Search form

Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:

Search results for query:

Scientific unit: Faculty of Economics and International Relations Publication type: Other from: 2010 to: 2010
records matched your query: 64.
1

Title:
XVII Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomości (Mediolan, 23-26 czerwca 2010)
Source:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]2010. - nr 73, s. 58-59
Nr:
2165036337
varia
See main document
2

Author:
Title:
Wykorzystanie teorii wartości ekstremalnych (EVT) w procesie pomiaru ryzyka operacyjnego
Source:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych / [oprac. materiałów Katarzyna FRODYMA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 62. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-479-9
Nr:
2165055495
varia
See main document
3

Title:
XVIII Krajowa Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości (Olsztyn, 21-23 marca 2010)
Source:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]2010. - nr 72, s. 60-61
Nr:
2165082467
varia
See main document
4

Title:
Konferencja Naukowa nt. "Lokalne Rynki Nieruchomości - stan, tendencje rozwoju, metody badań" (Poznań, 24 września 2010)
Source:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]2010. - nr 74, s. 72-73
Nr:
2165617031
varia
See main document
5

Author:
Biernacki Wojciech , Domański Bolesław , Działek Jarosław , Murzyn-Kupisz Monika , Rotter-Jarzębińska Katarzyna
Title:
Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach Osi priorytetowej 3. MRPO "Tytustyka i przemysł kulturowy" na podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu wraz z opracowaniem raportu końcowego z przeprowadzonego badania : raport końcowy
Publisher address:
Kraków: UniRegio Centrum Studiów Regionalnych, 2010
Physical description:
108 s.: il.; 30 cm
Nr:
2166209718
report
6

Author:
Biernacki Wojciech , Działek Jarosław , Guzik Robert , Gwosdz Krzysztof , Murzyn-Kupisz Monika
Title:
Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego
, Gwosdz Krzysztof
Publisher address:
Katowice: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 2010
Physical description:
151 s.: il.; 30 cm
Notes:
U góry okł. i na s. tyt.: ewaluacja, Bibliogr.
Nr:
2168218518
report
7

Author:
Title:
O zróżnicowanych stosunkach pracy, roli związków zawodowych, dialogu społecznym i niskim kapitale społecznym : wywiad z profesorem Juliuszem Gardawskim = Versatile Industrial Relations, the Role of Trade Unions, Social Dialogue and Low Social Capital : an Interview with Professor Juliusz Gardawski
Source:
Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Jerzy HAUSNER]2010. - nr 3 (13), s. 85-93
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168219392
voice in discussion / interview
See main document
8

Title:
ERES Industrial Seminar Moscow 2009 : rynek nieruchomości handlowych w Rosji, Wczoraj - Dziś - Jutro : Moskwa, 30 października 2009
Source:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]2010. - nr 71, s. 52-53
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168219988
varia
See main document
9

Title:
"Nie tylko art déco" : sztuka witrażowa w okresie międzywojennym : konferencja międzynarodowa, Rzeszów, 6-8 października 2011 r. = "More than art déco" : the Art of Stained Glass in the Interwar Period : International Conference, Rzeszów, 6-8 October 2011
Source:
Ochrona Zabytków2010. - 43, 1-4 (248-251), s. 295-300. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168225836
varia
10

Title:
Seminarium "Podstawy współczesnej restauracji witraży" : Nysa, 17 listopada 2011 r. = The "Fundamentals of Contemporary Restoration of Staned-glass" Seminar Nysa, 17th November 2011
Source:
Ochrona Zabytków2010. - 43, 1-4 (248-251), s. 301-304. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168225840
varia
11

Title:
Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej
Source:
Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Jerzy HAUSNER]2010. - nr 1(1), s. 76-77. - [odczyt: 18.01.2013]
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168242576
varia
See main document
12

Author:
Frączek Maciej , Górniak Jarosław , Jelonek Magdalena , Keler Karolina , Krupnik Seweryn , Laurisz Norbert , Mazur Stanisław , Worek Barbara
Title:
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 1, Zatrudnienie w deklaracjach i opiniach pracodawców
Publisher address:
[Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010
Physical description:
128 s.: il.; 25 cm.
Notes:
Streszcz.,
ISBN:
978-83-929996-9-0
Access mode:
Nr:
2168243214
report
13

Author:
Frączek Maciej , Górniak Jarosław , Jelonek Magdalena , Keler Karolina , Krupnik Seweryn , Laurisz Norbert , Mazur Stanisław , Worek Barbara
Title:
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 3, Otoczenie instytucjonalne działalności pracodawców
Publisher address:
[Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010
Physical description:
52 s.: il.; 25 cm.
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
ISBN:
978-83-929996-3-8
Access mode:
Nr:
2168243240
report
14

Author:
Frączek Maciej , Górniak Jarosław , Jelonek Magdalena , Keler Karolina , Krupnik Seweryn , Laurisz Norbert , Mazur Stanisław , Worek Barbara
Title:
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 2, Wynagrodzenia i związki zawodowe
Publisher address:
[Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010
Physical description:
84 s.: il.; 25 cm.
Notes:
Streszcz.,
ISBN:
978-83-929996-2-1
Access mode:
Nr:
2168243242
report
15

Author:
Frączek Maciej , Górniak Jarosław , Jelonek Magdalena , Keler Karolina , Krupnik Seweryn , Laurisz Norbert , Mazur Stanisław , Worek Barbara
Title:
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 4, Działalność powiatowych urzędów pracy w kontekście potrzeb pracodawców
Publisher address:
[Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010
Physical description:
72 s.: il.; 25 cm.
ISBN:
978-83-929996-4-5
Access mode:
Nr:
2168243244
report
16

Author:
Frączek Maciej , Górniak Jarosław , Jelonek Magdalena , Keler Karolina , Krupnik Seweryn , Laurisz Norbert , Mazur Stanisław , Worek Barbara
Title:
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 5, Publiczne i prywatne pośrednictwo pracy w opiniach pracodawców : współpraca przedsiębiorców z publicznymi służbami zatrudnienia
Publisher address:
[Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010
Physical description:
68 s.: il.; 25 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-929996-5-2
Access mode:
Nr:
2168243248
report
17

Author:
Frączek Maciej , Górniak Jarosław , Jelonek Magdalena , Keler Karolina , Krupnik Seweryn , Laurisz Norbert , Mazur Stanisław , Worek Barbara
Title:
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 6, Jakich pracowników poszukują przedsiębiorstwa? : wolne miejsca pracy i oczekiwania pracodawców w stosunku do kandydatów na określone stanowiska
Publisher address:
[Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010
Physical description:
68 s.: il.; 25 cm.
Notes:
Streszcz.,
ISBN:
978-83-929996-6-9
Access mode:
Nr:
2168243250
report
18

Author:
Frączek Maciej , Górniak Jarosław , Jelonek Magdalena , Keler Karolina , Krupnik Seweryn , Laurisz Norbert , Mazur Stanisław , Worek Barbara
Title:
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 7, Pracodawcy a podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników : szkolenia i inne formy podnoszenia jakości zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach
Publisher address:
[Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010
Physical description:
66 s.: il.; 25 cm.
ISBN:
978-83-929996-7-6
Access mode:
Nr:
2168243282
report
19

Author:
Frączek Maciej , Górniak Jarosław , Jelonek Magdalena , Keler Karolina , Krupnik Seweryn , Laurisz Norbert , Mazur Stanisław , Worek Barbara
Title:
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 8, Dyskryminacja w procesie rekrutacji? : płeć i inne determinanty zaniżonych szans rynkowych Polaków
Publisher address:
[Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010
Physical description:
84 s.: il.; 25 cm.
ISBN:
978-83-929996-8-3
Access mode:
Nr:
2168243286
report
20

Title:
Nie ma szkoły krakowskiej
Source:
Innowacyjny Start / red. nacz. Łukasz MAMICA2010. - nr 1 (16), s. 2-3
Access mode:
Nr:
2168267548
voice in discussion / interview
See main document
21

Author:
Title:
Jubileusz 70-lecia urodzin prof. Jana Szpaka
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 7 (39), s. 18-19. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274617
varia
See main document
22

Author:
Benio Marek , Machowski Tomasz
Title:
Prywatyzację i Podhale połączyło Sympozjum GAP
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 5 (37), s. 30-31. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274901
varia
See main document
23

Author:
Title:
Dzień Otwarty Socjologii
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 5 (37), s. 40. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274907
varia
See main document
24

Title:
Metoda PRI - i co dalej? Czyli o tym, jak przełożyć teorię na praktykę
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 5 (37), s. 47. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274925
varia
See main document
25

Title:
Pamięci Doktora Piotra Małeckiego (1954-2010)
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 5 (37), s. 54. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274927
varia
See main document
26

Author:
Title:
Jubileusz 70-lecia prof. Stanisława Lisa
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 5 (37), s. 73. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274935
varia
See main document
27

Author:
Title:
Gdzie są nasze elity biznesu? : [komentarz]
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 5 (37), s. 56. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168275315
varia
See main document
28

Title:
70. urodziny oraz 45-lecie pracy Profesor Zofii Dach
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 6 (38), s. 26. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168279837
varia
See main document
29

Author:
Title:
Niezwykła uroczystość Profesora Trzcienieckiego : 90-lecie urodzin
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 6 (38), s. 27. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168279839
varia
See main document
30

Title:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej - konferencja naukowa na jubileusz 70-lecia urodzin Profesora Stanisława Lisa
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 6 (38), s. 32-33. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168279865
varia
See main document
31

Title:
Wstęp
Source:
Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2010, s. 4-5
Signature:
NP-756/Magazyn
Nr:
2168282679
preface / summary
See main document
32

Author:
Title:
Wprowadzenie
Source:
Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 3, Problemy społeczne w Polsce : w poszukiwaniu instytucjonalnych rozwiązań / [kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA]2010, s. 3-6
Signature:
NP-1218/3/Magazyn
Nr:
2168282913
preface / summary
See main document
33

Author:
Frączek Maciej , Krupnik Seweryn , Osiborska Katarzyna , Pacut Agnieszka , Szczucka Anna
Title:
Monitoring przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce : raport z badań [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ; Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2010
Physical description:
147 s: il.
Access mode:
Nr:
2168286385
report
34

Author:
Balcerowicz Leszek , Gorynia Marian , Fiedor Bogusław , Gomułka Stanisław , Jajuga Krzysztof , Kowalski Tadeusz , Orłowski Witold , Wojtyna Andrzej
Title:
The Twentieth Anniversary of Fundamental Market Reforms in Poland : what Have We Achieved; what Have We Learnt?
Source:
The Poznań University of Economics Review2010. - vol. 10, nr 2, s. 33-70. - Summ.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Nr:
2168294129
voice in discussion / interview
35

Title:
Założenia krajowego systemu standaryzacji usług publicznych : ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Publisher address:
Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010
Physical description:
99 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168294857
report
36

Title:
Ocena śródokresowa w trakcie realizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2007-2013 w latach 2007-2009
Publisher address:
Kraków: HMR Doradztwo Strategiczne S.C., 2010
Physical description:
186 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168298115
report
37

Author:
Guz Hubert , Mituś Ambroży
Title:
Analiza wsparcia ekonomii społecznej w ramach poddziałania 7.2.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010
Physical description:
89 k.: il.; 30 cm
Notes:
Raport powstał w ramach podziałania 3.15 Opracowanie i przetestowanie systemu akredytacji (certyfikacji) ośrodków wspierających ES,
Nr:
2168298553
report
38

Title:
Władza dyplomu
Source:
Manko : miesięcznik studencki : wydanie krakowskie2010. - nr 1 (76), s. 33
Nr:
2168303593
varia
39

Title:
Wizerunkowcy
Source:
Manko : miesięcznik studencki : wydanie krakowskie2010. - nr 9 (74), s. 33
Nr:
2168303609
varia
40

Title:
Myślenie utopijne
Source:
Manko : miesięcznik studencki : wydanie krakowskie2010. - nr 10 (75), s. 21
Nr:
2168303611
varia
41

Title:
O epifenomenach
Source:
Manko : miesięcznik studencki : wydanie krakowskie2010. - nr 2 (77), s. 26
Access mode:
Nr:
2168303615
varia
42

Author:
Puterko Katarzyna , Głuszak Michał
Title:
Popyt mieszkaniowy we Wrocławiu : preferencje nabywców mieszkań, wiosna 2010 [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Instytut Analiz - Monitor Rynku Nieruchomości, 2010
Physical description:
12 s.: il.; 30 cm
Notes:
Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168307437
report
43

Title:
ERASMUS - fakty i mity : o wpływie programu ERASMUS na szkolnictwo wyższe w Europie
Współpraca:
Abramowicz Ewelina
, Gorgosz Adrian
, Musiałek Paweł
Publisher address:
Kraków: Klub Jagielloński. Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe, 2010
Physical description:
55 s.: il.; 30 cm
Series:
(Raport Klubu Jagiellońskiego ; 4)
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168314197
report
44

Author:
Borowczak Anna , Chrabąszcz Robert , Domaradzka-Widła Anna , Kościelecki Paweł , Krzewski Andrzej , Ledzion Bartosz , Mazur Stanisław , Olejniczak Karol , Płoszaj Adam , Widła-Domaradzki Łukasz , Weremiuk Alicja , Zalewska Katarzyna
Title:
Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006 [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010
Physical description:
260 s.: il.
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168326361
report
45

Author:
Conference:
Przedsiębiorczość i kapitał ludzki - nowe trendy (I Konferencja Badawcza PARP), Warszawa, Polska, od 2010-12-02 do 2010-12-02
Title:
Motywy podejmowania działalności gospodarczej w Polsce na tle innych krajów
Source:
Przedsiębiorczość i kapitał ludzki - nowe trendy - Warszawa: PARP, 2010
Access mode:
Nr:
2168327297
varia
46

Author:
Title:
Od redakcji = Editorial
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA2010. - nr 1, s. 1. - Tytuł numeru: Symbole i kalki = Symbols and Clichés
Nr:
2168331041
preface / summary
See main document
47

Author:
Górniak Lech , Dziwisz Elżbieta
Title:
Polak - katolik - optymista? Rozmowa z psychologiem społecznym dr Lechem Górniakiem z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Source:
Pracodawca2010. - nr 1, s. 19-21
Nr:
2168339689
voice in discussion / interview
48

Author:
Title:
Studium Pedagogiczne UEK ma 50 lat!
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 4 (36), s. 12-13. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168346486
varia
See main document
49

Title:
Nasza Uczelnia była jednak pierwsza!
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 4 (36), s. 24. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168346534
voice in discussion / interview
See main document
50

Title:
Wykłady dla gości z Roosevelt University
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 4 (36), s. 33. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168346540
varia
See main document
51

Author:
Title:
Katedra Nauk Politycznych
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 4 (36), s. 42-43. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168346548
varia
See main document
52

Title:
Profesor Bogusław Jasiński (1931-2009)
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 3 (35), s. 4-5. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168346578
varia
See main document
53

Title:
Olimpiada Przedsiębiorczości : "Marketing w przedsiębiorstwie - mechanizmy, instrumenty, strategie"
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 3 (35), s. 23. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168346590
varia
See main document
54

Author:
Title:
Jubileuszowe Sympozjum GAP na Jubileusz UEK
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 2 (34), s. 10-11. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168346628
varia
See main document
55

Title:
Wyróżnienie dla projektu Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 2 (34), s. 12. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168346630
varia
See main document
56

Author:
Title:
Dwadzieścia lat współpracy ponad granicami
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 2 (34), s. 19. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168346662
varia
See main document
57

Author:
Title:
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 2 (34), s. 25. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168346696
varia
See main document
58

Title:
Czy Uniwersytet Ekonomiczny jest dla dzieci? Jeszcze jak!
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 2 (34), s. 32-33. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168346704
varia
See main document
59

Title:
Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 2 (34), s. 34. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168346706
varia
See main document
60

Author:
Title:
Katedra otwarta
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 2 (34), s. 38-39. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168346710
varia
See main document
61

Title:
Udział reprezentacji UEK w międzynarodowym programie edukacyjnym EREC
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 2 (34), s. 45. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168346774
varia
See main document
62

Author:
Title:
Seminarium międzynarodowe w Münster, czyli jak nasi studenci wspierają niemiecki przemysł
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 2 (34), s. 47. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168346778
varia
See main document
63

Author:
Title:
Czy wolny handel prowadzi do eliminacji ubóstwa i nierówności?
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 1 (33), s. 9. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168347390
varia
See main document
64

Title:
Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej w Polsce - nowy projekt Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 1 (33), s. 38. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168347398
varia
See main document
1
XVII Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomości (Mediolan, 23-26 czerwca 2010) / Agnieszka TELEGA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 73 (2010), s. 58-59. - ISSN 1231-8841
2
Wykorzystanie teorii wartości ekstremalnych (EVT) w procesie pomiaru ryzyka operacyjnego / Michał THLON // W: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały IV Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Katarzyna FRODYMA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 62. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-479-9
3
XVIII Krajowa Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości (Olsztyn, 21-23 marca 2010) / Michał GŁUSZAK // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 72 (2010), s. 60-61. - ISSN 1231-8841
4
Konferencja Naukowa nt. "Lokalne Rynki Nieruchomości - stan, tendencje rozwoju, metody badań" (Poznań, 24 września 2010) / Michał GŁUSZAK // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 74 (2010), s. 72-73. - ISSN 1231-8841
5
Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach Osi priorytetowej 3. MRPO "Tytustyka i przemysł kulturowy" na podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu wraz z opracowaniem raportu końcowego z przeprowadzonego badania : raport końcowy / oprac. zespół badaw.: Centrum Studiów Regionalnych UniRegio w składzie: Wojciech Biernacki, Bolesław Domański, Jarosław Działek, Monika MURZYN-KUPISZ, Katarzyna Rotter-Jarzębińska. - Kraków : UniRegio Centrum Studiów Regionalnych, 2010. - 108 s. : il. ; 30 cm
6
Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego / [red. nauk. Monika MURZYN-KUPISZ, Krzysztof Gwosdz] ; oprac. zespół badawczy Centrum Studiów Regionalnych UniRegio w składzie: Wojciech Biernacki, Jarosław Działek, Robert Guzik, Krzysztof Gwosdz, Monika MURZYN-KUPISZ. - Katowice : Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 2010. - 151 s. : il. ; 30 cm. - U góry okł. i na s. tyt.: ewaluacja. - Bibliogr.
7
O zróżnicowanych stosunkach pracy, roli związków zawodowych, dialogu społecznym i niskim kapitale społecznym : wywiad z profesorem Juliuszem Gardawskim = Versatile Industrial Relations, the Role of Trade Unions, Social Dialogue and Low Social Capital : an Interview with Professor Juliusz Gardawski / rozmawiał Marek BENIO // Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Jerzy HAUSNER]. - nr 3 (13) (2010), s. 85-93. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2010-3_13.pdf. - ISSN 1898-3529
8
ERES Industrial Seminar Moscow 2009 : rynek nieruchomości handlowych w Rosji, Wczoraj - Dziś - Jutro : Moskwa, 30 października 2009 / Małgorzata UHRUSKA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 71 (2010), s. 52-53. - ISSN 1231-8841
9
"Nie tylko art déco" : sztuka witrażowa w okresie międzywojennym : konferencja międzynarodowa, Rzeszów, 6-8 października 2011 r. = "More than art déco" : the Art of Stained Glass in the Interwar Period : International Conference, Rzeszów, 6-8 October 2011 / Andrzej LASKOWSKI // Ochrona Zabytków. - 43, 1-4 (248-251) (2010), s. 295-300. - Summ. - Pełny tekst: http://www.nid.pl/upload/iblock/d9b/d9b0fab840f4d1620b46587ca80bc9d0.pdf. - ISSN 0029-8247
10
Seminarium "Podstawy współczesnej restauracji witraży" : Nysa, 17 listopada 2011 r. = The "Fundamentals of Contemporary Restoration of Staned-glass" Seminar Nysa, 17th November 2011 / Andrzej LASKOWSKI // Ochrona Zabytków. - 43, 1-4 (248-251) (2010), s. 301-304. - Summ. - Pełny tekst: http://www.nid.pl/upload/iblock/aad/aadf8c44cd99676d5bec5159dfbf6ca7.pdf. - ISSN 0029-8247
11
Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej / Rafał SUŁKOWSKI, Jakub GŁOWACKI // Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Jerzy HAUSNER]. - nr 1(1) (2010), s. 76-77. - [odczyt: 18.01.2013]. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/polrocznik_es1.pdf. - ISSN 2081-321X
12
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 1, Zatrudnienie w deklaracjach i opiniach pracodawców / Maciej FRĄCZEK, Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR, Barbara Worek ; red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2010]. - 128 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. - ISBN 978-83-929996-9-0
13
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 3, Otoczenie instytucjonalne działalności pracodawców / Maciej FRĄCZEK, Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR, Barbara Worek ; red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2010]. - 52 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929996-3-8
14
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 2, Wynagrodzenia i związki zawodowe / Maciej FRĄCZEK, Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR, Barbara Worek ; red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2010]. - 84 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. - ISBN 978-83-929996-2-1
15
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 4, Działalność powiatowych urzędów pracy w kontekście potrzeb pracodawców / Maciej FRĄCZEK, Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR, Barbara Worek ; red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2010]. - 72 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-929996-4-5
16
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 5, Publiczne i prywatne pośrednictwo pracy w opiniach pracodawców : współpraca przedsiębiorców z publicznymi służbami zatrudnienia / Maciej FRĄCZEK, Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR, Barbara Worek ; red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2010]. - 68 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929996-5-2
17
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 6, Jakich pracowników poszukują przedsiębiorstwa? : wolne miejsca pracy i oczekiwania pracodawców w stosunku do kandydatów na określone stanowiska / Maciej FRĄCZEK, Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR, Barbara Worek ; red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2010]. - 68 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. - ISBN 978-83-929996-6-9
18
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 7, Pracodawcy a podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników : szkolenia i inne formy podnoszenia jakości zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach / Maciej FRĄCZEK, Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR, Barbara Worek ; red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2010]. - 66 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-929996-7-6
19
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 8, Dyskryminacja w procesie rekrutacji? : płeć i inne determinanty zaniżonych szans rynkowych Polaków / Maciej FRĄCZEK, Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR, Barbara Worek ; red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2010]. - 84 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-929996-8-3
20
Nie ma szkoły krakowskiej / Jacek PURCHLA ; rozm. Piotr KOPYCIŃSKI // Innowacyjny Start / red. nacz. Łukasz MAMICA. - nr 1 (16) (2010), s. 2-3. - Pełny tekst: http://www.innowacyjnystart.pl/Pliki/PDF/IS16.pdf#page=2&view=Fit. - ISSN 1898-5009
21
Jubileusz 70-lecia urodzin prof. Jana Szpaka / Jacek PURCHLA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (39) (2010), s. 18-19. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien2010. - ISSN 1689-7757
22
Prywatyzację i Podhale połączyło Sympozjum GAP / Marek BENIO, Tomasz MACHOWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010), s. 30-31. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona. - ISSN 1689-7757
23
Dzień Otwarty Socjologii / Anna PAWLINA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010), s. 40. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona. - ISSN 1689-7757
24
Metoda PRI - i co dalej? Czyli o tym, jak przełożyć teorię na praktykę / Michał ŻABIŃSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010), s. 47. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona. - ISSN 1689-7757
25
Pamięci Doktora Piotra Małeckiego (1954-2010) / Jolanta JUZA, Janusz FUDALIŃSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010), s. 54. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona. - ISSN 1689-7757
26
Jubileusz 70-lecia prof. Stanisława Lisa / Andrzej PRUSEK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010), s. 73. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona. - ISSN 1689-7757
27
Gdzie są nasze elity biznesu? : [komentarz] / Janina FILEK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010), s. 56. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona. - ISSN 1689-7757
28
70. urodziny oraz 45-lecie pracy Profesor Zofii Dach / Adrian SOLEK, Paweł DROBNY // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (38) (2010), s. 26. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_listopad_web_w_leb. - ISSN 1689-7757
29
Niezwykła uroczystość Profesora Trzcienieckiego : 90-lecie urodzin / Piotr SEDLAK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (38) (2010), s. 27. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_listopad_web_w_leb. - ISSN 1689-7757
30
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej - konferencja naukowa na jubileusz 70-lecia urodzin Profesora Stanisława Lisa / Danuta KABAT-RUDNICKA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (38) (2010), s. 32-33. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_listopad_web_w_leb. - ISSN 1689-7757
31
Wstęp / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2010), s. 4-5
32
Wprowadzenie / Anna KARWIŃSKA // W: Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 3, Problemy społeczne w Polsce : w poszukiwaniu instytucjonalnych rozwiązań / [kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA]. - ([2010]), s. 3-6
33
Monitoring przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce : raport z badań [on-line] / Maciej FRĄCZEK, Seweryn Krupnik, Katarzyna Osiborska, Agnieszka PACUT, Anna Szczucka. - Kraków : Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ; Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2010. - 147 s : il. - Pełny tekst: http://www.rops.krakow.pl/pobierz-plik/51.html
34
The Twentieth Anniversary of Fundamental Market Reforms in Poland : what Have We Achieved; what Have We Learnt? / Leszek Balcerowicz, Marian Gorynia, Bogusław Fiedor, Stanisław Gomułka, Krzysztof Jajuga, Tadeusz Kowalski, Witold Orłowski, Andrzej WOJTYNA // The Poznań University of Economics Review. - vol. 10, nr 2 (2010), s. 33-70. - Summ. - Pełny tekst: http://www.ebr.edu.pl/pub/2010_2_33.pdf. - ISSN 1643-5877
35
Założenia krajowego systemu standaryzacji usług publicznych : ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego / Marcin ZAWICKI, Robert Chrabąszcz. - Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010. - 99 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
36
Ocena śródokresowa w trakcie realizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2007-2013 w latach 2007-2009 / Tomasz GEODECKI, Stanisław MAZUR, Marcin ZAWICKI. - Kraków : HMR Doradztwo Strategiczne S.C., 2010. - 186 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
37
Analiza wsparcia ekonomii społecznej w ramach poddziałania 7.2.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 / Hubert Guz, Ambroży MITUŚ. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - 89 k. : il. ; 30 cm. - Raport powstał w ramach podziałania 3.15 Opracowanie i przetestowanie systemu akredytacji (certyfikacji) ośrodków wspierających ES
38
Władza dyplomu / Andrzej SŁABOŃ // Manko : miesięcznik studencki : wydanie krakowskie. - nr 1 (76) (2010), s. 33. - ISSN 1506-2171
39
Wizerunkowcy / Andrzej SŁABOŃ // Manko : miesięcznik studencki : wydanie krakowskie. - nr 9 (74) (2010), s. 33. - ISSN 1506-2171
40
Myślenie utopijne / Andrzej SŁABOŃ // Manko : miesięcznik studencki : wydanie krakowskie. - nr 10 (75) (2010), s. 21. - ISSN 1506-2171
41
O epifenomenach / Andrzej SŁABOŃ // Manko : miesięcznik studencki : wydanie krakowskie. - nr 2 (77) (2010), s. 26. - Pełny tekst: https://issuu.com/manko.pl/docs/manko_77_-_krak_w. - ISSN 1506-2171
42
Popyt mieszkaniowy we Wrocławiu : preferencje nabywców mieszkań, wiosna 2010 [on-line] / Katarzyna Puterko, Michał GŁUSZAK. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Instytut Analiz - Monitor Rynku Nieruchomości, 2010. - 12 s. : il. ; 30 cm. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: www.mrn.pl/analizy/pobierz-analize,76,77-03-KPuterko-MGluszak-pref-nabyw-Wro-pdf.html
43
ERASMUS - fakty i mity : o wpływie programu ERASMUS na szkolnictwo wyższe w Europie / Marcin Kędzierski ; współ. Ewelina Abramowicz, Adrian Gorgosz, Paweł Musiałek. - Kraków : Klub Jagielloński. Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe, 2010. - 55 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - (Raport Klubu Jagiellońskiego ; 4). - Pełny tekst: http://eksperci.kj.org.pl/wp-content/uploads/2012/04/ERASMUS_fakty_i_mity.pdf
44
Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006 [on-line] / Anna Borowczak, Robert Chrabąszcz, Anna Domaradzka-Widła, Paweł Kościelecki, Andrzej Krzewski, Bartosz Ledzion, Stanisław Mazur, Karol Olejniczak, Adam Płoszaj, Łukasz Widła-Domaradzki, Alicja Weremiuk, Katarzyna Zalewska. - Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010. - 260 s. : il. - Streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/library/poland/mrd2_en.pdf
45
Motywy podejmowania działalności gospodarczej w Polsce na tle innych krajów / Marek SZARUCKI // W: Przedsiębiorczość i kapitał ludzki - nowe trendy [on-line]. - Warszawa : PARP, 2010. - 10 s. - Pełny tekst: https://badania.parp.gov.pl/files/74/75/76/21692.pdf
46
Od redakcji = Editorial / Jacek PURCHLA // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA. - nr 1 (2010), s. 1. - Tytuł numeru: Symbole i kalki = Symbols and Clichés. - ISSN 2082-310X
47
Polak - katolik - optymista? Rozmowa z psychologiem społecznym dr Lechem Górniakiem z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Lech GÓRNIAK ; rozm. Elżbieta Dziwisz // Pracodawca. - nr 1 (2010), s. 19-21. - ISSN 1429-589X
48
Studium Pedagogiczne UEK ma 50 lat! / Joanna KRZYŻAK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 4 (36) (2010), s. 12-13. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_maj_web/7. - ISSN 1689-7757
49
Nasza Uczelnia była jednak pierwsza! / rozmawiał Łukasz SALWAROWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 4 (36) (2010), s. 24. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_maj_web/13. - ISSN 1689-7757
50
Wykłady dla gości z Roosevelt University / David CLOWES, Krzysztof WACH // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 4 (36) (2010), s. 33. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_maj_web. - ISSN 1689-7757
51
Katedra Nauk Politycznych / Łukasz DANEL // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 4 (36) (2010), s. 42-43. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_maj_web. - ISSN 1689-7757
52
Profesor Bogusław Jasiński (1931-2009) / Marian BANACH, Lidia MESJASZ (współpraca) // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 3 (35) (2010), s. 4-5. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_kwiecien_web. - ISSN 1689-7757
53
Olimpiada Przedsiębiorczości : "Marketing w przedsiębiorstwie - mechanizmy, instrumenty, strategie" / Marcin PIĄTKOWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 3 (35) (2010), s. 23. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_kwiecien_web. - ISSN 1689-7757
54
Jubileuszowe Sympozjum GAP na Jubileusz UEK / Marek BENIO // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 2 (34) (2010), s. 10-11. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_luty. - ISSN 1689-7757
55
Wyróżnienie dla projektu Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej / Agata MACHNIK-PADO, Piotr KOPYCIŃSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 2 (34) (2010), s. 12. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_luty. - ISSN 1689-7757
56
Dwadzieścia lat współpracy ponad granicami / Piotr SEDLAK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 2 (34) (2010), s. 19. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_luty. - ISSN 1689-7757
57
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym / Łukasz DANEL // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 2 (34) (2010), s. 25. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_luty/25. - ISSN 1689-7757
58
Czy Uniwersytet Ekonomiczny jest dla dzieci? Jeszcze jak! / Anna KARWIŃSKA, przy współpracy Pawła TURKA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 2 (34) (2010), s. 32-33. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_luty/32. - ISSN 1689-7757
59
Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego / Jarosław BOBER, Marcin KUKIEŁKA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 2 (34) (2010), s. 34. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_luty/34. - ISSN 1689-7757
60
Katedra otwarta / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 2 (34) (2010), s. 38-39. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_luty/38. - ISSN 1689-7757
61
Udział reprezentacji UEK w międzynarodowym programie edukacyjnym EREC / Bartłomiej MARONA, Iwona Strzępek // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 2 (34) (2010), s. 45. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_luty/45. - ISSN 1689-7757
62
Seminarium międzynarodowe w Münster, czyli jak nasi studenci wspierają niemiecki przemysł / Piotr SEDLAK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 2 (34) (2010), s. 47. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_luty/47. - ISSN 1689-7757
63
Czy wolny handel prowadzi do eliminacji ubóstwa i nierówności? / Jan BRZOZOWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 1 (33) (2010), s. 9. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_styczen/9. - ISSN 1689-7757
64
Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej w Polsce - nowy projekt Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej / Agata MACHNIK-PADO, Agnieszka PACUT // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 1 (33) (2010), s. 38. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_styczen/38. - ISSN 1689-7757
1
Telega A., (2010), XVII Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomości (Mediolan, 23-26 czerwca 2010), "Świat Nieruchomości", nr 73, s. 58-59.
2
Thlon M., (2010), Wykorzystanie teorii wartości ekstremalnych (EVT) w procesie pomiaru ryzyka operacyjnego. [W:] Frodyma K. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych: materiały IV Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 62.
3
Głuszak M., (2010), XVIII Krajowa Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości (Olsztyn, 21-23 marca 2010), "Świat Nieruchomości", nr 72, s. 60-61.
4
Głuszak M., (2010), Konferencja Naukowa nt. "Lokalne Rynki Nieruchomości - stan, tendencje rozwoju, metody badań" (Poznań, 24 września 2010), "Świat Nieruchomości", nr 74, s. 72-73.
5
Biernacki W., Domański B., Działek J., Murzyn-Kupisz M., Rotter-Jarzębińska K., (2010), Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach Osi priorytetowej 3. MRPO "Tytustyka i przemysł kulturowy" na podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu wraz z opracowaniem raportu końcowego z przeprowadzonego badania: raport końcowy, Kraków : UniRegio Centrum Studiów Regionalnych, 108 s.
6
Biernacki W., Działek J., Guzik R., Gwosdz K., Murzyn-Kupisz M., (2010), Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego,, Gwosdz K. (red. nauk.), Katowice : Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 151 s.
7
Benio M., (2010), O zróżnicowanych stosunkach pracy, roli związków zawodowych, dialogu społecznym i niskim kapitale społecznym : wywiad z profesorem Juliuszem Gardawskim, "Zarządzanie Publiczne", nr 3 (13), s. 85-93; http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2010-3_13.pdf
8
Uhruska M., (2010), ERES Industrial Seminar Moscow 2009 : rynek nieruchomości handlowych w Rosji, Wczoraj - Dziś - Jutro : Moskwa, 30 października 2009, "Świat Nieruchomości", nr 71, s. 52-53.
9
Laskowski A., (2010), "Nie tylko art déco" : sztuka witrażowa w okresie międzywojennym : konferencja międzynarodowa, Rzeszów, 6-8 października 2011 r., "Ochrona Zabytków", 43, 1-4 (248-251), s. 295-300; http://www.nid.pl/upload/iblock/d9b/d9b0fab840f4d1620b46587ca80bc9d0.pdf
10
Laskowski A., (2010), Seminarium "Podstawy współczesnej restauracji witraży" : Nysa, 17 listopada 2011 r., "Ochrona Zabytków", 43, 1-4 (248-251), s. 301-304; http://www.nid.pl/upload/iblock/aad/aadf8c44cd99676d5bec5159dfbf6ca7.pdf
11
Sułkowski R., Głowacki J., (2010), Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej, "Ekonomia Społeczna", nr 1(1), s. 76-77; http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/polrocznik_es1.pdf
12
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., Mazur S., Worek B., (2010), Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Cz. 1, Zatrudnienie w deklaracjach i opiniach pracodawców,, Mazur S. (red.), [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 128 s.
13
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., Mazur S., Worek B., (2010), Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Cz. 3, Otoczenie instytucjonalne działalności pracodawców,, Mazur S. (red.), [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 52 s.
14
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., Mazur S., Worek B., (2010), Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Cz. 2, Wynagrodzenia i związki zawodowe,, Mazur S. (red.), [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 84 s.
15
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., Mazur S., Worek B., (2010), Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Cz. 4, Działalność powiatowych urzędów pracy w kontekście potrzeb pracodawców,, Mazur S. (red.), [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 72 s.
16
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., Mazur S., Worek B., (2010), Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Cz. 5, Publiczne i prywatne pośrednictwo pracy w opiniach pracodawców: współpraca przedsiębiorców z publicznymi służbami zatrudnienia,, Mazur S. (red.), [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 68 s.
17
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., Mazur S., Worek B., (2010), Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Cz. 6, Jakich pracowników poszukują przedsiębiorstwa?: wolne miejsca pracy i oczekiwania pracodawców w stosunku do kandydatów na określone stanowiska,, Mazur S. (red.), [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 68 s.
18
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., Mazur S., Worek B., (2010), Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Cz. 7, Pracodawcy a podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników: szkolenia i inne formy podnoszenia jakości zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach,, Mazur S. (red.), [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 66 s.
19
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., Mazur S., Worek B., (2010), Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Cz. 8, Dyskryminacja w procesie rekrutacji?: płeć i inne determinanty zaniżonych szans rynkowych Polaków,, Mazur S. (red.), [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 84 s.
20
Purchla J., Kopyciński P., (2010), Nie ma szkoły krakowskiej, "Innowacyjny Start", nr 1 (16), s. 2-3; http://www.innowacyjnystart.pl/Pliki/PDF/IS16.pdf#page=2&view=Fit
21
Purchla J., (2010), Jubileusz 70-lecia urodzin prof. Jana Szpaka, "Kurier UEK", nr 7 (39), s. 18-19; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien2010
22
Benio M., Machowski T., (2010), Prywatyzację i Podhale połączyło Sympozjum GAP, "Kurier UEK", nr 5 (37), s. 30-31; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona
23
Pawlina A., (2010), Dzień Otwarty Socjologii, "Kurier UEK", nr 5 (37), s. 40; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona
24
Żabiński M., (2010), Metoda PRI - i co dalej? Czyli o tym, jak przełożyć teorię na praktykę, "Kurier UEK", nr 5 (37), s. 47; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona
25
Juza J., Fudaliński J., (2010), Pamięci Doktora Piotra Małeckiego (1954-2010), "Kurier UEK", nr 5 (37), s. 54; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona
26
Prusek A., (2010), Jubileusz 70-lecia prof. Stanisława Lisa, "Kurier UEK", nr 5 (37), s. 73; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona
27
Filek J., (2010), Gdzie są nasze elity biznesu? : [komentarz], "Kurier UEK", nr 5 (37), s. 56; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona
28
Solek A., Drobny P., (2010), 70. urodziny oraz 45-lecie pracy Profesor Zofii Dach, "Kurier UEK", nr 6 (38), s. 26; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_listopad_web_w_leb
29
Sedlak P., (2010), Niezwykła uroczystość Profesora Trzcienieckiego : 90-lecie urodzin, "Kurier UEK", nr 6 (38), s. 27; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_listopad_web_w_leb
30
Kabat-Rudnicka D., (2010), Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej - konferencja naukowa na jubileusz 70-lecia urodzin Profesora Stanisława Lisa, "Kurier UEK", nr 6 (38), s. 32-33; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_listopad_web_w_leb
31
Pocztowski A., (2010), Wstęp. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, s. 4-5.
32
Karwińska A., ([2010]), Wprowadzenie. [W:] Karwińska A. (red.), Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 3, Problemy społeczne w Polsce : w poszukiwaniu instytucjonalnych rozwiązań, s. 3-6.
33
Frączek M., Krupnik S., Osiborska K., Pacut A., Szczucka A., (2010), Monitoring przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce: raport z badań, [on-line], Kraków : Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 147 s
34
Balcerowicz L., Gorynia M., Fiedor B., Gomułka S., Jajuga K., Kowalski T., Orłowski W., Wojtyna A., (2010), Twentieth Anniversary of Fundamental Market Reforms in Poland : what Have We Achieved; what Have We Learnt?, "The Poznań University of Economics Review", vol. 10, nr 2, s. 33-70; http://www.ebr.edu.pl/pub/2010_2_33.pdf
35
Zawicki M., Chrabąszcz R., (2010), Założenia krajowego systemu standaryzacji usług publicznych: ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 99 s.
36
Geodecki T., Mazur S., Zawicki M., (2010), Ocena śródokresowa w trakcie realizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2007-2013 w latach 2007-2009, Kraków : HMR Doradztwo Strategiczne S.C., 186 s.
37
Guz H., Mituś A., (2010), Analiza wsparcia ekonomii społecznej w ramach poddziałania 7.2.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 89 k.
38
Słaboń A., (2010), Władza dyplomu, "Manko : miesięcznik studencki : wydanie krakowskie", nr 1 (76), s. 33.
39
Słaboń A., (2010), Wizerunkowcy, "Manko : miesięcznik studencki : wydanie krakowskie", nr 9 (74), s. 33.
40
Słaboń A., (2010), Myślenie utopijne, "Manko : miesięcznik studencki : wydanie krakowskie", nr 10 (75), s. 21.
41
Słaboń A., (2010), O epifenomenach, "Manko : miesięcznik studencki : wydanie krakowskie", nr 2 (77), s. 26; https://issuu.com/manko.pl/docs/manko_77_-_krak_w
42
Puterko K., Głuszak M., (2010), Popyt mieszkaniowy we Wrocławiu: preferencje nabywców mieszkań, wiosna 2010, [on-line], Kraków : Instytut Analiz - Monitor Rynku Nieruchomości, 12 s.
43
Kędzierski M., (2010), ERASMUS - fakty i mity: o wpływie programu ERASMUS na szkolnictwo wyższe w Europie, Kraków : Klub Jagielloński. Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe, 55 s.
44
Borowczak A., Chrabąszcz R., Domaradzka-Widła A., Kościelecki P., Krzewski A., Ledzion B., Mazur S., Olejniczak K., Płoszaj A., Widła-Domaradzki Ł., Weremiuk A., Zalewska K., (2010), Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006, [on-line], Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 260 s.
45
Szarucki M., (2010), Motywy podejmowania działalności gospodarczej w Polsce na tle innych krajów. [W:] Przedsiębiorczość i kapitał ludzki - nowe trendy [on-line], Warszawa : PARP
46
Purchla J., (2010), Od redakcji, "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność", nr 1, s. 1.
47
Górniak L., Dziwisz E., (2010), Polak - katolik - optymista? Rozmowa z psychologiem społecznym dr Lechem Górniakiem z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, "Pracodawca", nr 1, s. 19-21.
48
Krzyżak J., (2010), Studium Pedagogiczne UEK ma 50 lat!, "Kurier UEK", nr 4 (36), s. 12-13; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_maj_web/7
49
Salwarowski Ł., Mikułowski Pomorski J., (2010), Nasza Uczelnia była jednak pierwsza!, "Kurier UEK", nr 4 (36), s. 24; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_maj_web/13
50
Clowes D., Wach K., (2010), Wykłady dla gości z Roosevelt University, "Kurier UEK", nr 4 (36), s. 33; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_maj_web
51
Danel Ł., (2010), Katedra Nauk Politycznych, "Kurier UEK", nr 4 (36), s. 42-43; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_maj_web
52
Banach M., Mesjasz L., (2010), Profesor Bogusław Jasiński (1931-2009), "Kurier UEK", nr 3 (35), s. 4-5; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_kwiecien_web
53
Piątkowski M., (2010), Olimpiada Przedsiębiorczości : "Marketing w przedsiębiorstwie - mechanizmy, instrumenty, strategie", "Kurier UEK", nr 3 (35), s. 23; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_kwiecien_web
54
Benio M., (2010), Jubileuszowe Sympozjum GAP na Jubileusz UEK, "Kurier UEK", nr 2 (34), s. 10-11; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_luty
55
Machnik-Pado A., Kopyciński P., (2010), Wyróżnienie dla projektu Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej, "Kurier UEK", nr 2 (34), s. 12; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_luty
56
Sedlak P., (2010), Dwadzieścia lat współpracy ponad granicami, "Kurier UEK", nr 2 (34), s. 19; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_luty
57
Danel Ł., (2010), Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, "Kurier UEK", nr 2 (34), s. 25; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_luty/25
58
Karwińska A., Turek P., (2010), Czy Uniwersytet Ekonomiczny jest dla dzieci? Jeszcze jak!, "Kurier UEK", nr 2 (34), s. 32-33; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_luty/32
59
Bober J., Kukiełka M., (2010), Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego, "Kurier UEK", nr 2 (34), s. 34; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_luty/34
60
Karwińska A., (2010), Katedra otwarta, "Kurier UEK", nr 2 (34), s. 38-39; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_luty/38
61
Marona B., Strzępek I., (2010), Udział reprezentacji UEK w międzynarodowym programie edukacyjnym EREC, "Kurier UEK", nr 2 (34), s. 45; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_luty/45
62
Sedlak P., (2010), Seminarium międzynarodowe w Münster, czyli jak nasi studenci wspierają niemiecki przemysł, "Kurier UEK", nr 2 (34), s. 47; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_luty/47
63
Brzozowski J., (2010), Czy wolny handel prowadzi do eliminacji ubóstwa i nierówności?, "Kurier UEK", nr 1 (33), s. 9; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_styczen/9
64
Machnik-Pado A., Pacut A., (2010), Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej w Polsce - nowy projekt Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej, "Kurier UEK", nr 1 (33), s. 38; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_styczen/38
1
@misc{misc,
author = " Telega Agnieszka ",
title = "XVII Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomości (Mediolan, 23-26 czerwca 2010)",
booktitle = "Świat Nieruchomości",
number = "73",
pages = "58-59",
year = "2010",
}
2
@misc{misc,
author = " Thlon Michał ",
title = "Wykorzystanie teorii wartości ekstremalnych (EVT) w procesie pomiaru ryzyka operacyjnego",
booktitle = "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych",
pages = "62",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-479-9",
}
3
@misc{misc,
author = " Głuszak Michał ",
title = "XVIII Krajowa Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości (Olsztyn, 21-23 marca 2010)",
booktitle = "Świat Nieruchomości",
number = "72",
pages = "60-61",
year = "2010",
}
4
@misc{misc,
author = " Głuszak Michał ",
title = "Konferencja Naukowa nt. "Lokalne Rynki Nieruchomości - stan, tendencje rozwoju, metody badań" (Poznań, 24 września 2010)",
booktitle = "Świat Nieruchomości",
number = "74",
pages = "72-73",
year = "2010",
}
5
@misc{misc,
author = " Biernacki Wojciech and Domański Bolesław and Działek Jarosław and Murzyn-Kupisz Monika and Rotter-Jarzębińska Katarzyna ",
title = "Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach Osi priorytetowej 3. MRPO "Tytustyka i przemysł kulturowy" na podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu wraz z opracowaniem raportu końcowego z przeprowadzonego badania : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "UniRegio Centrum Studiów Regionalnych",
year = "2010",
}
6
@misc{misc,
author = " Biernacki Wojciech and Działek Jarosław and Guzik Robert and Gwosdz Krzysztof and Murzyn-Kupisz Monika ",
title = "Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego",
editor = Murzyn-Kupisz Monika,
editor = Gwosdz Krzysztof,
adress = "Katowice",
publisher = "Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego",
year = "2010",
}
7
@misc{misc,
author = " Benio Marek ",
title = "O zróżnicowanych stosunkach pracy, roli związków zawodowych, dialogu społecznym i niskim kapitale społecznym : wywiad z profesorem Juliuszem Gardawskim",
booktitle = "Zarządzanie Publiczne",
number = "3 (13)",
pages = "85-93",
year = "2010",
}
8
@misc{misc,
author = " Uhruska Małgorzata ",
title = "ERES Industrial Seminar Moscow 2009 : rynek nieruchomości handlowych w Rosji, Wczoraj - Dziś - Jutro : Moskwa, 30 października 2009",
booktitle = "Świat Nieruchomości",
number = "71",
pages = "52-53",
year = "2010",
}
9
@misc{misc,
author = " Laskowski Andrzej ",
title = ""Nie tylko art déco" : sztuka witrażowa w okresie międzywojennym : konferencja międzynarodowa, Rzeszów, 6-8 października 2011 r.",
booktitle = "Ochrona Zabytków",
number = "43, 1-4 (248-251)",
pages = "295-300",
year = "2010",
}
10
@misc{misc,
author = " Laskowski Andrzej ",
title = "Seminarium "Podstawy współczesnej restauracji witraży" : Nysa, 17 listopada 2011 r.",
booktitle = "Ochrona Zabytków",
number = "43, 1-4 (248-251)",
pages = "301-304",
year = "2010",
}
11
@misc{misc,
author = " Sułkowski Rafał and Głowacki Jakub ",
title = "Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej",
booktitle = "Ekonomia Społeczna",
number = "1(1)",
pages = "76-77",
year = "2010",
}
12
@misc{misc,
author = " Frączek Maciej and Górniak Jarosław and Jelonek Magdalena and Keler Karolina and Krupnik Seweryn and Laurisz Norbert and Mazur Stanisław and Worek Barbara ",
title = "Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
editor = Mazur Stanisław,
editor = Górniak Jarosław,
adress = "[Warszawa]",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2010",
isbn = "978-83-929996-9-0",
}
13
@misc{misc,
author = " Frączek Maciej and Górniak Jarosław and Jelonek Magdalena and Keler Karolina and Krupnik Seweryn and Laurisz Norbert and Mazur Stanisław and Worek Barbara ",
title = "Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
editor = Mazur Stanisław,
editor = Górniak Jarosław,
adress = "[Warszawa]",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2010",
isbn = "978-83-929996-3-8",
}
14
@misc{misc,
author = " Frączek Maciej and Górniak Jarosław and Jelonek Magdalena and Keler Karolina and Krupnik Seweryn and Laurisz Norbert and Mazur Stanisław and Worek Barbara ",
title = "Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
editor = Mazur Stanisław,
editor = Górniak Jarosław,
adress = "[Warszawa]",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2010",
isbn = "978-83-929996-2-1",
}
15
@misc{misc,
author = " Frączek Maciej and Górniak Jarosław and Jelonek Magdalena and Keler Karolina and Krupnik Seweryn and Laurisz Norbert and Mazur Stanisław and Worek Barbara ",
title = "Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
editor = Mazur Stanisław,
editor = Górniak Jarosław,
adress = "[Warszawa]",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2010",
isbn = "978-83-929996-4-5",
}
16
@misc{misc,
author = " Frączek Maciej and Górniak Jarosław and Jelonek Magdalena and Keler Karolina and Krupnik Seweryn and Laurisz Norbert and Mazur Stanisław and Worek Barbara ",
title = "Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
editor = Mazur Stanisław,
editor = Górniak Jarosław,
adress = "[Warszawa]",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2010",
isbn = "978-83-929996-5-2",
}
17
@misc{misc,
author = " Frączek Maciej and Górniak Jarosław and Jelonek Magdalena and Keler Karolina and Krupnik Seweryn and Laurisz Norbert and Mazur Stanisław and Worek Barbara ",
title = "Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
editor = Mazur Stanisław,
editor = Górniak Jarosław,
adress = "[Warszawa]",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2010",
isbn = "978-83-929996-6-9",
}
18
@misc{misc,
author = " Frączek Maciej and Górniak Jarosław and Jelonek Magdalena and Keler Karolina and Krupnik Seweryn and Laurisz Norbert and Mazur Stanisław and Worek Barbara ",
title = "Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
editor = Mazur Stanisław,
editor = Górniak Jarosław,
adress = "[Warszawa]",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2010",
isbn = "978-83-929996-7-6",
}
19
@misc{misc,
author = " Frączek Maciej and Górniak Jarosław and Jelonek Magdalena and Keler Karolina and Krupnik Seweryn and Laurisz Norbert and Mazur Stanisław and Worek Barbara ",
title = "Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
editor = Mazur Stanisław,
editor = Górniak Jarosław,
adress = "[Warszawa]",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2010",
isbn = "978-83-929996-8-3",
}
20
@misc{misc,
author = " Purchla Jacek and Kopyciński Piotr ",
title = "Nie ma szkoły krakowskiej",
booktitle = "Innowacyjny Start",
number = "1 (16)",
pages = "2-3",
year = "2010",
}
21
@misc{misc,
author = " Purchla Jacek ",
title = "Jubileusz 70-lecia urodzin prof. Jana Szpaka",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "7 (39)",
pages = "18-19",
year = "2010",
}
22
@misc{misc,
author = " Benio Marek and Machowski Tomasz ",
title = "Prywatyzację i Podhale połączyło Sympozjum GAP",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (37)",
pages = "30-31",
year = "2010",
}
23
@misc{misc,
author = " Pawlina Anna ",
title = "Dzień Otwarty Socjologii",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (37)",
pages = "40",
year = "2010",
}
24
@misc{misc,
author = " Żabiński Michał ",
title = "Metoda PRI - i co dalej? Czyli o tym, jak przełożyć teorię na praktykę",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (37)",
pages = "47",
year = "2010",
}
25
@misc{misc,
author = " Juza Jolanta and Fudaliński Janusz ",
title = "Pamięci Doktora Piotra Małeckiego (1954-2010)",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (37)",
pages = "54",
year = "2010",
}
26
@misc{misc,
author = " Prusek Andrzej ",
title = "Jubileusz 70-lecia prof. Stanisława Lisa",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (37)",
pages = "73",
year = "2010",
}
27
@misc{misc,
author = " Filek Janina ",
title = "Gdzie są nasze elity biznesu? : [komentarz]",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (37)",
pages = "56",
year = "2010",
}
28
@misc{misc,
author = " Solek Adrian and Drobny Paweł ",
title = "70. urodziny oraz 45-lecie pracy Profesor Zofii Dach",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (38)",
pages = "26",
year = "2010",
}
29
@misc{misc,
author = " Sedlak Piotr ",
title = "Niezwykła uroczystość Profesora Trzcienieckiego : 90-lecie urodzin",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (38)",
pages = "27",
year = "2010",
}
30
@misc{misc,
author = " Kabat-Rudnicka Danuta ",
title = "Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej - konferencja naukowa na jubileusz 70-lecia urodzin Profesora Stanisława Lisa",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (38)",
pages = "32-33",
year = "2010",
}
31
@misc{misc,
author = " Pocztowski Aleksy ",
title = "Wstęp",
booktitle = "Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych",
pages = "4-5",
year = "2010",
}
32
@misc{misc,
author = " Karwińska Anna ",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 3, Problemy społeczne w Polsce : w poszukiwaniu instytucjonalnych rozwiązań",
pages = "3-6",
year = "2010",
}
33
@misc{misc,
author = " Frączek Maciej and Krupnik Seweryn and Osiborska Katarzyna and Pacut Agnieszka and Szczucka Anna ",
title = "Monitoring przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce : raport z badań",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ; Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2010",
}
34
@misc{misc,
author = " Balcerowicz Leszek and Gorynia Marian and Fiedor Bogusław and Gomułka Stanisław and Jajuga Krzysztof and Kowalski Tadeusz and Orłowski Witold and Wojtyna Andrzej ",
title = "The Twentieth Anniversary of Fundamental Market Reforms in Poland : what Have We Achieved; what Have We Learnt?",
booktitle = "The Poznań University of Economics Review",
number = "vol. 10, 2",
pages = "33-70",
year = "2010",
}
35
@misc{misc,
author = " Zawicki Marcin and Chrabąszcz Robert ",
title = "Założenia krajowego systemu standaryzacji usług publicznych : ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Ministerstwo Rozwoju Regionalnego",
year = "2010",
}
36
@misc{misc,
author = " Geodecki Tomasz and Mazur Stanisław and Zawicki Marcin ",
title = "Ocena śródokresowa w trakcie realizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2007-2013 w latach 2007-2009",
adress = "Kraków",
publisher = "HMR Doradztwo Strategiczne S.C.",
year = "2010",
}
37
@misc{misc,
author = " Guz Hubert and Mituś Ambroży ",
title = "Analiza wsparcia ekonomii społecznej w ramach poddziałania 7.2.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
}
38
@misc{misc,
author = " Słaboń Andrzej ",
title = "Władza dyplomu",
booktitle = "Manko : miesięcznik studencki : wydanie krakowskie",
number = "1 (76)",
pages = "33",
year = "2010",
}
39
@misc{misc,
author = " Słaboń Andrzej ",
title = "Wizerunkowcy",
booktitle = "Manko : miesięcznik studencki : wydanie krakowskie",
number = "9 (74)",
pages = "33",
year = "2010",
}
40
@misc{misc,
author = " Słaboń Andrzej ",
title = "Myślenie utopijne",
booktitle = "Manko : miesięcznik studencki : wydanie krakowskie",
number = "10 (75)",
pages = "21",
year = "2010",
}
41
@misc{misc,
author = " Słaboń Andrzej ",
title = "O epifenomenach",
booktitle = "Manko : miesięcznik studencki : wydanie krakowskie",
number = "2 (77)",
pages = "26",
year = "2010",
}
42
@misc{misc,
author = " Puterko Katarzyna and Głuszak Michał ",
title = "Popyt mieszkaniowy we Wrocławiu : preferencje nabywców mieszkań, wiosna 2010",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Analiz - Monitor Rynku Nieruchomości",
year = "2010",
}
43
@misc{misc,
author = " Kędzierski Marcin ",
title = "ERASMUS - fakty i mity : o wpływie programu ERASMUS na szkolnictwo wyższe w Europie",
adress = "Kraków",
publisher = "Klub Jagielloński. Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe",
year = "2010",
issn = "",
}
44
@misc{misc,
author = " Borowczak Anna and Chrabąszcz Robert and Domaradzka-Widła Anna and Kościelecki Paweł and Krzewski Andrzej and Ledzion Bartosz and Mazur Stanisław and Olejniczak Karol and Płoszaj Adam and Widła-Domaradzki Łukasz and Weremiuk Alicja and Zalewska Katarzyna ",
title = "Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006",
adress = "Warszawa",
publisher = "Ministerstwo Rozwoju Regionalnego",
year = "2010",
}
45
@misc{misc,
author = " Szarucki Marek ",
title = "Motywy podejmowania działalności gospodarczej w Polsce na tle innych krajów",
booktitle = "Przedsiębiorczość i kapitał ludzki - nowe trendy",
pages = "",
adress = "Warszawa",
publisher = "PARP",
year = "2010",
}
46
@misc{misc,
author = " Purchla Jacek ",
title = "Od redakcji",
booktitle = "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność",
number = "1",
pages = "1",
year = "2010",
}
47
@misc{misc,
author = " Górniak Lech and Dziwisz Elżbieta ",
title = "Polak - katolik - optymista? Rozmowa z psychologiem społecznym dr Lechem Górniakiem z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
booktitle = "Pracodawca",
number = "1",
pages = "19-21",
year = "2010",
}
48
@misc{misc,
author = " Krzyżak Joanna ",
title = "Studium Pedagogiczne UEK ma 50 lat!",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (36)",
pages = "12-13",
year = "2010",
}
49
@misc{misc,
author = " Salwarowski Łukasz and Mikułowski Pomorski Jerzy ",
title = "Nasza Uczelnia była jednak pierwsza!",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (36)",
pages = "24",
year = "2010",
}
50
@misc{misc,
author = " Clowes David and Wach Krzysztof ",
title = "Wykłady dla gości z Roosevelt University",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (36)",
pages = "33",
year = "2010",
}
51
@misc{misc,
author = " Danel Łukasz ",
title = "Katedra Nauk Politycznych",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (36)",
pages = "42-43",
year = "2010",
}
52
@misc{misc,
author = " Banach Marian and Mesjasz Lidia ",
title = "Profesor Bogusław Jasiński (1931-2009)",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (35)",
pages = "4-5",
year = "2010",
}
53
@misc{misc,
author = " Piątkowski Marcin ",
title = "Olimpiada Przedsiębiorczości : "Marketing w przedsiębiorstwie - mechanizmy, instrumenty, strategie"",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (35)",
pages = "23",
year = "2010",
}
54
@misc{misc,
author = " Benio Marek ",
title = "Jubileuszowe Sympozjum GAP na Jubileusz UEK",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (34)",
pages = "10-11",
year = "2010",
}
55
@misc{misc,
author = " Machnik-Pado Agata and Kopyciński Piotr ",
title = "Wyróżnienie dla projektu Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (34)",
pages = "12",
year = "2010",
}
56
@misc{misc,
author = " Sedlak Piotr ",
title = "Dwadzieścia lat współpracy ponad granicami",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (34)",
pages = "19",
year = "2010",
}
57
@misc{misc,
author = " Danel Łukasz ",
title = "Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (34)",
pages = "25",
year = "2010",
}
58
@misc{misc,
author = " Karwińska Anna and Turek Paweł ",
title = "Czy Uniwersytet Ekonomiczny jest dla dzieci? Jeszcze jak!",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (34)",
pages = "32-33",
year = "2010",
}
59
@misc{misc,
author = " Bober Jarosław and Kukiełka Marcin ",
title = "Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (34)",
pages = "34",
year = "2010",
}
60
@misc{misc,
author = " Karwińska Anna ",
title = "Katedra otwarta",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (34)",
pages = "38-39",
year = "2010",
}
61
@misc{misc,
author = " Marona Bartlomiej and Strzępek Iwona ",
title = "Udział reprezentacji UEK w międzynarodowym programie edukacyjnym EREC",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (34)",
pages = "45",
year = "2010",
}
62
@misc{misc,
author = " Sedlak Piotr ",
title = "Seminarium międzynarodowe w Münster, czyli jak nasi studenci wspierają niemiecki przemysł",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (34)",
pages = "47",
year = "2010",
}
63
@misc{misc,
author = " Brzozowski Jan ",
title = "Czy wolny handel prowadzi do eliminacji ubóstwa i nierówności?",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (33)",
pages = "9",
year = "2010",
}
64
@misc{misc,
author = " Machnik-Pado Agata and Pacut Agnieszka ",
title = "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej w Polsce - nowy projekt Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (33)",
pages = "38",
year = "2010",
}