Search form

Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:

Search results for query:


Scientific unit: College of Economy and Public Administration Publication type: Chapters from: 2021 to: 2021
records matched your query: 52.
1

Author:
Kwarciński Tomasz , Załuski Wojciech
Title:
Beyond Mere Utility-Maximisation : Towards an Axiologically Enriched Account of Well-being
Source:
Words, Objects and Events in Economics : the Making of Economic Theory / eds.: Peter Róna, László Zsolnai, Agnieszka Wincewicz-Price - Cham: Springer, 2021, s. 181-191. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Virtues and Economics ; vol. 6)
ISBN:
978-3-030-52672-6 ; 978-3-030-52673-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168349836
chapter in monograph
2

Title:
Pandemia COVID-19 jako stymulator procesów despacjalizacji
Source:
Polityka przestrzenna w czasie kryzysu / red. nauk. Maciej Nowak - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021, s. 9-30
ISBN:
978-83-66470-41-5
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168354034
chapter in monograph
3

Author:
Title:
Ochrona praw dłużnika celnego a wznowienie postępowania ze względu na orzeczenie TSUE - kilka uwag na przykładzie prawa celnego = Protection of the Rights of the Customs Debtor and Resumption of Proceedings in the Light of the CJEU Judgement - a Few Remarks as Exemplified by Customs Law
Source:
Wyzwania dla polskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku. T. 3 / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021, s. 730-744. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8180-425-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168354116
chapter in monograph
4

Title:
Halal Certification as a Source of Intra- and Inter-group Tensions among Muslims in Poland
Source:
Rethinking Halal : Genealogy, Current Trends, and New Interpretations / eds. Ayang Utriza Yakin, Louis-Léon Christians - Leiden: Brill, 2021, s. 241-264 - Bibliogr.
Series:
(Muslim Minorities ; Vol. 37)
ISBN:
978-90-04-45922-9 ; 978-90-04-45923-6
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168354570
chapter in monograph
5

Author:
Title:
Polityka zdrowotna : wybrane uwarunkowania i wyzwania = Health Policy : Key Determinants and Challenges
Source:
Polityki publiczne / red. Artur Wołek - Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 2021, s. 175-191. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Słowniki społeczne ; t. 2)
ISBN:
978-83-7614-492-4
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Level I:
20.00 pkt
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Klich J., (2021), Health Policy : Key Determinants and challenges. [W:] Wołek A. (ed.), Public Policies, Krakow : Ignatianum University Press, s. 171-186, ISBN 978-83-7614-496-2
Nr:
2168355450
chapter in monograph
6

Author:
Title:
Ocena transformacji kraju w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym - propozycja wskaźników pomiaru dla obszaru "zrównoważona konsumpcja" = Assessment of the Country Transformation Towards Circular Economy - Proposed Measurement Indicators for "Sustainable Consumption"
Source:
Infrastruktura i środowisko w gospodarce o obiegu zamkniętym / red. nauk.: Anna Krakowiak-Bal, Mateusz Malinowski, Jakub Sikora - Kraków: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2021, s. 231-242. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-959215-7-5 ; 978-83-959215-8-2
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168355566
chapter in monograph
7

Title:
Curriculum Update Mechanism
Source:
Teaching Guidelines for Digital Entrepreneurship / eds. Kateryna Kraus, Nataliia Kraus, Olena Shtepa - Kiev-Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021, s. 34-40
ISBN:
978-83-959463-6-3
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168355918
chapter in monograph
8

Title:
Public Administration in Central and Eastern Europe
Source:
Oxford Research Encyclopedias : Politics / red. William R. Thompson - Oxford: Oxford University Press, 2021, s. 1-29. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-0-19-022863-7
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168356218
chapter in monograph
9

Author:
Title:
Polityka społeczna = Social Policy
Source:
Polityki publiczne / red. Artur Wołek - Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 2021, s. 107-131. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Słowniki społeczne ; t. 2)
ISBN:
978-83-7614-492-4
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Level I:
20.00 pkt
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Laurisz N., (2021), Social Policy. [W:] Wołek A. (ed.), Public Policies, Krakow : Ignatianum University Press, s. 105-128, ISBN 978-83-7614-496-2
Nr:
2168356246
chapter in monograph
10

Author:
Title:
Decydowanie w politykach publicznych = Decision Making in Public Policies
Source:
Polityki publiczne / red. Artur Wołek - Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 2021, s. 45-65. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Słowniki społeczne ; t. 2)
ISBN:
978-83-7614-492-4
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Level I:
20.00 pkt
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Matyja R., (2021), Decision Making in Public Policies. [W:] Wołek A. (ed.), Public Policies, Krakow : Ignatianum University Press, s. 43-63, ISBN 978-83-7614-496-2
Nr:
2168356248
chapter in monograph
11

Author:
Title:
Polityka rynku pracy = Labour Market Policy
Source:
Polityki publiczne / red. Artur Wołek - Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 2021, s. 133-151. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Słowniki społeczne ; t. 2)
ISBN:
978-83-7614-492-4
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Level I:
20.00 pkt
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Frączek M., (2021), Labour Market Policy. [W:] Wołek A. (ed.), Public Policies, Krakow : Ignatianum University Press, s. 129-147, ISBN 978-83-7614-496-2
Nr:
2168356250
chapter in monograph
12

Author:
Title:
Polityka wsparcia innowacyjności gospodarki = Innovation Policy
Source:
Polityki publiczne / red. Artur Wołek - Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 2021, s. 255-276. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Słowniki społeczne ; t. 2)
ISBN:
978-83-7614-492-4
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Level I:
20.00 pkt
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Geodecki T., (2021), Innovation Policy. [W:] Wołek A. (ed.), Public Policies, Krakow : Ignatianum University Press, s. 249-270, ISBN 978-83-7614-496-2
Nr:
2168356252
chapter in monograph
13

Title:
Sieci tworzenia polityki publicznej a współzarządzanie publiczne = Public Policy Networks and Public Governance
Source:
Polityki publiczne / red. Artur Wołek - Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 2021, s. 317-337. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Słowniki społeczne ; t. 2)
ISBN:
978-83-7614-492-4
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Level I:
20.00 pkt
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Kędzierski M., (2021), Public Policy Networks and Public Governance. [W:] Wołek A. (ed.), Public Policies, Krakow : Ignatianum University Press, s. 309-327, ISBN 978-83-7614-496-2
Nr:
2168356256
chapter in monograph
14

Author:
Title:
Wdrażanie polityki = Public Policy Implementation
Source:
Polityki publiczne / red. Artur Wołek - Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 2021, s. 67-89. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Słowniki społeczne ; t. 2)
ISBN:
978-83-7614-492-4
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Level I:
20.00 pkt
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Zawicki M., (2021), Public Policy Implementation. [W:] Wołek A. (ed.), Public Policies, Krakow : Ignatianum University Press, s. 65-87, ISBN 978-83-7614-496-2
Nr:
2168356258
chapter in monograph
15

Author:
Title:
Pozycja ustrojowa i rola ombudsmana w państwach nadbałtyckich = Political Position and Role of Ombudsman in the Baltic States
Source:
Wyzwania dla europejskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku. T. 2 / red. nauk.: Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021, s. 786-803. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8180-424-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356260
chapter in monograph
16

Author:
Title:
Wybory do brytyjskiej Izby Gmin z 2019 roku - kryzys czy tryumf demokracji? = 2019 United Kingdom General Election to the House of Commons - a Crisis or a Triumph of Democracy?
Source:
Wyzwania dla europejskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku. T. 2 / red. nauk.: Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021, s. 992-1006. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8180-424-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356262
chapter in monograph
17

Author:
Kozina Andrzej , Pieczonka Agnieszka
Title:
Strategie negocjacji w rozwiązywaniu konfliktów w systemach logistycznych - model teoretyczny i wyniki badań empirycznych = Negotiation Strategies within Conflict Resolution in Logistic Systems - Theoretical Model and Results of Empirical Research
Source:
Zrównoważony rozwój w zarządzaniu i finansach : perspektywa COVID-19 / red. nauk. Wiesława Caputa, Maryana Melnyk - Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2021, s. 207-216. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Podstawę artykułu stanowi projekt zrealizowany w ramach programu MNiSW pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022 (nr projektu: 021/RID/2018/19)
ISBN:
978-83-7205-371-8
Access mode:
Nr:
2168356264
chapter in monograph
18

Title:
Specyfika negocjacji budżetowych w administracji centralnej
Source:
Zarządzanie finansami : narzędzia i kluczowe wyzwania / red. nauk. Dariusz Zarzecki - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2021, s. 359-370 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja sfinansowana ze środków przyznanych Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-7972-446-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356356
chapter in monograph
19

Author:
Title:
Strategie negocjacji budżetowych w administracji centralnej
Source:
Inżynieria zarządzania : cyfryzacja produkcji. 3, Aktualności badawcze / red. nauk. Ryszard Knosala - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2021, s. 459-467
ISBN:
978-83-208-2456-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356510
chapter in monograph
20

Author:
Title:
Virtus virtualis jako metafora i symptom kultury (nie)odpowiedzialności
Source:
Kultura (nie)odpowiedzialności : społeczne konteksty zaniechanej cnoty / red. nauk. Małgorzata Bogunia-Borowska - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021, s. 171-186 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-21743-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356724
chapter in monograph
21

Title:
Barriers to Consolidation of Democracy in Poland = Predely konsolidacii demokratii v Polʹše
Source:
Centralʹnaâ Evropa : tridcatʹ let po puti reform : problemy, vyzovy, perspektivy = Central Europe : Thirty Years of Reforms : Problems, Challenges, Prospects / ed. Lyubov Shishelina - Moskwa: Российская академия наук, 2021, s. 120-133. - Summ., rez. - Bibliogr.
ISBN:
978-5-98163-171-9
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168357044
chapter in monograph
22

Title:
Polʹskaâ vostočnaâ politika i politika Rossii po otnošeniû k Zapadu - vozmožen li dialog? = Polish Eastern Policy and Russia's Policy towards the West - Can we Find the Ground for the Dialogue?
Source:
Centralʹnaâ Evropa : tridcatʹ let po puti reform : problemy, vyzovy, perspektivy = Central Europe : Thirty Years of Reforms : Problems, Challenges, Prospects / ed. Lyubov Shishelina - Moskwa: Российская академия наук, 2021, s. 267-280. - Summ., rez. - Bibliogr.
ISBN:
978-5-98163-171-9
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168357050
chapter in monograph
23

Author:
Quirini-Popławski Łukasz , Semczuk Marcin
Conference:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Title:
Use of Geographic Information Systems in the Cataloguing of Tourist Facilities : the Proposal of a New Research Procedure
Source:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 12510-12524. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
Research program:
The research was completed as part of a competition financed by the National Science Centre in Poland. The financing was designated the FUGA 5 program for domestic internships after the doctoral degree (DEC-2016/20/S/HS4/00451). Additional financing was provided by the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-0-9998551-6-4
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168357160
chapter in conference materials
24

Title:
Public Administration in Poland in the Times of Populist Drift
Source:
Democratic Backsliding and Public Administration : How Populists in Government Transform State Bureaucracies / eds.: Michael W. Bauer, B. Guy Peters, Jon Pierre, Kutsal Yesilkagit, Stefan Becker - Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 2021, s. 100-126. - Summ.
ISBN:
978-1-316-51938-7
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168357624
chapter in monograph
25

Title:
Sektor kultury w czasie zarazy : działalność gospodarcza i finanse instytucji kultury w trakcie pandemii COVID-19
Source:
Badania w sektorze kultury : przyszłość i zmiana / red. Agnieszka Konior, Olga Kosińska, Anna Pluszyńska - Kraków: Wydawnictwo Attyka, 2021, s. 15-37. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Zarządzania Kulturą ; t. 22)
ISBN:
978-83-65644-81-7
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168357644
chapter in monograph
26

Author:
Title:
Entrepreneurship in the Health Care System in Poland : Selected Issues
Source:
Engines of Economic Prosperity : Creating Innovation and Economic Opportunities through Entrepreneurship / eds. Meltem Ince-Yenilmez, Burak Darici - Cham: Palgrave Macmillan, 2021, s. 159-178. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-3-030-76087-8 ; 978-3-030-76088-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168357730
chapter in monograph
27

Author:
Kugiel Patryk , Pędziwiatr Konrad
Title:
Indian Diaspora in Central Europe
Source:
India and Central Europe : Perceptions, Perspectives, Prospects / ed. Rajendra K. Jain - Singapore: Palgrave Macmillan, 2021, s. 307-331. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-981-16-2849-8 ; 978-981-16-2850-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168357742
chapter in monograph
28

Title:
Działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w zakresie edukacji i rozwoju turystyki = Educational Activity and Tourism Development in the Landscape Parks of Małopolska Voivodeship
Source:
Turystyka i krajoznawstwo / red. Marzena Makowska-Iskierka, Jolanta Wojciechowska - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2021, s. 109-133. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Warsztaty z Geografii Turyzmu ; t. 11)
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie, umowa nr 51/GGG/2020/POT.
ISBN:
978-83-8220-576-3 ; 978-83-8220-577-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168357748
chapter in monograph
29

Title:
Populizm w kampanii parlamentarnej 2019
Source:
Kampania parlamentarna 2019 roku / red. Piotr Borowiec, Adrian Tyszkiewicz - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2021, s. 517-536. - Streszcz.
Research program:
Przygotowanie i publikacja artykułu zostały dofinansowane ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
ISBN:
978-83-233-5009-5 ; 978-83-233-7242-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168357890
chapter in monograph
30

Title:
Uwarunkowania rozwoju sektora MŚP w krajach Partnerstwa Wschodniego
Source:
Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : dylematy i metamorfozy współczesnego zarządzania / red. nauk. Janusz NESTERAK, Angelika WODECKA-HYJEK - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021, s. 29-41 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-61597-76-6 ; 978-83-61597-77-3
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358082
chapter in monograph
See main document
31

Author:
Title:
Prawno-organizacyjne uwarunkowania inwestowania cudzoziemców w nieruchomości w Polsce i Turcji - studium porównawcze
Source:
Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek / red. nauk. Andrzej JAKI, Bernard ZIĘBICKI - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021, s. 117-125 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-61597-74-2 ; 978-83-61597-75-9
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358180
chapter in monograph
See main document
32

Author:
Title:
Techniki negocjacji budżetowych
Source:
Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek / red. nauk. Andrzej JAKI, Bernard ZIĘBICKI - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021, s. 185-193 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-61597-74-2 ; 978-83-61597-75-9
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358188
chapter in monograph
See main document
33

Author:
Title:
Przepisy dostosowujące, przejściowe i końcowe
Source:
Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz / red. nauk. Filip GRZEGORCZYK, Ambroży MITUŚ - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 185-213
Series:
(Komentarze Praktyczne)
ISBN:
978-83-8246-417-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358356
chapter in monograph
See main document
34

Title:
Przepisy ogólne
Source:
Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz / red. nauk. Filip GRZEGORCZYK, Ambroży MITUŚ - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 15-37
Series:
(Komentarze Praktyczne)
ISBN:
978-83-8246-417-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358482
chapter in monograph
See main document
35

Title:
Zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury paliw alternatywnych
Source:
Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz / red. nauk. Filip GRZEGORCZYK, Ambroży MITUŚ - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 38-110
Series:
(Komentarze Praktyczne)
ISBN:
978-83-8246-417-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358484
chapter in monograph
See main document
36

Author:
Title:
Obowiązki podmiotów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych
Source:
Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz / red. nauk. Filip GRZEGORCZYK, Ambroży MITUŚ - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 111-142
Series:
(Komentarze Praktyczne)
ISBN:
978-83-8246-417-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358488
chapter in monograph
See main document
37

Author:
Title:
Obowiązki informacyjne w zakresie paliw alternatywnych
Source:
Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz / red. nauk. Filip GRZEGORCZYK, Ambroży MITUŚ - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 143-152
Series:
(Komentarze Praktyczne)
ISBN:
978-83-8246-417-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358490
chapter in monograph
See main document
38

Author:
Title:
Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych
Source:
Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz / red. nauk. Filip GRZEGORCZYK, Ambroży MITUŚ - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 153-160
Series:
(Komentarze Praktyczne)
ISBN:
978-83-8246-417-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358504
chapter in monograph
See main document
39

Title:
Kary pieniężne
Source:
Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz / red. nauk. Filip GRZEGORCZYK, Ambroży MITUŚ - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 161-173
Series:
(Komentarze Praktyczne)
ISBN:
978-83-8246-417-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358506
chapter in monograph
See main document
40

Author:
Title:
Przepisy epizodyczne
Source:
Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz / red. nauk. Filip GRZEGORCZYK, Ambroży MITUŚ - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 175-184
Series:
(Komentarze Praktyczne)
ISBN:
978-83-8246-417-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358508
chapter in monograph
See main document
41

Title:
Współczesne stosunki rosyjsko-indyjskie : aspekty polityczne, militarne i gospodarcze
Source:
Współczesna Azja : aspekty polityczne, społeczne i kulturowe / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Jakub Zajączkowski - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021, s. 13-67. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Azji i Pacyfiku)
ISBN:
978-83-8180-513-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358512
chapter in monograph
42

Author:
Title:
The Changing Role of the Commonwealth as an Element in India's Global Positioning
Source:
Cultural, Social and Political Dimensions of Non-European Societies : Case Studies of Selected Societies in Asia and the Middle East / eds. Joanna Marszałek-Kawa, Jakub Zajączkowski - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021, s. 11-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Azji i Pacyfiku)
ISBN:
978-83-8180-516-2
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358596
chapter in monograph
43

Title:
Wokół warsztatu galicyjskiego urbanisty : casus tarnowskiego architekta Adolfa Juliusza Stapfa = Aruond the Workshop of the Provincial City Planner : the Example of Adolf Juliusz Stapf from Tarnów, Galicia
Source:
Wokół zagadnień warsztatu artysty : malarza, rzeźbiarza, architekta... T. 2 / red. nauk. Ewa Doleżyńska-Sewerniak, Ryszard Mączyński - Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2021, s. 211-221. - Summ.
ISBN:
978-83-231-4522-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359018
chapter in monograph
44

Title:
Ograniczenia praw i wolności w okresie pandemii COVID-19 w Królestwie Danii
Source:
Ograniczenia praw i wolności w okresie pandemii COVID-19 na tle porównawczym : pierwsze doświadczenia / red. Karol Dobrzeniecki, Bogusław Przywora - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2021, s. 141-164
ISBN:
978-83-66344-91-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359080
chapter in monograph
45

Title:
Wolności i prawa ekonomiczne jednostki jako przedmiot ochrony w polskim systemie prawnym na tle Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Europejskiej Karty Społecznej = The Protection of Economic Freedoms and Rights in the Polish Legal System against the Backdrop of Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms and the European Social Charter
Source:
Wyzwania dla polskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku. T. 3 / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021, s. 203-225. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8180-425-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359092
chapter in monograph
46

Author:
Title:
Metropolie w terytorialnym podziale władzy - zarys perspektywy badawczej nauk prawnych
Source:
W poszukiwaniu inspiracji : metropolie w ujęciu porównawczym / red. Jakub Szlachetko - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2021, s. 18-27
ISBN:
978-83-8206-287-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359422
chapter in monograph
47

Author:
Title:
Rola opłaty adiacenckiej w systemie gospodarki przestrzennej
Source:
Rola prawa w systemie gospodarki przestrzennej / red. nauk. Maciej J. Nowak - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021, s. 127-139
Research program:
Artykuł jest efektetm prac badawczych prowadzonych w ramach projektu "Nowy model urbanizacji w Polsce - praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NEWURBPACT)" realizowanego od 2019 r. przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Uczelnię Łazarskiego oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" (GOSPOSTRATEG), finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (umowa nr 1/384689/20/NCBR/2019 z dnia 09.01.2019).
ISBN:
978-83-66470-66-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359432
chapter in monograph
48

Conference:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Title:
Where Does Overtourism Come from and Is It Inevitable?
Source:
Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
ISBN:
978-0-9998551-7-1
Access mode:
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168359476
chapter in conference materials
49

Author:
Title:
Województwo małopolskie - obwód lwowski : oczywista współpraca o nieoczywistych konsekwencjach
Source:
Polska i Ukraina w procesie przemian społeczno-politycznych / red. nauk. Piotr Długosz, Radosław Marzęcki, Mateusz Kamionka - Warszawa: Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa, 2021, s. 267-280. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8017-401-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359530
chapter in monograph
50

Title:
Uwspólnianie i eksploatacja zasobów fiskalnych
Source:
Uwspólnianie zasobów i dobra wspólne : III Seminarium Świeradowskie / red. Bartłomiej BIGA, Michał MOŻDŻEŃ - Kraków: Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2021, s. 86-90 - Bibliogr.
Series:
(Open Eyes Economy Discussion Papers ; 5)
ISBN:
978-83-89410-34-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359658
chapter in conference materials
See main document
51

Title:
Problematyczna obfitość
Source:
Uwspólnianie zasobów i dobra wspólne : III Seminarium Świeradowskie / red. Bartłomiej BIGA, Michał MOŻDŻEŃ - Kraków: Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2021, s. 137-139
Series:
(Open Eyes Economy Discussion Papers ; 5)
ISBN:
978-83-89410-34-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359688
chapter in conference materials
See main document
52

Title:
Współczesna tożsamość Prądnika Białego
Source:
Prądnik Biały : muzeum po sąsiedzku / red. nauk. Michał Niezabitowski - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas : Muzeum Krakowa, 2021, s. 68-91
ISBN:
978-83-242-3785-2 ; 978-83-66334-53-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359812
chapter in monograph
1
Beyond Mere Utility-Maximisation : Towards an Axiologically Enriched Account of Well-being / Tomasz KWARCIŃSKI, Wojciech Załuski // W: Words, Objects and Events in Economics : the Making of Economic Theory / eds.: Peter Róna, László Zsolnai, Agnieszka Wincewicz-Price. - Cham: Springer, 2021. - (Virtues and Economics, ISSN 2520-1794 ; vol. 6). - S. 181-191. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-030-52672-6 ; 978-3-030-52673-3. - Pełny tekst: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-52673-3_11
2
Pandemia COVID-19 jako stymulator procesów despacjalizacji / Aleksander NOWORÓL // W: Polityka przestrzenna w czasie kryzysu / red. nauk. Maciej Nowak. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021. - S. 9-30. - ISBN 978-83-66470-41-5. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/349176759_Polityka_przestrzenna_w_czasie_kryzysu
3
Ochrona praw dłużnika celnego a wznowienie postępowania ze względu na orzeczenie TSUE - kilka uwag na przykładzie prawa celnego = Protection of the Rights of the Customs Debtor and Resumption of Proceedings in the Light of the CJEU Judgement - a Few Remarks as Exemplified by Customs Law / Adam DROZDEK // W: Wyzwania dla polskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku. T. 3 / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021. - S. 730-744. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8180-425-7
4
Halal Certification as a Source of Intra- and Inter-group Tensions among Muslims in Poland / Konrad PĘDZIWIATR // W: Rethinking Halal : Genealogy, Current Trends, and New Interpretations / eds. Ayang Utriza Yakin, Louis-Léon Christians. - Leiden: Brill, 2021. - (Muslim Minorities, ISSN 1570-7571 ; Vol. 37). - S. 241-264. - Bibliogr. - ISBN 978-90-04-45922-9 ; 978-90-04-45923-6. - Spis treści: https://brill.com/view/title/59875Wstęp:
5
Polityka zdrowotna : wybrane uwarunkowania i wyzwania = Health Policy : Key Determinants and Challenges / Jacek KLICH // W: Polityki publiczne / red. Artur Wołek. - Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 2021. - (Słowniki społeczne ; t. 2). - S. 175-191. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7614-492-4. - Pełny tekst: https://slownikispoleczne.ignatianum.edu.pl/pliki/pp_pl.pdf
6
Ocena transformacji kraju w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym - propozycja wskaźników pomiaru dla obszaru "zrównoważona konsumpcja" = Assessment of the Country Transformation Towards Circular Economy - Proposed Measurement Indicators for "Sustainable Consumption" / Mateusz Malinowski, Jakub GŁOWACKI, Piotr KOPYCIŃSKI, Łukasz MAMICA // W: Infrastruktura i środowisko w gospodarce o obiegu zamkniętym / red. nauk.: Anna Krakowiak-Bal, Mateusz Malinowski, Jakub Sikora. - Kraków: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2021. - S. 231-242. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-959215-7-5 ; 978-83-959215-8-2. - Pełny tekst: https://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/wp-content/uploads/sites/4/2021/04/Infrastruktura-i-%C5%9Brodowisko-w-gospodarce-o-obiegu-zamkni%C4%99tym-2021.pdf
7
Curriculum Update Mechanism / Marek ĆWIKLICKI, Norbert LAURISZ, Agnieszka PACUT // W: Teaching Guidelines for Digital Entrepreneurship / eds. Kateryna Kraus, Nataliia Kraus, Olena Shtepa. - Kiev-Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - S. 34-40. - ISBN 978-83-959463-6-3. - Pełny tekst: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36687/1/Kraus_Book%20Edited%20Teaching%20guidelines_2021_FITU.pdf
8
Public Administration in Central and Eastern Europe / Stanisław MAZUR // W: Oxford Research Encyclopedias : Politics [on-line] / red. William R. Thompson. - Oxford: Oxford University Press, 2021. - S. 1-29. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-19-022863-7
9
Polityka społeczna = Social Policy / Norbert LAURISZ // W: Polityki publiczne / red. Artur Wołek. - Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 2021. - (Słowniki społeczne ; t. 2). - S. 107-131. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7614-492-4. - Pełny tekst: https://slownikispoleczne.ignatianum.edu.pl/pliki/pp_pl.pdf
10
Decydowanie w politykach publicznych = Decision Making in Public Policies / Rafał MATYJA // W: Polityki publiczne / red. Artur Wołek. - Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 2021. - (Słowniki społeczne ; t. 2). - S. 45-65. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7614-492-4. - Pełny tekst: https://slownikispoleczne.ignatianum.edu.pl/pliki/pp_pl.pdf
11
Polityka rynku pracy = Labour Market Policy / Maciej FRĄCZEK // W: Polityki publiczne / red. Artur Wołek. - Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 2021. - (Słowniki społeczne ; t. 2). - S. 133-151. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7614-492-4. - Pełny tekst: https://slownikispoleczne.ignatianum.edu.pl/pliki/pp_pl.pdf
12
Polityka wsparcia innowacyjności gospodarki = Innovation Policy / Tomasz GEODECKI // W: Polityki publiczne / red. Artur Wołek. - Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 2021. - (Słowniki społeczne ; t. 2). - S. 255-276. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7614-492-4. - Pełny tekst: https://slownikispoleczne.ignatianum.edu.pl/pliki/pp_pl.pdf
13
Sieci tworzenia polityki publicznej a współzarządzanie publiczne = Public Policy Networks and Public Governance / Marcin KĘDZIERSKI // W: Polityki publiczne / red. Artur Wołek. - Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 2021. - (Słowniki społeczne ; t. 2). - S. 317-337. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7614-492-4. - Pełny tekst: https://slownikispoleczne.ignatianum.edu.pl/pliki/pp_pl.pdf
14
Wdrażanie polityki = Public Policy Implementation / Marcin ZAWICKI // W: Polityki publiczne / red. Artur Wołek. - Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 2021. - (Słowniki społeczne ; t. 2). - S. 67-89. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7614-492-4. - Pełny tekst: https://slownikispoleczne.ignatianum.edu.pl/pliki/pp_pl.pdf
15
Pozycja ustrojowa i rola ombudsmana w państwach nadbałtyckich = Political Position and Role of Ombudsman in the Baltic States / Jakub OLECH // W: Wyzwania dla europejskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku. T. 2 / red. nauk.: Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021. - S. 786-803. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8180-424-0
16
Wybory do brytyjskiej Izby Gmin z 2019 roku - kryzys czy tryumf demokracji? = 2019 United Kingdom General Election to the House of Commons - a Crisis or a Triumph of Democracy? / Łukasz DANEL // W: Wyzwania dla europejskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku. T. 2 / red. nauk.: Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021. - S. 992-1006. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8180-424-0
17
Strategie negocjacji w rozwiązywaniu konfliktów w systemach logistycznych - model teoretyczny i wyniki badań empirycznych = Negotiation Strategies within Conflict Resolution in Logistic Systems - Theoretical Model and Results of Empirical Research / Andrzej KOZINA, Agnieszka Pieczonka // W: Zrównoważony rozwój w zarządzaniu i finansach : perspektywa COVID-19 / red. nauk. Wiesława Caputa, Maryana Melnyk. - Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2021. - S. 207-216. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7205-371-8. - Pełny tekst: https://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/wydawnictwo.wsb.pl/files/do_pobrania/zrownowazony_rozwoj_druk.pdf
18
Specyfika negocjacji budżetowych w administracji centralnej / Andrzej KOZINA, Michał MOŻDŻEŃ // W: Zarządzanie finansami : narzędzia i kluczowe wyzwania / red. nauk. Dariusz Zarzecki. - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2021. - S. 359-370. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7972-446-8
19
Strategie negocjacji budżetowych w administracji centralnej / Andrzej KOZINA // W: Inżynieria zarządzania : cyfryzacja produkcji. 3, Aktualności badawcze / red. nauk. Ryszard Knosala. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2021. - S. 459-467. - ISBN 978-83-208-2456-8
20
Virtus virtualis jako metafora i symptom kultury (nie)odpowiedzialności / Magdalena ZDUN // W: Kultura (nie)odpowiedzialności : społeczne konteksty zaniechanej cnoty / red. nauk. Małgorzata Bogunia-Borowska. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021. - S. 171-186. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-21743-3
21
Barriers to Consolidation of Democracy in Poland = Predely konsolidacii demokratii v Polʹše / Joanna DZWOŃCZYK // W: Centralʹnaâ Evropa : tridcatʹ let po puti reform : problemy, vyzovy, perspektivy = Central Europe : Thirty Years of Reforms : Problems, Challenges, Prospects / ed. Lyubov Shishelina. - Moskwa: Российская академия наук, 2021. - S. 120-133. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISBN 978-5-98163-171-9. - Pełny tekst: http://visegradeurope.ru/ru_RU/%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8-%d0%b8-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%b8/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b4%d1%86%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bb%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%83/
22
Polʹskaâ vostočnaâ politika i politika Rossii po otnošeniû k Zapadu - vozmožen li dialog? = Polish Eastern Policy and Russia's Policy towards the West - Can we Find the Ground for the Dialogue? / Rafał LISIAKIEWICZ // W: Centralʹnaâ Evropa : tridcatʹ let po puti reform : problemy, vyzovy, perspektivy = Central Europe : Thirty Years of Reforms : Problems, Challenges, Prospects / ed. Lyubov Shishelina. - Moskwa: Российская академия наук, 2021. - S. 267-280. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISBN 978-5-98163-171-9. - Pełny tekst: http://visegradeurope.ru/ru_RU/%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8-%d0%b8-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%b8/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b4%d1%86%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bb%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%83/
23
Use of Geographic Information Systems in the Cataloguing of Tourist Facilities : the Proposal of a New Research Procedure / Łukasz Quirini-Popławski, Marcin SEMCZUK // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 12510-12524. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/use-of-geographic-information-systems-in-the-cataloguing-of-tourist-facilities-the-proposal-of-a-new-research-procedure/Wstęp:
24
Public Administration in Poland in the Times of Populist Drift / Stanisław MAZUR // W: Democratic Backsliding and Public Administration : How Populists in Government Transform State Bureaucracies / eds.: Michael W. Bauer, B. Guy Peters, Jon Pierre, Kutsal Yesilkagit, Stefan Becker. - Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 2021. - S. 100-126. - Summ. - ISBN 978-1-316-51938-7. - Spis treści: https://www.cambridge.org/core/books/democratic-backsliding-and-public-administration/public-administration-in-poland-in-the-times-of-populist-drift/60F697CAEEED887A37D5839C59892506Wstęp:
25
Sektor kultury w czasie zarazy : działalność gospodarcza i finanse instytucji kultury w trakcie pandemii COVID-19 / Joanna SANETRA-SZELIGA // W: Badania w sektorze kultury : przyszłość i zmiana / red. Agnieszka Konior, Olga Kosińska, Anna Pluszyńska. - Kraków: Wydawnictwo Attyka, 2021. - (Biblioteka Zarządzania Kulturą ; t. 22). - S. 15-37. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65644-81-7. - Pełny tekst: http://www.attyka.net.pl/userdata/public/assets//konferencja%20int.pdf
26
Entrepreneurship in the Health Care System in Poland : Selected Issues / Jacek KLICH // W: Engines of Economic Prosperity : Creating Innovation and Economic Opportunities through Entrepreneurship / eds. Meltem Ince-Yenilmez, Burak Darici. - Cham: Palgrave Macmillan, 2021. - S. 159-178. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-030-76087-8 ; 978-3-030-76088-5. - Spis treści: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-76088-5_9Wstęp:
27
Indian Diaspora in Central Europe / Patryk Kugiel, Konrad PĘDZIWIATR // W: India and Central Europe : Perceptions, Perspectives, Prospects / ed. Rajendra K. Jain. - Singapore: Palgrave Macmillan, 2021. - S. 307-331. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-981-16-2849-8 ; 978-981-16-2850-4. - Spis treści: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-16-2850-4_10?fbclid=IwAR3dT3l4XAMasructdD6bRvv4EyHF_Ejl4_Oot4P3NNbLh3tMHGRRUKHZzUWstęp:
28
Działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w zakresie edukacji i rozwoju turystyki = Educational Activity and Tourism Development in the Landscape Parks of Małopolska Voivodeship / Karol MAJEWSKI, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Turystyka i krajoznawstwo / red. Marzena Makowska-Iskierka, Jolanta Wojciechowska. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2021. - (Warsztaty z Geografii Turyzmu, ISSN 2544-7440 ; t. 11). - S. 109-133. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8220-576-3 ; 978-83-8220-577-0. - Pełny tekst: https://dspace.uni.lodz.pl/handle/11089/38813
29
Populizm w kampanii parlamentarnej 2019 / Joanna DZWOŃCZYK // W: Kampania parlamentarna 2019 roku / red. Piotr Borowiec, Adrian Tyszkiewicz. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2021. - S. 517-536. - Streszcz. - ISBN 978-83-233-5009-5 ; 978-83-233-7242-4
30
Uwarunkowania rozwoju sektora MŚP w krajach Partnerstwa Wschodniego / Zofia GRÓDEK-SZOSTAK, Karolina KOTULEWICZ-WISIŃSKA // W: Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : dylematy i metamorfozy współczesnego zarządzania / red. nauk. Janusz NESTERAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021. - S. 29-41. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-76-6 ; 978-83-61597-77-3. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/09/03-CMQ2021-M3-PL-KES-PDF_ISBN-978-83-61597-77-3.pdf
31
Prawno-organizacyjne uwarunkowania inwestowania cudzoziemców w nieruchomości w Polsce i Turcji - studium porównawcze / Zofia GRÓDEK-SZOSTAK, Karolina KOTULEWICZ-WISIŃSKA, Karolina Wanda Olszowska // W: Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek / red. nauk. Andrzej JAKI, Bernard ZIĘBICKI. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021. - S. 117-125. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-74-2 ; 978-83-61597-75-9. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/09/02-CMQ2021-M2-PL-KES-PDF_ISBN-978-83-61597-75-9.pdf
32
Techniki negocjacji budżetowych / Andrzej KOZINA // W: Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek / red. nauk. Andrzej JAKI, Bernard ZIĘBICKI. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021. - S. 185-193. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-74-2 ; 978-83-61597-75-9. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/09/02-CMQ2021-M2-PL-KES-PDF_ISBN-978-83-61597-75-9.pdf
33
Przepisy dostosowujące, przejściowe i końcowe / Kamil DOBOSZ // W: Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz / red. nauk. Filip GRZEGORCZYK, Ambroży MITUŚ. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Komentarze Praktyczne). - S. 185-213. - ISBN 978-83-8246-417-7
34
Przepisy ogólne / Magdalena FRAŃCZUK // W: Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz / red. nauk. Filip GRZEGORCZYK, Ambroży MITUŚ. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Komentarze Praktyczne). - S. 15-37. - ISBN 978-83-8246-417-7
35
Zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury paliw alternatywnych / Adam DROZDEK, Filip GRZEGORCZYK, Marcin GRZYBOWSKI // W: Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz / red. nauk. Filip GRZEGORCZYK, Ambroży MITUŚ. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Komentarze Praktyczne). - S. 38-110. - ISBN 978-83-8246-417-7
36
Obowiązki podmiotów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych / Ambroży MITUŚ // W: Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz / red. nauk. Filip GRZEGORCZYK, Ambroży MITUŚ. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Komentarze Praktyczne). - S. 111-142. - ISBN 978-83-8246-417-7
37
Obowiązki informacyjne w zakresie paliw alternatywnych / Jakub OLECH // W: Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz / red. nauk. Filip GRZEGORCZYK, Ambroży MITUŚ. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Komentarze Praktyczne). - S. 143-152. - ISBN 978-83-8246-417-7
38
Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych / Jakub OLECH // W: Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz / red. nauk. Filip GRZEGORCZYK, Ambroży MITUŚ. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Komentarze Praktyczne). - S. 153-160. - ISBN 978-83-8246-417-7
39
Kary pieniężne / Aldona PIOTROWSKA // W: Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz / red. nauk. Filip GRZEGORCZYK, Ambroży MITUŚ. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Komentarze Praktyczne). - S. 161-173. - ISBN 978-83-8246-417-7
40
Przepisy epizodyczne / Igor ZACHARIASZ // W: Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz / red. nauk. Filip GRZEGORCZYK, Ambroży MITUŚ. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Komentarze Praktyczne). - S. 175-184. - ISBN 978-83-8246-417-7
41
Współczesne stosunki rosyjsko-indyjskie : aspekty polityczne, militarne i gospodarcze / Robert JAKIMOWICZ // W: Współczesna Azja : aspekty polityczne, społeczne i kulturowe / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Jakub Zajączkowski. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021. - (Biblioteka Azji i Pacyfiku). - S. 13-67. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8180-513-1
42
The Changing Role of the Commonwealth as an Element in India's Global Positioning / Łukasz DANEL // W: Cultural, Social and Political Dimensions of Non-European Societies : Case Studies of Selected Societies in Asia and the Middle East / eds. Joanna Marszałek-Kawa, Jakub Zajączkowski. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021. - (Biblioteka Azji i Pacyfiku). - S. 11-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8180-516-2. - Spis treści: https://marszalek.com.pl/sklep/en/index.php?controller=attachment&id_attachment=315Wstęp:
43
Wokół warsztatu galicyjskiego urbanisty : casus tarnowskiego architekta Adolfa Juliusza Stapfa = Aruond the Workshop of the Provincial City Planner : the Example of Adolf Juliusz Stapf from Tarnów, Galicia / Andrzej LASKOWSKI // W: Wokół zagadnień warsztatu artysty : malarza, rzeźbiarza, architekta... T. 2 / red. nauk. Ewa Doleżyńska-Sewerniak, Ryszard Mączyński. - Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2021. - S. 211-221. - Summ. - ISBN 978-83-231-4522-6
44
Ograniczenia praw i wolności w okresie pandemii COVID-19 w Królestwie Danii / Marcin GRZYBOWSKI // W: Ograniczenia praw i wolności w okresie pandemii COVID-19 na tle porównawczym : pierwsze doświadczenia / red. Karol Dobrzeniecki, Bogusław Przywora. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2021. - S. 141-164. - ISBN 978-83-66344-91-4
45
Wolności i prawa ekonomiczne jednostki jako przedmiot ochrony w polskim systemie prawnym na tle Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Europejskiej Karty Społecznej = The Protection of Economic Freedoms and Rights in the Polish Legal System against the Backdrop of Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms and the European Social Charter / Marcin GRZYBOWSKI // W: Wyzwania dla polskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku. T. 3 / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021. - S. 203-225. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8180-425-7
46
Metropolie w terytorialnym podziale władzy - zarys perspektywy badawczej nauk prawnych / Igor ZACHARIASZ // W: W poszukiwaniu inspiracji : metropolie w ujęciu porównawczym / red. Jakub Szlachetko. - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2021. - S. 18-27. - ISBN 978-83-8206-287-8
47
Rola opłaty adiacenckiej w systemie gospodarki przestrzennej / Igor ZACHARIASZ // W: Rola prawa w systemie gospodarki przestrzennej / red. nauk. Maciej J. Nowak. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021. - S. 127-139. - ISBN 978-83-66470-66-8
48
Where Does Overtourism Come from and Is It Inevitable? / Patrycja BRAŃKA // W: Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 38). - ISBN 978-0-9998551-7-1. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/where-does-overtourism-come-from-and-is-it-inevitable/Wstęp:
49
Województwo małopolskie - obwód lwowski : oczywista współpraca o nieoczywistych konsekwencjach / Jakub OLECH // W: Polska i Ukraina w procesie przemian społeczno-politycznych / red. nauk. Piotr Długosz, Radosław Marzęcki, Mateusz Kamionka. - Warszawa: Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa, 2021. - S. 267-280. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8017-401-6
50
Uwspólnianie i eksploatacja zasobów fiskalnych / Michał MOŻDŻEŃ // W: Uwspólnianie zasobów i dobra wspólne : III Seminarium Świeradowskie / red. Bartłomiej BIGA, Michał MOŻDŻEŃ. - Kraków: Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2021. - (Open Eyes Economy Discussion Papers ; 5). - S. 86-90. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-34-4
51
Problematyczna obfitość / Bartłomiej BIGA // W: Uwspólnianie zasobów i dobra wspólne : III Seminarium Świeradowskie / red. Bartłomiej BIGA, Michał MOŻDŻEŃ. - Kraków: Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2021. - (Open Eyes Economy Discussion Papers ; 5). - S. 137-139. - ISBN 978-83-89410-34-4
52
Współczesna tożsamość Prądnika Białego / Michał WIŚNIEWSKI // W: Prądnik Biały : muzeum po sąsiedzku / red. nauk. Michał Niezabitowski. - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas : Muzeum Krakowa, 2021. - S. 68-91. - ISBN 978-83-242-3785-2 ; 978-83-66334-53-3
1
Kwarciński T., Załuski W., (2021), Beyond Mere Utility-Maximisation : Towards an Axiologically Enriched Account of Well-being. [W:] Róna P., Zsolnai L., Wincewicz-Price A. (red.), Words, Objects and Events in Economics : the Making of Economic Theory (Virtues and Economics; vol. 6), Cham : Springer, s. 181-191.
2
Noworól A., (2021), Pandemia COVID-19 jako stymulator procesów despacjalizacji. [W:] Nowak M. (red.), Polityka przestrzenna w czasie kryzysu, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 9-30.
3
Drozdek A., (2021), Ochrona praw dłużnika celnego a wznowienie postępowania ze względu na orzeczenie TSUE - kilka uwag na przykładzie prawa celnego. [W:] Jaskiernia J., Spryszak K. (red.), Wyzwania dla polskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku, T. 3, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 730-744.
4
Pędziwiatr K., (2021), Halal Certification as a Source of Intra- and Inter-group Tensions among Muslims in Poland. [W:] Yakin , Christians L. (red.), Rethinking Halal : Genealogy, Current Trends, and New Interpretations (Muslim Minorities; Vol. 37), Leiden : Brill, s. 241-264.
5
Klich J., (2021), Polityka zdrowotna : wybrane uwarunkowania i wyzwania. [W:] Wołek A. (red.), Polityki publiczne, Kraków : Akademia Ignatianum w Krakowie, s. 175-191.
6
Malinowski M., Głowacki J., Kopyciński P., Mamica Ł., (2021), Ocena transformacji kraju w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym - propozycja wskaźników pomiaru dla obszaru "zrównoważona konsumpcja". [W:] Krakowiak-Bal A., Malinowski M., Sikora J. (red.), Infrastruktura i środowisko w gospodarce o obiegu zamkniętym, Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, s. 231-242.
7
Ćwiklicki M., Laurisz N., Pacut A., (2021), Curriculum Update Mechanism. [W:] Kraus K., Kraus N., Shtepa O. (red.), Teaching Guidelines for Digital Entrepreneurship, Kiev-Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 34-40.
8
Mazur S., (2021), Public Administration in Central and Eastern Europe. [W:] Thompson (red.), Oxford Research Encyclopedias : Politics [on-line], Oxford : Oxford University Press, s. 1-29.
9
Laurisz N., (2021), Polityka społeczna. [W:] Wołek A. (red.), Polityki publiczne, Kraków : Akademia Ignatianum w Krakowie, s. 107-131.
10
Matyja R., (2021), Decydowanie w politykach publicznych. [W:] Wołek A. (red.), Polityki publiczne, Kraków : Akademia Ignatianum w Krakowie, s. 45-65.
11
Frączek M., (2021), Polityka rynku pracy. [W:] Wołek A. (red.), Polityki publiczne, Kraków : Akademia Ignatianum w Krakowie, s. 133-151.
12
Geodecki T., (2021), Polityka wsparcia innowacyjności gospodarki. [W:] Wołek A. (red.), Polityki publiczne, Kraków : Akademia Ignatianum w Krakowie, s. 255-276.
13
Kędzierski M., (2021), Sieci tworzenia polityki publicznej a współzarządzanie publiczne. [W:] Wołek A. (red.), Polityki publiczne, Kraków : Akademia Ignatianum w Krakowie, s. 317-337.
14
Zawicki M., (2021), Wdrażanie polityki. [W:] Wołek A. (red.), Polityki publiczne, Kraków : Akademia Ignatianum w Krakowie, s. 67-89.
15
Olech J., (2021), Pozycja ustrojowa i rola ombudsmana w państwach nadbałtyckich. [W:] Jaskiernia J., Spryszak K. (red.), Wyzwania dla europejskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku, T. 2, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 786-803.
16
Danel Ł., (2021), Wybory do brytyjskiej Izby Gmin z 2019 roku - kryzys czy tryumf demokracji?. [W:] Jaskiernia J., Spryszak K. (red.), Wyzwania dla europejskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku, T. 2, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 992-1006.
17
Kozina A., Pieczonka A., (2021), Strategie negocjacji w rozwiązywaniu konfliktów w systemach logistycznych - model teoretyczny i wyniki badań empirycznych. [W:] Caputa W., Melnyk M. (red.), Zrównoważony rozwój w zarządzaniu i finansach : perspektywa COVID-19, Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, s. 207-216.
18
Kozina A., Możdżeń M., (2021), Specyfika negocjacji budżetowych w administracji centralnej. [W:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami : narzędzia i kluczowe wyzwania, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 359-370.
19
Kozina A., (2021), Strategie negocjacji budżetowych w administracji centralnej. [W:] Knosala R. (red.), Inżynieria zarządzania : cyfryzacja produkcji. 3, Aktualności badawcze, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 459-467.
20
Zdun M., (2021), Virtus virtualis jako metafora i symptom kultury (nie)odpowiedzialności. [W:] Bogunia-Borowska M. (red.), Kultura (nie)odpowiedzialności : społeczne konteksty zaniechanej cnoty, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 171-186.
21
Dzwończyk J., (2021), Barriers to Consolidation of Democracy in Poland. [W:] Shishelina L. (red.), Centralʹnaâ Evropa : tridcatʹ let po puti reform : problemy, vyzovy, perspektivy, Moskwa : Российская академия наук, s. 120-133.
22
Lisiakiewicz R., (2021), Polʹskaâ vostočnaâ politika i politika Rossii po otnošeniû k Zapadu - vozmožen li dialog?. [W:] Shishelina L. (red.), Centralʹnaâ Evropa : tridcatʹ let po puti reform : problemy, vyzovy, perspektivy, Moskwa : Российская академия наук, s. 267-280.
23
Quirini-Popławski Ł., Semczuk M., (2021), Use of Geographic Information Systems in the Cataloguing of Tourist Facilities : the Proposal of a New Research Procedure. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 12510-12524.
24
Mazur S., (2021), Public Administration in Poland in the Times of Populist Drift. [W:] Bauer , Peters , Pierre J., Yesilkagit K., Becker S. (red.), Democratic Backsliding and Public Administration : How Populists in Government Transform State Bureaucracies, Cambridge ; New York : Cambridge University Press, s. 100-126.
25
Sanetra-Szeliga J., (2021), Sektor kultury w czasie zarazy : działalność gospodarcza i finanse instytucji kultury w trakcie pandemii COVID-19. [W:] Konior A., Kosińska O., Pluszyńska A. (red.), Badania w sektorze kultury : przyszłość i zmiana, Kraków : Wydawnictwo Attyka, s. 15-37.
26
Klich J., (2021), Entrepreneurship in the Health Care System in Poland : Selected Issues. [W:] Ince-Yenilmez M., Darici B. (red.), Engines of Economic Prosperity : Creating Innovation and Economic Opportunities through Entrepreneurship, Cham : Palgrave Macmillan, s. 159-178.
27
Kugiel P., Pędziwiatr K., (2021), Indian Diaspora in Central Europe. [W:] Jain (red.), India and Central Europe : Perceptions, Perspectives, Prospects, Singapore : Palgrave Macmillan, s. 307-331.
28
Majewski K., Zawilińska B., (2021), Działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w zakresie edukacji i rozwoju turystyki. [W:] Makowska-Iskierka M., Wojciechowska J. (red.), Turystyka i krajoznawstwo (Warsztaty z Geografii Turyzmu; t. 11), Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 109-133.
29
Dzwończyk J., (2021), Populizm w kampanii parlamentarnej 2019. [W:] Borowiec P., Tyszkiewicz A. (red.), Kampania parlamentarna 2019 roku, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 517-536.
30
Gródek-Szostak Z., Kotulewicz-Wisińska K., (2021), Uwarunkowania rozwoju sektora MŚP w krajach Partnerstwa Wschodniego. [W:] NESTERAK J., WODECKA-HYJEK A. (red.), Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : dylematy i metamorfozy współczesnego zarządzania, Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 29-41.
31
Gródek-Szostak Z., Kotulewicz-Wisińska K., Olszowska K., (2021), Prawno-organizacyjne uwarunkowania inwestowania cudzoziemców w nieruchomości w Polsce i Turcji - studium porównawcze. [W:] JAKI A., ZIĘBICKI B. (red.), Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek, Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 117-125.
32
Kozina A., (2021), Techniki negocjacji budżetowych. [W:] JAKI A., ZIĘBICKI B. (red.), Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek, Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 185-193.
33
Dobosz K., (2021), Przepisy dostosowujące, przejściowe i końcowe. [W:] GRZEGORCZYK F., MITUŚ A. (red.), Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 185-213.
34
Frańczuk M., (2021), Przepisy ogólne. [W:] GRZEGORCZYK F., MITUŚ A. (red.), Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 15-37.
35
Drozdek A., Grzegorczyk F., Grzybowski M., (2021), Zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury paliw alternatywnych. [W:] GRZEGORCZYK F., MITUŚ A. (red.), Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 38-110.
36
Mituś A., (2021), Obowiązki podmiotów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. [W:] GRZEGORCZYK F., MITUŚ A. (red.), Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 111-142.
37
Olech J., (2021), Obowiązki informacyjne w zakresie paliw alternatywnych. [W:] GRZEGORCZYK F., MITUŚ A. (red.), Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 143-152.
38
Olech J., (2021), Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. [W:] GRZEGORCZYK F., MITUŚ A. (red.), Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 153-160.
39
Piotrowska A., (2021), Kary pieniężne. [W:] GRZEGORCZYK F., MITUŚ A. (red.), Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 161-173.
40
Zachariasz I., (2021), Przepisy epizodyczne. [W:] GRZEGORCZYK F., MITUŚ A. (red.), Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 175-184.
41
Jakimowicz R., (2021), Współczesne stosunki rosyjsko-indyjskie : aspekty polityczne, militarne i gospodarcze. [W:] Marszałek-Kawa J., Zajączkowski J. (red.), Współczesna Azja : aspekty polityczne, społeczne i kulturowe, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 13-67.
42
Danel Ł., (2021), The Changing Role of the Commonwealth as an Element in India's Global Positioning. [W:] Marszałek-Kawa J., Zajączkowski J. (red.), Cultural, Social and Political Dimensions of Non-European Societies : Case Studies of Selected Societies in Asia and the Middle East, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 11-32.
43
Laskowski A., (2021), Wokół warsztatu galicyjskiego urbanisty : casus tarnowskiego architekta Adolfa Juliusza Stapfa. [W:] Doleżyńska-Sewerniak E., Mączyński R. (red.), Wokół zagadnień warsztatu artysty : malarza, rzeźbiarza, architekta.., T. 2, Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, s. 211-221.
44
Grzybowski M., (2021), Ograniczenia praw i wolności w okresie pandemii COVID-19 w Królestwie Danii. [W:] Dobrzeniecki K., Przywora B. (red.), Ograniczenia praw i wolności w okresie pandemii COVID-19 na tle porównawczym : pierwsze doświadczenia, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 141-164.
45
Grzybowski M., (2021), Wolności i prawa ekonomiczne jednostki jako przedmiot ochrony w polskim systemie prawnym na tle Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Europejskiej Karty Społecznej. [W:] Jaskiernia J., Spryszak K. (red.), Wyzwania dla polskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku, T. 3, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 203-225.
46
Zachariasz I., (2021), Metropolie w terytorialnym podziale władzy - zarys perspektywy badawczej nauk prawnych. [W:] Szlachetko J. (red.), W poszukiwaniu inspiracji : metropolie w ujęciu porównawczym, Gdańsk : Uniwersytet Gdański, s. 18-27.
47
Zachariasz I., (2021), Rola opłaty adiacenckiej w systemie gospodarki przestrzennej. [W:] Nowak (red.), Rola prawa w systemie gospodarki przestrzennej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 127-139.
48
Brańka P., (2021), Where Does Overtourism Come from and Is It Inevitable?. [W:] Soliman (red.), Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 38), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association
49
Olech J., (2021), Województwo małopolskie - obwód lwowski : oczywista współpraca o nieoczywistych konsekwencjach. [W:] Długosz P., Marzęcki R., Kamionka M. (red.), Polska i Ukraina w procesie przemian społeczno-politycznych, Warszawa : Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa, s. 267-280.
50
Możdżeń M., (2021), Uwspólnianie i eksploatacja zasobów fiskalnych. [W:] BIGA B., MOŻDŻEŃ M. (red.), Uwspólnianie zasobów i dobra wspólne : III Seminarium Świeradowskie, Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 86-90.
51
Biga B., (2021), Problematyczna obfitość. [W:] BIGA B., MOŻDŻEŃ M. (red.), Uwspólnianie zasobów i dobra wspólne : III Seminarium Świeradowskie, Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 137-139.
52
Wiśniewski M., (2021), Współczesna tożsamość Prądnika Białego. [W:] Niezabitowski M. (red.), Prądnik Biały : muzeum po sąsiedzku, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas : Muzeum Krakowa, s. 68-91.
1
@inbook{fm,
author = " Kwarciński Tomasz and Załuski Wojciech ",
title = "Beyond Mere Utility-Maximisation : Towards an Axiologically Enriched Account of Well-being",
booktitle = "Words, Objects and Events in Economics : the Making of Economic Theory",
pages = "181-191",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2021",
issn = "2520-1794",
isbn = "978-3-030-52672-6 ; 978-3-030-52673-3",
}
2
@inbook{fm,
author = " Noworól Aleksander ",
title = "Pandemia COVID-19 jako stymulator procesów despacjalizacji",
booktitle = "Polityka przestrzenna w czasie kryzysu",
pages = "9-30",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2021",
isbn = "978-83-66470-41-5",
}
3
@inbook{fm,
author = " Drozdek Adam ",
title = "Ochrona praw dłużnika celnego a wznowienie postępowania ze względu na orzeczenie TSUE - kilka uwag na przykładzie prawa celnego",
booktitle = "Wyzwania dla polskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku. T. 3",
pages = "730-744",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2021",
isbn = "978-83-8180-425-7",
}
4
@inbook{fm,
author = " Pędziwiatr Konrad ",
title = "Halal Certification as a Source of Intra- and Inter-group Tensions among Muslims in Poland",
booktitle = "Rethinking Halal : Genealogy, Current Trends, and New Interpretations",
pages = "241-264",
adress = "Leiden",
publisher = "Brill",
year = "2021",
issn = "1570-7571",
isbn = "978-90-04-45922-9 ; 978-90-04-45923-6",
}
5
@inbook{fm,
author = " Klich Jacek ",
title = "Polityka zdrowotna : wybrane uwarunkowania i wyzwania",
booktitle = "Polityki publiczne",
pages = "175-191",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ignatianum w Krakowie",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-7614-492-4",
}
6
@inbook{fm,
author = " Malinowski Mateusz and Głowacki Jakub and Kopyciński Piotr and Mamica Łukasz ",
title = "Ocena transformacji kraju w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym - propozycja wskaźników pomiaru dla obszaru "zrównoważona konsumpcja"",
booktitle = "Infrastruktura i środowisko w gospodarce o obiegu zamkniętym",
pages = "231-242",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk",
year = "2021",
isbn = "978-83-959215-7-5 ; 978-83-959215-8-2",
}
7
@inbook{fm,
author = " Ćwiklicki Marek and Laurisz Norbert and Pacut Agnieszka ",
title = "Curriculum Update Mechanism",
booktitle = "Teaching Guidelines for Digital Entrepreneurship",
pages = "34-40",
adress = "Kiev-Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2021",
isbn = "978-83-959463-6-3",
}
8
@inbook{fm,
author = " Mazur Stanisław ",
title = "Public Administration in Central and Eastern Europe",
booktitle = "Oxford Research Encyclopedias : Politics",
pages = "1-29",
adress = "Oxford",
publisher = "Oxford University Press",
year = "2021",
isbn = "978-0-19-022863-7",
}
9
@inbook{fm,
author = " Laurisz Norbert ",
title = "Polityka społeczna",
booktitle = "Polityki publiczne",
pages = "107-131",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ignatianum w Krakowie",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-7614-492-4",
}
10
@inbook{fm,
author = " Matyja Rafał ",
title = "Decydowanie w politykach publicznych",
booktitle = "Polityki publiczne",
pages = "45-65",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ignatianum w Krakowie",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-7614-492-4",
}
11
@inbook{fm,
author = " Frączek Maciej ",
title = "Polityka rynku pracy",
booktitle = "Polityki publiczne",
pages = "133-151",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ignatianum w Krakowie",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-7614-492-4",
}
12
@inbook{fm,
author = " Geodecki Tomasz ",
title = "Polityka wsparcia innowacyjności gospodarki",
booktitle = "Polityki publiczne",
pages = "255-276",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ignatianum w Krakowie",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-7614-492-4",
}
13
@inbook{fm,
author = " Kędzierski Marcin ",
title = "Sieci tworzenia polityki publicznej a współzarządzanie publiczne",
booktitle = "Polityki publiczne",
pages = "317-337",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ignatianum w Krakowie",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-7614-492-4",
}
14
@inbook{fm,
author = " Zawicki Marcin ",
title = "Wdrażanie polityki",
booktitle = "Polityki publiczne",
pages = "67-89",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ignatianum w Krakowie",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-7614-492-4",
}
15
@inbook{fm,
author = " Olech Jakub ",
title = "Pozycja ustrojowa i rola ombudsmana w państwach nadbałtyckich",
booktitle = "Wyzwania dla europejskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku. T. 2",
pages = "786-803",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2021",
isbn = "978-83-8180-424-0",
}
16
@inbook{fm,
author = " Danel Łukasz ",
title = "Wybory do brytyjskiej Izby Gmin z 2019 roku - kryzys czy tryumf demokracji?",
booktitle = "Wyzwania dla europejskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku. T. 2",
pages = "992-1006",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2021",
isbn = "978-83-8180-424-0",
}
17
@inbook{fm,
author = " Kozina Andrzej and Pieczonka Agnieszka ",
title = "Strategie negocjacji w rozwiązywaniu konfliktów w systemach logistycznych - model teoretyczny i wyniki badań empirycznych",
booktitle = "Zrównoważony rozwój w zarządzaniu i finansach : perspektywa COVID-19",
pages = "207-216",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej",
year = "2021",
isbn = "978-83-7205-371-8",
}
18
@inbook{fm,
author = " Kozina Andrzej and Możdżeń Michał ",
title = "Specyfika negocjacji budżetowych w administracji centralnej",
booktitle = "Zarządzanie finansami : narzędzia i kluczowe wyzwania",
pages = "359-370",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2021",
isbn = "978-83-7972-446-8",
}
19
@inbook{fm,
author = " Kozina Andrzej ",
title = "Strategie negocjacji budżetowych w administracji centralnej",
booktitle = "Inżynieria zarządzania : cyfryzacja produkcji. 3, Aktualności badawcze",
pages = "459-467",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2021",
isbn = "978-83-208-2456-8",
}
20
@inbook{fm,
author = " Zdun Magdalena ",
title = "Virtus virtualis jako metafora i symptom kultury (nie)odpowiedzialności",
booktitle = "Kultura (nie)odpowiedzialności : społeczne konteksty zaniechanej cnoty",
pages = "171-186",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2021",
isbn = "978-83-01-21743-3",
}
21
@inbook{fm,
author = " Dzwończyk Joanna ",
title = "Barriers to Consolidation of Democracy in Poland",
booktitle = "Centralʹnaâ Evropa : tridcatʹ let po puti reform : problemy, vyzovy, perspektivy",
pages = "120-133",
adress = "Moskwa",
publisher = "Российская академия наук",
year = "2021",
isbn = "978-5-98163-171-9",
}
22
@inbook{fm,
author = " Lisiakiewicz Rafał ",
title = "Polʹskaâ vostočnaâ politika i politika Rossii po otnošeniû k Zapadu - vozmožen li dialog?",
booktitle = "Centralʹnaâ Evropa : tridcatʹ let po puti reform : problemy, vyzovy, perspektivy",
pages = "267-280",
adress = "Moskwa",
publisher = "Российская академия наук",
year = "2021",
isbn = "978-5-98163-171-9",
}
23
@inbook{fm,
author = " Quirini-Popławski Łukasz and Semczuk Marcin ",
title = "Use of Geographic Information Systems in the Cataloguing of Tourist Facilities : the Proposal of a New Research Procedure",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "12510-12524",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
24
@inbook{fm,
author = " Mazur Stanisław ",
title = "Public Administration in Poland in the Times of Populist Drift",
booktitle = "Democratic Backsliding and Public Administration : How Populists in Government Transform State Bureaucracies",
pages = "100-126",
adress = "Cambridge ; New York",
publisher = "Cambridge University Press",
year = "2021",
isbn = "978-1-316-51938-7",
}
25
@inbook{fm,
author = " Sanetra-Szeliga Joanna ",
title = "Sektor kultury w czasie zarazy : działalność gospodarcza i finanse instytucji kultury w trakcie pandemii COVID-19",
booktitle = "Badania w sektorze kultury : przyszłość i zmiana",
pages = "15-37",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Attyka",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-65644-81-7",
}
26
@inbook{fm,
author = " Klich Jacek ",
title = "Entrepreneurship in the Health Care System in Poland : Selected Issues",
booktitle = "Engines of Economic Prosperity : Creating Innovation and Economic Opportunities through Entrepreneurship",
pages = "159-178",
adress = "Cham",
publisher = "Palgrave Macmillan",
year = "2021",
isbn = "978-3-030-76087-8 ; 978-3-030-76088-5",
}
27
@inbook{fm,
author = " Kugiel Patryk and Pędziwiatr Konrad ",
title = "Indian Diaspora in Central Europe",
booktitle = "India and Central Europe : Perceptions, Perspectives, Prospects",
pages = "307-331",
adress = "Singapore",
publisher = "Palgrave Macmillan",
year = "2021",
isbn = "978-981-16-2849-8 ; 978-981-16-2850-4",
}
28
@inbook{fm,
author = " Majewski Karol and Zawilińska Bernadetta ",
title = "Działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w zakresie edukacji i rozwoju turystyki",
booktitle = "Turystyka i krajoznawstwo",
pages = "109-133",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2021",
issn = "2544-7440",
isbn = "978-83-8220-576-3 ; 978-83-8220-577-0",
}
29
@inbook{fm,
author = " Dzwończyk Joanna ",
title = "Populizm w kampanii parlamentarnej 2019",
booktitle = "Kampania parlamentarna 2019 roku",
pages = "517-536",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2021",
isbn = "978-83-233-5009-5 ; 978-83-233-7242-4",
}
30
@inbook{fm,
author = " Gródek-Szostak Zofia and Kotulewicz-Wisińska Karolina ",
title = "Uwarunkowania rozwoju sektora MŚP w krajach Partnerstwa Wschodniego",
booktitle = "Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : dylematy i metamorfozy współczesnego zarządzania",
pages = "29-41",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2021",
isbn = "978-83-61597-76-6 ; 978-83-61597-77-3",
}
31
@inbook{fm,
author = " Gródek-Szostak Zofia and Kotulewicz-Wisińska Karolina and Olszowska Karolina Wanda ",
title = "Prawno-organizacyjne uwarunkowania inwestowania cudzoziemców w nieruchomości w Polsce i Turcji - studium porównawcze",
booktitle = "Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek",
pages = "117-125",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2021",
isbn = "978-83-61597-74-2 ; 978-83-61597-75-9",
}
32
@inbook{fm,
author = " Kozina Andrzej ",
title = "Techniki negocjacji budżetowych",
booktitle = "Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek",
pages = "185-193",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2021",
isbn = "978-83-61597-74-2 ; 978-83-61597-75-9",
}
33
@inbook{fm,
author = " Dobosz Kamil ",
title = "Przepisy dostosowujące, przejściowe i końcowe",
booktitle = "Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz",
pages = "185-213",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-8246-417-7",
}
34
@inbook{fm,
author = " Frańczuk Magdalena ",
title = "Przepisy ogólne",
booktitle = "Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz",
pages = "15-37",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-8246-417-7",
}
35
@inbook{fm,
author = " Drozdek Adam and Grzegorczyk Filip and Grzybowski Marcin ",
title = "Zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury paliw alternatywnych",
booktitle = "Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz",
pages = "38-110",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-8246-417-7",
}
36
@inbook{fm,
author = " Mituś Ambroży ",
title = "Obowiązki podmiotów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych",
booktitle = "Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz",
pages = "111-142",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-8246-417-7",
}
37
@inbook{fm,
author = " Olech Jakub ",
title = "Obowiązki informacyjne w zakresie paliw alternatywnych",
booktitle = "Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz",
pages = "143-152",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-8246-417-7",
}
38
@inbook{fm,
author = " Olech Jakub ",
title = "Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych",
booktitle = "Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz",
pages = "153-160",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-8246-417-7",
}
39
@inbook{fm,
author = " Piotrowska Aldona ",
title = "Kary pieniężne",
booktitle = "Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz",
pages = "161-173",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-8246-417-7",
}
40
@inbook{fm,
author = " Zachariasz Igor ",
title = "Przepisy epizodyczne",
booktitle = "Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz",
pages = "175-184",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-8246-417-7",
}
41
@inbook{fm,
author = " Jakimowicz Robert ",
title = "Współczesne stosunki rosyjsko-indyjskie : aspekty polityczne, militarne i gospodarcze",
booktitle = "Współczesna Azja : aspekty polityczne, społeczne i kulturowe",
pages = "13-67",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-8180-513-1",
}
42
@inbook{fm,
author = " Danel Łukasz ",
title = "The Changing Role of the Commonwealth as an Element in India's Global Positioning",
booktitle = "Cultural, Social and Political Dimensions of Non-European Societies : Case Studies of Selected Societies in Asia and the Middle East",
pages = "11-32",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-8180-516-2",
}
43
@inbook{fm,
author = " Laskowski Andrzej ",
title = "Wokół warsztatu galicyjskiego urbanisty : casus tarnowskiego architekta Adolfa Juliusza Stapfa",
booktitle = "Wokół zagadnień warsztatu artysty : malarza, rzeźbiarza, architekta... T. 2",
pages = "211-221",
adress = "Toruń",
publisher = "Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu",
year = "2021",
isbn = "978-83-231-4522-6",
}
44
@inbook{fm,
author = " Grzybowski Marcin ",
title = "Ograniczenia praw i wolności w okresie pandemii COVID-19 w Królestwie Danii",
booktitle = "Ograniczenia praw i wolności w okresie pandemii COVID-19 na tle porównawczym : pierwsze doświadczenia",
pages = "141-164",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości",
year = "2021",
isbn = "978-83-66344-91-4",
}
45
@inbook{fm,
author = " Grzybowski Marcin ",
title = "Wolności i prawa ekonomiczne jednostki jako przedmiot ochrony w polskim systemie prawnym na tle Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Europejskiej Karty Społecznej",
booktitle = "Wyzwania dla polskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku. T. 3",
pages = "203-225",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2021",
isbn = "978-83-8180-425-7",
}
46
@inbook{fm,
author = " Zachariasz Igor ",
title = "Metropolie w terytorialnym podziale władzy - zarys perspektywy badawczej nauk prawnych",
booktitle = "W poszukiwaniu inspiracji : metropolie w ujęciu porównawczym",
pages = "18-27",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "2021",
isbn = "978-83-8206-287-8",
}
47
@inbook{fm,
author = " Zachariasz Igor ",
title = "Rola opłaty adiacenckiej w systemie gospodarki przestrzennej",
booktitle = "Rola prawa w systemie gospodarki przestrzennej",
pages = "127-139",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2021",
isbn = "978-83-66470-66-8",
}
48
@inbook{fm,
author = " Brańka Patrycja ",
title = "Where Does Overtourism Come from and Is It Inevitable?",
booktitle = "Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain",
pages = "",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-7-1",
}
49
@inbook{fm,
author = " Olech Jakub ",
title = "Województwo małopolskie - obwód lwowski : oczywista współpraca o nieoczywistych konsekwencjach",
booktitle = "Polska i Ukraina w procesie przemian społeczno-politycznych",
pages = "267-280",
adress = "Warszawa",
publisher = "Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa",
year = "2021",
isbn = "978-83-8017-401-6",
}
50
@inbook{fm,
author = " Możdżeń Michał ",
title = "Uwspólnianie i eksploatacja zasobów fiskalnych",
booktitle = "Uwspólnianie zasobów i dobra wspólne : III Seminarium Świeradowskie",
pages = "86-90",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-89410-34-4",
}
51
@inbook{fm,
author = " Biga Bartłomiej ",
title = "Problematyczna obfitość",
booktitle = "Uwspólnianie zasobów i dobra wspólne : III Seminarium Świeradowskie",
pages = "137-139",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-89410-34-4",
}
52
@inbook{fm,
author = " Wiśniewski Michał ",
title = "Współczesna tożsamość Prądnika Białego",
booktitle = "Prądnik Biały : muzeum po sąsiedzku",
pages = "68-91",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas : Muzeum Krakowa",
year = "2021",
isbn = "978-83-242-3785-2 ; 978-83-66334-53-3",
}