Search form

Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:

Search results for query:


Scientific unit: College of Economy and Public Administration Publication type: Chapters from: 2020 to: 2020
records matched your query: 88.
1

Author:
Title:
O wydarzeniu spotkania w ujęciu Józefa Tischnera = About the Event of the Meeting in the Thought of Józef Tischner
Source:
O spotkaniach w pracy : szkice psychologiczne / red. nauk. Zofia Ratajczak, Anita Gałuszka - Warszawa: Difin, 2020, s. 54-71. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach grantu naukowego: "Józef Tischner - polska filozofia wolności a myśl europejska" finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, numer rejestracyjny: 11H 13 0471 82. Publikacja została dofinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
ISBN:
978-83-8085-030-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168343946
chapter in monograph
2

Author:
Title:
Porozumienia Okrągłego Stołu - refleksje historyczne i współczesne = Round Table Agreements - Historical and Contemporary Reflections
Source:
Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji / red. nauk. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020, s. 83-103. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8180-119-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168345116
chapter in monograph
See main document
3

Author:
Title:
Polityczne konsekwencje ewolucji systemu wyborczego do Senatu RP po 1989 roku = Political Consequences of the Evolution of the Electoral System in the Elections to the Senate of the Republic of Poland after 1989
Source:
Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji / red. nauk. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020, s. 123-143. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8180-119-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168345118
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Populistyczne zagrożenie procesu demokratycznej tranzycji w Polsce
Source:
Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji / red. nauk. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020, s. 144-162. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8180-119-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168345120
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Funkcjonowanie ekonomicznych grup interesu w Republice Mołdawii po 1992 roku = The Functioning of the Economic Interest Groups in the Republic of Moldova after 1992
Source:
Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji / red. nauk. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020, s. 163-188. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8180-119-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168345122
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Protesty społeczne we Francji : dlaczego Francuzi nie lubią swojego prezydenta
Source:
Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji / red. nauk. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020, s. 211-229. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8180-119-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168345126
chapter in monograph
See main document
7

Title:
System polityczny Republiki Mongolii w latach 1991-2018 = Political System of the Republic of Mongolia in Years 1991-2018
Source:
Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji / red. nauk. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020, s. 393-418. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8180-119-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168345130
chapter in monograph
See main document
8

Author:
Sanetra-Szeliga Joanna , Purchla Jacek , Knaś Piotr , Kozioł Anna , Dąbrowski Adam
Title:
Wrocław 2016 European Capital of Culture : a New Urban Vision Based on Culture, Heritage, and Social Dialogue
Source:
Mega-Events and Heritage : the Experience of Five European Cities / eds. Davide Ponzini, Franco Bianchini, Julia Georgi-Nerantzia Tzortzi, Joanna SANETRA-SZELIGA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2020, s. 102-182 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-66419-05-6
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168345200
chapter in monograph
See main document
9

Author:
Title:
The Singularity of Central Europe?
Source:
Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms / ed. Stanisław MAZUR - London, New York: Routledge, 2020, s. 3-26 - Bibliogr.
Series:
(Routledge Studies in Governance and Public Policy)
ISBN:
978-0-367-25196-3 ; 978-0-429-28645-2
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168345426
chapter in monograph
See main document
10

Author:
Title:
From Stalinism to Liberal Democracy : a Recent History of Administration in the V4 Countries
Source:
Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms / ed. Stanisław MAZUR - London, New York: Routledge, 2020, s. 27-42 - Bibliogr.
Series:
(Routledge Studies in Governance and Public Policy)
ISBN:
978-0-367-25196-3 ; 978-0-429-28645-2
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168345428
chapter in monograph
See main document
11

Title:
How Ideas and Institutions Mutually Affect Each Other
Source:
Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms / ed. Stanisław MAZUR - London, New York: Routledge, 2020, s. 45-56 - Bibliogr.
Series:
(Routledge Studies in Governance and Public Policy)
ISBN:
978-0-367-25196-3 ; 978-0-429-28645-2
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168345430
chapter in monograph
See main document
12

Title:
The Competition of Ideas and Ideational Disruption
Source:
Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms / ed. Stanisław MAZUR - London, New York: Routledge, 2020, s. 57-74 - Bibliogr.
Series:
(Routledge Studies in Governance and Public Policy)
ISBN:
978-0-367-25196-3 ; 978-0-429-28645-2
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168345436
chapter in monograph
See main document
13

Title:
Modes of Governance in the Visegrád Countries : Towards the Hesitant Institutional Convergence
Source:
Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms / ed. Stanisław MAZUR - London, New York: Routledge, 2020, s. 106-128 - Bibliogr.
Series:
(Routledge Studies in Governance and Public Policy)
ISBN:
978-0-367-25196-3 ; 978-0-429-28645-2
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168345438
chapter in monograph
See main document
14

Author:
Itrich-Drabarek Jolanta , Kisiel Przemysław
Title:
Populism in the Visegrád Group Countries
Source:
Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms / ed. Stanisław MAZUR - London, New York: Routledge, 2020, s. 164-180 - Bibliogr.
Series:
(Routledge Studies in Governance and Public Policy)
ISBN:
978-0-367-25196-3 ; 978-0-429-28645-2
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168345442
chapter in monograph
See main document
15

Title:
Local Government in the V4 Countries : Heyday, Stability or Retreat?
Source:
Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms / ed. Stanisław MAZUR - London, New York: Routledge, 2020, s. 210-228 - Bibliogr.
Series:
(Routledge Studies in Governance and Public Policy)
ISBN:
978-0-367-25196-3 ; 978-0-429-28645-2
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168345444
chapter in monograph
See main document
16

Title:
Interrupted Progress : Towards an Understanding of Causes of Institutional Disruption
Source:
Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms / ed. Stanisław MAZUR - London, New York: Routledge, 2020, s. 231-250 - Bibliogr.
Series:
(Routledge Studies in Governance and Public Policy)
ISBN:
978-0-367-25196-3 ; 978-0-429-28645-2
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168345446
chapter in monograph
See main document
17

Title:
A Review of Administrative Reforms in the V4 Countries
Source:
Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms / ed. Stanisław MAZUR - London, New York: Routledge, 2020, s. 270-286 - Bibliogr.
Series:
(Routledge Studies in Governance and Public Policy)
ISBN:
978-0-367-25196-3 ; 978-0-429-28645-2
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168345464
chapter in monograph
See main document
18

Author:
Title:
Polityczne konsekwencje populizmu na przykładzie brexitu
Source:
Powszechny system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020, s. 319-330. - Summ.
ISBN:
978-83-8180-190-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168345484
chapter in monograph
19

Author:
Title:
The Longue Durée in Polish Towns : Agriculture from the Sixteenth to the Nineteenth Century
Source:
Farming the City : the Resilience and Decline of Urban Agriculture in European History = Resilienz und Niedergang der Städtischen Landwirtschaft in der Europäischen Geschichte / eds. Erich Land, Tim Soens - Innsbruck ; Wien: StudienVerlag, 2020, s. 75-94. - Summ.
Series:
(Jahrbuch für Geschichte des ländlichen Raumes = Rural History Yearbook ; nr 16 (2019))
ISBN:
978-3-7065-5115-1
Nr:
2168346858
chapter in monograph
20

Author:
Title:
Poprawa efektywności poboru należności celnych na przykładzie programu e-Cło
Source:
E-sąd : E-finanse : E-praca / red. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński, Dariusz Szostek - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 167-178
ISBN:
978-83-8198-444-7 ; 978-83-8198-445-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168346976
chapter in monograph
21

Author:
Drozdek Adam , Machalica-Drozdek Katarzyna
Title:
Kształtowanie się struktury administracji celnej w Polsce w latach 1944-2019 = Formation of the Structure of the Customs Administration in Poland in the Years 1944-2019
Source:
Prawo i czas : Księga Jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin profesora Adama Lityńskiego / red. Maciej Borski, Dorota Fleszer, Andrzej Pokora, Anna Rogacka-Łukasik - Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2020, s. 260-271. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-66165-49-6 ; 978-83-66165-53-3
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168347000
chapter in monograph
22

Title:
We Are the Same but Different : the Processes of Identity Construction in the Case of Polish Tatars
Source:
Identity Strategies of Stateless Ethnic Minority Groups in Contemporary Poland / eds. Ewa Michna, Katarzyna WARMIŃSKA - Cham: Springer, 2020, s. 79-98 - Bibliogr.
Series:
(Migration, Minorities and Modernity (MMMO) ; vol. 5)
ISBN:
978-3-030-41574-7 ; 978-3-030-41575-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168347428
chapter in monograph
See main document
23

Title:
Are We an Ethnic Group or a Nation? The Strategies of Kashubian Identity Politics
Source:
Identity Strategies of Stateless Ethnic Minority Groups in Contemporary Poland / eds. Ewa Michna, Katarzyna WARMIŃSKA - Cham: Springer, 2020, s. 121-143 - Bibliogr.
Series:
(Migration, Minorities and Modernity (MMMO) ; vol. 5)
ISBN:
978-3-030-41574-7 ; 978-3-030-41575-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168347430
chapter in monograph
See main document
24

Author:
Title:
Dziedzictwo kulturowe jako zasób prorozwojowy Krakowa
Source:
Dziedzictwo Krakowa w procesie transformacji / red. Zdzisław Noga, Jacek PURCHLA - Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2020, s. 25-44
Series:
(Kraków w Dziejach Narodu ; nr 39)
ISBN:
978-83-956697-0-5 ; 978-83-956697-1-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168348060
chapter in monograph
See main document
25

Author:
Title:
Zarządzanie relacjami z interesariuszami organizacji - propozycja konceptualizacji
Source:
Inżynieria zarządzania : cyfryzacja produkcji. 2, Aktualności badawcze / red. nauk. Ryszard Knosala - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020, s. 155-162 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2400-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168349236
chapter in monograph
26

Author:
Kozina Andrzej , Małkus Tomasz , Pieczonka Agnieszka
Title:
Koncepcja modelu zarządzania konfliktami organizacyjnymi w systemie logistycznym firmy
Source:
Inżynieria zarządzania : cyfryzacja produkcji. 2, Aktualności badawcze / red. nauk. Ryszard Knosala - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020, s. 857-867 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2400-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168349238
chapter in monograph
27

Title:
Przesłanki tworzenia polityki przestrzennej na poziomie lokalnym = Grounds for Creating Spatial Policy at Local Level
Source:
Funkcje narzędzi polityki przestrzennej = Functions of Spatial Policy Tools / red. nauk. Maciej J. Nowak - Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2020, s. 9-28
Series:
(Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN ; t. 197)
ISBN:
978-83-63563-40-0
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168349522
chapter in monograph
28

Author:
Title:
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa wersja umowy społecznej = Social Responsibility as a New Version of the Social Contract
Source:
Krytyczna teoria organizacji : elementy filozofii i praktyki zarządzania / red. nauk. Wojciech W. Gasparski, Witold Kieżun - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020, s. 109-126. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8175-134-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168349524
chapter in monograph
29

Author:
Title:
Hipoteka akcyzowa
Source:
Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego : problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania / red. nauk. Andrzej Gorgol - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 79-92
ISBN:
978-83-8198-597-0 ; 978-83-8198-598-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168349534
chapter in monograph
30

Author:
Title:
Cele a wzorce i zasady działania administracji samorządowej
Source:
Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej / red. nauk. Barbara Jaworska-Dębska, Przemysław Kledzik, Janusz Sługocki - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020, s. 185-199 - Bibliogr.
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-8187-306-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168349910
chapter in monograph
31

Title:
The Theory and Evolution of Outsourcing and Offshoring Processes
Source:
Outsourcing in European Emerging Economies : Territorial Embeddedness and Global Business Services / ed. by Łukasz MAMICA - London, New York: Routledge, 2020, s. 3-11 - Bibliogr.
Series:
(Routledge Advances in Regional Economics, Science and Policy)
ISBN:
978-0-367-89383-5 ; 978-1-003-01888-9
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168350066
chapter in monograph
See main document
32

Author:
Title:
Globalisation Trends in the Service Industries : Consequences for the International Division of Labour
Source:
Outsourcing in European Emerging Economies : Territorial Embeddedness and Global Business Services / ed. by Łukasz MAMICA - London, New York: Routledge, 2020, s. 12-27 - Bibliogr.
Series:
(Routledge Advances in Regional Economics, Science and Policy)
ISBN:
978-0-367-89383-5 ; 978-1-003-01888-9
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168350070
chapter in monograph
See main document
33

Title:
The Determinants of Territorial Embeddedness of Offshoring and Outsourcing Firms : a Conceptualisation of the Problem
Source:
Outsourcing in European Emerging Economies : Territorial Embeddedness and Global Business Services / ed. by Łukasz MAMICA - London, New York: Routledge, 2020, s. 28-37 - Bibliogr.
Series:
(Routledge Advances in Regional Economics, Science and Policy)
ISBN:
978-0-367-89383-5 ; 978-1-003-01888-9
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168350072
chapter in monograph
See main document
34

Title:
The Importance of New Technologies for Business Development : Automation and Robotisation in the Services Industry
Source:
Outsourcing in European Emerging Economies : Territorial Embeddedness and Global Business Services / ed. by Łukasz MAMICA - London, New York: Routledge, 2020, s. 38-51 - Bibliogr.
Series:
(Routledge Advances in Regional Economics, Science and Policy)
ISBN:
978-0-367-89383-5 ; 978-1-003-01888-9
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168350074
chapter in monograph
See main document
35

Title:
Impact Sourcing - Theoretical Analysis in Relation to Corporate Social Responsibility in a Globalised Market
Source:
Outsourcing in European Emerging Economies : Territorial Embeddedness and Global Business Services / ed. by Łukasz MAMICA - London, New York: Routledge, 2020, s. 52-65 - Bibliogr.
Series:
(Routledge Advances in Regional Economics, Science and Policy)
ISBN:
978-0-367-89383-5 ; 978-1-003-01888-9
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168350076
chapter in monograph
See main document
36

Author:
Title:
The Development of European Business Services Value Chains : the Perspective of Emerging Economies
Source:
Outsourcing in European Emerging Economies : Territorial Embeddedness and Global Business Services / ed. by Łukasz MAMICA - London, New York: Routledge, 2020, s. 66-83 - Bibliogr.
Series:
(Routledge Advances in Regional Economics, Science and Policy)
ISBN:
978-0-367-89383-5 ; 978-1-003-01888-9
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168350078
chapter in monograph
See main document
37

Author:
Title:
The Degree of Embeddedness of the Business Process Outsourcing Sector in the Visegrad Group in the Context of Its Current Development Trends and Case Study Findings
Source:
Outsourcing in European Emerging Economies : Territorial Embeddedness and Global Business Services / ed. by Łukasz MAMICA - London, New York: Routledge, 2020, s. 142-151 - Bibliogr.
Series:
(Routledge Advances in Regional Economics, Science and Policy)
ISBN:
978-0-367-89383-5 ; 978-1-003-01888-9
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168350080
chapter in monograph
See main document
38

Title:
The Embeddedness of Firms and Employees in Central Europe : Krakow as an Offshoring and Outsourcing Centre
Source:
Outsourcing in European Emerging Economies : Territorial Embeddedness and Global Business Services / ed. by Łukasz MAMICA - London, New York: Routledge, 2020, s. 155-165 - Bibliogr.
Series:
(Routledge Advances in Regional Economics, Science and Policy)
ISBN:
978-0-367-89383-5 ; 978-1-003-01888-9
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168350082
chapter in monograph
See main document
39

Author:
Title:
The Importance of Fintech's Development for the Embeddedness of Outsourcing and Offshoring Firms
Source:
Outsourcing in European Emerging Economies : Territorial Embeddedness and Global Business Services / ed. by Łukasz MAMICA - London, New York: Routledge, 2020, s. 166-177 - Bibliogr.
Series:
(Routledge Advances in Regional Economics, Science and Policy)
ISBN:
978-0-367-89383-5 ; 978-1-003-01888-9
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168350084
chapter in monograph
See main document
40

Author:
Title:
The Importance of Corporate Social Responsibility in the Embedding of the Offshore Services Industry in Krakow
Source:
Outsourcing in European Emerging Economies : Territorial Embeddedness and Global Business Services / ed. by Łukasz MAMICA - London, New York: Routledge, 2020, s. 181-194 - Bibliogr.
Series:
(Routledge Advances in Regional Economics, Science and Policy)
ISBN:
978-0-367-89383-5 ; 978-1-003-01888-9
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168350086
chapter in monograph
See main document
41

Author:
Title:
The Role of Universities in the Embeddedness of Business Process Outsourcing
Source:
Outsourcing in European Emerging Economies : Territorial Embeddedness and Global Business Services / ed. by Łukasz MAMICA - London, New York: Routledge, 2020, s. 195-206 - Bibliogr.
Series:
(Routledge Advances in Regional Economics, Science and Policy)
ISBN:
978-0-367-89383-5 ; 978-1-003-01888-9
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168350088
chapter in monograph
See main document
42

Title:
The Role of Public Authorities and Other Business Environment Institutions in the Territorial Embedding of Offshore Firms in Krakow
Source:
Outsourcing in European Emerging Economies : Territorial Embeddedness and Global Business Services / ed. by Łukasz MAMICA - London, New York: Routledge, 2020, s. 207-217 - Bibliogr.
Series:
(Routledge Advances in Regional Economics, Science and Policy)
ISBN:
978-0-367-89383-5 ; 978-1-003-01888-9
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168350090
chapter in monograph
See main document
43

Author:
Kozina Andrzej , Małkus Tomasz , Pieczonka Agnieszka
Title:
Strategie rozwiązywania konfliktów organizacyjnych w systemie logistycznym firmy - model teoretyczny i wyniki badań = The Strategies of Resolving Organizational Conflicts within the Enterprise's Logistics System - Theoretical Model & Research Outcomes
Source:
Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury / red. Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Tomasz MAŁKUS - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 297-307. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Podstawę do opracowania rozdziału stanowił projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022 nr projektu: 021/RID/2018/19, kwota dofinansowania: 11 897 131,40 zł.
ISBN:
978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168350138
chapter in monograph
See main document
44

Author:
Title:
Kardynała Stefana Wyszyńskiego koncepcja społeczna a nurt "trzeciej socjologii"
Source:
Chrześcijańska doktryna społeczna / Stefan Wyszyński ; red. Marek Wódka, Stanisław Fel - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2020, s. 165-177 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8061-850-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168350216
chapter in monograph
45

Author:
Title:
Indeks wpływu gospodarki o obiegu zamkniętym na rozwój społeczno-gospodarczy : wstępna propozycja w zakresie zrównoważonej konsumpcji = Index of the Circular Economy's Influence on Socio-economic Development : Initial Proposal for Sustainable Consumption
Source:
Wskaźniki monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym / red. nauk. Joanna Kulczycka - Kraków: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2020, s. 69-84. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-956380-7-7 ; 978-83-956380-8-4
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168350230
chapter in monograph
46

Author:
Title:
Negocjacje jako narzędzie kreowania wartości = Negotiations as a Tool of Value Creation
Source:
Organizacyjne, procesowe i technologiczne generatory wartości organizacji / red. Paweł Antonowicz, Paweł Galiński, Piotr Pisarewicz, Jędrzej Siciński - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2020, s. 171-186. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Podstawę opracowania artykułu stanowił projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości w latach 2019-2022", nr projektu: 021/RID/2018/19, kwota dofinansowania: 11 897 131,40 zł.
ISBN:
978-83-8206-003-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168350828
chapter in monograph
47

Author:
Title:
Wizerunek miasta jako kategoria badawcza = City's Image as a Research Category
Source:
Innowacje i marketing we współczesnych organizacjach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Leszek Bohdanowicz, Patryk Dziurski - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2020, s. 343-356. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-8030-380-5
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351230
chapter in monograph
48

Title:
Metodyka przeglądu zakresu literatury (scoping review) = Methodological Aspects of Scoping Review
Source:
Współczesne zarządzanie - koncepcje i wyzwania / red. nauk. Agnieszka Sopińska, Artur Modliński - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2020, s. 53-68. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-8030-375-1
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351270
chapter in monograph
49

Title:
Wpływ parków narodowych na społeczności lokalne = The Impact of National Parks on Local Communities
Source:
Społeczno-ekonomiczne i prawne aspekty zrównoważonego zarządzania parkami narodowymi / red. nauk. Marek Nocoń, Tomasz Pasierbek, Andrzej Raj, Bartłomiej Walas - Sucha Beskidzka: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, 2020, s. 120-145. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-947044-2-1
Access mode:
Nr:
2168351392
chapter in monograph
50

Author:
Grzegorczyk Filip , Durzyński Paweł , Chłodzińska Beata , Wiśniewska Urszula
Title:
Przepisy ogólne
Source:
Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym : komentarz / red. nauk. Filip GRZEGORCZYK, Marek Wierzbowski - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020, s. 27-84
Series:
(Komentarze)
ISBN:
978-83-8187-587-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351486
chapter in monograph
See main document
51

Title:
Pole etniczne
Source:
Studia nad granicami i pograniczami : leksykon / red. nauk. Elżbieta Opiłowska, Marcin Dębicki, Kamilla Dolińska, Justyna Kajta, Zbigniew Kurcz, Julita Makaro, Natalia Niedźwiecka-Iwańczak - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020, s. 302-310 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65390-61-5
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351580
chapter in monograph
52

Title:
Księstwo Monako
Source:
Ustroje konstytucyjne wybranych państw europejskich / red. nauk. Stanisław Bożyk - Białystok: Wydawnictwo Temida 2, 2020, s. 193-213 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65696-36-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351594
chapter in monograph
53

Title:
Wzrost znaczenia Chin jako czynnik rozwoju procesów politycznych i gospodarczych w Australii oraz Nowej Zelandii
Source:
Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji / red. nauk. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020, s. 356-373. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8180-119-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351596
chapter in monograph
See main document
54

Author:
Title:
Makiawelizm w negocjacjach
Source:
Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju współczesnych organizacji / red. nauk. Janusz NESTERAK, Bernard ZIĘBICKI - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 211-221 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7285-961-7 ; 978-83-7285-962-4
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351744
chapter in monograph
See main document
55

Author:
Title:
Axiological Perspective of Regional Analyses
Source:
City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century : the Complexity of Mutual Interactions in the Peri-urban Interface / eds. Aleksander NOWORÓL, Dorota JOPEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020, s. 35-42
ISBN:
978-83-7252-822-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351934
chapter in monograph
See main document
56

Title:
The Fiscal Impact of Urban Morphology Dynamics
Source:
City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century : the Complexity of Mutual Interactions in the Peri-urban Interface / eds. Aleksander NOWORÓL, Dorota JOPEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020, s. 62-73
ISBN:
978-83-7252-822-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351936
chapter in monograph
See main document
57

Title:
The Effect of Shrinking Cities on Local Budgets
Source:
City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century : the Complexity of Mutual Interactions in the Peri-urban Interface / eds. Aleksander NOWORÓL, Dorota JOPEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020, s. 74-85
ISBN:
978-83-7252-822-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351938
chapter in monograph
See main document
58

Title:
National Park versus Urbanisation - Implications and Perspectives
Source:
City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century : the Complexity of Mutual Interactions in the Peri-urban Interface / eds. Aleksander NOWORÓL, Dorota JOPEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020, s. 86-95
ISBN:
978-83-7252-822-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351940
chapter in monograph
See main document
59

Title:
Bicycle Transport and Suburbanisation in Cracow
Source:
City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century : the Complexity of Mutual Interactions in the Peri-urban Interface / eds. Aleksander NOWORÓL, Dorota JOPEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020, s. 96-104
ISBN:
978-83-7252-822-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351942
chapter in monograph
See main document
60

Author:
Title:
Analysis of the Functioning of Wastewater Treatment Plants : Tools for Assessing Effectiveness, Reliability and Efficiency
Source:
City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century : the Complexity of Mutual Interactions in the Peri-urban Interface / eds. Aleksander NOWORÓL, Dorota JOPEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020, s. 116-125
ISBN:
978-83-7252-822-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351944
chapter in monograph
See main document
61

Conference:
XI. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ochrona praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej", Warszawa, Polska, od 2019-04-15 do 2019-04-16
Title:
Równouprawnienie płci i ochrona praw człowieka wobec zmian klimatu i ograniczania ryzyka katastrof na Południowym Pacyfiku
Source:
Regionalne systemy ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020, s. 600-615. - Summ.
ISBN:
978-83-8180-191-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351954
chapter in conference materials
62

Author:
Title:
Ustroje konstytucyjne I i II Rzeczypospolitej z perspektywy współczesnej
Source:
Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu / red. nauk. Maria URBANIEC, Małgorzata KOSAŁA, Izabela CZAJA - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020, s. 59-68 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8175-234-3
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351996
chapter in monograph
See main document
63

Author:
Title:
The Urban Connection : People and Structures = Miejskie połączenia : ludzie a struktura
Source:
Defining the Architectural Space - the Truth and Lie of Architecture. Vol. 6 = Definiowanie przestrzeni architektonicznej - prawda i kłamstwo architektury. Vol. 6 / red. nauk. Tomasz Kozłowski - Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2020, s. 55-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7977-535-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168352048
chapter in monograph
64

Title:
Nie kwiatek do kożucha : sektor kultury w rozwoju lokalnym
Source:
Kultura - Tradycja - Rozwój : perspektywy, konteksty, działania / red. nauk. Karolina Ciechorska-Kulesza - Gdańsk: Instytut Kaszubski ; Nadbałtyckie Centrum Kultury, 2020, s. 57-76 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65826-55-8 ; 978-83-954267-7-3
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168352454
chapter in monograph
65

Author:
Title:
Muzeum współtworzone społecznie = Museum Co-created by the Society
Source:
Muzea na wolnym powietrzu : antycypacje / red. Katarzyna Barańska, Monika Murzyn-Kupisz, Jan Święch - Kolbuszowa ; Kraków: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej ; Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica, 2020, s. 153-179. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-955965-2-0 ; 978-83-66304-76-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168352562
chapter in monograph
66

Author:
Title:
Odporność i inwestowanie we współczesnej gospodarce rynkowej = Resilience and Investment in the Contemporary Market Economy
Source:
Inwestycje i odporność gospodarcza : wyzwania dla Polski / red. nauk. Jerzy Hausner, Wojciech Paprocki - Sopot: Centrum Myśli Strategicznych, 2020, s. 7-26. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-954392-6-1
Access mode:
Level I:
Nr:
2168352816
chapter in monograph
See main document
67

Title:
Ekonometryczna analiza dynamiki inwestycji prywatnych w Polsce - rola sektora bankowego, przyczynowość oraz niepewność prognoz = Econometric Analysis of Private Investments in Poland - the Role of Banking Sector, Causality and Uncertainty of Forecasts
Source:
Inwestycje i odporność gospodarcza : wyzwania dla Polski / red. nauk. Jerzy HAUSNER, Wojciech Paprocki - Sopot: Centrum Myśli Strategicznych, 2020, s. 78-115. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-954392-6-1
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168352836
chapter in monograph
See main document
68

Title:
Hybrydyzacja jako wyraz inteligencji strategicznej w zarządzaniu rozwojem terytorialnym
Source:
Inteligencja strategiczna w budowaniu przyszłości miast i regionów / red. nauk. Andrzej Klasik, Florian Kuźnik - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2020, s. 27-35 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-671-2 ; 978-83-7875-672-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168352848
chapter in monograph
69

Title:
Balanced Scorecard
Source:
Encyclopedia of Sustainable Management / eds. Samuel Idowu, René Schmidpeter, Nicholas Capaldi, Liangrong Zu, Mara Del Baldo, Rute Abreu - Cham: Springer, 2020, s. 1-4 (378-1) - Bibliogr.
ISBN:
978-3-030-02006-4
Nr:
2168353414
lexical items
70

Author:
Title:
Nowojorczyk i wynalezienie Europy Wschodniej
Source:
Wynalezienie Europy Wschodniej : mapa cywilizacji w dobie Oświecenia / Larry Wolff - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2020, s. 7-12
Series:
(Biblioteka Europy Środka)
ISBN:
978-83-66419-11-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168353704
chapter in monograph
71

Author:
Title:
Architektura Trzeciej Rzeszy w Polsce : dziedzictwo kłopotliwe?
Source:
Kłopotliwe dziedzictwo? Architektura Trzeciej Rzeszy w Polsce / red. nauk. Jacek PURCHLA, Żanna Komar - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2020, s. 7-16
ISBN:
978-83-66419-16-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168353844
chapter in monograph
See main document
72

Author:
Title:
"Norymberga Wschodu" Hansa Franka
Source:
Kłopotliwe dziedzictwo? Architektura Trzeciej Rzeszy w Polsce / red. nauk. Jacek PURCHLA, Żanna Komar - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2020, s. 95-125
ISBN:
978-83-66419-16-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168353846
chapter in monograph
See main document
73

Author:
Jelonek Magdalena , Worek Barbara , Kocór Marcin
Title:
The Best, Average, or Weak? The Level of Competencies of Candidates for the Teaching Profession in European Countries
Source:
Studies on Quality Teachers and Quality In-service Teacher Education / ed. Joanna Madalińska-Michalak - Warsaw: Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, 2020, s. 18-41. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Seria Naukowa Wydawnictwa FRSE ; t. 11)
ISBN:
978-83-66515-32-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168353870
chapter in monograph
74

Author:
Title:
Chiny w globalnych łańcuchach wartości : analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzynarodowych
Source:
Inicjatywa Pasa i Szlaku : chińska ekspansja, nowe łańcuchy wartości i rosnąca rywalizacja / red. nauk. Mariusz-Jan Radło - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2020, s. 111-138 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8030-398-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168353972
chapter in monograph
75

Title:
Geopolityka : rys historyczny : czym jest geopolityka? Odrodzenie się dyscypliny, determinanty dalszego rozwoju
Source:
Teorie i podejścia badawcze geopolityki / red. Adrian Tyszkiewicz, Piotr Borowiec - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2020, s. 23-61. - Streszcz.
ISBN:
978-83-233-4854-2 ; 978-83-233-7155-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168353996
chapter in monograph
76

Title:
Rola czynników ekonomicznych we współczesnych rosyjskich teoriach geopolitycznych - zarys problematyki
Source:
Teorie i podejścia badawcze geopolityki / red. Adrian Tyszkiewicz, Piotr Borowiec - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2020, s. 463-490. - Streszcz.
ISBN:
978-83-233-4854-2 ; 978-83-233-7155-7
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168353998
chapter in monograph
77

Title:
Konflikt i więź społeczna - o wielości porządków normatywnych = Conflict and Social Bond on the Multiplicity of Normative Orders
Source:
Jakość pracy a stan więzi społecznych : monografia poświęcona pamięci prof. Władysława Jachera w dziesiątą rocznicę śmierci / red. Łukasz Trembaczowski - Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2020, s. 49-64. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-226-3947-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168354032
chapter in monograph
78

Title:
Zarządzanie mieniem państwowym
Source:
Prawo gospodarcze publiczne / red. Andrzej Powałowski - Wyd. 5.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 227-235 - Bibliogr.
Edition:
Wyd. 5.
Series:
(Studia Prawnicze - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-8158-989-5 ; 978-83-8158-990-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168354050
chapter in monograph
79

Author:
Title:
Działania kontrolne podejmowane przez organy celne w zakresie ochrony własności intelektualnej = Control Measures Undertaken by Customs Authorities in the Scope of Intellectual Property Protection
Source:
Konstytucyjne prawo własności - sposoby naruszenia i środki ochrony = Constitutional Right to Property - Methods of Violation and Means of Protection / red. Beata Stępień-Załucka - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 277-287. - Streszcz., summ.
Series:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-8158-702-0 ; 978-83-8158-703-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168354114
chapter in monograph
80

Author:
Galusek Łukasz , Komar Żanna , Wiśniewski Michał , Żak Natalia
Title:
Architektura niepodległości w Europie Środkowej = The Architecture of Independence in Central Europe
Source:
Niedokończona wojna? "Polskość jako zadanie pokoleniowe" / red. Robert Traba - Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2020, s. 331-346. - Summ.
ISBN:
978-83-65972-78-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168354162
chapter in monograph
81

Author:
Title:
Sztuka i polityka : rozważania nad fenomenem krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych
Source:
Pytać mądrze : studia z dziejów społecznych i kulturowych : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Chwalbie / red. Anna Czocher, Barbara Klich-Kluczewska - Kraków: Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica, 2020, s. 333-344
ISBN:
978-83-66304-34-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168354188
chapter in monograph
82

Author:
Title:
Afterword : Central European Cities as Laboratories of Memory... and Oblivion - Lviv and Wrocław Contrasted
Source:
Lviv and Wrocław, Cities in Parallel? Myth, Memory and Migration, c. 1890-Present / ed. Jan Fellerer, Robert Pyrah - Budapest - New York: Central European University Press, 2020, s. 337-348
ISBN:
978-963-386-323-7 ; 978-963-386-324-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168354190
chapter in monograph
83

Title:
Odkrywanie "ukrytego" : o witrażach gorlickiej fary
Source:
Witraże : sztuka wciąż odkrywana / red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka - Kraków ; Legnica: Stowarzyszenie Miłośników Witraży "Ars Vitrea Polona" ; Wydawnictwo "Edytor", 2020, s. 69-88
ISBN:
978-83-64553-48-6
Nr:
2168355308
chapter in book
84

Title:
Warsztat dziewiętnastowiecznego witrażownika : próba rekonstrukcji na przykładzie wiedeńskiej firmy Carl Geyling's Erben = XIXth-Century Stained-glass Workshop : a Case Study of Carl Geyling's Erben in Vienna
Source:
Wokół zagadnień warsztatu artysty : malarza, rzeźbiarza, architekta... T. 1 / red. nauk. Ewa Doleżyńska-Sewerniak, Ryszard Mączyński - Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2020, s. 479-494. - Summ.
ISBN:
978-83-231-4423-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168355314
chapter in monograph
85

Author:
Title:
Spóźnione zameldowanie wykonania zadania : wybory do sejmiku województwa małopolskiego
Source:
Gra o regiony'2018 : wybory do sejmików województw / red. Robert Alberski, Marzena Cichosz - Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2020, s. 88-107
ISBN:
978-83-960216-0-1
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358636
chapter in monograph
86

Author:
Title:
Przekazywanie dróg między zarządcami
Source:
Zarządzanie pasem drogowym / red. Robert Suwaj - Wrocław: PRESSCOM Sp. z o.o., 2020, s. 253-263
Series:
(Administracja Publiczna Biblioteka)
ISBN:
978-83-66248-44-1
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358840
chapter in monograph
87

Title:
Technological Innovations in the Insurance Market and Customer Protection Instruments
Source:
Public and Private Law and the Challenges of New Technologies and Digital Markets. Vol. 2, Legal Aspects of FinTech / ed. Elisabetta Bani, Beata Pachuca-Smulska, Edyta Rutkowska-Tomaszewska - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 241-257. - Summ.
ISBN:
978-83-8198-565-9 ; 978-83-8198-566-6
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358970
chapter in monograph
88

Title:
Prywatność a zabezpieczenie treści dokumentów osobowych (polskie i europejskie regulacje prawne)
Source:
Polski system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020, s. 277-290
ISBN:
978-83-8180-192-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359090
chapter in monograph
1
O wydarzeniu spotkania w ujęciu Józefa Tischnera = About the Event of the Meeting in the Thought of Józef Tischner / Inga MIZDRAK // W: O spotkaniach w pracy : szkice psychologiczne / red. nauk. Zofia Ratajczak, Anita Gałuszka. - Warszawa: Difin, 2020. - S. 54-71. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-030-9
2
Porozumienia Okrągłego Stołu - refleksje historyczne i współczesne = Round Table Agreements - Historical and Contemporary Reflections / Jerzy KORNAŚ // W: Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji / red. nauk. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. - S. 83-103. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8180-119-5
3
Polityczne konsekwencje ewolucji systemu wyborczego do Senatu RP po 1989 roku = Political Consequences of the Evolution of the Electoral System in the Elections to the Senate of the Republic of Poland after 1989 / Łukasz DANEL // W: Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji / red. nauk. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. - S. 123-143. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8180-119-5
4
Populistyczne zagrożenie procesu demokratycznej tranzycji w Polsce / Joanna DZWOŃCZYK // W: Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji / red. nauk. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. - S. 144-162. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8180-119-5
5
Funkcjonowanie ekonomicznych grup interesu w Republice Mołdawii po 1992 roku = The Functioning of the Economic Interest Groups in the Republic of Moldova after 1992 / Karolina KOTULEWICZ // W: Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji / red. nauk. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. - S. 163-188. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8180-119-5
6
Protesty społeczne we Francji : dlaczego Francuzi nie lubią swojego prezydenta / Agnieszka LATOSIŃSKA // W: Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji / red. nauk. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. - S. 211-229. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8180-119-5
7
System polityczny Republiki Mongolii w latach 1991-2018 = Political System of the Republic of Mongolia in Years 1991-2018 / Robert JAKIMOWICZ // W: Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji / red. nauk. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. - S. 393-418. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8180-119-5
8
Wrocław 2016 European Capital of Culture : a New Urban Vision Based on Culture, Heritage, and Social Dialogue / Joanna SANETRA-SZELIGA, Jacek PURCHLA, Piotr Knaś, Anna Kozioł, Adam Dąbrowski // W: Mega-Events and Heritage : the Experience of Five European Cities [on-line] / eds. Davide Ponzini, Franco Bianchini, Julia Georgi-Nerantzia Tzortzi, Joanna SANETRA-SZELIGA. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2020. - S. 102-182. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66419-05-6. - Pełny tekst: https://mck.krakow.pl/images/upload/ksiegarnia/okladki/HOMEE-2020-Mega-events-and-Heritage-FINAL_1.pdf
9
The Singularity of Central Europe? / Jacek PURCHLA // W: Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms / ed. Stanisław MAZUR. - London, New York: Routledge, 2020. - (Routledge Studies in Governance and Public Policy). - S. 3-26. - Bibliogr. - ISBN 978-0-367-25196-3 ; 978-0-429-28645-2
10
From Stalinism to Liberal Democracy : a Recent History of Administration in the V4 Countries / Rafał MATYJA // W: Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms / ed. Stanisław MAZUR. - London, New York: Routledge, 2020. - (Routledge Studies in Governance and Public Policy). - S. 27-42. - Bibliogr. - ISBN 978-0-367-25196-3 ; 978-0-429-28645-2
11
How Ideas and Institutions Mutually Affect Each Other / Jerzy HAUSNER, Michał MOŻDŻEŃ // W: Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms / ed. Stanisław MAZUR. - London, New York: Routledge, 2020. - (Routledge Studies in Governance and Public Policy). - S. 45-56. - Bibliogr. - ISBN 978-0-367-25196-3 ; 978-0-429-28645-2
12
The Competition of Ideas and Ideational Disruption / Stanisław MAZUR // W: Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms / ed. Stanisław MAZUR. - London, New York: Routledge, 2020. - (Routledge Studies in Governance and Public Policy). - S. 57-74. - Bibliogr. - ISBN 978-0-367-25196-3 ; 978-0-429-28645-2
13
Modes of Governance in the Visegrád Countries : Towards the Hesitant Institutional Convergence / Piotr KOPYCIŃSKI // W: Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms / ed. Stanisław MAZUR. - London, New York: Routledge, 2020. - (Routledge Studies in Governance and Public Policy). - S. 106-128. - Bibliogr. - ISBN 978-0-367-25196-3 ; 978-0-429-28645-2
14
Populism in the Visegrád Group Countries / Jolanta Itrich-Drabarek, Przemysław KISIEL // W: Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms / ed. Stanisław MAZUR. - London, New York: Routledge, 2020. - (Routledge Studies in Governance and Public Policy). - S. 164-180. - Bibliogr. - ISBN 978-0-367-25196-3 ; 978-0-429-28645-2
15
Local Government in the V4 Countries : Heyday, Stability or Retreat? / Jarosław BOBER, Andrzej KOZINA // W: Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms / ed. Stanisław MAZUR. - London, New York: Routledge, 2020. - (Routledge Studies in Governance and Public Policy). - S. 210-228. - Bibliogr. - ISBN 978-0-367-25196-3 ; 978-0-429-28645-2
16
Interrupted Progress : Towards an Understanding of Causes of Institutional Disruption / Krzysztof GŁUC, Michał ŻABIŃSKI // W: Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms / ed. Stanisław MAZUR. - London, New York: Routledge, 2020. - (Routledge Studies in Governance and Public Policy). - S. 231-250. - Bibliogr. - ISBN 978-0-367-25196-3 ; 978-0-429-28645-2
17
A Review of Administrative Reforms in the V4 Countries / Stanisław MAZUR, Piotr KOPYCIŃSKI // W: Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms / ed. Stanisław MAZUR. - London, New York: Routledge, 2020. - (Routledge Studies in Governance and Public Policy). - S. 270-286. - Bibliogr. - ISBN 978-0-367-25196-3 ; 978-0-429-28645-2
18
Polityczne konsekwencje populizmu na przykładzie brexitu / Łukasz DANEL // W: Powszechny system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. - S. 319-330. - Summ. - ISBN 978-83-8180-190-4
19
The Longue Durée in Polish Towns : Agriculture from the Sixteenth to the Nineteenth Century / Piotr MIODUNKA // W: Farming the City : the Resilience and Decline of Urban Agriculture in European History = Resilienz und Niedergang der Städtischen Landwirtschaft in der Europäischen Geschichte / eds. Erich Land, Tim Soens. - Innsbruck ; Wien: StudienVerlag, 2020. - (Jahrbuch für Geschichte des ländlichen Raumes = Rural History Yearbook, ISSN 2523-2185 ; nr 16 (2019)). - (2020), s. 75-94. - Summ. - ISBN 978-3-7065-5115-1
20
Poprawa efektywności poboru należności celnych na przykładzie programu e-Cło / Adam DROZDEK // W: E-sąd : E-finanse : E-praca / red. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński, Dariusz Szostek. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 167-178. - ISBN 978-83-8198-444-7 ; 978-83-8198-445-4. - Spis treści: https://www.ksiegarnia.beck.pl/19046-e-sad-e-finanse-e-praca-kinga-flaga-gieruszynska ; Wstęp: files
21
Kształtowanie się struktury administracji celnej w Polsce w latach 1944-2019 = Formation of the Structure of the Customs Administration in Poland in the Years 1944-2019 / Adam DROZDEK, Katarzyna Machaliza-Drozdek // W: Prawo i czas : Księga Jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin profesora Adama Lityńskiego / red. Maciej Borski, Dorota Fleszer, Andrzej Pokora, Anna Rogacka-Łukasik. - Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2020. - S. 260-271. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66165-49-6 ; 978-83-66165-53-3. - Spis treści: https://ksiegarnia.pwn.pl/Prawo-i-czas.-Ksiega-Jubileuszowa-z-okazji-80-lecia-urodzin-Profesora-Adama-Litynskiego,829926589,p.htmlWstęp:
22
We Are the Same but Different : the Processes of Identity Construction in the Case of Polish Tatars / Katarzyna WARMIŃSKA // W: Identity Strategies of Stateless Ethnic Minority Groups in Contemporary Poland / eds. Ewa Michna, Katarzyna WARMIŃSKA. - Cham: Springer, 2020. - (Migration, Minorities and Modernity, ISSN 2522-0713 ; vol. 5). - S. 79-98. - Bibliogr. - ISBN 978-3-030-41574-7 ; 978-3-030-41575-4
23
Are We an Ethnic Group or a Nation? The Strategies of Kashubian Identity Politics / Katarzyna WARMIŃSKA // W: Identity Strategies of Stateless Ethnic Minority Groups in Contemporary Poland / eds. Ewa Michna, Katarzyna WARMIŃSKA. - Cham: Springer, 2020. - (Migration, Minorities and Modernity, ISSN 2522-0713 ; vol. 5). - S. 121-143. - Bibliogr. - ISBN 978-3-030-41574-7 ; 978-3-030-41575-4
24
Dziedzictwo kulturowe jako zasób prorozwojowy Krakowa / Jacek PURCHLA // W: Dziedzictwo Krakowa w procesie transformacji / red. Zdzisław Noga, Jacek PURCHLA. - Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2020. - (Kraków w Dziejach Narodu ; nr 39). - S. 25-44. - ISBN 978-83-956697-0-5 ; 978-83-956697-1-2
25
Zarządzanie relacjami z interesariuszami organizacji - propozycja konceptualizacji / Andrzej KOZINA // W: Inżynieria zarządzania : cyfryzacja produkcji. 2, Aktualności badawcze / red. nauk. Ryszard Knosala. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020. - S. 155-162. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2400-1
26
Koncepcja modelu zarządzania konfliktami organizacyjnymi w systemie logistycznym firmy / Andrzej KOZINA, Tomasz MAŁKUS, Agnieszka Pieczonka // W: Inżynieria zarządzania : cyfryzacja produkcji. 2, Aktualności badawcze / red. nauk. Ryszard Knosala. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020. - S. 857-867. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2400-1
27
Przesłanki tworzenia polityki przestrzennej na poziomie lokalnym = Grounds for Creating Spatial Policy at Local Level / Aleksander NOWORÓL // W: Funkcje narzędzi polityki przestrzennej = Functions of Spatial Policy Tools / red. nauk. Maciej J. Nowak. - Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2020. - (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 197). - S. 9-28. - ISBN 978-83-63563-40-0. - Pełny tekst: http://publikacje.pan.pl/dlibra/publication/135472/edition/118442/content
28
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa wersja umowy społecznej = Social Responsibility as a New Version of the Social Contract / Janina FILEK // W: Krytyczna teoria organizacji : elementy filozofii i praktyki zarządzania / red. nauk. Wojciech W. Gasparski, Witold Kieżun. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020. - S. 109-126. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8175-134-6
29
Hipoteka akcyzowa / Adam DROZDEK // W: Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego : problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania / red. nauk. Andrzej Gorgol. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 79-92. - ISBN 978-83-8198-597-0 ; 978-83-8198-598-7
30
Cele a wzorce i zasady działania administracji samorządowej / Ambroży MITUŚ // W: Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej / red. nauk. Barbara Jaworska-Dębska, Przemysław Kledzik, Janusz Sługocki. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 185-199. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8187-306-2
31
The Theory and Evolution of Outsourcing and Offshoring Processes / Piotr KOPYCIŃSKI, Łukasz MAMICA // W: Outsourcing in European Emerging Economies : Territorial Embeddedness and Global Business Services / ed. by Łukasz MAMICA. - London, New York: Routledge, 2020. - (Routledge Advances in Regional Economics, Science and Policy). - S. 3-11. - Bibliogr. - ISBN 978-0-367-89383-5 ; 978-1-003-01888-9
32
Globalisation Trends in the Service Industries : Consequences for the International Division of Labour / Tomasz GEODECKI // W: Outsourcing in European Emerging Economies : Territorial Embeddedness and Global Business Services / ed. by Łukasz MAMICA. - London, New York: Routledge, 2020. - (Routledge Advances in Regional Economics, Science and Policy). - S. 12-27. - Bibliogr. - ISBN 978-0-367-89383-5 ; 978-1-003-01888-9
33
The Determinants of Territorial Embeddedness of Offshoring and Outsourcing Firms : a Conceptualisation of the Problem / Paweł BIAŁYNICKI-BIRULA, Agnieszka PACUT // W: Outsourcing in European Emerging Economies : Territorial Embeddedness and Global Business Services / ed. by Łukasz MAMICA. - London, New York: Routledge, 2020. - (Routledge Advances in Regional Economics, Science and Policy). - S. 28-37. - Bibliogr. - ISBN 978-0-367-89383-5 ; 978-1-003-01888-9
34
The Importance of New Technologies for Business Development : Automation and Robotisation in the Services Industry / Tomasz GEODECKI, Jakub GŁOWACKI // W: Outsourcing in European Emerging Economies : Territorial Embeddedness and Global Business Services / ed. by Łukasz MAMICA. - London, New York: Routledge, 2020. - (Routledge Advances in Regional Economics, Science and Policy). - S. 38-51. - Bibliogr. - ISBN 978-0-367-89383-5 ; 978-1-003-01888-9
35
Impact Sourcing - Theoretical Analysis in Relation to Corporate Social Responsibility in a Globalised Market / Monika MAZUR-BUBAK // W: Outsourcing in European Emerging Economies : Territorial Embeddedness and Global Business Services / ed. by Łukasz MAMICA. - London, New York: Routledge, 2020. - (Routledge Advances in Regional Economics, Science and Policy). - S. 52-65. - Bibliogr. - ISBN 978-0-367-89383-5 ; 978-1-003-01888-9
36
The Development of European Business Services Value Chains : the Perspective of Emerging Economies / Tomasz GEODECKI // W: Outsourcing in European Emerging Economies : Territorial Embeddedness and Global Business Services / ed. by Łukasz MAMICA. - London, New York: Routledge, 2020. - (Routledge Advances in Regional Economics, Science and Policy). - S. 66-83. - Bibliogr. - ISBN 978-0-367-89383-5 ; 978-1-003-01888-9
37
The Degree of Embeddedness of the Business Process Outsourcing Sector in the Visegrad Group in the Context of Its Current Development Trends and Case Study Findings / Marcin ZAWICKI // W: Outsourcing in European Emerging Economies : Territorial Embeddedness and Global Business Services / ed. by Łukasz MAMICA. - London, New York: Routledge, 2020. - (Routledge Advances in Regional Economics, Science and Policy). - S. 142-151. - Bibliogr. - ISBN 978-0-367-89383-5 ; 978-1-003-01888-9
38
The Embeddedness of Firms and Employees in Central Europe : Krakow as an Offshoring and Outsourcing Centre / Piotr KOPYCIŃSKI // W: Outsourcing in European Emerging Economies : Territorial Embeddedness and Global Business Services / ed. by Łukasz MAMICA. - London, New York: Routledge, 2020. - (Routledge Advances in Regional Economics, Science and Policy). - S. 155-165. - Bibliogr. - ISBN 978-0-367-89383-5 ; 978-1-003-01888-9
39
The Importance of Fintech's Development for the Embeddedness of Outsourcing and Offshoring Firms / Jakub GŁOWACKI // W: Outsourcing in European Emerging Economies : Territorial Embeddedness and Global Business Services / ed. by Łukasz MAMICA. - London, New York: Routledge, 2020. - (Routledge Advances in Regional Economics, Science and Policy). - S. 166-177. - Bibliogr. - ISBN 978-0-367-89383-5 ; 978-1-003-01888-9
40
The Importance of Corporate Social Responsibility in the Embedding of the Offshore Services Industry in Krakow / Agnieszka PACUT // W: Outsourcing in European Emerging Economies : Territorial Embeddedness and Global Business Services / ed. by Łukasz MAMICA. - London, New York: Routledge, 2020. - (Routledge Advances in Regional Economics, Science and Policy). - S. 181-194. - Bibliogr. - ISBN 978-0-367-89383-5 ; 978-1-003-01888-9
41
The Role of Universities in the Embeddedness of Business Process Outsourcing / Łukasz MAMICA // W: Outsourcing in European Emerging Economies : Territorial Embeddedness and Global Business Services / ed. by Łukasz MAMICA. - London, New York: Routledge, 2020. - (Routledge Advances in Regional Economics, Science and Policy). - S. 195-206. - Bibliogr. - ISBN 978-0-367-89383-5 ; 978-1-003-01888-9
42
The Role of Public Authorities and Other Business Environment Institutions in the Territorial Embedding of Offshore Firms in Krakow / Paweł BIAŁYNICKI-BIRULA // W: Outsourcing in European Emerging Economies : Territorial Embeddedness and Global Business Services / ed. by Łukasz MAMICA. - London, New York: Routledge, 2020. - (Routledge Advances in Regional Economics, Science and Policy). - S. 207-217. - Bibliogr. - ISBN 978-0-367-89383-5 ; 978-1-003-01888-9
43
Strategie rozwiązywania konfliktów organizacyjnych w systemie logistycznym firmy - model teoretyczny i wyniki badań = The Strategies of Resolving Organizational Conflicts within the Enterprise's Logistics System - Theoretical Model & Research Outcomes / Andrzej KOZINA, Tomasz MAŁKUS, Agnieszka Pieczonka // W: Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury / red. Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Tomasz MAŁKUS. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - S. 297-307. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4
44
Kardynała Stefana Wyszyńskiego koncepcja społeczna a nurt "trzeciej socjologii" / Magdalena ZDUN // W: Chrześcijańska doktryna społeczna / Stefan Wyszyński ; red. Marek Wódka, Stanisław Fel. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2020. - S. 165-177. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8061-850-3
45
Indeks wpływu gospodarki o obiegu zamkniętym na rozwój społeczno-gospodarczy : wstępna propozycja w zakresie zrównoważonej konsumpcji = Index of the Circular Economy's Influence on Socio-economic Development : Initial Proposal for Sustainable Consumption / Jakub GŁOWACKI, Piotr KOPYCIŃSKI, Łukasz MAMICA, Mateusz Malinowski // W: Wskaźniki monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym / red. nauk. Joanna Kulczycka. - Kraków: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2020. - S. 69-84. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-956380-7-7 ; 978-83-956380-8-4. - Pełny tekst: https://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/wp-content/uploads/sites/4/2020/10/ksiazka-GOZ-wers-final.pdf
46
Negocjacje jako narzędzie kreowania wartości = Negotiations as a Tool of Value Creation / Andrzej KOZINA // W: Organizacyjne, procesowe i technologiczne generatory wartości organizacji / red. Paweł Antonowicz, Paweł Galiński, Piotr Pisarewicz, Jędrzej Siciński. - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2020. - S. 171-186. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8206-003-4
47
Wizerunek miasta jako kategoria badawcza = City's Image as a Research Category / Kamila PILCH // W: Innowacje i marketing we współczesnych organizacjach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Leszek Bohdanowicz, Patryk Dziurski. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2020. - S. 343-356. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8030-380-5. - Pełny tekst: http://slz.sgh.waw.pl/wp-content/uploads/2020/11/4.1.pdf
48
Metodyka przeglądu zakresu literatury (scoping review) = Methodological Aspects of Scoping Review / Marek ĆWIKLICKI // W: Współczesne zarządzanie - koncepcje i wyzwania / red. nauk. Agnieszka Sopińska, Artur Modliński. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2020. - S. 53-68. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8030-375-1. - Pełny tekst: http://slz.sgh.waw.pl/wp-content/uploads/2020/11/013_I_04.pdf
49
Wpływ parków narodowych na społeczności lokalne = The Impact of National Parks on Local Communities / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Społeczno-ekonomiczne i prawne aspekty zrównoważonego zarządzania parkami narodowymi / red. nauk. Marek Nocoń, Tomasz Pasierbek, Andrzej Raj, Bartłomiej Walas. - Sucha Beskidzka: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, 2020. - S. 120-145. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-947044-2-1. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernadetta_Zawilinska/publication/346610372_Wplyw_parkow_narodowych_na_spolecznosci_lokalne/links/5fc952bb45851568d13a6a06/Wplyw-parkow-narodowych-na-spolecznosci-lokalne.pdf
50
Przepisy ogólne / Filip GRZEGORCZYK, Paweł Durzyński, Beata Chłodzińska, Urszula Wiśniewska // W: Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym : komentarz / red. nauk. Filip GRZEGORCZYK, Marek Wierzbowski. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020. - (Komentarze - Wolters Kluwer Polska). - S. 27-84. - ISBN 978-83-8187-587-5
51
Pole etniczne / Katarzyna WARMIŃSKA // W: Studia nad granicami i pograniczami : leksykon / red. nauk. Elżbieta Opiłowska, Marcin Dębicki, Kamilla Dolińska, Justyna Kajta, Zbigniew Kurcz, Julita Makaro, Natalia Niedźwiecka-Iwańczak. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020. - S. 302-310. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65390-61-5. - Pełny tekst: https://leksykon.granice.uni.wroc.pl/Artykuly/Pole-etniczne#
52
Księstwo Monako / Justyna Eska-Mikołajewska // W: Ustroje konstytucyjne wybranych państw europejskich / red. nauk. Stanisław Bożyk. - Białystok: Wydawnictwo Temida 2, 2020. - S. 193-213. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65696-36-6
53
Wzrost znaczenia Chin jako czynnik rozwoju procesów politycznych i gospodarczych w Australii oraz Nowej Zelandii / Justyna Eska-Mikołajewska // W: Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji / red. nauk. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. - S. 356-373. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8180-119-5
54
Makiawelizm w negocjacjach / Andrzej KOZINA // W: Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju współczesnych organizacji / red. nauk. Janusz NESTERAK, Bernard ZIĘBICKI. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - S. 211-221. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-961-7 ; 978-83-7285-962-4. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/80/78/2020_WGS_Spo%C5%82eczno-gospodarcze_final_15.12.2020.pdf
55
Axiological Perspective of Regional Analyses / Magdalena ZDUN // W: City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century : the Complexity of Mutual Interactions in the Peri-urban Interface / eds. Aleksander NOWORÓL, Dorota JOPEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - S. 35-42. - ISBN 978-83-7252-822-3
56
The Fiscal Impact of Urban Morphology Dynamics / Piotr LITYŃSKI, Piotr SERAFIN, Artur HOŁUJ // W: City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century : the Complexity of Mutual Interactions in the Peri-urban Interface / eds. Aleksander NOWORÓL, Dorota JOPEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - S. 62-73. - ISBN 978-83-7252-822-3
57
The Effect of Shrinking Cities on Local Budgets / Monika MUSIAŁ-MALAGO' // W: City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century : the Complexity of Mutual Interactions in the Peri-urban Interface / eds. Aleksander NOWORÓL, Dorota JOPEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - S. 74-85. - ISBN 978-83-7252-822-3
58
National Park versus Urbanisation - Implications and Perspectives / Patrycja BRAŃKA, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century : the Complexity of Mutual Interactions in the Peri-urban Interface / eds. Aleksander NOWORÓL, Dorota JOPEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - S. 86-95. - ISBN 978-83-7252-822-3
59
Bicycle Transport and Suburbanisation in Cracow / Piotr WĘGRZYNOWICZ // W: City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century : the Complexity of Mutual Interactions in the Peri-urban Interface / eds. Aleksander NOWORÓL, Dorota JOPEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - S. 96-104. - ISBN 978-83-7252-822-3
60
Analysis of the Functioning of Wastewater Treatment Plants : Tools for Assessing Effectiveness, Reliability and Efficiency / Paulina ŚLIZ // W: City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century : the Complexity of Mutual Interactions in the Peri-urban Interface / eds. Aleksander NOWORÓL, Dorota JOPEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - S. 116-125. - ISBN 978-83-7252-822-3
61
Równouprawnienie płci i ochrona praw człowieka wobec zmian klimatu i ograniczania ryzyka katastrof na Południowym Pacyfiku / Justyna Eska-Mikołajewska // W: Regionalne systemy ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. - S. 600-615. - Summ. - ISBN 978-83-8180-191-1
62
Ustroje konstytucyjne I i II Rzeczypospolitej z perspektywy współczesnej / Jerzy KORNAŚ // W: Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu / red. nauk. Maria URBANIEC, Małgorzata KOSAŁA, Izabela CZAJA. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020. - S. 59-68. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8175-234-3. - Pełny tekst: https://conference2020.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/Poltext-Bezpieczenstwo-ekonomiczne_e-book-PDF.pdf
63
The Urban Connection : People and Structures = Miejskie połączenia : ludzie a struktura / Dorota JOPEK // W: Defining the Architectural Space - the Truth and Lie of Architecture. Vol. 6 = Definiowanie przestrzeni architektonicznej - prawda i kłamstwo architektury. Vol. 6 / red. nauk. Tomasz Kozłowski. - Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2020. - S. 55-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7977-535-4. - Pełny tekst: https://dpa.arch.pk.edu.pl/wp-content/uploads/Definiowanie-przestrzeni-2020-tom-6-INTERNET.pdf
64
Nie kwiatek do kożucha : sektor kultury w rozwoju lokalnym / Joanna SANETRA-SZELIGA // W: Kultura - Tradycja - Rozwój : perspektywy, konteksty, działania / red. nauk. Karolina Ciechorska-Kulesza. - Gdańsk: Instytut Kaszubski ; Nadbałtyckie Centrum Kultury, 2020. - S. 57-76. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65826-55-8 ; 978-83-954267-7-3. - Pełny tekst: https://www.instytutkaszubski.pl/single-post/publikacja-kultura-tradycja-rozw%C3%B3j-perspektywy-konteksty-dzia%C5%82ania