Search form

Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:

Search results for query:

Scientific unit: Faculty of Economics and International Relations from: 2016 to: 2016
records matched your query: 660.
Please wait...
Loading data...
1

Author:
Conference:
36th International Conference "Information Systems Architecture and Technology", Karpacz, Polska, od 2015-09-20 do 2015-09-22
Title:
Global Financial Crisis and the Decoupling Hypothesis
Source:
Information Systems Architecture and Technology : Proceedings of 36th International Conference on Information Systems Architecture and Technology - ISAT 2015 - Part 4 / eds. Zofia Wilimowska, Leszek Borzemski, Adam Grzech, Jerzy Świątek - Cham: Springer, 2016, s. 51-61. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 432)
ISBN:
978-3-319-28565-8 ; 978-3-319-28567-2
Nr:
2168298823
chapter in conference materials
2

Author:
Barański Robert , Gawrońska-Baran Andrzela , Drabarczyk Anna , Gnela Maciej , Hołuj Dominika , Kędzierska Kamila , Lipiec-Warzecha Ludmiła , Liżewski Slawomir , Mędrala Małgorzata , Mituś Ambroży , Ostapowicz Ewa
Title:
Vademecum dyrektora instytucji kultury
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016
Physical description:
XX, 491 s.: il.; 24 cm + płyta CD
Series:
(Beck Info Biznes)
ISBN:
978-83-255-8116-9 ; 978-83-255-8117-6
Nr:
2168300869
book
3

Author:
Title:
Measuring and Monitoring Effects of Sustainable Development in the European Union
Source:
European Journal of Sustainable Development. - vol. 5, no. 1 (2016) , s. 1-18. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168300883
article
4

Title:
Podatek od aktywów bankowych - próba racjonalnej oceny
Source:
Parkiet : gazeta giełdy i inwestorów. - 5 lutego, (nr 28) (2016) , s. 20
Access mode:
Nr:
2168301357
unreviewed article
5

Title:
Determinants of Inward FDI into Visegrad Countries : Empirical Evidence Based on Panel Data for the Years 2000-2012
Source:
Economics and Business Review. - vol. 2 (16), no. 1 (2016) , s. 34-52. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Nr:
2168302863
article
6

Title:
Nowe wyzwania integracji europejskiej
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Difin SA, 2016
Physical description:
187 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego. ; Publikacja powstała w ramach projektu Lifelong Learning Programme Unii Europejskiej Jean Monnet ad personam chair "European Union after Lisbon Treaty", grant 2011-2954.
ISBN:
978-83-8085-072-9
Nr:
2168303111
monograph
See related chapters
7

Title:
Proces konwergencji gospodarczej w ujęciu realnym i nominalnym w świetle teorii ekonomicznych
Source:
Nowe wyzwania integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 17-35 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-072-9
Nr:
2168303115
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Rozważania teoretyczne na temat kryteriów doboru zmiennych diagnostycznych
Source:
Nowe wyzwania integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 36-49 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-072-9
Nr:
2168303169
chapter in monograph
See main document
9

Title:
Wybrane wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 2004-2013
Source:
Nowe wyzwania integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 50-72 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-072-9
Nr:
2168303171
chapter in monograph
See main document
10

Author:
Title:
Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego nowych państw członkowskich Unii Europejskiej - analiza taksonomiczna
Source:
Nowe wyzwania integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 73-91 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-072-9
Nr:
2168303173
chapter in monograph
See main document
11

Title:
Współpraca nauki z biznesem na rzecz rozwoju gospodarczego
Source:
Nowe wyzwania integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 95-114 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-072-9
Nr:
2168303175
chapter in monograph
See main document
12

Title:
Efektywność energetyczna a trwały i zrównoważony rozwój Unii Europejskiej
Source:
Nowe wyzwania integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 115-134 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-072-9
Nr:
2168303177
chapter in monograph
See main document
13

Title:
Koncepcja europejskich praw podmiotowych jako aksjologiczno-prawna podstawa integracji europejskiej
Source:
Nowe wyzwania integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 137-162 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-072-9
Nr:
2168303179
chapter in monograph
See main document
14

Author:
Title:
Wspólny europejski system azylowy a kryzys imigracyjny w Europie
Source:
Nowe wyzwania integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 165-187 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-072-9
Nr:
2168303181
chapter in monograph
See main document
15

Title:
Wstęp
Source:
Nowe wyzwania integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 9-14
ISBN:
978-83-8085-072-9
Nr:
2168303183
preface / summary
See main document
16

Title:
Prosocial Orientation of an Organisation : the Preliminary Identification of Evaluation Criteria
Source:
Management and Organizational Studies. - vol. 3, no 1 (2016) , s. 27-38. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168303803
article
17

Title:
Zarządzanie talentami w organizacji
Edition:
Wyd. 2 uaktualnione
Publisher address:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016
Physical description:
244 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-9978-4
Nr:
2168304019
monograph
See related chapters
18

Title:
Rosnące znaczenie talentów w gospodarce
Source:
Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 13-37
Edition:
Wyd. 2 uaktualnione
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9978-4
Nr:
2168304061
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Istota talentu i zarządzania talentami
Source:
Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 38-67
Edition:
Wyd. 2 uaktualnione
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9978-4
Nr:
2168304225
chapter in monograph
See main document
20

Title:
Strategiczne aspekty zarządzania talentami
Source:
Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 68-102
Edition:
Wyd. 2 uaktualnione
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9978-4
Nr:
2168304251
chapter in monograph
See main document
21

Author:
Title:
Pozyskiwanie pracowników utalentowanych
Source:
Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 103-124
Edition:
Wyd. 2 uaktualnione
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9978-4
Nr:
2168304263
chapter in monograph
See main document
22

Title:
Retencja pracowników utalentowanych
Source:
Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 125-141
Edition:
Wyd. 2 uaktualnione
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9978-4
Nr:
2168304273
chapter in monograph
See main document
23

Author:
Title:
Procesy rozwoju pracowników utalentowanych
Source:
Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 142-155
Edition:
Wyd. 2 uaktualnione
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9978-4
Nr:
2168304281
chapter in monograph
See main document
24

Title:
Pomiar i ocena w zarządzaniu talentami
Source:
Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 156-182
Edition:
Wyd. 2 uaktualnione
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9978-4
Nr:
2168304289
chapter in monograph
See main document
25

Title:
Programy zarządzania talentami
Source:
Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 183-186
Edition:
Wyd. 2 uaktualnione
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9978-4
Nr:
2168304303
chapter in monograph
See main document
26

Title:
Wstęp
Source:
Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 9-11
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9978-4
Nr:
2168304465
preface / summary
See main document
27

Title:
Entrepreneurial Intentions of Students in Poland in the View of Ajzen's Theory of Planned Behaviour
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Jan BRZOZOWSKI, Marco Cucculelli. - vol. 4, nr 1 (2016) , s. 83-94. - Tytuł numeru: Economics of Higher Education - Bibliogr.
Research program:
The article came into being within the statutory research project entitled "Entrepreneurship Education towards Contemporary Challenges" coordinated by K. Wach and financed by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland with the funds allocated to development of research potential of the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168304585
article
See main document
28

Title:
Entrepreneurial Business and Economics Review
Number:
vol. 4, nr 1
Redaktor:
, Cucculelli Marco
Publisher address:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Physical description:
196 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Economics of Higher Education, Bibliogr. po rozdz.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168304587
journal / series editorial
See related chapters
29

Author:
Title:
Przemysł meblarski w Polsce i jego międzynarodowa pozycja konkurencyjna = The Furniture Industry in Poland and Its International Competitive Position
Source:
Ekonomia Międzynarodowa. - nr 13 (2016) , s. 38-52. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168304809
article
30

Title:
Leksykon polskich badaczy przedsiębiorczości
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej, 2016
Physical description:
102 s.: il.; 24 cm
Research program:
Publikacja powstała w ramach projektu nr 15190Y1A0475 nt. "Rozwój badań nad przedsiębiorczością w kontekście globalnym: brikolaż ekonomii i zarządzania" realizowanego w ramach programu edukacji ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego w latach 2015-2016 przez Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej UEK oraz Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji UEK
ISBN:
978-83-65262-06-6
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168305359
lexicon
31

Title:
Złota księga polskich katedr przedsiębiorczości
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej, 2016
Physical description:
211 s.: il.; 24 cm
Research program:
Publikacja powstała w ramach projektu nr 15190Y1A04 75 nt. "Rozwój badań nad przedsiębiorczością w kontekście globalnym: brikolaż ekonomii i zarządzania" realizowanego w ramach programu edukacji ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego w latach 2015-2016 przez Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej UE
ISBN:
978-83-65262-05-9
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168305375
lexicon
See related chapters
32

Author:
Title:
Wpływ poziomu umiędzynarodowienia środowiska pracy na proces adaptacji pracowniczej = The Influence of the Level of Work Environment Internationalization on Employee Adaptation Process [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 3 (2016) , s. 421-431. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Tekst powstał na podstawie projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/N/HS4/03179.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168305381
article
33

Title:
Edukacja jako czynnik kształtujący kapitał ludzki w kontekście strategii Europa 2020 = Education as a Factor Shaping Human Capital in the Context of Europe 2020 Strategy [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 3 (2016) , s. 1061-1073. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168305383
article
34

Title:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal
Number:
nr 1 (95)
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016
Physical description:
72 s.: il.; 29 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168305403
journal / series editorial
See related chapters
35

Author:
Title:
Modele polityki społecznej w Europie i ich skuteczność - teoria a praktyka = Social Policy Models in Europe and Their Efficiency - Theory and Practice
Source:
Polityka Społeczna. - nr 3 (504) (2016) , s. 1-7. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168305509
article
36

Author:
Title:
Wstęp
Source:
Złota księga polskich katedr przedsiębiorczości / red. Krzysztof WACH - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej, 2016, s. 7-9
ISBN:
978-83-65262-05-9
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168305565
preface / summary
See main document
37

Author:
Title:
Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Source:
Złota księga polskich katedr przedsiębiorczości / red. Krzysztof WACH - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej, 2016, s. 21-26
ISBN:
978-83-65262-05-9
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168305567
lexical items
See main document
38

Author:
Title:
Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Source:
Złota księga polskich katedr przedsiębiorczości / red. Krzysztof WACH - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej, 2016, s. 49-57
ISBN:
978-83-65262-05-9
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168305569
lexical items
See main document
39

Author:
Title:
Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji - Nasza Historia i Osiągnięcia
Source:
Złota księga polskich katedr przedsiębiorczości / red. Krzysztof WACH - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej, 2016, s. 57-60
ISBN:
978-83-65262-05-9
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168305571
lexical items
See main document
40

Author:
Title:
Entrepreneurial Business and Economics Review (EBER)
Source:
Złota księga polskich katedr przedsiębiorczości / red. Krzysztof WACH - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej, 2016, s. 187-191
ISBN:
978-83-65262-05-9
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168305573
lexical items
See main document
41

Title:
Jak Polacy zabiegają o reprezentację własnych interesów?
Source:
Wobec wyzwań jutra : co myślą Polacy i jak działają? / red. nauk. Witold Morawski - Warszawa: Wolters Kluwer : Akademia Leona Koźmińskiego, 2016, s. 359-385 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-9493-2
Nr:
2168305649
chapter in book
42

Author:
Sheehan Maura , Buchelt Beata
Title:
Human Resource Development in Central and Eastern Europe (CEE)
Source:
Global Human Resource Development : Regional and Country Perspectives / edited by: Thomas N. Garavan, Alma M. McCarthy, Michael J. Morley - New York: Routledge, 2016, s. 269-288 - Bibliogr.
Series:
(Routledge Studies in Human Resource Development ; 24)
ISBN:
978-0-415-73722-7 ; 978-1-315-81817-7
Nr:
2168305747
chapter in monograph
43

Author:
Title:
Podstawy zarządzania ryzykiem operacyjnym
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Physical description:
117 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-720-3
Nr:
2168305817
academic script
44

Author:
Conference:
3rd International Conference on European Integration (ICEI) 2016, Ostrava, Czechy, od 2016-05-19 do 2016-05-20
Title:
Changes in Level of Socio-Economic Development of EU Member Countries in the 2004-2013 Period - Taxonomic Analysis
Source:
Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016 / eds. Eva Kovářová, Lukáš Melecký, Michaela Staníčková - Ostrava: VSB-Technical University, 2016, s. 37-45. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-248-3911-0
Access mode:
Nr:
2168305887
chapter in conference materials
45

Conference:
3rd International Conference on European Integration (ICEI) 2016, Ostrava, Czechy, od 2016-05-19 do 2016-05-20
Title:
Analysis of the Sources of the European Union Crisis
Source:
Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016 / eds. Eva Kovářová, Lukáš Melecký, Michaela Staníčková - Ostrava: VSB-Technical University, 2016, s. 1013-1022. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-248-3911-0
Access mode:
Nr:
2168305891
chapter in conference materials
46

Conference:
3rd International Conference on European Integration (ICEI) 2016, Ostrava, Czechy, od 2016-05-19 do 2016-05-20
Title:
Threats and Challenges to EU Energy Security
Source:
Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016 / eds. Eva Kovářová, Lukáš Melecký, Michaela Staníčková - Ostrava: VSB-Technical University, 2016, s. 1096-1102. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-248-3911-0
Access mode:
Nr:
2168305893
chapter in conference materials
47

Title:
Multidimensional Analysis of Social Convergence Within the European Union Countries
Source:
Chinese Business Review. - Vol. 15, No. 3 (2016) , s. 103-114. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168306015
article
48

Author:
Morley Michael , Poór József , Heraty Noreen , Alas Ruth , Pocztowski Aleksy
Title:
Developments in Human Resource Management in Central and Eastern Europe in Comparative Perspective
Source:
International Human Resource Management : Contemporary HR Issues in Europe / ed. by Michael Dickmann, Chris Brewster, Paul Sparrow - Wyd. 3. - New York ; London: Routledge, 2016, s. 72-99 - Bibliogr.
Edition:
Wyd. 3
ISBN:
978-1-138-77602-9 ; 978-1-138-77603-6
Nr:
2168306033
chapter in monograph
49

Title:
Prekariat - nowe zjawisko na rynku pracy w Polsce = The Precariat - a New Phenomenon in the Labour Market in Poland
Source:
Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - Vol. 19, nr 2 (2016) , s. 17-30. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł opublikowany w ramach projektu "Popularyzacja najnowszej wiedzy ekonomicznej wśród ludzi młodych" realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. ; Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168306055
article
50

Author:
Beck Krzysztof , Janus Jakub
Title:
Podobieństwo wstrząsów podażowych i popytowych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej = Similarity of Supply and Demand Shocks between Poland and Other EU Countries
Source:
Ekonomista. - nr 1 (2016) , s. 112-140. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168306837
article
51

Author:
Title:
Współpraca korporacji transnarodowych z lokalnymi przedsiębiorstwami w ujęciu teoretycznym [dokument elektroniczny]
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w zmiennym otoczeniu w kontekście zrównoważonego rozwoju : monografia / red. nauk. Klaudia Pujer - Wrocław: Exante, 2016, s. 127-151 - Bibliogr.
Series:
(Seria: Zarządzanie)
ISBN:
978-83-65374-09-7
Access mode:
Nr:
2168306863
chapter in monograph
52

Author:
Ubrežiová Iveta , Wach Krzysztof
Title:
Selected Chapters from International Management and Entrepreneurship
Publisher address:
Nitra: Slovak University of Agriculture, 2016
Physical description:
94 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
These materials have been funded with support from the International Visegrad Fund's, Visegrad University Studies Grant No. 61200004
ISBN:
978-80-552-1507-5
Nr:
2168306875
textbook
53

Author:
Title:
Paradygmaty metodologiczne nauk o zarządzaniu = Methodological Paradigms of Management Science
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 421 (2016) , s. 375-385. - Tytuł numeru: Sieci międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów - Bibliogr.
Research program:
Niniejsze opracowanie powstało w ramach grantu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (nr 2014/13/B/HS4/03452).
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168306893
article
54

Author:
Title:
Dobór metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania w opinii pracowników naukowo-dydaktycznych = Selection of Methods in Management Problem-Solving Based on Responses of Academic Staff
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 421 (2016) , s. 554-569. - Tytuł numeru: Sieci międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168306895
article
55

Title:
Koncepcja modelu wyboru lokalizacji zrównoważonej nieruchomości biurowej = The Concept of the Model for the Selection of Sustainable Office Building Location
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 1 (95) (2016) , s. 39-44. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168306961
article
See main document
56

Conference:
Cross-Cultural Business Conference 2016, Steyr, Austria, od 2016-05-19 do 2016-05-20
Title:
Transformational Leadership According to Competitiveness of Small Enterprises
Source:
Cross-Cultural Business Conference 2016 : Proceedings / eds. Margarethe Überwimmer, Teresa Gangl, Martina Gaisch, Christian Stadlmann - Steyr/Austria: The University of Applied Sciences Upper, 2016, s. 305-314. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-3-9504257-0-3
Nr:
2168306999
chapter in conference materials
57

Title:
Diagnoza i doskonalenie organizacji uczącej się na przykładzie małego przedsiębiorstwa = Diagnosis and Improvement of Learning Organization on the Example of a Small Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 88 (2016) , s. 139-149. - Tytuł numeru: Podejmowanie decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy : doskonalenie działalności organizacji - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC BY
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168307001
article
58

Title:
Methodological Aspects of Qualitative-Quantitative Analysis of Decision-Making Processes
Source:
Management and Production Engineering Review. - vol. 7, no 2 (2016) , s. 3-11. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This research was supported by the National Science Centre of Poland (decision No.: DEC 2013/11/D/HS4/04070) within a research project entitled "The Application of Analytic Hierarchy Process for Analyzing Material and Nonmaterial Determinants of Life Quality of Young Europeans" lead by Remigiusz Gawlik, Ph.D. between 2014 and 2017.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168307003
article
59

Title:
Kształtowanie postaw i zachowań w zakresie dzielenia się wiedzą w warunkach ekspatriacji = Fostering Knowledge Sharing Attitudes and Behaviours in Terms of Expatriation
Source:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 1 (39) (2016) , s. 67-83. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Analizowane wyniki badań pochodzą z projektu badawczego autorki pt. "Ekspatriacja jako mechanizm transferu wiedzy w oddziałach zagranicznych przedsiębiorstw międzynarodowych" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie decyzji nr DEC-2012/07/D/HS4/00741
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168307015
article
60

Author:
Buchelt Beata Irma , Jończyk Joanna Anna
Conference:
8th International Conference "An Enterprise Odyssey: Saving the Sinking Ship Through Human Capital", Zagrzeb, Chorwacja, od 2016-06-08 do 2016-06-11
Title:
The Moderating Role of Performance Appraisal in Hospitals' Innovativeness
Source:
An Enterprise Odyssey : Saving the Sinking Ship Through Human Capital / ed. by Lovorka Galetić, Ivana Načinović Braje, Božidar Jaković - Zagreb: University of Zagreb. Faculty of Economics & Business, 2016, s. 40-48. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The discussion presented in this article is the effect of the research project conducted by dr Beata Buchelt - "Human capital management in hospitals" - financed from the funds allocated to the project NCN 2013/11/B/HS4/01062 and the research conducted by dr Joanna Jończyk in the framework of the work S/WZ/3/2015 and financed from the funds for science by the Ministry of Science and Higher Education
ISBN:
978-953-346-027-7
Nr:
2168307065
chapter in conference materials
61

Title:
Exchange Rate as a Shock Absorber in Poland and Slovakia : Evidence from Bayesian SVAR Models with Common Serial Correlation
Source:
Economic Modelling. - vol. 58, November (2016) , s. 249-262. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 25.00 pkt
Nr:
2168307105
article
62

Title:
Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa w Unii Europejskiej, red. nauk. Andrzej Czyżewski, Bogdan Klepacki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2015, s. 673
Source:
Ekonomista. - nr 1 (2016) , s. 141-145
Nr:
2168307127
review
63

Title:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne krajów rozwijających się na kontynencie afrykańskim = Foreign Direct Investment of Developing Countries in Africa
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 3 (81) (2016) , s. 25-37. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej gospodarki światowej - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168307131
article
64

Title:
Struktura specjalizacji eksportowej a proces konwergencji państw Unii Europejskiej = The Structure of Export Specialisation and Convergence Process within the European Union Countries
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 3 (81) (2016) , s. 79-89. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej gospodarki światowej - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168307133
article
65

Title:
Specjalne i zróżnicowane traktowanie krajów rozwijających się w procesie liberalizacji handlu rolnego na forum WTO = Special and Differential Treatment for Developing Countries in the Process of Agricultural Trade Liberalization in the WTO
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 3 (81) (2016) , s. 105-116. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej gospodarki światowej - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168307135
article
66

Title:
Kraje rozwijające się w światowych obrotach handlowych = Developing Countries in World Trade Turnovers
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 3 (81) (2016) , s. 143-155. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej gospodarki światowej - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168307137
article
67

Title:
Unia Energetyczna - nowy etap polityki energetycznej Unii Europejskiej? = Energy Union - a New Stage of the Energy Policy of the European Union?
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 3 (81) (2016) , s. 213-224. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej gospodarki światowej - Bibliogr.
Research program:
Publikacja sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168307149
article
68

Author:
Title:
Serwicyzacja produkcji przemysłowej : wnioski dla Polski = Servitization of Manufacturing : Conclusions for Poland
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 3 (81) (2016) , s. 253-264. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej gospodarki światowej - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168307153
article
69

Author:
Title:
Sprawiedliwy handel międzynarodowy - nowa umowa społeczna = Equitable International Trade - a New Social Contract
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 3 (81) (2016) , s. 311-321. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej gospodarki światowej - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168307155
article
70

Author:
Żmuda Małgorzata , Molendowski Edward
Title:
W poszukiwaniu istoty konkurencyjności gospodarki narodowej : studium interdyscyplinarne = In Search of Substance of National Competitiveness : Interdisciplinary Perspective
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 3 (81) (2016) , s. 323-333. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej gospodarki światowej - Bibliogr.
Research program:
Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2015/17/B/HS4/02075
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168307157
article
71

Title:
Rola muzeów w rozwoju społeczno-gospodarczym państwa = The Role of Museums in the Social and Economic Development of Contemporary States
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (950) (2016) , s. 93-107. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168307195
article
72

Title:
Bogaci i biedni na rynku kredytowym w Polsce : analiza porównawcza dla lat 2000-2013 = Rich and Poor Households in Poland's Credit Market - a Comparative Analysis for the Years 2000-2013
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (950) (2016) , s. 75-92. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168307197
article
73

Author:
Title:
Społeczna odpowiedzialność uniwersytetu ekonomicznego = Social Responsibility of an Economic University
Source:
Ekonomista. - nr 3 (2016) , s. 383-402. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168307267
article
74

Author:
Ambroziak Łukasz , Molendowski Edward
Title:
Wpływ członkowska Polski w Unii Europejskiej na ewolucję jej partnerstwa handlowo-inwestycyjnego z Niemcami = The Impact of Poland's Membership in the European Union on the Polish Trade and Investment Partnership with Germany
Source:
Krakowskie Studia Międzynarodowe = Krakow International Studies. - nr 1 (2016) , s. 131-150. - Tytuł numeru: Znaczenie nowej roli międzynarodowej Niemiec dla współpracy polsko-niemieckiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Część 1, Polska i Niemcy w Unii Europejskiej
Research program:
Projekt został sfinansowany ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego (E. Molendowski) oraz ze środków IBRKK (Ł. Ambroziak).
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168307269
article
75

Author:
Title:
The Transmission Mechanism of Unconventional Monetary Policy
Source:
Oeconomia Copernicana. - vol. 7, nr 1 (2016) , s. 7-21. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168307271
article
76

Author:
Title:
Zmiany skuteczności krajowych polityk społecznych w Europie w okresie 2004-2013 = Changes in Efficiency of National Social Policies in Europe in the 2004-2013 Period
Source:
Polityka Społeczna. - nr 5-6 (506-507) (2016) , s. 14-21. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168307273
article
77

Author:
Sienkiewicz Łukasz , Łukasiewicz Grzegorz
Title:
Jakościowy kontekst kapitału ludzkiego w organizacjach wielokulturowych - analiza holistyczna z wykorzystaniem narzędzia NKL = Qualitative Context of Human Capital in Multicultural Organisations - a Holistic Analysis with a Use of NKL Tool
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 17, z. 3, cz. 2 (2016) , s. 175-191. - Tytuł numeru: Studia z zarządzania międzykulturowego - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168307275
article
78

Title:
Uelastycznianie rynku pracy w Polsce w warunkach globalnej gospodarki = Flexibilisation Labour Market in Poland in the Global Economy
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 257 (2016) , s. 102-113. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307277
article
79

Author:
Title:
O ewolucji ekonomicznej teorii wartości = About the Evolution of the Economic Theory of Value
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 259 (2016) , s. 49-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach programu badawczego nr 048/WE-KMA/2015/S/5048.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307279
article
80

Title:
Znaczenie teorii Michała Kaleckiego w świetle doświadczeń światowego kryzysu finansowego początku XXI w. = The Significance of Michał Kalecki's Theory in Light of the Experience of the Global Financial Crisis at the Beginning of the XXI Century
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 259 (2016) , s. 70-79. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307281
article
81

Title:
Przyczyny i skutki kryzysu finansowego w Islandii w 2008 roku = The Reasons for and Results of the 2008 Financial Crisis on Iceland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (950) (2016) , s. 57-73. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168307285
article
82

Author:
Szarucki Marek , Brzozowski Jan , Stankevičienė Jelena
Title:
Determinants of Self-employment among Polish and Romanian Immigrants in Germany
Source:
Journal of Business Economics and Management. - vol. 17, no 4 (2016) , s. 598-612. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 20.00 pkt
Nr:
2168307303
article
83

Conference:
First EAI International Summit, Smart City 360°, Bratysława-Toronto, Slovakia-Canada, od 2015-10-13 do 2015-10-16
Title:
Using the Means-Ends Approach to Understand the Value of Sustainability on the Property Market
Source:
Smart City 360° / eds. Alberto Leon-Garcia, Radim Lenort, David Holman, David Staš, Veronika Krutilova, Pavel Wicher, Dagmar Cagáňová, Daniela Špirková, Julius Golej, Kim Nguyen - Cham: Springer, 2016, s. 738-749. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering ; 166)
ISBN:
978-3-319-33680-0 ; 978-3-319-33681-7
Nr:
2168307309
chapter in conference materials
84

Title:
Healthcare in the Light of the Concept of Welfare State Regimes - Comparative Analysis of EU Member States
Source:
Oeconomia Copernicana. - vol. 7, nr 2 (2016) , s. 187-206. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from funds allocated to the Department of Economics and International Relations, University of Economics in Cracow, in the framework of the grants for the maintenance of research capacity.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168307353
article
85

Title:
Pro-investment Local Policies in the Area of Real Estate Economics - Similarities and Differences in the Strategies Used by Communes
Source:
Oeconomia Copernicana. - vol. 7, nr 2 (2016) , s. 269-283. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168307355
article
86

Author:
Głuszak Michał , Krochmal Piotr
Title:
Popyt i preferencje mieszkaniowe w Krakowie : badania ankietowe, IV kw. 2015 : raport z badań nabywców mieszkań prowadzonych na 113. Krakowskiej Giełdzie Domów i Mieszkań w Krakowie [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Instytut Analiz - Monitor Rynku Nieruchomości, 2016
Physical description:
7 s.: il.; 30 cm
Notes:
Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168307417
report
87

Author:
Title:
Wzrost konkurencyjności Polski wobec problemu podniesienia jakości życia Polaków = Increase the Competitiveness of the Polish Economy to the Issues of Improving the Quality of Life in Poland
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 46 (2) (2016) , s. 180-190. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307445
article
See main document
88

Author:
Title:
Zarządzanie konfliktem i przeciwdziałanie mobbingowi a intensyfikacja procesów innowacyjnych = The Conflict Management and the Counteraction of the Mobbing and the Intensification of Innovative Processes
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 46 (2) (2016) , s. 289-301. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307447
article
See main document
89

Title:
'Capital' Accumulation, Economic Growth and Income Distribution : Different Theories and 20th and 21st Century Evidence = Akumulacja kapitału, wzrost gospodarczy i podział dochodu : różne teorie a doświadczenia XX i XXI wieku
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 46 (2) (2016) , s. 148-179. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307487
article
See main document
90

Title:
Ocena opłacalności i ryzyka inwestycji
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Physical description:
133 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-724-0
Nr:
2168307489
academic script
91

Author:
Title:
Ekonomia dobrobytu
Source:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 34-35
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307499
lexical items
See main document
92

Author:
Title:
Hayek Friedrich August
Source:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 54-56
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307505
lexical items
See main document
93

Author:
Title:
Integracja europejska - ujęcie traktatowe
Source:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 62-65
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307507
lexical items
See main document
94

Author:
Title:
Niewidzialna ręka
Source:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 101-102
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307525
lexical items
See main document
95

Author:
Title:
Przedsiębiorczość - poszukiwanie holistycznego podejścia
Source:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 132-134
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307533
lexical items
See main document
96

Author:
Title:
Rozwój gospodarczy
Source:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 141
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307535
lexical items
See main document
97

Author:
Title:
Rozwój społeczno-gospodarczy
Source:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 141-142
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307537
lexical items
See main document
98

Author:
Title:
Rozwój i ekonomia rozwoju
Source:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 142-143
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307539
lexical items
See main document
99

Author:
Title:
SGR w UE
Source:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 153-155
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307545
lexical items
See main document
100

Author:
Title:
Społeczna odpowiedzialność biznesu CSR
Source:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 164-166
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307547
lexical items
See main document
101

Author:
Title:
Szkoła historyczna
Source:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 179
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307549
lexical items
See main document
102

Author:
Title:
Wzrost gospodarczy i jego czynniki
Source:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 191
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307553
lexical items
See main document
103

Author:
Title:
Zawodność rynku
Source:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 199
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307559
lexical items
See main document
104

Author:
Title:
Zrównoważona gospodarka rynkowa
Source:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 201-202
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307561
lexical items
See main document
105

Author:
Title:
Zrównoważony rozwój
Source:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 202-203
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307563
lexical items
See main document
106

Author:
Title:
Otoczenie międzynarodowe jako czynnik internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw = International Environment as a Factor for Internationalisation of Polish Firms
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 30, nr 1 (2016) , s. 7-20. - Tytuł numeru: Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego pt. Zachowania polskich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji w świetle szkoły przedsiębiorczości międzynarodowej (OPUS 4) realizowanego w latach 2013-2016 na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN) przyznanych na podstawie decyzji numer DEC- -2012/07/B/HS4/00701
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168307569
article
107

Author:
Title:
Nowy pragmatyzm Grzegorza W. Kołodki - o poszukiwaniach ekonomii przyszłości
Source:
Ekonomia przyszłości : wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko / red. nauk. Maciej Bałtowski - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016, s. 17-32 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-18725-5
Nr:
2168307701
chapter in monograph
108

Author:
Title:
Zarządzanie wiekiem jako sposób przeciwdziałania nierównościom społeczno-ekonomicznym oraz konfliktom międzypokoleniowym w przedsiębiorstwie = Age Management as a Way of Counteracting Social and Economical Inequalities and Inter-Generation Conflicts in Enterprises
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 46 (2) (2016) , s. 408-418. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307713
article
See main document
109

Title:
Zarządzanie wiekiem a wykorzystanie kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie = Age Management and Using Human Capital in a Company
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 46 (2) (2016) , s. 334-344. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307719
article
See main document
110

Title:
Program doskonalenia kompetencji pracowników administracji samorządowej na przykładzie Urzędu Miasta Krakowa = Programme of Improving the Competencies of Council Administration Employees based on Urząd Miasta Krakowa (the Municipality of Krakow)
Source:
Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non profit / red. nauk. Aldona Andrzejczak, Joanna Furmańczyk - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydawnictwo edu-Libri, 2016, s. 76-90. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63804-92-3 ; 978-83-63804-93-0
Access mode:
Nr:
2168307767
chapter in monograph
111

Title:
Budowanie kapitału społecznego poprzez kształtowanie postaw na przykładzie małych miast i obszarów wiejskich Małopolski = Building Social Capital through the Development of Attitudes on the Example of Small Towns and Rural Areas in the Lesser Poland District
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 46 (2) (2016) , s. 385-395. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307773
article
See main document
112

Title:
Handel wewnątrzgałęziowy państw Bałkanów Zachodnich w relacjach wzajemnych oraz z Unią Europejską = Intra-lndustry Trade of the Western Balkan Countries in Regional Relations and in Relations with the European Union
Source:
Unia Europejska.pl. - nr 2 (237) (2016) , s. 10-19. - Summ., streszcz.
Research program:
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/N/ HS4/03642.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168307775
article
113

Author:
Title:
Selected Methods of Organizations' Reaction to Changes in the Political and Legal Environment
Source:
Dilemmas of Restructuring of Modern Economy and Enterprises : Theory - Methods - Practice / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA - Cracow: Fundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 97-109. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-55-3 ; 978-83-65173-56-0
Nr:
2168307841
chapter in monograph
See main document
114

Title:
Psychospołeczne determinanty zaangażowania organizacyjnego = Psychosocial Determinants of the Organisational Engagement
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (951) (2016) , s. 5-15. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168307845
article
115

Author:
Title:
Walidacja podejścia procesowego w ograniczaniu ryzyka w COBIT i ITIL = Validation of the Process Approach in Reducing Risk at COBIT and ITIL
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 4 (2016) , s. 23-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168307849
article
116

Conference:
Baltic Geodetic Congress 2016 (BGC Geomatics 2016), Gdańsk, Polska, od 2016-06-02 do 2016-06-04
Title:
Urban Street Network Analysis Using Space Syntax in GIS - Cracow Case Study [dokument elektroniczny]
Source:
BGC Geomatics 2016 : 2016 Baltic Geodetic Congress (Geomatics) : Gdansk, Poland 2-4 June 2016 : Proceedings - Los Alamitos ; Washington ; Tokyo: IEEE, 2016, s. 282-287. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This research was funded with "Grant for Young Rese archers (BMN)" 137/WE - KEN/02/2015/M/5137.
ISBN:
978-1-5090-2421-6
Nr:
2168307869
chapter in conference materials
117

Title:
Urban Street Network Analysis Using Space Syntax in GIS - Cracow Case Study
Source:
Geomatics 2016 : Gdańsk, Poland 2016 : book of abstracts / [eds.: Karol Daliga, Dominika Wróblewska, Jakub Szulwic] - Gdańsk: Gdansk University of Technology. Faculty of Civil and Environmental Engineering. Department of Geodesy : Polish Internet Informant of Geodesy I-NET.PL Sp. J., 2016, s. 131-132 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934609-4-6
Access mode:
Nr:
2168307871
varia
118

Title:
Entrepreneurial Business and Economics Review
Number:
vol. 4, nr 3
Redaktor:
Publisher address:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Physical description:
210 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Advancing Research in Entrepreneurship, Bibliogr. po rozdz.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168307937
journal / series editorial
See related chapters
119

Title:
Editorial
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Agnieszka ŻUR, Maria URBANIEC2016. - vol. 4, nr 3, s. 7-9. - Tytuł numeru: Advancing Research in Entrepreneurship - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168307939
preface / summary
See main document
120

Author:
Title:
Enhancing SMEs' Growth by Investing in Organizational Capital
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Agnieszka ŻUR, Maria URBANIEC. - vol. 4, nr 3 (2016) , s. 103-116. - Tytuł numeru: Advancing Research in Entrepreneurship - Bibliogr.
Research program:
The article came into being within the project no. DEC-2012/07/d/HS4/00789 entitled 'Effectiveness of SMEs' investments in development ' financed by Polish National Science Center, conducted by Urban Pauli in the years 2013-2016.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168307941
article
See main document
121

Author:
Title:
Innovative Behaviour of High-Tech Internationalized Firms : Survey Results from Poland
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Agnieszka ŻUR, Maria URBANIEC. - vol. 4, nr 3 (2016) , s. 153-165. - Tytuł numeru: Advancing Research in Entrepreneurship - Bibliogr.
Research program:
The article came into being within the research project OPUS 6 entitled Internationalization of small and medium-sized enterprises operating in high-tech industries, which has been funded by the National Science Centre (NCN) on the basis of the decision no. DEC-2013/11/B/HS4/02135 in the years 2014-2017.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168307943
article
See main document
122

Title:
Entrepreneurial Business and Economics Review
Number:
vol. 4, nr 2
Publisher address:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Physical description:
160 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Real Estate and Construction Economics, Bibliogr. po rozdz.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168307959
journal / series editorial