Search form

Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:

Search results for query:


Scientific unit: College of Economy and Public Administration Publication type: Unpublished from: 2019 to: 2019
records matched your query: 1.
1

Author:
Pieczonka Agnieszka
Title:
Model zarządzania konfliktami organizacyjnymi w systemie logistycznym przedsiębiorstwa
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2019
Physical description:
345 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-449
Nr:
2168338613
doctoral dissertation
1
Model zarządzania konfliktami organizacyjnymi w systemie logistycznym przedsiębiorstwa / Agnieszka Pieczonka ; . - Kraków : , 2019. - 345 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Andrzej KOZINA ; Promotor pomocniczy: Tomasz MAŁKUS. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003410
1
Pieczonka A., (2019), Model zarządzania konfliktami organizacyjnymi w systemie logistycznym przedsiębiorstwa, Prom. Kozina A., Kraków : , 345 k.
1
@unpublished{mon,
author = " Pieczonka Agnieszka ",
title = "Model zarządzania konfliktami organizacyjnymi w systemie logistycznym przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
year = "2019",
}