński, Stanisław Alwasiak, Oskar Kowalewski, Monika Lewandowska-Kalina, Michał MOŻDŻEŃ. - Warszawa : Uczelnia Vistula, 2012. - IV, 161 s. : il. ; 24 cm. - Pełny tekst: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2372271
18
Transformacja gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej - wprowadzenie teoretyczne / Edward MOLENDOWSKI // W: Konferencja naukowa pt. "Rola giełdy papierów wartościowych w gospodarkach transformacji", 18.04.2012, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków. - (2012). - Referat wygłoszony - nieopublikowany
19
Transformacja i rozwój Polski w zjednoczonej Europie / Edward MOLENDOWSKI // W: Konferencja naukowa pt. "Erasmus Mundus Master Sustainable Territorial Development" : 27.11.2012, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków. - (2012). - Referat wygłoszony - nieopublikowany
20
Characteristics of Carbon Fibers and Carbon Fiber-Containing Materials / Stanisław PFEIFER, Justyna Błaszczyk // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012. - (Towaroznawstwo w XXI w. : rozwój i bariery). - S. 37. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
21
Popyt mieszkaniowy w Warszawie : II kwartał 2012 : raport z badań ankietowych [on-line] / Marta Górska, Jarosław Strzeszyński, Michał GŁUSZAK. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Instytut Analiz - Monitor Rynku Nieruchomości, 2012. - 9 s. : il. ; 30 cm. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: www.mrn.pl/analizy/pobierz-analize,118,118-WAR-popyt-mieszkaniowy-raport-II-kw-2012-s-pdf.html
22
Popyt mieszkaniowy we Wrocławiu : I połowa 2012 : raport z badań ankietowych [on-line] / Michał GŁUSZAK, Katarzyna Puterko. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Instytut Analiz - Monitor Rynku Nieruchomości, 2012. - 8 s. : il. ; 30 cm. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: www.mrn.pl/analizy/pobierz-analize,117,119-WRO-popyt-mieszkaniowy-raport-I-pol-2012-s-pdf.html
23
Wolny rynek idei / Michał Bizoń, Marcin Kędzierski, Jakub Janus, Jakub Moroz, Paweł Rojek, Krzysztof Wołodźko // Pressje. - teka 29 (2012), s. 152-162. - Tytuł numeru: Ekonomia trynitarna. - Pełny tekst: https://pressje.pl/media/pressje_shop/article/article__issue_151.pdf. - ISSN 1644-7050
24
Added Value of Design as a Factor of Firm's Competitiveness / Łukasz MAMICA // W: 24th Annual Conference of the European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE), Economic Policy in Times of Crisis. - (2012), s. 1-9. - Summ.. - Referat wygłoszony - nieopublikowany. - Bibliogr.
25
Wstęp do polskiego wydania : polskie firmy rodzinne wobec wyzwań sukcesji / Aleksander SURDEJ // W: Sukcesja w firmach rodzinnych : ostateczny test wielkości / Craig E. Aronoff, Stephen L. McClure, John L. Ward. - Kraków : Wydawnictwo MiP, 2012. - S. 9-10. - ISBN 978-83-61739-28-9
26
Od redakcji = Editorial / Jacek PURCHLA // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA. - nr 6 (2012), s. 1. - Tytuł numeru: Kultura i polityka = Culture and Politics. - ISSN 2082-310X
27
Rozdwojenie jaźni : o rosyjskich dylematach rozmawiają profesorowie Aleksandr Lipatow i Jacek Purchla = A Split Mind : Professors Aleksanr Lipatov and Jacek Purchla Talk about Russian Dilemmas / Aleksandr Lipatow, Jacek PURCHLA // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA. - nr 6 (2012), s. 84-103. - Tytuł numeru: Kultura i polityka = Culture and Politics. - ISSN 2082-310X
28
Od redakcji = Editorial / Jacek PURCHLA // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA. - nr 7 (2012), s. 1. - ISSN 2082-310X
29
Od redakcji = Editorial / Jacek PURCHLA // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA. - nr 8 (2012), s. 1. - ISSN 2082-310X
30
Od redakcji = Editorial / Jacek PURCHLA, Magda Vášáryova // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA. - nr 9 (2012), s. 1. - Tytuł numeru: Słowacja = Slovensko = Slovakia. - ISSN 2082-310X
31
Wspomnienie o profesorze Henryku Walicy / Jan Konowalczuk, Tomasz Ramian // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 104 (2012), s. 207-209. - Tytuł numeru: Inwestycje i nieruchomości : wybrane zagadnienia. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=73458&from=publication. - ISSN 2083-8611
32
Konferencja jubileuszowa Pani Profesor Ireny Pietrzyk pt. Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie / Edward MOLENDOWSKI, Marta ULBRYCH, Jakub KWAŚNY, Arkadiusz MROCZEK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (51) (2012), s. 22-23. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012. - ISSN 1689-7757
33
Zakończenie 52. edycji Studium Pedagogicznego / Joanna KRZYŻAK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (50) (2012), s. 39. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012. - ISSN 1689-7757
34
Od poszukiwaczy do ekspertów : Uniwersytet Śląski Dzieci / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (50) (2012), s. 51-52. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012. - ISSN 1689-7757
35
Rozmowy z puszkiem : o reklamach / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (50) (2012), s. 54. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012. - ISSN 1689-7757
36
Uniwersytet Dziecięcy UEK - pierwszy rok zakończony! / Marta Tymowksa-Malec, Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (50) (2012), s. 55. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012. - ISSN 1689-7757
37
Relacja z międzynarodowej konferencji naukowej "Entrepreneurship, family firms and economic development" / Jan BRZOZOWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (50) (2012), s. 56-57. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012. - ISSN 1689-7757
38
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji ARES / Katarzyna KANIA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (50) (2012), s. 60-61. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012. - ISSN 1689-7757
39
Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji jubileuszu 40-lecia współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie a Uniwersytetem Ekonomicznym w Bratysławie / Danuta KABAT-RUDNICKA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (50) (2012), s. 62-63. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012. - ISSN 1689-7757
40
20-lecie Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji / Izabela CZAJA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (50) (2012), s. 64-65. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012. - ISSN 1689-7757
41
Uniwersytet Dziecięcy UEK - pierwszy semestr za nami! / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 2 (47) (2012), s. 37. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_luty_marzec. - ISSN 1689-7757
42
Spotkanie na Uniwersytecie Wszystkich Pokoleń / Anna PAWLINA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 2 (47) (2012), s. 38-39. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_luty_marzec. - ISSN 1689-7757
43
Rozmowy z Puszkiem : o pieniądzach / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 2 (47) (2012), s. 40. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_luty_marzec. - ISSN 1689-7757
44
Olimpiada wiedzy o Polsce i świecie współczesnym / Łukasz DANEL // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 2 (47) (2012), s. 42. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_luty_marzec. - ISSN 1689-7757
45
Program The European Portfolio Management Challenge na UEK / Bartłomiej MARONA, Michał GŁUSZAK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 2 (47) (2012), s. 55. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_luty_marzec. - ISSN 1689-7757
46
Seminarium o społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) / Janina FILEK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 3 (48) (2012), s. 20. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_03. - ISSN 1689-7757
47
Trudne pytania ciekawe odpowiedzi / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 3 (48) (2012), s. 27. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_03. - ISSN 1689-7757
48
Rozmowy z Puszkiem : o tym, czy uczciwość się opłaca / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 3 (48) (2012), s. 30. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_03. - ISSN 1689-7757
49
Zmiany organizacyjno-kompetencyjne w obszarze wsparcia edukacyjnego studentów z niepełnosprawnością / Janina FILEK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 3 (48) (2012), s. 32. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_03. - ISSN 1689-7757
50
Goście z South Eastern Regional College w Lisburn na UEK / Agnieszka CZUBIK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 3 (48) (2012), s. 35. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_03. - ISSN 1689-7757
51
Jubileusz 50-lecia pracy prof. UEK dr hab. Jana Szpaka w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie / Lucyna KĘPA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 7 (52) (2012), s. 7. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012. - ISSN 1689-7757
52
"Pomagaj-my pomagać!" / Inga MIZDRAK, Ewelina DURLAK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 7 (52) (2012), s. 9. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012. - ISSN 1689-7757
53
Rozmowy z Puszkiem : po co nam statystyka / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 7 (52) (2012), s. 22. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012. - ISSN 1689-7757
54
Kolejny etap współpracy z Uniwersytetem w Johannesburgu z Republiki Południowej Afryki / Piotr BUŁA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 7 (52) (2012), s. 23. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012. - ISSN 1689-7757
1
Gackowski K. (red.), (2012), Wystawa dedykowana śp. prof. Stanisławowi Miklaszewskiemu, [Dokument elektroniczny], Kraków : BG UEK
2
Marona B., Głuszak M., (2012), The European Portfolio Management Challenge, "Świat Nieruchomości", nr 79, s. 68-69.
3
Szarucki M., (2012), Jak dbamy o polską myśl techniczną?, "Gazeta MSP Małych i Średnich Przedsiębiorstw: magazyn polskich przedsiębiorców", nr 4 (120), s. 54-58.
4
Surdej A., (2012), Wstęp : potencjał i ograniczenia w stosowaniu analizy ekonomicznej w polityce publicznej. [W:] Surdej A. (red.), Analiza ekonomiczna w polityce publicznej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 7-18.
5
Ulbrych M., (2012), Wykaz publikacji profesor Ireny Pietrzyk. [W:] Molendowski E. (red.), Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 13-20.
6
Pocztowski A., (2012), From the Editor. [W:] Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, s. 7-8.
7
Pędziwiatr K., (2012), Arabskie rewolucje i kontrewolucje (od redakcji). [W:] Pędziwiatr K., Lubecka J. (red.), Kultura i Polityka, s. 9-18.
8
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2012), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 4, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 129 s.
9
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2012), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 5, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 161 s.
10
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2012), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 6, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 163 s.
11
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2012), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 7, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 168 s.
12
Lisiakiewicz R., (2012), Polska między Wschodem a Zachodem - XXII Forum Ekonomiczne w Krynicy, "Kurier UEK", nr 6 (51), s. 37; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012
13
Danel Ł., (2012), Wspomnienie Profesora Kazimierza Urbana, "Kurier UEK", nr 6 (51), s. 40; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012
14
Urbaniec M., Małecki P., Kluźniak Z., Rozumek T., Ociepa A., (2012), Opracowanie modelu ewidencji i analizy wydatków (nakładów inwestycyjnych i kosztów) na ochronę środowiska: sprawozdanie z realizacji pracy dla KGHM Polska Miedź SA, Warszawa ; Częstochowa : [s.n.], 139 s.
15
Kisiel P., (2012), Zakończenie : społeczne funkcje wiedzy socjologicznej. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 254-255.
16
(2012), Socio-economic Implications of Global Economic Crises for European Youth : Summary Brochure. [W:]
17
Rybiński K., Alwasiak S., Kowalewski O., Lewandowska-Kalina M., Możdżeń M., (2012), Rola grup interesów w procesie stanowienia prawa w Polsce, Warszawa : Uczelnia Vistula, IV, 161 s.
18
Molendowski E., (2012), Transformacja gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej - wprowadzenie teoretyczne. [W:] Konferencja naukowa pt. "Rola giełdy papierów wartościowych w gospodarkach transformacji", 18.04.2012, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków
19
Molendowski E., (2012), Transformacja i rozwój Polski w zjednoczonej Europie. [W:] Konferencja naukowa pt. "Erasmus Mundus Master Sustainable Territorial Development": 27.11.2012, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków
20
Pfeifer S., BŁASZCZYK J., (2012), Characteristics of Carbon Fibers and Carbon Fiber-Containing Materials. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, s. 37.
21
Górska M., Strzeszyński J., Głuszak M., (2012), Popyt mieszkaniowy w Warszawie: II kwartał 2012: raport z badań ankietowych, [on-line], Kraków : Instytut Analiz - Monitor Rynku Nieruchomości, 9 s.
22
Puterko K., Głuszak M., (2012), Popyt mieszkaniowy we Wrocławiu: I połowa 2012: raport z badań ankietowych, [on-line], Kraków : Instytut Analiz - Monitor Rynku Nieruchomości, 8 s.
23
Bizoń M., Kędzierski M., Janus J., Moroz J., Rojek P., Wołodźko K., (2012), Wolny rynek idei, "Pressje", teka 29, s. 152-162; https://pressje.pl/media/pressje_shop/article/article__issue_151.pdf
24
Mamica Ł., (2012), Added Value of Design as a Factor of Firm's Competitiveness. [W:] 24th Annual Conference of the European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE), Economic Policy in Times of Crisis, s. 1-9.
25
Surdej A., (2012), Wstęp do polskiego wydania : polskie firmy rodzinne wobec wyzwań sukcesji. [W:] Surdej A. (red.), Sukcesja w firmach rodzinnych : ostateczny test wielkości, Kraków : Wydawnictwo MiP, s. 9-10.
26
Purchla J., (2012), Od redakcji, "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność", nr 6, s. 1.
27
Lipatow A., Purchla J., (2012), Rozdwojenie jaźni : o rosyjskich dylematach rozmawiają profesorowie Aleksandr Lipatow i Jacek Purchla, "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność", nr 6, s. 84-103.
28
Purchla J., (2012), Od redakcji, "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność", nr 7, s. 1.
29
Purchla J., (2012), Od redakcji, "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność", nr 8, s. 1.
30
Purchla J., Vášáryova M., (2012), Od redakcji, "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność", nr 9, s. 1.
31
Konowalczuk J., Ramian T., (2012), Wspomnienie o profesorze Henryku Walicy, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 104, s. 207-209; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=73458&from=publication
32
Molendowski E., Ulbrych M., Kwaśny J., Mroczek A., (2012), Konferencja jubileuszowa Pani Profesor Ireny Pietrzyk pt. Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie, "Kurier UEK", nr 6 (51), s. 22-23; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012
33
Krzyżak J., (2012), Zakończenie 52. edycji Studium Pedagogicznego, "Kurier UEK", nr 5 (50), s. 39; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012
34
Karwińska A., (2012), Od poszukiwaczy do ekspertów : Uniwersytet Śląski Dzieci, "Kurier UEK", nr 5 (50), s. 51-52; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012
35
Karwińska A., (2012), Rozmowy z puszkiem : o reklamach, "Kurier UEK", nr 5 (50), s. 54; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012
36
Tymowska-Malec M., Karwińska A., (2012), Uniwersytet Dziecięcy UEK - pierwszy rok zakończony!, "Kurier UEK", nr 5 (50), s. 55; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012
37
Brzozowski J., (2012), Relacja z międzynarodowej konferencji naukowej "Entrepreneurship, family firms and economic development", "Kurier UEK", nr 5 (50), s. 56-57; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012
38
Kania K., (2012), Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji ARES, "Kurier UEK", nr 5 (50), s. 60-61; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012
39
Kabat-Rudnicka D., (2012), Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji jubileuszu 40-lecia współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie a Uniwersytetem Ekonomicznym w Bratysławie, "Kurier UEK", nr 5 (50), s. 62-63; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012
40
Czaja I., (2012), 20-lecie Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji, "Kurier UEK", nr 5 (50), s. 64-65; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012
41
Karwińska A., (2012), Uniwersytet Dziecięcy UEK - pierwszy semestr za nami!, "Kurier UEK", nr 2 (47), s. 37; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_luty_marzec
42
Pawlina A., (2012), Spotkanie na Uniwersytecie Wszystkich Pokoleń, "Kurier UEK", nr 2 (47), s. 38-39; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_luty_marzec
43
Karwińska A., (2012), Rozmowy z Puszkiem : o pieniądzach, "Kurier UEK", nr 2 (47), s. 40; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_luty_marzec
44
Danel Ł., (2012), Olimpiada wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, "Kurier UEK", nr 2 (47), s. 42; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_luty_marzec
45
Marona B., Głuszak M., (2012), Program The European Portfolio Management Challenge na UEK, "Kurier UEK", nr 2 (47), s. 55; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_luty_marzec
46
Filek J., (2012), Seminarium o społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), "Kurier UEK", nr 3 (48), s. 20; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_03
47
Karwińska A., (2012), Trudne pytania ciekawe odpowiedzi, "Kurier UEK", nr 3 (48), s. 27; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_03
48
Karwińska A., (2012), Rozmowy z Puszkiem : o tym, czy uczciwość się opłaca, "Kurier UEK", nr 3 (48), s. 30; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_03
49
Filek J., (2012), Zmiany organizacyjno-kompetencyjne w obszarze wsparcia edukacyjnego studentów z niepełnosprawnością, "Kurier UEK", nr 3 (48), s. 32; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_03
50
Czubik A., (2012), Goście z South Eastern Regional College w Lisburn na UEK, "Kurier UEK", nr 3 (48), s. 35; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_03
51
Kępa L., (2012), Jubileusz 50-lecia pracy prof. UEK dr hab. Jana Szpaka w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, "Kurier UEK", nr 7 (52), s. 7; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012
52
Mizdrak I., Durlak E., (2012), "Pomagaj-my pomagać!", "Kurier UEK", nr 7 (52), s. 9; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012
53
Karwińska A., (2012), Rozmowy z Puszkiem : po co nam statystyka, "Kurier UEK", nr 7 (52), s. 22; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012
54
Buła P., (2012), Kolejny etap współpracy z Uniwersytetem w Johannesburgu z Republiki Południowej Afryki, "Kurier UEK", nr 7 (52), s. 23; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012
1
@misc{misc,
title = "Wystawa dedykowana śp. prof. Stanisławowi Miklaszewskiemu",
adress = "Kraków",
publisher = "BG UEK",
year = "2012",
}
2
@misc{misc,
author = " Marona Bartłomiej and Głuszak Michał ",
title = "The European Portfolio Management Challenge",
booktitle = "Świat Nieruchomości",
number = "79",
pages = "68-69",
year = "2012",
}
3
@misc{misc,
author = " Szarucki Marek ",
title = "Jak dbamy o polską myśl techniczną?",
booktitle = "Gazeta MSP Małych i Średnich Przedsiębiorstw",
number = "4 (120)",
pages = "54-58",
year = "2012",
}
4
@misc{misc,
author = " Surdej Aleksander ",
title = "Wstęp : potencjał i ograniczenia w stosowaniu analizy ekonomicznej w polityce publicznej",
booktitle = "Analiza ekonomiczna w polityce publicznej",
pages = "7-18",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2012",
isbn = "978-83-7383-579-5",
}
5
@misc{misc,
author = " Ulbrych Marta ",
title = "Wykaz publikacji profesor Ireny Pietrzyk",
booktitle = "Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk",
pages = "13-20",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-586-4",
}
6
@misc{misc,
author = " Pocztowski Aleksy ",
title = "From the Editor",
booktitle = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "7-8",
year = "2012",
}
7
@misc{misc,
author = " Pędziwiatr Konrad ",
title = "Arabskie rewolucje i kontrewolucje (od redakcji)",
booktitle = "Kultura i Polityka",
number = "11",
pages = "9-18",
adress = "",
year = "2012",
}
8
@misc{misc,
author = " Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Mucha Krystian and Pipień Mateusz and Wróblewska Justyna ",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
}
9
@misc{misc,
author = " Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Mucha Krystian and Pipień Mateusz and Wróblewska Justyna ",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
}
10
@misc{misc,
author = " Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Mucha Krystian and Pipień Mateusz and Wróblewska Justyna ",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
}
11
@misc{misc,
author = " Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Mucha Krystian and Pipień Mateusz and Wróblewska Justyna ",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
}
12
@misc{misc,
author = " Lisiakiewicz Rafał ",
title = "Polska między Wschodem a Zachodem - XXII Forum Ekonomiczne w Krynicy",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (51)",
pages = "37",
year = "2012",
}
13
@misc{misc,
author = " Danel Łukasz ",
title = "Wspomnienie Profesora Kazimierza Urbana",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (51)",
pages = "40",
year = "2012",
}
14
@misc{misc,
author = " Urbaniec Maria and Małecki Piotr and Kluźniak Zofia and Rozumek Teodozja and Ociepa Andrzej ",
title = "Opracowanie modelu ewidencji i analizy wydatków (nakładów inwestycyjnych i kosztów) na ochronę środowiska : sprawozdanie z realizacji pracy dla KGHM Polska Miedź SA",
adress = "Warszawa ; Częstochowa ; Kraków",
publisher = "[s.n.]",
year = "2012",
}
15
@misc{misc,
author = " Kisiel Przemysław ",
title = "Zakończenie : społeczne funkcje wiedzy socjologicznej",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "254-255",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1, 2 dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
16
@misc{misc,
title = "Socio-economic Implications of Global Economic Crises for European Youth : Summary Brochure",
editor = Gawlik Remigiusz,
editor = Kopeć M.,
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
17
@misc{misc,
author = " Rybiński Krzysztof and Alwasiak Stanisław and Kowalewski Oskar and Lewandowska-Kalina Monika and Możdżeń Michał ",
title = "Rola grup interesów w procesie stanowienia prawa w Polsce",
adress = "Warszawa",
publisher = "Uczelnia Vistula",
year = "2012",
}
18
@misc{misc,
author = " Molendowski Edward ",
title = "Transformacja gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej - wprowadzenie teoretyczne",
booktitle = "Konferencja naukowa pt. "Rola giełdy papierów wartościowych w gospodarkach transformacji", 18.04.2012, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków",
pages = "",
year = "2012",
}
19
@misc{misc,
author = " Molendowski Edward ",
title = "Transformacja i rozwój Polski w zjednoczonej Europie",
booktitle = "Konferencja naukowa pt. "Erasmus Mundus Master Sustainable Territorial Development"",
pages = "",
year = "2012",
}
20
@misc{misc,
author = " Pfeifer Stanisław and BŁASZCZYK Justyna ",
title = "Characteristics of Carbon Fibers and Carbon Fiber-Containing Materials",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts",
pages = "37",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6",
}
21
@misc{misc,
author = " Górska Marta and Strzeszyński Jarosław and Głuszak Michał ",
title = "Popyt mieszkaniowy w Warszawie : II kwartał 2012 : raport z badań ankietowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Analiz - Monitor Rynku Nieruchomości",
year = "2012",
}
22
@misc{misc,
author = " Puterko Katarzyna and Głuszak Michał ",
title = "Popyt mieszkaniowy we Wrocławiu : I połowa 2012 : raport z badań ankietowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Analiz - Monitor Rynku Nieruchomości",
year = "2012",
}
23
@misc{misc,
author = " Bizoń Michał and Kędzierski Marcin and Janus Jakub and Moroz Jakub and Rojek Paweł and Wołodźko Krzysztof ",
title = "Wolny rynek idei",
booktitle = "Pressje",
number = "teka 29",
pages = "152-162",
adress = "",
year = "2012",
}
24
@misc{misc,
author = " Mamica Łukasz ",
title = "Added Value of Design as a Factor of Firm's Competitiveness",
booktitle = "24th Annual Conference of the European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE), Economic Policy in Times of Crisis",
pages = "1-9",
year = "2012",
}
25
@misc{misc,
author = " Surdej Aleksander ",
title = "Wstęp do polskiego wydania : polskie firmy rodzinne wobec wyzwań sukcesji",
booktitle = "Sukcesja w firmach rodzinnych : ostateczny test wielkości",
pages = "9-10",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo MiP",
year = "2012",
isbn = "978-83-61739-28-9",
}
26
@misc{misc,
author = " Purchla Jacek ",
title = "Od redakcji",
booktitle = "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność",
number = "6",
pages = "1",
year = "2012",
}
27
@misc{misc,
author = " Lipatow Aleksandr and Purchla Jacek ",
title = "Rozdwojenie jaźni : o rosyjskich dylematach rozmawiają profesorowie Aleksandr Lipatow i Jacek Purchla",
booktitle = "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność",
number = "6",
pages = "84-103",
year = "2012",
}
28
@misc{misc,
author = " Purchla Jacek ",
title = "Od redakcji",
booktitle = "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność",
number = "7",
pages = "1",
year = "2012",
}
29
@misc{misc,
author = " Purchla Jacek ",
title = "Od redakcji",
booktitle = "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność",
number = "8",
pages = "1",
year = "2012",
}
30
@misc{misc,
author = " Purchla Jacek and Vášáryova Magda ",
title = "Od redakcji",
booktitle = "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność",
number = "9",
pages = "1",
year = "2012",
}
31
@misc{misc,
author = " Konowalczuk Jan and Ramian Tomasz ",
title = "Wspomnienie o profesorze Henryku Walicy",
booktitle = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "104",
pages = "207-209",
year = "2012",
}
32
@misc{misc,
author = " Molendowski Edward and Ulbrych Marta and Kwaśny Jakub and Mroczek Arkadiusz ",
title = "Konferencja jubileuszowa Pani Profesor Ireny Pietrzyk pt. Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (51)",
pages = "22-23",
year = "2012",
}
33
@misc{misc,
author = " Krzyżak Joanna ",
title = "Zakończenie 52. edycji Studium Pedagogicznego",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (50)",
pages = "39",
year = "2012",
}
34
@misc{misc,
author = " Karwińska Anna ",
title = "Od poszukiwaczy do ekspertów : Uniwersytet Śląski Dzieci",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (50)",
pages = "51-52",
year = "2012",
}
35
@misc{misc,
author = " Karwińska Anna ",
title = "Rozmowy z puszkiem : o reklamach",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (50)",
pages = "54",
year = "2012",
}
36
@misc{misc,
author = " Tymowska-Malec Marta and Karwińska Anna ",
title = "Uniwersytet Dziecięcy UEK - pierwszy rok zakończony!",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (50)",
pages = "55",
year = "2012",
}
37
@misc{misc,
author = " Brzozowski Jan ",
title = "Relacja z międzynarodowej konferencji naukowej "Entrepreneurship, family firms and economic development"",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (50)",
pages = "56-57",
year = "2012",
}
38
@misc{misc,
author = " Kania Katarzyna ",
title = "Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji ARES",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (50)",
pages = "60-61",
year = "2012",
}
39
@misc{misc,
author = " Kabat-Rudnicka Danuta ",
title = "Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji jubileuszu 40-lecia współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie a Uniwersytetem Ekonomicznym w Bratysławie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (50)",
pages = "62-63",
year = "2012",
}
40
@misc{misc,
author = " Czaja Izabela ",
title = "20-lecie Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (50)",
pages = "64-65",
year = "2012",
}
41
@misc{misc,
author = " Karwińska Anna ",
title = "Uniwersytet Dziecięcy UEK - pierwszy semestr za nami!",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (47)",
pages = "37",
year = "2012",
}
42
@misc{misc,
author = " Pawlina Anna ",
title = "Spotkanie na Uniwersytecie Wszystkich Pokoleń",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (47)",
pages = "38-39",
year = "2012",
}
43
@misc{misc,
author = " Karwińska Anna ",
title = "Rozmowy z Puszkiem : o pieniądzach",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (47)",
pages = "40",
year = "2012",
}
44
@misc{misc,
author = " Danel Łukasz ",
title = "Olimpiada wiedzy o Polsce i świecie współczesnym",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (47)",
pages = "42",
year = "2012",
}
45
@misc{misc,
author = " Marona Bartłomiej and Głuszak Michał ",
title = "Program The European Portfolio Management Challenge na UEK",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (47)",
pages = "55",
year = "2012",
}
46
@misc{misc,
author = " Filek Janina ",
title = "Seminarium o społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (48)",
pages = "20",
year = "2012",
}
47
@misc{misc,
author = " Karwińska Anna ",
title = "Trudne pytania ciekawe odpowiedzi",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (48)",
pages = "27",
year = "2012",
}
48
@misc{misc,
author = " Karwińska Anna ",
title = "Rozmowy z Puszkiem : o tym, czy uczciwość się opłaca",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (48)",
pages = "30",
year = "2012",
}
49
@misc{misc,
author = " Filek Janina ",
title = "Zmiany organizacyjno-kompetencyjne w obszarze wsparcia edukacyjnego studentów z niepełnosprawnością",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (48)",
pages = "32",
year = "2012",
}
50
@misc{misc,
author = " Czubik Agnieszka ",
title = "Goście z South Eastern Regional College w Lisburn na UEK",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (48)",
pages = "35",
year = "2012",
}
51
@misc{misc,
author = " Kępa Lucyna and ",
title = "Jubileusz 50-lecia pracy prof. UEK dr hab. Jana Szpaka w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "7 (52)",
pages = "7",
year = "2012",
}
52
@misc{misc,
author = " Mizdrak Inga and Durlak Ewelina ",
title = ""Pomagaj-my pomagać!"",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "7 (52)",
pages = "9",
year = "2012",
}
53
@misc{misc,
author = " Karwińska Anna ",
title = "Rozmowy z Puszkiem : po co nam statystyka",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "7 (52)",
pages = "22",
year = "2012",
}
54
@misc{misc,
author = " Buła Piotr ",
title = "Kolejny etap współpracy z Uniwersytetem w Johannesburgu z Republiki Południowej Afryki",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "7 (52)",
pages = "23",
year = "2012",
}