Search form

Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:

Search results for query:


Scientific unit: College of Economy and Public Administration Publication type: Editorial from: 2020 to: 2020
records matched your query: 10.
1

Title:
Ekonomia Społeczna
Number:
nr 1
Redaktor:
Lipowicz Irena
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2020
Physical description:
67 s.: il.; 23 cm
Notes:
Tytuł numeru: Wykluczenie społeczne, Bibliogr. przy art.
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Nr:
2168348708
journal / series editorial
2

Title:
Krakowskie Studia Małopolskie
Number:
nr 1(25)
Redaktor:
Publisher address:
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020
Physical description:
167 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168350836
journal / series editorial
3

Title:
Ekonomia Społeczna
Number:
nr 2
, Sienkiewicz-Małyjurek Katarzyna
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2020
Physical description:
149 s.: il.; 23 cm
Notes:
Tytuł numeru: Przedsiębiorczość społeczna w czasie kryzysu, Bibliogr. przy art.
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Nr:
2168352854
journal / series editorial
4

Title:
Innowacyjny Start
Number:
nr 1 (49)
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2020
Physical description:
43 s.: il.; 30 cm
Access mode:
Nr:
2168353678
journal / series editorial
5

Title:
Innowacyjny Start
Number:
nr 2 (50)
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2020
Physical description:
43 s.: il.; 30 cm
Access mode:
Nr:
2168353680
journal / series editorial
6

Title:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present
Number:
nr 40
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2020
Physical description:
267 s.: il.; 29 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art.,
Nr:
2168354168
journal / series editorial
7

Title:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present
Number:
nr 39
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2020
Physical description:
172 s.: il.; 29 cm
Notes:
Tytuł numeru: Zielony = Green,
Nr:
2168354184
journal / series editorial
8

Title:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance
Number:
nr 2 (52)
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020
Physical description:
79 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168355992
journal / series editorial
9

Title:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance
Number:
nr 1 (51)
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020
Physical description:
79 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168356114
journal / series editorial
10

Title:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance
Number:
nr 3 (53)
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020
Physical description:
85 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168358628
journal / series editorial
1
Ekonomia Społeczna / red. nacz. Marek ĆWIKLICKI ; red. nauk. Irena Lipowicz, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK. - Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2020. - nr 1. - 67 s.: il.; 23 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art.. - Tytuł numeru: Wykluczenie społeczne. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES012020/ES012020-full.pdf. - ISSN 2081-321X
2
Krakowskie Studia Małopolskie / red. nacz. Jerzy KORNAŚ. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. - nr 1(25). - 167 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: https://czasopisma.marszalek.com.pl/10-15804/ksm. - ISSN 1643-6911
3
Ekonomia Społeczna / red. nacz. Marek ĆWIKLICKI ; red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek. - Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2020. - nr 2. - 149 s.: il.; 23 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość społeczna w czasie kryzysu. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022020/Ekonomia_Spoleczna_2-2020.pdf. - ISSN 2081-321X
4
Innowacyjny Start / red. nacz. Łukasz MAMICA. - Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2020. - nr 1 (49). - 43 s.: il.; 30 cm. - Pełny tekst: http://innowacyjnystart.pl/index.php/periodyk-innowacyjny-start/274-nr-1-49-2020-listopad-2020. - ISSN 1898-5009
5
Innowacyjny Start / red. nacz. Łukasz MAMICA. - Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2020. - nr 2 (50). - 43 s.: il.; 30 cm. - Pełny tekst: http://innowacyjnystart.pl/index.php/periodyk-innowacyjny-start/275-nr-2-50-2020-grudzien-2020. - ISSN 1898-5009
6
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność / red./ed. Jacek PURCHLA. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2020. - nr 40. - 267 s.: il.; 29 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art. - ISSN 2082-310X
7
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność / red./ed. Jacek PURCHLA. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2020. - nr 39. - 172 s.: il.; 29 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art.. - Tytuł numeru: Zielony = Green. - ISSN 2082-310X
8
Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020. - nr 2 (52). - 79 s.: il.; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: http://publicgovernance.pl/zpub/issue/view/50. - ISSN 1898-3529
9
Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020. - nr 1 (51). - 79 s.: il.; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: http://publicgovernance.pl/zpub/issue/view/49/53. - ISSN 1898-3529
10
Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020. - nr 3 (53). - 85 s.: il.; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: https://publicgovernance.pl/index.php/zpub/issue/view/51/54. - ISSN 1898-3529
1
Ekonomia Społeczna / red. nacz. Marek ĆWIKLICKI ; red. nauk. Irena Lipowicz, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2020. - nr 1. - 67 s.: il.; 23 cm. - Bibliogr. przy art. - 2081-321X
2
Krakowskie Studia Małopolskie / red. nacz. Jerzy KORNAŚ Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. - nr 1(25). - 167 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1643-6911
3
Ekonomia Społeczna / red. nacz. Marek ĆWIKLICKI ; red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2020. - nr 2. - 149 s.: il.; 23 cm. - Bibliogr. przy art. - 2081-321X
4
Innowacyjny Start / red. nacz. Łukasz MAMICA Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2020. - nr 1 (49). - 43 s.: il.; 30 cm. - 1898-5009
5
Innowacyjny Start / red. nacz. Łukasz MAMICA Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2020. - nr 2 (50). - 43 s.: il.; 30 cm. - 1898-5009
6
Herito: dziedzictwo, kultura, współczesność / red./ed. Jacek PURCHLA Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2020. - nr 40. - 267 s.: il.; 29 cm. - 2082-310X
7
Herito: dziedzictwo, kultura, współczesność / red./ed. Jacek PURCHLA Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2020. - nr 39. - 172 s.: il.; 29 cm. - 2082-310X
8
Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Stanisław MAZUR] Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020. - nr 2 (52). - 79 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-3529
9
Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Stanisław MAZUR] Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020. - nr 1 (51). - 79 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-3529
10
Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Stanisław MAZUR] Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020. - nr 3 (53). - 85 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-3529
1
@misc{misc,
title = "Ekonomia Społeczna",
editor = Lipowicz Irena,
editor = Małecka-Łyszczek Magdalena,
editor = Ćwiklicki Marek,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2020",
}
2
@misc{misc,
title = "Krakowskie Studia Małopolskie",
editor = Kornaś Jerzy,
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2020",
}
3
@misc{misc,
title = "Ekonomia Społeczna",
editor = Ćwiklicki Marek,
editor = Sienkiewicz-Małyjurek Katarzyna,
editor = Ćwiklicki Marek,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2020",
}
4
@misc{misc,
title = "Innowacyjny Start",
editor = Mamica Łukasz,
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego",
year = "2020",
}
5
@misc{misc,
title = "Innowacyjny Start",
editor = Mamica Łukasz,
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego",
year = "2020",
}
6
@misc{misc,
title = "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność",
editor = Purchla Jacek,
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2020",
}
7
@misc{misc,
title = "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność",
editor = Purchla Jacek,
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2020",
}
8
@misc{misc,
title = "Zarządzanie Publiczne",
editor = Mazur Stanisław,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2020",
}
9
@misc{misc,
title = "Zarządzanie Publiczne",
editor = Mazur Stanisław,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2020",
}
10
@misc{misc,
title = "Zarządzanie Publiczne",
editor = Mazur Stanisław,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2020",
}