Search form

Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:

Search results for query:

Scientific unit: College of Management and Quality Publication type: Unpublished from: 2020 to: 2020
records matched your query: 2.
1

Author:
Święs Danuta
Title:
Czynniki determinujące skuteczność audytów systemów zarządzania jakością = The Factors Determining the Efficiency of the Audits of Quality Management Systems
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2020
Physical description:
292 k.: il.; 30 cm
Notes:
Summ., Bibliogr.
Signature:
eDr-482
Nr:
2168351914
doctoral dissertation
2

Author:
Title:
Dobór metod wdrażania informatycznych systemów obsługi studiów w szkołach wyższych
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2020
Physical description:
k.: il. kolor.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-483
Nr:
2168351952
doctoral dissertation
1
Czynniki determinujące skuteczność audytów systemów zarządzania jakością = The Factors Determining the Efficiency of the Audits of Quality Management Systems / Danuta Święs ; . - Kraków, 2020. - 292 k. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr.
2
Dobór metod wdrażania informatycznych systemów obsługi studiów w szkołach wyższych / Paweł KONKOL ; Promotor: Dariusz PUT ; Promotor pomocniczy: Janusz STAL. - Kraków, 2020. - k. : il. kolor. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Święs D., (2020), Czynniki determinujące skuteczność audytów systemów zarządzania jakością, Prom. Sikora T., Kraków : , 292 k.
2
Konkol P., (2020), Dobór metod wdrażania informatycznych systemów obsługi studiów w szkołach wyższych, Prom. Put D., Kraków : , k.
1
@unpublished{drUEK:2168351914,
author = " Święs Danuta ",
title = "Czynniki determinujące skuteczność audytów systemów zarządzania jakością",
adress = "Kraków",
year = "2020",
}
2
@unpublished{drUEK:2168351952,
author = " Konkol Paweł ",
title = "Dobór metod wdrażania informatycznych systemów obsługi studiów w szkołach wyższych",
adress = "Kraków",
year = "2020",
}