Search form

Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:

Search results for query:


Scientific unit: College of Economy and Public Administration Publication type: Editorial from: 2019 to: 2019
records matched your query: 10.
1

Title:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present
Number:
nr 34
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019
Physical description:
225 s.: il.; 29 cm
Notes:
Tytuł numeru: Kobiety Europy Środkowej = Women of Central Europe,
Nr:
2168334515
journal / series editorial
2

Title:
Zagadnienia Filozoficzne w Nauce = Philosophical Problems in Science
Number:
nr 67
Redaktor:
Polak Paweł Jan
Redaktor tomu:
Publisher address:
Kraków: Copernicus Center Press, 2019
Physical description:
281 s.: il.; 21 cm
Notes:
Tytuł numeru: Filozofia ekonomii, Bibliogr. przy art.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168343792
journal / series editorial
3

Title:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance
Number:
nr 3 (49)
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019
Physical description:
81 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr. przy art.
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Nr:
2168346494
journal / series editorial
4

Title:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance
Number:
nr 4 (50)
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019
Physical description:
89 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168347650
journal / series editorial
5

Title:
Ekonomia Społeczna
Number:
nr 2
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2019
Physical description:
82 s.: il.; 27 cm
Notes:
Tytuł numeru: Innowacyjność społeczna w Polsce, Bibliogr. przy art.
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Level I:
Nr:
2168348128
journal / series editorial
6

Title:
Ekonomia Społeczna
Number:
nr 1
Redaktor:
, Stronczek Anna
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2019
Physical description:
70 s.: il.; 27 cm
Notes:
Tytuł numeru: Innowacje społeczne, Bibliogr. przy art.
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Level I:
Nr:
2168348134
journal / series editorial
7

Title:
Kultura i Rozwój
Number:
nr 7
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019
Physical description:
243 s.; 27 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168351242
journal / series editorial
8

Title:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present
Number:
nr 37-38
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019
Physical description:
257 s.: il.; 29 cm
Notes:
Tytuł numeru: Socrealizm magiczny? = Magic Socrealism?,
Nr:
2168354166
journal / series editorial
9

Title:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present
Number:
nr 35
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019
Physical description:
181 s.: il.; 29 cm
Notes:
Tytuł numeru: Europa i Wschód : dekada Partnerstwa Wschodniego = Europe and the East : Decade of the Eastern Partnership,
Nr:
2168354254
journal / series editorial
10

Title:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present
Number:
nr 36
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019
Physical description:
205 s.: il.; 29 cm
Notes:
Tytuł numeru: Karpaty = Carpathians,
Nr:
2168354276
journal / series editorial
1
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019. - nr 34. - 225 s. : il. ; 29 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art.. - Tytuł numeru: Kobiety Europy Środkowej = Women of Central Europe. - ISSN 2082-310X
2
Zagadnienia Filozoficzne w Nauce / [red. nacz. Paweł Jan Polak, red. tomu Tomasz KWARCIŃSKI]. - Kraków : Copernicus Center Press, 2019. - nr 67. - 281 s.: il.; 21 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art.. - Tytuł numeru: Filozofia ekonomii. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: https://zfn.edu.pl/index.php/zfn/issue/view/32/ZFN67. - ISSN 0867-8286
3
Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - nr 3 (49). - 81 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: http://publicgovernance.pl/zpub/issue/view/47. - ISSN 1898-3529
4
Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - nr 4 (50). - 89 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: http://publicgovernance.pl/zpub/issue/view/48/51. - ISSN 1898-3529
5
Ekonomia Społeczna / red. nacz. Maciej FRĄCZEK ; red. nauk. Norbert LAURISZ, Agnieszka PACUT. - Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2019. - nr 2. - 82 s.: il.; 27 cm. - Streszcz. ang. i pol. przy art.. - Tytuł numeru: Innowacyjność społeczna w Polsce. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022019/Ekonomia_Spo%C5%82eczna_2-2019.pdf. - ISSN 2081-321X
6
Ekonomia Społeczna / red. nacz. Maciej FRĄCZEK ; red. nauk. Norbert LAURISZ, Anna Stronczek. - Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2019. - nr 1. - 70 s.: il.; 27 cm. - Streszcz. ang. i pol. przy art.. - Tytuł numeru: Innowacje społeczne. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES012019/Ekonomia_Spo%C5%82eczna_1-2019.pdf. - ISSN 2081-321X
7
Kultura i Rozwój / red. nacz. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - nr 7. - 243 s.; 27 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: http://www.kulturairozwoj.msap.pl/doki/spis/KIR-07/KiR%202019-7.pdf. - ISSN 2450-212X
8
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność / red./ed. Jacek PURCHLA. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019. - nr 37-38. - 257 s.: il.; 29 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art.. - Tytuł numeru: Socrealizm magiczny? = Magic Socrealism?. - ISSN 2082-310X
9
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność / red./ed. Jacek PURCHLA. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019. - nr 35. - 181 s.: il.; 29 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art.. - Tytuł numeru: Europa i Wschód : dekada Partnerstwa Wschodniego = Europe and the East : Decade of the Eastern Partnership. - ISSN 2082-310X
10
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność / red./ed. Jacek PURCHLA. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019. - nr 36. - 205 s.: il.; 29 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art.. - Tytuł numeru: Karpaty = Carpathians. - ISSN 2082-310X
1
Herito: dziedzictwo, kultura, współczesność / red./ed. Jacek PURCHLA Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019. - nr 34. - 225 s.: il.; 29 cm. - 2082-310X
2
Zagadnienia Filozoficzne w Nauce / [red. nacz. Paweł Jan Polak, red. tomu Tomasz KWARCIŃSKI] Kraków : Copernicus Center Press, 2019. - nr 67. - 281 s.: il.; 21 cm. - Bibliogr. przy art. - 0867-8286
3
Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Stanisław MAZUR] Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - nr 3 (49). - 81 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-3529
4
Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Stanisław MAZUR] Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - nr 4 (50). - 89 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-3529
5
Ekonomia Społeczna / red. nacz. Maciej FRĄCZEK ; red. nauk. Norbert LAURISZ, Agnieszka PACUT Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2019. - nr 2. - 82 s.: il.; 27 cm. - Bibliogr. przy art. - 2081-321X
6
Ekonomia Społeczna / red. nacz. Maciej FRĄCZEK ; red. nauk. Norbert LAURISZ, Anna Stronczek Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2019. - nr 1. - 70 s.: il.; 27 cm. - Bibliogr. przy art. - 2081-321X
7
Kultura i Rozwój / red. nacz. Anna KARWIŃSKA Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - nr 7. - 243 s.; 27 cm. - Bibliogr. przy art. - 2450-212X
8
Herito: dziedzictwo, kultura, współczesność / red./ed. Jacek PURCHLA Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019. - nr 37-38. - 257 s.: il.; 29 cm. - 2082-310X
9
Herito: dziedzictwo, kultura, współczesność / red./ed. Jacek PURCHLA Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019. - nr 35. - 181 s.: il.; 29 cm. - 2082-310X
10
Herito: dziedzictwo, kultura, współczesność / red./ed. Jacek PURCHLA Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019. - nr 36. - 205 s.: il.; 29 cm. - 2082-310X
1
@misc{misc,
title = "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność",
editor = Purchla Jacek,
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2019",
}
2
@misc{misc,
title = "Zagadnienia Filozoficzne w Nauce",
editor = Polak Paweł Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Copernicus Center Press",
year = "2019",
}
3
@misc{misc,
title = "Zarządzanie Publiczne",
editor = Mazur Stanisław,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2019",
}
4
@misc{misc,
title = "Zarządzanie Publiczne",
editor = Mazur Stanisław,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2019",
}
5
@misc{misc,
title = "Ekonomia Społeczna",
editor = Laurisz Norbert,
editor = Pacut Agnieszka,
editor = Frączek Maciej,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2019",
}
6
@misc{misc,
title = "Ekonomia Społeczna",
editor = Laurisz Norbert,
editor = Stronczek Anna,
editor = Frączek Maciej,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2019",
}
7
@misc{misc,
title = "Kultura i Rozwój",
editor = Karwińska Anna,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2019",
}
8
@misc{misc,
title = "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność",
editor = Purchla Jacek,
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2019",
}
9
@misc{misc,
title = "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność",
editor = Purchla Jacek,
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2019",
}
10
@misc{misc,
title = "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność",
editor = Purchla Jacek,
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2019",
}