Search form

Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:

Search results for query:

Scientific unit: Faculty of Economics and International Relations Publication type: Articles from: 2015 to: 2015
records matched your query: 238.
Please wait...
Loading data...
1

Title:
Causal Relations between Nominal Exchange Rates and Monetary Fundamentals in Central and Eastern European Countries
Source:
Economics of Transition. - Vol. 23, Iss. 1 (2015) , s. 45-73. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The authors gratefully acknowledge financial support from the Polish National Science Centre (Grant No. DEC-2013/11/B/HS4/00489)
Ministerial journal list:
a 20.00 pkt
Nr:
2168286901
article
2

Title:
Monetary Policy Options for Mitigating the Impact of the Global Financial Crisis on Emerging Market Economies
Source:
Journal of International Money and Finance. - Vol. 51, March (2015) , s. 409-431. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 35.00 pkt
Nr:
2168288137
article
3

Author:
Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena , Gorzelany-Plesińska Julia
Title:
Restructuring Marketing Concept of Competitive Advantage in Building Company = Restrukturyzacja marketingowa jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 2 (2015) , s. 46-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168291057
article
4

Author:
Title:
Impact of Cultural and Social Norms on Entrepreneurship in the EU : Cross-Country Evidence based on GEM Survey Results
Source:
Zarządzanie w Kulturze = Culture Management. - t. 16, nr 1 (2015) , s. 15-29. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This article came into being within the research project opus entitled "Bahaviour of polish firms in the process of internationalisation from the international entrepreneurship perspective" which has been funded by the National Science Centre on the basis of the decision no. Dec-2012/07/B/HS4/0070 in the years 2013-2016.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168291347
article
5

Title:
Działalność naukowa w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wobec zmian w otoczeniu
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (62) (2015) , s. 4-7. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168291475
unreviewed article
See main document
6

Title:
Przedsiębiorcza szkoła - kolejny etap projektu Perspective : spotkanie w Aveiro, Portugalia
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (63) (2015) , s. 16-17. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168291577
unreviewed article
See main document
7

Title:
Routines do Matter : Role of Internal Communication in Firm-level Entrepreneurship
Source:
Baltic Journal of Management. - vol. 10, nr 1 (2015) , s. 119-139. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Nr:
2168291601
article
8

Title:
Integracja imigrantów w Małopolsce w świetle etnomiernika = Ethnosizing Integration of Immigrants in Lesser Poland
Source:
Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny. - R. 41, z. 1 (2015) , s. 111-132. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168291623
article
9

Author:
Title:
Sustainable Development Indicators in Poland : Measurement and System Evaluation
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Remigiusz GAWLIK. - vol. 3, nr 1 (2015) , s. 119-134. - Tytuł numeru: Social Entrepreneurship and Socio-Economic Development - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168291885
article
See main document
10

Title:
Zmiany w polityce kredytowej banków a zadłużenie polskich gospodarstw domowych = Changes in the Banks' Credit Policy and Polish Households' Indebtedness
Source:
Konsumpcja i Rozwój. - nr 1 (10) (2015) , s. 44-55. - Summ., streszcz.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168292073
article
11

Author:
Title:
Środowisko biznesu rodzinnego jako stymulanta intencji przedsiębiorczych młodzieży akademickiej = Family Business Environment as a Stimulant for Entrepreneurial Intentions of Students
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 16, z. 7, cz. 3 (2015) , s. 25-40. - Tytuł numeru: Firmy rodzinne - doświadczenia i perspektywy zarządzania - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168292211
article
12

Conference:
3rd International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management, Stambuł, Turcja, od 2013-11-14 do 2013-11-16
Title:
Integration of Enterprises on the Example of Clusters in Poland
Source:
Procedia : Social and Behavioral Sciences. - vol. 181 (2015) , s. 313-320. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168292231
article
13

Author:
Title:
Raportowanie CSR jako narzędzie doskonalenia działalności biznesowej = CSR Reporting as a Business Improvement Tool
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 378 (2015) , s. 228-242. - Tytuł numeru: Zrównoważony rozwój organizacji - aspekty społeczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168292237
article
14

Title:
Link between Work-Related Prosocial Orientation and Professional Capability of Employees : a Preliminary Exploratory Investigation
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Remigiusz GAWLIK. - vol. 3, nr 1 (2015) , s. 107-118. - Tytuł numeru: Social Entrepreneurship and Socio-Economic Development - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168292411
article
See main document
15

Title:
Badanie struktury wynagradzania w małych firmach rodzinnych - wyniki badań pilotażowych = The Specific of the Remuneration in Small Family Firms - Case Studies
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 16, z. 7, cz. 3 (2015) , s. 255-263. - Tytuł numeru: Firmy rodzinne - doświadczenia i perspektywy zarządzania - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168292417
article
16

Title:
Patrząc w przyszłość - wyzwania dla szkolnictwa wyższego w Europie Środkowej w XXI wieku
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (64) (2015) , s. 14-15. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168292465
unreviewed article
See main document
17

Title:
Dr. Joseph Horak z wizytą w UEK
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (64) (2015) , s. 16. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168292469
unreviewed article
See main document
18

Title:
Unia Europejska w procesie zmian
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (64) (2015) , s. 21. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168292485
unreviewed article
See main document
19

Title:
Multinomial Logit Model of Housing Demand in Poland
Source:
Real Estate Management and Valuation. - vol. 23, iss. 1 (2015) , s. 84-89. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168292577
article
20

Author:
Title:
Problemy zarządzania nieruchomościami komercyjnymi rozwiązywane przez negocjacje = The Problems of Commercial Real Estate Management Solved by Negotiations
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 1 (91) (2015) , s. 53-58. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168292707
article
See main document
21

Title:
Managing International Assignments in Polish Companies Operating in Foreign Markets - Analysis of Preliminary Empirical Results
Source:
Journal for East European Management Studies. - vol. 20, no. 1 (2015) , s. 102-118. - Streszcz., zsfg. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Nr:
2168292923
article
22

Title:
Spatial Diversity in the Socio-Economic Development in Sub-Saharan Africa as Measured by a Composite Index
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Remigiusz GAWLIK. - vol. 3, nr 1 (2015) , s. 75-85. - Tytuł numeru: Social Entrepreneurship and Socio-Economic Development - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168293445
article
See main document
23

Author:
Title:
Entrepreneurial Orientation and Business Internationalisation Process : the Theoretical Foundations of International Entrepreneurship
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Krzysztof WACH. - vol. 3, nr 2 (2015) , s. 9-24. - Tytuł numeru: International Entrepreneurial Orientation : Theoretical Perspective - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168293447
article
See main document
24

Author:
Title:
Opportunity Identification and Creation as Factors of Firm Internationalisation
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Krzysztof WACH. - vol. 3, nr 2 (2015) , s. 25-39. - Tytuł numeru: International Entrepreneurial Orientation : Theoretical Perspective - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168293449
article
See main document
25

Title:
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego RP w kluczowych kwestiach integracji europejskiej. Uwagi na marginesie polskiego członkostwa w Unii Europejskiej = Polish Constitutional Court's Jurisdiction on the Key Issues of the European Integration. Remarks on Poland's Membership in the European Union
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 380 (2015) , s. 465-471. - Tytuł numeru: Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168293473
article
26

Title:
Factors Stimulating Internationalisation of Firms : an Attempted Holistic Synthesis
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Krzysztof WACH. - vol. 3, nr 2 (2015) , s. 125-140. - Tytuł numeru: International Entrepreneurial Orientation : Theoretical Perspective - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168293475
article
See main document
27

Title:
Risk Taking Propensity and Firm Internationalisation Process
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Krzysztof WACH. - vol. 3, nr 2 (2015) , s. 85-104. - Tytuł numeru: International Entrepreneurial Orientation : Theoretical Perspective - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168293477
article
See main document
28

Title:
Innovation Processes as a Stimulant of Internationalisation Process of Firms
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Krzysztof WACH. - vol. 3, nr 2 (2015) , s. 65-84. - Tytuł numeru: International Entrepreneurial Orientation : Theoretical Perspective - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168293479
article
See main document
29

Author:
Brzozowski Jan , Majka Małgorzata , Szymańska Justyna , Ulasiński Cezary
Title:
Determinanty migracji powrotnych do Polski na poziomie regionalnym po 2004 roku = Regional-level Determinants of Return Migration to Poland After 2004
Source:
Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny. - R. 41, z. 2 (156) (2015) , s. 9-29. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168293489
article
30

Author:
Title:
Wybór czy nakaz?
Source:
Znak. - nr 1 (716) (2015) , s. 14-21
Access mode:
Nr:
2168293537
article
31

Author:
Title:
W odpowiedzi na polemikę : (komentarz do głosu Henryka Woźniakowskiego)
Source:
Znak. - nr 3 (718) (2015) , s. 58-61
Access mode:
Nr:
2168293541
polemic
32

Author:
Title:
Postscriptum
Source:
Znak. - nr 3 (718) (2015) , s. 63
Access mode:
Nr:
2168293543
polemic
33

Title:
Metody zarządzania ryzykiem niewypłacalności kraju = Methods of Risk Management of Country's Insolvency
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 41, t. 3 (2015) , s. 11-23. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 857)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168293615
article
34

Author:
Title:
Korporacje transnarodowe jako siła napędowa procesu internacjonalizacji działalności badawczo-rozwojowej = Transnational Corporations as a Driving Force of the R&D Internationalization Process
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 41, t. 3 (2015) , s. 131-144. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 857)
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168293617
article
35

Author:
Title:
Kraje Next Eleven - wschodzące światowe potęgi a kryzys gospodarczy = Next Eleven Countries - Emerging World Powers and the Economic Crisis
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 41, t. 3 (2015) , s. 259-271. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 857)
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168293619
article
36

Title:
Międzynarodowe obroty usługowe podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w latach 2009-2013 = International Trade of Services of Foreign Entities in the Years 2009-2013
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 41, t. 3 (2015) , s. 87-100. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 857)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168294225
article
37

Title:
Oznaczenia geograficzne produktów rolno-spożywczych jako kwestia sporna w negocjacjach transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego = Geographical Indications for Agri-food Products as an Contentious Issue in the Negotiations of the Transatlantic Partnership in Trade and Investment
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 41, t. 1 (2015) , s. 39-51. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 1 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 857)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168294873
article
38

Author:
Molendowski Edward , Polan Wojciech
Title:
Handel wewnątrzgałęziowy - miernikiem międzynarodowej pozycji konkurencyjnej gospodarek = Intra-Industry Trade - Measurer of International Competitiveness of Economies
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 41, t. 1 (2015) , s. 11-23. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 1 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 857)
Research program:
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2014/13/B/HS4/00467.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168294875
article
39

Title:
Wybrane aspekty teoretyczne międzynarodowej integracji gospodarczej krajów słabo rozwiniętych = Selected Theoretical Aspects of International Economic Integration Among Less Developed Countries
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 41, t. 1 (2015) , s. 25-38. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 1 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 857)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168294881
article
40

Author:
Title:
Regionalne porozumienia handlowe Unii Europejskiej i EFTA = EU and EFTA Regional Trade Agreements
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 41, t. 1 (2015) , s. 139-151. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 1 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 857)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168294883
article
41

Author:
Title:
Rynki azjatyckie jako kierunki ekspansji eksportowej polskich przedsiębiorstw = Asian Markets as Direction of Export Expansion Polish Enterprises
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 41, t. 1 (2015) , s. 335-347. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 1 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 857)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168294885
article
42

Title:
Korzyści netto z akumulacji rezerw dewizowych przez gospodarki wschodzące w świetle doświadczeń kryzysu finansowego lat 2008-2009 = Net Benefits of Foreign Exchange Reserves Accumulation by Emerging Economies : Lessons from the Global Financial Crisis of 2008-2009
Source:
Ekonomista. - nr 2 (2015) , s. 159-187. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168294895
article
43

Author:
Title:
Performance Management in Polish Companies Internationalizing Their Market Activities
Source:
The International Journal of Human Resource Management. - Vol. 26, no. 15, spec. issue: Expatriation and Performance Management (2015) , s. 1965-1982. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 20.00 pkt
Nr:
2168294957
article
See main document
44

Title:
Oczekiwania na rynku pracy : pracodawcy a absolwenci szkół wyższych w Polsce = Expectations for the Labor Market : Employers and Graduates in Poland
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 214 (2015) , s. 115-127. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168295307
article
45

Title:
Różnice inflacji jako przyczyna problemów krajów peryferyjnych. Teoretyczne i empiryczne uzasadnienia wystąpienia kryzysu walutowego w strefie euro = Inflation Differences as Cause of Peripheral Countries Problems. Theoretical and Empirical Reasons of Currency Crisis Arise in the Euro Area
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (41) (2015) , s. 247-263. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2014 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168295395
article
See main document
46

Title:
Prospołeczność w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa - niedoceniony czynnik wzrostu gospodarczego = Prosocial Engagement of Enterprises - an Underestimated Aspect of Economic Growth
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (41) (2015) , s. 264-275. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2014 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168295397
article
See main document
47

Title:
Ograniczenie dyskryminacji kobiet na rynku pracy jako potencjalne źródło wzrostu gospodarczego = Limiting Women Discrimination on the Labour Market as a Potential Source of Economic Growth
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (41) (2015) , s. 368-380. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2014 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168295401
article
See main document
48

Title:
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zmiany struktury towarowej polskiego eksportu = The Impact of Foreign Direct Investment to Changes in the Commodity Structure of Polish Exports
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 41, t. 3 (2015) , s. 117-130. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 857)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168295423
article
49

Title:
Wpływ wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości na koszty eksploatacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce = The Impact of Property Tax Reform on Housing Costs in Poland
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 2 (92) (2015) , s. 5-11. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168295439
article
See main document
50

Title:
Zrównoważone osiedla mieszkaniowe w formule cohousing'u = Sustainable Housing Communities in the Cohousing Formula
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 2 (92) (2015) , s. 13-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168295443
article
See main document
51

Author:
Title:
Projekty partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w Polsce w latach 2009-2014 = Public-Private Partnership Development in Poland in the Years 2009-2014
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 2 (92) (2015) , s. 49-54. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168295445
article
See main document
52

Author:
Buła Piotr , Wójcik Renata
Title:
Dzień Absolwenta
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (65) (2015) , s. 12-13. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168295481
unreviewed article
See main document
53

Author:
Title:
XI Międzynarodowy Kongres MBA
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (65) (2015) , s. 14-16. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168295487
unreviewed article
See main document
54

Title:
Obiekty zabytkowe Małopolski użytkowane przez szkoły wyższe = Historical Buildings in Małopolska Used by Universities
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 2 (92) (2015) , s. 55-59. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168295511
article
See main document
55

Title:
Rola projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji strategii rozwoju gminy = PPPs and Their Role in Implementing Municipal Development Strategies
Source:
Turystyka i Rozwój Regionalny = Journal of Tourism and Regional Development. - nr 3 (2015) , s. 89-99. - Tytuł numeru: Ekonomiczne determinanty rozwoju regionalnego - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168295571
article
56

Author:
Title:
Entrepreneurship without Borders : Do Borders Matter for International Entrepreneurship? = Przedsiębiorczość bez granic - czy granice mają znaczenie w przedsiębiorczości międzynarodowej
Source:
Problemy Zarządzania. - vol. 13, nr 1 (51), t. 2 (2015) , s. 82-92. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość w XXI wieku : oblicza i wyzwania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168295837
article
57

Author:
Title:
Triple Bottom Line Concept in Theory and Practice = Koncepcja potrójnej linii przewodniej w teorii i w praktyce
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 387 (2015) , s. 251-264. - Tytuł numeru: Social Responsibility of Organizations Directions of Changes - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168296425
article
58

Title:
Jakość danych o rezerwach dewizowych a kryzysy finansowe w gospodarkach wschodzących = The Quality of Data on Foreign Exchange Reserves and Its Impact on Financial Crises in Emerging Market Economies
Source:
Gospodarka Narodowa = The National Economy. - nr 3 (2015) , s. 49-78. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168296475
article
59

Title:
Does the Euro Area Macroeconomy Affect Global Commodity Prices?
Source:
International Review of Economics & Finance. - Vol. 39, September (2015) , s. 485-503. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 25.00 pkt
Nr:
2168296505
article
60

Title:
Czy kryzysy finansowe zmieniają optymalny poziom rezerw dewizowych w gospodarkach wschodzących? = Do Financial Crises Change Optimal Level of Foreign Exchange Reserves in Emerging Market Economies?
Source:
Studia Ekonomiczne = Economic Studies. - nr 1 (84) (2015) , s. 7-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168296561
article
61

Author:
Title:
Zakaz pracy w niedzielę jako problem granic ekonomii = The Prohibition of Work on Sunday as the Problem of Boundaries of Economics
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 210 (2015) , s. 108-117. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168296589
article
62

Author:
Title:
Nowy model europejskiej polityki spójności i jego możliwe konsekwencje dla rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce = New Model of the European Cohesion Policy and its Implications for Social and Economic Development in Poland
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 380 (2015) , s. 150-157. - Tytuł numeru: Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168296669
article
63

Author:
Title:
Indywidualizacja karier w organizacji = Career Customization in Organization
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 39, t. 3 (2015) , s. 129-142. - Tytuł numeru: Zarządzanie. T. 3 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 849)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168296681
article
64

Author:
Title:
Wielkość i struktura finansowania działalności badawczo-rozwojowej w krajach rozwiniętych gospodarczo: wnioski dla polski = The Amount and the Structure of Research and Development Financing In Economically Developed Countries: Conclusions for Poland
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 210 (2015) , s. 242-253. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168296785
article
65

Author:
Zygmunt Robert , Głuszak Michał
Title:
Forest Proximity Impact on Undeveloped Land Values : a Spatial Hedonic Study
Source:
Forest Policy and Economics. - Vol. 50 (2015) , s. 82-89. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 35.00 pkt
Nr:
2168296937
article
66

Author:
Title:
Nowa koncepcja finansowania innowacji w przedsiębiorstwach w okresie programowania 2014-2020 = A New Concept of Innovations Financing in Enterprises in the Programming Period 2014-2020
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 392 (2015) , s. 129-137. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna w teorii i praktyce - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297023
article
67

Author:
Title:
Terytorialny aspekt rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej a polityka spójności = Territorial Aspect of Regional Development in the European Union vs. Cohesion Policy
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 393 (2015) , s. 11-18. - Tytuł numeru: Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297025
article
68

Author:
Title:
Dylematy analizy porównawczej sytuacji osób z niepełnosprawnościami zamieszkałych w krajach Unii Europejskiej = Situation of Persons with Disabilities Living in EU : Dilemmas of Comparative Analysis
Source:
Polityka Społeczna. - R. 42, nr 5-6 (494-495) (2015) , s. 12-16. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168297207
article
69

Author:
Title:
Wybrane psychologiczne determinanty przedsiębiorczości absolwentów w świetle koincydencji teorii rozwoju = Psychological Determinants of Entrepreneurship in the Context of Coincidence Theory of Development
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (42) (2015) , s. 399-408. - Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297285
article
See main document
70

Author:
Title:
Etyczne aspekty modernizacji polskiej służby cywilnej w świetle koncepcji "New Public Management" = Ethical Aspects of the Modernization of the Polish Civil Service in the Light of the Concept of New Public Management
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (43) (2015) , s. 186-196. - Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297305
article
See main document
71

Author:
Title:
Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego : przegląd literatury = Entrepreneurship as a Factor of Socio-economic Development : Literature Review
Source:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 11 (2015) , s. 24-36. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168297427
article
72

Title:
Regionalna integracja gospodarcza w Afryce Subsaharyjskiej a zaangażowanie kapitałowe (BIZ) spoza kontynentu = Regional economic Integration in Sub-Saharan Africa and the Extra-African Inflows of Capital (FDI)
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Remigiusz GAWLIK, Marta ULBRYCH. - R. 19, nr 1 (2015) , s. 45-59. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie - doświadczenia i wyzwania - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297429
article
See main document
73

Author:
Title:
Znaczenie preferencyjnych porozumień w polityce handlowej Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych = Preferential Trade Agreements in the European Union and the United States : the Significance for Commercial Policy
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Remigiusz GAWLIK, Marta ULBRYCH. - R. 19, nr 1 (2015) , s. 61-78. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie - doświadczenia i wyzwania - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297453
article
See main document
74

Title:
Interregionalny wymiar wschodnioazjatyckich powiązań gospodarczo-politycznych na przykładzie dialogu Azja-Europa = Interregional Dimension of East Asian Economic and Political Relations - the Example of ASEM
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Remigiusz GAWLIK, Marta ULBRYCH. - R. 19, nr 1 (2015) , s. 115-127. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie - doświadczenia i wyzwania - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297473
article
See main document
75

Author:
Title:
Kierunki rozwoju województwa małopolskiego w świetle nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej = Directions of Development of the Małopolska Voivodeship in the Light of the New European Financial Framework
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Remigiusz GAWLIK, Marta ULBRYCH. - R. 19, nr 1 (2015) , s. 129-144. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie - doświadczenia i wyzwania - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297475
article
See main document
76

Author:
Title:
Implikacje nadzwyczajnie luźnej polityki monetarnej USA dla gospodarek wschodzących = Implications of the US Ultra Loose Monetary Policy for Emerging Economies
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Remigiusz GAWLIK, Marta ULBRYCH. - R. 19, nr 1 (2015) , s. 177-189. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie - doświadczenia i wyzwania - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297477
article
See main document
77

Author:
Title:
Globalizacja gospodarki światowej a problem nowych rodzajów ryzyka na współczesnych międzynarodowych rynkach finansowych = The Globalization of the World Economy and the Issue of New Risks in Today's Global Financial Markets
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Remigiusz GAWLIK, Marta ULBRYCH. - R. 19, nr 1 (2015) , s. 191-208. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie - doświadczenia i wyzwania - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297479
article
See main document
78

Author:
Title:
Stabilność zadłużenia publicznego w wybranych krajach Unii Europejskiej - determinanty i próba oceny = Public Debt Sustainability in Selected Countries of the European Union - Determinants and Tentative Assessment
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Remigiusz GAWLIK, Marta ULBRYCH. - R. 19, nr 1 (2015) , s. 209-223. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie - doświadczenia i wyzwania - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297481
article
See main document
79

Title:
Zastosowanie jakościowych metod badawczych w naukach ekonomicznych - możliwości i perspektywy w warunkach globalizacji i regionalizacji gospodarki światowej i europejskiej = Application of Qualitative Research Methods in Economic Sciences - Possibilities and Perspectives in Times of Globalization and Regionalization of World and European Economies
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Remigiusz GAWLIK, Marta ULBRYCH. - R. 19, nr 1 (2015) , s. 227-239. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie - doświadczenia i wyzwania - Bibliogr.
Research program:
Artykuł został opracowany w ramach projektu zatytułowanego "The Application of Analytic Hierarchy Process for Analyzing Material and Non-material Determinants of Life Quality of Young Europeans", sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/D/HS4/04070.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297483
article
See main document
80

Author:
Title:
Kierunki rozwoju międzynarodowego obrotu wiedzą i technologią w kontekście modelu otwartej innowacji = Development of International Knowledge and Technology Trade in the Context of the Open Innovation Model
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Remigiusz GAWLIK, Marta ULBRYCH. - R. 19, nr 1 (2015) , s. 241-252. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie - doświadczenia i wyzwania - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297485
article
See main document
81

Title:
Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Unii Europejskiej po katastrofie w Fukushimie = Development Perspectives of Nuclear Power in the European Union after the Fukushima Disaster
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Remigiusz GAWLIK, Marta ULBRYCH. - R. 19, nr 1 (2015) , s. 253-266. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie - doświadczenia i wyzwania - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297487
article
See main document
82

Author:
Title:
Priorytet wzrostu innowacyjności w świetle polityki przemysłowej Unii Europejskiej = The Innovativeness Growth Priority inside European Union's Industrial Policy
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Remigiusz GAWLIK, Marta ULBRYCH. - R. 19, nr 1 (2015) , s. 267-284. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie - doświadczenia i wyzwania - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297489
article
See main document
83

Title:
Obce źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce = External Sources of Financing Small and Medium Enterprises in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 116 (2015) , s. 433-441. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 848)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168297523
article
84

Title:
Rola edukacji akademickiej w integrowaniu procesów rozwoju społeczno-gospodarczego = The Role of Academic Education in the Integration of Socio-economic Development Processes
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (43) (2015) , s. 25-34. - Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297563
article
See main document
85

Title:
Welfare and Higher Education in EU Member States - Comparative Analysis
Source:
Oeconomia Copernicana. - Vol. 6, iss. 1 (2015) , s. 33-45. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from funds allocated to the Department of Economics and International Relations, University of Economic s in Cracow, in the framework of the grants for the maintenance of research capacity.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168297605
article
86

Author:
Title:
Economic Poverty in Rural Areas of Poland = Ubóstwo ekonomiczne na obszarach wiejskich Polski
Source:
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. - R. 14, nr 3 (2015) , s. 167-175. - Summ., streszcz.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Nr:
2168297661
article
87

Title:
Zakres i skutki raportowania kapitału intelektualnego we współczesnych organizacjach = Scope and Impact of Intellectual Capital Reporting in Contemporary Organizations
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 386 (2015) , s. 134-150. - Tytuł numeru: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297681
article
88

Author:
Title:
Recenzja książki Anny Grabskiej, Michała Moszyńskiego i Piotra Pysza pt. "Stanowiony i spontaniczny ład gospodarczy w procesie transformacji systemowej Polski i byłej NRD" = A Review of the Book "Stanowiony i spontaniczny ład gospodarczy w procesie transformacji systemowej Polski i byłej NRD" by Anna Grabska, Michał Moszyński i Piotr Pysz
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (942) (2015) , s. 159-165
Nr:
2168297705
review
89

Title:
Did the Great Deflation of 1929-33 Really Have to Happen? A Reconsideration of the Inevitability of the Great Deflation View
Source:
European Review of Economic History. - Vol. 19 (3) (2015) , s. 235-254. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 35.00 pkt
Nr:
2168297883
article
90

Title:
Model grawitacyjny jako narzędzie analizy handlu zagranicznego = The Gravity Model as a Tool for the Analysis of International Trade
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (941) (2015) , s. 107-130. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168298059
article
91

Title:
Instytucjonalne formy wspierania rozwoju przemysłu Galicji w dobie autonomii = Institutional Forms to Promote Galicia's Industrial Development in the Era of Autonomy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (942) (2015) , s. 93-105. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168298071
article
92

Title:
Rozważania Eugeniusza Kwiatkowskiego o roli zbiorowej pracy społecznej w procesie likwidacji dysproporcji gospodarczych i społecznych II Rzeczypospolitej = The Considerations of Eugeniusz Kwiatkowski on the Role of Collective Social Work in the Process of Liquidating the Economic and Social Disparities of the II Republic of Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (942) (2015) , s. 81-92. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168298081
article
93

Title:
Wiedza i wydatki na B+R w krajach Unii Europejskiej = Knowledge and Expenditure on Research and Development in EU Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (942) (2015) , s. 21-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168298083
article
94

Title:
Poland: the Bright Spot on the Old Continent
Source:
ERENET Profile. - vol. 10, no. 2 (2015) , s. 3-7. - [odczyt: 24.11.2015]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168298211
article
95

Author:
Title:
Kraje BRICSMAT jako partnerzy handlowi państw Grupy Wyszehradzkiej = Bricsmat Countries as Foreign Trade Partners of the Visegrad Group
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 226 (2015) , s. 109-123. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168298215
article
96

Title:
Struktura popytu globalnego a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej = Structure of Global Demand and Economic Growth in Central and Eastern European Countries
Source:
Optimum : studia ekonomiczne. - nr 3 (75) (2015) , s. 3-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168298283
article
97

Author:
Lis Stanisław , Skuza Krzysztof
Title:
Zmiany edukacyjnych aspiracji Polaków w okresie transformacji systemowej = Changes in Poles' Educational Aspirations During Transformation Period
Source:
Optimum : studia ekonomiczne. - nr 3 (75) (2015) , s. 46-60. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168298287
article
98

Author:
Tendera-Właszczuk Helena , Szymański Michał
Title:
Implementation of the Welfare State in the Visegrád Countries
Source:
Economics & Sociology. - Vol. 8, No 2 (2015) , s. 126-142. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Nr:
2168298347
article
99

Author:
Title:
BRICS czy Next Eleven - nowe centrum gospodarcze świata = BRICS or NEXT ELEVEN- New Economic Centre of the World
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 226 (2015) , s. 156-168. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168298423
article
100

Author:
Title:
Unia Euroazjatycka - realną szansą dla integracji gospodarczej w regionie? = Eurasian Union - the Real Opportunity for Economic Integration in the Region?
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 228 (2015) , s. 37-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168298463
article
101

Author:
Title:
Kondycja przemysłu Unii Europejskiej w perspektywie założeń strategii reindustrializacji = The Condition of The European Union Industry in Reindustralization Strategy Assumptions
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 228 (2015) , s. 101-114. - Summ., streszcz.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168298511
article
102

Author:
Title:
Korporacje transnarodowe w działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w Polsce = Transnational Corporations in the Research and Development Activity of the Business in Poland
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 228 (2015) , s. 49-60. - Summ., streszcz.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168298513
article
103

Author:
Molendowski Edward , Żmuda Małgorzata
Title:
Internacjonalizacja małej gospodarki otwartej a źródła jej przewagi konkurencyjnej : Irlandia w latach 2007-2012 = Internationalization of a Small Open Economy and Sources of its Compteteive Advantage : Ireland in 2007-2012
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 226 (2015) , s. 18-34. - Summ., streszcz.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168298515
article
104

Author:
Title:
Bezpieczeństwo dostaw energii w Unii Europejskiej: wyzwania i ograniczenia = Energy Security in The EU- Challenges And Restrictions
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 228 (2015) , s. 92-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168298571
article
105

Author:
Title:
Co tkwi w polskiej duszy?
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015) , s. 12. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168298933
unreviewed article
See main document
106

Author:
Title:
O co spierają się komunitaryści z liberałami?
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015) , s. 13-14. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168298935
unreviewed article
See main document
107

Title:
Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom specjalności Polityka i komunikacja międzynarodowa
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015) , s. 32-33. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168298977
unreviewed article
See main document
108

Title:
E-Konferencja pt. "Ekonomiczne problemy współczesnej gospodarki"
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015) , s. 42-43. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168298991
unreviewed article
See main document
109

Title:
Knowledge Transfer Through International Assignments in the Organizational Context
Source:
Argumenta Oeconomica. - nr 2(35) (2015) , s. 145-167. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Nr:
2168299035
article
110

Author:
Title:
Towards Sustainable Development through Eco-innovations : Drivers and Barriers in Poland
Source:
Economics & Sociology. - vol. 8, nr 4 (2015) , s. 179-190. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Nr:
2168299041
article
111

Author:
Title:
Evolution of Managerial Problems from the Perspective of Management Science
Source:
Verslas : Teorija ir praktika = Business : Theory and Practice. - vol. 16, nr 4 (2015) , s. 362-372. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168299175
article
112

Title:
Retencja ryzyka a ubezpieczenie : analiza zachowań polskich przedsiębiorstw = Risk Retention and Insurance : Testing the Behaviour of Polish Enterprises
Source:
Ekonomista. - nr 6 (2015) , s. 804-829. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168299259
article
113

Title:
Regulacja rynku pracy - krytyczna analiza wybranych teorii = Regulation of the Labor Market - a Critical Analysis of Selected Theories
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 11 (2015) , s. 133-156. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168299599
article
114

Title:
Uwarunkowania procesu komercjalizacji wiedzy przez sektor MSP = Conditions of Effective Commercialization of Knowledge by SME Sector
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 11 (2015) , s. 15-35. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168299637
article
115

Author:
Title:
Impact of Institutional Factors on Economic Growth in the United States in the Years 1979-2007
Source:
Oeconomia Copernicana. - vol. 6, nr 1 (2015) , s. 137-159. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168299673
article
116

Author:
Title:
Research Trends of Public-Private Partnerships (PPPs) in Poland
Source:
Oeconomia Copernicana. - vol. 6, nr 1 (2015) , s. 125-136. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168299675
article
117

Title:
Przyszłość integracji w świetle analizy źródeł kryzysu idei europejskiej = Future of the European Integration in the Light of the Analysis of the Sources of European Idea Crisis
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 49, nr 2 (2015) , s. 205-213. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168299699
article
118

Author:
Title:
Praca dzieci jako problem we współczesnym świecie = Child Labor as a Problem of the Modern World
Source:
Europa Regionum. - t. 25 (2015) , s. 161-177. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168299813
article
119

Author:
Title:
Wybrane regulacje zabezpieczeń społecznych gospodarki Stanów Zjednoczonych na tle rozwiązań stosowanych w innych krajach = Selected Social Security Regulation of the United States on the Background of Solutions Used in Other Countries
Source:
Europa Regionum. - t. 25 (2015) , s. 179-197. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168299815
article
120

Author:
Title:
Proponowane modyfikacje strategii bezpośredniego celu inflacyjnego w świetle doświadczeń kryzysu finansowego = The Proposed Modifications of the Inflation Targeting Strategy in the Light of Financial Crisis Experiences
Source:
Europa Regionum. - t. 25 (2015) , s. 289-304. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168299817
article
121

Title:
Pozycja konkurencyjna Polski na tle krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach 2004-2014 = Polish Economy Competitive Position against the Visegrad Countries Background in the Years 2004-2014
Source:
Europa Regionum. - t. 25 (2015) , s. 347-363. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168299819
article
122

Author:
Title:
Formalne i nieformalne mechanizmy egzekwowania umów = Formal and Informal Contract Enforcement Institutions
Source:
Europa Regionum. - t. 25 (2015) , s. 365-382. - Summ. - Bibliogr.