Search form

Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:

Search results for query:


Scientific unit: College of Economy and Public Administration Publication type: Unpublished from: 2020 to: 2020
records matched your query: 1.
1

Author:
Jaśkiewicz Natalia
Title:
Rola polityki lokalnej w pobudzaniu przedsiębiorczości województwa małopolskiego
Publisher address:
Kraków: , 2020
Physical description:
k.: il. kolor.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-484
Nr:
2168352678
doctoral dissertation
1
Rola polityki lokalnej w pobudzaniu przedsiębiorczości województwa małopolskiego / Natalia Jaśkiewicz ; . - Kraków : , 2020. - k. : il. kolor. ; 30 cm. - Promotor: Tadeusz KUDŁACZ. - Bibliogr.
1
Jaśkiewicz N., (2020), Rola polityki lokalnej w pobudzaniu przedsiębiorczości województwa małopolskiego, Prom. Kudłacz T., Kraków : , k.
1
@unpublished{mon,
author = " Jaśkiewicz Natalia ",
title = "Rola polityki lokalnej w pobudzaniu przedsiębiorczości województwa małopolskiego",
adress = "Kraków",
year = "2020",
}